Moduł VI Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł VI Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie"

Transkrypt

1

2 Moduł VI Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie Wprowadzenie 1. Zasady opracowania schematów technologicznych produkcji ciast piekarskich 2. Jedno- i dwufazowa metoda sporządzania ciasta pszennego 3. Pięciofazowa metoda sporządzania ciasta żytniego 4. Trzy- i czterofazowa metoda sporządzania ciasta żytniego 5. Metody sporządzania ciast mieszanych Bibliografia

3 Wprowadzenie Mąka, drożdże, woda i sól, to najważniejsze składniki, które potrzebne są do wypieku tradycyjnego bochenka chleba. Jego wygląd i właściwości zmieniały się znacznie w ciągu wieków doskonalenia techniki otrzymywania mąki oraz przyrządzania i wypieku ciasta. Szybko nauczono się zwiększać pulchność bochnów chleba poprzez poddawanie ciasta samorzutnej fermentacji, dzięki której uzyskiwało ono gąbczastą strukturę, a sam chleb stawał się smaczniejszy i bardziej strawny. Do wywołania fermentacji używano części ciasta z poprzedniego zaczynu, a także drożdży z osadów winiarskich. Etapy produkcji pieczywa Pierwszym etapem produkcji pieczywa jest odpowiednie przygotowanie surowców przewidzianych do jego produkcji. Kolejny etap to przygotowanie ciasta. Proces ten polega na dokładnym wymieszaniu surowców i poddaniu ich fermentacji. Fermentacja ciasta (i innych półproduktów) to kolejny proces, którego celem jest odpowiednie spulchnienie ciasta. Uzyskuje się to w wyniku fermentacji alkoholowej i fermentacji mlekowej. W wyniku fermentacji wytwarzany jest gaz (dwutlenek węgla), alkohol etylowy oraz kwasy organiczne (mlekowy, octowy) i wiele innych substancji (estry, aldehydy, ketony). Dzięki temu pieczywo zyskuje odpowiedni smak i aromat. Zmienia się także struktura składników mąki, co poprawia ich przyswajalność przez człowieka. Dzielenie, formowanie, rozrost kęsów ciasta, to kolejne etapy produkcji pieczywa. Dzielenie gotowego ciasta może odbywać się ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych dzielarek. Dzisiaj nawet małe piekarnie stosują maszyny do dzielenia i formowania ciasta. Kształtowanie kęsów ma na celu nie tylko nadanie odpowiedniego kształtu, ale również ujednolicenie struktury ciasta, stworzenie na powierzchni kęsa jednorodnej warstwy zapewniającej zatrzymywanie gazu podczas rozrostu i uzyskanie gładkiej skórki. Rozrost końcowy to pozostawienie na określony czas kęsów ciasta powstałych w wyniku podziału. Podczas rozrostu końcowego w kęsie ciasta dalej zachodzi fermentacja. Wydzielający się podczas fermentacji gaz spulchnia ciasto i zwiększa jego objętość. Rozrost końcowy powinien odbywać się w określonej temperaturze i wilgotności powietrza. Wypiek pieczywa zamyka cykl przemian zachodzących w cieście od momentu zmieszania mąki z wodą. Proces ten odbywa się w piecach piekarskich, w temp C. 1

4 1. Zasady opracowania schematów technologicznych produkcji ciast piekarskich Dla każdego producenta bardzo duże znaczenie ma znajomość procesu technologicznego, w którym kształtowane są ostateczne cechy wyrobu. Istotne jest takie sterowanie procesem, które zapewni optymalną jakość wyrobu. Proces technologiczny to uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności, w wyniku których następuje zmiana własności fizycznych (kształt, wielkość), formy występowania lub własności chemicznych określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowi proces produkcyjny, wynikiem którego jest gotowy produkt. Proces technologiczny jest zasadniczą częścią procesu produkcyjnego. Proces produkcyjny jest podstawowym działaniem przedsiębiorstwa przemysłowego, w którym człowiek odpowiednio oddziałuje na surowce i materiały w celu uzyskania określonych dóbr, zwanych produktami lub wyrobami (Łatka 2003). W trakcie tego procesu następuje zmiana formy, właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca. Aby jednak miał on właściwy przebieg, musi współistnieć wiele procesów pomocniczych, np. przygotowanie, transport, konserwacja maszyn, kontrola jakości, magazynowanie. Rysunek 6.1. Schemat procesu technologicznego w ujęciu systemowym Proces technologiczny operacja operacja operacja zabieg zabieg zabieg Źródło: tamże, s. 17 Proces technologiczny składa się z wielu procesów cząstkowych, w wyniku których następuje zmiana kształtu, wymiarów, właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych. Wśród nich wyróżnia się procesy pracy i procesy naturalne. O procesie mówimy wówczas, gdy na surowce i materiały działamy za pomocą narzędzi, maszyn lub przez stworzenie odpowiednich warunków do uzyskania wyrobu gotowego. 2

5 Procesy naturalne z kolei przebiegają w warunkach naturalnych bez udziału lub z minimalnym udziałem człowieka. Przykładami procesów naturalnych są: fermentacja mleka, wysychanie pieczywa. Procesy naturalne obejmują najczęściej tylko pewne odcinki procesu produkcji. W przytoczonym przykładzie procesy naturalne przeplatają się z procesami pracy. Aby właściwie zinterpretować proces technologiczny, należy podzielić go na fazy technologiczne różniące się organizacją produkcji, metodami pracy lub zastosowaniem odmiennych maszyn i urządzeń. W przedstawionym przykładzie można wyróżnić fazę przygotowania, wytwarzania i pakowania. Faza produkcji jest najdłuższa. Istnieją takie procesy produkcji, które mają tylko jedną fazę technologiczną. Fazy technologiczne można dzielić na operacje, wykonywane na takich samych stanowiskach pracy lub przez jednego pracownika. W przytoczonym przykładzie fazę fermentacji ciasta można podzielić na operacje: obsypywanie mąką, leżakowanie, przebijanie. Operacje można z kolei podzielić na mniejsze elementy, zwane zabiegami, czynnościami, chwytami i ruchami roboczymi. Dobre prowadzenie procesu produkcyjnego wymaga wyspecjalizowanej kadry ludzi odpowiedzialnych za właściwy przebieg procesu technologicznego. Proces ten jest bowiem jednym z najważniejszych czynników kształtujących jakość towarów. Wytwarzanie ciasta to bardzo ważny i złożony proces technologiczny. Decyduje on o jakości końcowego wyrobu. Obejmuje on takie operacje, jak: dozowanie surowców, mieszenie zaczynów i ciast, fermentację półproduktów i ciast oraz dzielenie ciasta na kęsy. Schemat technologiczny produkcji ciasta w piekarni opracowuje się na 100 kg mąki lub określoną ilość ciasta. Dokładnie opracowany schemat pozwala ciastowemu prowadzić poszczególne fazy fermentacji zgodnie z ustaleniami technologicznymi. W celu opracowania schematu technologicznego produkcji ciasta potrzebne są następujące dane: liczba i nazwa faz fermentacyjnych, namiar surowców do poszczególnych faz, wydajność fazy, temperatura i czas fermentacji poszczególnej fazy fermentacyjnej. 3

6 Faza fermentacyjna Ilość w kg fazy poprzedniej Mąka żytnia Mąka pszenna Woda Drożdże Sól Ogólny ciężar mąki w fazie (kg) Ogólna ilość wody w fazie Ogólny ciężar fazy w kg Wydajność (około) Temperatura (ºC) Czas fermentacji (h) Tabela 6.1. Schemat technologiczny prowadzenia ciasta metodą pięciofazową na kwasie z dodatkiem drożdży do kwasu lub do ciasta dla chleba mieszanego Namiar surowców do poszczególnych faz (kg) Zaczątek 3, ,5 1,5 3, Przedkwas ,0 4,0 4,0 5,5 5,5 11, Półkwas ,0 10,0 4,0 5,5 9,5 25, Kwas 25,0 24,0 30,0 1,0 * 39,5 39,5 79 **** Ciasto 76,0 2 *** 60, ,0 22 1, /2 * drożdże dodawane do kwasu, ** drożdże dodawane do ciasta, *** mąka do podsypywania przy dzieleniu i formowaniu, **** 3 kg kwasu pobiera się na nowy zaczątek dla wyprowadzenia przedkwasu Źródło: opracowanie własne wykonawcy 4

7 2. Jedno- i dwufazowa metoda sporządzania ciasta pszennego Prowadzenie ciasta pszennego metodą bezpośrednią jednofazową Jednofazowe prowadzenie ciasta pszennego polega na wytworzeniu go ze wszystkich surowców przewidzianych w przepisie technologicznym. Rysunek 6.2. Prowadzenie ciasta pszennego metodą bezpośrednią Źródło: opracowanie własne autora W metodzie jednofazowej jednorazowo łączy się wszystkie surowce przewidziane w recepturze, dozując je w odpowiedniej kolejności. Prowadząc ciasto metodą jednofazową, należy wykonywać poszczególne operacje w następującej kolejności: wytwarzanie w dzieży mleczka drożdżowego, dozowanie części wody, dozowanie roztworów cukru i soli, dozowanie przesianej mąki, wstępne miesienie ciasta, dozowanie tłuszczu w postaci płynnej, miesienie właściwe ciasta, 5

8 regulowanie konsystencji mąką lub wodą, posypanie powierzchni ciasta mąką, odstawienie do fermentacji, przebijanie lub zdobienie w czasie fermentacji, ustalenie stopnia dojrzałości ciasta. Dwutlenek węgla, który wytwarza się podczas fermentacji, spulchnia ciasto. O dynamice fermentacji alkoholowej decyduje: jakość drożdży, temperatura i czas fermentacji, wydajności ciasta lub zaczynu. O przydatności drożdży w piekarstwie decyduje ich trwałość, czyli czas, w którym drożdże zachowują swą aktywność, oraz zdolność fermentacyjna, czyli czas, podnoszenia ciasta lub ilość wydzielanego dwutlenku węgla podczas fermentacji ciasta. Oprócz jakości drożdży na proces fermentacyjny wpływa temperatura. Proces fermentacji alkoholowej najkorzystniej przebiega w temperaturze C, jednak rozmnażanie komórek drożdżowych odbywa się w temp C. Tak więc w praktyce stosuje się temp C. Dobór temperatury zależy od jakości mąki, i warunków w piekarni. Czas fermentacji zależy w dużym stopniu od temperatury ciasta. Ciasto o temp C powinno fermentować 1,5 3 h. Czas ten może ulec niewielkiemu skróceniu lub przedłużeniu. Po upływie ok. 1 h od chwili wytworzenia (niekiedy min) ciasto uzyskuje maksymalną objętość, po czym zaczyna opadać. Po pewnym czasie nagromadzona w cieście duża ilość dwutlenku węgla działa hamująco na rozwój drożdży. W celu usunięcia nadmiaru tego gazu stosuje się przebijanie ciasta. Po około min od ostatniego przebijania ciasto przekazuje się do dzielenia i kształtowania. 6

9 Rysunek 6.3. Prowadzenie ciasta pszennego metodą pośrednią Mąka Woda Drożdże Sól Inne surowce Przesiewanie Podgrzewanie Rozpuszczanie 3 / 4 1 / 4 Rozprowadzanie drożdży w wodzie Sporządzanie rozczynu Fermentacja rozczynu Mieszanie ciasta Fermentacja Przebijanie I Fermentacja Przebijanie II Fermentacja końcowa Źródło: opracowanie własne autora 7

10 Prowadzenie ciasta pszennego metodą pośrednią dwufazową Prowadzenie ciasta metodą dwufazową (pośrednią, rozczynową) jest nieco bardziej skomplikowane i polega na sporządzeniu w pierwszej fazie rozczynu (podmłody) z części mąki, części wody i całej ilości drożdży przewidzianej do produkcji ciasta. Następnie podmłodę poddaje się fermentacji, a później przerabia ją na ciasto właściwe, przez dodanie reszty składników i ponowne poddanie fermentacji. Rozczyn to stosunkowo rzadka zawiesina mąki i drożdży w wodzie. Wielkość rozczynu oraz jego konsystencję reguluje się zależnie od właściwości wypiekowych mąki oraz ilości ciasta. Dla większej ilości ciasta wytwarza się większy rozczyn i odwrotnie. Z mąki o słabszych właściwościach wypiekowych tworzy się mniejszy i rzadszy rozczyn niż z mąki o lepszych cechach wypiekowych. Podmłodę wytwarza się w celu: rozmnożenia drożdży, uplastycznienia ciasta otrzymanego z mąki zawierającej dużo mocnego glutenu, wytworzenia substancji smakowo-zapachowych, wytworzeniu dwutlenku węgla, który spulchnia ciasto. Rysunek 6.4. Metoda dwufazowa Rozczyn podmłoda Ciasto właściwe Źródło: opracowanie własne autora Czas fermentacji podmłody zależy od jakości mąki i ilości użytych drożdży. Najczęściej czas ten wynosi od 30 min do 3 h. Duże podmłody z silnej mąki fermentują wolniej i powinny być przebijane 2 3 razy. Ostatnie przebicie powinno nastąpić na 30 min przed przerobieniem na ciasto właściwe. Przygotowanie ciasta właściwego polega na uzupełnieniu dojrzałej podmłody pozostałymi składnikami przewidzianymi recepturą i ich wymieszaniu. Najpierw dozuje się wodę i inne składniki w postaci roztworów, a po krótkim zamieszeniu resztę mąki. Temperatura ciasta po wymieszeniu powinna wynosić C. Czas fermentacji waha się od 8

11 30 min do 1,5 h. W trakcie fermentacji ciasto poddaje się przebijaniu, szczególnie przy zastosowaniu mąki silnej. Tabela 6.2 Przykładowy schemat fermentacyjny na ciasto pszenne prowadzone metodą dwufazową Faza Namiar surowców [kg] Tem- Mąka typ 650 Woda Drożdże Sól Cukier pera- tura [ C] Czas fermentacji Wydajność fazy [%] Podmłoda 45,0 45,0 1,0 1, ,0 3,5 200 h Ciasto 53,0 +2,0 1 8,0 10,0 1,0 1,5 1, min Mąka żytnia typ 650 lub 800 do odrabiania kęsów ciasta. Źródło: Ambroziak 2012, s

12 3. Pięciofazowa metoda sporządzania ciasta żytniego Proces technologiczny ciasta żytniego różni się od produkcji ciasta pszennego przede wszystkim przygotowaniem ciasta i prowadzeniem fermentacji. Wskutek słabego pęcznienia białek mąki żytniej, ciasto żytnie nie tworzy struktury włóknistej, jak ciasto pszenne. Nie białka żyta, lecz głównie skrobia bierze udział w tworzeniu ciasta żytniego. W cieście uzyskanym z mąki żytniej nie tworzy się siatka glutenowa w taki sposób, jak w cieście z mąki pszennej. Spowodowane jest to występowaniem w mące żytniej śluzów, których w porównaniu z mąką pszenną jest znacznie więcej. Wyższy udział śluzów w mące żytniej decyduje o wyższej wydajności ciasta żytniego w porównaniu z ciastem pszennym. Strukturę ciasta pszennego tworzą białka, a w przypadku ciasta żytniego śluzy i skrobia. Wpływa to na ziarnistość ciasta żytniego. Świeżo wytworzone ciasto żytnie nie stawia oporu przy rozrywaniu, dlatego nazywa się je często ciastem krótkim. W celu umożliwienia wiązania wody przez skrobię i białka, należy śluzy rozłożyć. Właśnie po to prowadzi się ukwaszanie ciasta żytniego. Spulchnianie ciasta żytniego jest łatwe. Ciasto żytnie spulchniane za pomocą drożdży daje niesmaczne pieczywo (miękisz lepki, wilgotny i zbity, smak mdły), ale wady można łatwo wyeliminować przez ukwaszanie ciasta. Ciasto żytnie spulchnia się za pomocą ukwaszania, głównie za pośrednictwem bakterii mlekowych. Spulchnianie ciast żytnich można poprawić poprzez dodanie drożdży piekarskich prasowanych. Drożdże (kwasowe i piekarskie) prowadzą w cieście żytnim, podobnie jak w pszennym, fermentację alkoholową, natomiast bakterie mlekowe fermentację mlekową. Etapy tworzenia ciasta żytniego: zlepianie się cząsteczek mąki w grudki, wchłanianie wody przez śluzy tworzenie się lepkich roztworów, tworzenie się lepkich roztworów białek, wytwarzanie lepkich otoczek wokół skrobi, zlepianie się ziarenek skrobi tworzy się struktura ciasta. Ciasto żytnie ze względu na długotrwałość procesu ukwaszania prowadzi się głównie metodami wielofazowymi. Wśród metod prowadzenie ciasta żytniego wyróżniamy metody wielofazowe i metody krótkie. 10

13 Metody wielofazowe: sześciofazowa obejmuje fazy: zaczyn, zaczątek, przedkwas, półkwas, kwas i ciasto właściwe, pięciofazowa obejmuje fazy: zaczątek, przedkwas, półkwas, kwas i ciasto właściwe. Metody krótkie: trójfazowa zaczątek, kwas i ciasto właściwe, dwufazowa kwas i ciasto właściwe. Prowadzenie ciast żytnich metodą pięciofazową stosuje się: przy wyprowadzaniu zaczątku drogą fermentacji samoczynnej, przy odnawianiu tygodniowego cyklu fermentacji, gdy chcemy uzyskać bardzo dobrą jakość pieczywa, przy produkcji pieczywa, które powinno być silnie ukwaszone. Rysunek 6.5. Cykl produkcyjny prowadzenia ciasta żytniego metodą 5-fazową Zaczątek Przedkwas Zaczątek Półkwas Kwas Kwas Źródło: Reński 2008, s. 58 Ciasto 11

14 Zakwasy zaczątek, przedkwas, półkwas i kwas to fazy zawierające mąkę żytnią i wodę. Przetwarzanie każdej fazy na następną polega na dozowaniu nowej porcji wody i mąki żytniej. Natomiast przerabiając kwas na ciasto właściwe, dozuje się mąkę, wodę, sól i pozostałe surowce. Fazy prowadzenia ciasta metodą 5-fazową: 1. Zaczątek faza ilościowego nasycenia bakteriami i drożdżami. Wydajność fazy Przedkwas faza ożywienia drożdży (głównie) i bakterii. Temperatura fermentacji C, czas trwania 5 7 h, wydajność fazy Półkwas faza rozwoju drożdży, w szczególności bakterii. Temperatura fermentacji C, czas trwania 6 h, wydajność fazy Kwas faza intensywniej działalności drożdży i bakterii z przewagą rozwoju drożdży. Temperatura fermentacji C, czas trwania 3h, wydajność fazy Ciasto końcowa faza fermentacji; temperatura fermentacji C, czas trwania ok. 20 min, wydajność fazy

15 4. Trzy- i czterofazowa metoda sporządzania ciasta żytniego Czterofazowe prowadzenie ciasta polega na użyciu do produkcji gotowego zaczątku. Gotowy zaczątek jest niewielką ilością dojrzałego kwasu użytego z innego cyklu fermentacyjnego. Dalsze skracanie procesu prowadzenia ciasta jest związane ze stosowaniem wyższych temperatur fermentacji gotowych kwasów. W metodzie trójfazowej odróżnia się: półkwas, kwas i ciasto. Prowadzenie krótkie wymaga zazwyczaj nieco wyższej temperatury ukwaszania niż prowadzenie wielofazowe. Prowadzenie wielofazowe to na ogół cztero- lub pięciofazowe prowadzenie ciasta żytniego. Rzadziej stosuje się sześć lub więcej faz. Każda faza ma swoją nazwę i określone warunki fermentacji. W metodzie czterofazowej poszczególne fazy fermentacji to: przedkwas, półkwas, kwas, ciasto. Produkcję ciasta żytniego można przeprowadzić w ciągu h. Rysunek 6.6. Metoda czterofazowa Zaczątek Zaczątek Półkwas Kwas Kwas Ciasto Źródło: tamże, s

16 5. Metody sporządzania ciast mieszanych Ciasta mieszane produkuje się z mąki pszennej i żytniej. Półprodukty (zakwasy lub rozczyny) prowadzi się osobno z mąki pszennej i żytniej. W zależności od udziału mąki żytniej w stosunku do pszennej powstaje chleb żytniopszenny lub pszenno-żytni. Chleb żytnio-pszenny receptury przewidują ponad 80% mąki żytniej. Chleb pszenno-żytni udział mąki pszennej jest większy niż 50%. W prowadzeniu ciast mieszanych ważny jest też sposób prowadzenia procesu fermentacyjnego. Chleb pszenno-żytni może bowiem mieć charakter pieczywa żytniego, jeśli procesy fermentacyjne będą prowadzone tak, jak dla pieczywa typowo żytniego. Sposób prowadzenia procesów fermentacyjnych niezależnie od udziału mąki pszennej ma zasadnicze znaczenie dla nadania danemu pieczywu właściwości pieczywa pszennożytniego lub żytnio-pszennego. Chleb o charakterze pieczywa pszenno-żytniego, w porównaniu z chlebem o charakterze żytnio-pszennym, ma łagodniejszy smak i większą objętość, a jego miękisz jest bardziejpulchny, elastyczniejszy, o porach cienkościennych. Przy spulchnianiu ciast mieszanych wykorzystuje się te same drobnoustroje i procesy fermentacyjne, które są wykorzystywane w prowadzeniu ciast pszennych i żytnich. drożdże kwasowe i drożdże piekarskie, które prowadzą proces spalania cukrów (oddychanie) i fermentację alkoholową, bakterie kwasu mlekowego, które prowadzą fermentację mlekową. Metody prowadzenia ciast mieszanych można podzielić na trzy grupy: 1. Na rozczynach zbliżone do metod prowadzenia ciast pszennych, a stosowane, gdy ciasta mieszane produkowane są z przewagą mąki pszennej. 2. Na zakwasach zbliżone do metod prowadzenia ciast żytnich, a stosowane, gdy ciasta mieszane produkowane są z przewagą mąki żytniej. 3. Na zakwasach i rozczynach łączące w sobie metody sporządzania ciast pszennych i żytnich, a stosowane, gdy ciasta mieszane mają mieć walory pośrednie między pszennymi a żytnimi. 14

17 Prowadzenie ciast mieszanych metodą na rozczynie pszennym Metodę tę stosuje się do produkcji: ciast mieszanych z dużą przewagą mąki pszennej, pieczywa mieszanego o walorach zbliżonych do walorów pieczywa pszennego. Stosując tę metodę, rozczyn sporządza się z mąki pszennej, wody i całej ilości drożdży przewidzianych do produkcji pieczywa. Po ok. 3 h fermentacji rozczynu (temp C) i stwierdzeniu jego dojrzałości, dozuje się mąkę żytnią, sól i inne dodatki. Ciasto właściwe fermentuje około 20 min. Zalety prowadzenia ciast mieszanych metodą na rozczynie pszennym: nieskomplikowana technologia, mała praco- i czasochłonność, niewielkie zapotrzebowanie na dzieże. Tabela 6.3 Parametry technologiczne prowadzenia ciast mieszanych metodą na rozczynie pszennym Faza Wielkość fazy [%] Temperatura [ C] Czas Wydajność [%] Rozczyn ,5 3,0 h Ciasto właściwe ok min 165 Źródło: opracowanie własne autora Prowadzenie ciast mieszanych metodą na rozczynie żytnim Ciasto mieszane produkuje się na rozczynie żytnim w przypadku, gdy proporcja mąki pszennej do żytniej wynosi 50:50. Pieczywo tak uzyskane posiada pośredni aromat pomiędzy pieczywem pszennym a żytnim. Rozczyn żytni sporządza się z mąki żytniej, wody i drożdży. Jego fermentacja powinna trwać ok. 6 h. Podczas fermentacji następuje samoczynna fermentacja mlekowa oraz lekkie ukwaszenie mąki żytniej. Rozczyn żytni prowadzi się w wyższej temperaturze niż rozczyn pszenny, co sprzyja rozwojowi bakterii mlekowych. Zalety prowadzenia ciast mieszanych metodą na rozczynie żytnim: nieskomplikowana technologia, krótszy czas w porównaniu z metodami tradycyjnymi, dobre efekty smakowo-zapachowe, 15

18 niewielkie zapotrzebowanie na dzieże. Wadą prowadzenia ciast mieszanych metodą na rozczynie żytnim jest tendencja do kruszenia się miękiszu. Prowadzenie ciasta mieszanego na kwasie Proces produkcji ciasta mieszanego na kwasie może być identyczny, jak ciasta żytniego, z zastosowaniem metody pięciofazowej, czterofazowej, trójfazowej i dwufazowej. Metody wielofazowe stosuje się, gdy ciasta sporządzane są z przewagą mąki żytniej. Podstawowym założeniem przygotowania ciasta metodą na kwasie jest utrzymanie wydajności kwasu w granicach od 200 do 220, przy wprowadzeniu całej ilości mąki żytniej do kwasu. Kwas można prowadzić z dodatkiem drożdży lub bez dodatku drożdży piekarskich, wówczas drożdże dodaje się do ciasta. Prowadzenie z dodatkiem drożdży do kwasu daje pieczywo lepsze jakościowo. W pewnych warunkach (np. mała ilość dzież), nie wyklucza się możliwości dodawania drożdży do ciasta zamiast do kwasu. Przy dodaniu drożdży do kwasu należy pamiętać o tym, że kwas ten nie może być zostawiany na zaczątek do przygotowania nowego zakwasu. W takim przypadku zaczątek należy pobierać z półkwasu, lub nawet z przedkwasu. Czas trwania fermentacji kwasu powinien wynosić 3 h, a temperatura C. Zalety i wady prowadzenia ciast mieszanych na zakwasach są takie same, jak w przypadku odpowiadających im metod prowadzenia ciast żytnich. Prowadzenie ciasta mieszanego na kwasie i rozczynie W tym przypadku kwas należy przygotować z 25% ogólnej ilości mąki żytniej, natomiast rozczyn z takiej samej ilości mąki pszennej. Pozostałe ilości mąki (pszennej i żytniej) dodaje się do ciasta. Kwas jest przygotowywany podobnie jak w przypadku ciast na kwasie stosuje się wydajność kwasu ok Czas trwania jego fermentacji wynosi 3 h, temp C. Rozczyn przygotowuje się o wydajności 180, czas fermentacji 3 godziny w temp C. Całą ilość drożdży należy dodać do rozczynu. W metodzie tej ważne jest, aby rozczyn i kwas nastawić jednocześnie (w obu przypadkach czas fermentacji wynosi 3 h). Po zakończeniu fermentacji kwas i rozczyn łączy się razem, dodaje pozostałą ilość wody i inne składniki. Czas leżakowania ciasta powinien wynosić min. 16

19 Zalety prowadzenia ciast mieszanych metodami na rozczynie i kwasie to: uniwersalność metody, wysoka jakość pieczywa, dobra wydajność ciasta. Wady prowadzenia ciast mieszanych metodami na rozczynie i kwasie to: duża pracochłonność, duże zapotrzebowanie na dzieże, możliwość wystąpienia smug w miękiszu (przy niedokładnym wymieszaniu ciasta właściwego lub przy różnicach gęstości kwasu i rozczynu). Prowadzenie ciast mieszanych metodą na wolnych półkwasach żurkach Ciasta mieszane sporządza się metodą na żurku, w przypadku produkcji ciast z przewagą mąki żytniej lub zbliżoną ilością obu mąk. Pieczywo tak otrzymane posiada łagodne walory smakowo-zapachowe. W metodzie tej do przygotowania ciasta używa się wolnych półkwasów, tzw. żurków o bardzo luźnej konsystencji, której odpowiada wydajność %. Żurek poddawany jest bardzo długiej fermentacji: h w temp C. Odnawianie takiego półkwasu odbywa się przez odbieranie 1/5 masy żurku na zaczątek do następnego cyklu fermentacji. W żurku rozwijają się bakterie mlekowe i drożdże kwasowe. W pierwszym etapie do ok. 12 godzin fermentacji rozmnażają się głównie drożdże fermentacja żurku jest bardzo burzliwa. W drugim etapie zaczynają się rozmnażać bakterie kwasu mlekowego, co wpływa na wzrost kwasowości. Mąka żytnia dozowana jest do żurku i kwasu, natomiast mąka pszenna dozowana jest do ciasta właściwego. Drożdże mogą być dozowane do kwasu lub do ciasta właściwego. Tabela 6.4 Parametry technologiczne prowadzenia ciast mieszanych metodą na żurku Faza Wielkość fazy [%] Temperatura [ C] Czas [h] Wydajność fazy [%] Żurek Kwas Ciasto właściwe ,5 165 Źródło: opracowanie własne autora 17

20 Zalety prowadzenia ciast mieszanych metodą na żurkach: łagodne walory smakowo-zapachowe, dobra zwięzłość miękiszu pieczywa, duża stabilność fermentacyjna żurku. Wady prowadzenia ciast mieszanych metodą na żurkach są następujące: duże zapotrzebowanie na dzieże, długi czas fermentacji, co uniemożliwia realizację nagłych zamówień. 18

21 Bibliografia Literatura obowiązkowa Ambroziak Z., Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz. 1 2, WSiP, Warszawa Drewniak E., Drewniak T., Mikrobiologia żywności, WSiP, Warszawa Łatka U., Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa Reński A., Piekarstwo, WSiP, Warszawa

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kremów

Charakterystyka kremów Charakterystyka kremów 1. Kremy-są to półprodukty, których głównymi składnikami są cukier, jaja, tłuszcz, mleko, śmietana oraz substancje smakowo-zapachowe. Składniki kremów oraz ich otrzymywanie są różne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD 1.3.1. Standard 1.3.4 określa zasady jednorodności i czystości dodatków do Ŝywności. Spis treści

STANDARD 1.3.1. Standard 1.3.4 określa zasady jednorodności i czystości dodatków do Ŝywności. Spis treści STANDARD 1.3.1 DODATKI DO śywności Cel Dodatki do Ŝywności to wszelkie substancje, które w normalnych warunkach nie są spoŝywane, ani dodawane jako składnik pokarmu, a które w sposób świadomy i celowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 633. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 633. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 633 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Bakterie a wirusy.

Temat lekcji: Bakterie a wirusy. Anna Tomicka Scenariusz lekcji biologii Dział: Różnorodność organizmów. Klasa: I b Temat lekcji: Bakterie a wirusy. 1.Cele lekcji: Cel ogólny: Uczeń: omawia budowę komórki bakterii oraz wirusów, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272...

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272... Załącznik nr 3 zapytania ofertowego nr WR-BT.271.19.2015.AK WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272... dot. działań przygotowawczych do ekshumacji ofiar reżimu komunistycznego prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo