Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym prywatnym: firma, prokura, pełnomocnictwo, spółka cywilna 7 Test 4. Spółki osobowe 10 Test 5. Spółki kapitałowe 19 Test 6. Podział, łączenie i przekształcenie spółek 28 Test 7. Spółka europejska (SE) i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) 30 Odpowiedzi do testu 1 34 Odpowiedzi do testu 2 34 Odpowiedzi do testu 3 34 Odpowiedzi do testu 4 35 Odpowiedzi do testu 5 36 Odpowiedzi do testu 6 37 Odpowiedzi do testu 7 37 Część B. Kazusy Krajowy Rejestr Sądowy Kazus 1. Uprawnienia sądu rejestrowego 39 Firma Kazus 2. Konstrukcja firmy spółki z o.o. 42 Prokura Kazus 3. Prokura w spółce handlowej 44 Spółka cywilna Kazus 4. Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej 47 Spółka jawna Kazus 5. Zmiana umowy spółki jawnej, zmiana treści firmy 50 Kazus 6. Rozwiązanie spółki jawnej 51 Kazus 7. Zdolność sądowa spółki jawnej 54

2 VI Spis treści Spółka partnerska Kazus 8. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki partnerskiej 55 Spółka komandytowa Kazus 9. Zbycie członkostwa w spółce komandytowej Kazus 10. Suma komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Kazus 11. Odpowiedzialność akcjonariusza za zobowiązania spółki Kazus 12. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki komandytowo-akcyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kazus 13. Wkład niepieniężny do spółki (aport) Kazus 14. Jednoosobowa spółka z o.o. Kazus 15. Podwyższenie kapitału zakładowego Kazus 16. Zbycie udziałów w spółce Kazus 17. Rada nadzorcza spółki z o.o. Spółka akcyjna Kazus 18. Prawo mniejszości Kazus 19. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej Kazus 20. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Kazus 21. Delegacja do czasowego sprawowania funkcji w zarządzie spółki Kazus 22. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy Kazus 23. Zarząd spółki akcyjnej Kazus 24. Likwidacja spółki akcyjnej Część C. Tablice Wiadomości ogólne o prawie gospodarczym prywatnym Tabl. 1. Prawo Tabl. 2. Podział obrotu gospodarczego Tabl. 3. Podział prawa gospodarczego Tabl. 4. Porównanie prawa gospodarczego publicznego i prywatnego Tabl. 5. Historia aktów normatywnych prawa gospodarczego prywatnego Firma Tabl. 6. Pojęcie firmy Tabl. 7. Elementy firmy Tabl. 8. Budowa firmy w przypadku wybranych rodzajów przedsiębiorców Tabl. 9. Rodzaje firmy podział ze względu na rdzeń (korpus) Tabl. 10. Stosowanie firm danego rodzaju przez poszczególne kategorie przedsiębiorców Tabl. 11. Funkcje firmy Tabl. 12. Zasady prawa firmowego Tabl. 13. Zasady prawa firmowego objaśnienia

3 Spis treści VII Tabl. 14. Zakaz zbycia firmy (zasada niezbywalności firmy) 124 Tabl. 15. Ochrona prawa do firmy 124 Tabl. 16. Ochrona prawa do firmy na podstawie art KC 126 Tabl. 17. Firma a inne oznaczenia, z których korzystają przedsiębiorcy 127 Przedstawicielstwo Tabl. 18. Konstrukcja przedstawicielstwa (art. 95 KC) 128 Tabl. 19. Rodzaje przedstawicielstwa (art. 96 KC) 129 Tabl. 20. Pełnomocnictwo 130 Tabl. 21. Prokura 132 Tabl. 22. Pełnomocnictwo a prokura porównanie 133 Krajowy Rejestr Sądowy Tabl. 23. Funkcje Rejestru 135 Tabl. 24. Organizacja KRS 136 Tabl. 25. Podmioty objęte obowiązkiem dokonania wpisu do KRS 137 Tabl. 26. Zadania Centralnej Informacji KRS 138 Tabl. 27. Definicja wpisu do Rejestru. Różnice pomiędzy usunięciem, wykreśleniem i sprostowaniem wpisu 139 Tabl. 28. Rodzaje wpisów 140 Tabl. 29. Rodzaje wpisów zamieszczane dla każdego wpisu w pozycji Rejestru 141 Tabl. 30. Zasady Rejestru (skutki związane z wpisem) 142 Tabl. 31. Pojęcie i zakres jawności formalnej 143 Tabl. 32. Zasady udzielania informacji, wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 145 Tabl. 33. Zasady udostępniania kopii dokumentów z elektronicznego katologu dokumentów 147 Tabl. 34. Sposoby udzielania informacji z rejestru dłużników niewypłacalnych 148 Tabl. 35. Jawność formalna akt rejestrowych 149 Tabl. 36. Rozszerzona jawność formalna 150 Tabl. 37. Obowiązki podmiotu wpisanego związane z funkcją informacyjną Rejestru 150 Tabl. 38. Jawność materialna KRS w aspekcie pozytywnym 151 Tabl. 39. Jawność materialna KRS w aspekcie negatywnym 152 Tabl. 40. Zasada wiarygodności. Instytucje mające na celu zapewnienie zgodności danych w Rejestrze ze stanem faktycznym 152 Tabl. 41. Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do Rejestru 153 Tabl. 42. Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 18 KrRejSU 154 Tabl. 43. Sankcje za niezłożenie wniosku o wpis w ustawowym terminie (art KrRejSU) 155 Tabl. 44. Postępowanie rejestrowe (art KPC) 156 Swoboda działalności gospodarczej Tabl. 45. Zasada swobody (wolności) gospodarczej 157

4 VIII Spis treści Ogólne wiadomości o spółkach Tabl. 46. Cechy charakterystyczne spółki 157 Tabl. 47. Zastosowanie reguły szczegółowości w kwestii hierarchiczności przepisów prawa gospodarczego prywatnego 158 Tabl. 48. Kryteria klasyfikacji spółek 158 Tabl. 49. Klasyfikacja spółek ze względu na źródło regulacji 159 Tabl. 50. Klasyfikacja spółek ze względu na substrat, na którym się opierają 159 Tabl. 51. Klasyfikacja spółek ze względu na formę aktu założenia i obowiązek wpisu do KRS (art. 23, 25 1, 92, 94, 106, 109, 131, 134, 157, 163, 301, 306 KSH; art. 860 KC) 160 Tabl. 52. Klasyfikacja spółek ze względu na źródło pochodzenia kapitału (po r. tylko w znaczeniu ekonomicznym) 160 Tabl. 53. Klasyfikacja spółek ze względu na sposób regulacji prawnej 161 Tabl. 54. Klasyfikacja spółek ze względu na udział w publicznym obrocie papierami wartościowymi (zgodnie z ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi) 161 Tabl. 55. Klasyfikacja spółek ze względu na zachodzące pomiędzy nimi związki 161 Tabl. 56. Cechy charakterystyczne osobowych spółek handlowych 162 Tabl. 57. Cechy charakterystyczne kapitałowych spółek handlowych 163 Tabl. 58. Wady i zalety spółek handlowych 164 Tabl. 59. Podmiotowość, osobowość i zdolność prawna w spółkach 165 Tabl. 60. Cechy umowy spółki 165 Spółka cywilna Tabl. 61. Wkład wspólnika w spółce cywilnej (art. 861 KC) 166 Tabl. 62. Udział wspólnika spółki cywilnej (art. 863, KC) 167 Tabl. 63. Prawa wspólników spółki cywilnej o charakterze korporacyjnym i majątkowym oraz ich obowiązki (art. 861, , 871 KC) 168 Tabl. 64. Prowadzenie spraw spółki cywilnej i jej reprezentacja (art. 865, 866 KC) 168 Tabl. 65. Rozwiązanie spółki cywilnej (art. 873, 874 KC) 169 Spółka jawna Tabl. 66. Firma spółki jawnej (art. 24 KSH) 169 Tabl. 67. Składniki obowiązkowe umowy spółki jawnej (art. 25 KSH) 169 Tabl. 68. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jawnej (art. 26 KSH) 170 Tabl. 69. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej (art. 21, KSH) 171 Tabl. 70. Majątek spółki jawnej (art. 28 KSH) 171 Tabl. 71. Wkłady w spółce jawnej (art. 48 KSH) 172 Tabl. 72. Reprezentacja spółki jawnej (art. 29, 30 KSH) 172 Tabl. 73. Stosunki wewnętrzne spółki w spółce jawnej (art. 37 KSH) 173 Tabl. 74. Prowadzenie spraw spółki jawnej (art , KSH) 173 Tabl. 75. Prokura w spółce jawnej (art. 41, 79 KSH) 174 Tabl. 76. Prawa wspólnika spółki jawnej o charakterze korporacyjnym (art. 29, 39 KSH) 174 Tabl. 77. Prawa wspólnika spółki jawnej o charakterze majątkowym (art KSH) 175

5 Spis treści IX Tabl. 78. Obowiązki wspólnika spółki jawnej o charakterze majątkowym i korporacyjnym (art. 3, 29, 39, 50, 56 KSH) 175 Tabl. 79. Udział wspólnika spółki jawnej (art KSH) 176 Tabl. 80. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej (art. 58, KSH) 177 Tabl. 81. Dalsze istnienie spółki jawnej (art. 59 i 64 KSH) 178 Tabl. 82. Przyczyny likwidacji spółki jawnej (art. 67 KSH) 179 Tabl. 83. Likwidatorzy spółki jawnej (art. 70, 71 KSH) 179 Tabl. 84. Odwołanie likwidatorów spółki jawnej (art. 72, 73 KSH) 180 Tabl. 85. Zgłoszenie likwidacji spółki jawnej (art. 74 KSH) 180 Tabl. 86. Obowiązki likwidatorów spółki jawnej (art. 77, 78, 84 KSH) 181 Tabl. 87. Spłaty z majątku spółki jawnej w trakcie jej likwidacji (art. 82, 83 KSH) 182 Spółka partnerska Tabl. 88. Firma spółki partnerskiej (art. 90 KSH) 183 Tabl. 89. Składniki obowiązkowe umowy spółki partnerskiej (art. 91 KSH) 183 Tabl. 90. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki partnerskiej (art. 93 KSH) 184 Tabl. 91. Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej (art. 89, 95 KSH) 185 Tabl. 92. Reprezentacja spółki partnerskiej (art. 96, 97 KSH) 186 Tabl. 93. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej (art. 89, 97 KSH) 187 Tabl. 94. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej (art. 98 KSH) 188 Tabl. 95. Dalsze istnienie spółki partnerskiej (art. 99 KSH) 189 Spółka komandytowa Tabl. 96. Firma spółki komandytowej (art. 104 KSH) 190 Tabl. 97. Składniki obowiązkowe umowy spółki komandytowej (art. 105, 107 KSH) 190 Tabl. 98. Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego (art. 110 KSH)_ 191 Tabl. 99. Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej (art. 102, 109, KSH) 192 Tabl Wkłady w spółce komandytowej (art. 103, 107, 108 KSH) 193 Tabl Reprezentacja spółki komandytowej (art KSH) 194 Tabl Prowadzenie spraw spółki komandytowej (art. 103, 121 KSH) 195 Tabl Prawa wspólnika spółki komandytowej o charakterze korporacyjnym (art. 117, 120, 121 KSH) 196 Tabl Prawa wspólnika spółki komandytowej o charakterze majątkowym (art. 103, 123 KSH) 197 Tabl Obowiązki wspólnika spółki komandytowej (art. 103, 108, 117, 121 KSH) 198 Tabl Udział wspólnika spółki komandytowej (art. 103, 123 KSH) 198 Tabl Przyczyny rozwiązania spółki komandytowej (art. 103, 124 KSH) 199 Spółka komandytowo-akcyjna Tabl Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art. 127 KSH) 200 Tabl Składniki obowiązkowe statutu spółki komandytowo-akcyjnej (art. 130 KSH) 201 Tabl Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki komandytowo akcyjnej (art. 133 KSH) 202

6 X Spis treści Tabl Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowo-akcyjnej (art. 125, 132, , KSH) 203 Tabl Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej (art. 137, 138 KSH) 204 Tabl Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej (art. 140, 141 KSH) 205 Tabl Organy spółki komandytowo-akcyjnej (art KSH) 205 Tabl Rada nadzorcza (art. 142, 143 KSH) 206 Tabl Walne zgromadzenie (art. 145, 146 KSH) 206 Tabl Prawa wspólników spółki komandytowo-akcyjnej o charakterze korporacyjnym (art. 137, 140, 145, 149 KSH) 207 Tabl Prawa wspólników spółki komandytowo-akcyjnej o charakterze majątkowym (art. 126, 147 KSH) 208 Tabl Obowiązki wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej (art. 126, 128, 130 KSH) 209 Tabl Udział wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej (art. 147 KSH) 209 Tabl Przyczyny rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej (art. 148 KSH) 210 Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl Cele utworzenia spółki z o.o. (art. 151 KSH) 211 Tabl Założyciele spółki z o.o. (art. 151 KSH) 211 Tabl Spółka z o.o. w organizacji (art. 12, 161 KSH) 212 Tabl Czynności wymagane do powstania spółki z o.o. (art. 163 KSH) 212 Tabl Treść umowy spółki z o.o. (art. 157 KSH) 213 Tabl Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS (art. 164 KSH) 214 Tabl Zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy (art KSH) 215 Tabl Kapitał zakładowy i majątek spółki z o.o. (art. 14, 154 KSH) 216 Tabl Sposoby pokrycia kapitału zakładowego (art. 14 KSH) 217 Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl Prawa wspólników o charakterze korporacyjnym w spółce z o.o. (art. 6 4, art , art. 212, 238, 243, 250, 271, 295 KSH) 218 Tabl Prawa wspólników o charakterze majątkowym w spółce z o.o. (art , art. 179, 181, 182, 191, 258, 286 KSH) 219 Tabl Prawa mniejszości i większości w spółce z o.o. (art. 223, 236, 266 KSH) 220 Tabl Obowiązki wspólników w spółce z o.o. (art. 6 1 i 4, art. 159, 163, 175, 176 1, art. 177, 198, 258 1, art. 266 KSH) 220 Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl Organy spółki z o.o. (art KSH) 221 Tabl Zarząd (art KSH) 221 Tabl Mandat członka zarządu (art. 202 KSH) 222 Tabl Kadencja zarządu 222 Tabl Okres, na jaki mogą być powołani członkowie zarządu oraz moment wygaśnięcia mandatu (art. 202 KSH) 222 Tabl Możliwość odwołania członka zarządu (art. 203 KSH) 223 Tabl Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania (art. 204 KSH) 223

7 Spis treści XI Tabl Sposób reprezentowania spółki przez członków zarządu (art. 205 KSH) 223 Tabl Prawo prowadzenia spraw spółki przez członków zarządu (art. 208 KSH) 224 Tabl Reprezentowanie spółki w sporach z członkami zarządu (art. 210 KSH) 224 Tabl Zakaz zajmowania się przez członków zarządu interesami konkurencyjnymi (art. 211 KSH) 225 Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl Prawo wspólnika do nadzoru (art. 212 KSH) 225 Tabl Ograniczenia prawa wspólnika do sprawowania nadzoru (art KSH) 226 Tabl Organy nadzoru w spółce z o.o. 227 Rada nadzorcza Tabl Skład rady nadzorczej (art. 214, 215 KSH) 227 Tabl Kadencja rady nadzorczej (art. 216 KSH) 228 Tabl Prawa i obowiązki rady nadzorczej (art. 219 KSH) 228 Tabl Uchwały rady nadzorczej (art. 222 KSH) 229 Komisja rewizyjna Tabl Skład komisji rewizyjnej (art. 217 KSH) 230 Tabl Obowiązki komisji rewizyjnej (art. 221 KSH) 230 Tabl Prawo mniejszości w zakresie kontroli spółki (art. 223 KSH) 231 Tabl Zgromadzenie wspólników (art KSH) 231 Tabl Uchwały zgromadzenia wspólników (art. 227 KSH) 231 Tabl Zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235 KSH) 232 Tabl Zwoływanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art KSH) 232 Tabl Sposoby zwoływania zgromadzenia wspólników (art. 238 KSH) 233 Tabl Kompetencje zgromadzenia wspólników (art KSH) 234 Tabl Kworum na zgromadzeniu wspólników wymagane do podjęcia uchwał (art KSH) 235 Tabl Większość głosów niezbędna do podjęcia uchwały (art KSH) 235 Tabl Liczba głosów przysługujących wspólnikowi na zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 242 KSH) 236 Tabl Pełnomocnictwo do głosowania na zgromadzeniu wspólników (art. 243 KSH) 236 Tabl Sposoby zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników (art KSH) 237 Tabl Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały (art. 250, 252 KSH) 237 Tabl Termin do wniesienia powództwa (art. 251, 252 KSH) 238 Tabl Zmiana umowy spółki (art KSH) 238 Tabl Tryby podwyższenia kapitału zakładowego (art. 257 KSH) 238 Tabl Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego 239

8 XII Spis treści Tabl Obniżenie kapitału zakładowego (art. 263 KSH) 240 Tabl Postępowanie konwokacyjne (art. 264 KSH) 240 Wyłączenie wspólnika Tabl Wyłączenie wspólnika (art KSH) 241 Tabl Procedura wyłączenia wspólnika (art KSH) 241 Rozwiązanie i likwidacja spółki (art KSH) Tabl Przyczyny rozwiązania spółki (art KSH) 242 Tabl Otwarcie likwidacji (art. 274 KSH) 243 Tabl Cele likwidacji, moment rozwiązania spółki (art. 272 KSH) 243 Tabl Likwidatorzy (art. 276 KSH) 244 Tabl Podział majątku spółki (art. 286 KSH) 245 Odpowiedzialność cywilnoprawna (art KSH) Tabl Odpowiedzialność członków zarządu (art. 291, 293, 299 KSH) 246 Tabl Odpowiedzialność innych podmiotów (art. 293 KSH) 247 Tabl Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom 247 Spółka akcyjna (art KSH) Tabl Zastosowanie spółki akcyjnej 248 Tabl Spółka akcyjna w organizacji 248 Tabl Czynności wymagane do powstania spółki akcyjnej (art. 306, KSH) 249 Tabl Treść statutu spółki (art. 304 KSH) 250 Tabl Zgłoszenie spółki do KRS (art. 318 KSH) 251 Tabl Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu spółki do KRS (art. 320 KSH) 252 Kapitał zakładowy i inne kapitały własne spółki Tabl Kapitał zakładowy spółki akcyjnej (art. 14, KSH) 253 Tabl Pokrycie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 14 KSH) 254 Tabl Inne kapitały własne spółki akcyjnej (art. 396 KSH) 255 Spółka akcyjna Tabl Prawa akcjonariuszy o charakterze korporacyjnym w spółce akcyjnej (art , art. 402, 404, 411 1, art. 422, 425, 428, 429, 486 KSH) 256 Tabl Prawa akcjonariuszy o charakterze majątkowym w spółce akcyjnej (art. 337, 347, 433, 474 KSH) 257 Tabl Prawa mniejszości i inne prawa chroniące drobnych akcjonariuszy oraz prawa większości w spółce akcyjnej (art. 359, 385, 400, 401, KSH) 257 Tabl Obowiązki akcjonariuszy w spółce akcyjnej (art. 309, pkt 2 KSH) 258 Tabl Akcje w spółce akcyjnej (art. 174, 304, 308, 309, 328, 331, 334, 351, 353, 356 KSH) 259 Tabl Inne dokumenty ucieleśniające lub stwierdzające prawa w spółce akcyjnej (art. 331, 333, 335, 339, 355, 361, 453 KSH) 260 Tabl Organy spółki akcyjnej (art KSH) 260

9 Spis treści XIII Zarząd (art KSH) Tabl Skład zarządu (art. 18, 368 KSH) 261 Tabl Kadencja i mandat członka zarządu (art. 369 KSH) 262 Tabl Możliwość odwołania członka zarządu (art. 370 KSH) 262 Tabl Kompetencje zarządu (art. 368, KSH) 263 Tabl Reprezentowanie spółki w sporach z członkami zarządu (art. 379 KSH) 264 Tabl Zakaz zajmowania się przez członków zarządu interesami konkurencyjnymi (art. 380 KSH) 264 Nadzór w spółce akcyjnej (art KSH) Tabl Powoływanie i odwoływanie rady nadzorczej (art. 385 KSH) 265 Tabl Kadencja i mandat członka rady nadzorczej (art. 386 KSH) 265 Tabl Kompetencje rady nadzorczej (art KSH) 266 Tabl Skład rady nadzorczej w spółce akcyjnej (art. 385 KSH) 267 Tabl Sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą (art. 388 KSH) 268 Tabl Walne zgromadzenie (art KSH) 269 Tabl Podmioty uprawnione do zwoływania walnego zgromadzenia (art KSH) 270 Tabl Sposoby zwoływania zgromadzenia wspólników (art KSH) 271 Tabl Podmioty uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art KSH) 272 Tabl Kompetencje walnego zgromadzenia (art. 393 KSH) 273 Tabl Kworum na walnym zgromadzeniu wymagane do podjęcia uchwał (art. 404, 405, 408 KSH) 274 Tabl Sposoby głosowania na walnym zgromadzeniu (art KSH) 275 Tabl Większość głosów niezbędnych do podjęcia uchwały (art KSH) 276 Tabl Liczba głosów przysługująca akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu (art. 352, 411 KSH) 277 Tabl Sposoby zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia 277 Tabl Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały (art. 422, 425 KSH) 278 Tabl Termin do wniesienia powództwa (art KSH) 278 Tabl Zmiana statutu (art KSH) 279 Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Tabl Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego 279 Tabl Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przez emisję nowych akcji (art KSH) 280 Tabl Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442, 443 KSH) 280 Tabl Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 281 Tabl Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 282 Tabl Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 432 KSH) 283 Tabl Wykonanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 284

10 XIV Spis treści Tabl Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego (art. 441 KSH) 285 Tabl Obniżenie kapitału zakładowego (art KSH) 286 Tabl Procedura obniżenia kapitału zakładowego 286 Tabl Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 455 KSH) 287 Tabl Postępowanie konwokacyjne (art KSH) 288 Tabl Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego (art. 458 KSH) 289 Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej (art KSH) Tabl Przyczyny rozwiązania spółki (art. 21, 459 KSH) 290 Tabl Otwarcie likwidacji (art. 461 KSH) 291 Tabl Likwidatorzy (art , KSH) 292 Tabl Podział majątku spółki (art. 474 KSH) 293 Odpowiedzialność cywilnoprawna (art KSH) Tabl Odpowiedzialność osób biorących udział w tworzeniu spółki (art. 480 KSH) 294 Tabl Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki (art. 479 KSH) 294 Tabl Odpowiedzialność członków organów spółki oraz likwidatorów wobec spółki (art. 483 KSH) 295 Tabl Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom 295 Łączenie i podział spółek Tabl Łączenie spółek definicja 296 Tabl Dopuszczalność łączenia spółek (art. 491 KSH) 296 Tabl Sposoby łączenia się spółek (art. 492 KSH) 297 Tabl Łączenie się spółek (art. 491 KSH) 297 Tabl Sposoby łączenia się spółek (art. 492 KSH) 297 Tabl Połączenie przez przejęcie (inkorporacja) 298 Tabl Połączenie przez zawiązanie nowej spółki (fuzja) 298 Tabl Podział spółki definicja 299 Tabl Dopuszczalność podziału spółki (art. 528 KSH) 299 Tabl Sposoby podziału spółki (art. 529 KSH) 299 Tabl Podział spółek (art. 528 KSH) 300 Tabl Sposoby dokonywania podziału spółek (art. 529 KSH) 300 Tabl Podział przez przejęcie 301 Tabl Podział przez zawiązanie nowych spółek 301 Tabl Podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki 302 Tabl Podział przez wydzielenie (wariant ze spółką istniejącą) 302 Tabl Podział przez wydzielenie (wariant ze spółką nowo zawiązaną) 303 Tabl Przekształcenia spółek (art. 26 4, art. 551 KSH) 304

11 Spis treści XV Europejskie prawo spółek Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Tabl Podstawy prawne powstania i funkcjonowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) 305 Tabl Definicja i cele działalności EZIG (art. 3 EZIGR) 305 Tabl Członkowie EZIG (art. 4 EZIGR) 306 Tabl Utworzenie EZIG (art. 5 i 7, 11 EZIGR, art. 8 i 9 EZIGU) 307 Tabl Siedziba EZIG i jej przeniesienie (art. 12, 13, 14 EZIGR, art. 7 EZIGU) 308 Tabl Nabycie i utrata członkostwa w EZIG (art. 22 ust. 1, art. 26, 27, 28, 30 EZIGR, art. 12 EZIGU) 309 Tabl Prawa i odpowiedzialność członków EZIG (art. 9, 17, 18, 21, 24, 26, 37 EZIGR) 310 Tabl Organy EZIG (art. 16, 19, 20 EZIGR) 311 Tabl Członkowie zgrupowania jako organ EZIG (art. 16, 17 EZIGR) 311 Tabl Zarządcy EZIG (art. 16, 17 EZIGR, art. 11 ust. 2 EZIGU) 312 Tabl Likwidacja EZIG (art. 31, 36 EZIGR, art. 58 KSH, art. 7, 14 EZIGU) 313 Tabl Informacja o aktualnie działających EZIG 314 Europejska spółka akcyjna Tabl Podstawy prawne powstania i funkcjonowania SE (art. 9 StSpER) 315 Tabl Definicja, cele i cechy wyróżniające SE (art. 2, 8 ust. 1, art. 38b StSpER) 316 Tabl Kapitał zakładowy SE (art. 4 StSpER) 316 Tabl Podstawowe przesłanki założenia SE 317 Tabl Podmioty mogące utworzyć SE oraz sposoby jej utworzenia (art. 2, 3 ust. 2 StSPER, art EZIGU) 317 Tabl Sposoby utworzenia SE (art. 2, StSpER) 318 Tabl Siedziba statutowa SE (art. 7, 8 StSpER) 319 Tabl Procedura przeniesienia statutowej siedziby SE (art. 7, 8, 12, 14, 59 StSpER, art EZIGU) 320 Organy spółki europejskiej Tabl Organy SE (art. 38 StSpER) 321 Tabl Systemy organów SE (art. 38 StSpER) 321 Walne zgromadzenie akcjonariuszy SE Tabl Przepisy, którym podlega organizacja i przebieg walnego zgromadzenia (art. 52 StSpER) 322 Tabl Kompetencje i organizacja walnego zgromadzenia SE (art StSpER) 323 Tabl Wspólne organizacje dotyczące organów w systemie dualistycznym i monistycznym (art StSpER) 324 Tabl Organy SE w systemie dualistycznym (art StSpER, art EZIGU) 325 Tabl Organy SE w systemie monistycznym (art StSpER, art EZIGU) 326 Tabl Modyfikacje systemu monistycznego wprowadzone ustawą EZIGU (art ) 327 Tabl Dyrektorzy wykonawczy i komitety w SE (art EZIGU) 328

12 XVI Spis treści Tabl Zaangażowanie pracowników w SE [dyrektywa (WE) 2001/86, art EZIGU] 329 Tabl Rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie SE (art rozporządzenia Nr 2157/2001) 330 Tabl Informacja o aktualnie działających SE 331 Indeks rzeczowy 333

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Spis treści Wstęp... V Wykaz skrótów... XXXV Rozdział I. Spółka cywilna... 1 1. Źródła prawa... 1 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2 I. Model normatywny spółki cywilnej... 2 II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki 04-05.12.2013 Warszawa Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki KORZYŚCI Podczas warsztatów dowiesz się: Które regulacje zawarte w KSH są

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2015 r., godz. 12:00 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Spółki kapitałowe - osoby prawne Spółki kapitałowe są formą działalności wybieraną najczęściej przy prowadzeniu dużych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

data, podpis akcjonariusza

data, podpis akcjonariusza Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 lipca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie uchwały nr... Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia... 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE )

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE ) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE ) Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ő 1. Uwagi ogólne ő 2. "Publiczne prawo..." ő 3. "...gospodarcze" ő 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 3c/19 zarejestrowanej pod numerem KRS:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 23/2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM

STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo