ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb... [3] Uzgodnienie rzeczoznawcy d/s sanitarnych i p.poż. ( rys. A/1, Z/1,Z/2)... CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu architektonicznego- ZAMIENNNEGO... CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1 Projekt zagospodarowania terenu plansza wymiarowa... Z/2 Projekt zagospodarowania terenu plansza zbiorcza sieci... A/1 Rzut przyziemia... A/2 Rzut dachu... A/3 Przekrój A-A, W-W... A/4 Przekrój B-B... A/5 Elewacje... CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego ZAMIENNEGO... CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 Rzut fundamentów... K/02 Rzut konstrukcji przyziemia i sufitu części socjalnej hali... K/03 Poz. 01 i Marka M.01...

2 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO- ZAMIENNEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO -BIUROWYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 16/4, 16/2 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie 1.0. DANE OGÓLNE Adres i nazwa obiektu: Hala przemysłowa z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą techniczną (Inkubator Technologiczny) dz. nr 16/2 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie Inwestor: Białogardzki Park Inwestycyjny INVEST PARK Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 28 ; Białogard 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Zlecenie Inwestora 2.2. Dane wyjściowe i ustalenia z Inwestorem 2.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard 2.5. Wizja lokalna 2.6. Obowiązujące przepisy i normy Projekty branżowe wykonane w 2012r PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są zmiany do projektu branży architektoniczne konstrukcyjnej w stosunku do wydanego pozwolenia na budowę - decyzja nr 159/12 z dnia r OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESYCJI 4.1. Lokalizacja i zakres opracowania Przedsięwzięcie zlokalizowano w Białogardzie przy ul.przemysłowej na dz. nr 16/4. Inwestycja polega na budowie Hali przemysłowej z częścią socjalno-biurową jako kolejnej inicjatywy gospodarczej na tym terenie- jako I- etap budowy. Zrealizowano obecnie stan surowy zamknięty części socjalno - biurowej oraz wykonano stopy fundamentowe hali. Do hali doprojektowana zostanie od strony płd.- wschodniej wiata magazynowa z nawierzchnią dojazdową. Projektowana jest w kolejnym II - etapie budowy druga hala produkcyjno -magazynowa. Opracowanie obejmuje rozwiązania architektoniczne hali przemysłowej i części socjalno biurowej wraz ze zmianami -I etapu oraz budowy hali II- etapu zawarte w jednej teczce. Konstrukcyjna hali w zakresie fundamentowania i posadzek oraz zmiany elementów w konstrukcji budynku socjalno -biurowego jako oddzielne opracowanie.

3 Konstrukcja hali systemowa wraz z obudową jako oddzielne opracowanie Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Zakresu objętego projektem zagospodarowania działki : a) doprojektowanie powierzchni utwardzonej dojazdowej oraz pod projektowaną wiatą b)zmiana lokalizacji kabla zasilania energetycznego enn c)przyłącze kanalizacyjne i deszczowe Zakresu objętego projektem architektoniczo- konstrukcyjnym Budynek socjalno -biurowy przyziemie : pomieszczenie jadalni zamieniono na szatnię z umywalnią dla mężczyzn - zaprojektowano dwa otwory drzwiowe w ścianie wspólnej z halą piętro : zmiany w funkcji pomieszczeń utworzenie dwóch salek konferencyjnych, przesunięcie sanitariatów, utworzenie aneksu kuchennego wykonanie dwóch otworów okiennych jako wgląd na halę produkcyjną Hala produkcyjno- magazynowa - I etap wydzielona z produkcji część magazynowa z dwiema bramami i oś B' osie i 13-14, zaprojektowano drzwi i okno zaprojektowano pomieszczenie sanitarne w magazynie likwidacja bramy zewnętrznej oś B', osie4-5 wprowadzenie cokołów w hali wys. 0.80cm rezygnacja z świetlika dachowego na doświetlenie naświetlami połaciowymi zaprojektowanie pomieszczeń szatni, zespołu sanitariatów i jadalni dla zwiększonej ilości pracowników zaprojektowano wiatę na całej szerokości hali, rozpiętości 5,00m i 3,0 m wysokości nie wykonuje się hydrantów wewnętrznych- nie jest wymagana dla spełnienie wymagań ochrony p.poż. ( instalacja przygotowana na taką ewentualność ) Hala produkcyjno - magazynowa II etap zaprojektowano halę jednonawową w konstrukcji stalowej rozpiętości 29,26m, rozstaw dźwigarów co 5,70m 4.3.Technologia Hala przeznaczona na montaż wiązek kablowych dla przemysłu energetycznego i samochodowego w oparciu dostarczony materiał. Praca w charakterze pracy ręcznej - stanowiska montażowe.występuje zbrudzenie rąk. Zatrudnienie : 150 Kobiet i 30 Mężczyzn na dwie zmiany. Zapewniono szatnie podstawowe z umywalniami, wc ogólnodostępne, jadalnie dla 40

4 osób z szafkami osobistymi Założenia ogólne. Inwestycja budowlana obejmuje realizację : hali produkcyjnej budynek jednonawowy w konstrukcji stalowej rozpiętości 29,26m, rozstaw dźwigarów co 5,70m z częścią magazynową i socjalną - I etap budowy. hali produkcyjno magazynowej budynek jednonawowy w konstrukcji stalowej rozpiętości 29,26m, rozstaw dźwigarów co 5,70m - II etap budowy. - części socjalno - biurowej zaprojektowanej i wykonanej w technologii tradycyjnej,dwukondygnacyjnej, w której mieścić się będą : w przyziemiu pomieszczenia socjalne, szatnie z umywalniami część techniczna z kotłownią i pomieszczeniami magazynowymi, na piętrze pomieszczenia biurowe i salki konferencyjne - I etap budowy Podstawowe dane funkcjonalne : Hala przemysłowa charakter produkcji - montaż wiązek kablowych dla przemysłu energetycznego i samochodowego w oparciu dostarczony materiał Założeniem funkcjonalnym jest budowa hali jako jednoprzestrzennej kubatury z przewidzianymi otworami bramowymi w ścianie bocznej w celu ewentualnej możliwości podziału funkcjonalnego powierzchni hali- podział na część produkcyjną i magazynową z wc-tem. Wydzielenie z części produkcyjnej pomieszczeń socjalnych zintegrowanych z produkcją ( szatnia dla 70 osób, umywalnia, wc-ty ogólnodostępne, jadalnia dla 40 osób I Etap budowy. Hala przemysłowa charakter produkcji dla potrzeb wynajmującego. Założeniem funkcjonalnym jest budowa hali jako jednoprzestrzennej kubatury z przewidzianymi otworami drzwiowymi i na styku hal w celu ewentualnego połączenia funkcjonalnego oraz możliwości podziału funkcjonalnego powierzchni hali- podział na część produkcyjną i magazynową z wc-tem -II etap budowy. Dobudowana i zrealizowana część socjalno-biurowa związana w pełni na potrzeby planowanej działalności oraz obsługę techniczną budynków w której mieścić się będą : w przyziemiu pomieszczenia socjalne, szatnie z umywalniami dla 44, 42 i 30 osób na 2 zmiany, część techniczna z kotłownią i pomieszczeniem magazynowym, na piętrze pomieszczenia biurowe i salki konferencyjne zatrudnienie ok. 10 osób. 4.0.PARAMETRY WIELKOŚCIOWE (zmiany *) Bilans terenu * Powierzchnia działki : ,00 m 2* Powierzchnia zabudowy : 5103,40 m² * (suma powierzchni hal prod. + cz. socjalna + II etap) Powierzchnia zabudowy wiaty 157,80m² Powierzchnia terenów utwardzonych: (w granicach działki ) 2 709,00m 2 * Powierzchnia terenów zielonych: 6 456,60m 2 *

5 Powierzchnia biologiczno czynna 45,2% powierzchni działki I etap Powierzchnia zabudowy hali : 2386,60 m 2 Powierzchnia zabudowy cz. socjalno-biurowej : 291,80 m 2 Pow. zabudowy razem : 2678,40m² Pow. całkowita hali : 2386,60m 2 Powierzchnia całkowita cz. socjalno-biurowej : 584,90 m 2 Pow. całkowita razem : 2971,50m 2 Pow. użytkowa hali : 2339,24m 2 Powierzchnia użytkowa cz. socjalnej : 493,06m 2 Pow. użytkowa razem : 2832,30m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 Kubatura brutto cz. socjalno-biurowej : 2 071,80m 3 Kubatura brutto razem: 26367,40m 3 II etap Powierzchnia zabudowy hali : 2425,00 m 2 Pow. całkowita hali : 2425,60m 2 Pow. użytkowa hali : 2408,90m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 PROGRAM POMIESZCZEŃ W HALI : (* zmiany) Hala I etap * P.1. Hala produkcyjna 1508,41 P.2. Magazyn 653,83 P.3. Wc- 5,90 razem m magazynek 5, pom. techniczne 4, szatnia i umywalnia 53, Wc K 14, Wc 7, Komunikacja 16, Jadalnia 68,80 razem 171,10 Razem hala + socjal m 2 Hala II etap

6 Wiata ARCHITEKTURA zamienny P.4. Hala produkcyjna 2403,00 P.5. Wc 5,90 Razem 2408,90 m² Powierzchnia zabudowy Kubatura 157,80m² 610,88m³ PROGRAM POMIESZCZEŃ w budynku socjalno-biurowym ( * zmiana ) przyziemie część socjalno-biurowa 0.1. wiatrołap 4, hol 31, recepcja 9, komunikacja 43, szatnia M z umywal. 37,40* 0.6. szatnia k 29, umywalnia 7, szatnia M 28, umywalnia 7, kotłownia 18, pom. techniczne 8, pom. gospodarcze 9, klatka schodowa 10, magazynek 5, pom. techniczne 4,90 razem m 2 piętro część socjalno -biurowa ( * zmiana ) 1.1 komunikacja 35, salka konfer. 16, sala konfertencyjna 37,90* 1.4 wc K 3, wc M 4, komunikacja 5, biuro 92, pom. gosp 3, pom. arch. 5, pom. archiwum 5, biuro 8, sekretariat 7, biuro dyrektora razem 245,56m 2 *

7 Powierzchnia użytkowa cz. socjalno -biurowej 493,06m ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 5.1. HALA PRODUKCYJNA ETAP I i ETAP II ( zmiany *) Fundamenty - żelbetowe Wg. opisu konstrukcyjnego Fundamenty hali eta p I wykonane Konstrukcja nośna hali : wg oddzielnego opracowania Konstrukcja stalowa jednonawowa o rozpiętości osiowej ram 5,70m, 4,63m Wysokość w kalenicy 8,75m Cokół * murowany z bloczków żwirobetonowych typu M -6 gr. 14cm ocieplone styropianem gr. 10cm Ściany zewnętrzne * obudowa lekka: -płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu z krytym zamkiem gr. PU 120mm* Profilowanie panela ściennego : poziomy gładki z rowkiem - współczynnik przenikania ściany Hala U=0,19(W/Km 2 ) Dach * Blacha stalowa trapezowa ocynkowana gr. 0,65 mm na płatwiach stalowych. Folia PE Izolacja termiczna dachu: wełna szklana gr.250mm * Blacha trapezowa T = współczynnik przenikania dachu U=0,20(W/Km 2 ) Posadzki Posadzka betonowa Beton B 25 z włóknami stalowymi, np. Dramix gr.15cm typu Rc -80/60 w ilości 15kg/m 3, utwardzoną zaimpregnowaną wyprawą przeciw pyłową i zdylatowana co 6,0 m. Izolacje * 5 cm styropianu w posadzce -pas szer 1,0m 10cm styropian na ścianie fundamentowej 12cm rdzeń poliuretanu w ścianie zewnętrznej* 25cm wełny mineralnej w dachu * Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x papa gr.0,2 mm izolacja paroszczelna folia PE Rynny spustowe, obróbki blacharskie i inne elementy stalowe : Rury spustowe Ø 100, rynnyø150 z blachy stalowej ocynkowanej krytej PCV Drabina zewnętrzna blacha ocynkowana

8 Hala - elementy systemowe Okna, drzwi i świetliki *: drzwi zewnętrzne stalowe izolowane bramy stalowe segmentowe izolowane doświetla ścienne poliwęglanowe nieotwieralne naświetla dachowe nieotwieralne* Kolorystyka obiektu Kolorystykę pokazano na rysunkach architektonicznych elewacji. Pomieszczenie wc-tu na hali I i II etapu * -ścianki z płyt G-K na ruszcie stalowym wys. 2,60m, przykrycie blachą trapezową T 35/0, CZĘŚĆ SOCJALNA W HALI etap I Fundamenty żelbetowe wg opisu konstrukcyjnego Ściany wewnętrzne wykonane z pustaków wapienno-piaskowych SILKA gr. 24cm, 12cm i 6cm posadowione na posadzce, zwieńczone wieńcem żelbetowym. alternatywnie ściany lekkiej zabudowy, należy wówczas opracować oparcie belek stropu do zastosowanego systemu. Ścianki działowe pom. sanitarnych ogólnodostępnych oddzielone od przedsionków z umywalkami na pełną wysokość, ścianki pomiędzy kabinami wys. 2,0m. Obudowa z stężeń konstrukcyjnych z gazobetonu gr. 12cm lub płyt G-K na ruszcie stalowym gr.12,5mm. Strop - konstrukcja nośna płatwie IPE 160 co 240cm, pokrycie blacha trapezowa T 35/0,50, ocieplenie z wełny mineralnej gr. 10cm płyty MONROC PRO firmy Rockwool, wykończenie membrana PCV. Wykończenie ściany od hali, korytarza, szatni i jadalni mur surowy pomalowany farbą emulsyjną lub chlorokauczukową. Ściany sanitariatów wykończyć glazurą do wys. 2,0m, powyżej tynk pomalować 2x farbą emulsyjną, w jadalni w aneksie kuchennym wykonać zabezpieczenie nad blatem ( glazura lub szkło bezpieczne ). Drzwi wewnętrzne stalowe typu Hormann, drzwi w strefie oddzielenia p. poż. Stalowe w klasie EI 30, do stołówki przeszklone białe oraz zewnętrzne aluminiowe z szybą bezpieczną w kolorze Ral WIATA Projektowana jako systemowa -konstrukcja wg oddzielnego opracowania. Dobudowana na całej szerokości hali - I etapu o rozpiętości 5,0m, fundamenty żelbetowe słupki stalowe, dźwigary stalowe, pokrycie - blacha trapezowa. Nawierzchnia pod wiatą utwardzona - kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm 5.3. CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA (zmiany *) ( p.p.p. 0,00= 26,60 m n.p.pm.): Fundamenty

9 Wg. opisu branży konstrukcyjnej Ściany fundamentowe : Żwirowo betonowe typu M6 gr.25cm ocieplony styropianem gr.10 cm tynkowany (tynk cienkowarstwowy na cokole) Ściany zewnętrzne - gazobeton gr.24cm - wełna mineralna gr. 12cm -płyta ocynkowana falista FEB 18 firmy BUDMAT oraz tynk cienkowarstwowy na siatce Ściany wewnętrzne - gazobeton gr.24cm i 12 cm na parterze - płyty GKB 12,5mm na ruszcie stalowym na piętrze Tynki i wyprawy wewnętrzne : -Pom.sanitariatów, łazienki oraz pom.kotłowni ściany wyłożone do wysokości 2,0 glazurą, powyżej gipsowane i malowane dwukrotnie farba emulsyjną, w pom. socjalnym/jadalni wykonać fartuch z glazury 10x10cm jednobarwnej -Pom. pozostałe części socjalnej szatnie i korytarz -ściany gipsowane malowane do poz. 1,5m lamperia z farby lateksowej, powyżej 2x farbą emulsyjną -Pomieszczenia biurowe na piętrze, malowane 2x farbą emulsyjną Sufity podwieszone : -parter : pomieszczenia wc-tów płyta GKB- 12,5mm na ruszcie stalowym -sufit w holu i klatce schodowej - podwieszone płyty SOLO firmy Ecophon wg. rys A/10 -piętro : parter : pomieszczenia wc-tów płyta GKB- 12,5mm na ruszcie stalowym, -sufit w korytarzu i salce konferencyjnej- podwieszone płyty SOLO firmy Ecophon wg. rys A/10 Strop monolityczny żelbetowy gr. 20cm, wygłuszenie 2cm styropian, posadzka wg. przeznaczenia Stropodach : spadek 1,5% - papa termozgrzewalna - płyta PW11/A gr.15cm - warstwa spadkowa z keramzytu - folia paroszczelna - strop monolityczny żelbetowy gr.20cm Posadzki PARTER: -hol, korytarz, pom. socjalne terakota antypoślizgowa PIĘTRO:* -toalety terakota -biura, korytarze,salki konferencyjne - wykładzina dywanowa obiektowa, terakota wg rzutów *

10 Izolacje Izolacja termiczna 5cm styropianu w poziomie posadzki na gruncie -10 i 12cm wełny mineralnej w ścianie zewnętrznej -Płyta PW11 /A gr. 15 cm (styropian ) Izolacja przeciwwilgociowa -pozioma - folia PCV -w łazienkach izolacja z folii z 15 cm wywinięciem na ścianę Izolacja tarasu zastosować dostępne na rynku pełne rozwiązania systemowe Rynny spustowe, obróbki blacharskie i inne elementy stalowe Odwodnienie podciśnieniowe, oraz system rur spustowych systemowych na hali Opierzenia attyk blacha ocynkowana. Okna,drzwi, fasady *: Okna i Fasada aluminiowa Drzwi zewnętrzne : - aluminiowe wewnętrzne stalowe, drzwi do kotłowni odporności ogniowej EI 30 oraz w ścianie oddzielenia pożarowego, do pomieszczeń biurowych typowe MDF oraz z PCV - okna widokowe na halę stalowe w klasie EI 30 * Schody i balustrady: -żelbetowe z balustradą ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo-elementy systemowe lub wykonane wg rys. A/11 Kolorystyka elewacji tynk cienkowarstwowy, malowany w kolorze ciemnego popielu NEBRASKA 6 firmy Ceresit oraz w kolorze ceglastym VIENNA BORDO CT 60 firmy Ceresit fragmentami blacha falista FEB-18 ocynkowana fasada ciemny grafit RAL 7024 elementy systemowe z aluminium mocowane do fasady szer. 300mm 7.0.OCHRONA P.POŻ. - opracowanie obiektów w budowie i nowoprojektowanych Dane będące podstawą uzgodnienia, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego: 7.1.Nazwa / Adres inwestycji Budowa hal przemysłowych z zapleczem socjalno -biurowym oraz infrastrukturą techniczną dz. nr 16/4, 16/2 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie 7.2.Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Inwestycja polegająca na budowie etapowym tj.: - I etap w budowie hala produkcyjna - jednokondygnacyjna z wydzieloną częścią magazynową i częścią socjalną ( zmiana ) - II etap- budowa hali produkcyjnej ( zmiana )

11 Ze względu przeznaczenie i sposób użytkowania pod względem pożarowym zalicza się : Halę produkcyjno magazynową i halę produkcyjną - jako PM budynek socjalno biurowy - jako kategorie zagrożenia ludzi ZL III I etap - w budowie Pow. użytkowa hali produkcyjno -magazynowej : 2339,24m 2 Powierzchnia użytkowa cz. socjalno-biurowej : 493,06m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 Kubatura brutto cz. socjalno-biurowej : 2 071,80m 3 II etap projektowany Pow. użytkowa hali produkcyjnej : 2408,90m 2 Kubatura brutto bud. Hali : ,60m 3 Ilość kondygnacji: - nadziemnych: PM - 1 i ZL III - 2 Hala wys. 8,75, budynek II kondygnacyjny wys. 8,20m i w całości zaliczany do grupy wysokości niski poniżej 12 m Kąt nachylenia dachów budynku 1% i Odległość od obiektów sąsiadujących; Najmniejsza odległość hali i budynku od najbliższego budynku sąsiedniego wynosi > 60,0m 7.4.Parametry pożarowe występujących substancji palnych; Hala przeznaczona na montaż wiązek kablowych dla przemysłu energetycznego i samochodowego w oparciu dostarczony materiał. Nie przewiduje się przechowywania w budynku substancji niebezpiecznych pożarowo. 7.5.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; W hali produkcyjnej z częścią magazynową i pomieszczenia techniczne - gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m2 7.6.Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek socjalno -biurowy ZL III 7.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych -nie występuje 7.8.Podział obiektu na strefy pożarowe; Budynek podzielony na dwie strefy pożarowe: 1/ strefa nr 1 PM, to część produkcyjno magazynowa hali I-go etapu i część produkcyjna hali II-go etapu budowy 2/ strefa nr 2 ZL III część socjalna

12 Dopuszczalna wielkość strefy dla tego rodzaju obiektów o obciążeniu ogniowym mniejszym lub równe 500 MJ/m 2 wynosi m 2. W przypadku ZL dopuszczalna jest 8000 m2 Ponieważ projektowane strefy pożarowe wynoszą: PM 4748,14 m2 i ZL 493,06 m 2 są mniejsze od dopuszczalnych w związku z czym warunki przeciwpożarowe są spełnione 3/ Ponadto, pomieszczenia w budynku socjalno-biurowym takie jak: pomieszczenie techniczne i kotłownia na paliwo stałe wydzielone pożarowo na zasadach stanowiących odrębne strefy pożarowe. Wg przepisów podanych w 212 i 220 wt 1/ 7.9. Klasa odporności ogniowej budynku oraz elementów budowlanych. Hala o powierzchni jednej strefy pożarowej jako obiekt jednokondygnacyjny niski o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2 powinna być wykonana w klasie E odporności pożarowej, a poszczególne elementy hali powinny posiadać następującą minimalną odporność ogniową oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia: Główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań, NRO Ściany zewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku - bez wymagań, NRO Ściany wewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań, NRO Przekrycie dachu klasa odporności ogniowej elementów budynku - bez wymagań, NRO Funkcja i sposób użytkowania budynku socjalno-biurowego ZL III wymaga spełnienia, co najmniej klasy odporności pożarowej D, NRO, w której: Główna konstrukcja - klasa odporności ogniowej elementów budynku - nośna R30 Konstrukcja dachu klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań Strop - klasa odporności ogniowej elementów budynku - nośna R30 Ściany zewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku - EI30 Ściany wewnętrzne klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań Przekrycie dachu bez wymagań Ponadto: - klasa D jest podstawą do wykonania elementów oddzieleń przeciwpożarowych i przepustów instalacyjnych pomiędzy strefami pożarowymi PM/ZL z obostrzeniem wymagań w stosunku do pomieszczeń technicznych - części nośne konstrukcji budynku na styku stref ściana oddzielenia pożarowego dla strefy pożarowej ZL III a halą PM powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej REI 60 konstrukcja dachu stop żelbetowy dla strefy ZL III wykonana jako element oddzielenia pożarowego w klasie REI-60, izolacja płyta styropianowa PW gr. 15cm w systemie z przekryciem papy termozgrzewalnej w klasie NRO lub równorzędne rozwiązanie. Wymagania oddzieleń przeciwpożarowych, wydzieleń pożarowych pomieszczeń techniczno - magazynowych oraz zamknięcia znajdujących się w nich otworów, przeszkleń określonych w poniższej tabeli: 6.1. Pomiędzy strefami: PM/ZL Klasa odporności pożarowej Elementów oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych,

13 budynku ścian stropów przepusty instalacji, klapy odcinające, przeszklenia itp Pomiędzy strefami PM/ZL R E I-60 R E I- 60 E I-30 i EI-60 Uwaga: 1/. Konstrukcja budynku ZL III jest samodzielną strefą pożarową, charakteryzująca się samodzielnym układem konstrukcji, osobnym dla każdej części konstrukcji, dachu i przekrycia, w rozumieniu przepisów podanych w 235 1/ 2/. W strefie PM hali, części nośne konstrukcji budynku, dla strefy pożarowej ZL III wykonane w klasie odporności ogniowej REI/R 60 3/. W ścianie oddzielenia pożarowego, na granicy ZL/PM przeszklenie klasy EI-30. 4/. W kotłowni ( pomieszczenie na parterze cz, socjaln-biurowej )opalanej paliwem gazowym 60 kw, ściany wewnętrzne, strop klasy RE-60, drzwi klasy EI-30 Wymagania dotyczące pomieszczeń; warsztat, sprężarkownia,pomieszczenie techniczne i rozdzielnia elektryczna, komora transformatorowa, kotłownia na paliwo stałe stanowiących odrębne strefy pożarowe: Klasa odporności ogniowej budynku oraz elementów budowlanych. - za wyjątkiem kotłowni w przypadku pozostałych pomieszczeń ściany, stropy, przejścia i przepusty instalacyjne klasy EI-60, drzwi klasy EI Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasów oraz przeszkodowe; Maksymalna długość dróg ewakuacji w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 wynosi 60 m przy jednym dojściu i 100m przy co najmniej dwóch i nie jest przekroczona ponieważ wynosi 49 m. Z pomieszczenia hali do ewakuacji są dwoje drzwi ewakuacyjnych skrzydłowych, rozwieranych i otwieranych na zewnątrz ( na zewnątrz budynku, do strefy II budynku socjalno -biurowego, z hali II etapu dwa wyjścia na zewnątrz hali. W strefie ZLIII ewakuacja przebiega korytarzem, klatką schodową i dalej w kierunku do wyjścia na zewnątrz budynku. Drzwi wyjściowe z klatek schodowych skrzydłowe, rozwieranych i otwieranych na zewnątrz, o szerokości w świetle nie mnejszej niż 1,20 m. Długość drogi dojścia ewakuacyjnego w strefie ZL III wynosi ok. 29 m i jest krótsza jest od dopuszczalnej, wynoszącej 30 m Konstrukcja klatek schodowych spełniającą wymagania przepisów podanych 249 rozporządzenia 1/. Biegi i spoczniki schodów wykonane z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej co najmniej R 30 Ilość i szerokość drzwi spełnia warunki ewakuacji. Zaprojektowano oświetlenie awaryjne w budynku socjalnym i hali produkcyjnej 7.11.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. - wykonać na przejściach przez ścianę oddzielenia pożarowego klap p.poż. oraz zabezpieczyć przejścia instalacyjne certyfikowanymi materiałami w klasie EI 60

14 7.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Należy wykonać na obiekcie instalację odgromową, dokumentacja wg odrębnego opracowania Główny wyłącznik prądu będący zabezpieczeniem dla każdej ze stref pożarowych, wykonanie wg projektu branżowego Obie strefy pożarowe wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne z podświetlanymi znakami ewakuacji i to łącznie z oświetleniem strefy zewnętrznej przy wyjściach ewakuacyjnych Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Ze względu na obciążenie ogniowe i powierzchnie strefy wymaga się zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia w ilości 20 dm3. W zasięgu dwa hydranty nadziemnych zlokalizowane w odległościach od budynku 37,0 m i 24,0 m na istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø110 zaopatrujące halę w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe. Zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zaprojektowano drogę plac zapewniający dojazd p.poż. do hal i budynku socjalnobiurowego Wyposażenie w gaśnice Dobór i sposób rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego ustala właściciel lub zarządzający obiektem i dotyczy strefy pożarowej ZL III. Wymagana jest jedna masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicy na każde 100 m 2 powierzchni, z dodatkowych wyposażeniem w gaśnice w pomieszczeniu technicznym. Wykaz, charakterystyka techniczna oraz zasady posługiwania się poszczególnymi typami gaśnic wg obowiązującej literatury. Przeznaczenie gaśnicy, jej wielkości oraz sposób jej użycia określony jest również na naklejone na niej etykiecie Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych Rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa pożarowego ustala właściciel lub zarządzający obiektem Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa pożarowego wynika z przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wyróżnia się dwa rodzaje znaków: a. Znaki ewakuacyjne wg PN - 92/N /02; są to znaki ewakuacyjne stosowane we wszystkich rodzajach obiektów. Znaki zapewniają wizualną informację o przebiegu wyznaczonych dróg ewakuacyjnych zarówno przy świetle dziennym, jak również przy braku oświetlenia. b. Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN - 92/N /01; zakres stosowania normy obejmuje obszary dla których jest niezbędne lub celowe przekazania informacji publicznej o rozmieszczeniu i/lub rodzaju: urządzeń sygnalizacji pożaru, sprzętu pożarniczego, środków ograniczających rozwój pożaru, obszarów i materiałów o szczególnym zagrożeniu pożarowym

15 7.16. UWAGI przed rozpoczęciem użytkowania opracować dla obiektu dokumentację ppoż. pn. "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" wykonanej w sposób zgodny z 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). IBP powinien wykonać rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych uzgadniający projekt lub inna upoważniona/wskazana przez niego osoba. materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych stosowane sufity podwieszone nie kapiące i nie opadające pod wpływem ognia Ponadto Urządzenia i Instalacje przeciwpożarowe: oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w strefie pożarowej ZL,PM ppoż. wyłącznik prądu Wykonie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych należy powierzyć firmie om, która poddała się procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych. Na ww urządzenia i Instalacje przeciwpożarowe należy wykonać projekty i uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podstawa prawna: 3.1. rozporządzenia 3/. Postawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (dz. u. nr 121, poz z póż. zm.) WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO Wpływ obiektu na środowisko na podstawie docelowego przeznaczenie hali przemysłowej - montaż wiązek kablowych Przyjęte rozwiązania technologiczne i techniczne przedsięwzięcia polegające na budowie hali w technologii lekkiej oraz części socjalnej w technologii tradycyjnej nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego pod warunkiem realizacji pełnego zakresu projektowanego zadania inwestycyjnego, całkowitej szczelności, właściwej eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów budowli. Z uwagi na brak występowania negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska

16 nie zachodzi konieczność dodatkowych rozwiązań i zabezpieczeń przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko INSTALACJE WEWNĘTRZNE zmiany * instalacja elektryczna oświetlenie ogólne i awaryjne - wg projektu branżowego * wentylacja wg projektu branżowego * W części biurowo-socjalnej projektuje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza projektuje się za pomocą centrali wentylacyjnej firmy VTS wyposażonej w filtry powietrza, nagrzewnicę wodną oraz odzysk ciepła w postaci wymiennika obrotowego. Centrala zostanie umieszczona na dachu części biurowo-socjalnej. Nagrzewnica wodna będzie zasilana z projektowanej kotłowni gazowej, której czynnikiem grzewczym jest woda pła pokrywane są przez instalację c.o.nawiew i wywiew powietrza będzie realizowany przez kratki wentylacyjne KSH-P na kanały prostokątne i okrągłe. W pomieszczeniach sanitariatów w części biurowo-socjalnej wywiew powietrza realizowany za pośrednictwem wentylatora dachowego Venture Industries. Ilość powietrza wentylacyjnego zgodnie z normą warunków sanitarnych. Powietrze wywiewane jest z pomieszczeń za pośrednictwem anemostatów. Nawiew do pomieszczeń sanitariatów projektuje się na zasadzie infiltracji przez kratki w drzwiach z pomieszczeń sąsiednich. Z pomieszczeń WC magazynierów przy halach magazynowych wywiew odbywa się za pomocą wentylatorów łazienkowych Decor CRZ Venture Industries. Wentylatory załączane będą ze światłem i wyłączane z opóźnieniem czasowym. W hali magazynowej projektuje się wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza będzie odbywał się za pomocą czerpni wyposażonych w przepustnice regulacyjne, umieszczonych w ścianie budynku. Wywiew będzie realizowany poprzez wywietrzaki dachowe zamontowane na podstawie dachowej B III z przepustnicą regulacyjną. W celu pokrycia strat ciepła na hali magazynowej zaprojektowano 8 aparatów grzewczo - wentylacyjnych, zasilanych gazem GZ 35 Urządzenia grzewczo-wentylacyjne podwieszone są pod sufitem hali. - instalacja wod-kan. cz. socjalno-biurowej i socjalnej na hali - wg projektu branżowego * -instalacja hydrantowa - nie wykonuje się hydrantów wewnętrznych -nie jest wymagana dla spełnienie wymagań ochrony p.poż. ( instalacja przygotowana na taką ewentualność na życzenie Inwestora) * - instalacja c.o. - cz. socjalno biurowa grzejniki c.o., w hali aparaty grzewcze - wg projektu branżowego 10. SIECI ZEWNĘTRZNE ( *Zmiany ) 10.1.Woda wykonane przyłącze na terenie w.w. działki do projektowanej sieci - wg projektu branżowego 10.2.Kanalizacja -wykonane i projektowane dodatkowo* przyłącze na terenie w.w. działki do istniejącej sieci - wg projektu branżowego 10.3.Deszczówka* - Wykonana i projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z dachu projektowanej Hali etap I i II. Wody opadowe z parkingów i terenów utwardzonych odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne z osadnikiem do rowu- wg projektu branżowego Uzyskano decyzję pozwolenia wodoprawnego 10.3.Energia *- projektowane złącze kablowe do wykonanego na działce złącza kablowego na warunkach dostawcy -przedmiotem odrębnego opracowania Gaz wykonane przyłącze na terenie w.w. działki, będące

17 przedmiotem odrębnego opracowania i pozwolenia na budowę 10.5.Woda dla celów p.poż. - istniejące hydranty zewnętrzne 11.0.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ( zmiany*) 11.1.Wartości cieplne przegród zewnętrznych : Ściany zewnętrzne Gazobeton 24cm,ocieplony wełna mineralną gr.12cm współczynnik przenikania ściany U=0,24(W/Km2) < U dop.u=0,30(w/km2) -ściana hali magazynowej-płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12mm- współczynnik przenikania ściany Hala U=0,19(W/Km 2 ) < U dop.u=0,25(w/km2) Dach hali -lekki konstrukcji stalowej -izolacja wełna mineralna gr.250mm* współczynnik przenikania dachu U=0,20 równy U dop. U=0,20(W/Km2) cz. socjalnej - wełna mineralna gr. 20cm na stropie żelbetowym U=0,20 < U dop.u=0,25(w/km²) Ślusarka PCV / ALUMINIOWA I FASADA -okna - U = 1,1W/m 2 K, poniżej wymaganej wartości maksymalnej U=1,9 W/m 2 K Podłogi ocieplone styropianem EPS grubości 5cm U=0,38W/m 2 K poniżej wymaganej wartości maksymalnej U=0,45W/m 2 K Charakterystyka energetyczna sprawności instalacji branży sanitarnej Parametry termiczne zewnętrzne: Przyjęte parametry obliczeniowe dla określenia zapotrzebowania energii cieplnej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym wg PN-82/B-02403: temperatura oblicz. -16 o C wilgotność względna 100% Parametry termiczne wewnętrzne: Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym: pomieszczenia socjalne ti= 20 o C +/-2 o C, szatnie, umywalnie, W.C. ti= 24 o C +/-2 o C, pomieszczenia gospodarcze i techniczne ti= 16 o C +/-2 o C, biura i pom. biurowe ti= 20 o C +/-2 o C, komunikacja ti= 16 o C +/-2 o C, hala magazynowa ti= 16 o C +/-2 o C, Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wykonano w oparciu o normę PN EN

18 Parametry sprawności energetycznej instalacji. Sprawność systemu ogrzewania powietrznego obiektu. η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,d η H,tot = 0,82 x 1,0 x 0,95 x 0,98 = 0,76 Sprawność systemu centralnego ogrzewania η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,e η H,tot = 0,96 x 1,0 x 0,72 x 0,99 = 0,68 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody: η W,tot = η W,g x η W,d x η W,s x η W,e η W,tot = 0,90 x 0,8 x 0,86 x 1,0= 0,62 Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii zawartych w przepisach techniczno-budowlanych Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zużycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeżeli przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (przy materiale izolacyjnym o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej): L p Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) (min) wg rozporządzenia grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) wg projektu Czy są spełnione wymagania wg rozporządzen ia 1 Średnica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak 2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak 3 Średnica wew. od 35 do 100 mm równa średnicy równa średnicy wew. rury wew. rury tak 4 Średnica wew. powyżej 100 mm 100 mm Brak w projekcie - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z ½ wymagań z poz. przechodzące przez ściany lub poz stropy, skrzyżowania przewodów tak 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie -

19 pomieszczeniami różnych użytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 6 mm tak 8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 40mm 40 mm tak izolacji cieplnej budynku) 9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 80 mm 100 mm tak budynku) Przewody wody lodowej ½ wymagań z 10 prowadzone wewnątrz budynku poz. 1-4 (izolacja powietrznoszczelna) Brak w projekcie - Przewody wody lodowej 11 prowadzone na zewnątrz ½ wymagań z budynku (izolacja poz. 1-4 Brak w projekcie - powietrznoszczelna) Charakterystyka energetyczna sprawności instalacji branży elektrycznej ( zmiany *) Napięcie U= 400/230 V Moc zapotrzebowana P = 150kW - Oświetlenie -30,44kW - Oświetlenie terenu-1,46kw - Wentylacja-15,1kW* - Suszarki do rąk-10kw* - Urządzenia grzewcze (kuchenka, czajnik, kuchenka mikrofalowa) 13,20kW* 12.0 UWAGI KOŃCOWE Całość robót wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Przepisami technicznymi, BHP, ppoż. aktualnie obowiązującymi oraz wytycznymi montażu producenta urządzeń i materiałów, opracował : arch. Marek Światopełk -Mirski

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo