BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ZESZYT 12/2007 (1003) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I PÓŁROCZE 2007 R.

2 WPROWADZENIE Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I obiekty kubaturowe, zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury. Biuletyn BCO można stosować do: a) opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, b) opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną, c) ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich czę ści, dla po trzeb: planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację; spo rzą dza nia har mo no gra mów fi nan so wych przedsięwzięć inwestycyjnych, d) analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofer to wych, e) szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb: wyceny składników nieruchomości; ubezpieczenia budynków i budowli, f) oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe, g) ana liz po rów naw czych w to ku prac ba daw czych, h) doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych. W biuletynie po da no ce ny 87 obiek tów ku ba tu rowych obliczone w po zio mie I pół ro cza 2007 r. Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla: całego obiektu, sta nów obiek tu, ele men tów lub asor ty men tów za gre go wa nych tego obiektu, urzą dzeń w obiek cie nie uję tych w ce nach ro bót. Zestawienie cen odniesione do jednostek charakteryzujących wielkość poszczególnych obiektów kubaturowych zawiera tablica nr 1. JEDNOSTKOWE CENY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W I PÓŁROCZU 2007 R. TABLICA NR 1 Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1110 Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny m 2 p.u zł 11 Obiekt 1112 Budynek mieszkalny wielorodzinny (o oszczędnościowej technologii ścian osłonowych) IV-kondygnacyjny m 2 p.u zł 14 Obiekt 1113 Kamienica w zabudowie zwartej ze sklepami na parterze m 2 p.u zł 18 Obiekt 1120 Budynek mieszkalny wielorodzinny IV- kondygnacyjny m 2 p.u zł 22 Obiekt 1121 Budynek mieszkalny wielorodzinny V-kondygnacyjny m 2 p.u zł 26 Obiekt 1122 Budynek mieszkalny wielorodzinny budownictwo socjalne m 2 p.u zł 30 Obiekt 1131 Budynek mieszkalny wielorodzinny XI-kondygnacyjny m 2 p.u zł 34 Obiekt 1151 Segment jednorodzinny budynku mieszkalnego szeregowego (skrajny) o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 38 Obiekt 1152 Segment jednorodzinny budynku mieszkalnego szeregowego (środkowy) o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 42 Obiekt 1153 Dom jednorodzinny wolno stojący dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego m 2 p.u zł 45 BCO I/2007 3

3 WPROWADZENIE Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1154 Dom jednorodzinny wolno stojący o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 49 Obiekt 1155 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant I m 2 p.u zł 53 Obiekt 1155A Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant II m 2 p.u zł 57 Obiekt 1155B Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant III m 2 p.u zł 61 Obiekt 1156 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia energooszczędny z pustaków trocinobetonowych m 2 p.u zł 65 Obiekt 1157 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia Demokratka m 2 p.u zł 69 Obiekt 1158 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia konstrukcja z lekkich kształtowników stalowych ocynkowanych m 2 p.u zł 73 Obiekt 1159 Dom jednorodzinny Renata III/B wolno stojący bez podpiwniczenia wersja podstawowa m 2 p.u zł 77 Obiekt 1159A Dom jednorodzinny Renata III/B wolno stojący bez podpiwniczenia wersja o wysokim standardzie m 2 p.u zł 81 Obiekt 1160 Dom jednorodzinny wolno stojący m 2 p.u zł 85 Obiekt 1161 Dom bliźniaczy, częściowo podpiwniczony o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 89 Obiekt 1162 Dom jednorodzinny z wiatą na samochód (ściany nadziemia z bloczków styropianowych IZODOM) m 2 p.u zł 93 Obiekt 1163 Dom bliźniaczy parterowy z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 97 Obiekt 1164 Dom bliźniaczy piętrowy bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 101 Obiekt 1165 Dom jednorodzinny wolno stojący piętrowy bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 105 Obiekt 1171 Leśniczówka m 2 p.u zł 109 Obiekt 1172 Leśniczówka z bali drewnianych m 2 p.u zł 113 Obiekt 1340 Szkoła podstawowa m 2 p.u zł 117 Obiekt 1341 Szkoła podstawowa wiejska o 9 pomieszczeniach do nauki m 2 p.u zł 120 Obiekt 1342 Szkoła podstawowa z przedszkolem m 2 p.u zł 124 Obiekt 1371 Przedszkole 2-oddziałowe m 2 p.u zł 128 Obiekt 1441 Kino wielosalowe m 2 p.u zł 132 Obiekt 1481 Kościół m 2 p.u zł 137 Obiekt 1482 Kaplica cmentarna m 2 p.u zł 141 Obiekt 1530 Przychodnia zdrowia osiedlowa m 2 p.u zł 145 Obiekt 1532 Przychodnia rejonowa (dla rejonów do 9 tys. mieszkańców) m 2 p.u zł 148 Obiekt 1591 Apteka ogólnodostępna m 2 p.u zł 152 Obiekt 1612 Szkolna hala sportowa m 2 p.u zł 156 Obiekt 1613 Szkolna hala sportowa o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 159 Obiekt 1614 Szkolna hala sportowa z antresolą m 2 p.u zł 162 Obiekt 1615 Hala widowiskowo-sportowa z lodowiskiem m 2 p.u zł 166 Obiekt 1691 Dom letni wolno stojący m 2 p.u zł 171 Obiekt 1692 Dom letni z bali drewnianych m 2 p.u zł 174 Obiekt 1751 Budynek administracyjno-biurowy m 2 p.u zł 178 Obiekt 1755 Budynek biurowo-handlowy m 2 p.u zł BCO I/2007

4 WPROWADZENIE Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1758 Budynek biurowo-usługowy stacja diagnostyczna m 2 p.u zł 187 Obiekt 1791 Portiernia + WC publiczne m 2 p.u zł 191 Obiekt 1891 Osłona śmietnika m 2 p.u. 584 zł 194 Obiekt 2111 Ubojnia drobiu m 2 p.u zł 196 Obiekt 2121 Piekarnia m 2 p.u zł 200 Obiekt 2141 Stacja transformatorowa m 2 p.u zł 204 Obiekt 2145 Stacja transformatorowa kontenerowa typu MRw m 2 p.u zł 207 Obiekt 2151 Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody m 2 p.u zł 209 Obiekt 2210 Hala produkcyjna w metalowej lekkiej obudowie m 2 p.u zł 213 Obiekt 2210A Hala produkcyjna jw. wraz z ceną konstrukcji m 2 p.u zł 213 Obiekt 2211 Hala z lekkich kształtowników stalowych ocynkowanych do adaptacji m 2 p.u. 752 zł 217 Obiekt 2220 Hala przemysłowa o konstrukcji żelbetowej m 2 p.u zł 219 Obiekt 2311 Budynek magazynowy m 2 p.u zł 222 Obiekt 2411 Hala składowa z częścią biurowo-administracyjną m 2 p.u zł 225 Obiekt 2412 Hala magazynowa z częścią biurowo-techniczną m 2 p.u zł 229 Obiekt 2413 Hala składowa ogólnego zastosowania m 2 p.u zł 233 Obiekt 2532 Budynek inwentarsko-garażowy m 2 p.u zł 236 Obiekt 2535 Brojlernia dla kurcząt m 2 p.u. 965 zł 239 Obiekt 2536 Kurnik dla niosek m 2 p.u. 825 zł 243 Obiekt 2537 Budynek gospodarczy m 2 p.u zł 247 Obiekt 2538 Tuczarnia trzody chlewnej m 2 p.u. 603 zł 250 Obiekt 2551 Stodoła o dwóch sąsiekach składowych m 2 p.u. 892 zł 254 Obiekt 2552 Stodoła dwuklepiskowa o dwóch sąsiekach składowych z zadaszeniem i magazynem na zboże m 2 p.u. 641 zł 256 Obiekt 2554 Budynek inwentarsko-składowy m 2 p.u. 762 zł 258 Obiekt 2561 Szklarnia do upraw gruntowych m 2 p.u zł 261 Obiekt 2571 Szopogaraż dla maszyn rolniczych m 2 p.u. 904 zł 264 Obiekt 2661 Parking garaż wielopoziomowy typu otwartego (nieogrzewany) m 2 p.u. 629 zł 267 Obiekt 2663 Garaż 3-boksowy m 2 p.u zł 270 Obiekt 2664 Wiata garażowa drewniana m 2 p.u. 460 zł 272 Obiekt 2665 Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i wiatą m 2 p.u zł 274 Obiekt 2666 Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym m 2 p.u zł 277 Obiekt 2667 Garaż jednostanowiskowy z aneksem gospodarczym i śmietnikiem m 2 p.u zł 280 Obiekt 2721 Pawilon handlowy m 2 p.u zł 283 Obiekt 2723 Supermarket m 2 p.u zł 286 Obiekt 2726 Salon samochodowy m 2 p.u zł 290 Obiekt 2727 Salon samochodowy m 2 p.u zł 294 Obiekt 3831 Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły klinkierowej 1 m 707 zł 298 Obiekt 3831A Obiekt 3831B Obiekt 3831C Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły wapienno-piaskowej 1 m 569 zł 300 Ogrodzenie stalowe z otynkowanymi słupami z bloczków betonowych 1 m 618 zł 302 Ogrodzenie drewniane z otynkowanymi słupami z cegły budowlanej pełnej 1 m 473 zł 304 Obiekt 3832 Ogrodzenie z siatki w ramach 1 m 299 zł 306 Obiekt 3832A Ogrodzenie z siatki 1 m 204 zł 308 Uwaga! Ceny publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD nie zawierają podatku VAT. BCO I/2007 5

5 WPROWADZENIE Ponadto dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót), a także program użytkowy obiektu. Wszystkie publikowane ceny zostały obliczone we dług kon kret nych kosz to ry sów, spo rzą dzo nych na podstawie nakładów rzeczowych z aktualnej bazy normatywnej, z uwzględnieniem średnich rynkowych cen i stawek czynników produkcji, notowanych w systemie SEKOCENBUD w I półroczu 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktu ry z dnia 18 ma ja 2004 r. w spra wie okre śle nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. nr 130, poz. 1389/, któ re obo wią zu je od r., war tość kosz to ry so wa obiek tu uwzględnia wartość wszystkich materiałów, wyrobów, ma szyn i urzą dzeń. 1) Wobec powyższego przestał obowiązywać Wykaz wyrobów, maszyn, urządzeń, konstrukcji i materiałów, któ rych war to ści nie uwzględ nia się w kosz to ry sie sta nowiący załącznik do wcześniej wydanych rozporządzeń. 2) Dla umoż li wie nia in we sto rom, pro jek tan tom i kosz to ry san tom okre śla nia kom plek so wej war to ści za mó wie nia, pod ta bli ca mi cen ro bót w obiek tach po da no dodatkowo w od ręb nych ta be lach war to ści urzą dzeń i wy po sa że nia, któ re do tych czas nie by ły uwzględ nio ne w war to ści ro bót, z do li cze niem kosz tów ich do staw na plac bu do wy. Pod tablicami cen obiektów przedstawione są, w układzie tabelarycznym, struktury cen ROBÓT W OBIEKCIE z pro cen to wym udzia łem każ de go składnika kalkulacji kosztorysowej R, M, S, Kp, Z, w ce nie cał ko wi tej. W skład ni ku M uwzględ nio no udział w cenie całkowitej wartości materiałów wraz z kosztami zakupu. ZA SA DY PRZED MIA RO WA NIA Ilości jednostek miary (odniesienia) obiektów, stanów, ele men tów za gre go wa nych na le ży ob li czać na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostki odniesienia (miary) charakteryzujące wielkość obiek tu po da no w ze szy cie w postaci: m 2 po wierzch ni użyt ko wej (m 2 p.u.), m 3 kubatury brutto obiektu (m 3 k.b.). Zasady obliczania powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych przyjęto zgodnie z PN-70/B Powierzchnia budynków: Podział, określenia i zasady obmiaru. Zgodnie z tą normą powierzchnię budynku ob li cza się w świe tle su ro wych ścian (bez tyn ków i oblicowań). Dla pomieszczeń o zmiennej wysokości (np. poddasza użytkowe) powierzchnię użytkową pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m przyjmuje się w 100%, o wy so ko ści po wy żej 1,40 m do 2,20 m w 50%, a dla wy so ko ści mniej szej od 1,40 m po wierzchnię po mi ja się (0%). Ku ba tu rę brut to obiek tów usta lo no we dług PN-ISO 9836; 1997 r. Wła ści wo ści użyt ko we w bu dow nic twie. Okre śla nie i ob li cza nie wskaź ników po wierzch nio wych i ku ba tu ro wych. Zgod nie z tą nor mą ku ba tu rę brut to sta no wi su ma ku ba tur wszyst kich czę ści za li cza nych w 100% do ku ba tu ry bu dyn ku (nie za li cza się do ku ba tu ry brut to m.in. scho dów ze wnętrz nych, gzym sów, ko mi nów). 1) ta obligatoryjna zasada uwzględniania wartości wszystkich materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń w wartości kosztorysowej zamówienia została wprowadzona po raz pierwszy już w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w spra wie me tod i pod staw spo rządza nia kosz to ry su in we stor skie go (Dz. U. nr 18 poz. 172 z r.), któ re obo wią zy wa ło od 8 mar ca do 22 czerw ca 2004 r. 2) chodzi tu o załącznik nr 2 do nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra cji z r. w spra wie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 6 BCO I/2007

6 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE 1 m 2 powierzchni użytkowej (m 2 p.u.) budynku 1 m 3 kubatury brutto (m 3 k.b.) budynku OBIEKT zł 572 zł OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Technologia budowy: tradycyjna Podstawowe dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy ,11 m 2 Powierzchnia użytkowa ,64 m 2 Kubatura brutto ,42 m 3 Liczba kondygnacji nadziemnych: Podpiwniczenie: częściowe Ogrzewanie: miejscowe Warunki gruntowe: grunt kat. III, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów. PERSPEKTYWA OBIEKTU PROGRAM UŻYTKOWY Budynek mieszkalny dwupokoleniowy (z wykorzystaniem poddasza): 6 pokoi + kuchnia +garaż + taras + piwnica użytkowa (pomieszczenia warsztatowe). TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU: Fundamenty: ławy żelbetowe na podłożu betonowym, monolityczne. Ściany: w podziemiu betonowe monolityczne, w części podziemia z klinkieru, nadziemne trójwarstwowe: z cegły dziurawki, pustaków ściennych ceramicznych typu MAX i warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych. Stropy i schody: nad podziemiem strop żelbetowy monolityczny (83%), schody żelbetowe monolityczne (17%), nad parterem strop żelbetowy monolityczny (96%) i schody żelbetowe, monolityczne (4%). Dach: stromy wielospadowy z więźbą drewnianą, kryty dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę. Ściany szczytowe dachu murowane z cegły ceramicznej (poddasze mieszkalne). Ścianki działowe: z cegły dziurawki o grub. ½ cegły (90%) i ¼ cegły (10%). Tynki i oblicowania wewnętrzne: tynki zwykłe kat. III wykonane ręcznie, licowanie ścian płytkami glazurowanymi i płytkami terakotowymi. RZUT PIĘTRA RZUT PARTERU Malowanie tynków wewnętrznych: farbą emulsyjną (98%) i olejną (2%). BCO I/

7 OBIEKT 1154 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. Posadzki: cementowe (21%), z deszczułek dębowych (35%) oraz na poddaszu z desek drewnianych struganych (44%). Stolarka okienna i drzwiowa: okna jednoramowe, niskoemisyjne, drewniane (79%), drzwi zewnętrzne drewniane płytowe (7%), wrota garażowe drewniane (14%). Drzwi wewnętrzne: płytowe. Elewacje: tynki szlachetne gładzone, cokół i część ściany frontowej wykończone cegłą klinkierową. INSTALACJE: Elektryczne: instalacje oświetlenia (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz siły wykonane jako wtynkowe. Oprawy żarowe. Instalacja odgromowa nienaprężana, instalacja bramofonu z osprzętem. Obiekt posiada instalację połączeń wyrównawczych i ochronę przeciwporażeniową w układzie TN-S, realizowaną przez wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 ma. Bez instalacji TV, telefonicznej oraz przyłączy zewnętrznych. Sanitarne: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturą, kanalizacyjna z rur żeliwnych (20%) i PVC (80%) z przyborami i urządzeniami, gazowa z rur stalowych (kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym), centralnego ogrzewania z miejscowego kotła gazowego z rur stalowych (grzejniki żeliwne członowe). Wszystkie instalacje bez przyłączy. TABLICA CEN Poz. Stany robót, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu Jm. jednostkowa całkowita Udział % w cenie obiektu Zmiany % do II półr Roboty ziemne m Fundamenty w tym: m betonowe m żelbetowe m Ściany podziemia w tym: m murowane m betonowe m Stropy nad podziemiem i schody m Izolacje przeciwwilgociowe m RAZEM STAN ZEROWY m 2 p.z Ściany nadziemia w tym: m murowane m Stropy, sklepienia, schody i podesty m Ścianki działowe m Dach konstrukcja m 2 poł Dach pokrycie m 2 poł Izolacje p-wilgociowe, cieplne, m p-dźwiękowe Okna i drzwi zewnętrzne m Drzwi wewnętrzne m RAZEM STAN SUROWY m 2 p.u Tynki i oblicowania w tym: m BCO I/2007

8 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. OBIEKT 1154 TABLICA CEN cd. Poz. Stany robót, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu Jm. jednostkowa całkowita Udział % w cenie obiektu Zmiany % do II półr tynki, wyprawy, sztablatury m okładziny i oblicowania m Roboty malarskie m Podłoża m Podłogi i posadzki m Elementy ślusarsko-kowalskie kg RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY m 2 p.u WEWNĘTRZNY Elewacje w tym: m tynki i wyprawy m okładziny i oblicowania m Różne roboty zewnętrzne m 2 p.u RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY m 2 p.u ZEWNĘTRZNY Tablice rozdzielcze m 2 p.u Instalacje oświetleniowe wypust Instalacje gniazd wtykowych wypust Instalacje siłowe wypust Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna m 2 p.u Instalacje odgromowe m 3 k.b RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE m 2 p.u Instalacja wodociągowa pkt pob Instalacja kanalizacyjna pkt odp Instalacja gazowa pkt pob Instalacja centralnego ogrzewania m 2 p.u RAZEM INSTALACJE SANITARNE m 2 p.u OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE m 2 p.u. m 3 k.b % 13.9 BCO I/

9 OBIEKT 1154 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. STRUKTURA CENY W OBIEKCIE Poz. Stany robót Udział w % R M S Kp Z Razem STAN ZEROWY STAN SUROWY STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE SANITARNE OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE WARTOŚĆ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA NIE UJĘTA W KOSZTACH ROBÓT Poz. URZĄDZENIA Jm. jednostkowa całkowita INSTALACJI SANITARNYCH w tym: kocioł gazowy z automatyką, podgrzewacz ciepłej wody m 2 p.u użytkowej, ciśnieniowe naczynia wyrównawcze, pompy OGÓŁEM URZĄDZENIA m 2 p.u BCO I/2007

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo