BUDYNEK RÉSIDENCE PALACE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK RÉSIDENCE PALACE"

Transkrypt

1 Bruksela, 24 sierpnia 2009 r. (02.09) BUDYNEK RÉSIDENCE PALACE Informacje dotyczące projektu. Geneza projektu W 2000 roku, podczas posiedzenia w Nicei, Rada Europejska postanowiła, że od przełomu lat 2002 i 2003 wszystkie jej obrady będą się odbywać w Brukseli. Jako że negocjacje dotyczące wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej były już wtedy mocno zaawansowane, Rada Unii Europejskiej opracowała szeroko zakrojony program budowlany, aby sprostać tym nowym potrzebom. W ramach tego programu, w latach , przeprowadzono istotne prace adaptacyjne w budynku Justus Lipsius, tak aby można tam było gościć delegacje nowych państw członkowskich, organizować posiedzenia Rady Europejskiej, a także gościć obsługujących je przedstawicieli mediów audiowizualnych i prasy. Również zgodnie z tym programem w 2003 roku Rada postanowiła nabyć budynek Lex, w którym od 2007 roku pracują wszystkie służby językowe Sekretariatu Generalnego. Okazało się jednak, że mimo wszelkich adaptacji, budynek Justus Lipsius nie może spełnić wszystkich wymogów bezpieczeństwa oraz wymogów funkcjonalnych związanych z organizacją posiedzeń Rady Europejskiej. Dlatego też Rada Europejska podczas obrad w marcu 2004 roku pozytywnie odniosła się do propozycji rządu belgijskiego przekazania jej po przeprowadzeniu renowacji i przebudowy zgodnie z programem, który miała sporządzić Rada bloku A kompleksu budynków Résidence Palace. Chodzi tutaj o budynek położony przy rue de la Loi, między budynkiem Justus Lipsius a budynkiem Lex. Posiedzenia na szczycie, w których biorą udział szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych, a także przewodniczący i jeden z członków Komisji Europejskiej.

2 Wykaz potrzeb zatwierdzony przez Radę obejmował utworzenie sal, w których odbywałyby się posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i innych organów wysokiego szczebla, pomieszczeń dla prezydencji, delegacji państw członkowskich oraz dla Sekretariatu Generalnego, jak również pomieszczeń restauracyjnych i recepcji. W programie tym określono ponadto wymogi w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa, wymogi koncepcyjne oraz techniczne, jak również wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tego właśnie programu w 2004 roku Sekretariat Generalny Rady ogłosił pod egidą Międzynarodowego Związku Architektów europejski konkurs w zakresie architektury i inżynierii. W styczniu 2005 roku do udziału w konkursie wybrano we współpracy z Urzędem ds. zarządzania nieruchomościami 2 25 zespołów autorów projektów. Następnie, w czerwcu 2005 roku, międzynarodowe jury powołane przez Radę wybrało spośród 25 zgłoszonych projektów 7 koncepcji; ich autorów zaproszono do udziału w drugim etapie konkursu. 2 Ze względu na poważne prace adaptacyjne przeprowadzone niedawno w budynku Justus Lipsius Rada zdecydowała, że centrum prasowe pozostanie w tym gmachu, a w budynku Résidence Palace zostaną utworzone dodatkowe pomieszczenia dla prasy. Wyznaczony przez państwo belgijskie w celu zapewnienia nadzoru nad realizacją projektu. 2

3 Ostatecznie 2 września 2005 r. jury wyłoniło laureata konkursu spółkę joint venture Philippe Samyn & Partners - Studio Valle Progettazioni - Buro Happold, architekci i inżynierowie. Rada zwróciła się następnie do państwa belgijskiego, by zawarło z tą spółką umowę dotyczącą studium nowego projektu. 2. Koncepcja budynku Budynek Résidence Palace powstał w latach ; jego inwestorem był Lucien Kaisin, a autorem projektu szwajcarski architekt Michel Polak. Projekt ten obejmował luksusowe apartamenty oraz związaną z nimi infrastrukturę. Po drugiej wojnie światowej budynek przekształcono na biura, które wykorzystywały belgijskie służby państwowe. Pod koniec lat sześćdziesiątych, w ramach modernizacji dzielnicy w związku z konstrukcją linii metra pod rue de la Loi, od strony tej ulicy dobudowano nową aluminiową fasadę; pracami kierowali synowie Michela Polaka. Wreszcie w 988 roku zburzono wschodnią część budowli, by umożliwić konstrukcję budynku Justus Lipsius. Pierwotne fasady budynku Résidence Palace, wejścia oraz główny korytarz parteru należą obecnie do belgijskiego dziedzictwa narodowego. Teatr, basen, restaurację, sklepy, usługi hotelarskie. 3

4 Wspomniany wcześniej zespół Samyn/Valle/Happold zaplanował zgodnie z przepisami zagospodarowania przestrzennego powiększenie budynku od strony północno-wschodniej (przy rue de la Loi) polegające na dobudowaniu dwóch nowych fasad, które nadadzą pierwotnemu układowi budowli w kształcie litery L formę sześcianu. W atrium pomiędzy tymi nowymi fasadami a starym budynkiem będzie się znajdować wejście główne i kawiarnia, a także nowa przestrzeń w kształcie urny, w której znajdą się sale konferencyjne. Philippe Samyn & Partners - Studio Valle Progettazioni - Buro Happold Nowa północno-wschodnia fasada będzie podwójna, a jej zewnętrzną część będzie tworzyć mozaika odrestaurowanych starych drewnianych okien pochodzących z różnych krajów Europy. Ponownemu wykorzystaniu tych starych tradycyjnych ram okiennych przyświecały dwa cele architektoniczne: przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i zobrazowanie kulturowego zróżnicowania Unii. Mozaika ta będzie ponadto stanowić pierwszą akustyczną i termiczną warstwę izolacyjną przestrzeni wewnętrznej. Nowa fasada otaczająca atrium i część budynku w kształcie urny, w której znajdą się sale konferencyjne, będą tworzyć miejską latarnię europejski punkt odniesienia na mapie miasta. Philippe Samyn & Partners - Studio Valle Progettazioni - Buro Happold Pod kierownictwem firmy Philippe Samyn & Partners, architekci i inżynierowie, przedstawiciela i koordynatora zespołu przeprowadzającego studium. 4

5 Wewnętrzna przestrzeń w kształcie urny symbolizująca płomień latarni zapewni minimalną wymaganą powierzchnię użytkową dla każdego z pomieszczeń: od sali prasowej na poziomie R+ do najmniejszej sali przeznaczonej na oficjalne posiłki na poziomie R+, przez wielkie sale konferencyjne z kabinami dla tłumaczy ustnych znajdujące się na pośrednich piętrach. Każde z pięter urny będzie mieć kształt elipsy; piętra będą się różnić rozmiarami, lecz będą mieć ten sam środek i te same główne osie. Konstrukcja tego obiektu będzie w pełni symetryczna, choć nie będzie sprawiać takiego wrażenia. Philippe Samyn & Partners - Studio Valle Progettazioni - Buro Happold Nowa fasada utworzona z odrestaurowanych starych okien obrazuje jeden ze sposobów, w jaki zespół projektantów uwzględnił życzenie Rady, aby jej nowa siedziba odwoływała się do idei zrównoważonego rozwoju. Inne elementy projektu nawiązujące do tej koncepcji obejmują zachowanie i renowację jak największej części zabytkowego budynku, parasol z paneli fotoelektrycznych idea w głównej mierze ukierunkowana na wykorzystanie materiałów naturalnych i odnawialnych, energooszczędne instalacje techniczne oraz wykorzystanie wód deszczowych. Budynek Résidence Palace będzie ponadto pierwszą budową w Belgii, która ma być na bieżąco monitorowana przez kontrolerów zewnętrznych tak, aby mógł uzyskać certyfikat wysokiej jakości środowiskowej. Należy także zauważyć, że koncepcja nowego budynku uwzględnia konstrukcję nowej podziemnej linii kolejowej, a także powiększenie i przebudowę wielofunkcyjnego dworca Schuman. Prace te zmniejszą powierzchnię podziemi obecnego budynku Résidence Palace o około jedną trzecią, a nowe roboty prowadzone pod ziemią będą wymagać istotnego wzmocnienia zabytkowego budynku oraz wysoce specjalistycznych struktur metalowych wspierających nowe konstrukcje (zwłaszcza urnę i fasady atrium). 5

6 3. Aspekty umowy W listopadzie 2005 roku po zakończeniu wspomnianego konkursu w zakresie architektury i inżynierii państwo belgijskie i Unia Europejska zawarły protokół ustaleń z myślą o realizacji projektu renowacji i przebudowy bloku A kompleksu Résidence Palace. Następnie w marcu 2009 roku, po uzyskaniu pozwoleń środowiskowego i budowlanego, obie strony zawarły ostateczną umowę. Umowa ta, określająca prawa i obowiązki stron podczas realizacji projektu aż do chwili przekazania własności ukończonego budynku, obejmuje następujące istotne elementy: wymogi, które należy spełnić podczas realizacji projektu: program potrzeb, wymogi w zakresie jakości, zagospodarowania terenu, monitorowania studium; ustalenia dotyczące finansowania realizacji projektu: budżet, prefinansowanie przez państwo belgijskie, zwrot kosztów przez Radę; warunki sprzedaży ukończonego budynku; harmonogram prac oraz terminy, których należy dotrzymać; warunki współpracy pomiędzy Urzędem ds. zarządzania nieruchomościami reprezentującym państwo belgijskie jako inwestora projektu z jednej strony a Radą z drugiej strony. 4. Stan realizacji projektu (lipiec 2009 roku) Zakończono usuwanie azbestu i wyburzanie. Trwa budowa fundamentów. Trwa procedura udzielania zamówień na przebudowę obiektu. 6

7 5. Fakty 5.. Powierzchnia: Powierzchnia brutto: część nadziemna: m² część podziemna: m² Powierzchnia użytkowa: sale konferencyjne i sale posiedzeń: m² pomieszczenia dla prezydencji i delegacji: m² pomieszczenia dla przedstawicieli mediów : 550 m² pomieszczenia dla Sekretariatu Generalnego: m² pomieszczenia restauracyjne i recepcja: m² miejsca parkingowe: Terminy: Ogłoszenie europejskiego konkursu w zakresie architektury i projektu: sierpień 2004 rok Ogłoszenie laureata konkursu: wrzesień 2005 rok Zatwierdzenie koncepcji projektu: maj 2006 rok Zatwierdzenie projektu wstępnego: marzec 2007 rok Rozpoczęcie usuwania azbestu i wyburzania: listopad 2007 rok Uzyskanie pozwolenia środowiskowego: kwiecień 2008 rok Uzyskanie pozwolenia budowlanego: maj 2008 rok Początek prac podziemnych (fundamenty): grudzień 2008 rok Zatwierdzenie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówień na przebudowę obiektu: maj 2009 rok Udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę obiektu: planowane na październik 2009 roku Oddanie budynku do użytkowania: planowane na początek drugiego półrocza 203 roku Budżet: Umowa przewiduje, że państwo belgijskie przekaże Radzie grunt i znajdujące się na nim zabudowania za symboliczną kwotę jednego euro. Budżet projektu (koszty robót, studium i usługi dodatkowe), który ma sfinansować Rada, ustalono na kwotę 240 mln EUR w cenach z stycznia 2004 r. Założenia budżetu są nadal realizowane, chociaż sam budżet wzrósł w międzyczasie do 35 mln EUR w związku z przewidzianą w umowie waloryzacją cen. W budżecie tym właściwe prace związane z przebudową wyceniono na 240 mln EUR. Pomieszczenia uzupełniające główne centrum prasowe, które pozostaje w budynku Justus Lipsius. 7

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Opracowanie raportu: Centrum Doradztwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury

Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Raport pt. Badanie i analiza realizowanego przez Miasto Łódź Programu Nowe Centrum Łodzi i przedstawienie opinii na temat stopnia realizacji Programu (analiza

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku

luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku 2 2015 luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku spis treści 2 2015 9 Andrzej Roch Dobrucki, prezes

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA

PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA - 1 - PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA PRIORYTETY GRUPY FARMACEUTYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU) (Groupement Pharmaceutique de l Union Européenne - GPUE)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo