KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH"

Transkrypt

1 KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH

2

3 KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA LITERA WCALE NIE JEST, JAK TUSZY NIEKTÓRY, CZYMŚ DOWOLNYM, CO NIE MA SWEJ ARCHITEKTURY, ANI UZASADNIONYM NA PIERWIASTKU WIECZNYM! STARA JAK SŁOWO, ONA CZYNI JE STATECZNYM. RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA Cyprian Kamil Norwid

4

5 PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA Warszawa 2010

6 Ilustracje Piotr Grzegorz Mądrach Skład i łamanie Magdalena Barańska Rysunek na okładce Dominik Jagiełło Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patronat medialny Wydanie pierwsze ISBN Fundacja HEREDITAS 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość ani żadna część niniejszej książki nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody wydawcy.

7 Żyjemy w czasach niebywałego rozwoju informacji wizualnej, która otacza nas jak powietrze. Grafi czny przekaz uderza, atakuje nas na każdym kroku. Począwszy od znaczków pocztowych aż do niebotycznych rozmiarów bilbordów. Świat litery, świat pisma jest przeogromny. Piękna litera może być ozdobą każdego dzieła: ręcznie nakreślonych plansz informacyjnych, dyplomów, książek, plakatów, szyldów, reklam, opakowań, tablic upamiętniających, pomników i innych obiektów przekazu wizualnego i dzieł plastycznych. Piękna i czytelna litera powinna być także tworzona przez nas na co dzień, podczas pisania nie tylko listów z życzeniami, ale każdej notatki, każdej recepty i innych zapisów. Rola litery, która jest podstawowym ich składnikiem, jest wiodąca. A litery spełniają dobrze swą rolę wtedy, gdy są piękne i czytelne. Dlatego tak ważna jest nauka sztuki kaligrafi i, sztuki komponowania liter, komponowania tekstów. INICJAŁ ROMAŃSKI RENESANSOWY INICJAŁ OTWARTY INICJAŁ GOTYCKI BAROKOWY INICJAŁ ZAMKNIĘTY 1. Inicjał to słowo pochodzące od łacińskiego initium (początek), oznacza literę wersalikową, która zaczyna rozdziały lub poszczególne części książki. Litera ta wyróżnia się wielkością, kształtem oraz zdobnictwem. Inicjałów używamy do zdobienia kolumn z tekstami, zarówno w rękopisach, jak i w drukach. Styl litery pełniącej rolę inicjału powinien być dobrany do stylu całego wydawnictwa, a przede wszystkim do stylu użytego kroju liternictwa. Inicjały zaczęto stosować bardzo dawno temu. Już teksty pisane na papirusach, a potem na pergaminach, ozdabiano bogato opracowywanymi pierwszymi literami tekstu. Do rozkwitu sztuki inicjałów doszło we Włoszech na początku XVI w. Podstawowym rozróżnieniem inicjałów jest ich konstrukcja otwarta lub zamknięta. Otwarte są otoczone rysunkiem swobodnie otaczającym literę. Inicjały zamknięte są ściśle otoczone geometryczną ramką. Inicjał w tekście możemy umieścić wpasowując go w kolumnę tekstu (wtedy ma on wysokość kilku wersów) albo bazując na dolnej linii pierwszego wersu i wtedy góruje on nad całym tekstem. 7

8 2. Jednym z pierwszych narzędzi do pisania ręcznego było pióro ptasie, wymagające dobrego i sprawnego przygotowania. Dzisiaj chyba już nikt nie pisze piórami ptasimi. Są jednak jeszcze są osoby, które lubią trzymać w ręku takie właśnie narzędzie, pisząc kaligrafi cznie. Dla nich produkuje się pióra ptasie uzbrojone w stalówki. Kaligrafi a to wyraz pochodzący od greckich słów kalos (piękny) i grafo (piszę). Sztuka pięknego pisania stawia nacisk przede wszystkim na estetyczny wyraz komponowania liter i układów literniczych wykonywanych ręcznie. W kaligrafi i nie ma znaczenia, jakimi narzędziami dochodzi się do końcowego efektu. Wiadomo jednak, że wspaniałych efektów nie osiąga się bez dobrze wyćwiczonych umiejętności i bez dobrego warsztatu technicznego. Pismo kaligrafi czne powinna cechować prostota, czytelność, staranność i potoczystość, a nawet powłóczystość. W dobie coraz większych ułatwień w posługiwaniu się narzędziami służącymi do układania liter, tekstów, napisów panuje ogólne przekonanie, że tworzenie kompozycji literniczych jest dziecinnie proste. Na przekonanie to miało wpływ przede wszystkim zlikwidowanie lekcji kaligrafi i w szkołach podstawowych. Od tego czasu wyraźnie widoczny jest brak szacunku dla pisania pięknymi literami. Wszelkiego rodzaju litery samoprzylepne, plotery, programy komputerowe nie stworzą tekstów, które będą zgodne ze sztuką literniczą. Do tego potrzebna jest wiedza, która tworzona była przez wieki. Kaligrafi a, kompozycja liternicza to rozległa dziedzina nauki 8

9 i sztuki plastycznej. Poza wiedzą potrzebne są jeszcze chęci do ćwiczenia sprawności technicznej, podstawowe umiejętności plastyczne oraz inwencja twórcza. Nauka liternictwa to ich właściwe kształtowanie, komponowanie, ustawianie, aranżacja, techniczne wykonywanie, a nie tylko jakże częste obecnie wolne od zasad mechaniczne układanie na monitorze komputera. Przemyślane konstruowanie liter i napisów pokazuje, jak dobrze je rozumieć, a co za tym idzie uczy mądrze je stosować: z precyzją i wrażliwością na proporcje. Uczy koncentracji i cierpliwości. To, jak przenosimy nasze myśli na papier nie tylko w treści, ale i w formie jest odbiciem naszej duszy, naszych nastrojów. Jest także wyrazem naszego sposobu zewnętrznego komunikowania się z otoczeniem. Wiedza o liternictwie jest dziś niezbędna dla tych wszystkich, którzy w swej pracy starają się wykorzystać siłę wyrazu pisma. Ale myślę, że również dla tych, którzy moc swych słów chcą podkreślić pięknymi literami i efektownie zakomponowanymi wersami. Mam nadzieję, że tych kilka stron moich wywodów, na których zamierzam przybliżyć sztukę kaligrafi i, będzie pomocą dla osób zajmujących się tym zawodowo, ale też wszystkich czyniących to z zamiłowania. W czasach totalnego poświęcenia się klawiaturom urządzeń cyfrowych, starajmy się, aby w kontakcie z pięknym liternictwem ludzie mieli podobne przeżycia emocjonalne, jakie płyną z obcowania z dziełami sztuki malarskiej, sztuk grafi cznych czy rzeźbiarskich... HISTORIA PISMA Europejskie piśmiennictwo opiera się na niewielu stylach literniczych. Wieki ewolucji przekazu pisemnego tylko nieznacznie zmieniły pierwsze znaki, które służyły komunikacji ludzkiej. 3. Rysunki kości odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych i datowanych na lat p.n.e., z widocznymi rytami, dokumentującymi sukcesy odniesione w walce tymuzbrojeniem, czyli pierwszymi notatkami dokumentującymi historię. 9

10 Już sześć milionów lat temu nasz praprzodek znaczył na swej broni, jaką stanowiły kości zwierząt, prawdopodobnie kolejne swoje zdobycze. Wyraźne kreski znaleziono na wielu wykopaliskach archeologicznych. Z biegiem czasu powstawały piktogramy odpowiadające codziennym wydarzeniom, a wreszcie rysunki, które tworzyły całe opowieści. 5. W Babilonie w czasach pomiędzy 3000 a 2700 lat przed naszą erą porozumiewano się pismem klinowym. datowane jest na trzy tysiące lat przed Chrystusem. Pierwsze wizerunki tego pisma odnalezione zostały w dolinie rzek Tygrysu i Eufratu na terenie dzisiejszego Iraku. 4. Hieroglify egipskie w tym kształcie funkcjonowały ok lat p.n.e.. Przekaz realizowany znakami albo rysunkami rozwijał się równolegle. Niektóre ludy tworzyły różne skąpe znaki, takie jak pismo klinowe. Inne rozwijały rysunkowy system odnotowywania swoich historii. Ten sposób do perfekcji doprowadzili Egipcjanie w hieroglifach. Za pierwsze pismo na świecie uznaje się wynalezione przez Sumerów pismo klinowe. Jego powstanie 6. Na Cyprze znaki o kształtach zbliżonych do liter współcześnie nam znanych były używane w okresie od 3000 do 2800 lat p.n.e.. 10

11 Pismo to powstawało na glinianych tabliczkach, przy użyciu bambusowych lub trzcinowych rylców. Z początku było pismem wyrazowym, gdzie jeden znak oddawał cały wyraz. Później przekształciło się w pismo sylabowe, by w końcu po wielu przemianach stać się pismem literowym. szybko rozpowszechnili swój wynalazek na obszarze basenu Morza Śródziemnego. 7. Ruchliwa nacja fenicka stworzyła około 1000 lat p.n.e. bardzo czytelny krój pisma. 8. Około 1600 lat p.n.e. również na Krecie powstawała baza do stworzenia współczesnego alfabetu łacińskiego. Pierwsze pismo alfabetyczne zostało stworzone dopiero przez Fenicjan. To im zawdzięcza swoje pochodzenie większość współczesnych alfabetów. Fenicjanie, naród kupców i żeglarzy, zamieszkujący tereny dzisiejszego Libanu, czerpali z doświadczeń Egipcjan w tworzeniu pisma hieroglifi cznego czy sumeryjskiego pisma klinowego. Wynaleziony przez nich alfabet, składający się z dwudziestu dwóch znaków fonetycznych, stał się najdoskonalszą metodą zapisu mowy. Fenicjanie w trakcie swoich podróży i wypraw handlowych 9. Liternictwo greckie z przełomu 8 i 7 w. p.n.e. jest już bardzo podobne do rzymskiej antykwy. 11

12 Jako pierwsi skorzystali z fenickiego wynalazku pisma Grecy, którzy szybko przystosowali je do swoich potrzeb. Słowo alfabet wywodzi się właśnie od dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa i beta. W Jonii ok. 403 r. p.n.e. ukształtował się antyczny alfabet grecki, zawierający dwadzieścia cztery znaki. Po raz pierwszy była to harmonijna kompozycja, w której każda litera posiadała jednakową wysokość. Klasyczny alfabet grecki opanował całą Grecję i stopniowo rozprzestrzenił się na terenie Italii. Z zainteresowaniem został przyjęty w Cesarstwie Rzymskim. Udoskonalenia i adaptacja alfabetu greckiego spowodowały wykształcenie alfabetu łacińskiego. Składał się on pierwotnie z dwudziestu jeden znaków. Rzymianie zaokrąglili litery przejęte od Greków. Alfabet ten posiadał tylko litery wielkie. Po wielu przemianach alfabet łaciński został rozbudowany do dwudziestu sześciu znaków, a każdy z narodów, który przejął ten system, dodawał swoje nowe znaki lub modyfi kował zastane, tak aby odzwierciedlić brzmienie ojczystego języka. Estetyka pisania, przekazywana z epoki na epokę, z pokolenia na pokolenie i pomiędzy ludami ugruntowała dopiero kapitałę jako ogólnoświatowy krój literniczy, wprowadzony przez antycznych Rzymian. Krój 10. Kapitała rzymska. 12

13 alfabetu łacińskiego wywodzi swe korzenie od alfabetu fenickiego, greckiego i etruskiego. Powstał ponad 600 lat p.n.e. w Rzymie. Ukształtował się w I w. p.n.e. Pismo to określamy mianem zarówno kapitały, jak i antykwy. Początkowo było wykuwane lub ryte w twardym materiale (kamieniu, metalu). Stosowano je na tablicach informacyjnych, tablicach pamiątkowych, w inskrypcjach na pomnikach tryumfalnych oraz nagrobnych. Pierwotnie, gdy posiadało tylko litery majuskułowe, nazwano je scriptura monumentalis. Gdy pismo to zaczęto stosować do użytku codziennego na takich podkładach, jak papirusy, pergaminy i wykonywano miękkimi narzędziami (zaostrzonymi rurkami trzcinowymi, pędzlami), litery nabrały lekkości i nazwano je capitalis quadrata. Najdoskonalszą formę kapitały znamy z kolumny wzniesionej na cześć cesarza Trajana w Rzymie w 114 r. Do dnia dzisiejszego używamy tego pisma na ogół pod nazwą antykwy w jego pierwotnym kształcie. Krój tych liter stał się bazą dla tysięcy odmian i adaptacji pism używanych do przekazu licznych języków na całym świecie. Również w takich językach, jak turecki czy hindu. Piękne litery z kolumny Trajana wykute były według wzoru namalowanego najpierw sztywnym pędzlem. Stąd ich miękkie kształty i dwuelementowa charakterystyka. 11. Fragment kolumny z wyraźnie widocznymi, doskonałymi w kroju, wykutymi w białym marmurze literami kapitały rzymskiej. Litery te tworzono w dwóch etapach. Najpierw malowano je kaligrafi cznie, potem wykuwano dłutem rzeźbiarskim. Litery kapitały rzymskiej były niezwykle pięknie ukształtowane, choć nie były konstruowane matematycznie. Stworzono je na podstawie naturalnej ewolucji liternictwa i wyczucia artystycznego. Geometryczne projektowanie liter rozpoczęto dopiero w dobie renesansu. 13

14 Kapitała rzymska funkcjonowała niepodzielnie, jako jedyne pismo w imperium antycznym aż do jego upadku. Była także źródłem, z którego szerokim strumieniem wypłynęła rzeka kaligrafi i. W starożytnej Grecji (która była kolebką słowa kaligrafi a ) nie przywiązywano wielkiej wagi do tej umiejętności, dopiero Rzymianie odkryli jej wartość. Doskonała kapitała, łącząca monumentalną prostotę, niezwykłą wyrazistość i estetykę, dała piszącym natchnienie do tworzenia pięknych dokumentów, wypełnionych ręcznie wykonywanym liternictwem. Z pewnością, o bogowie, miało na to wpływ powstanie wielu urzędów państwowych, które na potęgę mnożyły liczbę powstających dokumentów. Skrybowie rzymscy na szczęście nie tylko odnotowywali to, co im kazano. Mieli też ambicję robić to ładnie. Pisali głównie przy użyciu pędzli lub odpowiednio zaostrzonych pisaków z trzciny. W trzecim wieku naszej ery zmieniono kąt używania narzędzi do pisania, wtedy już głównie piór ptasich, z płaskiego na ukośny i powstało pismo nazwane rustyką. W następnym wieku mnisi irlandzcy zmienili pismo rustykalne na bardziej szerokie i okrągłe swobodniej pisaną uncjałę. Uncjała królowała w całej Europie przez kilka wieków. Oczywiście w różnych odmianach. Jako karolina, pismo anglosaksońskie, merowińskie, lombardzkie, wizygockie. 12. Dziesięć liter majuskułowych skomponowanych w różnych stylach, charakterystycznych dla poszczególnych epok historycznych: 1 litera grecka, 2 kapitała rzymska, 3 uncjała romańska, 4 tekstura gotycka, 5 klasyczna litera renesansowa, 6 ozdobna litera barokowa, 7 powrót do antyku w dobie klasycyzmu, 8 gwałtowny rozwój przemysłu spowodował w drugiej połowie XIX w., ze względów praktycznych, uproszczenie krojów liter, 9 poszukiwania wyjątkowego stylu doprowadziło do stworzenia płynnej secesji w końcu XIX wieku, 10 współczesna, bardzo techniczna litera blokowa. 14

15 13. Pismo w stylu gotyckim i stalówka ze ściętą końcówką, którą takie pismo można wykonać. Oczywiście w średniowieczu nie używano jeszcze metalowych stalówek. Teksturą gotycką pisano przy użyciu piór ptasich albo pisaków trzcinowych. W wieku XIII pismo zaczyna smukleć, a okrągłości nabierają kantów, tworząc bardzo charakterystyczne pismo gotyckie. Zdominowało ono liternictwo europejskie na czas dwóch wieków. W tym też kroju powstały pierwsze czcionki drukarskie. W 1440 r. w Moguncji niemiecki rzemieślnik, złotnik, znawca metali i drukarz, Johannes Gutenberg, wykorzystał swoje różnorodne zdolności, dokonując wynalazku ruchomych czcionek. Odlewał w metalu pojedyncze czcionki, a następnie zestawiał je w kolumny. Zaprojektował i wykonał własną prasę drukarską, na której mógł odbijać dowolną liczbę kart z jednego utworzonego składu. Wynalazek Gutenberga szybko zyskał szerokie zastosowanie. Pod koniec XV w. istniało już dwieście pięćdziesiąt drukarni w różnych europejskich krajach. Od tego momentu książki przestały być rzadkim i kosztownym towarem. Humaniści włoscy, którzy w zasadzie nigdy nie poddali się pismom północnoeuropejskim, pod koniec XIV w. rozpoczęli silnie rozpowszechnianie klasycznej rzymskiej antykwy. Nie przyjęli również do druku gotyckich czcionek Gutenberga, tworząc własne wzorowane na kapitale. Dotarliśmy do epoki renesansu, w czasy współczesnego tworzenia krojów pism. Do dzisiaj dominacja klasycznej antykwy nie została zagrożona, pomimo prób wprowadzania np. pism narodowych, takich jak niemiecka szwabacha, czy krojów stylowych jak pismo secesyjne. Antykwa króluje niepodzielnie, szczególnie w piśmiennictwie mechanicznym. W programach komputerowych jednym z podstawowych 15

16 14. Kancelareska pismo stosowane w kancelariach urzędowych w Italii w okresie renesansu. krojów pisma jest krój o nazwie times new roman, który wywodzi się bezpośrednio od kapitały rzymskiej. Natomiast w pisaniu ręcznym od czasów odrodzenia, od końca XV w., króluje kursywa humanistyczna, czyli pismo angielskie (kursywa współczesna). Jest to bardzo regularne i bardzo czytelne dwuelementowe pismo angielskie (powstało w Anglii w XVIII w.). To właśnie sztandarowy krój kaligrafi czny pisanka angielska. 15. Typowa pisanka angielska pismo dwuelementowe, które powstaje poprzez umiejętne naciskanie końca pióra w odpowiednim momencie. Naciska się prowadząc pióro w dół kreślonej litery. Na fotografi i widać typowy przyrząd do pisania tego typu kroju pisma drewniana obsadka i specjalna stalówka, której koniec miękko rozszerza się, malując zgrubienia lasek liter. NARZĘDZIA I PRZYBORY DO LITERNICTWA W pracy literników ogromną rolę odgrywają narzędzia służące do wykonywania liter. Dokładne poznanie kształtu i techniki działania narzędzi, a szczególnie ich końcówek, mających bezpośredni wpływ na kreślenie liter, jest podstawowym warunkiem komponowania znaków literniczych. 16

17 Dobre narzędzia nie tylko ułatwiają pracę i dają satysfakcję z jakości wykonywanych dzieł literniczych, ale również wpływają na ekonomiczne wykorzystanie czasu, który na tę twórczość poświęcamy. Dlatego narzędzia do kaligrafi i musi cechować przede wszystkim celowość ich wykorzystywania, prostota w konstrukcji i obsłudze oraz niezawodność techniczna. Do pisania ręcznego używa się narzędzi, których kształt nie zmienił się od wieków. Wszystkie przypominają współczesne pióra, długopisy, ołówki. Jak były, tak nadal są cienkie, wysmukłe i na tyle długie, by dobrze układały się w całej, nawet jak największej dłoni. Pierwsze narzędzia to rylce i dłuta kamienne, następnie metalowe. Napisy ryto lub kuto na kościach zwierzęcych, tabliczkach glinianych, materiałach kamiennych. Potem stosowano specjalnie preparowane tabliczki drewniane wypełnione woskiem, na których ryto rylcami metalowymi lub drewnianymi. Wreszcie powstały narzędzia już bardziej kojarzące się nam z kaligrafi ą: pędzle z małych wiązek sierści zwierzęcej, osadzonych na końcu drewnianego trzonka, i pisaki trzcinowe lub bambusowe. Te ostatnie to już prawie współczesne pióra atramentowe. Zakończenia łodyg trzcin były zaostrzone jak stalówki, a wnętrza rurek stanowiły zbiorniki na tusze. Tusze były wykonywane na przykład z sadzy lub pigmentów roślinnych i klejów skórnych. Przełomowym dla kaligrafi i wynalazkiem było użycie do pisania (na zachodzie Europy w wieku VII) odpowiednio przyciętych piór ptasich. Musiały to być pióra na tyle duże, żeby ich trzony swobodnie leżały w dłoni, a chorągiewki wystawały pod nią. Istotna też była ich ogólna dostępność. Takie pióra zapewniały gęsi. I właśnie te ptaki dostarczały narzędzi do pisania ręcznego przez prawie dwanaście stuleci. Czasami wspomagano się piórami indyczymi, kruczymi lub łabędzimi. Pióra ptasie składają się z elastycznego trzonu oraz dwóch chorągiewek: zewnętrznej i wewnętrznej. Górna część trzonu pióra o przekroju czworokątnym nosi nazwę stosiny, dolną o przekroju owalnym, znajdującą się poniżej chorągiewek nazywa się dutką. Wewnętrzna część dutki, zbudowana z delikatnych łuseczek rogowych, nosi nazwę duszy. Chorągiewki pióra składają się z promieni, wyrastających z obydwu stron stosiny. Ptasią lotkę należało odpowiednio przygotować. Najpierw rozgrzewano w gorącym piasku i starannie oczyszczano. Koniec dutki ścinano jednym, zdecydowanym ruchem ręki, przy pomocy ostrego noża i delikatnie nacinano wzdłuż. Wymagało to dużej wprawy 17

18 16. Pióra ptasie przez prawie dwanaście stuleci królowały w rękach tych, którzy chcieli coś napisać tuszem lub atramentem, a potem wyparły je całkowicie stalówki. i zręczności. Dusza dutki pełniła rolę zbiorniczka na tusz. Nie był to wydajny zbiornik, dlatego pióra trzeba było często zanurzać w kałamarzu. Pióra ptasie były bardzo giętkie i umożliwiały kaligrafowanie liter z dużą lekkością. Dla tworzenia liter dwuelementowych przycinano koniec pod kątem prostym do osi dutki. Taki instrument piśmienniczy w krótkim czasie rozpowszechnił się w całej Europie. Maczanie piór w atramencie nie było jednak wygodne. Kłopotliwe było również częste pojawianie się kleksowych zabrudzeń. Pisanie piórem ptasim wymagało niezwykłej cierpliwości i skupienia. Pióra ptasie były nietrwałe, zużywały się szybko i łatwo łamały. Wiele osób próbowało znaleźć sposób, który pozwoliłby magazynować większą ilość tuszu wewnątrz piór. Na przełomie XV i XVI w. nawet Leonardo da Vinci projektował przyrządy pisarskie. Wśród jego szkiców odnaleziono liczne przykłady projektów przedmiotów wyposażonych w zbiorniczki, spływaki i piszące ostrza. Rysunki owe bardzo przypominały rozwiązania zastosowane w dużo późniejszych piórach wiecznych. Dążenia te doprowadziły do wynalezienia i wytworzenia funkcjonującej do dzisiaj metalowej końcówki pióra do pisania, nazwanej stalówką. Stalówka była to ukształtowana w formie cienkiego ostrza rozdwojonego na końcu, stalowa (stąd nazwa) cienka blacha, służąca do pisania piórem przy użyciu ciekłego atramentu. Można ją było obsadzić w kawałku drewnianego kołka, zwanego obsadką. W ten sposób pozbyto się niewygodnego operowania ptasim piórem. 18

19 Droga do stworzenia popularnego pisaka ze stalówką była długa. Poszukiwań tych nie wstrzymało wynalezienie druku. Ciągle poszukiwano rozwiązań, które umożliwiałyby pisanie piórem przez dłuższy czas bez potrzeby częstego zanurzania w kałamarzu. Pierwsze prototypy piór wiecznych były dość dziwaczne. Konstruktorzy wychodzili z założenia, że zbiorniczek z atramentem powinien znajdować się poza piórem. Jeden z pomysłów zakładał nawet zastosowanie sporych rozmiarów pompy tłokowej. W pierwszej połowie XVI w. Czech Johann Mathesius wykonał pióro z metalu, które posiadało własny zbiornik atramentu. W 1657 r. w Paryżu pojawiły się przyrządy ze zbiornikami i stalówkami. Umożliwiały one napisanie około dwunastu stron tekstu na zmagazynowanym w pojemniku atramencie. Przedmioty te po raz pierwszy nazwano piórami wiecznymi. Wykonane one były ze złota, srebra i kości słoniowej. We Włoszech w Mediolanie, w 1797 r. Scalvini wyprodukował pióra metalowe, w których zapas atramentu wystarczał na kilka dni. Rewolucja przemysłowa, jak również rosnące potrzeby gospodarcze oraz społeczne, stały się przyczyną, dla której wytwarzane na początku XIX w. w Birmingham w Anglii metalowe stalówki znalazły powszechne zastosowanie. Pióra nie musiały być już stale ostrzone, ale problem dozowania atramentu i kleksów ciągle pozostawał. 17. Siedem rodzajów stalówek używanych do pisania kaligrafi cznego: 1 piórko do pisania cienkich liter i kreślenia cienkolinijnych rysunków, 2 stalówka w fi glarnym kształcie ręki, służąca do pisania prostą pisanką kaligrafi czną, ze względu na to, że zakończona jest stosunkowo krótkim ostrzem niepozwalającym na szerokie pogrubianie, 3 typowa stalówka do kaligrafowania wszelkimi odmianami pisanki angielskiej, 4 klasyczna stalówka do pisma angielskiego, 5 niemiecka stalówka do kaligrafowania, 6 stalówka ze ściętym końcem do kaligrafi i liter o bardzo szerokich laskach lub pisania tekstura gotycką, 7 stalówka typu redis, używana do wykonywania pisma technicznego. 19

20 Jak widać, w różnych częściach Europy, i w różnym czasie, pojawiały się próby stworzenia sprawnego narzędzia do pisania. Jednak dopiero wiek XIX przyniósł zadawalające rozwiązania. Działanie stalówki polega na tym, że w jej wygięciu wzdłuż osi w formę stanowiącą połowę rurki, po zanurzeniu w tuszu w jej wewnętrznej, wklęsłej części zatrzymuje się porcja atramentu. Po dotknięciu czubkiem stalówki do powierzchni papieru tusz spływa z niej powoli i pozostawia ślad. Często w stalówce wycięty jest dodatkowy otwór, którego obecność powoduje, iż zatrzymująca się po zanurzeniu stalówki w kałamarzu porcja jest większa. Z kolei zwiększenie nacisku stalówki na papier rozsuwa rozcięcie na końcu stalówki, co powoduje poszerzenie linii rysowanej przez stalówkę. Szczelina wraz z otworem, zwanym sercem, stanowią o elastyczności stalówki. Kształty stalówek do pisania tuszami lub atramentami są bardzo różne i jakże często mocno skomplikowane. Obecnie kształt najbardziej zbliżony do wyglądu pierwszej stalówki mają piórka używane do rysowania tuszami artystycznymi. Pióra, składające się ze stalówek zamocowanych w drewnianych obsadkach, nadal zanurzano w kałamarzach napełnionych tuszami lub atramentami. Obsadki z biegiem lat uzyskiwały różnego rodzaju kształty. Wykonywano je także z różnych rodzajów materiałów. Stawały się przedmiotami sztuki użytkowej. Były także osoby, które przy pisaniu nie mogły rozstać się z piórami ptasimi. Mocowały w ich końcach metalowe stalówki, traktując pióra jako obsadki. 18. Jeżeli ktoś pragnie wczuć się w rolę piszących piórem ptasim,a nie potrafi odpowiednio przygotować tego naturalnego narzędzia, to może zaopatrzyć się w pióra uzbrojone w metalową stalówkę wrażenia będą bardzo zbliżone polecam. Dalszy rozwój technik pisarskich zaowocował stworzeniem pióra wiecznego, którego stalówka z nierdzewnej stali jest często pozłacana. Końcówki tych stalówek mają dodatkowe zgrubienie z irydu lub rutenu. Atrament 20

21 dostarczany jest nie przez zanurzanie co chwilę w kałamarzu, ale spływa ze zbiorniczka znajdującego się we wnętrzu obsadki. Pod koniec XIX w. agent ubezpieczeniowy Lewis Edson Waterman skonstruował prototyp pióra wiecznego z wewnętrznym zbiorniczkiem na atrament, który przy pisaniu spływał do stalówki. Równomierny przepływ atramentu odbywał się dzięki wykorzystaniu zjawiska napięcia powierzchniowego oraz opracowanego systemu zasilania kanalikowego w atrament. Pierwowzór pióra wiecznego po raz pierwszy został zaprezentowany w Nowym Jorku w 1884 r. W tym też roku Lewis Edson Waterman uzyskał patent na wieczne pióro. Bardzo już współczesną odmianą stalówki jest tak zwana redisówka. Powstała ona na użytek kreślarzy projektów technicznych jako narzędzie do pisania i rysowania tuszem. Redisówka od zwykłej stalówki różni się tym, że odgięta stopka pisząca może mieć różną szerokość: od pół milimetra do kilku milimetrów w zależności od tego, jakiej grubości linie chcemy narysować. Na stalówce typu redis znajduje się dodatkowa nasadka, którą pełni rolę zbiorniczka dla większej ilości tuszu. Bardzo ułatwia to kreślenie, a szczególnie rysowanie szerokich linii. Specjalistyczne stalówki, bez rozcięć, o znacznych szerokościach końcówek, pięciu ostrzach do kreślenia pięciolinii i im podobne, używane są także do wykonywania wyjątkowych rodzajów pisma kaligrafi cznego. Współcześni twórcy napisów kaligrafi cznych używają szerokiego wachlarza narzędzi do tworzenia kompozycji kaligrafi cznych. Począwszy od najprostszych, jak starannie przycięte pisaki z drewna lipowego aż po bardzo wytrawne i kosztowne, specjalistyczne pióra wieczne do kaligrafi i. 19. Wieczne pióra do pisania kaligrafi cznego, posiadające cztery końcówki o ściętych stalówkach, różnej szerokości. Pióro to ładuje się standardowymi nabojami z atramentem, co pozwala na szybkie pisanie dużej partii tekstu. Można także napełniać atramentem systemowy tłoczek, który bywa w wyposażeniu takiego zestawu kaligrafi cznego. 21

22 Wielu hobbystów hołduje bardzo tradycyjnym metodom pisania kaligrafi cznego i stosują przygotowane historycznymi metodami pisaki trzcinowe, pióra ptasie lub pędzle. Wielu trzyma w dłoniach obsadki uzbrojone w stalówki o różnych kształtach i twardościach. Większość jednak chwyta za nowoczesne pióra z atramentowymi nabojami. Żadna z tych postaw nie jest naganna, gdyż narzędzie jest tylko narzędziem. Kaligrafi a to sposób myślenia i sprawność ręki. Narzędzia służące do pisania kaligrafi cznego na podłożu papierowym z użyciem atramentu, tuszu lub farb: 1. pisak z drewna lipowego, 2. pisak trzcinowy, 3. pióro ptasie, 4. pędzle płaskie z włosiem naturalnym zwierzęcym, 5. pędzle płaskie z włosiem sztucznym, 6. pędzle płaskie z gąbki, 7. piórko stalowe w obsadce, 8. stalówka do kaligrafi i z ostrą końcówką w obsadce, 9. stalówki do kaligrafi i ze ściętymi końcówkami w obsadce, 10. stalówki typu redis z okrągłymi lub owalnymi stopkami w obsadce, 11. stalówki z pięcioma ostrymi końcówkami w obsadce, 12. stalówka do kursywy angielskiej w obsadce, 13. pióra wieczne ze stalówkami do kaligrafi i, 14. pisaki typu mazak z końcówkami do kaligrafi i 20. Typowe pismo techniczne, którego jeszcze w latach 70. uczono wszystkich w szkołach średnich na zajęciach technicznych. Było wykonywane pisakiem wyposażonym w stalówkę typu redis. Tymi narzędziami możemy tylko ryć litery na papierze. Do pisania niezbędne są płyny, które nadadzą naszemu pisaniu wizualny wyraz plastyczny. 22

23 Do wykonywania liter na podłożach papierowych używamy następujących barwników płynnych: 1. tuszów czarnych kreślarskich, 2. tuszów kolorowych kreślarskich, 3. tuszów czarnych do rysunku, 4. tuszów kolorowych do rysunku, 5. atramentów do piór, 6. farb artystycznych (przede wszystkim rozpuszczalnych w wodzie) Tusze czarne i kolorowe kreślarskie są płynami gęstymi i tworzą linie bardzo kontrastowe kolorystycznie. Nadają się tylko do pisania przy użyciu historycznych narzędzi: pisaków, piór ptasich, stalówek w obsadkach i pędzli. Tusze czarne i kolorowe, służące do rysowania, mają bardziej rozrzedzoną konsystencję i nadają się tylko do pisania przy użyciu stalówek w obsadkach i pędzli. 21. Do pisania kaligrafi cznego używa się albo atramentów, albo tuszy. Atramenty są bardziej płynne i bywają w wielu kolorach (kałamarze po lewej stronie), a tusze na ogół są czarne i mają bardziej zawiesistą konsystencję (kałamarze po prawej stronie). 22. Do pisania prostych liter blokowych użyć można pędzli płaskich o różnych szerokościach. 23

24 Atramenty to płyny skomponowane wyłącznie do pisania przy użyciu piór wiecznych. Mogą być nabierane do piór przy pomocy tłoczków albo poprzez włożenie odpowiednio dobranych nabojów z atramentem. Napisy wykonywane farbami, przede wszystkim akwarelowymi, gwaszowymi (popularnie zwanymi plakatówkami) lub akrylowymi, realizujemy wyłącznie przy użyciu pędzli. Wszystkie narzędzia, które stosujemy do pisania kaligrafi cznego, są bardzo delikatne i wymagają szczególnej opieki. Po każdym ich użyciu, a nawet w trakcie dłużej trwającego pisania, gdy robimy przerwy, należy każde piórko, każdy pędzelek starannie czyścić. Na szczęście większość materiałów do pisania kaligrafi cznego nie wymaga stosowania specjalistycznych rozpuszczalników. Wystarczy woda, a czasem do uprania pędzelków zwykłe mydło i woda. Nie wolno zostawiać stalówek w tuszu. Nie wolno zostawiać pędzelków w farbie. Nie powinno się zostawiać nieprzepłukanych wnętrz piór wiecznych z wysychającym nabojem z atramentem, kiedy nie korzystamy z niego przez kilka dni. Kaligrafi a jest sztuką estetycznego i czystego pisania, jest także sztuką pisania w czystości. Pisanie kaligrafi czne dobrze jest wykonywać na pulpicie, który ma górną krawędź uniesioną pod kątem około 30º w stosunku do poziomu stołu czy biurka. Już średniowieczni skrybowie w klasztornych skryptoriach pisali na tak uniesionych pulpitach. Stali przy nich przez wiele godzin, co obrazowo i barwnie przedstawiono na fi lmie Imię róży. Ani wtedy, ani obecnie nie ma jednakj potrzeby wykonywaniu dzieł kaligrafi cznych w pozycji stojącej. W dawnych wiekach mógł to być rodzaj klasztornego umartwiania się i budowania szacunku dla starannie przepisywanych ksiąg. Uniesiony do góry pulpit bardzo pomaga znosić trudy długiego pisania kaligrafi cznego. Niezbędnym materiałem do pisania kaligrafi cznego jest odpowiednie podłoże. Powinien to być bardzo dobrej jakości papier lub karton. Tylko na takich kartach można pisać pięknie, pięknym pismem odręcznym. Materiały papiernicze powinny posiadać powierzchnię gładką, ale nie śliską. Powinny być w miarę sztywne, by się nie zginały, ale nie tak twarde, jak blacha. Nie są dobre powierzchnie chropowate (jak na przykład w papierze czerpanym, papirusie, pergaminie, papierze do litografi i czy akwareli), ani też za bardzo gładkie (jak papiery kredowe lub posiadające powierzchnie woskowane czy laminowane). Jednocześnie powierzchnia podłoża powinna powodować lekki opór w stalówce, aby można 24

Między tradycją a nowatorstwem: powrót do piktorialnych korzeni we. współczesnej polskiej twórczości w technice gumy chromianowej.

Między tradycją a nowatorstwem: powrót do piktorialnych korzeni we. współczesnej polskiej twórczości w technice gumy chromianowej. Uniwersytet Warmińsko Mazurski Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Łukasz Jastrzębski Między tradycją a nowatorstwem: powrót do piktorialnych korzeni we współczesnej polskiej twórczości w technice gumy chromianowej.

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

Szkolna tarcza, biblioteczna sowa i złote kolumny

Szkolna tarcza, biblioteczna sowa i złote kolumny Szkolna tarcza, biblioteczna sowa i złote kolumny Analiza materiałów graficznych i fotografii wykonanych przez UTW biorące udział w badaniu ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku Agnieszka Pajączkowska Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA EDYCJA DOKUMENTÓW DLA INTELIGENTNYCH Podręcznik napisany dla pracowników firmy A.Blikle Wersja 1.1 dla Word 2007 15 stycznia 2010

KOMPUTEROWA EDYCJA DOKUMENTÓW DLA INTELIGENTNYCH Podręcznik napisany dla pracowników firmy A.Blikle Wersja 1.1 dla Word 2007 15 stycznia 2010 KOMPUTEROWA EDYCJA DOKUMENTÓW DLA INTELIGENTNYCH Podręcznik napisany dla pracowników firmy A.Blikle Wersja 1.1 dla Word 2007 15 stycznia 2010 Andrzej Blikle Edycja dokumentow 2007 w 1.1.docm Copyright

Bardziej szczegółowo

Elementy wizualne tożsamości organizacji

Elementy wizualne tożsamości organizacji Pozarządowa Placówka Kształcenia Dorosłych Stowarzyszenie Pro Publico Bono ul. Jedności Narodowej 171a 50-301 Wrocław tel./fax: 071 322 06 65 e-mail: ppkd@propublicobono.org Zeszyt nr 6 Elementy wizualne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Ogromne podziękowania z mojej strony należą się : mojej Mamie, za nieustającą cierpliwość, Agnieszce S., za wielką pomoc w zdobyciu materiałów,

Ogromne podziękowania z mojej strony należą się : mojej Mamie, za nieustającą cierpliwość, Agnieszce S., za wielką pomoc w zdobyciu materiałów, Ogromne podziękowania z mojej strony należą się : mojej Mamie, za nieustającą cierpliwość, Agnieszce S., za wielką pomoc w zdobyciu materiałów, Joannie Ł., za mądre słowa oraz Marcinowi J. i Pawłowi T.,

Bardziej szczegółowo

Komputer notebook (laptop) netbook

Komputer notebook (laptop) netbook Bogdan Krzymowski Komputer notebook (laptop) netbook Poradnik dla seniorów młodych duchem Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP Redaktor: Piotr Gomoliński Książka jest przeznaczona dla osób, które nie miały

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDYNI Instytut Pedagogiczny Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana Krzysztof Kwiecień Nr albumu 1901 Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Dziecko może rozwijać się jedynie poprzez doświadczenie w swoim otoczeniu. Takie doświadczenie nazywamy pracą. - Dr Maria

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Trawertyn. II Mistrzostwa Glazurnicze. Rodzaje tynków cienkowarstwowych. Wyznaczanie i uszczelnianie fug dylatacyjnych

Trawertyn. II Mistrzostwa Glazurnicze. Rodzaje tynków cienkowarstwowych. Wyznaczanie i uszczelnianie fug dylatacyjnych II Mistrzostwa Glazurnicze Wyznaczanie i uszczelnianie fug dylatacyjnych Trawertyn Amerykanie bardzo szanują polskich pracowników Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Rodzaje tynków cienkowarstwowych 2

Bardziej szczegółowo

Aedifico et Conservo ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE. (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011)

Aedifico et Conservo ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE. (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011) Aedifico et Conservo ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011) Aedifico et Conservo Opracowanie: Katarzyna Komar-Michalczyk, Leon Korepta Michał Krasucki,

Bardziej szczegółowo