Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu UDA-RPSW /11-00 pn. "Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej gwarantujący rozwój technologiczny Firmy Chemtex Sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych produktów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , ogłaszamy nabór ofert na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową.

2 Budynek składa się z 2 części ze względu na konstrukcję: segm. I wykonanego jako obiekt murowany z dachem żelbetowym, płaskim o kącie nachylenia 3 stopnie oraz z segm.ii - właściwej hali głównej, murowanej do wys 0,85m od poziomu posadzki. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o REI60 od strony północnej oraz w pasie 1,7m w ścianie południowej, pozostałe ściany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym mocowanych do słupów żelbetowych. Dach dwuspadowy na dźwigarach stalowych o kącie nachylenia 9stopni. Na terenie działki projektuje się 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Bilans terenu inwestycji: Powierzchnia terenu inwestycji 4527,0 m 2 Powierzchnia zabudowy budynku produkcyjnego 935,35 m 2 Powierzchnia dróg i placów 1153,29 m 2 Powierzchnia parkingów 92,0 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna 2340,169 m 2 Zestawienie powierzchni i kubatury: Powierzchnia zabudowy budynku 935,34 m 2 Powierzchnia netto budynku 983,33 m 2 Kubatura budynku 6044,11 m 3

3 OPIS OGÓLNY OBIEKTU Projektowany obiekt składa się z dwóch budynków: Budynek,,A (biurowy) dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o ścianowym układzie konstrukcyjnym. Budynek,,B (hala jednoprzestrzenna) jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o konstrukcji szkieletowej stalowo żelbetowej. Budynki oddylatowane od siebie. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNEK,,A (biurowy) STROPODACHACH Zaprojektowano stropodach gr. 20cm, wylewany z betonu B25, zbrojony w obu kierunkach stalą A-IIIN (Rb 500W). STROP PARTERU Zaprojektowano stropy gr. 20cm, wylewane z betonu B25, zbrojone w obu kierunkach stalą A-IIIN (Rb 500W). WIEŃCE Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych złącza indywidualne, wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. KLATKA SCHODOWA Biegi i spoczniki wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN. ŚCIANY NADZIEMIA Ściany nadziemia grubości 25cm z bloków silikatowych NP25 o f b = 20MPa, na zaprawie cementowo wapiennej M8. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem wg projektu architektury.

4 W miejscach oznaczonych na rzutach kondygnacji, w ścianach nośnych wykonać słupy (trzpienie ścian), z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN (Rb 500W) i A-I (St3SX). UWAGA: Zakłada się kategorię produkcji elementów murowych I, kategoria wykonania robót A. Słupy łączyć z murami na strzępia. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Ściany grubości 25cm wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN (Rb 500W) i A-I (St3SX). NADPROŻA I PODCIĄGI - Z typowych elementów prefabrykowanych L-19, wg KB /1/B Wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. FUNDAMENTY Ławy fundamentowe z betonu B25, o wysokości 0,40m, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Pod fundamentami, na warstwie betonu B10 gr.10cm bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna ( SUPERFLEX 10 grubości 5mm lub równoważne). Pozostałe powierzchnie fundamentów oraz ściany fundamentowe, izolować bezspoinową powłoką hydroizolacyjną ( SUPERFLEX 10 grubości 5mm lub równoważne). Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją stosowania producenta. WYTYCZNE WYKONAWCZE a) Zastrzega się komisyjny odbiór wykopów fundamentowych, przy udziale autora dokumentacji geotechnicznej. b) Nie dopuścić do nawodnienia wykopów fundamentowych c)wszystkie ściany murowane stanowiące jedynie obciążenie liniowe i nie nośne w stosunku do stropów poszczególnych kondygnacji, należy podmurować pod strop lub belkę, z zachowaniem

5 szczeliny 2cm wypełnionej styropianem M15, dopiero po usunięciu wszystkich podpór montażowych. Powyższe jest spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych d) Roboty prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych oraz odpowiednimi normami, pod nadzorem osób uprawnionych BUDYNEK,,B (hala jednoprzestrzenna) DACH Dach hali głównej zaprojektowano z płyt warstwowych BAS-PANEL D gr.20cm (z rdzeniem z styropianowym). Płyty warstwowe oparte na płatwiach stalowych z dwóch ceowników 140 o rozpiętości 6,00m. Ze względu na kolor płyt stosować płyty o długości L < 6,00m. Płyty łączyć na długości wg szczegółu katalogu technicznego płyt BAS-PANEL. Konstrukcję nośną dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe rozpiętości 16,35m. Pas górny kratownicy z połówki dwuteownika 400PE. Pas dolny kratownicy z połówki dwuteownika 300PE. Słupki i krzyżulce z rur stalowych R 70,0 4,0 i R 57,0 4,0. SŁUPY Zaprojektowano słupy 40 40cm, wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-III i A-I. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA Ściany z płyt warstwowych BAS-PANEL S gr.15cm (z rdzeniem z styropianowym), opartych na ryglach poziomych wykonanych z dwóch ceowników 140. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Murowane z bloczków betonowych B20 na zaprawie cementowej M8. FUNDAMENTY Stopy żelbetowe wylewane na budowie z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. Wysokość stóp fundamentowych h = 0,60m.

6 Ławy fundamentowe z betonu B25, o wysokości 0,40m, zbrojone (podłużnie) stalą A-IIIN i A-I. Stopy i ławy fundamentowe szalować i wylewać łącznie, przepuszczając zbrojenie podłużne ław przez stopy. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Pod fundamentami, na warstwie betonu B10 gr.10cm bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna ( SUPERFLEX 10 grubości 5mm lub równoważne). Pozostałe powierzchnie fundamentów oraz ściany fundamentowe, izolować bezspoinową powłoką hydroizolacyjną ( SUPERFLEX 10 grubości 5mm lub równoważne). Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją stosowania producenta. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH - stopień oczyszczenia powierzchni II - farba podkładowa miniowa 60% 2 - emalia ogólnego stosowania 3, w kolorze uzgodnionym przez architekta Rozwiązanie przestrzenne Budynek produkcyjny 1 i 2 kondygnacyjny posiadający własną kotłownię, niepodpiwniczony. Budynek składa się z dwóch segmentów. Każdy segment stanowi odrębną strefę ppoż. W tym celu zaprojektowano ścianę ogniową o REI60 i drzwi pomiędzy segmentami o EI30 wydzielające 2 strefy pożarowe. Segment nr I posiada o kat ZLIII zagrożenia ludzi i klasę D. Segment nr II posiada kat. PM i klasę E. Budynek jest budynkiem niskim. Projektowany segment I w budynku o 2 kondygnacjach naziemnych składać się będzie z wydzielonych powierzchni administracyjnych (biura, sala konferencyjna dla max 20 osób), pomieszczeń socjalnych, szatni, natrysków, pomieszczeń WC, porządkowych, kotłowni na paliwo stałe i laboratorium. Segment II- to jednokondygnacyjna hala produkcyjna z częścią magazynową.

7 Konstrukcja budynku: -Ławy i ściany fundamentowe- żelbetowe wylewane wg projektu konstrukcyjnego -Ściany: Segment I -ściany murowane z bloczków silikatowych. Ściany zewnętrzne murowane zostały docieplone styropianem o gr. 12cm+ tynk. Zaprojektowano docieplenie budynku metodą lekką, mokrą: styropian gr.12cm+ tynk- jako rozwiązanie systemowe np. Firmy Caparol. Pomiędzy segmentami wykonać mur ogniowy z cegły pełnej o REI60. Ściany wydzielające żużlownię, skład opału, kotłownię o REI120. Segment II: ściany z płyt warstwowych BAAS-PANEL gr.15,0mm ( częściowo o REI 60 wg opisu w części rysunkowej) mocowane do słupów żelbetowych. -Stropy: W segmencie I- stropy żelbetowe-wylewane wg projektu konstrukcyjnego. -Dach: Segment I Stropodach żelbetowy wylewany wg projektu konstrukcyjnego docieplny wełną mineralną gr.min20cm ze spadkami 3% wytworzonymi klinami styropianowymi. Segment II Dach hali głównej -dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 9 o zaprojektowano z płyt warstwowych BAAS-PANEL D gr.20cm (z rdzeniem z styropianowym). Płyty warstwowe oparte na płatwiach stalowych z dwóch ceowników 140 o rozpiętości 6,00m. Ze względu na kolor płyt stosować płyty o długości L < 6,00m. Płyty łączyć na długości wg szczegółu katalogu technicznego płyt BAAS-PANEL. Konstrukcję nośną dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe rozpiętości 16,35m wg projektu konstrukcyjnego. Wysokość w kalenicy max. 7,50 m.

8 Instalacje w budynku Projekty branżowe określają zakres prac instalacji wewnętrznych do wykonania ( w zakresie instalacji wod-kan, co i ccw, technologii kotłowni, instalacji elektrycznej wewnętrznej, wentylacji mechanicznej). Technologia obiektu -Zgodnie z projektem technologicznym. W skład powierzchni administracyjno-socjalnej wchodzą pomieszczenia sali konferencyjnej, portierni, biura, laboratorium i socjalne (zapewniające pracownikom wymagane przepisami pomieszczenia tj. pomieszczenia porządkowe, socjalne, szatnie, natryski oraz sanitariaty) będące zapleczem do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Część administracyjnosocjalna posiada niezależne wejście do budynku. Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna i drzwiowa spełniająca wymogi normowe-. elementy stolarki okiennej i drzwiowej z PCV. Okna szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym bezpiecznym K<=1,0. Drzwi zewnętrzne z PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe laminowane, skrzydła drzwiowe w pomieszczeniach przedsionka i kabin ustępowych należy zaopatrzyć w dolne kratki wentylacyjne, drzwi do kabin ustępowych należy wyposażyć w samozamykacze. Luksfery w pomieszczeniu socjalnym powyżej wysokości h=2m lub zastosować luksfery o EI30. Bramy przemysłowe - segmentowe, przeszklone, z drzwiami przejściowymi bez wystającego progu. Np. firmy HORMANN APU F42 Roboty wykończeniowe w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ściany na pełną wysokość należy wykonać, jako powierzchnia łatwo zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekujących, w pozostałych pomieszczeniach wykonać przy umywalkach i zlewach fartuchy z glazury na wys 1,6m. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować wentylatory kanałowe zblokowane z oświetleniem.

9 podłogi w pomieszczeniu portierni, biurach, pokoju śniadań, sali konferencyjnej wykładzina dywanowa na posadzce z płytek typu gres, lub zamiast gresu zastosować wykładzinę typu tarkett. podłoga w hali produkcyjnej posadzka techniczna typu np.: PERAN STB ( konieczne wzmocnienie konstrukcyjne warstw posadzkowych wg projektu konstrukcyjnego), w pomieszczeniach pozostałych gres antypoślizgowy. malowanie ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi na tynkach wapienno-cementowych (ściany murowane) elewacja na ścianach ceglanych tynk kremowy barwiony w masie system np. Caparol, obróbki blacharskie, podokienniki w kolorze okładzin z blachy gr. 0,5mm. Odwodnienie dachu rynnami i wpustami zewnętrznymi poprzez korytka drogowe ( min.1m od ściany budynku spadek 2%) i dalej po terenie. Rynny i rury spustowe ogrzewane kablami grzejnymi- zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe. Przy bramach wjazdowych do hali projektuje się kurtyny powietrzne wg projektu instalacyjnego. Zaprojektowano kotłownię na paliwo stałe ( wg projektu branżowego) na potrzeby grzewcze i wody ciepłej. Instalacje Instalacja wod.- kan. Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej wg projektu instalacji sanitarnych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do kanalizacji sanitarnej. Użytkowanie budynku przewiduje ścieki technologiczne wg projektu instalacji sanitarnych i technologii. Centralne ogrzewanie. Do ogrzania przewiduje się kocioł na paliwo stałe. Komin spalinowy RONDO PLUS fi 25 firmy Schiedel. kotłownia wg projektu branżowego. Instalacja elektryczna. wg projektu branżowego.

10 Wentylacja pomieszczeń Zaprojektowano wentylację mechaniczną wg opracowania branżowego. Warunki ochrony p.poż. Zaopatrzenie w wodę do zabezpieczenia pożarowego przewiduje się z istniejącego 1 zewnętrznego hydrantu p.poż. Ø 80 zlokalizowanego na działce sąsiedniej ( przepompowni ścieków) na instalacji wodociągowej zewnętrznej. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Segment I Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie D : konstrukcja nośna R 30 konstrukcja dachu bez wymagań strop REI30 ściana zew. EI30 (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego) i REI60 w odległości 3,0m od granic działki ściana wewnętrzna bez wymagań przykrycie dachu NRO kotłownia wydzielona ścianami EI60, stropem REI60 i zamknięta drzwiami EI30 ściany wydzielające żużlownię, skład opału, kotłownię o REI120 Wszystkie elementy budynku NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Segment II Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie E : konstrukcja nośna bez wymagań konstrukcja dachu bez wymagań strop bez wymagań ściana zewnętrzna bez wymagań ściana wewnętrzna bez wymagań przykrycie dachu bez wymagań

11 Wszystkie elementy budynku NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne: długość przejścia w pomieszczeniu w ZL do 40 m w PM do 10m, przejścia te mogą prowadzić przez max. 3 pomieszczenia, długość dojścia w części ZL I do 30 m po poziomej drodze ewakuacyjnej (nie więcej niż 20m w poziomie), szerokość wyjść ewakuacyjnych min. 0,9m w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, skrzydło otwierane o szerokości min. 0,9 m, szerokość wyjścia ewakuacyjnego budynku min. 1,2, oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu umieszczonym przy wejściach do budynku, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementów, przez które przechodzą (wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej minimum EI 60 należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementów przez które przechodzą (wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych), instalacja odgromowa zgodnie z PN. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione, okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia,

12 w pomieszczeniach stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie w zależności od scenariusza pożaru: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym. Wyposażenie w hydranty wewn. nie wymagane Gaśnice Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm 3 ) zawartego w gaśnicach na 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej 1 kondygnacyjnej. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 10 l/s co można uzyskać z jednego hydrantu o średnicy 80 mm. Istnieje 1hydrant zlokalizowany w odległości min. 5 m od ściany budynku i max. 75m od obiektu. Droga pożarowa dla budynku Nie jest wymagana- stanowi ją jednak projektowana droga wewnętrzna szer,min.4,0m usytuowana w odległości 5m od ściany budynku, zakończona placem manewrowym o wymiarach min. 20x20m. Wielkość Część magazynowo-produkcyjna: długość 42,7 [m] szerokość 17,25 [m] powierzchnia 685,46 [m 2 ] Część biurowa: długość 12,07 [m] szerokość 16,99 [m] powierzchnia 297,87 [m 2 ] Powierzchnia powierzchnia ogółem 983,33 [m 2 ]

13 Wysokości zewnętrzne część magazynowo-produkcyjna kalenica 7,01 [m] okap 5,65 [m] część biurowa 7,48 [m] 8,37 [m] (spadek terenu) Wysokości wewnętrzne część magazynowo-produkcyjna do dźwigara 5 [m] do pokrycia dachowego (wewnętrznego), kalenica 6,8 [m], ściana podłużna 5,51 [m] część biurowa parter 2,68 [m] 3,68 [m] piętro 3 [m]

14 Warunki przystąpienia do składania ofert przedstawienie referencji związanych z budową co najmniej 2 hal przemysłowych w ciągu ostatnich 5 lat, udzielenie gwarancji na wybudowaną halę w wymiarze: minimum 10 lat na konstrukcję hali minimum 3 lata na pozostałe elementy czas realizacji wykonania inwestycji maximum 8 miesięcy od momentu podpisania umowy. Kryterium wyboru oferty: 100% cena Termin ważności oferty: W związku z powyższym prosimy o kontakt wszystkie zainteresowane podmioty. Pełna dokumentacja dostępna do wglądu bezpłatnie w siedzibie firmy Chemtex Sp. z o.o. u Pana Szymon Barana w godz. 8 16, tel ,

15

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo