BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ZESZYT 12/2007 (1003) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I PÓŁROCZE 2007 R.

2 WPROWADZENIE Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I obiekty kubaturowe, zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury. Biuletyn BCO można stosować do: a) opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, b) opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną, c) ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich czę ści, dla po trzeb: planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację; spo rzą dza nia har mo no gra mów fi nan so wych przedsięwzięć inwestycyjnych, d) analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofer to wych, e) szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb: wyceny składników nieruchomości; ubezpieczenia budynków i budowli, f) oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe, g) ana liz po rów naw czych w to ku prac ba daw czych, h) doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych. W biuletynie po da no ce ny 87 obiek tów ku ba tu rowych obliczone w po zio mie I pół ro cza 2007 r. Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla: całego obiektu, sta nów obiek tu, ele men tów lub asor ty men tów za gre go wa nych tego obiektu, urzą dzeń w obiek cie nie uję tych w ce nach ro bót. Zestawienie cen odniesione do jednostek charakteryzujących wielkość poszczególnych obiektów kubaturowych zawiera tablica nr 1. JEDNOSTKOWE CENY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W I PÓŁROCZU 2007 R. TABLICA NR 1 Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1110 Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny m 2 p.u zł 11 Obiekt 1112 Budynek mieszkalny wielorodzinny (o oszczędnościowej technologii ścian osłonowych) IV-kondygnacyjny m 2 p.u zł 14 Obiekt 1113 Kamienica w zabudowie zwartej ze sklepami na parterze m 2 p.u zł 18 Obiekt 1120 Budynek mieszkalny wielorodzinny IV- kondygnacyjny m 2 p.u zł 22 Obiekt 1121 Budynek mieszkalny wielorodzinny V-kondygnacyjny m 2 p.u zł 26 Obiekt 1122 Budynek mieszkalny wielorodzinny budownictwo socjalne m 2 p.u zł 30 Obiekt 1131 Budynek mieszkalny wielorodzinny XI-kondygnacyjny m 2 p.u zł 34 Obiekt 1151 Segment jednorodzinny budynku mieszkalnego szeregowego (skrajny) o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 38 Obiekt 1152 Segment jednorodzinny budynku mieszkalnego szeregowego (środkowy) o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 42 Obiekt 1153 Dom jednorodzinny wolno stojący dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego m 2 p.u zł 45 BCO I/2007 3

3 WPROWADZENIE Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1154 Dom jednorodzinny wolno stojący o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 49 Obiekt 1155 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant I m 2 p.u zł 53 Obiekt 1155A Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant II m 2 p.u zł 57 Obiekt 1155B Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant III m 2 p.u zł 61 Obiekt 1156 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia energooszczędny z pustaków trocinobetonowych m 2 p.u zł 65 Obiekt 1157 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia Demokratka m 2 p.u zł 69 Obiekt 1158 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia konstrukcja z lekkich kształtowników stalowych ocynkowanych m 2 p.u zł 73 Obiekt 1159 Dom jednorodzinny Renata III/B wolno stojący bez podpiwniczenia wersja podstawowa m 2 p.u zł 77 Obiekt 1159A Dom jednorodzinny Renata III/B wolno stojący bez podpiwniczenia wersja o wysokim standardzie m 2 p.u zł 81 Obiekt 1160 Dom jednorodzinny wolno stojący m 2 p.u zł 85 Obiekt 1161 Dom bliźniaczy, częściowo podpiwniczony o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 89 Obiekt 1162 Dom jednorodzinny z wiatą na samochód (ściany nadziemia z bloczków styropianowych IZODOM) m 2 p.u zł 93 Obiekt 1163 Dom bliźniaczy parterowy z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 97 Obiekt 1164 Dom bliźniaczy piętrowy bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 101 Obiekt 1165 Dom jednorodzinny wolno stojący piętrowy bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 105 Obiekt 1171 Leśniczówka m 2 p.u zł 109 Obiekt 1172 Leśniczówka z bali drewnianych m 2 p.u zł 113 Obiekt 1340 Szkoła podstawowa m 2 p.u zł 117 Obiekt 1341 Szkoła podstawowa wiejska o 9 pomieszczeniach do nauki m 2 p.u zł 120 Obiekt 1342 Szkoła podstawowa z przedszkolem m 2 p.u zł 124 Obiekt 1371 Przedszkole 2-oddziałowe m 2 p.u zł 128 Obiekt 1441 Kino wielosalowe m 2 p.u zł 132 Obiekt 1481 Kościół m 2 p.u zł 137 Obiekt 1482 Kaplica cmentarna m 2 p.u zł 141 Obiekt 1530 Przychodnia zdrowia osiedlowa m 2 p.u zł 145 Obiekt 1532 Przychodnia rejonowa (dla rejonów do 9 tys. mieszkańców) m 2 p.u zł 148 Obiekt 1591 Apteka ogólnodostępna m 2 p.u zł 152 Obiekt 1612 Szkolna hala sportowa m 2 p.u zł 156 Obiekt 1613 Szkolna hala sportowa o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 159 Obiekt 1614 Szkolna hala sportowa z antresolą m 2 p.u zł 162 Obiekt 1615 Hala widowiskowo-sportowa z lodowiskiem m 2 p.u zł 166 Obiekt 1691 Dom letni wolno stojący m 2 p.u zł 171 Obiekt 1692 Dom letni z bali drewnianych m 2 p.u zł 174 Obiekt 1751 Budynek administracyjno-biurowy m 2 p.u zł 178 Obiekt 1755 Budynek biurowo-handlowy m 2 p.u zł BCO I/2007

4 WPROWADZENIE Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1758 Budynek biurowo-usługowy stacja diagnostyczna m 2 p.u zł 187 Obiekt 1791 Portiernia + WC publiczne m 2 p.u zł 191 Obiekt 1891 Osłona śmietnika m 2 p.u. 584 zł 194 Obiekt 2111 Ubojnia drobiu m 2 p.u zł 196 Obiekt 2121 Piekarnia m 2 p.u zł 200 Obiekt 2141 Stacja transformatorowa m 2 p.u zł 204 Obiekt 2145 Stacja transformatorowa kontenerowa typu MRw m 2 p.u zł 207 Obiekt 2151 Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody m 2 p.u zł 209 Obiekt 2210 Hala produkcyjna w metalowej lekkiej obudowie m 2 p.u zł 213 Obiekt 2210A Hala produkcyjna jw. wraz z ceną konstrukcji m 2 p.u zł 213 Obiekt 2211 Hala z lekkich kształtowników stalowych ocynkowanych do adaptacji m 2 p.u. 752 zł 217 Obiekt 2220 Hala przemysłowa o konstrukcji żelbetowej m 2 p.u zł 219 Obiekt 2311 Budynek magazynowy m 2 p.u zł 222 Obiekt 2411 Hala składowa z częścią biurowo-administracyjną m 2 p.u zł 225 Obiekt 2412 Hala magazynowa z częścią biurowo-techniczną m 2 p.u zł 229 Obiekt 2413 Hala składowa ogólnego zastosowania m 2 p.u zł 233 Obiekt 2532 Budynek inwentarsko-garażowy m 2 p.u zł 236 Obiekt 2535 Brojlernia dla kurcząt m 2 p.u. 965 zł 239 Obiekt 2536 Kurnik dla niosek m 2 p.u. 825 zł 243 Obiekt 2537 Budynek gospodarczy m 2 p.u zł 247 Obiekt 2538 Tuczarnia trzody chlewnej m 2 p.u. 603 zł 250 Obiekt 2551 Stodoła o dwóch sąsiekach składowych m 2 p.u. 892 zł 254 Obiekt 2552 Stodoła dwuklepiskowa o dwóch sąsiekach składowych z zadaszeniem i magazynem na zboże m 2 p.u. 641 zł 256 Obiekt 2554 Budynek inwentarsko-składowy m 2 p.u. 762 zł 258 Obiekt 2561 Szklarnia do upraw gruntowych m 2 p.u zł 261 Obiekt 2571 Szopogaraż dla maszyn rolniczych m 2 p.u. 904 zł 264 Obiekt 2661 Parking garaż wielopoziomowy typu otwartego (nieogrzewany) m 2 p.u. 629 zł 267 Obiekt 2663 Garaż 3-boksowy m 2 p.u zł 270 Obiekt 2664 Wiata garażowa drewniana m 2 p.u. 460 zł 272 Obiekt 2665 Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i wiatą m 2 p.u zł 274 Obiekt 2666 Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym m 2 p.u zł 277 Obiekt 2667 Garaż jednostanowiskowy z aneksem gospodarczym i śmietnikiem m 2 p.u zł 280 Obiekt 2721 Pawilon handlowy m 2 p.u zł 283 Obiekt 2723 Supermarket m 2 p.u zł 286 Obiekt 2726 Salon samochodowy m 2 p.u zł 290 Obiekt 2727 Salon samochodowy m 2 p.u zł 294 Obiekt 3831 Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły klinkierowej 1 m 707 zł 298 Obiekt 3831A Obiekt 3831B Obiekt 3831C Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły wapienno-piaskowej 1 m 569 zł 300 Ogrodzenie stalowe z otynkowanymi słupami z bloczków betonowych 1 m 618 zł 302 Ogrodzenie drewniane z otynkowanymi słupami z cegły budowlanej pełnej 1 m 473 zł 304 Obiekt 3832 Ogrodzenie z siatki w ramach 1 m 299 zł 306 Obiekt 3832A Ogrodzenie z siatki 1 m 204 zł 308 Uwaga! Ceny publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD nie zawierają podatku VAT. BCO I/2007 5

5 WPROWADZENIE Ponadto dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót), a także program użytkowy obiektu. Wszystkie publikowane ceny zostały obliczone we dług kon kret nych kosz to ry sów, spo rzą dzo nych na podstawie nakładów rzeczowych z aktualnej bazy normatywnej, z uwzględnieniem średnich rynkowych cen i stawek czynników produkcji, notowanych w systemie SEKOCENBUD w I półroczu 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktu ry z dnia 18 ma ja 2004 r. w spra wie okre śle nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. nr 130, poz. 1389/, któ re obo wią zu je od r., war tość kosz to ry so wa obiek tu uwzględnia wartość wszystkich materiałów, wyrobów, ma szyn i urzą dzeń. 1) Wobec powyższego przestał obowiązywać Wykaz wyrobów, maszyn, urządzeń, konstrukcji i materiałów, któ rych war to ści nie uwzględ nia się w kosz to ry sie sta nowiący załącznik do wcześniej wydanych rozporządzeń. 2) Dla umoż li wie nia in we sto rom, pro jek tan tom i kosz to ry san tom okre śla nia kom plek so wej war to ści za mó wie nia, pod ta bli ca mi cen ro bót w obiek tach po da no dodatkowo w od ręb nych ta be lach war to ści urzą dzeń i wy po sa że nia, któ re do tych czas nie by ły uwzględ nio ne w war to ści ro bót, z do li cze niem kosz tów ich do staw na plac bu do wy. Pod tablicami cen obiektów przedstawione są, w układzie tabelarycznym, struktury cen ROBÓT W OBIEKCIE z pro cen to wym udzia łem każ de go składnika kalkulacji kosztorysowej R, M, S, Kp, Z, w ce nie cał ko wi tej. W skład ni ku M uwzględ nio no udział w cenie całkowitej wartości materiałów wraz z kosztami zakupu. ZA SA DY PRZED MIA RO WA NIA Ilości jednostek miary (odniesienia) obiektów, stanów, ele men tów za gre go wa nych na le ży ob li czać na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostki odniesienia (miary) charakteryzujące wielkość obiek tu po da no w ze szy cie w postaci: m 2 po wierzch ni użyt ko wej (m 2 p.u.), m 3 kubatury brutto obiektu (m 3 k.b.). Zasady obliczania powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych przyjęto zgodnie z PN-70/B Powierzchnia budynków: Podział, określenia i zasady obmiaru. Zgodnie z tą normą powierzchnię budynku ob li cza się w świe tle su ro wych ścian (bez tyn ków i oblicowań). Dla pomieszczeń o zmiennej wysokości (np. poddasza użytkowe) powierzchnię użytkową pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m przyjmuje się w 100%, o wy so ko ści po wy żej 1,40 m do 2,20 m w 50%, a dla wy so ko ści mniej szej od 1,40 m po wierzchnię po mi ja się (0%). Ku ba tu rę brut to obiek tów usta lo no we dług PN-ISO 9836; 1997 r. Wła ści wo ści użyt ko we w bu dow nic twie. Okre śla nie i ob li cza nie wskaź ników po wierzch nio wych i ku ba tu ro wych. Zgod nie z tą nor mą ku ba tu rę brut to sta no wi su ma ku ba tur wszyst kich czę ści za li cza nych w 100% do ku ba tu ry bu dyn ku (nie za li cza się do ku ba tu ry brut to m.in. scho dów ze wnętrz nych, gzym sów, ko mi nów). 1) ta obligatoryjna zasada uwzględniania wartości wszystkich materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń w wartości kosztorysowej zamówienia została wprowadzona po raz pierwszy już w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w spra wie me tod i pod staw spo rządza nia kosz to ry su in we stor skie go (Dz. U. nr 18 poz. 172 z r.), któ re obo wią zy wa ło od 8 mar ca do 22 czerw ca 2004 r. 2) chodzi tu o załącznik nr 2 do nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra cji z r. w spra wie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 6 BCO I/2007

6 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE 1 m 2 powierzchni użytkowej (m 2 p.u.) budynku 1 m 3 kubatury brutto (m 3 k.b.) budynku OBIEKT zł 572 zł OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Technologia budowy: tradycyjna Podstawowe dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy ,11 m 2 Powierzchnia użytkowa ,64 m 2 Kubatura brutto ,42 m 3 Liczba kondygnacji nadziemnych: Podpiwniczenie: częściowe Ogrzewanie: miejscowe Warunki gruntowe: grunt kat. III, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów. PERSPEKTYWA OBIEKTU PROGRAM UŻYTKOWY Budynek mieszkalny dwupokoleniowy (z wykorzystaniem poddasza): 6 pokoi + kuchnia +garaż + taras + piwnica użytkowa (pomieszczenia warsztatowe). TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU: Fundamenty: ławy żelbetowe na podłożu betonowym, monolityczne. Ściany: w podziemiu betonowe monolityczne, w części podziemia z klinkieru, nadziemne trójwarstwowe: z cegły dziurawki, pustaków ściennych ceramicznych typu MAX i warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych. Stropy i schody: nad podziemiem strop żelbetowy monolityczny (83%), schody żelbetowe monolityczne (17%), nad parterem strop żelbetowy monolityczny (96%) i schody żelbetowe, monolityczne (4%). Dach: stromy wielospadowy z więźbą drewnianą, kryty dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę. Ściany szczytowe dachu murowane z cegły ceramicznej (poddasze mieszkalne). Ścianki działowe: z cegły dziurawki o grub. ½ cegły (90%) i ¼ cegły (10%). Tynki i oblicowania wewnętrzne: tynki zwykłe kat. III wykonane ręcznie, licowanie ścian płytkami glazurowanymi i płytkami terakotowymi. RZUT PIĘTRA RZUT PARTERU Malowanie tynków wewnętrznych: farbą emulsyjną (98%) i olejną (2%). BCO I/

7 OBIEKT 1154 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. Posadzki: cementowe (21%), z deszczułek dębowych (35%) oraz na poddaszu z desek drewnianych struganych (44%). Stolarka okienna i drzwiowa: okna jednoramowe, niskoemisyjne, drewniane (79%), drzwi zewnętrzne drewniane płytowe (7%), wrota garażowe drewniane (14%). Drzwi wewnętrzne: płytowe. Elewacje: tynki szlachetne gładzone, cokół i część ściany frontowej wykończone cegłą klinkierową. INSTALACJE: Elektryczne: instalacje oświetlenia (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz siły wykonane jako wtynkowe. Oprawy żarowe. Instalacja odgromowa nienaprężana, instalacja bramofonu z osprzętem. Obiekt posiada instalację połączeń wyrównawczych i ochronę przeciwporażeniową w układzie TN-S, realizowaną przez wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 ma. Bez instalacji TV, telefonicznej oraz przyłączy zewnętrznych. Sanitarne: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturą, kanalizacyjna z rur żeliwnych (20%) i PVC (80%) z przyborami i urządzeniami, gazowa z rur stalowych (kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym), centralnego ogrzewania z miejscowego kotła gazowego z rur stalowych (grzejniki żeliwne członowe). Wszystkie instalacje bez przyłączy. TABLICA CEN Poz. Stany robót, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu Jm. jednostkowa całkowita Udział % w cenie obiektu Zmiany % do II półr Roboty ziemne m Fundamenty w tym: m betonowe m żelbetowe m Ściany podziemia w tym: m murowane m betonowe m Stropy nad podziemiem i schody m Izolacje przeciwwilgociowe m RAZEM STAN ZEROWY m 2 p.z Ściany nadziemia w tym: m murowane m Stropy, sklepienia, schody i podesty m Ścianki działowe m Dach konstrukcja m 2 poł Dach pokrycie m 2 poł Izolacje p-wilgociowe, cieplne, m p-dźwiękowe Okna i drzwi zewnętrzne m Drzwi wewnętrzne m RAZEM STAN SUROWY m 2 p.u Tynki i oblicowania w tym: m BCO I/2007

8 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. OBIEKT 1154 TABLICA CEN cd. Poz. Stany robót, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu Jm. jednostkowa całkowita Udział % w cenie obiektu Zmiany % do II półr tynki, wyprawy, sztablatury m okładziny i oblicowania m Roboty malarskie m Podłoża m Podłogi i posadzki m Elementy ślusarsko-kowalskie kg RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY m 2 p.u WEWNĘTRZNY Elewacje w tym: m tynki i wyprawy m okładziny i oblicowania m Różne roboty zewnętrzne m 2 p.u RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY m 2 p.u ZEWNĘTRZNY Tablice rozdzielcze m 2 p.u Instalacje oświetleniowe wypust Instalacje gniazd wtykowych wypust Instalacje siłowe wypust Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna m 2 p.u Instalacje odgromowe m 3 k.b RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE m 2 p.u Instalacja wodociągowa pkt pob Instalacja kanalizacyjna pkt odp Instalacja gazowa pkt pob Instalacja centralnego ogrzewania m 2 p.u RAZEM INSTALACJE SANITARNE m 2 p.u OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE m 2 p.u. m 3 k.b % 13.9 BCO I/

9 OBIEKT 1154 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. STRUKTURA CENY W OBIEKCIE Poz. Stany robót Udział w % R M S Kp Z Razem STAN ZEROWY STAN SUROWY STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE SANITARNE OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE WARTOŚĆ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA NIE UJĘTA W KOSZTACH ROBÓT Poz. URZĄDZENIA Jm. jednostkowa całkowita INSTALACJI SANITARNYCH w tym: kocioł gazowy z automatyką, podgrzewacz ciepłej wody m 2 p.u użytkowej, ciśnieniowe naczynia wyrównawcze, pompy OGÓŁEM URZĄDZENIA m 2 p.u BCO I/2007

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 13/2015 (1561) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 13/2016 (1635) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI)

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) OBIEKT: DOM JEDNORODZINNY DZP- LOKALIZACJA: INWESTOR: WARTOŚĆ NETTO(zł): 431701,9 SŁOWNIE: WARTOŚĆ BRUTTO(zł): 463107,4 czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI)

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) OBIEKT: DOM JEDNORODZINNY DZP--B LOKALIZACJA: INWESTOR: WARTOŚĆ NETTO(zł): 531534,44 SŁOWNIE: WARTOŚĆ BRUTTO(zł): 570535,14 pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonoiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 13/2013 (1413) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I KWARTAŁ 2013 R. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonoiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 50/2013 (1450) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE III KWARTAŁ 2013 R. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 37/2013 (1437) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE ZWW II KWARTAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 Rozdział I. Prognozy

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 74/2014 (1548) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW IV KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gienia B paliwo stałe poddasze użytkowe

Gienia B paliwo stałe poddasze użytkowe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Gienia B paliwo stałe poddasze użytkowe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com

Bardziej szczegółowo

Bud. gospodarczy APG 4B

Bud. gospodarczy APG 4B DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Bud. gospodarczy APG 4B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ul. J. Długosza

Bardziej szczegółowo

Wiera A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Wiera A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Wiera A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Horyzoncik B strop Teriva

Horyzoncik B strop Teriva DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Horyzoncik B strop Teriva 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Ewa II B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Ewa II B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Ewa II B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zapytanie ofertowe nr 1/2012; 1.1.A1 RPO WD Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2012 roku Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bohaterów Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra tel.:

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

Ewa II A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Ewa II A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Ewa II A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 74/2013 (1474) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE ZWW IV KWARTAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 Rozdział I. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Anna segment skrajny

Anna segment skrajny DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Anna segment skrajny 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ALEKSANDRA" BRANśA : BUDOWLANA

KOSZTORYS BUDOWLANY. NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY ALEKSANDRA BRANśA : BUDOWLANA KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ALEKSANDRA" BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Dariusz Strojecki DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Tymianek Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Tymianek Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Tymianek 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Bursztyn B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Bursztyn B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Bursztyn B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 55/2015 (1603) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wojtek B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Wojtek B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Wojtek B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Gienia B poddasze nieużytkowe

Gienia B poddasze nieużytkowe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Gienia B poddasze nieużytkowe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. (071) 782-50-80, fax (071) 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BCR CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE III KWARTAŁ 2014 R. ZESZYT 54/2014 (1528)

BIULETYN BCR CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE III KWARTAŁ 2014 R. ZESZYT 54/2014 (1528) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 54/2014 (1528) BIULETYN CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE BCR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI Wskazówki metodyczne... 5

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 18/2015 (1566) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW I KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lawenda A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Lawenda A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Lawenda A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

Lawenda II A energo+

Lawenda II A energo+ DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Lawenda II A energo+ 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Alfa segment skrajny lewy

Alfa segment skrajny lewy DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Alfa segment skrajny lewy 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Tymek A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Tymek A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Tymek A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel.

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel. Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Zarzecze Oferent, w celu ustalenia niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy zakresu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

Sielanka II A pojedynczy garaż paliwo stałe

Sielanka II A pojedynczy garaż paliwo stałe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Sielanka II A pojedynczy garaż paliwo stałe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Budynek B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Budynek B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Budynek B4 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Mozaika. segment skrajny Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. (071) , fax (071)

Mozaika. segment skrajny Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. (071) , fax (071) DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Mozaika segment skrajny 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. (071) 782-50-80, fax (071) 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Bartek A poddasze nieużytkowe

Bartek A poddasze nieużytkowe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Bartek A poddasze nieużytkowe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. (071) 782-50-80, fax (071) 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Azalia C poddasze nieużytkowe

Azalia C poddasze nieużytkowe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Azalia C poddasze nieużytkowe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu

DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu As 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu

DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Tytus 2A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ul. J. Długosza 19b/18, 51-162

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 57 898,62 zł VAT: 12 737,69 zł Kwota kosztorysu brutto: 70 636,31 zł

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu. Tytus C

DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu. Tytus C DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Tytus C 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ul. J. Długosza 19b/18, 51-162

Bardziej szczegółowo

Mila III B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Mila III B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Mila III B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

Vincent B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Vincent B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Vincent B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR

WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR TEMAT ZADANIA INWESTYCYJNEGO : CENTUM ADMINISTRACYJNE ZLOKALIZOWANE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ W NIEPOŁOMICACH ADRES : NIEPOŁOMICE UL. BOCHEŃSKA,DZIAŁKA NR 3134/2 I 3135/7,

Bardziej szczegółowo

Anita B z poddaszem użytkowym

Anita B z poddaszem użytkowym DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Anita B z poddaszem użytkowym 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G223. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 334 624,99 zł

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - " Na swoim 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW -  Na swoim 2 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,51 Stopy fundamentowe B-20 3,23 Ściany fundamentowe 41,43 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 774,74 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Maria AW Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Maria AW Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Maria AW 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Gienia II B poddasze nieużytkowe

Gienia II B poddasze nieużytkowe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Gienia II B poddasze nieużytkowe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

Salma A PS Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Salma A PS Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Salma A PS 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

Werbena Nova B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Werbena Nova B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Werbena Nova B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Poddębice

Nadleśnictwo Poddębice Poddębice, 02.10.2014 r. Zn. spr. KA5-2717-10/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODDĘBICE UL. TARGOWA 3, 99-200 PODDĘBICE TEL. 0-43 678-29-75

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 37/2016 (1659) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

Budynek Administracji nr 1 NR 1

Budynek Administracji nr 1 NR 1 Budynek Administracji nr 1 NR 1 1. Rok budowy 1977 2. Powierzchnia zabudowy 1 860 m 2 3. Kubatura 8 860 m 3 4. Ilość kondygnacji nadziemnych 3 5. Ilość kondygnacji podziemnych 1 1. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 6"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 6 1 1 Ławy fundamentowe B-20 15,41 Stopy fundamentowe B-20 3,82 Ściany fundamentowe 66,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 241,68 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 24.01.2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G213. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G213. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 78 887,83 zł VAT: 17 355,31 zł Kwota kosztorysu brutto: 96 243,14 zł

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

ToobaXML System ToobaXML służy wymianie danych o projektach z serwisem www.tooba.pl za pomocą plików XML.

ToobaXML System ToobaXML służy wymianie danych o projektach z serwisem www.tooba.pl za pomocą plików XML. Spis treści ToobaXML1 Plik XML1 Tag Projekt3 Tag KosztyBudowy..5 Tag Koszt5 Tag Zdjecia..6 Tag Zdj.6 Tag Rzuty..6 Tag Rzut.6 Tag Pomieszczenia.6 Tag Pom7 Tag Elewacje7 Tag Elewacja7 Tag Kosztorysy..8 Tag

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Stokrotka

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Stokrotka 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 13,82 Stopy fundamentowe B-20 1,30 Ściany fundamentowe 49,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 929,39 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Willa parkowa"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Willa parkowa 1 1 Ławy fundamentowe B-20 24,98 Stopy fundamentowe B-20 5,94 Ściany fundamentowe 82,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 540,88 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo