TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/ z dnia r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Wybór tematu następuje poprzez uzgodnienie studenta z opiekunem i rejestracji tego przez opiekuna (mailowo podać nr tematu, imię i nazwisko studenta) u asystentki d.s. Dydaktyki w dziekanacie (p. 205b C7). W czasie zapisów komputerowych na zajęcia semestru zimowego lub letniego 2013/2014 student zobowiązany jest do zapisania się w systemie EDUKACJA na kurs PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA na nazwisko uzgodnionego opiekuna pracy, co jest równoznaczne z podjęciem się realizacji tego kursu w danym semestrze (w uzgodnieniu z opiekunem student może realizować już wcześniej temat). Temat pracy dyplomowej (druk z podpisami) zostanie wydany zapisanym studentom na podstawie systemu Edukacja nie pobranie druku tematu nie skutkuje anulowaniem komputerowego zapisu na kurs Praca dyplomowa inżynierska. Druk tematu należy wpiąć do archiwalnego egzemplarza pracy, składanego w dziekanacie z wnioskiem o dopuszczenie do jej obrony. Temat pracy dyplomowej jest ważny na rok akademicki 2013/2014, a w przypadku nie wykonania jej w tym terminie może być ponownie zatwierdzony na rok akademicki 2014/2015 (na podstawie podania studenta, ze zgodą opiekuna). Dalsze przepisanie tematu (na następny rok akademicki) jest w zasadzie (z wyjątkiem powodów losowych np. długotrwałej choroby, macierzyństwa itp.) niemożliwe temat ulegnie anulowaniu. Stan uzgodnień studentów na dzień r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH ROK 2013/2014- studia II stopnia spec. KBU Nr tematu Temat pracy Title Opiekun pracy planowany recenzent Student /KBU/13 Żelbetowe prefabrykowane konstrukcje obiektów Prefabricated reinforced concrete hotels hotelowych dr Andrzej Kmita 2/KBU/13 Żelbetowe monolityczne konstrukcje hoteli Monolithic reinforced concrete hotels dr Jacek Dyczkowski 3/KBU/13 Konstrukcje hal sportowych Construction of sports halls dr Maciej Minch 4/KBU/13 Żelbetowe obiekty koncertowe Reinforced concrete buildings concert dr Czesław Bywalski 5/KBU/13 Monolityczne konstrukcje parkingów wielopoziomowych Monolithic construction multi-storey car parks dr Tomasz Trapko 1

2 6/KBU/13 Konstrukcje obiektów krytych pływalni Construction objects indoor swimming pools dr Marek Maj 7/KBU/13 Żelbetowe i sprężone zbiorniki na ciecze Reinforced concrete and prestressed water tanks dr Aleksy Łodo 8/KBU/13 Silosy na materiały sypkie Silos for bulk materials 9/KBU/13 10/KBU/13 11/KBU/13 12/KBU/13 13/KBU/13 14/KBU/13 15/KBU/13 16/KBU/13 17/KBU/13 18/KBU/13 19/KBU/13 Optymalizacja konstrukcji nośnej w garażu wielopoziomowym Analiza stanów granicznych użytkowania w rekonstruowanych konstrukcjach żelbetowych Analiza konstrukcji wieży widokowej z żelbetowym układem nośnym Studium obliczania ugięć belek żelbetowych w I i II fazie pracy Analiza i projekt wielopoziomowego parkingu z zastosowaniem rozwiązań w systemie Consolis" Studium bezpieczeństwa rozbiórki konstrukcji budowlanych na wybranych przykładach Analiza studialna rozwiązań konstrukcyjnych żelbetowych budynków wysokich Analiza rozwiązań konstrukcyjnych żelbetowych podziemnych stacji metra Analiza rozwiązań konstrukcyjnych żelbetowych budynków biurowo-handlowych Belki żelbetowe z betonu o wysokiej wytrzymałości Żelbetowe zbiorniki na ciecze z dnem niekonstrukcyjnym Optimization of supporting structure of car park Analysis of limited states in reconstructed RC structure Analysis of structure of look-out-tower with RC supporting structure Studium on calculating deflections of RC beams in Ist and IInd phase Analysis of structural solution of multi- storey car park with application Consolis system Studium on safety of demolition of building structure on chosen examples Analysis of structural solution of RC high building Analysis of structural solution of RC underground station Analysis of structural solution of RC office service buildings High-strength reinforced concrete beams Reinforced concrete tanks with a non-structural bottom dr Dariusz Styś dr Tomasz Trapko dr Janusz Pędziwiatr dr Marek Maj dr Janusz Pędziwiatr dr Andrzej Kmita dr Maciej Minch dr Andrzej Kmita dr Arkadiusz Szot dr Czesław Bywalski dr Czesław Bywalski dr Czesław Bywalski 20/KBU/13 Obciążenia wyjątkowe w żelbetowych Reinforced concrete silos for bulk solids dr Czesław Bywalski silosach na materiały sypkie subjected to exceptional loads 21/KBU/13 Żelbetowe przekrycia cienkościenne Thin-walled reinforced concrete roofs dr Czesław Bywalski 22/KBU/13 23/KBU/13 24/KBU/13 25/KBU/13 Studium projektu żelbetowej konstrukcji trzykondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni użytkowej 2400 m2 Studium projektu monolitycznej żelbetowej konstrukcji dwukondygnacyjnego budynku produkcyjnego o całkowitej powierzchni 4500 m 2 Studium projektu żelbetowej konstrukcji trzykondygnacyjnego magazynu o pojemności 70 samochodów osobowych w salonie sprzedaży Betonowe, prefabrykowane stropy sprężone, w obiektach przemysłowych. Design study of the reinforced concrete structure of three-storey office building usable area of 2400 m2 dr Jacek Dyczkowski Design study of the monolithical reinforced concrete dr Jacek Dyczkowski structure of two-storey production building total area of 4500 m 2 Design study of the reinforced concrete structure of three-storey store building capacity of 70 cars Concrete, precast pre-stressed slabs in industrial objects. dr Jacek Dyczkowski dr Andrzej Kmita Moroch Jarosław Śpitalniak Piotr Petrykowska Katarzyna Wróblewski Michał Lisowska Katarzyna Dziamarski Karol Kęska Marcin Kurzawa Mateusz Kurzawa Michał Szneler Mariusz Franiak Jakub Baryłkiewicz Bartosz Iwaszkiewicz Maciej Jankowski Wojciech Wira Adam Bańbuła Marcin 2

3 26/KBU/13 Przekrycia łukowe hal sportowych. The arched roof covering sports halls dr Andrzej Kmita 27/KBU/13 Żelbetowa, prefabrykowana konstrukcja hali produkcyjnej Reinforced concrete, prefabricated hall for the multichannel, prestressing plate production prof. Andrzej dr Janusz Kubiak sprężonych płyt kanałowych Ubysz 28/KBU/13 Żelbetowy, monolityczny osadnik ścieków typu odśrodkowego o średnicy 30,0 m Reinforced concrete, monolithic centrifugal, sedimentation tank - 30,0 m diameter 29/KBU/13 Wieże z betonu sprężonego dla telefonii komórkowej Prestressed concrete poles used as a mobile communications towers 30/KBU/13 32/KBU/13 33/KBU/13 34/KBU/13 35/KBU/13 36/KBU/13 37/KBU/13 38/KBU/13 Stany graniczne nośności zginanych elementów strunobetonowych o przekroju pierścieniowym Stany graniczne nośności i użytkowalności płyt żelbetowych zespolonych z nadbetonem Budynki biurowe wielokondygnacyjne wielko powierzchniowe Żelbetowe baterie wolnostojących i zblokowanych silosów na zboże Badanie wpływu sposobu przygotowania próbek rdzeniowych na wyniki badań wytrzymałość betonu na ściskanie Badanie wpływu wysokości próbek rdzeniowych na wyniki badań wytrzymałość betonu na ściskanie Metodologia projektowania płyt żelbetowych z wykorzystaniem programu komputerowego. Hala widowiskowo-sportowa zlokalizowana w Białymstoku. Ultimate limit states of the prestressed pretensioned bent elements with circular hollow cross-sections Ultimate limit states and serviceability limit states of the reinforced concrete slabs combined with a complementary concrete The office multi storey buildings with big area Reinforced concrete free standing and blocked battery of wheat silos Study on the effect of preparation method of cylindrical specimens on compressive strength of concrete Study on the effect of height of cylindrical specimens on compressive strength of concrete The methodology of design of reinforced concrete slabs using a computer program. Sports hall located in Białystok. dr Janusz Kubiak dr Aleksy Łodo dr Aleksy Łodo dr Aleksy Łodo dr Marek Maj dr Marek Maj dr Jarosław Michałek dr Jarosław Michałek dr Maciej Minch dr Maciej Minch 39/KBU/13 Hala sportowa zlokalizowana w Radomiu Sports hall located in Radom. dr Maciej Minch 40/KBU/13 Budynek biurowy klasy A zlokalizowany we Wrocławiu Office building in A standard located in Wrocław. dr Maciej Minch 41/KBU/13 Studium projektowania i realizacji stropów typu Filigran Study on designing and executing of Filigran ceilings dr Michał Musiał 42/KBU/13 43/KBU/13 Weryfikacja doświadczalna metody sztywnych elementów skończonych w obliczaniu ugięć zarysowanych belek żelbetowych Studium projektowania i wykonywania prefabrykowanych ścian oporowych typu L Experimental verification of rigid finite elements method at calculating of deflections reinforced concrete beams with cracks Study on designing and executing of precast L-shape retaining walls dr Michał Musiał dr Michał Musiał 44/KBU/13 Żelbetowe stropy płytowo słupowe Reinforced concrete slab column ceilings dr Michał Musiał 45/KBU/13 Diagnostyka konstrukcji żelbetowych Diagnostics of reinforced concrete dr Wojciech Pawlak 46/KBU/13 Studium porównawcze metod wymiarowania na ścinanie i przebicie Comparative shearing and punching analyses of concrete beams and plates dr Janusz Pędziwiatr Radzik Łukasz Bierut Krzysztof Ciuksa Natalia Kaczmarek Mateusz Kotus Krzysztof Maziarz Paweł 3

4 47/KBU/13 48/KBU/13 49/KBU/13 50/KBU/13 51/KBU/13 52/KBU/13 53/KBU/13 54/KBU/13 Studium podstawowych zasady projektowania wysokich belek żelbetowych Analiza różnych modeli ST w projektowaniu węzłów ram żelbetowych Problemy projektowania sprężonych RC cylindrycznych zbiorników na ciecze Pręty kompozytowe FRP nowe wewnętrzne zbrojenie betonu Wpływ sposobu ukształtowania poprzecznego zbrojenia stalowego i kompozytowego na efektywność pracy belek ze względu na ścinanie Studium projektowe konstrukcji przekryć żelbetowych o dużej rozpiętości Zastosowanie sprężenia w konstrukcjach zbiorników prostokątnych Zastosowanie modeli płaskich i przestrzennych w projektowanie konstrukcji słupowo płytowych Basic rules of deep reinforced concrete beams designing. Analysis of different ST models in designing of frame element nodes connections Some problems of designing of RC prestressed, cylindrical containers for liquid media Composite FRP bars new internal reinforcement for concrete Influence of the way of construction of transverse steel and composite reinforcement on the effectiveness of behaviour of shearing beams Design study on structures of reinforced concrete covers with high span length Application of prestress to structures of rectangular tanks Application of two and three dimensional models in design of slab-column structures dr Janusz Pędziwiatr dr Dariusz Styś dr Dariusz Styś dr Tomasz Trapko dr Tomasz Trapko dr Tomasz Trapko dr Roman Wróblewski dr Roman Wróblewski 55/KBU/13 Metody wzmacniania silosów żelbetowych Methods of Strengthening of Reinforced Concrete Silos dr Roman Wróblewski 56/KBU/13 Konstrukcja stalowego dachu nad basenem Steel structure of roof for a swimming pool prof. Antoni Biegus dr Dariusz Czepiżak 57/KBU/13 Konstrukcja stalowego hali sportowej m Steel structure of a sports hall m prof. Antoni Biegus dr Dariusz Czepiżak 58/KBU/13 Konstrukcja stalowej hali magazynowej o rozpiętości Steel structure of the steel storage hall with span of prof. Antoni Biegus 3 24 m 3 24 m dr Dariusz Czepiżak 59/KBU/13 Konstrukcja stalowa hangaru o rozpiętości 85m Steel structure of the hangar with span of 85 m prof. Antoni Biegus dr Dariusz Czepiżak 60/KBU/13 Stalowa konstrukcja zadaszenia trybuny stadionu Steel structures of the covering of stadium tribune prof. Antoni Biegus sportowego dr Dariusz Czepiżak 61/KBU/13 System dachowych przekryć strukturalnych System of roof space structures prof. Antoni Biegus 62/KBU/13 63/KBU/13 64/KBU/13 Konstrukcje stalowe stacji narciarskich wyciągów krzesełkowych Lekkie przekrycia amfiteatru i muszli koncertowej w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Domy handlowe o konstrukcji stalowej z parkingiem dla klientów na dachu Steel structures of chairlift in ski resort Light roof structure of amphitheater and concert bowl in the recreation center Department store with steel structure and customer s car park on the roof dr Dariusz Czepiżak dr Jan Gierczak dr Andrzej Kowal dr Andrzej Kowal 65/KBU/13 Dwupłaszczowe zbiorniki walcowe na paliwa płynne Cylindrical double-shell tanks for liquid fuels dr Andrzej Kowal 66/KBU/13 Silosy z blachy falistej do składowania biomasy Silos from corrugated sheets for a biomass dr Jan Gierczak Szczepaniak Oliwia Urbańska Dorota Siekiera Mariusz Sokółka Maciej Wdowikowska Ewelina Bakalarz Paweł Woltyński Damian Boniecka Joanna 4

5 67/KBU/13 Stalowy komin spalinowy o wysokości H = 60 m Steel exhaust chimney with height H= 60 m dr Jan Gierczak 68/KBU/13 Stalowe konstrukcje wież antenowych o wysokości H = Steel structure of antenna towers with height m H=40 60 m dr Jan Gierczak 69/KBU/13 Stalowa konstrukcja ukośnej estakady przenośników Steel structure of angled coal conveyor węgla dr Jan Gierczak 70/KBU/13 Parking wielopoziomowy o konstrukcji zespolonej Car park with steel concrete composite structure 71/KBU/13 72/KBU/13 Kładka dla pieszych o konstrukcji zespolonej i rozpiętości 40m Stalowa konstrukcja estakady pod przenośnik taśmowy z przęsłem o dużej rozpiętości Steel- concrete composite pedestrian bridge with 40m span Steel structure of belt conveyor wharf with large span dr Łukasz Skotny dr Jerzy Onysyk dr Łukasz Skotny 73/KBU/13 Stalowa kopuła Hali Stulecia we Wrocławiu Steel dome of the Centennial Hall in Wroclaw dr Dariusz Czepiżak prof. Antoni Biegus 74/KBU/13 Hangar dla samolotów dreamliner 787 Hangar for 787 dreamliner aircraft dr Dariusz Czepiżak prof. Antoni Biegus 75/KBU/13 Optymalizacja swobodnie Optimization of simply Supported plate girder beams dr Dariusz Czepiżak Podpartych belek blachownicowych o stałym przekroju w with constant cross section according to PN-EN prof. Antoni Biegus ujęciu norm PN-EN standard 76/KBU/13 Stadion olimpijski Olympic stadium dr Jan Gierczak 77/KBU/13 Przebudowy jednopłaszczowych, walcowych zbiorników Rearrangement of single skin, cylindrical steel tank for dr Jan Gierczak stalowych do magazynowania oleju na zbiorniki oil storage to double skin structure prof. Antoni Biegus dwupłaszczowe 78/KBU/13 Hala wysokiego składowania Industrial building (hall) for high storage dr Jan Gierczak 79/KBU/13 80/KBU/13 81/KBU/13 82/KBU/13 Analiza metodologii projektowania zbiornika stalowego na olej z dachem stałym, V =60000m 3 wg PN-B-03210, a EN , EN Analiza metodologii projektowania zbiornika stalowego na olej z dachem pływającym, V =35000m 3 wg PN-B , a EN , EN Analiza porównawcza metodologii projektowania rurowej galerii powłokowej L =50m wg Eurokod 3. EN_ w stosunku polskich norm i wytycznych. Optymalizacja stalowej konstrukcji przekrycia powłokowego hallu galerii handlowej. 83/KBU/13 Platforma stalowa pełniąca role lądowiska dla helikopterów 84/KBU/13 Zadaszenie trybun stadionu piłkarskiego dla widzów. 85/KBU/13 Stalowe zadaszenie hali targowej w kształcie łupin prętowych Analysis of the design methodology of the tank with a fixed roof, V 60000m 3 acc. to PN-B-03210, EN , EN Analysis of the design methodology of the tank with a floating roof, V= 40000m 3 acc. to PN-B-03210, EN , EN Analysis of methodology tubular shell design gallery acc. to Eurocode 3 PN-EN and Polish standards and guidelines. Optimization of the shell covering steel structure of the shopping hall. Platforma stalowa pełniąca role lądowiska dla helikopterów Shed over football stadium stands for spectators Steel structure of a Shed over market hall shaped as a truss shell dr Rajmund Ignatowicz dr Rajmund Ignatowicz dr Rajmund Ignatowicz dr Rajmund Ignatowicz dr Andrzej Kowal dr Andrzej Kowal dr Andrzej Kowal Gąszczak Krzysztof Maśko Katarzyna Klimiuk Marek Smolarek Ryszard Marcińczak Krzysztof Karpiński Łukasz Hotała Jarosław Drużbiak Igor 5

6 86/KBU/13 Zadaszenie przystanku autobusowego przy dworcu Shed over bus station dr Andrzej Kowal autobusowym. 87/KBU/13 Stalowa konstrukcja budynku muzeum w Warszawie Steel structure of museum building in Warsaw dr Maciej Kożuch 88/KBU/13 89/KBU/13 3-poziomowy garaż dla samochodów osobowych ze stropami zespolonymi Konstrukcja stalowa przekrycia trybun głównych stadionu piłkarskiego z widownią dla widzów. 3-storey car park with steel-concrete composite floors Steel structure of roofing of the main football stadium grandstand for spectators. prof. Antoni Biegus dr Maciej Kożuch Dr Dawid Mądry 90/KBU/13 Konstrukcja stalowa przekrycia toru kolarskiego Steel covering structure of the velodrome dr Dawid Mądry 91/KBU/13 Konstrukcja stalowa salonu samochodowego Steel structure of the car show-room dr Dawid Mądry 92/KBU/13 Stalowa wieża silosowa Steel silo tower dr Jan Rządkowski 93/KBU/13 Hangar dla żaglówek o rzucie kołowym Round shape yachts hangar dr Jan Rządkowski 94/KBU/13 Stalowa konstrukcja wsporcza pod turbomaszynę Turbo-machine support steel structure dr Jan Rządkowski 95/KBU/13 Konstrukcja przenośnika tubulatorowego Tubulator conveyor structure dr Jan Rządkowski 96/KBU/13 Stalowy silos na biomasę Ø = 9,0 m, H = 20,0 m Steel biomass silo Ø = 9,0 m, H = 20,0 m dr Jan Rządkowski 97/KBU/13 Analiza i wymiarowanie stalowych silosów podpartych dyskretnie Analysis and design of discretely supported steel silos dr Łukasz Skotny 98/KBU/13 Baterie stalowych silosów na mąkę Battery of steel silos for flour dr Łukasz Skotny 99/KBU/13 Wzmacnianie silosów stalowych podpartych dyskretnie Strengthening of discretely supported steel silos dr Łukasz Skotny 100/KBU/13 101/KBU/13 102/KBU/13 103/KBU/13 104/KBU/13 105/KBU/13 106/KBU/13 Duży budynek jednorodzinny dla muzyka z pomieszczeniem przeznaczonym na studio nagrań. Budynek mieszkalny willowy o nietypowej bryle z zespołem basenów termalnych. Niski budynek mieszkalny z funkcją apteczną w parterze. Izolacje hydrauliczne, klasyfikacje, stosowane rozwiązania materiałowe. Klasa wytrzymałościowa elementów murowych a wytrzymałość charakterystyczna murów z stosowanych w kraju materiałów budowlanych Analiza obciążeń w silosach na materiały pochodzenia roślinnego Studium na temat stropów gęstożebrowych w ujęciu aktualnych norm. Large family house with room for music designed with studio recordings. Residential building block with atypical villa with a team of thermal pools. Low residential building with a function of pharmacy on the ground. Insulation hydraulic classifications used material solutions. Strength class masonry walls and characteristic strength of the materials used in the construction of the country Actions on silos for agriculture bulk solids Beam and block floors present designing standards dr Krzysztof Schabowicz dr Adam Klimek dr Tomasz Gorzelańczyk prof. B. Stawiski dr Zygmunt Matkowski prof. B. Stawiski dr Adam Klimek dr Ryszard Antonowicz dr Ryszard Antonowicz Kantyka Andrzej Kamzelowski Dariusz Piechowicz Michał Matyński Krzysztof Kornek Marcin Mateusz Brzoski Skoreńska Gabriela Kotwicki Mateusz Iwaszkiewicz Marcin Szczepaniak Martyna Heliński Marcin Leniarska Natalia 6

7 107/KBU/13 108/KBU/13 109/KBU/13 Studium - współczesna drewniana stolarka zewnętrzna (energooszczędna). Stropy masywne w budownictwie ogólnym stosowane dawniej. Obciążenia w silosach na materiały rolnicze według Eurokodów Modern energy-efficienttimber windows. Roofs in old buildings. Loads and actions on silos for agriculture bulk solids according to Eurocodes dr Ryszard Antonowicz dr Ryszard Antonowicz dr Ryszard Antonowicz 110/KBU/13 Rezydencja z werandą i przydomowym kortem Residence with a veranda and large dr Tomasz Gorzelańczyk tenisowym. tennis court. 111/KBU/13 Rezydencja z dachem zielonym nad garażem. Residence with a green roof over the garage. dr Tomasz Gorzelańczyk 112/KBU/13 113/KBU/13 114/KBU/13 115/KBU/13 116/KBU/13 117/KBU/13 118/KBU/13 119/KBU/13 120/KBU/13 121/KBU/13 122/KBU/13 123/KBU/13 124/KBU/13 Konstrukcje hal produkcyjno-magazynowych o dużych rozpiętościach Zasady wyznaczania sił wewnętrznych w wielootworowych ścianach wysokich budynków betonowych Przegląd gotyckich i renesansowych rozwiązań konstrukcyjnych sklepień w budownictwie sakralnym Portugali Analiza pracy konstrukcji dachu płatwiowo-kleszczowego przy różnych wariantach zamocowania krokwi Niskoenergetyczny budynek wielorodzinny z pasywnymi i aktywnymi systemami pozyskiwania energii słonecznej Analiza rozwiązań technologiczno-materiałowych stosowanych w budynkach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii Analiza technologiczno-materiałowa realizacji zielonych dachów w budynkach mieszkalnych Analysis of technological-materials solutions of green roofs applied in multifamily buildings Analiza rozwiązań konstrukcyjnych wieży kontroli ruchu lotniczego. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych wieżowego lądowiska dla helikopterów Analiza rozwiązań szkieletowej konstrukcji biurowca wybudowanego wokół istniejącego wieżowego, żelbetowego zbiornika na wodę Analiza dwukondygnacyjnej, żelbetowej hali prefabrykowanej pod kątem doboru stropu nad parterem na bazie gotowych podkładów architektonicznych Analiza konstrukcji wielorodzinnego, plombowego budynku mieszkalnego pod kątem zabezpieczenia budynków sąsiednich na bazie gotowych podkładów architektonicznych The structure of warehouse and industrial big span frames Principles of determination internal forces in multi story concrete walls weakened by internal openings Review of gothic and renaissance structural solutions of vaults in Portuguese church structures Analysis of purlin-tick timber structure work with different variants of rafter anchorage The low-energy multi-family building with the passive and active systems of solar energy gains Analysis of technological-materials solutions applied in single-family buildings with almost zero energy consumption Analysis of technological-materials solutions of green roofs applied in multifamily buildings Influence of thermal bridges on energy balance of buildings The airport traffic control tower - structure analysis Analysis of structural solutions of tower helipad platform Analysis of structural solutions of skeletal office building constructed around existing RC water tower Analysis of two-storeyed, prefabricated, RC hall for the selection of the floor above the ground floor on the basis of ready-made architectural drawings Analysis of the construction of multi-family residential infill building taking into account the security of the neighboring buildings on the basis of ready-made architectural drawings dr Adam Klimek dr Andrzej Moczko dr Andrzej Moczko dr Piotr Pietraszek dr Elżbieta Śliwińska dr Zygmunt Matkowski dr Ryszard Antonowicz dr Łukasz Nowak dr Jacek Barański dr Piotr Berkowski dr Piotr Berkowski dr Grzegorz Dmochowski dr Grzegorz Dmochowski prof. Wojciech Puła Lulek Piotr Międel Marta Paczosik Mateusz Górecka Klaudia Peszek Anna Karmelita Piotr Rawska Marta Buski Paweł Cały Roman 7

8 125/KBU/13 126/KBU/13 127/KBU/13 Analiza konstrukcji wielorodzinnego, 9-cio kondygnacyjnego budynku mieszkalnego pod kątem zabezpieczenia budynków sąsiednich na bazie gotowych podkładów architektonicznych Analiza doboru rodzaju nośnych ścian zewnętrznych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na bazie gotowych podkładów architektonicznych Analiza wpływu stref buforowych na efektywność energetyczną niskoenergetycznych i pasywnych budynków mieszkalnych Analysis of the construction of multi-family residential, 9 storyed building taking into account the security of the neighboring buildings on the basis of ready-made architectural drawings Analysis of the selection of the type of load-bearing external walls in the apartment residential building based on ready-made architectural drawings Analysis of thermal buffer zone influence on energyeffectiveness of low energy and passive residential houses dr Grzegorz Dmochowski prof. Wojciech Puła dr Grzegorz Dmochowski dr Łukasz Nowak 128/KBU/13 Analiza konstrukcyjna budynku szpitala powiatowego Structural analysis of the community hospital building dr Jerzy Szołomicki 129/KBU/13 Analiza konstrukcyjna budynku liceum Structural analysis of the secondary school building dr Jerzy Szołomicki 130/KBU/13 Analiza konstrukcyjna budynku hotelu w ośrodku Structural analysis of hotel building in the resort on the dr Jerzy Szołomicki wypoczynkowym nad jeziorem Bajkał Lake Bajkał 131/KBU/13 Studium termomodernizacji budynków zabytkowych Thermomodernization of historical buildings dr Elżbieta Śliwińska 132/KBU/13 Wybrane, historyczne więźby dachowe Europy analiza schematów statycznych i połączeń 133/KBU/13 Połączenia w historycznych konstrukcjach drewnianych specyfikacja, analiza kształtu i pracy statycznej 134/KBU/13 135/KBU/13 136/KBU/13 137/KBU/13 138/KBU/13 139/KBU/13 140/KBU/13 141/KBU/13 Historyczne sklepienia krzyżowo-żebrowe analiza pracy statycznej, specyfikacja deformacji, konserwacja i wzmacnianie Zaprawy wapienno-trasowe w konserwacji konstrukcji historycznych trójwarstwowych murów kamiennych Analiza pracy statycznej drewnianych wiązarów kratowych Wybrane, konstrukcje dużej rozpiętości z drewna klejonego warstwowo analiza formalna, konstrukcyjna, zachowanie statyczne Wzmacnianie uszkodzonych konstrukcji z drewna klejonego warstwowo Studium konstrukcji dachów Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim przy zastosowaniu drewna klejonego warstwowo Studium formalne i konstrukcyjne ekspozycji i stabilizacji ruiny fary w Gubinie w przeznaczeniem na cele kulturalne Wzmacnianie belek z drewna klejonego warstwowo przy użyciu zbrojenia wewnętrznego Selected, historical roof structures of Europe analysis of static schemes and joints Joints in historical woodem structures specification, formal and static behaviour analysis Historical cross arches analysisof static behaviour, specification of deformations, conservation and strengthening Dolomite-tress mortars in structural conservation of historical three-leaf stone walls Static analysis of timber trusses Selected long-span glulam bimber structures formal, structural and static behaviour analysis The strengthening of destructed glulam bimber structures Studium of roof structures of Kamieniec Ząbkowicki Castle Rusing glulam timber The formal and structural studium of performing and stabilization of Gubin Cathedral Church run Rusing for cultural purposes Strengthening of timber glulam beams by using internal reinforcement prof. Jerzy Jasienko dr Tomasz Nowak dr Tomasz Nowak dr Łukasz Bednarz dr Dominik Logoń dr Tomasz Nowak prof. Jerzy Jasienko dr Tomasz Nowak dr Piotr Pietraszek dr Tomasz Nowak dr Łukasz Bednarz dr Tomasz Nowak prof. Jerzy Jasienko 142/KBU/13 Żelbetowe silosy na cement Reinforced Concrete Silos for Cement dr Jacek Boroń Piłko Justyna 8

9 143/KBU/13 Wieloprzewodowe kominy stalowe Industrial Multi-Stacks Made of Steel dr Jacek Boroń 144/KBU/13 Zbiornik wieżowy - konstrukcja stalowa z odciągami Water Tower - Steel Structure with Stays dr Jacek Boroń 145/KBU/13 Wieża wyciągowa, jako charakterystyczny obiekt konstrukcyjny zabudowy powierzchniowej kopalni głębinowej Wpływ zmiany parametrów dynamicznych eliminatora drgań na skuteczność redukowania drgań modelu budynku o konstrukcji płytowo-słupowej Shafthead frame as a characteristic structure above an underground mine shaft dr Jacek Boroń 146/KBU/13 The influence of changing dynamic characteristics of a dr Krzysztof Majcher mass damper onto the effectiveness of vibration prof. Piotr Ruta reduction in a plate-column building s model 147/KBU/12 Elewacje w budynkach użyteczności publicznej Elevations of public buildings dr Jan Gierczak 147/KBU/12 147/KBU/12 Metodologia oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym Analiza konstrukcyjno-budowlana platformy parkingowej nad istniejącym parkingiem na poziomie terenu Eco-efficiency assessment methodology of residential buildings in the range of renewable energy sources application Structural and constructional analysis of the car parking platform situated above the existing ground level car parking dr Józef Adamowski dr Andrzej Czemplik 147/KBU/12 Analiza nośności betonowych podłóg przemysłowych Analysis of RC industrial floors subjected to various dr Andrzej Czemplik poddanych oddziaływaniu różnych temperatur temperatures eksploatacyjnych 147/KBU/12 Konstrukcja skośnej galerii nawęglania w elektrowni Design of a steel carburation gallery in the power plant dr Michał Podolski 147/KBU/12 148/KBU/13 Dwunawowa hala produkcyjna z czterema suwnicami o nośności 160 kn Konstrukcja stalowa salonu samochodowego wraz z zapleczem warsztatowym Design of manufacturing hall equipped with four crane of 160 kn lifting capacity Steel structure of a car showroom with a workshop back prof. Bronislaw Gosowski dr Michał Podolski mgr Sławomir Rowiński 149/KBU/13 Konstrukcja stalowa hali ogrodowej Garden hall steel structure mgr Sławomir Rowiński TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH ROK 2013/2014- studia II stopnia spec. BTM, możliwe też BTO Matyskiewicz Tomasz Nr tematu Temat pracy Title Opiekun pracy planowany recenzent Student /BTM/13 Systemy ociepleń budynków Thermal insulation systems dr Elżbieta Śliwińska 2/BTM/13 Projektowanie przegród w budynku wielorodzinnym pod Design partitions in apartment building in terms of kątem zapewnienia wymaganej izolacyjności akustycznej. ensuring the required sound insulation 3/BTM/13 4/BTM/13 Studium na temat budynków niskoenergetycznych. Konstrukcje kilkukondygnacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z parkingiem podziemnym Study on the subject of low-energy buildings. The structure of multi-storey residential buildings with underground parking lot dr Tomasz Gorzelańczyk dr Adam Klimek 9

10 5/BTM/13 6/BTM/13 7/BTM/13 8/BTM/13 9/BTM/13 10/BTM/13 11/BTM/13 12/BTM/13 13/BTM/13 14/BTM/13 15/BTM/13 16/BTM/13 17/BTM/13 18/BTM/13 19/BTM/13 20/BTM/13 Analiza techniczno-ekonomiczna stolarki okiennej na przykładzie budynku jednorodzinnego. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dla wybranego domu jednorodzinnego spełniającego wymagania domu standardowego, energooszczędnego, niskoenergetycznego i pasywnego Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dla wybranego wielorodzinnego domu mieszkalnego spełniającego wymagania domu standardowego, energooszczędnego i niskoenergetycznego Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych na wskaźnik energii pierwotnej EP dla wybranego budynku mieszkalnego Analiza konstrukcyjna i materiałowa budynkupensjonatu agroturystycznego Analiza konstrukcyjna i materiałowa wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowego Pasywne wykorzystanie energii słonecznej w budynkach jako istotny element ich energooszczędności Prefabrykacja elementów żelbetowych projekt hali produkcyjnej w technologii prefabrykowanej. Metody zabezpieczeń konstrukcji na oddziaływania parasejsmiczne - projekt hali na terenie oddziaływań górniczych Projektowanie posadzek przemysłowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym - projekt hali wysokiego składowania Technologie zabezpieczeń konstrukcji przed wodami gruntowymi - projekt budynku z garażami podziemnymi Analiza stanu i propozycja technologii wzmocnienia konstrukcji historycznego sklepienia Analiza stanu i propozycja technologii wzmocnienia konstrukcji historycznego stropu Analiza stanu i propozycja technologii wzmocnienia konstrukcji historycznego okna witrażowego Analiza stanu i propozycja technologii wzmocnienia konstrukcji historycznego muru Analiza stanu i propozycja technologii wzmocnienia konstrukcji historycznego filara A technological and economic analysis of window frames on the example of a detached house Construction solutions and materials for a selected single-family house that meets the requirements of a standard, energy-efficient, low-energy and passive house Construction solutions and materials for a selected multifamily residential building that meets the requirements of a standard, energy-efficient and lowenergy Analysis of the impact of construction and material solutions of the envelope on the indicator of a primary energy EP for a selected residential building Structuraland material analysis of agritourismguest house Structuraland material analysis ofmultifunctional office and service building Passive solar heat gains in buildings as an important factor of energy balance improvement Modern methods of the prefabrication of reinforced concrete elements project of the production hall in the technology of the prefabricated reinforced concrete element. Metod of protections of the construction on parasejsmic influence the productive hall on grounds of parasejsmic influences The designing of industrial parquet floors Armed eith the disperse reinforcement the magazine of the hight storage Security technologies structure from groundwater - design of the building with underground garages Analysis of the state and strengthening technology proposal of the historical vault structure Analysis of the state and strengthening technology proposal of the historical ceiling structure Analysis of the state and strengthening technology proposal of the historical stained glass window structure Analysis of the state and strengthening technology proposal of the historical wall structure Analysis of the state and strengthening technology proposal of the historical pilar structure dr Zygmunt Matkowski dr Kazimierz Marszałek dr Kazimierz Marszałek dr Kazimierz Marszałek dr Jerzy Szołomicki dr Jerzy Szołomicki dr Elżbieta Śliwinska dr Aleksander Trochanowski dr Aleksander Trochanowski dr Aleksander Trochanowski dr Aleksander Trochanowski dr Łukasz Bednarz dr Łukasz Bednarz dr Łukasz Bednarz dr Łukasz Bednarz dr Łukasz Bednarz 21/BTM/13 Koszty pośrednie w realizacji obiektów budowlanych Indirect costs in the buildings execution dr Krzysztof Gawron 10

11 22/BTM/13 23/BTM/13 24/BTM/13 25/BTM/13 26/BTM/13 27/BTM/13 28/BTM/13 29/BTM/13 30/BTM/13 Analiza techniczno - ekonomiczna realizacji domów w zabudowie szeregowej Analiza parametrów czasowo kosztowych wybranych robót budowlanych Planowanie i dobór metod organizacji przedsięwzięcia budowlanego Analiza praktycznych zastosowań metod technicznej i ekonomicznej oceny efektywności modernizacji budynków Utrzymanie budynków według prawa budowlanego. Program technicznego utrzymania budynków Ocena możliwości i celowości wykonywania w Polsce energooszczędnych budynków inteligentnych Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne projektowania oraz wykonywania izolacji wodochronnych dachów, tarasów i balkonów Analiza wariantowa wykonania dachu zielonego dla wybranego obiektu Analiza możliwości zmiany wykorzystania wybranego obiektu Technical and economic analysis of construction of terraced (single family) houses Time/cost analysis in construction project Planning and selection methods of construction project Analysis of practical applications of methods of technical and economic evaluation of buildings modernization efficiency Maintenance of buildings according to Building Law. Technical maintenance programme of buildings Evaluation of the possibilities and pitchments for application in Poland of smart buildings Innovative solutions of design and construction of the roof, balconies and terraces waterproofings Variant analysis of construction of a green roof for a selected building facility Analysis of possibilities to change utilization of a selected building facility 31/BTM/13 Analiza możliwości modernizacji budynku biurowego Analysis of modernisation possibilities of an office building 32/BTM/13 33/BTM/13 34/BTM/13 35/BTM/13 36/BTM/13 Analiza wpływu ofertowania robót budowlanych na jakość realizacji zadania inwestycyjnego Analiza technologiczno ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych budynków wielorodzinnych Studium na temat linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych, żelbetowych, wielowarstwowych ścian elewacyjnych Studium na temat linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych, żelbetowych ekranów akustycznych Budowa domu jednorodzinnego w aspekcie analizy kosztów, czasu i technologii realizacji Analysis of construction works proposal on quality of building project execution A technological and economic analysis of the structure of the apartment buildings Study about assembly line for production of prefabricated, concrete, multilayer, external walls Study about assembly line for production of prefabricated concrete acoustic screens Construction of single family house in aspect of cost, time and technology analysis dr Michał Podolski dr Michał Podolski dr Jarosław Konior dr hab. Ewa Marcinkowska dr Andrzej Czemplik dr hab. Ewa Marcinkowska dr Krzysztof Gawron dr Józef Adamowski dr Józef Adamowski dr Krzysztof Gawron dr Krzysztof Gawron dr Krzysztof Gawron dr Jarosław Konior dr Michał Podolski dr Mariusz Rejment dr Mariusz Rejment dr Marek Sawicki 37/BTM/13 Przegląd systemów deskowań budowlanych The overview of construction formwork systems dr Marek Sawicki TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH ROK 2013/2014- studia II stopnia spec. BTO, możliwe też BTM Nr tematu Temat pracy Title Opiekun pracy planowany recenzent Student /BTO/13 Analiza rozwiązań technologicznych remontów Analysis of reinforced concrete repair technology silos żelbetowych silosów na materiały sypkie for bulk materials dr Roman Wróblewski 11

12 2/BTO/13 Technologie remontów zbiorników na ciecze Repair technologies for liquid containers dr Wojciech Pawlak 3/BTO/13 Analiza rozwiązań technologicznych remontów Analysis of reinforced concrete repair technology car żelbetowych parkingów wielopoziomowych parks dr Janusz Kubiak 4/BTO/13 Technologie napraw i wzmocnień basenów kąpielowych Technologies of repair and reinforcement of swimming pools dr Dariusz Stys 5/BTO/13 Rozwiązania technologiczne podczas produkcji Technological solutions of production of precast prefabrykatów budowlanych na przykładzie concret unit on example of automatic production line of dr Aleksy Łodo zautomatyzowanej linii produkcyjnej stropów typu Filigran s type floor in firm Betard Ltd Filigran w firmie BETARD Sp.zo.o 6/BTO/13 Wykonawstwo monolitycznych zbiorników żelbetowych Execution of monolithic reinforced concrete tanks dr Czesław Bywalski 7/BTO/13 Wzmacnianie betonowych zbiorników cylindrycznych Strengthening of concrete cylindrical tanks by external dr Andrzej Kmita poprzez zewnętrzne sprężenie obwodowe circular prestressing 8/BTO/13 Betonowe, sprężone dźwigary kratowe o dużych rozpiętościach. Concrete, prestressed truss beams with large spans dr Andrzej Kmita 9/BTO/13 Wieże widokowe i przeciwpożarowe na terenach para sejsmicznych The lookouts and fire towers on parasejsmic areas dr Marek Maj 10/BTO/13 Silosy na klinkier o dużej średnicy powyżej 50 m Clinker silos for large diameter greater than 50 m dr Marek Maj 11/BTO/13 Żelbetowa, otwarta komora fermentacyjna o kubaturze Reinforced concrete sludge digester for 300 m3 dr Janusz Kubiak 300 m3 dla miejskiej oczyszczalni ścieków cubature in the urban sewage-treatment plant 12/BTO/13 Żelbetowa, prefabrykowana hala magazynowa o Reinforced, prefabricated concrete hall, 24,0 12,0 m dr Janusz Kubiak rozstawie słupów 24,0 12,0 m z lekką obudową pole sparing light housing 13/BTO/13 Wyroby budowlane w świetle Rozporządzenia Building products under the Regulation of the European dr Jarosław Michałek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr Parliament and the Council of the European Union 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. No305/2011 of 9 March /BTO/13 Kontrola rynku wyrobów budowlanych w Polsce Control of building products market in Poland dr Jarosław Michałek 15/BTO/13 Uwarunkowania techniczno eksploatacyjne dla płyt Technical and operational regulations for reinforced dr Aleksy Łodo żelbetowych na przejazdach kolejowych concrete slabs for railway crossing 16/BTO/13 Produkcja drobnowymiarowych elementów Production of pre-tensioned members in small dr Aleksy Łodo strunobetonowych w formach samonośnych dimensions cast in self-supporting forms 17/BTO/13 Wzmacnianie żelbetowych stropów i stropodachów przez Strengthening of reinforced concrete floors and roofs by dr Aleksy Łodo sprężanie compression 18/BTO/13 Deskowania systemowe w wykonawstwie wysokich Formwork System in the performance of high-rise dr Wojciech Pawlak budynków betonowych buildings of concrete 19/BTO/13 Projektowanie i wykonawstwo prefabrykatów Design and construction of precast concrete elements dr Wojciech Pawlak betonowych 20/BTO/13 Akcesoria do wykonywania konstrukcji żelbetowych Accessories for the construction of reinforced concrete structures dr Wojciech Pawlak Bajan Karol Perlikowska Marta Nastaj Agata Piotrowska Daria 12

13 21/BTO/13 Studium projektowania belek żelbetowych ze względu na skurcz i pełzanie. Studies of reinforced concrete beams designing due to creep and shrinkage 22/BTO/13 Metody projektowania posadzek przemysłowych o Methods of designing heavy loaded industrial floors dużych obciążeniach 23/BTO/13 Optymalizacja strunobetonowych dźwigarów dachowych Optimisation of Pretensioned Prestressed Concrete Roof Girders 24/BTO/13 Wpływ rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych na Influence of Material and Structural Concepts on zarysowanie żelbetowych zbiorników cylindrycznych Cracking in Reinforced Concrete Cylindrical Tanks 25/BTO/13 26/BTO/13 Rozbieralne magazyny o konstrukcji stalowej dla zaplecza budowy Stalowa konstrukcja rurowej estakady przenośnika taśmowego o rozpiętości m Demountable storehouses with steel construction used as a construction facilities Steel structure of tube trestle for a belt conveyor with span m dr Janusz Pędziwiatr dr Dariusz Styś dr Roman Wróblewski dr Roman Wróblewski dr Rajmund Ignatowicz dr Rajmund Ignatowicz 27/BTO/13 Konstrukcja dwupłaszczowego zbiornika na benzynę o Structure of double - skin petrol tank with m 3 of pojemności m 3 capacity dr Jan Rządkowski 28/BTO/13 Stalowa konstrukcja przekrycia hali dwunawowej Steel structure of two - bay hall 29/BTO/13 Stalowa konstrukcja komina wentylacyjnego o wysokości 50 m Steel structure of ventilating chimney with height H= 50 m dr Jan Rządkowski dr Jan Rządkowski 30/BTO/13 Stalowa konstrukcja wieloprzęsłowej kładki dla pieszych Steel structure of multispan pedestrian bridge dr Jerzy Onysyk 31/BTO/13 Stalowa konstrukcja wieży widokowej o wysokości 25m Steel structure of observation tower of 25m height dr Jan Gierczak 32/BTO/13 Stalowa kratownica przestrzenna hali sportowej Steel space truss of the sports hall roof dr Dariusz Czepiżak prof. Antoni Biegus 33/BTO/13 Zadaszenie trybun stadionu żużlowego Roofing of the stadium speedway tribune dr Dariusz Czepiżak 34/BTO/13 35/BTO/13 Optymalizacja konstrukcji dachu parkingu samochodowego: L =100, B =100 m, H = 5 m. Optymalizacja konstrukcji przekrycia składowiska materiałów sypkich o rozpiętości 50 m. Optimization of the car park roof: L =100, B =100 m, H = 5 m. Optimization of the structure of covering storage of bulk materials with a span of 50 m 36/BTO/13 Stalowa wieża widokowa o kształcie hiperboloidy (wieża Szuchowa) Hiperboloid shaped sight tower (Szuchov tower) 37/BTO/13 Stalowe zadaszenie targowiska miejskiego w kształcie Hiperboloid shaped roof over market square hiperboloidy. 38/BTO/13 Stalowe zadaszenie sceny koncertowej w kształcie Saddle shaped steel structure over concert stage powierzchni siodłowej 39/BTO/13 Stalowa kładka pieszo-jezdna nad drogą szybkiego ruchu Steel structure of pedestrian bridge with possibility of cars crossing over express road prof. Antoni Biegus dr Rajmund Ignatowicz dr Rajmund Ignatowicz dr Andrzej Kowal dr Andrzej Kowal dr Andrzej Kowal dr Maciej Kożuch prof. Czesław Machelski 40/BTO/13 Stalowy budynek halowy dwunawowy Steel structure of two-bay industrial building dr Maciej Kożuch prof. Antoni Biegus 41/BTO/13 Silosy stalowe na popiół denny w elektrowniach Steel silos for bottom ash in power plants dr Łukasz Skotny 13

14 42/BTO/13 Współczesne budownictwo mieszkaniowe z komponentów betonowych Modern housing component of concrete dr Adam Klimek 43/BTO/13 Budynki w systemie prefabrykowanym PREFA Prefabricated buildings in the PREFA dr Mariusz Rejment 44/BTO/13 Systemy budownictwa jednorodzinnego w Polsce Single-family housing systems in Poland 45/BTO/13 46/BTO/13 47/BTO/13 48/BTO/13 49/BTO/13 50/BTO/13 51/BTO/13 52/BTO/13 53/BTO/13 54/BTO/13 55/BTO/13 56/BTO/13 Studium na temat nowoczesnych materiałów pokryciowych przydatnych do remontów i modernizacji dachów. Studium na temat nowoczesnych elewacji z materiałów włókno-cementowych. Konstrukcje budynków biurowych o stropach płytowosłupowych Konstrukcje jednokondygnacyjnych obiektów handlowych Konstrukcje budynków biurowych o nieregularnej formie architektonicznej Konstrukcje 2-kondygnacyjnych obiektów handlowych z 1 poziomem parkingowym Analiza techniczno-ekonomiczna stropodachów w budynkach jednorodzinnych. Analiza rozwiązań izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dla budynków mieszkalnych. Analiza rozwiązań izolacji wtórnych dla obiektów zabytkowych Analiza rozwiązań technologiczno--materiałowych w niskoenergetycznych, pasywnych i prawie zero energetycznych domach jednorodzinnych Analiza możliwości naprawy posadzek w garażu budynku wielorodzinnego Remont przedwojennego budynku jednorodzinnego we Wrocławiu a obowiązujące normy budowlane Study on the modern materials and systems useful for the repair and modernization of the roofing. Study on the facade of modern fibre-cement materials. The structure of office buildings with flat-slab floors supported by columns The structure of single story malls The structure of office buildings with irregular architectural form The structure of two-story malls with one level of parking lot. A technological and economic analysis of flat roofs in detached houses An analysis of water and damp proofing solutions in detached houses An analysis of damp-insulation solutions in historical buildings Analysis of technological-materials solutions in the low-energy, passive and almost zero energy consuming single--family buildings Analysis of repair options of the floor in the multi-family building garage Renovation of single-family house from the begining of XX-th century in Wroclaw and current building codes Structural solutions of outdoor grandstand at the car racing track with realization technology dr Andrzej Moczko dr Tomasz Gorzelańczyk dr Tomasz Gorzelańczyk dr Adam Klimek dr Adam Klimek dr Adam Klimek dr Adam Klimek dr Zygmunt Matkowski dr Zygmunt Matkowski dr Zygmunt Matkowski dr Łukasz Nowak dr Jacek Barański dr Jacek Barański 57/BTO/13 Rozwiązania konstrukcyjne odkrytych trybun dr Piotr Berkowski na samochodowym torze wyścigowym wraz z technologią wykonania 58/BTO/13 Składowiska węgla w cementowniach Coal Depots in Cement Plants dr Jacek Boroń 59/BTO/13 Analiza doboru sposobu zabezpieczenia ścian wykopu trzykondygnacyjnego garażu podziemnego pod kątem nośności zabezpieczeń, kosztów ich wykonania oraz czasu prowadzenia robót Selection analysis of how to secure the walls of the excavation of the underground 3 storeyed garage for its security, capacity, performance and costs dr Grzegorz Dmochowski prof. Wojciech Puła Majtyka Paweł Domałeczny Janusz Bindeman Martyna 14

15 60/BTO/13 61/BTO/13 62/BTO/13 63/BTO/13 64/BTO/13 65/BTO/13 66/BTO/13 67/BTO/13 68/BTO/13 69/BTO/13 70/BTO/13 71/BTO/13 72/BTO/13 73/BTO/13 74/BTO/13 75/BTO/13 76/BTO/13 77/BTO/13 Analiza wpływu rodzaju konstrukcji niskoenergetycznego domu jednorodzinnego na jego efektywność energetyczną i ekonomiczną Analiza wpływu standardu energetycznego budynku jednorodzinnego na jego opłacalność Analiza możliwości termomodernizacji hali sportowej do standardu budynku niskoenergetycznego Ocena wpływu ścian zewnętrznych i okien budynku mieszkalnego na roczne zapotrzebowanie na energię Ocena wpływu stropodachu budynku mieszkalnego na roczne zapotrzebowanie na energię Analiza konstrukcyjna i materiałowa budynku przeznaczonegona cele rekreacyjno-sportowe klub fitness Analiza wpływu architektury budynku, lokalizacji i otoczenia na charakterystykę energetyczną budynku. Wytyczne projektowo-wykonawcze Rozwój zrównoważony - uwarunkowania projektowowykonawcze dla budynków w klimacie Polski Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji - projekt hali magazynowej materiałów łatwopalnych Wpływ stosowania rewibracji na poprawę właściwości fizycznych zapraw cementowych Wpływ stosowania rewibracji na poprawę właściwości mechanicznych zapraw cementowych Wpływ stosowania rewibracji na poprawę właściwości fizycznych betonów cementowych zwykłych Właściwości reologiczne oraz fizyko-mechaniczne tradycyjnych i wysokowartościowych kompozytów cementowych z rozproszonym hybrydowym uzbrojeniem Właściwości reologiczne oraz fizyko-mechaniczne tradycyjnych i samozagęszczalnych (SCC) kompozytów cementowych z hybrydowym uzbrojeniem Właściwości reologiczne oraz fizyko-mechaniczne wodoprzepuszczlnych kompozytów cementowych z rozproszonym uzbrojeniem Właściwości reologiczne oraz fizyko-mechaniczne zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych z rozproszonym uzbrojeniem, do wzmacniania konstrukcji zabytkowych Analiza cech technologicznych mieszanki betonowej w świetle wymagań norm europejskich Mrozoodporność betonów w świetle wymagań normowych Analysis of fabric types influence on energy and costeffectiveness of low energy residential house Analysis of building energy standard influence on costeffectiveness of residential house Analysis of thermomodernisation of sports hall to achieve low energy standard The assessment of the impact of the walls and windows of a residential building on the annual energy demand The assessment of a float roof of a residential building on the annual energy demand Structuraland material analysis of buildingintended forrecreation and sports fitness club The impact of environment, building design and location on energy characteristics of buildings. Demands for design and realization Sustainability - demands for design and realization for Poland Fire protection design - design warehouse flammable materials The influence of revibration on physical properties of cements mortars The influence of revibration on mechanical properties of cements mortars The influence of revibration on physical properties of cements concretes Rheological, physical and mechanical properties of traditional an high performance cement composites with hybrid fibers reinforcement Rheological, physical and mechanical properties of traditional and self-compacting (SCC) hybrid fibers reinforced cement composites Rheological, physical and mechanical properties of water-pervious cement composites with fibers reinforcement Rheological, physical and mechanical properties of lime and cement-lime mortar with dispersed fibers for reinforcing historic structures Propeties of fresh concrete accordings to European Standards Frost resistane of concrete according to standards requirements dr Łukasz Nowak dr Łukasz Nowak dr Łukasz Nowak dr Kazimierz Marszałek dr Kazimierz Marszałek dr Jerzy Szołomicki dr Elżbieta Śliwinska dr Elżbieta Śliwinska dr Aleksander Trochanowski dr Mariusz Książek dr Mariusz Książek dr Mariusz Książek dr Dominik Logoń dr Dominik Logoń dr Dominik Logoń dr Dominik Logoń dr Marta Moczko dr Marta Moczko Piórek Aleksandra Rumijowska Anna Szafoni Estera 15

16 78/BTO/13 79/BTO/13 80/BTO/13 81/BTO/13 82/BTO/13 83/BTO/13 84/BTO/13 85/BTO/13 86/BTO/13 87/BTO/13 88/BTO/13 Rola domieszek i dodatków we współczesnej technologii betonu Trwałość betonów cementowych - metody badania, kryteria oceny Rola dodatków mineralnych w zrównoważonym budownictwie betonowym Właściwości i zastosowanie cementów portlandzkich wieloskładnikowych Specyfikacja, kontrola zgodności i produkcji betonów w świetle norm Odporność termiczna alkalizowanych spoiw na osnowie popiołów lotnych Charakterystyka popiołów lotnych z elektrociepłowni Wrocław w kontekście ich zastosowań w technologii materiałów budowlanych Modyfikacja zapraw wapiennych dodatkami pucolanowymi w kontekście zapraw historycznych Analiza porównawcza realizacji żelbetowego obiektu prefabrykowanego i monolitycznego Studium na temat realizacji osiedla domów jednorodzinnych Aspekt bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych prowadzonych na wysokości The role of admixtures and additives in modern concrete technology Durability of concretes methods of investigation, evaluation criteria The role of mineral additives in sustainable concrete construction Properties and application of Portland cement composite Specification, compatibility control and production of concretes in the face of standards Thermal behaviours of alkalized binders based on fly ashes Characteristics of fly ash /Wrocław/in the context of their application in the technology of buildings materials Modification of lime mortars by puzzolana additives in the context of historical mortars Comparative analysis of construction of reinforced concrete building facility in prefabricated or monolithic technique Study on construction of housing settlement of single family houses Aspect of work safety during execution of construction work in height level 89/BTO/13 Ocena wybranych metod organizacji robót budowlanych Estimation of selected methods of organization of construction work 90/BTO/13 91/BTO/13 92/BTO/13 Analiza techniczno-ekonomiczna realizacji głębokiego wykopu szerokoprzestrzennego Analiza realizacji przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem metodyki Łańcucha Krytycznego Analiza metod organizacji robót budowlanych z harmonogramem i elementami projektu wykonawczego Technical and economic analysis of construction of deep, width excavation. Implementation of construction Project to incorporate the methodology CC/BM Analysis of different scheduling methods in construction project 93/BTO/13 Analiza wariantowa organizacji robót budowlanych Analysis of different scheduling methods in construction project 94/BTO/13 Analiza i dobór metod osuszających ściany do potrzeb Analysis and selection of methods of walls drying to be remontowych kamienic utilized in renovated tenement-houses 95/BTO/13 Analiza i ocena wybranych rozwiązań technologicznych Analysis and evaluation of selected technological w zastosowaniu do budownictwa jednorodzinnego solutions to be applied in single-family housing 96/BTO/13 97/BTO/13 98/BTO/13 Nowe materiały i technologie stosowane do wykonywania współczesnych ścian osłonowych Rozwiązania materiałowo-technologiczne stosowane w praktyce inżynierskiej budownictwa zrównoważonego Kontrola jakości robót budowlanych w świetle normy PN- EN ISO 9001 Innovative material and technology solutions applied to construction of modern external walls Material-technology solutions applied in engineering practice of sustainable building Quality control of construction works according to PN- EN ISO 9001 dr Marta Moczko dr Marta Moczko dr Magdalena Piechówka-Mielnik dr Magdalena Piechówka-Mielnik dr Magdalena Piechówka-Mielnik dr Danuta Wala dr Danuta Wala dr Danuta Wala dr Mariusz Rejment dr Marek Sawicki dr Krzysztof Gawron dr Jarosław Konior dr Andrzej Czemplik dr Jarosław Konior dr Marek Sawicki dr Józef Adamowski dr hab. Ewa Marcinkowska dr Zygmunt Matkowski dr hab. Ewa Marcinkowska dr Zygmunt Matkowski dr Józef Adamowski dr Józef Adamowski dr Andrzej Czemplik 16

17 99/BTO/13 100/BTO/13 101/BTO/13 102/BTO/13 103/BTO/13 104/BTO/13 105/BTO/13 106/BTO/13 107/BTO/13 Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) w ocenie zaawansowania przedsięwzięć budowlanych Plan zarządzania nieruchomością przeznaczoną na cele biurowe Analiza wykonawcza warunków kontraktowych FIDIC na roboty budowlane dla przemysłowego zadania inwestycyjnego Analiza wykonalności przedsięwzięcia budowalnego w budowlanym procesie inwestycyjnym Ocena realizacji przedsięwzięcia budowalnego według wymagań technicznego nadzoru bankowego Ocena istotnych postanowień umowy publicznej na realizację inwestycji innowacyjnej Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania systemu recyklingu odpadów z produkcji masy betonowej w istniejącej wytwórni betonu Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań materiałowokonstrukcyjnych ścian działowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym Projekt remontu balkonów w budynku mieszkalnym z początku XX wieku Application of the Earned Value Method for evaluation of the construction project progress Management plan for a property design for offices Execution analysis of FIDIC civil engineering contract for industrial project construction works Feasibility study of construction project in investment process development Appraisal of construction project realization in complience with bank investment supervision requirements Appraisal of main conditions of public procurement agreement for innovation project enterprise Technical and economic analysis of application of recycling system of waste from production of concrete mix in existing concrete mixing plan Technical and economic analysis of material and structural solutions of partition walls used in housing The design of balconies renovation in apartment building from the early 20th century dr Andrzej Czemplik dr Krzysztof Gawron dr Jarosław Konior dr Jarosław Konior dr Jarosław Konior dr Jarosław Konior dr Mariusz Rejment dr Jarosław Konior dr Marek Sawicki 17

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Budowlano-Technologiczna

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Budowlano-Technologiczna Załącznik nr 5do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Budowlano-Technologiczna

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 do realizacji w sem. letnim studia stacjonarne i niestacjonarne spec.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 do realizacji w sem. letnim studia stacjonarne i niestacjonarne spec. nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 313/22/2012-2016 z dnia 25.06.2014r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 do realizacji w sem. letnim studia stacjonarne i niestacjonarne spec.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 774/43/2012-2016 z dnia 25.05.2016 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Budowlana

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia niestacjonarne

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia niestacjonarne 1 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia niestacjonarne Wybór tematu następuje poprzez uzgodnienie studenta z opiekunem i rejestracji tego przez opiekuna, mailowo podać

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. IBB

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. IBB Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. IBB Wybór tematu

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. BTO Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Wydziału nr 3013/22/2012-2016 z dnia 25.06.2014r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. BTO Wybór tematu

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 313/22/2012-2016 z dnia 25.06.2014r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU Wybór tematu

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne 1 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne Wybór tematu następuje poprzez uzgodnienie studenta z opiekunem i rejestracji tego przez opiekuna, mailowo podać nr

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA

Bardziej szczegółowo

pieszych pod skrzyżowaniem Projekt stalowego przekrycia nad punktem poboru opłat autostradowych (DO WYBORU 2 PRACE) Projekt jazu z segmentowym

pieszych pod skrzyżowaniem Projekt stalowego przekrycia nad punktem poboru opłat autostradowych (DO WYBORU 2 PRACE) Projekt jazu z segmentowym 4. 5. 6. Jakub Marcinowski Jakub Marcinowski Jakub Marcinowski 1. Prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin Projekt konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę Drzymała Dawid o pojemności 1600 m3 2. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o STUDIA: MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ K ZKB Piotr Alawdin Projekt wielokondygnacyjnego 1. budynku w strefie trzęsie- nia ziemi Piotr Alawdin Projekt blokowego fundamentu 2. na nieliniowo sprężystym podłożu

Bardziej szczegółowo

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan prac na 4 listopada 2011 r Lp Eurokod EN PN-EN 1/1 Eurokod EN 1990:2002 EN 1990:2002/ EN 1990:2002/ A1:2005 2/1 Eurokod 1 EN 1991-1-1:2002 EN 1991-1-1:2002/

Bardziej szczegółowo

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA Materiały budowlane z technologią betonu EGZAMIN MAGISTERSKI Fizyka budowli Budownictwo ogólne 1. Materiały pokryć dachowych. 2. Wymagania techniczne i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marlena Kucz. Język angielski zawodowy. w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ

REFORMA 2012. Marlena Kucz. Język angielski zawodowy. w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ REFORMA 2012 Marlena Kucz Język angielski zawodowy w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ Zeszyt ćwiczeń Język angielski zawodowy w budownictwie stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Budowlano-Technologiczna

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Budowlano-Technologiczna Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Wydziału nr 774/43/2012-2016 z dnia 25.05.2016 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Budowlano-Technologiczna

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/148/2013

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/148/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/148/2013 NR CZĘŚCI PRZEDMIOT LICZBA GODZIN i FORMA ZAJĘĆ WYMAGANE TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ STUDIA II STOPNIA 1 Applications of computer science to building structures

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Semestr VI W P Semestr VII W P Konstrukcje żelbetowe w 1 2

Semestr VI W P Semestr VII W P Konstrukcje żelbetowe w 1 2 studia I stopnia, kierunek Budownictwo Profil dyplomowania: a) KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, b) KONSTRUKCJE MUROWE Semestr VI W P Semestr VII W P Konstrukcje żelbetowe w 1 2 budownictwie miejskim i przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia Dr inż. Sławomir Karaś e-mail s.karas@pollub.pl KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Studia niestacjonarne 1. Mosty łukowe analiza schematów statycznych

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 774/43/2012-2016 z dnia 25.05.2016 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu Specjalność Konstrukcje budowlane i inŝynierskie Kod KBI Przedmiot Konstrukcje betonowe 1 betonowe konstrukcje spręŝone Kod KB1 Semestr 1 Kod 1 2 EU 2 Zo PKT. ECTS 4 2 Katedra/Zakład Kurs egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA CIEPLNA PRZEGRÓD STROPOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I ICH ZMIAN

IZOLACJA CIEPLNA PRZEGRÓD STROPOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I ICH ZMIAN Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(13) 2014, s. 79-85 Beata ORDON-BESKA Politechnika Częstochowska IZOLACJA CIEPLNA PRZEGRÓD STROPOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I ICH ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu złoż.3_pnadgen6oo52 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK 1. Tradycyjne i nowoczesne struktury organizacyjne przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. TEMAT Promotor Student INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje sanitarne w części socjalnej basenu. 2. Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

LISTA DYPLOMANTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH

LISTA DYPLOMANTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH LISTA DYPLOMANTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH w roku ak. 2014/15 termin złożenia: czerwiec 2015 stan 26.04.2015 K - 1 Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Lp. nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE OGÓLNA KLASYFIKACJA ZBIORNIKÓW Przy wyborze kształtu zbiornika należy brać pod uwagę następujące czynniki: - przeznaczenie zbiornika, - pojemność i wymiary, - stosowany materiał

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012 prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski 1. Ocena wytężenia stalowych

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 1.1. Wiadomości ogólne o budownictwie... 11 1.2. Przepisy prawne w budownictwie... 13 1.2.1. Prawo budowlane... 13 1.2.2. Normy państwowe... 15 1.2.3. Rodzaje i typy norm...

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space.

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space. stolarka aluminum aluminiowa joinery, elewacje facades Buma Factory is a company within The Buma Group dedicated to design, manufacture and assembly of architectural aluminum structures. The company has

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji

Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji H. Zobel, M. Giżejowski, S. Wierzbicki i S. Lutomirski z zespołem Zespół

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Drogi i Lotniska

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Drogi i Lotniska Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Drogi i Lotniska

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Załącznik A Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 102 ds. Podstaw

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE RESIDENTIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE RESIDENTIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE RESIDENTIAL CONSTRUCTION WARZELNIA LUKSUSOWE OSIEDLE MIESZKANIOWE USYTUOWANE NA TERENACH PO DAWNYM BROWARZE MYCIELSKICH W POZNANIU LUXURIOUS HOUSING ESTATE IN PLACE OF THE OLD

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Drogi i Lotniska

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Drogi i Lotniska Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Wydziału nr 774/43/2012-2016 z dnia 25.05.2016 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Drogi i Lotniska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul.

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK 1. Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA

ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1 2011 Alicja SIUTA-OLCHA 1, Tomasz CHOLEWA 1 i Łukasz GUZ 1 ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia niestacjonarne

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia niestacjonarne 1 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia niestacjonarne Wybór tematu następuje poprzez uzgodnienie studenta z opiekunem i rejestracji tego przez opiekuna, mailowo podać

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KIERUNEK: BUDOWNICTWO KARTA OPISU PRZEDMIOTU

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KIERUNEK: BUDOWNICTWO KARTA OPISU PRZEDMIOTU POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KIERUNEK: BUDOWNICTWO KARTA OPISU PRZEDMIOTU Budownictwo ogólne I Civil Engineering I Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Rok / Semestr Rodzaj zajęć WB_BUD_D_I_BO_03

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003.

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003. X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003. Materiały z Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej oraz Komisję Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo