PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72"

Transkrypt

1 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, Warszawa Tel: , NIP: , REGON: Warszawa, grudzień 2012 Nr egz.: 1 Tom: 2 PROJEKT PRZEBUDOWY Faza projektu: Projekt Wykonawczy Nazwa: Adres inwestycji: Hala produkcyjno magazynowa Ośrodka Badań i Rozwoju Predom ul. Krakowiaków 53, Warszawa Inwestor: Instytut Technologii Elektronowej Al.Lotników 32/ Warszawa Zakład Produkcji Doświadczalnej OBR Predom ul. Krakowiaków 53, Warszawa Zespół projektowy: projektant: sprawdzający: Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 mgr inż. Emilia Suchecka nr upr. MAZ/0473/POOS/10 Instalacje elektryczne: projektant: mgr inż. Jerzy Owczarek nr upr. St - 381/83 sprawdzający: mgr inż. Jacek Rajz nr upr. St - 399/87

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: ROZDZIAŁ 1 ARCHITEKTURA Opis techniczny A-1.1 Inwentaryzacja i rozbiórki 1:100 A-1.2 Pom. Obrabiarek CNC 1:50 A-1.3 Pom. Obróbki skrawaniem 2,3 1:50 A-1.4 Pom. Produkcyjne / Pom. Szlifierek 1:50 A-1.5 Ślusarnia 1:50 A-1.6 Pom. Pras 1,2 1:50 A-2.1 Elewacje: wschodnia / zachodnia 1:100 A-3.1 Zestawienie stolarki okiennej A-3.2 Zestawienie ślusarki drzwiowej

3 Podstawa formalna opracowania: Umowa między Inwestorem Instytutem Techniki Elektronowej, Zakładem Produkcji Doświadczalnej Predom OBR a Projektantem Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wykonana we wrześniu 2012r. Dokumentacja archiwalna budynku Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 Informacje Inwestora o stanie istniejącym oraz wytyczne do warunków przebudowy. 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Przedmiot i zakres opracowania: Projekt zakłada przebudowę części hali produkcyjnej Predom OBR, zlokalizowanej przy ul. Krakowiaków 53, na działce nr 30/1 i 30/2 w obrębie w Warszawie. W ramach projektu przebudowane zostaną następujące elementy budynku: 1. docieplenie stropodachu, wymiana posadzek oraz stolarki drzwiowej, częściowe rozbiórki ścian działowych, polepszenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu, dodatkowe roboty wykończeniowe. 2. wymiana wewnętrznej instalacji CO 3. wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz przygotowanie budynku do wymiany parku maszynowego Zgodnie z treścią Art.3 pkt 7a ustawy Prawo Budowlane, projektowane roboty budowlane mają charakter przebudowy, ponieważ nie ulegają zmianie charakterystyczne parametry obiektu. Zmianie ulegną parametry użytkowe i techniczne. Przebudowa ta nie obejmuje zmiany sposobu użytkowania oraz zakresu produkcji. Liczba pracowników nie ulegnie zmianie. 1.2 Opis stanu istniejącego Przedmiotowy obiekt to hala produkcyjno magazynowa, będąca częścią przedsiębiorstwa Predom. Obiekt składa się z 2 części złączonych ze sobą wspólną ścianą dwóch budynków produkcyjno magazynowych, wykonanych ok. roku 1976, na podstawie decyzji z dn. 8 IV 1974 L.dz. UAAR 298/74 wydanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu m.st. Warszawy. Projekty wykonały: Biuro Projektowo-Technologiczne Pewa - obiekt 3A oraz Biuro Studiów i Projektów Budownictwa CRS Typowy magazyn zunifikowany BR. Obiekt ma kształt podłużnej hali, o układzie 2 nawowym. Długość budynku = 106m. W części produkcyjnej jest to budynek parterowy, w części socjalnej posiada 2 kondygnacje dodatkowy strop nad szatniami, kondygnacja pełniła dawniej funkcje podręcznego magazynu, obecnie niewykorzystywana. Od strony wschodniej, wzdłuż elewacji przebiega droga dojazdowa, pełniąca także funkcje drogi pożarowej.

4 Od strony północnej budynek sąsiaduje z wiatą parkingową oraz budynkiem wartowni. Od strony zachodniej budynek znajduje się w odległości ok 1,00-1,50 od granicy działki. Na działkach sąsiednich dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz produkcyjno magazynowa, niska. Odległość budynków sąsiednich wynosi od 3,7 m do ok. 15,0m. Od strony południowej znajdują się budynki magazynowe, należące do Inwestora. Do budynku doprowadzone są następujące media: przyłącze wodne przyłącze kanalizacji sanitarnej przyłącze elektroenergetyczne przyłącze cieplne Przyłącze cieplne doprowadzone jest z węzła cieplnego zlokalizowanego na terenie zakładu Predom. Przyłącze elektroenergetyczne doprowadza energię elektryczną ze stacji transformatorowej 630 kw, zlokalizowanej na terenie zakładu Predom. Zapewnione są moce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 1.4 Zestawienie powierzchni Powierzchnia zabudowy całego obiektu = m 2 (bez części na dz. nr 30/3) Wysokość = 5.70 m w części południowej oraz 6.24 w części północnej. (Wysokość liczona od poz. terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy) Długość budynku = 106 m Szerokość budynku 12,5 m Bilans obejmuje tylko powierzchnie objęte opracowaniem (poza powierzchnią zabudowy). 1.5 Charakterystyka działki Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1.6 Wpływ eksploatacji górniczej Działka znajduje się poza terenem eksploatacji górniczej. 1.7 Zagrożenia dla środowiska

5 Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu (pod warunkiem przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 2.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Obecnym podstawowym przeznaczeniem hali jest modelowanie i produkcja prototypów złącz elektrycznych. Produkcja odbywa się na zasadzie wytwarzania zamówionych przez kontrahenta złącz, w formie łańcuszków nawiniętych na szpule lub pociętych sztuk pakowanych w opakowania zbiorcze. W hali odbywa się produkcja serii prototypowych danego złącza. Rozwiązania prototypowe wymagają procesu ręcznego przygotowania wykrojników do pras, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń. Produkcja nie wymaga opracowania specjalistycznej technologii. W ramach projektu przebudowy procesy wytwórcze nie ulegną zmianie. Wymieniona zostanie część parku maszynowego, co spowoduje poprawę procesu produkcji oraz polepszenie warunków panujących we wnętrzu hali. W hali nie przewiduje się składowania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, trujących. Na podstawie uzyskanych od Inwestora wyników badań, stwierdza się, że panujące obecnie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu jak i oceny środowiska pracy, nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Wymiana parku maszynowego nie spowoduje pogorszenia warunków BHP w zakładzie. Nowe urządzenia: cyfrowe obrabiarki CNC, nie emitujące szkodliwych dla zdrowia pracowników pyłów ani innych substancji. Prasy hydrauliczne Liczba pracowników przebywających w hali = 14 osób, w tym: Prasy 2 osoby Szlifierki 1 osoba Ślusarnia 5 osób Obróbka skrawaniem konwencjonalna 2 osoby Obrabiarki CNC 4 osoby Praca odbywa się zmianowo. Wykonywane prace nie powodują dużego zabrudzenia. Pracownicy będą w dalszym ciągu korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego,które nie ulega zmianie i nie jest przedmiotem opracowania.

6 Wykaz pomieszczeń: Pomieszczenie obróbki skrawaniem 1 = m 2 Pomieszczenie elektrodrążarki = 14.99m 2 Pomieszczenie rozdzielni robót = 17.64m 2 Pomieszczenie obróbki skrawaniem 2 = 36.71m 2 Pomieszczenie obróbki skrawaniem 3 = 53.61m 2 Pomieszczenie szlifierek = 69.47m 2 Pomieszczenie produkcyjne = 76.46m 2 Korytarz = 30.17m 2 Ślusarnia = m 2 Kompresor = 5.67m 2 Pomieszczenie pras 1 = 74.50m 2 Pomieszczenie pras 2 = m 2 Pomieszczenie warsztatowe = 34.95m 2 Wysokość pomieszczeń = 5,20m Liczba kondygnacji = 1 oraz 2 w części socjalno biurowej Powierzchnia użytkowa = m 2 Powierzchnia wewnętrzna = m 2 Kubatura = 4483 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek wykonano w formie hali dwunawowej. Funkcja produkcyjna i magazynowa. Na działce zakładu Predom, wszystkie budynki to obiekty niskie, o podobnym przeznaczeniu. 2.3 Układ konstrukcji obiektu Budynki posiadają konstrukcję żelbetową, wykonaną z elementów prefabrykowanych. Stan i informacja dotycząca konstrukcji znajduje się w części pt. Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego konstrukcji hali produkcyjno - magazynowej Predom, będącej częścią projektu budowlanego. 2.4 Podstawowe dane technologiczne Hala produkcyjno magazynowa składa się z wydzielonych pomieszczeń, połączonych ze sobą traktem komunikacyjnym. W każdym z pomieszczeń znajdują się urządzenia i maszyny pogrupowane technologicznie. Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajduje się w punkcie 2.1. Pomieszczenia mają charakter otwarty, powierzchnie pracy nie są zasadniczo wydzielane za pomocą ścian działowych. Zastosowano integrację powierzchni dla umożliwienia elastycznego jej wykorzystania i uniwersalnego dostosowania do różnych prac badawczych i produkcyjnych. Pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym poprzez okna zlokalizowane w ścianie wschodniej. Powierzchnia okien jest wystarczająca. Dodatkowo zainstalowane jest oświetlenie sztuczne, jednak jego stan techniczny jest zły a parametry nie są wystarczające. Projekt elektryczny obejmuje przebudowę oświetlenia i dostosowanie go do

7 aktualnych norm i przepisów. W procesach produkcyjnych wykorzystuje się m.in. instalację sprężonego powietrza, opartą na kompresorze z zasobnikiem, zlokalizowanym w ślusarni. Proces wytwórczy odbywa się z wykorzystaniem szeregu maszyn, takich jak: ślusarki, tokarki, wiertarki, drążarki, prasy hydrauliczne, piaskarki oraz inne. W związku z wiekiem części urządzeń zakłada się stopniową wymianę parku maszynowego. W ramach projektu przygotowuje się halę do wprowadzenia cyfrowych, automatycznych obrabiarek CNC. Część socjalna dla pracowników oraz biura (stanowiące powiązanie funkcjonalne z częścią produkcyjną) znajdują się środkowej części obiektu. Część socjalna nie jest objęta zakresem projektu. W północnej części znajduje się magazyn (nie objęty projektem przebudowy) Technologia wykonania oraz wytyczne dotyczące przebudowy i naprawy Fundamenty: Dla słupów - żelbetowe stopy prefabrykowane, dla ścian ławy żelbetowe monolityczne. Projekt nie obejmuje ingerencji w posadowienie budynku. Ściany: Ściany osłonowe murowane z bloczków suporex i ceramicznych. Od wnętrza ściana osłonowa otynkowana jest tynkiem cem.-wap. III kategorii. Ocieplenie stanowi warstwa 5cm wełny mineralnej, dobrze wentylowanej. Ściana wykończona jest panelami typu siding, na ruszcie drewnianym. Występują nieliczne powierzchniowe rysy, najczęściej w sąsiedztwie otworów okiennych i drzwiowych, które należy zakleić elastyczną masą tynkarską. Rysy nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji. Zakłada się uzupełnienie ubytków tynku wewnętrznego oraz malowanie ścian farbą emulsyjną białą. Współczynnik izolacyjności ściany jest wystarczający i wynosi U=0.646 W/m 2 K (U max =0.65 W/m 2 K). Ściany wewnętrzne działowe murowane cegła pełna 25cm / bloczek suporex 25cm obustronnie tynkowana tynkiem cem.wap III kategorii. Występują nieliczne powierzchniowe rysy, najczęściej w sąsiedztwie otworów okiennych i drzwiowych, które należy zakleić elastyczną masą tynkarską. Rysy nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji. Zakłada się uzupełnienie ubytków tynku wewnętrznego oraz malowanie ścian farbą emulsyjną białą. Stropodach Stropodach wykonany z żelbetowych płyt korytkowych, gr. 4/10cm. Konstrukcję stropodachu stanowią prefabrykowane żelbetowe belki I rygle, oparte na słupach żelbetowych. Warstwę zewnętrzną stanowi izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej na warstwie wylewki cementowej.

8 Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywki części stropodachu, oraz na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, stwierdza się, że stropodach w obecnej formie nie posiada warstwy izolacji termicznej. Stan techniczny stropodachu uznaje się za dobry. Warstwa izolacji przeciwwodnej jest szczelna, nie wymaga napraw. Projekt zakłada docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej od wewnątrz. Projektowany układ warstw: papa termozgrzewalna wylewka cementowa 3cm płyty korytkowe żelbetowe na podkonstrukcji warstwa wentylacyjna 4 cm wełna mineralna 5cm paroizolacja płyty kartonowo-gipsowe GKBl na ruszcie, malowane farbą emulsyjna białą. Styki krawędzi płyt szpachlowane. Projektowana izolacyjność stropodachu U = 0.34 W/m 2 K (U max =0.5 W/m 2 K) Nadproża Wykonane z elementów żelbetowych monolitycznych oraz murowane z cegły. Stan techniczny dobry, widoczne nieliczne odspojenia tynku. Należy uzupełnić tynki. Pokrycie dachowe papa termozgrzewalna na lepiku Stan ogólny dobry, nie wymaga napraw. Wentylacja W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, oparta na systemie cylindrycznych wywietrzaków dachowych oraz nawiewie kompensacyjnym przez stolarkę okienną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP wentylacja grawitacyjna jest dopuszczalna w tego typu obiektach. Ze względu na kubaturę obiektu oraz na nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń pyłowych uznaje się wentylację grawitacyjną za wystarczającą. W projekcie zakłada się uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, poprzez jej częściową wymianę. W związku z tym przewiduje się montaż ściennych nawiewników z regulacją manualną, dla poprawy wydajności wentylacji. Zakłada się założenie Nawietrzaków Greko GNP 38x7cm pod każdym oknem 01. Wydajność 1 nawietrzaka 120m3/h. Odprowadzenie wód opadowych: Z dachu budynku za pomocą rynien i rur spustowych na teren okalający Podłoga: Istniejące warstwy posadzkowe: płytki pcv gładź cementowa 3cm

9 papa na lepiku z wywinięciem na ściany gazobeton 12cm 2x papa asfaltowa na lepiku żwirobeton 6cm piasek ubity 10-15cm Stan techniczny posadzki ogólny dobry, jednak warstwy wykończeniowe wymagają naprawy. Projekt przewiduje całkowite zerwanie przyklejonych płytek pcv oraz wykonanie wyrównującej poziom posadzki przemysłowej. Posadzka zostanie pomalowana farbą do podłóg betonowych na bazie żywic epoksydowych. Kolorystyka i dobór zdefiniowany zostanie w projekcie wykonawczym. Zakłada się także likwidację kanałów i zagłębień w posadzce. Przy stanowiskach pracy należy umieścić podesty zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi pracowników z posadzką betonową. Izolacje cieplne Ściany osłonowe - 5cm wełny mineralnej Stropodach obecnie brak izolacji. Projektowane docieplenie warstwą 5 cm wełny mineralnej od wnętrza hali. Tynki wewnętrzne: Cementowo-wapienne w stanie dobrym. Tynki wykonane jako obrzutka i wyrównanie. Występujące nieliczne rysy i pęknięcia należy uzupełnić masą naprawczą. Posadzki wykończenie płytki pcv na kleju na warstwie gładzi cementowej. Stan ogólny zły. Nierówności posadzki znaczne, rzędu kilku centymetrów. Projekt zakłada likwidację płytek pcv, wykonanie nowej posadzki żywicznej. Wyznaczone zostaną pasy chodników wewnętrznych. W pomieszczeniu 0.1 należy rozebrać istniejące warstwy posadzkowe, ze względu na ich zły stan techniczny, krzywiznę oraz zanieczyszczenie olejami. Nowe warstwy wg opisu W-1. W pozostałych pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wykonać rozbiórkę przyklejonych płytek pcv oraz frezowanie na głębokość ok 3cm. Następnie należy uzupełnić warstwy jak na W-2 i W-3. Posadowienie nowych urządzeń nie wymaga wykonywania pod nimi postumentów oraz ław fundamentowych. Malowanie chodników po ostatecznym ulokowaniu urządzeń. Stolarka okienna: Istniejąca stolarka okienna pcv jednoramowa z szybą zespoloną, współczynnik U k =1.7W/m 2 K z szybą zespoloną, Stan techniczny dobry, występują błędy montażu okien nieszczelności. Projekt zakłada ponowne zamontowanie okien, ich uszczelnienie i właściwe osadzenie w otworze okiennym. W pomieszczeniu warsztatowym O.13 należy zainstalować okna nieotwieralne w klasie odporności ogniowej E60 lub bloczki szklane E60 (ze względu na odległość od budynków sąsiednich). Powietrze zostanie doprowadzone kanałem kompensacyjnym prowadzonym od elewacji wschodniej. Kanał blaszany ocynkowany, izolowany termicznie.

10 Stolarka drzwiowa: Wewnętrzna - drzwi i ościeżnice drewniane i stalowe, dwuskrzydłowe. Projekt zakłada wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych na stalowe, częściowo wyposażone w samozamykacze. Odporność pożarowa nie jest wymagana. Bramy wejściowe Wrota stalowe, dwuskrzydłowe. Stan techniczny zły. Stwierdza się duże nieszczelności w osadzeniu bram. Uszkodzone zamki. W projekcie zakłada się całkowitą wymianę bram wejściowych. Docelowo należy zamontować bramy stalowe, wyposażone w zamki patentowe, malowane proszkowo. Współczynnik U = 2.0 W/m2K. Bramy do pomieszczeń pras dodatkowo wyposażone w niezależne skrzydło drzwiowe 90x200cm. Pomosty zewnętrzne i schody wejściowe Schody i pomosty wykonane z betonu zatartego. Stan techniczny dobry, jednak brak warstwy wykończeniowej oraz balustrady ochronnej na pomostach w pobliżu wejść do pomieszczenia pras. Zakłada się wykonanie napraw uzupełniających odbite fragmenty betonu, warstwy wykończeniowej w postaci gresu mrozoodpornego antypoślizgowego. Przy pomostach zamontowanie balustrady stalowej o wys. 110cm, z możliwością otwarcia w celu załadunku. Roboty malarskie Obecnie wnętrze hali pomalowane farbą w kolorze białym. Stan techniczny dobry, widoczne zabrudzenia. Pomieszczenia malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; przed malowaniem, podłoże należy oczyścić i zagruntować. W pasie 200cm od podłogi malowanie farbą zmywalną RAL 7032 szary beż mat. Podokienniki Podokienniki betonowe, stan techniczny zły, w niektórych oknach brak podokienników. Podczas prac związanych z ponownych osadzeniem stolarki okiennej należy wymienić parapety na nowe blaszane ocynkowane powlekane Charakterystyka energetyczna i ekologiczna budynku Istniejące Projektowane Wymagane ściany zewnętrzne W/m2 K W/m2 K < 0.65W/m2 K stropodach 3.5 W/m2 K 0.34 W/m2 K < 0.5 W/m2 K okna 1.7 W/m2 K 1.7 W/m2 K < 1.8 W/m2 K Drzwi zewnętrzne Brak danych 2.4 W/m2 K < 2.6 W/m2 K

11 2.7 Ochrona przeciwpożarowa budynku Informacje ogólne. Kwalifikacja pożarowa Przedmiotem projektu jest budynek hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalną. Budynek jest jednokondygnacyjny w części PM i dwykondygnacyjny w części ZLIII. Parter, gdzie znajduje się funkcja produkcyjna kwalifikuje się jako pomieszczenia PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego, które nie przekracza 500 MJ/m2; Parter - gdzie znajduje się funkcja socjalna szatnie pracownicze oraz pomieszczenia biurowe, powiązane funkcjonalnie ze strefą PM, kwalifikuje się jako ZLIII Ze względu na wysokość = 5.40 m, budynek zakwalifikowany jest jako niski (N). W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrożone wybuchem Klasa odporności pożarowej. W związku z przeznaczeniem oraz wysokością, budynek został zakwalifikowany w klasie D odporności pożarowej na poziomie parteru i 1 piętra. W klasie tej poszczególne elementy budowlane powinny posiadać następującą odporność ogniową: Klasa odporności Klasa odporności ogniowej elementów budynku pożarowej budynku główna konstrukcj a nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu "D" R R E I 30 E I 30 (o<- >i) Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

12 E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wszystkie elementy budowlane muszą spełniać wymóg nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). Ponadto: odległość między ścianą zewnętrzną budynku w osi 1, zlokalizowaną wzdłuż północno-wschodniej granicy działki, w odległości ok 3.7 m od istniejącego na działce sąsiedniej budynku, stanowić musi ścianę oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej R E I 120. Wszystkie otwory okienne znajdujące się w tej ścianie muszą zostać zamurowane lub wypełnione blokami szklanymi (do klasy R E I 60). Powierzchnia otworów wypełnionych blokami szklanymi nie może przekraczać 10% powierzchni ściany Strefy pożarowe. Oddzielenia pożarowe. Budynek posiada strefy pożarowe o powierzchniach mniejszych od powierzchni dopuszczalnych, które wynoszą: dla kondygnacji nadziemnych w budynku niskim PM m 2, w budynku objętym projektem strefa wynosi 606 m m 2 dla kondygnacji nadziemnych w budynku niskim ZLIII 8000 m 2, w budynku objętym projektem strefa wynosi 146 m 2. Zgodnie z 212 pkt.8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ze względu na powiązanie funkcjonalne strefy ZLIII ze strefą PM, nie stosuje się wydzieleń pożarowych pomiędzy tymi strefami w budynku. W budynku zostanie zastosowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany w strefie ZLIII, przy rozdzielnicy głównej, umieszczonej przy wyjściu z budynku. Należy zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji Ewakuacja. Ewakuacja w budynku w części PM odbywa się poprzez bramy umieszczone w ścianie zewnętrznej budynku. W części ZLIII ewakuacja odbywa się poprzez korytarz

13 wewnętrzny o szerokości 2.00 m stanowiący drogę ewakuacyjną do wyjścia z budynku. Długości przejść ewakuacyjnych w części ZLIII nie przekraczają 40m. W PM nie przekraczają długości dopuszczalnej tj. 100m. Długości dojść ewakuacyjnych w części ZLIII na poziomym odcinku nie przekraczają 20.0m Drogi ewakuacyjne oświetlane wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w oświetlenie awaryjne, czas działania opraw min. 1 godz. Drzwi z pomieszczeń, po całkowitym otwarciu skrzydła drzwi nie będą zmniejszać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi. Szerokość drzwi wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń nie mniej niż 0,9m w świetle Wystrój wnętrz. Nie przewiduje się stosowania łatwopalnych wykładzin podłogowych, palnych wykładzin sufitowych i ściennych. Nie przewiduje się również do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. Źródłem zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych jest sieć hydrantowa na terenie zakładu Predom. Hydranty są usytuowane w odległości nie większej niż 75m od budynku Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Obecnie w budynku znajdują się 2 hydranty wewnętrzne HP25 z wężem płaskoskładanym. Hydranty posiadają niezbędne atesty i są poddawane okresowej kontroli Instalacja elektryczna, ochrona odgromowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie umieszczony na parterze w pobliżu wejścia i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie będzie powodowało

14 wyłączenia zasilania do urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. Drogi ewakuacyjne oświetlane wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne, czas działania świateł minimum 60 minut. Natężenia oświetlenia 1lx, a przy drzwiach ewakuacyjnych i miejsc usytuowanie sprzętu pożarowego ( gaśnic, hydrantów itp.) 5 lx Budynki zostaną wyposażone w instalację odgromową ochrona podstawowa Lokalizacja budynku. Istniejący budynek hali produkcyjnej znajduje się w odległości ok 20m od pozostałych budynków znajdujących się na terenie zakładu Predom. Fakt powyższy jest zgodny z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych. Natomiast od strony północno-zachodniej budynek sąsiaduje z obiektem o funkcji produkcyjnej, usytuowanym na działce nr 23. Odległość między budynkami wynosi co najmniej 3.7m i nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z powyższym przewiduje się w projekcie stworzenie ze ściany w osi 1 ściany oddzielenia pożarowego o klasie R E I 120. Zaleca się zamurowanie wszystkich znajdujących się w tej ścianie otworów okiennych, lub wypełnienie ich blokami szklanymi w klasie R E I Droga pożarowa. Na terenie zakładu Predom znajduje się droga pożarowa umożliwiająca wjazd wozów bojowych straży pożarnej na teren zakładu. Droga pożarowa zrealizowana jest w formie utwardzonego placu wzdłuż wschodniej elewacji hali. Szerokość utwardzenia wynosi ok 19.0m Gaśnice, pożarnicze znaki informacyjne. Wyjścia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty, zawory hydrantowe, miejsca ustawienia gaśnic w pomieszczeniach usługowych i garażach podziemnych oraz przeciwpożarowe wyłączniki prądu elektrycznego należy oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi, na parterze każdej klatki schodowej umieścić instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe oraz pomieszczenia techniczne należy wyposażyć w gaśnice - jedna gaśnica GPr 2 (ABC) na każde 100m2 powierzchni pomieszczenia. Dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Urządzenia ochrony przeciwpożarowej i materiały związane z ochroną pożarową, zastosowane w budynkach muszą posiadać dokumenty stanowiące dopuszczenie do stosowania certyfikaty, deklaracje zgodności (europejskie lub krajowe) i świadectwa dopuszczenia.

15 mgr inż. arch. Łukasz Bartłomowicz nr upr. MA/001/10 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3.1 Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem, Instytutem Techniki Elektronowej, Zakładem Predom OBR. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120 poz i poz Wizji lokalnej oraz inwentaryzacji Zakres robót Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa hali produkcyjno magazynowej, będącej częścią przedsiębiorstwa Predom OBR. a) wszystkie branże: roboty przygotowawcze i porządkowe, przeniesienie urządzeń i maszyn w miejsce tymczasowe zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi demontaż istniejącego oświetlenia i instalacji przeznaczonych do rozbiórki rozbiórka ścianek działowych

16 rozbiórka posadzki pcv dostawa materiałów zabezpieczenie przejść i przejazdów dla pracowników uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją. b) branża budowlana roboty polegające na montażu warstwy docieplenia na stropodachu wymiana posadzki zdarcie warstwy pcv, skucia części starej posadzki betonowej, wykonanie nowej posadzki przemysłowej roboty polegające na ponownym osadzeniu stolarki okiennej, demontaż starych podokienników, instalacja nawiewników ściennych wymiana ślusarki drzwiowej prace tynkarskie uzupełnianie ubytków oraz rys prace malarskie c) branża instalacyjna demontaż starej instalacji C.O. wykonanie instalacji przewodów centralnego ogrzewania montaż grzejników ściennych d) branża elektryczna demontaż istniejącej instalacji elektrycznej demontaż oświetlenia, przechowywanie w odpowiednich pojemnikach i utylizacja świetlówek przez firmę posiadającą właściwe kwalifikacje. wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wykonanie instalacji oświetleniowej Wymienione roboty należy wykonać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia z zachowaniem odpowiednich przepisów budowy urządzeń oraz przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i remontowanych. 3.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Budynek znajduje się w terenie zurbanizowanym w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz niskiej produkcyjnej. Na terenie znajdują się: elementy infrastruktury drogowej istniejące linie napowietrzne oraz kable niskiego napięcia sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna 3.4 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii elektroenergetycznych możliwość porażenia

17 3.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. W związku z prowadzeniem robót budowlanych, istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na skutek: załadunek, rozładunek, montaż ciężkich elementów, prefabrykatów możliwość przygniecenia tym elementem nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem budowlanym montażu i demontażu rusztowań - upadku z wysokości uderzenia spadającymi przedmiotami poparzenia gorącą masą bitumiczną użytkowania sprzętu budowlanego (sprzęt ciężki) prowadzenia robót związanych z siecią elektroenergetyczną- możliwość porażenia prądem, upadek z dużej wysokości w przypadku sieci napowietrznych montaż docieplenia stropodachu możliwość upadku z wysokości. 3.6 Instruktaż pracowników. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż pracowników dotyczący: zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zasad prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych konieczności wydzielenia i oznaczenia stref szczególnego zagrożenia zapewnienia sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. środki zapobiegawcze wydzielenie i oznaczenie stref szczególnego zagrożenia, zabezpieczenie wejść do budynków przed spadającymi przedmiotami, zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, zapewnienie dróg dojazdowych, zapewnienie sprzętu ratunkowego, kontrola właściwego stosowania sprzętu budowlanego Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze. Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do

18 wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem odpowiadających za dany rodzaj sieci zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy. Biorąc pod uwagę zakres projektowanych prac, kubaturę budynku, występowanie prac budowlanych stwarzających zagrożenie wypadkowe i wysoki stopień niebezpieczeństwa, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ (Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (Dz.U. Nr 120). mgr inż. arch. Łukasz Bartłomowicz nr upr. MA/001/10

19 O2 O2 O2 O2 O3 O3 O4' O4' O4' D8 5 x 15 = 75 5 x 15 = 75 Sc-1 B1 B1 Sc-1 Sc-1 O4 B1' O4 O4 B1' O4 Sc-1 C C Rzut parteru - inwentaryzacja oraz rozbiórki A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R B Sc-1 Sc-1 Sc-1 Sc-1 hp 150 hp 200 hp umywalka + terma S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 RŚ S1 RŚ S1 poza obszarem opracowania A S1 RŚ-01.2 wywietrzak czynny otwór went. 45 w stropodachu - zatkany S RŚ D7 300 D D ±0.00 ±0.00 ± D RŚ-01.3 otwór went. 45 w stropodachu + wentylator wyci%gowy 80 S1 otwór went. 45 w stropodachu - zatkany RŚ-01.4 wywietrzak czynny RŚ-04.2 RŚ-04.3 RŚ-04.1 RŚ-04.5 RŚ RŚ-07.3 RŚ RŚ-07.4 zabudowa pomieszczenia RŚ wywietrzak czynny do likwidacji 0.3 Pomieszczenie rozdzielni robót L ,64 m p!ytki PCV S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1 wywietrzak czynny S1 RŚ-07.2 wywietrzak czynny S1 wywietrzak czynny D2 S SZATNIE - poza obszarem opracowania 2 2 D4 HP hp 221 HP 0.1 Warsztat 84,13 m 2 p!ytki PCV 0.1 Pom. obróbki skrawaniem 1 172,08 m 2 p!ytki PCV ± Pom. elektrodr%"arki 14,99 m 2 wylewka betonowa kana! w pod!odze - CO ± Pom. obróbki skrawaniem 2 36,71 m 2 p!ytki PCV 0.5 Pom. obróbki skrawaniem 3 53,61 m 2 p!ytki PCV kana! w pod!odze - CO 0.7 Pomieszczenie produkcyjne 76,39 m 2 p!ytki PCV piła ± Pomieszczenie szlifierek 69,73 m 2 p!ytki PCV kana! w pod!odze h=60cm podgrzewacz BIURA - poza obszarem opracowania 0.8 Korytarz 30,17 m 2 p!ytki PCV S1 ±0.00 BIURA - poza obszarem opracowania S1 15 x 18 x D2 210 RŚ-09.2 podest stalowy (lusarnia 147,28 m 2 wylewka bet. S1 RŚ-09.3 RŚ-09.1 ± D5 wywietrzak czynny RŚ S Kompresor 5,67 m 2 wylewka bet. S1 ruchome rami' suwnicy RŚ Pom. pras 1 74,50 m 2 p!ytki PCV RŚ wywietrzak czynny Suwnica z wyci%gark% B2 RŚ S1 RŚ Pom. pras 2 108,04 m 2 p!ytki PCV RŚ O5 O5 D RŚ hp 90 hp S1 RŚ Pom. warsztatowe 34,95 m 2 p!ytki PCV RŚ wywietrzak czynny wywietrzak czynny RŚ A S1 D7 MAGAZYN - poza obszarem opracowania B -0,28-0,28-0, x 15 = 75 5 x 15 = , podest stalowy A B C D E F G H I J K L Ł C M N O P R Sc-1 Sc-2 Pn wsp. U=0,65W/m2K tynk wewn. cem-wap 2cm bloczki z betonu komórkowego 24cm wełna mieralna 5cm pustka wentylacyjna 3cm panele elewacyjne siding wsp. U=0,65W/m2K tynk wewn. cem-wap 2cm bloczki z betonu komórkowego 24cm wełna mineralna 6cm tynk cieńkowarstwowy na siatce Pomieszczenie poza zakresem opracowania A-1.2 Pom. obrabiarek CNC A-1.3 Pom. obróbki skrawaniem 2,3 A-1.4 Pom. produkcyjne / pom. szlifierek Pomieszczenie poza A-1.5 %lusarnia A-1.6 Pom. pras 1, 2 zakresem opracowania Pomieszczenie poza zakresem opracowania A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R hp 200 hp umywalka + terma poza obszarem opracowania Accutex AU-500i frezarka wywietrzak czynny frezarka L pasy chodnika w kolorze białym D D ±0.00 szlifierka ±0.00 frezarka ±0.00 szlifierka D D RŚ-01.3 RŚ-04.3 RŚ-07.3 RŚ-09.3 RŚ RŚ tokarka CNC HASS TI stanowisko stanowisko stanowisko stanowisko drążarka wgłębna wiertarka EDM tokarka tokarka tokarka piła piaskarka robocze robocze robocze robocze RS RŚ-01.2 O4' O4' Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc-1 Sc-1 Sc-1 Sc-1 R E I 120 R E I 120 R E I 120 R E I 120 R E I 120 centrum obróbcze HASS VF-2 wywietrzak czynny RŚ wywietrzak czynny RŚ wywietrzak czynny pasy chodnika w kolorze białym RŚ-04.2 RŚ-04.1 RŚ wywietrzak czynny RŚ RŚ wywietrzak czynny pasy chodnika w kolorze białym wywietrzak czynny RŚ-07.1 Scianka przeszkolona H=200cm - malowanie RAL uzupe$nienie szklenia RŚ BIURA - poza obszarem opracowania SZATNIE - poza obszarem opracowania BIURA - poza obszarem opracowania 15 x 18 x D D szlifierka RŚ szlifierka szlifierka wiertarka wiertarka 2 2 D4 hp HP HP RŚ A prasa hydrauliczna A frezarka CNC HASS TM1 B drążarka elektroerozyjna drutowa drążarka WEDM Charmill ±0.00 drążarka elektroerozyjna drutowa Accutex SP-500i frezarka ±0.00 frezarka RS2 RS3 szlifierka ±0.00 szlifierka szlifierka podgrzewacz waga RG ±0.00 RS4 RŚ-09.2 podest stalowy prasa krawędziarka ±0.00 pasy chodnika w kolorze białym wywietrzak czynny RŚ-09.4 stanowisko robocze prasa APW-4 prasa PAD63 RŚ pasy chodnika w kolorze białym RŚ ruchome rami' suwnicy wywietrzak czynny prasa PAD40-1 Suwnica z wyci%gark% B2 prasa PAD63 RŚ RS D6 12 O5 461 O RŚ odwijacz prasa Benedetti PF 100e RŚ odwijacz hp 90 hp E 60 RŚ E 60 RŚ RŚ prasa Benedetti PF 100e wywietrzak czynny wywietrzak czynny RŚ D7 MAGAZYN - poza obszarem opracowania Rzut parteru - stan projektowany D8 5 x 15 = 75 5 x 15 = 75 Sc-1 B1 B1 Sc-1 Sc-1 O4 B1' O4 O4 B1' O4 Sc ,28-0,28 balustrada stalowa H=110cm podest stalowy balustrada stalowa H=110cm A B B C D E F G -0,28 H I J -0,25 K L 118 Ł 118 Sc-1 C wsp. U=0,65W/m2K tynk wewn. cem-wap 2cm bloczki z betonu komórkowego 24cm wełna mieralna 5cm pustka wentylacyjna 3cm panele elewacyjne siding Sc M wsp. U=0,65W/m2K tynk wewn. cem-wap 2cm bloczki z betonu komórkowego 24cm wełna mineralna 6cm tynk cieńkowarstwowy na siatce N Pn 5 x 15 = 75 O balustrada stalowa H=110cm P 5 x 15 = 75 R 51 Uwagi: *Dokumentacja architektoniczna wykonana na podstawie inwentaryzacji w naturze we wrze&niu 2012r. oraz dokumentacji archiwalnej. *Cz'&) podziemna budynku nie by$a inwentaryzowana. Zosta$a naniesiona na podstawie dokumentacji archiwalnej. *Pomieszczenia oznaczone jako nie obj'te opracowaniem nie by$y inwentaryzowane. Ich wymiary przyj'te na podstawie obmiaru zewn'trznego budynku. *Instalacja spr'"onego powietrza oraz wod.-kan. nie jest obj'ta opracowaniem. *Oznaczenia osi konstrukcyjnych nadane na etapie inwentaryzacji. *** Wymiary sprawdzi" w naturze! *** Skoordynowa" z projektami bran#owymi, rozpatrywa"!$cznie z projektem budowlanym. Projektowanie architektoniczne - #ukasz Bart$omowicz ul. Korczy!ska 10/ Warszawa, tel: Data Bran"a Faza Projektant: Inwestor: PROJEKT PRZEBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ OBR "PREDOM" ul. Krakowiaków Warszawa dz. nr Grudzie! 2012 Architektura Projekt wykonawczy mgr in". arch. #ukasz Bart$omowicz nr upr. MA/001/10 Sprawdzaj%cy: mgr in". arch. Urszula Rychlicka - Zackiewicz nr upr. MA/024/10 30/1, 30/2 Inwentaryzacja / Stan projektowany 1:100 A-1.1 Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46, Warszawa. Zak$ad Produkcji Do&wiadczalnej OBR Predom, ul. Krakowiaków 53, Warszawa

20 A B C C B A Sc-1 Sc-2 W-4 Rozwini"cie #ciany R$-01.1 W-4 Rozwini"cie #ciany R$-01.3 W-4 wsp. U=0,65W/m2K tynk wewn. cem-wap 2cm bloczki z betonu komórkowego 24cm wełna mieralna 5cm pustka wentylacyjna 3cm panele elewacyjne siding wsp. U=0,65W/m2K tynk wewn. cem-wap 2cm bloczki z betonu komórkowego 24cm wełna mineralna 6cm tynk cieńkowarstwowy na siatce we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm REI przewody C.O. 310 okno do zamurowania Sc2 - REI 120 okno do zamurowania Sc2 - REI REI 120 REI 120 REI W-1 W-1 ±0.00 RAL we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm B1 W we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm przewody C.O we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm 450 pęknięcia na styku słupa i ściany uzupełnić elastyczną masą tynkarską W we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm ±0.00 we$na mineralna 5cm + bloczek z RAL 7032 bet. komór. kl.400 gr.6cm we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm RS... Oznaczenia graficzne: Rozdzielnia elektryczna )ciana w kolorze RAL 7032 szary be"owy mat Grzejnik p$ytowy - rzut Grzejnik p$ytowy - widok Nawietrzak podokienny GNP GREKA - 38x7cm 120m*/h wys. monta"u A B C C W-1 B W-4 A Roboty rozbiórkowe: 1. Rozbiórka #ciany stalowo-szklanej pomieszczenia elektrodr'&'rki 2. Usuni"cie istniej'cych warstw posadzkowych poza obszarem opracowania 0.1 Warsztat 84,13 m 2 p!ytki PCV A A Accutex AU-500i RŚ-01.2 R E I 120 centrum obróbcze HASS VF-2 frezarka CNC HASS TM Sc-2 Sc-2 Sc-2 Sc wywietrzak czynny tokarka CNC HASS TI1 B B RŚ-01.1 pasy chodnika w kolorze białym drążarka WEDM Charmill RŚ-01.3 drążarka wgłębna drążarka elektroerozyjna drutowa ±0.00 wiertarka EDM wywietrzak czynny HP drążarka elektroerozyjna drutowa Accutex SP-500i 0.1 Pom. obrabiarek CNC 187,64 m 2 p!ytki PCV D1 RŚ ± RS D wywietrzak czynny 0.3 Pomieszczenie rozdzielni robót 17,64 m 2 p!ytki PCV pasy chodnika w kolorze białym frezarka C tokarka D tokarka RŚ R E I we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm RAL 7032 żywica epoksydowa RAL 7032 płyta betonowa gr 15cm B25 zbrojenie rozproszone styrodur 5cm 2 x papa chudy beton 15cm zatarty na gładko piasek ubity 10-15cm W-4 we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm W-1P RAL we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm ±0.00 RS we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm W-1 W-4 2x papa bitumiczna gładź cementowa 2cm 1x papa izolacyjna styropian na lepiku asf. 5cm płyty korytkowe prefabrykowane / 149x59x10cm pustka wentylacyjna wełna mineralna 10cm max.60kg/m3 paroizolacja płyty G/K na ruszcie stalowym D1 we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm 200 Rozwini"cie #ciany R$-01.2 we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm Rozwini"cie #ciany R$-01.4 we$na mineralna 5cm + bloczek z bet. komór. kl.400 gr.6cm Wykaz robót budowlanych: 1. Docieplenie stropodachu - nale&y wykona% stalowy ruszt no#ny zamocowany na ryglach &elbetowych w rozstawie 200cm. Do rusztu mocowa% p!yty GK, paroizolacj" oraz p!yty we!ny mineralnej gr.10cm. We!na mineralna 0,04 W/mK, ci"&ar max 60kg/m3. Przestrze( wentylowana. P!yty GK zatrze% na!'czeniach i pomalowa% na bia!o. 2. Posadzki - W pomieszczeniu obrabiarek nale&y wykona% nowe warstwy posadzkowe. Ze wzgl"du na krzywizny istniej'cej posadzki nale&y wykona% rozbiórk" istniej'cych warstw i wykona% nowe warstwy jak na opisie W-1P. W pozosta!ych cz"#ciach hali nale&y wykona% frezowanie ok 3cm wierzchniej warstwy posadzkowej i wykona% warstwy jak na opisie W-2 i W-3. Kolor posadzki - RAL 7032 szary be&owy mat. Pasy chodnika o szeroko#ci 12cm - RAL 9010 bia!y mat. Uwaga - pasy chodnika wykona% po ostatecznym ustaleniu lokalizacji urz'dze(! Przed przyst'pieniem do malowania próbki kolorów przedstawi% do akceptacji projektantowi. 3. Zamurowanie okien w osi 1 - #ciana REI 120. W przypadku stwierdzenia w polach wype!nionych p!ytami GK wype!nie( niespe!niaj'cych wymaga( wydzielenia ppo& nale&y te otwory zamurowa% bloczkami z betonu komórkowego, do klasy REI Malowanie #cian i s!upów - powierzchni" #cian i s!upów nale&y pomalowa% farb' emulsyjn' w kolorze bia!ym. $ciany od poz. posadzki do wysoko#ci 200cm pomalowa% farb' zmywaln' w kolorze RAL 7032 szary be&owy mat. Przed malowaniem powierzchnie nale&y odt!u#ci% i zagruntowa%. Farby olejne - lamperie - usun'%. 5. Uzupe!nienia tynków - rysy i ubytki uzupe!ni% mas' elastyczn' 6. Wymiana parapetów - nale&y usun'% istniej'ce parapety betonowe i w ich miejsce zamontowa% parapety blaszane, w kolorze bia!ym. Uszczelnienie stolarki okiennej. 7. Wymiana #lusarki drzwiowej - wg zestawie( 8. Monta& nawiewników #ciennych GNP Greka 9. Wype!nienie otworów okiennych w pasie górnym bloczkami oraz docieplenie Uwagi: *Dokumentacja architektoniczna wykonana na podstawie inwentaryzacji w naturze we wrze&niu 2012r. oraz dokumentacji archiwalnej. *Cz'&( podziemna budynku nie by$a inwentaryzowana. Zosta$a naniesiona na podstawie dokumentacji archiwalnej. *Pomieszczenia oznaczone jako nie obj'te opracowaniem nie by$y inwentaryzowane. Ich wymiary przyj'te na podstawie obmiaru zewn'trznego budynku. *Instalacja spr'"onego powietrza nie jest obj'ta opracowaniem. *Oznaczenia osi konstrukcyjnych nadane na etapie inwentaryzacji. *** Wymiary sprawdzi% w naturze! *** Skoordynowa% z projektami bran&owymi i projektem budowlanym. Projektowanie architektoniczne - #ukasz Bart$omowicz ul. Korczy!ska 10/ Warszawa, tel: PROJEKT PRZEBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ OBR "PREDOM" ul. Krakowiaków Warszawa dz. nr 30/1, 30/2 Pom. obrabiarek CNC A B B Sc-1 C B1-0,28 D ± W-1 3 Data Bran"a Faza Projektant: Inwestor: Grudzie! 2012 Architektura Projekt wykonawczy mgr in". arch. #ukasz Bart$omowicz nr upr. MA/001/10 Sprawdzaj%cy: mgr in". arch. Urszula Rychlicka - Zackiewicz nr upr. MA/024/10 1:50 A-1.2 Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46, Warszawa. Zak$ad Produkcji Do&wiadczalnej OBR Predom, ul. Krakowiaków 53, Warszawa

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Spis zawartości INFOFMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2. INWESTOR.... 3 3. ZAMAWIAJĄCY.... 3 4. INFORMACJA BIOZ.... 3 4.1. Zakres i kolejność robót...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 ul. Jastrzębska w gminie Hażlach w km od do BIOZ.

Projekt budowlany Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 ul. Jastrzębska w gminie Hażlach w km od do BIOZ. Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Inwestor 3. Informacja BIOZ 3.1. Zakres i kolejność robót 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany budowy parkingu MZK przy ul. Długiej INFORMACJA BIOZ

Projekt budowlany budowy parkingu MZK przy ul. Długiej INFORMACJA BIOZ INFORMACJA BIOZ Spis zawartości 1. Podstawa opracowania 2. Inwestor 3. Informacja BIOZ 3.1.Zakres i kolejność robót 3.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 D&D INWESTYCJE 91-614 Łódź ul Ołowiana 63 Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 PROJEKT BUDOWLANY Remontu kuchni z zapleczem Tom I branża budowlana INWESTOR WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo