Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64"

Transkrypt

1 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji PRO- DOM B.R. NAWROT ul. Powstańców Wielkopolskich 7/ /39Konin Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie hala sortowni, wiata magazynowa, części budowlane kompostowni tunelowej, place i drogi, zbiornik otwarty, stacja transformatorowa kontenerowa, zewnętrzne instalacje: kanalizacyjne, wodociągowa, ppoŝ, elektryczne i teletechniczne. Obiekt budowlany: Adres obiektu budowlanego: nr. działek: 468/11, 468/9, 51 jedn. ewidencyjna: _2-Złotów-obszar wiejski obręb: 0037 Stawnica, powiat: złotowski; województwo: wielkopolskie PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ i ZAKRES PODPIS Projektant mgr inŝ. arch. Beata WĄSIK upr. nr 391/91/UW Sprawdzający mgr inŝ. arch. ElŜbieta MICHAŁUSZKO upr. nr 61/88/UW Projektant mgr inŝ. arch. Mikołaj Jarominiak upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 Sprawdzający mgr inŝ. arch. Andrzej Wydro upr. nr GPB.I /98 Projektant mgr inŝ. Henryk LIGAS upr. nr 329/00/DUW Sprawdzający mgr inŝ. Radosław SZAMBURSKI upr. nr 152/00/DUW Projektant mgr inŝ. Radosław NAWROT upr. nr WKP/0217/POOK/07 Sprawdzający mgr inŝ. Adrian Jakubowski upr. nr WKP/0058/PWOK/06 Projektant mgr inŝ. Bartłomiej KUMOR upr. nr 305/DOŚ/13 Sprawdzający mgr inŝ. Grzegorz PIETKIEWICZ upr. nr 127/DOŚ/10 Projektant mgr inŝ. Robert MYRLAK upr. nr 130/DOŚ/06 Sprawdzający mgr inŝ. Jacek ZADROśNY upr. nr 262/00/DUW Specjalność: ARCHITEKTONICZNA Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowania terenu Specjalność: ARCHITEKTONICZNA Zakres: tom 3 Projekt architektoniczno-budowlany hali sortowni Specjalność: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, w tym DROGOWA Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowania terenu tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego. Specjalność: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Zakres: tom 3 Projekt architektoniczno-budowlany hali sortowni Specjalność: INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowania terenu tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego. Specjalność: INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, URZĄDZEŃ i INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowania terenu tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego. Wrocław, listopad 2014r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTUŁOWA i ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1-2 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH 3-8 UPRAWNIENIA oraz ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH 9-39 TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Część opisowa Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63 Załączniki Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 Zał. 2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zał. 3 Dokumentacja technologiczna: Koncepcja Zamaszynowienia Hali Sortowni 69 Zał. 4 Uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, sanitarnoepidemiologicznym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 63 (PZT) TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego, Opis techniczny Część rysunkowa B01 Wiata magazynowa 88 B02 Części budowlane kompostowni tunelowej Hantsch 89 TOM 3 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY hali sortowni Opis techniczny Część rysunkowa H01 Rzut fundamentów 96 H02 Rzut przyziemia 97 H03 Schemat konstrukcji dachów 98 H04 Konstrukcja ramy kratowej 99 H05 Schemat konstrukcji ścian bocznych 100 H06 Rzut dachu 101 H07 Elewacje 102 H08 Elewacje 103 Załączniki Zał. 1 Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO Specjalność: architektoniczna Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowanie terenu Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy, z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), Ŝe opracowana dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie dla inwestycji zlokalizowanej w: Stawnicy, na dz. nr 468/11, 468/9, 51, jedn. ewidencyjna _2-Złotów-obszar wiejski, obręb 0037 Stawnica, powiat złotowski w województwie wielkopolskim, której Inwestorem jest: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Szpitalna 38, jest kompletna we wskazanym powyŝej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Beata WĄSIK upr. nr 391/91/UW... data i podpis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. ElŜbieta MICHAŁUSZKO upr. nr 61/88/UW... data i podpis 3

4 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO Specjalność: architektoniczna Zakres: Zakres: tom 3 Projekt architektoniczno-budowlany hali sortowni Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy, z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), Ŝe opracowana dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie dla inwestycji zlokalizowanej w: Stawnicy, na dz. nr 468/11, 468/9, 51, jedn. ewidencyjna _2-Złotów-obszar wiejski, obręb 0037 Stawnica, powiat złotowski w województwie wielkopolskim, której Inwestorem jest: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Szpitalna 38, jest kompletna we wskazanym powyŝej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Mikołaj Jarominiak upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/7/ data i podpis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. Andrzej Wydro upr. nr GPB.I /98... data i podpis 4

5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO Specjalność: konstrukcyjno-budowlana, w tym drogowa Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowanie terenu tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego, Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy, z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), Ŝe opracowana dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie dla inwestycji zlokalizowanej w: Stawnicy, na dz. nr 468/11, 468/9, 51, jedn. ewidencyjna _2-Złotów-obszar wiejski, obręb 0037 Stawnica, powiat złotowski w województwie wielkopolskim, której Inwestorem jest: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Szpitalna 38, jest kompletna we wskazanym powyŝej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. Henryk LIGAS upr. nr 329/00/DUW... data i podpis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Radosław SZAMBURSKI upr. nr 152/00/DUW... data i podpis 5

6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO Specjalność: konstrukcyjno-budowlana Zakres: Zakres: tom 3 Projekt architektoniczno-budowlany hali sortowni Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy, z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), Ŝe opracowana dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie dla inwestycji zlokalizowanej w: Stawnicy, na dz. nr 468/11, 468/9, 51, jedn. ewidencyjna _2-Złotów-obszar wiejski, obręb 0037 Stawnica, powiat złotowski w województwie wielkopolskim, której Inwestorem jest: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Szpitalna 38, jest kompletna we wskazanym powyŝej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. Radosław NAWROT upr. nr WKP/0217/POOK/07... data i podpis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Adrian Jakubowski upr. nr WKP/0058/PWOK/06... data i podpis 6

7 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowanie terenu tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego, Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy, z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), Ŝe opracowana dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie dla inwestycji zlokalizowanej w: Stawnicy, na dz. nr 468/11, 468/9, 51, jedn. ewidencyjna _2-Złotów-obszar wiejski, obręb 0037 Stawnica, powiat złotowski w województwie wielkopolskim, której Inwestorem jest: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Szpitalna 38, jest kompletna we wskazanym powyŝej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. Bartłomiej KUMOR upr. nr 305/DOŚ/13... data i podpis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Grzegorz PIETKIEWICZ upr. nr 127/DOŚ/10... data i podpis 7

8 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych Zakres: tom 1 Projekt zagospodarowanie terenu tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej, części budowlanych kompostowni tunelowej, zbiornika otwartego, Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy, z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), Ŝe opracowana dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie dla inwestycji zlokalizowanej w: Stawnicy, na dz. nr 468/11, 468/9, 51, jedn. ewidencyjna _2-Złotów-obszar wiejski, obręb 0037 Stawnica, powiat złotowski w województwie wielkopolskim, której Inwestorem jest: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Szpitalna 38, jest kompletna we wskazanym powyŝej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. Robert Myrlak upr. nr 130/DOŚ/06... data i podpis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Jacek ZadroŜny upr. nr 262/00/DUW... data i podpis 8

9

10

11

12

13

14

15

16 Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów) Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: mgr inż. arch. Mikołaj Filip Jarominiak posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: WP Członek czynny od: r. Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: r. Poznań. Zaświadczenie jest ważne do dnia: r. Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Nr weryfikacyjny zaświadczenia: WP-0622-BE4F-8C F4E Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: WKP-31G-KEH-AUU * Pan Radosław Nawrot o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0428/06 adres zamieszkania Wola Podłężna ul. Winogronowa 6, Konin jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

26

27

28 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: WKP-MR5-LWR-12Q * Pan Adrian Jakubowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0444/06 adres zamieszkania ul. Chopina 6/23, Konin jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

29

30

31 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: DOŚ-D55-F3Q-G31 * Pan Bartłomiej Łukasz Kumor o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0056/14 adres zamieszkania ul. Litewska 42/1, Wrocław jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od do Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

32

33

34

35

36

37

38

39 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: DOŚ-FDV-AM1-MF2 * Pan Jacek Zadrożny o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/5726/01 adres zamieszkania ul. Stysia 53/14, Wrocław jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od do Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

40 INWESTOR Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna Złotów JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej Wrocław Projekt Budowlany Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres obiektów budowlanych: nr. działek: 468/11, 468/9, 51 jedn. ewidencyjna: _2-Złotów-obszar wiejski obręb: 0037 Stawnica, powiat: złotowski; województwo: wielkopolskie PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ PODPIS Projektant mgr inŝ. arch. Beata WĄSIK upr. nr 391/91/UW Sprawdzający mgr inŝ. arch. ElŜbieta MICHAŁUSZKO upr. nr 61/88/UW Projektant mgr inŝ. Henryk LIGAS upr. nr 329/00/DUW Sprawdzający mgr inŝ. Radosław Szamburski upr. nr 152/00/DUW Projektant mgr inŝ. Bartłomiej KUMOR upr. nr 305/DOŚ/13 Sprawdzający mgr inŝ. Grzegorz PIETKIEWICZ upr. nr 127/DOŚ/10 Projektant mgr inŝ. Robert MYRLAK upr. nr 130/DOŚ/06 Sprawdzający mgr inŝ. Jacek ZADROśNY upr. nr 262/00/DUW ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, w tym DROGOWA INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, URZĄDZEŃ i INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH Wrocław, listopad 2014r.

41 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie Spis Części Opisowej Tomu 1 1. INWESTOR PRZEDMIOT INWESTYCJI I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Hala sortowni Wiata magazynowa surowców wtórnych (2) tom Części budowlane kompostowni tunelowej (3) tom Place technologiczne (4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e) tom Zbiornik otwarty na wody deszczowe i p.poż. (5) tom Place, drogi i chodniki komunikacyjne (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) tom KONSTRUKCJA CHODNIKA: Uzbrojenie terenu Instalacja zewnętrzna wodociągowa Instalacja zewnętrzna ppoż Instalacja zewnętrzna kanalizacji wód deszczowych Instalacja zewnętrzna kanalizacji ścieków technologicznych Instalacja zewnętrzna kanalizacji ścieków bytowych Instalacja zewnętrzna elektryczna i teletechniczna Ogrodzenie Zieleń ochronna i ozdobna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INNE DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE INWESTYCJI Wpis do rejestru zabytków Wpływ eksploatacji górniczej Teren, objęty opracowaniem, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest objęty ochroną konserwatorską Informacja dot. ochrony przeciwpożarowej Hala sortowni odpadów zmieszanych Wiata magazynowa surowców wtórnych, plac technologiczny przesiewania stabilizatu, plac technologiczny magazynowania osadów ściekowych Kompostownia tunelowa, plac technologiczny magazynowania materiału strukturalnego Kontenerowa stacja transformatorowa Zbiornik paliwa Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Droga pożarowa Istniejące i przewidywane zagrożenia Spis Części Rysunkowej Tomu 1 A01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Zał. 1 Zał. 2 Zał. 3 Zał. 4 Spis Załączników Tomu 1 Kopia mapy do celów projektowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dokumentacja technologiczna: zamaszynowienie hali sortowni Uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, sanitarno-epidemiologicznym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 41

42 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie 1. INWESTOR Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Złotowie Złotów, ul. Szpitalna PRZEDMIOT INWESTYCJI I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT Przedmiotem inwestycji jest budowa hali stalowej, wiaty stalowej, kompostowni odpadów warz z infrastrukturą towarzyszącą, zbiornika na odcieki oraz budowa placów i dróg technologicznych, a takŝe sieci uzbrojenia terenu dla celów realizacji zadania Budowy Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce geodezyjnej nr 468/11, obręb 0037 Stawnica, gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 188 w kierunku północnym od m. Złotów i południowej od strony m. Stawnica przy Międzygminnym Składowisku Odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne w Międzybłociu. Dojazd do działki odbywać się będzie z istniejącej drogi powiatowej (dz. 51, obręb 0037 Stawnica). Kolejność realizacji robót: wytyczenie wszystkich obiektów w terenie; wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania; wykonanie uzbrojenia terenu - roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne; wykonanie konstrukcji głównych obiektów budowlanych; wykonanie placów o nawierzchni betonowej; wykonanie ogrodzenia; wykonanie obsiewów oraz nasadzeń zieleni; wykonanie robót wykończeniowych obiektów budowlanych oraz montaŝe instalacji technologicznych i urządzeń technicznych; roboty porządkowe w terenie. 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obiekt połoŝony będzie w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne (na zachód od składowiska, po przeciwnej stronie drogi). Działki przeznaczone pod inwestycję (działki nr 468/11 oraz 51) nie są aktualnie zagospodarowane. Na wschód od rejonu inwestycji, w odległości ok. 200 m zlokalizowana jest kwatera składowiska odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne. NajbliŜsze tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowane są w odległości około 500 m w kierunku południowym od granic 42

43 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. Od strony zachodniej w odległości ok. 1,5 km równieŝ znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej. Od północy w kierunku wsi Stawnica z terenem inwestycji sąsiadują pola uprawne i pastwiska. Teren inwestycji skomunikowany jest z miastem Złotów za pomocą drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, łączącej miasto Złotów z wsią Stawnica. Dla przedmiotowej inwestycji Wójt Gminy Złotów w dniu r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą odpadów zmieszanych, kompostownią i zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów problemowych. Teren wskazany w decyzji (przed późniejszymi podziałami) obejmował działki nr 468/1 i 468/2 obręb Stawnica. Teren objęty jest równieŝ miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXVI/283/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zlotów we wsi Stawnica. 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Inwestycja przewidziana jest do realizacji na przedmiotowym terenie stanowić będzie rozbudowę istniejącej bazy Inwestora, zmierzającą do stworzenia zakładu o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) mającą na celu poprawę stanu środowiska i dostosowanie się do wymagań narzuconych przez Unię Europejską. Budowa zakładu i zatrudnienie nowych pracowników skutkować będzie potrzebą budowy zaplecza socjalnego objętego odrębnym opracowaniem. Na przedmiotowym terenie, planuje się budowę następujących obiektów: hala stalowa sortowni odpadów komunalnych (1); wiata magazynową surowców wtórnych (2); części budowlane kompostowni tunelowej (3); placów i dróg technologiczne (4) i manewrowe (6); otwarty zbiornik na wody deszczowe i p.poŝ. (5); kontenerowa stacja transformatorowa (7); uzbrojenie terenu, tj. instalacje zewnętrzne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne; ogrodzenie; zieleń izolacyjna i ozdobna. 43

44 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie 4.1. Hala sortowni Dane techniczne wymiar/powierzchnia/kubatura Powierzchnia zabudowy 1080 m 2 Powierzchnia uŝytkowa 1075 m 2 Kubatura brutto 9612 m 3 Wysokość 11.3 m Ilość kondygnacji 1 Wiata sortowni (1) zaprojektowana została w konstrukcji stalowej, z profili kwadratowych zamkniętych, wolnostojący z dachem dwuspadowym o obustronnym nachyleniu połaci dachowych równym 40%. Hala przeznaczona będzie do mechanicznego przetwarzania odpadów. Wewnątrz hali przewidziano pomieszczenia sanitariatów i sterowni o wym. w rzucie 6,00 x 4,00m i wys. 5,80m (2x 2,90m). Do obiektu naleŝy doprowadzić instalacje zewnętrzne elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej i odciekowej Wiata magazynowa surowców wtórnych (2) tom 2 Dane techniczne wymiar/powierzchnia/kubatura Powierzchnia zabudowy 240 m 2 Powierzchnia uŝytkowa 215 m 2 Kubatura brutto m 3 Wysokość max w okapie 5,60 m Wysokość max w kalenicy 6,30 m Dopuszcza się zmianę wymiarów obiektu o max ±1%. Wiata magazynowa surowców wtórnych (2) zaprojektowana została w konstrukcji Ŝelbetowo-stalowej, jako jednonawowa z wydzielonymi boksami Ŝelbetowymi o wys. 3,5 m. Przeznaczona będzie do składowania surowców wtórnych z odpadów po procesie obróbki. Ponad boksami Ŝelbetowymi wiata posiada obudowę stalową z blachy trapezowej na kształtownikach zimnogiętych. Wjazd do wiaty zapewniony jest o wysokości 4,50 m. Wiata magazynowa posiadać będzie instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne. Do obiektu naleŝy doprowadzić instalacje zewnętrzne elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej i odciekowej. 44

45 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie 4.3. Części budowlane kompostowni tunelowej (3) tom 2 Dane techniczne wymiar/powierzchnia/kubatura Powierzchnia zabudowy 785 m 2 Powierzchnia uŝytkowa 698 m 2 Kubatura brutto cz. bud m 3 Wysokość części budowlanych 4,10 m Wysokość urządzenia max 8,70 m Dopuszcza się zmianę wymiarów obiektu o max ±1%. Obiekt kompostowania intensywnego (bioreaktory BIODÔME w technologii Hanstcha) jest urządzeniem technicznym stanowiącym część całości instalacji do kompostowania intensywnego (intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych), posiadającym: części budowlane: Ŝelbetowe boksy, o parametrach kaŝdy 24,88 x 9,35 x 3,7 4,1 m wraz z płytą denną (27,00 x 29,05 m) oraz części technologiczne: system zamknięcia, napowietrzania, odciekowy, oczyszczania powietrza, itp. Części technologiczne urządzenia, są elementami technologicznymi dostarczanymi przez dostawcę technologii Hantsch i montowanymi na częściach budowlanych. Części technologiczne nie stanowią elementu niniejszego projektu. UŜytkowanie i eksploatacja części budowlanych urządzenia jest moŝliwa takŝe na etapie: przed montaŝem części technologicznych. Części budowlane kompostowni tunelowej posiadać będą instalacje wewnętrzne technologiczne: kanalizacji odciekowej oraz instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne i teletechniczne. Do obiektu naleŝy doprowadzić instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji odciekowej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną, 4.4. Place technologiczne (4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e) tom 1 Układ placów technologicznych, dostosowano do wymagań technologicznych inwestycji. Niniejsze rozwiązania projektowe, mają zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę procesów technologicznych, przemieszczania i przeładunku materiałów technologicznych wewnątrz terenu inwestycji, a parametry techniczne placów (geometrię, konstrukcję), dostosowano do potrzeb obsługiwanego terenu pojazdów cięŝarowych typu wywrotka, śmieciarka, ładowarka, itp. Zaprojektowano następująca konstrukcję placów technologicznych, licząc od warstwy górnej: 20 cm: płyta z betonu C30/37 W6, napowietrzonego, o dylatacjach w max polach 4,0 x 4,5m; warstwa poślizgowa folia budowlana gładka, o grubości min 0,3 mm; 45

46 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie 15 cm: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie lub z pospółki 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie, o parametrach: Ev2 > 120 MPa; 5 10 cm: podsypka piaskowa z piasku drobnego lub średnioziarnistego; uszczelnienie, 2x folia budowlana gładka, o grubości min 0,3 mm; istniejące podłoŝe gruntowe lub po usunięciu gruntów wątpliwych - nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1, układany i zagęszczany warstwami, o grubości do 30 cm, o parametrach: Ev2 > 100 MPa, Is=1,00. W przypadku podłoŝa o ziarnach ostrokrawędzistych, naleŝy pod folią wykonać 5 10 cm warstwę z podsypki piaskowej z piasku drobnego lub średnioziarnistego. Powierzchnie nowoprojektowanych placów technologicznych wynoszą: (4) plac dojrzewania stabilizatu m²; (4a)plac pod urządzenia kompostowni 70 m²; (4b) plac magazynowania materiału strukturalnego 189 m²; (4c) plac przesiewania stabilizatu 360 m²; (4d) plac magazynowania osadów ściekowych 180 m²; (4e) plac przeładunku stabilizatu m² Zbiornik otwarty na wody deszczowe i p.poŝ. (5) tom 2 Projektuje się ziemny zbiornik otwarty, podziemny, o głębokości do 2,7 m p.p.t. i o wymiarach w rzucie 12 x 26 m = 312 m 3 na wody opadowe z placów i do celów p.poŝ. Pojemność minimalna zbiornika wynosi 80 m 3 (do celów p.poŝ.), pojemność nominalna: 330 m 3, pojemność brutto wynosi do 500 m 3. Warstwy konstrukcyjne zbiornika zaprojektowano następująco, licząc od warstwy powierzchniowej: płyty chodnikowe; piasek średnioziarnisty o grubości warstwy min 20cm o Is = 0,98; geowłóknina; geomembrana PEHD o grubości 2 mm; geowłóknina (ochrona przed przebiciem); podłoŝe gruntowe niespoiste o stopniu I Dmin = 0,55 lub nasyp budowlany o Is = 0,98; kąt nachylenia skarp: 1:1,5. Od strony placu naleŝy wykonać barierkę stalową pomiędzy krawęŝnikiem placu a krawędzią zbiornika, o wys. 1,10 m i długości 30 m. 46

47 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie 4.6. Place, drogi i chodniki komunikacyjne (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) tom 1 Układ placów, dróg i chodników komunikacyjnych, dostosowano do wymagań inwestycji. Niniejsze rozwiązania projektowe, mają zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę komunikacyjną, przemieszczania i przeładunku materiałów technologicznych wewnątrz i na zewnątrz terenu inwestycji, a parametry techniczne placów i dróg komunikacyjnych (geometrię, konstrukcję), dostosowano do potrzeb obsługiwanego terenu pojazdów cięŝarowych typu wywrotka, śmieciarka, ładowarka, itp. Zaprojektowano następująca konstrukcję placów i dróg, licząc od warstwy górnej: 4 cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; 4 cm: warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego; 10 cm: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, o parametrach: Ev2 > 120 MPa; 25 cm: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, o parametrach: Ev2 > 120 MPa; 5 10 cm: podsypka piaskowa z piasku drobnego lub średnioziarnistego; uszczelnienie, 2x folia budowlana gładka, o grubości min 0,3 mm; istniejące podłoŝe gruntowe lub po usunięciu gruntów wątpliwych - nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1, układany i zagęszczany warstwami, o grubości do 30 cm, o parametrach: Ev2 > 100 MPa, Is = 1,00. W przypadku podłoŝa o ziarnach ostrokrawędzistych, naleŝy pod folią wykonać 5 10 cm warstwę z podsypki piaskowej z piasku drobnego lub średnioziarnistego. Powierzchnie nowoprojektowanych placów technologicznych wynoszą: (6) place i drogi manewrowe z wjazdami m²; w tym chodniki 120 m 2 o konstrukcji podanej poniŝej (6a)plac parkingowy 313 m²; (6b) plac dla strefy przeładunku odpadów z selektywnej zbiórki 270 m²; (6c) plac dla strefy wyładunku odpadów biodegradowalnych 135 m²; (6d) plac dla strefy wyładunku balastu 60 m²; (6e) plac dla stanowiska czerpania wody p.poŝ. 400 m². KONSTRUKCJA CHODNIKA: 8 cm prefabrykowana kostka betonowa typu Holland ; 5 cm podsypka piaskowa lub z miału kamiennego 0/4 mm z małą zawartością pyłów; 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie; 47