HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18. Tűzhely Kuchenka ZCV560N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18. Tűzhely Kuchenka ZCV560N"

Transkrypt

1 HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18 Tűzhely Kuchenka ZCV560N

2 Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt _ 7 Főzőlap - Napi használat _ 7 Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok _ 8 Főzőlap - Ápolás és tisztítás 8 Biztonsági információk Sütő - Napi használat _ 9 Tartozékok használata 10 Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok _ 10 Sütő - Ápolás és tisztítás _ 12 Mit tegyek, ha Üzembe helyezés _ 15 Környezetvédelmi tudnivalók _ 17 A változtatások jogát fenntartjuk. Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. 2

3 Általános biztonság Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Ne érintse meg a fűtőelemeket. Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel. Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet. A tüzet ne próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy tűzálló takaróval. Ne tároljon semmit sem a főzőfelületeken. A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet. Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak. Ha repedést lát az üvegkerámia felületen, kapcsolja ki a készüléket, nehogy áramütés érjen valakit. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti. Biztonsági előírások Üzembe helyezés Vigyázat A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Ne telepítse a készüléket lábazatra. Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a forró főzőedényt a készülékről. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat Tűz- és áramütésveszély. 3

4 Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie. Használat Vigyázat Sérülés-, égés- és áramütésveszély. A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt. Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel. Működés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját. Soha ne tegyen a főzőzónákra evőeszközöket vagy fedőket. Ezek üzem közben forróvá válnak. Használat után kapcsolja ki a főzőzónákat. Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként. Amennyiben a készülék felülete megrepedt, azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez szükséges. Vigyázat Tűz- és robbanásveszély. A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a forró tárgyakat. 4

5 A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök öngyulladást okozhatnak. Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj az első használatkor alkalmazott hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet okozhat. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Az esetleges tüzet ne próbálja vízzel oltani. Húzza ki a készüléket a hálózatból, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy tűzálló takaróval. Vigyázat A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. Ne helyezzen forró főzőedényt a kezelőpanelre. Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a folyadék. Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy főzőedényt a készülékre. A készülék felülete megsérülhet. Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat. Ne tegyen alufóliát a készülékre. Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből készült, illetve sérült aljú edények megkarcolhatják az üvegkerámia felületet. Az ilyen tárgyakat mindig emelje fel, ha a főzőfelületre szeretné helyezni ezeket. Vigyázat Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a készülék megbillenésének megakadályozására. Olvassa el az Üzembe helyezés c. szakaszt. Ápolás és tisztítás Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek. A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. 5

6 Belső világítás Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély. A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon. Szerviz A készülék javítását bízza márkavizre. Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Termékleírás Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Általános áttekintés A főzőlap kezelőszervei 2 Hőmérséklet-szabályozó gomb 3 Hőmérséklet-visszajelző Főzőlap vezérlés-visszajelző 5 Sütőfunkciók szabályozógombja 6 Fűtőelem 7 Sütőlámpa 8 Adattábla 8 9 Polcszintek 6

7 Főzőfelület elrendezése mm 180 mm 180 mm 140 mm 1 Főzőzóna 1200 W 2 Főzőzóna 1700 W 3 Főzőzóna 1200 W 4 Maradékhő visszajelző 5 Főzőzóna 1700 W Sütő tartozékai Sütőpolc Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez Lapos sütőtepsi Tortákhoz és süteményekhez. Tárolórekesz Az első használat előtt A sütőtér alatt tárolórekesz található. A rekesz használatához emelje fel és hajtsa le az ajtót. Vigyázat A tárolótér felforrósodhat, amikor a készülék működik. Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. Figyelem A sütő ajtajának kinyitásához mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját. A legelső tisztítás Távolítson el minden alkatrészt a készülékből. Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket. Figyelem Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet. Főzőlap - Napi használat Előmelegítés Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt. 1. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 2. Hagyja 45 percig működni a készüléket. 3. Állítsa be a funkciót. E funkció maximális hőmérséklete 210 C. 4. Hagyja 15 percig működni a készüléket. A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról. Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. 7

8 Hőfokbeállítások Szabályozógomb 1-6 Kikapcsolt állás Funkció Hőfokbeállítások 1 = legalacsonyabb hőfokbeállítás; 6 = legmagasabb hőfokbeállítás 1. Forgassa el a gombot a kívánt hőfokozatra. A főzőlap szabályozójának visszajelzője világítani kezd. 2. A sütés leállítására fordítsa helyzetbe a gombot. Amikor valamennyi főzőzóna Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok kikapcsolt, a tűzhely szabályozójának visszajelzője kialszik. A maradékhőt használja az energiafogyasztás csökkentésére. A sütés befejezése előtt körülbelül 5-10 perccel kapcsolja ki a főzőzónát. Maradékhő visszajelző A maradékhő visszajelző világít, amikor egy főzőzóna forró. Vigyázat Maradékhő miatti égési sérülések veszélye. Főzőedény A főzőedény alja legyen minél vastagabb és laposabb. A zománcozott acél-, illetve az alumínium- vagy rézaljú edények az üvegkerámia felület elszíneződését idézhetik elő. Energiatakarékosság Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre. A főzőedényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára. A főzőzónákat a főzési idő letelte előtt kapcsolja ki, hogy a maradékhőt is fel tudja használni. Főzőlap - Ápolás és tisztítás Az edényaljak és a főzőzónák méretének mindig meg kell egyezniük. Példák különböző főzési alkalmazásokra Hő Használat: beállítás: 1 Melegen tartás 2 Lassú párolás 3 Párolás 4 Sütés / pirítás 5 Felforralás 6 Felforralás / hirtelen sütés / olajfürdőben sütés Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. Fontos Maradékhő miatti égési sérülés veszélye áll fenn! Hagyja lehűlni a készüléket. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Mindig olyan sütőlapot használjon, melyeknek tiszta az alja. Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését. A szennyeződés eltávolítása: 1. Azonnal távolítsa el: a megolvadt műanyagot, műanyag fóliát, valamint a cukortartalmú ételeket. Ha ezt nem teszi meg, a szennyeződés károsíthatja a készüléket. Használjon üvegfelületekhez tervezett speciális kaparóeszközt. 8

9 Sütő - Napi használat Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A készülék ki- és bekapcsolása 1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütőfunkció kiválasztásához. 2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít. 3. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók gombját és a hőmérséklet-szabályzót. Biztonsági termosztát A biztonsági termosztát egy hőkioldó, mely a termosztátban működik. Sütőfunkciók Sütőfunkció Állítsa hegyesszögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen. Távolítsa el, miután a készülék megfelelően lehűlt: vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes fémes elszíneződések. Üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való különleges tisztítószert használjon. 2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával. 3. Végül törölje szárazra a készüléket tiszta törlőkendővel. A sütő termosztátjának a túlmelegedésből adódó károsodása elkerüléséhez a sütő biztonsági termosztáttal rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. Vigyázat A biztonsági termosztát kizárólag akkor lép működésbe, ha a sütőtermosztát nem működik megfelelően. Ilyen esetben a sütő nagyon felforrósodik, és megégetheti az ételeket. Ekkor haladéktalanul cseréltesse ki a márkaszervizzel a sütőtermosztátot. Alkalmazás KIKAPCSOLT állás Alsó + felső sütés Alsó fűtőelem Felső fűtőelem Grill A készülék KIKAPCSOLT állapotban van. A felső és az alsó fűtőelem egyaránt melegíti a sütőt. Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Kizárólag a sütő alsó részét melegíti. Ropogós alapú sütemények készítéséhez. Kizárólag a sütő felső részét melegíti. Főzött ételek befejezéséhez. A teljes grillező elem be van kapcsolva. Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Vigyázat E funkció használatakor a maximális hőmérséklet 210 C lehet. 9

10 Tartozékok használata Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A sütőtepsit behelyezése Helyezze a tepsit a sütőtér közepébe, az első és a hátsó fal közé. Ez biztosítja a meleg áramlását az első részen és a sütőtepsi mögött. Biztosítsa, hogy a tepsit úgy helyezze el, mint a képen, a ferde szélével hátul. Vigyázat Ne tolja be teljesen a sütőtepsit a sütőtér hátsó falához. Ez megakadályozná, hogy a forró levegő a tepsi körül áramolhasson. Az étel megéghet, különösen a tepsi hátsó részén. Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok Figyelem A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcslevek maradandó foltokat okozhatnak a zománcon. A sütőben négy polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfele történik. A nedvesség lecsapódhat a készülék belsejében vagy az üvegajtókon. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés előtt legalább 10 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és alkatrészeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és a sütő zománcát is károsíthatja. Sütemények sütése Melegítse elő a sütőt kb. 10 percig a sütés előtt. Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt. Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy üres szint közöttük. Húsok és halak sütése Ne süssön 1 kg-nél kevesebb húst. Ennél kevesebb mennyiség esetén a hús kiszárad. 10

11 Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki. A hús sütése közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. Felső/alsó sütés Sütési időtartamok A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket. Étel Péksütemények (250 g) Tepsi típusa és polcszint zománcozott tepsi, 3. polcmagasság Lepény (1000 g) zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Kelt almás sütemény (2000 g) Almás pite ( g) Kis édes sütemények (500 g) Piskóta (zsiradék nélkül) (350 g) Tepsis sütemény (1 500 g) Csirke egészben (1 350 g) Fél csirke (1 300 g) Sertésborda (600 g) Gyümölcskosár (800 g) Kelt tészta töltelékkel (1200 g) zománcozott tepsi, 3. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 1. polcmagasság zománcozott tepsi, 2. polcmagasság 1 kerek alumínium bevonatú tepsi (átmérő: 26 cm), 1. polcmagasság zománcozott tepsi, 2. polcmagasság sütőpolc a 2. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre sütőpolc a 3. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre sütőpolc a 3. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre zománcozott tepsi, 2. polcmagasság zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Pizza (1000 g) zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Előmelegítési idő (perc) Hőmérséklet ( C) Sütési idő (perc) )

12 Étel Tepsi típusa és polcszint Sajttorta (2600 g) zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Svájci almás lepény (1900 g) Karácsonyi püspökkenyér (2400 g) Quiche Lorraine (1000 g) Parasztkenyér ( g) Üres kalács ( g) Üres kalács hagyományos ( g) zománcozott tepsi, 1. polcmagasság zománcozott tepsi, 2. polcmagasság 1 kerek tepsi (átmérő: 26 cm), 1. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 1. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 25 cm), 2. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 20 cm), 2. polcmagasság Zsemle (800 g) zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Keksztekercs (500 g) zománcozott tepsi, 1. polcmagasság Habcsók (400 g) zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Morzsasütemény (1500 g) Piskótatészta (600 g) Vajas sütemény (600 g) zománcozott tepsi, 3. polcmagasság zománcozott tepsi, 3. polcmagasság zománcozott tepsi, 2. polcmagasság Előmelegítési idő (perc) 1) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig. 2) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 10 percig. 3) Előmelegítéshez állítsa a hőmérsékletet 250 C-ra. Hőmérséklet ( C) Sütési idő (perc) ) ) Pizza sütésekor a legjobb sütési eredmény elérése érdekében forgassa a sütő szabályozógombját a Pizza állásba. Sütő - Ápolás és tisztítás Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg. A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el 12

13 tudja távolítani a szennyeződéseket, és azok később nem égnek rá a felületre. A makacs szennyeződéseket célirányos sütőtisztító szerrel tisztítsa meg. Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni. Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a nem tapadó bevonatot! A sütőajtó tisztítása A sütő ajtajában két üveglap van egymás mögé beépítve. A tisztítás megkönnyítése céljából vegye le a sütő ajtaját és a belső üveglapot. Vigyázat A sütőajtó bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belső üveglapot, hogy az ajtó nincs levéve. Vigyázat Mielőtt az üvegajtó tisztításához hozzáfogna, győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehűltek. Fennáll a veszély, hogy az üveg eltörik. Vigyázat Ha azt ajtó üveglapjai megsérültek, vagy karcolások vannak rajtuk, az üveg meggyengül és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakszervizhez. A sütőajtó és az üveglap leszerelése 3 Csukja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (félig). Ezután húzza előre és emelje ki a helyéről A belső ajtó nyitásához fából, műanyagból vagy azzal egyenértékű anyagból készült spatulát használjon. Tartsa meg a külső ajtót, és nyomja a belső ajtót az alsó felső pereme felé Helyezze az ajtót egy stabil felületre, és védje egy puha ronggyal. Csavarhúzóval csavarja ki az ajtó alsó peremén lévő 2 csavart. Fontos Ne lazítsa meg a csavarokat. 6 Emelje meg a belső ajtót. 7 Tisztítsa meg az ajtó belső oldalát. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra. 1 1 Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az ajtó két zsanérját. 2 Emelje meg és fordítsa el a két zsanéron lévő kart. Vigyázat Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) kárt okozhatnak az üvegben. A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése Amikor befejeződött a tisztítás, szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket. 13

14 Sütőlámpa Vigyázat Legyen óvatos, amikor a sütőlámpát cseréli. A lámpa cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Áramütés veszélye áll fenn. Vigyázat Az ebben a készülékben működő izzólámpák kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Ne használja ezeket helyiségek vagy azok részeinek megvilágítására. Ha az izzólámpa cseréje szükségessé válik, az eredetivel azonos teljesítményű, háztartási készülékekhez tervezett izzót használjon. A sütőlámpa cseréje előtt: Kapcsolja ki a készüléket. Mit tegyek, ha... Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót. Tegyen egy kendőt a sütő belsejének az aljára. Ez megakadályozza a sütővilágítás izzójának és üvegbúrájának a sérülését. A sütőlámpa cseréje: 1. A sütővilágítás üveg lámpabúrája a sütőtér hátsó részén található. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba. 2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot. 3. Cserélje ki a sütőlámpát egy megfelelő, 300 C-ig hőálló sütőlámpára. Használjon az eredetivel megegyező típusú sütőlámpa izzót. Olyan új izzót használjon, melynek teljesítménye ugyanakkora, mint az eredeti izzóé, és háztartási készülékekben való használatra tervezték. 4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot. Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A maradékhő visszajelzők nem világítanak A készülék egyáltalán nem működik A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideje van működésben A biztosítódobozban kioldott a biztosító Ha a főzőzónának forrónak kellene lennie, forduljon az ügyfélszolgálathoz Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételten kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. A sütő nem melegszik fel A sütő nincs bekapcsolva Kapcsolja be a sütőt A sütő nem melegszik fel A szükséges értékek nincsenek Ellenőrizze a beállításokat beállítva Nem működik a sütővilágítás Meghibásodott a sütőlámpa Cserélje ki a sütővilágítás izzóját Gőz- és páralecsapódás észlelhető az ételen és a sütőtérben Túl hosszú ideig hagyta az edényt a sütőben A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja percnél hosszabb ideig a sütőben 14

15 Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizhez. A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatók. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: Típus (MOD.)... Termékszám (PNC)... Sorozatszám (S.N.)... Üzembe helyezés Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A készülék elhelyezése A szabadon álló készülékét üzembe helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán szekrények vannak, illetve sarokban is. Mélység Teljes elektromos teljesítmény Feszültség Frekvencia Méretek 600 mm 7815 W 230V 50 Hz A B Vízszintbe állítás A készülék alján található kis lábak beállításával a készülék tetejét a többi felület magasságához igazíthatja. Minimális távolságok Méretek mm A 690 B 150 Billenésgátló Vigyázat Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Szereljen fel billenésgátlót a készülék helytelen terhelés miatti billenésének megakadályozására. Műszaki adatok Méretek Magasság Szélesség mm 500 mm 15

16 Vigyázat Az Ön készülékén az alábbi képen látható szimbólum (nem minden típusnál) figyelmezteti Önt a billenésgátló felszerelésére. Fontos Ellenőrizze, hogy a helyes magasságban szerelte-e fel a billenésgátlót mm mm 3. A készülék tetejétől lefelé számítva mm-re és a készülék oldalától mm-es távolságra, a tartón lévő kör alakú nyílásba szerelje be a billenésgátlót. Csavarozza szilárd anyagba vagy alkalmazzon (fali) megerősítést. 4. Egy nyílás található a készülék hátulján, a bal oldalon. Lásd az ábrát. 5. Amennyiben módosulnak a tűzhely méretei, a billenésgátlót ismét be kell állítani. Fontos Ha a konyhaszekrények közötti tér nagysága meghaladja a készülék szélességét, akkor a készülék középre állításához módosítania kell az oldalméretet. Elektromos üzembe helyezés A gyártó semmilyen felelősséget nem nem vállal, ha a Biztonsági információk c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be. A készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra. Alkalmazható kábeltípusok: H05 RR-F megfelelő keresztmetszettel. Vigyázat Mielőtt csatlakoztatja a készülék tápkábelét a hálózati konnektorhoz, mérje meg az épület elektromos hálózatában a fázisok közötti feszültséget. Ezután tekintse meg a készülék hátulján található bekötési rajzot a megfelelő elektromos üzembe helyezés érdekében A lépések ilyen sorrendben való elvégzésével kiküszöbölhetőek az üzembe helyezési hibák és a készülék elektromos alkatrészeinek károsodása. A tápkábel nem érintkezhet a készülék ábrán jelzett részével. A billenésgátló felszerelése 1. Állítsa be a helyes magasságot és területet a készülék számára, mielőtt felszereli a billenésgátlót. 2. Ügyeljen arra, hogy a tűzhely mögötti felület sima legyen. 16

17 Környezetvédelmi tudnivalók A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal. Csomagolóanyag A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken. Vigyázat Kiselejtezése előtt a készüléket működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelenthessen veszélyforrást. Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, majd vágja le a készülékről a hálózati vezetéket. 17

18 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 18 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _ 20 Opis urządzenia _ 23 Przed pierwszym użyciem 24 Płyta grzejna codzienna eksploatacja _ 24 Płyta grzejna przydatne rady i wskazówki 24 Płyta grzejna konserwacja i czyszczenie 25 Piekarnik codzienna eksploatacja _ 25 Korzystanie z akcesoriów _ 26 Piekarnik przydatne rady i wskazówki _ 27 Piekarnik konserwacja i czyszczenie 29 Co zrobić, gdy _ 31 Instalacja _ 32 Ochrona środowiska _ 34 Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane przez dorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 18

19 Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych. Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych. Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego zegara ani niezależnego układu zdalnego sterowania. Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru. Nie gasić pożaru wodą należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać. Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła. 19

20 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalacja Ostrzeżenie! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba. Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych. Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt. Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli. Należy zadbać o to, aby meble itp. znajdujące się obok urządzenia i nad nim spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Boki urządzenia powinny sąsiadować z urządzeniami lub meblami o tej samej wysokości. Nie instalować urządzenia na platformie. Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi. Podłączenie do sieci elektrycznej Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Wykwalifikowany elektryk powinien wykonać wszystkie połączenia elektryczne. Urządzenie musi być uziemione. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Przewody zasilające nie mogą dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są mocno rozgrzane. Zarówno w przypadku elementów znajdujących się pod napięciem, jak zaizolowanych części zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki. Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączników automatycznych, bezpieczników topikowych (typu wykręcanego wyjmowanych z oprawki), wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) oraz styczników. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm. Przeznaczenie Ostrzeżenie! Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała, oparzeniem, porażeniem prądem. 20

21 Urządzenie należy używać w warunkach domowych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Wyłączać urządzenie po każdym użyciu. Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno się nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych. Podczas pracy urządzenia należy zachować ostrożność przy otwieraniu jego drzwi. Może dojść do uwolnienia gorącego powietrza. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą. Nie opierać się na otwartych drzwiach urządzenia. Nie używać zewnętrznego zegara ani niezależnego układu zdalnego sterowania do sterowania urządzeniem. Gdy urządzenie jest wyłączone, jego drzwi powinny być zamknięte. Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Pola grzejne mocno się nagrzewają. Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne. Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie pożarem lub eksplozją. Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów. Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi. Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. Podczas otwierania drzwi urządzenia nie wolno zbliżać do niego iskrzących przedmiotów ani otwartego płomienia. Należy ostrożnie otwierać drzwi urządzenia. Stosowanie składników zawierających alkohol może spowodować powstanie mieszanki alkoholu i powietrza. Nie gasić pożaru wodą. Odłączyć urządzenie i przykryć płomień pokrywką lub kocem gaśniczym. Ostrzeżenie! Występuje ryzyko uszkodzenia urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu się emalii: Nie należy kłaść naczyń ani innych przedmiotów bezpośrednio na dnie urządzenia. Nie należy kłaść folii aluminiowej bezpośrednio na dnie urządzenia. Nie należy wlewać wody bezpośrednio do rozgrzanego urządzenia. Nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń ani potraw w urządzeniu po zakończeniu pieczenia. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów. Odbarwienie emalii nie ma wpływu na działanie urządzenia. Nie stanowi to wady w rozumieniu warunków gwarancji. Do pieczenia wilgotnych ciast należy używać głębokiej blachy. Sok z owoców może trwale zaplamić emalię. Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania. 21

22 Nie dopuszczać do wygotowania się potraw. Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jej uszkodzenie. Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami. Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej. Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania. Ostrzeżenie! Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, należy je odpowiednio ustabilizować. Patrz rozdział Instalacja. Konserwacja i czyszczenie Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Upewnić się, że urządzenie ostygło. Występuje zagrożenie pęknięcia szyb w drzwiach urządzenia. W przypadku pęknięcia szyb należy je niezwłocznie wymienić. Należy skontaktować się z punktem serwisowym. Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia należy zachować ostrożność. Drzwi są ciężkie! Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić. Pozostałości tłuszczu lub potraw w urządzeniu mogą stać się przyczyną pożaru. Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. W przypadku stosowania aerozolu do piekarników należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu. Nie używać do czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli dotyczy) żadnych detergentów. Wewnętrzne oświetlenie piekarnika Żarówka zwykła lub halogenowa zastosowana w tym urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do urządzeń domowych. Nie należy używać jej do oświetlania pomieszczeń. Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Używać wyłącznie żarówek tego samego typu. Serwis Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z serwisem. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Utylizacja Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go. Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu. 22

23 Opis urządzenia Widok urządzenia Pokrętła płyty grzejnej 2 Pokrętło regulacji temperatury 3 Wskaźnik temperatury Kontrolka płyty grzejnej 5 Pokrętło wyboru funkcji piekarnika 6 Grzałka 7 Oświetlenie piekarnika 8 Tabliczka znamionowa 8 9 Poziomy umieszczania potraw Układ powierzchni gotowania mm 180 mm 180 mm 140 mm 1 Pole grzejne o mocy 1200 W 2 Pole grzejne o mocy 1700 W 3 Pole grzejne o mocy 1200 W 4 Wskaźnik ciepła resztkowego 5 Pole grzejne o mocy 1700 W Akcesoria piekarnika Ruszt piekarnika Do naczyń, form do ciast, oraz do pieczenia mięsa i grillowania Płytka blacha do pieczenia Do pieczenia ciast i ciastek. Schowek Pod piekarnikiem znajduje się schowek na przybory kuchenne. Aby uzyskać dostęp do schowka, należy unieść przednie dolne drzwi, a następnie pociągnąć je w dół. Ostrzeżenie! Podczas pracy urządzenia schowek może się nagrzewać. 23

24 Przed pierwszym użyciem Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Uwaga! W celu otwarcia drzwi należy zawsze trzymać za uchwyt na środku. Czyszczenie wstępne Wyjąć wszystkie akcesoria z urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie. Uwaga! Nie stosować ściernych środków czyszczących! Może to uszkodzić powierzchnię. Zapoznać się z rozdziałem "Konserwacja i czyszczenie". Wstępne nagrzewanie Należy wstępnie nagrzać puste urządzenie w celu wypalenia pozostałości smaru. Płyta grzejna codzienna eksploatacja Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Ustawienie mocy grzania Pokrętło sterowania 1-6 Funkcja Położenie wyłączenia Ustawienie mocy grzania 1 najmniejsza moc grzania; 6 największa moc grzania 1. Obrócić pokrętło do położenia żądanej mocy grzania. Włączy się kontrolka płyty grzejnej. Płyta grzejna przydatne rady i wskazówki 1. Ustawić funkcję i temperaturę maksymalną. 2. Pozostawić włączone urządzenie na 45 minut. 3. Włączyć funkcję. Maksymalna temperatura dla tej funkcji wynosi 210 C. 4. Pozostawić włączone urządzenie na 15 minut. Akcesoria mogą rozgrzać się mocniej niż zwykle. Z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko. Należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza. 2. Aby przerwać gotowanie, obrócić pokrętło w położenie. Gdy zostaną wyłączone wszystkie pola grzejne, zgaśnie kontrolka płyty grzejnej. Wykorzystanie ciepła resztkowego pozwala ograniczyć zużycie energii. Wyłączyć pole grzejne około 5-10 minut przed zakończeniem gotowania. Wskaźnik ciepła resztkowego Wskaźnik ciepła resztkowego włącza się, gdy pole grzejne jest gorące. Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie poparzenia ciepłem resztkowym! Naczynia Oszczędność energii Dno naczyń powinno być możliwie jak W miarę możliwości należy zawsze najbardziej grube i płaskie. przykrywać naczynia pokrywką. Naczynia wykonane ze stali emaliowanej lub z dnem aluminiowym lub miewić na polu grzejnym przed jego włą- Naczynie do gotowania należy postadzianym mogą pozostawiać przebarwienia na powierzchni szkła ceramiczczeniemnego. 24

25 Wyłączyć pola grzejne na kilka minut przed zakończeniem gotowania, aby wykorzystać ciepło resztkowe. Rozmiar dna naczynia powinien być dobrany do wielkości pola grzejnego. Przykłady zastosowania w gotowaniu Ustawienie Zastosowanie: mocy grzania: 1 Utrzymywanie temperatury Ustawienie Zastosowanie: mocy grzania: 2 Delikatne powolne gotowanie 3 Powolne gotowanie 4 Smażenie/zapiekanie 5 Gotowanie 6 Zagotowywanie/szybkie smażenie/ smażenie w głębokim tłuszczu Płyta grzejna konserwacja i czyszczenie Piekarnik codzienna eksploatacja Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Ważne! Zagrożenie poparzeniem ciepłem resztkowym! Zaczekać, aż urządzenie ostygnie. Urządzenie należy oczyścić po każdym użyciu. Należy zawsze używać naczyń z czystym dnem. Zarysowania lub ciemne plamy na szkle ceramicznym nie mają wpływu na działanie urządzenia. Usuwanie zabrudzeń: 1. Usuwać natychmiast: stopiony plastik, folię oraz zabrudzenia z potraw zawierających cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Użyć specjalnego skrobaka do szkła. Przyłożyć skrobak pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwać po niej ostrzem. Usunąć, gdy urządzenie wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu i metaliczne odbarwienia. Użyć specjalnego środka czyszczącego do szkła ceramicznego lub stali nierdzewnej. 2. Przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. 3. Na koniec wytrzeć urządzenie do sucha czystą ściereczką. Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Włączanie i wyłączanie urządzenia 1. Obrócić pokrętło wyboru funkcji piekarnika na żądaną funkcję. 2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury na żądaną temperaturę. Wskaźnik temperatury włącza się, gdy rośnie temperatura w urządzeniu. 3. Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło funkcji piekarnika i pokrętło temperatury do położenia wyłączenia. Termostat bezpieczeństwa Termostat bezpieczeństwa to zabezpieczenie termiczne w termostacie urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu termostatu piekarnika na skutek przegrzania, piekarnik wyposażono w termostat bezpieczeństwa odcinający 25

26 dopływ zasilania. Po obniżeniu temperatury piekarnik automatycznie włączy się ponownie. Ostrzeżenie! Termostat bezpieczeństwa uruchamia się tylko wtedy, gdy termostat piekarnika działa nieprawidłowo. W takiej Funkcje piekarnika sytuacji temperatura w piekarniku jest bardzo wysoka i może dojść do przypalenia potraw. Należy natychmiast skontaktować się z serwisem w celu dokonania wymiany termostatu. Funkcja piekarnika Położenie WYŁĄCZE- NIA Pieczenie tradycyjne Dolna grzałka Górna grzałka Grill Urządzenie jest WYŁĄCZONE. Zastosowanie Ciepło emitowane jest zarówno z górnej, jak i dolnej grzałki. Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym poziomie. Ciepło dochodzi tylko z dolnej części piekarnika. Do pieczenia ciast z kruchym spodem. Ciepło dochodzi tylko z górnej części piekarnika. Do wykańczania upieczonych potraw. Włączona jest grzałka grilla. Do grillowania płaskich potraw w dużych ilościach. Do przyrządzania tostów. Ostrzeżenie! Maksymalna temperatura dla tej funkcji wynosi 210 C. Korzystanie z akcesoriów Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Wkładanie blachy do pieczenia Umieścić blachę pośrodku komory piekarnika, pomiędzy przednią a tylną ścianką. Umożliwia to obieg powietrza z przodu i z tyłu blachy. Należy upewnić się, że blacha jest ustawiona zgodnie z rysunkiem, tj. strona ze spadkiem ma się znajdować z tyłu. Ostrzeżenie! Nie wsuwać blachy na sam tył komory piekarnika. Uniemożliwia to obieg powietrza wokół blachy. Żywność może się przypalić, szczególnie w tylnej części blachy. 26

27 Piekarnik przydatne rady i wskazówki Uwaga! W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy stosować głęboką blachę do pieczenia. Sok z owoców może trwale zaplamić emalię. Urządzenie posiada cztery poziomy umieszczania potraw. Poziomy umieszczania potraw są liczone od dołu. Wewnątrz urządzenia lub na szybie drzwi może skraplać się wilgoć. Jest to normalne zjawisko. Zawsze należy odsunąć się od urządzenia otwierając jego drzwi podczas pieczenia. Aby ograniczyć zjawisko kondensacji, należy rozgrzewać urządzenie przez 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Wycierać nadmiar wilgoci po każdym użyciu urządzenia. Podczas pieczenia nie należy kłaść przedmiotów bezpośrednio na dnie urządzenia ani zakrywać jego elementów folią aluminiową. Może to wpłynąć na efekty pieczenia i spowodować uszkodzenie emaliowanej powłoki. Pieczenie ciast Przed rozpoczęciem pieczenia piekarnik należy rozgrzewać przez około 10 minut Drzwi piekarnika nie należy otwierać przed upływem co najmniej 3/4 ustawionego czasu pieczenia Pieczenie tradycyjne W przypadku wykorzystywania dwóch blach do pieczenia jednocześnie, należy pozostawić jeden pusty poziom między nimi Pieczenie mięsa i ryb Nie piec kawałków mięsa mniejszych niż 1 kg. Pieczenie zbyt małych ilości mięsa powoduje jego zbytnie wysuszenie. W przypadku każdej bardzo tłustej potrawy, należy stosować tacę ociekacza, aby nie dopuścić do zabrudzenia piekarnika, które może okazać się trwałe. Po upieczeniu mięsa, należy odczekać około 15 minut przed jego pokrojeniem, aby nie wyciekły soki. Aby uniknąć nadmiaru dymu w piekarniku podczas pieczenia, należy wlać nieco wody do tacki ociekacza. Aby nie dopuścić do zadymienia, należy uzupełniać wodę. Czas pieczenia Czas pieczenia uzależniony jest od rodzaju potrawy, jej konsystencji i ilości. Na początku należy obserwować efekty pracy piekarnika. Należy znaleźć optymalne ustawienia (ustawienie temperatury, czasu pieczenia itp.) dla naczyń używanych w urządzeniu, przepisów oraz ilości potraw. Produkt Paluchy (250 g) Placek (1000 g) Ciasto drożdżowe z jabłkami (2000 g) Szarlotka ( g) Rodzaj blachy i poziom piekarnika blacha emaliowana na poziomie 3 blacha emaliowana na poziomie 2 blacha emaliowana na poziomie 3 2 okrągłe, aluminiowe blachy (średnica: 20 cm) na poziomie 1 Czas wstępnego nagrzewania (w minutach) Temperatura ( C) Czas pieczenia (w minutach)

28 Produkt Małe ciasteczka (500 g) Biszkopt niskokaloryczny (350 g) Ciasto w głębokiej blasze (1500 g) Kurczak cały (1350 g) Kurczak cały (1300 g) Pieczone kotlety wieprzowe (600 g) Tarta (800 g) Nadziewane ciasto drożdżowe (1200 g) Pizza (1000 g) Sernik (2600 g) Tarta jabłkowa (1900 g) Keks (2400 g) Quiche Lorraine (1000 g) Chleb wiejski ( g) Rumuński biszkopt ( g) Rumuński biszkopt tradycyjny ( g) Drożdżówki (800 g) Rodzaj blachy i poziom piekarnika blacha emaliowana na poziomie 2 1 okrągła, aluminiowa blacha (średnica: 26 cm) na poziomie 1 blacha emaliowana na poziomie 2 ruszt na poziomie 2, blacha do pieczenia na poziomie 1 ruszt na poziomie 3, blacha do pieczenia na poziomie 1 ruszt na poziomie 3, blacha do pieczenia na poziomie 1 blacha emaliowana na poziomie 2 blacha emaliowana na poziomie 2 blacha emaliowana na poziomie 2 blacha emaliowana na poziomie 2 blacha emaliowana na poziomie 1 blacha emaliowana na poziomie 2 1 okrągła blacha (średnica: 26 cm) na poziomie 1 2 okrągłe, aluminiowe blachy (średnica: 20 cm) na poziomie 1 2 okrągłe, aluminiowe blachy (długość: 25 cm) na poziomie 2 2 okrągłe, aluminiowe blachy (długość: 20 cm) na poziomie 2 blacha emaliowana na poziomie 2 Czas wstępnego nagrzewania (w minutach) Temperatura ( C) Czas pieczenia (w minutach) ) ) )

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20. Tűzhely Kuchenka ZCV560M

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20. Tűzhely Kuchenka ZCV560M HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20 Tűzhely Kuchenka ZCV560M Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt _ 7 Főzőlap - Napi használat

Bardziej szczegółowo

Használati utasítás Instrukcja obs?ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obs?ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu Használati utasítás Instrukcja obs?ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 136LiC Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyoezoedjön meg róla, hogy megértette azt, mieloett a gépet használatba

Bardziej szczegółowo

Használati utasítás Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 235R 235FR

Használati utasítás Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 235R 235FR Használati utasítás Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 235R 235FR Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X PL Instrukcja obsługi 2 Płyta ceramiczna ZC6685X Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Instalacja 3 Opis urządzenia 5 Obsługa urządzenia 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przydatne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Felvétel az EPG (elektromos műsorújság) Teletext... 31 képernyő segítségével... 14 Tanácsok... 31 Műsor opciók... 14 Első beüzemelés...

Felvétel az EPG (elektromos műsorújság) Teletext... 31 képernyő segítségével... 14 Tanácsok... 31 Műsor opciók... 14 Első beüzemelés... Tartalomjegyzék Jellemzõk... 2 Állomások kezelése: Kedvencek... 17 Bevezető... 2 Gombfunkciók... 18 Előkészítés... 2 Állomások kezelése: Csatornalista válogatása... 18 Biztonsági előírások... 3 Képernyőinformációk...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

30178 GT passion 取 扱 説 明 書 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

30178 GT passion 取 扱 説 明 書 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 0 GT passion Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

EHF16240XK PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EHF16240XK PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI EHF16240XK...... PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EHF16240XK. PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi

EHF16240XK. PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi EHF16240XK PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 5 3. OPIS URZĄDZENIA... 7 4. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

EHF16240XK PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EHF16240XK PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI EHF16240XK...... PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 2. OPIS URZĄDZENIA..................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-03.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PIEKARNIK PK-3921 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

PIEKARNIK PK-3921 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA PIEKARNIK PK-3921 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK PK-3921 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi oraz stosowanie się do jej treści. Tylko właściwa obsługa oraz eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó H12 FORM NO. 769-08349 jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Magyar Polski Česky Slovensky Româneşte Slovensko Hrvatski 15 26 38 49 60 71 82 2 hu pl cs sk ro sl hr ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

EHI6340FOK. PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi

EHI6340FOK. PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi EHI6340FOK PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 7 4. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI 11415338 - Mini piecyk z kuchenką Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup tego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy starannie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 311/1 311/2 ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWIS: BETA POLSKA SP. Z O.O. SKARBIMIERZYCE, UL. WIOSENNA 12, 72-002 DOŁUJE TEL. 091 48 08 226 www.beta-polska.pl PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

10110 2,4 GHz WIRELESS+ SET SINGLE

10110 2,4 GHz WIRELESS+ SET SINGLE 00, GHz WIRELESS+ SINGLE Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

ENTRAsys GD. Oryginalna instrukcja montażu i obsługi. Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató

ENTRAsys GD. Oryginalna instrukcja montażu i obsługi. Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató ENTRAsys GD H Oryginalna instrukcja montażu i obsługi Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató Koniecznie przestrzegać: Pierwszy odcisk palca, który zostanie zeskanowany, od razu zostanie zapisany jako

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia obrażeń... 3 Prawidłowe obchodzenie się z

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem frytownicy! 1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami instrukcji. 2. Dla ochrony przed porażeniem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

EGU6647 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EGU6647 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI EGU6647 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...5 3. OPIS URZĄDZENIA...8 4. CODZIENNA EKSPLOATACJA...

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: HK63402PXB PL Instrukcja obsługi 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA.................................................... 5

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHC-19RC Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: e f g d c b a a. Programator czasu

Bardziej szczegółowo

Kuchenki indukcyjne do zabudowy

Kuchenki indukcyjne do zabudowy Kuchenki indukcyjne do zabudowy IWE-35 Instrukcja obsługi i instalacji PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI 1. Do zasilania płyty stosować niezależne

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

1.INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1.INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA v1.0-2015.11.04 Spis treści 1.INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 3 2.WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.4 3.DANE TECHNICZNE 4 4.MONTAŻ.. 5 4.1.INSTAKLACJA DO ŹRÓDEŁ ZASILANIA..5 4.1.UMIESZCZENIE URZĄDZENIA.5 5.OBSŁUGA....5

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

EHH6340FXK... PL INDUKCYJNA PŁYTA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EHH6340FXK... PL INDUKCYJNA PŁYTA INSTRUKCJA OBSŁUGI EHH6340FXK...... PL INDUKCYJNA PŁYTA INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNA 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji FRYTOWNIAC FRY SYSTEM 205105 205112 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Przepisy bezpieczeństwa Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

EKC54500OW PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EKC54500OW PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKC54500OW...... PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO GOTOWANIA NA PARZE 274118 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Parowar uniwersalny Naczynie do gotowania - Naczynie do grzania w jednym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EGT16342 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EGT16342 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI EGT16342...... PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Miesiarka spiralna MODEL: 786200, 786350 v1.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kuchenka ZCV550G1WA ZCV550G1XA

Instrukcja obsługi. Kuchenka ZCV550G1WA ZCV550G1XA PL Instrukcja obsługi Kuchenka ZCV550G1WA ZCV550G1XA Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 7 Przed pierwszym użyciem 8 Płyta grzejna codzienna

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi WEP 937D+

Instrukcja obsługi WEP 937D+ Instrukcja obsługi WEP 937D+ Dziękujemy za zakup Stacji Lutowniczej WEP937D+. Przed rozpoczęciem korzystania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy przechowywać instrukcję w dostępnym

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom

Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000560594 Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom Strona 1 z 6 OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Prosimy sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI

HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup wysokiej jakości piekarnika - kombiwaru Halogen Oven. W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lampy grzewcze. Model: , , , , , , , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lampy grzewcze. Model: , , , , , , , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampy grzewcze v1.0-08.2015 Model: 692400, 692410, 692500, 692600, 692601, 692602, 692610, 692611, 692612 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Piekarnik ZOB442X ZOB7442X

Instrukcja obsługi. Piekarnik ZOB442X ZOB7442X PL Instrukcja obsługi Piekarnik ZOB442X ZOB7442X Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 6 Przed pierwszym użyciem _ 6 Codzienna eksploatacja

Bardziej szczegółowo

........ EKI54500O PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

........ EKI54500O PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKI54500O...... PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo