WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EDITION MAJ / m ay 2014 MARY& PARA KSIĄŻĘCA DANII W SZCZECINIE! Danish Royal Couple in Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EDITION MAJ / m ay 2014 MARY& PARA KSIĄŻĘCA DANII W SZCZECINIE! Danish Royal Couple in Szczecin"

Transkrypt

1 WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EDITION MAJ / m ay 2014 MARY& Frederik PARA KSIĄŻĘCA DANII W SZCZECINIE! Danish Royal Couple in Szczecin

2 dr n med. Andrzej Dmytrzak specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej The MD Andrzej Dmytrzak specialist in neoplasty and aesthetic surgery Aesthetic Med is the oldest center of plastic and aesthetic surgery in the north-west region of Poland. Since 1991 we have performed over aesthetic surgeries. The owner of the clinic is MD Andrzej Dmytrzak a specialist in neoplasty and aesthetic surgery. With over 20 years experience in this field. For the benefit of our clients we have extended and renovated our clinic. Aesthetic Med is the oldest center of plastic and aesthetic surgery in the north-west region of Poland. Since 1991 we have performed over aesthetic surgeries. The owner of the clinic is MD Andrzej Dmytrzak a specialist in neoplasty and aesthetic surgery. With over 20 years experience in this field. For the benefit of our clients we have extended and renovated our clinic.

3

4 4 SŁOWO WSTĘPU / INTRO PIOTR KRzySTEK Prezydent Szczecina PIOTR KRZYSTEK The Mayor of Szczecin Sąsiedztwo Skandynawii wzmacnia potencjał Szczecina Scandinavia s neighbourhood strengthens Szczecin s potential Szczecin to miasto otwarte na naukę, przedsiębiorczość i innowacyjność. Możliwości rozwojowe miasta warunkowane są przez jego transgraniczną, idealną dla logistyki lokalizację, potencjał naukowy i akademicki oraz współpracę z sąsiadami. Podstawą rozwoju ekonomicznego oraz konkurencyjności Szczecina są nowoczesne technologie oraz zdolność innowacyjna. Szczecin jest miastem ludzi młodych, aktywnych, znających języki obce. Stolica Pomorza Zachodniego to miejsce, w którym doskonale się pracuje, jak i odpoczywa: miasto łączy trzy elementy wodę, zieleń i zabudowę, w unikalną całość. Charakter miasta portowego, historycznie związanego z gospodarką morską idealnie komponuje się z jedną z istotniejszych dla miasta branż: energią odnawialną. Bliskie sąsiedztwo Skandynawii i Niemiec, doskonałe skomunikowanie z resztą zachodniej Europy oraz dostęp do Morza Bałtyckiego sprawiają, że miasto ma ogromny potencjał, który od kilku lat z powodzeniem rozwija. To też główne cechy wymieniane przez międzynarodowe koncerny wybierające Szczecin na miejsce realizacji swoich inwestycji. Zapraszam do współpracy. Zapraszam do Szczecina. Szczecin is a city with open to learning, entrepreneurship and innovation. The arms development potential of the city is conditioned by its borders, an ideal location for logistics, scientific and academic potential as well as cooperation with its neighbors. The basis for economic development and competitiveness in Szczecin are modern technologies an innovative capacity. Szczecin is the city of the young and active who speak foreign languages. The capital of Western Pomerania is a perfect place to work and to rest. The city combines three elements: water, flora and buildings in a unique entirety. The nature of the port city which is historically connected with maritime economy, perfectly fits one of the most important industries for the city: renewable energy. The proximity of Scandinavia and Germany, excellent transport connections with the rest of Western Europe and the Baltic Sea gives the city have a huge potential which has been developed successfully for several years. These are also the main features mentioned by multinationals that Baltic Sea gives. I invite you to cooperation. I invite you to Szczecin. WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition fot.: materiały prasowe

5 INTRO / SŁOWO WSTĘPU 5 Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Duńskie inwestycje stanowią jedną trzecią inwestycji zagranicznych na Pomorzu Zachodnim Danish investments constitute one third foreign investments in Western Pomerania OlgIERD geblewicz Marshal of the West Pomeranian Voivodeship W perspektywie finansowej Pomorze Zachodnie stoi przed szansą diametralnej zmiany. Wykorzystując wszystkie atuty i środki, musimy wprowadzić województwo zachodniopomorskie na ścieżkę innowacyjnego wzrostu, żeby zwielokrotnić kapitał gospodarczy regionu. Za siedem lat to on a nie fundusze europejskie będzie źródłem naszej konkurencyjności. Przemysł wysokich technologii, innowacyjny i kreatywny, a także szeroko rozumiana biogospodarka to nasze priorytety w zakresie gospodarki Pomorza Zachodniego. Nasza pozycja lidera w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych jasno pokazuje, że to dobry kierunek. Z kolei wykorzystanie środków unijnych na rozbudowę infrastruktury transportowej w województwie nie tylko zwiększy dostępność transportową do innych regionów i stolicy kraju. Będzie też czynnikiem przyciągania inwestorów, również z Królestwa Danii. Już dziś duńskie inwestycje stanowią jedną trzecią wszystkich inwestycji zagranicznych na Pomorzu Zachodnim. Z racji nadmorskiego położenia mocnym filarem gospodarczym województwa jest i będzie nowoczesny sektor turystyczny. Docelowo powinien być przygotowany na zmiany preferencji turystów w kierunku turystyki zdrowotnej oraz SPA & wellness, a także na nieuchronne zmiany demograficzne. In the financial outlook for Pomerania stands a chance of a radical change. Using all its strengths and resources, we need to introduce the West Pomeranian Region to a path of innovative growth, to increase the economic capital of the region. In seven years the capital and not the funds will be the source of our competitiveness. Innovative and creative high-tech industry and also a widely understood bio-economy are our priorities in the area of Western Pomerania. Our position as a leader in acquiring energy from renewable sources clearly shows that this is a good direction to go in. In turn, the use of EU funds for the development of a transport infrastructure in the region will not only increase the availability of transport to other regions but also the nation s capital. There will, as well, be a factor for attracting investors from the Kingdom of Denmark. Today Danish investments directly constitute one third of all foreign direct investments in thewestern Pomerania. Due to the coastal location, the region s strong economic pillar is and will be a modern tourist sector. Ultimately, it should be prepared for any changes in the preferences of tourists in the direction of health tourism and spa & health as well as the inevitable demographic changes. fot.: materiały prasowe maj / m ay 2014

6 Everywhere the wind blows Global Wind Service A/S was established at the beginning of 2008 in Frederica (Global Wind Service Poland Sp. z o.o. was established on the 24 April 2008 in Barlinek. Since 2010 is in Szczecin.) and is today a part of the Fred. Olsen Wind System. Fred. Olsen first entered the shipping/marine industry in 1848 and the tradition of supplying the highest quality products and services endures to this day. We operate locally (Poland) and internationally sharing our expertise and experience to create the best possible solutions for our clients. We believe in longterm investment in our personnel, assets and knowledge to ensure we are the very best we can be for all our customers. Our goals is to become the preferred international supplier of qualified and skilled personnel to the global wind turbine industry. We aim to meet and exceed our clients expectations. Our PrincIPlES: Safety First Safety is our paramount concern. Every effort is made to ensure the safety of our staff and those of our clients. There is no compromise. Flexibility, Reliability and Excellence We strive to be the flexible and reliable partner that meets every requirement of our clients. We will always deliver the most competent workforce and the highest level of service anywhere and anytime. People are at the Heart of our Business Our workforce is the heart of our business. We are committed to creating safe and attractive working conditions for our employees, which make them competent, appreciated and proud to work for GWS. We employ totally over 400 technicians. GWS PL employs 64 technicians. We are very satisfied and proud of our technical team. Polish, Latvians, Lithuanians technicians are very professional, reliable. They are good colleges. It was very good choice to choose Szczecin as a city of our business unit. Friendly people, beautiful city, positive climate for wind industry and good transport link with Denmark, these are the strongest points of Szczecin. Everywhere the Wind Blows Our business is global. We aim to deliver wherever the market demands, making the most of local resources, knowledge and understanding. Offshore projects: Global Wind Service provides a wide range of services to the offshore Wind Industry. Through the years we have gained valuable experience within many different aspects of the offshore industry and can today offer our clients with the following services: Pre-assembly works Offshore Installation Mechanical & Electrical Completion Commissioning Service & Maintenance High Voltage Works Fibre Repair xchange of main components Site Management upervision Supply of Crew and Service Vessels Installation: Global Wind Service has become a preferred installation company for major turbine manufacturers across the globe. Our proven track record and incomparable level of experience make us the company of choice throughout the major wind markets. At Global Wind Service we work in close cooperation with our clients to provide a complete TCI solution (Transportation, Craning & Installation). Successful installation projects require working in partnership with the project, site and HSEQ management teams. This company ethos has been developed to transcend all levels of the company from the turbine site to the boardroom. Global Wind Service delivers complete turbine installation packages including the following: Project Management Site Management HSEQ Management Highly skilled & trained Technicians Complete tooling setup WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition

7 Contents / SPIS teści 7 Słowo wstępu Prezydenta Miasta Szczecina / Intro The Mayor of Szczecin / 4 Słowo wstępu MaRSzałka Województwa Zachodniopomorskiegoa / Intro Marshal of the West Pomeranian Voivodeship / 5 Para Książęca. Życie mniej zwyczajne / Royal Couple. A little less ordinary life / 8 miasto city Zabawa w przestrzeń / Space amusement / 16 Szczecińska Wenecja / Szczecin s Venice / 20 Szczecin.dk / 22 My, Duńczycy ze Szczecina / We, Danes from Szczecin / 23 Rower obywatelski / The citizen s bike / 24 ŻeglaRSki raj / A sailing paradise / 28 Riva Super Florida / 32 Formuła 1 na wodzie / Formula 1 Race on water / 34 Opera niezłomna / Sterling opera / 36 wydarzenia / Events / 38 energia energy Ekologia jest oczkiem w naszej głowie / Ecology is the apple of our eye / 40 Zrób sobie wiatrak / Do your own wind turbine / 42 Z siłą wiatru w rozwój gospodarczy / Turning the strength of the wind into economic development / 44 Czas EcoGeneratora / Time of EcoGenerator / 46 biznes business Mała Dania / Litlle Denmark / 52 Modna odzież z Pomorza Zachodniego / Fashionable clothing from Western Pomerania / 56 Duńczycy w mieście / Danes in the city / 58 zdrowie health Po zdrowie do Szczecina / Come to Szczecin and be health / 60 Studencki Szczecin bez granic / No borders for students in Szczecin / 63 podróże jour neys Królewskie miasto atrakcji / The royal city of attractions / 66 Ciekawostki / The news / 70 Wydarzenia / Events / 72 Wydawca: Wydawnictwo Prestiż, ul Starzyńskiego 3 4, Szczecin, Redaktor prowadząca: Izabela Magiera-Jarzembek, Dziennikarze: Aneta Dolega, Daniel Źródlewski, Dariusz Staniewski, Karina Tessar, Marta Witkowska Korekta języka polskiego: Beata Saracyn, Tłumaczenie i korekta języka angielskiego: Aleksandra Magiera English Academy, Jolanta Dąbrowska Opracowanie graficzne i DTP: YOU KNOW Creative Group; Dyrektor wydawnicza: Marta Marciniak, Art director: Joanna Seferyńska, DTP: Jakub Wroński, Olga Baranowska Zdjęcie na okładce: STEEN EVALD/DANA PRESS PHOTO/EAST NEWS, Pozostałe zdjęcia: Adam Fedorowicz, Dagna Drążkowska, Jarosław Gaszyński; Fotolia.pl Podziękowania dla salonu W. Kadrzyński za wypożyczenie roweru do sesji. maj / m ay 2014

8 8 Frederik, zanim poznał swoją przyszłą żonę, nie miał najlepszej opinii. Frederik s reputation, before he had met his fu- ture wife, was far from ideal. WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition

9 Royal Couple / PAra książęca 9 Życie mniej zwyczajne A little less ordinary life Historia ich miłości mogłaby służyć za scenariusz komedii romantycznej. O tym, jak zwyczajna dziewczyna spotyka księcia. On dla niej rzuca dotychczasowe przyzwyczajenia. Ona opuszcza rodzinne strony i leci na drugi koniec świata, by wieść spokojne i szczęśliwe życie u jego boku z gromadką dzieci. Bohaterowie tej historii to następca tronu Danii Frederik i Australijka Mary Donaldson. /The story of their love could easily become a script of a romantic comedy. The plot would be simple: an ordinary girl meets her prince charming. He abandons his previous life, she moves away from her homeland and travels across the world to lead a peaceful and happy life by his side with a bunch of kids. The main characters of this story are: an heir to the throne of Denmark, Frederik and an Australian girl Mary Donaldson. ANETA DOLEga fot.: Soren Andersson/ap Photo/East News Książę z baru Jest rok 2000, trwają Igrzyska Olimpijskie w Sydney. Przybywa na nie młody książę Frederik w towarzystwie księcia Mikołaja z Grecji, księżniczki Marty Luizy z Norwegii, księcia Filipa z Hiszpanii oraz księcia Joachima. Wieczorem 16 września grupa młodych arystokratów wybiera się do modnego klubu Inn Slip, do którego w tym samym czasie trafia również Mary Donaldson wraz z koleżankami. Przyszłej księżnej towarzyszy Beatrice Tarnowski. Do pani Tarnowski zadzwonił bowiem przyjaciel ze studiów i proponując spotkanie, poprosił o przyprowadzenie koleżanek. Beatrice godzi się na spotkanie, a jedną z kobiet, które przyprowadza, jest właśnie Mary. Szczupła szatynka ubrana w dżinsy i top zwraca uwagę Frederika, który przedstawia się po prostu jako Fred z Danii. Para świetnie się razem bawi. Mary nawet nie wie, że ten czarujący mężczyzna to przyszły król Danii. Dowie się o tym później, od jednej ze swoich koleżanek. A Frederik jest nią po prostu oczarowany. Już na drugi dzień czuje, że musi do niej zadzwonić. Para jeszcze raz się spotyka, po czym książę musi opuścić Australię i wrócić do Danii, m.in. do A PRInce from the bar The year is 2000, the Olympic Games in Sydney are in progress. The young prince Frederik, along with a Greek prince Nicholas, Norwegian princess Martha Louise, Spanish prince Philip and Prince Joachim arrive. On the evening of 16th of September a group of young aristocrats are going to a fancy night club the Inn Slip, young Mary Donaldson is also heading to the same place with her girlfriends. She is accompanied by Beatrice Tarnowski, Ms Tarnowski, had answered a phone call from her friend the night before, inviting her to come to the party with a group of female friends. One of those girls is Mary: a slim brunette wearing a top and jeans, she is the one who attracts Frederik s attention. Nie są kapryśni, nie otaczają się świtą, nie oddzielają się murem od świata. / They are not moody and surrounded by an entourage. maj / m ay 2014

10 10 Mary nie przypuszczała, że jej życie potoczy się jak w bajce. / Mary had never dreamed of becoming a princess. swojej ówczesnej partnerki. Podczas tej rozłąki Mary i Frederik piszą do siebie e, rozmawiają przez telefon, wysyłają sobie prezenty. Kilka tygodni później książę wraca do Sydney, by być z Mary. Ich romans z czasem przeradza się w miłość, książę każdą wolną chwilę spędza u jej boku. W Australii czuje się swobodnie, nie jest osobą rozpoznawalną, prowadzi zwyczajne życie. Po roku od ich pierwszego spotkania informacja o związku Mary i Frederika trafia do gazet. Przyszła księżna przylatuje do Europy, poznaje też matkę swojego ukochanego, królową Małgorzatę. Ekstremalne przyjemności Frederik, zanim poznał swoją przyszłą żonę, nie miał najlepszej opinii. Przystojny, gruntownie wykształcony, najbardziej interesował się towarzystwem pięknych kobiet i uprawianiem sportów ekstremalnych. W obu przypadkach miał niezłe WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition Bezpośredni, zawsze uśmiechnięci, nie przypominają spiętych i oficjalnych członków rodzin królewskich. Laid-back and relaxed have no resemblance to their stiff and official equivalents. He introduces himself simply as Fred from Denmark. The couple are having a great time that night, Mary hasn t got the slightest idea that this charming, young man is an heir to the throne of Denmark. She will find out about it later on, from one of her companions. Frederik is charmed by her, the day after their meeting he feels a strong urge to call Mary. They meet once more and after that the prince has to go back to his country as well as his girlfriend During that time the couple exchange s, small gifts and are making long phone calls. A few weeks later the prince comes back to Australia to be with his lady. Their romance transforms with time into love, they cannot live without each other. In Australia the prince is enjoying the freedom of being anonymous, he leads a normal life. After a year their relationship becomes a public matter (their photos are being published). Mary travels to Denmark to meet her partner s mother Queen Margaret. fot.: Thierry Orban/Abaca Press/East News

11 Royal Couple / PAra książęca 11 SEEKIng the extreme Frederik s reputation, before he had met his future wife, was far from ideal. Handsome and well educated he had no further interests apart from extreme sports and beautiful women. In both cases he was very successful. Among his famous partners we may find the supermodel Katia Storkholm, the pop star Maria Montell or the fashion stylist Bettina Odum, which he dumped for Mary. Those beautiful women with a past were more than eager to talk about their private affairs openly. Queen Margaret had lost her faith that her son would settle down one day. When Frederik was not in a relationship he used to run away to some remote places such as Antarctica or Greenland. When he didn t struggle with extreme weather he would sail, he took part in Europe s and World Championships. He has competed in a series of marathons and during the winter season took part twice in the famous Swedish skiing tournament, known as Vasaloppet. Last year he was awarded the title of Iron Man, after he had swum 3800 meters, ridden 180 kilometers on a bicycle and run the marathon (42 km 195 m). The triathlon triathlon tournament, in which 2600 athletes took part, the 45-year-old prince completed in 650th place. From 2009 he is a member of International Olympic Committee. wyniki. Na liście jego sercowych podbojów znalazły się modelki, jak Kaja Storkholm, gwiazdy muzyki pop, jak Maria Montell,czy kobiety związane że światem mody, jak stylistka Bettina Odum, którą rzucił dla Mary. Te piękności o burzliwej przeszłości chętnie dzieliły się szczegółami ze wspólnego życia z księciem, o ból głowy przyprawiając Małgorzatę, która zaczęła wątpić w to, że jej syn kiedykolwiek się ustatkuje. Frederik, kiedy nie żył kolejnym romansem, chętnie uciekał gdzieś na drugi kraniec świata. Wielbiciel ekstremalnych wypraw na Grenlandię czy Antarktydę, jak nie walczył z mrozem, to żeglował startował m.in. w mistrzostwach Europy i świata. Ukończył kilka maratonów, a zimą dwukrotnie (2012 i 2013) słynne szwedzkie zawody narciarskie na dystansie 90 km Bieg Wazów. W zeszłym roku otrzymał tytuł człowieka z żelaza, po tym jak w Kopenhadze przepłynął 3800 m, przejechał na rowerze 180 km i prze- Mary musiała zrzec się australijskiego i brytyjskiego obywatelstwa. / Mary had to relinquish her British and Australian citizen-ship A girl from the AnTIPODES Mary always imagined herself as a manager in an international company. She had never dreamed of becoming a princess. Mary Donaldson was raised in an intellectual family. She had completed her studies of trade law and had also obtained a diploma in marketing and an advertising course. After that she became a manager at an Estate Agent s Agency in Melbourne. When her relation- maj / m ay 2014

12 12 biegł maraton (42 km 195 m). Triathlonowe zawody, w których rywalizowało 2600 osób, 45-letni książę ukończył na 650. miejscu. Od 2009 roku jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dziewczyna z Antypodów Mary widziała siebie raczej jako dyrektora w międzynarodowej firmie. Nie przypuszczała, że jej życie potoczy się jak w bajce. Mary Donaldson wychowała się w inteligenckiej rodzinie. Sama ukończyła prawo handlowe, zdobyła także dyplomy w dziedzinie reklamy i marketingu. Po czym została dyrektorem handlowym agencji handlu nieruchomościami w Melbourne. Kiedy jej związek z Frederikiem nabiera tempa, by być bliżej ukochanego, przeprowadza się do Paryża, z którego często wymyka się do Danii. Latem 2002 roku przenosi się zaś do Kopenhagi. W tym czasie poznaje wielu członków dynastii panujących w Europie podczas dorocznych regat o Puchar Króla na Majorce. Wszyscy są pod wrażeniem. Niedługo potem spotyka pierwszy raz królową. Małgorzata, nieufna miłostkom syna, traktuje ją na początku z dystansem. Z czasem przekonuje się do dziewczyny, która w odróżnieniu od poprzedniczek nie jest bohaterką skandali, nie pozuje półnaga do zdjęć, nie jest też obiektem plotek. Do tego Mary jest niezwykle inteligentna, bardzo oczytana i przede wszystkim ma dobry wpływ na następcę duńskiego tronu. Łzy szczęścia W codziennym programie Go morgen Danmark (Dzień Dobry, Danio) 23 września 2003 roku duńscy telewidzowie zobaczyli wystąpienie Ove Ullerupa, marszałka dworu królewskiego, który ogłosił zaręczyny księcia Frederika i panny Mary Elizabeth Donaldson. Żeby wstąpić w związek małżeński, Mary musi zrzec się australijskiego i brytyjskiego obywatelstwa oraz wstąpić do Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Zaczynają się przygotowania do ślubu. Królowa osobiście projektuje monogram pary. Tymczasem para robi sobie przerwę i leci do Australii na ślub siostry Mary Patrycji. Rodacy zachwycają się księciem, Frederik nosi zakupy Mary na tasmańskim targu Salamanque i zamiast pięciogwiazdkowego hotelu czy pałacu, woli zatrzymać się u przyszłych teściów. Ślub odbywa się 14 maja 2004 roku w Von Frue Kirke w Kopenhadze. Gdy Mary idzie do ołtarza, w oczach WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition Księżna ma tylko jedną modową słabość: to rzeczy od PRady. Princess has only one defect: PRADA clothes and accessories. ship with Frederik started becoming more serious she moved to Paris, so that she could be closer to her beloved one and, in the summer of 2002, she settled in Copenhagen for good. During the Majorca King s Cup Regatta she meets a lot of members of Europe s royal families and she made a huge impression on them. Shortly after that event she met, for the first time, with the Queen. At first Margaret treats her with great suspicion, it s not the first of Frederik s love affairs, but with time she discovers how wrong she was. Mary is a very fot.: Andrew Medichini/ap Photo/East News

13 Royal Couple / PAra książęca 13 księcia pojawiają się łzy. Para przez całą ceremonię przytula się, czule całuje. Wzruszenie udziela się także mieszkańcom Kopenhagi, którzy uczestniczą w uroczystości trwającej notabene trzy godziny. Po ślubie para wyjeżdża na miesiąc miodowy do Afryki. W październiku 2005 roku Frederik i Mary spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Na świat przychodzi Chrystian Waldemar Henryk Jan. Rok później Pałac Królewski informuje, że księżna jest w ciąży po raz drugi. Nowo narodzona dziewczynka otrzymuje imiona Izabela Henryka Ingryda Małgorzata. Na początku sierpnia 2010 roku Pałac Królewski podaje wiadomość, że księżna Mary jest w ciąży po raz trzeci. Na świat przychodzą bliźnięta: Józefina Zofia Ivalo Matylda i Wincenty Fryderyk Minik Aleksander. Ulubieńcy Europy Uchodzą za najsympatyczniejszą i najbardziej romantyczną parę książęcą w Europie. W tym roku będą obchodzić 10-lecie swojego małżeństwa. Trudno we wspólnej biografii Frederika i Mary znaleźć rysę. Nawet kawalerskie ekscesy księcia nie kładą się cieniem na jego aktualnym życiu. Przyszły król Danii jest uwielbiany przez rodaków, a jego żona uchodzi za wzór dla Dunek. Skromnie, choć zawsze stylowo ubrana, księżna ma tylko jedną modową słabość. To rzeczy od Prady, jej ulubionej marki. Bezpośredni, zawsze uśmiechnięci, Mary i Frederik w niczym nie przypominają spiętych i oficjalnych członków rodzin królewskich. Nie lubią, kiedy zwraca się do nich wasza wysokość, nie są kapryśni, nie otaczają się świtą, nie oddzielają się murem od świata. Można ich spotkać w miejscach, do których chodzą zwykli śmiertelnicy. Spokojni, rozluźnieni, mają do siebie dystans. I właśnie za to ludzie ich pokochali. 10 W tym roku będą obchodzić 10-lecie małżeństwa. This year they are going to celebrate their 10th wedding anniversary. Uchodzą za najsympatyczniejszą i najbardziej romantyczną parę książęcą w Europie. The couple are being perceived as the nicest and the most romantic of all European monarchs. intelligent and eloquent person and she has good influence on the prince. TEARS of happiness On 23rd of September 2003, in a daily programme Go morgen Danmark (Good Morning Denmark) the Marshal of the Court - Ove Ullerupa announces the engagement of Prince Frederik to Ms. Mary Elizabeth Donaldson. To marry the prince Mary has to relinquish her British and Australian citizenship and join the Evangelical Lutheran Church. The wedding preparations begin. The Queen herself designs the monogram for the couple. Meanwhile Frederik and Mary go on a short break to Australia for Mary s sister wedding. The Australian citizens are amazed by the prince who carries the shopping for his fiancée and instead of staying at a five star hotel or in a palace he chooses the future in-laws house. The wedding takes place on the 14th of May 2014 in Von Frue Kirke in Copenhagen. Frederik is holding and hugging his wife-to-be during the ceremony. The residents of Copenhagen are also moved by an almost three hour long ceremony. After the wedding the newlyweds go on their honeymoon to Africa. In September 2005 the princely couple announce that they are expecting their first baby. Prince Christian is born. A year later The Royal Palace informs the public about the second pregnancy of the princess, the newborn girl is given the name Isabella. In August 2010 it has been announced for the third time that Mary is pregnant with a twins. Josephine and Vincent are born shortly after. EuROPE s favorites The couple are being perceived as the nicest and the most romantic of all European monarchs. This year they are going to celebrate their 10th wedding anniversary. Their marriage hasn t been marked by any scandalous behavior, which looking back at the Frederik s past, is hard to believe. The heir to the throne is worshipped by the people and his wife has become an example for every single Dutch woman. Modest but at the same time stylishly dressed the princess has only one defect: Prada clothes and accessories. Laid-back and relaxed Mary and Frederik have no resemblance to their stiff and official equivalents. They do not like being addressed Your Highness, they are not moody and surrounded by an entourage. You may see them in ordinary places accessible to the common people. Smiling and cheerful they have conquered the hearts of the people. maj / m ay 2014

14 ...po prostu Polacy kochają skandynawską prostotę i jakość sklepów Netto.

15 journeys / PODróże 15 Miasto City fot.: Dagna Drążkowska Floating Garden to marka miasta nawiązująca wizualnie do wody i zieleni. Esencją jest wizja rozwoju miasta, jako miejsca idealnego do życia i dynamicznie zmieniającego się. / Floating Garden is the city s brand, visually referring to the water and flora. The city s development vision is the essence, the ideal place to live and for the dynamic growth. maj / m ay 2014

16 16 MIASTO / city Zabawa w przestrzeń Space amusement Zbieżności między Szczecinem a Kopenhagą odnajdziemy wiele. To przede wszystkim nadwodne położenie. We can find many parallels between Szczecin and Copenhagen. Both are primarily waterside locations. Szczecin i Kopenhaga. W przypadku tych miast porównań nasuwa się wiele. Kopenhaga jest synonimem funkcjonalności i wizjonerskich rozwiązań, a Szczecin jak brzydkie kaczątko nomen omen z baśni Duńczyka, Hansa Christiana Andersena powoli zmienia się w pięknego łabędzia. A to dopiero początek metamorfoz. /Szczecin and Copenhagen in these cities there are a lot of comparisons. Copenhagen is synonymous with functionality and visionary solutions and Szczecin The ugly duckling - coincidentally from the Danish fairy tale by Hans Christian Andersen-slowly turns into a beautiful swan. And this is just the beginning of the metamorphosis. DANIEL ŹróDLEWSKI Wodne bliźniaki Zbieżności między Szczecinem a Kopenhagą odnajdziemy wiele. To przede wszystkim nadwodne położenie. Kopenhaga od kilkudziesięciu lat buduje swój waterfront, Szczecin dopiero zaczyna. Zabudowa Łasztowni już się zaczęła. To pierwszy biurowiec Lastadia oraz tak oczekiwana przez mieszkańców rewitalizacja bulwarów. Miasto ma ambitny plan rewitalizacji terenów Międzyodrza z Łasztownią na czele. Chcemy kompletnie zre- Water twins We can find many parallels between Szczecin and Copenhagen. Both are primarily waterside locations. Copenhagen has been building its waterfront for decades, Szczecin is just starting. The building of Łasztownia has already been started. This is Lastadia, the first office building and also revitalisation of the boulevards so much anticipated by the inhabitants. fot.: Jarosław Gaszyński WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition

17 city / MIASTO 17 Spójrzmy na nowy gmach Filharmonii Szczecińskiej, cudo, prawda? Let s look at the new building of the Szczecin Philharmonic a miracle, isn t it? organizować i zmodernizować układ ulic, które się tam znajdują, do tego niezbędna będzie budowa nowego mostu Kłodnego, który ułatwi dotarcie na wyspę. Jest to sztandarowa inwestycja w nowej perspektywie unijnej Chcemy, by Łasztownia ożyła i poszerzyła w ten sposób granice centrum miasta mówi Łukasz Kolasa z Urzędu Miasta Szczecina. W Kopenhadze, spacerując po bulwarze Nyhavn czy wzdłuż kanałów Christianhavn, mijamy setki jachtów, barek. Niebawem podobnie będzie i w Szczecinie. Kolejna inwestycja, która przybliży miasto do wody, to budowa Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej. Powstaną tu między innymi pomieszczenia dla żeglarzy, restauracja, w przyszłości amfiteatr. Ponadto będą pomosty dla jednostek pływających. Budowana jest też kładka, która połączy Wyspę Grodzką ze stałym lądem kontynuuje wizje nowego szczecińskiego waterfrontu Łukasz Kolasa. Miasto od nowa Jarosław Bondar, piastujący stanowisko architekta Miasta Szczecina z wielkim uznaniem mówi o nowych kopenhaskich realizacjach, wskazując szczególnie na swoje typy Mountain Dwellings, czyli wybudowane kaskadowo nad wodą osiedle mieszkaniowe, w którym każdy z modułów zwieńczony jest 100- metrowym ogrodem na dachu Zachwycony jest także projektem elektrowni Amagerforbraending, której budynek będzie pełnić jednocześnie rolę sztucznego stoku narciarskiego. To, co charakterystyczne dla architektury Danii, to element zabawy. Te projekty są odciążone od powagi czy monumentalizmu. Chcą być dowcipem 2014 W 2014 roku tytuł Europejskiej zielonej Stolicy Kultury przypadł Kopenhadze. In 2014 it was Copenhagen that won the title of the European Green Capital. Szczecin w tworzeniu nietuzinkowych miejsc rekreacji też ma czym się pochwalić. / Szczecin has also something to boast about in creating sensational recreational places. - The city has an ambitious plan for the revitalisation of Międzyodrze with Łasztownia first of all. We want to completely reorganise and modernize the system of streets there. It will be necessary to build a new Kłodny Bridge which will make it easier to reach the island. It is the flagship investment in the new EU perspective. We want Łasztownia to be revived and to expand the boundaries of the city centre in this way -says Łukasz Kolasa from the City Hall of Szczecin. While strolling along the Nyhavn boulevard or Christianshavn canals in Copenhagen we pass hundreds of yachts and barges. Soon, it will be the same in Szczecin. Another investment which will bring the city closer to water is the construction of Yacht Port on the Grodzka island. Among other plans in the future there will be facilities created for boaters, a restaurant and an amphitheater. Furthermore, there will be piers for boats. A footbridge that connects the Grodzka island to the mainland is also being constructed. He continues his visions of the new Szczecin s waterfront does Łukasz Kolasa. And then Szczecin will only miss the mermaid fot.: Jarosław Gaszyński City of New Jaroslaw Bondar, the architect of Szczecin, talks about the new Copenhagen projects with a great appreciation, pointing especially to his favourites - Mountain Dwellings which is a residential complex built over the water cascade in which each module is enriched with a100 square meter garden on the roof... He is also delighted with a project of the Amagerforbrænding power plant, the building will also serve as an artificial ski slope. - An element of fun is typical of Danish architecture. These projects are relieved of the seriousness or monumental style. They be a with in the space, to maj / m ay 2014

18 18 MIASTO / city w przestrzeni, zabawą, czymś, co jest wzięte w taki przyjemny cudzysłów. Moglibyśmy się tego podejścia do przestrzeni uczyć, powinniśmy odważniej eksperymentować. Miejskie płuca O Szczecinie od dawna mówi się, że to miasto zieleni, ale w roku 2014 tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy przypadł właśnie Kopenhadze. Szczecin w tworzeniu nietuzinkowych miejsc rekreacji też ma czym się pochwalić. Będą to cztery stacje, miejsca odpoczynku, zlokalizowane na jeziorze Dąbie. Powstaną pomosty dla małych jednostek pływających, ławeczki, miejsce na grill, piknik. W ten sposób chcemy zachęcić do aktywnego trybu życia i poznawania Szczecina od stony wody opowiada Łukasz Kolasa. Floating Garden to marka miasta nawiązująca wizualnie do wody i zieleni. Esencją jest wizja rozwoju miasta, jako miejsca idealnego do życia i dynamicznie rozwijającego się. Metropolią, która nie musi przytłaczać. Do atrakcji Szczecina należy doliczyć jeszcze budowane kąpielisko Arkonka czy nowe parki. A także unikatowy fakt z centrum miasta w kilka minut rowerem można znaleźć się w środku niemal dziewiczej Puszczy Wkrzańskiej. Tytuł Zielonej Stolicy Europy wciąż jeszcze przed Szczecinem... Wolne Centrum Kopenhaga dla Szczecina powinna być też wzorem w temacie zagospodarowania śródmieścia. Kopenhaskie centrum, czyli Strøget, jako największa piesza strefa Europy kwitnie. To szczecińskie, pełne XIX-wiecznych kamienic z unikatowym, porównywalnym z Paryżem, układem urbanistycznym podupada. Widać jednak zmiany, o których mówi Łukasz Kolasa. Przybliżanie tego, co jest w Danii, pozwoli nam podążać podobną ścieżką, powinniśmy czerpać z ich doświadczeń, nie kopiować. / By forging closer links to Denmark, it will allow us to follow a similar path. We should learn from this experience and not just copy. Tytuł Zielonej Stolicy Europy wciąż jeszcze przed Szczecinem... The title Green Capital of Europe is still in front of Szczecin be amusement, something that is taken in such nice quotes. We could learn this approach to the space, we should experiment more boldly. Urban lungs Szczecin has been called a green city for long but in 2014 it was Copenhagen that won the title of the European Green Capital. Szczecin has also something to boast about in creating sensational recreational places. There will be four stations and rest areas located on Dąbie Lake. There will be piers for small boats, benches, barbecue sites and picnic areas. In this way we want to encourage an active lifestyle and exploration of Szczecin from the waterside - says Łukasz Kolasa. Floating Garden is the city s brand, visually referring to the water and flora. The city s development vision is the essence, the ideal place to live and for the dynamic growth. The metropolis which does not have to overwhelm. The construction of Arkonka swimming pools and new parks should be also added to the attractions of Szczecin. And there is also some unique information - you can find yourself in the middle of almost untouched wilderness in Wkrzańska forest a few minutes by bicycle from the city centre. The title Green Capital of Europe is still in front of Szczecin FREE CenTER Copenhagen should also be a model for Szczecin in the subject of development. Copenhagen center or Strøget is thriving as the largest pedestrian zone in Europe. Whereas Szczecin City centre is full of nineteenth century buildings and can be compared to the Parisian ur- fot.: Dagna Drążkowska WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE special edition

19 city / MIASTO 19 fot.: Dagna Drążkowska Szczecin od lat czyni starania, aby z centrum miasta wyprowadzić jak najwięcej samochodów. For years Szczecin has made efforts to move as many cars out of the city centre as possible. Szczecin od lat czyni starania, aby z centrum miasta wyprowadzić jak najwięcej samochodów. Powstają nowe arterie, które omijają ścisłe centrum i jednocześnie ułatwiają kierowcom podróżowanie po mieście Trasa Północna czy kolejne etapy obwodnicy śródmiejskiej. Przy okazji budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju powstaje pierwszy w mieście parking typu Park&Ride przy ulicy Eskadrowej obok budowanego przystanku Lotnisko. Trwają także prace nad zmianą organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej, jeszcze w tym roku stanie się jednokierunkowa, uporządkowane zostanie parkowanie, powstaną ścieżki rowerowe. Swego nie znacie kopenhaskie chwalicie. Spójrzmy na nowy gmach Filharmonii Szczecińskiej cudo, prawda? Zachwyca oryginalna forma podziemnego Centrum Dialogu Przełomy. A niebawem pokażemy wysoką na 30 pięter wieżę Hanzy i zagłębione kilka poziomów pod ziemią nowe przestrzenie Teatru Polskiego. Przed nami jeszcze nowe Muzeum Morskie, biurowce i hotel nad Parnicą, w planach także kompleksowe zabudowanie Kępy Parnickiej, kamienice nad Odrą. I jeszcze jedno! W całym Szczecinie pachnie czekoladą. Przybliżanie tego, co jest tam, w Danii, w polu zainteresowań architektów pozwoli nam podążać podobną ścieżką, powinniśmy czerpać z tych doświadczeń, nie bezrozumnie kopiować, nie przeszczepiać, bo w tym tyglu eksperymentu dzieją się rzeczy dobre, wartościowe, ale są też takie, które nie wytrzymują próby czasu Możemy obserwować ich dokonania na przestrzeni wielu lat i możemy być bogatsi o te doświadczenia, których nie musimy zdobywać na własnej skórze puentuje Jarosław Bondar. ban system, which is also in decline. You can see some of the changes mentioned by Łukasz Kolasa. For years Szczecin has made efforts to move as many cars out of the city centre as possible. There are new arteries that bypass the city centre and at the same time make it easier for drivers to travel around the city by Trasa Północna or the next stages of Śródmiejska bypass. Built in conjunction with the construction of Szczecin Fast Tram there is the first city Park & Ride built by Eskadrowa street, next to the bus stop Airport. There is also work being done to change the traffic flow in Jagiellońska street, the street will become one-way this year, parking will be arranged and cycle paths will be created. The grass is always greener on the OThER side of the fence of Copenhagen. Let s look at the new building of the Szczecin Philharmonic - a miracle, isn t it? The original was a form of underground Centre for Dialogue Breakthroughs is delightful. And soon we will boast a 30 floor of an underground and new spaces found at several levels underground the Polish Theatre. We still have plans for a new Maritime Museum, office buildings and a hotel over Parnica River, as well as complex of buildings in Kępa Parnicka and town houses by the Oder. And one more thing! It smells of chocolate all over Szczecin. - By forging closer links to Denmark, in the field of architecture it will allow us to follow a similar path. We should learn from this experience and not just mindlessly copy or transplant. Because in this experiment a crucible of opportunity has been created. There will be good and valuable things happening. But there are also those that may not withstand the test of time... we can watch their achievements over the years and we can be enriched by this experience without cost to ourselves. I jeszcze jedno! W całym Szczecinie pachnie czekoladą. / And one more thing! It smells of chocolate all over Szczecin. maj / m ay 2014

20 20 MIASTO / LOREM city Ulica Kolumba Ograniczenie ruchu samochodowego, stworzenie rozwiązań ukierunkowanych na pieszych i transport masowy. Kolumba STREET Limiting traffic, creating a favourable environment for pedestrians and public transport. Przestrzeń od wiaduktu kolejowego do TRASY ZAMKOWEJ Uspokojenie ruchu na tym obszarze pozwoli uzyskać tereny utraconych kiedyś kwartałów, umożliwiające dojście z zabudową w bezpośrednie sąsiedztwo bulwarów. The space between the railway viaduct and TRASA ZAMKOWA The reduction of traffic will enable regaining the districts located by the river side and to provide an area for construction near the embankment. Szczecińska Wenecja Szczecin s Venice Miasto Szczecin ma pomysł, jak wykorzystać i przywrócić aktywność na obszarach bezpośrednio przylegających do rzeki. Tak zwana Szczecińska Wenecja ma szansę odżyć i podkreślić portowy charakter miasta. Oto wizualizacja zaplanowanych działań przedstawiona przez Jarosława Bondara architekta Miasta Szczecina. / The city of Szczecin has got an ingenious idea how to use and bring back to life the area alongside the river bank. So called: Szczecin s Venice has a unique chance to be restored and to highlight the maritime character of the city. This is the visual presentation made by Jarosław Bondar Szczecin s main architect. WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE Nr special 1 (01) edition maj 2014

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Montaż atrakcji Montage of Attractions

3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Montaż atrakcji Montage of Attractions 3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 12 Z wizytą u szejków Visiting the Sheikhs 16 Dwa oblicza Holandii w 48 godzin Two faces of Holland in 48 hours 30 Montaż atrakcji

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate

Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate Of e r t a p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate Szanowni Państwo Magazyn airgate ukazuje się 5 razy do roku. Właścicielem tytułu oraz jego wydawcą jest Kraków Airport, a magazyn

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 Kolory Peru COLORS OF PERU Portugalia na talerzu PORTUGAL ON THE PLATE Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA KALEJDOSKOP WRAŻEŃ Ż Ń / KALEIDOSCOPE OF IMPRESSIONS

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Spacer z cynamonowym ślimakiem

Spacer z cynamonowym ślimakiem Wrocław Airport Magazine Jesień 2012/Autumn 2012 Spacer z cynamonowym ślimakiem A Stroll with a Cinnamon Snail SPIS TREŚCI 6 14 A Stroll with a Cinnamon Snail 24 Newsy z Wrocławia News from Wrocław Return

Bardziej szczegółowo