East Eur ft e. JPRS Report ! >! JPRS-EER DECEMBER 1989 REFERENCE AID ABBREVIATIONS IN THE POLISH PRESS CVJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "East Eur ft e. JPRS Report ! >! JPRS-EER-89-136 7 DECEMBER 1989 REFERENCE AID ABBREVIATIONS IN THE POLISH PRESS CVJ."

Transkrypt

1 JPRS-EER DECEMBER ! >! FOREIGN BROADCAST INFORMATION SERVICE JPRS Report East Eur ft e REFERENCE AID ABBREVIATIONS IN THE POLISH PRESS REPRODUCED BY U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE SPRINGFIELD, VA CVJ m crai.-jwimds an- ssnoad MILL«SUM MIC QUALITY IHS2EÜIED S

2 JPRS-EER DECEMBER 1989 EAST EUROPE REFERENCE AID ABBREVIATIONS IN THE POLISH PRESS CONTENTS Foreword Glossary 1 i - a -

3 FOREWORD This reference aid supersedes and replaces the publication JPRS-EPS This work does not claim to be complete or perfect; there are certainly many valid and valuable items to be added, particularly in view of the current upheaval in Poland. Please address all comments and suggestions to the Terminology Coordinator, Foreign Broadcasting Information Service, P.O. Box 2604, Washington, D.C l -

4 a, a. AA AAD AAN ABA ABI abp. ACKPOM ACz. ad j. ADM adm. adm., admin. adr. adw. ag. AGH AGPOL albo Agencja Autorska Archiwum Akt Dawnych Archiwum Akt Nowych Aparatura Badari Automatyc z nych Akademickie Biuro Interwencj i arcybiskup Akademicka na Komisja Porozumiewawcza Organizacji Mlodziezy Armia Czerwona adj unkt Administracja Domow Mieszkalnych admirai administracj a, administracyj ny adres adwokat agencja Dawnych Akademia Gorniczo- Hutnicza [Agencja Reklamy Handlu Zagranicznego] or Writers Agency Archives of Old Records Archives of New Records Automated Testing Equipment Academic Office of Intervention [part of NZS] archbishop Student Consultative Commission of Youth Organizations Red Army [the Soviet Army] adjunct, deputy Residential Housing Administration admiral administration, administrative address attorney, 1awyer agency Main Archives of Old Records Academy of Mining and Metallurgy Foreign Trade Advertising Agency

5 AH AK Akad., akad. akc. Akcja "H" AKDOD AKJDOD AKS AKS Al., al, AL ALG ALP AM am. amb. AML AMP AN anal. Akademia Handlowa Armia Krajowa Akademia, akademicki akcyj ny Akcja Hodowli Akademicka Komisja Dzialania Organizacji Demokratyc z nych Akademicka Komisja Jednosci Dzialania Organizacji Demokratyc znych Akademicki Komitet Strajkowy Amatorski Klub Sportowy aleja Armia Ludowa Akademia Lekarska w Gdarisku Administracja Lasow Paristwowych Akademia Medyczna amerykariski ambasador analogowa maszyna liczaca Akademickie Mistrzostwa Polski Akademia Nauk analityczny Retail Trade Academy Home Army [during WW II; non-communist] Academy, academic stock, share (adj.) Pedigree Breeding Drive Democratic Organizations Student Action Committee Student Commission on the Unification of Activities of Democratic Organizations Students Strike Committee Amateur Sport Club avenue People's Army [during WW II; communist] Gdansk Academy of Medicine State Forest Administration Academy of Medicine American ambassador analog computer Polish Student Sport Championship Games Academy of Sciences analytic

6 ang. angielski ANM ZSSR Akademia Nauk Medycznych ZSSR ANP Akademia Nauk Politycznych ANS Akademia Nauk Spolecznych AP Automobilklub Polski API Agencja Prasowo- Informacyjna APM Akcja Porzadkowania Miasta APN Agencja Prasowa "Nowosti" APP Albariska Partia Pracy APRL Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej AR Agencja Robotnicza AR Akademia Rolnicza arch., archik. arch. Arged architekt, architektura archiwum ark. arkusz ark. aut. ark. druk. ark. wyd. [Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Hurtu] Artykulöw Gospodarstwa Domowego arkusz autorski arkusz drukarski arkusz wydawniczy English Academy of Medical Sciences of the USSR Academy of Political Sciences Academy of Social Sciences [under PZPR Committee] Polish Automobile Club Press and Information Agency City Cleanup Drive Novosti Press Agency Albanian Workers Party Aeroclub of the Polish People's Republic Workers Press Agency Agricultural Academy architect, architecture archives Voivodship Enterprise of the Wholesale Trade in Household Goods sheet [of paper], signature [of a book] author's page printer's page publisher's page

7 Arm. SRR ART art. art. art. AS as. ASG ASP ASP ASW ATK ATR aud. austr. aut. aut. AW AW AWF Armeriska Socjalistyczna Republika Radziecka Akademia Rolniczo- Techniczna artykul artyleria; artyleryj ski artysta Agencj a (Prasowa) Solidarnosc asystent Akademia Sztabu Generalnego Akademia Sztuk Pieknych Akcja Sanitamo- Porzadkowa Akademicka Spöldzielnia Wydawnicza Akademia Teologii Katolickiej Akademia Techniczno- Rolnicza (full: Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniadeckich) audycj a austriacki autorski automatyczny Aeroklub Warszawski Archiwum Wojewödzki Akademia Wychowania Fizycznego Armenian Soviet Socialist Republic Agricultural Technical Academy article, item artillery (noun and adj.) artist Solidarity Press Agency assistant General Staff Academy Academy of Fine Arts Cleaning and Sanitation Drive Student Publishing Cooperative Academy of Catholic Theology Technical- Agricultural Academy (full: Sniadecki Technical- Agricultural Academy, Bydgoszcz) broadcast Austrian author s, author (adj.) automatic Warsaw Aeroclub Voivodship Archives Academy of Physical Education

8 AWHP AWP AZ Azerb. SRR AZPB AZS AZS AZWM Archiwum Wojewodzkie Historii Partii Akademia Wojskowo- Polityczna Aktywizacja Zatrudnienia Azerbejdzahska Socjalistyczna Republika Radziecka Andrychowskie Zaklady Przemyslu Bawelnianego Akademicki Zwiazek Sportowy (also given as Akademickie Zrzeszenie Sportowe) Arabski Zwiazek Socjalistyczny Akademicki Zwiazek Walki Mlodych Voivodship Archives of [Communist] Party- History Academy of Military and Political Sciences manpower mobilization drive Azerbaijani Soviet Socialist Republic Andrychow Cotton Mill Student Sport Union (Student Sport Association) Arab Socialist Union Student Union of the Struggle of Youth

9 b. bardzo very b. byly former b.a. bez autora anonymous baon batalion battalion BAZ Biuro Angazowania Zalog employment Office BBS BBSS B Biblioteka Beletrystyki Sportowej Bielsko-Bialska Spoldzielnia Spozywcow Sport Fiction Series Bielsko-Biala Consumers Cooperative BCh Bataliony Chlopskie Peasants Battalions b-cia bracia brothers BCKR BCON BCP Buigarski ny Komitet Rewolucyjny Branzowy ny Osrodek Normalizacyjny Bataliony nego Podporzadkowania b.d. bez daty undated Bulgarian Revolutionary Committee bdb. bardzo dobrze very good National Industrywide Center for Standards ly Subordinated Battalions [of ZOMO] Befama Bydgoska Fabryka Maszyn Bydgoszcz Machinery Plant BEK Biuro Elektryfikacji Kolei Railroad Electrification Office BEL Biuro Ewidencji Ludnosci Bureau of Public Records belg. belgijski Belgian BE-TE-HA Biuro Techniczno-Handlowe Engineering and Trade Office 6

10 BEW bezp. "Bezpieka" BGK BGS BGZ BH bhp or BHP BI BiA bibl. BiDN BIG BIOA BIP Biprohut BIPS Biuro Ewidencji Wczasowiczow bezpartyjny Ministerstwo Bezpieczeristwa Publicznego Bank Gospodarstwa Kraj owego Bank Gospodarstwa Spoldzielczego Bank Gospodarki Zywnosciowej Bank Handlowy Bezpieczeristwo i Higiena Pracy Bank Inwestycyjny Budownictwo i Architektura biblioteka, biblioteczny [Osrodek] Bibliografii i Dokumentacji Naukowej Bank Inicjatyw Gospodarczych Biuro Inkasowe Opiat Abonamentowych Biuro Informacji i Propagandy Biuro Projektöw Urzadzeri Przemyslu Hutniczego Biuro Informacji Prasowej "Solidarnosc" Resort Visitor Registration Office non-party (adj.) Ministry of Public Security [also its branches and agents] National Commerce Bank Cooperative Bank Food Industry Bank Bank of Commerce occupational health and safety Investment Bank Construction and Architecture [a publishing house] library Bibliography and Scientific Documentation Center Economic Initiatives Bank Office for the Collection of Subscription Fees [of the Post Office] Office of Information and Propaganda [during WW II] Metallurgical Industry Equipment Design Bureau Press Information Bureau of "Solidarity"

11 biul BIZ BJ BJ BK b-ka BKMG BKO BKPM BKTM BKW bl. f Bl. BLK BLNS blp. bulg. bm. BM BM BMR, bmr biuletyn Biuro Inwentaryzacji Zabytkow brori jadrowa Biblioteka Jagiellori Bank Komunalny biblioteka Biuro Konstrukcji Maszyn Gorniczych Bezpieczna Kasa Oszczednosci Biuro Konstrukcyjne Przemyslu Motoryzacyj nego Biuro Konstrukcyjne Taboru Morskiego Biuro Kontroli Wojskowej blok Brygada Lekkiej Kawalerii Biblioteka Laureatöw Nagrod Stalinowskich blogoslawionej pamieci bulgarski biezacego miesiaca baza morska Biblioteka Miejska brori masowego razenia bulletin Office of Registration of Historical Monuments nuclear weapons Jagiellonian University Library Municipal Bank library [often used for book series] Mining Machinery Design Office Secure Savings Bank Automotive Industry Design Office Marine Design Office Military Inspection Office block of houses, residences Light Cavalry Brigade Stalin Prize Winner Series in blessed memory of (...) Bulgarian current month naval base Municipal Library weapons of mass destruction

12 b.m.w. bn BN bncz BNEP BNIB BOAR BOKN BOL BOLP BOP BOP BOP BOR BOR BORO BOS bez miejsca wydania batalion Biblioteka Narodowa batalion naprawy czölgöw Biuro Nadzoru Estetyki Produkcj i Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny Biuro Obrotu Artykulami Rolniczymi Biuro Odzysku Kabli Nieeksploatowanych Biuro Ochrony Lotnictwa Bydgoski Okreg Lasow Paristwowych Belchatowski Okreg Przemyslowy Bezpieczeristwo i Ochrona Pracy Biuro Odbudowy Portöw Biuro Ochrony Rzadu Budowa Osiedli Robotniczych Biuro Obslugi Ruchu Turystycznego Biuro Odbudowy Stolicy place of publication not indicated battalion National Library tank repair battalion Production Aesthetics Supervisory Bureau National Library - Bibliographical Institute Farm Products Sales Office Office for the Recovery of Unused Cables Air Traffic Safety Office Bydgoszcz State Forest District Belchatow Industrial District Industrial Safety Office of Port Reconstruction Personal Security Unit [for government officials] Workers Settlement Construction [Office] Tourist Service Bureau Office for the Reconstruction of Warsaw bosm. bosman petty officer

13 bosrti. sztab bosman sztabowy BOT Biuro Obslugi Turystycznej staff petty officer Tourist Service Office bot. botanika, botaniczny botany, botanical BOW Biuro Odszkodowari War Damage Woj ennych Reparations Bureau bp batalion piechoty infantry battalion bp biskup bishop BP Biuro Planowania (also given as Biuro Projektowania) Planning Office BP Biuro Polityczne Politburo bpanc brygada pancerna tank brigade BPBK Biuro Projektöw Municipal Budownictwa Komunalnego Construction Plans Office BPBM Biuro Projektöw Maritime Budownictwa Morskiego Construction Plans Office BPE BPiT BPK BPKO SA BPL BPM BPM BPNH [See "Energoprojekt"] "Almatur" Biuro Podrözy i Turystyki Bulgarska Partia Komun i styc z na Bank Polska Kasa Opieki Spölka Akcyjna Budowniczy Polski Ludowej Biuro Pokazu Mody Biuro Projektöw Miejskich Biuro Projektöw Nowej Huty Travel and Tourist Office "Almatur" Bulgarian Communist Party Polish Security Bank Joint Stock Company Builder of People's Poland [an award] Fashion Show Office Bureau of Municipal Projects Office of Plans for "Nowa Huta" [metallurgical center] 10

14 BPP BPPL BPS BPS BPZB BPZB BPZB BR br. BRE(S.A.) BRH BRiH brosz. brozp b.r.w. Budowlane Przedsiebiorstwo Powiatowe Biuro Planow Perspektywicznych Lacznosci Bratnia Pomoc Studentow Brygada Pracy Socjalistycznej Biaiostockie Przemysiowe Zjednoczenie Budowlane Bielskie Przemysiowe Zjednoczenie Budowlane Bydgoskie Przemysiowe Zjednoczenie Budowlane Bank Rolny biezacego roku Bank Rozwoju Eksportu (Spölka Akcyjna) Biuro Radcy Handlowego Bank Rzemiosla i Handlu broszura Bryg., bryg. brygada bryt. batalion rozpoznawczy bez roku wydania brytyjski Powiat Construction Enterprise Communications Long-Range Planning Office Students Fraternal Aid Socialist Labor Brigade Bialystok Industrial Construction Association Bielsko Industrial Construction Association Bydgoszcz Industrial Construction Association Agricultural Bank this year Export Development Bank (Joint Stock Company) Office of Trade Counsel Bank of Skilled Craft Industries and Trade pamphlet reconnaissance battalion year of publication not indicated brigade British 11

15 BS BS BSC BS CHMB BSI BSiPL Bank Spoldzielczy Biuro Sprzedazy Biuro Sprzedazy Ceramiki Biuro Sprzedazy i Handlowej Materialöw Budowlanych Batalion Szybkiej Interwencj i Biuro Studiow i Projektow tacznosci Cooperative Bank sales office Sales Office for Ceramics Wares Sales Office of the Building Materials Trade Center Rapid Deployment Battalion Office of Communication Research and Plans BSM BSPO BSRR BSCh Biuro Spöldzielni Mieszkaniowych Badz Sprawny do Pracy i Obrony Bialoruska Socjalistyczna Republika Radziecka bojowe srodki chemiczne b-tto brutto gross Office of Housing Cooperatives Be Fit for Work and Defense [a badge] Belorussian Soviet Socialist Republic chemical agents, chemical weapons BU Biblioteka Uniwersytecka University Librar' bud. budowa building, construction bud. budownictwo building engineering, building industry bud. budowlany builder's; building...; structural bulg. bulgarski Bulgarian BUT BUTJ BUW Biblioteka Uniwersytetu w Toruniu Biuro Urzadzeri Techniki Jadrowej Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 12 Torun University Library Nuclear Technology Equipment Bureau Library of Warsaw University

16 BUW BWA BWKZ BWP BWP BWPR BWW BZC BZCB BZN BZT BZTM Biuro Urbanistyezne Warszawy Biuro Wystaw Artystycznych Biuro Wspolpracy Kulturalnej z Zagranica Biblioteka Wydawnictw Prasy (also given as Biblioteka Wydawnictw Prasowych) bojowy woz piechoty Biuro Wydawnictw Polskiego Radia Biblioteka Wiedzy Woj skowej Bibliografia Zawartosci Czasopism Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej Biuro Zbytu Narzedzi Biochemiezne Zapotrzebowanie Tlenu Biuro Zagranicznej Turystyki Mlodziezowej "Juventur" Office for the Urban Development of Warsaw Bureau of Art Exhibitions Office of Overseas Cultural Cooperation Press Agency Library infantry fighting vehicle Polish Radio Publications Office Military Science Library Bibliography of Articles in Periodicals Building Tiles Sales Office Tool Sales Office Biochemical Oxygen Requirements Youth Foreign Travel Office "Juventur" 13

17 c c CA CAF CAF CAP CAS CAS c. at. CAW CBBMG CBIH CBK CBK CBKK CBKM CBKMiUO CBKN corka czwartek a Automatyczna na Agencja Fotograficzna ne Archiwum Filmowe ne Archiwum Paristwowe a Aptek Spolecznych na Akcja Szkoleniowa ciezar atomowy ne Archiwum Woj skowe ne Biuro Budowy Maszyn Görniczych ny Bank Informacji Handlowych ne Biuro Konstrukcyj ne Centrum Badari Kosmiczynch ne Biuro Konstrukcji Kotlöw ne Biuro Konstrukcji Maszynowych ne Biuro Konstrukcyjne Maszyn i Urzadzeri Odlewniczych ne Biuro Konstrukcyjne Narzedzi daughter Thursday automatic telephone exchange Photographic Agency Film Archives State Archives Socialized Pharmacies Center Training Course atomic weight Military Archives Office of Mining Machinery Construction Business and Commercial Data Bank Design Office Space Research Center Boiler Design Office Machinery Design Office Machinery and Foundry Eguipment Design Office Tool Design Office 14

18 CBKO CBKO CBKO CBKT CBKUB CBKUS CBKW CBLT CBOAR CBOM CBOS CBP CBPBM CBPBW CPBiSBP ne Biuro Konstrukcji Okretowych ne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek ne Biuro Kulturalno-Oswiatowe ne Biuro Konstrukcyj ne Telekomunikacji (also given as ne Biuro Konstrukcji Teletechnicznych) ne Biuro Konstrukcji Urzadzeri Budowlanych ne Biuro Konstrukcyjne Urzadzeri Sygna1i z acyj nych ne Biuro Konstrukcji Wagonöw ne Biuro Lozysk Tocznych ne Biuro Obrotu Artykulami Rolnymi ne Biuro Obrotu Maszynami Centrum Badania Opinii Spolecznej ne Biuro Planowania ne Biuro Projektöw Budownictwa Miejskiego ne Biuro Projektöw Budownictwa Wiejskiego ne Biuro Projektöw i Studiöw Budownictwa Przemyslowego 15 Ship Design Office Machine Tool Design Office Office of Culture and Education Telecommunications Design Office (also given as Telecommunications Design Office) Building Equipment Design Office Signal Equipment Design Office Office for Railroad Car Design Ball Bearings Office Agricultural Products Sales Office Machinery Sales Office Public Opinion Research Center Planning Office Office of Urban Construction Plans Office of Rural Construction Plans Office of Plans and Research in Industrial Construction

19 CBPP... CBPPW CBRPW CBSiPKol CBSiPTD CBSiPTDL CBSKol CBSPPKP CBW CBW CBWA CD cd, cd. CDD Centraine Biuro Projektöw Przemyslu. Centraine Biuro Projektöw Przemyslu Weglowego ne Biuro Rozliczeri Przemyslu Weglowego ne Biuro Studiöw i Projektöw Kolejowych ne Biuro Studiöw i Projektöw Transportu Drogowego ne Biuro Studiöw i Projektöw Transportu Drogowego i Lotniczego ne Biuro Statystyki Kolejowej ne Biuro Statystyki Przewozöw Polskich Kolei Paristwowych na Biblioteka Woj skowa ne Biuro Wystaw ne Biuro Wystaw Artystyc z nych Centrum Demokratyczne ciag dalszy ny Dom Dziecka Office of Plans in the... Industry Office of Plans in the Coal Industry Clearing Office of the Coal Industry Office of Railroad Research and Plans Office of Research and Plans for Road Transportation Office of Research and Plans for Road and Air Transportation Railroad Statistics Office Office of Statistics on Polish State Railroad Shipments Military Library Exhibitions Office Art Exhibitions Office Democratic Center [centrist discussion club, 1989] continuation; "continued" Children's House [a department store] 16

20 CDDPW CDK CDK CDM cdn, c.d.n. a Dostaw Drzewnych dla Przemyslu Weglowego ny Dom Ksiazki ny Dom Kultury ny Dom Miodziezy ciag dalszy nastapi CDN ciag Dalszy Nastapi CDT CDT CDTL CDTL CDTOF "Cebiloz" CEKOP centr. na Dyrekcja Teatröw ny Dom Towarowy ny Dom Teatröw Ludowych ny Dom Twörczosci Ludowej na Dyrekcja Teatröw, Oper i Filharmonii ne Biuro fcozysk Tocznych "Cebiloz" a Eksportu Kompletnych Obiektöw Przemyslowych centralny, centralnie "Centrofarm" a Handlu Farmaceutyc z nego Lumber Supply Office of the Coal Industry Publishing House House of Culture Youth House to be continued To Be Continued [Solidarity publication started soon after martial law was declared in 1981, later became an organization by the same name] Theaters Department Store House of People's Theaters House of People's Art Theaters, Opera Houses and Philharmonics Ball Bearings Office Foreign Trade Center for the Export of Finished Industrial Eguipment central, centrally Pharmaceutical Sales Center 17

21 Centromor "Centrosan" "Centrosprzet" "Centrowet" "Cepede" "Cepelia" CePO ceram. CEZAS CFIS CGZ CH CHAS ChAT CHC ChD a Morska Importowo-Eksportowa a Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna a Sprzetu Lekarsko-Sanitarnego a Zaopatrzenia Weterynaryj no- Zootechniczna a Importowo- Eksportowa Przemyslu Drzewnego [See CPLiA] a Poszukiwari Osöb ceramika, ceramiczny a Zaopatrzenia Szköl ny Fundusz Inwestycji Socjalnych a Gospodarki Zlomem a Handlowa a Handlu Artykulami Sportowymi Chrzescijariska Akademia Teologiczna a Handlowa Ceramiki (also given as a Handlu Ceramiki) Chrzesciaj anska Demokracj a Foreign Trade Center for Maritime Imports and Exports Pharmaceutical and Sanitary Goods Sales Center Medical and Health Protection Supply Center Veterinary and Animal Husbandry Supply Center Import- Export Office of the Wood Products Industry Office for Missing Persons ceramics, ceramic (adj.) Supply Office for Schools Social Investments Fund Agency for Scrap Metal Management Sales Center Sporting Goods Trade Center Christian Theological Academy Ceramic Products Sales Center Christian Democracy/Democrats [pre-wwii, known as "chadecki"] 18

22 ehem. CHEMAK chir. CHMB CHMN CHO CHOiW chor. CHP... CHPC CHPCh CHPD CHPE CHPH CHPM CHPO CHPP chemia, chemiczny Zjednoczenie Przemysiu Budowy Aparatury Chemicznej chirurgia, chirurgiczny a Handiowa Materialöw Budowlanych a Handiowa Metali Niezelaznych a Handlu Opalem a Handlu Owocami i Warzywami chorazy a Handiowa Przemysiu... a Handiowa Przemysiu Ceramicznego a Handiowa Przemysiu Chemicznego a Handiowa Przemysiu Drzewnego a Handiowa Przemysiu Elektrotechnicznego a Handiowa Przemysiu Hutniczego a Handiowa Przemysiu Metalowego a Handiowa Przemysiu Odziezowego a Handiowa Przemysiu Papierniczego chemistry, chemical Association of Chemical Equipment Construction Industry surgery, surgical Building Materials Sales Center Nonferrous Metals Sales Center Fuel Sales Center Fruit and Vegetable Sales Center warrant officer...industry Sales Center Ceramic Industry Sales Center Chemical Industry Sales Center Wood Products Industry Sales Center Electric Engineering Industry Sales Center Metallurgical Industry Sales Center Metalworking Industry Sales Center Clothing Industry Sales Center Paper Products Industry Sales Center 19

23 CHPS ChPTO ChRL chrzesc, CHSS ChSS CHSSS CHT ChTPD CHZ CHZiS ChZPW CIC CIDNT CIECH a HandIowa Przemyslu Skorzanego Chirisko-Polskie Towarzystwo Okretowe [SA] Chiriska Republika Ludowa chrzescij aristwo, chrzescij ariski a Handlowa Sprzetu Sportowego Chrzescij ariskie Stowarzyszenie Spoleczne a Handlowa Sprzetu Sportowego i Szkutniczego a Handlowo- Techniczna Chlopskie Towarzystwo Przyjaciol Dzieci a Handlu Zagranicznego a Handlowa Zelaza i Stali Chorzowskie Zaklady Przemyslu Weglowego Cala Izba Cywilna ny Instytut Dokumentacji Naukowo- Technicznej a Importowo- Eksportowa Chemikalii i Aparatury Chemicznej Leather Industry Sales Center Chinese-Polish Shipping Company [Joint Stock Company] People's Republic of China [use PRC] Christianity, Christian Sport Equipment Sales Center Christian Social Association [Catholic organization; changed to UChS in Feb. 1989] Sport and Boating Equipment Sales Center Technical Trade Center Peasants Society of Children's Friends Foreign Trade Agency Iron and Steel Sales Center Chorzow Coal Enterprises The Full Civil Chamber [of the Supreme Court] Institute of Scientific and Technical Documentation Import-Export Center for Chemicals and Chemical Equipment 20

24 ciesn. CIINTE CIK CINTE CIOP CIR CIS CIWF CJD CK CK CK CKBA CKK CKKF CKKP CKKR ciesnina ny Instytut Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej ny Instytut Kultury Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ny Instytut Ochrony Pracy ny Instytut Rolniczy ny Inspektorat Standaryzacj i ny Instytut Wychowania Fizycznego a Jajczarsko- Drobiarska na Komisja ny Komitet Czerwony Krzyz na Komisja Brakowania Akt na Komisja Kwalifikacyjna na Komisja Kontroli Finansowej na Komisja Kontroli Partyjnej na Komisja Kontrolno-Rewizyj na straits, narrows; sound National Institute of Scientific- Technical and Economic Information Institute of Culture Center for Scientific, Technical and Economic Information Institute of Labor Safety Agricultural Institute Inspectorate for Standardization [of imports and exports] Institute of Physical Education Egg and Poultry Center central commission Committee Red Cross [use RC] Commission for the Destruction of Records Qualification Commission Financial Auditing Commission Party Control Commission Auditing- Control Commission 21

25 CKL ckm, CKM CKO CKOS CKP CKPiW "Ruch" CK PZPR CKR CK SD CKSE CKSW CKUAP CKW CKW PPS CKZZ CKZP ny Komitet Ludowy ciezki karabin maszynowy na Komisja Odwolawcza ny Komitet Opieki Spolecznej a Kolportazu Prasy a Kolportazu Periodyköw i Wydawnictw "Ruch" ny Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Komisja Rewizyjna ny Komitet Stronnictwa Demokratyc z nego na Komisja S1ownietwa E1ektrycz nego a Krajowych Surowcöw Wlokienniczych na Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej ny Komitet Wykonawczy ny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej ny Komitet Zwiazkow Zawodowych ny Komitet Zydow w Polsce People's Committee heavy machine gun Appeals Commission Committee on Social Welfare Press Circulation Center "Ruch" Center for Publication of Periodicals and Publications Polish United Workers Party Committee Review Commission Committee of the Democratic Party Commission on Electrical Terminology Domestic Textile Raw Materials Center Commission for the Improvement of Public Administration Executive Committee Executive Committee of the Polish Socialist Party Committee of Trade Unions Committee of Jews in Poland 22

26 CLO CLPD CLPO CLPS CMB CMD CMK CMKS-W CML CMM CNOiS CN-PSL CO CO CO, CO. COBiRTK COBORU Centraine Laboratorium Optyki Centraine Laboratorium Przemyslu Drzewnego Centraine Laboratorium Przemyslu Odziezowego Centraine Laboratorium Przemyslu Szklarskiego a Materialöw Budowlanych a Maszyn Drogowych na Magistrala Kolejowa na Magistrala Kolejowa Slask-Warszawa cyfrowa maszyna liczaca a Miedzymiastowa a Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkolarstwa Centrum Naukowo- Produkcyjne Samolotow Lekkich a Odziezowa a Ogrodnicza centralne ogrzewanie ny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa ny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych Optical Laboratory Laboratory of the Wood Products Industry Laboratory of the Garment Industry Laboratory of the Glass Industry Building Materials Center Road Building Machinery Center Main Railroad Trunk Line Silesia- Warsaw Main Line computer long-distance telephone exchange Garden and Nursery Seeds Center Light Aircraft Research and Production Center Clothing Center Horticultural Center central heating National R&D Center for Railroad System Engineering National Center for Research of Crop Varieties 23

27 COBR COBRGM COBRP CODKO COGM COIK COIT COM COM COOD COP COPIA COPiOZ COSK ny Osrodek Badawczo-Rozwoj owy ny Osrodek Badawczo-Rozwoj owy Gospodarki Materialowej ny Osrodek Badawczo-Rozwoj owy Poczty ny Osrodek Doskonalenia Kadr Oswiatowych ny Osrodek Gospodarki Magazynowej ny Osrodek Informatyki Komunikacji ny Osrodek Informacji Turystycznej a Obrotu Maszynami ny Osrodek Metodyczny ny Osrodek Oswiaty Doroslych ny Okreg Przemyslowy a Obslugi Przedsiebiorstw i Instytucj i Artystycznych ny Osrodek Planowania i Organizacji Zarzadzania ny Osrodek Szkolenia Kadr National Center for Research and Development National Research and Development Center for Materials Management National Postal Research and Development Center National Center for the Advanced Training of Teaching Personnel National Center for Warehouse System Management National Center for Automatic Data Processing in the Transportation Industry Tourist Information Bureau Machinery Sales Center National Center for Methodology National Center for Adult Education Industrial District Service Center for Art Enterprises and Agencies National Center for Administrative Planning and Management National Cadre Training Center 24

28 COSP PZPR COSS cosz cou cow coz COZH CPA CPBP CPHW CPLIA, CPLiA CPN CPN CPP CPPCh ny Osrodek Szkolenia Partyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ny Osrodek Szkolenia Sportowego ny Osrodek Szkolenia Zawodowego a Odpadköw Uzytkowych ny Osrodek Werbunkowy Centrum Opieki Zdrowotnej a Obrotu Zwierzetami Hodowlanymi a Przemyslu Artystycznego ny Program Badari Podstawowych a Paristwowego Handlu Wewnetrznego a Przemyslu Ludowego i Artystycznego (also ny Zwiazek Spöldzielni Rekodziela Ludowego i Artystycznego "Cepelia") a Produkt6w Naftowych a Przemyslu Naftowego na Poradnia Przeciwgruzlicza a Prywatnego Przemyslu Chemicznego Institute for Party Training of the Polish United Workers Party Institute of Sport Training Chief Vocational Training Center Recyclable Waste Materials Center National Center for Recruitment health care center Pedigreed Animals Sales Center Office of Art Crafts Program for Basic Research State Domestic Trade Office Office of Folk and Artistic Crafts (also given as Union of Folk and Artistic Crafts Cooperative "Cepelia") Petroleum Products Center Petroleum Industry Center Tuberculosis Control Center Office of the Privately-Owned Chemical Industry 25

29 CPPS CPR CPSG CR CRF CRPD CRS CRS CRS"SCh" CRW CRZZ CS CS CSB CSI CSKF CSM CSMJ CSO a Prywatnego Przemyslu Spozywczego ny Plan Roczny ny Plan Spoleczno-Gospodarczy a Rybna a Rozpov/szechniania Filmöw na Rejestracja Przetwarzania Danych a Rolnicza Spöldzielni na Rada Spöldzielcza a Rolnicza Spöldzielni "Samopomoc Chlopska" ny Rejon Weglowy na Rada Zwiazköw Zawodowych a Spozywcöw na Szkola a Sprzetu Budownictwa a Spöldzielni Inwalidöw na Szkola Kultury Fizycznej a Spöldzielni Mieszkaniowych a Spöldzielni Mleczarsko-Jaj czarskich na Spöldzielnia Ogrodnicza Office of the Privately- Owned Food Industry National Annual Plan National Socio- Economic Plan Fish Center Center for Film Distribution Data Registry and Processing Agricultural Cooperative Center Cooperative Council Agricultural Cooperative Center of the "Peasants Mutual Aid" Coal Region Council of Trade Unions Consumer's Center School Building Equipment Center Disabled Persons Cooperatives Center School of Physical Education Office of Housing Cooperatives Dairy and Egg Cooperatives Center Gardening Cooperative 26

30 CSOP CSP CSP CSPiR CS PZPR CSR CSR CSRS CSS cssis CSS "Motozbyt" CSSMW CSS "Spolem" CST CSWiK CSW "Solidarnosc" na Szkola Oficeröw Politycznych a Spöldzielni Pracy na Szkola Partyjna a Spöldzielni Przemyslowych i Rzemieslniczych na Szkola Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej a Spöldzielni Rolniczych CzeskoSlowacka Republika CzechoSlowacka Republika Socjalistyczna a Sprzetu S amochodowego a Sprzetu Sportowego i Szkutniczego a Sprzetu Samochodowego "Motozbyt" Centrum Szkolenia Specjalistöw Marynarki Woj ennej a Spöldzielni SpoZywcöw "Spolem" a Spöldzielni Transportu a Spöldzielni Wydawniczych i Ksiegarskich a Spöldzielni Wytwörczych "Solidarnosc" School for Political [Army] Officers Labor Cooperatives Center Party School Industrial and Handicraft Industry Cooperatives Center School of the Polish United Workers Party Agricultural Cooperatives Center Czechoslovak Republic Czechoslovak Socialist Republic Automobile Equipment Center Sport and Boating Equipment Center "Motor Sales Automotive Equipment Center Navy Specialists Training Center "Spolem" Consumers Cooperatives Center Transportation Cooperatives Center Office of Publishing and Bookselling Cooperatives Office of "Solidarity" Production Cooperatives 27

31 CT CTA CTF CTO CU CUDW CUG CUGiK CUGM CUGW CUJiM CUK "Cukrohurt" CUP CUR a Tekstylna a Teatröw Amatorskich centrala telefoniczna Centrum Techniki Okretowej ny Urzad ny Urzad Drobnej Wytworczosci ny Urzad Geologii ny Urzad Geodezji i Kartografii ny Urzad Gospodarki Materialowej ny Urzad Gospodarki Wodnej ny Urzad Jakosci i Miar ny Urzad Kinematogra f i i [Nadmorska Hurtownia Wyroböw Cukierniczych] ny Urzad Planowania ny Urzad Radiofonii Textile Center Office of Amateur Theaters telephone exchange Marine Engineering Center [Ship Design & Research Center] Administration [Office, Agency] Small Scale Industries Office of Geology Geodesy and Cartography Administration Materials Management Office for Water Resources Management Office of Quality and Measurement Standards Motion Pictures Coastal Confectionary Wholesale House Planning Administration the Radio Loudspeaker Network 28

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

tens DIRECTORY OF POLISH OFFICIALS - A REFERENCE AID PB89927902 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY WASHINGTON, DC APR 89

tens DIRECTORY OF POLISH OFFICIALS - A REFERENCE AID PB89927902 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY WASHINGTON, DC APR 89 PB89927902 tens Information Is our business. DIRECTORY OF POLISH OFFICIALS - A REFERENCE AID Afipiovsd ids gubiic release Distdbiajos Cblftsosted CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY WASHINGTON, DC APR 89 jmq QUALITY-

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ MARIA NIEWIADOMA SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A. WARSZAWA 2006 1 It was a Shakespearean tragedy. What creates

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2012

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2012 Ministerstwo Finansów Ministry of Finance Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Financial Policy, Analyses and Statistics Department Polska Poland Statystyka Finansów Sektora Instytucji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Welcome! >> 1. Dear Student,

Welcome! >> 1. Dear Student, Welcome! >> 1 Dear Student, Poland has been participating in SOCRATES-Erasmus since 1998. More than 200 Polish universities take part in the programme now and co-operate with around 1300 European universities.

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Wydział Handlowy przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej tel.:(+4822) 6293446 : tem@ukraineemb.pl Warszawa, lipiec 2010 r. ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Czerkaska Rada Obwodowa szuka

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKOW KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 WARSZAWA WARSAW 2013 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE STATISTICAL

Bardziej szczegółowo