boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny"

Transkrypt

1 boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny 54

2 Regionalne Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjne w Łodzi Pudełko sportowych emocji TEKST Danuta Sowińska FOTO DiG Sowińscy Architekci, Perbo Projekt W Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już i znanej hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena powstanie nowy obiekt w kształcie czerwono-czarnego pudełka. Będzie to nowa hala sportowa, która ma być integralną częścią Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego W tym celu, z inicjatywy Urzędu Miasta Łodzi, zorganizowano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego oraz hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. Do postępowania przystąpiły renomowane firmy wykonawcze i biura architektoniczne. Ostatecznie do realizacji przyjęto propozycję projektową wspólnie wykonaną przez dwa zespoły architektów z firm: Perbo z Krakowa i DiG Sowińscy Architekci z Gliwic. Początek Projektanci zarówno ze względów organizacyjnych, jak i formalnych celowo podzielili się tematami. Halę szczegółowo opracowali projektanci z firmy DiG Sowińscy Architekci, pod kierunkiem jednego z głównych projektantów mgr. inż. arch. Grzegorza Sowińskiego, a za projekt stadionu był odpowiedzialny zespół projektantów z Krakowa. We wspólnym zamierzeniu autorów koncepcji obok istniejącej już Atlas Areny miały powstać zupełnie różne obiekty, połączone z Atlas Areną wspólną 55

3 boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny Front Tył kompozycją urbanistyczną. Dość przewrot- bezpośrednie powiązanie z parkiem oraz wanego obiektu. Na placu tylnym, od strony na idea autorów projektu, którzy w tym terenami pieszymi stanowi kolejny ważny parku, zaprojektowano wejścia dla dzien- przypadku postawili na różnorodność element koncepcji zagospodarowania. Kom- nikarzy, zawodników, trenerów i obsługi i skontrastowanie poszczególnych obiektów pozycję urbanistyczną oparto na wzajem- oraz parking dla samochodów osobowych. zespołu Regionalnego Centrum Rekreacyj- nej relacji oraz skontrastowaniu prostych Zapewniono dostęp do magazynu hali dla no-sportowo-konferencyjnego, okazała i jednoznacznych architektonicznie form samochodów dostawczych. się udaną strategią, ponieważ ta koncepcja została najlepiej oceniona przez inwestora i lokalną społeczność. Lokalizacja głównych projektowanych obiektów (stadionu, hali i kolorystyki poszczególnych obiektów: betonowej, szarej rotundy istniejącej hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena, czerwonej, prostopadłościennej kostki Forma Zaprojektowana hala sportowa to prosty w formie architektonicznej obiekt, i parkingu) jest zgodna z decyzją inwestora i wpisuje się w już istniejące zagospoda- projektowanej hali sportowej, srebrzystej i delikatnej w formie, wyróżniony czerwonym kolorem elewacji. Intensywna czerwień bryły stoi w opozycji rowanie terenu, wyznaczając zasadniczy owalnej bryły projektowanego stadionu do kolorystyki szarej Atlas Areny i białej, układ urbanistyczny centrum rekreacyjno- piłkarskiego. ażurowej konstrukcji projektowanego -sportowego. Projektanci zastosowali się stadionu. To świadoma decyzja, która do wymagań zamawiającego, kładąc nacisk Koncepcja zagospodarowania oraz forma w założeniu projektantów ma wprowadzić na bezpieczeństwo i czytelność przyjazne- proponowanej architektury wprowadza rów- jednoznaczny kontrast i wzmocnić go dla przyszłych użytkowników układu nowagę i jednocześnie zapewnia odrębność oddziaływanie przestrzenne całości. przestrzennego. Kontekst urbanistyczny Silna architektoniczna forma wybudowanej pomiędzy wszystkimi obiektami, podkreślając ich indywidualną, mocną formę za pomocą koloru, materiału wykończenia elewacji i przyjętych detali architektonicznych. Dlaczego czerwona? Pomysł, żeby projektowana hala była czerwona, był ideą, która towarzyszyła niedawno hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena i jej bezpośrednie parkowe otoczenie, a także wpisanie w istniejący Usytuowanie Nowo projektowana hala jest jednym projektantom od samego początku i stała się wiodącym motywem projektu. Skąd taki pomysł? Z pierwszego i oczywistego skoja- i planowany układ komunikacyjny stały się z elementów całego zespołu. Choć usytu- rzenia z XIX-wieczną Łodzią przemysłową, wyznacznikiem dalszych decyzji dotyczą- owana pozornie na drugim planie, wyod- ziemią obiecaną z przełomu wieków, halami cych zagospodarowania terenu. Ogranicze- rębnia się z tła kolorem i prostotą bryły. fabrycznymi dynamicznie rozwijającego się nia wynikające z lokalizacji na niewielkiej Istotnym elementem jej bezpośredniego miasta, budowanymi w większości z czerwo- działce oraz konieczność etapowania reali- otoczenia urbanistycznego jest zapewnienie nej cegły. Projektantom nie chodziło tu o ko- zacji inwestycji zmusiły projektantów do ra- odpowiedniej przestrzeni wejściowej oraz pię, ani nawet o analogię czy anachroniczne cjonalnej gospodarki terenem. Kompozycja techniczno-obsługowej od strony zaplecza. nawiązania do ówczesnych technologii. Sko- zagospodarowania terenu polega na wy- Przed wejściem głównym, z wykorzystaniem jarzenie czerwonego koloru o odcieniu bar- tworzeniu głównych kierunkowych osi istniejącego już placu mediów, zaprojektowa- dziej syntetycznym od stonowanej czerwieni urbanistycznych oraz podporządkowaniu no wygodny plac wejściowy. Jego wielofunk- cegły jest tylko ideowym, hasłowym na- elementów komunikacji i małej architektury cyjność i obszerna powierzchnia umożliwiają wiązaniem do budowlanych tradycji miasta. podstawowym potrzebom funkcjonalnym wykorzystanie go przez media również Zdecydowane wprowadzenie intensywnego zespołu. Integrację przestrzenną z otocze- podczas imprez na sąsiednich obiektach koloru stanowiło też dodatkowy i świadomy niem zapewnia wyeksponowanie głównych Atlas Arenie i stadionie. Celowo zwiększono cel projektantów, polegający na ożywieniu obiektów zespołu istniejącej Atlas Areny jego szerokość w kierunku zachodnim, żeby monochromatycznego i powściągliwego oraz nowo projektowanych: stadionu i hali zapewnić przestrzeń dla wozów transmi- wizerunku Atlas Areny. Prostota bryły stała sportowej, jako znaczących dominant w pa- syjnych obsługujących imprezę dla 3000 się kolejnym elementem wiodącym strategii 56 noramie tej części Łodzi. Otwarcie widokowe i jednocześnie przestrzenne, a także osób. Plac może pełnić funkcję zewnętrznej przestrzeni, która uzupełnia ofertę projekto- projektowej. Od samego początku projektanci wyobrażali sobie przyszłą halę w modelu

4 Regionalne Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjne w Łodzi jako prostopadłościan, czerwoną kostkę. Ta idea stworzyła pewien reżim projektowy, ale dzięki niemu konsekwentnie utrzymano prostotę formy budynku, która stała się jego podstawową zaletą. Forma zewnętrzna zdefiniowała konsekwencję w kształtowaniu funkcji i formy wewnątrz budynku. Narzuciła projektantom dyscyplinę i powściągliwość, ograniczając pokusę zastosowania zbyt wielu różnorodnych form, kolorów i materiałów. Finezja kształtowania bryły Żeby uniknąć niebezpieczeństwa, że czerwona kostka hali mogłaby wyglądać jak kolejna hala magazynowa lub supermarket, projektanci postawili na finezję w dopracowaniu detalu. Idea czerwonej kostki uległa ewolucji na czarne pudełko ukryte w czerwonym, większym pudełku, które w tym celu zostało rozciągnięte. Skośne, dynamiczne pęknięcia w czerwonych elewacjach bocznych i przeszklone wertykalne pasma doświetlające klatki schodowe akcentują narożniki budynku i nadają mu dodatkowej finezji. Z prostej bryły wyodrębniono elewację wejściową, która za kolumnadą skośnych słupów, tworzących rodzaj podcienia na całej wysokości budynku kryje przejrzystą fasadę i w ten sposób łączy wnętrze hali z głównym placem wejściowym zlokalizowanym pomiędzy Atlas Areną i zachodnią trybuną stadionu. Czerwone, rytmicznie usytuowane stalowe słupy kolumnady są naprzemiennie nachylone pod kątem 80 i dodają budynkowi lekkości i dynamiki. Wydzielony estetycznie i funkcjonalnie ażur podcienia jednoznacznie wyznacza strefę głównego wejścia. Otwartość tej elewacji i intrygująca przestrzennie forma słupów zapraszają do wnętrza obiektu. Dzięki przeszkleniu przestrzeń pod słupami stanowi dodatkowe przedpole wizualne i przestrzenne z widokiem do wewnątrz holu wejściowego na parterze, części gastronomicznej na piętrze i holu strefy VIP na drugim piętrze. Ten obszerny podcień jest także miejscem, gdzie możliwa jest w czasie imprezy sprzedaż akcesoriów kibica, wszelkie działania reklamowe i lokalizacja stoisk sponsorów. Po przeciwnej stronie budynku, od strony parku, zaprojektowano elewację bardzo spokojną w formie, z wyróżnionymi podcieniami wejść prowadzących w różne strefy funkcjonalne hali. Ideę czarnych i czerwonych pudełek ukrytych jedne w drugich konsekwentnie zastosowano także w tworzeniu wnętrz budynku. Dach piątą elewacją Projekt przewiduje iluminację oświetlenia nocnego elewacji, a także wykorzystanie dachu jako piątej elewacji, stanowiącej dodatkową płaszczyznę reklamową, informacyjną i promującą Łódź. Wyodrębni to dodatkowo projektowaną halę z otoczenia tak, żeby stała się lepiej widoczna i rozpoznawalna na mapach, zdjęciach lotniczych, satelitarnych i ujęciach z lotu ptaka np. podczas imprez transmitowanych w telewizji. Jakość wykończenia elewacji i wnętrz Projektanci postanowili bardzo precyzyjnie dobrać materiał wykończenia powierzchni ścian elewacji zewnętrznej obiektu i przekonać wykonawcę i inwestora do konieczności ich zastosowania. Ściany przyszłej czerwonej hali zostaną wykonane z wysokiej jakości materiałów, które mają nadać obiektowi nowoczesny i prestiżowy charakter. Zaprojektowano je jako elewacje wentylowane, wykończone modułowymi płytami elewacyjnymi wspartymi na odpowiedniej podkonstrukcji. Kolorystyka i wykończenie wnętrz konsekwentnie nawiązują do koncepcji bryły zewnętrznej i w minimalistyczny sposób wprowadzają elegancki ład i harmonię wewnątrz hali. Elewacja front Elewacja tył Elewacja bok 1 Funkcja Zaprojektowany budynek hali z widownią (trybunami) dla około 3000 widzów i programem boisk sportowych dla dyscyplin halowych usytuowanych wewnątrz centralnej areny składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej (parking podziemny dla VIP-ów na 240 miejsc postojowych, w tym 75 miejsc LPG i 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Parking podziemny będzie także służył obu sąsiadującym obiektom sportowym. Arena sercem obiektu W centralnej części hali zaprojektowano arenę o wymiarach 36,1 51,35 m o wysokości 14 m przewidzianą do organizowania imprez sportowych (krajowych i międzynarodowych) najwyższej rangi w trzech podstawowych dyscyplinach sportowych: piłka ręczna, piłka siatkowa i koszykówka, a także innych wymagających areny o podobnej wielkości. Arena ma możliwość wydzielenia dwóch boisk do prowadzenia treningów za pomocą kotar grodzących podnoszonych do góry. Elewacja bok 2 57

5 boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny Hala w liczbach: Powierzchnia działki: ,58 m 2 Wymiary hali: Długość: 85,35 m Szerokość: 70 m Wysokość: 19,3 m Wnętrze hali: Długość areny: 51,35 m Szerokość areny: 36,1 m Wysokość areny: 14 m Węzły szatniowe: 4 Skyboksy: 4 Pojemność: Widownia stała: maks Widownia składana: maks Parking naziemny: około 812 miejsc Parking podziemny: około 240 miejsc Parking dla busów: 135 miejsc Trybuny dla widzów Hala jest wyposażona w trybuny dla około 3000 widzów, w tym w trybunę składaną dla około 1000 osób. Miejsca siedzące zaprojektowano jako ponumerowane krzesełka plastikowe ze składanym siedziskiem. Na czas treningów trybuny będą osłonięte siatką łapaczem piłek. Gastronomia W tej dziedzinie hala będzie reprezentowała bardzo wysoki, światowy standard. Wewnątrz projektowanej hali zaprojektowano trzy punkty gastronomiczne. Dodatkowo przewidziano przestrzeń, w której można zorganizować punkty gastronomii nie oparte o zaprojektowane wyposażenie obiektu. W bezpośrednim sąsiedztwie stref VIP na poziomie +3,8 m zaprojektowano dwa bary. Dostęp do nich jest możliwy także podczas codziennego funkcjonowania obiektu. Podczas trwania imprezy masowej dostęp jest ograniczony do osób z wejściówkami VIP. Ponieważ wszystkie punkty gastronomiczne w budynku są oparte na produktach gotowych, naczyniach jednorazowych lub przywożonych przez firmy cateringowe, nie przewidziano ciągów kuchennych na zapleczach tych pomieszczeń. Bez barier Obiekt jest w całości przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez zapewnienie wygodnej komunikacji i przystosowanie odpowiednich pomieszczeń i przestrzeni: przystosowanie wejścia głównego, wejścia zawodników i mediów, wydzielenie miejsc postojowych w parkingu podziemnym, zapewnienie dostępu do wszystkich kondygnacji poprzez dźwig osobowy i system ramp do pokonania różnicy poziomów w holu przeznaczonym na gastronomię, na poziomie ±0,00 przewidziano 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych na trybunach i osób im towarzyszących, toalety na każdej kondygnacji, odpowiednio zaprojektowaną i wyposażoną szatnię i umywalnię. Wymagania związków i organizacji sportowych Wielofunkcyjna hala sportowa, żeby dobrze funkcjonować, musi spełniać szczegółowe wymagania stawiane przez Polski Związek Koszykówki, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Piłki Ręcznej w zakresie przeprowadzania rozgrywek rangi co najmniej Mistrzostw Polski. W związku z tym dodatkowo hala spełnia odpowiednie wymagania do wykorzystania jej okazjonalnie w celu pełnienia funkcji sali treningowej dla Atlas Areny. Takie rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie w tym kompleksie zawodów rangi Mistrzostw Europy i Świata w piłce ręcznej, siatkowej i koszykówce, co nastąpi wkrótce po realizacji obiektu, zgodnie z oczekiwaniami projektantów. 58

6 Regionalne Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjne w Łodzi Przestrzeń przyjazna mediom Projektanci, będąc świadomi konieczności przeprowadzania medialnych transmisji wydarzeń sportowych, które w przyszłości będą się odbywać w nowo projektowanej hali, zadbali o przystosowanie projektowanego obiektu do obsługi przez media. Prace projektowe poprzedziły liczne konsultacje z poszczególnymi stacjami telewizyjnymi realizującymi przekazy z zawodów, rozgrywek i meczów poszczególnych dyscyplin sportowych oraz rozmowy z przedstawicielami związków sportowych. Dzięki pozyskanym informacjom zaprojektowana hala ma odpowiednie przestrzenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, umożliwiające bezkolizyjną i profesjonalną obsługę medialną. Sprawne zarządzanie Należy mieć nadzieję, że odpowiednio przygotowane harmonogramy imprez i codzienne zarządzanie z pomysłowym i wielofunkcyjnym systemem udostępniania powierzchni tych obiektów zapewni ich racjonalne funkcjonowanie przez cały rok. Profesjonalne zarządzanie tego typu zespołem z pewnością nie będzie łatwe. Przemyślana i długoterminowa strategia decydująca o aktywności stadionu i hali stanie się kluczem do satysfakcjonującego i optymalnego wykorzystania projektowanych i istniejących obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i możliwościami. Dzięki temu Regionalne Centrum Rekreacyjno- -Sportowo-Konferencyjne wraz z zaprojektowaną czerwoną halą może stać się atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców miasta i regionu, lecz także całej Polski. Czerwone pudełko jako symbol W takim kontekście autorzy projektu hali sportowej celowo tak wyraźnie przez nich zdefiniowanej przestrzennie i kolorystycznie, żywią nadzieję, że obiekt stanie się w przyszłości rozpoznawalny dzięki przekazom medialnym jako jedna z ikon kojarzących się jednoznacznie ze współczesną Łodzią. DiG Sowińscy Architekci Sp. j. Pracownia projektowo- -architektoniczna działająca od 22 lat w Gliwicach. Firma została założona przez architektów Danutę i Grzegorza Sowińskich. Pracownia zatrudnia zespół młodych architektów i współpracuje z doświadczonymi inżynierami i firmami branżowymi. Zdobyte doświadczenie projektowe i praktyka przy realizacji wielu różnych inwestycji pozwala firmie na zorganizowanie kompleksowej obsługi projektowej zleconych inwestycji budowlanych oraz projektów aranżacji i wystroju wnętrz. tel./faks: r e k l a m a 59

IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie. PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku

IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie. PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku 8 (26) / 2012 ISSN: 2081-6413 IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku OBIEKTY SPORTOWE ARCHITEKTURA EMOCJI Nowość

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER 1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Germany Architekci:

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI REALIZACJE W POLSCE PODRÓŻ E ARCHITEKTONICZNE SPECJALIZACJE

W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI REALIZACJE W POLSCE PODRÓŻ E ARCHITEKTONICZNE SPECJALIZACJE 09/2014 W Y D A R Z E N I A W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI KOMFORTOWY, EKONOMICZNY, STYLOWY 10 Hotel PURO w Poznaniu REALIZACJE W POLSCE NIE MONUMENT 20 Best Western Plus

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny Złożoność sprawiedliwości. Ośrodek sportów wodnych w Pszczynie Transformacje architektoniczne

Naczelny Sąd Administracyjny Złożoność sprawiedliwości. Ośrodek sportów wodnych w Pszczynie Transformacje architektoniczne Kwiecień 2010 (nr 1) Naczelny Sąd Administracyjny Złożoność sprawiedliwości Ośrodek sportów wodnych w Pszczynie Transformacje architektoniczne Pierwsza odsłona Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

STADION LEGII Warszawska realizacja pracowni JSK Architekci

STADION LEGII Warszawska realizacja pracowni JSK Architekci Projekt z okładki Kontrast między cokołem stadionu i lekkim zadaszeniem STADION LEGII Warszawska realizacja pracowni JSK Architekci Zgodnie z wytycznymi inwestora zaplanowano budowę nowego stadionu na

Bardziej szczegółowo

RESOPAL INSPIROWANY SZTUKĄ

RESOPAL INSPIROWANY SZTUKĄ 7 / 2010 ISSN: 2081-6413 STADION LEGII Warszawska realizacja pracowni JSK Architekci NOWE SUKIENNICE Historia z teraźniejszością TAK ZNACZY WIĘCEJ Wywiad z Kai-Uwe Bergmannem WIĘCEJ NIŻ LAMINAT RESOPAL

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi 05 (45) / 2014 ISSN: 2081-6413 Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Historia i science fi ction EC1 w Łodzi Pozornie najprostszy Cosmopolitan w Warszawie Fot. Lech

Bardziej szczegółowo

spis treści GRUPA rexbud inwestycje zadowolonych klientów zadowolonych klientów Sasanki Plaza 78 Realizacje przemysłowe 6

spis treści GRUPA rexbud inwestycje zadowolonych klientów zadowolonych klientów Sasanki Plaza 78 Realizacje przemysłowe 6 GRUPA rexbud QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl spis treści inwestycje zadowolonych klientów Realizacje przemysłowe 6 magazynowe 22 handlowe 32 logistyczne 48 biurowe 58 przetwórstwo 72 properties

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont. ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH 3 (10) / 2011

FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont. ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH 3 (10) / 2011 3 (10) / 2011 ISSN: 2081-6413 FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH Niezawodny budynek Bezpieczeństwo w architekturze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 4 (22) / 2012 ISSN: 2081-6413 ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej KSZTAŁTOWANIE ELEWACJI Od teraz

Bardziej szczegółowo

LEKKOŚĆ PRZESTRZENI Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ING Banku Śląskiego w Katowicach. SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ Osiedle Santorini w Warszawie

LEKKOŚĆ PRZESTRZENI Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ING Banku Śląskiego w Katowicach. SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ Osiedle Santorini w Warszawie 12 (19) / 2011 ISSN: 2081-6413 LEKKOŚĆ PRZESTRZENI Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ING Banku Śląskiego w Katowicach SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ Osiedle Santorini w Warszawie BUDYNEK INTELIGENTNY of stone.

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

SZKLANA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI ASP we Wrocławiu

SZKLANA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI ASP we Wrocławiu 12 (30) / 2012 ISSN: 2081-6413 W SZKLE I KAMIENIU Galeria Rzeszów SZKLANA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI ASP we Wrocławiu SZKŁO W ARCHITEKTURZE Wywiad z Tomaszem Urbanowiczem PRODUCT HIGHLIGHTS HELIOS D PL Beleuchtung

Bardziej szczegółowo

Design dla łazienki przegląd konkursów dla architektów organizowanych w 2013 r. przez firmy oferujące wyposażenie łazienkowe

Design dla łazienki przegląd konkursów dla architektów organizowanych w 2013 r. przez firmy oferujące wyposażenie łazienkowe Design dla łazienki przegląd konkursów dla architektów organizowanych w 2013 r. przez firmy oferujące wyposażenie łazienkowe raport specjalny magazynu Łazienka CIESZ SIĘ KĄPIELĄ RELAKS W TWOJEJ ŁAZIENCE

Bardziej szczegółowo

PONIEWAŻ ŚWIAT JUŻ DZISIAJ POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ JUTRA.

PONIEWAŻ ŚWIAT JUŻ DZISIAJ POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ JUTRA. HOCHTIEF POLSKA PONIEWAŻ ŚWIAT JUŻ DZISIAJ POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ JUTRA. POLSKA HOCHTIEF POLSKA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA BAZUJĄ NA KOMPETENCJACH I DOŚWIADCZENIU. Elektrownia węglowa Walsum, blok 10 (750 MW),

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Politechnika Wrocławska Wydział Architektury PRACA DYPLOMOWA Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni publicznych. Studium Parku Handlowego Bielany Autor: Hanna Kubicka Promotor: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 3 / 2010 ISSN: 2081-6413 U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego MEDIA CENTRUM Siedziba redakcji Dziennika Zachodniego I TATTILI DOTYK GŁĘBI

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-931237-0-4

ISBN 978-83-931237-0-4 Korekta: Skład: Projekt okładki: Recenzja naukowa: prof. dr hab. Paweł Starosta ISBN 978-83-931237-0-4 Wydawca: EC1 Łódź Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź tel.: 42 638 59 53 fax.: 42 638 59 58

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MUZEÓW SZTUKI

ARCHITEKTURA MUZEÓW SZTUKI ARCHITEKTURA MUZEÓW SZTUKI Praca doktorska opracowana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej autor: mgr inż. arch. Karolina Pacholewicz promotor: prof. dr hab.inż. arch. Maria Misiągiewicz Kraków,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo