BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ZESZYT 12/2007 (1003) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I PÓŁROCZE 2007 R.

2 WPROWADZENIE Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I obiekty kubaturowe, zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury. Biuletyn BCO można stosować do: a) opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, b) opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną, c) ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich czę ści, dla po trzeb: planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację; spo rzą dza nia har mo no gra mów fi nan so wych przedsięwzięć inwestycyjnych, d) analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofer to wych, e) szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb: wyceny składników nieruchomości; ubezpieczenia budynków i budowli, f) oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe, g) ana liz po rów naw czych w to ku prac ba daw czych, h) doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych. W biuletynie po da no ce ny 87 obiek tów ku ba tu rowych obliczone w po zio mie I pół ro cza 2007 r. Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla: całego obiektu, sta nów obiek tu, ele men tów lub asor ty men tów za gre go wa nych tego obiektu, urzą dzeń w obiek cie nie uję tych w ce nach ro bót. Zestawienie cen odniesione do jednostek charakteryzujących wielkość poszczególnych obiektów kubaturowych zawiera tablica nr 1. JEDNOSTKOWE CENY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W I PÓŁROCZU 2007 R. TABLICA NR 1 Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1110 Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny m 2 p.u zł 11 Obiekt 1112 Budynek mieszkalny wielorodzinny (o oszczędnościowej technologii ścian osłonowych) IV-kondygnacyjny m 2 p.u zł 14 Obiekt 1113 Kamienica w zabudowie zwartej ze sklepami na parterze m 2 p.u zł 18 Obiekt 1120 Budynek mieszkalny wielorodzinny IV- kondygnacyjny m 2 p.u zł 22 Obiekt 1121 Budynek mieszkalny wielorodzinny V-kondygnacyjny m 2 p.u zł 26 Obiekt 1122 Budynek mieszkalny wielorodzinny budownictwo socjalne m 2 p.u zł 30 Obiekt 1131 Budynek mieszkalny wielorodzinny XI-kondygnacyjny m 2 p.u zł 34 Obiekt 1151 Segment jednorodzinny budynku mieszkalnego szeregowego (skrajny) o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 38 Obiekt 1152 Segment jednorodzinny budynku mieszkalnego szeregowego (środkowy) o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 42 Obiekt 1153 Dom jednorodzinny wolno stojący dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego m 2 p.u zł 45 BCO I/2007 3

3 WPROWADZENIE Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1154 Dom jednorodzinny wolno stojący o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 49 Obiekt 1155 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant I m 2 p.u zł 53 Obiekt 1155A Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant II m 2 p.u zł 57 Obiekt 1155B Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia wariant III m 2 p.u zł 61 Obiekt 1156 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia energooszczędny z pustaków trocinobetonowych m 2 p.u zł 65 Obiekt 1157 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia Demokratka m 2 p.u zł 69 Obiekt 1158 Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia konstrukcja z lekkich kształtowników stalowych ocynkowanych m 2 p.u zł 73 Obiekt 1159 Dom jednorodzinny Renata III/B wolno stojący bez podpiwniczenia wersja podstawowa m 2 p.u zł 77 Obiekt 1159A Dom jednorodzinny Renata III/B wolno stojący bez podpiwniczenia wersja o wysokim standardzie m 2 p.u zł 81 Obiekt 1160 Dom jednorodzinny wolno stojący m 2 p.u zł 85 Obiekt 1161 Dom bliźniaczy, częściowo podpiwniczony o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 89 Obiekt 1162 Dom jednorodzinny z wiatą na samochód (ściany nadziemia z bloczków styropianowych IZODOM) m 2 p.u zł 93 Obiekt 1163 Dom bliźniaczy parterowy z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 97 Obiekt 1164 Dom bliźniaczy piętrowy bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 101 Obiekt 1165 Dom jednorodzinny wolno stojący piętrowy bez podpiwniczenia m 2 p.u zł 105 Obiekt 1171 Leśniczówka m 2 p.u zł 109 Obiekt 1172 Leśniczówka z bali drewnianych m 2 p.u zł 113 Obiekt 1340 Szkoła podstawowa m 2 p.u zł 117 Obiekt 1341 Szkoła podstawowa wiejska o 9 pomieszczeniach do nauki m 2 p.u zł 120 Obiekt 1342 Szkoła podstawowa z przedszkolem m 2 p.u zł 124 Obiekt 1371 Przedszkole 2-oddziałowe m 2 p.u zł 128 Obiekt 1441 Kino wielosalowe m 2 p.u zł 132 Obiekt 1481 Kościół m 2 p.u zł 137 Obiekt 1482 Kaplica cmentarna m 2 p.u zł 141 Obiekt 1530 Przychodnia zdrowia osiedlowa m 2 p.u zł 145 Obiekt 1532 Przychodnia rejonowa (dla rejonów do 9 tys. mieszkańców) m 2 p.u zł 148 Obiekt 1591 Apteka ogólnodostępna m 2 p.u zł 152 Obiekt 1612 Szkolna hala sportowa m 2 p.u zł 156 Obiekt 1613 Szkolna hala sportowa o podwyższonym standardzie m 2 p.u zł 159 Obiekt 1614 Szkolna hala sportowa z antresolą m 2 p.u zł 162 Obiekt 1615 Hala widowiskowo-sportowa z lodowiskiem m 2 p.u zł 166 Obiekt 1691 Dom letni wolno stojący m 2 p.u zł 171 Obiekt 1692 Dom letni z bali drewnianych m 2 p.u zł 174 Obiekt 1751 Budynek administracyjno-biurowy m 2 p.u zł 178 Obiekt 1755 Budynek biurowo-handlowy m 2 p.u zł BCO I/2007

4 WPROWADZENIE Obiekt nr Nazwa obiektu Jednostka odniesienia jednostkowa Strona Obiekt 1758 Budynek biurowo-usługowy stacja diagnostyczna m 2 p.u zł 187 Obiekt 1791 Portiernia + WC publiczne m 2 p.u zł 191 Obiekt 1891 Osłona śmietnika m 2 p.u. 584 zł 194 Obiekt 2111 Ubojnia drobiu m 2 p.u zł 196 Obiekt 2121 Piekarnia m 2 p.u zł 200 Obiekt 2141 Stacja transformatorowa m 2 p.u zł 204 Obiekt 2145 Stacja transformatorowa kontenerowa typu MRw m 2 p.u zł 207 Obiekt 2151 Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody m 2 p.u zł 209 Obiekt 2210 Hala produkcyjna w metalowej lekkiej obudowie m 2 p.u zł 213 Obiekt 2210A Hala produkcyjna jw. wraz z ceną konstrukcji m 2 p.u zł 213 Obiekt 2211 Hala z lekkich kształtowników stalowych ocynkowanych do adaptacji m 2 p.u. 752 zł 217 Obiekt 2220 Hala przemysłowa o konstrukcji żelbetowej m 2 p.u zł 219 Obiekt 2311 Budynek magazynowy m 2 p.u zł 222 Obiekt 2411 Hala składowa z częścią biurowo-administracyjną m 2 p.u zł 225 Obiekt 2412 Hala magazynowa z częścią biurowo-techniczną m 2 p.u zł 229 Obiekt 2413 Hala składowa ogólnego zastosowania m 2 p.u zł 233 Obiekt 2532 Budynek inwentarsko-garażowy m 2 p.u zł 236 Obiekt 2535 Brojlernia dla kurcząt m 2 p.u. 965 zł 239 Obiekt 2536 Kurnik dla niosek m 2 p.u. 825 zł 243 Obiekt 2537 Budynek gospodarczy m 2 p.u zł 247 Obiekt 2538 Tuczarnia trzody chlewnej m 2 p.u. 603 zł 250 Obiekt 2551 Stodoła o dwóch sąsiekach składowych m 2 p.u. 892 zł 254 Obiekt 2552 Stodoła dwuklepiskowa o dwóch sąsiekach składowych z zadaszeniem i magazynem na zboże m 2 p.u. 641 zł 256 Obiekt 2554 Budynek inwentarsko-składowy m 2 p.u. 762 zł 258 Obiekt 2561 Szklarnia do upraw gruntowych m 2 p.u zł 261 Obiekt 2571 Szopogaraż dla maszyn rolniczych m 2 p.u. 904 zł 264 Obiekt 2661 Parking garaż wielopoziomowy typu otwartego (nieogrzewany) m 2 p.u. 629 zł 267 Obiekt 2663 Garaż 3-boksowy m 2 p.u zł 270 Obiekt 2664 Wiata garażowa drewniana m 2 p.u. 460 zł 272 Obiekt 2665 Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i wiatą m 2 p.u zł 274 Obiekt 2666 Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym m 2 p.u zł 277 Obiekt 2667 Garaż jednostanowiskowy z aneksem gospodarczym i śmietnikiem m 2 p.u zł 280 Obiekt 2721 Pawilon handlowy m 2 p.u zł 283 Obiekt 2723 Supermarket m 2 p.u zł 286 Obiekt 2726 Salon samochodowy m 2 p.u zł 290 Obiekt 2727 Salon samochodowy m 2 p.u zł 294 Obiekt 3831 Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły klinkierowej 1 m 707 zł 298 Obiekt 3831A Obiekt 3831B Obiekt 3831C Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły wapienno-piaskowej 1 m 569 zł 300 Ogrodzenie stalowe z otynkowanymi słupami z bloczków betonowych 1 m 618 zł 302 Ogrodzenie drewniane z otynkowanymi słupami z cegły budowlanej pełnej 1 m 473 zł 304 Obiekt 3832 Ogrodzenie z siatki w ramach 1 m 299 zł 306 Obiekt 3832A Ogrodzenie z siatki 1 m 204 zł 308 Uwaga! Ceny publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD nie zawierają podatku VAT. BCO I/2007 5

5 WPROWADZENIE Ponadto dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót), a także program użytkowy obiektu. Wszystkie publikowane ceny zostały obliczone we dług kon kret nych kosz to ry sów, spo rzą dzo nych na podstawie nakładów rzeczowych z aktualnej bazy normatywnej, z uwzględnieniem średnich rynkowych cen i stawek czynników produkcji, notowanych w systemie SEKOCENBUD w I półroczu 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktu ry z dnia 18 ma ja 2004 r. w spra wie okre śle nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. nr 130, poz. 1389/, któ re obo wią zu je od r., war tość kosz to ry so wa obiek tu uwzględnia wartość wszystkich materiałów, wyrobów, ma szyn i urzą dzeń. 1) Wobec powyższego przestał obowiązywać Wykaz wyrobów, maszyn, urządzeń, konstrukcji i materiałów, któ rych war to ści nie uwzględ nia się w kosz to ry sie sta nowiący załącznik do wcześniej wydanych rozporządzeń. 2) Dla umoż li wie nia in we sto rom, pro jek tan tom i kosz to ry san tom okre śla nia kom plek so wej war to ści za mó wie nia, pod ta bli ca mi cen ro bót w obiek tach po da no dodatkowo w od ręb nych ta be lach war to ści urzą dzeń i wy po sa że nia, któ re do tych czas nie by ły uwzględ nio ne w war to ści ro bót, z do li cze niem kosz tów ich do staw na plac bu do wy. Pod tablicami cen obiektów przedstawione są, w układzie tabelarycznym, struktury cen ROBÓT W OBIEKCIE z pro cen to wym udzia łem każ de go składnika kalkulacji kosztorysowej R, M, S, Kp, Z, w ce nie cał ko wi tej. W skład ni ku M uwzględ nio no udział w cenie całkowitej wartości materiałów wraz z kosztami zakupu. ZA SA DY PRZED MIA RO WA NIA Ilości jednostek miary (odniesienia) obiektów, stanów, ele men tów za gre go wa nych na le ży ob li czać na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostki odniesienia (miary) charakteryzujące wielkość obiek tu po da no w ze szy cie w postaci: m 2 po wierzch ni użyt ko wej (m 2 p.u.), m 3 kubatury brutto obiektu (m 3 k.b.). Zasady obliczania powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych przyjęto zgodnie z PN-70/B Powierzchnia budynków: Podział, określenia i zasady obmiaru. Zgodnie z tą normą powierzchnię budynku ob li cza się w świe tle su ro wych ścian (bez tyn ków i oblicowań). Dla pomieszczeń o zmiennej wysokości (np. poddasza użytkowe) powierzchnię użytkową pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m przyjmuje się w 100%, o wy so ko ści po wy żej 1,40 m do 2,20 m w 50%, a dla wy so ko ści mniej szej od 1,40 m po wierzchnię po mi ja się (0%). Ku ba tu rę brut to obiek tów usta lo no we dług PN-ISO 9836; 1997 r. Wła ści wo ści użyt ko we w bu dow nic twie. Okre śla nie i ob li cza nie wskaź ników po wierzch nio wych i ku ba tu ro wych. Zgod nie z tą nor mą ku ba tu rę brut to sta no wi su ma ku ba tur wszyst kich czę ści za li cza nych w 100% do ku ba tu ry bu dyn ku (nie za li cza się do ku ba tu ry brut to m.in. scho dów ze wnętrz nych, gzym sów, ko mi nów). 1) ta obligatoryjna zasada uwzględniania wartości wszystkich materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń w wartości kosztorysowej zamówienia została wprowadzona po raz pierwszy już w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w spra wie me tod i pod staw spo rządza nia kosz to ry su in we stor skie go (Dz. U. nr 18 poz. 172 z r.), któ re obo wią zy wa ło od 8 mar ca do 22 czerw ca 2004 r. 2) chodzi tu o załącznik nr 2 do nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra cji z r. w spra wie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 6 BCO I/2007

6 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE 1 m 2 powierzchni użytkowej (m 2 p.u.) budynku 1 m 3 kubatury brutto (m 3 k.b.) budynku OBIEKT zł 572 zł OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Technologia budowy: tradycyjna Podstawowe dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy ,11 m 2 Powierzchnia użytkowa ,64 m 2 Kubatura brutto ,42 m 3 Liczba kondygnacji nadziemnych: Podpiwniczenie: częściowe Ogrzewanie: miejscowe Warunki gruntowe: grunt kat. III, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów. PERSPEKTYWA OBIEKTU PROGRAM UŻYTKOWY Budynek mieszkalny dwupokoleniowy (z wykorzystaniem poddasza): 6 pokoi + kuchnia +garaż + taras + piwnica użytkowa (pomieszczenia warsztatowe). TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU: Fundamenty: ławy żelbetowe na podłożu betonowym, monolityczne. Ściany: w podziemiu betonowe monolityczne, w części podziemia z klinkieru, nadziemne trójwarstwowe: z cegły dziurawki, pustaków ściennych ceramicznych typu MAX i warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych. Stropy i schody: nad podziemiem strop żelbetowy monolityczny (83%), schody żelbetowe monolityczne (17%), nad parterem strop żelbetowy monolityczny (96%) i schody żelbetowe, monolityczne (4%). Dach: stromy wielospadowy z więźbą drewnianą, kryty dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę. Ściany szczytowe dachu murowane z cegły ceramicznej (poddasze mieszkalne). Ścianki działowe: z cegły dziurawki o grub. ½ cegły (90%) i ¼ cegły (10%). Tynki i oblicowania wewnętrzne: tynki zwykłe kat. III wykonane ręcznie, licowanie ścian płytkami glazurowanymi i płytkami terakotowymi. RZUT PIĘTRA RZUT PARTERU Malowanie tynków wewnętrznych: farbą emulsyjną (98%) i olejną (2%). BCO I/

7 OBIEKT 1154 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. Posadzki: cementowe (21%), z deszczułek dębowych (35%) oraz na poddaszu z desek drewnianych struganych (44%). Stolarka okienna i drzwiowa: okna jednoramowe, niskoemisyjne, drewniane (79%), drzwi zewnętrzne drewniane płytowe (7%), wrota garażowe drewniane (14%). Drzwi wewnętrzne: płytowe. Elewacje: tynki szlachetne gładzone, cokół i część ściany frontowej wykończone cegłą klinkierową. INSTALACJE: Elektryczne: instalacje oświetlenia (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz siły wykonane jako wtynkowe. Oprawy żarowe. Instalacja odgromowa nienaprężana, instalacja bramofonu z osprzętem. Obiekt posiada instalację połączeń wyrównawczych i ochronę przeciwporażeniową w układzie TN-S, realizowaną przez wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 ma. Bez instalacji TV, telefonicznej oraz przyłączy zewnętrznych. Sanitarne: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturą, kanalizacyjna z rur żeliwnych (20%) i PVC (80%) z przyborami i urządzeniami, gazowa z rur stalowych (kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym), centralnego ogrzewania z miejscowego kotła gazowego z rur stalowych (grzejniki żeliwne członowe). Wszystkie instalacje bez przyłączy. TABLICA CEN Poz. Stany robót, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu Jm. jednostkowa całkowita Udział % w cenie obiektu Zmiany % do II półr Roboty ziemne m Fundamenty w tym: m betonowe m żelbetowe m Ściany podziemia w tym: m murowane m betonowe m Stropy nad podziemiem i schody m Izolacje przeciwwilgociowe m RAZEM STAN ZEROWY m 2 p.z Ściany nadziemia w tym: m murowane m Stropy, sklepienia, schody i podesty m Ścianki działowe m Dach konstrukcja m 2 poł Dach pokrycie m 2 poł Izolacje p-wilgociowe, cieplne, m p-dźwiękowe Okna i drzwi zewnętrzne m Drzwi wewnętrzne m RAZEM STAN SUROWY m 2 p.u Tynki i oblicowania w tym: m BCO I/2007

8 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. OBIEKT 1154 TABLICA CEN cd. Poz. Stany robót, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu Jm. jednostkowa całkowita Udział % w cenie obiektu Zmiany % do II półr tynki, wyprawy, sztablatury m okładziny i oblicowania m Roboty malarskie m Podłoża m Podłogi i posadzki m Elementy ślusarsko-kowalskie kg RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY m 2 p.u WEWNĘTRZNY Elewacje w tym: m tynki i wyprawy m okładziny i oblicowania m Różne roboty zewnętrzne m 2 p.u RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY m 2 p.u ZEWNĘTRZNY Tablice rozdzielcze m 2 p.u Instalacje oświetleniowe wypust Instalacje gniazd wtykowych wypust Instalacje siłowe wypust Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna m 2 p.u Instalacje odgromowe m 3 k.b RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE m 2 p.u Instalacja wodociągowa pkt pob Instalacja kanalizacyjna pkt odp Instalacja gazowa pkt pob Instalacja centralnego ogrzewania m 2 p.u RAZEM INSTALACJE SANITARNE m 2 p.u OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE m 2 p.u. m 3 k.b % 13.9 BCO I/

9 OBIEKT 1154 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE cd. STRUKTURA CENY W OBIEKCIE Poz. Stany robót Udział w % R M S Kp Z Razem STAN ZEROWY STAN SUROWY STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE SANITARNE OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE WARTOŚĆ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA NIE UJĘTA W KOSZTACH ROBÓT Poz. URZĄDZENIA Jm. jednostkowa całkowita INSTALACJI SANITARNYCH w tym: kocioł gazowy z automatyką, podgrzewacz ciepłej wody m 2 p.u użytkowej, ciśnieniowe naczynia wyrównawcze, pompy OGÓŁEM URZĄDZENIA m 2 p.u BCO I/2007

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 13/2015 (1561) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonoiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 50/2013 (1450) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE III KWARTAŁ 2013 R. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonoiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 13/2013 (1413) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I KWARTAŁ 2013 R. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 37/2013 (1437) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE ZWW II KWARTAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 Rozdział I. Prognozy

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 74/2014 (1548) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW IV KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 55/2015 (1603) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 18/2015 (1566) ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNO- PROGNOSTYCZNE PROGNOZY I ZMIANY CEN ZWW I KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel.

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel. Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Zarzecze Oferent, w celu ustalenia niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy zakresu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR

WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR WYCENA WARTOŚCI INWESTYCJI -PRZEDMIAR TEMAT ZADANIA INWESTYCYJNEGO : CENTUM ADMINISTRACYJNE ZLOKALIZOWANE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ W NIEPOŁOMICACH ADRES : NIEPOŁOMICE UL. BOCHEŃSKA,DZIAŁKA NR 3134/2 I 3135/7,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonoiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 32/2015 (1580) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Poddębice

Nadleśnictwo Poddębice Poddębice, 02.10.2014 r. Zn. spr. KA5-2717-10/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODDĘBICE UL. TARGOWA 3, 99-200 PODDĘBICE TEL. 0-43 678-29-75

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

Budynek Administracji nr 1 NR 1

Budynek Administracji nr 1 NR 1 Budynek Administracji nr 1 NR 1 1. Rok budowy 1977 2. Powierzchnia zabudowy 1 860 m 2 3. Kubatura 8 860 m 3 4. Ilość kondygnacji nadziemnych 3 5. Ilość kondygnacji podziemnych 1 1. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ToobaXML System ToobaXML służy wymianie danych o projektach z serwisem www.tooba.pl za pomocą plików XML.

ToobaXML System ToobaXML służy wymianie danych o projektach z serwisem www.tooba.pl za pomocą plików XML. Spis treści ToobaXML1 Plik XML1 Tag Projekt3 Tag KosztyBudowy..5 Tag Koszt5 Tag Zdjecia..6 Tag Zdj.6 Tag Rzuty..6 Tag Rzut.6 Tag Pomieszczenia.6 Tag Pom7 Tag Elewacje7 Tag Elewacja7 Tag Kosztorysy..8 Tag

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 24.01.2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PONIESIONEJ SZKODY

ZAŁOŻENIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PONIESIONEJ SZKODY ZAŁOŻENIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PONIESIONEJ SZKODY Poniżej przedstawione informacje przygotowane zostały na podstawie Biuletynu Cen Ubezpieczeniowych BCU zeszyt 56/2013 (1456) z II półrocza 2013r. opracowanego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Temat: Adres: Inwestor: Opracował: Rozbiórka budynków położonych na terenie byłej bazy ZKM przy ul. Kołłątaja 4a w Świnoujściu, działki nr 385 i 381 obręb. 8. Świnoujście, ul. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Rodzaj konstrukcji ścian oraz pokrycie dachu

Rodzaj konstrukcji ścian oraz pokrycie dachu Wykaz nr 1 (nazwa, lokalizacja) Rok budowy Pow. użytkowa w m 2 Wartość odtworzeniowa Rodzaj konstrukcji ścian oraz pokrycie dachu Ilość cji Informacja na temat remontów kapitalnych i napraw głównych w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 CENA 169.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY OTWARTY CENA 199.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY ZAMKNIĘTY CENA 299.000

Bardziej szczegółowo

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY POWIERZCHNIA UśYTKOWA 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY OGÓŁEM 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 18 873,72 245,11 101 489,16 152 931,68 1 318,04

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Kotońskiego 1, 05-806 Komorów. Pracownia Projektowa mgr inż arch. Lesława Bubieńca

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Kotońskiego 1, 05-806 Komorów. Pracownia Projektowa mgr inż arch. Lesława Bubieńca Pracownia Projektowa mgr inż arch. Lesława Bubieńca ul. Kotońskiego 1, 05-806 Komorów KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład pomieszczeń prezentuje załącznik nr 6: Rzuty kondygnacji budynku.

Rozkład pomieszczeń prezentuje załącznik nr 6: Rzuty kondygnacji budynku. 5.2.1. Opis działki gruntu Wyceniana nieruchomość gruntowa zabudowa domem jednorodzinnym znajduje się we wsi Żuków, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie. Nieruchomość zabudowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI)

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) OBIEKT: DZ-3-160-P BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY LOKALIZACJA: INWESTOR: JEDN. OPRAC.: Pracownia Projektowa ABC ADRES: ul. Roosevelta 59/11 41-00 ZABRZE WARTOŚĆ NETTO(zł):

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa właściciel nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDYNKÓW 1. DZIAŁKA NR 74/2

OPIS BUDYNKÓW 1. DZIAŁKA NR 74/2 OPIS BUDYNKÓW 1. DZIAŁKA NR 74/2 budynek wczasowy 240 miejsc noclegowych, łącznik, stołówka z kuchnią budynek wczasowy - dwubryłowy 2 i 4 kondygnacje, brak podpiwniczenia; łącznik 1 kondygnacja nadziemna,

Bardziej szczegółowo

Ewa II A. 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85

Ewa II A. 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Ewa II A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

ZESZYT 15/2007 (1006) BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM I PÓŁROCZE 2007 R.

ZESZYT 15/2007 (1006) BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM I PÓŁROCZE 2007 R. ZESZYT 15/2007 (1006) BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM I PÓŁROCZE 2007 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Dział I. i cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych... 13 1. Modernizacja (remont)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór. Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana

Załącznik nr 7 do siwz. Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór. Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana Załącznik nr 7 do siwz Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór Zadanie wg elementów scalonych Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana 2008 2009 2010 IV I II III IV I II III Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany)

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany) 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe+cz. ścian fund B-20 4,07 Stopy fundamentowe B-2,61 Ściany fundamentowe 30,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo