ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb... [3] Uzgodnienie rzeczoznawcy d/s sanitarnych i p.poż. ( rys. A/1, Z/1,Z/2)... CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu architektonicznego- ZAMIENNNEGO... CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1 Projekt zagospodarowania terenu plansza wymiarowa... Z/2 Projekt zagospodarowania terenu plansza zbiorcza sieci... A/1 Rzut przyziemia... A/2 Rzut dachu... A/3 Przekrój A-A, W-W... A/4 Przekrój B-B... A/5 Elewacje... CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego ZAMIENNEGO... CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 Rzut fundamentów... K/02 Rzut konstrukcji przyziemia i sufitu części socjalnej hali... K/03 Poz. 01 i Marka M.01...

2 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO- ZAMIENNEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO -BIUROWYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 16/4, 16/2 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie 1.0. DANE OGÓLNE Adres i nazwa obiektu: Hala przemysłowa z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą techniczną (Inkubator Technologiczny) dz. nr 16/2 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie Inwestor: Białogardzki Park Inwestycyjny INVEST PARK Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 28 ; Białogard 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Zlecenie Inwestora 2.2. Dane wyjściowe i ustalenia z Inwestorem 2.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard 2.5. Wizja lokalna 2.6. Obowiązujące przepisy i normy Projekty branżowe wykonane w 2012r PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są zmiany do projektu branży architektoniczne konstrukcyjnej w stosunku do wydanego pozwolenia na budowę - decyzja nr 159/12 z dnia r OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESYCJI 4.1. Lokalizacja i zakres opracowania Przedsięwzięcie zlokalizowano w Białogardzie przy ul.przemysłowej na dz. nr 16/4. Inwestycja polega na budowie Hali przemysłowej z częścią socjalno-biurową jako kolejnej inicjatywy gospodarczej na tym terenie- jako I- etap budowy. Zrealizowano obecnie stan surowy zamknięty części socjalno - biurowej oraz wykonano stopy fundamentowe hali. Do hali doprojektowana zostanie od strony płd.- wschodniej wiata magazynowa z nawierzchnią dojazdową. Projektowana jest w kolejnym II - etapie budowy druga hala produkcyjno -magazynowa. Opracowanie obejmuje rozwiązania architektoniczne hali przemysłowej i części socjalno biurowej wraz ze zmianami -I etapu oraz budowy hali II- etapu zawarte w jednej teczce. Konstrukcyjna hali w zakresie fundamentowania i posadzek oraz zmiany elementów w konstrukcji budynku socjalno -biurowego jako oddzielne opracowanie.

3 Konstrukcja hali systemowa wraz z obudową jako oddzielne opracowanie Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Zakresu objętego projektem zagospodarowania działki : a) doprojektowanie powierzchni utwardzonej dojazdowej oraz pod projektowaną wiatą b)zmiana lokalizacji kabla zasilania energetycznego enn c)przyłącze kanalizacyjne i deszczowe Zakresu objętego projektem architektoniczo- konstrukcyjnym Budynek socjalno -biurowy przyziemie : pomieszczenie jadalni zamieniono na szatnię z umywalnią dla mężczyzn - zaprojektowano dwa otwory drzwiowe w ścianie wspólnej z halą piętro : zmiany w funkcji pomieszczeń utworzenie dwóch salek konferencyjnych, przesunięcie sanitariatów, utworzenie aneksu kuchennego wykonanie dwóch otworów okiennych jako wgląd na halę produkcyjną Hala produkcyjno- magazynowa - I etap wydzielona z produkcji część magazynowa z dwiema bramami i oś B' osie i 13-14, zaprojektowano drzwi i okno zaprojektowano pomieszczenie sanitarne w magazynie likwidacja bramy zewnętrznej oś B', osie4-5 wprowadzenie cokołów w hali wys. 0.80cm rezygnacja z świetlika dachowego na doświetlenie naświetlami połaciowymi zaprojektowanie pomieszczeń szatni, zespołu sanitariatów i jadalni dla zwiększonej ilości pracowników zaprojektowano wiatę na całej szerokości hali, rozpiętości 5,00m i 3,0 m wysokości nie wykonuje się hydrantów wewnętrznych- nie jest wymagana dla spełnienie wymagań ochrony p.poż. ( instalacja przygotowana na taką ewentualność ) Hala produkcyjno - magazynowa II etap zaprojektowano halę jednonawową w konstrukcji stalowej rozpiętości 29,26m, rozstaw dźwigarów co 5,70m 4.3.Technologia Hala przeznaczona na montaż wiązek kablowych dla przemysłu energetycznego i samochodowego w oparciu dostarczony materiał. Praca w charakterze pracy ręcznej - stanowiska montażowe.występuje zbrudzenie rąk. Zatrudnienie : 150 Kobiet i 30 Mężczyzn na dwie zmiany. Zapewniono szatnie podstawowe z umywalniami, wc ogólnodostępne, jadalnie dla 40

4 osób z szafkami osobistymi Założenia ogólne. Inwestycja budowlana obejmuje realizację : hali produkcyjnej budynek jednonawowy w konstrukcji stalowej rozpiętości 29,26m, rozstaw dźwigarów co 5,70m z częścią magazynową i socjalną - I etap budowy. hali produkcyjno magazynowej budynek jednonawowy w konstrukcji stalowej rozpiętości 29,26m, rozstaw dźwigarów co 5,70m - II etap budowy. - części socjalno - biurowej zaprojektowanej i wykonanej w technologii tradycyjnej,dwukondygnacyjnej, w której mieścić się będą : w przyziemiu pomieszczenia socjalne, szatnie z umywalniami część techniczna z kotłownią i pomieszczeniami magazynowymi, na piętrze pomieszczenia biurowe i salki konferencyjne - I etap budowy Podstawowe dane funkcjonalne : Hala przemysłowa charakter produkcji - montaż wiązek kablowych dla przemysłu energetycznego i samochodowego w oparciu dostarczony materiał Założeniem funkcjonalnym jest budowa hali jako jednoprzestrzennej kubatury z przewidzianymi otworami bramowymi w ścianie bocznej w celu ewentualnej możliwości podziału funkcjonalnego powierzchni hali- podział na część produkcyjną i magazynową z wc-tem. Wydzielenie z części produkcyjnej pomieszczeń socjalnych zintegrowanych z produkcją ( szatnia dla 70 osób, umywalnia, wc-ty ogólnodostępne, jadalnia dla 40 osób I Etap budowy. Hala przemysłowa charakter produkcji dla potrzeb wynajmującego. Założeniem funkcjonalnym jest budowa hali jako jednoprzestrzennej kubatury z przewidzianymi otworami drzwiowymi i na styku hal w celu ewentualnego połączenia funkcjonalnego oraz możliwości podziału funkcjonalnego powierzchni hali- podział na część produkcyjną i magazynową z wc-tem -II etap budowy. Dobudowana i zrealizowana część socjalno-biurowa związana w pełni na potrzeby planowanej działalności oraz obsługę techniczną budynków w której mieścić się będą : w przyziemiu pomieszczenia socjalne, szatnie z umywalniami dla 44, 42 i 30 osób na 2 zmiany, część techniczna z kotłownią i pomieszczeniem magazynowym, na piętrze pomieszczenia biurowe i salki konferencyjne zatrudnienie ok. 10 osób. 4.0.PARAMETRY WIELKOŚCIOWE (zmiany *) Bilans terenu * Powierzchnia działki : ,00 m 2* Powierzchnia zabudowy : 5103,40 m² * (suma powierzchni hal prod. + cz. socjalna + II etap) Powierzchnia zabudowy wiaty 157,80m² Powierzchnia terenów utwardzonych: (w granicach działki ) 2 709,00m 2 * Powierzchnia terenów zielonych: 6 456,60m 2 *

5 Powierzchnia biologiczno czynna 45,2% powierzchni działki I etap Powierzchnia zabudowy hali : 2386,60 m 2 Powierzchnia zabudowy cz. socjalno-biurowej : 291,80 m 2 Pow. zabudowy razem : 2678,40m² Pow. całkowita hali : 2386,60m 2 Powierzchnia całkowita cz. socjalno-biurowej : 584,90 m 2 Pow. całkowita razem : 2971,50m 2 Pow. użytkowa hali : 2339,24m 2 Powierzchnia użytkowa cz. socjalnej : 493,06m 2 Pow. użytkowa razem : 2832,30m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 Kubatura brutto cz. socjalno-biurowej : 2 071,80m 3 Kubatura brutto razem: 26367,40m 3 II etap Powierzchnia zabudowy hali : 2425,00 m 2 Pow. całkowita hali : 2425,60m 2 Pow. użytkowa hali : 2408,90m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 PROGRAM POMIESZCZEŃ W HALI : (* zmiany) Hala I etap * P.1. Hala produkcyjna 1508,41 P.2. Magazyn 653,83 P.3. Wc- 5,90 razem m magazynek 5, pom. techniczne 4, szatnia i umywalnia 53, Wc K 14, Wc 7, Komunikacja 16, Jadalnia 68,80 razem 171,10 Razem hala + socjal m 2 Hala II etap

6 Wiata ARCHITEKTURA zamienny P.4. Hala produkcyjna 2403,00 P.5. Wc 5,90 Razem 2408,90 m² Powierzchnia zabudowy Kubatura 157,80m² 610,88m³ PROGRAM POMIESZCZEŃ w budynku socjalno-biurowym ( * zmiana ) przyziemie część socjalno-biurowa 0.1. wiatrołap 4, hol 31, recepcja 9, komunikacja 43, szatnia M z umywal. 37,40* 0.6. szatnia k 29, umywalnia 7, szatnia M 28, umywalnia 7, kotłownia 18, pom. techniczne 8, pom. gospodarcze 9, klatka schodowa 10, magazynek 5, pom. techniczne 4,90 razem m 2 piętro część socjalno -biurowa ( * zmiana ) 1.1 komunikacja 35, salka konfer. 16, sala konfertencyjna 37,90* 1.4 wc K 3, wc M 4, komunikacja 5, biuro 92, pom. gosp 3, pom. arch. 5, pom. archiwum 5, biuro 8, sekretariat 7, biuro dyrektora razem 245,56m 2 *

7 Powierzchnia użytkowa cz. socjalno -biurowej 493,06m ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 5.1. HALA PRODUKCYJNA ETAP I i ETAP II ( zmiany *) Fundamenty - żelbetowe Wg. opisu konstrukcyjnego Fundamenty hali eta p I wykonane Konstrukcja nośna hali : wg oddzielnego opracowania Konstrukcja stalowa jednonawowa o rozpiętości osiowej ram 5,70m, 4,63m Wysokość w kalenicy 8,75m Cokół * murowany z bloczków żwirobetonowych typu M -6 gr. 14cm ocieplone styropianem gr. 10cm Ściany zewnętrzne * obudowa lekka: -płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu z krytym zamkiem gr. PU 120mm* Profilowanie panela ściennego : poziomy gładki z rowkiem - współczynnik przenikania ściany Hala U=0,19(W/Km 2 ) Dach * Blacha stalowa trapezowa ocynkowana gr. 0,65 mm na płatwiach stalowych. Folia PE Izolacja termiczna dachu: wełna szklana gr.250mm * Blacha trapezowa T = współczynnik przenikania dachu U=0,20(W/Km 2 ) Posadzki Posadzka betonowa Beton B 25 z włóknami stalowymi, np. Dramix gr.15cm typu Rc -80/60 w ilości 15kg/m 3, utwardzoną zaimpregnowaną wyprawą przeciw pyłową i zdylatowana co 6,0 m. Izolacje * 5 cm styropianu w posadzce -pas szer 1,0m 10cm styropian na ścianie fundamentowej 12cm rdzeń poliuretanu w ścianie zewnętrznej* 25cm wełny mineralnej w dachu * Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x papa gr.0,2 mm izolacja paroszczelna folia PE Rynny spustowe, obróbki blacharskie i inne elementy stalowe : Rury spustowe Ø 100, rynnyø150 z blachy stalowej ocynkowanej krytej PCV Drabina zewnętrzna blacha ocynkowana

8 Hala - elementy systemowe Okna, drzwi i świetliki *: drzwi zewnętrzne stalowe izolowane bramy stalowe segmentowe izolowane doświetla ścienne poliwęglanowe nieotwieralne naświetla dachowe nieotwieralne* Kolorystyka obiektu Kolorystykę pokazano na rysunkach architektonicznych elewacji. Pomieszczenie wc-tu na hali I i II etapu * -ścianki z płyt G-K na ruszcie stalowym wys. 2,60m, przykrycie blachą trapezową T 35/0, CZĘŚĆ SOCJALNA W HALI etap I Fundamenty żelbetowe wg opisu konstrukcyjnego Ściany wewnętrzne wykonane z pustaków wapienno-piaskowych SILKA gr. 24cm, 12cm i 6cm posadowione na posadzce, zwieńczone wieńcem żelbetowym. alternatywnie ściany lekkiej zabudowy, należy wówczas opracować oparcie belek stropu do zastosowanego systemu. Ścianki działowe pom. sanitarnych ogólnodostępnych oddzielone od przedsionków z umywalkami na pełną wysokość, ścianki pomiędzy kabinami wys. 2,0m. Obudowa z stężeń konstrukcyjnych z gazobetonu gr. 12cm lub płyt G-K na ruszcie stalowym gr.12,5mm. Strop - konstrukcja nośna płatwie IPE 160 co 240cm, pokrycie blacha trapezowa T 35/0,50, ocieplenie z wełny mineralnej gr. 10cm płyty MONROC PRO firmy Rockwool, wykończenie membrana PCV. Wykończenie ściany od hali, korytarza, szatni i jadalni mur surowy pomalowany farbą emulsyjną lub chlorokauczukową. Ściany sanitariatów wykończyć glazurą do wys. 2,0m, powyżej tynk pomalować 2x farbą emulsyjną, w jadalni w aneksie kuchennym wykonać zabezpieczenie nad blatem ( glazura lub szkło bezpieczne ). Drzwi wewnętrzne stalowe typu Hormann, drzwi w strefie oddzielenia p. poż. Stalowe w klasie EI 30, do stołówki przeszklone białe oraz zewnętrzne aluminiowe z szybą bezpieczną w kolorze Ral WIATA Projektowana jako systemowa -konstrukcja wg oddzielnego opracowania. Dobudowana na całej szerokości hali - I etapu o rozpiętości 5,0m, fundamenty żelbetowe słupki stalowe, dźwigary stalowe, pokrycie - blacha trapezowa. Nawierzchnia pod wiatą utwardzona - kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm 5.3. CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA (zmiany *) ( p.p.p. 0,00= 26,60 m n.p.pm.): Fundamenty

9 Wg. opisu branży konstrukcyjnej Ściany fundamentowe : Żwirowo betonowe typu M6 gr.25cm ocieplony styropianem gr.10 cm tynkowany (tynk cienkowarstwowy na cokole) Ściany zewnętrzne - gazobeton gr.24cm - wełna mineralna gr. 12cm -płyta ocynkowana falista FEB 18 firmy BUDMAT oraz tynk cienkowarstwowy na siatce Ściany wewnętrzne - gazobeton gr.24cm i 12 cm na parterze - płyty GKB 12,5mm na ruszcie stalowym na piętrze Tynki i wyprawy wewnętrzne : -Pom.sanitariatów, łazienki oraz pom.kotłowni ściany wyłożone do wysokości 2,0 glazurą, powyżej gipsowane i malowane dwukrotnie farba emulsyjną, w pom. socjalnym/jadalni wykonać fartuch z glazury 10x10cm jednobarwnej -Pom. pozostałe części socjalnej szatnie i korytarz -ściany gipsowane malowane do poz. 1,5m lamperia z farby lateksowej, powyżej 2x farbą emulsyjną -Pomieszczenia biurowe na piętrze, malowane 2x farbą emulsyjną Sufity podwieszone : -parter : pomieszczenia wc-tów płyta GKB- 12,5mm na ruszcie stalowym -sufit w holu i klatce schodowej - podwieszone płyty SOLO firmy Ecophon wg. rys A/10 -piętro : parter : pomieszczenia wc-tów płyta GKB- 12,5mm na ruszcie stalowym, -sufit w korytarzu i salce konferencyjnej- podwieszone płyty SOLO firmy Ecophon wg. rys A/10 Strop monolityczny żelbetowy gr. 20cm, wygłuszenie 2cm styropian, posadzka wg. przeznaczenia Stropodach : spadek 1,5% - papa termozgrzewalna - płyta PW11/A gr.15cm - warstwa spadkowa z keramzytu - folia paroszczelna - strop monolityczny żelbetowy gr.20cm Posadzki PARTER: -hol, korytarz, pom. socjalne terakota antypoślizgowa PIĘTRO:* -toalety terakota -biura, korytarze,salki konferencyjne - wykładzina dywanowa obiektowa, terakota wg rzutów *

10 Izolacje Izolacja termiczna 5cm styropianu w poziomie posadzki na gruncie -10 i 12cm wełny mineralnej w ścianie zewnętrznej -Płyta PW11 /A gr. 15 cm (styropian ) Izolacja przeciwwilgociowa -pozioma - folia PCV -w łazienkach izolacja z folii z 15 cm wywinięciem na ścianę Izolacja tarasu zastosować dostępne na rynku pełne rozwiązania systemowe Rynny spustowe, obróbki blacharskie i inne elementy stalowe Odwodnienie podciśnieniowe, oraz system rur spustowych systemowych na hali Opierzenia attyk blacha ocynkowana. Okna,drzwi, fasady *: Okna i Fasada aluminiowa Drzwi zewnętrzne : - aluminiowe wewnętrzne stalowe, drzwi do kotłowni odporności ogniowej EI 30 oraz w ścianie oddzielenia pożarowego, do pomieszczeń biurowych typowe MDF oraz z PCV - okna widokowe na halę stalowe w klasie EI 30 * Schody i balustrady: -żelbetowe z balustradą ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo-elementy systemowe lub wykonane wg rys. A/11 Kolorystyka elewacji tynk cienkowarstwowy, malowany w kolorze ciemnego popielu NEBRASKA 6 firmy Ceresit oraz w kolorze ceglastym VIENNA BORDO CT 60 firmy Ceresit fragmentami blacha falista FEB-18 ocynkowana fasada ciemny grafit RAL 7024 elementy systemowe z aluminium mocowane do fasady szer. 300mm 7.0.OCHRONA P.POŻ. - opracowanie obiektów w budowie i nowoprojektowanych Dane będące podstawą uzgodnienia, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego: 7.1.Nazwa / Adres inwestycji Budowa hal przemysłowych z zapleczem socjalno -biurowym oraz infrastrukturą techniczną dz. nr 16/4, 16/2 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie 7.2.Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Inwestycja polegająca na budowie etapowym tj.: - I etap w budowie hala produkcyjna - jednokondygnacyjna z wydzieloną częścią magazynową i częścią socjalną ( zmiana ) - II etap- budowa hali produkcyjnej ( zmiana )

11 Ze względu przeznaczenie i sposób użytkowania pod względem pożarowym zalicza się : Halę produkcyjno magazynową i halę produkcyjną - jako PM budynek socjalno biurowy - jako kategorie zagrożenia ludzi ZL III I etap - w budowie Pow. użytkowa hali produkcyjno -magazynowej : 2339,24m 2 Powierzchnia użytkowa cz. socjalno-biurowej : 493,06m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 Kubatura brutto cz. socjalno-biurowej : 2 071,80m 3 II etap projektowany Pow. użytkowa hali produkcyjnej : 2408,90m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 Ilość kondygnacji: - nadziemnych: PM - 1 i ZL III - 2 Hala wys. 8,75, budynek II kondygnacyjny wys. 8,20m i w całości zaliczany do grupy wysokości niski poniżej 12 m Kąt nachylenia dachów budynku 1% i Odległość od obiektów sąsiadujących; Najmniejsza odległość hali i budynku od najbliższego budynku sąsiedniego wynosi > 60,0m 7.4.Parametry pożarowe występujących substancji palnych; Hala przeznaczona na montaż wiązek kablowych dla przemysłu energetycznego i samochodowego w oparciu dostarczony materiał. Nie przewiduje się przechowywania w budynku substancji niebezpiecznych pożarowo. 7.5.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; W hali produkcyjnej z częścią magazynową i pomieszczenia techniczne - gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m2 7.6.Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek socjalno -biurowy ZL III 7.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych -nie występuje 7.8.Podział obiektu na strefy pożarowe; Budynek podzielony na dwie strefy pożarowe: 1/ strefa nr 1 PM, to część produkcyjno magazynowa hali I-go etapu i część produkcyjna hali II-go etapu budowy 2/ strefa nr 2 ZL III część socjalna

12 Dopuszczalna wielkość strefy dla tego rodzaju obiektów o obciążeniu ogniowym mniejszym lub równe 500 MJ/m 2 wynosi m 2. W przypadku ZL dopuszczalna jest 8000 m2 Ponieważ projektowane strefy pożarowe wynoszą: PM 4748,14 m2 i ZL 493,06 m 2 są mniejsze od dopuszczalnych w związku z czym warunki przeciwpożarowe są spełnione 3/ Ponadto, pomieszczenia w budynku socjalno-biurowym takie jak: pomieszczenie techniczne i kotłownia na paliwo stałe wydzielone pożarowo na zasadach stanowiących odrębne strefy pożarowe. Wg przepisów podanych w 212 i 220 wt 1/ 7.9. Klasa odporności ogniowej budynku oraz elementów budowlanych. Hala o powierzchni jednej strefy pożarowej jako obiekt jednokondygnacyjny niski o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2 powinna być wykonana w klasie E odporności pożarowej, a poszczególne elementy hali powinny posiadać następującą minimalną odporność ogniową oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia: Główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań, NRO Ściany zewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku - bez wymagań, NRO Ściany wewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań, NRO Przekrycie dachu klasa odporności ogniowej elementów budynku - bez wymagań, NRO Funkcja i sposób użytkowania budynku socjalno-biurowego ZL III wymaga spełnienia, co najmniej klasy odporności pożarowej D, NRO, w której: Główna konstrukcja - klasa odporności ogniowej elementów budynku - nośna R30 Konstrukcja dachu klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań Strop - klasa odporności ogniowej elementów budynku - nośna R30 Ściany zewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku - EI30 Ściany wewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań Przekrycie dachu bez wymagań Ponadto: - klasa D jest podstawą do wykonania elementów oddzieleń przeciwpożarowych i przepustów instalacyjnych pomiędzy strefami pożarowymi PM/ZL z obostrzeniem wymagań w stosunku do pomieszczeń technicznych - części nośne konstrukcji budynku na styku stref ściana oddzielenia pożarowego dla strefy pożarowej ZL III a halą PM powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej REI 60 konstrukcja dachu stop żelbetowy dla strefy ZL III wykonana jako element oddzielenia pożarowego w klasie REI-60, izolacja płyta styropianowa PW gr. 15cm w systemie z przekryciem papy termozgrzewalnej w klasie NRO lub równorzędne rozwiązanie. Wymagania oddzieleń przeciwpożarowych, wydzieleń pożarowych pomieszczeń techniczno - magazynowych oraz zamknięcia znajdujących się w nich otworów, przeszkleń określonych w poniższej tabeli: 6.1. Pomiędzy strefami: PM/ZL Klasa odporności pożarowej Elementów oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych,

13 budynku ścian stropów przepusty instalacji, klapy odcinające, przeszklenia itp Pomiędzy strefami PM/ZL R E I-60 R E I- 60 E I-30 i EI-60 Uwaga: 1/. Konstrukcja budynku ZL III jest samodzielną strefą pożarową, charakteryzująca się samodzielnym układem konstrukcji, osobnym dla każdej części konstrukcji, dachu i przekrycia, w rozumieniu przepisów podanych w 235 1/ 2/. W strefie PM hali, części nośne konstrukcji budynku, dla strefy pożarowej ZL III wykonane w klasie odporności ogniowej REI/R 60 3/. W ścianie oddzielenia pożarowego, na granicy ZL/PM przeszklenie klasy EI-30. 4/. W kotłowni ( pomieszczenie na parterze cz, socjaln-biurowej )opalanej paliwem gazowym 60 kw, ściany wewnętrzne, strop klasy RE-60, drzwi klasy EI-30 Wymagania dotyczące pomieszczeń; warsztat, sprężarkownia,pomieszczenie techniczne i rozdzielnia elektryczna, komora transformatorowa, kotłownia na paliwo stałe stanowiących odrębne strefy pożarowe: Klasa odporności ogniowej budynku oraz elementów budowlanych. - za wyjątkiem kotłowni w przypadku pozostałych pomieszczeń ściany, stropy, przejścia i przepusty instalacyjne klasy EI-60, drzwi klasy EI Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasów oraz przeszkodowe; Maksymalna długość dróg ewakuacji w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 wynosi 60 m przy jednym dojściu i 100m przy co najmniej dwóch i nie jest przekroczona ponieważ wynosi 49 m. Z pomieszczenia hali do ewakuacji są dwoje drzwi ewakuacyjnych skrzydłowych, rozwieranych i otwieranych na zewnątrz ( na zewnątrz budynku, do strefy II budynku socjalno -biurowego, z hali II etapu dwa wyjścia na zewnątrz hali. W strefie ZLIII ewakuacja przebiega korytarzem, klatką schodową i dalej w kierunku do wyjścia na zewnątrz budynku. Drzwi wyjściowe z klatek schodowych skrzydłowe, rozwieranych i otwieranych na zewnątrz, o szerokości w świetle nie mnejszej niż 1,20 m. Długość drogi dojścia ewakuacyjnego w strefie ZL III wynosi ok. 29 m i jest krótsza jest od dopuszczalnej, wynoszącej 30 m Konstrukcja klatek schodowych spełniającą wymagania przepisów podanych 249 rozporządzenia 1/. Biegi i spoczniki schodów wykonane z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej co najmniej R 30 Ilość i szerokość drzwi spełnia warunki ewakuacji. Zaprojektowano oświetlenie awaryjne w budynku socjalnym i hali produkcyjnej 7.11.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. - wykonać na przejściach przez ścianę oddzielenia pożarowego klap p.poż. oraz zabezpieczyć przejścia instalacyjne certyfikowanymi materiałami w klasie EI 60

14 7.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Należy wykonać na obiekcie instalację odgromową, dokumentacja wg odrębnego opracowania Główny wyłącznik prądu będący zabezpieczeniem dla każdej ze stref pożarowych, wykonanie wg projektu branżowego Obie strefy pożarowe wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne z podświetlanymi znakami ewakuacji i to łącznie z oświetleniem strefy zewnętrznej przy wyjściach ewakuacyjnych Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Ze względu na obciążenie ogniowe i powierzchnie strefy wymaga się zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia w ilości 20 dm3. W zasięgu dwa hydranty nadziemnych zlokalizowane w odległościach od budynku 37,0 m i 24,0 m na istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø110 zaopatrujące halę w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe. Zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zaprojektowano drogę plac zapewniający dojazd p.poż. do hal i budynku socjalnobiurowego Wyposażenie w gaśnice Dobór i sposób rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego ustala właściciel lub zarządzający obiektem i dotyczy strefy pożarowej ZL III. Wymagana jest jedna masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicy na każde 100 m 2 powierzchni, z dodatkowych wyposażeniem w gaśnice w pomieszczeniu technicznym. Wykaz, charakterystyka techniczna oraz zasady posługiwania się poszczególnymi typami gaśnic wg obowiązującej literatury. Przeznaczenie gaśnicy, jej wielkości oraz sposób jej użycia określony jest również na naklejone na niej etykiecie Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych Rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa pożarowego ustala właściciel lub zarządzający obiektem Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa pożarowego wynika z przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wyróżnia się dwa rodzaje znaków: a. Znaki ewakuacyjne wg PN - 92/N /02; są to znaki ewakuacyjne stosowane we wszystkich rodzajach obiektów. Znaki zapewniają wizualną informację o przebiegu wyznaczonych dróg ewakuacyjnych zarówno przy świetle dziennym, jak również przy braku oświetlenia. b. Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN - 92/N /01; zakres stosowania normy obejmuje obszary dla których jest niezbędne lub celowe przekazania informacji publicznej o rozmieszczeniu i/lub rodzaju: urządzeń sygnalizacji pożaru, sprzętu pożarniczego, środków ograniczających rozwój pożaru, obszarów i materiałów o szczególnym zagrożeniu pożarowym

15 7.16. UWAGI przed rozpoczęciem użytkowania opracować dla obiektu dokumentację ppoż. pn. "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" wykonanej w sposób zgodny z 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). IBP powinien wykonać rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych uzgadniający projekt lub inna upoważniona/wskazana przez niego osoba. materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych stosowane sufity podwieszone nie kapiące i nie opadające pod wpływem ognia Ponadto Urządzenia i Instalacje przeciwpożarowe: oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w strefie pożarowej ZL,PM ppoż. wyłącznik prądu Wykonie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych należy powierzyć firmie om, która poddała się procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych. Na ww urządzenia i Instalacje przeciwpożarowe należy wykonać projekty i uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podstawa prawna: 3.1. rozporządzenia 3/. Postawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (dz. u. nr 121, poz z póż. zm.) WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO Wpływ obiektu na środowisko na podstawie docelowego przeznaczenie hali przemysłowej - montaż wiązek kablowych Przyjęte rozwiązania technologiczne i techniczne przedsięwzięcia polegające na budowie hali w technologii lekkiej oraz części socjalnej w technologii tradycyjnej nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego pod warunkiem realizacji pełnego zakresu projektowanego zadania inwestycyjnego, całkowitej szczelności, właściwej eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów budowli. Z uwagi na brak występowania negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska

16 nie zachodzi konieczność dodatkowych rozwiązań i zabezpieczeń przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko INSTALACJE WEWNĘTRZNE zmiany * instalacja elektryczna oświetlenie ogólne i awaryjne - wg projektu branżowego * wentylacja wg projektu branżowego * W części biurowo-socjalnej projektuje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza projektuje się za pomocą centrali wentylacyjnej firmy VTS wyposażonej w filtry powietrza, nagrzewnicę wodną oraz odzysk ciepła w postaci wymiennika obrotowego. Centrala zostanie umieszczona na dachu części biurowo-socjalnej. Nagrzewnica wodna będzie zasilana z projektowanej kotłowni gazowej, której czynnikiem grzewczym jest woda pła pokrywane są przez instalację c.o.nawiew i wywiew powietrza będzie realizowany przez kratki wentylacyjne KSH-P na kanały prostokątne i okrągłe. W pomieszczeniach sanitariatów w części biurowo-socjalnej wywiew powietrza realizowany za pośrednictwem wentylatora dachowego Venture Industries. Ilość powietrza wentylacyjnego zgodnie z normą warunków sanitarnych. Powietrze wywiewane jest z pomieszczeń za pośrednictwem anemostatów. Nawiew do pomieszczeń sanitariatów projektuje się na zasadzie infiltracji przez kratki w drzwiach z pomieszczeń sąsiednich. Z pomieszczeń WC magazynierów przy halach magazynowych wywiew odbywa się za pomocą wentylatorów łazienkowych Decor CRZ Venture Industries. Wentylatory załączane będą ze światłem i wyłączane z opóźnieniem czasowym. W hali magazynowej projektuje się wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza będzie odbywał się za pomocą czerpni wyposażonych w przepustnice regulacyjne, umieszczonych w ścianie budynku. Wywiew będzie realizowany poprzez wywietrzaki dachowe zamontowane na podstawie dachowej B III z przepustnicą regulacyjną. W celu pokrycia strat ciepła na hali magazynowej zaprojektowano 8 aparatów grzewczo - wentylacyjnych, zasilanych gazem GZ 35 Urządzenia grzewczo-wentylacyjne podwieszone są pod sufitem hali. - instalacja wod-kan. cz. socjalno-biurowej i socjalnej na hali - wg projektu branżowego * -instalacja hydrantowa - nie wykonuje się hydrantów wewnętrznych -nie jest wymagana dla spełnienie wymagań ochrony p.poż. ( instalacja przygotowana na taką ewentualność na życzenie Inwestora) * - instalacja c.o. - cz. socjalno biurowa grzejniki c.o., w hali aparaty grzewcze - wg projektu branżowego 10. SIECI ZEWNĘTRZNE ( *Zmiany ) 10.1.Woda wykonane przyłącze na terenie w.w. działki do projektowanej sieci - wg projektu branżowego 10.2.Kanalizacja -wykonane i projektowane dodatkowo* przyłącze na terenie w.w. działki do istniejącej sieci - wg projektu branżowego 10.3.Deszczówka* - Wykonana i projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z dachu projektowanej Hali etap I i II. Wody opadowe z parkingów i terenów utwardzonych odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne z osadnikiem do rowu- wg projektu branżowego Uzyskano decyzję pozwolenia wodoprawnego 10.3.Energia *- projektowane złącze kablowe do wykonanego na działce złącza kablowego na warunkach dostawcy -przedmiotem odrębnego opracowania Gaz wykonane przyłącze na terenie w.w. działki, będące

17 przedmiotem odrębnego opracowania i pozwolenia na budowę 10.5.Woda dla celów p.poż. - istniejące hydranty zewnętrzne 11.0.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ( zmiany*) 11.1.Wartości cieplne przegród zewnętrznych : Ściany zewnętrzne Gazobeton 24cm,ocieplony wełna mineralną gr.12cm współczynnik przenikania ściany U=0,24(W/Km2) < U dop.u=0,30(w/km2) -ściana hali magazynowej-płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12mm- współczynnik przenikania ściany Hala U=0,19(W/Km 2 ) < U dop.u=0,25(w/km2) Dach hali -lekki konstrukcji stalowej -izolacja wełna mineralna gr.250mm* współczynnik przenikania dachu U=0,20 równy U dop. U=0,20(W/Km2) cz. socjalnej - wełna mineralna gr. 20cm na stropie żelbetowym U=0,20 < U dop.u=0,25(w/km²) Ślusarka PCV / ALUMINIOWA I FASADA -okna - U = 1,1W/m 2 K, poniżej wymaganej wartości maksymalnej U=1,9 W/m 2 K Podłogi ocieplone styropianem EPS grubości 5cm U=0,38W/m 2 K poniżej wymaganej wartości maksymalnej U=0,45W/m 2 K Charakterystyka energetyczna sprawności instalacji branży sanitarnej Parametry termiczne zewnętrzne: Przyjęte parametry obliczeniowe dla określenia zapotrzebowania energii cieplnej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym wg PN-82/B-02403: temperatura oblicz. -16 o C wilgotność względna 100% Parametry termiczne wewnętrzne: Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym: pomieszczenia socjalne ti= 20 o C +/-2 o C, szatnie, umywalnie, W.C. ti= 24 o C +/-2 o C, pomieszczenia gospodarcze i techniczne ti= 16 o C +/-2 o C, biura i pom. biurowe ti= 20 o C +/-2 o C, komunikacja ti= 16 o C +/-2 o C, hala magazynowa ti= 16 o C +/-2 o C, Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wykonano w oparciu o normę PN EN

18 Parametry sprawności energetycznej instalacji. Sprawność systemu ogrzewania powietrznego obiektu. η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,d η H,tot = 0,82 x 1,0 x 0,95 x 0,98 = 0,76 Sprawność systemu centralnego ogrzewania η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,e η H,tot = 0,96 x 1,0 x 0,72 x 0,99 = 0,68 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody: η W,tot = η W,g x η W,d x η W,s x η W,e η W,tot = 0,90 x 0,8 x 0,86 x 1,0= 0,62 Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii zawartych w przepisach techniczno-budowlanych Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zużycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeżeli przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (przy materiale izolacyjnym o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej): L p Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) (min) wg rozporządzenia grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) wg projektu Czy są spełnione wymagania wg rozporządzen ia 1 Średnica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak 2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak 3 Średnica wew. od 35 do 100 mm równa średnicy równa średnicy wew. rury wew. rury tak 4 Średnica wew. powyżej 100 mm 100 mm Brak w projekcie - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z ½ wymagań z poz. przechodzące przez ściany lub poz stropy, skrzyżowania przewodów tak 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie -

19 pomieszczeniami różnych użytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 6 mm tak 8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 40mm 40 mm tak izolacji cieplnej budynku) 9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 80 mm 100 mm tak budynku) Przewody wody lodowej ½ wymagań z 10 prowadzone wewnątrz budynku poz. 1-4 (izolacja powietrznoszczelna) Brak w projekcie - Przewody wody lodowej 11 prowadzone na zewnątrz ½ wymagań z budynku (izolacja poz. 1-4 Brak w projekcie - powietrznoszczelna) Charakterystyka energetyczna sprawności instalacji branży elektrycznej ( zmiany *) Napięcie U= 400/230 V Moc zapotrzebowana P = 150kW - Oświetlenie -30,44kW - Oświetlenie terenu-1,46kw - Wentylacja-15,1kW* - Suszarki do rąk-10kw* - Urządzenia grzewcze (kuchenka, czajnik, kuchenka mikrofalowa) 13,20kW* 12.0 UWAGI KOŃCOWE Całość robót wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Przepisami technicznymi, BHP, ppoż. aktualnie obowiązującymi oraz wytycznymi montażu producenta urządzeń i materiałów, opracował : arch. Marek Światopełk -Mirski

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWYCH ( I ETAP, II ETAP ) Z BUDYNKIEM SOCJALNO -BIUROWYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 16/10, OBR. 004 przy ul. Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami (na stronie tytułowej) [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTURY

PROJEKT ARCHITEKTURY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "VARICOM RYSZARD KWOSEK 40-658 KATOWICE, UL.PÓŁNOCNA 10 TEL./FAX.: 0-32 202-85 - 65 VARICOM PROJEKT ARCHITEKTURY INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN 41-407 IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. HALLERA W OPOLU *ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA* 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa z Inwestorem;

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI Adres inwestycji: Inwestor: Dochowo, gm.główczyce Gmina Główczyce Autor projektu: Branża budowlana mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo