OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55"

Transkrypt

1 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień r: W = zł netto Szacowana nieruchomość położona w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej POZNAŃ, 15 PAŹDZIERNIKA 2010R

2 Wyciąg z operatu szacunkowego: ZLECENIODAWCA: STAR PIPE POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZERWONAKU WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: KW PO1P/ /6, KW NR PO1P/ /3 WŁASNOŚĆ STAR PIPE POLSKA SP. Z O.O. KW PO1P/ /4 WŁAŚCICIEL GRUNTU: SKARB PAŃSTWA, WIECZYSTY UŻYTKOWNIK I WŁAŚCICIEL BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ: STAR PIPE POLSKA SP. Z O.O TEMAT OPRACOWANIA: OSZACOWANIE TRZECH ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH JEDNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA CELÓW ZABEZPIECZENIA KREDYTU UDZIELANEGO PRZEZ BANK LUB WNIESIENIA APORTEM DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W CZERWONAKU PRZY UL. GDYŃSKIEJ. WYCENA WG AKTUALNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA (WRU) DANE O NIERUCHOMOŚCI : ADRES: CZERWONAK UL. GDYŃSKA, DZ. NR 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/11, 3/13 O ŁĄCZNYM OBSZARZE M 2. K.W. NR PO1P/ /6 DZ. NR 33/9 O OBSZARZE M 2. K.W.NR PO1P/ /3. DZ. NR 3/12, 3/14 O ŁĄCZNYM OBSZARZE 1750 M 2. K.W. NR PO1P/ /4. KSIĘGI PROWADZONE PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Szacowane nieruchomości położone są w Czerwonaku k/poznania przy ul. Gdyńskiej. Lokalizacja w północnej części aglomeracji poznańskiej między trasą Poznań Wągrowiec, a rzeką Wartą w strefie aktywizacji gospodarczej. Położenie w skali aglomeracji poznańskiej uznawane za dobre dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomości składają się z 9 działek gruntowych zabudowanych obiektami produkcyjno-magazynowo-biurowymi, dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi 3 księgi wieczyste. Łączny obszar gruntu wynosi m2. Przy granicy nieruchomości przebiega linia kolejowa PKP. Dostęp do własnej bocznicy kolejowej przez nieruchomość sąsiadującą na podstawie umowy użyczenia. Nieruchomości zabudowane są następującymi obiektami: portiernią, budynkiem hali produkcyjnej, budynkiem biurowym, budynkiem produkcyjno magazynowym, wiatą magazynową, wiatą cyklopentanu, budynkiem magazynowym, budynkiem trafostacji, budynkiem kotłowni i narzędziowni, budynkiem mieszkalno-socjalnym, budynkiem warsztatowym, budynkiem produkcyjno magazynowym, wiatą magazynową 1, wiatą magazynową 2, budynkiem magazynowym 1, budynkiem magazynowym 2. Drogi i place magazynowe utwardzone płytami betonowymi i kostką brukową betonową. Szacowana nieruchomość uzbrojona jest w media: energia elektryczna z własną trafostacją, woda wodociągowa, gaz sieciowy i bezodpływowy zbiornik ścieków socjalnych. jest położona na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. USTALENIA: Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień r: W = zł netto DATA: PODPIS: Poznań, 15 października 2010 r. 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. WSTĘP Podstawa opracowania 1.2. Cel, przedmiot i zakres opracowania Daty istotne w operacie Stan prawny nieruchomości 2. OPIS NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis gruntu 2.2. Opis nakładów 3. METODOLOGIA WYCENY 4. USTALENIE WYNIKU SZACOWANIA 4.1. Opis lokalnego rynku nieruchomości 4.2. Nieruchomości porównawcze 4.3. Ustalenie cech porównawczych 4.4. Obliczenie wartości dla zabudowy 4.5. Obliczenie wartości dla gruntu 4.6. Ustalenie wartości nieruchomości 5. PODSUMOWANIE 6. ZAŁĄCZNIKI 3

4 1. WSTĘP Podstawa opracowania Formalna. Zlecenie z firmy Star Pipe Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Czerwonaku na sporządzenie operatu określającego wartość rynkową wycenianych nieruchomości położonych w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej Uprawnienia wykonawcy nr 1137 do sporządzania wycen nieruchomości i majątku nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Prawna. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. nr 2109 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 6 lipca 1982r o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 19, poz. 147 z późniejszymi zmianami) Merytoryczna Wizja lokalna przeprowadzona w dniu r Notowania cen czynszów najmu i cen sprzedaży nieruchomości w obrocie bank danych Biura Talarczyk i Scheller Nieruchomości oraz PKAN RealNet sp. z o.o. o transakcjach rynkowych, wysokościach czynszów, dochodach z nieruchomości, stopach zwrotu zainwestowanego kapitału, poziomie zysków itp Dokumentacja formalno prawna dotycząca nieruchomości obejmująca: - badanie akt i dokumentów stanowiących podstawę wpisu do księgi wieczystej, - informację dotyczące przeznaczenia wycenianej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, Materiały pomocnicze: - Źróbek S., Cellmer R., Czerkies J., Muczyński A., Wycena wartości rynkowej nieruchomości Wydawnictwo UM-M, Olsztyn 2001; 4

5 - Cymerman R., Hopfer A., System i procedury szacowania nieruchomości, Wydanie II,Z C O Zielona Góra 2000; - Hopfer A., Źróbek R., Źróbek S., Szacowanie nieruchomości podejściem dochodowym, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2001 ; - Kucharska Stasiak E., Wartość rynkowa nieruchomości, Twigger, Warszawa Poradnik Doradcy Majątkowego Obliczanie powierzchni i kubatury budynków, IDM, Warszawa Źróbek R. Zużycie łączne w wycenie i zarządzaniu nieruchomościami, EDUCATERRA, Olsztyn Prystupa M. Wycena Mienia Poradnik menadżera, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa Opracowanie Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości R.Cellmer; Edukaterra Olsztyn 1999r. - Opracowanie Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości S. Źróbek i M. Bałeja; Edukaterra Olsztyn 2000r Cel, przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej trzech zabudowanych nieruchomości stanowiących jedność gospodarczą dla celów zabezpieczenia kredytu udzielanego przez bank lub wniesienia aportem do spółki prawa handlowego wg aktualnego sposobu użytkowania(wru) W zakresie opracowania są 3 nieruchomości położone w Czerwonaku k/poznania i stanowiące jedność gospodarczą, zabudowane obiektami produkcyjnymi, magazynowymi, mieszkalnymi i biurowymi. Zakres wyceny obejmuje grunt z infrastrukturą towarzysząca wchodzącą w skład nieruchomości oraz zabudowę nieruchomości. dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/ /6 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Czerwonak, arkusz mapy nr 7, działki nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/11, 3/13 o łącznym obszarze m 2. Prawo własności gruntu. dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/ /3 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Czerwonak, arkusz mapy nr 7, działki nr 3/9 o obszarze m 2. Prawo własności gruntu. 5

6 dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/ /4 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako: Obręb Czerwonak, arkusz mapy nr 7, działki nr 3/12, 3/14 o łącznym obszarze m 2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu Daty istotne w operacie: - data wizji lokalnej r - stan nieruchomości na dzień r - data poziomu cen r - data sporządzenie operatu r 1.4. Stan prawny nieruchomości. Nieruchomości położone w Czerwonaku, dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem KW nr PO1P/ /6, PO1P/ /3, PO1P/ /4. KW nr PO1P/ /6: Dział I: Czerwonak Działka nr 3/4 - teren zabudowany mieszkalny Działka nr 3/5 - teren zabudowany mieszkalny Działka nr 3/6 - teren zabudowany mieszkalny Działka nr 3/7 - teren zabudowany mieszkalny Działka nr 3/11 - teren zabudowany mieszkalny Działka nr 3/13 - teren zabudowany mieszkalny Obszar: ha Dział I Sp.: Wolny od wpisów Dział II: StarPipe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 51. Na podstawie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A. 9026/99 z dnia roku not. M. Kolasa i wniosku dz. kw. / /99, wpisano dnia roku Dział III: Wolny od wpisów 6

7 Dział IV: Poz. nr 4 Hipoteka umowna łączna zwykła zł jako należności z tytułu umowy kredytu K/29/2005/2 na rzecz DANSKE BANK A/S S.A. Oddział w Polsce w Warszawie Regon Księgi Wieczyste współobciążone PO1P/ /3 pod poz. nr 3, PO1P/ /4 pod. poz. 4. Kredyt został udzielony na 364 dni (z opcją przedłużenia na kolejne 364 dni). Na podstawie oświadczenia Banku z dnia roku i wniosku z dnia roku dz. kw. PO1P/ /08/001, wpisano dnia roku. KW nr PO1P/ /3: Dział I: Województwo poznańskie, gmina Czerwonak Działka nr 3/14 - tereny zabudowane inne Działka nr 3/12 - tereny zabudowane inne Budynek: Budynek produkcyjny nr inw o pow. 312 m 2 Odrębność: tak Budynek administracyjny mieszkalny nr inw Odrębność: tak Budynek dawnej szatni nr inw o pow. 288 m 2. Odrębność: tak Budynek biurowy nr inw o pow. 78 m 2. Odrębność: tak Studnia kopana nr inw Odrębność: tak Obszar: ha Dział I Sp.: Poz. nr 1 Wpisy dotyczące prawa wieczystego użytkowania i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość: Prawo związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym przeznaczona pod zabudowę domem mieszkalnym oraz właściciele budynków stanowiących odrębną nieruchomość budynek produkcyjny nr inw o pow. 312m2, administ. mieszkalny nr inw i dawnej szatni nr inw o pow. 288m2 - biurowym nr inw o pow. 78m2 - studnia kopana nr inw Dział II: Skarb Państwa 7

8 Wpisy dotyczące prawa wieczystego użytkowania i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość: Star Pipe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czerwonaku. Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A. 2792/2002 z dnia roku not. J. Jakubowski w Poznaniu i wniosku z dnia roku dz. kw. / /02, wpisano dnia roku. Dział III: Wpisy dotyczące prawa wieczystego użytkowania i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość: Wolny od wpisów Dział IV: Wpisy dotyczące prawa wieczystego użytkowania i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość: Poz. nr 2 Hipoteka umowna łączna zwykła zł jako należności z tytułu umowy kredytu K/29/2005/2 na rzecz DANSKE BANK A/S S.A. Oddział w Polsce w Warszawie Regon Księgi Wieczyste współobciążone PO1P/ /6 pod poz. nr 4, PO1P/ /4 pod. poz. 3. Kredyt został udzielony na 364 dni (z opcją przedłużenia na kolejne 364 dni). Na podstawie oświadczenia Banku z dnia roku i wniosku z dnia roku dz. kw. PO1P/ /08/001, wpisano dnia roku. KW nr PO1P/ /4: Dział I: Województwo poznańskie, gmina Czerwonak Działka nr 3/9 - tereny zabudowane inne Obszar: ha Dział I Sp.: Wolny od wpisów Dział II: Star Pipe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czerwonaku. Na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości z tytułu wniesienia aportu Rep. A. 4193/02 z dnia roku not. M. B. Danecka w Poznaniu i decyzji ZK-III/A/Z-145/02/3 z dnia roku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wniosku z dnia roku dz. kw. / /02, wpisano dnia roku. 8

9 Dział III: Wolny od wpisów Dział IV: Poz. nr 3 Hipoteka umowna łączna zwykła zł jako należności z tytułu umowy kredytu K/29/2005/2 na rzecz DANSKE BANK A/S S.A. Oddział w Polsce w Warszawie Regon Księgi Wieczyste współobciążone PO1P/ /6 pod poz. nr 4, PO1P/ /3 pod. poz. 2. Kredyt został udzielony na 364 dni (z opcją przedłużenia na kolejne 364 dni). Na podstawie oświadczenia Banku z dnia roku i wniosku z dnia roku dz. kw. PO1P/ /08/001, wpisano dnia roku Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Szacowane nieruchomości położone są w obszarze nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonak zatwierdzonym Uchwałą nr 173/XXVIII/2000 z dnia 14 czerwca 2000 roku szacowane nieruchomości położone są na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą produkcja, magazyny, handel i usługi. 2. OPIS NIERUCHOMOŚCI Szacowane nieruchomości położone są w Czerwonaku k/poznania przy ul. Gdyńskiej. Lokalizacja w północnej części aglomeracji poznańskiej między trasą Poznań Wągrowiec, a rzeką Wartą w strefie aktywizacji gospodarczej. Położenie w skali aglomeracji poznańskiej uznawane za dobre dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomości składają się z 9 działek gruntowych zabudowanych obiektami produkcyjno-użytkowymi, dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi 3 księgi wieczyste. Łączny obszar gruntu wynosi m 2. Przy granicy nieruchomości przebiega linia kolejowa PKP. Dostęp do własnej bocznicy kolejowej przez nieruchomość sąsiada na podstawie umowy użyczenia. Nieruchomości zabudowane są następującymi obiektami: - portiernią - budynkiem hali produkcyjnej, - budynkiem biurowym, budynkiem produkcyjno magazynowym, 9

10 - wiatą magazynową, - wiatą cyklopentanu, - budynkiem magazynowym, - budynkiem trafostacji, - budynkiem kotłowni i narzędziowni, - budynkiem mieszkalno-socjalnym, - budynkiem warsztatowym, - budynkiem produkcyjno magazynowym, - wiatą magazynową 1, - wiatą magazynową 2, - budynkiem magazynowym 1, - budynkiem magazynowym Opis gruntu Dane ogólne Księga wieczysta: PO1P/ /6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu. - Obręb: Czerwonak - arkusz mapy nr: 7 - działki nr: 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/11,3/13 Łączny obszar nieruchomości m 2. Księga wieczysta: PO1P/ /3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu. - Obręb: Czerwonak - arkusz mapy nr: 7 - działka nr: 3/9 Łączny obszar nieruchomości m 2. Księga wieczysta: PO1P/ /4 prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu. - Obręb: Czerwonak - arkusz mapy nr: 7 - działki nr: 3/12, 3/14 Łączny obszar nieruchomości m 2. 10

11 Lokalizacja Lokalizacja w północnej części aglomeracji poznańskiej między trasą Poznań Wągrowiec, a rzeką Wartą w strefie aktywizacji gospodarczej. Położenie w skali aglomeracji poznańskiej uznawane za dobre dla prowadzenia działalności gospodarczej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty infrastruktury przemysłowej i usługowej Uzbrojenie terenu Do szacowanych nieruchomości prowadzi dojazd od ulicy Gdyńskiej. Na terenie nieruchomości, bądź bezpośrednio przy nich (w pasie ulicznym) znajdują się następujące media: - energia elektryczna (stacja transformatorowa oraz rozdzielnia elektryczna SN i NN), - woda wodociągowa, - kanalizacja do bezodpływowego zbiornika, - gaz sieciowy, - przewody telekomunikacyjne Zagospodarowanie Na dzień wizji lokalnej r na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność o charakterze produkcyjnym, magazynowym, biurowym z funkcją mieszkaniową. Działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób zgodny z założeniami planistycznymi gminy Czerwonak Opis nakładów budowlanych Infrastruktura Teren nieruchomości stanowiących przedmiot niniejszego opracowania został wyposażony w niezbędne dla tej funkcji budowle, a w szczególności: - ogrodzenie częściowo z siatki stalowej na słupkach stalowych umocowanych w betonowych fundamentach, częściowo z elementów stalowych gotowych i częściowo murowane z innych elementów drobnowymiarowych, - trzy bramy wjazdowe, w tym dwie uchylne i jedna przesuwna obsługiwana z portierni przy wjeździe głównym, 11

12 - place składowe i drogi wewnętrzne utwardzone płytami betonowymi na powierzchni ok m 2 oraz kostką brukową betonową na powierzchni ok m 2, - przyłącza mediów Budynki na nieruchomości KW PO1P/ /6 Szacowana nieruchomość w skład której wchodzą działki nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/11, 3/13 o powierzchni m 2 zapisane w KW PO1P/ /6 zabudowana jest następującymi budynkami: budynkiem hali produkcyjnej, budynkiem biurowym, budynkiem produkcyjno magazynowym, wiatą magazynową, budynkiem portierni, wiatą cyklopentanu, budynkiem trafostacji, budynkiem kotłowni i narzędziowni. Budynek hali produkcyjnej Hala jednonawowa, jednokondygnacyjna, połączona łącznikiem z budynkiem biurowym. W budynku wydzielono piętrową część, w której znajdują się pomieszczenia magazynowo warsztatowe i socjalno biurowe o powierzchni użytkowej 120 m 2 i socjalne o powierzchni użytkowej 60 m 2. Powierzchnia zabudowy: m 2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Kubatura: m 3 Wysokość hali 13,0 m. Budynek pobudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku na fundamentach żelbetowych o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ścian z płyt obornickich. Dach z płyty obornickiej na konstrukcji stalowej, dwuspadowy kryty papą. Do budynku przybudowane są dwie przybudówki w technologii murowej z elementów drobnowymiarowych. Posadzka w hali betonowa, w części socjalnej, biurach płytki ceramiczne. Bramy stalowe. Stolarka okienna energooszczędna z profili PCV. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno kanalizacyjna, alarmowa przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa, antywłamaniowa, odgromowa, 12

13 wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej. Budynek biurowy Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony połączony z halą produkcyjną. Budynek pobudowany w latach 70-tych, w 2000 roku przeszedł modernizację. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Powierzchnia zabudowy: 340 m 2 Powierzchnia użytkowa: 730 m 2 Kubatura: m 2 Budynek pobudowany na fundamentach żelbetowych w konstrukcji z ram stalowych ze wspornikami z profili pełnościennych z wypełnieniem ścian z elementów drobnowymiarowych. Stropy z płyt kanałowych. Dach płaski z płyt korytkowych kryty papą. Stolarka okienna energooszczędna z profili PCV. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Na podłogach płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i lastriko w klatkach schodowych. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno kanalizacyjna, sieci komputerowej, telefoniczna, alarmowa, odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania z zasilaniem z kotłowni. Budynek produkcyjno magazynowy Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o charakterze produkcyjno magazynowym i socjalno biurowym. Powierzchnia zabudowy: 809 m 2 Powierzchnia użytkowa: 745 m 2 Kubatura: 4 843,0 m 3 Budynek pobudowany w dwudziestoleciu międzywojennym XX wieku, w okresie powojennym przebudowany i rozbudowany. Fundamenty żelbetowe. Technologia budynku murowa z cegły czerwonej. Dach o konstrukcji stalowej kryty blachą falistą ze świetlikami dachowymi. Stolarka okienna stalowa przemysłowa oraz drewniana energochłonna w części socjalno biurowej. Bramy stalowe. Posadzka betonowa w części produkcyjnej, w części biurowo socjalnej płytki ceramiczne. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno kanalizacyjna, sieci komputerowej, centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej, wentylacji i sprężonego powietrza. 13

14 Wiata magazynowa Wiata o konstrukcji stalowej, otwarta pobudowana w latach 80-tych XX wieku. Powierzchnia zabudowy: m 2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Kubatura: m 3 Rozpiętość nawy: 18,0 m Rozstaw naw: 6,0 m Wiata pobudowana w technologii szkieletu stalowego ze słupami z przekrojów pełnościennych. Dźwigary stalowe kratowe. Dach z blachy falistej. Posadzka z kostki brukowej betonowej. Teren wokół wiaty ogrodzony płotem z siatki stalowej. Budynek portierni Parterowy, niepodpiwniczony budynek pobudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii murowej z elementów drobnowymiarowych. W budynku znajdują się: przedsionek, pomieszczenie stróża i toaleta. Powierzchnia zabudowy: 21,20 m 2 Powierzchnia użytkowa: 18,80 m 2 Kubatura: 56,0 m 3 Budynek pobudowany na fundamentach żelbetowych, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych. Dach płaski kryty papą. Stolarka okienna energooszczędna PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Posadzka betonowa kryta wykładzinami PCV. W budynku znajduje się instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Ogrzewanie elektryczne. Tynki cementowo wapienne malowane farbami. Budynek ocieplony styropianem. Wiata cyklopentanu: Wiata pobudowana po roku 2000 w w technologii mieszanej dwie ściany pobudowane w technologii murowej, pozostałe i dach w technologii szkieletu stalowego kryte blachą falistą. Pod wiatą znajduje się stalowy zbiornik walczakowy z cyklopentanem. Wiata wyposażona w kanał rewizyjny. Powierzchnia użytkowa: 46 m 2 Kubatura: 192 m 3 14

15 Budynek trafostacji: Budynek parterowy, niepodpiwniczony pobudowany w latach 70-tych X wieku w technologii murowej. W budynku znajduje się transformator o mocy 400 kw. Powierzchnia użytkowa: 66 m 2 Kubatura: 250 m 3 Budynek pobudowany na fundamentach żelbetowych, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych. Dach płaski kryty papą. Stolarka drzwiowa stalowa. Tynki cementowo wapienne. Budynek kotłowni i narzędziowni: Budynek jednokondygnacyjny o wysokości ok. 10m z antresolą wewnętrzną pobudowany w technologii szkieletu stalowego krytego płytą stalową warstwową. Dach z płyty obornickiej płaski kryty papą. Stolarka okienna stalowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Posadzki betonowe, w hali kotłów płytki ceramiczne. W budynku znajduje się automatyczna kotłownia z kotłem zasilanym gazem ziemnym z sieci komunalnej oraz zapasowym kotłem olejowym zasilanym ze zbiornika oleju opałowego. Kotłownia ogrzewa zabudowę produkcyjno-magazynową nieruchomości poza budynkami mieszkalnymi, które mają własne systemy grzewcze. Na parterze kotłowni znajduje się narzędziownia i kotłownia, na antresoli pomieszczenia socjalne. Powierzchnia zabudowy: 179 m 2 Powierzchnia użytkowa: 173 m 2 Kubatura: m 2 Na terenie nieruchomości o powierzchni m 2 zapisanej w KW PO1P/ /3 znajdują się dwa budynki produkcyjno magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 516,0 m 2. Budynki magazynowo produkcyjne zespolone Dwa parterowe budynki produkcyjno magazynowe (1 i 2) pobudowane w latach 20-tych XX wieku w technologii murowej. W budynku 1 przeprowadzono remont nowy dach, instalacja sprężonego powietrza i 15

16 centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni oraz wymieniono stolarkę okienną na energooszczędną PCV. Powierzchnia zabudowy: 645 m 2 Powierzchnia użytkowa: 516 m 2 Budynki pobudowane w latach 20-tych XX wieku na fundamentach żelbetowych ze ścianami pobudowanymi w technologii murowej z elementów drobnowymiarowych. Dach w budynku 1 (po remoncie) z kształtowników stalowych dwuspadowy kryty blachą falistą. Stolarka energooszczędna z profili PCV. Bramy warstwowe lub metalowe. Posadzki betonowe. Instalacje: elektryczna, wodociągowo kanalizacyjna, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania. Budynek 2 z dachem o konstrukcji drewnianej, deskowany kryty papą na lepiku. Posadzki betonowe. Budynek 2 wyposażony jedynie w instalację elektryczną. Na terenie nieruchomości zapisanej w KW nr PO1P/ /4, w skład której wchodzą działki nr 3/12, 3/14 o pow m 2 znajdują się następujące budynki: budynek socjalno - mieszkalny, budynek warsztatowy, budynek produkcyjno magazynowy, wiata magazynowa, wiata magazynowa, budynek magazynowy, budynek magazynowy. Budynek socjalno - mieszkalny Budynek pobudowany w latach 20-tych XX wieku, w kolejnych latach rozbudowywany. W budynku znajduje się część socjalna, 3 mieszkania oraz archiwum. Powierzchnia użytkowa: 300,99 m 2 w tym: powierzchnia socjalna 67,72 m 2, powierzchnia warsztatowa 69,24 m 2, powierzchnia mieszkań 148,34 m 2, archiwum 15,69 m 2. Budynek pobudowany na fundamentach żelbetowych ławowych w technologii murowej z cegły czerwonej. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna energooszczędna PCV i drewniana skrzynkowa. Stolarka drzwiowa płycinowa. Na podłogach panele, płytki ceramiczne, wykładzina PCV, deski podłogowe. Tynki wewnętrzne cementowo 16

17 wapienne malowane. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z kotłowni, alarmowa. Budynek warsztatowy Budynek pobudowany w latach 20-tych XX wieku w technologii murowej z elementów drobnowymiarowych i znajduje się przy wiacie i budynku socjalno mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa 121,29 m 2 Budynek pobudowany na fundamentach żelbetowych w technologii murowej z elementów drobnowymiarowych. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papą. Stolarka okienna drewniana. Posadzka betonowa. W budynku znajduje się instalacja elektryczna i wodno kanalizacyjna. Budynek produkcyjno magazynowy Budynek pobudowany w latach 20-tych XX wieku w technologii murowej z cegły w zabudowie z budynkiem socjalno mieszkalnym, halą produkcyjną i wiatą. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i poddasza nieużytkowego. Powierzchnia użytkowa budynku: 237,63 m 2, w tym powierzchnia hali 75,21 m 2, powierzchnia hali 108,01 m 2, powierzchnia magazynowa 54,21 m 2. Budynek pobudowany na fundamentach żelbetowych w technologii murowej z elementów drobnowymiarowych. Dach płaski kryty papą. Stolarka okienna energooszczędna z profili PCV, zużyta. Bramy stalowe. Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne malowane farbami. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna i elektryczna siły, sprężonego powietrza i centralnego ogrzewania. Wiata magazynowa Wiata o konstrukcji stalowej pobudowana w latach 70-tych XX wieku kryta blachą falistą. Wiata przylega do hali murowanej. Powierzchnia użytkowa: 319,33 m 2 Wiata Wiata pobudowana w latach 90-tych XX w technologii szkieletu stalowego, dach kryty blachą falistą. Tylna ściana murowana, posadzka betonowa. Powierzchnia użytkowa 95,63 m 2. 17

18 Budynek magazynowy Budynek pobudowany w latach 90-tych XX w technologii murowej, dach o konstrukcji stalowej kryty blachą falistą. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne nie wykonane w 100%. Brama z blachy falistej. Posadzka w budynku betonowa. Powierzchnia użytkowa 15,70 m 2 Budynek magazynowy Budynek pobudowany w latach 70-tych XX wieku na fundamentach żelbetowych w technologii murowej z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo wapienne zużyte. Budynku znajdują się instalacje: elektryczna i wodno kanalizacyjna. Powierzchnia użytkowa budynku 55,49 m 2. Szacowane nieruchomości stanowią jedność gospodarczą, w której jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na produkcji rur i kształtek preiozolowanych dla potrzeb sieci ciepłowniczych i systemów zdalaczynnych. Zestawienie powierzchni gruntu i powierzchni użytkowej wg rodzajów. l.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia 1 Magazynowo-produkcyjna wysokość ponad 10 m 2 394,00 2 Magazynowo-produkcyjna wysokość do 7 m 2 010,90 3 Biurowa 730,00 4 Wiaty magazynowe obudowane i nieobudowane 1 972,96 4 Powierzchnia techniczna 239,00 Razem obiekty kubaturowe 7 346,86 4 Place składowe i magazynowe ,00 5 Grunt ,00 3. METODY WYCENY Postępowanie w wyniku którego określona zostaje wartość nieruchomości regulowane jest przepisami Działu IV Wycena Nieruchomości ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ) oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 18

19 (Dz. U. Nr 207, poz. 2109), a także Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM ( Warszawa 2008 rok). Zgodnie z w/w przepisami prawa nieruchomości, na których zabezpieczono udzielone kredyty, powinna być przeprowadzona na podstawie ich wartości rynkowej dla Aktualnego Sposobu Użytkowania (WRU). Zgodnie z 4 wyżej cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. do określenia wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście porównawcze lub podejście dochodowe. Oszacowania dokonano wg aktualnego sposobu użytkowania. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania stanowi najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na rynku przy zachowaniu następujących kryteriów: - nieruchomość będzie wykorzystywana zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania, który jest zgodny z przeznaczeniem nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku oraz czas niezbędny do wynegocjowania warunków umowy - strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami - obie strony umowy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy - obie strony nie działają w sytuacji przymusowej - obie strony są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości. Niniejszą wycenę opracowano przy uwzględnieniu: - analizy informacji (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, wizji lokalnej na nieruchomości itp.), - celu wyceny nieruchomości, - czynników kształtujących wartość przedmiotowej nieruchomości - położenia nieruchomości - zakresu wyceny - stanu prawnego nieruchomości - stanu zagospodarowania nieruchomości - stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Oszacowania dokonano podejściem porównawczym metodą porównywania parami. Polega ona na określaniu wartości rynkowej wycenianej nieruchomości o określonych cechach poprzez jej porównanie kolejno z 19

20 co najmniej trzema nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były przedmiotem obrotu rynkowego. W ten sposób dokonuje się korekty cen każdej z porównywanych nieruchomości pod kątem różnic pomiędzy nimi wynikających z odmienności cech i ich wag. 4. USTALENIE WYNIKU SZACOWANIA 4.1. Opis lokalnego rynku nieruchomości Analizie poddano transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami produkcyjno usługowymi z terenów peryferyjnych aglomeracji poznańskiej w dobrych lokalizacjach do prowadzenia działalności gospodarczej. Rynkiem zbytu dla szacowanej nieruchomości jest rynek regionalny. Analizie poddano transakcje sprzedaży podobnych nieruchomości na rynku wtórnym. Do porównania przyjęto transakcje sprzedaży nieruchomości o obszarach od m 2 do m 2 o porównywalnej zabudowie pod względem rodzajowym i powierzchniowym. Transakcje sprzedaży, których ceny przyjęto do porównania miały miejsce w okresie od stycznia 2010r do września 2010r. W okresie od stycznia 2010r do dnia sporządzenia niniejszego operatu lokalny rynek nieruchomości w zakresie dobrze zlokalizowanych nieruchomości komercyjnych nie uległ zmianie. Nieruchomości podobne do szacowanej, na terenie rynku regionalnego Wielkopolski, których transakcje użyto do porównania na terenie aglomeracji poznańskiej były sprzedawane w cenach od 160 zł/m 2 do 300 zł/m 2 prawa własności gruntów oraz prawa własności zabudowy w cenach od zł/m 2 do zł/m 2 powierzchni użytkowej Charakterystyka nieruchomości porównawczych A W styczniu 2010r w Mosinie przy ul. Gałczyńskiego sprzedano zabudowaną nieruchomość użytkowaną dla potrzeb magazynowo-biurowych. posiadała obszar m 2. Zabudowę stanowiły hale magazynowe o powierzchni łącznej m 2 i wysokości m, budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 810 m 2 i wysokości kondygnacji 4,0 m, wiaty magazynowe 600 m 2 oraz dwukondygnacyjny 20

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI BOLECHOWO UL. DWORCOWA DZ. NR 241/4, 241/7

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI BOLECHOWO UL. DWORCOWA DZ. NR 241/4, 241/7 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI BOLECHOWO UL. DWORCOWA DZ. NR 241/4, 241/7 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCIWG STANU NA DZIEŃ 05.11.2009:

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym

Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny działalności

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Częstochowa Częstochowa śląskie Skarb

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel./fax ,

BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel./fax , 2. Przeznaczenie nieruchomości. Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomości nr KR1W/00075197/3 położona w Łączanach, gmina Brzeźnica, składająca się z działki 810/41 o powierzchni 806m 2. Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,będącej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin, ul. Rayskiego 29 Działka nr: 12 Powierzchnia gruntu: 614,00 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta:

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wełniany Rynek 18 Na nieruchomość składa się: - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 III. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. 1.1. Księga wieczysta W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgorzewie, dla wycenianych nieruchomości prowadzone są księgi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 1 PołoŜenie: Nieruchomość znajduje się we wsi Pęklewo, gmina Tolkmicko około 20 km od Elbląga w kierunku na Frombork. Wieś Pęklewo jest połoŝona około 27 km od

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej Nr 7 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr K.AG-220-1/15 Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie I. Nieruchomość zabudowana na działce

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/ /1 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/ /1 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00042647/1 - wyciąg 1.opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 3/4 o pow. 0,3659 ha położonej: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 77, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjny z dużym biurem

Budynek produkcyjny z dużym biurem Data wydruku: 03.07.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja : Powierzchnia : ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków 1,5051 ha Nr działek : 304/44, 304/45, 304/46 Obręb : Nr księgi wieczystej : Zabudowania : Zagospodarowanie : Uzbrojenie :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1:

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Nieruchomośd do sprzedania Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1 Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 88,36 m 2 zlokalizowany na

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57 Nieruchomość do sprzedania Radomno 57 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m 2 usytuowany na parterze w budynku funkcji mieszkaniowej, położonego w miejscowości Radomno

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Bojszowy ul. Gaikowa 22 Gmina Bojszowy Woj. Śląskie - Prawo użytkowania wieczystego gruntu: działki nr 341/8 o powierzchni 1066 m kw. zabudowana budynkami: -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.20.2015 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej:

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej: Uproszczona wycena nieruchomości przeprowadzona podejściem dochodowym, metodą kapitalizacji prostej dochodu netto wykonana dla potrzeb opinii na temat wartości przedsiębiorstwa: CENTRUM FILTROWENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2, działki - 5/29, 5/32, 5/40, 5/36, 5/35

Załącznik nr 2, działki - 5/29, 5/32, 5/40, 5/36, 5/35 Rodzaj nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 5/29 o powierzchni 0,0467ha, 5/32 o powierzchni 0,0323ha, 5/40

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Właściciel: 1/1 Barcikowska Marta Katarzyna c. Lucjana i Alicji PL1O/ /8

Właściciel: 1/1 Barcikowska Marta Katarzyna c. Lucjana i Alicji PL1O/ /8 Nr obrębu: 0010 Górki Jednostka ewidencyjna: 142802_2 Brochów Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G22 Numer ewidencyjny działki: 29/1 Opis użytków: Grunty rolne zabudowane

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pile przy ul. Walki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/ /6 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/ /6 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00081818/6 - wyciąg 1.opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej dz.nr 42/5 o pow.1,2606ha - zabudowana położonej: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska, :dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 2 lipca 2014 r. WYKAZ NR 48/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667 Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, działka nr 834/73 o pow. 6667 m2, objęta KW KR1E/00040211/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowana

Bardziej szczegółowo