Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group"

Transkrypt

1 Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007

2

3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. PKP CARGO S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Polskie Line Kolejowe S.A. PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Dane teleadresowe Spółek Grupy PKP Przedstawicielstwa PKP S.A Foreword by Chairman of the Supervisory Board of PKP JSC Foreword by President ot the Management Board of PKP JSC Authorities of PKP JSC PKP Group Polish State Railways Joint Stock Company (PKP JSC) PKP Intercity Ltd PKP Regional Services Ltd PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd PKP CARGO JSC PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd PKP Polish Railway Lines JSC PKP Power Engineering Ltd PKP Information Technology Ltd Railway Telecommunication Ltd Companies Contact Data PKP Group Representations of PKP JSC 1

4 Szanowni Państwo Ladies and Gentlemen Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęta przez Radę Ministrów Strategia dla transportu kolejowego do 2013 roku wskazuje główne kierunki przekształceń w Grupie PKP i cel, jaki stawia PKP S.A. Skarb Państwa. The Strategy for Rail Transport until 2013 prepred by the Ministry of Infrastructure and approved by the Council of Ministers indicated the main transformation directions within the PKP Group (Grupa PKP) and the objective set by the State Treasure for PKP S.A. Przekształcenia majątkowe oraz restrukturyzacja finansowa PKP S.A. i Grupy PKP były priorytetowym celem właściciela PKP S.A. Skarbu Państwa w 2007 r. Aktywność Rady Nadzorczej skupiała się na realizacji rządowej strategii. The asset transformations and the financial restructuring of PKP S.A. and the PKP Group were the main priorities of the owner of PKP S.A., i.e. the State Treasure in The primary activities of the Supervisory Board were focused predominantly on the execution of the government strategies. Stabilizacja i restrukturyzacja finansowa spółek Grupy PKP będą kontynuowane w roku 2008 oraz latach następnych i staną się podstawą rozpoczęcia przekształceń własnościowych. The stability and financial restructuring of the companies within the PKP Group will be continued in 2008 and the following periods and they will become the starting basis of the ownership transformations. Z poważaniem Yours sincerely Krzysztof Opawski Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. Krzysztof Opawski Chairman of the Supervisory Board of Polish State Railways JSC 2

5 Szanowni Państwo Ladies and Gentlemen Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Grupy Polskie Koleje Państwowe. Na kolejnych stronach Raportu prezentujemy informacje o najważniejszych wydarzeniach, wynikach i działalności spółek tworzących Grupę PKP. I here present the Annual Report of the Grupa Polskie Koleje Państwowe (PKP Group). The following pages provide information on the most important news, results, and activities of the PKP Group companies. Okres prezentowany w poniższym Raporcie był jednym z najważniejszych od czasu reformy Grupy PKP w 2001 roku z kilku powodów. For a variety of reasons, the period described in the Report that follows has been one of the most important since the reforms of the PKP Group in W kwietniu Rada Ministrów przyjęła Strategię dla Transportu Kolejowego do 2013 roku. Strategia określa dalszą drogę trwającej restrukturyzacji i docelowy kształt Grupy PKP. Strategiczne kierunki wyznaczone przez ten dokument to usamorządowienie PKP Przewozy Regionalne, prywatyzacja PKP Intercity S.A. i PKP CARGO S.A. oraz zapewnienie funduszy na rosnące inwestycje kolejowe. In April 2007, the Council of Ministers accepted The Strategy for the rail transport until It describes the long term restructuring and specific objectives of the PKP Group. The strategy outlined in this document is to municipalize PKP Przewozy Regionalne, privatize PKP Intercity S.A. and PKP CARGO S.A., together with securing finance to increase investment in the rail network. W 2007 roku Grupa PKP przewiozła po raz kolejny więcej pasażerów. Z usług przewoźników Grupy skorzystało blisko 226 milionów pasażerów prawie o 7 milionów więcej niż przed rokiem. In 2007, the PKP Group transported a greater number of passengers for another successive year. The Group carried closely 226 million passengers almost 7 million more than in the previous year. Trudna sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych, spowodowana różnicami w kosztach dostępu do dróg asfaltowych i kolejowych w Polsce, wpłynęła na spadek masy przewożonych towarów przez największego przewoźnika towarowego Grupy PKP. A difficult situation in the freight services market for the rail industry, caused by the competitive advantages of the road haulage industry, has resulted in a decrease of the mass of the goods carried by the largest carrier in the PKP Group. Dwanaście miesięcy 2007 roku były rekordowe pod względem wydatków Grupy PKP na inwestycje 3,6 mld złotych, blisko dwukrotnie więcej niż w 2006 roku. Fundusze na ten cel pochodzą z funduszy Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz środków własnych Grupy PKP. The twelve months of 2007 saw a record investment in the PKP Group 3.6 billion zlotys almost twice that of This increase was funded by the European Union, the State Budget, and by the PKP Group itself. Składam poniższy Raport na Państwa ręce wierząc, że nasze pociągi sposób na przemieszczanie się szybko, bezpiecznie, ekologicznie i tanio są synonimem nowoczesności i wygody w codziennym życiu każdego z nas. I present the following Report and believe that our trains our method of transport is synonymous with speed, safety, ecological responsibility and economy, and that they represent the modernity and comfort in everyday life for all. Z poważaniem Yours sincerely Andrzej Wach Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A. Andrzej Wach President of the Management Board Polish State Railways JSC 3

6 Zarząd Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Management Board of Polish State Railways Joint Stock Company ZARZĄD PKP S.A. / Management Board of PKP JSC w 2008 roku: / in 2008: Andrzej Wach Maria Wasiak Paweł Pieśniewski Tomasz Pałaszewski Paweł Olczyk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Management Board, Director General Członek Zarządu Dyrektor Promocji i Spraw Społecznych Member of the Management Board, Director for Promotion and Social Affairs Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of the Management Board, Financial Director Członek Zarządu Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji (od r. do r.) Member of the Management Board, Director for Owner s Supervision and Privatization (after to r.) Członek Zarządu Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami Member of the Management Board, Director for Real Estate Administration Tomasz Pałaszewski Andrzej Wach Paweł Pieśniewski Maria Wasiak Paweł Olczyk

7 ZARZĄD PKP S.A. / Management Board of PKP JSC w roku 2007 w skład Zarządu PKP S.A. wchodzili: in 2007, the Management Board of PKP JSC consisted of: Andrzej Wach Maria Wasiak Jerzy Marciniak Arkadiusz Olewnik Jarosław Adwent Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Management Board, Director General Członek Zarządu Dyrektor Promocji i Spraw Społecznych Member of the Management Board, Director for Promotion and Social Affairs Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of the Management Board, Financial Director Członek Zarządu Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji (do r.) Member of the Management Board, Director for Owner s Supervision and Privatization (until ) Członek Zarządu Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami Member of the Management Board, Director for Real Estate Administration RADA NADZORCZA PKP S.A. / SUPERVISORY BOARD OF PKP JSC w roku 2007 w skład Rady Nadzorczej PKP S.A. wchodzili: in 2007, the Supervisory Board of PKP JSC consisted of: od dnia 1 stycznia 2007 r.: after 1 January 2007: Wojciech Balczun Przewodniczący Rady Chairman of the Board Jacek Barylski Marek Kozłowski Juliusz Engelhardt Paweł Kuglarz Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Henryk Sikora od dnia 17 grudnia 2007 r.: after 17 December 2007: Krzysztof Opawski Przewodniczący Rady Chairman of the Board Jacek Barylski Paweł Dziwisz Marek Kozłowski Juliusz Engelhardt Paweł Kuglarz Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Henryk Sikora od dnia 21 grudnia 2007 r.: after 17 December 2007: Krzysztof Opawski Przewodniczący Rady Chairman of the Board Jacek Barylski Paweł Dziwisz Marek Kozłowski Paweł Kuglarz Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Henryk Sikora 5

8 Grupa PKP powstała w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Tworzy ją dziesięć spółek, których zakres prowadzonej działalności obejmuje najważniejsze obszary funkcjonowania kolei w Polsce, a wyniki tej działalności podlegają konsolidacji finansowej. W roku 2007 Grupę PKP tworzyły następujące spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) Spółka dominująca oraz spółki zależne: PKP CARGO S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (PKP LHS) PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. PKP Intercity S.A. (zmiana formy prawnej ze Sp. z o.o. na S.A. nastąpiła r.) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (PKP SKM) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) The PKP Group was formed in 2001 in result of the restructuring of the State-Owned Enterprise Polskie Koleje Państwowe (Polish State Railways- PKP S.A.). The Group is made of ten companies whose main area of activity covers the major areas of railway operation in Poland and the results of such activity are subject to financial consolidation. In 2007 the Group was comprised of the companies included in the consolidated financial statement: PKP S.A. - the Parent Company: and the subsidiaries: PKP CARGO Joint Stock Company (PKP CARGO S.A.) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (PKP LHS) PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. PKP Intercity S.A. (a change of the legal status from a limited liability company into a joint stock company on 2 January 2008) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (PKP SKM) 6

9 PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (wyniki spółki włączone do sprawozdania skonsolidowanego obejmują okres 9 miesięcy 2007 r.). Od października 2007 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (PKP WKD) z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim nie należy już do Grupy PKP lecz do Konsorcjum Samorządowego, w skład którego wchodzą: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz 6 gmin leżących na trasie PKP WKD. Podstawowym przedmiotem działalności spółek objętych konsolidacją jest krajowy i międzynarodowy kolejowy prze- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Joint Stock Company (PKP PLK S.A.) PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (the company s results included in the consolidated financial statements cover 9 months of 2007). Since October 2007 PKP Warsaw Commuter Rail Sp. z o.o. (PKP WKD) with its seat in Grodzisk Mazowiecki has not been a subsidiary of the PKP Group bu the the Self-Government Consortium composed of Local Government of Mazowieckie Voivodeship, the Capital City of Warsaw and 6 gminas located on the route of PKP WKD. wóz osób i rzeczy, świadczenie usług związanych z przewozem, prowadzenie usług logistycznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, zarządzanie i utrzymywanie linii kolejowych, działalność elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i informatyczna oraz szeroko pojęta działalność inwestycyjna. W 2007 r. spółki Grupy PKP realizowały statutową działalność oraz zadania wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2007 r. Strategii dla transportu kolejowego do roku Ze strategii wynikają działania mające zapewnić spółkom Grupy PKP właściwe wykorzystanie ich potencjału. Kluczowe działania na najbliższą perspektywę to między innymi: - przeprowadzenie procesu oddłużenia spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. - usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych oraz przejęcie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych przez spółkę PKP Intercity S.A. The primary object of activity of the companies covered by consolidation is the domestic and international transport of passengers and things, providing services related to transport, forwarding services in the passenger and cargo transport, management and maintenance of the railway lines, power engineering activities, telecommunication and IT activities and extensively understood investment activity. In 2007 the companies of the PKP Group executed the statutory activities and tasks resulting from The Strategy for the rail transport until 2013 passed by the Council of Ministers on 17th April The strategy indicates activities that aim to ensure that the companies in the PKP Group have an adequate use of their potential. The key activities for the nearest future among other things are the following: - the completion of the reduction of liabilities process of the PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., - the transfer to local governments of the regional railway transport and take over of intervoivodeship and 7

10 - kontynuacja procesu restrukturyzacji finansowej Grupy PKP, - dalsza regulacja kwestii majątkowych, - zarządzanie majątkiem i jego efektywne zagospodarowanie, - koordynowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zmian organizacyjnych, - wdrażanie narzędzi i metod zarządzania holdingowego, - wypracowanie stałych racjonalnych mechanizmów funkcjonowania i wsparcia finansowego w zakresie przewozów regionalnych, międzywojewódzkich i międzynarodowych, - realizacja polityki państwa w branży transportu kolejowego. international transport by PKP Intercity S.A., - the continued process of financial restructuring of the PKP Group, - further regulation of the legal status of the assets, - the managing of assets and their effective development, - the coordination of joint investment enterprises and organizational changes, - the implementation of tools and methods of holding management, - the development of stable rational mechanisms of operating and financial support in the regional, intervoivodeship and international transport, - the implementation of the state policy in the area of railway transport. Restrukturyzacja Restrukturyzacja organizacyjna W 2007 r. działania w sferze restrukturyzacji organizacyjnej związane były głównie z wnoszeniem do spółek aportów przez PKP S.A. oraz z przygotowaniem procesów prywatyzacyjnych. Kontynuowano wyposażanie spółek w niezbędny do ich funkcjonowania majątek, w skład którego wchodzą: siedziby spółek i inne budynki, budynki zaplecza magazynowo-warsztatowego, budynki podstacji trakcyjnych i stacji transformatorowych. Proces ten będzie kontynuowany w następnych latach. W 2007 r. zakończono trwające dwa lata przygotowania do restrukturyzacji spółek naprawczo-utrzymaniowych w Grupie PKP. Jeszcze w 2006 r. PKP S.A. przekazała PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziały w czterech spółkach naprawczo-utrzymaniowych: Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku, Zakładzie Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o., Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. Ostatecznie przekazano udziały w spółkach 5 stycznia 2007 r., po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego PKP PLK S.A. przez sąd rejestrowy. Z połączenia pozostałych czterech spółek naprawczo-utrzymaniowych: PUIK w Katowicach Sp. z o.o., ZNI w Warszawie Sp. z o.o., ZNI w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., ZNI w Radomiu Sp. z o.o. utworzono Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., które rozpoczęło działalność 1 lutego 2007 r. Kolejne działania prowadzące do zmian organizacyjnych w Grupie PKP związane były z realizacją projektów prywatyzacyjnych. Miały one na celu porządkowanie portfela posiadanych w spółkach akcji/udziałów, wyjście kapitałowe ze spółek, których działalność nie jest związana bezpośrednio z działalnością kolejową oraz pozyskanie środków finansowych na wsparcie rozwoju kluczowych spółek Grupy PKP. Ważnym wydarzeniem 2007 roku było zakończenie transakcji zbycia wszystkich należących do PKP S.A. udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na rzecz: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Pruszków, Miasta Podkowa Leśna, Gminy Milanówek, Gminy Grodzisk Mazowiecki, Miasta i Gminy Brwinów oraz Gminy Michałowice. W dniu 26 września 2007 r. spełnione zostały wszystkie warunki określone w umowie sprzedaży z 2005 r., m.in. uzyskanie przez kupujących zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców przez nabycie udziałów. 27 września 2007 r. nastąpiło więc zamknięcie transakcji i przejście prawa własności na kupujących. Restructuring Organizational restructuring In 2007 the activities of the organizational restructuring were mainly related to the in kind contribution to companies by PKP S.A. and to the preparation of the privatization processes. The companies were continued to be equipped with the assets necessary for their operation, consisting of: company seats and other buildings, warehouse and workshop base buildings, traction substation and transformer station buildings. The process will be continued in the following years. In 2007 the two year preparations for the restructuring of repair and maintenance companies in the PKP Group was completed. Only in 2006 PKP S.A. transferred to PKP PLK S.A. shares in the four repair and maintenance companies: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. in Gdańsk, Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM Sp. z o.o. in Poznań, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury DOLKOM Sp. z o.o. in Wrocław, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. in Cracow. The transfer of shares in the companies was finally completed on 5th January 2007, following the registration of the increased share capital of PKP PLK S.A. by the register court. From the merger of four other repair and maintenance companies: PUIK Sp. z o.o. in Katowice, ZNI Sp. z o.o. in Warsaw, ZNI Sp. z o.o. in Stargard Szczeciński, ZNI Sp. z o.o. in Radom, the Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (Infrastructure Repair Establishment Sp. z o.o.) was created and it started its activity on 1st February Further activities intended to implement organizational changes in the PKP Group were related to the realization of the privatization projects. They were intended to organize the portfolio of shares/stocks in the companies, leaving the companies whose business is not directly related to the railway industry with the capital, and acquire funds for the support of development of key companies in the PKP Group. An important event in 2007 was the completion of the transaction of disposing all shares belonging to PKP S.A. of the PKP WKD Sp. z o.o. for the Local Government of Mazowieckie Voivodeship, the Pruszków Gmina, the Town of Podkowa Leśna, the Milanówek Gmina, the Grodzisk Mazowiecki Gmina, the Town and Gmina of Brwinów and the Michałowice Gmina. On 26th Septemer 2007 all conditions of the sales contract of 2005 were fulfilled, such as among other things obtaining of the consent by the President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) for concentration of enterprisers through the purchase of shares. On 27th September the transaction was completed and the title was transferred to the buyers. 8

11 W związku z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią dla transportu kolejowego do roku 2013, przewidującą w 2009 r. częściową prywatyzację spółki PKP Intercity w drodze oferty publicznej, uruchomiony został proces prywatyzacji tej spółki na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego do spraw transportu z 4 września 2007 r. W listopadzie 2007 r. rozpoczęto procedurę wyboru doradcy prywatyzacyjnego Spółki jak również podjęto działania mające na celu zmianę formy prawnej PKP Intercity ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Spółka przekształcona w PKP Intercity S.A. rozpoczęła działalność 2 stycznia 2008 r. Spółka PKP Energetyka także rozpoczęła procedurę przekształcenia formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W ramach zmian organizacyjnych w Grupie PKP kontynuowano prace związane z reformą pasażerskich przewozów regionalnych. Działania te, opisane w Strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku, dotyczyły głównie Spółki PKP Przewozy Regionalne i polegały na: realokacji majątku, służącego wykonywaniu przewozów pasażerskich, ze spółki PKP CARGO do spółek PKP Intercity oraz PKP Przewozy Regionalne. Na przedmiotowy majątek składają się lokomotywy do obsługi pociągów pasażerskich oraz maszyny i urządzenia niezbędne do bieżącego utrzymania tych lokomotyw, przygotowaniu do przekazania przewozów międzywojewódzkich do spółki PKP Intercity, kontynuowaniu negocjacji z samorządami województw w sprawie usamorządowienia regionalnych przewozów pasażerskich, alokacji pracowników, w szczególności drużyn trakcyjnych, pracowników zaplecza warsztatowego i administracyjnych, związanych z realizacją wykonywanych zadań. In accordance with The Strategy for the rail transport until 2013 passed by the Council of Ministers that determines in 2009 a partial privatization of PKP Intercity by public offer, the privatization process of this company was commenced on the basis of the authorization of the Minister for transport matters on 4th September In November 2007 the procedure of selection of privatization consultant for the Company was started, as well as the activities were undertaken to change the legal status of PKP Intercity from a limited liability company (Sp. z o.o.) into a joint stock company (S.A.). The Company transformed into PKP Intercity S.A. started its activity on the 2nd January PKP Energetyka also commenced the procedure of transforming its legal status from a limited liability company into a joint stock company. As the organizational changes within the PKP Group the works related to the reform of the regional transport of passengers were continued. The works described in The Strategy for the rail transport until 2013 concerned mainly the PKP Przewozy Regionalne company and were based on: the reassignment of the assets used for the passenger transport from PKP CARGO to PKP Intercity and PKP Przewozy Regionalne. The assets are locomotives for passenger trains and machinery and equipment necessary for the current maintenance of the locomotives, the preparation for transfer of intervoivodeship transport to PKP Intercity, the continuing of negotiations with the self-governments of voivodeships on the municipalization of regional passenger transport, allocation of employees, especially of the traction teams, workshop base and administration personnel related to the execution of the tasks. Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja finansowa prowadzona w Grupie PKP ma na celu poprawę płynności finansowej i zmiany struktury zadłużenia. Według stanu na koniec 2007 roku, zobowiązania długoterminowe spółek Grupy PKP stanowiły 59,6%, zaś zobowiązania krótkoterminowe 40,4%. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez PKP i kredytów restrukturyzacyjnych PKP S.A. przebiegała zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych. W 2007 r. PKP S.A. dokonała spłaty kredytów zaciągniętych przez pp. PKP na łączną kwotę 286,4 mln zł (spłata rat kapitałowych i odsetek). Do spłaty wykorzystano 119,1 mln zł ze środków pozyskanych w oparciu o zapisy ustawy z 8 września 2000 roku pochodzących z emisji obligacji z poręczeniami i gwarancjami Skarbu Państwa na spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami. Do wykorzystania pozostało 53,9 mln zł. Spłata pozostałej kwoty została dokonana ze środków własnych. W 2007 r., podobnie jak w poprzednich latach, w ramach restrukturyzacji finansowej część zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług PKP S.A. regulowana była w trybie art ust. 1 i 2 ustawy Ordynacja Podatkowa, tj. poprzez kierowanie wniosków o przekazanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zbędnych dla działalności PKP S.A. Prowadzone działania umożliwiły realizowanie restrukturyzacji finansowej w zakresie poprawy bieżącej płynności i zmiany struktury zadłużenia. Z ogólnej kwoty 7,2 mld zł zobowiązań PKP S.A. (w bilansie otwarcia zobowiązania długoterminowe stanowiły 47,2%, a zobowiązania krótkoterminowe 52,7%), natomiast wg stanu na koniec 2007 r. zobowiązania ogółem wynosiły 5,7 mld zł, z czego zobowiązania długoterminowe stanowiły 83,5%, a krótkoterminowe 16,5%. Financial restructuring The purpose of the financial restructuring in PKP Group is to improve the financial liquidity and change the debt structure. As at the end of 2007 the long-term liabilities of the PKP Group companies were 59.6% and short-term liabilities 40.4%. The repayment of investment loans granted to PKP and restructuring loans granted to PKP S.A. was in accordance with the schedules set out in the loan agreements. In 2007 PKP S.A. repaid loans extended to State-Owned PKP for the total of million zlotys (the repayment of capital and interest). The repayment was made with million zlotys from the funds obtained on the basis of the provisions of the Act of 8th September 2000 from the issue of securities with sureties and guarantees of the State Treasure for the repayment of bank loans with the due interest. The available sum to be used is 53.9 million zlotys. The repayment of the remaining sum was made from the Company s own funds. In 2007, similarly as in the previous years, as the financial restructuring a part of liabilities from the tax on goods and services of PKP S.A. was regulated under Art Sec. 1 and 2 of the Tax Ordinance, i.e. through the applications to transfer to the State Treasure the real estates redundant to the activity of PKP S.A. The implemented activities allowed for an effective financial restructuring in the improvement of the current liquidity and change of the debt structure. From the total of 7.2 billion zlotys of PKP S.A. liabilities (in the opening balance sheet the long-term liabilities were 47.2% and short-term liabilities 52.7%), whereas as at the end of 2007 the liabilities amounted to 5.7 billion zlotys, and long-term being 83.5% and shortterm liabilities only 16.5%. 9

12 Restrukturyzacja majątkowa W 2007 roku kontynuowano proces restrukturyzacji majątkowej. Działania związane z zagospodarowaniem majątku polegały na: kontynuowaniu procesów regulacji stanów prawnych, przekazywaniu aportów z PKP S.A. do spółek zależnych, komercyjnej sprzedaży nieruchomości, przekazaniu nieruchomości w trybie art ust. 1 i 2 ustawy Ordynacja Podatkowa, zagospodarowaniu zasobów mieszkaniowych. W 2007 r. PKP S.A. wniosła do spółek Grupy PKP wkłady pieniężne i niepieniężne o wartości 1.243,5 mln zł. Pomimo odnotowanego w 2007 r. ilościowego spadku sprzedanych nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania, w 2007 r. uzyskano wyższe o 34,6% przychody w porównaniu do roku poprzedniego. Restrukturyzacja zatrudnienia Działania podjęte w oparciu o art. 58 Ustawy o komercjalizacji pp. PKP, realizowane były w zakresie refinansowania świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników PKP. PKP S.A. na bieżąco realizowała refinansowanie równowartości 10% kwoty świadczeń, przekazując w 2007 r. na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypłat ww. świadczeń kwotę 3.102,1 tys. zł. Działania podjęte w oparciu o art. 54 ustawy, polegające na zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w 2007 r. objęły 581 osób na ogólną kwotę 681,9 tys. zł. Restrukturyzacja zatrudnienia prowadzona na podstawie przepisów innych niż Ustawa o komercjalizacji pp. PKP odbywała się głównie w wyniku: odejść naturalnych (emerytury, renty, zgony) osoby, odejść pracowników w trybie porozumienia stron, wypowiedzenia przez zakład pracy i wypowiedzenia przez pracownika osób. Restrukturyzacja ta odbywała się z wykorzystaniem osłon socjalnych w postaci: odpraw na podstawie ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; odprawy takie otrzymało 330 osób na sumę 1.818,4 tys. zł, dodatkowych pozaustawowych odpraw pieniężnych motywujących pracowników do rozwiązywania stosunków pracy; odprawy te otrzymało 241 osób na sumę 2.222,4 tys. zł. Ogółem w 2007 r. w spółkach Grupy PKP dokonano wypłat związanych z restrukturyzacją zatrudnienia na kwotę 4.722,6 tys. zł. Należy również zaakcentować rosnące potrzeby spółek Grupy PKP w zakresie pozyskania pracowników, w szczególności w zawodach kolejowych oraz inżynierów, personelu technicznego i kadry odpowiedzialnej za obsługę ruchu pasażerskiego. Restructuring of assets In 2007 the process of restructuring of assets was continued. The activities related to the assets development were based on: continuation of the processes of regulation of the legal status, making contributions in kind from PKP S.A. to the subsidiaries, sale of commercial real estate, transfer of real estates under Art Sec. 1 and 2 of the Tax Ordinance, development of residential resources. In 2007 PKP S.A. contributed to the companies of the PKP Group pecuniary and non-pecuniary contribution of 1,243.5 million PLN. Despite the decrease of the number of sold real estates and the right of usufruct in 2007, the income from the sale of real estate and the right of usufruct was higher by 34.6% when compared to the previous year. Restructuring of employment Activities resulting from the Art. 58 of the Act on commercialization of the State-Owned Enterprise PKP were undertaken in the refinancing of the pre-retirement benefits for the former PKP employees. PKP S.A. timely executed the refinancing of the 10% of the benefits and transferred the sum of 3,102.1 thousand zlotys as the due payment for the benefits to the Social Insurance Company (ZUS). Activities based on Art. 54 of the Act, i.e. the exemption from the obligation to perform work in 2007 covered 581 persons for the total amount of thousand zlotys. The restructuring of employment executed on the basis of regulations other than the Act on commercialization of the State-Owned Enterprise PKP was the result mainly of the following: natural reasons (retirement, disability pensions, and deaths) 2,834 persons, the termination of employment by an agreement of the parties, termination by the employer and by the employee 2,497 persons. The restructuring was done with the use of the social protections in the form of: severance pay under the Act of 13th March 2003 on special terms of termination of employment due to reasons not concerning the employees, such severance pays were granted to 330 persons of the total value of 1,818.4 thou PLN, additional non-statutory severance pays motivating employees to terminate the contracts of employment; the severance pays were granted to 241 persons of the total value of 2,222.4 thou PLN. In total at the PKP Group companies the restructuring of employment required payments of 4,722.6 thou PLN. It should be also emphasized that the needs of the PKP Group companies are growing in the acquisition of additional employment, especially in the railway industry vocations, engineers, technical personnel and staff responsible for the passenger traffic service. 10

13 Fundusz Własności Pracowniczej Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP), zarządzany przez Legg Masson Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa od 24 września 2002 r. Jego uczestnikami zostały osoby spośród byłych i obecnych pracowników pp. PKP, PKP S.A. oraz spółek Grupy PKP, spełniających wymogi do uczestniczenia w funduszu określone w art. 62 Ustawy o komercajlizacji pp. PKP. Wartość aktywów netto funduszu na dzień r. wynosiła 82,9 mln zł. Wartość jednostki uczestnictwa w dniu pierwszej wyceny, tj r. wynosiła 2,23 zł, a wartość jednostki uczestnictwa wyceniana na dzień r. wynosiła 20,55 zł. Źródłem wzrostu wartości jednostki w tym okresie były: wpłaty dokonywane przez PKP S.A., wynik z operacji dokonywanych przez zarządzającego funduszem. W 2007 r. na konto FWP PKP odprowadzono środki w wysokości 10,9 mln zł. Łącznie na konto FWP z PKP S.A. zostały odprowadzone środki w wysokości 64,1 mln zł. Od 7 września 2007 r. (wraz z upływem 2 lat od dokonania prywatyzacji pierwszej spółki utworzonej z byłego p.p. PKP, tj. spółki Farmacja Kolejowa Sp. z o.o.) uczestnicy Funduszu mogą składać zlecenia odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa. Employees Property Fund The fund Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP) managed by Legg Masson Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. has been operating since 24th September Its participants are 384,564 persons among the former and present employees of the State-Owned Enterprise PKP, PKP S.A. and those PKP Group companies which meet the requiremenrts to participate in the Fund in accordance with Art 62 of the Act on the Commercialization of the State-Owned Enterprise PKP. The net value of the assets as of 31st December 2007 amounted to 82.9 million zlotys. The value of a participation unit on the first appraisal date, i.e. on 9th October 2002 amounted to 2.23 PLN and the value of a participation unit on 28th December 2007 was PLN. The reasons for the growth of the unit value were: payments made by PKP S.A., the result on operations made by the management of the Fund. In 2007 the account of FWP PKP was credited with the funds of 10.9 million PLN. In total the account of FWP was credited with funds from PKP S.A. of 64.1 million PLN. Since 7th September 2007 (following two years from the privatization of the first company formed from the State-Owned Enterprise PKP, i.e. Farmacja Kolejowa Sp. z o.o.-railway Pharmacy Ltd.) the Fund participants may make orders to repurchase the participation units by the Fund. Grupa PKP na krajowym rynku usług transportowych Uwarunkowania zewnętrzne rynku usług transportowych W 2007 r. utrzymało się wysokie tempo wzrostu gospodarczego, obejmujące wszystkie sektory polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto w 2007 r. był realnie o 6,6% wyższy niż przed rokiem, wobec wzrostu o 6,2% w 2006 r. i 3,6% w 2005 r. Popyt krajowy wzrósł o 8,3% (w 2006r. o 7,3%). Korzystniejsze niż przed rokiem były wyniki finansowe przedsiębiorstw, co umożliwiało wzrost wynagrodzeń i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Nakłady brutto na środki trwałe w 2007 r. zwiększyły się o 17,6%, przy wzroście w 2006 r. o 14,9%. Stopa inwestycji wzrosła do ponad 22%, wobec 19,7% w 2006 r. i 18,2% w 2005 r. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2,5% i był wyższy od notowanego w dwóch poprzednich latach. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Jednostkami transportowymi sektora publicznego i prywatnego przewieziono 823,0 mln ton ładunków, tj. o 6,0% więcej niż w 2006 r. Wzrost przewozów wystąpił we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego. Transportem kolejowym przewieziono 245,3 mln ton ładunków, tj. o 3,0% więcej niż w 2006r. Transportem samochodowym przewieziono 503,5 mln ton ładunków, tj. o 8,7% więcej niż przed rokiem. W 2007 r. środkami komunikacji publicznej przewieziono 1.006,4 mln pasażerów tj. o 1,8% mniej niż w 2006 r. spadły przewozy w transporcie samochodowym, natomiast zwiększyły w transporcie kolejowym, lotniczym, w żegludze śródlądowej i żegludze morskiej. Transportem kolejowym przewieziono 279,7 mln pasażerów, tj. więcej o 5,4% niż w 2006 r. Transportem samochodowym w 2007 r. przewieziono 718,3 mln pasażerów, tj. o 4,4% mniej niż w roku PKP Group on the domestic market of transport services External conditions of the market of transport services In 2007 the high rate of economic growth was maintained and it covered all sectors of the Polish economy. The gross national product in 2007 was by 6.6% higher than one year before, i.e. 6.2% in 2006 and 3.6% in The domestic demand increased by 8.3% (7.3% in 2006). The financial results of enterprises were more positive than one year before and it allowed for the growth of remunerations and financing of investment enterprises. The gross expenditure for fixed assets in 2007 increased by 17.6%, whereas in 2006 it was 14.9%. The investment rate increased by over 22% when compared with 19.7% in 2006, and 18.2% in The annual growth rate of consumer prices was 2.5% and it was higher from the rates in the two previous years. The situation in the labor market improved significantly. Public and private sector means of transport carried 823 million tons of cargo, i.e. by 6% more than in The increase of services occurred in all types of transport, except the transport by pipelines. Railway transport carried million tons of cargo, i.e. by 3% more than in Road transport carried million tons of cargo, i.e. by 8.7% more than in In 2007 the public transport services carried 1,006.4 million passengers, i.e. by 1.8% less than in The road transport decreased, but an increase was reported in the railway, air transport and sea and inland shipping. The railway transport carried million passengers, i.e. more by 5.4% than in Road transport carried in million passengers, i.e. 4.4% less than in

14 Wyszczególnienie / Description Przewozy pasażerów w tys. osób / Passenger transport in thou liczba / volume % udział / % share liczba / volume % udział / % share Przewozy pasażerów razem, w tym: / Total passenger transport, incl.: ,0% ,0% - transport kolejowy / - railway transport ,9% ,8% - transport samochodowy / - road transport ,4% ,4% - transport lotniczy / - air transport ,5% ,6% - żegluga śródlądowa i morska / - sea and inland shipping ,2% ,2% Udział Grupy PKP w przewozach krajowych / Share of PKP Group in domestic transport Udział Grupy PKP w przewozach / Share of PKP Group in transport W ruchu towarowym (tony)*: / Freight traffic (tons)*: W przewozach krajowych ogółem / Total domestic transport 20,1% 18,6% W przewozach kolejowych ogółem / Total railway transport 65,7% 62,6% W przewozach lądowych (transport kolejowy i samochodowy) / Surface transport (railway and road transport) 22,3% 20,5% W ruchu pasażerskim (liczba pasażerów): / Passenger services (number of passengers): W przewozach krajowych ogółem / Total domestic transport 21,4% 22,4% W przewozach kolejowych ogółem / Total railway transport 82,6% 80,8% W przewozach lądowych (transport kolejowy i samochodowy) / Surface transport (railway and road transport) 21,6% 22,6% *) Z wyłączeniem transportu samochodowego gospodarczego i kolejowych przewozów manewrowych / Except economic road transport and railway maneouvre traffic Wyniki przewozowe spółek Grupy PKP Przewozy pasażerów Liczba przewiezionych osób w 2007 roku wzrosła o 6,7 mln pasażerów, tj. o 3,1% oraz o 908,9 mln paskm (pasażerokilometrów), tj. o 5,4% w porównaniu do 2006 r., przy czym w przewozach w komunikacji wewnętrznej nastąpił wzrost o 6,4 mln pasażerów (3,0%), zaś w przewozach międzynarodowych wzrost o 0,2 mln pasażerów (9,9%). Wzrost przewozów odnotowały wszystkie spółki przewozowe. PKP Przewozy Regionalne w 2007 r. zanotowały wzrost liczby przewiezionych pasażerów o 3,9% w stosunku do 2006r. W zakresie wykonanej pracy przewozowej nastąpił wzrost o 5,0%. Jednocześnie średnia odległość przewozu wzrosła o 1,1%. Na wielkość przewozów pasażerskich realizowanych pociągami uruchamianymi przez PKP Przewozy Regionalne wpływ miały następujące czynniki: korzystne oferty taryfowe, lepsze dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych, modernizacja taboru, która poprawiła komfort podróżowania, prowadzone na szeroką skalę działania promocyjne Spółki, większa mobilność ludności, spadek bezrobocia w kraju (większość przewozów realizowanych pociągami osobowymi stanowią dojazdy do pracy i szkoły), stale zwiększające się zatłoczenie dróg publicznych, skłaniające do poszukiwania alternatywnych sposobów dojazdu do pracy/szkoły, wzrost cen paliwa, który sprawia, że podróż transportem indywidualnym staje się coraz droższa. PKP Intercity odnotowała wzrost o 0,9 mln liczby osób podróżujących 2 klasą pociągów kwalifikowanych (EC, IC, Ex). Przewozy pociągami pospiesznymi kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku W PKP SKM wzrost przewozów nastąpił w wyniku dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów oraz wydłużenia tras obsługiwanych przez PKP SKM do Słupska. Results of services by PKP Group companies Passenger services The number of passengers carried in 2007 increased by 6.7 million, i.e. by 3.1% and by million pass.km (passenger kilometres), i.e. by 5.4% as when compared with 2006, whereas in the dometic services the increase was 6.4 million passengers (3%), and in the international service the growth was 0.2 million passengers (9.9%). The increase of services was reported by all transport companies. PKP Przewozy Regionalne reported an increase of the number of passengers carried by 3.9% in 2007 when compared with The transport performance increased by 5.0%. At the same time the average distance increased by 1.1%. The volume of the passenger services provided by trains launched by PKP Przewozy Regionalne was affected by the following factors: attractive tariff offers, better adjustment of the timetable to the passengers needs, modernization of the rolling stock that improves the comfort of travelling, extensive promotion activities of the Company, more mobility of passengers, a decrease of unemployment in Poland (most services by slow trains are used to get to school and to work), increasingly growing traffic on public roads results in looking for alternative ways to get to school or work, growing prices of fuel that makes the individual transport increasingly expensive. PKP Intercity stated a growth by 0.9 million passengers in 2nd class of qualified trains (EC, IC, and Ex). Fast train services were approximate to those of In PKP SKM the growth of services resulted from the adjustment of the timetable to the passengers needs and extension of the routes serviced by PKP SKM to Słupsk. In PKP WKD, when the company was still within the PKP Group (i.e. 9 months of 2007), a growth of 0.1% was reported in comparison to the analogical period of W PKP WKD, w okresie funkcjonowania w strukturach Grupy PKP (tj. w okresie 9 miesięcy 2007 r.), odnotowano w porównaniu do 9 miesięcy 2006 r. wzrost przewozów o 0,1%. 12

15 Wyszczególnienie / Description Realizacja przewozów pasażerów przez spółki Grupy PKP w 2006 i 2007 r. Execution of passenger services by PKP Group companies in 2006 and 2007 Przewozy Regionalne Przewozy pasażerów / Passenger services Intercity SKM WKD * Razem Total tys. pas. / passengers wykonanie 2006 r. / performance , , , , ,8 wykonanie 2007 r. / performance , , , , ,5 wyk wyk / perform perform ,5 887, , , ,7 wyk. 2007/wyk / perform. 2007/perform ,9% 108,3% 103,3% 73,5% 103,1% mln paskm / pass-km million wykonanie 2006 r. / performance , ,1 732,8 125, ,7 wykonanie 2007 r. / performance , ,5 749,9 82, ,7 wyk wyk / perform perform ,5 307,3 17,2-43,1 908,9 wyk. 2007/wyk / perform. 2007/perform ,0% 108,6% 102,3% 65,6% 105,4% * WKD za okres 9 miesięcy 2007 r. / WKD for the period of 9 months 2007 Przewozy ładunków W 2007 r. nastąpił spadek przewozów ładunków o 3,0 mln ton, tj. o 1,9%. W komunikacji wewnętrznej przewieziono 82,8 mln ton masy towarowej (co stanowi 53,9% ogółu przewozów), a więc o 5,2 mln ton (6,7%) więcej niż w 2006 roku, kiedy to przewozy w komunikacji wewnętrznej wyniosły 77,6 mln ton i stanowiły 49,6% przewozów ogółem. Przewozy w komunikacji międzynarodowej były niższe o 8,2 mln ton (10,4%), z czego: przewozy ładunków na eksport spadły o 21,3%, przewożone w tranzycie spadły o 3,3%, pochodzące z importu wzrosły o 1,6%. Spadek przewozów ogółem znalazł potwierdzenie w zmniejszeniu przez PKP CARGO przewozów ładunków eksportowanych o 8,6 mln ton, tj. o 21,7% względem 2006 r., w tym zmniejszenie przewozów wystąpiło w następujących grupach surowcowych: węgla kamiennego o 5,3 mln ton, tj. o 32,3% (zmniejszenie ilości węgla przeznaczonego na eksport i wzrost stawek frachtowych), koksu o 0,6 mln ton, tj. o 9,6% (brak realizacji zgłoszonych deklaracji przez klientów, wahania koniunktury rynkowej oraz aktywizację przez konkurencję przewozów realizowanych do Ukrainy i Rumunii), Freight services In 2007 a decrease of freight services was noted by 3 million tons, i.e. by 1.9%. In the domestic services 82.8 million tons of cargo was carried (53.9% of total services), so by 5.2 million tons (6.7%) more than in 2006 when the domestic services amounted to 77.6 million tons and were 49.6% of all services. International services were smaller by 8.2 million tons (10.4%), being: export services decreased by 21.3%, transit services decreased by 3.3%, import services increased by 1.6%. The decrease of total services was reflected in the decrease of export services by PKP CARGO by 8.6 million tons, i.e. by 21.7% as when compared with 2006, and the decrease of services occurred in the following resources groups: hardcoal by 5.3 million tons, i.e. by 32.3% (decrease of the volume of exported hardcoal and increase of freight rates), coke by 0.6 million tons, i.e. by 9.6% (not realized declarations from customers, market fluctuations and activation of services by competitors to Ukraine and Romania), 13

16 cementu o 0,4 mln ton (62,3%), głównie klinkieru cementowego (zwiększenia wykorzystania tego surowca w produkcji krajowej oraz braku występowania nadwyżek eksportowych), nawozów sztucznych o 0,4 mln ton, tj. o 37,7% (przejęcie przez konkurencję przewozów nawozów w eksporcie przez porty morskie). Równocześnie PKP CARGO zwiększyło w 2007 r. o 5,2 mln ton przewozy w komunikacji krajowej. W przeważającej ilości są to przewozy kamienia wszelkiego (o 5,1 mln ton, tj. 27,2%), cementu (o 0,3 mln ton, tj. o 15,5%), co było efektem wzrostu popytu na materiały budowlane w związku ze wzrostem produkcji budowlano-montażowej w Polsce. Podsumowując, w 2007 r. PKP CARGO odnotowało spadek przewozów o 4,2 mln ton tj. o 2,8%, zaś PKP LHS wykazało wzrost o 1,3 mln ton (17,3%), głównie w przewozach ładunków importowanych z Rosji (o 0,9 mln ton). cement by 0.4 million tons (62.3%), mainly cement clinker (increase of this material in the domestic production and no export excess), chemical fertilizers by 0.4 million tons, i.e. by 37.7% (take over by competitors of fertilizers transport in export via sea ports). Simultaneously PKP CARGO increased its domestic freight services in 2007 by 5.2 million tons. Mostly they were transports of all kinds of stone (by 5.1 million tons, i.e. 27.2%), cement (by 0.3 million tons, i.e. by 15.5%), which resulted from the increased demand for construction materials due to the growth of the construction and assembly production in Poland. To sum up in 2007 PKP CARGO reported a decrease of services by 4.2 million tons, i.e. by 2.8%, and PKP LHS showed a growth of 1.3 million tons (17.3%), primarily in the imports from Russian (by 0.9 million tons). Struktura przewozów ładunków Grupy PKP / Structure of PKP Group freight services Wyszczególnienie / Description 2006 Udział % Share % 2007 Udział % Share % % przewozy ładunków (mln ton) / transport of cargo (million tons) Przewozy ogółem, z tego: / Total services, incl.: 156,4 100,0% 153,4 100,0% -3,0 98,1% - wewnętrzne / - domestic 77,6 49,6% 82,8 53,9% 5,2 106,7% - międzynarodowe, z tego: / - international, incl.: 78,8 50,4% 70,7 46,1% -8,2 89,6% - eksport / - export 39,9 25,5% 31,4 20,5% -8,5 78,7% - import / - import 32,8 20,9% 33,3 21,7% 0,5 101,6% - tranzyt / - transit 6,2 3,9% 6,0 3,9% -0,2 96,7% praca przewozowa (mln km) / operating work (million km) Przewozy ogółem / Total services , ,4-772,8 98,3% średnia odległość przewozu (km) / average distance (km) Przewozy ogółem / Total services 283,4 283,9 0,5 100,2% Przychody spółek z tytułu przewozów Wzrost przewozu pasażerów o 3,1% oraz pracy przewozowej o 5,4% wpłynął na przychody przewozowe spółek Grupy PKP, które wzrosły o 7,0%. W ruchu towarowym natomiast nastąpił wzrost przychodów przewozowych o 4,3%, przy spadku przewozów o 1,9%, a pracy przewozowej o 1,7%. W 2007 roku największym wzrostem przychodów przewozowych własnych wykazała się PKP LHS, w której dynamika przyrostu sprzedaży przekroczyła dwucyfrową wartość. PKP CARGO osiągnęło 3,8% przyrostu przychodów przewozowych względem 2006r. Companies income from services The growth of passenger services by 3.1% and the operating work by 5.4% influenced the services income of the PKP Group companies that increased by 7%. In the freight services the growth of cargo services was 4.3%, with the decrease of services by 1.9%, and operating work by 1.7%. In 2007 the highest growth of own services income was in PKP LHS, where the sales growth dynamics exceeded a twonumber value. PKP CARGO s result was 3.8% growth of the services income when compared with Wyszczególnienie / Description Przychody przewozowe własne Grupy PKP 1 / Own income from services of PKP Group 1 Przychody przewozowe własne (mln zł) Own services (million PLN) /2006 PKP Przewozy Regionalne 1 161, ,8 106,7% PKP Intercity 671,5 727, 3 108,3% PKP SKM 73,2 76,9 105,0% PKP WKD 15,2 11,4 74,7% Ruch pasażerski 1 921, ,4 107,0% PKP CARGO 4 792, ,5 103,8% PKP LHS 270,6 307,5 113,6% Ruch towarowy 5 063, ,9 104,3% 1 PKP WKD funkcjonowała w ramach Grupy PKP do września 2007 r. W okresie 9 miesięcy 2007 r. uzyskała przychody przewozowe własne w wysokości 11,4 mln zł, tj. wyższej niż w okresie 9 miesięcy 2006 r. o 0,2 mln zł (o 1,9%). / PKP WKD operated within PKP Group until September Within 9 months of 2007 its own income from services was 11.4 million zlotys, i.e. it was higher than 9 months of 2006 by 0.2 million zlotys (by 1,9%). % Dofinansowanie działalności przewozowej Podobnie jak w ubiegłych latach przewozy pasażerskie były dofinansowywane przez samorządy wojewódzkie i z budżetu państwa. Financial support of services Similarly as in the previous years the passenger services were supported financially by voivodeship self-governments and from the State Budget. 14

17 Dofinansowanie spółek Grupy PKP z budżetu państwa w latach w tys. zł 1 State budget subsidies to PKP Group companies in the years in PLN thou 1. Spółka / Company Rodzaj finansowania / Type of financial support Przewozy Regionalne Intercity SKM WKD Razem dotacje do działalności przewozowej Total subsidies to transport activity Różnica Difference Dynamika % Dynamics % dotacja przedmiotowa / subject-related subsidy , , ,3 102,1% środki samorządowe / local government funds , , ,7 110,8% dofin. przewozów międzywoj. i międzynarod. support to intervoivodeship and international services spłata przez FK zaległych ulg ustawowych payment of overdue statutory red. by the RF , , ,6 75,3% , , ,8 119,2% Razem / Total , , ,2 102,4% dotacja przedmiotowa / subject-related subsidy , , ,9 107,9% dofin. przewozów międzywoj. i międzynarod. support to intervoivodeship and international services , , ,0 128,0% spłata przez FK zaległych ulg ustawowych payment of overdue statutory red. by the RF , , ,5 119,2% Razem / Total , , ,4 113,2% dotacja przedmiotowa / subject-related subsidy , ,2 618,5 104,1% środki samorządowe / local government funds 8 530, , ,0 146,8% spłata przez FK zaległych ulg ustawowych payment of overdue statutory red. by the RF 4 284, ,2 821,3 119,2% Razem / Total , , ,8 119,5% dotacja przedmiotowa / subject-related subsidy 2 788, ,0-947,4 66,0% środki samorządowe / local government funds 3 000, ,0-375,0 87,5% spłata przez FK zaległych ulg ustawowych payment of overdue statutory red. by the RF 893, ,6 171,3 119,2% Razem / Total 6 681, , ,1 82,8% dotacja przedmiotowa / subject-related subsidy , , ,3 102,7% środki samorządowe / local government funds , , ,7 111,3% dofin. przewozów międzywoj. i międzynarod. support to intervoivodeship and international services , , ,6 77,7% spłata przez FK zaległych ulg ustawowych payment of overdue statutory red. by the RF , , ,9 119,2% Razem / Total , , ,3 103,3% 1 PKP WKD za okres 9 miesięcy 2007 r. / PKP WKD for 9 months of 2007 Dotacja przedmiotowa Ustawa budżetowa na 2007 r. przewidywała dotację przedmiotową (371,0 mln zł brutto) do krajowych kolejowych przewozów pasażerskich, wyrównującą przewoźnikom utracone przychody z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Spółki Grupy PKP w 2007 r. otrzymały dotację wynoszącą brutto 335,1 mln zł brutto. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych pociągami regionalnymi Dofinansowanie przewozów pasażerskich wykonywanych pociągami regionalnymi leży w gestii samorządów i nie jest ujęte w ustawie budżetowej. Dzięki coraz lepszej współpracy z samorządami województw w 2007 r., spółki Grupy PKP otrzymały środki w wysokości 560,0 mln zł. Były one wyższe niż w 2006 r. o 56,9 mln zł, tj. o 11,3%. Największy przewoźnik, spółka PKP Przewozy Regionalne, podpisała umowy na dofinansowanie przewozów pasażerskich w wysokości 544,9 mln zł, co pozwoliło jej na sfinansowanie deficytu na przewozach w 91,4% (w 2004 r. stopień pokrycia deficytu wynosił 46,2%, w 2005 r. 50,9%, a w 2006r. 74,3%). Rekompensata z tytułu świadczenia usług służby publicznej pociągami międzywojewódzkimi i międzynarodowymi Zgodnie z ustawą z r. spółki Grupy PKP zawarły z Ministerstwem Infrastruktury umowy na dotowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach usług publicz- Subject-related subsidy The Budget Act for 2007 anticipated a subject-related subsidy (371 million PLN gross) to the domestic railway passenger services to compensate the lost profits to carriers due to the statutory rights to discount fare. PKP Group companies were granted a subsidy of gross million PLN in Compensation for the public services with regional trains Financial support to passenger services of the regional trains is the responsibility of local governments and is not included in the Budget Act. Thanks to the increasingly beter cooperation with the local governments of voivodeships in 2007, the PKP Group companies were granted funds of 560 million zlotys. They were higher by 56.9 million zlotys than in 2006, i.e. by 11.3%. The largers carrier, PKP Przewozy Regionalne signed contracts to finacially subsidize passenger services with million zlotys and it allowed to cover the deficit in services in 91.4% (In 2004 the deficit was covered in 46.2%, in %, and in %). Compensation for public services by intervoivodeship and international trains In accordance with the provisions of the Act of 16th December 2005 the PKP Group concluded contracts with the Ministry of Infrastructure to subsidize the intervoivodeship and international passenger services performed as public services. The funds received for that purpose in

18 nych. Otrzymane z tego tytułu środki finansowe w 2007 r. wyniosły 177,6 mln zł i były niższe niż w roku poprzednim o 50,9 mln zł. Spółka PKP Przewozy Regionalne, która zawarła z Ministerstwem Infrastruktury umowę na 2007r. na organizowanie, wykonywanie i dotowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach usług publicznych na kwotę 219,8 mln zł, otrzymała zaledwie 164,2 mln zł, z tego: do przewozów międzywojewódzkich 84,8 mln zł, do przewozów międzynarodowych 79,4 mln zł. amounted to million zlotys and it was less by 50.9 million zlotys than in PKP Przewozy Regionalne concluded a contract with the MInistry of Infrastructure for 2007 to organize, execute, and subsidize intervoivodeship and international railway passenger services performed as public services for the amount of million zlotys, and received only million zlotys, including: for intervoivodeship services 84.8 million PLN, for international services 79.4 million PLN. Rok / Year Dofinansowanie działalności spółek przewozowych Grupy PKP mln zł Financial support to sevice companies of PKP Group million PLN Dotacja otrzymana Received subsidies % zmiany do roku poprzedniego % change in relation to the previous year Dotacja otrzymana wg cen 2007r. Received subsidies at 2007 prices % zmiany do roku poprzedniego % change in relation to the previous year 2005, w tym: / 2005, including: 696,6 91,0 721,1 89,2 - przedmiotowa / - subject-related 301,3 89,9 311,9 88,0 - samorządowa / - local gov. 395,3 91,9 409,2 90,0 2006, w tym: / 2006, including: 1 036,6 148, ,5 147,3 - przedmiotowa / - subject-related 305,0 101,2 312,6 100,2 - samorządowa / - local gov. 503,1 127,3 515,7 126,0 - międzywoj./międzynar. / - intervoivod./international 228,5 0,0 234,2 0,0 2007, w tym: / 2007, including: 1 050,8 101, ,8 98,9 - przedmiotowa / - subject-related 313,1 102,7 313,1 100,2 - samorządowa / - local gov. 560,0 111,3 560,0 108,6 - międzywoj./międzynar. / - intervoivod./international 177,6 77,7 177,6 75,8 Środki finansowe na uregulowanie części utraconych w latach przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich Środki finansowe z tego tytułu zostały przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Ministrów programie rzeczowo-finansowym Funduszu Kolejowego utworzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. W 2007 r. spółki Grupy PKP otrzymały środki w wysokości 152,2 mln zł, tj. większej niż w roku 2006 o 24,5 mln zł. Z końcem 2007 r. zwrot utraconych w latach przychodów z ww. tytułu został zakończony. Financial support to compensate the lost profit in the years due tot the statutory tariff discounts in domestic passenger services Such funds were anticipated in the material and financial program of the Railway Fund approved by the Council of Ministers by the Act of 16th December In 2007 the PKP Group companies obtained funds of million PLN, i.e. by 24.5 million zlotys more than in As at the end of 2007 the compensation of the above lost profits in the years was completed. Majątek Grupy PKP Rzeczowe aktywa trwałe ogółem Grupy PKP na koniec 2007 roku wyniosły 22,2 mld zł. Zasadniczą ich część stanowią linie kolejowe, budowle wraz z przynależnymi do nich gruntami oraz tabor do wykonywania przewozów pasażerskich i towarowych. Wartość rzeczowych aktywów trwałych ogółem wzrosła o 1,9 mld zł w porównaniu do roku 2006, w tym środków trwałych o 657,1 mln zł, środków trwałych w budowie o 1,3 mld zł. Nieruchomości Zdecydowana większość nieruchomości w Grupie PKP znajduje się w ewidencji PKP S.A., a zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami stanowi jeden z jej celów statutowych. W 2007 r. PKP S.A. zarządzała rzeczowymi aktywami trwałymi o wartości księgowej netto 4.577,1 mln zł, tj. zmniejszonymi w stosunku do roku 2006 o 399,1 mln zł. W stosunku do stanu na koniec 2006 roku liczba działek zwiększyła się o wskutek podziałów geodezyjnych, natomiast powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 584,3 ha. wskutek wniesionych przez PKP S.A. aportów do spółek oraz sprzedaży i innych form zbycia nieruchomości. Assets of PKP Group The total of tangible fixed assets of the PKP Group as at the end of 2007 amounted to 22.2 billion PLN. The majority of these assets were railway lines, constructions with the associated land, and the rolling stock for passenger and freight services. The value of the total tangible fixed assets increased by 1.9 billion as when compared with 2006, including fixed assets by million PLN and fixed assets under construction by 1.3 billion PLN. Real estate The majority of real estate in the PKP Group is in the inventory of PKP S.A., and the management and development of property is one of its statutory objectives. In 2007 PKP S.A. managed the tangible fixed assets of the net book value of 4,577.1 million PLN, i.e. they were less by million PLN in comparison with In comparison with the inventory as of the end of 2006 the number of plots of land increased by 1,303 due to the geodesy division, but the overall size of the land decreased by hectares due to the contributions in kind made by PKP S.A. to companies and the sales and other forms of disposal of real estates. 16

19 Powierzchnia zagospodarowana gruntów obejmuje 87 tys. ha i stanowi ponad 82% wszystkich gruntów. Powierzchnia niezagospodarowana utrzymuje się na zbliżonym poziomie i w 2007 roku zmniejszyła się o 100 ha. W 2007 r. PKP S.A. zarządzała budynkami o łącznej powierzchni ok. 8,1 mln m 2, w tym w budynkach eksploatacyjnych ok. 6,3 mln m 2, a w budynkach mieszkalnych ok. 1,8 mln m 2. Tabor kolejowy Według ilostanu inwentarzowego na roku łączna liczba użytkowanych w Grupie PKP wagonów osobowych, autobusów szynowych i elektrycznych jednostek trakcyjnych wynosiła sztuk. Łączna liczba wagonów towarowych w Grupie PKP wynosiła 81,3 tys. szt., a lokomotyw 3,6 tys. szt. Liczba pojazdów trakcyjnych kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, natomiast stan wagonów towarowych zmniejszył się o około 1,0 tys. szt. The developed area of the land is 87 thousand hectares and makes over 82% of the total land. The non-developed area is similar to the previous year and in 2007 it decreased only by 100 hectares. In 2007 PKP S.A. managed buildings of the total area of ca. 8.1 million sq.m., including operational buildings (ca. 6.3 million sq.m.), and residential buildings (ca. 1.8 million sq.m.) Rolling stock The inventory of 31st December 2007 of the total used passenger cars, rail buses and electric articulated trains operated by the PKP Group shows 5,588 pcs. The total number of freight wagons in the PKP Group was 81.3 thousand pcs. and locomotives 3.6 thousand pcs. The number of traction units was similar to the one from the previous year and the number of freight wagons decreased by 1 thousand. Działalność inwestycyjna Grupy PKP W roku 2007 nakłady na działalność inwestycyjną spółek Grupy PKP wyniosły 3.600,0 mln zł i w stosunku do roku 2006 wzrosły o ponad 86%. Główne obszary inwestycyjne spółek Grupy PKP to: modernizacja linii kolejowych, modernizacja i zakup taboru, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz ochrona środowiska, modernizacja obiektów kubaturowych głównie dworców kolejowych i obiektów zaplecza technicznego. Finansowanie inwestycji odbywało się głównie ze środków własnych spółek, dotacji budżetowej, środków Unii Europejskiej i środków obcych. Investment activity of PKP Group In 2007 the investment expenditure of PKP Group companies amounted to 3,600 million zlotys and in comparison with 2006 it increased by over 86%. The main investment areas of the PKP Group companies are: modernization of railway lines, modernizacja and purchase of rolling stock, improvement of raiway trafic safety and environment protection, modernization of buildings mainly railway stations and technical back-up facilities. The financing of investments was mainly from the own funds of companies, the Budget subsidy, the EU funds and external funds. Struktura poniesionych nakładów inwestycyjnych w Grupie PKP w 2007 r. z podziałem na źródła ich finansowania Structure of investment expenditure in PKP Group in 2007 breakdown into sources of finance Wykonanie nakładów inwestycyjnych w podziale na spółki Grupy PKP Performance in investment expenditure breakdown into individual PKP Group companies 17

20 Nakłady inwestycyjne w podziale na Spółki Grupy PKP w tys. zł Investment expenditure breakdown into PKP Group companies in thou. PLN Wyszczególnienie / Item Dynamika 2007/2006 Dynamics2007/2006 PKP S.A , ,1 264,9% PKP PLK , ,1 178,1% PKP CARGO , ,3 325,3% PKP Przewozy Regionalne , ,0 144,5% PKP Intercity , ,5 132,9% PKP Energetyka , ,2 188,2% Telekomunikacja Kolejowa , ,0 316,1% PKP Informatyka / PKP IT 7 586, ,1 187,1% PKP LHS , ,9 128,9% PKP SKM 6 329, ,8 357,9% PKP WKD ,3 0,0 0,0% GRUPA PKP / PKP GROUP , ,0 186,5% 2 Spółka PKP WKD ujmowana jest w ramach Grupy PKP do 30 września 2007 r. / PKP WKD is included in PKP Group until 30 st September 2007 Realizacja zadań inwestycyjnych Grupy PKP w 2007 roku koncentrowała się w przeważającej mierze na robotach związanych z modernizacją linii kolejowych, współfinansowanych ze środków pomocowych UE, dotacji budżetowej, kredytów i środków własnych. Zadania te realizowane były przede wszystkim przez PKP PLK S.A. przy wykorzystaniu środków dotacji budżetowej w wysokości ogółem 891,0 mln zł oraz środków unijnych w kwocie 1.533,1 mln zł. W 2007 roku na modernizację taboru w Grupie PKP poniesione zostały nakłady w wysokości 536,7 mln zł, głównie ze środków własnych, środków UE oraz dotacji budżetowej. W 2007 roku na zakup taboru wydatkowano w Grupie PKP ze środków własnych, kredytu oraz leasingu łącznie kwotę 193,6 mln zł. Kierunki inwestycji w Grupie PKP mają na celu poprawę jakości wykonywanych usług, w szczególności poprawę komfortu podróży i standardu obsługi pasażerów, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy konkurencyjnosci branży. Wśród najważniejszych działań należy wymienić: modernizację linii kolejowych, modernizację i zakup nowego taboru, modernizację obiektów kubaturowych głównie dworców kolejowych, wydzielanie stref bezpieczeństwa, modernizację kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej dla usprawnienia obsługi podróżnych i towarów oraz stworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania służb celnych i granicznych, budowę kablowych linii światłowodowych dla sterowania i zarządzania procesami przewozowymi, dostosowania do telekomunikacji i współczesnych wymagań eksploatacyjnych i technicznych, ochronę środowiska zadania, które były realizowane na terenie całego kraju i polegały głównie na budowie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, modernizacji kotłowni. Investments of the PKP Group in 2007 were primarily focused on the modernization of railway line works, co-financed by the EU funds, the State Budget subsidy, loans and own funds. The tasks were implemented most often by PKP PLK S.A. with the use of the State Budget subsidy of the total of 891 million PLN and the EU funds of total of 1,533.1 million PLN. In 2007 the modernization of the rolling stock of PKP Group required the expenditure of 536,7 million PLN, mainly from the own funds, the EU funds and the State Budget. In 2007 the roku na zakup taboru wydatkowano w Grupie PKP ze środków własnych, kredytu oraz leasingu łącznie kwotę 193,6 mln zł. Investments in PKP Group are intended to improve the quality of services, especially the comfort of travel and customer service standard, shorten the time of travel and improve the competitiveness of the industry. The most important activities are: modernization of the railway lines, modernization and purchase of new rolling stock, modernization of buildings mainly railway stations, isolation of safety areas, modernization of the border railway crossing in Kuźnica Białostocka to facilitate the passenger and cargo service and to create appropriate conditions for operation of the customs and border officers, construction of fiblreglass lines to steer and manage the transport services, adjustment for telecommunication and the present operational and technical requirements, environment protection tasks that were carried out all over Poland and were mainly based on the construction of water and sewage connections and modernization of boiling rooms. Wyniki finansowe Grupy PKP W 2007 r. Grupa PKP polepszyła wynik na działalności operacyjnej (EBIT) o ponad 407 mln zł. W 2007 r. uzyskano wyższe dofinansowanie przewozów regionalnych przez samorządy wojewódzkie, a także wyższą dotację na utrzymanie bieżącego stanu technicznego linii kolejowych. Otrzymano również drugą transzę środków z Funduszu Kolejowego z tytułu zwrotu zaległych utraconych przychodów wynikających Financial results of PKP Group In 2007 PKP Group improved its result on operations (EBIT) by over 407 million PLN. In 2007 higher co-financing of the regional services was granted by the local governments, as well as a higher subsidy for the maintenance of the current technical condition of the railways. The second tranche of funds from the Railway Fund was received as the compensation of lost income from the discount fares in the years

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Freight rail transport results. Weight [k ton]

Freight rail transport results. Weight [k ton] Freight rail transport results 2015 2014 change % 2015/2014 January-November weight [k ton] 206 419,53 210 344,79-1,87% transport performance [m t-km] 46 547,69 46 188,66 0,78% Weight [k ton] 2015 2014

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2012-04-26 11:34

1 z 6 2012-04-26 11:34 AP Biznes - Nowy EMITENT - - REINHOLD POLSKA AB 1 z 6 2012-04-26 11:34 RB: Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ladies and Gentlemen,

Ladies and Gentlemen, 002 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Szanowni Państwo, Polska, będąc częścią globalnej gospodarki, stała się uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc TransRussia2006 Moscow, 21.03.2006 Podstawy ustalania opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rail freight transport results 2015. Weight of transported goods [k tons]

Rail freight transport results 2015. Weight of transported goods [k tons] Rail freight transport results 2015 2015 2014 change % 2015/2014 January-August weight [k ton] 144 402,44 147 540,43-2,13% transport performance [m t-km] 32 507,09 32 585,31-0,24% Weight of transported

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XX PUBLIC FINANCES Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 03 from 0.0.03 to 3..03 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from 0.0.0 to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans / Balans

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 27 33 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Marcin Hyski ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ZBIGNIEW KLEPACKI PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW KOLEJNICTWA Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo