SPRAWOZDANIE z działalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007 Skierniewice, luty 2008 r.

2 2 W Y K O N A N I E Z A 2007 ROK I. OCENA TECHNICZNO EKSPLOATACYJNA 1. Zestawienie podstawowych wielkości eksploatacyjnych ( stan na r.) Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Ciepłownia Miejska, w której zainstalowane są 4 kotły: jeden WR-10 i trzy WR-25 o łącznej wydajności 98,8 MW. Z ciepłowni ciepło rozprowadzane jest do 216 węzłów cieplnych za pomocą sieci ciepłowniczej o całkowitej długości ok. 42,84 km; w tym: sieci wysokich parametrów 33,74 - km sieci niskich parametrów 9,1 - km pojemność zładu m Kubatura i powierzchnia obiektów zaopatrywanych w ciepło z sieci miejskiej: L.p. Wyszczególnienie Kubatura [tys.m 3 ] Powierzchnia[tys m 2 ] 1. Budynki mieszkalne 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 2214, ,34 512,47 510,65 - w zakresie ciepłej wody 2053, ,13 477,83 482,20 2. Budynki pozostałe 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 1340, ,43 270,82 273,86 I. Ogółem 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 3555, ,78 783,29 788, Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2007 r. (w GJ). - do ogrzewania pomieszczeń ,39 - do podgrzania wody ,30 razem ,69

3 Rodzaje i ilości węzłów cieplnych. w tym: Wyszczególnienie 2006 r r. Ilość węzłów cieplnych ogółem węzłów grupowych EC (grupa C-1) węzłów indywidualnych EC (grupa C-2) węzłów będących własnością odbiorcy (grupa C-3) Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Węzły 2-funkcyjne (co i cwu) ogółem w tym: dla mieszkalnictwa dla pozostałych Węzły 1-funkcyjne ( co ) ogółem w tym: dla mieszkalnictwa dla pozostałych WYKONANIE PRAC REMONTOWO MODERNIZACYJNYCH W 2007 r. a) w zakresie Ciepłowni Miejskiej oraz SUW : 1. Systematyczne czyszczenie kotłów po stronie ogniowej i wodnej, 2. Remont odżużlaczy i taśmociągów po sezonie grzewczym, wymiana taśmy przenośnikowej taśmociągu odżużlania w estakadzie, 3. Naprawa sklepień zapłonowych i obmurza kotłów,

4 4 4. Remont stropu i konstrukcji wsporczej na hali kotłów, malowanie ścian, konstr. wsporczej, 5. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR10 z wykonaniem sklepienia zapłonowego chłodzonego wodą, 6. Remont i przegląd stacji transformatorowej, 7. Remont przenośnika FULMAR oraz regeneracja kół przenośnika 8. Remont automatyki CM wymiana przetworników i regulatorów 9. Remont instalacji oświetleniowej oraz szaf sterowniczych i rozdzielni NN., 10. Wymiana przepustnic wylotowych kotłów, 11. Remont izolacji termicznej rurociągów w ciepłowni, rurociągi wylotowe kotłów, pompownia 12. Remont wentylatorów wyciągu spalin oraz podmuchowych wszystkich kotłów oraz wyważanie wentylatorów, 13. Czyszczenie zasobników miału, 14. Wymiana uszczelnień zasuw, zaworów oraz pomp, 15. Remont magnetoodmulaczy po sezonie grzewczym, 16. Wymiana rur w instalacji technologicznej CM, odgazowywaczu 17. Wymiana uszkodzonej armatury w ciągach technologicznych CM i SUW. 18. Czyszczenie i przegląd zbiornika retencyjnego BERTA oraz armatury, 19. Odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach EC 20. Remont pomp uzupełniających, 21. Remont instalacji wody chłodniczej na hali pomp, 22. Modernizacja automatyki dyspozytorni, wymiana sterowników oraz modernizacja orogramowania sterującego, 23. Montaż kompensatorów mieszkowych na pompach mieszających oraz uzupełniających 24. Remont układu pomiarowego emisji spalin (kalibracja i pomiary równoległe) Dzięki realizacji ww. prac uzyskano następujące efekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne: Poprawę niezawodności pracy systemu ciepłowniczego CM, efekty ekonomiczne - poprawa sprawności pracy urządzeń, efekty ekologiczne - zmniejszenie zapylenia spalin, poprawę warunków pracy i odtworzenie stanu technicznego obiektów. Dostosowano źródło do nowych wymogów związanych z ochroną powietrza. W Ciepłowni Miejskiej zrealizowano plan remontowo inwestycyjny i uzyskano zamierzone efekty zarówno ekonomiczne, techniczne, środowiskowe jak i społeczne. b) Wykonanie prac w zakresie Sieci Cieplnych : Wykonanie nakładki bitumicznej po budowie sieci cieplnej-ul. Batorego kontynuacja zadania z 2006r. Przebudowa sieci cieplnej do budynków zasilanych z węzła grupowego nr 129 ul. Wańkowicza5 i 11, warsztat SSM, Wagnera1, 2xDz 88,9/160 41mb. Budowa przyłącza do budynku Wańkowicza 11, 2xDz 76,1/140 32,5mb.

5 5 Modernizacja sieci wysokich parametrów na osiedlu Widok, zadanie 4, ciepłociąg do budynku Nasza Chata ul. Armii Krajowej 47, Dz 139,7/ ,5mb, Dz60,3/125 37,7mb. cz.1 Modernizacja spinki ul. Mickiewicza Eskulap, Dz219,1/ ,4mb. Przebudowa przyłącza do przychodni Eskulap, Dz88,9/160 10,5mb. Budowa sieci cieplnej do hali magazynowej VEKI, Dz114,3/ ,7mb. Budowa przyłącza do hali magazynowej VEKI nr1, Dz60,3/125 24,2mb. Budowa przyłącza do hali magazynowej VEKI nr 2, Dz76,1/140 59,3mb. Budowa sieci cieplnej rozdzielczej Plac Floriana, Dz88,9/160 26,5mb. Budowa przyłącza do OSP-Plac Floriana 1, Dz33,7/90 2,6mb. Budowa przyłącza do budynku Plac Floriana 24, Dz33,7/90 15,5mb. Budowa spinki ul. Pomologiczna, Dz168,3/250 97,5mb. Modernizacja estakady napowietrznej nad torami Budowa przyłącza cieplnego do budynku Mireckiego 3 i 3a, Dz42,4/110 23mb. Budowa przyłącza cieplnego do budynku ul. Czerwona 20, Dz60,3/125 82,5mb. Odtworzenie terenu po budowie ciepłociągu wysokich parametrów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej, ul. Batorego Wykonanie nakładki bitumicznej po budowie sieci w ul. Strykowskiej c). Wykonanie prac w zakresie węzłów cieplnych : Budowa 6 węzłów cieplnych w budynkach : ul.wańkowicza 11, Mireckiego 3, Czerwona 20, Floriana 1, hala magazynowa VEKI nr1-200kw, hala magazynowa VEKI nr2-400kw. Wykonanie 5 modułów przyłączeniowych na węzłach cieplnych Remont węzła cieplnego nr 125 ul. Armii Krajowej 49 Remont węzła cieplnego nr 576 ul. Żwirki 3 Remont liczników ciepła w modułach przyłączeniowych i na budynkach Remont pokryć dachowych, obróbek blacharskich, tynków węzłów C-1 Remonty bieżące technologii, automatyki i elektryki węzłów grup C-1,C-2 Rozbudowa telemetrii o 3 węzły cieplne z wykorzystaniem internetowego przesyłu danych (Norwida 3,5,7) Zakup kanalizacji teletechnicznej do sieci transmisyjnej obsługującej telemetrię węzłów W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjno- remontowych przyłączono czterech nowych odbiorców. W związku z przeprowadzonymi pracami poprawił się stan techniczny całego systemu ciepłowniczego, a w wyniku częściowej likwidacji węzłów grupowych ( powstanie węzłów indywidualnych) wzrósł komfort zasilania w ciepło odbiorców. d/ Struktura nakładów na budowę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i nakładów remontowych

6 6 Rok Remonty [zł] Środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne [zł] Razem [zł] Uzyskane efekty z przeprowadzonych zmian modernizacyjnych. Zużycie energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej ( w GJ) ilustruje poniższe zestawienie: a) Zużycie energii elektrycznej na jednostkę energii cieplnej Rok/kwartał 2006 I kw. II kw. III kw. IV kw. Produkcja [GJ] Energia elektryczna [kwh] kwh/gj ,70 5,14 7,81 8,22 5, I kw. II kw. III kw. IV kw ,87 5,12 7, ,86 W 2007 r. zanotowano nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej o około 3,0%. Spowodowane to zostało wysoką temperaturą zewnętrzną w miesiącach zimowych co w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energii elektrycznej do produkcji ciepła. Nie zanotowano poważnych awarii urządzeń elektrycznych w 2007r, które mogłyby wpłynąć na płynność dostaw energii cieplnej dla mieszkańców.

7 7 Moc zamówiona w latach Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która uwzględnia moc cieplną niezbędną dla: a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie, b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie, c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. ROK MOC ZAMÓWIONA (MW) danego roku danego roku ,449 75, ,218 75,884 W 2007 r. wg stanu na 31 grudnia zanotowano wzrost mocy zamówionej w stosunku do 2006 r. o 0,114 MW t.j. 0,15 % Przychód ze sprzedaży energii cieplnej w stosunku do roku 2006 był mniejszy o ,62 zł, co stanowi 1,93 %. Na zmniejszenie przychodu ze sprzedaży głównie wpłynął mniejszy pobór ciepła, ze względu na wyższe temperatury zewnętrzne, niż w poprzednim sezonie grzewczym. Bilans mocy zamówionej w (MW) w latach przedstawiał się następująco: 2006 r. Stan r. - 73,449 Stan r. - 75,218 zwiększenie + 1,769 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 0,552 - pozyskaniu nowej mocy +2, r. Stan r. - 75,218 Stan r. - 74,375 zmniejszenie - 0,8428 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 1, zwiększenia mocy przez odbiorców + 0,816 w tym z pozyskania nowej mocy + 0,531

8 8 d) Zużycie opału w latach 2006 i 2007 ROK ILOŚĆ OPAŁU (T) , ,0 Stan ochrony środowiska w Spółce. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest w bezpośredni sposób zależna od ilości i jakości spalanego opału oraz skuteczności zamontowanych urządzeń ochronnych. W 2007 roku zużycie opału wyniosło ,19 ton. Emisje zanieczyszczeń gazowo-pyłowych nie przekraczają wyznaczonych limitów. Nastąpił jednak, w porównaniu do roku 2006, nieznaczny wzrost emisji SO 2 oraz pyłów spowodowany obniżeniem jakości spalanego opału w II półroczu 2007 r. W dniu r. firma Lloyd s Register Polska Sp. z o.o dokonała weryfikacji rocznego raportu emisyjnego CO 2 za rok Zweryfikowana emisja CO 2 w roku 2006 wyniosła Mg. Emisja CO 2 za 2007 zostanie zweryfikowana do r. Instalacja spalania paliw w CM spełniała w 2007 r. wymagania dotyczące standardów emisyjnych a łączna emisja nie przekraczała wyznaczonych, w Pozwoleniu Zintegrowanym oraz w Pozwoleniu na udział w systemie handlu emisjami, limitów.

9 9 II. PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA 1. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym energii cieplnej. Plan przychodów ze sprzedaży ogółem w 2007 r. został wykonany w 96,8 %. Na sytuację tę miała wpływ wyższa temperatura w ostatnich miesiącach roku w stosunku do planowanej. Przychody ze sprzedaży ogółem za 2007 rok wynoszą zł i są o 4,4 % niższe w stosunku do przychodów roku poprzedniego. Sprzedaż energii cieplnej w ujęciu wartościowym była niższa od roku ubiegłego o zł tj. o 1,9 %. Na sytuację tę miała wpływ warunki atmosferyczne (wyższa temperatura w roku 2007 w porównaniu z 2006 roku). Przychody ze sprzedaży obrazuje załącznik nr 1. Sprzedaż energii wyrażona w GJ była niższa o 5,96 % w stosunku do 2006 r. Ilościowy plan sprzedaży energii cieplnej na 2007 r. został wykonany w 93,5 %. Decyzją Nr OŁO (5)2007/280/VI/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2007 roku, zmieniono decyzję z dnia 9 sierpnia 2006 r. Nr OŁO (6)/2006/V/280/ WL w sprawie zatwierdzania szóstej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z siedziba w Skierniewicach, wydłużając ten okres do dnia 31 sierpnia 2007 r. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego nr 260 poz z dnia 16 sierpnia 2007 r. Taryfa opłat za energię cieplną ulegała zmianie w ostatnich latach w następujących terminach: - z dniem 1 stycznia 1998 roku o 8 % ; z tym też dniem wzrósł podatek VAT z 17 % na 22 % - z dniem 1 maja 1998 roku o 7 %. - z dniem 1 sierpnia 2000 roku o 10,96%. - z dniem 1 września 2001 roku o 3,15%. - z dniem 1 października 2002 roku o 2,88% - od dnia 1 grudnia 2003 roku - bez zmian do 31 sierpnia 2005 roku - od dnia 1 września 2005 roku o 2,96 % do 30 września 2006 roku - od 1 października 2006 r. bez zmian przedłużenie do 31 lipca 2007 roku - od 1 sierpnia 2007 r. o 4,16 % do 31 sierpnia 2008 r. Wielkość sprzedaży energii cieplnej w 2007 r. w wyniku nowych podłączeń wyniosła 549 GJ.

10 10 Struktura sprzedaży wg poszczególnych grup odbiorców ukształtowała się w sposób przedstawiony w załączniku nr 2. Podkreślić należy, że 65,89 % sprzedaży energii cieplnej skierowana jest dla budownictwa mieszkaniowego, 10,64 % stanowią odbiorcy urzędów i instytucji, natomiast przemysł zaledwie 5,37 %. Pozostali odbiorcy stanowią 18,10 % odbioru. 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży. Efekty działalności gospodarczej Spółki za 2007 rok w postaci pozostałych przychodów ze sprzedaży zamykają się kwotą ,87 zł i stanowią 1,06 % przychodów ze sprzedaży. Przychody w tej grupie pozyskano głównie w wyniku konserwacji węzłów obcych, świadczenia usług transportowych, wykonania badań jakości węgla oraz dzierżawy. 3. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży. Zasady ewidencji kosztów w Spółce dostosowano do wymogów ustawy o rachunkowości, polegają one między innymi na przegrupowaniu kosztów. W załączonym do niniejszego sprawozdania załączniku nr 3 prezentowane są niektóre elementy gospodarcze, które wyrażone zostały w jednostkach naturalnych celem przybliżenia struktury kosztów produkcji i dystrybucji oraz tendencji zmian w latach Koszty działalności gospodarczej w relacji do wielkości planowanych przedstawia załącznik 4. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów rodzajowych za rok 2006 i 2007 w tys. zł. L.p Wyszczególnienie kosztów Wykonanie za 2006 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % Wykonanie za 2007 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % 1 Amortyzacja , ,8 2 Zużycie materiałów, w tym: , ,8 opał , ,7 mat. do remontów 898 5, ,5 3 Energia elekt. woda, ścieki, inne , ,9 w tym: energia elektryczna 919 5, ,2 woda, ścieki, gaz 126 0, ,7 4 Usługi obce , ,3 w tym: transport. zw. z przew. opału , ,3 remontowe 158 0, ,6 5 Podatki i opłaty , ,2 6 Wynagrodzenia , ,1 6 Ubezpieczenia społ. i inne świadcz , ,9 7 Pozostałe 97 0, ,0 Razem , ,0

11 11 Koszty w zł własne dzielą się na : 2006 r r. koszty działalności podstawowej (koszt własny prod. i dystryb. energii cieplej) , ,49 w tym: koszty produkcji ciepła i nośnika , ,60 koszty dystrybucji , ,89 Koszty działalności pozostałych , ,69 Koszty działalności pomocniczej , ,39 Koszty Zarządu , ,12 Koszt własny ogółem wynosi , ,69 Jednostkowy koszt własny prod. i dystrybucji 1 GJ energii cieplnej 2006 r r. w zł Jednostkowy koszt własny produkcji i dystrybucji energii cieplnej 35,33 37,91 Stan zapasu węgla na 1 stycznia w ostatnich latach w tonach wynosił: Rok miał węglowy , ,50 Na koniec 2007 roku firma posiadała niezbędny zapas węgla zapewniający utrzymanie ciągłości produkcji. Wielkość ta wynosząca 4 534,50 tony była wielkością optymalną, gwarantującą ciągłość produkcji i dostosowaną do możliwości odbioru z ekspedycji w okresie zimy. 4. Przychody z operacji finansowych i koszty finansowe Przychody finansowe za 2007 stanowią kwotę ,06 zł. Źródłem przychodów były : w zł 2006 r r. zapłacone odsetki od lokat , ,08 odsetki bankowe od środków na rachunkach 115,74 19,70 zapłacone odsetki od należności przez odbiorców , ,15 niezapłacone odsetki od należności ,81 - pozostałe ( rozw. odpis aktual.) , ,13

12 12 Razem przychody finansowe wynoszą , ,06 Głównym źródłem przychodów są w roku 2007 odsetki od lokat. Koszty finansowe w 2007 roku zamknęły się kwotą ,99 zł. Koszty wynikały z: w zł 2006 r r. odpisy aktualizujące należności ,95 - umorzone odsetki od należności ,05 75,84 zapłacone odsetki z pozostałych tytułów 5 131,00 168,16 odsetki od kredytów na inwestycje , ,23 wycena pożyczki WFOŚ , ,79 ujemne różnice kursowe 394, ,52 pozostałe 1 650,42 5,45 Razem koszty finansowe wynoszą , ,99 Na wielkość kosztów finansowych największy wpływ mają odsetki od kredytów na inwestycje. 5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg w roku 2007 stanowią kwotę ,75 zł. Przychody kształtowały się następująco: w zł 2006 r r. przych. z tyt. rozwiąz. odpisów aktualiz.aktywa , ,85 zwrot kosztów postępowania sądowego 5 437,95 594,00 otrzymane odszkodowanie z PZU ,38 uzyskany złom ze sprzedaży zlikwidow. środ.trw ,00 - uzyskany złom powstały w wyniku remontów ,90 sprzedaż środka trwałego 150, ,88 nieodpł. przejęcie środka tr. i WNiP , ,24 sprzedaż uprawnienień do handlu emisjami ,50 - sprzedaż ciepłomierzy, przyłączy i opł.przyłączeniow ,45 - nadwyżka inwentaryzacyjna materiałów (opał) ,48 pozostałe przychody operacyjne 7 161,97 79,02 Razem przychody operacyjnewynoszą , ,75

13 13 Na wielkość przychodów miały wpływ przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualiz. aktywa oraz sprzedaż środków trwałych (samochody). W tym roku na wielkość przychodów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego miały wpływ brak przychody z tytułu sprzedaży handlu emisjami. Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg w roku 2007 wyniosły ,17zł.. Koszty kształtowały się następująco: w zł 2006 r r. odpisy aktualizujące wartość aktywów , ,26 zlikwidowane środki trwałe-uorzenie , ,28 sprzedaż WNiP umorzenie prawa do emisji CO , ,56 zaniechane inwestycje 5 083,22 931,60 nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej ,11 zapłacone koszty sądowe 850,20 - przekazane darowizny , ,20 odszkodowanie zasądzone za nieprawidł. rozwiązan. umowy o pracę , ,00 korekta zasiłku powypadkowego 6 023,73 - odszkodowanie ,00 pozostałe 649,12 52,16 Razem koszty operacyjne wynoszą , ,17 Na zmniejszenie kosztów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego miały wpływ mniejsze kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów a także umorzenia od zlikwidowanych środków trwałych.

14 14 III. WYNIK FINANSOWY Rachunek wyników Spółki za 2007 rok wykazuje dodatni wynik z całokształtu działalności w wysokości ,27 zł. (zysku brutto) i zysk netto w wysokości ,5 zł. Spółka osiągnęła stratę na sprzedaży w wysokości ,38 zł, wobec zysku na sprzedaży w 2006 r. w wysokości ,02. Na dodatni wynik brutto miało przede wszystkim wpływ dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości ,58 zł. (wobec dodatniego salda w wysokości ,86 zł. w 2006 r.) oraz dodatnie saldo z działalności finansowej 1 227,07 zł (wobec ,32 zł w 2006 r.) Wyliczenie zysku netto przedstawia (w zł.) przedstawia załącznik nr 5 Podstawowy wpływ na kwotę podatku dochodowego ma różnica między przychodami a kosztami podatkowymi.

15 15 IV. SYTUACJA FINANSOWA Sytuację finansową Spółki z chwilą jej powstania należało ocenić pozytywnie. W momencie utworzenia Spółka została wyposażona w niewielki majątek obrotowy, pozwalający na poniesienie pierwszych kosztów produkcji energii cieplnej. Spółkę charakteryzuje sezonowość produkcji, gdzie większość przychodów osiąga się w czterech pierwszych i dwóch ostatnich miesiącach roku podatkowego. W 2000 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art.25 ust.6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 54 poz. 654 z póź. zmianami). Formę rozliczenia podatku dochodowego zastosowano od 2000r. i utrzymano do 2007 r. Podstawę do opodatkowania stanowiła 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu korekty CIT-8 za 2006 r. Na tej podstawie Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy. Uznaje się, że ten sposób rozliczenia z budżetem utworzony również w 2007 r. jest korzystniejszy dla Spółki, ponieważ za okres 3-ch pierwszych miesięcy wniesione zostały zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ,00 zł; gdy w 1999r.(tj. w ostatnim roku rozliczania wg starego systemu) musiała zapłacić zł. Suma zaliczek wniesionych za cały 2007 r. wyniosła ,00 zł. Zobowiązania były proporcjonalne do upływu okresu rozliczeniowego. Tym samym środki pieniężne mogły być lepiej wykorzystane przez Spółkę. Na koniec roku obrotowego Spółka osiągnęła dochód do opodatkowania w wysokości ,00 zł., który powstał w oparciu o poniesione koszty i przychody podatkowe. Wpływa to pozytywnie na działalność Spółki i daje lepsze wykorzystanie środków finansowych. Należy nadmienić, że Spółka wykazała dodatnie saldo środków pieniężnych na koniec roku ,44 zł ( ,51 zł za 2006 r.). Okresowa nadwyżka środków finansowych pozwoliła na uzyskanie dodatkowych przychodów z odsetek od lokat ( str. 11). Z uwagi na wyższe temperatury w IV kwartale 2007 r. oraz zapewnienie płynności finansowej spółka otrzymała kredyt w wysokości ,- zł., z którego skorzystała w niewielkim stopniu. Spółka korzystała w 2005 r. z pożyczki z WFOŚ na dofinansowanie zadania Redukcja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z ciepłowni w Skierniewicach. W roku 2006 rozpoczęto spłatę pożyczki. Pożyczka była sukcesywnie spłacana wg harmonogramu.

16 16 Na koniec roku pozostało do spłacenia zł. Z uwagi na sezonowość działalności Spółki występuje znaczna rozbieżność pomiędzy przychodami a wydatkami. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego, spółka gromadzi i powiększa wolne środki finansowe dla zapewnienia prawidłowej regulacji okresowych obciążeń podatkowych, gromadzenia zapasów opału oraz stworzenia bufora dla nieprzewidzianych sytuacji (awaria i inne sytuacje losowe). Wszystkie środki pieniężne Spółki na kwotę ,35 zł wykazane w bilansie za 2007 r. ujęto łącznie ze środkami na rachunku ZFŚŚ oraz z naliczonymi odsetkami od lokat (aktywa obrotowe, dział III-Inwestycje krótkoterminowe), gwarantują płynność finansową i prawidłową działalność gospodarczą. W 2007 roku Spółka sporządzała prognozowane wpływy i wydatki pieniężne w układzie miesięcznym i opierając się na tych zestawieniach, w sposób uporządkowany sterowała ich przepływem. Umożliwiło to terminowe regulowanie zobowiązań, a lokowanie okresowych małych nadwyżek środków pieniężnych przyniosło ,08 zł. przychodu, wobec ,00 zł w 2006 roku. Informacje na temat zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących można uzyskać na podstawie kształtujących się następujących wskaźników: Nazwa wskaźnika Wskaźnik płynności bieżącej (I) Wskaźnik płynności szybkiej (II) Wskaźnik płynności atychmiastowej (III) Wskaźnik rentowności majątku (ROA) Rentowność netto sprzedaży Rentowność kapitału własnego (ROE) Rentowność zasobów osobowych Treść ekonomiczna wskaźnika aktywa obrot.-należ.z tyt.dostaw i usł.powyżej 12 m-cy zobowiązaniakrótk. zobow.krótkoter.powyżej 12 m-cy akt.obr. zap-krót.rmkczyn.-nal.tyt.dos.usł.powyż.12 m-cy zobowiązania krótk.-zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy Inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótk. zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem wynik finansowy netto x 100 kapitały własne zysk netto przeciętny stan zatrudnienia Poziom Poziom wskaźnikwskaźnika a na na r r. 2,58 2,57 2,08 2,04 0,77 0,47 0,90 0,05 1,63 0,09 1,05 0, ,2 153,8

17 17 W okresie analizowanym wskaźniki wykazują dobrą kondycję finansową Spółki, poziom dwóch pierwszych jest zbliżony do w stosunku do roku poprzedniego, następne wskaźniki wykazują spadek w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik szybki wskazuje na szybkie możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, a wskaźnik płynności bieżącej informuje nas o dobrej kondycji finansowej. Pomiar płynności finansowej oparty na wielkościach bilansowych, pokazujący poziom na dany moment, jest w odniesieniu do Spółki ważnym, choć nie jedynym parametrem do oceny działalności. Pozycję finansową Spółki w dłuższym okresie można ocenić na podstawie wysokości kapitałów własnych, które świadczą o wiarygodności Spółki. Kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego 2007 wynosi ,80 zł. i wzrósł on w stosunku do roku poprzedniego o ,21 zł (szczegóły PODSUMOWANIE str. 23).

18 18 SYTUACJA KADROWA, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIEA Przeciętne zatrudnienie Spółki w 2007 roku wyniosło 101 osób. Stan zatrudnienia na dzień r. wynosił 94 osoby w tym: - na stanowiskach robotniczych 61 osób - na stanowiskach nierobotniczych 33 osób W okresie roku sprawozdawczego przyjęto do pracy 3 osoby, w tym 3 osoby na stanowiska nierobotnicze. Rozwiązano umowy o pracę z 13 osobami w tym 4 ze stanowisk robotniczych i 9 osób ze stanowisk nierobotniczych. Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia Liczba pracowników ogółem w tym posiadających wyższe wykształcenie: Stan na 31.XII. 2005r Stan na 31.XII.2006r Wyższe Studium zawodowe Średnie zawodowe Liceum ogólnokształcące ZSZ Podstawowe Stan na 31.XII.2007r Struktura zatrudnienia wg wieku - pracownicy na stanowiskach robotniczych Stan na 31.XII. 2005r Stan na 31.XII.2006r. Stan na 31.XII.2007r. - do 35 lat d 36 do 50 lat lat i wyżej pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Stan na 31.XII.2005r. Stan na 31.XII.2006r Stan na 31.XII.2007r. -do 35 lat od 36 do 50lat lat i wyżej

19 19 - pracownicy na stanowiskach robotniczych i na nierobotniczych Stan na 31.XII.2005r Stan na 31.XII.2006r. Stan na 31.XII.2007r Struktura czasu pracy przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2005r 2006r 2007r Czas przepracowany w tys. godzin 187,1 186,5 177,0 - godziny nadliczbowe 0,4 0,3 0,1 Czas nieprzepracowany W tys. godzin w tym: -absencja chorobowa 29,5 7,8 29,0 7,5 29,2 6,6 -nieusprawiedliwione urlopy wypoczynkowe 19,7 20,0 20,9 -pozostałe 2 1,5 1,7 W celu pogłębienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych w roku 2007 uczestniczyło 112 pracowników w kursach (w tym BHP 78 osób).

20 20 STAN BHP I. Stan zatrudnienia Ogółem - 94 w tym kobiet - 20 II. Wypadki przy pracy W roku wydarzyły się 4 wypadki przy pracy w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych. Główną przyczyną powstania tych wypadków była zbyt mała koncentracja i nieuwaga poszkodowanych. W wyniku powstania wypadków przy pracy poszkodowani przebywali na zwolnieniach lekarskich w ilości 117 dni. III. Choroby zawodowe W Energetyce Cieplnej nie występują choroby zawodowe i nie występuje podejrzenie takich chorób wśród naszej załogi. Na bieżąco prowadzimy badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach NDN i NDS nie występują przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników. IV. Opieka Lekarska Pracownicy naszego zakładu są pod stałą opieką lekarską w Sk-cach przy ul. Wita Stwosza (Przychodnia Przemysłowa), gdzie są poddawani specjalistycznym badaniom okresowym, wysokościowym, itp. Przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracowników w zakładzie pracy nie ma. V. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie Pracownicy Energetyki Cieplnej wyposażeni są w odzież i obuwie robocze i ochronne zgodnie z tabelą norm, która jest uzgodniona ze Związkami Zawodowymi i Społecznym Inspektorem Pracy i odpowiada wymogom i normom obowiązującym. Pracownicy otrzymują ponadto ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację wg stopnia zabrudzenia.

21 21 VI. Szkolenie pracowników Szkolenie pracowników - instruktaż ogólny prowadzony jest przez służbę BHP Szkolenie BHP na stanowisku pracy prowadzone przez kierowników wydziałów i mistrzów. Inne szkolenia w dziedzinie BHP okresowe prowadzone jest przez wyspecjalizowane instytucje. Pracownicy nasi mają aktualne szkolenia bhp obowiązujące w zakładzie oraz są zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na zajmowanych stanowiskach pracy. VII. Warunki higieniczno-sanitarne Warunki higieniczno sanitarne w zakładzie są bardzo dobre Szatnie wyposażone są w szafki odzieżowe odrębnie połowa szafki na odzież roboczą i połowa na odzież czystą. Umywalnie wyposażone są w natryski i umywalki zgodnie z normą w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników na wydziałach. Ściany wyłożone są glazurą, podłogi terakotą w celu utrzymania należytego porządku. Stołówki wyposażone w lodówki do przechowywania posiłków dla pracowników.kuchnie gazowe znajdują się na stołówkach do podgrzewania posiłków na wszystkich wydziałach. Pomieszczenia higieniczno sanitarne są zadbane i nie wymagają remontów.

22 22 VII. PRZEWIDZWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI Spółka opracowała plany remontowy i inwestycyjny na rok Głównym celem inwestycji w 2008 r. jest planowana budowa sieci cieplnych, przyłączy oraz węzłów w celu pozyskania nowych odbiorców energii cieplnej. Jednym z podstawowych zadań jest przebudowa sieci kanałowej na preizolacyjną, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła dostarczanego do odbiorcy. Planuje się również modernizację oznakowania przeszkodowego komina w celu dostosowania do nowych rozporządzeń w tym zakresie. W 2008 r. zostaną przeprowadzone: modernizacja automatyki CM, modernizacja układów pompowych ciepłowni w celu usprawnienia pracy sytemu oraz modernizacja podgrzewacza kotła WR25 nr 2 w celu poprawienia niezawodności pracy kotła i całej ciepłowni. Sytuacja ekonomiczna spółki pozwala na finansowanie bieżącej działalności i prac remontowych środkami uzyskanymi z przychodów, natomiast w przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym może powstać konieczność korzystania z kredytów bankowych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31122009r. Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świebodzinie I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Warszawa dnia 31 marca 2016 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2013.

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2013. Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2014r w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2013. Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis WE WROCŁAWIU, PL. BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki SPKIN 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27 NIP 526-16-97-669 Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wariant porównawczy Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ĆWICZENIA 6/7. [2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego Wstępna analiza rachunku zysków i strat 1. Kategorie wyniku finansowego: a. Wynik ze sprzedaży b. Wynik z działalności operacyjnej c.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Lp stan na Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie Zmniejszenie 1-01-2016 31-12-2016 1-01-2016 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2013 31.12.2012 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 287 318 139 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 30.9.2011 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 235 305 523 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o.

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

. Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosi zł ,69

. Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosi zł ,69 INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO BILANSU za 2016. I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych. Bez zmian. -

Bardziej szczegółowo

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem BILANS Aktywa razem 314 241 312 654 Aktywa trwałe 280 247 280 667 Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie 171 561 171 494 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 293 963 293 915 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa, 29 marzec 2013 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. PUNKT I A. Aktywa trwałe Zestawienie zmian wartości środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.: Grupa KRŚT Wartość

Bardziej szczegółowo