Instrukcja obsługi Operating instructions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Operating instructions"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Operating instructions Uwagi ogólne Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem pracy z narzędziem MK9P. HellermannTyton nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania czy działania narzędzia. General Please read the operating instructions carefully before using the pneumatic tension tool MK9P. HellermannTyton is not liable for any damage and claims arising from the improper operation or use of the tension tool. Kontakt / Contact HellermannTyton w Polsce: Internet: HellermannTyton w Niemczech: HellermannTyton GmbH Großer Moorweg 45, D Tornesch Telefon: /701-1, Fax: / Internet: Zastrzeżone prawo do ewentualnych zmian technicznych. Wydanie 04/2009 Due to technical improvements specifications may be altered without notice 04/2009

2 Instrukcja bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem pneumatycznym MK9P do zaciągania opasek należy dokładnie przestudiować instrukcję. Prosimy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z narzędzia dokładnie przeczytały i zrozumiały instrukcję. Narzędzie pneumatyczne MK9P produkcji HellermannTyton może być wykorzystywane jedynie w celach opisanych w niniejszej instrukcji. Narzędzie powinno być używane jedynie przez przeszkolony personel, ponieważ jego nieprawidłowe użycie może grozić zranieniem lub spowodować szkody. Producent nie odpowiada za szkody na mieniu lub zdrowiu personelu powstałe na skutek użycia narzędzia, które zostało zmodyfikowane lub przerobione przez użytkownika bez zgody producenta. Wszystkie narzędzia przed opuszczeniem fabryki są dokładnie sprawdzane pod względem bezpieczeństwa. Jeśli narzędzie jest użyte w sposób wyraźnie nieprawidłowy gwarancja producenta nie obowiązuje, a wszelkie koszty ewentualnych napraw pokrywa użytkownik. Nigdy nie należy usuwać lub unieruchamiać elementów zabezpieczających. Wszelkie naprawy narzędzia do zaciskania opasek mogą być wykonane jedynie przez producenta lub przez osoby przeszkolone przez HellermannTyton. Przed wykonaniem napraw lub prac konserwatorskich należy odłączyć dopływ sprężonego powietrza do narzędzia. Narzędzie może być używane wyłącznie ze sprężonym powietrzem (maksymalnie 6 barów/90 PSI, z zawartością oleju lub bez). Nie wolno używać narzędzia MK9P korzystając z butli ze sprężonym powietrzem. Uwaga: Należy używać okularów ochronnych! Niniejszą instrukcję należy przechowywać w miejscu użytkowania narzędzia tak, aby można było szybko rozwiązać ewentualne problemy z jego użytkowaniem. Każde nieprawidłowe użycie oraz niestosowanie się do zaleceń instrukcji powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz niesie ryzyko strat materialnych.

3 Safety instructions This operating instruction should be studied carefully before initial use of the tool MK9P. It is important that these instructions are understood by all personnel using this tool. The HellermannTyton tension tool MK9P may only be applied for the purpose described in this operating instruction. The tool should only be used by trained personnel and may cause damage if incorrectly used. Any unauthorized modification to the tool carried out by the user will invalidate the manufacturer s liability to any resulting damage or injury to personnel. All tools meet the safty requirements before leaving the factory. If any apparent misuse of the tool is evident, then the warranty is invalidated and an appropriate repair charge will be made. No safety or protective systems may be removed or made ineffective. The tension tool must only be repaired/maintained by the manufacturer or by skilled persons trained by HellermannTyton. Disconnect the air supply before doing any repairs or maintenance to tool. The tension tool must only be operated with compressed air. (max. 6 bar/90 PSI oiled/non-oiled). The MK9P must not be operated from a compressed air cylinder. Caution: Safety glasses should be worn! This operating instruction should be kept at the working place, so that arising problems can be solved immediatly. Any misuse or deviation from these safety recommendations will create a safety hazard.

4 Opis M.K.9.P Narzędzie MK9P produkcji HellermannTyton jest przeznaczone do zaciskania wewnętrznie lub zewnętrznie ząbkowanych opasek na wiązkach przewodów, kabli lub na innych elementach o zbliżonym kształcie. Narzędzie jest napędzane pneumatycznie. Siła zaciągania opasek jest regulowana. System regulacji jest oparty na dwóch stopniach siły zaciągania z możliwością dokładnego, płynnego ustawiania siły pomiędzy tymi stopniami. Korzyści wynikające ze stosowania narzędzia MK9P: Łatwość użycia Ergonomiczny kształt Szybkie i łatwe ustawianie siły naciągu Pełna powtarzalność raz zadanych ustawień siły naciągu Narzędzie umożliwia zaciskanie opasek HellermannTyton serii od T50 do T250 oraz serii CT i BHT Dane techniczne Napęd: Zasilanie / Ciśnienie : PSI Podłączenie sprężonego powietrza: Siła zaciągania opaski: Wymiary: Waga: pneumatyczny sprężone powietrze (z zawartością oleju lub bez), max. 6 bar/90 wąż do sprężonego powietrza o średnicy wew. 4 mm regulowana ok. 280 x 200 x 55 mm ok. 910 g Description The HellermannTyton tension tool is designed for applying inside and outside serrated cable ties to bundles of cables or other elements. The tension tool is pneumatically driven. The tensioning system allows fine adjustment within two main settings. The MK9P offers the following advantages for application: Simple operating Ergonomic design Quick and easy tension adjustment. Accurate repeatability of tension values. The tool should be used with HellermannTyton cable ties: T50 to T250 and CT- and BHT-Series Technical data Supply and pressure: Air connection: Tensioning force: Dimensions: Weight: compressed air (oiled/non-oiled), max. 6 bar/90 PSI air supply tube 4 mm dia bore adjustable approx. 280 x 200 x 55 mm approx. 910 g

5 Przygotowanie do pracy Narzędzie po rozpakowaniu należy sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń oraz kompletności elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu prosimy o niezwłoczne, pisemne powiadomienie firmy transportowej. Ewentualne reklamacje będą uwzględniane tylko w przypadku natychmiastowego powiadomienia! Podłącz narzędzie do węża doprowadzającego sprężone powietrze (średnica wewnętrzna 4 mm). Zabezpiecz połączenie przed przypadkowym rozłączeniem. Podłącz narzędzie do źródła sprężonego powietrza. Ustaw ciśnienie powietrza na 6 barów / 90 PSI Wciśnij spust, mechanizm zabieraka przesunie się do tyłu bez aktywowania ostrza. Gdy mechanizm osiągnie pozycję końcową, słyszalny będzie dźwięk uchodzącego powietrza. Pokrętłem regulacji ustaw wymaganą siłę naciągu opaski (patrz kolejna strona). Narzędzie jest gotowe do pracy. Obsługa narzędzia Umieść opaskę wokół wiązki przewodów, przeciągnij końcówkę taśmy przez główkę opaski i ręcznie mocno zaciśnij (zapnij opaskę). Umieść narzędzie tuż przy główce opaski tak, aby taśma przechodziła przez szczelinę przednią i zęby zabieraka. Ustaw narzędzie pod kątem w stosunku do opaski. Podczas pracy z urządzeniem utrzymuj jego pochyloną pozycję. Naciśnij spust i przytrzymaj do momentu aż mechanizm zaciskowy cofnie się do pozycji końcowej. Jeśli nie nastąpiło obcięcie opaski powtórz ostatnią czynność aż siłą zaciągnięcia opaski osiągnie nastawianą wartość i nastąpi automatyczne obcięcie końcówki taśmy. Ręczne zaciągnięcie opaski możliwie mocno redukuje liczbę koniecznych cykli pracy potrzebnych do osiągnięcia pożądanego zacisku opaski. Prepare for use Unpack the tension tool and check for visible damage and for completeness. Damage caused during transport has to be reported to the shipping company immediatly in writing. Liability will only be accepted when reported immediately! Fit the tool with an air supply tube, 4mm dia bore. Protect the connection against accidental release. Connect to compressed air supply. Adjust the air pressure to 6 bar/90 PSI. Press operating trigger, the pawl has to run to the rear without activating the blade.in the end position a noise of air escaping can be heard. Set the required tension with the adjustment knob (see next page). The application tool is now ready for operation. How to use Place the tie around the bundle and pass tail trough the head and pull thight by hand. Place the tool in angled position at the tie head. Keep this position during tensioning. Press the operation trigger and hold it until the tensioning element is in rearward position. If the cutt-off process is not completed, repeat the last step until the required tension and cutting is completed. Pulling the tie as tight as possible by hand will reduce the number of strokes the tool has to make to fully tension.

6 Ustawianie siły zaciągania opaski Siła zacisku opaski jest ustawiana za pomocą pokrętła regulacji poziomu naciągu. Dostępne są dwa stopnie siły naciągu: standard (STD) i heavy (HVY). Dokładniejsze, płynne ustawienie siły naciągu reguluje się przy pomocy dolnego pierścienia pokrętła. Obrót pokrętła w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) zwiększa siłę zaciągania. Obrót pokrętła w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) zmniejsza siłę zaciągania. Proces obcinania opaski następuje pod wpływem sprężonego powietrza (o ciśnieniu 6 barów). Settings The tension is pre-determined with the adjustment knob. Turning the adjustment knob to the right (clockwise) higher tension Turning the adjustment knob to the left (anti-clockwise) lower tension The cutting process is controlled by the air supply (6 bar/90 PSI). Ustawienia / Setting Typ opaski Cable Tie T50-T80 T120-T150 T150-T Blokowanie nastawy / Tension Adjustment Lock W celu zablokowania pokrętła zgrubnego dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rotate set screw clockwise to lock cam knob. NIEZABEZPIECZONY Ustawienia fabryczne UNLOCKED Factory setting ZABEZPIECZONY Pokrętło nastawy dokładnej zablokowane LOCKED Fine adjustment knob

7 Wymiana ostrza noża. Uwaga! Zachowaj ostrożność przy wymianie ostrzy! Istnieje ryzyko zranienia! Odłącz dopływ sprężonego powietrza. Odkręć śruby przytrzymujące osłonę czołową noża. Zdejmij osłonę czołową i wyjmij ostrze. Włóż nowe ostrze do narzędzia i załóż osłonę czołową (zgodnie z rysunkiem). Zwróć uwagę na kierunek wkładanego ostrza. Przykręć starannie osłonę czołową, uważając aby nie zerwać gwintów. Replacement of blades. Caution! Take care when replacing the blades! There is danger of injury! Disconnect air supply. Unlock screws holding the front plate. Remove front plate and blade. Exchange the blade. Re-assemble blade and front plate in accordance with illustration. Notice direction of cutting blade. Screw front plate on carefully, do not overtighten the screws. Części zamienne / Spare parts Numer art. Order-Nr. Opis Description Ostrze noża Osłona czołowa Śruba Kołpak zabezpieczający Blade Front Plate Screw Lock Cap

8 PROSIMY UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH PLEASE WEAR SAFETY GLASSES

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA FL-200BEAM THUNDERBOLT ver. II PRISM AC220~240V. Instrukcja Obsługi BEAM MOVING LIGHT AC220~240V USER MANUAL

GŁOWICA RUCHOMA FL-200BEAM THUNDERBOLT ver. II PRISM AC220~240V. Instrukcja Obsługi BEAM MOVING LIGHT AC220~240V USER MANUAL GŁOWICA RUCHOMA FL-200BEAM THUNDERBOLT ver. II PRISM AC220~240V Instrukcja Obsługi BEAM MOVING LIGHT AC220~240V USER MANUAL www.flash-butrym.pl Strona 1 FLASH Ze względu na warunki bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / User s Manual

Instrukcja obsługi / User s Manual Odkurzacz automatyczny / Robotic Vacuum Cleaner W pełni zautomatyzowany inteligentny odkurzacz / Fully Automated Intelligent Dust Buster Instrukcja obsługi / User s Manual Easy-Clean Life Style Spis treści

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi monitora

Instrukcja obsługi monitora Instrukcja obsługi monitora Actina 17B 1 Actina 17B Before operating the monitor please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference. Contents Packing list 1 Precautions

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 AHD-101 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo