Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 Oferta edukacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna"

Transkrypt

1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1

2 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17 Edukacja humanistyczna - 2 Edukacja matematyczno-przyrodnicza - 7 Technologia informacyjna i komunikacyjna - 1 Wychowanie i profilaktyka - 7 Grupa wsparcia - 55 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna - 56 Wychowanie fizyczne, turystyka i wypoczynek - 60 Egzaminy zewnętrzne i pomiar dydaktyczny - 65 Awans zawodowy nauczyciela - 69 Zarządzanie placówką oświatową i szkolenia bhp - 71 Szkolenia rad pedagogicznych - 76 Szkolenia wyjazdowe - 8 Kursy kwalifikacyjne - 85 Zgłoszenie na formy doskonalenia /wzór/ - 87 Poświadczenie udziału w doskonaleniu /wzór/

3 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! Z przyjemnością - jak co roku - oddajemy do rąk Państwa Ofertę edukacyjną 201/2015, przygotowaną przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Kierujemy ją zarówno do doświadczonych nauczycieli jak i do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową, w tym jakże trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. Nasza oferta została opracowana w oparciu o Państwa potrzeby rozpoznane na podstawie prowadzonej diagnozy oraz wytyczne nadrzędnych instytucji oświatowych. Przygotowaliśmy szereg propozycji kursów doskonalących, warsztatów metodycznych, spotkań z radami pedagogicznymi i kursów kwalifikacyjnych. Wśród nich znajdą Państwo między innymi formy związane z nowym modelem wspomagania szkół, a także (w związku z nową maturą 2015) formy doskonalenia kierowane do tych z Państwa, którzy będą uczyć i egzaminować według zmienionej formuły egzaminu maturalnego. Duża część naszej oferty to formy bezpłatne. Są to seminaria i konferencje przedmiotowo-metodyczne. Tradycyjnie czekają na Państwa nasi konsultanci i doradcy metodyczni, których wiedza uaktualniana poprzez uczestnictwo w najnowszych formach szkoleń oraz doświadczenie połączone z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego, ciekawych metod szkoleniowych i materiałów przydatnych w szkolnej praktyce, sprzyjać będą efektywnej prowadzonych form doskonalenia. Mam nadzieję, że prezentowaną ofertę uznają Państwo za interesującą, a treści wybranych form wzbogacą nauczycielski warsztat pracy. Zapraszam do uważnej lektury Oferty edukacyjnej 201/2015 i do stałego monitorowania strony internetowej Znajdą tam Państwo miesięczne wykazy realizowanych form doskonalenia a oraz bieżące informacje o najnowszych działaniach naszego Ośrodka. Z wyrazami szacunku i życzeniami wszelkiej pomyślności w roku szkolnym 201/2015 Dariusz Magacz Dyrektor w Piotrkowie Tryb.

4 Na szkolenia zapraszamy nauczycieli, kadrę kierowniczą, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i osoby nie będące nauczycielami, np.: studenci i bezrobotni. W przypadku form wymagających zgłoszenia, należy wypełnić formularz umieszczony na stronie 87 i przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 1 lub elektronicznie Druki do przesłania zgłoszeń drogą elektroniczną znajdują się na stronie internetowej O zakwalifikowaniu na szkolenie Klienci będą informowani drogą mailową. Istnieje możliwość szkoleń w Państwa placówkach. Część zajęć może być realizowana w formie samokształcenia kierowanego. Realizujemy także szkolenia na tematy zaproponowane przez szkołę/placówkę. Informujemy Państwa o częściowej odpłatności za zajęcia, w ramach której uczestnicy szkoleń otrzymają m.in. materiały dydaktyczne, dotyczące treści realizowanej formy. W zależności od rodzaju formy, uczestnicy otrzymują: świadectwo, zaświadczenie lub poświadczenie uczestnictwa. Opłat za szkolenia należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto: Oferta edukacyjna 201/2015 znajduje się także na stronie internetowej Zapraszamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych, których wysoką jakość potwierdza przyznana akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty i Certyfikat Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.

5 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych do korzystania z nowego modelu wspomagania rozwoju, w ramach którego oferujemy: współpracę z konkretną szkołą/ placówką; wsparcie szkoły w wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych problemów; współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów realizujemy poprzez: konsultacje indywidualne i zbiorowe, w tym on-line; organizowanie na terenie placówki spotkań i szkoleń wynikających z potrzeb szkoły i nauczycieli; umożliwienie udziału dyrektorów i nauczycieli w sieciach współpracy i forach wymiany doświadczeń organizowanych przez w Piotrkowie Trybunalskim; zapewnienie dostępu do aktualnej informacji pedagogicznej. Gwarantujemy: nieodpłatną pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących ich rozwiązywaniu; nieodpłatne konsultacje indywidualne, w tym on-line oraz dostęp do informacji pedagogicznej; nieodpłatny udział nauczycieli w sieciach przedmiotowych lub problemowych; promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej. Sieci współpracy i samokształcenia zarejestrowane w roku szkolnym 201/2015 Sieć Szkół Promujących Zdrowie Edukacja regionalna Turystyka szkolna Edukacja ekologiczna Sieć Pedagogów Biblioteka TAK! Matura Nowa formuła egzaminu z języka polskiego Nauczyciele przyrodnicy Awans zawodowy Zapraszamy do współpracy! Na następnej stronie zamieszczamy (do wykorzystania) druk porozumienia zawieranego w ramach nowego modelu wspierania szkół między dyrektorem szkoły/placówki a dyrektorem w Piotrkowie Tryb. 5

6 .. miejscowość, data POROZUMIENIE Dyrektor. nazwa szkoły/placówki w porozumieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. wyraża chęć współpracy w ramach nowego modelu wspomagania szkół. W wyniku porozumienia Dyrektor wyznacza nauczyciela konsultanta - koordynatora działań wspomagających szkołę/placówkę. Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem szkoły opracowuje Roczny Plan Wspomagania Szkoły/Placówki, który zostanie zaakceptowany przez obie strony porozumienia. Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 6

7 IV WIOSENNA AKADEMIA SZTUKI DLA TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI IV Wiosenna Akademia Sztuki jest adresowana do uzdolnionych artystycznie nauczycieli, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami z innymi. W ramach zajęć przewidujemy: warsztaty twórcze z wykorzystaniem technik plastycznych - nr formy 2, zajęcia fotograficzne nr formy 12, 16 plener malarski nr formy 62, 6 konkurs piosenki ekologiczno-przyrodniczej - nr formy 7 prezentacje twórczości Zapisy na IV Wiosenną Akademię Sztuki trwają do 1 marca 2015 r. i przyjmowane są pod adresem Bieżące informacje dotyczące organizacji proponowanych zajęć będą zamieszczane na stronie XIV TARGI WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolejne, XIV Targi Wydawnictw Edukacyjnych, które odbędą się 18 kwietnia 2015 r. Do uczestnictwa w targach zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia oraz zainteresowanych najnowszymi propozycjami wydawnictw oświatowych. XIV. Targom Wydawnictw Edukacyjnych tradycyjnie towarzyszyć będą konferencje i warsztaty metodyczne, podczas których można będzie spotkać się z autorami podręczników i materiałów dydaktycznych, reprezentujących najbardziej znane w kraju wydawnictwa edukacyjne. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z konsultantem w Piotrkowie Trybunalskim Jadwigą Szymczyk: tel. / lub lub 7

8 WYJAZDOWE FORMY DOSKONALENIA organizuje wyjazdowe formy doskonalenia dla: grup dyrektorów szkół/placówek oświatowo-wychowawczych i rad pedagogicznych; nauczycieli reprezentujących daną grupę przedmiotową np.: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą, edukacji elementarnej; nauczycieli należących do sieci współpracy i samokształcenia: edukacja regionalna, edukacja ekologiczna, turystyka szkolna, nauczyciele przyrodnicy Organizujemy też wyjazdowe formy doskonalenia na zgłoszony przez Państwa temat. W ramach zgłoszonej formy możemy zabezpieczyć następujące świadczenia: noclegi i wyżywienie transport Koszty organizacji wyjazdów kalkulowane są każdorazowo według indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Za organizację i przeprowadzenie szkolenia wystawiamy rachunki, a dla wszystkich uczestników zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia. Zlecenia na organizację w/w szkoleń przyjmujemy od jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół/placówek oświatowo-wychowawczych. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: tel. /

9 KURSY DOSKONALĄCE nr formy temat formy strona 1 Diagnozowanie i kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania według koncepcji Grażyny Krasowicz-Kupis 17 2 Gry i zabawy interakcyjne 17 Diagnozowanie i kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania według koncepcji Grażyny Krasowicz-Kupis 17 Metoda projektów w edukacji dzieci 17 5 Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu 18 6 Nauczanie ortografii w klasach początkowych 18 7 Jak interpretować rysunki dziecka? 18 7 Techniki Celestyna Freineta 18 9 Rozwijanie kreatywności uczniów w klasach początkowych 18 Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- część I Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- część II Zabawy ruchowe i muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystanie chusty animacyjnej 19 1 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 19 1 Tańce obcych narodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Z piosenką dziecięcą przez cztery pory roku Wskazówki metodyczne i organizacyjne w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu 19 0 Polonista w świecie mediów - technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego. 2 1 Kreatywne nauczanie sprawności językowych 2 2 Nauczanie języków obcych w zjednoczonej Europie 2 Kurs przygotowujący do egzaminu The Teaching Knowledge. Test 2 Aktywizujące metody pracy z uczniem czytelnikiem 25 5 Biblioteka - centrum działań społeczno-kulturalnych 25 6 Sztuka wobec Holokaustu i ludobójstwa 25 7 Edukacja regionalna i patriotyczna zajęcia terenowe (Piotrków Trybunalski ) 25 8 Metoda indukcyjna i dedukcyjna w prezentowaniu zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka obcego 25 9 Aktywizujące metody nauczania gramatyki języka angielskiego 25 0 Zasady nauczania dwujęzycznego 25 1 Filcowanie na mokro jako propozycja zajęć plastycznych 26 2 Filcowanie na sucho jako propozycja zajęć plastycznych 26 Proste techniki grafiki warsztatowej - monotypia, kolografia, gipsoryt 26 Podstawy szydełkowania- technika grunny sgnak, siateczkowa 26 5 Wykorzystanie technik rękodzielniczych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 26 6 Emisja głosu z kulturą żywego słowa 26 7 Metody aktywizujące w katechezie Podstawy obsługi platformy e-learningowej 1 12 Wykorzystanie fotografii jako pomocy dydaktycznej 1 12 Jak przygotować zajęcia na platformie Moodle a (e-learning - mieszany) Technologia informacyjna w nauczaniu wos Technologia informacyjna w szkole Technologia informacyjna w zarządzaniu oświatą Technologia informacyjna w nauczaniu techniki Komputer w pracy z dziećmi w wieku 5- lat 2 10 Wykorzystanie komputera w tworzeniu gazetki szkolnej 2 11 Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (e-learning) 2 12 CMS Joomla! - szybka i efektowna strona www 2 1 Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 2 1 Wykorzystanie komputerów w nauczaniu matematyki i fizyki 15 Tworzenie prezentacji multimedialnych (e-learning) 151 Klasa jako grupa wychowawcza metody i techniki pracy Techniki coachingowe w pracy pedagogicznej 7 15 Gdy uczeń eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi. Interwencja profilaktyczna w szkole 7 15 Rozwijanie twórczego myślenia i inteligencji emocjonalnej uczniów 7 9

10 155 Choreoterapia w edukacji dzieci w wieku - 12 lat Muzykoterapia w edukacji dzieci ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce Współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce Proces edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących Metody pracy rewalidacyjnej ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego Arteterapia w pracy wychowawczej nauczyciela Poznawanie klasy szkolnej 9 16 Motywacja źródłem sukcesu 9 16 Jak uczyć skutecznie techniki twórczego myślenia z praktycznym wykorzystaniem mnemotechnik Formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc przedmedyczna 56 2 Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Kurs wychowawców wypoczynku Turystyka i krajoznawstwo jako pomoc w podstawy programowej i integracji międzyprzedmiotowej 60 2 Przygotowanie zadań i kryteriów oceniania do nowego egzaminu zawodowego Organizacja i program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Ocenianie kształtujące korzyści dla uczniów, rodziców i nauczycieli Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. Przygotowanie do egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej Nauczyciel stażysta jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Nauczyciel kontraktowy jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela mianowanego? Nauczyciel mianowany jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela Stres w zawodzie nauczyciela Jak poprawnie wypełnić wniosek na projekt unijny? Modyfikowanie programów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową Skuteczna komunikacja interpersonalna 72 WARSZTATY METODYCZNE nr formy temat formy strona 17 Metody i techniki pracy z sześciolatkiem w klasie pierwszej Formy pracy z tekstem literackim Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym Jak pracować w zróżnicowanym zespole w klasie pierwszej? Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych Savoir-vivre w szkole i w przedszkolu 21 8 Lekcja odwrócona - nowatorski pomysł na aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów 27 9 NLP Neurolingwistyczne programowanie w edukacji nauczyciel jako ekspert od uczenia się Matura 2015 nowa formuła egzaminu z języka polskiego Literatura na ekranie Akademia Młodego Bibliotekarza 27 5 Promocja usług i zbiorów biblioteki szkolnej. Marketing biblioteczny 28 5 Prawo autorskie w pracy bibliotekarza szkolnego Praca z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym 28

11 56 Czytelniczek czyli jak zachęcić do czytania uczniów klas I-III? Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną jako czynnik wspierający realizację podstawy programowej Poznać, zrozumieć, zaakceptować-kształcenie postaw tolerancji Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych Papieroplastyka w świątecznym wydaniu Projektowanie kart świątecznych XXIV Plener malarski Piękno przyrody pędzlem malowane 29 6 XXIV Plener Malarski Piękno przyrody pędzlem malowane - edukacja ekologiczna 29 6 Film w edukacji polonistycznej Metody aktywizujące kluczem do sukcesu edukacyjnego Jak nauczyć uczniów efektywnego czytania? 0 67 Nauczanie na II etapie edukacyjnym - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czwartoklasistów 0 68 Duch wprawdzie ochoczy ale ciało słabe 0 69 Powołanie a projekt życia 0 70 Zabawy muzyczno ruchowe i tańce dla najmłodszych 0 71 Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej 0 72 Bum Bum Rurki - najprostszy sposób na muzykowanie 0 7 Projekt gimnazjalny film 1 7 Konkurs piosenki ekologiczno przyrodniczej EKOCANTO 1 75 Bezpłatne aplikacje komputerowe jako narzędzie nauczyciela muzyki 1 Modyfikowanie wybranego programu nauczania geografii i przyrody 7 5 Porównywanie treści podstawy programowej przyrody i geografii na różnych poziomach edukacyjnych 7 6 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 7 7 Innowacyjne metody i formy pracy nauczyciela chemii 7 8 Działania podnoszące efektywność procesu edukacyjnego 7 9 Fizjologia człowieka rozwiązania metodyczne 7 1 Analiza treści podstawy programowej przyrody i biologii na różnych poziomach edukacyjnych a wyposażenia uczniów w kompetencje Lekcja biologii, przyrody w terenie na obszarze wybranego parku krajobrazowego 8 16 Edukacyjne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel 17 Dydaktyczne wykorzystanie edytora tekstu Word 18 Tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych w programie PowerPoint 19 Jak wykonać atrakcyjną prezentację? Program Prezi najpopularniejszy system pokazu w kilku krokach 10 Tworzenie sprawdzianów i testów on-line 11 Edukacja w sieci - wykorzystanie usług Google 12 Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów zawodowych 1 Narzędzia sieci 2.0 w nauczaniu słownictwa w języku obcym 5 1 Wykorzystanie multimediów na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi? Wykorzystanie nowych metod w rozwiązywaniu problemów wychowawczych action learning Wywiadówka profilaktyczna Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Dramaterapia w pracy wychowawczej z grupą Wieloprofilowa diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Zaburzenia rozwojowe jako przyczyna niepowodzeń szkolnych Jak pracować z uczniem autystycznym? Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym Terapia ręki Metody aktywizujące w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Problematyka wartości w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży? HIV/AIDS i problematyka zachowań ryzykownych Efektywny dialog wychowawczy na katechezie Praca z uczniem trudnym Zajęcia terenowe na cztery pory roku Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w szkole Diagnoza, planowanie, monitorowanie i ewaluacja w zakresie edukacji zdrowotnej Drzewa w tradycji i kulturze Ruch to zdrowie atrakcyjne formy aktywności ruchowej 57 11

12 200 Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego Rola dyrektora i nauczycieli w zakresie planowania i turystyki szkolnej Zajęcia turystyczne do wyboru rozwijanie zainteresowań uczniów aktywnym wypoczynkiem Gra w kręgle- sport całego życia i propozycja zajęć do wyboru Jak realizować wybrane obszary wymagań szczegółowych Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego Elementy fitnessu i tańca w lekcji wychowania fizycznego Piłka ręczna realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej 2, etap edukacyjny Najczęściej występujące urazy na lekcjach wychowania fizycznego - udzielanie pierwszej pomocy Piłka ręczna -doskonalenie elementów techniki i taktyki. Przepisy Gry i zabawy ruchowe - kwadrant Piłka siatkowa - technika i taktyka Pilates Piłka koszykowa - doskonalenie elementów technicznych i taktycznych Elementy samoobrony 6 28 Poprawa efektywności kształcenia w oparciu o analizę sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD z przedmiotów przyrodniczych w ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kryteria oceniania Modyfikowanie programów nauczania Edukacja prawna na lekcjach wos 72 SEMINARIA nr formy temat formy strona 2 Praca z nowym podręcznikiem do edukacji wczesnoszkolnej 22 2 Pierwsze kroki sześciolatka w szkole Podręcznik dla sześciolatka w pierwszej klasie Szkoła w regionie, region w Europie co zmieniło się w moim środowisku w ciągu lat po przystąpieniu Polski do UE 2 77 Mistrz promocji czytelnictwa 2 78 Jak zaprzyjaźnić się ze sztuką w bibliotece śladami Józefa Chełmońskiego 2 79 Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Biblioteka TAK! 2 80 Konkursy przedmiotowe i ponadprzedmiotowe, ich rola w rozwijaniu zainteresowań uczniów 2 81 Lekcje plastyki w galeriach sztuki 2 82 Lekcje plastyki w plenerze 8 Uczeń w świecie tekstów kultury 8 Sposób na lekturę i rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów 85 Aby uczniom chciało się uczyć - techniki motywacyjne 86 Bliskie spotkania z Tadeuszem Różewiczem na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych 87 Kreatywność w katechezie 88 Dzieła miłosierdzia 89 Dobra Nowina o Chrystusie wczoraj, dziś i na wieki 112 Edukacja finansowa uczniów 8 11 Organizowanie sieci wsparcia nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości 8 11 Kształcenie umiejętności egzaminacyjnych uczniów w zakresie biologii Praca z uczniem zainteresowanym biologią Ocenianie kształtujące jako styl pracy z uczniem na lekcji biologii, przyrody 9 15 Web Quest nowoczesna metoda pracy dydaktycznej 5 16 Fotografia przyrodnicza Dramaterapia w pracy z grupą 5 18 Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym 5 12

13 201 VII Spotkania Koordynatorów SzPZ Ochrona przyrody w Polsce Spotkania w ramach rejonowej sieci SzPZ Obszary NATURA 2000 w woj. łódzkim Sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalmych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej Rozwój turystyki szkolnej na terenie woj. łódzkiego Efektywność pracy nauczyciela wychowania fizycznego, a wypalenie zawodowe Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania fizycznego w zasobach ORE Współczesne formy ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów zawodowych 67 2 Przygotowanie uczniów do nowego egzaminu zawodowego 67 2 Ocenianie kształtujące jako styl pracy z uczniem na lekcji IX seminarium z cyklu: Wspieranie nowatorstwa pedagogicznego w rejonie piotrkowskim pod nazwą: Rola technologii informacyjnej i komunikacyjnej w efektywnej podstawy programowej Creative Commons zasady i sposób korzystania z podstawowej licencji otwartych zasobów edukacyjnych (e-podręcznik i zasoby witryn internetowych) Rola metod aktywizujących w skutecznej podstawy programowej Już nie mam siły Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela Komunikacja interpersonalna w małych placówkach oświatowych Praca w sieci skutecznym narzędziem współpracy nauczycieli przyrodników na rożnych poziomach edukacyjnych 7 KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE nr formy temat formy strona 26 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Wdrażanie nowego podręcznika 2 27 Ocenianie wspierające rozwój uczniów edukacji wczesnoszkolnej 2 28 Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej 2 29 Procedura bieskie Karty zadania przedszkola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka 2 90 Klub Polonisty - platforma współpracy i wymiany doświadczeń. Przykład lokalnej sieci wsparcia nauczycieli (sieć przedmiotowa) 91 Nowy arkusz maturalny z języka polskiego jak efektywnie z nim pracować 92 Europejskie wyzwania roku Powstanie warszawskie z perspektywy 70. lat 9 Kultura czytelnicza uczniów 95 Jaka biblioteka wypożyczalnia czy warsztat informacyjny? 96 Plus Près de la France Bliżej Francji propagowanie kultury Francji i języka francuskiego 5 97 Jak uczyć historii na plastyce 5 98 Ocenianie kształtujące na zajęciach plastycznych 5 99 Podejmowanie działań innowacyjnych w nauczaniu muzyki i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych 5 0 Forma zajęć muzycznych: gra na instrumentach. Realizacja wymagań podstawy programowej w zakresie muzykowania 6 1 Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w Polsce 6 2 Rozwój duchowy i intelektualny katechety 6 Sprawdzian po szkole podstawowej w 2015 roku w nowej formule Planowanie pracy nauczyciela w świetle podstawy programowej z geografii i przyrody Materiały dydaktyczne wspierające nauczyciela w podstawy programowej z chemii Materiały dydaktyczne wspierające nauczyciela w podstawy programowej z chemii Biologią można zaciekawić każdego czy warto iść w stronę neurodydaktyki? Kształcenie umiejętności złożonych w zakresie biologii, przygotowanie do egzaminu maturalnego Nauczyciel w świecie mediów. Narzędzia TIK w procesie indywidualizacji nauczania 6 18 Realizacja zajęć technicznych w gimnazjum. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli techniki 6 19 Nauczyciel w chmurze - narzędzia dydaktyczne dostępne w Internecie 6 1

14 150 Sposoby kierowania grupą katechetyczną 6 18 Procedura bieskie Karty w szkole, placówce zadania szkoły, placówki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka Cyberbullying profilaktyka zachowań agresywnych w sieci Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Jak przekazywać wiedzę o życiu seksualnym człowieka na poszczególnych etapach rozwojowych? Sieć nauczycieli wdżwr Jak rozmawiać z rodzicami o wychowaniu we współczesnym świecie? Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wychowanie społeczno-moralne w rodzinie i w szkole Dzieci w świecie różnorodności biologicznej Formy ochrony przyrody w świetle prawa Wykorzystanie różnorodnych obiektów przyrodniczych i kulturowych regionu w zajęć terenowych Prawidłowa dieta dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport Umiejętności psychospołeczne w lekcji wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 6 22 Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w oparciu o analizę raportów NIK 6 2 Dobór ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla poszczególnych wad z uwzględnieniem grup wiekowych 6 25 Matura z geografii kształcenie złożonych umiejętności egzaminacyjnych Efektywne metody przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Efektywne metody przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego Sprawdzian po szkole podstawowej w 2015 roku w nowej formule Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w przedszkolu/szkole programów nauczania Coachingowe zarządzanie szkołą. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń dyrektorów szkół 7 27 Realizacja zajęć technicznych w szkole podstawowej. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli techniki 7 27 Realizacja zajęć technicznych w gimnazjum. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli techniki Nadzór pedagogiczny - raport z ewaluacji strategią rozwoju szkoły 75 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH nr formy temat formy strona 276 Szkoła jako organizacja ucząca się a nauczyciel jako ekspert od uczenia się - NLP i konektywizm Zastosowanie metody negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów Ocenianie kształtujące rozwój uczniów Praca zespołowa szansą na sukces szkoły Wspomaganie szkół i sieci współpracy i samokształcenia w procesie dydaktycznym Problem przestrzegania prawa autorskiego w szkole Ochrona dzieci i młodzieży w internecie Muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Choreoterapia metodą wykorzystywaną w edukacji przedszkolnej Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Zespołowa praca nauczycieli warunkiem efektywnej wyznaczonych w szkole zadań Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce Promocja placówki oświatowej promocją wartości edukacji Metodyka nauczania/uczenia się Ewaluacja wewnętrzna i jej wpływ na wyniki ewaluacji zewnętrznej Prawo oświatowe przyjazne nauczycielowi i dyrektorowi szkoły zmiany w przepisach Zespołowa praca nauczycieli bilans zysków Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia 79 1

15 296 Współpraca szkoły ze środowiskiem Nauczyciel twórcą i realizatorem programu nauczania Ocenianie kształtujące jako sposób motywowania uczniów do nauki Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela? Motywowanie uczniów ważnym elementem procesu dydaktycznego Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji Rodzice jako partnerzy szkoły tworzenie warunków sprzyjających skutecznej współpracy 80 0 Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 80 0 Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej Procedura bieskie Karty w szkole zadania szkoły, placówki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne (tablice Quomo i InterWrite) Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela Pomiar dydaktyczny w edukacji Konstruowanie programów edukacyjnych 81 Ruch i zdrowe żywienie w szkole profilaktyka nadwagi i otyłości Samorząd uczniowski narzędziem do rozwijania kompetencji kluczowych Organizacja kształcenia ustawicznego w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodzie 82 1 Wykorzystywanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do planowania pracy szkoły 82 1 Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych woj. łódzkiego Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia Szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych 8 17 Ryzyko zawodowe nauczyciela -nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny 8 GRUPA WSPARCIA nr formy temat formy strona 191 Rozwiązywanie problemów wychowawczych 55 SZKOLENIA WYJAZDOWE nr formy temat formy strona 18 W Spalskim Parku Krajobrazowym- realizacja podstawy programowej w terenie 8 19 Questing atrakcyjnym narzędziem promocji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych woj. łódzkiego 8 20 Polska wielu kultur 8 21 Natura i zdrowie 8 22 Wycieczka efektywnym sposobem rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów na obszarze wybranego parku krajobrazowego 8 2 Śladami świętych 8 2 Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego 85 15

16 KURSY KWALIFIKACYJNE nr formy temat formy strona 25 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny Wychowanie do życia w rodzinie Terapia pedagogiczna 86 0 Kurs kwalifikacyjny metodyczno- pedagogiczny z języka angielskiego 86 16

17 70,- IV kw ,- I kw ,- IV kw ,- IV kw. 201 EDUKACJA ELEMENTARNA KURSY DOSKONALĄCE Diagnozowanie i wspieranie gotowości do uczenia się matematyki (wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Marek 1. Co to znaczy, że dziecko jest dojrzałe do uczenia się matematyki? Diagnozowanie dziecięcego liczenia. Diagnozowanie dziecięcego rozumowania. Diagnozowanie umiejętności dokonywania klasyfikacji. Diagnozowanie orientacji przestrzennej. Wspieranie gotowości do uczenia się matematyki. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Gry i zabawy interakcyjne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Marek 2. Czego mogą się nauczyć dzieci dzięki grom i zabawom interakcyjnym? Etapy pracy. Umiejętność nawiązywania kontaktów. Rozwijanie kreatywności, fantazji. Znajomość własnych mocnych i słabych stron. Umiejętność wyrażania uczuć. Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie, otwartej i rzeczowej komunikacji. Symboliczne przedstawianie uczuć. Rozwijanie umiejętności komunikacji w relacjach interpersonalnych. Poznawanie własnego ciała. Budowanie zaufania do innych oraz klimatu zaufania w grupie. Prezentacja siebie, rówieśników. Przekazywanie informacji zwrotnych. Budowanie współpracy w grupie. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Diagnozowanie i kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (wg koncepcji Grażyny Krasowicz- Kupis) nauczyciele edukacji przedszkolnej dr Elżbieta Marek. Analiza programów wychowania przedszkolnego w kontekście przygotowania do nauki czytania i pisania. Nastawienia i motywacje w początkowej nauce czytania i pisania. Funkcje percepcyjno-motoryczne i ich integracja. Rozwój intelektualny rozwój myślenia na poziomie operacyjnym. Rozwój mowy i języka umiejętności komunikacyjne i przyswajanie systemu językowego. Kształtowanie świadomości językowej. Kształtowanie świadomości pisma. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Metoda projektów w edukacji dzieci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dr Elżbieta Marek. Krótka historia metody projektów. Charakterystyczne cechy metody projektów. Fazy metody projektów. Słabe i mocne strony metody projektów. Konstruowanie projektu edukacyjnego. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon):

18 70,- II kw ,- III kw ,- IV kw ,- I kw ,- II kw ,- IV kw.201 II kw Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu nauczyciele przedszkoli Obserwacja jako podstawowa metoda poznawania rozwoju dziecka. Umiejętność prowadzenia obserwacji w określonych aspektach rozwoju dziecka, takich jak: rozwój emocjonalny; rozwój społeczny; rozwój mowy; rozwój gotowości do czytania i pisania; rozwój myślenia logiczno-matematycznego i twórczego; rozwój kompetencji matematycznych; rozwój sprawności ruchowej; rozwój zabawy. Nauczanie ortografii w klasach początkowych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Psychopedagogiczne uwarunkowania nauczania ortografii. Metodyka nauczania ortografii (zasady, metody, środki dydaktyczne). Rodzaje ćwiczeń ortograficznych. Konstruowanie dyktand, środków dydaktycznych do nauczania ortografii. Jak interpretować rysunki dziecka? nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dr Elżbieta Marek kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): dr Elżbieta Marek kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): dr Elżbieta Marek 7. Ewolucja rysunku dziecka, symbolika kolorów, wykorzystanie przestrzeni, kreska, kształt. Interpretacja rysunku postaci. Interpretacja rysunku rodziny. Interpretacja rysunku drzewa. Interpretacja rysunku nauczyciela. Rysunek w terapii. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Techniki Celestyna Freineta nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Marek 8. Zapoznanie z koncepcją Celestyna Freineta. Poznanie i umiejętność tworzenia oraz wykorzystania technik, takich jak: technika doświadczeń poszukujących; referaty i sprawności; fiszki autokorektywne; gazetka ścienna i gazetka szkolna; korespondencja międzyszkolna; technika swobodnego tekstu. Rozwijanie kreatywności uczniów w klasach początkowych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): dr Elżbieta Marek 9. Cechy uczniów twórczych umiejętność identyfikowania tych dzieci. Badanie zdolności i postaw twórczych. Metodyka lekcji twórczości. Poznanie założeń programów: Żywioły, Krok w kierunku kreatywności, Podróże skarby przygoda cele, etapy, metody. Treningi kreatywności. Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - część I nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Magdalena Komsta. Poznanie metodyki prowadzenia zajęć tanecznych. Poznanie krótkich choreografii dla dzieci. Integracja grupy i rozwój umiejętności pracy zespołowej. Jak prowadzić rozgrzewkę taneczną? Podstawowe kroki, figury i kompozycje taneczne krakowiaka, polki, kujawiaka. Tańce integracyjne i w kręgu. Zasady tworzenia choreografii na potrzeby zajęć i występów okolicznościowych. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon):

19 70,- IV kw.201 II kw ,- IV kw.201 II kw ,- IV kw.201 II kw ,- I kw ,- IV kw ,- IV kw.201 II kw Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - część II nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Ćwiczenia porządkowe, pobudzająco-hamujące oraz kształtujące współpracę i współdziałanie przy muzyce. Polskie tańce narodowe, regionalne i tańce innych narodów. Elementy tańca towarzyskiego i współczesnego. Wykorzystanie tańca w metodach aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Zasady tworzenia choreografii - na przykładzie polki. Magdalena Komsta kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Zabawy ruchowe i muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystanie chusty animacyjnej nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Komsta Wiesława Odrobina 12. Wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ukierunkowanie naturalnej żywiołowości dziecka. Poszerzenie repertuaru znanych zabaw o kilkadziesiąt nowych propozycji. Zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne, matematyczne, językowe i poznawcze z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Gry i zabawy dydaktyczne. Różne techniki plastyczne. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznanie z metodyką pedagogiki zabawy. Poznanie zabaw i twórczego opracowywania tematów: Zasady prowadzenia zajęć metodami pedagogiki zabawy; Metody wstępne i aktywizujące; Zabawy integrujące grupę; Metody odprężające. Pląsy i tańce; Metody twórczego opracowania tematu; Przykłady scenariuszy animacji grup: Hollywood, Morski rejs. Tańce obcych narodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczyciele przedszkoli, szkół, świetlic Nauka prostych tańców do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku od -12 lat. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności tańców i zabaw przy muzyce. Taniec źródłem radości. Z piosenką dziecięcą przez cztery pory roku nauczyciele przedszkoli, szkół, świetlic Magdalena Komsta. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Dagmara Pietrzyk kierownik formy/osoba do kontaktu: Dagmara Pietrzyk adres owy (telefon): Dagmara Pietrzyk Zapoznanie z piosenkami na każdą porę roku do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku od do lat. Improwizacje ruchowe do piosenek. Zapoznanie z polskimi tańcami ludowymi. Pląsy i zabawy integracyjne. Wskazówki metodyczne i organizacyjne w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu lektorzy języka angielskiego kierownik formy/osoba do kontaktu: Dagmara Pietrzyk adres owy (telefon): Monika Nowak Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacje językowa małego dziecka. Przedstawienie podstawy programowej, omówienie rozwoju psychoruchowego. kierownik formy/osoba do kontaktu: Elżbieta Lottko adres owy (telefon):

20 16,- IV kw. 201 I kw ,- II kw ,- I kw WARSZTATY METODYCZNE 17. Metody i techniki pracy z sześciolatkiem w klasie pierwszej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat wybranych metod pracy, uwzględniających potrzeby i możliwości ucznia młodszego. Wzbogacanie i urozmaicanie pracy z uczniem młodszym. Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim. Przegląd metod i technik analiza pod kątem ich przydatności. Dobór i modyfikowanie metod, technik i organizacji pracy z uczniem o rok młodszym. Prezentacja praktycznych rozwiązań. 8 Wiesława Odrobina w Piotrkowie Tryb. SP nr 1 Tomaszów Maz. ul. L.W. Maya 11 kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Formy pracy z tekstem literackim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 8 Wiesława Odrobina SP nr 1 Tomaszów Maz. ul. L.W. Maya Prezentacja różnych form pracy z tekstem oraz praktycznych rozwiązań wykorzystania treści omawianych utworów do różnorodnej działalności dydaktyczno-wychowawczej (wartości poznawcze, etyczne, postawy społeczne uczniów, twórcze działania słowne, plastyczne, muzyczne, ruchowe). Sposoby zapoznawania uczniów z lekturą. Model postępowania metodycznego przy opracowywaniu różnych rodzajów tekstów. Metody i formy pracy z lekturą (w tym twórcze działania uczniów). Zastosowanie technik teatralnych do lektur Propozycje różnych form ćwiczeń przy opracowywaniu lektur (ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, słownikowo-frazeologiczne, syntaktyczne). Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym nauczyciele edukacji przedszkolnej 8 Wiesława Odrobina Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz ul. Sikorskiego 6a 19. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zabawy i ćwiczenia przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania. Podstawowe warunki nabywania umiejętności czytania i pisania. Zabawy i ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Umiejętności komunikowania się dziecka: gotowość słownikowo pojęciowa, gotowość emocjonalno motywacyjna dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. Pomysły na zabawy i ćwiczenia. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon):

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

MAJ 2016. Jolanta Hysz 69. Artur Błażejewski. Metody katechezy młodzieżowej Warsztaty Wojciech Osial 112 07 maja Dom Biskupa w Łowiczu

MAJ 2016. Jolanta Hysz 69. Artur Błażejewski. Metody katechezy młodzieżowej Warsztaty Wojciech Osial 112 07 maja Dom Biskupa w Łowiczu MAJ 2016 Pracuję z dzieckiem/uczniem aktywnie Jolanta Hysz 69 04 i 19 maja 05-25 maja Planowanie pracy nauczyciela polonisty na II i III etapie edukacyjnym - Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. autor temat formy formy

KURSY DOSKONALĄCE. autor temat formy formy Zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia /kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia RP/ przygotowanych do realizacji przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE: TYTUŁ: Zasada Uczenia się przez całe życie jednym z priorytetów w działalności placówki. CEL DZIAŁANIA: OPIS DZIAŁANIA:

WYMAGANIE: TYTUŁ: Zasada Uczenia się przez całe życie jednym z priorytetów w działalności placówki. CEL DZIAŁANIA: OPIS DZIAŁANIA: WYMAGANIE: PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI TYTUŁ: Zasada Uczenia się przez całe życie jednym z priorytetów w działalności placówki. CEL DZIAŁANIA: uwzględnienie w ofercie placówki wielu różnorodnych działań

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach październik-listopad 2016 roku

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach październik-listopad 2016 roku Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach październik-listopad 2016 roku SIEĆ WSPÓŁPRACY LP. TYTUŁ FORMY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA GODZINA 1. FORUM BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH 25.10.2016 r. 11.00 W.

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia LUTY 2017 TEMATYKA języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej chcących zdobyć lub uzupełnić umiejętności językowe Rodzaj szkolenia doskonalący Kierownik formy Nr formy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Sieć w sensie ogólnym to aktualnie najpopularniejsza z metafor stosowanych do opisu układu czy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Cele główne WDN-u to: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 2. Wspieranie dziecka 6-letniego 3. Monitorowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Gdańsk, luty 2014 I. Wprowadzenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tegoroczne badanie, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 1 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Krzysztof Bąk nauczyciel wychowania fizycznego Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku m 2016/2017 Dział dydaktyczny Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współpracujące Termin wykonania I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo