Załącznik nr 9 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Kod CPV CZĘŚĆ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Kod CPV 80.50.00.00-9. CZĘŚĆ 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV CZĘŚĆ 1 szkolenia : Temat A - Działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące w oparciu o kontrolę zarządczą w Urzędzie Miasta Szczecin Temat B - Marketing miejsc - porównanie klasycznych i nowych trendów w metodologii tworzenia i wdraŝania marek miejsc Temat C - BudŜet zadaniowy Ad. A. a) Szkolenie: r.r. dla grupy do 55 osób oraz r. 20 osób sobota 7 godzin lekcyjnych niedziela 7 godzin lekcyjnych 1. Temat szkolenia: Działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące w oparciu o kontrolę zarządczą w Urzędzie Miasta Szczecin a) Działania zapobiegawcze, działania korekcyjne, działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań b) Wykorzystanie kontroli zarządczej do realizacji działań zapobiegawczych c) Komentarz do normy PN EN ISO 9001: Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. a) SIWZ. Ad. B. a) Szkolenie: r. dla grupy 27 osób sobota 8 godzin lekcyjnych niedziela 8 godzin lekcyjnych 1. Temat : Marketing miejsc - porównanie klasycznych i nowych trendów w metodologii tworzenia i wdraŝania marek miejsc a) Przegląd podstawowych zagadnień z obszaru marketingu miejsc Miejsce jako najbardziej złoŝona marka Osobowość i tworzenie wartości w marketingu miejsc

2 Główne idee marki miejsca toŝsamość marki miejsc Rozwój marki miejsca b) Działania promocyjne miast i regionów a. Skuteczność tradycyjnych narzędzi promocyjnych wykorzystywanych w marketingu miejsc (case study dobre i złe przykłady): prasa, radio, telewizja (w tym lokowanie produktu), outdoor, internet (kampanie odsłonowe realizowane w portalach horyzontalnych) b. Nowe trendy i narzędzia wykorzystywane w działaniach marketingowych JST, zwłaszcza w obszarze turystyki (case study): social media, mobile i geolokalizacja, fotokody, marketing, ambientmedia i performance marketing, content marketing w oparciu o blogi i vlogi c) Zarządzanie marką miasta Wskaźniki monitorowania strategii i kampanii promocjnych Kontrola, monitoring i ewaluacja działań marketingowych Zarządzanie doświadczeniem miejsca Błędy w zarządzaniu marką miejsca. d) Marketing miejsc teoria, a praktyka Dobre i złe strategie JST Dobre i złe kampanie reklamowe JST Współpraca i rywalizacja miast w trakcie budowania marek 3. Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. b) SIWZ. Ad. C. a) Szkolenie: r. dla grupy 53 osób sobota 8 godzin lekcyjnych niedziela 8 godzin lekcyjnych 1. Temat : BudŜet zadaniowy a) BudŜet zadaniowy w Polsce b) Kryteria definiowania i wyodrębniania zadań na potrzeby budŝetu zadaniowego. c) Definiowanie celów, zadań i podzadań oraz konstrukcja mierników i ich planowanie. d) Rodzaje mierników w budŝecie zadaniowym, informacja z nich wynikająca oraz problemy w definiowaniu. Przykłady zadań, celów i mierników. e) Monitoring i ewaluacja budŝetu zadaniowego oraz sprawozdawczość budŝetowa. f) BudŜet zadaniowy realizacja i zmiany g) Powiązanie systemu kontroli zarządczej z budŝetem zadaniowym h) Planowanie wieloletnie Wieloletni Plan Finansowy Państwa i programy wieloletnie i) Obowiązki związane z budŝetem zadaniowym 3. Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. c) SIWZ.

3 II Obowiązki Wykonawcy 1) Wykonawca powinien zapewnić Hotel co najmniej trzygwiazdkowy, figurujący w ewidencji skategoryzowanych obiektów hotelarskich (www.turystyka.mg.gov.pl), w odległości max. 150 km od Szczecina, w miejscowości znajdującej się w pasie nadmorskim (za pas nadmorski zamawiający rozumie: pas lądu ciągnący się wzdłuŝ brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaŝy - tzw. I strefa turystyczna.) 2) w hotelu muszą znajdować się 3 klimatyzowane sale szkoleniowe (pomieszczenia szkoleniowe), układem i wielkością dostosowane do zakresu szkoleń. Sale szkoleniowe powinny spełniać następujące warunki: być wyposaŝone w zaplecze sanitarne oraz miękkie krzesła, mieć wyodrębnione miejsce na catering. wyposaŝenie sal szkoleniowych w sprzęt umoŝliwiający przeprowadzenie szkolenia oraz realizację celu szkolenia (rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony, nagłośnienie, tablica flipchart). Sprzęt powinien być przystosowany do wielkości sali i ilości uczestników dający moŝliwość odpowiedniego nagłośnienia oraz audiowizualnej prezentacji materiałów 3) zapewnienie uczestnikom szkolenia pokoi: Ad. A r. a) Ilość uczestników: 55 osób b) Ilość pokoi: 55 pokoi jednoosobowych, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła, TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę r. Ad. B. a) Ilość uczestników: 20 osób b) Ilość pokoi: 10 pokoi dwuosobowych, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła, TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę. a) Ilość uczestników: 27 osób b) Ilość pokoi: 11 pokoi dwuosobowych i 5 pokoi jednoosobowych, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła, TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę. Ad. C. a) Ilość uczestników: 53 osób b) Ilość pokoi: 18 pokoi dwuosobowych i 17 pokoi jednoosobowych, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła,

4 TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę. 4) Wykonawca musi zapewnić pełne wyŝywienie od uroczystej kolacji w piątek do obiadu w niedzielę: ( 2 x śniadanie (co najmniej: dania ciepłe: parówki, jajecznica; pieczywo, masło, wędlina, ser Ŝółty, ser biały, dŝemy, płatki śniadaniowe, mleko/jogurt, kawa, herbata, woda, soki), 2 x obiad (co najmniej zupa, do wyboru danie mięsne/rybne/wegetariańskie, do wyboru ziemniaki/ryŝ/kasza/makaron, surówki, warzywa gotowane, deser, woda, soki), 2 x uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w Sali na wyłączność: formuła obiadu bufetowego zasiadanego przy stolach okrągłych lub prostokątnych na minimum 6-8 osób. Menu: co najmniej: zimne przystawki: 5 rodzajów wędlin, 3 rodzaje Ŝółtego sera, 3 rodzaje białego sera, 3 rodzaje mięs pieczonych, patery warzyw, sałatki, bułeczki, 2 zupy, 3 dania główne w podgrzewanych bemarach (jedno wegetariańskie) plus ryŝ, ziemniaki opiekane (w zaleŝności od menu); dodatkowo stół deserowy (desery, ciasta, owoce, kawa, herbata, woda, soki), a) dodatkowo w piątek, sobotę i niedzielę po dwa serwisy kawowe dla grupy. Serwis kawowy powinien obejmować: kawę, herbatę, cukier, mleko, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, ciasta: droŝdŝowe, kruche, francuskie, biszkoptowe, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. 5) Harmonogram szkolenia: Piątek: od Sobota: od Niedziela: od CZĘŚĆ II szkolenia : Temat A - Dostęp do informacji publicznej Temat B - Etyka Urzędnika Temat C - Dotacje publiczne Temat D - Kontrola zarządcza- zarządzanie ryzykiem Ad. A. a) Szkolenie: r. 67 osób sobota 7 godzin lekcyjnych niedziela 7 godzin lekcyjnych 1. Temat szkolenia: Dostęp do informacji publicznej a) orzecznictwo,

5 b) ponowne wykorzystanie informacji publicznej, c) ochrona praw autorskich zapisy umowne, 3. Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. d) SIWZ. Ad. B. d) Szkolenie: r. dla grupy 25 osób sobota 4 godzin lekcyjnych e) Forma zajęć: wykład i dyskusja. f) Adresaci: pracownicy administracji samorządowej 1. Temat : Etyka Urzędnika a) kodeks etyczny zasady i wartości etyczno moralne, b) zasady postępowania i standardy etyczne (dylematy etyczne i konflikty wartości w pracy urzędnika) c) wzorcowe postawy urzędnika, d) etykieta w pracy zawodowej, e) znaczenie wyglądu urzędnika, f) techniki asertywne wspomagające etyczne zachowanie 3. Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. e) SIWZ. Ad. C. d) Szkolenie: r. dla grupy 16 osób sobota 7 godzin lekcyjnych niedziela 7 godzin lekcyjnych e) Forma zajęć: wykład i dyskusja. f) Adresaci: pracownicy administracji samorządowej 1. Temat : Dotacje publiczne a) Przyznawanie dotacji publicznej. b) Pojęcie rozliczania, skutek rozliczania dotacji, terminy zwrotu dotacji. c) Rozliczanie dotacji publicznej. d) Kontrola dotacji. e) Konsekwencje wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. f) Wydawanie decyzji o zwrocie czy wchodzenie w sprawy sądowe. g) Zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów. 3. Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. f) SIWZ. Ad. D. a) Szkolenie: r. 61 osób

6 sobota 7 godzin lekcyjnych niedziela 7 godzin lekcyjnych 1. Temat szkolenia: Kontrola zarządcza zarządzanie ryzykiem a) Zrozumienie istoty wykonywanej działalności przez kaŝdego decydenta i uczestnika procesów świadczenia usług publicznych. b) Uświadomienie istniejących i potencjalnych zagroŝeń, czyli tego, co moŝe się stać w przypadku zaistnienia nieplanowanego i nieoczekiwanego zdarzenia, ale uświadamianego, czyli mogącego wystąpić. c) Analiza, ocena i hierarchizacja ryzyka, czyli sposób wystąpienia, wpływ ewentualnego zdarzenia na cele JST lub jej jednostki organizacyjnej oraz kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia za skutkami, jakie to zdarzenie spowoduje, gdy rzeczywiście się wydarzy. d) Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. a) Rejestr przykładowych ryzyk dla wyznaczonych celów strategicznych. b) Rejestr ryzyk dla wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych. c) Rejestr odstępstw od norm oraz procedur ujawnionych w trakcie realizacji celów. d) Identyfikacja ryzyk, ich ocena i analiza przykłady. e) Przykłady analizy ryzyka metoda matematyczną. 3. Trener: zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 3) lit. g) SIWZ. II Obowiązki Wykonawcy 1) Wykonawca powinien zapewnić Hotel co najmniej trzygwiazdkowy, figurujący w ewidencji skategoryzowanych obiektów hotelarskich (www.turystyka.mg.gov.pl), w odległości max. 150 km od Szczecina, w miejscowości znajdującej się w pasie nadmorskim (za pas nadmorski zamawiający rozumie: pas lądu ciągnący się wzdłuŝ brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaŝy - tzw. I strefa turystyczna.) 2) w hotelu muszą znajdować się 2 klimatyzowane sale szkoleniowe (pomieszczenia szkoleniowe), układem i wielkością dostosowane do zakresu szkolenia. Sale szkoleniowe powinny spełniać następujące warunki: być wyposaŝone w zaplecze sanitarne oraz miękkie krzesła, mieć wyodrębnione miejsce na catering. wyposaŝenie sal szkoleniowych w sprzęt umoŝliwiający przeprowadzenie szkolenia oraz realizację celu szkolenia (rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony, nagłośnienie, tablica flipchart). Sprzęt powinien być przystosowany do wielkości sali i ilości uczestników dający moŝliwość odpowiedniego nagłośnienia oraz audiowizualnej prezentacji materiałów f) zapewnienie uczestnikom szkolenia pokoi:

7 Ad. A. i B r. a) Ilość uczestników: 67 osób b) Ilość pokoi: 24 pokoi dwuosobowych i 10 pokoi jednoosobowych i 3 pokoje trzyosobowe, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła, TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę. Ad. C r a) Ilość uczestników: 16 osób b) Ilość pokoi: 7 pokoi dwuosobowych i 2 pokoi jednoosobowych, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła, TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę. Ad. D r a) Ilość uczestników: 61 osób b) Ilość pokoi: 22 pokoi dwuosobowych i 11 pokoi jednoosobowych i 2 pokoje trzyosobowe, ogrzewanych, wyposaŝonych w pojedyncze łóŝka. Pokoje muszą być wyposaŝone w min.: 2 krzesła, TV, szafę oraz łazienkę z umywalką, kabinę prysznicową lub wannę i toaletę. 4) Wykonawca musi zapewnić pełne wyŝywienie od uroczystej kolacji w piątek do obiadu w niedzielę: ( 2 x śniadanie (co najmniej: dania ciepłe: parówki, jajecznica; pieczywo, masło, wędlina, ser Ŝółty, ser biały, dŝemy, płatki śniadaniowe, mleko/jogurt, kawa, herbata, woda, soki), 2 x obiad (co najmniej zupa, do wyboru danie mięsne/rybne/wegetariańskie, do wyboru ziemniaki/ryŝ/kasza/makaron, surówki, warzywa gotowane, deser, woda, soki), 2 x uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w Sali na wyłączność: formuła obiadu bufetowego zasiadanego przy stolach okrągłych lub prostokątnych na minimum 6-8 osób. Menu: co najmniej: zimne przystawki: 5 rodzajów wędlin, 3 rodzaje Ŝółtego sera, 3 rodzaje białego sera, 3 rodzaje mięs pieczonych, patery warzyw, sałatki, bułeczki, 2 zupy, 3 dania główne w podgrzewanych bemarach (jedno wegetariańskie) plus ryŝ, ziemniaki opiekane (w zaleŝności od menu); dodatkowo stół deserowy (desery, ciasta, owoce, kawa, herbata, woda, soki), a. dodatkowo w piątek, sobotę i niedzielę po dwa serwisy kawowe dla grupy. Serwis kawowy powinien obejmować: kawę, herbatę, cukier, mleko, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, ciasta: droŝdŝowe, kruche, francuskie,

8 biszkoptowe, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. d) Harmonogram szkolenia: Ad. A. i B Piątek: od dostęp do inf. publ Sobota: od dostęp do inf. publ etyka Niedziela: od dostęp do inf. publ. Ad. C. i D. Piątek: od Sobota: od Niedziela: od

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego na: Kompleksowe przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych nr postępowania: 3/SS/2014

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych nr postępowania: 3/SS/2014 PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarskorestauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 17-19.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA Załącznik Nr 1 do SIWZ (załącznik nr 4 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA I Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej, cateringowej, konferencyjnej, tłumaczeń symultanicznych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.35.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo