gm. Tarnowo Podgórne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "gm. Tarnowo Podgórne"

Transkrypt

1 6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia operatu szacunkowego Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny Data dokonania oględzin lokalu mieszkalnego 27 stycznia 2014 roku 27 stycznia 2014 roku 9 grudnia 2013 roku 9 grudnia 2013 roku 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. OPIS WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie gminy Tarnowo Podgórne w miejscowości Batorowo, przy ul. Stefana Batorego. powiat poznański gm. Tarnowo Podgórne Aglomeracja poznańska zajmuje centralny obszar województwa wielkopolskiego. Obszar aglomeracji wynosi km² (13,1% powierzchni województwa wielkopolskiego) w układzie dwóch pierścieni gmin otaczających miasto centralne - łącznie 28 gmin. Zamieszkuje tu prawie 1,1 mln osób, którzy stanowią 30% ludności województwa. Liczne badania, koncepcje i rankingi dotyczące procesów rozwoju polskich aglomeracji wskazują 2-3 pozycję aglomeracji poznańskiej w kraju. Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjna gmina Wielkopolski, w której obok siebie działa wielki przemysł i duża liczba małych dynamicznych przedsiębiorstw, w której bardzo dba się o rozwój oświaty, o ofertę kulturalną i sportowo - rekreacyjną, w której obok obszarów wielkoprzemysłowych jest obszar chronionego krajobrazu. Sukces gminy był możliwy dzięki wykorzystaniu posiadanych warunków w połączeniu z tworzeniem szans rozwoju istniejących i nowych przedsiębiorstw. Najważniejszym okazało się umiejętne wykorzystanie wielkiego atutu gminy, tj. jej położenia. Bliskość Poznania, przechodząca przez gminę międzynarodowa trasa nr 2, łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski spowodowały, że gmina Tarnowo Podgórne mogła być atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Powierzchnia gminy wynosi 101,4 km 2, z czego lasy zajmują 7%, użytki rolne 80%, 13% to grunty zajęte pod zabudowę, drogi, zbiorniki wodne i nieużytki. 1 Miejscowość Batorowo Położona jest w południowo-wschodniej części gminy, w bliskiej odległości od zachodniej granicy Poznania. 1 Źródło: 6

2 OTOCZENIE Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią działki niezabudowane, przeznaczone pod działalność gospodarczą, pola uprawne oraz tereny zabudowane budynkami magazynowymi i produkcyjnymi. W dalszej odległości mieści się zabudowa mieszkaniowa. Bezpośredni dojazd zapewnia ul. Stefana Batorego, będąca drogą utwardzoną asfaltem, o korzystnym stanie techniczno-użytkowym oraz przeciętnym natężeniu ruchu. W odległości 1,5 km przebiega ul. Bukowska, będąca drogą wylotową z Poznania w kierunku Buku, zapewniająca szybkie połączenie komunikacyjne z autostradą A2 oraz zachodnią obwodnicą Poznania. Lokalizacja nieruchomości w przestrzeni miejskiej * kolorem żółtym zaznaczono przedmiot wyceny Dokumentacja fotograficzna otoczenie oraz dojazd do nieruchomości 7

3 OPIS DZIAŁKI NR 153/9 Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę nr 153/9 o powierzchni 5293 m 2. Parcela posiada kształt regularny, trapezowy oraz płaskie ukształtowanie terenu. Ogrodzenie wykonano z przęseł stalowych na podmurówce betonowej (od frontu) oraz siatki handlowej na słupkach stalowych (w części tylnej). Przesuwna brama wjazdowa, na siłownikach elektrycznych, wykonana jest w analogicznej, stalowej formie. Teren niezabudowany utwardzono kostką betonową (wjazd, wzdłuż zachodniej ściany budynku, część tylna), stanowi miejsca postojowe oraz plac manewrowy. Pozostała niezabudowana część porośnięta jest pielęgnowanym trawnikiem z nasadzeniami ozdobnymi. Teren jest oświetlony. Wzdłuż zachodniej granicy działki przechodzi ciek wodny. Część północna stanowi teren podmokły, porośnięta jest roślinnością wodnolubną. Uzbrojenie działki stanowią następujące sieci: energetyczna, wodna, gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacyjna zbiornik bezodpływowy. Dokumentacja fotograficzna widok nieruchomości 8

4 OPIS BUDYNKU Na przedmiotowej nieruchomości mieści się budynek magazynowy z częścią biurową i zapleczem socjalnym. Wybudowany został na przełomie XX/XXI w. w technologii mieszanej na rzucie zgeometryzowanym. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o zwartej bryle, mieszczący się przy wschodniej granicy działki (wybudowany w formie bliźniaczej, stanowi lewy segment). W części frontowej mieszczą się pomieszczenia biurowe, natomiast w części tylnej oraz wschodniej pomieszczenia magazynowe. Główne wejście mieści się od strony frontowej, od strony północnej oraz zachodniej znajduje się po jednej bramie segmentowej prowadzącej do pomieszczeń magazynowych. Wejście do pomieszczeń magazynowych odbywa się również od wewnątrz budynków, od strony pomieszczeń biurowych. Obiekt funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: wiatrołap, hall recepcja, pomieszczenie gospodarcze, WC męskie, WC damskie, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie magazynowe, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, magazyn. Zestawienie powierzchni budynku: powierzchnia użytkowa: 1 078,10 m 2 kubatura: 5836 m 3 powierzchnia zabudowy: 1 169,20 m 2 Powierzchnie obiektu przyjęte zostały na podstawie pomiarów wykonanych podczas wizji lokalnej oraz udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej, dokumentacji technicznej. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne: - Fundamenty : stopy i ławy fundamentowe żelbetowe z betony B15 - Ściany zewnętrzne : - hala magazynowa konstrukcja stalowa z układów ramowych łączonych przy pomocy śrub, ściany zewnętrzne wykonane z siporeksu - część biurowo-socjalna konstrukcja tradycyjna, murowana z siporeksu, ocieplona styropianem - Ściany wewnętrzne : murowane z bloczków z betonu komórkowego oraz warstwowe z izolacją z wełny mineralnej w systemie Rigips, płyty gipsowo-kartonowe 9

5 - Dach : - hala magazynowa - stalowa z dwuteowników pełnych - część biurowo-socjalna - stalowa z dwuteowników ażurowych i pełnych - Pokrycie dachu : dwie warstwy papy mocowanej mechanicznie, izolacja cieplna wykonana z warstwy styropiany grubości 8 cm (nad halą magazynową) oraz 15 cm nad częścią biurowo-socjalną - Belki stropowe prefabrykowane : Belki stropowe pół prefabrykaty o wymiarach 40x40cm + 20 cm betonowane po ułożeniu stropu. Elementy wykonane z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). Belki oparte przegubowo na wspornikowych konsolach słupa - Posadzki : - hala magazynowa warstwa piasku, chudy baton, folia budowlana, beton B25 zbrojony siatką - część biurowo-socjalna ubity piasek, chudy beton, folia budowlana, styropian, beton B15, wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne, wykładzina z PCV< - Sufity : Podwieszane w systemie Rigips z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym o metalowej konstrukcji - Stolarka okienna : wykonana z PCV - Stolarka drzwiowa : płycinowa - Bramy garażowe : segmentowe na siłownikach Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna sanitarna zbiornik bezodpływowy, kanalizacja deszczowa, C.O. piec gazowy dwufunkcyjny, w hali magazynowej nagrzewnice gazowe, wentylacja mechaniczna, klimatyzacyjna. Dokumentacja fotograficzna widok budynku 10

6 11

7 7.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta nr PO1P/ /4. Ustalenia stanu prawnego dokonano na podstawie protokołu z badania powyższej księgi wieczystej przeprowadzonego dnia 23 stycznia 2014 roku. DZIAŁ I (OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI) Położenie: Batorowo, gmina Tarnowo Podgórne. Działka 153/9. Powierzchnia: 5293 m 2. Komentarz do migracji: W łamie 4 ujawniono wpis : " z mapy nr 1 " W łamie 5 ujawniono następujący sposób korzystania : " teren niezabudowany, rola " Po odłączeniu z KW na podstawie opisu i mapy, dok.1 i wniosku ldz.kw 15081/99. Wpisano dnia 5 lipca 1999 roku. DZIAŁ Isp (SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ) Brak wpisu. DZIAŁ II (WŁASNOŚĆ) Ecomax Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, REGON Na podstawie umowy sprzedaży Rep A 3151/12 z dnia 4 marca 2012 roku, not. Maciej Celichowski, Poznań, karta i wniosku DZ.KW/PO1P/ /12/001 z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Wpisano dnia 13 kwietnia 2012 roku. DZIAŁ III (OBCIĄŻENIA I OGRANICZENIA) 1. Rodzaj wpisu: prawo osobiste Treść wpisu: prawo najmu do dnia 1 października 2041r. na rzecz MC Granit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, REGON

8 Na podstawie umowy najmu Rep A 10553/11 z dnia 23 września 2011 roku, not. Maciej Celichowski, karta i wniosku DZ.KW/PO1P/ /11/001z dnia 26 września 2011 roku. Wpisano dnia 28 września 2011 roku. 2. Rodzaj wpisu: inny wpis Treść wpisu: wszczęto egzekucję z nieruchomości w sprawie o sygn. akt KM 2350/12 prowadzonej przez Komornika Piotra Tomaszewskiego z wniosku wierzyciela - Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, REGON Na podstawie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwania do zapłaty długu KM 2350/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotra Tomaszewskiego, karta 550 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /12/001 z dnia 31 grudnia 2012 roku. Wpisano dnia 14 stycznia 2013 roku. Na podstawie postanowienia o umorzeniu postępowania KM 2350/12 z dnia 28 sierpnia 2013 roku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotra Tomaszewskiego, karta 598 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /13/001 z dnia 6 grudnia 2013 roku. Wpisano dnia 16 stycznia 2014 roku. DZIAŁ IV (HIPOTEKA) ,00 złotych hipoteka umowna kaucyjna w kwocie trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 Numer wierzytelności: 1 Wierzytelność: kredyt Termin zapłaty: na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, REGON Na podstawie oświadczenia banku z dnia 27 października 2005 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 116 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /05/001 z dnia 28 października 2005 roku. Wpisano dnia 5 grudnia 2005 roku. Na podstawie oświadczenia banku z dnia 3 lipca 2006 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 139 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /06/001 z dnia 7 lipca 2006 roku. Wpisano dnia 10 sierpnia 2006 roku. Na podstawie oświadczenia banku z dnia 29 czerwca 2007 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 167 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /07/001 z dnia 29 czerwca 2007 roku. Wpisano dnia 5 lipca 2007 roku. Na podstawie oświadczenia banku z dnia 21 kwietnia 2008 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 196 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /08/001 z dnia 29 maja 2008 roku. Wpisano dnia 23 czerwca 2008 roku. Na podstawie oświadczenia banku z dnia 22 października 2008 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 207 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /08/001 z dnia 4 grudnia 2008 roku. Wpisano dnia 5 grudnia 2008 roku. Na podstawie oświadczenia z dnia 22 grudnia 2008 roku Jolanty Trela, Anny Kierych Miloch. Jarosława Treli, Dariusza Mielocha, karta 220, zaświadczenia banku z dnia 22 grudnia 2008 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 221 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /09/001 z dnia 21 stycznia 2009 roku. Wpisano dnia 22 stycznia 2009 roku. Na podstawie oświadczenia banku z dnia 8 lipca 2009 roku Kredyt Banku S. A. w Warszawie, karta 311 i wniosku DZ.KW/PO1P/ /09/001 z dnia 6 sierpnia 2009 roku. Wpisano dnia 11 sierpnia 2009 roku. Na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców RP/8723/170/ z dnia 18 listopada 2013 roku Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, karta i wniosku DZ.KW/PO1P/ /13/001 z dnia 25 listopada 2013 roku. Wpisano dnia 26 listopada 2013 roku ,70 złote - hipoteka przymusowa zwykła w kwocie pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 70/100 Numer wierzytelności: 1 Wierzytelność: nieuregulowany podatek od towarów i usług za okres od 11/2009 do 03/2010 wraz z odsetkami od zaległości podatkowych i kosztami postępowania na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, REGON organ reprezentujący Skarb Państwa 13

9 Na podstawie tytułów wykonawczych Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu: SM5/4247/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku, SM5/4251/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku, SM5/4219/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku, SM5/4540/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku, SM5/4541/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku i wniosku DZ.KW/PO1P/ /10/001 z dnia 6 lipca 2010 roku. Wpisano dnia 15 lipca 2010 roku PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 87 ust.3 ustawy z dnia r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) plany miejscowe opracowane przed r. zachowały moc do czasu uchwalenia nowych planów, przy czym nie dłużej niż do r. Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku, nieruchomość stanowiąca działkę nr 153/9 z mapy 1, obręb Batorowo, położona jest na terenach działalności gospodarczej (symbol G) UMOWA NAJMU Zgodnie z umową najmu z dnia 23 września 2011 roku Pryzma Bud sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 61A (wynajmujący) oddaje do używania spółce MC Granit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 61A (najemca) nieruchomość położoną w Batorowie, gm. Tarnowo Podgórne, zapisaną w KW nr PO1P/ /4. Czynsz najmu z tytułu używania nieruchomości wynosi 8000 zł netto miesięcznie. Stawka czynszu ulega zmianom w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego miniony rok. Zmiana ta następuje od miesiąca, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana nastąpi od 2013 roku. Niniejsza umowa zawarta została na czas określony trzydziestu lat, poczynając od 1 października 2011 roku. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie w przypadku gdy zwłoka Najemcy w zapłacie czynszu przekracza 90 dni, a Najemca nie dokona zapłaty zaległości w dodatkowym terminie trzydziestu dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest ubezpieczyć budynek magazynowo-biurowy oraz przeprowadzać wszelkie naprawy w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym ponad zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania. Powyższa umowa najmu posiada datę pewną (Rep. A 10553/2011, not. Maciej Celichowski), ujawniona została w dziale III księgi wieczystej nr PO1P/ /4. Zostanie ona uwzględniona w dalszym procesie wyceny. Powyższa umowa najmu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 3 kwietnia 2012 roku (Rep. A 3151/2012, not. Maciej Celichowski)Firma Pryzma Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Adolfa Warskiego 5 lok. 6 sprzedaje firmie Ecomax Energia spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fromborskiej 10 nieruchomość położoną w Batorowie, gm. Tarnowo Podgórne, zapisaną w KW nr PO1P/ /4. Zapisy powyżej opisanej umowy najmu nie ulegają zmianie. 14

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo