Dokumenty spedycyjne FIATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty spedycyjne FIATA"

Transkrypt

1 Dokumenty spedycyjne FIATA 1 FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Spedytorów, jest organizacją federacyjną zrzeszającą narodowe zrzeszenia spedytorów z poszczególnych krajów członkowskich. Powstała w 1926 roku dla ochrony i reprezentowania swoich członków na forum międzynarodowym. W 2002 roku FIATA zrzeszała 90 organizacji i 1920 członków stowarzyszonych w 132 krajach świata. Głównym obszarem zainteresowania są stosunki pomiędzy spedytorami i przewoźnikami, głównie morskimi. Wyrazem tego jest konkretna działalność FIATA przy opracowywaniu i propagowaniu dokumentów wystawianych przez spedytorów i stosowanych w transporcie międzynarodowym. 1 Poniżej scharakteryzowano takie dokumenty, jak: FIATA Forwarding Instructions (FFI), Spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki (FIATA Forwarder s Certificate of Receipt FCR), Spedytorskie zaświadczenie transportowe FCT (FIATA Forwarder s Certificate of Transport FCT), Konosament transportu multimodalnego FIATA (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading), Spedytorski kwit składowy FWR (Fiata Warehouse Receipt FWR), ujednolicony dokument dla przewozu ładunków niebezpiecznych (FIATA Shipper s Certification for the Dangerous Goods SDT), FIATA Shippers Intermodal Weight Certification SIC oraz konosament lotniczy rekomendowany przez FIATA dla użytku spedytorów (Non-Negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill FWB). 1 Oficjalna internetowa strona domowa FIATA: ( ). 1

2 FIATA Forwarding Instructions FFI FIATA Forwarding Instructions FFI powstało w celu wskazania spedytorom standardowego dokumentu związanego ze spedycją. Jest to dokument pomocniczy. 2 Charakterystyka poszczególnych pól FIATA Forwarding Instructions FFI "Emblem of National Association, (approved by FIATA)" emblemat Związku Narodowego (aprobowanego przez FIATA). "1-Consignor" nazwa i adres nadawcy (wysyłającego). "2-Consignor's reference No." numer referencyjny nadawcy. "3-Consignee" nazwa i adres konsygnatariusza. "4-Freight Forwarder" określenie spedytora. "5-Notify party" określenie miejsca dostarczenia ładunku (magazynu). "6-Country of origin" kraj pochodzenia. "7-Documentary credit" charakterystyka postanowień akredytywy dokumentowej. "8-Goods ready for shipment: Place..., Date..." miejsce i termin dostarczenia (gotowości) towaru do załadowania. "9-Conditions of sale" warunki sprzedaży. "10-Mode of transport: Air..., Rail..., Road..., Sea..." użyty środek transportu: lotniczy, kolejowy, samochodowy, morski. "11-Transport insurance: Covered by us..., Covered by consignee..., To be covered by you... / Insurance conditions / Currency and value insured" ubezpieczenie transportowe: pokryte przez wystawcę dokumentu..., pokryte przez konsygnatariusza..., ma zostać pokryte przez Was... / Warunki ubezpieczenia / Waluta i wartość ubezpieczeniowa. "12-Marks & numbers / Number & type of pkgs." cechy i numery / numer i rodzaj opakowań. "13-Description of goods" szczegółowy opis towaru. "14-Commodity code" kod towaru. 2

3 "15-Gross weight" waga brutto. "16-Cube" objętość towaru. "17-Handling instructions / Dimensions/Measurement and weight of each package" instrukcje załadunkowe, wymiary, objętość i waga każdej partii ładunkowej. "18-Document enclosed / Document required / Orig. / Copy" dokumenty przedstawione (załączone) / dokumenty wymagane / oryginały / kopie. "19-Terms of delivery" warunki dostawy. "20-Place and date of issue" miejsce i data wystawienia dokumentu. "21-Authentication" poświadczenie autentyczności dokumentu. 3 Spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki FCR Spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki (FIATA Forwarder s Certificate of Receipt FCR) powstało wyniku pracy Międzynarodowego Zrzeszenia Spedytorów FIATA w 1955 roku. Wystawiając FCR spedytor poświadcza przyjęcie towaru do wysyłki i zobowiązuje się do wysłania go pod wskazany adres. Zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru do przewozu potwierdza następujące fakty: 1. przejęcie przez spedytora towaru ściśle opisanego w zaświadczeniu (np. do magazynu spedycyjnego lub na środek transportu); 2. podjęcie przez spedytora nieodwołalnego zobowiązania o dostarczeniu opisanego towaru do konkretnego miejsca przeznaczenia, wpisanego w zaświadczeniu. Jest to dokument niezbywalny i nie dający prawa do dysponowania towarem, na który opiewa. Najczęściej zastępuje konosament przyjęcia do załadowania (received for shipment B/L) oraz wtórnik kolejowego listu przewozowego. Wystawia go spedytor odbiorcy towaru w zamian za oryginał konosamentu. FCR wystawiany jest na odbiorcę towaru, a głównym celem jego wystawienia jest chęć przyspieszenia realizacji akredytywy przez zleceniodawcę. Należy jednak pamiętać, że funkcjonowanie FCR nie zostało jak dotychczas usankcjonowane prawnie i stosowanie tego dokumentu zaleca się wyłącznie stronom współpracującym dość długo ze sobą i mającym do siebie całkowite zaufanie. 3

4 Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól spedytorskiego zaświadczenia przyjęcia towaru do wysyłki FCR STRONA 1 "No...." numer zaświadczenia. "Consignee" nazwa i adres konsygnatariusza. "Marks and numbers (according to the declaration of the consignor)" cechy i numery (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Numbers and kind of packages (according to the declaration of the consignor)" numery i rodzaje opakowania (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Description of goods (according to the declaration of the consignor)" opis towarów (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Gross weight (according to the declaration of the consignor)" waga brutto (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Measurement (according to the declaration of the consignor)" objętość (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "We certify having assumed control of the above mentioned consignment in external apparent good order and condition: at the disposal of the consignee / with irrevocable instructions to be forwarded to the consignee" niniejszym przyjmujemy w pieczę powyżej wymienione towary, które wyglądają na będące w dobrym stanie... (stała formuła). "Remarks" uwagi. "Instructions as to freight and charges" instrukcje dotyczące frachtu i opłat. "Place and date of issue" miejsce i data wystawienia dokumentu. "Stamp and signature" pieczęć i podpis osoby upoważnionej. 4 STRONA 2 Przytoczony tekst Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 1995 w brzmieniu angielskim. 4

5 Spedytorskie zaświadczenie transportowe FCT Spedytorskie zaświadczenie transportowe FCT (FIATA Forwarder s Certificate of Transport FCT) jest dokumentem, w którym spedytor stwierdza przyjęcie przesyłki do przewozu, zobowiązuje się do wysłania jej pod wskazany adres i wydania towaru odbiorcy w zamian za oryginał FCT, stanowiącego prawny dowód dysponowania ładunkiem. FCT pokrywa całą trasę przewozu, jednak spedytor nie przejmuje odpowiedzialności za przewoźników i innych wykonawców procesu transportowospedycyjnego. Zaświadczenie spedytora o nadaniu towaru do przewozu potwierdza więc następujące fakty: 1. nadanie do przewozu przez spedytora towaru ściśle opisanego w zaświadczeniu; 2. podjęcie przez spedytora nieodwołalnego zobowiązania o dostarczeniu opisanego towaru do konkretnego miejsca przeznaczenia, wpisanego w zaświadczeniu; 3. informację jakim środkiem transportu (z podaniem szczegółów identyfikacyjnych, takich jak np. numer rejestracyjny ciągnika, naczepy i/lub kontenera) i terminu nadania towaru do transportu. 5 Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól spedytorskiego zaświadczenia transportowego FCT STRONA 1 "No...." numer zaświadczenia. Notify adresses adres, na który jest wysyłany towar przy przewozie drogą morską (najczęściej jest to adres magazynu przyjmującego). Pole to wypełnia się tylko wówczas, gdy adres ten różni się od adresu odbiorcy. Rubryka ta jest związana z występującą w konosamencie klauzulą ( notify clause ), która nakłada na armatora obowiązek poinformowania wymienionych tam osób czy instytucji o przybyciu statku do portu wyładunku. Osobą tą jest najczęściej spedytor wyznaczony przez importera, a jeśli jest nią sam importer lub odbiorca, to wpisujemy jak importer lub jak odbiorca. "Conveyance... from / via..." środek przewozowy... od / przez... "Destination" faktyczne miejsce przeznaczenia towaru, zgodne z rubryką Notify. Może ono, lecz nie musi być identyczne z portem (transport morski) czy stacją 5

6 przeznaczenia (transport kolejowy). Może to być siedziba odbiorcy lub jakiekolwiek inne miejsce wskazane przez importera. "Marks and numbers (according to the declaration of the consignor)" cechy i numery (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Numbers and kind of packages (according to the declaration of the consignor)" numery i rodzaje opakowania (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Description of goods (according to the declaration of the consignor)" opis towarów (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Gross weight (according to the declaration of the consignor)" waga brutto (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "Measurement (according to the declaration of the consignor)" objętość (zgodnie z deklaracją nadawcy ładunku). "For delivery of the goods please apply to:..." w celu uzgodnienia sposobu i szczegółów dostawy proszę zgłosić się do... "Freight and charges prepaid to:..." fracht i opłaty przedpłacone... "We, the Undersigned Forwarders in accordance with the instructions of our Principals, have taken charge of the abovementioned goods in good external condition at:... for despatch and delivery as stated above or order against surrender of this document properly endorsed." poniżej podpisani spedytorzy w oparciu o instrukcje zobowiązują się wymienione wyżej towary (przyjęte w dobrym zewnętrznym stanie) dostarczyć do wskazanego odbiorcy. "In titness thereof the Undersigned Forwarders have signed originals of this FCT document, all of this tenor and date. When one of these has been accomplished, the other(s) will lose their validity." określenie, że towar zostanie wydany tylko osobie posiadającej oryginał FCT. "Place and date of issue" miejsce i data wystawienia dokumentu. "Stamp and signature" pieczęć i podpis wystawcy. 6 STRONA 2 Przytoczony tekst Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 1995 w brzmieniu angielskim. 6

7 Konosament transportu multimodalnego FIATA Konosament transportu multimodalnego FIATA (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading), oparty na Regułach UNCTAD/ICC, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych dokumentów transportowo-spedycyjnych. Obecnie został wprowadzony do praktyki ponad 50 narodowych związków spedytorów. Dokumentem o podobnej funkcji do FIATA MTB/L jest opracowywany przez Komitet Dokumentacyjny Bałtyckiej i Międzynarodowej Rady Morskiej (Baltic and International Maritime Council BIMCO) 2 nowy MULTIDOC 95, który oparto również na Regułach UNCTAD/ICC. 7 Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól konosamentu transportu multimodalnego FIATA FBL STRONA 1 "No...." numer konosamentu. "Consignor" nazwa, adres, kraj oraz numer teleksu, faksu lub osoby prawnej lub fizycznej, która zgodnie z postanowieniami kontraktu handlowego posiada prawo odbioru towaru. Notify adresses adres, na który jest wysyłany towar przy przewozie drogą morską (najczęściej jest to adres magazynu przyjmującego). Pole to wypełnia się tylko wówczas, gdy adres ten różni się od adresu odbiorcy. Rubryka ta jest związana z występującą w konosamencie klauzulą ( notify clause ), która nakłada na armatora obowiązek poinformowania wymienionych tam osób czy instytucji o przybyciu statku do portu wyładunku. Osobą tą jest najczęściej spedytor wyznaczony przez importera, a jeśli jest nią sam importer lub odbiorca, to należy wpisać jak importer lub jak odbiorca. "Place of receipt" miejsce otrzymania towaru. "Ocean vessel" nazwa i bandera statku. "Port of loading" nazwa portu załadunkowego. "Port of discharge" nazwa portu wyładunkowego. 2 Oficjalna internetowa strona domowa BIMCO opublikowana jest pod adresem: (

8 "Place of delivery" szczegółowo określone miejsce dostarczenia towaru. "Marks and numbers (according to the declaration of the consignor)" cechy i numery (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Numbers and kind of packages (according to the declaration of the consignor)" liczba i rodzaj opakowań (zgodnie z deklaracją nadawcy) wypełniane są w brzmieniu zgodnym z obowiązującym kontraktem, najczęściej w języku angielskim. Jeżeli towar ma być przewożony w kontenerze, to informację tę należy podać w tym miejscu wraz z typem kontenera, np. 1A, 1B, 1C, 1D. "Description of goods (according to the declaration of the consignor)" opis towaru (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Gross weight (according to the declaration of the consignor)" waga brutto (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Measurement (according to the declaration of the consignor)" objętość (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Declared value for ad valorem rate according to the declaration of the consignor (Clauses 7 and 8)" zadeklarowana wartość towaru (ad valorem) zgodnie z deklaracją nadawcy (klauzule 7 i 8). "Freight amount" wartość frachtu (w walucie kontraktu). "Freight payable at" sposób opłacenia frachtu. "Cargo Insurance through the undersigned: Not covered / Covered according to attached Policy" ubezpieczenie ładunku (właściwe podkreślić): bez pokrycia / zakres pokrycia zgodnie z załączoną polisą. "Number of Original FBL's" numer oryginału konosamentu Fiata. "For delivery of goods please apply to" w celu uzgodnienia sposobu i szczegółów dostawy proszę zgłosić się do... "Place and date of issue" miejsce i data wystawienia dokumentu. "Stamp and signature" pieczęć i podpis osób upoważnionych. 8 STRONA 2 Przytoczony tekst Standardowych Warunków Stosowania Konosamentu FIATA dla Transportu Multimodalnego 1992 w brzmieniu angielskim. 8

9 Spedytorski kwit składowy FWR Jego bezpośrednią przyczyną powstania była idea stworzenia ujednoliconego dokumentu składowego, którym mogliby posługiwać się spedytorzy występujący jednocześnie w roli składowników. Dokument taki opracowało FIATA w 1975 roku i nazwało Fiata Warehouse Receipt (FWR) spedytorski kwit składowy. FWR jest nie tylko pokwitowaniem przyjęcia przez licencjonowanego składownika towaru na skład, ale również zobowiązaniem składownika do wydania tego towaru osobie spełniającej pewne warunki. Kwit składowy FIATA nie jest warrantem 3 i w przypadku, gdy krajowe przepisy wymagają wystawienia warrantu, należy wystawić inny dokument niż FWR. Kwit składowy nie stanowi żadnego tytułu do towaru ani też prawa do dysponowania składowanym towarem. Prawo dysponowania towarem przysługuje tylko temu, kto oddał go na skład (składającemu, deponentowi depositor) i tylko jemu zostanie on wydany przy odbiorze. Kwit składowy może być dokumentem imiennym (wystawionym na konkretną osobę fizyczną lub prawną), co uniemożliwia przenoszenie go na osoby trzecie poprzez indosowanie lub przenaszalnym. Przelanie przez deponenta praw do towaru osobie trzeciej może nastąpić przez indos (negotiable warehouse receipt) po wystawieniu kwitu na okaziciela (to bearer) lub wystawienie kwitu na zlecenie wymienionej osoby/firmy (to order). Podstawowa zaleta kwitu składowego wynika z możliwości przenoszenia praw własności do towaru, na jakie on opiewa. Polski importer może nabyć od kubańskiego plantatora cukier, który jest np. złożony w składzie celnym w Rotterdamie. Po złożeniu przez polskiego importera przyrzeczenia zapłaty lub faktycznym zapłaceniu za cukier, kubański plantator wysyła importerowi kwit składowy na zamówiony towar. Na kwicie składowym musiała zostać potwierdzona cesja praw własności na polską firmę. Teraz importerowi wystarczy udać się z kwitem składowym do magazynu w Rotterdamie, 9 3 Warrant dowód składowy (ang. Certificate of deposit, niem. Orderlagerschein, ros. warrant) jest dokumentem stwierdzającym przyjęcie towaru na skład, zawierającym jednakże klauzulę umożliwiającą jego przenoszenie na osoby trzecie. Jest on dowodem wystawianym na zlecenie i przenaszalnym na osoby trzecie przez indos. Warrant jest także dowodem posiadania towaru i prawem do swobodnego rozporządzania nim. Dowód składowy wystawiany przez wielkie magazyny i towarzystwa składowe składa się z właściwego kwitu składowego (dowodu posiadania), noszącego nazwę rewersu (ceduły składowej) oraz składowego dowodu zastawniczego, noszącego nazwę warrantu. 9

10 odebrać cukier (po opłaceniu opłat składowych) i zorganizować jego sprzedaż lub przewóz. 10 Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól spedytorskiego kwitu składowego FWR STRONA 1 Supplier nazwa dostawcy towaru, którym może być ewentualnie producent towaru. Warehousekeeper należy podać nazwę i pełny adres licencjonowanego właściciela składu oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, teleksu, ). Depositor należy podać pełną nazwę i adres osoby fizycznej lub prawnej, która zawarła umowę składu. Jest nią najczęściej dostawca towaru. Warehouse nazwa i adres miejsca faktycznego złożenia towaru. The insurance against fire/burglary and... is/is not covered for an amount of... ubezpieczenie od ognia/włamania i... (należy wpisać od jakich innych ryzyk ubezpieczono towar) jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) pokryte w wysokości... (należy wpisać walutę oraz kwotę ubezpieczenia). Identification of means of transport" określenie środków transportu, które przywożą towar do składu. Date of entry into warehoue data przyjęcia towaru na skład. Marks and numbers: number and kind of packages, description of goods cechy i numery: liczba i rodzaj opakowań, opis towarów. "Gross weight" waga brutto złożonego na składzie towaru. Received in apparent good order and condition description of merchandise (contents) Stated by Depositor / Controlled by warehouse keeper opis przekazanego na skład towaru (charakterystyka opakowania) z podaniem strony, która opisuje towar (dostawca towaru na skład / składownik). As warehouse keepers we are liable to deliver the stored merchandise against presentation of this document.... In the case of partial deliveries warehouse receipt must be submitted for entering outgoing stock." niniejszym osoba prowadząca licencjonowany skład potwierdza przyjęcie w pieczę towaru i deklaruje wydanie go wyłącznie w zamian za niniejszy spedytorski kwit składowy FWR, a w 10

11 przypadku cesji praw własności do towaru, jedynie legalnemu posiadaczowi dokumentu. Jeśli będzie następować odbiór towaru mniejszymi partiami, to niniejszy spedytorski kwit składowy FCR musi być za każdym razem przedkładany składownikowi celem nanoszenia w nim zachodzących zmian w ilości towaru składowanego. Place and date of issue należy podać dokładną datę i miejsce wystawienia spedytorskiego kwitu składowego FWR. Stamp and signature miejsce na pieczątkę i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia licencjonowanego składu. Osoba ta jest odpowiedzialna za składowany na podstawie podpisanego przez siebie FWR towar. 11 STRONA 2 "CONTRACT OF STORAGE" przytoczone brzmienie artykułów dotyczących umowy składu z Kodeksu Cywilnego. STRONA 3 pusta. STRONA 4 DELIVERIES odbierane partie towaru. W przypadku odbioru składowanego towaru mniejszymi partiami, tabelka służy do wpisywania wydawanych przez składownika ilości towaru. TRANSFER OF PROPERTY, CESSION OF DELIVERY CLAIM miejsce na cesję praw własności. Signature podpis osoby przekazującej towar do składowania na składzie. Deklaracja ładunku niebezpiecznego SDT W 1978 roku FIATA opracowała ujednolicony dokument dla przewozu ładunków niebezpiecznych FIATA Shipper s Certification for the Dangerous Goods (SDT). Założeniem FIATA było, aby dokument wystawiany był przez producenta, który posiada najlepszą wiedzę o wyprodukowanym przez siebie niebezpiecznym towarze. Dotychczasowa praktyka przesyłania danych dla spedytora sporządzającego na ich podstawie deklarację ładunku niebezpiecznego przed załadunkiem towaru na statek lub 11

12 inny środek transportu była praktyką złą, chociażby z powodu możliwości popełnienia przez niego błędu podczas wypisywania dokumentu. Podczas przemieszczania ładunku niebezpiecznego należy poinformować o niebezpieczeństwie wszystkich uczestników obrotu mających z nim styczność. W handlu morskim przede wszystkim należy o chęci przewozu ładunku niebezpiecznego poinformować przewoźnika morskiego 4, władze portowe i Urząd Morski oraz uzyskać ich zgodę na przewóz. Kolejnym ważnym krokiem jest oznakowanie i ocechowanie ładunku w taki sposób, aby łatwo i jednoznacznie można było określić, że jest to ładunek niebezpieczny oraz wystawienie deklaracji ładunku niebezpiecznego, który będzie mu towarzyszyć przez całą drogą przewozu, aż do magazynu ostatniego odbiorcy. Deklaracja ładunku niebezpiecznego zawiera przede wszystkim opis niebezpieczeństw związanych z przewozem czy składowaniem towaru oraz instrukcję postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. 12 Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól deklaracji ładunku niebezpiecznego 1-Exporter nazwa i adres eksportera oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, teleksu, ). 2-Customs reference/status znaki dowodu odprawy celnej/rodzaj odprawy celnej, np. odprawa celna ostateczna, czasowa. Wypełnianie tego pola nie jest obligatoryjne, gdyż pełni ono jedynie funkcje pomocnicze. 4 W wielu konosamentach istnieje specjalna klauzula dotycząca przewozu ładunku niebezpiecznego i odpowiedzialności spedytora lub przewoźnika przy jego przewozie., np. COMBICONBILL w punkcie 22(2) i COMBIDOC w punkcie 18(2) mówi między innymi, że w razie zaistnienia określonego niebezpieczeństwa i odkrycia niezadeklarowanego wcześniej ładunku niebezpiecznego na statku można ładunek usunąć bez prawa dysponenta ładunku do odszkodowania, co najczęściej brzmi następująco: Jeśli kupiec zaniedba dostarczyć takich informacji (o rzeczywistym charakterze niebezpieczeństwa) a spedytor nie jest świadom niebezpiecznego charakteru towarów i koniecznych do przedsięwzięcia środków ostrożności, oraz jeśli w jakimkolwiek czasie, towary będą uznane za niebezpieczne dla życia lub mienia, mogą one w jakimkolwiek miejscu być wyładowane, zniszczone lub unieszkodliwione, tak jak okoliczności tego będą wymagać, bez rekompensaty, a kupiec będzie odpowiedzialny za wszelką stratę, szkodę, opóźnienie lub wydatki wynikające z przyjęcia ich w pieczę, z ich przewozu lub jakiejkolwiek dodatkowej usługi w stosunku do nich. Ciężar dowodu, że spedytor znał rzeczywisty charakter niebezpieczeństwa stworzonego przez przewóz wspomnianych towarów będzie spoczywał na osobie mającej tytuł do towarów. P. Lewandowski, W. Nowina-Konopczyna, P. Nowina-Konopka, Prawo morskie. Umowa przewozu ładunku (materiały do ćwiczeń), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1987, s

13 3-Booking number pozycja listy bukingowej. Wypełnianie tego pola również nie jest obligatoryjne, gdyż pełni ono jedynie funkcje pomocnicze. 4-Exporter s reference należy podać symbol i numer kontraktu eksportowego lub zamówienia. 5-Forwarder s reference należy podać symbol i numer zlecenia spedycyjnego, do którego odwołuje się deklaracja ładunku niebezpiecznego. 6-Consignee należy podać nazwę i pełny adres kupującego oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, teleksu, ). 6A-DSHA notification... w praktyce polskiej pole to należy pozostawić nie wypełnione. 7-Freight forwarder należy podać nazwę i pełny adres spedytora zajmującego się organizacją przemieszczenie ładunku niebezpiecznego oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, teleksu, ). 8-International carrier nazwa i pełny adres międzynarodowego przewoźnika zajmującego się przewozem ładunku niebezpiecznego oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, teleksu, ). Pole to należy wypełnić jedynie w przypadku przewozu ładunku transportem morskim, śródlądowym, kolejowym lub samochodowym. Przy przewozie lotniczym lub intermodalnym pole to należy pozostawić nie wypełnione. 9-Other UK transport details należy podać pozostałe szczegóły dotyczące przemieszczania ładunku niebezpiecznego, np. nazwę składownika, miejsce składowania towaru w porcie, terminy gotowości towaru do wysyłki, termin dostarczenia towaru do portu, itd. 10-Vessel nazwa statku przeznaczonego do przewozu ładunku niebezpiecznego. Pole to wypełnia się oczywiście wyłącznie przy przewozach morskich. 10-Port of loading należy wpisać miejsce załadowania towaru niebezpiecznego na statek (nazwę portu morskiego) w brzmieniu oryginalnym. 11-Port of discharge należy wpisać miejsce wyładunku towaru niebezpiecznego ze statku (nazwę portu morskiego) w brzmieniu oryginalnym. 12-Shipping marks: number and kind of packages; description of goods cechy i numery: liczba i rodzaj opakowań, opis towarów, zgodnie z konosamentem (w handlu morskim) lub listem przewozowym (w pozostałych gałęziach transportu). Należy także 13 13

14 określić klasę ryzyka (hazard class) w oparciu o nomenklaturę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organisation IMO). Jeżeli handlowa nazwa towaru nie zgadza się z nazwą umieszczoną w nomenklaturze ładunków niebezpiecznych ONZ, to przy wypełnianiu omawianego pola, obie nazwy należy podać. Dodatkowo należy wpisać numer przewożonego towaru w oparciu o nomenklaturę ładunków niebezpiecznych ONZ oraz w zależności od rodzaju transportu odpowiedni kod towaru z: International Maritime Dangerous Goods Code (w przewozach morskich), Annex 1 to the Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail RID (w przewozach kolejowych) lub European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ADR (w przewozach samochodowych). 13-Net wt (kg) należy podać wagę netto ładunku niebezpiecznego wyrażoną w kg. 14-Gross wt (kg) należy podać wagę brutto ładunku niebezpiecznego wyrażoną w kg. 14-Cube (m 3 ) of goods należy podać całkowitą objętość ładunku niebezpiecznego w m Name of company nazwa firmy. 16-Prefix and container/vehicle reg. number należy podać znaki poprzedzające oraz właściwy numer rejestracyjny kontenera/pojazdu. 16A-Seal numbers numery i znaki plomb umieszczonych na kontenerze lub drzwiach samochodu czy wagonu. 16B-Container/vehicle size & type rozmiar i typ kontenera lub pojazdu. W przypadku użycia standardowych kontenerów ISO do określenia ich wymiarów można użyć następujących skrótów (w nawiasie podano długość-szerokość-wysokość w stopach): 1AA (40-8-8,6), 1A (40-8-8), 1AX (40-8-<8), 1AY (40-8-9,6), 1BB (30-8-8,6), 1B (30-8-8), 1BX (30-8-<8), 1BY (30-8-9,6), 1CC (20-8-8,6), 1C (20-8-8), 1CX (20-8-<8), 1CY (20-8-9,6), 1D (10-8-8) oraz 1DX (10-8-<8). Wśród typów kontenerów możemy wyróżnić między innymi: uniwersalne, z otwartym dachem (open-topped), chłodnicze (integral reefer), izotermiczne (insulted), składane (flatracks), płytowe (platform), 14 14

15 wentylowane (ventilated), zbiornikowe (tank), do przewozu ładunków sypkich (bulk), połówkowe (half-heights). 5 16C-Tare wt as marked on CSC plate należy wpisać tarę kontenera w oparciu o opis umieszczony na kontenerze. 16D-Total of boxes 13a and 16c całkowita waga ładunku niebezpiecznego, otrzymana przez zsumowanie wagi brutto (umieszczonej w polu 13a) oraz tary kontenera (umieszczonej w polu 16c). 17-Name and telephone no... nazwa i kontakt z firmą wystawiającą deklarację ładunku niebezpiecznego (producentem) oraz nazwisko i stanowisko osoby, która sporządziła deklarację i jest odpowiedzialna za prawdziwość danych tam zawartych. Należy tu również wpisać miejsce sporządzenia deklaracji, datę i złożyć podpis. 15 FIATA Shippers Intermodal Weight Certification SIC FIATA Shippers Intermodal Weight Certification SIC jest dokumentem, którego zasadniczym celem jest wskazanie i dokładne określenie wagi przesyłki. Na rynku europejskim jest to jednak dokument stosunkowo rzadko używany. Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól FIATA SIC STRONA 1 No.... numer wystawianego dokumentu. Name and address of certifying shipper nazwa i adres koncesjonowanego załadowcy. "Marks and numbers" cechy i numery. "Number and kind of packages" liczba i rodzaj opakowań (zgodnie z deklaracją odbiorcy) wypełniane są w brzmieniu zgodnym z obowiązującym kontraktem, najczęściej w języku angielskim. Jeżeli towar ma być przewożony w kontenerze, to informację tę należy również podać wraz z typem kontenera, np. 1A, 1B, 1C, 1D. "Description of goods" opis towaru. 5 World container census, Containerisation International Special Report, 1986, nr 9, za: J. Miotke- Dzięgiel, Morskie przewozy kontenerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s

16 "Gross weight" waga brutto. "Container or trailer (if applicable)" kontener lub trailer (jeśli dotyczy). "Actual gross cargo weight" obecna (aktualna) waga brutto ładunku. "The undersigned shipper herewith certifies that the gross weight of the goods listed herein is true and correct and includes all applicable packaging material, pallets and dunnage." popisany niżej załadowca zaświadcza, że waga brutto towarów wyszczególnionych poniżej jest zgodna ze stanem faktycznym i w wymaganej kondycji oraz razem z towarem występują wszystkie wymagane materiały ochronne, palety i materiały sztauerskie. "Place and date of certification" miejsce i data sporządzenia certyfikatu (zaświadczenia). "Stamp and signature of certifying shipper" pieczęć i podpis załadowcy. 16 STRONA 2 Przytoczone jest brzmienie prawa amerykańskiego w wersji angielskiej. Konosament lotniczy rekomendowany przez FIATA dla użytku spedytorów FWB Zwiększająca się liczba towarów wysyłanych przez spedytorów frachtem lotniczym stworzyły dogodne warunki do powstania dokumentu przewozowego, opartego o ujednolicone zwyczaje i praktyki dotyczące akredytyw dokumentowych (UCP 500 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową ICC w Paryżu. Dotychczas wystawiane przez spedytorów-konsolidatorów tzw. House Air Waybills (HAWB) budziły wiele kontrowersji co do ich zgodności z wymogami UCP 500 dotyczącymi konosamentów lotniczych AWB typu carrier. Konsekwencją tego było nie uznawanie ich przez banki w sytuacji, gdy warunki płatności wyraźnie tego nie przewidywały. Głównie dla zapobieżenia w przyszłości tego typu problemom i uproszczenia procedur handlowych poprzez redukcję stosowanych konosamentów przez spedytorów, opracowano nowy AWB rekomendowany dla spedytorów działających jako: konsolidatorzy, którzy występują jako przewoźnicy kontraktowi (contacting carriers) i/lub agenci konsolidatora określonych przewoźników. 16

17 Wystawcą neutralnego AWB jest spedytor-konsolidator występujący w roli przewoźnika, a neutralny AWB jest wystawiany w imieniu linii lotniczej i podpisywany przez spedytora jako IATA cargo agent. 17 Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól Non- Negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill FWB STRONA 1 "No...." numer konosamentu. "Consignor" szczegóły dotyczące odbiorcy ładunku (nazwa, adres, kontakt). "Notify addresses" nazwa i adres firmy, którą należy powiadomić o nadejściu przesyłki (lub adres magazynu odbiorcy). "Place of receipt" miejsce otrzymania ładunku. "Vessel" nazwa statku (łącznie z portem macierzystym). "Port of loading" nazwa portu załadunkowego. "Port of discharge" nazwa portu wyładunkowego. "Port of delivery" nazwa portu dostarczenia ładunku. "Marks and numbers (according to the declaration of the consignor)" cechy i numery (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Numbers and kind of packages (according to the declaration of the consignor)" liczba i rodzaj opakowań (zgodnie z deklaracją nadawcy) wypełniane są w brzmieniu zgodnym z obowiązującym kontraktem, najczęściej w języku angielskim. Jeżeli towar ma być przewożony w kontenerze, to informację tę należy podać w tym miejscu wraz z typem kontenera, np. 1A, 1B, 1C, 1D. "Description of goods (according to the declaration of the consignor)" opis towaru z podaniem jego właściwości (zgodnie z deklaracją nadawcy). Szczególną uwagę należy zwrócić na podanie właściwości przewożonych towarów, których znajomość pomoże podczas transportu, np. wrażliwy na temperaturę, wrażliwy na wstrząsy, towar łatwo psujący się, wrażliwy na wilgoć, towar żrący, towar wybuchowy, towar łatwopalny. Powyższe cechy powodują także konieczność podania sposobów postępowania z towarem (wskazówek) podczas manipulacji ładunkowych i podczas przewozu. 17

18 "Gross weight (according to the declaration of the consignor)" waga brutto (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Measurement (according to the declaration of the consignor)" objętość towaru (zgodnie z deklaracją nadawcy). "Transfer of right of control to consignee (Clause 4.) YES" przekazanie (transfer) praw dysponowania towarem (na nadawcę) zgodnie z klauzulą 4. "Declared value for ad valorem rate according to the declaration of the consignor (Clauses 8. and 9.)" zadeklarowana wartość (ad valorem) zgodnie z deklaracją nadawcy (klauzule 8 i 9). "Freight amount" wysokość frachtu. "Freight payable at" sposób płatności frachtu. "Cargo insurance through the undersigned: Not covered / Covered according to attached Policy" ubezpieczenie ładunku (właściwe podkreślić): bez pokrycia / pokrycie w oparciu o załączoną polisę. "For delivery of goods please apply to" w celu uzgodnienia sposobu i szczegółów dostawy proszę zgłosić się do... "Place and date of issue" miejsce i data sporządzenia dokumentu. "Stamp and signature" pieczęć i podpis osoby upoważnionej. 18 STRONA 2 Standardowe Warunki dla Stosowania FIATA Multimodal Transport Waybill

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 2 ETM: tematyka 1. Podstawowe dokumenty w TM (kwity sternika,

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Dokumenty stosowane w obrocie handlowym z zagranicą Rodzaje dokumentów handlowych Faktury handlowe Dokumenty składowe Dokumenty przewozowe Dokumenty w transporcie

Bardziej szczegółowo

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych.

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych. Szanowny Kliencie, Poniżej przedstawiamy instrukcję, która pozwoli na sprawne posługiwanie się modułem do składania instrukcji konosamentowych strony: www.seagoline.com. Proszę pamiętać, by na stronie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów w transporcie kolejowym

Przewóz towarów w transporcie kolejowym Decyzje dotyczące przewozu towarów w handlu zagranicznym obejmują następujące zagadnienia: - wybór drogi przewozu (morska, lądowa lub powietrzna), - wybór gałęzi transportu (np. transport morski, kolejowy),

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Incoterms strona 1

Incoterms strona 1 Incoterms 2010 www.strattek.pl strona 1 Wszystkie rodzaje transportu (w tym transport morski) Transport morski i śródlądowy (rzeczny) EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF Ex Works Free Carrier Carriage

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I DOKUMENTACJA TRANSAKCJI TSL MGR JÓZEF WALUKIEWICZ

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I DOKUMENTACJA TRANSAKCJI TSL MGR JÓZEF WALUKIEWICZ UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I DOKUMENTACJA TRANSAKCJI TSL MGR JÓZEF WALUKIEWICZ PODSTAWY PRAWNE PRAWO KRAJOWE Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Prawo Transportowe z 15 listopada 1984 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka merytoryczna

Profilaktyka merytoryczna Profilaktyka merytoryczna Przykłady najczęściej pojawiających się problemów z zakresu ustalania wartości celnej oraz ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów Departament Polityki Celnej Przykłady

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Korzyści:

Instrukcja obsługi. Korzyści: Nadanie online Zarządzanie przesyłkami Innowacyjne rozwiązania DHL Emailship Instrukcja obsługi DHL EMAILSHIP SZYBKO I ŁATWO DHL emailship jest prostym i łatwym w obsłudze narzędziem elektronicznym służącym

Bardziej szczegółowo

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki SPEDYCJA - Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Konwencja FAL IMO Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Struktura Organizacyjna IMO Zgromadzenie Ogólne Rada Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Komitet Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/ Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/ ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro Zapraszamy do złożenia

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 03ns (Organizacja procesów logistyczno-spedycyjnych i wybrana dokumentacja logistyczno-spedycyjna)

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 03ns (Organizacja procesów logistyczno-spedycyjnych i wybrana dokumentacja logistyczno-spedycyjna) Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 03ns (Organizacja procesów logistyczno-spedycyjnych i wybrana dokumentacja logistyczno-spedycyjna) dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. FIATA Certificate for the Training Manual Podręcznik spedytora" 3

Spis treści. FIATA Certificate for the Training Manual Podręcznik spedytora 3 Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.]. wyd. 6. Gdynia, 2014 Spis treści FIATA Certificate for

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - IBIS STYLES*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 1. Tłumaczenie polskie Umowy ADR zawiera fragmenty angielskiego tekstu autentycznego

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Transport w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016

Transport w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 Transport w handlu zagranicznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 1 Plan: 1. Gestia transportowa 2. Formuły dostawy Incoterms 2010 3. Ubezpieczenia transportu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE Znak sprawy zadanie 1: TM1-240-11/16 Kraków, dnia 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy: Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe 2 Gwarancja bankowa a akredytywa Gwarancje bankowe i akredytywy służą zabezpieczeniu wierzytelności (mogą być zaliczone do tzw. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-752/10/AK Zastosowanie 0% stawki podatku dla usług spedycji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Akredytywa dokumentowa a dokument transportu multimodalnego

Akredytywa dokumentowa a dokument transportu multimodalnego ABC akredytywy Nr 8 Akredytywa dokumentowa a dokument transportu multimodalnego Na wstępie warto wyjaśnić pojęcie transportu multimodalnego choćby z tego względu, że spotykamy się często z pojęciami pokrewnymi,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Polska Izba Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński Bydgoszcz, 26 października 2012 roku Prelekcję przygotowano w oparciu o Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 9 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Jarosław Rogowski Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Wiesław Mardosz Data: 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ważenia kontenerów. VGM Verified Gross Mass (zweryfikowana masa brutto) Konwencja SOLAS.

Nowe zasady ważenia kontenerów. VGM Verified Gross Mass (zweryfikowana masa brutto) Konwencja SOLAS. Nowe zasady ważenia kontenerów VGM Verified Gross Mass (zweryfikowana masa brutto) Konwencja SOLAS www.dbschenker.pl 1. Weryfikacja wagi kontenera przez załadowców Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W C.HARTWIG GDYNIA S.A.

REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W C.HARTWIG GDYNIA S.A. ważny od 01.03.2006 r. www.chg.pl SPIS TREŚCI 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 3 1.1. Definicja Zlecenia Spedycyjnego... 3 1.2. Wykonanie zlecenia spedycyjnego... 3 2. ZLECENIE SPEDYCYJNE... 3 2.1 Warunki przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych S P E D Y C J A Praktyczne aspekty reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 8 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 8 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga deklarowana przez

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA dla studentów 4. roku HMiT (zaoczne) wykład 2. OPWS dr Adam Salomon

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA dla studentów 4. roku HMiT (zaoczne) wykład 2. OPWS dr Adam Salomon SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA dla studentów 4. roku HMiT (zaoczne) wykład 2. OPWS 2003. dr Adam Salomon Spedycja międzynarodowa Podstawowa literatura do wykładu 2. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą ICAO TI oraz IATA DGR Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG Międzynarodowy przewóz śródlądowymi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

9 Rodzaj towaru. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Waga(kg) / Gewicht(kg) Weight(kg)

9 Rodzaj towaru. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Waga(kg) / Gewicht(kg) Weight(kg) nadawcy Absender Sender 6 CZ (name, address, country) 6 CZ Niniejszy przewóz podlega postanowieniom Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów () bez względu na jakąkolwiek Straßengüteverkehr

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH W PORCIE TOWAROWYM

NALICZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH W PORCIE TOWAROWYM NALICZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH W PORCIE TOWAROWYM Fracht zagraniczny: I. IMPORT: Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga rzeczywista wykazana na AWB. Opłata manipulacyjna: Od 1 do 30 kg -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz...) WZÓR UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz...) WZÓR UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz....) WZÓR UNIA EUROPEJSKA WYROBY AKCYZOWE 1 1 Dostawca Nr VAT WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEZNACZONYCH DO KONSUMPCJI

Bardziej szczegółowo

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ).

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ). DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Incoterms 2010 i Konwencja CMR, Prawo Przewozowe

Incoterms 2010 i Konwencja CMR, Prawo Przewozowe Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Incoterms 2010 i Konwencja CMR, Prawo Przewozowe 14-15 kwietnia 2016 r.,warszawa Centrum Eksperci: Jarosław Hermanowski

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO)

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek Etapy eksploatacji Załadunek Podróż morska Wyładunek Usługodawcy Agent morski Makler morski Pilot Sztauer Dostawca Ekspert morski Agent morski Agent generalny Podagent lub agent zwyczajny Agent nadzorujący

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3.

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3. 3. SPEDYCJA MORSKA 3.1. CELE, ZADANIA I PODMIOTY SPEDYCJI MORSKIEJ (286) Istota i geneza spedycji międzynarodowej. Sektor transport spedycja logistyka. Podstawowe rodzaje spedycji. Zakres czynności spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY. W SYSTEMIE express LIPIEC FIRMY SPEDYCYJNE V SOLAS VGM

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY. W SYSTEMIE express LIPIEC FIRMY SPEDYCYJNE V SOLAS VGM NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SYSTEMIE express FIRMY SPEDYCYJNE V. 14.3 SOLAS VGM LIPIEC 2016-1 - Wstęp W związku z wdrożeniem przepisów konwencji SOLAS oraz wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Obsługa Przesyłek Towarowych

Cennik Usług Obsługa Przesyłek Towarowych Strona: 1 Stron: 6 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu gross weight. 1.1 Opłata manipulacyjna: Od (kg) do (kg)

Bardziej szczegółowo

Obsługa Przesyłek Towarowych Cennik Usług WELCOME Airport Services sp. z o. o. WELCOME Cargo Terminal KRK

Obsługa Przesyłek Towarowych Cennik Usług WELCOME Airport Services sp. z o. o. WELCOME Cargo Terminal KRK Cennik Usług WELCOME Airport Services sp. z o. o. KRK Okres obowiązywania: od 01.03.2017 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Paweł Kubinek Kierownik Działu Cargo Zatwierdził:(imię i nazwisko, podpis)

Bardziej szczegółowo

AWIZACJA KONTENERÓW DOMESTIC W SYSTEMIE NAVIS

AWIZACJA KONTENERÓW DOMESTIC W SYSTEMIE NAVIS AWIZACJA KONTENERÓW DOMESTIC W SYSTEMIE NAVIS Instrukcja obsługi systemu operacyjnego NAVIS Spis treści 1 Awizacja kontenerów pustych... 2 2 Awizacja kontenerów pełnych... 4 2.1 Kontenery z ładunkiem neutralnym...

Bardziej szczegółowo

Procesy w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Procesy w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Procesy w handlu zagranicznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Gestia transportowa Gestia transportowa: to prawa i obowiązki organizacji transportu towaru a także uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 26-27 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień

Bardziej szczegółowo

Poznaj Nową Fakturę FedEx

Poznaj Nową Fakturę FedEx Poznaj Nową Fakturę FedEx Twoja firma Twoje zasady Nowa faktura FedEx to faktura, której układ możesz dostosować do potrzeb Twojej firmy. Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak to zrobić. Chętnie odpowiemy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Projekt 2009. Technik spedytor

Projekt 2009. Technik spedytor Projekt 2009 Technik spedytor Temat Projekt realizacji prac spedycyjnotransportowych związanych z załadunkiem skrzyń z maszynami krawieckimi do kontenerów, obliczeniem współczynnika wypełnienia przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe.

Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe. Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/8675/20274 Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 955,70

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY

TRANSPORT INTERMODALNY TRANSPORT INTERMODALNY PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO Jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT 1 1. Instrukcja opisuje obowiązki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych... 1 1. Uwagi wprowadzające... 4 2. Funkcje papierów wartościowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6 II. Funkcje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni Wykład 01 : tematyka 1. Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR PL L 125/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE)

1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) 1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi niżej w klauzulach

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo