Ekspres Szkolny. Matura 2015 z języka obcego nowożytnego. Listopad Nr 51 /2014 Listopad Nr 51 /2014. Listopad Nr 51 /2014 Cena 1,50zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspres Szkolny. Matura 2015 z języka obcego nowożytnego. Listopad Nr 51 /2014 Listopad Nr 51 /2014. Listopad Nr 51 /2014 Cena 1,50zł"

Transkrypt

1 Ekspres Szkolny Listopad Nr 51 /2014 Cena 1,50zł W tym numerze: Nowa matura z języka obcego Poznajmy się! klasy I TC, I TD Imprezy obcojęzyczne w szkole Konkurs fotograficzny Wywiady z absolwentami Smutne statystki palenia tytoniu Konkursy Humor rosyjski, ciekawostki o Rosji Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech, Anglii, Francji i Rosji Czytelnik w bibliotece Zajęcia dodatkowe w naszej szkole Z życia szkoły Czy wiesz, że? str.1 Matura 2015 z języka obcego nowożytnego Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w szkole, ale ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych oraz części ustnej, przeprowadzanej i ocenianej przez nauczycieli w szkole. Część pisemna egzaminu jest zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, nie określa się natomiast poziomu części ustnej. Oto jakie umiejętności są sprawdzane na egzaminie pisemnym: Rozumienie ze słuchu W zakresie słuchania na poziomie podstawowym egzaminu maturalnego oceniane są takie umiejętności jak: określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora oraz znajdowanie określonych informacji. Na poziomie rozszerzonym dochodzi jeszcze jedna umiejętność podlegająca ocenie rozróżnianie faktów i opinii, co jest nowością w porównaniu do dotychczasowej formuły egzaminu. Rozumienie tekstów pisanych Maturzysta chcący osiągnąć dobry wynik w tej części egzaminu podstawowego, powinien umieć określać główną myśl tekstu, kontekst, intencje autora, a także znajdować szczegółowe informacje i rozpoznawać związki między częściami tekstu. Na poziomie rozszerzonym wymagana jest dodatkowo umiejętność oddzielania faktów od opinii. Znajomość środków językowych W odróżnieniu od dotychczasowego egzaminu, matura 2015 zawiera zadania skupiające się wyłącznie na środkach językowych już od poziomu podstawowego. Poziom trudności i zakres znajomości struktur leksykalno gramatycznych rośnie wraz z poziomem egzaminu. Wypowiedź pisemna Na poziomie podstawowym i rozszerzonym od maturzysty oczekuje się umiejętności przekazania treści, tworzenia spójnego i logicznego tekstu, znajomości środków językowych oraz zachowania poprawności językowej. str.2

2 Oto przykładowe zadania maturalne z języka angielskiego i niemieckiego sprawdzające znajomość środków językowych: W zadaniach i wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B lub C. 1.1 You have no. to be here. Leave this room, please. In most countries, women got the. to vote in the 20th century. A sense B law C right 1.2 Can you switch on the lamp? It s too. in here for me to read. Do you know that girl with. hair? I d like to dance with her. A fair B dark C light 1.3 Go straight on,. the church and you ll see the museum on the left. Don t worry. I m sure you ll. the exam. A take B pass C miss 1.4 Read the first. of the story for tomorrow. Which. are you going to play in the school performance? A chapter B character C part 1.5 Could you wait for me. the bus stop? The teacher says that Daniel is excellent. drawing. A at B in C on str.3 A oto przykład zadania z języka niemieckiego: 2.1 Sie können..uns noch Lange arbeiten. Mein Vater ist seit einem Jahr.einer Computerfirma angestellt. A in B bei C mit 2.2. Ich will nach einem Ferienjob.. Michael möchte eine neue Arbeit. A haben B fragen C suchen 2.3 In unserem Team gibt es viele.personen. Meine Tätigkeit ist sehr stressig. A gute B verantwortliche C pünktliche 2.4 Warum hat Franzi ihren Beruf..? Wo habt ihr euer Geld..? A gewechselt B verdient C aufgegeben 2.5 Nach dem habe ich eine gute Arbeit bekommen. Dieses..habe ich mit Hilfe von Freunden gefunden. A Abitur B Angebot C Praktikum str.4

3 Przygotowując się do matury trzeba nauczyć się pisania tekstów z przestrzeganiem podanego limitu słów, zachowywania przyjętej formy wypowiedzi. Dobrze jest jak najczęściej korzystać z nagrań, aby przyzwyczaić się do sposobu mówienia różnych native speakers. Ponieważ na maturze nie wolno korzystać ze słowników, trzeba pracować nad dobrym opanowaniem słownictwa w zakresie wielu różnych tematów. Jeśli chodzi o ustną część egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego to odbywa się ona bez określania poziomu. Egzamin trwa ok. 15 minut i ma charakter rozmowy zdającego z egzaminatorem. Składa się on z trzech części, poprzedzonych rozmową wstępną (ok. 2 min). Rozmowa ta dotyczy najczęściej zainteresowań ucznia, jego planów na przyszłość, nie podlega ocenie i ma za zadanie oswojenie zdającego z sytuacją egzaminacyjną. Kolejne etapy egzaminu to: - rozmowa z odgrywaniem roli (maks. 4 min.); - opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania (maks. 3 min.); - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (obrazków) i odpowiedź na dwa pytania. (maks. 5 min.) Podczas egzaminu ustnego ocenia się dwa kryteria: - umiejętność przekazania treści wskazanych w opisie zadania. Tu zdający może otrzymać maks. 6 punktów za każde zadanie (w sumie maks. 18 pkt.), - umiejętności językowe zaprezentowane podczas całego egzaminu. Tu zdający może uzyskać maks. 12 punktów. Aby egzamin został zaliczony, należy uzyskać 9 pkt (30%). Przygotowując się do części ustnej egzaminu szczególny nacisk należy położyć na bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych z 14 wyznaczonych obszarów i swobodnie się nimi posługiwać, należy ćwiczyć wymowę w języku obcym oraz pracować nad płynnością wypowiedzi. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym! A. Otręba M. Pieniążek str.5 Poznajmy się! klasy I TD, I TC Technik mechatronik Uczeń technikum mechatronicznego zdobywa wiedzę w zakresie elektroniki, mechaniki oraz informatyki, poznaje zasady działania urządzeń technicznych i automatycznych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowego projektowania i programowania sterowników PLC. Absolwent może podejmować pracę w nowoczesnych zakładach produkcyjnych oraz zakładach oferujących usługi z zakresu napraw, montażu oraz serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych, np. systemów alarmowych, automatyki do bram, itp. Może również kontynuować naukę w wyższych uczelniach na wydziałach mechatronicznych, mechanicznych, informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz zdobywa następujące kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. str.6

4 Poznajmy się! klasa I TD z wychowawcą Piotrem Dudkiem Kamil Babiarz, Dawid Chorzępa, Norbert Chowaniec, Hubert Cierpisz, Mateusz Cieryt, Mateusz Dąbek, Dominik Gibała, Bartosz Gramatyka, Kamil Grzywna, Robert Koń, Rafał Krupa, Konrad Krzemiński, Dominik Kwiatek, Marcin Leja, Mateusz Linek, Tomasz Łanucha, Dawid Łazarowicz, Mateusz Mazur, Łukasz Mączka, Dawid Misztal, Arkadiusz Moszkowicz, Dominik Nienajadło, Adrian Półtorak, Konrad Półtorak, Jakub Rakus, Michał Rup, Adrian Rzemyk, Filip Siuzdak, Piotr Skok, Jarosław Szczerbaty, Tomasz Tarała, Łukasz Tryczyński, Dominik Wnęk, Mateusz Wojtyna, Patryk Woś, Maciej Wośko, Kacper Zygmunt str.7 Technik mechanik (specjalizacja: obrabiarki sterowane numerycznie) Technik mechanik o specjalizacji: obrabiarki sterowane numerycznie oprócz ogólnej wiedzy i umiejętności z rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn, technologii, maszynoznawstwa czy metrologii poznaje także zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD (AutoCAD, Solid Edge), komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM (Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Osoby o takim wykształceniu znajdują zatrudnienie w sferze produkcyjnej i usługowej wszystkich działów gospodarki, a w szczególności związanej z dynamicznie rozwijającą się na Podkarpaciu Doliną Lotniczą. Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę na stanowisku konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia oraz operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz zapewnia następujące kwalifikacje: użytkowanie obrabiarek skrawających, organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. str.8

5 Imprezy obcojęzyczne w szkole Poznajmy się! klasa I TC z wychowawcą Adamem Słomianym Paweł Baj, Karol Bąk, Adam Czerwonka, Marek Działo, Rafał Grzywna, Dariusz Hapel, Kamil Kiełbowicz, Paweł Kosior, Damian Kraus, Łukasz Łoin, Konrad Majewski, Patryk Marcinowski, Krystian Matuszek, Dominik Perlak, Damian Rachwał, Kamil Sadło, Jakub Sarzyński Jakub, Damian Siuzdak, Mateusz Staroń, Ireneusz Stępień, Tomasz Szymański, Konrad Urban, Mateusz Urban, Paweł Wojdyła, Damian Wrona, Bartosz Zajączkowski, Krzysztof Żyła str.9 Dzień Języków Obcych oraz Festiwal Piosenki Obcojęzycznej to imprezy wpisane na stałe w kalendarium wydarzeń szkolnych, odbywające się corocznie w ZST w Leżajsku. Celem organizowania tego typu przedsięwzięć jest: 1. Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów. 2. Połączenie nauki języka obcego z elementami sztuki: plastyki, muzyki, tańca co stwarza płaszczyznę dla nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. 3. Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych. 4. Rozwijanie umiejętności zachowania się przed publicznością i autoprezentacji. 5. Stosowanie zasad zdrowej rywalizacji. 6. Kultywowanie tradycji szkolnej. Podczas obchodów Dnia Języków Obcych prezentowany jest jeden kraj europejski. Poznaliśmy już kraje, których języków uczą się nasi uczniowie, zaprezentowaliśmy już: Niemcy, Anglię, Francję oraz Rosję. W ubiegłym roku odwiedziliśmy gorącą Hiszpanię, a w tym roku były to Włochy. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali część artystyczną, na którą złożyły się: prezentacje multimedialne, piosenki, skecze, plastyczne ekspozycje, potrawy i wypieki związane z prezentowanym krajem. Główna część imprezy odbyła się w auli szkoły o godz w dniu 4 grudnia Laureaci konkursu wiedzy o Włoszech otrzymali dyplomy oraz nagrody za zajęte miejsca, a zgromadzeni goście, dyrekcja, nauczyciele, oraz uczniowie obejrzeli przygotowany program artystyczny oraz wzięli udział w degustacji wypieków oraz regionalnych włoskich potraw. W tym dniu młodzież wysłuchała również ciekawej audycji zaprezentowanej przez radiowęzeł szkolny. Ogromne powodzenie wydarzenia zachęca wszystkich do jego kontynuacji w następnych latach. str.10

6 Dzień Włoski w obiektywie str.11 str.12

7 SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU CZARNE I BIAŁE W konkursie mogą brać udział jedynie prace dotąd niepublikowane, będące oryginalnymi pracami autora. Fotografie mogą być modyfikowane przy użyciu programów graficznych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu: 1-3 pojedynczych zdjęć czarno białych. Format fotografii: wyłącznie forma elektroniczna wielkość pliku z jednym zdjęciem od 1MB, 300dpi, przynajmniej 2629pix - bok dłuższy i 1752pix - krótszy bok. Do zdjęć należy dołączyć pisemną zgodę - rodzica lub prawnego opiekuna, na udział niepełnoletniego ucznia w konkursie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku zdjęć w postaci plików cyfrowych na dowolnym nośniku. Termin składania prac: od 28 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 roku. Rozstrzygniecie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach do r. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w celu promocji młodych talentów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu. Regulamin konkursu i tekst zgody na udział w konkursie dostępny na stronie internetowej str.13 Wywiady z absolwentami Wywiad z Martą Lewicką absolwentką naszej szkoły. 1. W jakich latach chodziłaś do szkoły, jakich języków się uczyłaś? W latach uczęszczałam do liceum o profilu mechanik obróbki skrawaniem. Językiem obcym, którego się uczyłam był niemiecki. Po skończeniu liceum, dostałam sie na WSP w Rzeszowie na kierunek: Edukacja wczesnoszkolna, który wcale mi sie nie podobał. Po miesiącu nauki zrezygnowałam ze studiów i wyjechałam do Hiszpanii. Kraj ten poznałam podczas wakacyjnego pobytu w 1998 roku. Spędziłam tam trzy miesiące, już wtedy wiedziałam, że wrócę do Hiszpanii. W styczniu 2000 roku pożegnałam sie z Polską. Po przyjeździe do Madrytu okazało się, że słabo znam język hiszpański. Tyle, co zdążyłam sie nauczyć, jak byłam tam wcześniej, kilka słówek i zwrotów. Hiszpańskiego musiałam nauczyć się sama, ponieważ zaraz po przyjeździe podjęłam pracę i nie miałam czasu, aby pójść do szkoły. str.14

8 Z Polski przywiozłam książkę z ćwiczeniami do hiszpańskiego, kupiłam też książeczkę z gramatyką, bardzo dobrze wytłumaczoną, z której często korzystałam. Ponadto sama przygotowywałam sobie lekcje, np. wypisywałam 10 słówek, których przez cały dzień musiałam się nauczyć. Po powrocie do domu, pisałam je z pamięci, dodatkowo rozwiązywałam ćwiczenia, które przepisywałam do zeszytu ( niestety wtedy komputery były tylko dla tych, którzy mogli sobie na nie pozwolić). Natomiast największą rolę odegrali moi znajomi i przyjaciele, z którymi mogłam konwersować, bo tak naprawdę bez praktyki, nauka języka jest mało efektywna. Droga do perfekcji trwała 2 lata. Mogę powiedzieć, że po tym czasie porozumiewałam się płynnie w tym języku. Zdecydowałam się też pójść do szkoły Relacji Publicznych. Tam natomiast zaczęła się moja przygoda z językiem angielskim. Po skończeniu tej szkoły zauważyłam ten sam problem z językiem angielskim, jak i po skończeniu liceum z językiem niemieckim. Podstawę gramatyczną znam, słówka też, ale nie praktykowałam konwersacji, które moim zdaniem są najważniejsze. Niewiele myśląc, zdecydowałam się wyjechać do USA. Tam poznałam wspaniała kobietę, z którą się bardzo zaprzyjaźniłam i która była (i nadal jest) moim mentorem. Stopień znajomości mojego angielskiego, mogę powiedzieć, że jest zaawansowany. Tutaj naprawdę można przytoczyć cytat "podróże kształcą". 2. W jakich okolicznościach wyjechałaś za granicę? Po powrocie z USA do Hiszpanii, jakoś nie mogłam sie odnaleźć. Nadal chciałam podróżować i poznawać inne kraje, a przede wszystkim dalej się rozwijać. Splot różnych okoliczności sprawił, że wyjechałam do Londynu. Miałam tutaj kilku znajomych, kuzyna, ale tym co sprawiło, że zdecydowałam się na wyjazd do Anglii była właśnie znajomość języka. Po przyjeździe nie czułam się obco. Znając język mogłam czuć się swobodnie. Z wszystkim było mi o wiele łatwiej: od robienia zakupów, wynajęcia mieszkania, załatwienia spraw bankowych, odbywania rozmów kwalifikacyjnych, wysyłania aplikacji on line, po transport publiczny. Poruszanie się po tak dużym mieście jak Londyn nie sprawiało mi większych problemów. Zdecydowanie więc polecam naukę języka angielskiego. 3. Jak pomogła Ci znajomość języka obcego/ bądź czy brak dobrej znajomości języka spowodował trudności w znalezieniu pracy itd. Jeśli mówimy o moich doświadczeniach, to powiem, że nie wyobrażam sobie dziś nie mówić w języku angielskim. Mamy XXI wiek, mieszkam w metropolii. Społeczeństwo jest tutaj zróżnicowane, jest wiele nacji, wiele języków, ale podstawowym, w którym wiem, że na pewno mogę się porozumieć jest angielski. Dobra znajomość języka obcego bardzo zwiększa nasze szanse. Granice są otwarte, ze znajomością języków można o wiele więcej. Anglia jest krajem wielu możliwości zawodowych, krajem rozwiniętym i multikulturowym. Wymagania wobec pracowników są wysokie, ale i nasze wykształcenie nie jest niskie. Ja osobiście, dzięki firmie w której pracuję, zdobyłam wykształcenie, które jest tutaj bardzo ważne. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że bez znajomości języka angielskiego nie byłabym w stanie dojść tam gdzie doszłam. 4. Czy warto inwestować w naukę języka, jakie są korzyści? Czy warto uczyć się języków obcych? Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdami do innych krajów, poznawaniem innych kultur, to oczywiście, że warto. 5. Czy zdarzyła Ci się zabawna sytuacja wynikająca z niewystarczającej znajomości języka? Mogę opowiedzieć anegdotę, w której nie chodzi o nieznajomość języka, ale o znaczenie słów. Mam pracę, w której muszę się przebierać. Pracuję przebrana w różne kostiumy. Byłam przyzwyczajona do używania amerykańskiego terminu PANTS, który w Stanach znaczy SPODNIE. W brytyjskim PANTS oznacza MAJTKI. Więc długo mówiłam PANTS, jak przebierałam spodnie, aż ktoś mi w końcu powiedział, co ten wyraz oznacza w Anglii. str. 15 str. 16

9 Marek Ordyczyński - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjaciół z całego świata. Oczywiście to nie wystarczyło aby skutecznie poznawać język angielski i przez kilka lat uczęszczałem z własnej inicjatywy na wieczorowy kurs języka angielskiego, który był organizowany w Zespole Szkół Licealnych, a moim nauczycielem był pan Waldemar Kuczyński. Nigdy nie zapomnę tych kursów, ponieważ grupa była bardzo zróżnicowana wiekowo, a łączyło wszystkich jedno -by jak najszybciej nauczyć się języka. Motywacja była niesamowita i atmosfera, którą do dzisiaj pamiętam. Później były studia i tam już było mi łatwiej, bo miałem dobre wcześniejsze przygotowanie językowe. Studiując, każdego roku wyjeżdżałem w czasie wakacji do Anglii, gdzie zarabiałem pracując w rolnictwie i szlifowałem język angielski czy to w szkole języka angielskiego w Londynie, czy na co dzień posługując się nim przebywając wśród Anglików. 3. Czy według Pana znajomość języka obcego pomaga w życiu, jak zwiększa nasze szanse na zatrudnienie, bądź uzyskanie lepszego stanowiska pracy? Zdecydowanie tak, znajomość przynajmniej jednego języka obcego, to dzisiaj często niezbędny warunek w ubieganiu się o dobrą pracę. Sam jestem tego najlepszym przykładem. W swojej dotychczasowej pracy, przez okres około 10 lat, brałem udział w międzynarodowych projektach związanych między innymi z przygotowaniem Polski do członkowstwa w Unii Europejskiej. Dużo w tym czasie podróżowałem po Europie, poznawałem wielu interesujących ludzi i uczyłem się funkcjonowania w Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych zagadnień były projekty dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczególnie programu Leader, który jest jednym z najbardziej popularnych programów w całej Unii Europejskiej, aktywizującym obszary wiejskie. Ta praca była dla mnie wielką przygodą, bo ciągle działo się coś nowego, poznawałem nowe miejsca i ludzi z wielu krajów. Od 2008 roku jestem dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, a objęcie tego stanowiska to konsekwencja wielu lat pracy właśnie w sferze rozwoju obszarów wiejskich. 1. Proszę podać informacje o sobie. Jestem absolwentem Technikum Mechanicznego w Leżajsku, gdzie uzyskałem tytuł technika mechanika obróbki skrawaniem. Maturę zdałem w 1986 roku, po czym podjąłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku nauki społeczne w zakresie socjologii, specjalność nauczycielska. Tuż po studiach pierwszą pracę rozpocząłem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, gdzie pracowałem jako doradca zawodowy, a przez kilka lat kierowałem urzędem. Następnie pracowałem jako naczelnik w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, zajmując się przede wszystkim współpracą międzynarodową. Od 2008 roku jestem dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. W latach pełniłem funkcję radnego Rady Powiatu Leżajskiego, a w ostatnich wyborach samorządowych uzyskałem mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 2. Jaka była Pana dalsza droga edukacyjna, jakich języków się Pan uczył? Bardzo mi zależało aby dobrze posługiwać się językiem angielskim. Niestety nie miałem takiej możliwości ani w szkole podstawowej, ani w średniej, gdzie w tamtym czasie królował język rosyjski, a w technikum przez krótki czas miałem możliwość uczyć się jedynie języka francuskiego. Ja jednak byłem uparty i bardzo mi zależało aby uczyć się języka angielskiego. W tym celu będąc jeszcze w technikum zapisałem się do międzynarodowej organizacji, która z tego co wiem istnieje do dzisiaj International Pen Friends z Irlandii, czyli międzynarodowi piszący przyjaciele. Dzięki tej organizacji miałem setki przyjaciół na całym świecie. A był to zupełnie inny czas, nie było Internetu, nie było Facebooka i otrzymywanie listów z zagranicy to była naprawdę wielka frajda. Pisanie listów w języku angielskim to była prawdziwa nauka i jednocześnie wielka przygoda bo z dnia na dzień przybywało mi str. 17 str. 18

10 Wniosek jest więc dla mnie oczywisty, że w dużej mierze moją dotychczasową ścieżkę zawodową zawdzięczam znajomości języka angielskiego. 4. Czy warto uczyć się języków obcych? Oczywiście że warto i w oparciu o moje własne życiowe doświadczenia bardzo do tego namawiam. To naprawdę świetna inwestycja dla każdego młodego człowieka na przyszłość. Szczególnie zachęcam aby maksymalnie wykorzystać czas nauki języków obcych oferowany w szkole. To ogromna szansa dla każdego aby przynajmniej w stopniu elementarnym poznać język obcy i mieć solidną podstawę do dalszej nauki czy to na studiach, czy specjalistycznych kursach. Znam ludzi, którzy nie uczyli się języków obcych w szkole mimo, iż język był im na tacy podawany. Po prostu lekceważyli i niedoceniali, że szkoła zapewniała im bezpłatnie i na wysokim poziomie naukę języka. I co się po latach okazało? A mianowicie to, że znajomość języka obcego jest im niezbędnie potrzeba w pracy, bo nagle jest szansa na kontrakt za granicą, a warunkiem jest właśnie znajomość języka obcego. Kontrakt tuż tuż, a języka w miesiąc nauczyć się raczej trudno i do tego trzeba teraz sporo zapłacić za intensywny kurs czy prywatne lekcje. Cena więc za zmarnowane lata w szkole jest naprawdę wysoka, bo prawdopodobnie kontrakt przepadł, a przed drugą szansą trzeba dużo zapłacić za naukę. A przecież można było mieć kontrakt i znać język, a wystarczyło jedynie docenić to co przez lata oferowała szkoła, czyli bezpłatnie lekcje i trzeba było jedynie chęci i systematyczności w nauce. 5. Czy zasadne jest zdanie Języki obce oknem na świat? Dzisiaj świat stoi otworem, nie ma w zasadzie granic, do wielu krajów nie potrzebujemy wiz, a dzięki Internetowi w mgnieniu oka możemy znaleźć się w każdym zakątku świata. Ale aby to okno było naprawdę otwarte, to nie możemy być językowymi analfabetami. Ktoś kto sprawnie posługuje się na przykład językiem angielskim i miał okazję porozumieć się za granicą, wie jak bardzo znajomość języka pomaga i jaką czuł dumę wśród znajomych, czy rodziny kiedy sprawnie załatwił pokój w hotelu czy dokonał zamówienia w restauracji. Dobra znajomość języka angielskiego dodaje odwagi w każdej zagranicznej podróży, bo zawsze nawet w problemowej sytuacji można się dogadać i czuć bezpiecznie. Ten przykład dotyczy oczywiście podróży turystycznych, ale ważniejsze jest to, że Polska będąc od 10 lat członkiem Unii Europejskiej korzysta z możliwości przemieszczania się swoich obywateli i podejmowania legalnej pracy w wielu krajach Unii. Dzisiaj jest znacznie łatwiej niż dawniej uzyskać dobrze płatną pracę za granicą i z uwagi na ciągle wysokie bezrobocie w Polsce wielu Polaków się na to decyduje. Znajomość języka obcego, oczywiście prócz posiadanych umiejętności zawodowych, jest dużym atutem w pozyskaniu dobrze płatnej pracy. 6. Czy mógłby Pan opowiedzieć o zabawnej sytuacji związanej z brakiem lub niewystarczającą znajomością języka? Nie pamiętam zabawnej sytuacji związanej z brakiem znajomości języka obcego, ale opowiem zabawną historię, która pokazuje, że jeżeli się naprawdę chce, to można szybko nauczyć się języka obcego. Na początku wspomniałem, iż byłem członkiem International Pen Friends, dzięki której nawiązywałem na całym świecie przyjaźnie. Jednym z moich przyjaciół jest Amerykanin - Jim Boitano z Seatlle w stanie Washington. Koresponduję z Jimem już przeszło 25 lat. Oczywiście korespondujemy w języku angielskim. Dwa lata temu Jim napisał, że wybiera się na urlop do Słowenii i ma zamiar odwiedzić również Polskę. Zaprosiłem go do nas do Leżajska i Jim z zadowoleniem przyjął zaproszenie. Dla mnie i mojej rodziny było to wielkie wydarzenie. Wszyscy w rodzinie liczyli na mnie, że będę się z Jimem dogadywał, bo najlepiej posługuję się angielskim. Jednocześnie w domu była obawa jak się z Jimem porozumiewać podczas mojej nieobecności. Jim przyleciał na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Bez problemu go poznałem i pierwsze słowa skierowałem w języku angielskim, po czym jakie było moje zdziwienie, jak Jim odpowiedział mi po polsku Cześć Marek, jestem szczęśliwy, że przyjechałem do Polski. Ja dalej do niego po angielsku, a on odpowiada po polsku. Byłem w mocnym szoku, jak to możliwe, że Amerykanin mówi po polsku. Zadzwoniłem z lotniska do domu i oznajmiłem mojej żonie, nie martwcie się jak się str. 19 str. 20

11 z Jimem dogadacie. On mówi po polsku jak Polak. No i pytanie: jak to było możliwe? Otóż Jim postanowił sobie, że skoro jedzie do Polski to musi się nauczyć języka, by nie sprawiać nam problemu z dogadywaniem się. Przez pół roku uczył się bardzo intensywnie i to wystarczyło, aby nas zadziwić stopniem znajomości języka. A więc można, tylko trzeba chcieć! Dlatego z całego serca zachęcam młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku do tego, by nie zmarnowała szansy, jaką daje nauka w szkole, aby dobrze opanować język obcy i otworzyć sobie możliwości ciekawego życia i satysfakcjonującej pracy zawodowej. Dziękujemy za interesujący wywiad Smutne statystki palenia tytoniu Już nie raz słyszałeś o negatywnych skutkach palenia. Można powiedzieć, że znasz je na pamięć. My pokażemy ci jak wielu ludzi to dotyczy, i jakie są tego skutki. Palenie tytoniu w XX wieku spowodowało przedwczesną śmierć 100 milionów osób Na całym świecie rocznie umiera 4,2 miliona spośród 1,3 miliarda osób palących lub używających tytoniu w innej postaci Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że jeśli ilość spożycia tytoniu nie spadnie, to do 2030 roku tytoń zabije 500 milionów żyjących obecnie na Ziemi osób Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów i dziesiątki chorób różnych układów, np. oddechowego czy krążenia Ryzyko raka płuca u palących mężczyzn jest 23 razy większe niż u niepalących (u kobiet 13 razy większe) W latach 90-tych XX wieku choroby odtytoniowe były przyczyną zgonów 42 % mężczyzn i 11 % kobiet W 2000 roku w Polsce palenie tytoniu spowodowało 69 tysięcy zgonów (57 tysięcy mężczyzn i 12 tysięcy kobiet), z czego 43 tysiące stanowiły zgony przedwczesne, czyli dotyczące osób pomiędzy 35 a 69 rokiem życia Zachorowalność na raka płuc w Polsce wynosi 90/ dla porównania w Norwegii 57/ Palenie jest głównym czynnikiem ryzyka POChP w Polsce choruje na nią 10% osób po trzydziestce szacuje się, że te dane mogą być niedługo znacznie wyższe Odsetek nigdy niepalących mężczyzn w Polsce w 2004 roku wynosił 35 % Od 20 do 30 % kobiet w Polsce pali w czasie ciąży, a ok. 50 % kobiet nie będąc czynnymi palaczkami jest narażona na bierne palenie Ponad 100 tysięcy dzieci rocznie jest narażone w łonie matki na szkodliwe działanie substancji zawartych w papierosach i z tego powodu są obarczone ryzykiem różnego rodzaju wad rozwojowych i chorób str.21 str. 22

12 Rzucenie palenia się opłaca redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, np. po roku od rzucenia palenia szanse pojawienia się choroby wieńcowej spadają o 50%. KONKURS Quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych ANSWER THE QUESTIONS. 1. What are the first words of the English anthem? 2. What is the London policeman called? 3. What does BBC stand for? 4. Give 2 titles of Charles Dickens' novels. 5. Who was Lady Godiva? 6. What is the name of a special traditional skirt worn by Scottish men? 7. What is Oscar Wilde famous for? 8. What kind of meat does the traditional Christmas meal consist of? 9. What happens at Trafalgar Square during Christmas? 10. Who was the legendary king of England who pulled out the sword ( Excalibur) in the stone and whose court was at Camelot? 11. How many countries consitute the United Kingdom? 12. In which part of Britain can you find the Snowdonian National Park? 13. What is the longest river of the UK? 14. Which ocean would you fly over if you were on an aeroplane from England to the USA? ARE THESE TRUE OR FALSE? 1. The Pennines and and Lake District are in Cumbria. T / F 2. The Romans managed to conquer Scotland. T / F 3. Glasgow is a smaller city than Edinburgh. T / F 4. The Highlands, a mountainous region, is in the north and west. T / F 5. Prince Harry is second in line to the British throne. T / F 6. The Duke of Edinburgh is the husband of Queen Elisabeth II. T / F 7. Winston Churchill was the British Prime Minister between T / F 8. King Edward VIII abdicated to marry an American divorcee, Mrs Wallis Simpson. T / F 9. The House of Commons is the upper chamber of the British Parliament. T / F 10. About 48 million of people live in the UK. T / F 11. The Clyde is the largest river in Wales. T / F 12. Britain lies in the Greenwich Mean Time zone, zones west of Greenwich have earlier times. T / F CHOOSE THE RIGHT ANSWER 1. When was Queen Elisabeth II crowned? a) in 1952 b) in 1953 c) in What are the roots of the Royal Family? a) Scottish b) Danish c) German 3. Stonehenge is situated: a) southwest of London b) northwest of London c) southeast of London 4. Who brought Christianity to the British Isles? a) the Vikings b) the Celts c) the Romans 5. Where are Dover and Hastings? a) Dover is in Sussex and Hastings in Kent b) Dover is in Kent and Hastings in Sussex c) Both are in Devon 6. In the 20 th century the Labour Party was in office for about: a) 20 years b) 35 years c) 50 years str.23 str. 24

13 7. Scotland was an independent country until the Act of Union in: a) 1707 b) 1807 c) The special throne called the Coronation Chair is in: a) Buckingham Palace b) Westminster Abbey c) St. Paul s Cathedral 9.Cornwall is linked with: a) cod fishing b) apple orchards c) tin mining KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND I. Uzupełnij tabelę. Wpisz brakujące informacje. Country Patron Saint National emblem Capital city 1) Saint George 2) 3) Scotland 4) 5) 6) 7) 8) Daffodil/leek 9) 10) 11) 12) Belfast II. Zaznacz na mapie kraje i stolice. III. Uzupełnij zdania, wybierając jedną z czterech podanych niżej odpowiedzi. W wykropkowane miejsce wpisz a, b, c lub d. 1.The longest river in the UK is.... a) Severn b) Thames c) Trent d) Tay 2.Guy Fawkes wanted to blow up.... a) The Houses of Parliament b) Buckingham Palace c) The Tower d) St. Paul s Cathedral 3.Hogmanay is Scottish.... a) Christmas Eve b) New Year s Eve c) New Year s Day d) Easter 4.William Shakespeare was born in.... a) 1566 b) 1616 c) 1534 d) Ben Nevis is.... a) the highest mountain b) the deepest lake c) the longest bridge d) the biggest city 6.Who is the Prime Minister of the UK?... a) Prince Charles b) Tony Blair c) John Major d) Hugh Grant 7.Boxing Day is celebrated on.... a) 25th December b) 26th December c) 1st April d) 4th July is the most famous Scottish instrument. a) bagpipes b) violin c) cello d) clarinet 9.Queen Elizabeth II lives in.... a) Kensington Palace b) Westminster c) Buckingham Palace d) Wall Street 10.What is the traditional Scottish skirt? a) tartan b) haggis c) kilt d) loch 11.There is a statue of... in the middle of Trafalgar Square. a) admiral Nelson b) Churchill c) general Wellington d) Henry VIII str.25 str. 26

14 12.The tallest building in London is.... a) Canary Wharf Tower b) Big Ben c) Westminster Abbey d) Hamleys IV. Po każdym zdaniu zaznacz literą T wypowiedź prawdziwą, a literą F wypowiedź fałszywą. 1.Loch Ness is the name of the monster. 2.Northern Ireland is a part of Great Britain. 3.The Prime Minister lives at 10 Downing Street. 4. Auld Lang Syne is the title of the old Scottish song in praise of past times and good fellowship. 5.The Union Jack is blue, white and yellow. 6.The Tower of London was a prison. 7.The king who declared himself the head of the Anglican Church was Henry V. 8.Westminster Abbey is a cathedral. 9.Poland is bigger than the United Kingdom. 10.Children in Britain don t have to go to school until the age of 5. VI. Odszukaj nazwy 10 miast i wypisz je. B I R M I N G H A M C D A N O Z B F A L G S D E E L N N D I G W J W F P C U R V A L H C I H K L O E M O A A E R S T F R B R I S T O L K X P U Z T T G W R A O O A E B L D O V E R O R Y Z E Y X W C D L V. Odpowiedz na pytania. 1.What is the name of the famous British detective?... 2.What is the oldest British university?... 3.What is the name of King Arthur s sword?... 4.What is the name of the most famous ancient circle in Britain?... 5.Where was William Shakespeare born?... str.27 str. 28

15 Овощные Салат из свеклы с чесноком и орехами Количество порций: 4 Ингредиенты: Свекла 600 грамм чеснок2-3 зубчик зеленый лук3-4 шт грецкие орехи50 грамм соль по вкусу майонез по вкусу Необходимый инвентарь: терка, кастрюля, Способ приготовления Сначала варим свеклу, остужаем и трем на терке. Орехи рубим, чеснок пропускаем через пресс, зелень измельчаем. Смешиваем все ингредиенты, посыпаем орехами и зеленым луком. Приятного аппетита! Ciekawostki o Rosji, humor rosyjski 1. McDonald jest jednym z niewielu miejsc gdzie nie można pić alkoholu. 2. Nevyansk wieża znajduje się w regionie Sverdlovsk, była wyposażona w piorunochron na ćwierć wieku przed projektem Benjamina Franklina. 3. Pierwsze sztuczne serce powstało w Rosji. Urządzenie było zaprojektowane i testowane na zwierzętach w 1936 roku przez Władimira Demikhov. 4. Rosja jest największym państwem na świecie. Oblewa je aż 13 mórz. 5. W najbliższym punkcie Rosję od Ameryki dzieli odległość 4 km. 6. W Moskwie mieszka 74 miliarderów, 3 razy więcej niż w Nowym Jorku. 7. W Rosji jest najwięcej lasów na świecie. Kraj ten zwany jest "płucami Europy". Więcej dwutlenku wegla pochłania jedynie las Amazonii. 8. W mieście Petersburg znajduje się aż 220 muzeów, 80 teatrów, ponad 2000 bibliotek i 62 kina. 9. Najgłębsze na świecie jezioro Bajkał jest również największym zbiornikiem słodkiej wody na Ziemi. 10. Kreml moskiewski jest największą na świecie średniowieczną twierdzą zbudowaną w XIV-XV wieku. 11. Najsłynniejszą grę komputerową - tetris stworzył w 1985 roku Rosjanin Aleksiej Pazhitnov. 12. Wódka została wymyślona w Rosji w latach między km to łączna długość 12 moskiewskich linii metra. Ma ono 182 stacje. Dziennie podróżuje nim około 9 milionów pasażerów. Codziennie między 5 rano a 1 w nocy działa około pociągów. 14. Moskwę często nazywa się miastem mostów. W całej metropolii jest ich aż 490! 15. Rosyjskie jezioro karaczaj jest najbardziej toksycznym miejscem na świecie. Przez wiele lat uchodziły do niego płynne radioaktywne odpady z pobliskich zakładów chemicznych. 16. Na półwyspie kolskim w latach dokonano najgłębszego na świecie odwiertu na głębokość m. 17. Alkohol sprzedawany jest dosłownie wszędzie np. w kioskach, taksówkach. Niepiej nie kupować bo można się zatruć. str.29 str. 30

16 str.31 str. 32

17 Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech, Anglii, Francji i Rosji Niemieckie zwyczaje bożonarodzeniowe Boże Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z najważniejszych świąt w roku. Przyjrzyjmy się jakie mają zwyczaje. Przygotowania do nich zaczynają się już cztery tygodnie wcześniej, w pierwszą niedzielę adwentu. Domy stroi się ozdobami świątecznymi i adwentowymi wiankami zrobionymi z gałązek jodły lub świerku przystrojonymi fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje - nadzieję, fiolet refleksje nad przeszłością, a świeczki- światło. W każdą niedzielę zapala się jedną świecę, kiedy palą się wszystkie cztery, oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie. Od pierwszego dnia adwentu w niemal każdym domu znajduje się tzw: kalendarz adwentowy (Adventskalender) np. w kształcie domku z dwudziestoma czterema okienkami. Oczywiście największą radość mają z tego dzieci, które każdego dnia adwentu mogą otworzyć jedno okienko i wyciągnąć z niego niespodziankę. Najczęściej są to słodycze, czekoladki. W wielu rodzinach niemieckich, takie kalendarze przygotowuje się samodzielnie. Nieodłącznym elementem wystroju jest choinka (Weihnachtsbaum/Tannenbaum). W większości niemieckich domów znajdziemy także drewniany żłobek. str.33 str. 34

18 Inną wspaniałą tradycją niemieckich świąt jest pieczenie imbirowych ciasteczek (Plätzchen), mających kształt ludzików oraz domków. Praktycznie w każdym niemieckim mieście odbywa się w czasie adwentu kiermasz bożonarodzeniowy (Weihnachtsmärkt). Na kiermaszu tym można kupić ozdoby choinkowe, prezenty, słodycze, przyprawy, wszystko co jest ładne i kojarzy sie ze świętami, posłuchać kolęd, a także napić się grzanego wina z przyprawami korzennymi (Glühwein). Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Niemczech tradycyjnie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Mieszkańcy składając sobie życzenia świąteczne posługują się słowami Frohe Weihnachten lub Fröhliche Weihnachten czyli Wesołych Świąt. Tak jak i w Polsce wieczór wigilijny odbywa się w zaciszu domowym w gronie najbliższej rodziny. Na niemieckich stołach wigilijnych króluje sałatka kartoflana, różnego rodzaju pieczona kiełbasa i potrawy z kapusty kiszonej. Z ciast Niemcy podają Lebkuchen i Pfefferkuchen ( pierniczki). Zwłaszcza te ostatnie je się w Niemczech tylko o tej porze roku. Jest wręcz dla nich niepojęte, żeby można je jeść w innym czasie. Prawdziwe Święta zaczynają się w Niemczech 25 grudnia. 24 grudnia jest dniem jeszcze wypełnionym ostatnimi przygotowaniami do Świąt. W niemieckich kościołach nie ma tradycyjnej pasterki, na nabożeństwo chodzi się po południu. Po przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza. Dzieci otrzymują pełen talerz słodyczy i owoców. Życzenia składa się bez dzielenia się opłatkiem. W odróżnieniu od polskich zwyczajów nie ma miejsca też przy stole dla niespodziewanego gościa, za to przy kolacji każdy pod talerzem znajduje jakiś pieniążek co zapewnić ma rodzinie dostatek przez cały rok. Niemieckie dzieci nie czekają na pierwszą gwiazdkę aby dobrać się do prezentów. tzw. Bescherung. Prezentów nie znajdziecie pod choinką, lecz są one ułożone na stole. Ulubioną potrawą w pierwszym dniu świąt jest pieczona gęś, choć możecie też spotkać pieczoną kaczkę, indyka czy dziczyznę. Karp, który króluje prawie na każdym polskim stole wigilijnym w Niemczech nie należy do ulubionych dań świątecznych. Najsłynniejszym ciastem bożonarodzeniowym jest strucla tzw. Weihnachtsstollen. Jest to rodzaj ciasta drożdżowego z dużą ilością bakalii, przede wszystkim rodzynek. Stałym punktem Świąt Bożego Narodzenia jest rodzinne muzykowanie i śpiewanie kolęd. Boże Narodzenie w Anglii Brytyjczycy, tak jak Polacy i prawie wszystkie narody świętujące Boże Narodzenie ubierają choinkę. Ten zwyczaj zakorzenił się bardzo mocno, chociaż w Wielkiej Brytanii ma dopiero 150 (a w Polsce około 100) lat. Zwyczaj ubierania drzewka pochodzi z Niemiec, a na Wyspy Brytyjskie przybył z królową Charlottą, małżonką Jerzego III, która w 1800 roku przyozdobiła na Święta małe cisowe drzewko, wieszając na nim zabawki i słodycze i oświetlając świeczkami. Jednak tradycja ta nie wydostała się poza dwór królewski aż do 1848 roku, kiedy magazyn The Illustrated London News zamieścił rycinę rodziny królewskiej zebranej wokół choinki. Obrazek poruszył wyobraźnię czytelników (zapewne ważną rolę odegrał też ich snobizm) i wkrótce drzewko świąteczne było we wszystkich brytyjskich domach. Od 1947 roku Norwegia przysyła Wielkiej Brytanii bożonarodzeniowe drzewko, które przyozdabia Trafalgar Square. Jest to pamiątka brytyjsko-norweskiej współpracy podczas II Wojny Światowej. Boże Narodzenie to święto dzieci - im najgłębiej zapadają w pamięć świąteczne dni, na nich największe wrażenie robią dekoracje, one też najbardziej pragną znaleźć prezenty. Gdzie? Zazwyczaj nie jak u nas - pod choinką, ale w ogromnej pończosze lub skarpecie, którą wieszają w wigilijny wieczór w pokoju, gdzie najłatwiej przez komin może dostać się Święty Mikołaj. Brytyjskie dzieci czekają na Mikołaja międzynarodowego o rodowodzie amerykańskim (Santa Claus albo Father Christmas) - tego z białą brodą jeżdżącego saniami zaprzężonymi w renifery. Wygląd świętego przynoszącego prezenty nie jest jednak wytworem wyobraźni speców od reklamy, przynajmniej nie do końca. Znany jest drzeworyt z 1653 roku, na którym Father Christams jest ubrany w biało-czerwony strój. Brytyjskie dzieci podczas Świąt nie nudzą się tak bardzo jak polskie, które często są skazane na słuchanie opowieści dorosłych, zebranych przy wspólnym stole. Na wyspach dzieci często biorą wówczas udział w przedstawieniach teatralnych na motywach znanych bajek. str.35 str. 36

19 Pierwszego dnia Świąt (Christmas Day), dzieci szukają w swoich pończochach prezentów. Później rodziny często jedzą wspólny obiad, na który składa się pieczony indyk, gęś albo wołowina i Christmas pudding z suszonymi owocami, w którym czasami dzieci mogą znaleźć ukryte monety albo drobne zabawki. Na deser są mince pies (okrągłe babeczki z suszonymi owocami, bakaliami itp.). Znanym świątecznym zwyczajem jest pulling of Christmas crackers. Cracker to mała zwinięta w rulonik i zawiązana na obu końcach tubka z papieru. W środku znajdują się małe zabawki, błyskotki, kapelusiki świąteczne albo zagadki. Crackers otwiera się w pierwszy dzień Świąt. Żeby dostać się do tego co jest w środku dwoje ludzi musi ciągnąć za jego końce - przy otwarciu słyszy się charakterystyczny dźwięk i ze środka wypada zawartość. Pierwszego dnia Świąt tradycyjnie wygłasza przemówienie królowa. Tradycję tę rozpoczął król Jerzy V w 1932 roku. Drugiego dnia Świąt (Boxing Day - nazwany tak od zwyczaju dawania "świątecznych pudełek" tzw. Christmas Boxes służącym i dostawcom). Brytyjczycy tradycyjnie obdarowują służbę i biednych. Ci, którzy służby nie mają spotykają się w gronie przyjaciół na świątecznych przyjęciach. Boże Narodzenie w Rosji W Rosji Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów, które przynosi Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone 7 stycznia. Ta uroczystość jest bardzo wesoła, wielu Rosjan udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia. Święto rozpoczyna rodzinna kolacja wigilijna. Z tej okazji Rosjanie szykują postne danie z ziaren pszenicy, miodu i kaszy, zmieszanych z migdałowym lub makowym mlekiem. Do kaszy dodają orzechy lub mak (tzw. kutia). Tym daniem zaczynają Wigilie. Na świątecznym stole jest 12 potraw, wśród nich powinny się znaleźć bliny, ryba i mięsa w galarecie oraz pierniki miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany jest do pojawienia się pierwszej gwiazdki na niebie. W Rosji tradycyjnie zapala się świece w oknach - do tych domów, w których zostaną zapalone, pukają dzieci z papierowymi gwiazdami i lampionami w rękach. Maluchy składają życzenia domownikom, śpiewają kolędy, a nawet inscenizują opowieści świąteczne. Gospodarze zapraszają ich do domu do swojego stołu lub nagradzają świątecznymi smakołykami. Święta Bożego Narodzenia we Francji Zgodnie ze zwyczajem, we Francji cała rodzina dekoruje choinkę i dom. Odbywa się również specjalna kolacja w rodzinnym gronie. Na stole powinna pojawić się czerwona gwiazda betlejemska. Podaje się ostrygi, kaszankę i pieczonego indyka. Tradycyjne francuskie desery to bûche de Noël, rolada z kremem lub lodami i mendiants, kruche okrągłe ciasteczka, bogato ozdobione bakaliami. Wieczorem 24 grudnia należy zostawić pod choinką parę własnych butów na podarki świąteczne. Prezenty we Francji przynoszą w zależności od regionu Aniołek, Dzieciątko Jezus lub Święty Mikołaj zwany przez Francuzów Pčre Noel. Najsmaczniejszą atrakcją świątecznego stołu są czekoladki. Opakowanie czekoladek z renomowanej cukierni to idealny prezent pod francuską choinkę. Nie może zabraknąć tam wina, które towarzyszy świątecznym potrawom. Szampan jest nieodłącznym elementem świątecznego stołu. We Francji Boże Narodzenie obchodzi się przede wszystkim jako święto rodzinne, które wiele straciło ze swego religijnego charakteru. Czytelnik w bibliotece Przegląd literatury do nauki języków obcych Język angielski Literatura w oryginale: Huckleberry Finn Mark Twain King Artur and the Knights of the Round Table (książka + płyta CD) The Secret Garden Frances Hodgson Burnett Słowniki: Multimedialny słownik polsko-angielski Pomoce do nauki języka zawodowego: Technical English Książki do samokształcenia: Blondynka na językach: angielski i brytyjski Beata Pawlikowska str.37 str. 38

20 Język niemiecki Słowniki: Duży słownik niemiecko-polski (CD) Słownik turystyki i hotelarstwa Pomoce do nauki języka zawodowego: Deutsch im Hotel Język rosyjski Pomoce do nauki języka zawodowego: Biznesmeni mówią po rosyjsku (CD) Książki do samokształcenia: Zakochani w Rosji - Telepnew Andrzej Zwroty i wyrażenia w języku rosyjskim Czasopisma: Rosyjski Kurier Warszawy Język francuski Pomoce do nauki języka zawodowego: Korespondencja handlowa po francusku Książki do samokształcenia: Przysłowia polskie przysłowia francuskie Materiały do samokształcenia: Jak uczyć się samodzielnie, czyli wirtualne wędrówki po francuskich stronach internetowych - Biblioteka w Szkole 2/2011 O językach obcych w Cogito : VIP - znani o językach (popularni dziennikarze i aktorzy opowiadają o swoich metodach nauki języków obcych) Jaki zawód taki... język (branże potrzebują wykształconych specjalistów w danej dziedzinie i z konkretnym językiem obcym. Chcesz w przyszłości robić karierę zawodową? Już dziś edukuj się zawodowo) Z serii paszport do świata : Na studia do Stanów (czyli wymagane dokumenty, terminy itp.) Na studia do Francji (życie studenta we Francji, renomowane francuskie uczelnie, niezbędne formalności) Zajęcia dodatkowe czyli rozwijamy swoje zdolności:) Ważnym ogniwem pracy naszej szkoły są zajęcia pozalekcyjne. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, jak i zlikwidowanie wszelkich braków jakie pojawiły się podczas uczenia. Zajęcia te dostępne są w wielu formach. Dla maturzystów nauczyciele przygotowali bogaty pakiet różnorodnych konsultacji. Podczas tych właśnie zajęć zostaniecie dokładnie zapoznani ze strukturą egzaminu dojrzałości, a rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych będzie idealną powtórką przed tym co czeka Was w maju. Kolejny typ zajęć ma na celu rozwój Waszych zainteresowań. W tym właśnie celu powstały różnorodne koła zainteresowań np. Szkolne Koło Teatralne, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Leżajska, Szkolny Klub Sportowy czy też zajęcia przedmiotowe, na których możesz poszerzyć swoją wiedzę w poszczególnej dziedzinie. Nauczyciele zapraszają również na zajęcia pozalekcyjne, które pomogą Ci lepiej zrozumieć to co nie do końca wydało Ci się jasne podczas lekcji. Jeśli nie wiesz jak wykonać dane zadanie matematyczne, nie rozumiesz struktury gramatycznej z języka obcego czy też po prostu chcesz się upewnić czy "dobrze myślisz" przyjdź i skorzystaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zajęć pozalekcyjnych, zapytaj swojego nauczyciela. str.39 str. 40

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

1. Nauka w kraju i za granicą

1. Nauka w kraju i za granicą 1. Nauka w kraju i za granicą Czy warto iść na studia? Jaki kierunek wybrać? Jakie przedmioty trzeba zdawać, aby się tam dostać? Czy można studiować w innych krajach UE? MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI Każdy młody

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Bilansik - wydanie specjalne

Bilansik - wydanie specjalne Rzeszów, 13-15 października 2011 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów tel. 017 748 3000, zse@interia.pl, http://www.ekonomik.rzeszow.pl 95 lat Ekonomika Bilansik - wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu?

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu? Spis treści Spis treści Portal TwójRynek.pl No i mamy znów wrzesień Prawdopodobnie większość z nas zdążyła odpocząć podczas urlopów, skorzystać z wakacyjnej pogody, naładować akumulatory. Jednak, jak twierdzą

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jakoś tak się rozczuliłem...

Jakoś tak się rozczuliłem... Jakoś tak się rozczuliłem... Drodzy koledzy i koleżanki! ZSEH OLSZTYN W dzisiejszym artykule napisanym do naszej szkolnej gazetki Gafy chciałbym poruszyć temat przemijania. Pamiętam jak dziś, jak razem

Bardziej szczegółowo

Martyna na krańcu świata. Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW OKOLIC POZNANIA Z DRUGIEJ STRONY

Martyna na krańcu świata. Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW OKOLIC POZNANIA Z DRUGIEJ STRONY NR 4 / 8 CZERWCA 2011 R. / NAKŁAD: 15 000 / NASZGLOSPOZNANSKI.PL Z DRUGIEJ STRONY Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 FOT. MTL MAXFILM, FOT. FABRYKA OBRAZU/MARTA GOSTKIEWICZ BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach!

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach! WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU WWW.WYKLADNIK.HOME.PL wykład...nie czytać na wykładach! nik październik 07 MIESIĘCZNIK WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam,

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str.

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str. MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161 Rozkład jazdy profesorów II SPORT Kto został najpopularniejszym sportowcem WSB str.22 IMPREZA Gdzie wyjść w Poznaniu str.19 KONKURS Do

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Chiński Nowy Rok - Rokiem Węża. Str.10

Chiński Nowy Rok - Rokiem Węża. Str.10 Nr 23 Marzec 2013 Symbole Wielkanocy. Str.4 Dzień Kobiet - Sławne Polki. Str.18 Chiński Nowy Rok - Rokiem Węża. Str.10 Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym Czytelnikom chcemy życzyć wiele radości

Bardziej szczegółowo

E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8. ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011. Inżynier z Kulturą 2011 s.

E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8. ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011. Inżynier z Kulturą 2011 s. E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8 ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011 Inżynier z Kulturą 2011 s. 18 Byle do wiosny Początek letniego semestru to niestety nie dla każdego

Bardziej szczegółowo

DNI NAUKI 2007. Pierwsze z nich określało koncepcję

DNI NAUKI 2007. Pierwsze z nich określało koncepcję DNI NAUKI 2007 Zgodnie z jesienną tradycją 5-6 października obchodzić będziemy już po raz 3. Ogólnopolski Dzień Nauki. Imprezie patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowe obchody

Bardziej szczegółowo

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG 10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki uważam za rozpoczęty. Po raz pierwszy słowa te usłyszeli nowo przyjęci studenci Uczelni,

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW Nr 3/2014 magazyn PKUconnect MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW NIECH BĘDZIE Z WAMI! KULTURA POD CHOINKĄ PODPOWIADAMY, CO WYBRAĆ NA PREZENT PKU W USA I NA WĘGRZECH HISTORIE DANA I RÉKI O MAGII ŚWIĄT ROZMAWIAMY

Bardziej szczegółowo

Ambasador. polskiej gospodarki. savoir vivre. Kariera międzynarodowa. Dyplomatyczny KWARTALNIK 06/12. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu

Ambasador. polskiej gospodarki. savoir vivre. Kariera międzynarodowa. Dyplomatyczny KWARTALNIK 06/12. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu KWARTALNIK 06/12 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dyplomatyczny savoir vivre Zasady precedencji i organizacji przyjęć Kariera międzynarodowa Jack Liczkowski Ambasador polskiej gospodarki Rozmowa z

Bardziej szczegółowo

Oliwia Lorenz. Kocham swoją pracę. magazyn ludzi biznesu. Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH

Oliwia Lorenz. Kocham swoją pracę. magazyn ludzi biznesu. Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH magazyn ludzi biznesu II/2014 ISSN 2300-0333 Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH Bogdan Krawczyk - o kredytach, inwestycjach i ubezpieczeniach Teatr Capitol klub i teatr w jednym

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo