KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS PRZEDMIAROWY"

Transkrypt

1 KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi dojazdowej i parkingu ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES INWESTORA : Ostrów Wlkp ul. Wiejska 23 BRANśA : Budowlana DATA OPRACOWANIA : 2009r Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia 2009r Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Uproszczone 1.1 Roboty ziemne Fundamenty Konstrukcja stalowa Pokrycie dachu Obudowa ścian i stolarka PodłoŜa i posadzki Hala magazynowa Wiata Kontenery Powierzchnie utwardzone Słownie: zero i 00/100 zł - 2 -

3 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Hala magazynowa Roboty ziemne 1KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą d spycharek 34,5*19, KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek d za kaŝde dalsze 5 cm grubości 34,5*19, KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w d gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 30,5*15,65*0, KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami d samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv 30,5*15,65*0, KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi d (kat.gr.iii) 45, KNR 2-02 Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu d analogia 36, KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV d , KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym d ,925*0,2+238,663+45, KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km d grunt.kat. III 45,16+677,925*0, KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km d ,16+677,925*0, Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku odpadów d wycena indywidualna 45,16+677,925*0, Fundamenty 12KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym d (92,3*0,5+53,4)*0, KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 d (92,3*0,5+53,4)*0, KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 53,4*0, KNR 2-02 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 92,3*0,4*0, KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe t d ,85+0,409+0,32 t KNR 7-28 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o glęb.do 80 cm - zestaw zst.śr. d śrub 20 zst.śr KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej d ,3*1,1*0, KNR 2-02 Tynki zewn.zwykłe kat.iii na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) d wyk.ręczn. 92,3*1,1*

4 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku d asfalt.- pierwsza warstwa 92,3*1,1* KNR 0-23 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 10 cm - przy uŝyciu got. zapraw d klejących wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su- chej mieszanki 92,3*1,1* KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku d asfalt.- druga i nast.warstwa 92,3*1,1* KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fu-ndament.murowanych d z wyrownaniem zaprawą 92,3*0, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm d ,3*0, Konstrukcja stalowa 25 KSNR 7 Hale średnie t d ,89 t Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej t d wycena indywidualna 17,89 t KNR 2-02 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m m d ,5 m Uszczelnienie szczelin montaŝowych zaprawą do kotwienia i montaŝu konstrukcji szt d szt Pokrycie dachu 29NNRNKB 202 Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową d ,9*2*30, KNR 2-02 UłoŜenie paroizolacji d ,9*2*30, KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej dachowej systemowej d Dachrock 10 cm 7,9*2*30, NNRNKB 202 Mocowanie wełny mineralnej przy uŝyciu łączników mechanicznych szt d szt KNR-W 2-02 Pokrycie dachów membraną dachową 1,5 mm d analogia 7,9*2*30, NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm d ,05*3*0, KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - białe m d ,5*2 m KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW 120 mm okrągłe - białe m d ,8*9 m Obudowa ścian i stolarka 37KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.10 d cm wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi 30,5*2*5,5+15,65*2*5, ,3*2,15-2,9*1,3*3-1,2*1,1* ,4*4,4*

5 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem -2,5*1,0* KNR-W 2-02 Bramy przemysłowe z napędem elektrycznym d ,0*4,0* KNR 0-19 MontaŜ okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - profil d ciepły 27,3*2,15+2,9*1,3*3+1,2*1,1* KNR 0-19 MontaŜ drzwi aluminiowych - profil ciepły d ,5*1,0* PodłoŜa i posadzki 41KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po d zagęszcz. 468,10<wg zestaw pomieszczeń > KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŝdy dalszy 1 cm d grub.warstwy po zagęszcz. 468, KNR 2-02 Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym d ,10*0, KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe d , KNR 2-02 Podkłady betonowe z betonu B-25 ze zbrojeniem rozproszonym d ,10*0, Posadzki przemysłowe z utwardzeniem powierzchniowym d wycena indywidualna 468, Wiata 47KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 17,3*6, Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości 17,3*6, Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 15,3*6,1*0, Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.iii) 1,0*0,8*0,5* Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu - analogia 9, Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 9, Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 105,53*0,2+37, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 105,53*0,2+4, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km 105,53*0,2+4, Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku odpadów - wycena indywidualna - 5 -

6 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 105,53*0,2+4, KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym d ,0*0,8*10*0, KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 d ,0*0,8*10*0, KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 1,0*0,8*10*0,4+0,4*0,4*0,45* KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe t d ,198 t KSNR 7 Hale lekkie t d ,407 t Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej t d.2 - wycena indywidualna 2,407 t KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.10 d cm wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi 97, KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki na konstrukcji stalowej m d ,1*2+5,1*2 m KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po d zagęszcz. 15,1*5, KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŝdy dalszy 1 cm d grub.warstwy po zagęszcz. 15,1*5, KNR 2-02 Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym d ,01*0, KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe d ,1*5, KNR 2-02 Podkłady betonowe z betonu B-25 ze zbrojeniem rozproszonym d ,01*0, Posadzki przemysłowe z utwardzeniem powierzchniowym d.2 - wycena indywidualna 15,1*5, Kontenery 71wycena własna Dostawa biurowych kontenerów systemowych gotowych do uŝytku kpl d.3 2 kpl wycena własna Dostawa sanitarnych kontenerów systemowych gotowych do uŝytku kpl d.3 1 kpl Powierzchnie utwardzone 73KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą d spycharek KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek d za kaŝde dalsze 5 cm grubości KNR 2-01 d Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 6 -

7 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW d Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 2646*0, KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami d samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv 2646*0, KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy d po zagęszcz KNR 2-31 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 15 cm z wy- pełnieniem spoin piaskiem

8 Hala magazynowa Roboty ziemne 1KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o d grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1 obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 2KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 1 5 cm grubości obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 3KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi d o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urob- 1 ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 3* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 4KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km d transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 1 po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.2128m-g/ 5KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami d samowyładowczymi (kat.gr.iii) 1 obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 6KNR 2-02 Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu d analogia 1 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 7KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; d grunty spoiste kat. III-IV 1 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* ubijak spalinowy 200 kg m-g m-g/ 8KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie d równinnym i nizinnym 1 obmiar = * robocizna r-g

9 0.0559*0.955= r-g/ 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm / 9KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d na odległość do 1 km grunt.kat. III 1 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g m-g/ 10KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d za kaŝdy nast. 1 km 1 Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *14=0.42m-g/ 11 Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku d.1. odpadów 1 - wycena indywidualna obmiar = * składowanie odpadów / PODSUMOWANIE Uproszczone Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł - 9 -

10 Fundamenty 12KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na d podł.gruntowym 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 13KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 14KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 15KNR 2-02 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe d beton B-25 wodoszczelny 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 16KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków t d i budowli - pręty zbrojeniowe 2 obmiar = 1.579t 1* robocizna r-g r-g/t 2* pręty zbrojeniowe t t/t

11 4* prościarka do prętów m-g m-g/t 5* noŝyce do prętów m-g m-g/t 6* giętarka do prętów m-g m-g/t 7* wyciąg m-g m-g/t 8* środek transportowy m-g m-g/t 17KNR 7-28 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych zst.ś d otworach o glęb.do 80 cm - zestaw 4 śrub r. 2 obmiar = 20zst.śr. 1* robocizna r-g r-g/zst.śr. 2* zestaw śrub kpl kpl/zst.śr. 18KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie d cementowej 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* bloczki betonowe o wy5x25x14 cm szt szt/ 3* bloczki betonowe o wy5x12x14 cm szt szt/ 4* zaprawa / 5* materiały pomocnicze % KNR 2-02 Tynki zewn.zwykłe kat.iii na ścianach płaskich i d pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 2 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* zaprawa wapienna m / 3* zaprawa cementowo-wapienna m / 4* zaprawa cementowo-wapienna m / 5* materiały pomocnicze % * Ŝuraw okienny przenośny m-g m-g/ 20KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne d pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza 2 warstwa obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg kg/ 3* lepik asfaltowy na zimno kg kg/ 4* drewno opałowe kg kg/ 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/

12 21KNR 0-23 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi d cm - przy uŝyciu got. zapraw klejących 2 wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg kg/ 3* płyty styropianowe grub.10 cm ,05 / 4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano- kg wych ATLAS STOPTER K kg/ 5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt szt/ 6* siatka z włókna szklanego / 7* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP- LAST 0.3kg/ 8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kg kg kg/ 9* materiały pomocnicze % * Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 11* środek transportowy m-g m-g/ 22KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* lepik asfaltowy na zimno kg kg/ 3* drewno opałowe kg kg/ 4* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 23KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg kg/ 3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg kg/ 4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna / 5* drewno opałowe kg kg/ 6* zaprawa cementowo-wapienna m / 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 24NNRNKB 202 d Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar =

13 1* robocizna r-g r-g/ 2* blacha powlekana płaska / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt szt/ 4* zaprawa cementowa m / 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ PODSUMOWANIE Uproszczone Fundamenty Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

14 Konstrukcja stalowa 25 KSNR Hale średnie t d obmiar = 17.89t 3 1* robocizna r-g *1,3=31.72r-g/t 2* deski iglaste obrzynane kl.i o grub mm /t 3* krewędziaki iglaste kl.i o dług.2,4-3,6 m /t 4* drabiny stalowe kg kg/t 5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład- kg kami 0.12kg/t 6* blachy stalowe czarne grube kg kg/t 7* elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt szt/t 8* tlen techniczny spręŝony /t 9* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/t 10* materiały pomocnicze % % 11* Ŝuraw samochodowy m-g *1,2=4.344m-g/t 12* ciągnik kołowy m-g m-g/t 13* przyczepa dłuŝycowa m-g m-g/t 14* spawarka m-g m-g/t 26 d.1. 3 Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej - wycena indywidualna obmiar = 17.89t 1* elementy stalowe t t/t 27KNR 2-02 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad m d m obmiar = 8.5m 1* robocizna r-g r-g/m 2* drabiny stalowe kg kg/m 3* farba olejna do gruntowania d d /m 4* farba olejna nawierzchniowa d d /m 5* zaprawa cementowa M /m 6* papier ścierny ark ark/m 7* elektrody kg kg/m 8* materiały pomocnicze % * spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g m-g/m 10* środek transportowy m-g m-g/m 28 d.1. 3 Uszczelnienie szczelin montaŝowych zaprawą do kotwienia i montaŝu konstrukcji obmiar = 20szt 1* robocizna r-g ,2r-g/szt 2* zaprawa samopęczniejąca kg t szt

15 5,5kg/szt PODSUMOWANIE Uproszczone Konstrukcja stalowa Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

16 Pokrycie dachu 29NNRNKB 202 Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową d obmiar = * robocizna r-g *1,1=0.528r-g/ 2* blacha powlekana trapezowa / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt szt/ 4* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 30KNR 2-02 UłoŜenie paroizolacji d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* folia paroizolacyjna / 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 31KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej d dachowej systemowej Dachrock 10 cm 4 obmiar = * robocizna r-g *1,2= r-g/ 2* płyty z wełny mineralnej dachowej 10 cm / 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 32NNRNKB 202 Mocowanie wełny mineralnej przy uŝyciu łączników szt d mechanicznych 4 obmiar = 1731szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* łączniki dteleskopowe szt szt/szt 33KNR-W 2-02 Pokrycie dachów membraną dachową 1,5 mm d analogia 4 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* membrana / 3* gaz propan-butan kg kg/ 4* roztwór asfaltowy do gruntowania kg kg/ 5* materiały pomocnicze %

17 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 34NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o d szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 4 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* blacha powlekana płaska / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt szt/ 4* zaprawa cementowa m / 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 35KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - m d półokrągłe o śr. 150 mm - białe 4 obmiar = 61m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rynny dachowe 150 mm m m/m 3* uchwyty rynnowe kpl kpl/m 4* uszczelki gumowe kpl kpl/m 5* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/m 36KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW 120 mm okrągłe - białe m d obmiar = 61.2m 4 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury spustowe 110 mm m m/m 3* uchwyty do rur spustowych kpl kpl/m 4* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/m PODSUMOWANIE Uproszczone Pokrycie dachu Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

18 Obudowa ścian i stolarka 37KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych z d rdzeniem poliuretanowym gr.10 cm wraz z obróbkami 5 blacharskimi systemowymi obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* płyta warstwowa / 3* śuraw samochodowy m-g m-g/ 4* Ciągnik kołowy m-g m-g/ 5* Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g m-g/ 38KNR-W 2-02 Bramy przemysłowe z napędem elektrycznym d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* bramy garaŝowe kompletne uchylne z automatem typu Horman 1 / 3* środek transportowy m-g m-g/ 39KNR 0-19 MontaŜ okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 d oszklonych na budowie - profil ciepły 5 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* kotwy stalowe szt szt/ 3* pianka poliuretanowa d d / 4* materiały pomocnicze % * okna aluminiowe / 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 40KNR 0-19 MontaŜ drzwi aluminiowych - profil ciepły d obmiar = 5 5 1* robocizna r-g r-g/ 2* kotwy stalowe szt szt/ 3* pianka poliuretanowa d d / 4* materiały pomocnicze % * drzwi aluminiowe / 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/

19 PODSUMOWANIE Uproszczone Obudowa ścian i stolarka Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

20 PodłoŜa i posadzki 41KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym d cm grub.warstwy po zagęszcz. 6 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 3* woda / 4* materiały pomocnicze % % 5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g m-g/ 42KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym d za kaŝdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 6 zagęszcz. Krotność = 37 obmiar = * robocizna r-g *37=0.2516r-g/ 2* piasek *37= / 3* woda *37= / 4* materiały pomocnicze % % 5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g *37=0.0185m-g/ 43KNR 2-02 Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym d obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 44KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej d poziome podposadzkowe 6 obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg kg/ 3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm / 4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg kg/ 5* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 45KNR 2-02 Podkłady betonowe z betonu B-25 ze zbrojeniem d rozproszonym 6 obmiar = * robocizna r-g *1,2=6.312r-g/ 2* beton B-25 ze zbrojeniem rozproszonym /

21 46 Posadzki przemysłowe z utwardzeniem powierzchniowym d wycena indywidualna obmiar = * posadzka przemysłowa / PODSUMOWANIE PodłoŜa i posadzki Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE Uproszczone Uproszczone Hala magazynowa Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

22 Wiata 47KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o d grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 48KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g m-g/ 49KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi d o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 3* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 50KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami d samowyładowczymi (kat.gr.iii) obmiar = 4 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 51KNR 2-02 Obsypanie fundamentów - wymiana gruntu d analogia obmiar = 9.2 1* robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 52KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; d grunty spoiste kat. III-IV obmiar = 9.2 1* robocizna r-g r-g/ 2* ubijak spalinowy 200 kg m-g m-g/ 53KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie d równinnym i nizinnym obmiar = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm / 54KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d na odległość do 1 km grunt.kat. III obmiar = * robocizna r-g r-g/

23 2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g m-g/ 55KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi d za kaŝdy nast. 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *14=0.42m-g/ 56 Koszt składowania gruzu i ziemi na składowisku d.2 odpadów - wycena indywidualna obmiar = * składowanie odpadów / 57KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na d podł.gruntowym obmiar = 0.4 1* robocizna r-g r-g/ 2* piasek do zapraw / 58KNR 2-02 d Podkłady betonowe na podł.gruntowym B -10 obmiar = 0.8 1* robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 59KNR 2-02 d Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe - beton B-25 wodoszczelny obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* beton zwykły z kruszywa naturalnego / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/ 60KNR 2-02 d Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe obmiar = 0.198t 1* robocizna r-g r-g/t 2* pręty zbrojeniowe t t/t 4* prościarka do prętów m-g m-g/t 5* noŝyce do prętów m-g m-g/t 6* giętarka do prętów m-g t

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 108766L w km 0+069.25m - 0+148.45 w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr 108766L Adres:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr 11A 50 Dn 500 Lk=513m; St. Nr 50 12 RZEKA, Dn

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Słupy i oprawy oświetleniowe 45315700-5 Rozdzielnice wolnostojące 45231400-8

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3.

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Inwestycja: Temat: Adres: Inwestor: BranŜa: Nr projektu: Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Budowa sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45314310-7 Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa przyłącza do budynku "Trzynastki" oraz odłączenie kabli SN 15kV ze stacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo