Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W / /3 (SALON +MAGAZYN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN)"

Transkrypt

1

2 Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W / /3 (SALON +MAGAZYN) Zabudowana ujawniona w ksi dze wieczystej nr GD1W/ /3 poło ona w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej 35, powiat wejherowski, województwo pomorskie. W skład nieruchomo ci wchodzi działka gruntowa nr 213/26 o powierzchni 0,9090 ha, zabudowana budynkiem handlowobiurowym (salon sprzeda y z czci biurow ) o powierzchni u ytkowej 3 619,76 m 2 oraz budynkiem magazynowym o powierzchni u ytkowej 1 503,43 m 2. Przedmiotowa nieruchomo poło ona jest przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Rumi, powiat Wejherowski, województwo Pomorskie. Znajduje si w odległo ci ok m w linii prostej od Miasta. Ok. 130 m na południe od przedmiotowej nieruchomo ci przebiega ul. Towarowa, a około 50 m na północ ul. Zbychowska. W odległo ci ok. 600 metrów znajduje si Dworzec PKP Rumia. Nieruchomo poło ona jest bezpo rednio przy drodze krajowej nr 6. Dojazd jest mo liwy od ul. Grunwaldzkiej. S siedztwo nieruchomo ci stanowi tereny zabudowane oraz obszary poprzemysłowe. Niedaleko w kierunku zachodnim przebiegaj tory kolejowe, a po północno-wschodniej stronie nieruchomo ci znajduje si stacja benzynowa. Ok. 700 m w kierunku południowo zachodnim biegnie Trójmiejski Park Krajobrazowy.

3 Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomo

4 Kształt działki

5 Zestawienie powierzchni budynku. Piwnice - 370,19 m Parter ,83 m 1. Pietro ,74 m Ł CZNA POWIERZCHNIA ,76 m

6 Nieruchomo zabudowana jest budynkiem handlowo-biurowym (salon sprzeda y z czci biurow ) oraz magazynem. Teren wokół budynków jest zagospodarowany - urz dzony parking przy salonie sprzeda y, utwardzony kostk betonow (polbruk), plac składowy za magazynem o nawierzchni betonowej, cz magazynowa ogrodzona płotem z blachy trapezowej. W skład działki wchodz 2 budynki, które s opisane poni ej. BUDYNEK HANDLOWO - BIUROWY Rodzaj budynku / przeznaczenie - Budynek handlowo - biurowy / handlowo - biurowa Powierzchnia u ytkowa 3 619,76 m 2 Powierzchnia zabudowy 1 814,56 m 2 Ilo kondygnacji 1I (parter, pi tro) Opis : Budynek wolnostoj cy, czciowo podpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej. W budynku na parterze znajduje si salon sprzeda y WEMA ŁAZIENKI, na pi trze pomieszczenia biurowe, na poziomie piwnic pomieszczenia techniczne (kotłownia, agregaty, magazyn). Budynek oddany do u ytku został w kwietniu 2009 roku. Fundamenty - pod słupami wewn trznymi stopy elbetowe, pod cianami zewn trznymi monolityczna ciana fundamentowa na ławie. Konstrukcja no na z elementów elbetowych. ciany piwnic betonowe, tynkowane, ocieplone styropianem, zaizolowane powłok hydroizolacyjn. ciany nad ziemia murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone wełn mineraln, obło one płytami gresowymi podwieszonymi na konstrukcji stalowej. cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na stela u stalowym, wygłuszone wełna mineraln. Stropy elbetowe monolityczne. Stropodach płaski, kryty papa termoizolacyjn, ocieplony styropianem. Standard wyko czenia pomieszcze na wysokim poziomie. ciany pokryte tapet z włókna szklanego, malowane farbami akrylowymi, w pomieszczeniach sanitarnych wyło one glazur. Posadzki wło one płytkami gres, w sanitariatach terakota. Sufity podwieszane kasetonowe. Stolarka okienna z profili aluminiowych, okna do atriów PCV. Drzwi wej ciowe z profili aluminiowych oraz stalowe, drzwi wewn trzne drewniane płytowe. Instalacje: Elektryczna, Kanalizacyjna, Wodoci gowa, Gazowa, Centralnego ogrzewania, Klimatyzacja i wentylacja, Telefoniczna.

7 Parter 1 716,83 m2 SALON SPRZEDA Y WEMA ŁAZIENKI

8 1 Pi tro Biurowiec - Centrala WEMA S.A.

9 BUDYNEK MAGAZYNOWY Rodzaj budynku / przeznaczenie - Budynek magazynowy / magazyn Powierzchnia u ytkowa 1 503,43 m 2 Powierzchnia zabudowy 1 540,72 m 2 Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis Budynek wolnostoj cy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej. Budynek wybudowany w 2007 r. Stopy fundamentowe pod słupami no nymi elbetowe wylewane na mokro. Konstrukcja no na stalowa ramowo-płatwiowa. ciany osłonowe z blachy trapezowej. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blach trapezow. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane. Posadzki betonowe. Wrota wjazdowe stalowe przesuwne. Budynek wyposa ony jest w instalacj elektryczn. Instalacje Elektryczna.

10 Ad. 2. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/15 i 213/17 KW nr GD1W / /9 (MAGAZYN) Nieruchomo zabudowana ujawniona w ksi dze wieczystej nr GD1W/ /9, poło ona w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej 35, powiat wejherowski, województwo pomorskie. W skład nieruchomo ci wchodz działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 213/15 i 213/17 o ł cznej powierzchni 1,3123 ha oraz budynki magazynowe o ł cznej powierzchni u ytkowej 3 766,83 m 2. Nieruchomo poło ona jest bezpo rednio przy drodze krajowej nr 6. Teren nieruchomo ci jest zagospodarowany - dojazd utwardzony kostk betonow, plac składowy o nawierzchni betonowej, cz magazynowa ogrodzona. Zabudow tworz trzy hale magazynowe, budynek socjalno-magazynowy oraz dwa budynki warsztatowo-magazynowe. Przedmiotowa nieruchomo poło ona jest przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Rumi, powiat Wejherowski, województwo Pomorskie. Znajduje si ona w odległo ci ok m w linii prostej od Starego Miasta. Ok. 130 m na południe od przedmiotowej nieruchomo ci przebiega ul. Towarowa, a około 50 m na północ ul. Zbychowska. W odległo ci ok. 600 metrów znajduje si Dworzec PKP Rumia. Nieruchomo poło ona jest w drugiej linii zabudowy przy drodze krajowej nr 6. Bezpo redni dojazd do nieruchomo ci jest mo liwy od ul. Hodowlanej lub ul. Grunwaldzkiej.

11 Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomo

12 Nieruchomo składa si z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 215/15 i 215/17. Działki te ł cznie maj nieregularny kształt Kształt działki

13 Przedmiotowa nieruchomo zabudowana jest budynkami o charakterze magazynowym. S to hale magazynowe, budynek socjalny oraz budynek warsztatowy. Teren nieruchomo ci jest zagospodarowany - dojazd utwardzony kostk betonow, plac składowy o nawierzchni betonowej, cz magazynowa ogrodzona. Dojazd do nieruchomo ci mo liwy jest od strony ul. Hodowlanej lub ul. Grunwaldzkiej poprzez działki s siaduj ce z nieruchomo ci. Szczegółowy opis budynków zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomo ci. Budynek magazynowy / HALA C Powierzchnia u ytkowa 1 525,41 m 2 Powierzchnia zabudowy 1 556,76 m 2 Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis: Budynek wolnostoj cy wybudowany w 2006 roku, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Stopy fundamentowe pod słupami no nymi elbetowe wylewane na mokro. Konstrukcja no na stalowa ramowo-płatwiowa. ciany osłonowe z blachy trapezowej. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blach trapezow. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane. Posadzki betonowe. Wrota wjazdowe stalowe przesuwne. Instalacje: Elektryczna.

14 Budynek magazynowy HALA B Powierzchnia u ytkowa 283,29 m Powierzchnia zabudowy 290,83 m Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis: Budynek wybudowany w 2006 roku w zabudowie zwartej (poł czony z hal magazynow A i budynkiem socjalno-magazynowym), niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Stopy fundamentowe pod słupami no nymi elbetowe wylewane na mokro. Pomi dzy słupami cianki fundamentowe betonowe. Konstrukcja no na stalowa ramowo-płatwiowa. ciany osłonowe z blachy trapezowej. Dach jedno-spadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blach trapezow. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane. Posadzki betonowe. Wrota wjazdowe stalowe przesuwne. Instalacje: Elektryczna. Budynek magazynowy / HALA A Powierzchnia u ytkowa 1 295,40 m Powierzchnia zabudowy 1 340,30 m Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis: Budynek w zabudowie zwartej (poł czony z hal magazynow B i budynkiem socjalnym), niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Stopy fundamentowe pod słupami no nymi elbetowe. Pomi dzy słupami cianki fundamentowe beto-nowe. Konstrukcja no na stalowa. ciany osłonowe z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blach trapezow. Posadzki betonowe. Wrota wjazdowe stalowe, stolarka okienna stalowa. Instalacje: Elektryczna.

15 Budynek socjalny / magazyn Powierzchnia u ytkowa 313,40 m Powierzchnia zabudowy 390,80 m Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis: Budynek w zabudowie zwartej (poł czony z halami magazynowymi A i B), jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany. Ławy fundamentowe betonowe. ciany murowane z cegły wapienno-piaskowej i bloczków betonowych. Elewacja - tynk cementowo-wapienny gładki. ciany w pomieszczeniach socjalnych wyło one glazur. Stropodach jednospadowy o konstrukcji elbetowej, po-kryty pap asfaltow. Stolarka okienna PCV, drzwi drewniane płytowe. W czci magazynowej wrota stalowe. Posadzki w czci magazynowej betonowe, w pomieszczeniach socjalnych wyło one terakot. Instalacje: Wodoci gowa, Kanalizacyjna, Elektryczna. Budynek socjalno - magazynowy / magazyn Powierzchnia u ytkowa 239,10 m Powierzchnia zabudowy 207,88 m Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis: Budynek wolnostoj cy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe betonowe. ciany murowane z bloczków u lobetonowych oraz gazobetonowych. Elewacja - tynk cementowo-wapienny gładki, ciana szczytowa obita blach fałdow. Mury zewn trzne czciowo ocieplone styropianem. Stropodach jedno-spadowy o konstrukcji stalowej pokryty blach trapezow. Stolarka drzwiowa stalowa. Posadzki betonowe. Instalacje: Elektryczna.

16 Budynek magazynowy / magazyn Powierzchnia u ytkowa 169,70 m Powierzchnia zabudowy 141,45 m Ilo kondygnacji 1 (parter) Opis: Budynek wolnostoj cy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek składa si z dwóch brył - murowanej i stalowej. Ławy fundamentowe betonowe. ciany murowane z cegły wapienno-piaskowej oraz konstrukcji stalowej obite blach trapezow. Elewacja czci murowanej - tynk cementowowapienny gładki. Stropodach dwuspadowy - w czci murowanej konstrukcji elbetowej (płyty korytkowe), pokryty pap asfaltow, w czci stalowej dach o konstrukcji stalowej pokryty blach trapezow. Stolarka drzwiowa stalowa, stolarka okienna drewniana. Posadzki betonowe. Instalacje: Elektryczna.

17 Ad. 3. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, KW GD1W/ /1 Nieruchomo niezabudowana poło ona w Rumi, przy ul. Grunwaldzkiej 35, województwo pomorskie, stanowi ca działk o numerze 213/13, o powierzchni 1.080,00 m 2 dla której S d Rejonowy w Wejherowie prowadzi ksi g wieczyst KW numer GD1W/ /1 (dojazd do magazynu centralnego od ul. Hodowlanej); Ad.4. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, KW GD1W/ /2 Nieruchomo niezabudowana poło ona w Rumi, przy ul. ul. Grunwaldzkiej 35, województwo pomorskie, stanowi ca działk o numerze 213/20, o powierzchni 2.056,00 m 2 dla której S d Rejonowy w Wejherowie prowadzi ksi g wieczyst KW numer GD1W/ /2;

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39 Prospekt informacyjny 01 Podstawowe informacje Lokalizacja Nieruchomość usytuowana jest w południowej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO POLIGRAFICZNE GRYF Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 51 06-400 Ciechanów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 49068, kapitał

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU ZAŁ CZNIK NR 6 Arkuszy 9 OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU 2 Tadeusz Chrzanowski Zarz dca Nieruchomo ci Licencja nr 13947 Wrocławski Park Biznesu ZATWIERDZIŁ WROCŁAW 2008 rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt prac remontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Opis techniczny

Projekt prac remontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Opis techniczny STRONA 1 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 3 2.1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo