WZÓR UMOWY NR BP O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY NR BP.0114.42.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY NR BP O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-01 z dnia r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu V Dobre rządzenie. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kościuszki 43/5, reprezentowanym przez: 1) p. Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Związku 2) p. Krystynę Siejną, Członka Zarządu Związku NIP , REGON zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w przy ulicy., reprezentowaną przez: 1), NIP.., REGON.. zwaną dalej Wykonawcą Umowa została zawarta w drodze zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na świadczeniu usług hotelarskich, restauracyjnych oraz najmu powierzchni szkoleniowej w terminie r. niezbędnych do realizacji zadania - Konferencja podsumowująca realizację projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych str. 1

2 2. Miejscem świadczenia usług wymienionych w ust. 1 jest.. hotel.. przy ul... Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji miejsca świadczenia usług, tj. zmiany hotelu wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Usługi wymienione w ust. 1 będą świadczone dla grup liczących ok.: a) W dniu 12 stycznie 2015 r. (usługi gastronomiczne wraz z noclegiem oraz najem sali) 80 osób, b) W dniu 13 stycznia 2015 r. (usługi gastronomiczne i najmu sali) 140 osób. 4. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie poprzez sporządzenie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli stron, wskazanych w 8 ust. 1 i 2, w ostatnim dniu świadczenia usług, tj. 13 stycznia 2015 r. 2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy 1. Usługi hotelowe, restauracyjne oraz najmu powierzchni szkoleniowej będą świadczone wg poniższej wstępnej wersji harmonogramu konferencji: I dzień /warsztat/ Godz. 10:30 11:00 Godz. 11:00 12:30 Godz. 12:30 12:45 Godz. 12:45 14:00 Godz. 14:00 15:30 Godz. 15:30 17:00 Godz. 17:00 17:15 Godz. 17:15 18:00 Godz. 18:30 22:00 II dzień /konferencja/ Godz. 8:00 9:00 Godz. 9:00 10:30 Powitalny serwis kawowy Warsztat Przerwa kawowa Warsztat Obiad Warsztat Przerwa kawowa Warsztat Kolacja Śniadanie dla grupy uczestników warsztatu (ok. 80 os.) Spotkanie Godz Powitalny serwis kawowy (ok. 140 os.) Godz. 11:00 12:15 Konferencja - I cześć - rozpoczęcie Godz. 12:15 12:30 Przerwa kawowa Godz. 12:30 13:30 Konferencja Panel 1 (sala 1) / Panel 2 (sala 2) Godz. 13:30 13:45 Przerwa kawowa Godz. 13:45 14:45 Konferencja Panel 3 (sala 1) / Panel 4 (sala 2) Godz. 15:00 Lunch 2. Usługi najmu sali szkoleniowo-konferencyjnej: 2.1. Terminy najmu sali szkoleniowo- konferencyjnej: a) 12 stycznia 2015 r. od godz. 9:00 19:00 b) 13 stycznia 2015 r. od godz. 9:00 16:00 str. 2

3 2.2. Wymagania dotyczące sal: a) w dniu: o 12 stycznia 2015 r. pomieścić, w komfortowych warunkach (wymagana sala ze światłem dziennym, o powierzchni min. 130 m 2 ) co najmniej 90 osób [ustawienie krzeseł w układzie teatralnym], o 13 stycznia 2015 r. : część I spotkania rozpoczęcie sala musi pomieścić, w komfortowych warunkach (wymagana sala ze światłem dziennym, o powierzchni min. 170 m 2 ) co najmniej 140 osób [ustawienie krzeseł w układzie teatralnym], cześć II spotkania panele - pomieścić, w komfortowych warunkach (wymagane sale ze światłem dziennym, o powierzchni min. 130 m 2 ) co najmniej 70 osób [ustawienie krzeseł w układzie teatralnym], Sala, w której nastąpi otwarcie konferencji, może być jednocześnie jedną z sal panelowych. b) posiadać odpowiednie oświetlenie dodatkowe (umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie), c) umożliwiać łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdko + przedłużacz), d) być wyposażona w: o w dniu r. krzesła w układzie teatralnym dla 80 osób, flip-chart + pisaki, ekran, stolik dla prowadzącego wraz z krzesłem, projektor, nagłośnienie, stolik recepcyjny ustawiony na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, o w dniu r. krzesła w układzie teatralnym dla 140 osób w sali na pierwszą część konferencji rozpoczęcie (uwaga! sala ta może być zarazem salą panelową), krzesła w układzie teatralnym dla 70 osób w każdej z sal panelowych, flip-chart + pisaki, ekran, projektor, nagłośnienie (3-4 mikrofony przenośne), stolik recepcyjny ustawiony na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, 4 fotele dla moderatora i prowadzących zaleca się by sala posiadała jedną płaszczyznę bez podwyższeń, e) umożliwiać dostęp do Internetu (Wi Fi), f) układ sali nie może zawierać kolumn, które utrudniałyby ustawienie krzeseł bądź też zlokalizowane byłyby w sposób zakłócający kontakt wzrokowy prowadzącego z uczestnikami spotkania. 3. Usługi restauracyjne 3.1. Przerwy kawowe a) W trakcie pierwszego oraz drugiego dnia konferencji w pobliżu sali konferencyjnej lub na niej, będzie dostępny całodzienny poczęstunek kawowy (forma przerwy o charakterze ciągłym), bez ograniczeń ilościowych, w skład którego będą wchodzić co najmniej: str. 3

4 Stałe elementy całodziennego serwisu kawowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a) kawa zaparzana na bieżąco z ekspresu (kawa czarna, kawa biała, cappuccino) nie dopuszcza się ofert nieobejmujących opcji korzystania z automatu ekspres do samoobsługi przez uczestników konferencji, b) herbata w co najmniej 5 smakach: czarna, zielona, owocowa w 3 rodzajach (wrzątek może być dostępny z termosów), c) woda niegazowana i gazowana w butelkach, d) sok pomarańczowy oraz porzeczkowy (w dzbankach), e) cukier, świeża cytryna, mleczko do kawy, f) zestaw mini wypieków: mini pączki, mini eklerki, dodatkowe elementy przerw kawowych: I dzień Godz.10:30 Godz. 12:30 II dzień Godz. 10:30 Godz. 12:15 Godz. 13:30 mix kanapek bankietowych (3 szt./os.), w tym: 1 wegetariańska sałatka ze świeżych owoców mix kanapek bankietowych (3 szt./os.), w tym: 1 wegetariańska sałatka ze świeżych owoców, paszteciki nadziewane na słono (2 rodzaje nadzienia np: szpinak i pieczarki) mini muffinki, W dniu r. serwis kawowy powinien być zlokalizowany w jednym miejscu, pomiędzy dwoma salami panelowymi Śniadanie będzie zorganizowane w formie bufetu / szwedzkiego stołu Obiad a) Zamawiający oczekuje 3 propozycji zestawów obiadowych mięsnych oraz wegetariańskich, z których wybierze po jednym właściwym. Zestaw obiadowy powinien składać się z: - zupy, - głównego dania, - deseru, - napojów do obiadu Kolacja a) Kolacja powinna być zorganizowana w osobnym, odizolowanym pomieszczeniu lub wydzielonej części restauracji. Zalecane, aby organizator zapewnił rozwiązania sprzyjające wzajemnej integracji uczestników. b) Zamawiający oczekuje 3 propozycji kolacji, z których wybierze jedną właściwą. W przypadku dania głównego serwowanego, Wykonawca powinien przedstawić także opcje wegetariańskie. c) Menu kolacyjne będzie składało się z: - przystawki (bezmięsnej), - dania głównego serwowanego, - zimnej płyty na stołach zawierającej min. zestaw wędlin, serów, świeżych warzyw, 2 rodzaje sałatek, masło, pieczywo, str. 4

5 - napojów (woda, sok, herbata) Lunch a) Zamawiający oczekuje propozycji lunchu bufetowego, składającego się z: - 4 rodzajów przekąsek, - 4 ciepłych dań głównych, - 3 rodzajów sałatek, - pieczywa, - napojów, - deseru. b) Lunch powinien odpowiadać być skomponowany z elementów mięsnych i bezmięsnych, tak by oferta wpisywała się także w oczekiwania wegetarian. c) Podczas lunchu, wykonawca zapewni odpowiednią ilość stolików typu bocian lub inne rozwiązanie umożliwiające spożycie posiłku. 4. Usługa noclegowa 4.1. Usługa noclegowa będzie realizowana w pokojach jednoosobowych (ok. 30) oraz dwuosobowych (ok. 25). Każdy z pokoi musi posiadać co najmniej: łazienkę z prysznicem lub wanną i toaletą, okno z możliwością otwarcia, telewizor Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z dodatkowego noclegu wraz ze śniadaniem, w dniu poprzedzającym konferencję (tj ok. 10 osób) W dniu r. doba hotelowa będzie rozpoczynała się od godz. 10:00. 3 Obowiązki Stron 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do realizacji przedmiotu umowy, b) potwierdzenia liczby uczestników konferencji korzystających z usług hotelowo restauracyjno szkoleniowych (Zamawiający ma prawo do zmian ilościowych) najpóźniej na 3 dni robocze przed konferencją, c) przekazania ostatecznego programu godzinowego konferencji, najpóźniej na 5 dni przed konferencją, d) przygotować wizualizację informacji o współfinansowaniu ze środków unijnych, która będzie umieszczona przez Wykonawcę na wejściu do hotelu oraz sali konferencyjnej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy z najwyższą sumiennością i starannością, b) przyjęcia pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonych usług opisanych szczegółowo w 2 niniejszej umowy oraz za zgodność stanu faktycznego zastanego w hotelu z określonym w 2. c) obecności w miejscu organizacji konferencji przez cały okres jej trwania. d) Zamawiającemu służy prawo stałego nadzoru nad sposobem i przebiegiem realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ponadto, Zamawiającemu służy prawo żądania od Wykonawcy w każdym czasie wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy. e) Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania Wykonawcy wszelkich zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy wraz ze wskazaniem proponowanych zmian. W takiej sytuacji, Wykonawca udzieli niezwłocznej odpowiedzi informując o podjętych decyzjach oraz środkach zaradczych. str. 5

6 f) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu spotkania począwszy od dnia r. do zakończenia spotkania (przy wejściu do hotelu i na sali konferencyjnej) informacji o współfinansowaniu ze środków unijnych wraz z logotypami. Informacja taka zostanie przygotowana przez Zamawiającego. 4 Komunikacja pomiędzy stronami umowy 1. Językiem, w którym prowadzone będą ustalenia związane z organizacją konferencji jest język polski. 2. Strony przyjmują, że wszelka korespondencja na etapie przygotowania do realizacji umowy może być prowadzona w formie elektronicznej. Jako dowód dostarczenia korespondencji przyjmuje się fakt otrzymania potwierdzenia odbioru korespondencji. 5 Płatności 1. Na wniosek Wykonawcy (na podstawie dokumentu pro formy lub też faktury zaliczkowej) Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości do 40% wartości zamówienia wynikającej z propozycji cenowej Wykonawcy z dnia..r. 2. W dniu zakończenia realizacji usług Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru wykonanie usług hotelowo-restauracyjnych oraz najmu sali szkoleniowej. 3. Za wykonanie w ramach niniejszej umowy ww. usług, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości wykorzystanych przez Zamawiającego usług (zgodnie z ustaleniami ilościowymi) wg stawek brutto wynoszących zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia.: a) za pokój jednoosobowy - zł brutto ( złotych brutto), b) za pokój dwuosobowy - zł brutto ( złotych brutto), c) za usługę jednego śniadania.. zł brutto (. złotych brutto), d) za usługę jednego obiadu. zł brutto (.. złotych brutto), e) za usługę jednej kolacji. zł brutto ( złotych brutto), f) za usługę całodziennego serwisu kawowego uwzględniającego dodatkowe elementy w dniu r. -.. zł brutto ( złotych brutto), g) za usługę najmu sali szkoleniowej w dniu zł brutto ( złotych brutto), h) za usługę całodziennego serwisu kawowego uwzględniającego dodatkowe elementy w dniu r. -.. zł brutto ( złotych brutto), i) za lunch w przeliczeniu na 1 uczestnika konferencji w dniu zł brutto ( złotych brutto), j) za usługę najmu sal konferencyjnych w dniu zł brutto ( złotych brutto), 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 5. Przy realizacji przedmiotu umowy dla grup pierwotnie zakładanych przez Zamawiającego, tj. 80 i 140 osób, w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty z oferty cenowej Wykonawcy, tj.. zł brutto (.złotych brutto). 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi przez uczestników konferencji. 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów ewentualnych zamówień i usług złożonych przez uczestników, nieobjętych umową takich jak korzystanie z telefonów w pokojach, minibarów i innych. str. 6

7 8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2 będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę oraz protokoły odbioru przedmiotu zamówienia podpisane przez reprezentantów Stron niniejszej umowy. Płatność zostanie uregulowana przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 9. Wartość realizacji przedmiotu umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 6 Odstąpienie od umowy 1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała obowiązków wynikających z umowy. 2. We wszystkich przypadkach wskazanych w ust. 1 odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych bez zbędnej zwłoki (za okres spełniający warunek bez zbędnej zwłoki przyjmuje się 3 godziny). Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu czasu zawartego w wezwaniu, strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. 3. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym. 7 Kary umowne 1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w 6 ust. 1, Stronie odstępującej przysługują kary umowne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych brutto). 2. Za niewłaściwą realizację zapisów umowy, Zamawiający naliczy następujące kary: 2.1. za salę szkoleniową / konferencyjną niespełniającą wymagań z 2 ust zł brutto (pięćset złotych brutto), 2.2. za usługi restauracyjne niezgodne z wymaganiami z 2 ust. 3: a) ograniczenia w serwisie kawowym w dniu 500 zł brutto (pięćset złotych brutto), b) brak ekspresu do kawy 500 zł brutto (pięćset złotych brutto), c) ogólny brak elementów składowych serwisów kawowych m.in. napojów, wypieków, wody 500 zł brutto (pięćset złotych brutto), d) menu obiadowe inne niż ustalone z Wykonawcą 1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto), e) menu kolacyjne inne niż ustalone z Wykonawcą 1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto), 2.3. za usługi noclegowe niespełniające wymagań z 2 ust. 4: a) za każdy brakujący pokój jedno- i dwuosobowy zł brutto (trzysta złotych brutto), b) brak osobnych łazienek w pokojach 1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto). 3. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone kary umowne oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z innego tytułu niż wymienione w ust. 1 i Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych i należności z rachunku wystawionego przez Wykonawcę. str. 7

8 8 Nadzór i koordynacja realizacji umowy 1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją zamówienia sprawować będą: p. Mariusz Śpiewok, kierownik projektu, tel ; p. Monika Papis, oraz p. Katarzyna Kamieniobrodzka, tel: , 2. Ze strony Wykonawcy nadzór na realizacją umowy sprawować będzie p , kom Jednocześnie Wykonawca deklaruje gotowość do poddania się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju- dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz inne uprawnione do tego podmioty w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej umowy. W związku z tym, w razie konieczności, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszego porozumienia strony będą starały się rozwiązać polubownie. 3. W przypadku braku skuteczności ust. 2 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający str. 8

WZÓR UMOWY NR BP.0114.49.2013. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

WZÓR UMOWY NR BP.0114.49.2013. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 19 grudnia 2013 r. WZÓR UMOWY NR BP.0114.49.2013. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu Benchmarking

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Kościuszki 43/5 40-048 Katowice Tel. +4832/ 25 11 021, 25 11 241 Fax. +4832/ 25 10 985

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Kościuszki 43/5 40-048 Katowice Tel. +4832/ 25 11 021, 25 11 241 Fax. +4832/ 25 10 985 BP.0114.42.2014 Katowice, dnia 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie pkt. 2.2.7. zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzonych 01.10.2014 r. oraz wytycznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR BP.0114.19.2014. O ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH, NOCLEGOWYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

WZÓR UMOWY NR BP.0114.19.2014. O ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH, NOCLEGOWYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2 kwietnia 2014 r. WZÓR UMOWY NR BP.0114.19.2014. O ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH, NOCLEGOWYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu Benchmarking

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr BP.0114.33.2014

WZÓR UMOWY nr BP.0114.33.2014 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 28.08.2014r. WZÓR UMOWY nr BP.0114.33.2014 w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr BP.0114.23.2013..

WZÓR UMOWY nr BP.0114.23.2013.. WZÓR UMOWY nr BP.0114.23.2013.. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 18.06.2013r. w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR BP.0114.27.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

WZÓR UMOWY NR BP.0114.27.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 26.05.2014 r. WZÓR UMOWY NR BP.0114.27.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu Benchmarking narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr BP.0114.44.2014.

WZÓR UMOWY nr BP.0114.44.2014. WZÓR UMOWY nr BP.0114.44.2014. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 3 PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą w Katowicach; adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014. zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach,

UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014. zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego BP.0114.3.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014. zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach, w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Słupsk, 13-05-2015 r.

Słupsk, 13-05-2015 r. Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Wieku Średniego tel./fax: +48 734 139 695 email: biuro@aws50plus.pl www.aws50plus.pl Słupsk, 13-05-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie obsługi konferencji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 część do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR

Załącznik nr 6 część do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Załącznik nr 6 część do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta dnia... w...pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ul. Rynek 6 58-300 Wałbrzych zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez: UMOWA NR 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie pomiędzy:.. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:. a:.. zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w Warszawie., posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Genexo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 26), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Genexo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 26), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00 Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 08 maja 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej na organizację

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014

UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego BP.0114.3.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014 zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach, w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Wartość. cateringowej dla jednego uczestnika brutto

Wartość. cateringowej dla jednego uczestnika brutto Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ( p r o j e k t n r W N D - P O K L. 0 7. 0 2. 0 2-20- 0 7 0 / 1 2 )

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ( p r o j e k t n r W N D - P O K L. 0 7. 0 2. 0 2-20- 0 7 0 / 1 2 ) Nr postępowania: 3/2015/OWES/ZO Załącznik nr 3 wzór umowy UMOWA NR /OWES/2015 na wynajem sali konferencyjnej wraz z świadczeniem usługi cateringowej podczas konferencji sieciującej podmioty ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zastrzega sobie prawo o odstąpieniu od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo o odstąpieniu od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny. ZGODA Warszawa, 7 października 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowej dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia: poszukuje Wykonawcy na organizację spotkań w 2014 roku: Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.

Umowa. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, NIP 542 303 15 36, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski Katowice 16.12.2013 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu.

Uniwersytet Śląski Katowice 16.12.2013 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu. Uniwersytet Śląski Katowice 16.12.2013 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu.pl; Zaproszenie do składania ofert Niniejsze postepowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 20/2012/GSWB

Zapytanie ofertowe 20/2012/GSWB Gdańsk, 02.05.2012 Zapytanie ofertowe 20/2012/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDOSTEPNIENIE SAL KONFERENCYJNYCH I POKOI HOTELOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

UMOWA NA UDOSTEPNIENIE SAL KONFERENCYJNYCH I POKOI HOTELOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NA UDOSTEPNIENIE SAL KONFERENCYJNYCH I POKOI HOTELOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie

UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa państwową jednostką budżetową - Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew. Sochaczew dnia, 11 lutego 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi cateringowej dwudniowego szkolenia, które ma odbyć się w dniach: 23.03.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... UMOWA NR... W dniu... w Lublińcu pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec NIP 5751878473, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca Edwarda

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 177 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

[PREAMBUŁA] 1. [PRZEDMIOT UMOWY]

[PREAMBUŁA] 1. [PRZEDMIOT UMOWY] Załącznik 5. UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU zawarta w dniu r. w Świlczy, pomiędzy: 1) Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy k/rzeszowa, Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza, wpisaną

Bardziej szczegółowo

NIP: 573-230-29-50, REGON:

NIP: 573-230-29-50, REGON: Załącznik nr 5 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Częstochowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych Świdnica, 01-06-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. organizacji wizyty studyjnej w Kristiansand w ramach projektu: Ochrona zabytkowego drewna i papieru w polsko norweskiej dyskusji interdyscyplinarnej. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo