Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna"

Transkrypt

1 ul. Waszyngtona 20 lok Częstochowa tel./ fax / , Tel REGON: NIP: Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna Budowa budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Operator ARP Sp. z o.o., ul. Srebrna 16, Warszawa Architektura Architektura Mgr inż arch. Paulina Welgryn Upr. nr Rz/A-03/08 PK-0260 (architektoniczna) Oświadczenie autora opracowania: Data: Egzemplarz: Oświadczam, że niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Rysunki oraz obliczenia wykonano zgodnie z zaleceniami, bez istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego oraz są one kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Częstochowa r. 1

2 II. Spis zawartości TOM I Architektura I. Stronatytułowa...1 II. Spis zawartości... 2 III. Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa IV. Plan zagospodarowania terenu Przedmiot zadania Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowane zagospodarowanie działki Budynki kubaturowe Komunikacja Uzbrojenie terenu Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry inwestycji... 7 V. Opis techniczny Temat opracowania Podstawa opracowania Przeznaczenie, program użytkowy i forma architektoniczna obiektu Zatrudnienie Charakterystyczne parametry techniczne Wykaz pomieszczeń Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Podstawowe dane technologiczne Zagadnienia BHP Warunki ochrony przeciwpożarowej Założenia ogólne Przedmiot opracowania Cel opracowania Dane techniczne i program użytkowania Charakterystyka zagrożenia pożarowego Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Warunki w zakresie budowlanym Drogi ewakuacyjne Zakres stosowania i wytyczne branżowe technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych S t r o n a 2

3 Część rysunkowa: 1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500..A1 2. Rzut parteru skala 1:100..A2 3. Przekrój podłużny skala 1:100..A3 4. Przekrój poprzeczny skala 1:100..A4 5. Elewacje skala 1:100/1:50..A5 S t r o n a 3

4 III. Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. TOM I Architektura S t r o n a 4

5 S t r o n a 5

6 IV. Plan zagospodarowania terenu 1. Przedmiot zadania Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej budowy budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami, na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie inwestora Operator ARP Sp. z o.o.. Obecnie teren inwestycji jest nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Ukształtowanie terenu określa się jako teren płaski z niewielkim spadkiem na kierunku północno wschodnim. Od strony południowej (dz. nr 9/3) oraz od strony wschodniej (dz. nr 24/1) działka graniczy z drogą gminną. Pod powierzchnią terenu działki przebiegają instalacje sieci elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. 3. Projektowane zagospodarowanie działki 3.1. Budynki kubaturowe Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek hali o konstrukcji stalowej, szkieletowej wraz z dobudowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem socjalno - biurowym od strony północno wschodniej. W południowej części działki projektuje się umieszczenie dwóch portierni oraz szlabanów obsługujących zjazdy z drogi gminnej. Projektowany budynek zwrócony jest frontem do drogi gminnej (dz. nr 24/1) Komunikacja Na teren inwestycji zaprojektowano dwa wjazdy z drogi gminnej (dz. nr 9/3, 24/1). Projektuje się ogrodzenie działki oraz zlokalizowanie na wysokości wjazdów bram wjazdowych oraz szlabanów. Z uwagi na funkcję obiektu oraz lokalizację bram przemysłowych, zaprojektowano drogi wewnętrzne biegnące wokół budynku magazynowego oraz plac manewrowy dla pojazdów typu TIR zlokalizowany w zachodniej części działki. Na terenie inwestycji przewidziano 101 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca postojowe dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne Uzbrojenie terenu Pod powierzchnią terenu inwestycji przebiegają instalacje sieci elektrycznej, wody (wd100, wd20), kanalizacji sanitarnej (ksd200, ksd250), oraz kanalizacji deszczowej (kdd150) Gospodarka odpadami Odpady gromadzone będą w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi. Usuwanie odpadów odbywać się będzie na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wywozowym. S t r o n a 6

7 4. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry inwestycji ETAP I Powierzchnia terenu inwestycji: ,00 m 2 Powierzchnia zabudowy: 2 455,76 m 2 Powierzchnie utwardzone: 6 791,33 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna: ,91 m 2 Na części biologicznie czynnej przewiduję się rezerwę pod budowę: 1. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 2. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 3. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 4. Rezerwa pod budowę hali moduł ,05 m2 5. Rezerwa pod budynku zaplecza technicznego 435,00 m2 Bilans terenu: Pozycja Udział w pow. działki Powierzchnia [%] [m 2 ] Powierzchnia zabudowy 7, ,76 - Hala z częścią socjalno - biurową 7, ,76 Powierzchnie utwardzone 20, ,33 - Drogi oraz place manewrowe 15, ,34 - Miejsca postojowe 4, ,50 - Chodniki 0,74 247,49 Powierzchnia biologicznie czynna 72, ,91 Powierzchnia działki 100, ,00 DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE Powierzchnia terenu inwestycji: ,00 m 2 Powierzchnia zabudowy: ,80 m 2 Powierzchnie utwardzone: ,04 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna: 8 661,16 m 2 Na części biologicznie czynnej przewiduję się rezerwę pod budowę: 1. Rezerwa pod budynku zaplecza technicznego 435,00 m2 Bilans terenu: Pozycja Udział w pow. działki Powierzchnia [%] [m 2 ] Powierzchnia zabudowy 36, ,80 - Hala z częścią socjalno - biurową 36, ,76 Powierzchnie utwardzone 37, ,04 - Drogi oraz place manewrowe 28, ,91 - Miejsca postojowe 8, ,00 - Chodniki 1,50 503,13 Powierzchnia biologicznie czynna 25, ,16 Powierzchnia działki 100, ,00 S t r o n a 7

8 V. Opis techniczny 1. Temat opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno konstrukcyjnej budowy budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami, na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. 2. Podstawa opracowania Umowa zawarta pomiędzy Operator ARP, a firmą Budowlani Grzegorz Kowalczyk dotyczącą wykonania koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej hali magazynowej z częścią socjalno-biurową na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 w Częstochowie. 3. Przeznaczenie, program użytkowy i forma architektoniczna obiektu Zaprojektowano budynek hali z częścią socjalno biurową przeznaczony pod działalność produkcyjno magazynową lub usługową. Zaprojektowany obiekt to budynek niski, jednokondygnacyjny, halowy o konstrukcji stalowej szkieletowej, obudowany płytą warstwową.. Przekrycie budynku stanowić będzie lekki dach w układzie blacha trapezowa, paroizolacja, pianka PW PIR soft, welon szklany, membrana dachowa. Przy wschodniej części hali zaprojektowano dwukondygnacyjny segment mieszczący pomieszczenia biurowe, serwerownię, recepcję, salę konferencyjną oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Część socjalno biurowa zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej. Przekrycie dachu stanowić będą prefabrykowane płyty kanałowe, na których ułożone będą warstwy pokrycia dachu: paroizolacja, pianka PW PIR soft, welon szklany i membrana dachowa. Spadki połaci na części socjalno biurowej ( przy pochyleniu 3%) ukształtowane zostaną z klinów z wełny mineralnej Zatrudnienie Zakład będzie funkcjonował w systemie 1 i 2 zmian. W części produkcyjno magazynowej zatrudnionych będzie ok.20 osób na każdą z dwóch zmian, natomiast w części socjalno biurowej zatrudnionych będzie 15 osób na 1 zmianie. 4. Charakterystyczne parametry techniczne Powierzchnia opracowania (dz. nr 9/35) ,00 m 2 Powierzchnia zabudowy 2 455,76 m 2 Powierzchnia użytkowa hali 2 137,28 m 2 Powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej 465,50 m 2 Całkowita powierzchnia użytkowa 2 602,78 m 2 Kubatura hali ,59 m 3 Kubatura część socjalno- biurowa 2 378,07 m 3 Kubatura całość ,66 m 3 Ilość kondygnacji hali 1 Ilość kondygnacji części socjalno biurowej 2 Wysokość hali 10,20 m Wysokość części socjalno biurowej 8,60 m 5. Wykaz pomieszczeń Wykaz wszystkich pomieszczeń w budynku przedstawiono w części rysunkowej opracowania. S t r o n a 8

9 6. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe 4.1. Fundamenty Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne, posadowione bezpośrednio na gruncie. Podwaliny żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne. W części socjalno biurowej ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Poziome - na chudym betonie Papa podkładowa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej Swisspor SBS PLUS PYE PV160 S30 lub produkt równoważny. Pionowe podwaliny, ławy oraz stopy fundamentowe 2 x Abizol R +P po zewnętrznej stronie izolacji termicznej folia kubełkowa od poziomu + 0,05 do wierzchu stopy, ławy lub poziomu posadowienia podwaliny. Poziome - ławy i stopy fundamentowe 2 x Abizol R + P Poziome - posadzka w hali 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm Poziome w części socjalno biurowej na chudym betonie folia PCV gr. 0,2 mm, na izolacji termicznej folia PCV gr. 0,3 mm. Poziome dach Membrana PCV PROTAN SE 1,5 mm (Uwaga: membranę oddzielić od izolacji termicznej za pomocą warstwy welonu szklanego 120g/m2) Konstrukcja stalowa Warstwę nośną pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa oparta na płatwiach z zimno giętych rur kwadratowych w rozstawie max 3,25 m. Blacha trapezowa ocynkowana, powlekana jednostronnie poliestrem w kolorze standardowym, dwustronnie pokryta lakierem ochronnym. Konstrukcja hali ramowa, dwunawowa. Rygle ram zostały zaprojektowane z dwuteowników walcowanych, równoległościennych IPE. Słupy ram zaprojektowano z dwuteowników walcowanych, szeroko stopowych HEA. Poprzeczne stężenia połaciowe w hali występują między osiami 1-2, 6-7, Ich zadaniem jest zapewnić geometryczną niezmienność połaci dachowych oraz przejąć obciążania od parcia wiatru na ściany szczytowe hali. Konstrukcję hali magazynowej zaprojektowano pod ruch suwnicy w dowolnej z naw lub w obu nawach jednocześnie Ściany zewnętrzne Hala Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR RUUKKI SP2D PIR gr. 12 cm z ukrytym łącznikiem, mocowane do konstrukcji hali. Okładzina zewnętrzna mikroprofilowania (M) kolor RAL9007, okładzina wewnętrzna o profilowaniu liniowym (L), kolor RAL9010. Część socjalno biurowa Ściany nośne zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków YTONG Energo gr. 24 cm, z wieńcami żelbetowymi oraz ukrytymi słupami zgodnie z częścią konstrukcyjną. Warstwę izolacji termicznej stanowi wełna mineralna gr. 12 cm np. Rockwool - Ecorock FF lub inny produkt równoważny. Ściana zewnętrzna oddzielenia pożarowego Wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków Ytong Energo gr. 24 cm, ocieplona wełną mineralną gr. 8 cm. Od strony zewnętrznej pokryta tynkiem cienkowarstwowym, natomiast od strony wewnętrznej tynkiem gipsowym. S t r o n a 9

10 4.5. Ściany wewnętrzne 4.6. Dach Ściany wewnętrzne nośne części socjalno biurowej realizowane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków Silka gr. 24 cm., pokryte dwustronnie tynkiem gipsowym. Ściana oddzielenia pożarowego murowana z bloczków Ytong Energo gr. 24 cm, pokryta dwustronnie tynkiem gipsowym. Ściany działowe wg systemu Knauf W112 - ściany działowe z poszyciem z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji z profili CW 100 oraz UW 100, wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm np. Rockwool Rockton lub inny produkt równoważny. Ściany działowe instalacyjne wg systemu Knauf W116 ściany działowe z poszyciem z płyt kartonowogipsowych na konstrukcji z profili stalowych wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm Rockwool Rockton lub inny produkt równoważny. Hala warstwy dachu: - membrana PCV PROTAN SE 1,5 mm - welon szklany 120g/m2 - izolacja termiczna Płyta warstwowa PW PIR soft 2 x 6 cm - paroizolacja folia PE gr. 0,2 mm - blacha trapezowa wg części konstrukcyjnej. - konstrukcja stalowa wg części konstrukcyjnej. Część socjalno biurowa warstwy dachu: - membrana PCV PROTAN SE 1,5 mm - welon szklany 120g/m2 - izolacja termiczna Płyta warstwowa PW PIR soft 2 x 6 cm - paroizolacja folia PE gr. 0,2 mm - warstwa spadkowa z wełny mineralnej - płyty kanałowe wg części konstrukcyjnej Posadzka Hala: Posadzka przemysłowa, utwardzona ze zbrojeniem rozproszonym wg odrębnego opracowania. Podwaliny wykończyć warstwą żywicy epoksydowej w kolorze posadzki. Przy ścianach murowanych oraz działowych wewnątrz hali wykonać cokoliki gresowe. Część socjalno biurowa - podłoga na gruncie: - warstwa wykończeniowa - wylewka betonowa gr. 6 cm - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm - styropian EPS x 5 cm np. Neotherm Neodach podłoga standard lub inny produkt równoważny - folia PE gr.0,3 mm - beton C12/15 zbrojony siatką o oczku z drutu Φ6 gr. 10 cm - kliniec 0/10 gr. 5 cm - podsypka piaskowo żwirowa gr. 25 cm o zagęszczeniu ID > 0,7 Część socjalno biurowa - podłoga na stropie: - warstwa wykończeniowa - wylewka betonowa gr. 6 cm - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm - styropian EPS x 5 cm np. Neotherm Neodach podłoga standard lub inny produkt równoważny - folia PE gr.0,3 mm - konstrukcja stropu płyty kanałowe S t r o n a 10

11 Ocieplenie ścian oraz stropów. Hala: Ocieplenie ścian płyty warstwowe RUUKKI SP2D PIR o gr. 12 cm zgodnie z pkt Ocieplenie stropu/dachu płyty warstwowe PW PIR Soft 2 x 6 cm zgodnie z pkt. 7.6 Część socjalno biurowa: Ocieplenie ścian - Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 12 cm np. Rockwool - Ecorock FF lub inny produkt równoważny zgodnie z pkt Ocieplenie stropu/dachu Izolacja termiczna z płyt warstwowych PW PIR soft 2 x 6 cm zgodnie z pkt Stolarka zewnętrzna Drzwi wejściowe system YAWAL TM62 drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, aluminiowe, antywłamaniowe, częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze, kolor RAL 9006, ościeżnica metalowa w kolorze RAL7016 Bramy dla naczep 2,75 x 3,0 - Bramy segmentowe Hormann SPU42F, ocieplane, z przeszkleniem szyby z tworzywa sztucznego w ramkach aluminiowych, bramy podnoszone elektrycznie, wyposażone w rękawy, odbojniki gumowe oraz naprowadzacze kół. Bramy w kolorze RAL9006, Ramka aluminiowa w kolorze RAL Bramy dla pojazdu typu TIR 3,5 x 4,0 - Bramy segmentowe Hormann SPU42F, ocieplane, z przeszkleniem szyby z tworzywa sztucznego w ramkach aluminiowych, bramy podnoszone elektrycznie, wyposażone w rękawy, odbojniki gumowe oraz naprowadzacze kół. Bramy w kolorze RAL9006, Ramka aluminiowa w kolorze RAL Okna aluminiowe, system YAWAL TM62 7. Podstawowe dane technologiczne Obsługa samochodów typu TIR będzie się odbywać przez dwa stanowiska doków przeładunkowych wyładunek ręczny oraz za pomocą wózków widłowych oraz przez bramę segmentową która będzie stanowić wjazd dla samochodów typu TIR do wnętrza obiektu. Wewnątrz obiektu towary będą przenoszone za pomocą wózków widłowych oraz za pomocą suwnicy natorowej o udźwigu 10t. 8. Zagadnienia BHP Obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zarówno w zakresie zachowania odpowiednich przejść, dostępu do urządzeń technicznych jak i w zakresie instalacji wentylacyjnych, oświetlenia oraz nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu. Zakład będzie funkcjonował w systemie 1 i 2 zmian. W części magazynowej zatrudnionych będzie 20 osób na każdą z dwóch zmian, natomiast w części socjalno biurowej zatrudnionych będzie 15 osób na 1 zmianie. Pracownicy będą korzystać z zaprojektowanych pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w obrębie budynku socjalno-biurowego. Zaprojektowano osobne pomieszczenia sanitarne dla pracowników biurowych oraz osobne dla obsługi hali, w których zaprojektowano odpowiednią ilość ubikacji, szatni oraz umywalni. Okresowe, kompleksowe sprzątanie hali odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. szorowarka akumulatorowa. Miejsce przechowywania ww. urządzenia zostanie wyznaczono w pobliżu stanowiska ładowania wózków akumulatorowych. Alternatywnie zostanie wynajęta specjalistyczna firma wykonująca tą usługę. W części socjalno-biurowej zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze. Do obsługi hali będą używane wózki widłowe akumulatorowe z akumulatorami kwasowymi oraz suwnica natorowa o udźwigu maksymalnym 10 t. S t r o n a 11

12 9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9.1. Założenia ogólne Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały oparte na założeniach projektowych zweryfikowanych według potrzeb ochrony przeciwpożarowej i zawierają warunki ochrony przeciwpożarowej jako generalne zasady, które zostały uwzględnione w rozwiązaniach projektu architektoniczno budowlanego i projektach branżowych instalacyjnych oraz w niniejszym opracowaniu Przedmiot opracowania Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej dla budowy budynku magazynowego z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami, na działkach nr 9/35, 9/2, obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. W oparciu o charakterystykę zagrożenia pożarowego budynku oraz przewidywanego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru określono wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: usytuowanie obiektów, drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla straży pożarnej, warunki budowlane, odporność pożarową, podział budynku na strefy pożarowe, drogi ewakuacyjne, wytyczne dla projektów branżowych instalacyjnych w tym technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, wyposażenia budynku w sprzęt i stałe urządzenia gaśnicze, systemów sygnalizacji pożarowej, oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa Cel opracowania Podstawowym założeniem określonych w opracowaniu rozwiązań jest zapewnienie dla budynków i urządzeń z nim związanych w razie pożaru: nośność konstrukcji przez założony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i strefy pożarowe, możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. W częściach tych określono niezbędny zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych dla projektowanego obiektu, zgodny z wymaganiami przepisów, polskich norm i wiedzą techniczną oraz dostosowany do rozwiązań projektu budowlanego Dane techniczne i program użytkowania Projektowany wielofunkcyjny budynek jest to obiekt magazynowy z częściami socjalnymi i biurowymi. Zespół obiektów składa się z następujących części: Obiekt biurowo-socjalny dwukondygnacyjny, niski. Obiekt magazynowy jednokondygnacyjny, niski. Uwzględniając założenia produkcyjne i technologiczne przedstawione przez Inwestora, przyjęto, że projektowany budynek magazynowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, w którym znajdują się: hala magazynowo - produkcyjna o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego w granicach do MJ/m² oddzielony jako odrębna strefa pożarowa, budynek socjalno-biurowy, dwukondygnacyjny, niski, w którym kondygnacje stanowią odrębne strefy pożarowe. Obiekty hala magazynowa i budynek socjalno biurowy, przylegają do siebie i są oddzielone elementami oddzieleń przeciwpożarowych. S t r o n a 12

13 9.5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Ocena zagrożenia pożarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości, występującej gęstości obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem. W związku z przeznaczeniem obiektu i główną funkcją użytkową budynek magazynowy z sortownią strefa pożarowa, kwalifikuje się do kategorii PM produkcyjno-magazynowej oraz do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w strefach pożarowych socjalno-biurowych. W omawianych budynkach strefach pożarowych nie występują pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. Nie wyznaczono również stref zagrożenia wybuchem. Materiały w budynku są sortowane przed spedycją, skąd następuje transport wyrobów do kontrahentów. Do opakowań wyrobów, stosuje się opakowania kartonowe, częściowo z kartonu laminowanego, z folii tworzyw sztucznych. Jako materiały palne stosowane w procesie występują: tworzywa sztuczne poliestrowe i polietylenowe, ABS. drewno, folia polietylenowa oraz kartony do opakowań. Budynek magazynowy o wysokości 10,20 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia, kwalifikuje się jako niski N. Budynek biurowy-socjalny o wysokości 8,60 m, od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia, kwalifikuje się jako niski N, jednokondygnacyjny. W obiekcie w części magazynowej, zatrudnionych będzie łącznie 40 osób pracujących na dwie zmiany, po 20 osób na zmianie. W częściach biurowych, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III przebywać będzie łącznie: - część biurowo-socjalna 15 osób. Łącznie w zakładzie zatrudnionych będzie 70 osób Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Możliwe zdarzenia pożarowe w obiekcie Należy założyć, iż ewentualne pożary mogą powstać w każdym z pomieszczeń budynku bez względu na porę ich użytkowania. Pomieszczenia użytkowe magazynowe stanowią jedną całość bez wydzieleń dróg ewakuacyjnych. Dlatego też zjawiska pożarowe wstępnego rozwoju pożaru jak dym będą się rozprzestrzeniały w całym układzie hali magazynowej. Możliwe przypadki pożaru wiążą się przede wszystkim z pożarami wyrobów z tworzyw sztucznych, opakowań tekturowych, papierowych i z folii z tworzyw sztucznych. Niezależne strefy pożarowe części biurowych z zapewnieniem odrębnych dróg ewakuacyjnych od przestrzeni produkcyjnych, pozwalają na funkcjonowanie tych stref pożarowych w razie pożaru, niezależnie od przestrzeni produkcyjnych i magazynowych. Strefa pożarowa magazynowa posiada instalację hydrantów wewnętrznych, instalację oddymiania pożarowego oraz oświetlenie ewakuacyjne. W strefach pożarowych socjalno-biurowych pożary mogą powstawać zarówno w kubaturze właściwej pomieszczenia jak i w strefach pomiędzy stropami właściwymi i podwieszonymi. S t r o n a 13

14 Strefy te wykorzystywane są jako trasy przebiegu instalacji użytkowych w obiekcie. Nie można również wykluczyć przypadków sabotażu i rozwoju zdarzeń pożarowych w pomieszczeniach nie zagrożonych pożarem jak sanitariaty, pomieszczenia techniczne, układy komunikacyjne Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych W celu zapewnienia nośności ogniowej i oddzielenia poszczególnych pomieszczeń należy dobrać odpowiednią do zagrożeń pożarowych klasę odporności pożarowej budynku. Z uwagi na przyjęte gęstości obciążenia ogniowego oraz zastosowanie samoczynnych urządzeń odymiających, dla części magazynowej, przyjęto klasę odporności pożarowej E. Wskazaniem jest aby wszystkie zastosowane elementy budowlane były wykonane z materiałów niepalnych, minimalnie z materiałów NRO. Dla budynku biurowo-socjalnego przyjęto klasę odporności pożarowej budynku D. Dla tej klasy dobiera się poszczególne klasy odporności ogniowej elementów budynku. Dobór ten przedstawiono w części opracowania. W celu ograniczenia rozwoju pożaru na cały budynek należy dokonać podziału budynku na strefy pożarowe, które uniemożliwiają rozprzestrzenienie się pożaru, w założonym czasie, na sąsiednie strefy pożarowe. W omawianych budynkach przyjęto, że część magazynowo-produkcyjna, biurowo-socjalna, stanowią odrębne strefy pożarowe. Celem zapewnienia urządzeń służących do gaszenia pożaru we wstępnej jego fazie przez użytkowników obiektu zapewniono w budynku: - instalację wodociągową przeciwpożarową wewnętrzną w postaci hydrantów wewnętrznych Ø 52 z wężem płaskoskładanym w strefie pożarowej magazynowej. - gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Celem zapewnienia dostatecznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w warunkach braku zasilania podstawowego przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne we wszystkich strefach pożarowych. Ze względu na przedstawione przez Inwestora dane, dot. braku zagrożenia wynikającego z ruchu maszyn i urządzeń przy zaniku oświetlenia podstawowego, nie zastosowano oświetlenia bezpieczeństwa w przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych. Oświetlenie bezpieczeństwa zastosowano w pomieszczeniach w rozdzielniach elektroenergetycznych, a także w przestrzeni ładowania akumulatorów. Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim: - zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantów zewnętrznych, - drogi pożarowe umożliwiające dojazd do obiektu w każdej porze roku. - przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający działania ratownicze w przypadku konieczności operowania prądami wody Warunki w zakresie budowlanym Drogi pożarowe Do omawianego budynku są wymagane są drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku. Drogi pożarowe do omawianego budynku zaprojektowano z zapewnieniem poniższych wymagań: - szerokość jezdni nie mniejsza niż 4 m. na całej długości budynku oraz na odcinku 10 m. przed i za budynkiem, na odcinku tym należy dodatkowo zapewnić utwardzone pobocze o szerokości co najmniej 1 m., które może być wykorzystywane do ruchu pieszych, - pomiędzy budynkiem a drogą pożarową nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, - droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu i powrót pojazdu bez cofania; wymaganie to nie dotyczy końcowego odcinka drogi pożarowej o długości do 15 m, zapewniono możliwość przejazdu bez cofania i placu manewrowego poprzez drogę przez sąsiednia działkę i wyjazd na drogę publiczną; S t r o n a 14

15 - budynki powinny być połączone z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, tych wyjść ewakuacyjnych z budynku, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej, - najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej będzie wynosił co najmniej 11 m, - nacisk na oś samochodu 100 kn. Najmniejszą odległość drogi pożarowej od ścian zewnętrznych projektowanych budynków, ustalono na min. 10 m Odporność pożarowa budynku Wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku określono na podstawie kwalifikacji poszczególnych części do kategorii zagrożenia ludzi ZL i kategorii produkcyjno magazynowej PM. Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku, przyjęto na podstawie KZL oraz wysokości budynku. Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii PM, wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku, przyjęto na podstawie przyjętych gęstości obciążenia ogniowego oraz wysokości budynku. Uwzględniono tutaj zasadę, że klasa odporności pożarowej części budynku wielokondygnacyjnego, nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią. Dla części budynku strefy pożarowej magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m² w budynku niskim, jednokondygnacyjnym, należy przyjąć klasę E odporności pożarowej, uwagi na zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających. Budynek ten wykonany będzie z materiałów min. NRO. Dla strefy pożarowej zaliczonej do kategorii ZL III w budynku niskim, dwukondygnacyjnym przyjęto klasę odporności pożarowej budynku D. Projektowane klasy odporności ogniowej elementów budowlanych i stopień rozprzestrzeniania ognia dla klasy odporności pożarowej D przedstawia poniższa tabela. S t r o n a 15

16 Tabela nr 1 Klasa odporności pożarowej budynku Elementy budynku Minimalna odporność ogniowa w min. Rozprzestrzenianie ognia Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) (R30) NRO Ściana zewnętrzna (EI 30)(o-i) NRO Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (EI 15) NRO Ściana wewnętrzna (-) NRO D Konstrukcja nośna dachu (-) NRO Przekrycie i pokrycie dachu 3) (-) NRO Strop (REI 30) NRO Oznaczenia w tabeli: min. - minuty, NRO - nie rozprzestrzeniające ognia, R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn, i okien połaciowych, jeżeli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni. Ściany działowe korytarzowe wykonane w klasie EI 15 odporności ogniowej, Klasa odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego oraz połączenia tej ściany ze stropem. Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych nie dotyczy ścian i stropów oddzieleń przeciwpożarowych. Elementy okładzin elewacyjnych mocowane są do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30 min. S t r o n a 16

17 9.8. Drogi ewakuacyjne Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej czyli drogami ewakuacyjnymi. Ze strefy pożarowej, o której mowa wyżej zapewniono wyjście na zewnątrz budynku. W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, zapewniono przejście ewakuacyjne. Długość przejść w pomieszczeniach magazynowych nie przekraczają dopuszczalnych 100 m w strefie PM - magazynowej. Z uwagi na wysokość hali magazynowej wynoszącą ponad 5 m, występuje możliwość powiększenia przejść ewakuacyjnych o 25%. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w strefie pożarowej magazynowej wynosi 125 m i nie jest przekroczona w tej strefie. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL III wynosi 40 m i nie jest przekroczona w tych strefach. Pomieszczenie powinno mieć dwa wyjścia ewakuacyjne jeżeli w strefie PM posiada obciążenie ogniowe powyżej 500 MJ/m² i jego powierzchnia przekracza 300 m² albo posiada obciążenie ogniowe do 500 MJ/m² i jego powierzchnia przekracza 1000 m². Pomieszczenie magazynowe posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, w tym dwa bezpośrednio na zewnątrz budynku o łącznej szerokości 3,6 m. Łączna szerokość wymaganych wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia magazynowego przyjęto proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi nie mniej niż 0,9m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne do innej strefy pożarowej posiadają szerokość określoną dla wymaganej szerokości schodów z tej strefy pożarowej. 1,2. Drzwi pomiędzy magazynem, a budynkiem biurowym posiadają szerokość min.1,2 m w świetle. W strefach pożarowych ZL III pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób lub jego powierzchnia przekracza 300 m². Drzwi powinny się otwierać na zewnątrz pomieszczenia jeżeli min. jest ono przeznaczone dla ponad 50 osób. Taką sama zasadę przyjęto dla pomieszczeń szatni pracowniczych, które traktuje się jako pomieszczenia na pobyt ludzi. Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczeń służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, posiadają co najmniej, jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszają wymaganej szerokości tej drogi. Sufity w pomieszczeniach wykonano z materiałów niepalnych lub niezapalnych nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwozapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane. W pomieszczeniach PM, tj. produkcyjnych i magazynowych nie zastosowano łatwo zapalnych wykładzin podłogowych. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 2,2 m natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia 2,0m Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dojściem ewakuacyjnym, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa tablica nr 3. S t r o n a 17

18 Tablica nr 3 Rodzaj strefy pożarowej ZL III PM Qd>500 MJ/m² Długość dojścia w m Przy jednym dojściu Przy co najmniej 2 dojściach1) 302) 60 1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100 % od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. W budynku biurowym ewakuacja prowadzona jest przejściami komunikacyjnymi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione i nie będzie stosowane w budynku strefach pożarowych zaliczonych do KZL III. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż m2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji ( hole, przedsionki, korytarze) stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane. W pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych oraz na drogach ewakuacyjnych stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane. Palne elementy wyposażenia wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża posiadają niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI Zakres stosowania i wytyczne branżowe technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Dla projektowanego obiektu, wymagane jest zapotrzebowanie wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s i realizowane jest z sieci wodociągowej zewnętrznej z hydrantami zewnętrznymi 80. Hydranty zewnętrzne posiadają możliwość ich odłączania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. Wymagania dla przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124, poz. 1030). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury m3 stref pożarowych, zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przyciski, będą zlokalizowane przy wejściach głównych do budynku, stref pożarowych i odpowiednio oznakowane. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. S t r o n a 18

19 Kable sterownicze od przycisków umieszczonych przy wejściach wykonane kablami typu HDGs z zapewnieniem ciągłości dostawy energii przez 90 minut. Zaprojektowano oddzielne przeciwpożarowe wyłączniki prądu dla następujących stref pożarowych: - Strefa pożarowa budynku biurowego-socjalnego - Strefa pożarowa budynku magazynowego. Rozłączanie energii będzie następowało w przyłączu elektroenergetycznym na zewnątrz budynku poprzez przyciski zlokalizowane przy wejściach do poszczególnych budynków. Oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa działające co najmniej 2 godziny i spełniające również warunek dla oświetlenia ewakuacyjnego, zastosowano w następujących pomieszczeniach: rozdzielniach elektroenergetycznych, przestrzeni ładowania akumulatorów. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w części PM w pomieszczeniach magazynowych oraz na drogach ewakuacyjnych w części strefach pożarowych ZL III. Zapewniono natężenie oświetlenia min. 1 lux w każdym punkcie dróg ewakuacyjnych. Czas pracy min. 1 godz. Natężenie oświetlenia w miejscach usytuowania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, jak gaśnice przenośne i hydranty, przyciski oraz przy wyjściach ewakuacyjnych 5 lux. Lampy wskazujące kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne z piktogramami w systemie pracy ciągłej tryb jasny. Lampy z kontrolę stanu opraw i obwodów. Podręczny sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice przenośne, w ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego ABC na każde 100 m² powierzchni w strefach pożarowych ZL III - części biurowo-socjalnej oraz w magazynie. Sprzęt umieścić w miejscach łatwodostępnych, przy wyjściach z pomieszczeń, przejściach. Zapewnić maksymalną długość dojścia do tych urządzeń 30m, do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. Gaśnice przenośne będą zastosowane z ładunkiem proszku gaśniczego typu ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz gaśnice z ładunkiem dwutlenku węgla o masie środka gaśniczego 5 kg. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne Dla obiektu stref pożarowych hali magazynu, zakwalifikowanego do kategorii PM, przyjęto wyposażenie tych stref w instalację przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płaskoskładanym. Hydranty umieszczono w sposób zapewniający zasięg hydrantów do każdego punktu tej strefy pożarowej. Zasięg hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płasko składanym o długości 20m wynosi 30m. Przy lokalizacji hydrantów uwzględniono rozkład linii składowych i max. dopuszczone zasięgi działania. Instalację wykonano, uwzględniając jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów o średnicy 52 mm na jednej kondygnacji lub w strefie pożarowej. Zawory odcinające na hydrantach umieszczone na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi. Zapewnić następujące parametry instalacji hydrantowej: - Wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy hydrantu 52 wynosi 2,5 dm³/s, Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego zapewnia wydajność określoną powyżej dla danego rodzaju hydrantu z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie niższe niż 0,2 MPa. - maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. Przewody zasilające instalację hydrantów wewnętrznych wykonane są z materiałów niepalnych. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana z sieci wodociągowej zewnętrznej przeciwpożarowej, obwodowej, zapewniając hydrantom wewnętrznym, zasilanie przez co najmniej 1 godzinę. Zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których zainstalowane będą hydranty wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej: DN 50 dla hydrantów 52, W nieogrzewanych częściach budynków przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia. Dopuszcza się zastosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawodnienie w sposób ręczny i automatyczny. S t r o n a 19

20 Pozostałe wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Instalacja odgromowa Instalację odgromową wykonano dla budynku zgodnie Polskimi Normami. Cały obiekt będzie wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (możliwość przeniesienia się potencjału wyładowania atmosferycznego na instalację wewnętrzną budynków oraz przepięcia łączeniowe). Instalacje elektroenergetyczne Zasilanie zakładu w energie elektryczną następuje ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza zakładem. Zakład posiada jednostronne zasilanie elektroenergetyczne. Zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zasilanie następujących urządzeń przeciwpożarowych następuje sprzed przeciwpożarowych wyłączników prądu: zasilanie bram napowietrzających w instalacji oddymiającej, zestaw hydroforowy do zasilania instalacji hydrantów wewnętrznych 52 w przypadku niewystarczających parametrów w sieci wodnej. Przyciski umieszczone są przy głównych wejściach do poszczególnych stref pożarowych. Kable zasilające przyciski wyłączników przeciwpożarowych posiadają ciągłość dostawy energii przez 90 minut kable typu HDGs. Rozłączanie energii następuje w przyłączach zewnętrznych. Przewody i kable zasilające lub sterownicze urządzeń przeciwpożarowych posiadają następującą zapewnioną ciągłość dostawy energii: Kable od przycisków oddymiających do central oddymiających 30 minut. Przewody do siłowników elektrycznych na bramach napowietrzających i klapach oddymiających 30 minut. Kable sterownicze do urządzeń wykonawczych i sygnałowe. Samoczynne urządzenia oddymiające System sygnalizacji pożaru W projektowanym budynku magazynowym wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji z pełną ochroną strefy pożarowej z wykorzystaniem punktowych jonizacyjnych czujek dymu. Centrala sygnalizacji pożaru wykorzystywana może być do sterowania bram i drzwi przeciwpożarowych, sterowanie uruchomieniem instalacji oddymiania pożarowego oraz może zapewniać system monitoringu pożarowego do jednostki ratowniczo gaśniczej PSP w Częstochowie. Instalacje wentylacyjne Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzeniający ognia, w budynkach PM dopuszczalne jest wykonywanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem, że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85ºC lub zanieczyszczenia mogące się odkładać. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzenia, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać następujące wymagania: Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób uniemożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. S t r o n a 20

21 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych instalacji. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku). Dopuszczalne jest instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic (elektrycznych na paliwo ciekłe lub gazowe), których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160ºC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110ºC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się zainstalowanie na przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w p poż. klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, przy czym jeżeli są prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, mogą alternatywnie być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EIS, wymaganej dla klap. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ogrzewcze Izolacje cieplne i akustyczne przewidziane do zastosowania w tych instalacjach wykonane są w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Znaki bezpieczeństwa Obiekty oznakować znakami bezpieczeństwa Ewakuacja, Ochrona przeciwpożarowa i Techniczne środki przeciwpożarowe. Oznakowanie dotyczy przede wszystkim: - dróg, wyjść ewakuacyjnych i kierunków ewakuacji, - sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych ich miejsc usytuowania i uruchamiania. Certyfikaty i aprobaty techniczne Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe, muszą posiadać polskie deklaracje zgodności producentów, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne. Certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia powinny być wydane przez uprawnione placówki naukowo badawcze, a w szczególności przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. Uwagi końcowe Dla obiektu wymagane jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Urządzenia przeciwpożarowe stosowane w budynku powinny wykonane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. S t r o n a 21

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Dane techniczne: Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Budynek W.C. Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SAMOCHODY DOSTAWCZE, OSOBOWE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SAMOCHODY DOSTAWCZE, OSOBOWE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY Egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SAMOCHODY DOSTAWCZE, OSOBOWE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY na działce ewidencyjnej nr 18/7 położonej w Starachowicach, przy ul. Iglastej, obręb 02 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo semestr VII Warszawa 2010/2011 r. Plansza 1/14 Państwa Członkowskie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Dane techniczne: Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Wiata targowa Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH TADEUSZ MAŁEK 31-534 Kraków, ul. Masarska 3/3 tel/fax. 012 429 58 45 NIP 676 112 03 47 REGON 350 125 302 e-mail: zupmm@wp.pl Obiekt; ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo