DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Przygotowanie terenu pod budowę Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty malarskie NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN ul. WOJSKA POLSKIEGO 63 INWESTOR : MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. CZESŁAWA9 BRANśA : BUDOWLANA REMONTOWA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZAŁOśENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO Nr : /2008 I PODSTAWA OPRACOWANIA : I.1 - Podstawy prawne : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŝytkowym ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r ) - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczecgółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz z r ) - USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz ) ' I.2 - Podstawy formalne : - Kosztorys opracowano na podstawie : 1. Zlecenia Inwestora, szczegółowy zakres robót ustalono podczas wizji likalnej obiektu dokonanej w dniu 21 maja w obecności przedstawicieli Inwestora i przedstawiciela Firmy Informatycznej Wilczek, Bronisława Wilczyńskiego I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót : Usytuowania obiektu - Szczecin ul. Wojska Polskiego W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujęto n/w roboty 1. Roboty budowlane : * rozbiórka posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego * usunięcie starej tapety i farby pod nowe malowanie * ułoŝenie posadzek z tworzyw sztucznych * roboty budowlane murowe * malowanie ścian i sufitów farbmi emulsyjnymi * malowanie istniejącej stolarki otworowej farbami olejnymi * malowanie elementów sanitarnych farbami olejnymi II ZAŁOśENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT : II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami. III DANE O CENACH : IV PODSTAWY WYCENY : Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi KNR-y : IV KNR Stolarka PCV, aluminium IV KNR Konstrukcje budowlane IV KNR Roboty remontowe budowlane IV KNR Roboty remontowe instalacji sanitarnych IV KNR Roboty remontowe instalacji elektrycznych V SKŁADNIKI KALKULACJI : ' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) 1 ROBBOTY REMONTOWE W POZIOMIE III PIĘTRA 1.1 Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 1 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 d STT < pom.nr 305 > m KNR-W 4- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR-W 4- d STT STT STT Usuniecie starej farby z sufitu m 2 RAZEM < pom.nr 305 > m RAZEM Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m 2 < pom.nr 305 > 33.20*1.15 m RAZEM Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych m 2 < pom.nr 305 > 33.20*1.15 m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 305 > 33.20*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 305 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 305 > 3.50*(5.17*2+6.10*2) m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 305 > m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 3 -

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 9 KNR KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 305 > m Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 RAZEM < pom.nr 305 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 305 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 305 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 305 > 0.60*0.08*9*2*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 305 > m RAZEM Pokój Nr KNR-W 4- d Zabezpieczenie podłóg folią m 2 16 KNR KNR-W 4- d < pom.nr 304 > 26.00*1.15 m Zasypanie podłóg trocinami m 2 RAZEM < pom.nr 304 > m RAZEM Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < pom.nr 304 > m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 4 -

5 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 18 KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNR KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Malowanie tapet m 2 < pom.nr 304 > 3.50*(3.90*2+6.90*2) m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 304 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 304 > m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 304 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 304 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 304 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 304 > 0.60*0.08*16*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 304 > m RAZEM Pokój Nr KNR-W 4- d Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 327 > 13.70*1.15 m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 5 -

6 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 27 KNR KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNR KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 327 > m Usuniecie starej farby z sufitu m 2 RAZEM < pom.nr 306 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 327 > 3.50*(5.36*2+2.50*2) m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 327 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 327 > m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 327 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 327 > 1.40*2.50 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 327 > 3.50*2+1.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 327 > 0.60*0.08*8*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 6 -

7 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. < pom.nr 327 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 37 d KNR KNR 4-01 d KNR-W 4- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d d KNR-W KNR KNR-W 4- d STT STT STT Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 < pom.nr 306 > m RAZEM Zerwanie starych tapet m 2 < pom.nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2) m RAZEM Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < pom.nr 306 > m RAZEM Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m 2 < pom.nr 306 > 36.00*1.15 m RAZEM Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych m 2 < pom.nr 306 > 36.00*1.15 m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 306 > 36.00*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 306 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2) m Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 7 -

8 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 45 KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 306 > m RAZEM Układanie tapet pod malownaie m 2 < pom.nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2) m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 306 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 306 > 3.50*(4.55*2+7.91*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 306 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 306 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 306 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 306 > 0.60*0.08*23*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 306 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 53 KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 8 -

9 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 303 > m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 303 > 19.90*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 303 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 306 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 306 > m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 303 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 303 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 303 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 303 > 0.60*0.08*6*2*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 303 > m Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) - 9 -

10 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 63 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 d STT < pom.nr 307 > m KNR 4-01 d KNR-W 4- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d d KNR-W KNR KNR-W 4- d STT STT Zerwanie starych tapet m 2 RAZEM < pom.nr 307 > 3.50*(5.68*2+2.82*2) m RAZEM Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < pom.nr 307 > m RAZEM Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m 2 < pom.nr 307 > 16.00*1.15 m RAZEM Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych m 2 < pom.nr 307 > 16.00*1.15 m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 307 > 16.00*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 307 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 307 > 3.50*(5.68*2+2.82*2) m < pom.nr 307 > m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

11 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 71 KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Układanie tapet pod malownaie m 2 < pom.nr 307 > 3.50*(5.68*2+2.82*2) m Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 RAZEM < pom.nr 307 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 307 > 3.50*(5.68*2+2.82*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 307 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 307 > 1.40*2.50 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 307 > 3.50*2+1.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 307 > 0.60*0.08*6*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 307 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 79 KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < pom.nr 308 > m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

12 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 308 > 15.90*1.15 m Zasypanie podłóg trocinami m 2 RAZEM < pom.nr 308 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 308 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 308 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 308 > 3.50*(2.81*2+5.68*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 308 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 308 > 1.40*2.50 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 308 > 3.50*2+1.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 308 > 0.60*0.08*6*2 m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

13 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 89 KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 308 > m RAZEM Pomieszczenie techniczne ( przy pom.nr 303 ) 1.8. Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 90 KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR < pom.techniczne > 7.27 m Zabezpieczenie podłóg folią m 2 RAZEM < pom.techniczne > 7.27*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.techiczne > 7.27 m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.techincze > 7.27 m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.techniczne > 7.27 m RAZEM Malowanie ścian m 2 < pom.techniczne > 3.50*(2.30*2+3.16*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.techniczne > 0.90*2.10 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

14 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. < pom.techniczne > 7.27 m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 98 d d KNR-W KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < pom.nr 309 > m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 309 > 36.00*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 309 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 309 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 309 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 309 > 3.50*(4.53*2+7.91*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 309 > 1.50*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 309 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

15 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 107 KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 309 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 309 > 0.60*0.08*19*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 309 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d < pom.nr 310 > m Zabezpieczenie podłóg folią m 2 RAZEM < pom.nr 310 > 32.10*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 310 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 310 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 310 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 310 > 3.50*(5.68* ) m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

16 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 115 KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 310 > 0.90*2.10 m Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 RAZEM < pom.nr 310 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 310 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 310 > 0.60*0.08*18*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 310 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR 4-01 d STT Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m KNR-W 4- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d STT STT < pom.nr 311 > m Usuniecie starej farby z sufitu m 2 RAZEM < pom.nr 311 > m RAZEM Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m 2 < pom.nr 311 > 50.00*1.15 m RAZEM Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

17 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 311 > 50.00*1.15 m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 311 > 50.00*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 311 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 311 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 311 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 311 > 3.50*(5.40*2+9.26*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 311 > 1.50*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 311 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 311 > 0.60*0.08*29*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 311 > m Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

18 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 d STT < pom.nr 312 > m KNR-W 4- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d STT STT Usuniecie starej farby z sufitu m 2 RAZEM < pom.nr 312 > m RAZEM Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m 2 < pom.nr 312 > 32.10*1.15 m RAZEM Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych m 2 < pom.nr 312 > 32.10*1.15 m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 312 > 32.10*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 312 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 312 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 312 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

19 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 142 KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 312 > 3.50*(5.76* ) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 312 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 312 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 312 > 3.50*2+1.50*2*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 312 > 0.60*0.08*20*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 312 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m d KNR-W KNR < pom.nr 313 > m Zabezpieczenie podłóg folią m 2 RAZEM < pom.nr 313 > 17.70*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 313 > m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

20 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 150 KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych < pom.nr 313 > m Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 m 2 RAZEM < pom.nr 313 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 313 > 3.50*(3.07*2+5.76*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 313 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 313 > 1.40*2.50 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 313 > 3.50*2+1.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 313 > 0.60*0.08*7*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 313 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < pom.nr 314 > m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

21 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 314 > 26.50*1.15 m Zasypanie podłóg trocinami m 2 RAZEM < pom.nr 314 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 314 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < pom.nr 314 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 314 > 3.50*(5.76*2+4.60*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 314 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 314 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 314 > 3.50*2+1.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 314 > 0.60*0.08*10*2 m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

22 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 168 KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 314 > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR 4-01 d STT Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m KNR-W 4- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR STT STT < pom.nr 315 > m Usuniecie starej farby z sufitu m 2 RAZEM < pom.nr 315 > m RAZEM Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m 2 < pom.nr 315 > 24.90*1.15 m RAZEM Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych m 2 < pom.nr 315 > 24.90*1.15 m RAZEM Zabezpieczenie podłóg folią m 2 < pom.nr 315 > 24.90*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 315 > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < pom.nr 315 > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

23 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 177 KNR-W 4- d KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 315 > m RAZEM Malowanie tapet m 2 < pom.nr 315 > 3.50*(4.31*2+5.76*2) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 315 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 315 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) m < pom.nr 315 > 3.50*2+1.50*2 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych m 2 < pom.nr 315 > 0.60*0.08*11*2 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 315 > m RAZEM WC przy pom.nr KNR-W 4- d Zabezpieczenie podłóg folią m KNR < pom.wc > 2.69*1.14*1.15 m Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 RAZEM < pom.nr 315 > 1.40*2.50*2 m RAZEM Korytarz 1.17 Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe.1 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

24 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 185 KNR-W 4- d d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Usuniecie starej farby z sufitu m 2 < korytarz > m < korytarz-hall > m < korytarz > m Zabezpieczenie podłóg folią m 2 RAZEM < korytarz > m < korytarz-hall > m < korytarz > m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < korytarz > m < korytarz-hall > m < korytarz > m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < sufity > < korytarz > m < korytarz-hall > m < korytarz > m < ściany > < korytarz > 3.50*(9.20*2+1.90*2) m < korytarz-hall > 3.50*(4.40* *2) m < korytarz > 3.50*(3.10* m ) RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 < korytarz > m < korytarz-hall > m < korytarz > m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną wewnętrznych ścian m 2 < ściany > < korytarz > 3.50*(9.20*2+1.90*2) m < korytarz-hall > 3.50*(4.40* *2) m < korytarz > 3.50*(3.10* m ) RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

25 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 192 KNR KNR 4-01 d KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < korytarz > 0.90*2.10* *2.10*8 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 315 > 1.40*2.50 m RAZEM Malowanie farbą olejną cokołu w korytarzu m < korytarz > 9.20*2+1.90*2 m < korytarz-hall > 4.40* *2 m < korytarz > 3.10* m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < korytarz > m < korytarz-hall > m < korytarz > m RAZEM Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe KNR-W 4- d Usuniecie starej farby z sufitu m d KNR-W KNR KNR-W 4- d KNR < pom.nr 325 > 7.55 m Zabezpieczenie podłóg folią m 2 RAZEM < pom.nr 325 > 7.55*1.15 m RAZEM Zasypanie podłóg trocinami m 2 < pom.nr 325 > 7.55 m Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m 2 RAZEM < sufity > < pom.nr 325 > 7.55 m < ściany > < pom.nr 325 > 3.50*( ) m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną sufitów m 2 Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

26 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. techn. 200 KNR 4-01 d KNR KNR KNR Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem < pom.nr 325 > 7.55 m RAZEM Malowanie farbą emulsyjną wewnętrznych ścian m 2 < ściany > < pom.nr 325 > 3.50*( ) m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej m 2 < pom.nr 325 > 0.90*2.10 m RAZEM Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej m 2 < pom.nr 325 > 0.90*2.50 m RAZEM Usunięcie trocin m 2 < pom.nr 325 > 7.55 m RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

27 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. 2 Wywiezienie gruzu na składowisko 204 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu na składowisko m 3 d STT m KNR 4-01 d STT Wycena zarządu wysy- STT d.2 piska 207 Analiza d.2 własna STT RAZEM Wywiezienie gruzu na składowisko - dodatek za kaŝdy 1 km odległości m 3 ponad 1 km ( do 15 km ) 2.50 m RAZEM Opłata za wjazd na wysypisko m m RAZEM Utylizacja wykładziny tona *0.005*1.10 tona RAZEM Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania )

28 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. Roboczogodzina r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

29 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. Opłata za wjazd na składowisko m Utylizacja płytek PCW t Benzyna do lakierów dm Farba emulsyjna dm Farba olejne do gruntowania dm Farba olejna nawierzchniowa dm Szpachlówka olejno-ŝywiczna na tynki biała dm Szpachlówka celulozowa na tynki dm Grunt pokostowy dm Pasta podłogowa bezbarwna kg Mydło techniczne kg Klej dla wykładziny podłogowej kg Klej do tapet pod malowanie kg Folia polietylenowa m Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg Wykładzina podłogowa PCW m Piasek do zapraw m Wapno suchogaszone t Gips budowlany szpachlowy t Trociny iglaste i liściaste t Tkaniny lniane-wykończone specjalne m Tapeta pod malowanie m Papier ścierny ark Materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

30 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. Środek transportowy m-g Samochód samowyładowczy do 5 t m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

31 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Remont budynku w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 63 ( dla Strefy Płatnego Prkowania ) 1 ROBBOTY REMONTOWE W POZIOMIE III PIĘTRA 1.1 Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 1 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m d Roboczogodzina r-g KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W KNR KNR-W 4-01 d Wartość Razem pozycja Usuniecie starej farby z sufitu m Roboczogodzina r-g Mydło techniczne kg Wapno suchogaszone t Piasek do zapraw m Razem pozycja Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m Roboczogodzina r-g Wykładzina podłogowa PCW m Klej dla wykładziny podłogowej kg Pasta podłogowa bezbarwna kg Materiały pomocnicze(od M) % Sprzęt -- Środek transportowy m-g Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg Materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja Zabezpieczenie podłóg folią m Roboczogodzina r-g Folia polietylenowa m Razem pozycja Zasypanie podłóg trocinami m Roboczogodzina r-g Trociny iglaste i liściaste t Razem pozycja Malowanie tapet m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Gips budowlany szpachlowy t

32 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość Razem pozycja KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m d farbami emulsyjnymi starych Roboczogodzina r-g Gips budowlany szpachlowy t KNR KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Razem pozycja Malowanie farbą emulsyjną sufitów m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark Razem pozycja Usunięcie trocin m Roboczogodzina r-g Razem pozycja Pokój Nr

33 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m Roboczogodzina r-g Folia polietylenowa m KNR KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR KNR KNR Wartość Razem pozycja Zasypanie podłóg trocinami m Roboczogodzina r-g Trociny iglaste i liściaste t Razem pozycja Usuniecie starej farby z sufitu m Roboczogodzina r-g Mydło techniczne kg Wapno suchogaszone t Piasek do zapraw m Razem pozycja Malowanie tapet m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Gips budowlany szpachlowy t Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Gips budowlany szpachlowy t Razem pozycja Malowanie farbą emulsyjną sufitów m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej Razem pozycja m

34 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Razem pozycja KNR 4-01 Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie m d grzejników ) Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark KNR 4-01 d KNR Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark Razem pozycja Usunięcie trocin m Roboczogodzina r-g Razem pozycja Pokój Nr KNR-W Zabezpieczenie podłóg folią m KNR KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d Roboczogodzina r-g Folia polietylenowa m Razem pozycja Zasypanie podłóg trocinami m Roboczogodzina r-g Trociny iglaste i liściaste t Razem pozycja Usuniecie starej farby z sufitu m Roboczogodzina r-g Mydło techniczne kg Wapno suchogaszone t Piasek do zapraw m Razem pozycja Malowanie tapet m Roboczogodzina r-g

35 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość Farba emulsyjna dm Gips budowlany szpachlowy t Razem pozycja KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m d farbami emulsyjnymi starych Roboczogodzina r-g Gips budowlany szpachlowy t KNR KNR KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR Razem pozycja Malowanie farbą emulsyjną sufitów m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark Malowanie farbą olejną istniejacych grzejników Ŝeliwnych Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark Razem pozycja Usunięcie trocin m Roboczogodzina r-g

36 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość Wartość Razem pozycja Pokój Nr Roboty przygotowawcze - rozbiórki i demontaŝe 1 37 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m d Roboczogodzina r-g KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W KNR Razem pozycja Zerwanie starych tapet m Roboczogodzina r-g Razem pozycja Usuniecie starej farby z sufitu m Roboczogodzina r-g Mydło techniczne kg Wapno suchogaszone t Piasek do zapraw m Razem pozycja Roboty wykończeniowe - posadzki Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę m Roboczogodzina r-g Wykładzina podłogowa PCW m Klej dla wykładziny podłogowej kg Pasta podłogowa bezbarwna kg Materiały pomocnicze(od M) % Sprzęt -- Środek transportowy m-g Zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg Materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja Zabezpieczenie podłóg folią m Roboczogodzina r-g Folia polietylenowa m Razem pozycja Zasypanie podłóg trocinami m Roboczogodzina r-g Trociny iglaste i liściaste t Razem pozycja

37 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość 44 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m d farbami emulsyjnymi starych 4.3 Roboczogodzina r-g Gips budowlany szpachlowy t KNR-W 4-01 d KNR KNR-W 4-01 d KNR KNR KNR 4-01 d Wartość Razem pozycja Układanie tapet pod malownaie m Roboczogodzina r-g Tapeta pod malowanie m Klej do tapet pod malowanie kg Tkaniny lniane-wykończone specjalne m Szpachlówka olejno-ŝywiczna na tynki dm biała Razem pozycja Malowanie farbą emulsyjną sufitów m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Razem pozycja Malowanie tapet m Roboczogodzina r-g Farba emulsyjna dm Gips budowlany szpachlowy t Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną istniejącej stolarki okiennej drewnianej Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Szpachlówka celulozowa na tynki dm Papier ścierny ark Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Malowanie farbą olejną rur CO ( zasilanie grzejników ) Razem pozycja m Roboczogodzina r-g Farba olejna nawierzchniowa dm Farba olejne do gruntowania dm Benzyna do lakierów dm Papier ścierny ark

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Data: 2012-07-06 Budowa: Klatki schodowe Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych Obiekt: Żłobek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-88 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy progranu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy progranu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie skutków zalania w lokalach mieszkalnych ADRES INWESTYCJI : Rolna 8A m 6, Chłapowskiego 14 m 10, Chłapowskiego 6, Madalińskiego 19 m 8 Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14 NR 2/NW/14 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku internatu ADRES INWESTYCJI : ul. Krakusa 16, Gliwice INWESTOR : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.chorzowska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY VAT [V] % (R, M, S) Ogó em warto kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY VAT [V] % (R, M, S) Ogó em warto kosztorysowa robót : 0. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki na korytarzu i wymiana drzwi ADRES INWESTYCJI : ul.m ciwoja II 24, 83-300 Kartuzy INWESTOR : Zespó Szkó Technicznych im.floriana Ceynowy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Firma INTRAT - KOMES Łód ul. Kurczaki 29/13 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR

Firma INTRAT - KOMES Łód ul. Kurczaki 29/13 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Firma INTRAT - KOMES 93-322 Łód ul. Kurczaki 29/13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45442180-2 Powtórne malowanie NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZE POLEGAJCY NA ROBOTACH

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną sufit sala sport kop 200 ZERO OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną KNR 4-0 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych d. 0429-06

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Dział Remontów Bie cych p. 16 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU -SEKRETARIAT, KSIĘGOWOŚĆ ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Danuta Grobelna 12 WOG KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne - malowanie pomieszczeń budynku nr 19 ADRES INWESTYCJI : Poligon - Kijewo INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej INWESTOR : Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ADRES INWESTORA : 9-06 Rogów, ul.akademicka 20 BRANśA : budowlana DATA OPRACOWANIA : 05.11.2012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne P.U. Pomoc Bis PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzileni zasilającej w budynku warsztatowym Straży

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH rob. budowlane ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, ul. Sikorskiego 11 INWESTOR : PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1 ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wrzesińska 13, Szczecin. Kosztorysy Nadzory Budowlane mgr inŝ. Stefan Pieńkowski

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wrzesińska 13, Szczecin. Kosztorysy Nadzory Budowlane mgr inŝ. Stefan Pieńkowski Kosztorysy Nadzory Budowlane mgr inŝ. Stefan Pieńkowski ul. Wrzesińska 13, 70-835 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin, al. Piastów 18 PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane - remontowe ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Kaszubska 46 m 3a INWESTOR : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Rejon 6 ul. Podhalańska 70-452 Szczecin NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wielkopolska 43a/22 INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWLANY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWLANY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWANY NAZWA INWESTYCJI : REMONT OKAU MIESZKANEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, U.KRASIŃSKIEGO 103 M 19 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW I OKAI KOMUNANYCH-REJON 8 ADRES INWESTORA : SZCZECIN,U.

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA)

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA) Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU Data: 2012-06-30 Budowa: ul. Szramka 3 w Rudzie Śląskiej Obiekt: Przedszkole nr 47 Zamawiający: URZĄD MIASTA w RUDZIE ŚLĄSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU NR 8 ( I i II PIĘTRO ) W KOMPLEK- SIE WOJSKOWYM PRZY UL.DOBRZYŃSKIEJ W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROZBIÓRKA BUDYNKU NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

KOSZTORYS ROZBIÓRKA BUDYNKU NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO KOSZTORYS ROZBIÓRKA BUDYNKU NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO KOD CPV-45111300-1 Roboty rozbiórkowe ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. PARKOWA

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45442100-8 Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45442100-8 Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie płdn i płn kl.schodowych ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE MIESZKANIA KOMUNALNEGO - PUSTOSTAN ADRES INWESTYCJI : ul. wierczewskiego 27/4, wiebodzin

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE MIESZKANIA KOMUNALNEGO - PUSTOSTAN ADRES INWESTYCJI : ul. wierczewskiego 27/4, wiebodzin - KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE MIESZKANIA KOMUNALNEGO - PUSTOSTAN ADRES INWESTYCJI : ul. wierczewskiego 27/4, 66-200 wiebodzin INWESTOR : GMINA WIEBODZIN ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych - KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45400000- Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych NZW INWESTYCJI : BUDYNEK Z KL. OD DO 3, Remont korytarzy i schodów

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 17.02.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanów własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: ul. Wojska Polskiego 58 m 3, 30; Bieniewicka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt OŚRODEK DLA PRZEWLEKLE CHORYCH - REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU Budowa Gdynia ul. Bosmańska 30 A Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W POZNANIU ADRES INWESTYCJI : 60-326 POZNAŃ UL. PODKOMORSKA 49 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt OŚRODEK DLA PRZEWLEKLE CHORYCH - REMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU Budowa Gdynia ul. Bosmańska 30 A Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ul. Szpitalna 18 Szczecin LOKAL MIESZKALNY : Remont mieszkania SZCZECIN UL. WŁOŚCIAŃSKA 45 M

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji Powiat Ostrowski Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji ADRES INWESTYCJI : Al. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. Y NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji ceglanej ADRES INWESTYCJI : Torun ul Rabiańska 8 INWESTOR : Centrum Astronomiczne PAN ADRES INWESTORA : Toruń ul Rabiańska 8 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Dział Techniczny UAM POZNAŃ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE DS NIESZAWSKA ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. NIESZAWSKA 3 INWESTOR : UAM POZNAŃ ADRES INWESTORA : POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sanitariaty bud. A i B ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Remont sali gimnastycznej DATA OPRACOWANIA : 25.05.2015. Ogółem warto kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 25.05.

Remont sali gimnastycznej DATA OPRACOWANIA : 25.05.2015. Ogółem warto kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 25.05. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum im.k.k.baczyskiego w Nowej Wsi ADRES INWESTYCJI : Nowa Wies ul.lena 2a, 07-416 Olszewo Borki INWESTOR : Gimnazjum im.k.k.baczyskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali wiejskiej w Kucharach ADRES INWESTYCJI : Kuchary INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1 63-322 GOŁUCHÓW Stawka

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej m 2 Wymiana parkietu PRZEDMIAR w pom bawialni i szatni Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-0808-07 Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej (6.95*7.05)+(6.95*7.95)+(4.17*6.90)+(6.45*1.80) 144.633

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-07-28 Budowa: oś. Na Skarpie w Krakowie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej II w Budynku Zespołu Szkół Samochodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Zamenhofa 142 INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KORYTARZ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : ul. Niedziałkowskiego 19/10-pozostała część po I etapie remontu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Likwidacja usterek - strop nad parterem (pom. nr T 1.38) Obiekt: Budynek Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze KWP w Gdasku ADRES INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze KWP w Gdasku ADRES INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku 80-819 Gdask ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze KWP w Gdasku ADRES INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku 80-819 Gdask

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania październik 2018r.

Kosztorys ślepy. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania październik 2018r. USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE TOMASZ PIWOŃSKI 95-073 Jedlicze B, ul. Chabrowa 21 NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. Długa 77 INWESTOR : Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Robory remontowe klatki schodowej B INWESTOR : SZKO A PODSTAWOWA NR 6 IM. K.

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Robory remontowe klatki schodowej B INWESTOR : SZKO A PODSTAWOWA NR 6 IM. K. mr KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Robory remontowe klatki schodowej B ADRES INWESTYCJI : Osiedle yckie 28, wiebodzin INWESTOR : SZKO A PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZY SKIE- GO ADRES INWESTORA : Osiedle

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Tynkowanie Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Tynkowanie Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45410000-4 Tynkowanie 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wymiany okien sali gimnastycznej i szatni. ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja sal konferencyjnych w budynku Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38 INWESTOR : Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N - 0. STARA ZABUDOWA. MALOWANIE TYPOWEGO POKOJU O POW. 20 M2. NAKŁADY NA 1 SZT. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Domu Studenta nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Podgórna INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Parkowa 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Parkowa 3A KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont pralni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY JW 4620 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU NR 82 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ UL.ARMII LUDOWEJ INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Bronisław Wilczyński

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Bronisław Wilczyński PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Tynkowanie 45442110-1 Malowanie budynków 45421160-3 Instalowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamawiający: Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamawiający: Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica KOSZTORYS ŚLEPY Zamawiający: Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica Poziomy cen: poziom...... cen.... robót..............................

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie kuchni z korytarzykiem ADRES INWESTYCJI : APS OA "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : APS OA"PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Potworowskiego 12-14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Potworowskiego 12-14 KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE MIESZKANIA PO ZGONIE LOKATORA ADRES INWESTYCJI : wiebodzin, ul.

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE MIESZKANIA PO ZGONIE LOKATORA ADRES INWESTYCJI : wiebodzin, ul. MR KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE MIESZKANIA PO ZGONIE LOKATORA ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, ul. Sikorskiego 27/2 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin,

Bardziej szczegółowo