Instrukcja A: Instrukcja B: Instrukcja A Instrukcja B Instrukcja A Instrukcja B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja A: Instrukcja B: Instrukcja A Instrukcja B Instrukcja A Instrukcja B"

Transkrypt

1 : Nie podawaj swoich prawdziwych danych osobowych. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętnośd zwięzłego przekazania wszystkich informacji określonych w poleceniu(4) i poprawnośd językowa(1). : Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długośd listu powinna wynosid od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętnośd pełnego przekazania informacji (4pkt), forma (2pkt), poprawnośd językowa (2pkt) oraz bogactwo językowe (2 pkt). Due date: Wynajmujesz pokój w Anglii. Właśnie zabierasz się do wyjścia, gdy niespodziewanie telefonują twoi rodzice. Dowiadujesz się, że chcą odwiedzid cię w weekend i będą potrzebowad noclegu. Napisz krótką wiadomośd do gospodyni na temat wizyty rodziców. a. Napisz, kto cię odwiedzi b. Poinformuj ją, kiedy przyjadą twoi rodzice. c. Zapytaj, czy gospodyni może ci polecid jakieś zakwaterowanie w pobliżu d. Podziękuj jej za pomoc 2. Umówił-eś/aś się z koleżanką z Holandii na wyjazd na narty w przyszły weekend. Niestety, stwierdzasz, że musisz się przygotowad do ważnego egzaminu, który cię czeka w następnym tygodniu. W liście do koleżanki: a. Podaj powód listu i wyjaśnij, dlaczego nie możesz przyjechad, b. Przeproś i zaproponuj inną datę, c. Zaproponuj, że zmienisz rezerwację w schronisku lub że koleżanka zabierze kogoś innego na twoje miejsce, d. Poproś o szybką odpowiedź i życz jej miłego weekendu Due date: Jesteś na kursie językowym w Oksfordzie. Kilkoro uczniów spóźnia się na lekcje, a sala, w której zwykle odbywają się zajęcia została zmieniona ze względu na chorobę nauczycielki. Napisz ogłoszenie, które umieścisz na drzwiach. Napisz: a. Dlaczego lekcja nie odbywa się tam, gdzie zwykle b. Jak dojśd do nowej sali, c. Co przynieśd ze sobą na lekcję, d. Kto będzie prowadził zajęcia 4. Właśnie wrócił-eś/aś z kursu w Wilkiej Brytanii. Mieszkał-eś/aś tam razem z angielską rodziną. Niestety, zostawił-eś/aś coś ważnego w ich domu. Napisz list. a. Podziękuj za gościnę i przedstaw problem. b. Wyjaśnij, dlaczego ten przedmiot jest dla ciebie taki ważny i podaj przynajmniej dwa powody. c. Opisz ten przedmiot, podając przynajmniej dwa szczegóły. d. Poproś, aby przesłali ci ten przedmiot i przeproś za kłopot. -1-

2 Due date: Zapisał-eś/aś się do klubu języka angielskiego. Masz zamiar zaprezentowad anglojęzyczny film. Napisz zaproszenie dla innych członków klubu. a. Podaj tytuł filmu. b. Przedstaw krótko fabułę. c. Podaj czas i miejsce projekcji. d. Zachęd innych do przyjścia. 6. Napisz list do księgarni internetowej z reklamacją dotyczącą zamówienia, które wcześniej złożył-eś/aś. a. Napisz, jakie książki zamówił-eś/aś, podając numer zamówienia. b. Opisz, w jakim stanie były książki, kiedy do ciebie dotarły c. Poinformuj, jak długo trwała realizacja zamówienia i jakie miał-eś/aś problemy z powodu opóźnienia. d. Powiedz, czy chcesz zachowad te książki i czego oczekujesz od księgarni. Due date: Napisz pocztówkę z wakacji do swojej anglojęzycznej koleżanki. a. Podaj miejsce pobytu. b. Napisz, z kim spędzasz wakacje. c. Poinformuj ją, co do tej pory widział-eś/aś lub robił-eś/aś. d. Napisz, co chciał-byś/abyś zrobid w pozostałe dni. 8. Został-eś/aś zaproszon-y/a na przyjęcie z okazji osiemnastych urodzin twojego duoskiego kolegi. Niestety, nie będziesz mógł/mogła przyjechad w tym dniu. Napisz list do kolegi. a. Podziękuj za zaproszenie i powiedz, jak się czuł-eś/aś, kiedy je dostał-eś/aś. b. Wyjaśnij, dlaczego nie będziesz mógł/mogła przyjechad i powiedz, że żałujesz. c. Zaproponuj inną okazję, kiedy moglibyście się spotkad. d. Życz koledze udanego przyjęcia i złóż mu życzenia urodzinowe. -2-

3 Due date: Wyjeżdżasz z domu na weekend. Sąsiedzi z Anglii obiecali zaopiekowad się w tym czasie Twoim kotem. Napisz notatkę wyjaśniającą im, co mają robid. a. Wyjaśnij im gdzie trzymasz jedzenie dla kota. b. Poinformuj ich, jak często należy go karmid. c. Uprzedź ich, na co muszą uważad. d. Napisz, jak mogą się z tobą skontaktowad w razie wystąpienia problemów. 10. Napisz list do student/studentki z Nowej Zelandii, który/która za miesiąc po raz pierwszy wżyciu odwiedzi nasz kraj. W liście: a. Poinformuj go/ją, że odbierzesz go/ją z lotniska i zapytaj o datę i godzinę przyjazdu. b. Opisz krótko swój wygląd i napisz, jak będziesz ubrany/ubrana. c. Doradź mu/jej, co ma ze sobą zabrad, i poinformuj go/ją, jakiej pogody należy się spodziewad. d. Zaproponuj miejsca, które moglibyście wspólnie zwiedzid, i poproś o szybką odpowiedź. Due date: Studiujesz w Anglii i wraz z grupą innych Polaków postanawiasz urządzid Wieczór Polski, na który zaprosicie pozostałych studentów. Zredaguj zaproszenie na tę uroczystośd, które zostanie wywieszone na uczelnianej tablicy ogłoszeo. a. Napisz, kiedy i gdzie odbędzie się uroczystośd. b. Wspomnij o tym, jakich atrakcji można się spodziewad. c. Poinformuj, gdzie można kupid bilety. d. Dodaj, że można przyjśd z osobą towarzyszącą. 12. Chciałbyś/chciałabyś odwiedzid rówieśnika/rówieśniczkę z Australii, z którym/którą korespondujesz. Napisz do niego/niej list. W liście: a. Dowiedz się, jak się mu/jej ostatnio powodzi i napisz, co u Ciebie słychad. b. Zapytaj, czy możesz przyjechad w odwiedziny, i wyjaśnij, dlaczego chciałbyś/chciałabyś się z nim/nią zobaczyd. c. Napisz, kiedy mógłbyś/mogłabyś przyjechad i co chciałbyś/ chciałabyś robid podczas pobytu. d. Dodaj, że jesteś bardzo podekscytowany/podekscytowana perspektywą spotkania i poproś o szybką odpowiedź. -3-

4 Due date: Podczas pobytu na wakacjach w Szkocji zgubiłeś/zgubiłaś swojego psa. Napisz ogłoszenie, które wywiesisz w okolicy, w której przebywasz. a. Napisz, gdzie i kiedy zginął twój pies. b. Opisz krótko wygląd zaginionego zwierzęcia. c. Zaoferuj nagrodę dla znalazcy. d. Poinformuj, jak można się z tobą skontaktowad. 14. Napisz list adresowany do letniej szkoły języka angielskiego, dotyczący kursu, w którym chciałbyś/chciałabyś uczestniczyd. W liście: a. Napisz o sobie i podaj powód napisania listu. b. Zapytaj o termin rozpoczęcia i zakooczenia kursu. c. Opisz swój stopieo zaawansowania w nauce języka i napisz, skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o kursie. d. Poproś o jak najszybszą odpowiedź i poinformuj, jak można się z tobą skontaktowad. Due date: Planujesz przeprowadzkę do Nowej Zelandii i w związku chcesz tym chcesz sprzedad swój sprzęt stereo. Napisz ogłoszenie na tablicę informacyjną w szkole języka angielskiego, do której uczęszczasz. a. Wyjaśnij, dlaczego chcesz sprzedad sprzęt. b. Opisz krótko sprzęt stereo przeznaczony na sprzedaż. c. Zaproponuj cenę. d. Napisz, jak można się z tobą skontaktowad. 16. Napisz list do wybranego uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, uzasadniając wybór tej uczelni na miejsce studiów. W liście: a. Przedstaw się i napisz, skąd pochodzisz. b. Przeproś za zwłokę w napisaniu listu i podaj powód. c. Napisz, że będziesz dobrym studentem i dodaj, dlaczego tak uważasz. d. Opisz, co chciałbyś/chciałabyś robid w przyszłości i wyjaśnij dlaczego. -4-

5 Due date: Wyjechałeś/Wyjechałaś na weekend do Brukseli w towarzystwie brata, który przebywa tam w interesach. Napisz pocztówkę do przyjaciela/przyjaciółki w Anglii. a. Wyjaśnij mu/jej, dlaczego wyjechałeś/wyjechałaś do Brukseli. b. Napisz, gdzie jesteś zakwaterowany/zakwaterowana. c. Opisz krótko dotychczasowy przebieg wycieczki. d. Poinformuj go/ją, kiedy wrócisz do domu. 18. Napisz list do australijskiej rodziny, która zaprosiła cię do siebie na krótki pobyt. W liście: a. Podziękuj im za zaproszenie i napisz, że przyjedziesz. b. Poproś ich, by doradzili ci, co powinieneś/powinnaś ze sobą zabrad i spytaj, jakiej pogody należy się spodziewad. c. Zaproponuj upominek, jaki chciałbyś/chciałabyś im kupid i spytaj, czy może woleliby coś innego. d. Podaj datę przylotu samolotu i poinformuj, jak będziesz ubrany/ubrana. Due date: Jesteś na wakacjach za granicą. Napisz pocztówkę do kolegi lub koleżanki z Anglii. a. Napisz, kiedy dojechałeś/dojechałaś. b. Napisz, jaki jest twój hotel i jakie jedzenie. c. Napisz, co zamierzasz robid następnego dnia. d. Wyraź nadzieję, że kolega/koleżanka też bawi się dobrze. 20. Niedawno zarezerwowałeś/zarezerwowałaś przez Internet i opłaciłeś/aś dwutygodniowy kurs języka angielskiego w szkole w Exeter. Do dziś nie masz żadnej odpowiedzi. Napisz list, w którym: a. Podasz informację, na który kurs się zapisałeś/aś i że nie otrzymałeś/aś potwierdzenia tej rezerwacji. b. Informujesz, że dzwoniłeś/aś następnie do szkoły i że pozostawiłeś/aś wiadomośd na automatycznej sekretarce. c. Wyrażasz swoje zmartwienie, że do dziś nie otrzymałeś/aś żadnej odpowiedzi i że nie możesz przez to zaplanowad wyjazdu. d. Prosisz szkołę, aby potwierdziła twoje uczestnictwo w kursie albo zwróciła ci pieniądze. -5-

6 Due date: W najbliższy weekend przyjadą do ciebie znajomi. Napisz do kolegi/koleżanki , w którym: a. Zawiadomisz go/ją o przyjeździe gości. b. Zapraszasz go/ją do siebie. c. Informujesz, jakie masz plany. d. Prosisz o potwierdzenie przybycia. 22. Wróciłeś/aś właśnie do Polski po dłuższym pobycie w Nottingham. Napisz do rodziny, u której mieszkałeś/aś, list, w którym: a. Poinformujesz ją, że bezpiecznie dotarłeś/aś do domu i opiszesz swoją radośd z powrotu. b. Podziękujesz jej za gościnnośd i za udzieloną ci pomoc c. Przywołasz szczególnie miłe wspomnienie i krótko je opiszesz. d. Zaprosisz ją do Polski i wyrazisz nadzieję, że będziesz mógł/mogła odwdzięczyd się, organizując twoim angielskim gospodarzom interesujący pobyt. Due date: Podczas zajęd w szkole językowej w Anglii znalazłeś/aś plecak. Napisz ogłoszenie na szkolną tablicę ogłoszeo. a. Napisz gdzie go znalazłeś/aś. b. Opisz jego wygląd. c. Opisz jego zawartośd. d. Podaj, jak się z tobą skontaktowad. 24. Twoja rodzina uczestniczy w wakacyjnej wymianie mieszkao. Przez dwa tygodnie podczas waszej nieobecności w waszym mieszkaniu przebywad będzie małżeostwo z Anglii. Napisz do nich list z instrukcjami, który zostawisz w biurze firmy koordynującej program. a. Wyraź zadowolenie z ich przyjazdu do Polski i życz im miłego pobytu. b. Powiedz, gdzie znajdą klucze do mieszkania i kto im pomoże w razie jakichś kłopotów. c. Poinformuj, jak mają dbad o rośliny na balkonie i w mieszkaniu. d. Wymieo dwie rzeczy, o których muszą pamiętad przed opuszczeniem waszego mieszkania. -6-

7 Due date: Wczoraj wysłałeś/aś swojemu koledze w Anglii prezent urodzinowy. Dziś otrzymałeś/aś od niego z wiadomością, że przeprowadził się do nowego mieszkania w centrum. Napisz odpowiedź na tę wiadomośd. a. Pogratuluj mu przeprowadzki. b. Wyjaśnij, że wysłałeś/aś prezent na niewłaściwy adres. c. Wyraź nadzieję, że uda mu się odzyskad przesyłkę. d. Poproś o przysłanie nowego adresu. 26. Poszedłeś/Poszłaś do kina, ale nie jesteś zadowolony/a z seansu. Napisz do kierownika zażalenie w formie listu. a. Podaj kiedy i na jakim seansie byłeś/aś. b. Poskarż się na złą jakośd obrazu i zbyt cichy dźwięk. c. Poinformuj, że obsługa cały czas otwierała drzwi i głośno rozmawiała w holu. d. Poinformuj, że czujesz się zawiedziony, i poproś o zwrot pieniędzy. Due date: Uczestniczysz w kursie językowym w Anglii. Miałeś/aś spotkad się ze swoim nauczycielem/nauczycielką języka angielskiego, ale nie możesz przyjśd w umówionym terminie. Zostaw dla niego/niej pisemną wiadomośd po angielsku. a. Przeproś za kłopot. b. Odwołaj spotkanie. c. Podaj krótko przyczynę. d. Zaproponuj inny termin. 28. Twoja klasa organizuje wycieczkę krajoznawczą. Napisz list, w którym: a. Zaprosisz swojego kolegę/swoją koleżankę z Anglii do wzięcia udziału w wycieczce i podasz, kiedy się ona odbywa. b. Opiszesz miejsce, które odwiedzicie, i uzasadnisz, dlaczego jest ono atrakcyjne. c. Powiesz, co trzeba będzie zabrad i dlaczego. d. Poprosisz o odpowiedź i o potwierdzenie uczestnictwa. -7-

8 Due date: Podczas pobytu w Anglii wybierasz się z kolegą/koleżanką ze szkoły językowej na wycieczce do Yorku. Macie dwa wolne miejsca w samochodzie i szukacie kogoś, kto pojechałby z wami. Napisz ogłoszenie na szkolną tablicę ogłoszeo. a. Podaj termin wycieczki. b. Napisz, jakie dwie cechy muszą mied osoby, które pojadą z wami. c. Napisz, jak wyobrażacie sobie ich udział w kosztach. d. Zaznacz, jak mają się z wami skontaktowad. 30. Przeczytałeś/aś ogłoszenie zagranicznej firmy, która poszukuje na lato przewodników po twoim mieście znających język angielski. Napisz list-podanie o pracę. a. Poinformuj, jaki jest cel twojego listu i gdzie znalazłeś/aś ogłoszenie. b. Poinformuj, czym się zajmujesz i dlaczego interesuje cię ta praca. c. Opisz dwie cechy lub umiejętności, które pomogą ci w tej pracy. d. Podaj, jak się z tobą skontaktowad i wyraź oczekiwanie na odpowiedź. Due date: Jesteś odpowiedzialny/a za organizację balu maturalnego. Zredaguj zaproszenie dla nauczyciela z Anglii. a. Napisz, jaki to bal. b. Podaj, gdzie i kiedy się odbędzie. c. Powiedz, jakie stroje obowiązują. d. Poproś o potwierdzenie przybycia. 32. Kolega/Koleżanka z Anglii przyjeżdża do ciebie na święta i chciałby/chciałaby przywieźd prezenty pod choinkę dla twojej rodziny. Napisz list, w którym: a. Wyrazisz radośd z jego/jej przyjazdu i zaproponujesz, że odbierzesz go/ją z dworca. b. Opowiesz, co lubią twoi rodzice i zasugerujesz, jakie prezenty byłyby odpowiednie. c. Poinformujesz, że zacząłeś/zaczęłaś już planowad okres po świętach i opiszesz krótko te plany. d. Przypomnisz, jakie ubrania powinien/powinna spakowad, i wyrazisz nadzieję na szybkie spotkanie. -8-

9 Due date: Przebywasz w gościnie u znajomej angielskiej rodziny. Podczas nieobecności gospodarzy odbierasz telefon do nich od Hojna Smitha. Zapisz wiadomośd, którą chciał im przekazad. a. Podaj kiedy i kto dzwonił. b. Przekaż, że pan Smith nie może przyjśd na umówione wcześniej spotkanie. c. Przekaż powód odwołania tego spotkania. d. Przekaż prośbę o to, by twoi gospodarze oddzwonili do pana Smitha tego samego wieczoru. 34. W konkursie językowym wygrałeś/aś tygodniowy pobyt w Szkocji. Napisz list do organizatorów wyjazdu. a. Wyraź radośd z wygranej i poinformuj, jaki jest cel twojego listu. b. Spytaj o możliwe terminy wyjazdu i podaj terminy, które cię interesują. c. Zapytaj, jakie koszty pokrywa organizator i czy możesz liczyd na kieszonkowe. d. Sformułuj dwie prywatne prośby do organizatorów. Due date: Twoi angielscy znajomi wyjeżdżają na dwa tygodnie i zostawili ci swoje bilety do teatru na najbliższy weekend. Napisz notatkę, w której: a. Podziękujesz im za pamięd. b. Zapewnisz, że wykorzystasz tę okazję. c. Zaprosisz ich na herbatę/kawę po powrocie, żeby opowiedzied wrażenia. d. Życzysz im miłego urlopu. 36. Planujesz wyjazd do Anglii na kurs językowy. Znalazłeś/aś ogłoszenie, w którym paostwo Black oferują mieszkanie studentowi/studentce studentce z zagranicy w zamian za opiekę nad dwójką ich dzieci. Napisz list do paostwa Black. a. Poinformuj jaki jest cel listu i powiedz coś o sobie. b. Powiedz, czym będziesz się zajmowad w Anglii i ile będziesz mied wolnego czasu, aby zająd się dziedmi. c. Zapytaj, jakie byłyby twoje obowiązki i na jakie warunki mieszkaniowe mógłbyś/mogłabyś liczyd w zamian. d. Poinformuj, że chętnie odpowiesz na dalsze pytania i wyraź nadzieję na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi. -9-

10 Due date: Uczestniczysz w kursie językowym w Anglii. Napisz do kolegi/koleżanki z grupy krótką notatkę, w której: a. Poprosisz go/ją o wypożyczenie dla ciebie książki z biblioteki szkoły językowej. b. Podasz tytuł i autora książki. c. Wyjaśnisz, dlaczego nie możesz tego zrobid sam/a. d. Podasz, w jaki sposób odbierzesz książkę. 38. Pracujesz w Anglii i wynająłeś/wynajęłaś ze znajomymi dom na przedmieściu. Od niedawna masz nowego kłopotliwego sąsiada Johna Smitha. Napisz do jego rodziców list, w którym: a. Podasz swoje nazwisko i adres. b. Opowiesz o ciągłym hałasie i wyjaśnisz, dlaczego ci przeszkadza. c. Poskarżysz się, że John i jego goście śmiecą, i opiszesz tego skutki. d. Poprosisz rodziców Johna o interwencję i powiesz, że jeśli sytuacja się nie zmieni, skontaktujesz się z policją. Due date: Spędziłeś/aś pierwszy tydzieo na obozie młodzieżowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracujesz jako recepcjonista/recepcjonistka. Napisz pocztówkę do swoich rodziców, w której: a. Napiszesz, gdzie jesteś i czym się zajmujesz. b. Opiszesz miejsce, w którym znajduje się obóz. c. Podasz swoje plany na weekend. d. Zaznaczysz, jak rodzice mogą przesład ci resztę rzeczy. 40. Podczas wakacji w Anglii kupiłeś/aś album o Londynie. Egzemplarz okazał się wadliwy. Napisz list do sklepu, w którym go kupiłeś/aś. W liście: a. Napisz, co kupiłeś/aś oraz ile zapłaciłeś/aś. b. Podaj dwie wady zakupionego albumu. c. Napisz, kiedy dokonałeś zakupu i jak możesz to potwierdzid. d. Poproś o zwrot kosztów zakupu lub wymianę na inny egzemplarz. Due date: Organizujesz przyjęcie urodzinowe dla przyjaciół. Napisz zaproszenie, w którym: a. Podasz dzieo i godzinę rozpoczęcia przyjęcia. b. Opiszesz, gdzie znajduje się twój dom. c. Poprosisz gości o przyniesienie ze sobą ulubionych płyt lub kaset. d. Zaznaczysz, jak można się z tobą skontaktowad. 42. Napisz list do kolegi/koleżanki, którego/którą poznałeś/aś w czasie wakacji. W liście: a. Przeproś, że nie pisałeś/aś przez tak długi czas. b. Napisz, że byłeś/aś chory/a i podaj nazwę choroby. c. Opisz, co zalecił ci lekarz i czy to pomogło. d. Zaproponuj, aby kolega/koleżanka cię odwiedził/a i zapytaj o odpowiedni termin. -10-

11 Due date: Razem z innymi uczniami w klasie chciałbyś wziąd udział w akcji ochrony bezdomnych zwierząt. Opracuj krótką ankietę, w której: a. Napiszesz, że twoim zamiarem jest uzyskanie informacji na temat ochrony zwierząt. b. Zadasz pytanie dotyczące liczby posiadanych zwierząt w domu. c. Poprosisz o odpowiedź na pytanie o możliwośd opieki nad bezdomnymi psami. d. Podziękujesz za pomoc w wypełnianiu ankiety. 44. Napisz list do kolegi/koleżanki, którego/którą zaprosiłeś/aś na wakacje do siebie. W liście: a. Przypomnij o dacie przyjazdu oraz poproś o podanie dokładnej godziny i środka transportu. b. Napisz, jaka pogoda panuje w lipcu w Polsce i jakie ubrania należy przywieźd ze sobą. c. Opisz krótko dwie najważniejsze atrakcje swojego miejsca zamieszkania. d. Poproś o przywiezienie dla ciebie książki, którą zostawiłeś/aś u kolegi/koleżanki i opisz ją. Due date: Planujesz sprzedaż swojego roweru. Napisz ogłoszenie, w którym: a. Napiszesz, że chcesz sprzedad rower danej marki. b. Opiszesz jego wygląd. c. Podajesz jego najważniejsze cechy i cenę. d. Zaznaczysz, jak można się z tobą skontaktowad. 46. Napiszesz list do kolegi/koleżanki, którego/którą poznałeś/aś na kursie językowym w Anglii. W liście: a. Przeproś, że nie pisałeś/aś przez tak długi czas. b. Napisz, że byłeś/aś zajęty/a przeprowadzką do nowego mieszkania. c. Opisz mieszkanie. d. Zaproponuj, aby kolega/koleżanka cię odwiedziła. -11-

12 Due date: Jesteś na wakacjach w Anglii. W czasie, kiedy byłeś/aś w domu, zadzwoniła sekretarka ze szkoły językowej, w której uczy się twój kolega/twoja koleżanka, z którym/którą mieszkasz w jednym pokoju. Przygotuj notatkę, w której: a. Poinformujesz kolegę/koleżankę, kto dzwonił. b. Napiszesz, że zajęcia w dniu dzisiejszym zostały odwołane. c. Dodasz, że zajęcia zostaną odrobione w następny poniedziałek w godzinach 18:00-19:30. d. Zaznaczysz, że sekretarka prosi kolegę/koleżankę o jak najszybszy kontakt telefoniczny ze szkołą. 48. Napisz list do gazety, w którym wyrazisz swoją opinię na temat możliwości spędzenia czasu w twoim mieście. W liście: a. Napisz, kim jesteś, ile masz lat i czym się zajmujesz. b. Napisz, jakie są możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież w twoim mieście. c. Wyraź swoją opinię na ten temat i uzasadnij ją. d. Zaproponuj inne atrakcyjniejsze sposoby spędzania czasu przez twoich rówieśników. -12-

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

2. Przeproś kolegę, że zgubiłeś jego CD. Powiedz, że odkupisz. 3. Tato jedzie zbyt szybko. Ostrzeż go o możliwym niebezpieczeństwie

2. Przeproś kolegę, że zgubiłeś jego CD. Powiedz, że odkupisz. 3. Tato jedzie zbyt szybko. Ostrzeż go o możliwym niebezpieczeństwie Zestawy do egzaminu ustnego Zestaw 1 1.Jesteś w restauracji. - zamów trzydaniowy obiad, zapytaj co kelner poleca, - na deser poproś truskawki ze śmietaną i mocną czarną kawę - poproś o rachunek. 2. Przeproś

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

PORADNIK W PIGUŁCE DLA POWRACAJĄCYCH

PORADNIK W PIGUŁCE DLA POWRACAJĄCYCH prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Anna Jurek PORADNIK W PIGUŁCE DLA POWRACAJĄCYCH Do kogo kierujemy ten tekst i dlaczego? Nasz tekst kierujemy przede wszystkim do trzech grup adresatów są to Rodzice, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY B1 Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel.

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. 691 280 500 PODRĘCZNIK UCZESTNIKA KURSU W CLUBCLASS Witamy na wyspach maltańskich

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych JAK WYJŚĆ Z ARESZTU Darmowy podręcznik dla zatrzymanych Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące zwolnienia z aresztu. Ten podręcznik jest regularnie aktualizowany. Zwolnienie Warunkowe z Tymczasowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Droga do udanej sprzedaży 7. Krok pierwszy Kontakt telefoniczny 13. Krok drugi Spotkania 43. Krok trzeci Rozpoznawanie potrzeb 53

Spis treści. Wstęp Droga do udanej sprzedaży 7. Krok pierwszy Kontakt telefoniczny 13. Krok drugi Spotkania 43. Krok trzeci Rozpoznawanie potrzeb 53 Spis treści Wstęp Droga do udanej sprzedaży 7 Krok pierwszy Kontakt telefoniczny 13 Krok drugi Spotkania 43 Krok trzeci Rozpoznawanie potrzeb 53 Krok czwarty Produktywna aktywność 63 Krok piąty Śledzenie

Bardziej szczegółowo

Czego należy oczekiwać, gdy dziecko idzie do szpitala.

Czego należy oczekiwać, gdy dziecko idzie do szpitala. Czego należy oczekiwać, gdy dziecko idzie do szpitala. Akcja na Rzecz Chorych Dzieci (oddział w Szkocji) [ang. Action for Sick Children (Scotland) ASC(S)] działa w Szkocji od ponad 30 lat na rzecz wszystkich

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym (Łk 2, 14). zima 2014

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym (Łk 2, 14). zima 2014 zima 2014 ANI TY, ANI JA, ANI NAWET CAŁY ŚWIAT. ANI RĘKA, ANI NOGA, NIE POTRAFIĄ ŻYĆ BEZ BOGA. POTRZEBUJĘ CIĘ Tak brzmią słowa piosenki, którą lubię śpiewać z dziećmi. Przypomina mi ona o tym, że każdy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (85) 2014 ISSN 1506 0977. Letni budżet dziecka. Kieszonkowe z pomysłem

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (85) 2014 ISSN 1506 0977. Letni budżet dziecka. Kieszonkowe z pomysłem MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (85) 2014 ISSN 1506 0977 Letni budżet dziecka Kieszonkowe z pomysłem Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ WE WŁASNYM DOMU!

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE 10 praw, które przysługują obywatelom UE Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji i Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Publikacje 1049 Bruksela BELGIA Tekst ukończono w lutym 2014 r. 24

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia UNIWERSITE FRIBOURG 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Podanie o przyjęcie na studia i Learning Agrement, CV, potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Nowicjusz w Norwegii. Użyteczne informacje z urzędów publicznych. Nowe wydanie 2015

Nowicjusz w Norwegii. Użyteczne informacje z urzędów publicznych. Nowe wydanie 2015 2015 Nowicjusz w Norwegii Użyteczne informacje z urzędów publicznych Nowe wydanie 2015 Do czytelnika Nowicjusza w Norwegii Jak korzystać z niniejszej publikacji? Jako osoba, która przyjechała niedawno

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÄT KONSTANZ

UNIVERSITÄT KONSTANZ 1. Kierunek studiów: Prawo, historia UNIVERSITÄT KONSTANZ 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Podanie do uczelni Podanie o zakwaterowanie w akademiku Najlepiej

Bardziej szczegółowo