SYSTEM INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJ HAL PRZEMYSŁOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJ HAL PRZEMYSŁOWYCH"

Transkrypt

1 SYSTEM INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJ HAL PRZEMYSŁOWYCH Ryszard Ferenc Trimax Sp. z o.o. Streszczenie. Nowe rozwiązania techniczne w dziedzinie oświetlenia hal umożliwiają znaczne zmniejszenie kosztów energii i eksploatacji. Sposobem na to są systemu inteligentnego oświetlenia, które w zmieniających się warunkach oświetlenia minimalizują zużycie energii elektrycznej. INTELIGENTNE OŚWIETLENIE MODA CZY KONIECZNOŚĆ? Wzrost kosztów energii elektrycznej z jednej strony, a możliwości techniczne w dziedzinie oświetlenia z drugiej, wymuszają szukanie nowych rozwiązań w sposobach oświetlenia hal w celu zmniejszenia kosztów, zwłaszcza kosztów energii elektrycznej. W stosowanym obecnie oświetleniu wykorzystuje się powszechnie efektywne źródła światła takie jak wysokoprężne lampy sodowe, metalohalogenkowe czy świetlówki. Dlatego dalsze zmniejszenie zużycia energii, nie jest możliwe jedynie na drodze wymiany źródeł światła czy opraw jak to miało miejsce do tej pory. Jeśli oświetlenie wykonane zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, obniżenie mocy zasilania opraw spowoduje pogorszenie się jakości oświetlenia na co nie można sobie pozwolić. Są jednak sytuacje gdzie zmniejszenie mocy opraw nie skutkuje nie powaduje odstępstw normyy. Są to hale w których występują następujące sytuacje:. projektant przewidział zapas natężenia oświetlenia z uwagi na zmniejszenie skuteczności oświetlenia w czasie (zanieczyszczenie opraw, zmniejsza skuteczność źródeł światła) 2. w oświetleniu udział ma światło naturalne, zewnętrzne. Hale wyposażone w świetliki, okna, otwarte bramy zasilane 3. nie zawsze jednocześnie pracuje się na wszystkich stanowiskach 4. dynamicznie zmienia się sytuacja w zakresie potrzeb oświetlenia; np. zróżnicowane w czasie natężenie ruchu wózków w poszczególnych sektorach magazynu. To właśnie w takich sytuacjach można, dzięki posiadanym systemom sterowania mocą opraw, znacząco zmniejszyć konsumpcję energii. Tak więc kluczem do zmniejszenia kosztów oświetlenia jest sterowanie mocą oświetlenia. Nie należy zapominać jednak o dodatkowych możliwościach zmniejszenia kosztów eksploatacji oświetlenia przez zmniejszenie pracochłonności prac serwisowo naprawczych, wydłużenie sprawności źródeł światła oraz dzięki monitorowaniu pracy sieci oświetlenia... Sposoby redukcji mocy. Dla wspomnianych źródeł światłą można zastosować dwa sposoby redukcji mocy. Redukować moc można na drodze zmniejszania napięcia zasilającego źródło światła lub dzięki zmianie częstotliwości. Sterowanie napięciowe stosuje się jedynie do opraw wyposażonych w elektromagnetyczne stateczniki, dla których zmniejszenie napięcia zasilania skutkuje zmniejszeniem mocy źródła światła. Do tego celu wykorzystuje się transformatory. Częstotliwościową metodę redukcji mocy realizuje się za pomocą elektronicznych stateczników..2. Cechy funkcjonalne redukcji mocy za pomocą transformatorów Do redukcji mocy napięciem stosuje się transformatory, które podłącza się do zasilania obwodów elektrycznych oświetlenia. Urządzenia takie umożliwiają zmniejszenie w określonym czasie napięcia w obwodach zasilających oprawy. Powoduje to, że redukcji mocy podlegają jednocześnie wszystkie oprawy zasilane tym urządzeniem - grupowa redukcja mocy..3. Redukowanie mocy za pomocą elektronicznych stateczników. Redukcja mocy z wykorzystaniem elektronicznych stateczników pozwala na indywidualne sterowanie każdą oprawą dzięki możliwościom komunikowania się z

2 każdym statecznikiem. Należy wspomnieć, że istnieją styczniki elektroniczne, które nie mają funkcji sterowania. Zastępują one jedynie elektromagnetyczne układy zasilania lamp wyładowczych. Stateczniki te uniemożliwiają jakiekolwiek sterowanie oprawami. Elektroniczne, sterowane stateczniki nadają się do systemów indywidualnego sterowania oprawami. Stateczniki sterowane podzielić można pod względem komunikacji na dwie grupy:. stateczniki sterowane analogowo, sygnałem napięciowym -0V 2. stateczniki sterowane cyfrowo Wykorzystywanie analogowych stateczników w znacznym stopniu ogranicza funkcjonalność systemów sterowania. Stateczniki takie nie generują informacji zwrotnych, więc nie jest możliwy bezpośredni nadzór pracy oprawy. W ramach systemów sterowania stosuje się czasami wprowadzenie dodatkowych czujników, które mierząc parametry zasilania statecznika, natężenie i napięcie, pozwalają w ramach systemu sterowania wyliczać moc oraz wykrywać stan pracy i stan wyłączenia. Stateczniki cyfrowe mogą oferować znacznie więcej funkcji w zakresie monitoringu pracy opraw..4. System Sterowania Oświetlenie hal to zazwyczaj duża liczba opraw, nierzadko przekraczająca kilkaset sztuk, w ramach jednego pomieszczenia. W pomieszczeniach takich potrzeby oświetlenia zmieniają się dynamicznie w czasie w różnych fragmentach hali. Bezcelowe jest korzystanie z ręcznego wspomagania wprowadzania zmian parametrów, co próbuje się często robić instalując wyłączniki zasilania w poszczególnych sektorach w ramach standardowych systemów oświetlenia. Praktyka wykazuje, że pracownicy zajęci wykonywaniem swoich zadań zapominają o możliwości czasowego wyłączania oświetlenia. Dlatego systemy sterujące muszą zapewniać w pełni automatyczną zmianę parametrów oświetlenia w zależności od zewnętrznych sygnałów. Cenioną funkcją takich systemów jest wspomaganie zarządzania eksploatacją oświetlenia: monitoring pracy opraw, ewidencja awarii, serwisów itp. Szczegóły możliwych rozwiązań zostaną przedstawione na przykładzie Systemu Inteligentnego Oświetlenia Columbus. 2. SYSTEM COLUMBUS PRZYKŁAD MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ System Columbus jest narzędziem do zarządzania oświetleniem przemysłowym mającym na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacji, a w tym redukcję zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacyjnych. W skład systemu wchodzą elementy elektroniczne i różne typów oprogramowania. Rozkazy Sygnały Parametry Rozkazy Sygnały SYSTEM CENTRALNY LUNA Lokalny Układ Nadzoru ELBALL Elektroniczny statecznik Zasilanie źródła światła Ethernet GPRS ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Skrętka PLC Rys. Elementy Systemu Columbus. SYSTEM IMPORTU DANYCH SYSTEM INWENTARYZACJI Między modułami zachodzi wymiana danych różnymi kanałami. Komunikacja między Systemem Centralnym a LUNĄ nazywana jest transmisją globalną a miedzy LUNĄ a ELBALLem transmisją lokalną. 2.. System Centralny Moduł ten wspomaga zarządzanie eksploatacją wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem w sprawności oświetlenia, umożliwia sterowanie i nadzorowanie opraw. Gromadzone są dane o naprawach, zabiegach konserwacyjnych, częstotliwości i rodzajach napraw. Bazy kontrahentów, pracowników, dostawców wykorzystywane są do tworzenie dokumentów zleceń, rozliczeń wykonanych czynności. Analizy pozwalają kontrolować jakość procesu eksploatacji. System Columbus informuje o pracy i stanach awarii oświetlenia. Przewidziane są trzy poziomy nadzoru: a. podstawowy dla każdej oprawy, dla każdej doby sporządzane jest sprawozdanie pracy dobowej według określonych stanów np. praca z pełną mocą, lampa przyciemnienia czy niesprawne źródło światła. Informacja ta generowana jest zawsze niezależnie od woli operatora, b. szczegółowy w tym trybie pojawiają się informacje o bieżącym stanie oprawy uaktualniane przy każdej zmianie stanu lampy, tryb ten musi być załączony przez operatora dla konkretnych opraw, c. historia pracy jest to szczegółowy spis wszystkich zmian stanów lampy wraz z czasem ich powstania, pobierany jest przez operatora dla wybranej oprawy.

3 2.2. LUNA Luna lokalny układ nadzoru jest komputerowym sterownikiem odpowiadającym za komunikację z oprawami, a dokładniej mówiąc z elektronicznymi statecznikami ELBALL. LUNA pracuje przez 24 godziny na dobę niezależnie od czasu załączenia oświetlenia, w odróżnienia od Systemu Centralnego, który może był włączany zgodnie z potrzebami operatora Źródło światła System Columbus do sterowania i nadzoru wykorzystuje elektroniczne stateczniki ELBALL, dlatego źródła światła, które mogą być stosowane to wysokoprężne lampy sodowe i metalohalogenkowe. Statecznik ELBALL może być oddalony o źródła światła do 30 m, wykorzystując standardowe kable. Pozwala to na umieszczanie stateczników również po za oprawą na ścianach, antresolach. Taki sposób montażu ułatwia dostęp do stateczników oraz zmniejsza ilość elementów mogących ulec awarii, w najczęściej trudno dostępnych oprawach zmniejszając tym samym nakłady pracy i koniczność użycia wysięgnika System importu danych Rys.2 Sterownik LUNA LUNA komunikuje się komunikacją globalną z Systemem Centralnym i lokalną z ELBALEM. Do komunikacji globalnej używa się w oświetleniu przemysłowym sieci TCP/IP firmy. Komunikacja lokalna realizowana jest z wykorzystaniem skrętki ELBALL Elball jest wysokoczęstotliwościowym statecznikiem przetwarzającym prąd o napięciu V i częstotliwości 50 Hz na prąd około 00 V i częstotliwości do 220 khz, stabilizującym moc zasilania lampy. sterowany mikroprocesorem. Zastępuje dławik elektromagnetyczny, kondensator i układ zapłonowy. Realizuje między innymi funkcje: rezonansowego zapalania źródła światła, zmiany mocy, komunikację ze sterownikiem, informowania o stanach pracy i awariach. Sterowanie redukcją mocy odbywać się może: a) sygnałem napięciowym 230V b) sterowaniem komputerowym System Columbus wymaga wprowadzenia dużej ilości danych. Może to być długotrwały proces zwłaszcza przy tworzeniu bazy podczas pierwszego uruchomienia. By ułatwić to zadanie można wykorzystać system Import Danych System Inwentaryzacji System Inwentaryzacji jest samodzielnym systemem wchodzący w skład grupy systemów Columbus służący do szybkiego zbierania danych opisujących elementy instalacji oświetlenia, które następnie eksportuje się do systemu centralnego. 3. TYPOWE KONFIGURACJE System Columbus umożliwia różnego typu konfiguracje instalacji sterowania i nadzoru, pozwalające dostosować się do wymagań dla konkretnych obiektów. Sterowanie może odbywać się autonomiczne - bez połączenia z Systemem Centralnym lub ze zdalnym połączeniem: sterowanie komputerem (wymagany jest sterownik LUNA) lub sygnałem napięciowym (wymagane są czujniki). 3.. Hale oświetlane również światłem naturalnym. Dla hal produkcyjnych oświetlanych również światłem dziennym (okna, świetliki) stosuje się najczęściej konfigurację z automatycznym utrzymaniem wymaganego natężenia oświetlenia na poziomie pracy. W tej konfiguracji stosuje się czujniki mierzące natężenie oświetlenia, dzięki którym system utrzymuje wymagany poziom oświetlenia uwzględniając wpływ światła zewnętrznego. Istnieje możliwość automatycznego wyłączenia i włączenia oświetlenia. Sterować można dowolnymi grupami opraw. Elementy tego rozwiązania: System Centralny, LUNA, czujniki natężenia, ELBALLe Rys.3 Elektroniczny statecznik ELBALL

4 9. Maksymalna moc opraw zapewniająca wymagany poziom natężenia przy całkowitym barku światła zewnętrznego Hale magazynowe. Rys.4. Elementy systemu oświetlenia hal przemysłowych Efektem zastosowania tego wariantu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z jednoczesnym zapewnieniem wymaganego poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. W halach magazynowych świetnie sprawdza się rozwiązanie ze sterowaniem oświetleniem na zasadzie wykrywania ruchu. W miejscach gdzie nie wykonuje się pracy oświetlenie jest przyciemnione. Pojawienie się pracowników, wózków widłowych skutkuje natychmiastowym rozjaśnieniem. System pozwala na tworzenie sektorów indywidualnie sterowanych. Elementy konfiguracji: ELBALLe, czujniki ruchu. W tym wypadku nie potrzebne jest stosowania sterowania komputerowego. Funkcję przyciemniania realizuję elektroniczne stateczniki Elball po otrzymaniu sygnału napięciowego zmieniają moc. Szybkość przyciemniania opraw można regulować, proces pełnego rozjaśniania trwa krócej niż jedną sekundę. Rys.5. Zapis poboru mocy przez oświetlenie hali wyposażonej w świetliki, rejestracji dokonano we wrześniu 2009 roku. Na wykresie zaznaczono fazy zmian oświetlenia:. poziom natężenia oświetlenia dla tej hali dla oświetlenia tradycyjnego, wyposażonego w układy elektromagnetyczne. Tak znaczna różnica wynika z zastosowania wysokoczęstotliwościowych elektronicznych stateczników, które dzięki minimalnym stratom cieplnym oraz większej skuteczności świetlnej źródeł światła zasilanych wysokimi częstotliwościami pozwalają zmniejszyć moc bez utraty strumienia w stosunku do klasycznych opraw. 2. Proces zapalania i rozgrzewania źródeł światłą 3. osiągnięcie mocy maksymalnej niezbędnej co całkowitego wygrzania lamp 4. automatyczna redukcja mocy oświetlenia na skutek narastania wpływu oświetlenia naturalnego 5. osiągnięcie minimalnego poziomu redukcji mocy opraw, w cytowanym przypadku konfiguracja automatycznych zmian mocy nie pozwalała na automatyczne wyłączanie i włączanie oświetlenia. Gdyby jednak ta funkcja była uaktywniona oświetlenie byłoby automatycznie wyłączane gdy natężenie naturalne zapewniało by wymagany poziom natężenia 6. okresowy wzrost mocy na skutek zmniejszenia wpływu światła dziennego (intensywne zachmurzenie) 7. proces ciągłego zwiększania mocy na skutek nadchodzącego zachodu słońca 8. redukcja mocy w czasie przerwy regulaminowej, system zgodnie z konfiguracją pamięta pory przerw i w ich trakcie przechodzi z tryby pracy automatycznego utrzymania natężenia oświetleniem na tryb określonego poziomu przyciemnienia. Po zakończeniu przerwy system wraca do poprzedniego trybu. Rysunek 6 elementy systemu Wielkość oszczędności w tym przydatku zależy od liczby sektorów (korytarze można podzielić dodatkowo na sektory), liczby wózków, natężenia ruchu oraz wybranego poziomu przyciemnienia Legenda regał nr sektora nr ścieżki granica sektora oprawa wózek widłowy Rys.7. Sytuacja oświetlenia w magazynie wysokiego składowania.

5 4 9 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% oświetlenia klasycznego, wykorzystującego lampy sodowe i metalohalogenkowe. Elektroniczne, wysokiej częstotliwości stateczniki, dzięki małym stratom cieplnym i wysokiej częstotliwości zasilania źródeł światła zwiększają strumienia świetlnego stosunku do opraw wyposażonych w stateczniki elektromagnetyczne. Skutkuje to oszczędnościami w zużyciu energii rzędu 5 do 20 procent bez funkcji sterowania. Dodatkowe oszczędności zapewnia sterowanie oświetleniem Liczba wozkow widlowych Liczba sektrow Rys.8. Wykres pokazujący skalę oszczędności dla różnej liczby sektorów i wózków widłowych. Oszczędności na poziomie 20% są niezależne od ilości wózków i liczby sektorów ponieważ zastosowanie systemu gwarantuje większą sprawność układu statecznik elektroniczny ELBALL - lampa. 4. PODSUMOWANIE Dzięki możliwościom inteligentnych systemów oświetlenia obiektów przemysłowych istnieje możliwość znacznego zmniejszenia kosztów eksploatacji na poziomie zmniejszenia zużycia energii oraz na poziomie prac konserwacyjno naprawczych. 4.. Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej Zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zmniejszenie kosztów konserwacji powstaje na skutek: mniejszej liczby zabiegów konserwacyjnych lampy zasilane EBLALL-ami świecą dłużej od zasilanych dławikami co skutkuje zmniejszeniem wydatków na nowe źródła światła oraz mniejsze koszty robocizny i sprzętu elektroniczny statecznik montowany po za trudno dostępnymi oprawami pozwala zmniejszyć nakłady na robociznę i sprzęt centralne odnotowywanie wszelkich czynności naprawczo konserwacyjnych pozwala dokładnie je rozliczać, analizować jakość zastosowanych elementów co prowadzi do zmniejszenia nakładów na utrzymane oświetlenia w sprawności. Tak więc przy ciągle rosnących kosztach energii oraz większej troski o środowisko Systemy Inteligentnego Oświetlenia stają się koniecznością. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może wynosić 30% 60% w stosunku do nowoczesnego

Poradnik dobrego oświetlenia. Oświetlenie drogowe

Poradnik dobrego oświetlenia. Oświetlenie drogowe Poradnik dobrego oświetlenia Oświetlenie drogowe Współpraca z nami to gwarancja większych oszczędności Trendy w dziedzinie oszczędności energii w oświetleniu drogowym Wszyscy musimy się przemieszczać z

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie oświetleniem. Dla małych, średnich i dużych posesji

Inteligentne sterowanie oświetleniem. Dla małych, średnich i dużych posesji Inteligentne sterowanie oświetleniem Dla małych, średnich i dużych posesji Szybka instalacja i przekazanie systemu do użytkowania dzięki rozwiązaniom przyjaznym dla użytkownika. Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Przemysł. Poczuj, jak ważne jest światło w Twojej branży.

Przemysł. Poczuj, jak ważne jest światło w Twojej branży. Przemysł Poczuj, jak ważne jest światło w Twojej branży. Poczuj, jak ważne jest światło dla Twoich pracowników i Twojej firmy Oświetlenie może służyć nie tylko do rozjaśniania i pokazywania drogi. Może

Bardziej szczegółowo

Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła

Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Źródła światła w gospodarstwach domowych Oświetlenie dróg, ulic i miejsc publicznych Autorzy opracowania: Mgr

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D instrukcja obsługi Współpracuje z systemami sterowania Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D wersja oprogramowania: 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz EC-20D to niewielkie urządzenie pozwalające

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ RUCH. Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto

CZAS NA TWÓJ RUCH. Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto CZAS NA TWÓJ RUCH Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto Czas na Twój ruch SPIS TREŚCI Zaskakujące połączenie Przygotuj się na odkrycie czegoś nowego. Ta nowość to koncepcja stojąca za oświetleniem

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ Jarosław MILEWSKI*, j.milewski@wil.waw.pl Robert MATYSZKIEL*, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H

HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H Spis treści WSTĘP Wprowadzenie do systemu HomeWorks...2.1 Cechy charakterystyczne...2.4 PROJEKT SYSTEMU Przegląd typów systemu...3.2

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Technologiczny Strona1 Spis treści 1. Komunikacja pomiędzy urządzeniami ISD... 7 1.1. ZigBee... 8 1.2. Wireless

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo