KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS PRZEDMIAROWY"

Transkrypt

1 KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi dojazdowej i parkingu ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES INWESTORA : Ostrów Wlkp ul. Wiejska 23 BRANśA : Budowlana DATA OPRACOWANIA : 2009r Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia 2009r Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Uproszczone 1.1 Roboty ziemne Fundamenty Konstrukcja stalowa Pokrycie dachu Obudowa ścian i stolarka PodłoŜa i posadzki Hala magazynowa Wiata Kontenery Powierzchnie utwardzone Słownie: zero i 00/100 zł - 2 -

3 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Hala magazynowa Roboty ziemne 1KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą d spycharek 34,5*19, KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek d za kaŝde dalsze 5 cm grubości 34,5*19, KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w d gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 30,5*15,65*0, KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami d samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv 30,5*15,65*0, KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi d (kat.gr.iii) 45, KNR 2-02 Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu d analogia 36, KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV d , KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym d ,925*0,2+238,663+45, KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km d grunt.kat. III 45,16+677,925*0, KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km d ,16+677,925*0, Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku odpadów d wycena indywidualna 45,16+677,925*0, Fundamenty 12KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym d (92,3*0,5+53,4)*0, KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 d (92,3*0,5+53,4)*0, KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 53,4*0, KNR 2-02 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 92,3*0,4*0, KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe t d ,85+0,409+0,32 t KNR 7-28 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o glęb.do 80 cm - zestaw zst.śr. d śrub 20 zst.śr KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej d ,3*1,1*0, KNR 2-02 Tynki zewn.zwykłe kat.iii na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) d wyk.ręczn. 92,3*1,1*

4 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku d asfalt.- pierwsza warstwa 92,3*1,1* KNR 0-23 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 10 cm - przy uŝyciu got. zapraw d klejących wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su- chej mieszanki 92,3*1,1* KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku d asfalt.- druga i nast.warstwa 92,3*1,1* KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fu-ndament.murowanych d z wyrownaniem zaprawą 92,3*0, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm d ,3*0, Konstrukcja stalowa 25 KSNR 7 Hale średnie t d ,89 t Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej t d wycena indywidualna 17,89 t KNR 2-02 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m m d ,5 m Uszczelnienie szczelin montaŝowych zaprawą do kotwienia i montaŝu konstrukcji szt d szt Pokrycie dachu 29NNRNKB 202 Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową d ,9*2*30, KNR 2-02 UłoŜenie paroizolacji d ,9*2*30, KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej dachowej systemowej d Dachrock 10 cm 7,9*2*30, NNRNKB 202 Mocowanie wełny mineralnej przy uŝyciu łączników mechanicznych szt d szt KNR-W 2-02 Pokrycie dachów membraną dachową 1,5 mm d analogia 7,9*2*30, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm d ,05*3*0, KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - białe m d ,5*2 m KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW 120 mm okrągłe - białe m d ,8*9 m Obudowa ścian i stolarka 37KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.10 d cm wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi 30,5*2*5,5+15,65*2*5, ,3*2,15-2,9*1,3*3-1,2*1,1* ,4*4,4*

5 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem -2,5*1,0* KNR-W 2-02 Bramy przemysłowe z napędem elektrycznym d ,0*4,0* KNR 0-19 MontaŜ okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - profil d ciepły 27,3*2,15+2,9*1,3*3+1,2*1,1* KNR 0-19 MontaŜ drzwi aluminiowych - profil ciepły d ,5*1,0* PodłoŜa i posadzki 41KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po d zagęszcz. 468,10<wg zestaw pomieszczeń > KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŝdy dalszy 1 cm d grub.warstwy po zagęszcz. 468, KNR 2-02 Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym d ,10*0, KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe d , KNR 2-02 Podkłady betonowe z betonu B-25 ze zbrojeniem rozproszonym d ,10*0, Posadzki przemysłowe z utwardzeniem powierzchniowym d wycena indywidualna 468, Wiata 47KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 17,3*6, Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości 17,3*6, Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 15,3*6,1*0, Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.iii) 1,0*0,8*0,5* Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu - analogia 9, Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 9, Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 105,53*0,2+37, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 105,53*0,2+4, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km 105,53*0,2+4, Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku odpadów - wycena indywidualna - 5 -

6 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 105,53*0,2+4, KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym d ,0*0,8*10*0, KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 d ,0*0,8*10*0, KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 1,0*0,8*10*0,4+0,4*0,4*0,45* KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe t d ,198 t KSNR 7 Hale lekkie t d ,407 t Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej t d.2 - wycena indywidualna 2,407 t KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.10 d cm wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi 97, KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki na konstrukcji stalowej m d ,1*2+5,1*2 m KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po d zagęszcz. 15,1*5, KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŝdy dalszy 1 cm d grub.warstwy po zagęszcz. 15,1*5, KNR 2-02 Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym d ,01*0, KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe d ,1*5, KNR 2-02 Podkłady betonowe z betonu B-25 ze zbrojeniem rozproszonym d ,01*0, Posadzki przemysłowe z utwardzeniem powierzchniowym d.2 - wycena indywidualna 15,1*5, Kontenery 71wycena własna Dostawa biurowych kontenerów systemowych gotowych do uŝytku kpl d.3 2 kpl wycena własna Dostawa sanitarnych kontenerów systemowych gotowych do uŝytku kpl d.3 1 kpl Powierzchnie utwardzone 73KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą d spycharek KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek d za kaŝde dalsze 5 cm grubości KNR 2-01 d Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 6 -

7 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW d Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 2646*0, KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami d samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv 2646*0, KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy d po zagęszcz KNR 2-31 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 15 cm z wy- pełnieniem spoin piaskiem

8 Hala magazynowa Roboty ziemne 1KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o d grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1 obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 2KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 1 5 cm grubości obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 3KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi d o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urob- 1 ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 3* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 4KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km d transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 1 po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.2128m-g/ 5KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami d samowyładowczymi (kat.gr.iii) 1 obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 6KNR 2-02 Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu d analogia 1 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 7KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; d grunty spoiste kat. III-IV 1 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* ubijak spalinowy 200 kg m-g m-g/ 8KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie d równinnym i nizinnym 1 obmiar = * robocizna r-g

9 0.0559*0.955= r-g/ 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm / 9KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d na odległość do 1 km grunt.kat. III 1 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g m-g/ 10KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d za kaŝdy nast. 1 km 1 Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *14=0.42m-g/ 11 Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku d.1. odpadów 1 - wycena indywidualna obmiar = * składowanie odpadów / PODSUMOWANIE Uproszczone Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł - 9 -

10 Fundamenty 12KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na d podł.gruntowym 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 13KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 14KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 15KNR 2-02 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 16KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków t d i budowli - pręty zbrojeniowe 2 obmiar = 1.579t 1* robocizna r-g r-g/t 2* pręty zbrojeniowe t t/t

11 4* prościarka do prętów m-g m-g/t 5* noŝyce do prętów m-g m-g/t 6* giętarka do prętów m-g m-g/t 7* wyciąg m-g m-g/t 8* środek transportowy m-g m-g/t 17KNR 7-28 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych zst.ś d otworach o glęb.do 80 cm - zestaw 4 śrub r. 2 obmiar = 20zst.śr. 1* robocizna r-g r-g/zst.śr. 2* zestaw śrub kpl kpl/zst.śr. 18KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie d cementowej 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* bloczki betonowe o wy5x25x14 cm szt szt/ 3* bloczki betonowe o wy5x12x14 cm szt szt/ 4* zaprawa / 5* materiały pomocnicze % KNR 2-02 Tynki zewn.zwykłe kat.iii na ścianach płaskich i d pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* zaprawa wapienna m / 3* zaprawa cementowo-wapienna m / 4* zaprawa cementowo-wapienna m / 5* materiały pomocnicze % * Ŝuraw okienny przenośny m-g m-g/ 20KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne d pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza 2 warstwa obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg kg/ 3* lepik asfaltowy na zimno kg kg/ 4* drewno opałowe kg kg/ 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/

12 21KNR 0-23 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi d cm - przy uŝyciu got. zapraw klejących 2 wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg kg/ 3* płyty styropianowe grub.10 cm ,05 / 4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano- kg wych ATLAS STOPTER K kg/ 5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt szt/ 6* siatka z włókna szklanego / 7* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP- LAST 0.3kg/ 8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kg kg kg/ 9* materiały pomocnicze % * Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 11* środek transportowy m-g m-g/ 22KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* lepik asfaltowy na zimno kg kg/ 3* drewno opałowe kg kg/ 4* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 23KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg kg/ 3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg kg/ 4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna / 5* drewno opałowe kg kg/ 6* zaprawa cementowo-wapienna m / 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 24NNRNKB 202 d Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar =

13 1* robocizna r-g r-g/ 2* blacha powlekana płaska / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt szt/ 4* zaprawa cementowa m / 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ PODSUMOWANIE Uproszczone Fundamenty Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

14 Konstrukcja stalowa 25 KSNR Hale średnie t d obmiar = 17.89t 3 1* robocizna r-g *1,3=31.72r-g/t 2* deski iglaste obrzynane kl.i o grub mm /t 3* krewędziaki iglaste kl.i o dług.2,4-3,6 m /t 4* drabiny stalowe kg kg/t 5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład- kg kami 0.12kg/t 6* blachy stalowe czarne grube kg kg/t 7* elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt szt/t 8* tlen techniczny spręŝony /t 9* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/t 10* materiały pomocnicze % % 11* Ŝuraw samochodowy m-g *1,2=4.344m-g/t 12* ciągnik kołowy m-g m-g/t 13* przyczepa dłuŝycowa m-g m-g/t 14* spawarka m-g m-g/t 26 d.1. 3 Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej - wycena indywidualna obmiar = 17.89t 1* elementy stalowe t t/t 27KNR 2-02 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad m d m obmiar = 8.5m 1* robocizna r-g r-g/m 2* drabiny stalowe kg kg/m 3* farba olejna do gruntowania d d /m 4* farba olejna nawierzchniowa d d /m 5* zaprawa cementowa M /m 6* papier ścierny ark ark/m 7* elektrody kg kg/m 8* materiały pomocnicze % * spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g m-g/m 10* środek transportowy m-g m-g/m 28 d.1. 3 Uszczelnienie szczelin montaŝowych zaprawą do kotwienia i montaŝu konstrukcji obmiar = 20szt 1* robocizna r-g ,2r-g/szt 2* zaprawa samopęczniejąca kg t szt

15 5,5kg/szt PODSUMOWANIE Uproszczone Konstrukcja stalowa Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

16 Pokrycie dachu 29NNRNKB 202 Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową d obmiar = * robocizna r-g *1,1=0.528r-g/ 2* blacha powlekana trapezowa / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt szt/ 4* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 30KNR 2-02 UłoŜenie paroizolacji d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* folia paroizolacyjna / 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 31KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej d dachowej systemowej Dachrock 10 cm 4 obmiar = * robocizna r-g *1,2= r-g/ 2* płyty z wełny mineralnej dachowej 10 cm / 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 32NNRNKB 202 Mocowanie wełny mineralnej przy uŝyciu łączników szt d mechanicznych 4 obmiar = 1731szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* łączniki dteleskopowe szt szt/szt 33KNR-W 2-02 Pokrycie dachów membraną dachową 1,5 mm d analogia 4 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* membrana / 3* gaz propan-butan kg kg/ 4* roztwór asfaltowy do gruntowania kg kg/ 5* materiały pomocnicze %

17 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 34NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o d szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 4 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* blacha powlekana płaska / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt szt/ 4* zaprawa cementowa m / 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 35KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - m d półokrągłe o śr. 150 mm - białe 4 obmiar = 61m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rynny dachowe 150 mm m m/m 3* uchwyty rynnowe kpl kpl/m 4* uszczelki gumowe kpl kpl/m 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/m 36KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW 120 mm okrągłe - białe m d obmiar = 61.2m 4 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury spustowe 110 mm m m/m 3* uchwyty do rur spustowych kpl kpl/m 4* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/m PODSUMOWANIE Uproszczone Pokrycie dachu Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

18 Obudowa ścian i stolarka 37KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych z d rdzeniem poliuretanowym gr.10 cm wraz z obróbkami 5 blacharskimi systemowymi obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* płyta warstwowa / 3* śuraw samochodowy m-g m-g/ 4* Ciągnik kołowy m-g m-g/ 5* Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g m-g/ 38KNR-W 2-02 Bramy przemysłowe z napędem elektrycznym d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* bramy garaŝowe kompletne uchylne z automatem typu Horman 1 / 3* środek transportowy m-g m-g/ 39KNR 0-19 MontaŜ okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 d oszklonych na budowie - profil ciepły 5 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* kotwy stalowe szt szt/ 3* pianka poliuretanowa d d / 4* materiały pomocnicze % * okna aluminiowe / 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 40KNR 0-19 MontaŜ drzwi aluminiowych - profil ciepły d obmiar = 5 5 1* robocizna r-g r-g/ 2* kotwy stalowe szt szt/ 3* pianka poliuretanowa d d / 4* materiały pomocnicze % * drzwi aluminiowe / 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/

19 PODSUMOWANIE Uproszczone Obudowa ścian i stolarka Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

20 PodłoŜa i posadzki 41KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym d cm grub.warstwy po zagęszcz. 6 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 3* woda / 4* materiały pomocnicze % % 5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g m-g/ 42KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym d za kaŝdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 6 zagęszcz. Krotność = 37 obmiar = * robocizna r-g *37=0.2516r-g/ 2* piasek *37= / 3* woda *37= / 4* materiały pomocnicze % % 5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g *37=0.0185m-g/ 43KNR 2-02 Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 44KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej d poziome podposadzkowe 6 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg kg/ 3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm / 4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg kg/ 5* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 45KNR 2-02 Podkłady betonowe z betonu B-25 ze zbrojeniem d rozproszonym 6 obmiar = * robocizna r-g *1,2=6.312r-g/ 2* beton B-25 ze zbrojeniem rozproszonym /

21 46 Posadzki przemysłowe z utwardzeniem powierzchniowym d wycena indywidualna obmiar = * posadzka przemysłowa / PODSUMOWANIE PodłoŜa i posadzki Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE Uproszczone Uproszczone Hala magazynowa Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

22 Wiata 47KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o d grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 48KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 49KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi d o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 3* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 50KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami d samowyładowczymi (kat.gr.iii) obmiar = 4 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 51KNR 2-02 Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu d analogia obmiar = 9.2 1* robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 52KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; d grunty spoiste kat. III-IV obmiar = 9.2 1* robocizna r-g r-g/ 2* ubijak spalinowy 200 kg m-g m-g/ 53KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie d równinnym i nizinnym obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm / 54KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d na odległość do 1 km grunt.kat. III obmiar = * robocizna r-g r-g/

23 2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g m-g/ 55KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d za kaŝdy nast. 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *14=0.42m-g/ 56 Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku d.2 odpadów - wycena indywidualna obmiar = * składowanie odpadów / 57KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na d podł.gruntowym obmiar = 0.4 1* robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 58KNR 2-02 d Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 obmiar = 0.8 1* robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 59KNR 2-02 d Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe - beton B-25 wodoszczelny obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 60KNR 2-02 d Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe obmiar = 0.198t 1* robocizna r-g r-g/t 2* pręty zbrojeniowe t t/t 4* prościarka do prętów m-g m-g/t 5* noŝyce do prętów m-g m-g/t 6* giętarka do prętów m-g t

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY NA WYKONANIE ETAPU I STAN SUROWY

KOSZTORYS ZEROWY NA WYKONANIE ETAPU I STAN SUROWY KOSZTORYS ZEROWY NA WYKONANIE ETAPU I STAN SUROWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY ADRES INWESTYCJI : U.WOJSKA POSKIEGO 4 PESZEW INWESTOR : POWIAT PESZEWSKI ADRES INWESTORA : PESZEW

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : CKP BUDYNEK A- II ETAP (stan surowy zamknięty) ADRES INWESTYCJI : A. WOJSKA POSKIEGO 4 INWESTOR : Powiat Pleszewski ADRES INWESTORA : Pleszew 63-300, ul. Poznańska 79

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 ROBOTY ZIEMNE CIESIELSKIE I BETONOWE. -- Robocizna -- 999 r-g 0.3055 0.00 0.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 ROBOTY ZIEMNE CIESIELSKIE I BETONOWE. -- Robocizna -- 999 r-g 0.3055 0.00 0. Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 1 ROBOTY ZIEMNE CIESIELSKIE I BETONOWE 1 KNR 2-01 d.1 0201-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W POLSKIM ŚWIĘTOWIE - KONTENER NAZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : POLSKI ŚWIĘTÓW DZ. NR 317/1, 398/1 INWESTOR : Gmina Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y K O S Z T O R Y S Ś L E P Y NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie sektora dla gości ADRES INWESTYCJI : ul.sportowa 1, 63-800 GOSTYŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : 1 Fundamenty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015 ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka hali magazynowej ADRES INWESTYCJI : Szczeci, ul. Twardowskiego 18 INWESTOR : ZBiLK ADRES INWESTORA : Szczecin, Mariacka 25

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com "HEKO' mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Miodowa 2A/2; 60-591 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Kwatera składowania odpadów P3 wraz z wiatą garażową dla sprzętu ciężkiego. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE Lokalizacja /adres inwestycji/ : 63-400 0STRÓW

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m 2 4670 d.1 0114-02 2KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m 2 350 d.1 0119-01

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Etap II Hala produkcyjna ( 3 ) Inwestor : Białogardzki Park Inwestycyjny " INWEST PARK " Sp. z o.o. ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni dla ruchu pieszego ADRES INWESTYCJI : ul. Bydgoska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Radosna Szkoła ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 INWESTOR : szkoła Podstawowa nr 152 ADRES INWESTORA : Łódź ul. 28 Pułku Strzelców

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły ADRES INWESTYCJI : Guzew, gm. Rzgów INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Przedmiar robót Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Data: 2010-10-04 Obiekt: Hala garaŝowa Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Spółka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1 ADRES INWESTYCJI : Łaziska Górne ul. Ogrodowa 48 INWESTOR : Zespół Ekonomiczny Placówek Ośwatowych ADRES INWESTORA : 43-170 Łaziska Górne ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Szczecińska INWESTOR : PSOUU KOŁO W GRYFINIE ADRES INWESTORA : Gryfino, ul. Sprzymierzonych

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD" Bożena Jolanta Masło 12-200 Pisz ul.warszawska 21 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącego placu zabaw ADRES INWESTYCJI : 12-230 Biała Piska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT ul. Browarna 4, 59-100 Polkowice PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213400-7 Instalowanie pomieszczeń dla personelu 45233253-7 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane modernizacji ogrodzenia Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Legionowo ADRES INWESTYCJI : 05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 INWESTOR : Instytut

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w PIERZCHOWIE - ETAP II

Przedmiar robót. DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w PIERZCHOWIE - ETAP II Przedmiar robót DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w PIERZCHOWIE - ETAP II Budowa: PIERZCHÓW dz. nr 414/3, GMINA GDÓW Nazwa i kod CPV: 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS : Przebudowa hali napraw nr 1 -Komunikacja Miejska-Płock : Płock ul. Przemysłowa : Komunikacja Miejska -Płock sp. z.o.o

KOSZTORYS : Przebudowa hali napraw nr 1 -Komunikacja Miejska-Płock : Płock ul. Przemysłowa : Komunikacja Miejska -Płock sp. z.o.o Biuro Obsługi Budownictwa Mobo gr inż. Bogusław Wierzchowski Wola Łącka 13/1 09-520 Łąck KOSZTORYS : Przebudowa hali napraw nr 1 -Kounikacja Miejska-Płock : Płock ul. Przeysłowa : Kounikacja Miejska -Płock

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : mk Obiekt : Zespół garaŝy - czterostanowiskowy Adres : 64-920 Piła Lotnicza 6 Roboty budowlane Z przedmiarem robót Inwestor : " WORD " - Piła 64-920 Piła ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15.

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Budowa: Kraków Os. Na Lotnisku 15. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-05-21 strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. <> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Hala przemysłowa - monaż konsrukcji, wykonanie obudowy obieku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C.

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Budowa: HALA PRODUKCYJNA - ŻÓŁKÓW ; DZIAŁKA NR EWID. 123/22 Obiekt: HALA PRODUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Urząd Gminy Krzemieniewo Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 KOSZTORYS PRZETARGOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa zaplecza socjalnego dla śweitlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla OSP ADRES INWESTYCJI : Mierzejewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY PLANBUD mgr inŝ. PAWEŁ OPAŁKA 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 6/1 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI BODZANÓW GMINA GŁUCHOŁAZY ADRES INWESTYCJI : BODZANÓW DZ. NR 756;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - TRYBUNA ZACHODNIA DLA WIDZÓW - SIEDZISKA PREFABRYKOWANE

KOSZTORYS OFERTOWY - TRYBUNA ZACHODNIA DLA WIDZÓW - SIEDZISKA PREFABRYKOWANE KOSZTORYS OFERTOWY - TRYBUNA ZACHODNIA DLA WIDZÓW - SIEDZISKA PREFABRYKOWANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KONSTRUKTOR mgr inŝ. K. Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY" NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na hali Zespołu Szkół Im. Noblistów Polskich ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej strona nr: 1 Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej strona nr: 1 Szkole Muzycznej w Stalowej Woli Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo

Bardziej szczegółowo

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU KOSZTORYS OFERTOWY Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK MARIACKA 25 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZBILK-SZCZECIN ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK TRAFOSTACJI-SZCZECIN-UL. ŚW. DUCHA 4 INWESTOR : ABILK ADRES INWESTORA : MARIACKA 25 BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OSIRnaprawa izolacji 2

OSIRnaprawa izolacji 2 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 2-31 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 0815-02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2.00*(27.70+21.92+9.04)

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8. Kosztorys Nakładczy

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8. Kosztorys Nakładczy Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8 NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia - klinkier ADRES INWESTYCJI : 95-200 Pabianice ul. św. Rocha 8 BRANśA : ogólnobudowlana Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna, Baborówko, 6-500 Szamotuły KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Kosztorys Nakładczy. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Kosztorys Nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Remont stropu tunelu nawęglania na placu węglowym Ciepłowni Miejskiej -Pabianice ADRES INWESTYCJI : Pabianice ul. Konstantynowska 62 INWESTOR : Zakład Energetyki

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY Strona 1 1. Roboty budowlane 1.1. Ogrodzenie 1.KNR 2-01 0307-0200 Rêczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAPRAWA KANALIZACJI

PRZEDMIAR NAPRAWA KANALIZACJI NAPRAWA KANALIZACJI PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45122000-8 Próbne wykopy 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY RMS. Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. 1. 999 Robocizna 2 021,09918 r-g

NAKŁADY RMS. Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. 1. 999 Robocizna 2 021,09918 r-g N A K Ł A D Y R, M, S Temat nr : ARH-046-000 Budowa : - Obiekt : Pawilony Handlowe Na Targowisku Miejskim Nr 1 w Pile Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 NAKŁADY RMS Lp. Alt. Gr. / Symbol

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PTH "Miastoprojekt-Delta" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BERNARD SPENDEL DATA OPRACOWANIA : Sierpień, 2009 r.

PTH Miastoprojekt-Delta 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BERNARD SPENDEL DATA OPRACOWANIA : Sierpień, 2009 r. PTH "Miastoprojekt-Delta" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II MODERNIZACJA KOTŁOWNI-CZĘŚĆ BUDOWLANA NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY ADRES INWESTYCJI : TURAWA UL OPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane 1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 m d.1 0101-04 cm - posadzka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: "BIELEWO PRZYSTANEK MICKIEWICZA" WIATA TURYSTYCZNO REKREACYJNA Roboty budowlane Bielewo Dz. nr 531/3 Inwestor:.. Poziomy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - 45231300-8; ADRES INWESTYCJI : ul. Tunelowa, Olecko INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 BRANŻA : Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo