METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, styczeń "FAMET" S.A., ul. Szkolna 15 A, Kędzierzyn-Koźle. mgr inż. Marian Byrski. mgr inż.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, styczeń 2012. "FAMET" S.A., ul. Szkolna 15 A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. mgr inż. Marian Byrski. mgr inż."

Transkrypt

1 METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Branża : Konstrukcja Krapkowice, styczeń 2012 Nazwa obiektu budowlanego : Fundamenty tokarek KCI 600/700N V1 i V2 Adres obiektu budowlanego : działka nr 89 Opole, ul. Oświęcimska 102C Inwestor : Fabryka Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A., ul. Szkolna 15 A, Kędzierzyn-Koźle PROJEKTY NADZÓR I EKSPERTYZY W BUDOWNICTWIE Jerzy Wójcik ul. Prudnicka Krapkowice tel/fax Opracował : mgr inż. Jerzy Wójcik mgr inż. Marian Byrski Asystent projektanta : inż. Grzegorz Socha Projektant konstrukcji : mgr inż. Jerzy Wójcik Sprawdzający konstrukcję : mgr inż. Piotr Ćwirko Opracował : Autor : Sprawdzający :

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego fundamentów tokarek KCI 600/700N - V1 i V2 Nazwa obiektu budowlanego : Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym Nazwa obiektu budowlanego : Fundamenty tokarek KCI 600/700N V1 i V2 Adres obiektu budowlanego : działka nr 89 Opole, ul. Oświęcimska 102C Inwestor : Fabryka Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A., ul. Szkolna 15 A, Kędzierzyn-Koźle INWESTYCJA PROWADZONA JEST W RAMACH PROGRAMU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO POD NAZWĄ " OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W FABRYCE APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET S.A. NA TERENIE FAiU FAMET S.A. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PRZY UL. SZKOLNEJ 15A POLEGAJĄCEJ NA INSTALACJI MASZYN I URZĄDZEŃ ( CENTRUM OBRÓBCZE, 2 TOKARKI KARUZELOWE, WYTACZARKA, STACJONARNA MASZYNA POMIAROWA ) NA TERENIE FABRYKI APARATURY I URZĄDZEŃ "ENERGOMET" sp z o.o. W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 102C NA DZIAŁKACH 88, 89 i 90, obręb Grotowice " 1.Podstawa opracowania Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora, - uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne Inwestora - wytyczne i dane dostarczone przez dostawcę urządzeń, - dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów maszyn w halach nr 3 i 4 zakładu ENERGOMET w Opolu, ul. Oświęcimska, dokumentację wykonał Zakład Usług Geologicznych s.c. GRUNT Opole, ul. Grunwaldzka 3a w listopadzie 2011 roku, - obowiązujące normy i przepisy, literatura techniczna, - Decyzja Prezydenta Miasta Opole z dnia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. strona : 1

3 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy dwóch fundamentów ( budowli ) pod tokarki karuzelowe typu KCI 600/700N charakteryzujące się oddziaływaniem nieudarowym i małą dynamicznością. Tokarki zlokalizowane będą halach produkcyjnych 3 i 4 w Opolu przy ul. Oświęcimskiej. 3. Konstrukcja 3.1. Założenia projektowe Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu o obowiązujące normy. Przyjęto : - obciążenie technologiczne wg danych otrzymanych od dostawcy tokarek - dodatkowe obciążenie użytkowe 2 kn/m 2 Warunki gruntowo-wodne wg. Dokumentacji z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów maszyn w halach nr 3 i 4 zakładu ENERGOMET w Opolu, ul. Oświęcimska. Dokumentację wykonał Zakład Usług Geologicznych s.c. GRUNT Opole, ul. Grunwaldzka 3a w listopadzie 2011 roku, 3.2. Warunki gruntowo-wodne Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych oraz analizy przekroju geotechnicznego układ warstw gruntowych przedstawia się następująco: I powierzchniową warstwę tworzą nasypy budowlane do głębokości 1,9 m, niebudowlane poniżej w zmiennym stanie - miąższość ich wynosi od 2,40 do 4,90 m. IIa warstwa namułów gliniastych, mokrych w stanie miękkoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,50 i symbolu konsolidacji C, IIb warstwa pyłów, mokrych w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,30 i symbolu konsolidacji C, strona : 2

4 IIIa warstwa piasków średnich, mokrych i nawodnionych w stanie średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,30, IIIb warstwa piasków średnich, nawodnionych w stanie zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,70, IIIc warstwa pospółek, nawodnionych w stanie średniozagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,60, IIId warstwa pospółek, żwirów i żwirów z otoczakami, nawodnionych w stanie zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,75, IV warstwa zwietrzelin gliniastych piaskowców w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,30 i symbolu konsolidacji A. W omawianym podłożu panują stosunkowo trudne warunki geotechniczne dla celów bezpośredniego posadowienia fundamentów budowlanych z uwagi na dużą miąższość nasypów niebudowlanych. Podłoże jest bardzo zróżnicowane. W trakcie prowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono występowanie wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych. Ustabilizowany poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 3,40 m p.p.terenu. W nawiązaniu do par. 8 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. kwalifikuje się obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach geotechnicznych i nie jest dla nich wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno inżynierskiej Przyjęty sposób posadowienia bloku fundamentowego Ze względu na występowanie zbyt dużych problemów z wymianą gruntów pod ewentualny fundament oraz ograniczenia wysokościowe - praca w czynnej hali pod torowiskiem suwnicy zaprfojektowano posadowienie fundamentów tokarek na głębokości 3,075 m p.p. terenu na mikropalach. Projektuje się wykonanie 53 mikropali wykonanych metodą iniekcji wielokrotnej zagłębionym na głębokość 6,60 m i 7.6o m poniżej poziomu posadowienia. Pale zostaną zakotwione w płycie fundamentowej na głębokość 60 cm. Mikropale należy wykonać z powierzchni wykopu tak, że ich rzeczywista długość będzie większa o 0,60 m. strona : 3

5 Nośność pala o długości 6.6 m na wciskanie wynosi 517,27 kn. Ze względu na częściowe występowanie w podłożu twardoplastycznych nasypów, rzeczywista nośność mikropali będzie większa od obliczonej. Techniczną podstawą pracy są następujące materiały źródłowe: [1] Badania geotechniczne wykonane przez Zakład Usług Geologicznych GRUNT zp. cywilna w Opolu - wykonane przez mgr Barbarę Szydełko. listopad 2011 r. [2] Bustamante M., Doix B.: Une methode pour le calcul des tirants et de micropieux injectes. Bull. Liaison Labo. P. et Ch., [3] Informacje uzyskane od Wykonawcy mikropali [4] Dane obciążeń na poziomie fundamentu dostarczone przez dostawcę urządzeń 3.3 Koncepcja wzmocnienia podłoża Dane techniczne. Zgodnie z obliczeniami pojedyncze mikropale o długości 6.6 m przenoszą obciążenie na wciskanie 517,27 kn. Poziom posadowienia fundamentu wynosi 3,075 m p.p.t Proponowany układ pali. Pale usytuowano tak, aby naprężenia równomiernie rozłożyć pod fundamentem tokarki. Długość pali przyjęto z analizy podłoża gruntowego [1], zawartych tam parametrów gruntu oraz wymaganej nośności pali. Zgodnie z [1] do obliczeń przyjęto: Zaleganie w podłożu następujących warstw: I powierzchniową warstwę tworzą nasypy budowlane do głębokości 1,9 m, niebudowlane poniżej w zmiennym stanie. Miąższość ich wynosi od 2,40 do 4,90 m. IIa warstwa namułów gliniastych, mokrych w stanie miękkoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,50 i symbolu konsolidacji C, strona : 4

6 IIb warstwa pyłów, mokrych w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,30 i symbolu konsolidacji C, IIIa warstwa piasków średnich, mokrych i nawodnionych w stanie średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,30, IIIb warstwa piasków średnich, nawodnionych w stanie zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,70, IIIc warstwa pospółek, nawodnionych w stanie średniozagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,60, IIId warstwa pospółek, żwirów i żwirów z otoczakami, nawodnionych w stanie zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,75, IV warstwa zwietrzelin gliniastych piaskowców w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,30 i symbolu konsolidacji A. 3.4 Parametry pojedynczego pala. Po obliczeniach przyjęto mikropale typu IRS (iniekcja wielokrotna) o długości 7,20 (8,20) m każdy i średnicy wiercenia Dd = 0,20 m Zbrojenie pali. Przyjęto zbrojenie z rury stalowej używanej jednocześnie do iniekcji pala ze stali o fd = 205 MPa przekrój ścianek rury powinien wynosić co najmniej 26,2 cm2, średnica rury 114,3 x 8,8 mm Obliczenie mikropala m DO = 0,20 m α = 1,5 α = 1,7 α = 1,8 DS = DO x α TL =Σ DSi LSi qsi π = 0,34 x 1,1 x150 x 3,14 + 0,36 x 0,9 x 200 x 3,14 + 0,36 x 0,8 x 150 x 3,14 + 0,36 x 1,3 x 200 x 3,14 + 0,36 x 1,0 x 200 x 3,14 = 899,53 kn NWd = 1,15 x 899,53/2,0 = 517,23 kn nośność obliczeniowa na wciskanie = 517,53 kn strona : 5

7 3.7. Zalecenia wykonawcze. - pale wykonywać z powierzchni wykopu, - po wstępnym związaniu pali przeprowadzić ich inwentaryzację, - przed wykonaniem fundamentu wylać 10 cm warstwę chudego betonu, - miejsce przejścia przez niego pali zabezpieczyć odcinkami rury z PCV lub blachy ocynkowanej, - rury oczyścić z zaczynu cementowego dopiero po stwardnieniu chudego betonu, - zakotwienie mikropali w fundamencie wykonać w formie głowicy, - ilość wtłoczonego zaczynu w części pyłów nie mniej niż 2,0Vsi objętości buławy, a dla piasku średniego, pospółki i żwirów > 1,5 VSi, - do zaczynu stosować cement portlandzki marki 30 w stosunku c/w = 2, - ciśnienie iniekcji pi : dla piasku, pospółki i żwiru dla glin pi > 1,50 MPa, pi > od 0,50 do 0,70 MPa, - wszystkie prace wykonać pod nadzorem uprawnionego geotechnika, 3.8. Geometria, zbrojenie bloku fundamentowego, izolacje. Fundamenty zaprojektowano w postaci bloków fundamentowych o geometrii narzuconej przez Dostawcę tokarek. Dodatkowo kształt -podcięcia fundamentów zdeterminowane zostały przez sąsiedztwo istniejących fundamentów hali. Fundament należy posadowić na chudym betonie klasy B10 (C8/10) o grubości 10 cm. Bryły fundamentów należy oddylatować od posadzki hali i istniejących fundamentów hali. Zaprojektowano zbrojenie bloku fundamentowego wynikające z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i zaleceń konstrukcyjnych dla tego typu fundamentów. Beton B30 ( C25/20) wodoszczelny W8 Klasa środowiska XC2 Stal zbrojeniowa B 500 SP strona : 6

8 Nominalna grubość otuliny - blok fundamentowy - 5,0 cm, - ściany cm. Izolacja powłokowa bloku fundamentowego 2 x Abizol R+P lub Bornit - FG + Bornit - fundamentflex2k, 4. Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej i uprawnionego geotechnika. Opracował : Krapkowice, styczeń 2011 strona : 7

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana.

Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana. Zamawiający: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO Ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań Projektant: Via Polonia Sp. z o.o. Ul. Bystra 7 61-366 Poznań tel./fax +48 61 87 62 700 Umowa: Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Macdonald A.J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2 nd, Oxford, 2001 [2] G.G.

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Macdonald A.J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2 nd, Oxford, 2001 [2] G.G. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Macdonald A.J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2 nd, Oxford, 2001 [2] G.G. Schierle, Architectural Structures Excerpts, University of Southern

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Wykonanie schodów od ulicy Narutowicza do rynku Numer

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 5-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (71) 777-7- www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 5-59 Wrocław T +48 71 77 1 9 lub

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach.

Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Wykorzystane materiały...3 3. Zakres projektu...3 4. Przyjęty sposób posadowienia oczepów fundamentowych...4 5. ZałoŜenia projektowe...4 6. Przyjęte rozwiązanie projektowe posadowienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065,00 4+324,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna Ciąg dalszy strony tytułowej SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Oświadczenie I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Warunki gruntowo-wodne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POGEG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 EGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym PODTORZA KOLEJOWE - GEOTECHNIKA Regulacje prawne Metody oceny parametrów gruntu Wzmacnianie podłoża gruntowego Projektowanie geotechniczne

Bardziej szczegółowo

PALE WIERCONE WSPÓŁCZESNE METODY WYKONANIA

PALE WIERCONE WSPÓŁCZESNE METODY WYKONANIA Seminarium IBDiM i PZWFS - Warszawa, 22 kwietnia 2009 - FUNDAMENTY PALOWE 2009 67 dr inż. Bolesław KŁOSIŃSKI Instytut Badawczy Dróg i Mostów mgr inż. Edward MARCINKÓW MOSTMARPAL, Zarzecze PALE WIERCONE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TRYBIE ART. 30 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt: PLAC ZABAW DLA DZIECI Adres lokalizacji: Marcinowice, działka nr 110/1,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo