WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu POLITYKA SĄSIEDZTWA A ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY TERENÓW W OBRĘBIE ZEWNĘTRZNEJ, WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja: Bogdan Kawałko Mieczysław Kowerski Zamość, sierpień

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Paweł Dec, Railway connections between Western and Eastern Europe compared with east - west cooperation...4 Agnieszka Terlecka, Ukraina, bardziej na Wschód czy na Zachód?...12 Mariya Kravcova, Poland after joining...15 Magdalena Jagieła, Program Socrates jako szansa na pogłębienietoŝsamości Europejczyków...16 Ewa Kwiatkowska, Komunikacja i współpraca młodzieŝy szansą na Europę bez granic...20 Patrycja Bartula, MoŜliwości rozwoju współpracy turystycznej pogranicza polsko-ukraińskiego...26 Ewelina Kaczmarska, Polityka celna i współpraca transgraniczna Polski z krajami zza wschodniej granicy...34 Barbara Kolbus, Praktyka aplikacji europejskich programów wsparcia w polsko ukraińskiej współpracy transgranicznej...39 Транскордонне співробітництво між Україною та Польщею...47 Anna Pietkiewicz, Korupcja uwarunkowania i próby przeciwdziałania. Polska na tle krajów Unii Europejskiej...50 Renata Stepuch, Wybrane problemy funkcjonowania słuŝb celnych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej...56 Andrij Kornijczuk, Problemy finansowania rewitalizacji substancji zabytkowych z udziałem funduszy UE na przykładzie Zamościa...69 Ewelina Włodarczyk, Promocja ofert usług hotelarsko turystycznych w regionie transgranicznym na przykładzie hotelu Orbis Zamojski oraz Hotelu Styl w śółkwi...77 Piotr MAkowiecki, Próba oceny efektywności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce...83 Diana Konopka, Przystąpienie Polski do strefy euro oczekiwania i zagroŝenia

3 WPROWADZENIE Tematem przewodnim Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, która odbyła się 25 maja 2007 roku była Polityka sąsiedztwa a rozwój społeczno gospodarczy krajów w obrębie zewnętrznej, wschodniej granicy UE. Gościem honorowym sesji był poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Zbigniew Zaleski, który wygłosił wykład Pt. Granica na Bugu pomostem rozwoju regionu. Sesja Studenckich Kół Naukowych została zorganizowana przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu Problematyka sąsiedztwa i rozwój współpracy transgranicznej w kontekście wschodniej, zewnętrznej granicy UE i wynikających stąd wyzwań i implikacji jest niezwykle istotna dla kształtowania świadomości, wiedzy, zachowań młodych ludzi zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, kulturowym jak i gospodarczym. W tym kontekście zorganizowana przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Integracji Międzynarodowej WSZiA, umoŝliwiła wymianę myśli, doświadczeń, poglądów jak i prezentację dorobku studentów róŝnych kierunków z następujących środowisk i uczelni: Politechniki Lubelskiej WyŜszej Szkoły Handlowej w Radomiu Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki, Łuckiego Poństwowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku oraz Uniwersytetu Lwowskiego i WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zawarte w niniejszej publikacji prace będące rezultatem konferencji wyznaczają drogę ich autorom oraz uczestnikom w kierunku własnego rozwoju naukowego, działalności międzynarodowej oraz promocji porozumienia i dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej. Świadczy o tym chociaŝby podejmowana tematyka, dokonane analizy, zidentyfikowane problemy, sformułowane oceny i wnioski, które autorzy opracowań zawarli w swoich wystąpieniach i materiałach. Bogdan Kawałko Dyrektor Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu Zamość, maj 2007 Mieczysław Kowerski Prorektor ds. nauczania 3

4 Paweł Dec 1 RAILWAY CONNECTIONS BETWEEN WESTERN AND EASTERN EUROPE COMPARED WITH EAST - WEST COOPERATION 1. Introduction In my report I will discuss transborder cooperation in Eastern extreme limits of European Union. All these facts and conclusions are based on the example of railway transportation market and my own researches during my internship in one of the most important and the biggest Belgian company which transports goods to Eastern Europe. Transport market is worth comparing when we want to get to know something about cooperation and regional collaboration between Western and Eastern Europe, especially in European Union borders. In transportation there can be seen the best differences between various eastern and western Europe countries, stipulations and conditions of railways. 2. My research ways At the very beginning I knew that the aim of my project was to find the best rail connection from the Netherlands to Russia, exactly to city called Vladimir, further to east after Moscow. Company wants to introduce into live project to transport forty 45 HC (high cube) containers per week. With this are connected more researches that it could be imagined. Finding on the map rail infrastructure in Poland and further to the east is not enough. Here I will try to tell everything about what I find out during my researches. The essence of my work was to find the best rail connection, so to start well I looked for the information about rail infrastructure in Poland, especially maps of the electric railways. I was looking for only electric railways, because Centrum has rent electric locomotive to rail transport to East (electric is cheaper than diesel). When I had a map, the only important thing to do was finding strategic cities and places in Poland. Strategic cities mean cities where Centrum transport a lot since they send their goods to Poland, choose the biggest recipients places and arrange them from the biggest to the smallest ones. And then not so easy thing how to subordinate these places to arrangement of electric railways? How to choose the best way? It is linked also with what country in East (Latvia and Lithuania, Belarus or maybe Ukraine) the train should follow to go to Russia. But I checked all three possibilities and marked three possible ways in Poland to go to Russia. Here there is no necessity to have detailed description of railway infrastructure in Russia, because the biggest barriers are in Polish Ukrainian, Belarusian or Lithuanian border. Further in East Europe there are not any barriers apart from some in the destination point of delivery Vladimir Station but that is not the problem for this report. The next my duty was to check infrastructure in Poland and Russia, look for the best developed places and the best country to go to Russia. All these researches are linked with looking for companies to cooperate with in Poland. It is because further from Poland in East there are only broad gauge trucks for rail, and in Poland there are normal gage trucks (normal gauge has 1435mm, broad gauge has 1520mm). In addition to this, there is necessity to shift the containers from normal to broad gauge trucks to go further to East. There is no other way out. On the Polish cross-border point there work few companies whose activity is to shift from normal to broad gauge trucks, there are also carriers further to East, so there is possibility to cooperate with them. There were some difficulties with researches in Ukraine, Belarus and Russia. Often in the internet some companies had not English version of their websites. Unfortunately I do not know Russian or even Ukrainian language, so there was no way to get to know what is in these websites, although it could be important. Other difficulties were with that I should prepare three possible projects to go to Russia, at the beginning I didn`t know that and I have to admit I was surprised when I got to know it. It was difficult to find information about rail infrastructure in Russia, maybe because not many people are interested in that there and perhaps because it has not been worked out yet. Another thing which I had to do was getting information about the costs of transportation on broad gauge trucks, when there was possibility to cooperate with some companies. I had to check their offers and aroused their interest in (Belgia) 1 Student II roku kierunku Ekonomia. Praca została przygotowana podczas studiów odbytych w ramach Programu Erasmus Socrates w Katholieke Hogeschool Limburg 4

5 cooperation with Centrum. I made a lot of phone calls, mails, I also communicated in other ways and talk. All these activities was designed to get as much information from them as possible. Next (I have to admit maybe most difficult) my duty was to find companies or products which can be exported or imported from Russia to Netherlands, or from Russia to Poland or even from Netherlands to Russia, all possibilities. I had to look for companies in 300 km circle from Moscow which export something on large scale to West Europe, even to Ukraine or Belarus or Poland, it would be desirable if it was direct to Germany or the Netherlands Railway infrastructure in Poland Generally rail in Poland is at good level of development. We have more than km of railways and we are on 16th top place in the world. Density of Polish railways is 7 km per 100km 2 (that classified Poland on 5th place in Europe). Unfortunately only 1% of our rail infrastructure is used for passenger transport, and only 2.5% for freight transport. This is not much especially when we compare it with Japan railways (more than 10% constitutes passenger rails) Russia railways (more than 14% constitutes freight transport) or even Lithuania (more than 10% constitutes freight transport). The share of rail freight transport in Poland in total modal structure is only 34 percent (we can compare it with Lithuania where this indicator is on the 49% level, and I guess in Russia is even higher) 3. In Poland, despite the fact that the country is the biggest among new members of European Union, rail infrastructure is not well developed. Although we have many railways, there are a few railways at good condition and this affects at speed and frequency of transport. In industrial regions (for instance Slask region) 51% of railways are electrified (at country scale there are 49% of electric railways). In Poland in comparison with other European countries costs of rail maintenance are much higher and bad conditions affect at traffic quality. Most important to me during my researches was to find electric railways in Poland, because only that could be a base for me. Almost half of total railways in Poland are electrified, so there was always some possibility to find the best for Centrum Transport project. When I found the map of electric railway, I had to compare it with the map of the most important loading and unloading places in Poland, paying particular attention to the most important places and places where they transport a lot. The most important unloading places in Poland are located near Katowice, Warsaw and Bydgoszcz. The most important loading places are located mostly near Wrocław and Poznań. For me important places are to load, when the train will come back from the East Polish border, to take backloads from Poland to the Netherlands. When both electrified ways and loading/unloading places are on one map, it is almost done. Then I just had to choose possible few ways in Poland which are close to strategic points there. I choose three possible ways, because it depends on which country train will be sent. 2www.pkp.pl 3 Statistical Yearbook, Transport Activity results in 2005, Central Statistical Office, Warsaw

6 Map 1. Map. 1 The most important to Centrum transport loading and unloading places in comparison with electric railways in Poland. Source: self-elaboration Rail infrastructure in Lithuania and Latvia The railways in Lithuania suffer because of strong competition from the buses which use the complex road infrastructure very well. Moreover there are gigantic, repeated steps out over employment phenomenon. The popularity of the rail transport in Lithuania is very small, and year by year it is smaller; it is the smallest in Europe. In this country rail is mostly used for passenger transport, freight transport is really small there. This is also supported by the fact that I had difficulty with finding any information about Lithuanian railways, even on the official website. However, when we will look for rails in Latvia, we will see that Latvian railways are much better than Polish ones, and its popularity is higher than in Poland. Rails in Latvia are relatively young and nowadays there are six active official hauliers. Density of population in Latvia is 3.5 times smaller than in Poland, but length of railways is 2331 km (258 km electric railways), as we can see total length is bigger than in Poland 2. Despite that railways in Latvia are quite good, there is still problem to go to Latvia through Lithuania, where railways are really bad. This argument shows that there was no sense to look for connections to Russia through Lithuania and Latvia. There was one more reason to do that. In Poland there was no electric connection direct to Polish Lithuanian border. The main electric railways to north east Poland were only in one case to Polish Belarusian border or in other case to Elk city, some about 100 to 150 km from the border with Lithuania. 5 6

7 Map 2. Rail infrastructure in Lithuania Source: Map 3. Rail infrastructure in Latvia. Source: Rail infrastructure in Belarus Belarusian railways deserve much attention, because it is really possible way of transport (and the shortest way) to Russia. So there is strong necessity to know well rail infrastructure from there. The advantageous geopolitical location of the Republic of Belarus predetermined role of its railway as pivotal transport crossroad on the way from Western and Central European countries to Russia and Asian countries (East-West direction). It is worth to know (important advantage) that two pan-european transport corridors lie via Belarus: Berlin - Brest - Minsk - Moscow - Nizhny Novgorod (Crete corridor II) and two branches of Crete corridor IX (less important in my case). 7

8 Map 4. International transport corridors in Europe. Source: Engineering and technical characteristics of Belarusian trunk railway that is a part of international transport corridor should correspond to European requirements. Therefore further development of the railway is aimed at modernization of infrastructure that will increase train speed and improve quality of services rendered by the Belarusian Railway. In general, the railway has quite high-traffic capacity and technical equipment for providing the entire complex of carriage services which mostly comply with international standards. It has to be said that rail in Belarus is more important and in better condition than for instance in Latvia and Lithuania. The fact that, via Belarus lies international transport corridor, shows that many countries in Western Europe transport their goods exactly through Belarus, and as we can predict there is high frequency of freight traffic. As I said earlier between Poland and Belarus or Ukraine or Lithuania there is the difference between width of gauges. The Belarusian Railway is located at the meeting point of different width of gauges, it has rather developed infrastructure at Polish-Belarusian border crossings at its disposal. The Railway is able to process all types of cargos. At present overload capacities of the Belarusian Railway have sufficient reserves for increasing low traffic by % 8. So I have seen the potential in Belarusian Railways, especially because it is the shortest way to Russia. The most important and the biggest freight railway passage with Poland and Belarus is situated in Brest (Brest is Ukrainian city, in Polish side on the border is Terespol city, so this is Brest Terespol railway passage). This is also the only possibility what I considered to go to. Many of Polish transport companies work just there. The Railway is actively improving quality and developing range of services rendered to cargo owners in order to provide door-to-door delivery. Even today most of railway terminals offer cargo delivery by motor transport of the railway railway station consignee depot and back. The system of full complex client services that provides full process of customs clearing as well as all railway operations of cargo dispatch and receipt and delivery of cargos by motor transport of the railway is enabled at the main railway terminals among others also Brest. Although the railway companies offer that I also was looking for private companies to rent carriages and organize transport to Russia, because private offers are more competitive Rail infrastructure in Ukraine 8 Fularz A., Annals of Polish railway Statistics,

9 Ukraine, during my researches, was nice alternative way to transport to Russia, it has new possibilities and new advantages. Ukraine has also well developed railways, total length of it is almost km, there are also thousand railway stations, trans-shipment stations, garages for locomotives and carriages. However, still the biggest share in freight transport has road transport (69%) and then rail transport (but there is only 16%). Density of railways there is 38km per km (what is not so good), but Ukraine has at once disposal almost freight carriages (when total demand is some about ) 3. Map 5. Rail infrastructure in Belarus. Source: There is lack of trains combustion day coach and electric locomotive engines simultaneously. Track age is the best developed in Donbas as well as on Przydnieprze Region. From Kijow railways branches in every further way. I find direct way from Polish border to Kijow and from that place there are a lot of possibilities to go direct to Moscow, so rail system is well developed as well in Ukraine as in Russia. Nevertheless, there is small disadvantage in comparison with Belarus: in Ukraine there is no international transport corridor. Although way to Russia through Ukraine is longer than through Belarus, this possibility has also advantages (I will write about it later). Ukraine in contrast to Belarus has a lot of useless railway passages which can be used for freight transport. Two biggest and most important passages are: in Dorohusk and a bit lower on the map Przemysl Transport through Latvia and Lithuania After analyzing infrastructure of rails in Latvia and Lithuania I had general vision of conditions and developing rails in those countries. To estimate if those countries are worth sending there train through, not only infrastructure condition I was watching for. Infrastructure is only part of all researches and I could make decision only base on it. Market analysis in Lithuania and Latvia was not so advanced, because after introductory researches I knew that this way is the worst option and the least attractive for transportation. Even just on the border because Lithuania and Latvia have broad gauge trucks there were difficulties. Rail system is not so developed in those countries, so in result on the Polish Lithuanian border was not enough equipment to shift up from normal to broad gauge our containers. Firstly there will be delays, secondly there will be difficulties with organizing so many broad gauge platforms for our containers. Advantages of transport through Latvia and Lithuania: Less risk of corruption or stealing cases (but never know) Disadvantages of transport through Latvia and Lithuania: No electric rail connection in Poland to border passage (Mockawa Trakiszki) No electric rail in Latvia neither in Lithuania 9

10 Not enough equipment to shift from one train to other (it takes more time on the border) Longer way (and no electric ways more expensive) Poor rail infrastructure and quality Have to cross one more border (Latvia, possible additional delays, more formalities) Less traffic frequently (not adjusted ways, no transeuropean corridors) Less carriers to cooperate with Takes more time Above composition shows that way through Latvia and Lithuania is not good solution and it is not worth further research. That is the reason why I did not look for potential companies to cooperate with or look for different offers on the transportation market. Neither Lithuanian nor Latvian rail market is not attractive to invest on them, for this reason most of countries which transport to Eastern Europe try to avoid transport through those countries Transport through Belarus As I told earlier transport through Belarus has a few possible solutions and possibilities. Belarus was the first country I researched. This simple, the shortest way almost seems to be the best, that is the reason why it is worth checking at very beginning. I have to admit that most Polish (but not only Polish) transport companies are transporting to Russia via Belarus. Belarusian railway infrastructure is also well developed, railway passages are adjusted to broad range of transshipments. All these factors makes that customs formalities could be a bit difficult, long and complicated. This is worth explaining. As I told Brest is well developed terminal and there could be organized all processes needed to go past Belarus and even to Russia. The Railway processes shipping documents according to agreement with cargo owners, renders customs services, cargo handling operations, storage operations including storage of goods. Storage facilities in Brest (covered storehouse and esplanade) allow placing tons of different cargos in temporary storage warehouse in the customs regime 10. The Railway possesses a large park of containers in order to satisfy requirements of Belarusian cargo consignors as well as foreign companies while carrying out transportation from European countries via Belarus to CIS and Asian countries. Of course all of us know that there is difference between for instance Polish and Belarusian (or rest of Eastern countries) rail gauge (1430 mm normal and 1530 mm broad gauge). The transshipment tracks for transshipment of corn cargos from 1435 mm gauge wagons to 1530 mm gauge wagons are equipped with Noria loading elevators. Belarusian Railway offers services of inter-modal transportation to Western Europe in cooperation with Brestvneshtrans company that has a transshipment terminal that is 5 km from the Belarusian-Polish border at its disposal. They offer combined truck & railway transportation with delivery to the warehouse of consignor. It should be emphasized that not only Belarusian railways offer inter-modal transportation, there are much more private companies with these offers, as well as in Poland and Belarus. During the transshipment process the quantity and quality of goods is controlled all day long by experts from Belarusian Chamber of Commerce. According to the wish of a consignor cargo can be stored in the mode of temporary storage warehouse and bonded warehouse and further delivered to a consignee according to the time table and in needed quantities. The transshipment is realized on open sites and in covered storehouses with adherence to needed temperature regime for perishable cargos from 0 C and higher Transport through Ukraine As I told earlier there is nice opportunity when transporting through Ukraine. Transshipment in Slawkow terminal in Poland means no necessity of transshipment on the Polish-Ukrainian border. So there is less possibility of delays and menace of missing broad gauge carriages than when transshipment will be normally on the railway passage. After the transshipment in Slawkow train goes to railway passage in Grodek (in Bug Bridge, official name of passage and place is Hrubieszow/Izow) and then direct from Ukraine to Vladimir. Of course the way is longer than through Belarus, but perhaps safer (I mean cases of corruption and stealing). Advantages of transport through Ukraine: safer way way back is in Poland near the most important places

11 shift to broad gauge tracks is in Poland Disadvantages of transport through Ukraine: longer way to Russia higher costs (through Belarus is 996 euro in one case, but the price is between 900 and 2000 euro, through Ukraine is 1798 euro per full container) possibility of delays in Slawkow terminal (missing carriages) electric locomotive deliver only to Slawkow (further is diesel, so higher costs) necessity of cooperation to rent narrow broad gauge locomotive from Slawkow Main to Slawkow South it takes more than 5 days I found and encouraged company to cooperation with Centrum Transport to transport through Ukraine. Polzug Intermodal Transport offered for their services 1798 euro per container. That offer is when transshipment is in Slawkow and price includes all costs on way from Slawkow to Vladimir. 3. Summary My researches showed, in my opinion, the best way of transport goods by containerized train from the Netherlands to Russia. After precise, careful and scrupulous researches designed to find the best way (rail connection), I found a few nice opportunities. It seems to appear that the way through Belarus can be the best connection because it is the shortest. However, it does not have to be true. Perhaps, officially it seems to be the best and the shortest way but after careful research I discovered other nice opportunities. To my mind, good solution could be transport (from Polish Belarusian border) not in the containers but in special closed carriages. This way of transportation (especially through Belarus) could counteract the cases of stealing or corruption (which sometimes appear). After all researches I know that way of transport to Russia definitely should not lead through Latvia and Lithuania. This is less effective and attractive way. This opinion is also supported by the fact that there are few companies which in transport to Russia use the way through Latvia and Lithuania. Actually I did not find that kind of companies. I think the most effective and attractive opportunity of transport is to choose specific way in Poland when train goes through Ukraine. There is no necessity of transshipment containers form normal to broad gauge trucks on the rail passage (in normal case in Przemyśl city on the Polish border with Ukraine). The management of broad gauge truck in Poland, who is engaged in international and intermodal transport especially to Eastern Europe, in one of their offers to Centrum Transport gives nice opportunity not to do transshipment on the border, but in middle south Poland. While using broad gauge trucks there can be organized transport just from Sławków terminal (near Katowice) direct to Ukrainian border and then further to Russia without any stops (except for the stop in rail passage near Hrubieszow, in this way it will be shorter than if there will be necessity to shift containers to broad gauge trucks). All those researches show that cooperation in transport part of market could be realized and any cooperation with west and east companies or branch offices when organize transport to East Europe (even when there are some difficulties) could be executed. 11

12 Agnieszka Terlecka 1 UKRAINA, BARDZIEJ NA WSCHÓD CZY NA ZACHÓD? Ukraina w grudniu 2004 roku dokonała strategicznego wyboru. W wolnych i demokratycznych wyborach prezydenckich naród ukraiński wybrał wolność i demokrację, określił kierunek w którym ma zmierzać kraj. Ukraińcy wybrali drogę na Zachód. Zbigniew Brzeziński w 1991 roku dostrzegł w uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości jedno z trzech najwaŝniejszych wydarzeń o charakterze geopolitycznym w Europie w XX wieku, zaś Javier Solana w 1996 roku, wtedy jeszcze sekretarz generalny NATO, stwierdził, Ŝe Ukraina ma do odegrania absolutnie unikalną rolę w zapewnianiu stabilizacji w Europie. 2 Suwerenna Ukraina stanowi bardzo waŝne ogniwo, mające wpływ na przyszły kształt bezpieczeństwa europejskiego, na stabilizację sytuacji w regionie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Ukraina była mocarstwem atomowym, stanowiła potencjalne źródło zagroŝenia w przypadku destabilizacji. Po podpisaniu przez Kijów traktatu o nieprofilacji w 1994 roku, wywieziono z Ukrainy do Rosji ostatnie głowice, przez co Ukraina stała się eksporterem bezpieczeństwa na Zachód. Jak długo pozostaje wolna i niepodległa, tak długo odrodzenie imperium rosyjskiego nie jest moŝliwe. Stosunek Rosji do wolnej, demokratycznej Ukrainy jest dzisiaj probierzem stopnia zrozumienia rosyjskich elit dla wartości demokratycznych oraz prawa jej sąsiadów do samostanowienia. Rzeczywista, a nie tylko formalna niepodległość Ukrainy i perspektywa związania się Kijowa z Zachodem, stanowi wyzwanie dla Kremla i konieczność znalezienia odpowiedzi na pytanie czym ma być Rosja. 3 Ukraina będąca państwem stabilnym, demokratycznym, silna gospodarczo to odpowiedni i bardzo poŝądany dziś partner dla Unii Europejskiej na Wschodzie. Budowanie związków Ukrainy z Unią Europejską nie moŝe być postrzegane jako przeciwwaga dla związków Ukrainy z Federacją Rosyjską. W kształtowaniu strategicznego partnerstwa Zachodu z Rosją, w oparciu o poszanowanie zasady demokracji i samostanowienia, właśnie współpraca ukraińsko-rosyjska moŝe odegrać waŝną rolę. Budowanie demokracji w warunkach ukraińskich to proces trudny i wymagający czasu. Celem polityki zagranicznej Ukrainy jest nie tylko zbliŝenie, ale wejście do Unii Europejskiej i członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO, który jest jednym z filarów systemu bezpieczeństwa europejskiego. Proces włączenia państwa do Sojuszu wymaga spełnienia określonych warunków w sferze politycznej, społecznej, wojskowej i gospodarczej. Przystąpienie do Unii Europejskiej to proces dostosowania Ukrainy do kryteriów i wymogów Unii pod względem politycznym, prawnym i ekonomicznym, proces czasochłonny i trudniejszy w realizacji. Ukraina w nowej sytuacji politycznej dokonała jasnego, jednoznacznego wyboru prozachodniego. Integracja europejska i dąŝenie do struktur obronnych euroatlantyckich traktuje się na Ukrainie jako jeden proces. Obowiązuje tu pojęcie integracja euroatlantycka zarówno w opinii publicznej jak i w niektórych kręgach politycznych, a w istocie są to dwa odrębne, chociaŝ postępujące równolegle procesy. Perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej jest na razie odległa i trudna w realizacji. Unia musi przyznać gospodarce Ukrainy status gospodarki rynkowej, wdroŝyć kryteria kopenhaskie. NaleŜy wynegocjować umowy o wolnym handlu, z sukcesem przejść wewnętrzną transformację, dopiero moŝna negocjować o członkostwie w Unii, przyszłość negocjacji moŝe trwać kilka lat. Realizacja podstawowych kierunków i celów ukraińskiej polityki zagranicznej nie będzie łatwa. Unia Europejska, po szoku rozszerzenia o 10 nowych krajów w roku 2004 i po uznaniu za kraje kandydackie Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Turcji, nie chce nawet słyszeć o kolejnych kandydatach do członkostwa. Nie jest skłonna do powtórzenia wobec nich zapisów ze swoich podstawowych dokumentów, z których jasno wynika, Ŝe członkiem Unii moŝe stać się kaŝdy kraj europejski, jeśli tylko spełni kryteria zwane kopenhaskimi. 4 1 Studentka II roku Stosunków Międzynarodowych. Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Społecznej i Marketingu WyŜszej Szkoły Handlowej w Radomiu 2 3 cyt. 4 cyt. 12

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 W świąteczne dni bliskości, radości, ciepła, życzy Redakcja Serdeczne życzenia radosnych, pełnych ciepłych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w bankowości

Temat numeru Rekrutacja w bankowości październik (45) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w bankowości Wieści z zagranicy CEE Rekruter focus on Lithuania O tym się mówi Oko na Łódź! Świat HR Najskuteczniejsze metody rekrutacji w bankowości

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo