WZÓR UMOWY NR BP O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY NR BP.0114.42.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY NR BP O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-01 z dnia r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu V Dobre rządzenie. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kościuszki 43/5, reprezentowanym przez: 1) p. Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Związku 2) p. Krystynę Siejną, Członka Zarządu Związku NIP , REGON zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w przy ulicy., reprezentowaną przez: 1), NIP.., REGON.. zwaną dalej Wykonawcą Umowa została zawarta w drodze zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na świadczeniu usług hotelarskich, restauracyjnych oraz najmu powierzchni szkoleniowej w terminie r. niezbędnych do realizacji zadania - Konferencja podsumowująca realizację projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych str. 1

2 2. Miejscem świadczenia usług wymienionych w ust. 1 jest.. hotel.. przy ul... Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji miejsca świadczenia usług, tj. zmiany hotelu wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Usługi wymienione w ust. 1 będą świadczone dla grup liczących ok.: a) W dniu 12 stycznie 2015 r. (usługi gastronomiczne wraz z noclegiem oraz najem sali) 80 osób, b) W dniu 13 stycznia 2015 r. (usługi gastronomiczne i najmu sali) 140 osób. 4. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie poprzez sporządzenie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli stron, wskazanych w 8 ust. 1 i 2, w ostatnim dniu świadczenia usług, tj. 13 stycznia 2015 r. 2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy 1. Usługi hotelowe, restauracyjne oraz najmu powierzchni szkoleniowej będą świadczone wg poniższej wstępnej wersji harmonogramu konferencji: I dzień /warsztat/ Godz. 10:30 11:00 Godz. 11:00 12:30 Godz. 12:30 12:45 Godz. 12:45 14:00 Godz. 14:00 15:30 Godz. 15:30 17:00 Godz. 17:00 17:15 Godz. 17:15 18:00 Godz. 18:30 22:00 II dzień /konferencja/ Godz. 8:00 9:00 Godz. 9:00 10:30 Powitalny serwis kawowy Warsztat Przerwa kawowa Warsztat Obiad Warsztat Przerwa kawowa Warsztat Kolacja Śniadanie dla grupy uczestników warsztatu (ok. 80 os.) Spotkanie Godz Powitalny serwis kawowy (ok. 140 os.) Godz. 11:00 12:15 Konferencja - I cześć - rozpoczęcie Godz. 12:15 12:30 Przerwa kawowa Godz. 12:30 13:30 Konferencja Panel 1 (sala 1) / Panel 2 (sala 2) Godz. 13:30 13:45 Przerwa kawowa Godz. 13:45 14:45 Konferencja Panel 3 (sala 1) / Panel 4 (sala 2) Godz. 15:00 Lunch 2. Usługi najmu sali szkoleniowo-konferencyjnej: 2.1. Terminy najmu sali szkoleniowo- konferencyjnej: a) 12 stycznia 2015 r. od godz. 9:00 19:00 b) 13 stycznia 2015 r. od godz. 9:00 16:00 str. 2

3 2.2. Wymagania dotyczące sal: a) w dniu: o 12 stycznia 2015 r. pomieścić, w komfortowych warunkach (wymagana sala ze światłem dziennym, o powierzchni min. 130 m 2 ) co najmniej 90 osób [ustawienie krzeseł w układzie teatralnym], o 13 stycznia 2015 r. : część I spotkania rozpoczęcie sala musi pomieścić, w komfortowych warunkach (wymagana sala ze światłem dziennym, o powierzchni min. 170 m 2 ) co najmniej 140 osób [ustawienie krzeseł w układzie teatralnym], cześć II spotkania panele - pomieścić, w komfortowych warunkach (wymagane sale ze światłem dziennym, o powierzchni min. 130 m 2 ) co najmniej 70 osób [ustawienie krzeseł w układzie teatralnym], Sala, w której nastąpi otwarcie konferencji, może być jednocześnie jedną z sal panelowych. b) posiadać odpowiednie oświetlenie dodatkowe (umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie), c) umożliwiać łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdko + przedłużacz), d) być wyposażona w: o w dniu r. krzesła w układzie teatralnym dla 80 osób, flip-chart + pisaki, ekran, stolik dla prowadzącego wraz z krzesłem, projektor, nagłośnienie, stolik recepcyjny ustawiony na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, o w dniu r. krzesła w układzie teatralnym dla 140 osób w sali na pierwszą część konferencji rozpoczęcie (uwaga! sala ta może być zarazem salą panelową), krzesła w układzie teatralnym dla 70 osób w każdej z sal panelowych, flip-chart + pisaki, ekran, projektor, nagłośnienie (3-4 mikrofony przenośne), stolik recepcyjny ustawiony na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, 4 fotele dla moderatora i prowadzących zaleca się by sala posiadała jedną płaszczyznę bez podwyższeń, e) umożliwiać dostęp do Internetu (Wi Fi), f) układ sali nie może zawierać kolumn, które utrudniałyby ustawienie krzeseł bądź też zlokalizowane byłyby w sposób zakłócający kontakt wzrokowy prowadzącego z uczestnikami spotkania. 3. Usługi restauracyjne 3.1. Przerwy kawowe a) W trakcie pierwszego oraz drugiego dnia konferencji w pobliżu sali konferencyjnej lub na niej, będzie dostępny całodzienny poczęstunek kawowy (forma przerwy o charakterze ciągłym), bez ograniczeń ilościowych, w skład którego będą wchodzić co najmniej: str. 3

4 Stałe elementy całodziennego serwisu kawowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a) kawa zaparzana na bieżąco z ekspresu (kawa czarna, kawa biała, cappuccino) nie dopuszcza się ofert nieobejmujących opcji korzystania z automatu ekspres do samoobsługi przez uczestników konferencji, b) herbata w co najmniej 5 smakach: czarna, zielona, owocowa w 3 rodzajach (wrzątek może być dostępny z termosów), c) woda niegazowana i gazowana w butelkach, d) sok pomarańczowy oraz porzeczkowy (w dzbankach), e) cukier, świeża cytryna, mleczko do kawy, f) zestaw mini wypieków: mini pączki, mini eklerki, dodatkowe elementy przerw kawowych: I dzień Godz.10:30 Godz. 12:30 II dzień Godz. 10:30 Godz. 12:15 Godz. 13:30 mix kanapek bankietowych (3 szt./os.), w tym: 1 wegetariańska sałatka ze świeżych owoców mix kanapek bankietowych (3 szt./os.), w tym: 1 wegetariańska sałatka ze świeżych owoców, paszteciki nadziewane na słono (2 rodzaje nadzienia np: szpinak i pieczarki) mini muffinki, W dniu r. serwis kawowy powinien być zlokalizowany w jednym miejscu, pomiędzy dwoma salami panelowymi Śniadanie będzie zorganizowane w formie bufetu / szwedzkiego stołu Obiad a) Zamawiający oczekuje 3 propozycji zestawów obiadowych mięsnych oraz wegetariańskich, z których wybierze po jednym właściwym. Zestaw obiadowy powinien składać się z: - zupy, - głównego dania, - deseru, - napojów do obiadu Kolacja a) Kolacja powinna być zorganizowana w osobnym, odizolowanym pomieszczeniu lub wydzielonej części restauracji. Zalecane, aby organizator zapewnił rozwiązania sprzyjające wzajemnej integracji uczestników. b) Zamawiający oczekuje 3 propozycji kolacji, z których wybierze jedną właściwą. W przypadku dania głównego serwowanego, Wykonawca powinien przedstawić także opcje wegetariańskie. c) Menu kolacyjne będzie składało się z: - przystawki (bezmięsnej), - dania głównego serwowanego, - zimnej płyty na stołach zawierającej min. zestaw wędlin, serów, świeżych warzyw, 2 rodzaje sałatek, masło, pieczywo, str. 4

5 - napojów (woda, sok, herbata) Lunch a) Zamawiający oczekuje propozycji lunchu bufetowego, składającego się z: - 4 rodzajów przekąsek, - 4 ciepłych dań głównych, - 3 rodzajów sałatek, - pieczywa, - napojów, - deseru. b) Lunch powinien odpowiadać być skomponowany z elementów mięsnych i bezmięsnych, tak by oferta wpisywała się także w oczekiwania wegetarian. c) Podczas lunchu, wykonawca zapewni odpowiednią ilość stolików typu bocian lub inne rozwiązanie umożliwiające spożycie posiłku. 4. Usługa noclegowa 4.1. Usługa noclegowa będzie realizowana w pokojach jednoosobowych (ok. 30) oraz dwuosobowych (ok. 25). Każdy z pokoi musi posiadać co najmniej: łazienkę z prysznicem lub wanną i toaletą, okno z możliwością otwarcia, telewizor Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z dodatkowego noclegu wraz ze śniadaniem, w dniu poprzedzającym konferencję (tj ok. 10 osób) W dniu r. doba hotelowa będzie rozpoczynała się od godz. 10:00. 3 Obowiązki Stron 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do realizacji przedmiotu umowy, b) potwierdzenia liczby uczestników konferencji korzystających z usług hotelowo restauracyjno szkoleniowych (Zamawiający ma prawo do zmian ilościowych) najpóźniej na 3 dni robocze przed konferencją, c) przekazania ostatecznego programu godzinowego konferencji, najpóźniej na 5 dni przed konferencją, d) przygotować wizualizację informacji o współfinansowaniu ze środków unijnych, która będzie umieszczona przez Wykonawcę na wejściu do hotelu oraz sali konferencyjnej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy z najwyższą sumiennością i starannością, b) przyjęcia pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonych usług opisanych szczegółowo w 2 niniejszej umowy oraz za zgodność stanu faktycznego zastanego w hotelu z określonym w 2. c) obecności w miejscu organizacji konferencji przez cały okres jej trwania. d) Zamawiającemu służy prawo stałego nadzoru nad sposobem i przebiegiem realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ponadto, Zamawiającemu służy prawo żądania od Wykonawcy w każdym czasie wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy. e) Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania Wykonawcy wszelkich zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy wraz ze wskazaniem proponowanych zmian. W takiej sytuacji, Wykonawca udzieli niezwłocznej odpowiedzi informując o podjętych decyzjach oraz środkach zaradczych. str. 5

6 f) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu spotkania począwszy od dnia r. do zakończenia spotkania (przy wejściu do hotelu i na sali konferencyjnej) informacji o współfinansowaniu ze środków unijnych wraz z logotypami. Informacja taka zostanie przygotowana przez Zamawiającego. 4 Komunikacja pomiędzy stronami umowy 1. Językiem, w którym prowadzone będą ustalenia związane z organizacją konferencji jest język polski. 2. Strony przyjmują, że wszelka korespondencja na etapie przygotowania do realizacji umowy może być prowadzona w formie elektronicznej. Jako dowód dostarczenia korespondencji przyjmuje się fakt otrzymania potwierdzenia odbioru korespondencji. 5 Płatności 1. Na wniosek Wykonawcy (na podstawie dokumentu pro formy lub też faktury zaliczkowej) Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości do 40% wartości zamówienia wynikającej z propozycji cenowej Wykonawcy z dnia..r. 2. W dniu zakończenia realizacji usług Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru wykonanie usług hotelowo-restauracyjnych oraz najmu sali szkoleniowej. 3. Za wykonanie w ramach niniejszej umowy ww. usług, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości wykorzystanych przez Zamawiającego usług (zgodnie z ustaleniami ilościowymi) wg stawek brutto wynoszących zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia.: a) za pokój jednoosobowy - zł brutto ( złotych brutto), b) za pokój dwuosobowy - zł brutto ( złotych brutto), c) za usługę jednego śniadania.. zł brutto (. złotych brutto), d) za usługę jednego obiadu. zł brutto (.. złotych brutto), e) za usługę jednej kolacji. zł brutto ( złotych brutto), f) za usługę całodziennego serwisu kawowego uwzględniającego dodatkowe elementy w dniu r. -.. zł brutto ( złotych brutto), g) za usługę najmu sali szkoleniowej w dniu zł brutto ( złotych brutto), h) za usługę całodziennego serwisu kawowego uwzględniającego dodatkowe elementy w dniu r. -.. zł brutto ( złotych brutto), i) za lunch w przeliczeniu na 1 uczestnika konferencji w dniu zł brutto ( złotych brutto), j) za usługę najmu sal konferencyjnych w dniu zł brutto ( złotych brutto), 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 5. Przy realizacji przedmiotu umowy dla grup pierwotnie zakładanych przez Zamawiającego, tj. 80 i 140 osób, w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty z oferty cenowej Wykonawcy, tj.. zł brutto (.złotych brutto). 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi przez uczestników konferencji. 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów ewentualnych zamówień i usług złożonych przez uczestników, nieobjętych umową takich jak korzystanie z telefonów w pokojach, minibarów i innych. str. 6

7 8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2 będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę oraz protokoły odbioru przedmiotu zamówienia podpisane przez reprezentantów Stron niniejszej umowy. Płatność zostanie uregulowana przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 9. Wartość realizacji przedmiotu umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 6 Odstąpienie od umowy 1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała obowiązków wynikających z umowy. 2. We wszystkich przypadkach wskazanych w ust. 1 odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych bez zbędnej zwłoki (za okres spełniający warunek bez zbędnej zwłoki przyjmuje się 3 godziny). Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu czasu zawartego w wezwaniu, strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. 3. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym. 7 Kary umowne 1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w 6 ust. 1, Stronie odstępującej przysługują kary umowne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych brutto). 2. Za niewłaściwą realizację zapisów umowy, Zamawiający naliczy następujące kary: 2.1. za salę szkoleniową / konferencyjną niespełniającą wymagań z 2 ust zł brutto (pięćset złotych brutto), 2.2. za usługi restauracyjne niezgodne z wymaganiami z 2 ust. 3: a) ograniczenia w serwisie kawowym w dniu 500 zł brutto (pięćset złotych brutto), b) brak ekspresu do kawy 500 zł brutto (pięćset złotych brutto), c) ogólny brak elementów składowych serwisów kawowych m.in. napojów, wypieków, wody 500 zł brutto (pięćset złotych brutto), d) menu obiadowe inne niż ustalone z Wykonawcą 1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto), e) menu kolacyjne inne niż ustalone z Wykonawcą 1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto), 2.3. za usługi noclegowe niespełniające wymagań z 2 ust. 4: a) za każdy brakujący pokój jedno- i dwuosobowy zł brutto (trzysta złotych brutto), b) brak osobnych łazienek w pokojach 1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto). 3. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone kary umowne oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z innego tytułu niż wymienione w ust. 1 i Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych i należności z rachunku wystawionego przez Wykonawcę. str. 7

8 8 Nadzór i koordynacja realizacji umowy 1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją zamówienia sprawować będą: p. Mariusz Śpiewok, kierownik projektu, tel ; p. Monika Papis, oraz p. Katarzyna Kamieniobrodzka, tel: , 2. Ze strony Wykonawcy nadzór na realizacją umowy sprawować będzie p , kom Jednocześnie Wykonawca deklaruje gotowość do poddania się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju- dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz inne uprawnione do tego podmioty w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej umowy. W związku z tym, w razie konieczności, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszego porozumienia strony będą starały się rozwiązać polubownie. 3. W przypadku braku skuteczności ust. 2 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający str. 8

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo