Pomorska Kolej Metropolitalna jako nowy element kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorska Kolej Metropolitalna jako nowy element kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej"

Transkrypt

1 KOPEĆ Krzysztof 1 Pomorska Kolej Metropolitalna jako nowy element kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej WSTĘP Model komunikacyjny, według którego funkcjonuje aglomeracja gdańska, podobnie jak inne aglomeracje w Polsce, ulega wyczerpaniu. Zachodzą w nim intensywne zmiany. Obok narastającej presji ruchu samochodowego coraz większe znaczenie zyskuje przemieszczanie się pieszo, rowerem i komunikacją publiczną. Głównym elementem zmieniającym filozofię kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej jest Pomorska Kolej Metropolitalna. Cechą, która to warunkuje, jest zintegrowanie tej kolei z innymi środkami transportu. Pomorska Kolej Metropolitalna ma na celu ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do centrum aglomeracji gdańskiej. W ten sposób ograniczyć ma koszty ponoszone w wyniku nadmiernego ruchu samochodowego i równocześnie poprawić jakość życia mieszkańców aglomeracji. Tym samym projekt ten wpisuje się w działania zmierzające do tworzenia miasta dla ludzi, a nie dla samochodów. 1. CECHY KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ Głównym środkiem transportu pasażerskiego na obszarze aglomeracji gdańskiej jest indywidualny transport samochodowy. Prowadzi to do szeregu problemów. Są to przede wszystkim: budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz parkingowej, a następnie jej utrzymanie, jest dużym obciążeniem dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego; budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz parkingowej prowadzona jest głównie kosztem powierzchni zieleni i przestrzeni komunikacji pieszej; infrastruktura drogowa i parkingowa tworzy bariery w przemieszczaniu się pieszo i rowerem; duże arterie komunikacyjne są barierą dezintegrującą miasto; zatłoczenie sieci ulicznej, głównie podczas szczytów transportowych, prowadzi do powstania kongestii wpływa to negatywnie na warunki i czas podroży wszystkich środków transportu na terenie aglomeracji w tym także transportu zbiorowego; nadmierna liczba samochodów, szczególnie w obszarach centralnych, powoduje trudności w znalezieniu wolnych miejsc parkingowych, w związku z czym rośnie zatłoczenie ulic spowodowane poszukiwaniem miejsc do parkowania; emisja spalin i hałasu przez samochody zanieczyszcza środowisko oraz pogarsza jakość życia mieszkańców; kolizje i wypadki drogowe przynoszą duże straty oraz generują dodatkowe koszty przestojów w ruchu, spowodowanych tymi zdarzeniami; bardzo duży ruch drogowy w przypadku zaistnienia wypadku, utrudnia identyfikację zdarzenia oraz dotarcie do jego miejsca i przeprowadzenia akcji ratowniczej; zbyt częste korzystanie mieszkańców z samochodów jest przyczyną pogorszenia ich stanu zdrowia w szczególności wzrostu zagrożenia nadwagą i otyłością, a także chorobami układu krążenia; zbyt częste korzystanie mieszkańców z samochodów pogłębia ich wyalienowanie, poprzez ograniczenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi. 1 Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego; Gdańsk; ul. Bażyńskiego 4. Tel: , , Logistyka 3/

2 Mieszkańcy wybierają na obszarze aglomeracji gdańskiej przede wszystkim podróż samochodem z następujących powodów: komunikacja publiczna, zwłaszcza w połączeniach z obszarami podmiejskimi, jest niewystarczająca występuje mała liczba połączeń, a część obszaru aglomeracji nie jest obsługiwana transportem zbiorowym; komunikacja publiczna, zwłaszcza w połączeniach z obszarami podmiejskimi, jest nieefektywna czas przejazdu jest długi, co częściowo wynika z braku skomunikowania czasowego (długi czas oczekiwania na następny środek transportu) i przestrzennego (brak dogodnych węzłów przesiadkowych); komunikacja publiczna, w tym także przystanki, posiadają niski standard; koszt incydentalnych podróży komunikacją publiczną, gdy mieszkaniec kupuje bilet jednorazowy, jest zazwyczaj wyższy od kosztu przejazdu własnym samochodem 2 dodatkowo różnica ta wyraźnie wzrasta jeżeli z podróży samochodem rezygnuje na rzecz przejazdu transportem zbiorowym więcej osób (np. małżonek lub dzieci); podróż samochodem jest wygodniejsza; podróż samochodem jest elastyczna trasa oraz pora przejazdu może być w każdej chwili zmieniana i modyfikowana; podróż samochodem zachowuje prywatność użytkownik samochodu czuje się w nim swobodniej niż w środkach komunikacji zbiorowej; podróż samochodem daje większe poczucie bezpieczeństwa; podróż samochodem odbywa się od drzwi do drzwi ; policentryczne ukształtowanie aglomeracji gdańskiej, a przez to znaczne rozrzucenie celów podróży, skłania do korzystania z indywidualnych środków komunikacji. Poza transportem samochodowym głównym elementem komunikacji w aglomeracji gdańskiej jest szybka kolej miejska. Przebiega ona wzdłuż podstawowej osi komunikacyjnej aglomeracji. Pociągami przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, z których część kursuje poza aglomerację gdańską, do Słupska i do Tczewa, w 2014 r. podróż odbyło 35,7 mln pasażerów. Jest to dogodny środek przy podróżach pomiędzy Gdańskiem, Sopotem, Gdynią, Rumią, Redą i Wejherowem. Ponadto organizatorami komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej są: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, który uruchamia połączenia autobusami, tramwajami i tramwajami wodnymi 3 ; Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który uruchamia połączenia autobusami i trolejbusami; Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo, który uruchamia połączenia autobusami. Elementami, które obniżają atrakcyjność podróży szybką koleją miejską i komunikacją miejską w aglomeracji gdańskiej są: niewystarczająca częstotliwość kursowania, zwłaszcza poza szczytem komunikacyjnym; zatłoczenie występujące w niektórych kursach; niezadowalająca integracja wewnętrzna (pomiędzy środkami komunikacji jednego organizatora); bardzo słaba integracja zewnętrzna (pomiędzy środkami komunikacji innych organizatorów oraz transportem indywidualnym); znaczny koszt przejazdu na podstawie biletu jednorazowego; niezadowalający poziom integracji taryfowej i biletowej pomiędzy poszczególnymi organizatorami i Szybką Koleją Miejską. Na terenie aglomeracji gdańskiej usługi przewozowe transportem zbiorowym świadczą też autobusowi przewoźnicy regionalni. Są to przede wszystkim: Pomorska Komunikacja Samochodowa, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk i Przewozy Autobusowe Gryf. Realizują oni też połączenia na zlecenie wyżej wymienionych organizatorów komunikacji miejskiej i niektórych gmin będących częścią aglomeracji gdańskiej (np. gminy Pruszcz Gdański) 2 Koszt przejazdu własnym samochodem nie obejmuje w takim przypadku wydatków na jego zakup, ubezpieczenie i przeglądy techniczne. Są one ponoszone przez użytkownika samochodu, bez względu na to, jak często z niego korzysta. 3 Kursują one od 1 maja do 30 września Logistyka 3/2015

3 Coraz większy udział w podróżach na terenie aglomeracji gdańskiej mają przejazdy rowerem. Wynika to przede wszystkim z dwóch przyczyn: wzrastającej popularności jazdy na rowerze i rozbudowy infrastruktury rowerowej. 2. POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA W studium wykonalności Pomorskiej Kolei Metropolitalnej główny cel projektu określono jako: podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej województwa pomorskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanego z układem komunikacji publicznej Metropolii Trójmiejskiej systemu kolei regionalnej. Natomiast bezpośrednie cele projektu określono jako [6, s ]: powiązanie ze sobą oraz z centrami aglomeracji gdańskiej w Gdańsku i Gdyni docelowo dwóch portów lotniczych; integrację funkcjonalno-przestrzenną poprzez udostępnienie szybkiego transportu kolejowego mieszkańcom zachodnich osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych na wzgórzach morenowych, takich jak: Witomino, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack, Fikakowo, Osowa, Piecki-Migowo jako alternatywy dla wykorzystania samochodów prywatnych; zapewnienie lepszego dostępu do sieci kolejowych połączeń między aglomeracyjnych zarówno dla mieszkańców w/w osiedli, jak i pasażerów linii lotniczych; umożliwienie mieszkańcom gmin położonych na wysoczyźnie kaszubskiej szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do aglomeracji gdańskiej; dążenie do maksymalnego zintegrowania podsystemów transportu zbiorowego i indywidualnego z niniejszym projektem, w tym uwzględnienie połączeń z istniejącymi i projektowanymi systemami komunikacji tramwajowej. Pomorska Kolej Metropolitalna jeśli nie liczyć budowanej w latach pierwszej linii metra w Warszawie długości 23,1 km, jest najdłuższą nowo wybudowaną linią kolejową w Polsce od 1979 r., kiedy oddano do użytku Linię Hutniczo-Siarkową 4 długości 394,65 km. Jej podstawowym celem jest poprawa obsługi komunikacyjnej peryferyjnych dzielnic Gdańska i Gdyni, a także zdecydowanie lepsze skomunikowanie Trójmiasta z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Jednak poprzez możliwość wprowadzenia na tę linię połączeń pomiędzy Gdańskiem a Kościerzyną, linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będzie także obsługiwała ruch o charakterze regionalnym. Pomorska Kolej Metropolitalna składa się z trzech fragmentów (Rys. 1): 1. Odcinka biegnącego śladem linii kolejowej Gdańsk Wrzeszcz-Stara Piła, która została zniszczona w 1945 r., a następnie rozebrana. Odcinek ten o długości 9,8 km przebiega od stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz, gdzie Pomorska Kolej Metropolitalna została włączona w linię kolejową nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński 5, przez dzielnicę Strzyża, wschodni skraj osiedla Niedźwiednik, następnie Dolne Migowo, północny skraj osiedla Jasień i Kiełpinek. Dalej przechodzi pod obwodnicą Trójmiasta 6, będącą częścią drogi ekspresowej S6. Po jej minięciu Pomorska Kolej Metropolitalna odchodzi w kierunku północnym od dawnego przebiegu linii kolejowej Gdańsk Wrzeszcz-Stara Piła. 2. Odcinka biegnącego nowym śladem kolejowym. Przebiega on przez Matarnię, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, a w sąsiedztwie miejscowości Rębiechowo i Banino włącza się w linię kolejową nr 201 z Gdyni do Kościerzyny 7. Główne połączenie dwutorowe zostało wyprowadzone w kierunku Gdyni, natomiast w kierunku Kościerzyny Pomorska Kolej Metropolitalna posiada jednotorową łącznicę długości 1,35 km. 3. Odcinka linii kolejowej nr 201, będącą częścią Magistrali Węglowej. Odcinek ten przebiega przez Osowę, Wielki Kack, następnie granicą pomiędzy gdyńskimi dzielnicami Karwiny i Mały Kack do Gdyni Głównej. 4 Od 2001 r. pod nazwą Linia Hutnicza Szerokotorowa. 5 Czyli w tzw. tory dalekobieżne. Wzdłuż niej poprowadzona jest linia kolejowa nr 250, po której odbywa się ruch pociągów szybkiej kolei miejskiej. 6 Na tym odcinku nosi ona nazwę aleja Kazimierza Jagiellończyka. 7 Precyzyjniej rzecz ujmując jest to linia Nowa Wieś Wielka-Gdynia Port Centralny. Logistyka 3/

4 Rys. 1. Przebieg Pomorskiej Kolei Metropolitalnej [5]. Dwa pierwsze fragmenty, na których Pomorska Kolej Metropolitalna powstała od podstaw mają łączną długość 18 km. Natomiast odcinek linii kolejowej nr 201 wykorzystywany przez Pomorską Kolej Metropolitalną ma długość 19 km. Budżet netto projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wynosi 916,29 mln zł. Za przeprowadzenie inwestycji odpowiedzialna jest spółka Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. powołana na mocy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r. Działania spółki ograniczają się do realizacji inwestycji w ramach projektu pt. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Etap II o charakterze przyszłościowym zakładał modernizację linii aktualnie użytkowanej wyłącznie w transporcie towarowym z Gdyni Chylonii przez dawne przystanki Gdynia Rzeźnia i Gdynia Pogórze, a dalej pomiędzy dzielnicami Pogórze i Obłuże do planowanego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Miał on powstać w oparciu o istniejące lotnisko wojskowe w Gdyni-Babich Dołach. Jednak z uwagi na decyzję Komisji Europejskiej z 11 lutego 2014 r. stwierdzającą, że środki 5208 Logistyka 3/2015

5 publiczne przekazane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo stanowią naruszenie unijnych zasad pomocy państwa i nakazującą ich zwrot, port lotniczy złożył wniosek o upadłość. Została ona ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Gdańsku 7 maja 2014 r. Radykalnie zmniejsza to szanse na realizację drugiego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przy czym mimo wszystko zasadne byłoby poprowadzenie linii o charakterze szybkiej kolei miejskiej na osiedla Obłuże i Oksywie. Wskazane byłoby też, aby linia ta była przedłużeniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej [1]. Realizacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, mimo że w znacznej części poprowadzona jest śladem linii kolejowej z Gdańska Wrzeszcza do Starej Piły, to wymagała wybudowania całej infrastruktury od podstaw. Stąd pozostałości wszystkich dotychczas zachowanych wiaduktów zostały wyburzone, a w ich miejsce powstały nowe obiekty. W sumie wybudowano 17 wiaduktów kolejowych, 5 wiaduktów drogowych, 4 kładki dla pieszych, 4 przejścia pod torami oraz 11 przepustów i przejść dla zwierząt. Częścią inwestycji jest też Lokalne Centrum Sterowania w Matarni [1]. W ramach nowej linii kolejowej powstało, nie licząc dodatkowego peronu na stacji Gdańsk- Wrzeszcz, także 8 nowych przystanków. Ponadto w październiku 2013 r. marszałek województwa pomorskiego ogłosił decyzję o rozszerzeniu, realizowanego już projektu, o trzy dodatkowe przystanki dla pociągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Bedą one zlokalizowane przy istniejącej już linii kolejowej nr 201 i zmieszczą się w pasie kolejowym należącym do PKP PLK. Koszt ich budowy został wstępnie oszacowany na 23,6 mln zł netto. Dodatkowo na linii kolejowej nr 201 ma też powstać peron dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach istniejącego przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Jego wybudowanie ma zostać sfinansowane przez Mayland Real Estate właściciela znajdującej się w sąsiedztwie galerii handlowej Centrum Riviera [1]. W ramach realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej powstał jeden węzeł integracyjny, a cztery kolejne zostały zrealizowane przez miasto Gdańsk w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Są to węzły [5]: 1. Gdańsk Brętowo zrealizowany przez miasto Gdańsk. Zlokalizowany na granicy dwóch dużych dzielnic Piecki-Migowo i Brętowo. Zakłada integrację ze wszystkimi istniejącymi w Gdańsku środkami komunikacji. Pasażerowie korzystający z przystanku, dzięki nowo budowanej linii, będą mogli dostać się do niego tramwajem. Będzie miał on wspólny peron z pociągiem w systemie door to door. 2. Gdańsk Jasień zrealizowany przez miasto Gdańsk. Zlokalizowany na terenie dawnego poligonu wojskowego w Jasieniu, gdzie powstają nowe osiedla dla 30 tysięcy mieszkańców. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się pętla autobusowa, która obsługiwać będzie nowe linie dojeżdżające do południowych dzielnic Gdańska. 3. Gdańsk Kiełpinek zrealizowany przez miasto Gdańsk. Zlokalizowany obok historycznego budynku dawnego dworca kolejowego w Kiełpinku, w sąsiedztwie nowych osiedli położonych przy trójmiejskiej obwodnicy oraz centrum handlowego. 4. Gdańsk Matarnia realizowany przez spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.. Zlokalizowany nieopodal osiedla XXX-lecia i obwodnicy Trójmiasta. Przystanek zostanie zbudowany w 8- metrowym wąwozie pod ul. Budowlanych. W bezpośrednim sąsiedztwie węzła zlokalizowane będą przystanki autobusowe. Przy węźle powstały parkingi dla 140 samochodów i 60 miejsc dla rowerów. 5. Gdańsk Rębiechowo realizowany przez miasto Gdańsk, jednak większa jego część ma być wykonana w perspektywie unijnej , w związku z koniecznością koordynacji projektu z nowymi planami budowy obwodnicy metropolitalnej, planami rozwoju lotniska oraz lepszego skomunikowania z sąsiednią gminą Żukowo. Jest planowany jako największy węzeł typu Park&Ride na całej linii. Docelowo możliwe będzie tu wybudowanie parkingów nawet dla 1000 samochodów. Głównym celem tego węzła będzie przejęcie dużej części ruchu samochodowego z Logistyka 3/

6 kierunku Kaszub oraz z projektowanej w pobliżu nowej obwodnicy metropolitalnej. W pierwszym etapie przy węźle powstaną parkingi dla 387 samochodów i 32 miejsca dla rowerów. Pozostałe przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej również będą miały charakter węzłów integracyjnych. Przystanek Gdańsk Strzyża zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej biegnącej wzdłuż ul. Wita Stwosza, a zlokalizowany na estakadzie przystanek Gdańsk Port Lotniczy będzie połączony bezpośrednim przejściem do budynku Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy [1]. Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w aktualnym kształcie przewiduje trakcję spalinową. W czerwcu 2014 r. zarząd województwa pomorskiego rozstrzygnął postępowanie przetargowe na dostawę 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych (siedmiu trzyczłonowych i dwóch dwuczłonowych) dla obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przetarg wygrało przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., które wykona zamówienie za kwotę 114,16 mln zł. Zakończenie prac zasadniczych na budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej nastąpiło 30 kwietnia 2015 r. Po tym terminie prowadzone są prace wykończeniowe i porządkowe, a także przeprowadzane testy. Natomiast oddanie linii do użytku planuje się 1 września 2015 r. Orientacyjny czas przejazdu całą linią ze stacji Gdańsk Wrzeszcz do stacji Gdynia Główna ma wynieść 46 minut. Natomiast jeden z ważniejszych przystanków na trasie Gdańsk Port Lotniczy, będzie osiągnięty przy podróży z Gdańska Wrzeszcza po ok. 19 min., a z Gdyni Głównej po ok. 27 min. 3. POZOSTAŁE ELEMENTY NOWOCZESNEGO KSZTAŁTOWANIA KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ Obok inwestycji wspierających komunikację opierającą się na przemieszczaniu się prywatnymi samochodami, w aglomeracji gdańskiej prowadzone są inwestycje w nowoczesny sposób kształtujące komunikację. Wśród nich największym projektem jest opisana wcześniej budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Ale jest też szereg innych przedsięwzięć dążących do zmiany aktualnych, krytycznie ocenionych na początku niniejszego artykułu, cech komunikacji pasażerskiej. W aglomeracji gdańskie prowadzony jest rozwój kolei miejskiej i aglomeracyjnej. Odbywa się to poprzez: zrealizowaną w 2012 r. odbudowę fragmentu linii szybkiej kolei miejskiej z Gdańska do Nowego Portu i wybudowanie na niej nowego przystanku Gdańsk Stadion Expo, zrealizowane w 2015 r. przedłużenie głównej linii szybkiej kolei miejskiej na południe do nowego przystanku Gdańsk Śródmieście, realizowaną modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 i EN71 oraz zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls firmy Newag. Prowadzony jest także rozwój systemu komunikacji tramwajowej. Odbywa się to poprzez: realizowaną przebudowę torowisk i modernizację układów torowych na znacznej części sieci, zrealizowaną budowę linii do pętli Chełm Witosa, a następnie przedłużenie jej do pętli Łostowice Świętokrzyska; realizowaną budowę linii od pętli Siedlce (przebudowywaną w węzeł integracyjny) na Piecki Migowo (w tym zintegrowanie z Pomorska Koleją Metropolitalną na przystanku Gdańsk Brętowo); zrealizowany zakup 35 nowych tramwajów PESA Swing oraz 46 używanych tramwajów Düwag N8C (potocznie zwanych Dortmundami) a następnie ich zmodernizowanie, zrealizowany zakup kolejnych 14 używanych tramwajów Düwag N8C oraz 5 nowych tramwajów PESA Jazz Duo. W Gdyni i Sopocie prowadzony jest rozwój komunikacji trolejbusowej. Odbywa się to poprzez: zrealizowaną przebudowę sieci trakcyjnej oraz przebudowę i budowę nowych podstacji trakcyjnych, zrealizowany zakup 25 nowych trolejbusów Solaris Trollino 12M, a także planowaną rozbudowę sieci trolejbusowej bez rozbudowy sieci trakcyjnej byłaby ona obsługiwana przez trolejbusy posiadające alternatywne źródło zasilania w postaci baterii [3, 4]. Ponadto na terenie całej aglomeracji gdańskiej prowadzony jest rozwój komunikacji autobusowej. Odbywa się to poprzez: realizowaną rozbudowę sieci oraz zakup nowych pojazdów. Jednym z intensywniej realizowanych elementów przekształcania komunikacji w aglomeracji gdańskiej jest rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Odbywa się to na terenie całej aglomeracji, przy czym zdecydowanym liderem w tym zakresie jest miasto Gdańsk. Obejmuje także tworzenie przyjaznych dla ruchu rowerowego stref Tempo 30, budowę parkingów rowerowych oraz 5210 Logistyka 3/2015

7 wprowadzanie ułatwień w korzystaniu przez rowerzystów ze środków komunikacji publicznej zwłaszcza z szybkiej kolei miejskiej. Ponadto odbywa się to poprzez: zrealizowane wprowadzenie bezobsługowych wypożyczalni rowerów w Sopocie, planowaną realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych systemu tras rowerowych w aglomeracji gdańskiej STeR (obejmie to budowę węzłów integrujących systemy transportowe w kluczowych dla regionu miejscach oraz budowa tras rowerowych, parkingów rowerowych, tworzenie oznakowań dla poprawy orientacji przestrzennej, udogodnienia dla ruchu rowerowego i jego integracja z transportem zbiorowym). Kolejnym elementem nowoczesnego kształtowania komunikacji jest usprawnienie transportu drogowego w Trójmieście. Odbywa się to poprzez realizowane wdrożenie zintegrowanego systemu inteligentnego sterowania ruchem drogowym TRISTAR. Ponadto podejmowane są działania w celu usprawnienia transportu publicznego w aglomeracji gdańskiej. Odbywa się to poprzez planowane wdrożenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych systemu zintegrowanego zarządzania transportem publicznym (autobusowym i kolejowym) z uwzględnieniem miast powiatowych jako lokalnych węzłów transportu publicznego, zmierzającego do wprowadzenia wspólnego biletu. WNIOSKI Wiele słabych stron komunikacji publicznej w aglomeracji gdańskiej skutkuje tym, że aktualnie głównym elementem transportu są prywatne samochody. To natomiast prowadzi do szeregu problemów. Podejmowane są jednak działania, których celem jest przekształcenie systemu komunikacji na obszarze aglomeracji gdańskiej. Wśród nich największym i najistotniejszym jest Pomorska Kolej Metropolitalna. Jest to rozwiązanie posiadające szereg istotnych zalet [2]. Przedsięwzięcie to nie jest ograniczone wyłącznie do stworzenia połączenia kolejowego. Poprzez budowę węzłów integracyjnych umożliwiających przesiadki z pociągów regionalnych i szybkiej kolei miejskiej, komunikacji miejskiej (tramwajów i autobusów), a także rowerów i samochodów prywatnych Pomorska Kolej Metropolitalna kształtuje nowy system komunikacji aglomeracji gdańskiej. Jest elementem przełomowym, który wpłynie na kształt aglomeracji gdańskiej w podobnym stopniu jak wybudowanie Szybkiej Kolej Miejskiej z Gdańska do Wejherowa w latach 50- tych XX w. Streszczenie Pomorska Kolej Metropolitalna jest największą nowo wybudowaną linią kolejową w Polsce od 1979 r., kiedy oddano do użytku Linię Hutniczo-Siarkową. Jej celem jest poprawa obsługi komunikacyjnej peryferyjnych dzielnic Gdańska i Gdyni, a także zdecydowanie lepsze skomunikowanie Trójmiasta z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W zakresie infrastrukturalnym istotną częścią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest stworzenie węzłów integracyjnych umożliwiających przesiadki z pociągów regionalnych i szybkiej kolei miejskiej, komunikacji miejskiej (tramwajów i autobusów), a także rowerów i samochodów prywatnych. Ale Pomorska Kolej Metropolitalna jest też istotnym elementem zmieniającym filozofię kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej. Głównym elementem tego nowego podejścia jest ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do centrum aglomeracji. Tym samym projekt ten wpisuje się w działania zmierzające do tworzenia miasta dla ludzi, a nie dla samochodów. Pomeranian Metropolitan Railway as a new element of transportation in the Gdańsk metropolitan area Abstract The Pomeranian Metropolitan Railway has been the largest newly built railway line in Poland since 1979, when the Broad Gauge Metallurgy Line was put into operation. Its purpose is mainly to improve the transportation service in peripheral districts of Gdansk and Gdynia, and also to create a definitely better link between Tricity and Gdansk Lech Walesa Airport. An essential part of the Pomeranian Metropolitan Railway is to create hubs enabling changes from regional trains and the fast urban railway, city public transport (trams and buses) as well as bikes and private cars. But the Pomeranian Metropolitan Railway is also an important Logistyka 3/

8 element of the changing philosophy of transportation in the Gdansk agglomeration. The main feature of this new approach is to limit the number of cars entering the centre of the agglomeration. Thus this project is part of the efforts to create a city for people, not for cars. BIBLIOGRAFIA 1. Kopeć K., Pomorska Kolej Metropolitalna jako element zrównoważonego rozwoju systemu transportowego aglomeracji gdańskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2014, nr 28, s Koźlak A., Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 143, s Połom M., Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych. Transport Miejski i Regionalny 2011, nr 6, s Połom M., Trolejbus najważniejszym ogniwem zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2011, nr 118, s Pomorska Kolej Metropolitalna, 6. Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna. Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Faza II realizacja przedsięwzięcia. Studium Wykonalności, Logistyka 3/2015

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda Interpelacja nr 51/2016 W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Anna Gwiazda Proszę o podanie prawdziwych przyczyn trudnej sytuacji spółki Pomorska Kolej Metropolitalna, popartych konkretnymi danymi:

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, NA PODSTAWIE POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

ROZWÓJ PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, NA PODSTAWIE POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ JOURNAL OF TRANSLOGISTICS 2015 119 Marianna MARUSZCZAK, Izabella BOJKE ROZWÓJ PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, NA PODSTAWIE POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Londyn, Docklands Thems Park TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kolej Metropolitalna w Trójmieście geneza, cele i szanse realizacji projektu

Kolej Metropolitalna w Trójmieście geneza, cele i szanse realizacji projektu Antoni Szczyt Kolej Metropolitalna w Trójmieście geneza, cele i szanse realizacji projektu Projekt Kolei Metropolitalnej w Trójmieście powstał jako pomysł na znaczące podniesie jakości transportu publicznego

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni Joanna Tobolewicz Urząd Miejski w Gdańsku Agenda 1. Związek ZIT 2. Budownictwo a) Budynki użyteczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 13 STYCZNIA 2011 R. GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy

integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy Projekt: Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toru toruńskim obszarze metropolitalnym BiT - City oraz integracja systemów w transportu miejskiego Nr projektu POIiŚ 7.3-18 Projekt: Budowa linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R.

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 16 października 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO D R H A B. I N Ż. K A Z I M I E R Z J A M R O Z, D R I N Ż. L E C H M I C H A L S K I M G R I N Ż.

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM 13 linii komunikacyjnych 61 643 568 zł 69 000 000 zł 77 578 456 zł 92 000 000 zł 75 530 000

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH Łódź, 21 września 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. Cele zmian 1) Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich Łódzkie węzły przesiadkowe Trasa W-Z centra przesiadkowe: Przystanek Piotrkowska - Centrum Przystanek

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ TRANSLOGISTICS 2014 135 Zuzanna ADAMKIEWICZ, Natalia WÓJCIK ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ 1. WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOBEC MOBILNOŚCI Polityka zrównoważonej gospodarki ostatnimi

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Andrzej Ryński Z-ca dyrektora POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gdynia położona jest na Zatoką Gdańską, która stanowi wschodnią granicę miasta. Centralne dzielnice

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Modernizacja linii kolejowej nr 203 na trasie Tczew Starogard Gdański Czersk oraz przewozy pasażerskie na tej linii to główne tematy debaty,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA REALIZACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROWEROWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 17 marca 2016 r. Ruda Śląska

DEKLARACJA REALIZACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROWEROWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 17 marca 2016 r. Ruda Śląska DEKLARACJA REALIZACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROWEROWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 17 marca 2016 r. Ruda Śląska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Rower jest szybki Rower jest praktyczny Rower jest

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski Interpelacja nr 45/2016 W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego Piotr Karczewski Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, 13 Statutu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca

Konferencja zamykająca Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Konferencja zamykająca 21. kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Kierownik projektu: Maciej Musiał Partnerstwo dla Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Transport publiczny Integracja transportu miejskiego Dr inż. Marcin Kiciński Marcin.Kicinski@put.poznan.pl Agenda 1. Wprowadzenie 2. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r.

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. Finansowanie: 108 mln EUR

Bardziej szczegółowo

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r.

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r. Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, 22-23 czerwca 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. a integracja taryfowa w obszarze Aglomeracji Trójmiasta Bartłomiej Buczek

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r.

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r. ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz 25.08.2017 r. LOTNISKO F.CHOPINA W WARSZAWIE Stan obecny Ruch: 12,8 mln pax/rok 2016

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Źródło: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym i STAN ISTNIEJĄCY 2 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt poranny 3 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - w liczbach Długość nowych torów Czas realizacji projektu Planowany termin oddania do użytku całości trasy

Bardziej szczegółowo

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Policjanci informują mieszkańców Gdańska oraz osoby przyjezdne o obowiązujących w dniu dzisiejszym zmianach organizacji ruchu na niektórych ulicach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/index.php/uploads/photos/middle_babimost_mapa2_evbi9554opk4oqe.jpg Połączenie kolejowe

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Dr inż. Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni Nadrzędnym celem strategicznym, wynikającym z deklaracji misji władz miasta, jest osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - w liczbach Długość nowych torów Czas realizacji projektu Planowany termin oddania do użytku całości trasy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo