Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny powstał na terenach pokopalnianych takich jak KWK Wawel w Rudzie Śląskiej czy KWK Polska Świętochłowice.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny powstał na terenach pokopalnianych takich jak KWK Wawel w Rudzie Śląskiej czy KWK Polska Świętochłowice."

Transkrypt

1 Śląski Park Przemysłowo Technologiczny został powołany do życia w 2004 r. z inicjatywy dwóch miast Rudy Śląskiej i Świętochłowic. To ponad 1000 hektarów powierzchni w tym ok. 300 ha pod nowe inwestycje. Tereny są doskonale skomunikowane i położone w centrum aglomeracji śląskiej. Stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu doskonałych inwestycyjnie terenów. Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny powstał na terenach pokopalnianych takich jak KWK Wawel w Rudzie Śląskiej czy KWK Polska Świętochłowice. Zadania Do naszych zadań należy stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności gospodarczej. Ważnym aspektem jest również pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie przedsiębiorcom najkorzystniejszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

2 Zrealizowane projekty W oparciu o dofinansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu Śląski Park zrealizował dwa projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Pierwszy projekt: Inwestycje infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym 1. Lokalizacja: Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego 2. Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 3. Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki. 4. Całkowita wartość projektu: ,88 zł 5. Wartość dotacji: ,79 zł 6. Projekt realizowany od września 2005 do czerwca Zakres projektu Projekt został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie założono remont generalny budynku biurowego po byłej KWK "Polska" w Świętochłowicach wraz z przyległościami (parkingiem i zielenią) o powierzchni użytkowej 935,82 m 2. W dniu r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku biurowego w Świętochłowicach. Do dyspozycji najemców oddano 20 biur, klimatyzowaną salę konferencyjną oraz miejsca parkingowe. Na chwilę obecną całość powierzchni jest udostępniona przedsiębiorcom.

3 Przed Po W drugim etapie przewidziano budowę: - drogi dojazdowej o długości 1,69 km przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej, - infrastruktury w postaci hali magazynowo - produkcyjnej o powierzchni użytkowej 7 153,9 m 2, - budynku socjalno - biurowego o powierzchni użytkowej 844,4 m 2, - budynku kotłowni z portiernią o powierzchni użytkowej 157,2 m 2 - konieczne przyłącza i sieci (oczyszczalnia ścieków wraz z separatorem), - oraz placów składowych o powierzchni m 2. Przedsięwzięcie przy ulicy Zajęczej zostało poprzedzone robotami makroniwelacyjnymi, mającymi na celu wypełnienie zapadlisk i wyrównanie terenu. W dniu r. została oddana do użytku nowoczesna hala magazynowo - produkcyjna wraz z całą infrastrukturą. Przed Po

4 Drugi projekt: Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - "Architektura i Budownictwo" 1. Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 2. Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki. 3. Całkowita wartość projektu: ,03 zł 4. Wartość dotacji: ,68 zł 5. Projekt realizowany od lutego 2007r. do czerwca 2008r. 6. Zakres projektu Projekt dotyczył terenu o powierzchni łącznej m 2 położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty. Obejmował remont trzech zdewastowanych budynków (cechowni, łaźni oraz lampowni) po byłej KWK "Wawel" oraz remont odcinka drogi wewnątrzparkowej, placu manewrowego i parkingu. Cały teren został oświetlony i ogrodzony. 7. W wyremontowanych budynkach powstały: 1. W budynku po kopalnianej lampowni powstały nowoczesne powierzchnie biurowe, przygotowane pod wynajem - powierzchnie komercyjne, pełnopłatne; 2. W budynku po kopalnianej łaźni powstały nowoczesne powierzchnie biurowe specjalnie przystosowane do działania firm usługowo projektowych oraz dla nowo powstających firm w inkubatorze; 3. Do budynku cechowni została przeniesiona siedziba Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego oraz dla nowo powstających firm w inkubatorze; W budynku po kopalnianej cechowni powstała również specjalistyczna powierzchnia wspólna wraz z otaczającymi ją biurami. Powierzchnia ta będzie wykorzystywana do: pracy wieloosobowych zespołów projektowych, organizacji prezentacji wypracowanych projektów, prowadzenia prac projektowych wymagających dużych powierzchni, organizowania konferencji, a nawet organizacji imprez typu targów (np. targi nowoczesnych technologii

5 w budownictwie). 8. Zagospodarowanie terenu i budynków po byłej KWK "Wawel" podzielono na trzy strefy funkcjonalne: 1. Główny plac zawierający w posadzce mapę Aglomeracji Górnośląskiej. 2. Parkingi i dojazdy. 3. "Śląski Dywan" - główny trakt komunikacji pieszej z osiowym traktem wejściowym "Silesianeum" i zlokalizowanym przy nim elemencie plastycznym oraz odchodzącymi na boki "ścieżkami informacyjnymi" zakończonymi tablicami informacyjnymi. W tej części został zrealizowany ogród edukacyjno- rekreacyjny. Przed Po Efekt końcowy

6 Mapa aglomeracji w posadzce przed budynkiem byłej cechowni KWK Wawel Główny trakt komunikacji pieszej z osiowym traktem wejściowym Silesianeum Widok z boku na kompleks budynków po byłej KWK Wawel

7 Widok na cały kompleks budynków po byłej KWK Wawel Otwarcie Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych: Architektura i Budownictwo oraz hali produkcyjno magazynowej przy ulicy Zajęczej Pierwszy w Polsce Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych: Architektura i Budownictwo przeznaczony dla architektów oraz budowlańców powstał w budynkach po byłej cechowni, łaźni i lampowni KWK Walenty Wawel w Rudzie Śląskiej, który 7 listopada 2008 roku został oficjalnie oddany do użytku. Koncepcja zagospodarowania terenu i budynków po byłej KWK Walenty Wawel powstała w wyniku zorganizowanych przez władze Śląskiego Parku Przemysłowego w 2006 roku warsztatów dla studentów architektury. Projekt przedsięwzięcia pod nazwą Silasianeum wymyśliły dwie ówczesne studentki architektury Aneta Wiatr i Aleksandra Postawa. Postawiły na połączenie edukacji i promocji regionu. Wrażenie robi otoczenie Inkubatora, przed wejściem w kostce brukowej powstała mapa aglomeracji, z drugiej strony ułożono napis Silesianeum. Ciekawym elementem jest otwarty, barwny pasaż przed cechownią nazwany śląskim dywanem. Do jego wykonania posłużyły materiały będące metaforą kulturowego dziedzictwa Śląska: węgiel, cegła, beton, drewno i piasek. Celem Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych: Architektura i Budownictwo jest ułatwianie młodym architektom i budowlańcom samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Cały projekt jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przyszli absolwenci tej uczelni mogą na preferencyjnych warunkach zakładać siedziby nowo powstałych firm. W dziedzinie geodezji nawiązano współpracę z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie Wydział Zamiejscowy w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.

8 Docelowo w Inkubatorze powstał Klaster Usług Architektura Budownictwo Geodezja czyli nowa forma gospodarcza, skupiająca firmy pokrewnych branż. Firmy zrzeszone w Klastrze dzięki wspólnej wymianie doświadczeń, szkoleniom, oraz dostępowi do nowych technologii, którymi dysponować będzie Klaster poprawią swoją konkurencyjność na rynku oraz jakość proponowanych usług. Klaster umożliwi również bezpośredni kontakt z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo badawczymi. W tym dniu nastąpiło również uroczyste otwarcie nowoczesnej hali produkcyjno magazynowej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej. Na ulicy Zajęczej przeprowadzone zostały prace makroniwelacyjne terenu i została wybudowana hala produkcyjno - magazynowa wraz z zapleczem socjalno biurowym, portiernią, kotłownią oraz przyległymi placami składowymi. W chwili obecnej najemca prowadzi tam najnowocześniejszą w Europie produkcję konstrukcji stalowych. Podsumowanie Park zaoferował przedsiębiorcom w Rudzie Śląskiej powierzchnie magazynową w postaci hali produkcyjnej z budynkiem socjalno biurowym oraz kotłownią o całkowitej powierzchni ponad 8tys. m². Dodatkowo przy hali znajduje się plac składowy o powierzchni m². Cały ten kompleks został zagospodarowany na produkcję konstrukcji stalowych w miesiącu kwietniu 2009 r.najemca tej hali (firma Zekon Sp. z o.o.) rozpoczął produkcje. W budynkach po byłej KWK Wawel (cechownia, łaźnia, lampownia) zagospodarowano ok. 4 tys. m² powierzchni biurowej. W chwili obecnej lokalizacje znalazły 2 duże firmy, w tym 1 duża firma projektowa, która zatrudnia 80 osób oraz 9 firm mniejszych o profilu geodezyjnym i architektonicznym. Do dyspozycji przedsiębiorców jest sala wystawowa mająca spełniać funkcje konferencyjnej ok. 300 m² oraz mniejsza sala konferencyjna na 30osób. Atutem jest dobry standard tych pomieszczeń, bezpłatny parking oraz dojazd do DTŚ łączącej z Katowicami w 3 min. Dookoła budynku znajduje się tzw. mała architektura zaprojektowana przez studentki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach w postaci mapy aglomeracji w kostce brukowej i ścieżek edukacyjnych. Natomiast w budynku po byłej KWK Polska -Wirek w Świętochłowicach swoja działalność prowadzi 14 firm. Ponadto Park posiada tereny przygotowane inwestycyjnie: o powierzchni 15 ha i powierzchni od 1 do 3 ha. Działające w ramach parku Biuro Obsługi Inwestora zapewnia profesjonalną obsługę potencjalnych inwestorów. Głównym atutem jest przede wszystkim dobre skomunikowanie

9 terenów inwestycyjnych z Drogową Trasą Średnicową i autostradą A4. Należy tu także wspomnieć o dużej przychylności władz samorządu Rudy Śląskiej i Świętochłowic w sprawnym załatwianiu spraw nurtujących inwestorów. Główny nacisk w strategii działań położono na rozwój nowych technologii. Dzielnica przemysłów kreatywnych to idea, która przyświeca władzom spółki. Pierwsza sfera działalności to zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, a druga to wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie innowacji architektoniczno geodezyjnych. W 2008 r. Zarząd ŚPPT nawiązał kontakty z dwoma uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz z Politechniką Śląska w Gliwicach. Spowodowało to przewartościowanie koncepcji rozwoju Parku. Śląski Park Przemysłowo Technologiczny to nie tylko duże pieniądze, firmy biura i produkcja przemysłowa. Instytucja ma także ambicje, by stać się ważnym ośrodkiem integrującym lokalne środowisko biznesowe. Temu służyło spotkanie wigilijne oraz karnawałowy bal charytatywny, z którego dochód przeznaczono na zakup nowoczesnego instrumentu dla tomka Kowalika niewidomego muzyka i wokalisty z Rudy Śląskiej. Park zamierza również łączyć biznes z kulturą. Powierzchnia wystawiennicza w budynku starej cechowni po KWK Wawel jest idealnym miejscem na organizowanie wystaw. Stąd obecność obrazów ze zbiorów Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej udostępnionych przez Fundację dla Śląska w ramach wystawy Śląsk - oraz fotografie Piękno w brzydocie zdjęcia obiektów poprzemysłowych regionu oraz Studio Arciszewski fotografie z początków XX w., stąd też wernisaże prac Georgija Safronowa, Kornela Wilczka oraz wystawa KU NIEPODLEGŁOŚCI zbiorów Stanisława Trefonia i prac z I konkursu im. Juliusza Marcisza. Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Andrzeja Stani. Śląski Park Przemysłowo Technologiczny integruje środowiska biznesowe Rudy Śląskiej i Świętochłowic organizując cykliczne spotkania biznesowe w formie śniadań. Przyszłość Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Ważnym krokiem w życiu Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego było stworzenie w maju 2009 r. strategii działania. Główną osią wizji strategicznej ŚPPT jest wzmacnianie pozycji Parku jako najważniejszego środowiska kreatywności i innowacji w mieście. Park będzie instytucją otwierającą się na współpracę z otoczeniem,

10 oferującą usługi i udogodnienia wspierające rozwój działalności innowacyjnych kreatywnych. Poprzez współpracę ze środowiskami naukowymi oraz wykorzystywanie własnych doświadczeń Park stanie się liderem w Aglomeracji Górnośląskiej w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Dokument ten wyznacza w dwóch horyzontach czasowych (2012 i do 2015) generalne cele działania Spółki. Działania strategiczne zostały wyodrębnione z uwzględnieniem odbiorców usług Parku oraz jego kluczowych kompetencji. Zaliczono tu: Działalność dewelopersko usługową, spełniającą funkcje obsługi firm działających w Parku, osiedlenia inwestorów zewnętrznych oraz organizacji i koordynacji procesów inwestycyjnych; Działalność inkubacyjno usługową, spełniającą funkcje inicjowania i rozwoju firm przemysłów kreatywnych, a także integracji i kreowania partnerstwa; Działalność kapitałowa - zarządcza, spełniającą wewnętrzne funkcje pomnażania kapitału materialnego i niematerialnego parku oraz zarządzania informacją i wiedza, własnością intelektualną. W oparciu o te nową strategię, przy współpracy Wydziału Architektury politechniki Śląskiej Park opracuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla swoich terenów (1020,2 ha). Oba te dokumenty stworzą spójna całość i wyznaczą przyszłe kierunki rozwoju Śląskiego parku Przemysłowo Technologicznego sp. z o.o. jednocześnie zarządzający pilnie śledząc potrzeby ciągle zmieniającego się rynku będą na nie odpowiadać. Współpraca Parku z wyższymi uczelniami pozwoliła studentom wykreować innowacyjne pomysły na zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych, które wcielane są w życie w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach.

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT)

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) Kim jesteśmy Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, na której

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 MEETING PLANNER GUIDE WSTĘP 01 Z ogromną przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent: dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza 150 800,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 wersja rozszerzona Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis Treści 1. Gliwice

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo