Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna"

Transkrypt

1 ul. Waszyngtona 20 lok Częstochowa tel./ fax / , Tel REGON: NIP: Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna Budowa budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Operator ARP Sp. z o.o., ul. Srebrna 16, Warszawa Architektura Architektura Mgr inż arch. Paulina Welgryn Upr. nr Rz/A-03/08 PK-0260 (architektoniczna) Oświadczenie autora opracowania: Data: Egzemplarz: Oświadczam, że niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Rysunki oraz obliczenia wykonano zgodnie z zaleceniami, bez istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego oraz są one kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Częstochowa r. 1

2 II. Spis zawartości TOM I Architektura I. Stronatytułowa...1 II. Spis zawartości... 2 III. Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa IV. Plan zagospodarowania terenu Przedmiot zadania Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowane zagospodarowanie działki Budynki kubaturowe Komunikacja Uzbrojenie terenu Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry inwestycji... 7 V. Opis techniczny Temat opracowania Podstawa opracowania Przeznaczenie, program użytkowy i forma architektoniczna obiektu Zatrudnienie Charakterystyczne parametry techniczne Wykaz pomieszczeń Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Podstawowe dane technologiczne Zagadnienia BHP Warunki ochrony przeciwpożarowej Założenia ogólne Przedmiot opracowania Cel opracowania Dane techniczne i program użytkowania Charakterystyka zagrożenia pożarowego Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Warunki w zakresie budowlanym Drogi ewakuacyjne Zakres stosowania i wytyczne branżowe technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych S t r o n a 2

3 Część rysunkowa: 1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500..A1 2. Rzut parteru skala 1:100..A2 3. Przekrój podłużny skala 1:100..A3 4. Przekrój poprzeczny skala 1:100..A4 5. Elewacje skala 1:100/1:50..A5 S t r o n a 3

4 III. Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. TOM I Architektura S t r o n a 4

5 S t r o n a 5

6 IV. Plan zagospodarowania terenu 1. Przedmiot zadania Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej budowy budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami, na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie inwestora Operator ARP Sp. z o.o.. Obecnie teren inwestycji jest nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Ukształtowanie terenu określa się jako teren płaski z niewielkim spadkiem na kierunku północno wschodnim. Od strony południowej (dz. nr 9/3) oraz od strony wschodniej (dz. nr 24/1) działka graniczy z drogą gminną. Pod powierzchnią terenu działki przebiegają instalacje sieci elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. 3. Projektowane zagospodarowanie działki 3.1. Budynki kubaturowe Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek hali o konstrukcji stalowej, szkieletowej wraz z dobudowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem socjalno - biurowym od strony północno wschodniej. W południowej części działki projektuje się umieszczenie dwóch portierni oraz szlabanów obsługujących zjazdy z drogi gminnej. Projektowany budynek zwrócony jest frontem do drogi gminnej (dz. nr 24/1) Komunikacja Na teren inwestycji zaprojektowano dwa wjazdy z drogi gminnej (dz. nr 9/3, 24/1). Projektuje się ogrodzenie działki oraz zlokalizowanie na wysokości wjazdów bram wjazdowych oraz szlabanów. Z uwagi na funkcję obiektu oraz lokalizację bram przemysłowych, zaprojektowano drogi wewnętrzne biegnące wokół budynku magazynowego oraz plac manewrowy dla pojazdów typu TIR zlokalizowany w zachodniej części działki. Na terenie inwestycji przewidziano 101 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca postojowe dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne Uzbrojenie terenu Pod powierzchnią terenu inwestycji przebiegają instalacje sieci elektrycznej, wody (wd100, wd20), kanalizacji sanitarnej (ksd200, ksd250), oraz kanalizacji deszczowej (kdd150) Gospodarka odpadami Odpady gromadzone będą w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi. Usuwanie odpadów odbywać się będzie na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wywozowym. S t r o n a 6

7 4. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry inwestycji ETAP I Powierzchnia terenu inwestycji: ,00 m 2 Powierzchnia zabudowy: 2 455,76 m 2 Powierzchnie utwardzone: 6 791,33 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna: ,91 m 2 Na części biologicznie czynnej przewiduję się rezerwę pod budowę: 1. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 2. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 3. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 4. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 5. Rezerwa pod budynku zaplecza technicznego 435,00 m2 Bilans terenu: Pozycja Udział w pow. działki Powierzchnia [%] [m 2 ] Powierzchnia zabudowy 7, ,76 - Hala z częścią socjalno - biurową 7, ,76 Powierzchnie utwardzone 20, ,33 - Drogi oraz place manewrowe 15, ,34 - Miejsca postojowe 4, ,50 - Chodniki 0,74 247,49 Powierzchnia biologicznie czynna 72, ,91 Powierzchnia działki 100, ,00 DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE Powierzchnia terenu inwestycji: ,00 m 2 Powierzchnia zabudowy: ,80 m 2 Powierzchnie utwardzone: ,04 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna: 8 661,16 m 2 Na części biologicznie czynnej przewiduję się rezerwę pod budowę: 1. Rezerwa pod budynku zaplecza technicznego 435,00 m2 Bilans terenu: Pozycja Udział w pow. działki Powierzchnia [%] [m 2 ] Powierzchnia zabudowy 36, ,80 - Hala z częścią socjalno - biurową 36, ,76 Powierzchnie utwardzone 37, ,04 - Drogi oraz place manewrowe 28, ,91 - Miejsca postojowe 8, ,00 - Chodniki 1,50 503,13 Powierzchnia biologicznie czynna 25, ,16 Powierzchnia działki 100, ,00 S t r o n a 7

8 V. Opis techniczny 1. Temat opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno konstrukcyjnej budowy budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami, na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. 2. Podstawa opracowania Umowa zawarta pomiędzy Operator ARP, a firmą Budowlani Grzegorz Kowalczyk dotyczącą wykonania koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej hali magazynowej z częścią socjalno-biurową na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 w Częstochowie. 3. Przeznaczenie, program użytkowy i forma architektoniczna obiektu Zaprojektowano budynek hali z częścią socjalno biurową przeznaczony pod działalność produkcyjno magazynową lub usługową. Zaprojektowany obiekt to budynek niski, jednokondygnacyjny, halowy o konstrukcji stalowej szkieletowej, obudowany płytą warstwową.. Przekrycie budynku stanowić będzie lekki dach w układzie blacha trapezowa, paroizolacja, pianka PW PIR soft, welon szklany, membrana dachowa. Przy wschodniej części hali zaprojektowano dwukondygnacyjny segment mieszczący pomieszczenia biurowe, serwerownię, recepcję, salę konferencyjną oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Część socjalno biurowa zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej. Przekrycie dachu stanowić będą prefabrykowane płyty kanałowe, na których ułożone będą warstwy pokrycia dachu: paroizolacja, pianka PW PIR soft, welon szklany i membrana dachowa. Spadki połaci na części socjalno biurowej ( przy pochyleniu 3%) ukształtowane zostaną z klinów z wełny mineralnej Zatrudnienie Zakład będzie funkcjonował w systemie 1 i 2 zmian. W części produkcyjno magazynowej zatrudnionych będzie ok.20 osób na każdą z dwóch zmian, natomiast w części socjalno biurowej zatrudnionych będzie 15 osób na 1 zmianie. 4. Charakterystyczne parametry techniczne Powierzchnia opracowania (dz. nr 9/35) ,00 m 2 Powierzchnia zabudowy 2 455,76 m 2 Powierzchnia użytkowa hali 2 137,28 m 2 Powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej 465,50 m 2 Całkowita powierzchnia użytkowa 2 602,78 m 2 Kubatura hali ,59 m 3 Kubatura część socjalno- biurowa 2 378,07 m 3 Kubatura całość ,66 m 3 Ilość kondygnacji hali 1 Ilość kondygnacji części socjalno biurowej 2 Wysokość hali 10,20 m Wysokość części socjalno biurowej 8,60 m 5. Wykaz pomieszczeń Wykaz wszystkich pomieszczeń w budynku przedstawiono w części rysunkowej opracowania. S t r o n a 8

9 6. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe 4.1. Fundamenty Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne, posadowione bezpośrednio na gruncie. Podwaliny żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne. W części socjalno biurowej ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Poziome - na chudym betonie Papa podkładowa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej Swisspor SBS PLUS PYE PV160 S30 lub produkt równoważny. Pionowe podwaliny, ławy oraz stopy fundamentowe 2 x Abizol R +P po zewnętrznej stronie izolacji termicznej folia kubełkowa od poziomu + 0,05 do wierzchu stopy, ławy lub poziomu posadowienia podwaliny. Poziome - ławy i stopy fundamentowe 2 x Abizol R + P Poziome - posadzka w hali 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm Poziome w części socjalno biurowej na chudym betonie folia PCV gr. 0,2 mm, na izolacji termicznej folia PCV gr. 0,3 mm. Poziome dach Membrana PCV PROTAN SE 1,5 mm (Uwaga: membranę oddzielić od izolacji termicznej za pomocą warstwy welonu szklanego 120g/m2) Konstrukcja stalowa Warstwę nośną pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa oparta na płatwiach z zimno giętych rur kwadratowych w rozstawie max 3,25 m. Blacha trapezowa ocynkowana, powlekana jednostronnie poliestrem w kolorze standardowym, dwustronnie pokryta lakierem ochronnym. Konstrukcja hali ramowa, dwunawowa. Rygle ram zostały zaprojektowane z dwuteowników walcowanych, równoległościennych IPE. Słupy ram zaprojektowano z dwuteowników walcowanych, szeroko stopowych HEA. Poprzeczne stężenia połaciowe w hali występują między osiami 1-2, 6-7, Ich zadaniem jest zapewnić geometryczną niezmienność połaci dachowych oraz przejąć obciążania od parcia wiatru na ściany szczytowe hali. Konstrukcję hali magazynowej zaprojektowano pod ruch suwnicy w dowolnej z naw lub w obu nawach jednocześnie Ściany zewnętrzne Hala Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR RUUKKI SP2D PIR gr. 12 cm z ukrytym łącznikiem, mocowane do konstrukcji hali. Okładzina zewnętrzna mikroprofilowania (M) kolor RAL9007, okładzina wewnętrzna o profilowaniu liniowym (L), kolor RAL9010. Część socjalno biurowa Ściany nośne zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków YTONG Energo gr. 24 cm, z wieńcami żelbetowymi oraz ukrytymi słupami zgodnie z częścią konstrukcyjną. Warstwę izolacji termicznej stanowi wełna mineralna gr. 12 cm np. Rockwool - Ecorock FF lub inny produkt równoważny. Ściana zewnętrzna oddzielenia pożarowego Wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków Ytong Energo gr. 24 cm, ocieplona wełną mineralną gr. 8 cm. Od strony zewnętrznej pokryta tynkiem cienkowarstwowym, natomiast od strony wewnętrznej tynkiem gipsowym. S t r o n a 9

10 4.5. Ściany wewnętrzne 4.6. Dach Ściany wewnętrzne nośne części socjalno biurowej realizowane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków Silka gr. 24 cm., pokryte dwustronnie tynkiem gipsowym. Ściana oddzielenia pożarowego murowana z bloczków Ytong Energo gr. 24 cm, pokryta dwustronnie tynkiem gipsowym. Ściany działowe wg systemu Knauf W112 - ściany działowe z poszyciem z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji z profili CW 100 oraz UW 100, wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm np. Rockwool Rockton lub inny produkt równoważny. Ściany działowe instalacyjne wg systemu Knauf W116 ściany działowe z poszyciem z płyt kartonowogipsowych na konstrukcji z profili stalowych wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm Rockwool Rockton lub inny produkt równoważny. Hala warstwy dachu: - membrana PCV PROTAN SE 1,5 mm - welon szklany 120g/m2 - izolacja termiczna Płyta warstwowa PW PIR soft 2 x 6 cm - paroizolacja folia PE gr. 0,2 mm - blacha trapezowa wg części konstrukcyjnej. - konstrukcja stalowa wg części konstrukcyjnej. Część socjalno biurowa warstwy dachu: - membrana PCV PROTAN SE 1,5 mm - welon szklany 120g/m2 - izolacja termiczna Płyta warstwowa PW PIR soft 2 x 6 cm - paroizolacja folia PE gr. 0,2 mm - warstwa spadkowa z wełny mineralnej - płyty kanałowe wg części konstrukcyjnej Posadzka Hala: Posadzka przemysłowa, utwardzona ze zbrojeniem rozproszonym wg odrębnego opracowania. Podwaliny wykończyć warstwą żywicy epoksydowej w kolorze posadzki. Przy ścianach murowanych oraz działowych wewnątrz hali wykonać cokoliki gresowe. Część socjalno biurowa - podłoga na gruncie: - warstwa wykończeniowa - wylewka betonowa gr. 6 cm - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm - styropian EPS x 5 cm np. Neotherm Neodach podłoga standard lub inny produkt równoważny - folia PE gr.0,3 mm - beton C12/15 zbrojony siatką o oczku z drutu Φ6 gr. 10 cm - kliniec 0/10 gr. 5 cm - podsypka piaskowo żwirowa gr. 25 cm o zagęszczeniu ID > 0,7 Część socjalno biurowa - podłoga na stropie: - warstwa wykończeniowa - wylewka betonowa gr. 6 cm - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm - styropian EPS x 5 cm np. Neotherm Neodach podłoga standard lub inny produkt równoważny - folia PE gr.0,3 mm - konstrukcja stropu płyty kanałowe S t r o n a 10

11 Ocieplenie ścian oraz stropów. Hala: Ocieplenie ścian płyty warstwowe RUUKKI SP2D PIR o gr. 12 cm zgodnie z pkt Ocieplenie stropu/dachu płyty warstwowe PW PIR Soft 2 x 6 cm zgodnie z pkt. 7.6 Część socjalno biurowa: Ocieplenie ścian - Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 12 cm np. Rockwool - Ecorock FF lub inny produkt równoważny zgodnie z pkt Ocieplenie stropu/dachu Izolacja termiczna z płyt warstwowych PW PIR soft 2 x 6 cm zgodnie z pkt Stolarka zewnętrzna Drzwi wejściowe system YAWAL TM62 drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, aluminiowe, antywłamaniowe, częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze, kolor RAL 9006, ościeżnica metalowa w kolorze RAL7016 Bramy dla naczep 2,75 x 3,0 - Bramy segmentowe Hormann SPU42F, ocieplane, z przeszkleniem szyby z tworzywa sztucznego w ramkach aluminiowych, bramy podnoszone elektrycznie, wyposażone w rękawy, odbojniki gumowe oraz naprowadzacze kół. Bramy w kolorze RAL9006, Ramka aluminiowa w kolorze RAL Bramy dla pojazdu typu TIR 3,5 x 4,0 - Bramy segmentowe Hormann SPU42F, ocieplane, z przeszkleniem szyby z tworzywa sztucznego w ramkach aluminiowych, bramy podnoszone elektrycznie, wyposażone w rękawy, odbojniki gumowe oraz naprowadzacze kół. Bramy w kolorze RAL9006, Ramka aluminiowa w kolorze RAL Okna aluminiowe, system YAWAL TM62 7. Podstawowe dane technologiczne Obsługa samochodów typu TIR będzie się odbywać przez dwa stanowiska doków przeładunkowych wyładunek ręczny oraz za pomocą wózków widłowych oraz przez bramę segmentową która będzie stanowić wjazd dla samochodów typu TIR do wnętrza obiektu. Wewnątrz obiektu towary będą przenoszone za pomocą wózków widłowych oraz za pomocą suwnicy natorowej o udźwigu 10t. 8. Zagadnienia BHP Obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zarówno w zakresie zachowania odpowiednich przejść, dostępu do urządzeń technicznych jak i w zakresie instalacji wentylacyjnych, oświetlenia oraz nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu. Zakład będzie funkcjonował w systemie 1 i 2 zmian. W części magazynowej zatrudnionych będzie 20 osób na każdą z dwóch zmian, natomiast w części socjalno biurowej zatrudnionych będzie 15 osób na 1 zmianie. Pracownicy będą korzystać z zaprojektowanych pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w obrębie budynku socjalno-biurowego. Zaprojektowano osobne pomieszczenia sanitarne dla pracowników biurowych oraz osobne dla obsługi hali, w których zaprojektowano odpowiednią ilość ubikacji, szatni oraz umywalni. Okresowe, kompleksowe sprzątanie hali odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. szorowarka akumulatorowa. Miejsce przechowywania ww. urządzenia zostanie wyznaczono w pobliżu stanowiska ładowania wózków akumulatorowych. Alternatywnie zostanie wynajęta specjalistyczna firma wykonująca tą usługę. W części socjalno-biurowej zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze. Do obsługi hali będą używane wózki widłowe akumulatorowe z akumulatorami kwasowymi oraz suwnica natorowa o udźwigu maksymalnym 10 t. S t r o n a 11

12 9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9.1. Założenia ogólne Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały oparte na założeniach projektowych zweryfikowanych według potrzeb ochrony przeciwpożarowej i zawierają warunki ochrony przeciwpożarowej jako generalne zasady, które zostały uwzględnione w rozwiązaniach projektu architektoniczno budowlanego i projektach branżowych instalacyjnych oraz w niniejszym opracowaniu Przedmiot opracowania Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej dla budowy budynku magazynowego z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami, na działkach nr 9/35, 9/2, obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. W oparciu o charakterystykę zagrożenia pożarowego budynku oraz przewidywanego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru określono wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: usytuowanie obiektów, drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla straży pożarnej, warunki budowlane, odporność pożarową, podział budynku na strefy pożarowe, drogi ewakuacyjne, wytyczne dla projektów branżowych instalacyjnych w tym technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, wyposażenia budynku w sprzęt i stałe urządzenia gaśnicze, systemów sygnalizacji pożarowej, oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa Cel opracowania Podstawowym założeniem określonych w opracowaniu rozwiązań jest zapewnienie dla budynków i urządzeń z nim związanych w razie pożaru: nośność konstrukcji przez założony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i strefy pożarowe, możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. W częściach tych określono niezbędny zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych dla projektowanego obiektu, zgodny z wymaganiami przepisów, polskich norm i wiedzą techniczną oraz dostosowany do rozwiązań projektu budowlanego Dane techniczne i program użytkowania Projektowany wielofunkcyjny budynek jest to obiekt magazynowy z częściami socjalnymi i biurowymi. Zespół obiektów składa się z następujących części: Obiekt biurowo-socjalny dwukondygnacyjny, niski. Obiekt magazynowy jednokondygnacyjny, niski. Uwzględniając założenia produkcyjne i technologiczne przedstawione przez Inwestora, przyjęto, że projektowany budynek magazynowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, w którym znajdują się: hala magazynowo - produkcyjna o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego w granicach do MJ/m² oddzielony jako odrębna strefa pożarowa, budynek socjalno-biurowy, dwukondygnacyjny, niski, w którym kondygnacje stanowią odrębne strefy pożarowe. Obiekty hala magazynowa i budynek socjalno biurowy, przylegają do siebie i są oddzielone elementami oddzieleń przeciwpożarowych. S t r o n a 12

13 9.5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Ocena zagrożenia pożarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości, występującej gęstości obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem. W związku z przeznaczeniem obiektu i główną funkcją użytkową budynek magazynowy z sortownią strefa pożarowa, kwalifikuje się do kategorii PM produkcyjno-magazynowej oraz do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w strefach pożarowych socjalno-biurowych. W omawianych budynkach strefach pożarowych nie występują pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. Nie wyznaczono również stref zagrożenia wybuchem. Materiały w budynku są sortowane przed spedycją, skąd następuje transport wyrobów do kontrahentów. Do opakowań wyrobów, stosuje się opakowania kartonowe, częściowo z kartonu laminowanego, z folii tworzyw sztucznych. Jako materiały palne stosowane w procesie występują: tworzywa sztuczne poliestrowe i polietylenowe, ABS. drewno, folia polietylenowa oraz kartony do opakowań. Budynek magazynowy o wysokości 10,20 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia, kwalifikuje się jako niski N. Budynek biurowy-socjalny o wysokości 8,60 m, od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia, kwalifikuje się jako niski N, jednokondygnacyjny. W obiekcie w części magazynowej, zatrudnionych będzie łącznie 40 osób pracujących na dwie zmiany, po 20 osób na zmianie. W częściach biurowych, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III przebywać będzie łącznie: - część biurowo-socjalna 15 osób. Łącznie w zakładzie zatrudnionych będzie 70 osób Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Możliwe zdarzenia pożarowe w obiekcie Należy założyć, iż ewentualne pożary mogą powstać w każdym z pomieszczeń budynku bez względu na porę ich użytkowania. Pomieszczenia użytkowe magazynowe stanowią jedną całość bez wydzieleń dróg ewakuacyjnych. Dlatego też zjawiska pożarowe wstępnego rozwoju pożaru jak dym będą się rozprzestrzeniały w całym układzie hali magazynowej. Możliwe przypadki pożaru wiążą się przede wszystkim z pożarami wyrobów z tworzyw sztucznych, opakowań tekturowych, papierowych i z folii z tworzyw sztucznych. Niezależne strefy pożarowe części biurowych z zapewnieniem odrębnych dróg ewakuacyjnych od przestrzeni produkcyjnych, pozwalają na funkcjonowanie tych stref pożarowych w razie pożaru, niezależnie od przestrzeni produkcyjnych i magazynowych. Strefa pożarowa magazynowa posiada instalację hydrantów wewnętrznych, instalację oddymiania pożarowego oraz oświetlenie ewakuacyjne. W strefach pożarowych socjalno-biurowych pożary mogą powstawać zarówno w kubaturze właściwej pomieszczenia jak i w strefach pomiędzy stropami właściwymi i podwieszonymi. S t r o n a 13

14 Strefy te wykorzystywane są jako trasy przebiegu instalacji użytkowych w obiekcie. Nie można również wykluczyć przypadków sabotażu i rozwoju zdarzeń pożarowych w pomieszczeniach nie zagrożonych pożarem jak sanitariaty, pomieszczenia techniczne, układy komunikacyjne Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych W celu zapewnienia nośności ogniowej i oddzielenia poszczególnych pomieszczeń należy dobrać odpowiednią do zagrożeń pożarowych klasę odporności pożarowej budynku. Z uwagi na przyjęte gęstości obciążenia ogniowego oraz zastosowanie samoczynnych urządzeń odymiających, dla części magazynowej, przyjęto klasę odporności pożarowej E. Wskazaniem jest aby wszystkie zastosowane elementy budowlane były wykonane z materiałów niepalnych, minimalnie z materiałów NRO. Dla budynku biurowo-socjalnego przyjęto klasę odporności pożarowej budynku D. Dla tej klasy dobiera się poszczególne klasy odporności ogniowej elementów budynku. Dobór ten przedstawiono w części opracowania. W celu ograniczenia rozwoju pożaru na cały budynek należy dokonać podziału budynku na strefy pożarowe, które uniemożliwiają rozprzestrzenienie się pożaru, w założonym czasie, na sąsiednie strefy pożarowe. W omawianych budynkach przyjęto, że część magazynowo-produkcyjna, biurowo-socjalna, stanowią odrębne strefy pożarowe. Celem zapewnienia urządzeń służących do gaszenia pożaru we wstępnej jego fazie przez użytkowników obiektu zapewniono w budynku: - instalację wodociągową przeciwpożarową wewnętrzną w postaci hydrantów wewnętrznych Ø 52 z wężem płaskoskładanym w strefie pożarowej magazynowej. - gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Celem zapewnienia dostatecznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w warunkach braku zasilania podstawowego przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne we wszystkich strefach pożarowych. Ze względu na przedstawione przez Inwestora dane, dot. braku zagrożenia wynikającego z ruchu maszyn i urządzeń przy zaniku oświetlenia podstawowego, nie zastosowano oświetlenia bezpieczeństwa w przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych. Oświetlenie bezpieczeństwa zastosowano w pomieszczeniach w rozdzielniach elektroenergetycznych, a także w przestrzeni ładowania akumulatorów. Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim: - zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantów zewnętrznych, - drogi pożarowe umożliwiające dojazd do obiektu w każdej porze roku. - przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający działania ratownicze w przypadku konieczności operowania prądami wody Warunki w zakresie budowlanym Drogi pożarowe Do omawianego budynku są wymagane są drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku. Drogi pożarowe do omawianego budynku zaprojektowano z zapewnieniem poniższych wymagań: - szerokość jezdni nie mniejsza niż 4 m. na całej długości budynku oraz na odcinku 10 m. przed i za budynkiem, na odcinku tym należy dodatkowo zapewnić utwardzone pobocze o szerokości co najmniej 1 m., które może być wykorzystywane do ruchu pieszych, - pomiędzy budynkiem a drogą pożarową nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, - droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu i powrót pojazdu bez cofania; wymaganie to nie dotyczy końcowego odcinka drogi pożarowej o długości do 15 m, zapewniono możliwość przejazdu bez cofania i placu manewrowego poprzez drogę przez sąsiednia działkę i wyjazd na drogę publiczną; S t r o n a 14

15 - budynki powinny być połączone z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, tych wyjść ewakuacyjnych z budynku, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej, - najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej będzie wynosił co najmniej 11 m, - nacisk na oś samochodu 100 kn. Najmniejszą odległość drogi pożarowej od ścian zewnętrznych projektowanych budynków, ustalono na min. 10 m Odporność pożarowa budynku Wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku określono na podstawie kwalifikacji poszczególnych części do kategorii zagrożenia ludzi ZL i kategorii produkcyjno magazynowej PM. Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku, przyjęto na podstawie KZL oraz wysokości budynku. Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii PM, wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku, przyjęto na podstawie przyjętych gęstości obciążenia ogniowego oraz wysokości budynku. Uwzględniono tutaj zasadę, że klasa odporności pożarowej części budynku wielokondygnacyjnego, nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią. Dla części budynku strefy pożarowej magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m² w budynku niskim, jednokondygnacyjnym, należy przyjąć klasę E odporności pożarowej, uwagi na zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających. Budynek ten wykonany będzie z materiałów min. NRO. Dla strefy pożarowej zaliczonej do kategorii ZL III w budynku niskim, dwukondygnacyjnym przyjęto klasę odporności pożarowej budynku D. Projektowane klasy odporności ogniowej elementów budowlanych i stopień rozprzestrzeniania ognia dla klasy odporności pożarowej D przedstawia poniższa tabela. S t r o n a 15

16 Tabela nr 1 Klasa odporności pożarowej budynku Elementy budynku Minimalna odporność ogniowa w min. Rozprzestrzenianie ognia Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) (R30) NRO Ściana zewnętrzna (EI 30)(o-i) NRO Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (EI 15) NRO Ściana wewnętrzna (-) NRO D Konstrukcja nośna dachu (-) NRO Przekrycie i pokrycie dachu 3) (-) NRO Strop (REI 30) NRO Oznaczenia w tabeli: min. - minuty, NRO - nie rozprzestrzeniające ognia, R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn, i okien połaciowych, jeżeli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni. Ściany działowe korytarzowe wykonane w klasie EI 15 odporności ogniowej, Klasa odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego oraz połączenia tej ściany ze stropem. Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych nie dotyczy ścian i stropów oddzieleń przeciwpożarowych. Elementy okładzin elewacyjnych mocowane są do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30 min. S t r o n a 16

17 9.8. Drogi ewakuacyjne Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej czyli drogami ewakuacyjnymi. Ze strefy pożarowej, o której mowa wyżej zapewniono wyjście na zewnątrz budynku. W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, zapewniono przejście ewakuacyjne. Długość przejść w pomieszczeniach magazynowych nie przekraczają dopuszczalnych 100 m w strefie PM - magazynowej. Z uwagi na wysokość hali magazynowej wynoszącą ponad 5 m, występuje możliwość powiększenia przejść ewakuacyjnych o 25%. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w strefie pożarowej magazynowej wynosi 125 m i nie jest przekroczona w tej strefie. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL III wynosi 40 m i nie jest przekroczona w tych strefach. Pomieszczenie powinno mieć dwa wyjścia ewakuacyjne jeżeli w strefie PM posiada obciążenie ogniowe powyżej 500 MJ/m² i jego powierzchnia przekracza 300 m² albo posiada obciążenie ogniowe do 500 MJ/m² i jego powierzchnia przekracza 1000 m². Pomieszczenie magazynowe posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, w tym dwa bezpośrednio na zewnątrz budynku o łącznej szerokości 3,6 m. Łączna szerokość wymaganych wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia magazynowego przyjęto proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi nie mniej niż 0,9m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne do innej strefy pożarowej posiadają szerokość określoną dla wymaganej szerokości schodów z tej strefy pożarowej. 1,2. Drzwi pomiędzy magazynem, a budynkiem biurowym posiadają szerokość min.1,2 m w świetle. W strefach pożarowych ZL III pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób lub jego powierzchnia przekracza 300 m². Drzwi powinny się otwierać na zewnątrz pomieszczenia jeżeli min. jest ono przeznaczone dla ponad 50 osób. Taką sama zasadę przyjęto dla pomieszczeń szatni pracowniczych, które traktuje się jako pomieszczenia na pobyt ludzi. Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczeń służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, posiadają co najmniej, jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszają wymaganej szerokości tej drogi. Sufity w pomieszczeniach wykonano z materiałów niepalnych lub niezapalnych nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwozapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane. W pomieszczeniach PM, tj. produkcyjnych i magazynowych nie zastosowano łatwo zapalnych wykładzin podłogowych. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 2,2 m natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia 2,0m Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dojściem ewakuacyjnym, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa tablica nr 3. S t r o n a 17

18 Tablica nr 3 Rodzaj strefy pożarowej ZL III PM Qd>500 MJ/m² Długość dojścia w m Przy jednym dojściu Przy co najmniej 2 dojściach1) 302) 60 1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100 % od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. W budynku biurowym ewakuacja prowadzona jest przejściami komunikacyjnymi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione i nie będzie stosowane w budynku strefach pożarowych zaliczonych do KZL III. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż m2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji ( hole, przedsionki, korytarze) stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane. W pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych oraz na drogach ewakuacyjnych stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane. Palne elementy wyposażenia wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża posiadają niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI Zakres stosowania i wytyczne branżowe technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Dla projektowanego obiektu, wymagane jest zapotrzebowanie wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s i realizowane jest z sieci wodociągowej zewnętrznej z hydrantami zewnętrznymi 80. Hydranty zewnętrzne posiadają możliwość ich odłączania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. Wymagania dla przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124, poz. 1030). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury m3 stref pożarowych, zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przyciski, będą zlokalizowane przy wejściach głównych do budynku, stref pożarowych i odpowiednio oznakowane. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. S t r o n a 18

19 Kable sterownicze od przycisków umieszczonych przy wejściach wykonane kablami typu HDGs z zapewnieniem ciągłości dostawy energii przez 90 minut. Zaprojektowano oddzielne przeciwpożarowe wyłączniki prądu dla następujących stref pożarowych: - Strefa pożarowa budynku biurowego-socjalnego - Strefa pożarowa budynku magazynowego. Rozłączanie energii będzie następowało w przyłączu elektroenergetycznym na zewnątrz budynku poprzez przyciski zlokalizowane przy wejściach do poszczególnych budynków. Oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa działające co najmniej 2 godziny i spełniające również warunek dla oświetlenia ewakuacyjnego, zastosowano w następujących pomieszczeniach: rozdzielniach elektroenergetycznych, przestrzeni ładowania akumulatorów. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w części PM w pomieszczeniach magazynowych oraz na drogach ewakuacyjnych w części strefach pożarowych ZL III. Zapewniono natężenie oświetlenia min. 1 lux w każdym punkcie dróg ewakuacyjnych. Czas pracy min. 1 godz. Natężenie oświetlenia w miejscach usytuowania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, jak gaśnice przenośne i hydranty, przyciski oraz przy wyjściach ewakuacyjnych 5 lux. Lampy wskazujące kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne z piktogramami w systemie pracy ciągłej tryb jasny. Lampy z kontrolę stanu opraw i obwodów. Podręczny sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice przenośne, w ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego ABC na każde 100 m² powierzchni w strefach pożarowych ZL III - części biurowo-socjalnej oraz w magazynie. Sprzęt umieścić w miejscach łatwodostępnych, przy wyjściach z pomieszczeń, przejściach. Zapewnić maksymalną długość dojścia do tych urządzeń 30m, do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. Gaśnice przenośne będą zastosowane z ładunkiem proszku gaśniczego typu ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz gaśnice z ładunkiem dwutlenku węgla o masie środka gaśniczego 5 kg. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne Dla obiektu stref pożarowych hali magazynu, zakwalifikowanego do kategorii PM, przyjęto wyposażenie tych stref w instalację przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płaskoskładanym. Hydranty umieszczono w sposób zapewniający zasięg hydrantów do każdego punktu tej strefy pożarowej. Zasięg hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płasko składanym o długości 20m wynosi 30m. Przy lokalizacji hydrantów uwzględniono rozkład linii składowych i max. dopuszczone zasięgi działania. Instalację wykonano, uwzględniając jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów o średnicy 52 mm na jednej kondygnacji lub w strefie pożarowej. Zawory odcinające na hydrantach umieszczone na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi. Zapewnić następujące parametry instalacji hydrantowej: - Wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy hydrantu 52 wynosi 2,5 dm³/s, Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego zapewnia wydajność określoną powyżej dla danego rodzaju hydrantu z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie niższe niż 0,2 MPa. - maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. Przewody zasilające instalację hydrantów wewnętrznych wykonane są z materiałów niepalnych. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana z sieci wodociągowej zewnętrznej przeciwpożarowej, obwodowej, zapewniając hydrantom wewnętrznym, zasilanie przez co najmniej 1 godzinę. Zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których zainstalowane będą hydranty wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej: DN 50 dla hydrantów 52, W nieogrzewanych częściach budynków przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia. Dopuszcza się zastosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawodnienie w sposób ręczny i automatyczny. S t r o n a 19

20 Pozostałe wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Instalacja odgromowa Instalację odgromową wykonano dla budynku zgodnie Polskimi Normami. Cały obiekt będzie wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (możliwość przeniesienia się potencjału wyładowania atmosferycznego na instalację wewnętrzną budynków oraz przepięcia łączeniowe). Instalacje elektroenergetyczne Zasilanie zakładu w energie elektryczną następuje ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza zakładem. Zakład posiada jednostronne zasilanie elektroenergetyczne. Zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zasilanie następujących urządzeń przeciwpożarowych następuje sprzed przeciwpożarowych wyłączników prądu: zasilanie bram napowietrzających w instalacji oddymiającej, zestaw hydroforowy do zasilania instalacji hydrantów wewnętrznych 52 w przypadku niewystarczających parametrów w sieci wodnej. Przyciski umieszczone są przy głównych wejściach do poszczególnych stref pożarowych. Kable zasilające przyciski wyłączników przeciwpożarowych posiadają ciągłość dostawy energii przez 90 minut kable typu HDGs. Rozłączanie energii następuje w przyłączach zewnętrznych. Przewody i kable zasilające lub sterownicze urządzeń przeciwpożarowych posiadają następującą zapewnioną ciągłość dostawy energii: Kable od przycisków oddymiających do central oddymiających 30 minut. Przewody do siłowników elektrycznych na bramach napowietrzających i klapach oddymiających 30 minut. Kable sterownicze do urządzeń wykonawczych i sygnałowe. Samoczynne urządzenia oddymiające System sygnalizacji pożaru W projektowanym budynku magazynowym wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji z pełną ochroną strefy pożarowej z wykorzystaniem punktowych jonizacyjnych czujek dymu. Centrala sygnalizacji pożaru wykorzystywana może być do sterowania bram i drzwi przeciwpożarowych, sterowanie uruchomieniem instalacji oddymiania pożarowego oraz może zapewniać system monitoringu pożarowego do jednostki ratowniczo gaśniczej PSP w Częstochowie. Instalacje wentylacyjne Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzeniający ognia, w budynkach PM dopuszczalne jest wykonywanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem, że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85ºC lub zanieczyszczenia mogące się odkładać. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzenia, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać następujące wymagania: Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób uniemożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. S t r o n a 20

21 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych instalacji. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku). Dopuszczalne jest instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic (elektrycznych na paliwo ciekłe lub gazowe), których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160ºC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110ºC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się zainstalowanie na przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w p poż. klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, przy czym jeżeli są prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, mogą alternatywnie być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EIS, wymaganej dla klap. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ogrzewcze Izolacje cieplne i akustyczne przewidziane do zastosowania w tych instalacjach wykonane są w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Znaki bezpieczeństwa Obiekty oznakować znakami bezpieczeństwa Ewakuacja, Ochrona przeciwpożarowa i Techniczne środki przeciwpożarowe. Oznakowanie dotyczy przede wszystkim: - dróg, wyjść ewakuacyjnych i kierunków ewakuacji, - sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych ich miejsc usytuowania i uruchamiania. Certyfikaty i aprobaty techniczne Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe, muszą posiadać polskie deklaracje zgodności producentów, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne. Certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia powinny być wydane przez uprawnione placówki naukowo badawcze, a w szczególności przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. Uwagi końcowe Dla obiektu wymagane jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Urządzenia przeciwpożarowe stosowane w budynku powinny wykonane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. S t r o n a 21

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej 1. Dane stanu istniejącego 1.1. Usytuowanie Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Do Studzienki 16A. Formalnie budynek znajduje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa 1.DANE EWIDENCYJNE: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 INWESTOR: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE UL.

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 6 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 13 do SIWZ 4/ PN /15 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk Adresy innych lokalizacji objętych

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (0-56) 659-70-03, tel. (0-56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTURY

PROJEKT ARCHITEKTURY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "VARICOM RYSZARD KWOSEK 40-658 KATOWICE, UL.PÓŁNOCNA 10 TEL./FAX.: 0-32 202-85 - 65 VARICOM PROJEKT ARCHITEKTURY INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN 41-407 IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA

Bardziej szczegółowo

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW ANEKS DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW Niniejszy aneks stanowi wariant ujęcia problematyki wymagania podstawowego Bezpieczeństwo pożarowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.124.1030 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 31.08.2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Architektura

Projekt Wykonawczy Architektura Projekt Wykonawczy Architektura 1. Obiekt: Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu 1 Spis zawartości projektu wykonawczego Projekt Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Miasto: Ulica: Powiat: Województwo: Chełmek Przemysłowa oświęcimski małopolskie Odległość: do Krakowa 50 km do Katowic 30 km do Tychów

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Pożar hali produkcyjno magazynowej NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. Żory ul. Wygoda 8

Pożar hali produkcyjno magazynowej NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. Żory ul. Wygoda 8 Pożar hali produkcyjno magazynowej NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. Żory ul. Wygoda 8 Żory, 19.11.2014 r. mł.bryg. Marek Zdziebło Dane podstawowe Miejsce pożaru: NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA Grabowiecka 19, Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, Maj 2014 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka nieruchomości komercyjnej... 2 2. Hala główna... 3 3. Obiekt handlowo-magazynowy...

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu powierzchni magazynowej

Oferta wynajmu powierzchni magazynowej Oferta wynajmu powierzchni magazynowej położonej w Gdyni przy ul. Przemysłowej 9 GDYNIA Prezentowana nieruchomość zlokalizowana jest w północnej, przemysłowej części Gdyni - w dzielnicy Chylonia przy ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo