OGÓLNY OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNY OPIS NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 OGÓLNY OPIS NIERUCHOMOŚCI nieruchomość zabudowana położona w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 34 Właściciel nieruchomości: Użytkownik wieczysty : Skarb Państwa Diora Świdnica Sp. z o.o. PODSUMOWANIE OPISU Określenie nieruchomości: Nieruchomość przemysłowa zabudowana (dz.ew.145/4,145/12,145/13) Miejscowość: Świdnica ul. Bystrzycka nr 34 Powierzchnia: m 2 Właściciel gruntu: Użytkownik wieczysty : Przedmiot opisu: Skarb Państwa Diora Świdnica Sp. z o.o. nieruchomość zabudowana (dz.ew.145/4,145/12,145/13) STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości i użytkownik wieczysty Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa zaś użytkownikiem wieczystym Diora Świdnica Sp. z o. o. w Świdnicy. Stan prawny Zabudowana nieruchomość położona w Świdnicy, przy ul. Bystrzyckiej 34 stanowi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki oznaczone numerem ewidencyjnym 145/4 o powierzchni 0,1736 ha,145/12 o powierzchni 0,5289

2 ha i 145/13 o powierzchni 4,8582 ha, w obrębie nr 0006 Kraszowice miasto Świdnica. Powierzchnia nieruchomości wynosi razem m 2. Istnieją wypisy z rejestru gruntów ( ). Zgodnie z zaświadczeniem z dnia r. o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania miasta Świdnicy. W takim stanie prawnym obowiązują dla tego regionu miasta ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/422/09 z dnia 3 lipca 2009 r., określające kierunki rozwoju miasta, które muszą być uwzględniane w opracowaniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przeznaczeniem terenów i kierunkami zmian w strukturze przestrzennej, przedmiotowe działki znajduje się w strefie C - zabudowy jednorodzinnej z zielenią, na terenie oznaczonym na rysunku Studium symbolem : U/MW tj. o funkcji głównej jako tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z funkcją towarzyszącą funkcji głównej w postaci: terenów parków i zieleni urządzonej (ZP), istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej (MN), tereny usług sportu i rekreacji (US), tereny parkingów (KS1), garaży istniejących, ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej Istnieje możliwość uzyskania warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / wielorodzinnej i usługowej. Nieruchomość jest korzystnie położona z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej i w niedużej odległości do drogi Świdnica Dzierżoniów (ok. 1 km prostej drogi) oraz drogi Świdnica Wrocław (ok. 3 km). Położenie to jest również korzystne z punktu widzenia prawdopodobnego przebiegu obwodnicy Świdnicy w odległości gwarantującej świetną komunikację przy jednoczesnym braku niedogodności związanych z sąsiedztwem takiej trasy. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1S/ /9 (odpis z dnia ). Z działu I wynika, że jest ona prowadzona dla nieruchomości położonej w Świdnicy, przy ul. Bystrzyckiej 34, stanowiącej działki gruntu nr 145/4, 145/7 w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami przemysłowymi. Powierzchnia nieruchomości m 2. W dziale II przedmiotowej KW jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa a jako użytkownik Diora Świdnica spółka z ograniczona odpowiedzialnością Dział III bez wpisów Dział IV : 2

3 Ustanowiona jest hipoteka na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu SA w związku z udzieloną Diora Świdnica sp. z o.o. pożyczką na restrukturyzację. Zgodnie z umową środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę przedmiotowego obciążenia. Księga podaje też budynki znajdujące się na nieruchomości: 1. budynek produkcyjno-socjalny, 2. budynek produkcyjny trafo i magazyn, 3. hala magazynowo-warsztatowa, 4. hala produkcyjna, 5. hala produkcyjna, 6. hala kotłowni i zmiękczalni, 7. budynek magaz. socjalny, 8. hala magazynowa, 9. budynek magazynowy, 10. hala magazynowa, 11. budynek magazynowy- gosp., 12. portiernia. 13. wiata garażowa urządzenie. Powierzchnia użytkowa budynków do wynajmu (razem) : 14589,5 m 2 Charakterystyka nieruchomości Zabudowana nieruchomość położona w Świdnicy, przy ul. Bystrzyckiej 34, jest nieruchomością przemysłową, ogrodzoną z powierzchnią utwardzoną. Odległość od centrum miasta ok. 3 km. Teren równy. Dojazd dogodny drogą asfaltową. Bliskość komunikacji miejskiej. Dostęp do uzbrojenia pełny. Na gruncie nieruchomości zlokalizowane są następujące budynki: 1. BUDYNEK PRZYRZYNALNI NR INWENTARZOWY Budynek parterowy, nie podpiwniczony o konstrukcji szkieletowej z elementów żelbetowych Szkielet budynku wypełniony ścianami wykonanymi z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu parapetów. Powstała część ścian wypełniona stalowymi ramami okiennymi szklonym i szybami o grubości 3 mm, Stropodach wykonany z elementów prefabrykowanych, płyty wielootworowe ułożone na dźwigarach strunobetonowych, ocieplony i pokryty papą asfaltową. Posadzki o pokryciu plastidurowym i betonowym. Budynek wyposażony w instalacje; odgromową, elektryczną "NN i WN, centralne ogrzewanie (parowe), sprężonego powietrza, wentylację wyciągową (odpylającą), wywietrzniki dachowe. Rok budowy 1940, modernizacja w roku Obróbka wstępna materiałów drzewnych i wstępny montaż obudów, Stan ogólny dobry, Remontu wymagają posadzki, Powierzchnia użytkowa : 1099,5 m 2 3

4 2. BUDYNEK (NATRYSKOWNIA, HALA WYKOŃCZENIOWA) NR INW Rok budowy 1965 Budynek o konstrukcji szkieletowej z elementów żelbetowych, Słupy osadzone w stopach betonowych połączonych do poziomu parapetów podmurówką wykonana z cegły silikatowej. Pozostała powierzchnia ścian wypełniona oknami stalowymi.szklonymi szkłem o gr- 3 mm. Ściany działowa w części socjalnej wykonane z cegły pełnej o gr. 12 cm obustronnie tynkowane zaprawą cementowo wapienną. Stropodach wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych, ułożonych na dźwigarach strunowych, ocieplony i pokryty papą asfaltowa. Posadzki w halach produkcyjnych betonowe pokryte warstwą ksylolitu, Droga transportowa na wydziale montażu końcowego utwardzona płytkami stalowymi, Dwukondygnacyjna część administracyjna budynku posiada ściany murowane, obustronne tynkowane, strop betonowy, stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych pokryły papą asfaltową - po remoncie kapitalnym przeprowadzonym w roku Budynek posiada instalacje: elektryczna NN i WN, odgromowa, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza^ nawiewna, wodnokanalizacyjna, wywietrzniki dachowe, sygnalizacja p,poż. Część budynku przeznaczona na lakiernię wyposażoną w kabiny lakiernicze z płaszczem wodnym i wentylacją wyciągową. Pozostałe części budynku wykorzystane na montaż końcowy wyrobów i pakowanie. Stan ogólny dobry, Remontu wymaga droga transportowa w lakierni oraz część instalacji centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa : 2110,70 m 2 3. BUDYNEK TRAFOSTACJI I MAGAZYN NR INW Budynek nie podpiwniczony o różnych poziomach nadziemia, półtorakondygnacyjny. Ściany nośne wykonane z cegły pełnej starego typu na zaprawie wapienno-cementowej, tynkowane obustronnie, Ściany działowe wykonane z cegły pełnej 25 cm. Stropy i stropodachy ognioodporne, dach na piętrze drewniany kryty papa asfaltową. Fundamenty ceglane na zaprawie cementowej, 4

5 posadzki we wszystkich pomieszczeniach betonowe wzmocnione w górnych warstwach na ścieralności. Budynek posiada instalacje: elektryczna NN i WN. wodnokanalizacyjna, centr. ogrzewania sprężonego powietrza, odgromowa. Budynek poniemiecki z 1920 r. modernizowany i remontowany w roku Trafostacja NN i WN, sprężarkownia, warsztat elektryków. Konserwacji wymaga pokrycie dachowe. Powierzchnia użytkowa : 685,00 m 2 4.BUDYNEK (HALA MAGAZYNOWA I WARSZTATY) NR INW Rok budowy 1974 Budynek warsztatów o-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Ściany konstrukcyjne z cegły silikatowej jako wypełnienie szkieletu z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Ściany tynkowane od wewnątrz. Strona zewnętrzna spoinowana. Stropodach z elementów prefabrykowanych żelbetowych, płyty wielootworowe ułożone na dźwigarach strunobetonowych, ocieplony, kryty papą asfaltową na lepiku. Posadzki wykonane z betonu, częściowo kryte ksylolitem, w warsztacie samochodowym i w garażu wózków podnośnikowym wykonane z płytek ceramicznych, Budynek posiada instalacje; elektryczna NN i WN, odgromowa, sprężone powietrze, wod,-kan. centr ogrzewanie, wywietrzniki dachowe, Remiza strażacka, kiosk, warsztat ślusarski, pomieszczenie higienicznosanitarne, warsztat remontowy, garaż wózków, warsztat samochodowy. Stan ogólny dobry. Powierzchnia użytkowa : 1183,30 m 2 5. BUDYNEK PRODUKCYJNY + BIURA NR INWENTARZOWY Budynek parterowy nie podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany konstrukcyjne szkieletowe z elementów prefabrykowanych do poziomu parapetów wypełnione cegłą pełną na zaprawie cementowej. Pozostała powierzchnia ścian wypełniona oknami stalowymi szklonymi szkłem gr. 3 mm. Ściany działowe wykonane z bloczków betonu komórkowego częściowo wypełnione luksferami, Stropodach z elementów prefabrykowanych żelbetowych ocieplony, kryty dwa razy papą asfaltową a nad częścią administracyjną papą 5

6 zgrzewania. W halach posadzki betonowe pokryte ksylolitem droga transportowa pokryta płytkami stalowymi. Budynek posiada instalacje: elektryczna NN i WN. wodn.-kan. sprężonego powietrza, odgromowa, wentylacja odpylająca, wywietrzniki dachowe, centralnego ogrzewania - parowa a w części administracyjnej wodna, sygnalizacja p.poż. Obróbka wstępna materiałów drzewnych, montaż zestawów głośnikowych, część sanitarna część administracyjno-biurowa po remoncie kapitalnym i modernizacji w roku Remontu i konserwacji wymaga pokrycie dachowe oraz pomieszczenia sanitarne. Powierzchnia użytkowa : 2900,10 m 2 6.BUDYNEK HALI MASZYN NR INWENTARZOWY Budynek poniemiecki-modernizacja w roku 1970/71. Budynek jest dwukondygnacyjny, Parter - hala maszyn, narzędziownia, pomieszczenia socjalni? i higieniczno-sanitarne- Piętro - hale montażu i szlifierni, pomieszczenia socjalne. Połączenie z halą maszyn i lakiernią dźwigam i towarowo-osobowymi- Miedzy montażem s lakiernią podwieszony łącznik transportowy (obudowany pomost). Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany nośne z betonu komórkowego i licowane cegłą silikatową od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej tynkowane. Strop międzypiętrowy wykonany z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Ściany działowe wykonane z bloczków betonu komórkowego. Stropodach z elementów prefabrykowanych, żelbetowych ocieplony, kryty papą asfaltową. Posadzki na obu poziomach z ksylolitu. Na parterze droga transportowa wyłożona płytkami stalowymi. Budynek posiada instalacje: elektryczna NN i WN, sprężonego powietrza, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, odpylająca. wywietrzniki dachowe, sygnalizacja p.poź. Parter - obróbka maszynowa materiałów drzewnych, ostrzalnia i wypożyczalnia narzędzi. Piętro - szlifowanie i wstępny montaż obudów. Remontu wymagają: posadzki, pokrycie dachowe, pomieszczenia sanitarne. Powierzchnia użytkowa : 2972,50 m 2 7. KOTŁOWNIA I ZMIĘKCZALNIA NR INWENATRZOWY , Rok budowy

7 Budynek jednokondygnacyjny o wysokości 14,6 m. Fundamenty betonowe, ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Słupy nośne murowane z cegły pełnej, otynkowane. Dach - konstrukcja sosna zaliczona do typów lekkich, wykonany z wiązarów kratowych pokrytych deskami i papą bitumiczną, Wyposażenie w instalacje; elektryczna NN i WN. wodno-kan. Odgromowa, wyciągowa spalin, świetliki dachowe. Wytwarzanie wysokociśnieniowej pary technologicznej i grzewczej. Stan ogólny dostateczny Powierzchnia użytkowa : 306,60 m 2 8.BUDYNEK (HALA MAGAZYNOWA) NR INWENTARZOWY NR , Budynek podpiwniczony o konstrukcji szkieletowej stalowej. Słupy osadzone w stopach betonowych. Stopy połączone podmurówką na której spoczywają ściany z płyt PW 8 jako wypełniacze szkieletu stalowego. Grubość płyt 72 mm obustronnie pokryte blachą. Stropodach wykonany z płyt PW 3A ułożony na wiązarach stropowych pokryty papą asfaltową. Posadzki betonowe. Bramy metalowe ocieplone. Wyposażenie w instalacje : oświetleniową, odgromową, wodnokanalizacyjną, sygnalizacja przeciw pożarowa. Rok budowy Magazynowanie materiałów przeznaczonych do produkcji. Konserwacji wymaga pokrycie dachowe. Powierzchnia użytkowa : 1782,10 m 2 9.BUDYNEK MAGAZYNOWANIA LAKIERU NR INWENTARZOWY Budynek wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy. Ściany wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowana. Ściany działowe z cegły pełnej, Stropodach ognioodporny, żelbetowy ocieplany, kryty papą asfaltową, Podłogi wykonane z kostki drewnianej na podsypce piaskowej. Wyposażenie w instalacje: odgromowa, oświetleniowa, centralnego ogrzewania sygnalizacja przeciw pożarowa. Rok budowy Magazynowanie materiałów chemicznych-lakiery i kleje. Powierzchnia użytkowa : 285 m 2 7

8 10.BUDYNEK MAGAZYNOWY NR INWENTARZOWY Budynek parterowy, nie podpiwniczony. Konstrukcja stalowa typu Mirosławie?". Słupy osadzone w stopach żwiro-beton owych połączonych podmurówka. Ściany nośne zewnętrzne wykonane z bloczków betonu kom orkowego na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie tynkowanej. Stropodach ognioodporny, konstrukcja stalowa pokryta blachą falistą. Posadzki z betony żwirowego. Budynek posiada instalacja odgromową i elektryczna. Rok budowy 19Só Magazynowanie wyrobów gotowych. Powierzchnia użytkowa : 1040,20 m 2 11.BUDYNEK ZAPLECZA GOSPODARCZEGO NR INWENATRZOWY Budynek parterowy o konstrukcji mieszanej. Ściany tylne z cegły pełnej na żurawie cementowo wapiennej, otynkowane. Ściany frontowe konstrukcji szkieletowej, wypełnione płytami PW 2 grubości 72 mm) obustronnie oblachowane. Ściany działowe z cegły pełnej grubości 12 cm obustronnie tynkowane, Stropodach z płyt PW 38 ułożone na belkach stalowych, kryty papą asfaltowa. Posadzki z betonu żwirowego. Budynek wyposażony w instalację elektryczną-rok budowy 1920, modernizacja w roku Zaplecze magazynowo-gospodarcze warsztatów. Powierzchnia użytkowa : 244 m 2 12.PORTIERNIA NR INWENATRZOWY Budynek wolnostojący parterowy nie podpiwniczony. Ściany nośne z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej, od zewnątrz licowano cegłą silikatową. Strona wewnętrzna tynkowana. Fundamenty żwirobetonowe,ściany działowe z bloczków betonu^ komórkowego obustronnie tynkowane. Stropodach z prefabrykatów żelbetonowych, ocieplony, kryty papą asfaltową. Posadzki ksylolitowe wyłożone wykładziną lentex- Wyposażenie: instalacje elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna, centralka sygnalizacji przeciw pożarowej, centrala telefoniczna. Rok budowy Pomieszczenie ochrony (portiernia) i administracji (kadry), Powierzchnia użytkowa : 48,5 m 2 8

9 13.GARAŻ NR INWENATRZOWY b.d Powierzchnia użytkowa : 32 m 2 Razem powierzchnia użytkowa : ,50 m 2 W tym: - powierzchnia biurowa : 1500 m 2 (szac.) - powierzchnia magazynowa i produkcyjna:12 702,40 m 2 - inna :387,10 m 2 9

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39 Prospekt informacyjny 01 Podstawowe informacje Lokalizacja Nieruchomość usytuowana jest w południowej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO POLIGRAFICZNE GRYF Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 51 06-400 Ciechanów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 49068, kapitał

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ-przedmio. Strona 1

Załącznik nr 6 do SIWZ-przedmio. Strona 1 Załącznik nr do SIWZ - Przedmiot Ubezpieczenia (szczegółowe dane) Budynki podstawowe dane do ubezpieczenia budynków L.p. Nazwa budynku Adres Powierzchnia użytkowa budynku m 2 Suma ubezpieczenia - wartość

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo