OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim"

Transkrypt

1 OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, Operat sporządził: Waldemar Siupik Nr uprawnień 4712 Nowogard, dnia 12 sierpnia 2011 r.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO sporządzony na podstawie art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) 1. Opis przedmiotu wyceny Przedmiotem wyceny jest udział w wysokości 51,7535% w nieruchomości budynkowej, w skład nieruchomości budynkowej wchodzi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka gruntu położona jest w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba tereny przemysłowe, powierzchnia 0,5116 ha. Odrębnym od gruntu przedmiotem własności jest budynek produkcyjno-składowy o powierzchni użytkowe 2175 m 2. Jest to budynek wybudowany około 30 roku dwudziestego wieku, w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim stropodachem z świetlikami w konstrukcji. Budynek składa się z części z części wysokiej i niskiej. Budynek jak i cała nieruchomość podzielona jest między współużytkowników wieczystych. Właścicielowi szacowanego udziału w nieruchomości przysługuje fizycznie wydzielona, północna część budynku o powierzchni użytkowej 1136,50 m 2. Częścią składową nieruchomości są budowle w postaci placów utwardzonych. Działka gruntu nie jest ogrodzona, a jej teren zagospodarowany. Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej. 2. Określenie celu wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej dla potrzeb oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. 3. Oszacowana wartość Wartość rynkowa wycenianego prawa wyceniona w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej, wynosi: W = PLN Słownie złotych: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy. 4. Data sporządzenia operatu szacunkowego r. 5. Operat sporządził 2

3 SPIS TREŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot i zakres wyceny Cel wyceny Podstawy formalne, materialno prawne i merytoryczne wyceny Podstawy formalne Podstawy materialno-prawne Podstawy merytoryczne, przepisy uzupełniające Materiały pomocnicze Źródła danych merytorycznych Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego Określenie stanu przedmiotu wyceny Stan prawny Stan otoczenia Stan techniczno-użytkowy Stan zagospodarowania Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Analiza i charakterystyka rynku Przedstawienie sposobu wyceny Założenia wyceny Rodzaj określanej wartości Wybór podejścia, metody wyceny Określenie wartości przedmiotu wyceny Określenie potencjalnego dochodu operacyjnego brutto PDOB Określenie efektywnego dochodu operacyjnego brutto EDOB Określenie dochodu operacyjnego netto DON Określenie współczynnika kapitalizacji W k Określenie wartości rynkowej nieruchomości Wnioski końcowe Klauzule i zastrzeżenia Wykaz załączników

4 1. Przedmiot i zakres wyceny Przedmiotem wyceny jest udział w wysokości 51,7535% w nieruchomości budynkowej, w skład nieruchomości budynkowej wchodzi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka gruntu położona jest w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba tereny przemysłowe, powierzchnia 0,5116 ha. Odrębnym od gruntu przedmiotem własności jest budynek produkcyjnoskładowy o powierzchni użytkowe 2175 m 2. Jest to budynek wybudowany około 30 roku dwudziestego wieku, w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim stropodachem z świetlikami w konstrukcji. Budynek składa się z części z części wysokiej i niskiej. Budynek jak i cała nieruchomość podzielona jest między współużytkowników wieczystych. Właścicielowi szacowanego udziału w nieruchomości przysługuje fizycznie wydzielona, północna część budynku o powierzchni użytkowej 1136,50 m 2. Częścią składową nieruchomości są budowle w postaci placów utwardzonych. Działka gruntu nie jest ogrodzona, a jej teren zagospodarowany. Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej. 2. Cel wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej dla potrzeb oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. 3. Podstawy formalne, materialno prawne i merytoryczne wyceny 3.1 Podstawy formalne Podstawą formalną sporządzenia niniejszego operatu szacunkowego jest umowa o dzieło zawarta pomiędzy Przemysławem Werdyn, jako zamawiającym, a autorem niniejszego operatu szacunkowego, jako przyjmującym zamówienie. 3.2 Podstawy materialno-prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 175, poz z 2009 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz z późn. zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 196, poz. 1628) 4

5 3.3 Podstawy merytoryczne, przepisy uzupełniające Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 93 z 1971 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Warszawa 2008 r. Noty interpretacyjne, Warszawa Tymczasowe noty interpretacyjne (Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych), Warszawa Materiały pomocnicze R. Cymerman, A. Hopfer, Wycena nieruchomości zasady i procedury, PFSRM, Warszawa 2008 r. 3.5 Źródła danych merytorycznych Księga Wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Ewidencja Gruntów i Budynków w Stargardzie Szczecińskim, Plan zagospodarowania przestrzennego. Dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Łobzie, Gryficach, Policach, Stargardzie. Informacje o stawkach czynszowych najmu powierzchni magazynowych, usługowych i biurowych pozyskane z wywiadu własnego i z biur obroty nieruchomościami Serwis internetowy Wizja lokalna z dnia r. 4. Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego Data sporządzenia operatu szacunkowego r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. Data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny r. Data wizji lokalnej nieruchomości r. 5. Określenie stanu przedmiotu wyceny 5.1 Stan prawny Stan według ewidencji gruntów i budynków Szacowana nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków w następujący sposób: Jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - 5

6 miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, ul. Pierwszej Brygady; działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba, powierzchnia 0,5116 ha Stan według księgi wieczystej Dla nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) Stargard, obręb nr 5, ul. Pierwszej Brygady 35, nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym, obszar 0,5116 ha. Dział I-Sp (spis praw) działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia r., nieruchomość zabudowana; uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: służebność przejazdu i przechodu przez działki gruntu celem dostępu do drogi publicznej. Dział II (właściciel) Skarb Państwa jako właściciel gruntu, Jowita Eleonora Joachimiak w udziale do / części oraz Dorota Kołacz i Jerzy Zbigniew Kołacz w udziale do / części na prawie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej jako współużytkownicy wieczyści. Dział III (ciężary i ograniczenia) umowa dzierżawy zawarta na okres 20 lat tj. do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Iną Małecką dzierżawcą; umowa dzierżawy zawarta do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Robiplant Spółka z o.o. w Ostromicach dzierżawcą; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / Jowity Eleonory Joachimiak w sprawie KM 628/06; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie KM 3881/05, 1529/09, 1139/08, 1336/04, 1445/08, 1292/09, 382/08, 1384/04, 3878/05, 1351/10, 668/10, 1764/09; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie roszczeń Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim. DzKw/SZ1T/5788/11/1 z r. Dział IV (hipoteki) hipoteka umowna zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie Oddział w Stargardzie; hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 40000,00 zł na rzecz BRE Leasing Spółka z o.o. w Warszawie; hipoteka umowna zwykła w kwocie 97000,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł na rzecz PKO BP SA Oddział w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 27338,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 2408,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 30521,68 zł na rzecz Zbigniewa Broniowskiego; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 43070,40 zł na rzecz Skarb Państwa Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka 6

7 przymusowa kaucyjna do kwoty ,43 zł na rzecz Thyssenkrupp Energostal SA w Toruniu; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 69494,65 zł na rzecz Voestelpine Stahlhandel Polska Spółka z o.o. w Gliwicach; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Polska Grupa Inkasso Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Protokół z badania księgi wieczystej stanowi załącznik nr 1, wypisy z rejestru gruntów załącznik nr Stan otoczenia Stargard Szczeciński to miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, na równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, nad Iną. W latach miasto administracyjnie należało do województwa szczecińskiego. Początki istnienia stałych sad ludzkich sięgają VI wieku, jest jednym z najstarszych miast Polski. Najstarsze (obok Szczecina) miasto na Pomorzu prawa miejskie uzyskało w roku Rozwojowi osady sprzyjało położenie przy krzyżujących się szlakach handlowych, prowadzących z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu. Ważny węzeł komunikacyjny oraz ośrodek przemysłowy, usługowy i kulturalny. Miasto jest siedzibą powiatu stargardzkiego i gminy. Wraz ze Szczecinem, Świnoujściem, Policami, Goleniowem i Gryfinem tworzy aglomerację szczecińską Według danych z 31 grudnia 2007, miasto miało mieszkańców, zajmuje powierzchnię 48,08 km 2. Miasto położone jest nad rzeką Iną przy drogach krajowych nr 10 oraz nr 20, w odległości 46 km od granicy państwa, 36 km od Szczecina, 35 km od międzynarodowego portu lotniczego w Goleniowie, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu. Leży na pograniczu dwóch wielkich krain geograficznych, Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Pomorskiego, co ma duży wpływ na zróżnicowanie typów krajobrazu w najbliższej okolicy. Stargard Szczeciński tworzą następujące dzielnice: Stare Miasto, Burzykowo, Giżynek, Kluczewo, Mokrzyca, Mroczeń, Osetno, Przedmieście Barnimowskie, Przedmieście Poznańskie, Przedmieście Szczecińskie, Pszczelnik, Zarzecze, Źródelnia. Osiedla mieszkalne Stargardu: Osiedle Pyrzyckie, Osiedle Letnie, Osiedle Hallera, Osiedle Zachód, Osiedle Chopina, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Kopernika. Obecnie Stargard stanowi regionalny ośrodek równoważenia rozwoju z wyraźna przewagą przemysłu lekkiego. Jest silnym ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, w którym ważny udział ma przemysł spożywczy (cukrowniczy, mleczarski, cukierniczy), elektromaszynowy (odlewniczy, produkcja taboru kolejowego) oraz włókienniczy. Władze Stargardu w 2003 otworzyły przy drodze krajowej nr 10 na pow. 150 ha Stargardzki Park Przemysłowy, który jest inkubatorem przedsiębiorczości. Koncern Bridgestone podpisał z miastem umowę na budowę fabryki opon na byłym radzieckim lotnisku w Kluczewie, która rozpoczęła się wiosną 2007; zakład ruszył w styczniu Jest to największa inwestycja tego typu na Pomorzu Zachodnim, jej wartość wynosi 200 mln euro (750 miejsc pracy). 64,93% mieszkańców aktywnych zawodowo jest zatrudnionych w usługach, 33,36% w przemyśle, 1,72% w rolnictwie. Przedmiotowa nieruchomość położona jest zachodniej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym i składowym podobne do szacowanej oraz linia kolejowa. Dojazd do nieruchomości stanowią drogi betonowe wewnątrzzakładowe. 7

8 Wizualizację lokalizacji nieruchomości przedstawia załącznik nr Stan techniczno-użytkowy Działka gruntu położona jest w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba tereny przemysłowe, powierzchnia 0,5116 ha. Działki gruntu posiadają uzbrojenie w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz telefoniczną. Na działce gruntu posadowiony jest budynek oraz budowle w postaci placów utwardzonych z płyt betonowych. Odrębnym od gruntu przedmiotem własności jest budynek produkcyjnoskładowy o powierzchni użytkowe 2175 m 2. Jest to budynek wybudowany około 30 roku dwudziestego wieku, w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim stropodachem z świetlikami w konstrukcji. Budynek składa się z części z części wysokiej i niskiej. Budynek jak i cała nieruchomość podzielona jest między współużytkowników wieczystych. Właścicielowi szacowanego udziału wysokości 51,7535% w nieruchomości przysługuje fizycznie wydzielona, północna część budynku o powierzchni użytkowej 1136,50 m 2. Obecnie przedmiotowa część budynku stanowi pustostan. W przeszłości w tej części budynku prowadzona była działalność z zakresu produkcji konstrukcji stalowych. Przedmiotowa część budynku składa się z dwóch dużych hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, stołówki oraz pomieszczeń biurowych. Budynek wykonano z następujących materiałów. Fundamenty: Ławy i stopy żelbetowe. Ściany: konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych z cegły ceramicznej. Dach: stropodach o konstrukcji stalowej, przekryty papą termozgrzewalną na deskowaniu. Schody: wewnętrzne żelbetowe i w konstrukcji stalowej. Elewacje: cegła licówka. Okna: z profili stalowych o pojedynczym szkleniu, w pomieszczeniach biurowych drewniana. Wrota: stalowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne i płyty GKF. Podłogi: w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych z terakoty, w pomieszczeniach biurowych panele podłogowe i wykładzina w pozostałych pomieszczeniach posadzka betonowa zatarta na gładko. Drzwi wewnętrzne: płycinowe. 5.4 Stan zagospodarowania Na działkach gruntu posadowiony jest budynek i budowle. Działka nie jest ogrodzona, a teren zagospodarowany. 8

9 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego urządzony został plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego Stargardzkiego Parku Przemysłowego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/116/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2003 r. wynika, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PS.07 tereny produkcyjno-składowe oraz 02.KD.W i 03.KD.W ulice wewnętrzne. Protokół z badania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr Analiza i charakterystyka rynku Z dokonanej analizy transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na rynku lokalnym i ponadlokalnym, wynika iż brak jest transakcji kupna-sprzedaży udziałów w nieruchomościach budynkowych podobnych do udziału w nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Dokonano również analizy pod kątem umów najmu podobnych nieruchomości, wynikiem której zanotowano umowy najmu podobnymi obiektami budowlanymi. W związku z powyższym oszacowano wartość rynkową prawa własności do nieruchomości budynkowej w podejściu dochodowym na podstawie dochodu jaki może być generowany przez nieruchomość, a ściślej w oparciu o dochody z możliwego do uzyskania czynszu najmu z poszczególnych obiektów budowlanych stanowiących część składową nieruchomości. Na potrzeby wyceny prawa własności nieruchomości budynkowej określono: rodzaj rynku rynek prawa własności nieruchomości budynkowych oraz rynek najmu powierzchni magazynowych, biurowo-magazynowych, warsztatowych. obszar rynku miasto Stargard Szczeciński i podobne miejscowości okres monitorowania cen 2009 r r. charakterystyka rynku rynek o małej dynamice popytu i podaży. W związku z wyborem dochodowego podejścia do wyceny prawa własności części nieruchomości budynkowej oraz braku transakcji kupna sprzedaży podobnymi nieruchomościami analizie poddano rynek najmu powierzchni magazynowych, biurowo-magazynowych, warsztatowych i placów składowo-parkingowych. Z analizy rynku wynika, że stawki czynszu osiągane za obiekty budowlane o przeznaczeniu magazynowym, magazynowo-biurowym oraz produkcyjnym w dobrym stanie technicznym kształtują się w przedziale od 8,00 do 15,00 zł za m 2 powierzchni użytkowej budynków. Zanotowane stawki czynszu przyjęto przy założeniu, że najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowanie budynku, natomiast właściciel ponosi koszty operacyjne związane z użytkowaniem nieruchomości. Do wyceny przedmiotowej nieruchomości, biorąc pod uwagę dobra lokalizację oraz dobry stan techniczny obiektu budowlanego, przyjęto jako możliwą do uzyskania stawkę czynszu na poziomie 11,50 zł za m 2 powierzchni użytkowej. 9

10 8. Przedstawienie sposobu wyceny 8.1 Założenia wyceny Przedmiotowa nieruchomość stanowi składnik masy upadłości. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 175, poz z 2009 r., tekst jednolity z późn. zmianami): Art. 69. ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza, wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. Art Po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. 8.2 Rodzaj określanej wartości Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: - strony umowy były od siebie niezależne, - nie działały w sytuacji przymusowej, - miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, - upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Biorąc pod uwagę cel wyceny, określono wartość rynkową prawa własności nieruchomości budynkowej. 8.3 Wybór podejścia, metody wyceny Wyboru podejścia dokonano na podstawie art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz z późn. zm.), uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych. Do określenia wartości udziału w nieruchomości budynkowej zastosowano podejście dochodowe, metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej. Podejście dochodowe stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód. Warunkiem koniecznym jest również znajomość wysokości tego dochodu lub możliwość jego określenia. Dochody z nieruchomości obejmują czynsze najmu lub dzierżawy i inne dochody z nieruchomości. Dochody z nieruchomości należy ustalić na podstawie analizy kształtowania się ich na rynku. Technikę kapitalizacji prostej stosuje się do wyceny nieruchomości, dla których zakłada się, że realna wartość dochodu pozostanie w przyszłości na poziomie dochodu obecnego oraz, że poziom dochodu będzie stały. Jeżeli uzasadnione są założenia zmiany dochodu, roczny dochód może być przyjęty na poziomie wyższym lub niższym od bieżącego. W związku z jakością zgromadzonych danych do wyceny wybrano technikę kapitalizacji prostej dochodu netto. Polega ona na ustaleniu: 10

11 - potencjalnego dochodu operacyjnego brutto możliwego do osiągnięcia w ciągu roku z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny (PDOB), - efektywnego dochodu operacyjnego brutto poprzez odjęcie od PDOB strat w dochodzie wynikłych z tytułu typowych dla analizowanego rynku zaległości czynszowych i typowym poziomem pustostanów (EDOB), - wydatków operacyjnych (WO), - dochodu operacyjnego netto: DON = EDOB WO, - współczynnika kapitalizacji na podstawie analizy transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych i dochodów netto możliwych do osiągnięcia z tych nieruchomości Wk, - wartości nieruchomości: DON x Wk (1/S k ). Podejście dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości oraz, że zapłaci za nią nie więcej od kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i stopniu ryzyka. 9. Określenie wartości przedmiotu wyceny 9.1 Określenie potencjalnego dochodu operacyjnego brutto PDOB Potencjalny dochód operacyjny brutto obliczono na podstawie zbioru informacji uzyskanych o stawkach czynszowych brutto osiąganych z nieruchomości podobnych do wycenianej. Ustalono, że wartość czynszu możliwa do uzyskania za nieruchomości podobne do wycenianej wynosi 11,50 zł za m 2 powierzchni użytkowej części budynku. Wartość potencjalnego dochodu operacyjnego brutto obliczono mnożąc ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej przez wartość stawki czynszu. 1136,50 m 2 x 11,50 zł/m 2 x 12 = ,00 zł Wartość potencjalnego dochodu operacyjnego brutto PDOP wynosi: ,00 zł 9.2 Określenie efektywnego dochodu operacyjnego brutto EDOB Wartość EDOB obliczono pomniejszając PDOB o wartość strat wynikających z typowych dla danego rynku poziomie pustostanów oraz zaległości czynszowych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku lokalnego straty w dochodzie wynikłe z tytułu typowych dla analizowanego rynku zaległości czynszowych i typowym poziomem pustostanów określono na 15%. EDOB = PDOB - S ,00 zł 15% = ,60 zł Wartość efektywnego dochodu operacyjnego brutto EDOB wynosi: ,60 zł. 11

12 9.3 Określenie dochodu operacyjnego netto DON. Dochód operacyjny netto DON stanowi różnicę pomiędzy efektywnym dochodem operacyjnym brutto, a wydatkami operacyjnymi z nieruchomości szacowanej W o. Wydatki operacyjne obciążające właściciela szacowanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynoszą w skali roku: - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu: 3913,74 zł - podatek od nieruchomości: 23866,50 zł - ubezpieczenie: 1000,00,00 zł - koszty drobnych remontów: 3000,00 zł Łącznie wydatki operacyjne stanowią 31480,24 zł DON = EDOB - W o DON = ,60 zł 31480,24 zł = 93989,36 zł Dochód operacyjny netto wynosi: 93989,36 zł. 9.4 Określenie współczynnika kapitalizacji W k. Wysokość współczynnika kapitalizacji W k i stopę kapitalizacji S k, ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi za nieruchomości podobne, a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości. W przypadku braku danych z rynku nieruchomości stopę kapitalizacji określa się na podstawie stopy dyskontowej S d z uwzględnieniem przewidywanych zmian w poziomie dochodów z nieruchomości podobnych. W przypadku braku danych rynkowych stopę dyskontową określa się na podstawie rentowności bezpiecznych długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej. S k = S d = (r + r i ) x k r = (r 0 i) / (1+i) gdzie: S k stopa kapitalizacji S d stopa dyskontowa r stopa bazowa (wolna od ryzyka) r i rynkowa premia za ryzyko k współczynnik ryzyka związany z nieruchomością r 0 oprocentowanie kapitału wolnego od ryzyka (obligacje SP) i inflacja W k = 1/S k, gdzie: W k współczynnik kapitalizacji S k stopa kapitalizacji 12

13 Oprocentowanie oszczędnościowych dwuletnich obligacji skarbowych, wynosi 4,50% i jest stałe przez okres dwóch lat. Inflacja za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2010 r. kształtuje się na poziomie 3,1%, stąd stopa bazowa wynosi: r = (0,045 0,031) / (1 + 0,031) = 0,0136 przyjęto r = 1,4% Przeciętna rynkowa premia za ryzyko określona dla rynków rozwijających się, w tym Polski mieści się w granicach od 7,50% do 8,50%. Do obliczenia stopy dyskontowej przyjęto wartość 8,5%. Współczynnik ryzyka związanego z nieruchomością określono na 1,0. S k = S d = (1,4% + 8,5%) x 1,0 = 9,9% W k = 1/0,099 = 10,1 9.5 Określenie wartości rynkowej nieruchomości Wartość rynkową prawa własności nieruchomości budynkowej określono mnożąc wartość dochodu operacyjnego netto przez współczynnik kapitalizacji. W = DON x W k W = 93989,36 zł x 10,1 = ,54 zł przyjęto: W = zł Słownie złotych: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy. Wartość rynkowa prawa własności do udziału w wysokości 51,7535% w nieruchomości budynkowej położonej w przy ul. I Brygady 35 w Nowogardzie wynosi: ,00 zł. 13

14 10. Wnioski końcowe Określona wartość rynkowa nieruchomości w podejściu dochodowym opiera się na założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości oraz, że zapłaci za nią nie więcej od kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i stopniu ryzyka. Na wartość nieruchomości wpływ mają jej cechy oraz lokalizacja. Przyjęte stawki czynszu, odsetek utraty dochodu za niewynajęte powierzchni i opóźnienia z tytułu płatności czynszowych, poziom wydatków operacyjnych i przyjęty współczynnik kapitalizacji do dochodowego określenia wartości nieruchomości odzwierciedlają uwarunkowania rynkowe i pozwalają na określenie wysoce prawdopodobnej wartości rynkowej nieruchomości. 11. Klauzule i zastrzeżenia 1. Operat szacunkowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny i Notami Interpretacyjnymi PFSRM. 2. Operat nie może być publikowany w całości lub części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim treści i formy publikacji. 3. Operat nie może być wykorzystywany do celów innych, niż określone w operacie. 4. Oględziny i ocena stanu techniczno-użytkowego nie stanowi ekspertyzy technicznej. 5. Pomiar powierzchni nie stanowi inwentaryzacji budynku. 6. Operat może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany innych czynników mających wpływ na wartość. 7. Szacowana wartość nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z transakcją podatków i opłat, nie zawiera również podatku VAT. 12. Wykaz załączników 1. Protokół z badania księgi wieczystej. 2. Wypis z rejestru gruntów. 3. Mapa ewidencyjna. 4. Protokół z przeglądu planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Lokalizacja nieruchomości. 6. Dokumentacja fotograficzna. 14

15 Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Z BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ WYPIS Z DOKUMENTU w trybie art. 155 ust.2 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Dla nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) Stargard, obręb nr 5, ul. Pierwszej Brygady 35, nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym, obszar 0,5116 ha. Dział I-Sp (spis praw) działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia r., nieruchomość zabudowana; uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: służebność przejazdu i przechodu przez działki gruntu celem dostępu do drogi publicznej. Dział II (właściciel) Skarb Państwa jako właściciel gruntu, Jowita Eleonora Joachimiak w udziale do / części oraz Dorota Kołacz i Jerzy Zbigniew Kołacz w udziale do / części na prawie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej jako współużytkownicy wieczyści. Dział III (ciężary i ograniczenia) umowa dzierżawy zawarta na okres 20 lat tj. do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Iną Małecką dzierżawcą; umowa dzierżawy zawarta do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Robiplant Spółka z o.o. w Ostromicach dzierżawcą; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / Jowity Eleonory Joachimiak w sprawie KM 628/06; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie KM 3881/05, 1529/09, 1139/08, 1336/04, 1445/08, 1292/09, 382/08, 1384/04, 3878/05, 1351/10, 668/10, 1764/09; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie roszczeń Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim. DzKw/SZ1T/5788/11/1 z r. Dział IV (hipoteki) hipoteka umowna zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie Oddział w Stargardzie; hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 40000,00 zł na rzecz BRE Leasing Spółka z o.o. w Warszawie; hipoteka umowna zwykła w kwocie 97000,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł na rzecz PKO BP SA 15

16 Oddział w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 27338,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 2408,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 30521,68 zł na rzecz Zbigniewa Broniowskiego; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 43070,40 zł na rzecz Skarb Państwa Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty ,43 zł na rzecz Thyssenkrupp Energostal SA w Toruniu; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 69494,65 zł na rzecz Voestelpine Stahlhandel Polska Spółka z o.o. w Gliwicach; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Polska Grupa Inkasso Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wypis sporządził: Nowogard, dnia r. 16

17 Załącznik nr 2 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW. 17

18 18

19 Załącznik nr 3 MAPA EWIDENCYJNA 19

20 Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ Z BADANIA PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO WYPIS Z DOKUMENTU w trybie art. 155 ust.2 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego Stargardzkiego Parku Przemysłowego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/116/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2003 r. wynika, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PS.07 tereny produkcyjno-składowe oraz 02.KD.W i 03.KD.W ulice wewnętrzne. Wypis sporządził: Nowogard, dnia r. 20

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Operat sporządził: Waldemar Siupik Nr uprawnień 4712. Mierzyn, dnia 14 marca 2015 r.

OPERAT SZACUNKOWY. Operat sporządził: Waldemar Siupik Nr uprawnień 4712. Mierzyn, dnia 14 marca 2015 r. OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości budynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Podleśnej 14, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

2013-01-24 14:56:28 OPERAT SZACUNKOWY

2013-01-24 14:56:28 OPERAT SZACUNKOWY 2013-01-24 14:56:28 OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Widuchowej przy ul. Mostowej nr 3, jednostka ewidencyjna Widuchowa, obręb ewidencyjny nr 0016, działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej:

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej: Uproszczona wycena nieruchomości przeprowadzona podejściem dochodowym, metodą kapitalizacji prostej dochodu netto wykonana dla potrzeb opinii na temat wartości przedsiębiorstwa: CENTRUM FILTROWENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gościszewo Ulica, nr budynku 81 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Parsów w nr 27 / 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Parsów Ulica, nr budynku Nr 27 / 2 użytkowa lokalu Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m2 usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej

OPERAT SZACUNKOWY. wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI: myjnia samochodowa sześciostanowiskowa i dwa stanowiska do odkurzania samochodów ADRES NIERUCHOMOŚCI: ul. Wincentego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Distribution Solutions OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138 Nieruchomość do sprzedania Łódź ul. Pabianicka 138 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana : - prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 886 m kw. - budynek usługowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Elbląg dz. Nr 40/4 i 40/6 przy ul. Skrzydlatej 13 C Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57 Nieruchomość do sprzedania Radomno 57 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m 2 usytuowany na parterze w budynku funkcji mieszkaniowej, położonego w miejscowości Radomno

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Tajęcina k. Rzeszowa - grunt niezabudowany Powierzchnia gruntu: 4,5786 ha Położenie: miejscowość Tajęcina gmina Trzebownisko Tytuł prawny: własność Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość objęta w Sądzie Rejonowym w Wadowicach KR1W/00059714/6, składająca się z działki położonej w Kleczy Górnej, gmina Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 1/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

WYKAZ NR 1/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dnia 23.01.2012 r. WYKAZ NR 1/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY APARTAMENTÓW VILLA ROSA

OFERTA SPRZEDAŻY APARTAMENTÓW VILLA ROSA Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 25 tel./fax +4891 407 12 02, 48 606 98 22 77 E-mail: beata@uberna.net www.uberna.pl OFERTA SPRZEDAŻY APARTAMENTÓW VILLA ROSA stanowiących oddane do użytkowania lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Garki ul. Główna 3. Nieruchomość na sprzedaż

Garki ul. Główna 3. Nieruchomość na sprzedaż Garki ul. Główna 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Garki Ulica, nr budynku Główna 3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Wyczechy 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 11, obszaru 4100 m 2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Położenie nieruchomości: Poznań,

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PODEJŚĆ, METOD I TECHNIK SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I ZASADY ICH STOSOWANIA

RODZAJE PODEJŚĆ, METOD I TECHNIK SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I ZASADY ICH STOSOWANIA RODZAJE PODEJŚĆ, METOD I TECHNIK SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I ZASADY ICH STOSOWANIA Dr inż. Natalia Sajnóg Warszawa, 26.02.2017 r. Plan prezentacji I. Podstawy prawne i metodologiczne. II. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomości nr KR1W/00075197/3 położona w Łączanach, gmina Brzeźnica, składająca się z działki 810/41 o powierzchni 806m 2. Na

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE UŻYTKOWE PISZ, UL. GIZEWIUSZA 6, (gmina Pisz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie) Przedmioty najmu: lokal i pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Piszu

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo