Edward Lasok, prezydent Mysłowic: Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać. Jedyny taki magiczny wieczór

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30.01.2015. Edward Lasok, prezydent Mysłowic: Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać. Jedyny taki magiczny wieczór"

Transkrypt

1 HALLO MYSŁOWICE Piątek // // facebook.com/naszemiasto.pl // twitter/naszemiasto.pl // gazeta bezpłatna #dzieje się #rozmowa Edward Lasok, prezydent Mysłowic: Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać SZLAKIEM MIEJSKICH PEREŁ HISTORII STR. 7 STR. 3 #dzieje się #w naszym mieście FOT. MARCIN GIERLACH Mysłowicka spółka uratuje kopalnie? STR. 4 #w naszym mieście #bądź aktywny Wesoła Fala znów będzie na fali Atrakcje zimowych ferii STR. 4 STR. 12 STR. 6 Jak przywrócić do życia poprzemysłowe tereny? STR. 5 Jedyny taki magiczny wieczór #w naszym mieście

2 2 #hallo mysłowice 02 DLA MIESZKAŃCÓW MYSŁOWIC, GÓRNICZEGO WCIĄŻ MIASTA, NAJISTOTNIEJSZE JEST PYTANIE O PRZYSZŁOŚĆ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO, KTÓRY PRZĘDZIE WYJĄTKOWO CIENKO #hallo mysłowice #byliśmy tam Donatan, producent muzyczny #edukacja Zmodernizowali Wybickiego Zielona szkoła nad morzem #dzielnice MORGI.WdzielnicyMorgizakoń- czonyzostałgruntownyremont ul.wybickiegonaodcinku odrondaprzyskrzyżowaniu ObrzeżnejZachodniejiPukowca doul.ofiarwrześnia.skanska wykonałatamnowąnawierzchnięjezdni,chodnikiorazzjazdy doposesji.wcześniejul. Wybickiegozajęlisięspecjaliści zmiejskiegoprzedsiębiorstwa WodociągówiKanalizacji,którzy wymienili470mzniszczonego stalowegowodociąguoraz40m uszkodzonejkanalizacjisanitarnej.kosztcałejinwestycjisięgnął kwotyblisko632tys.zł. ZDROWIE. Mysłowickiratusz przeznaczyłnaubiegłoroczną Zielonąszkolę ponad15tys.zł uzyskanychześrodkówwojewódzkiegofunduszuochrony ŚrodowiskaiGospodarkiWodnej wkatowicach. Zprofilaktykizdrowotnej,botaki byłcharakterzajęć,skorzystało dziękitemuw2014roku49uczniówdwóchszkółpodstawowych. Zielonąszkołę zorganizowanownadmorskichkurortach wmrzeżynieijastrzębiej Górze. MODERNIZACJE. Na trwające w II połowie ubiegłego roku tzw. średnie remonty ulic władze miasta wydały około 3,8 mln zł. Najwięcej, bo blisko 2 mln zł, przeznaczono na wymianę nawierzchni jezdni (jako jednego przedsięwzięcia) na ul. Katowickiej, Oświęcimskiej, Brzezińskiej i Ziętka. Znaczące prace drogowe wykonane zostały także na wielu innych ulicach m. in. Laryskiej, Długiej, 3 Maja, Orła Białego, PCK i Nowochrzanowskiej. Obrzeżna Zachodnia otrzymała na całej długości nowe oznakowanie pionowe. Zmodernizowano również skrzyżowania ul. Chopina z Janowską oraz Mikołowskiej i Moniuszki. #więcej tlenu #Samorządy, głupcze ANDRZEJ JAWORSKI padakurzpobitwie opolskiegórnictwo. Zwycięstwoodtrąbiłytriumfalnieobie stronysporu:rząd izwiązkizawodowe.terazmabyć pięknie:słabekopalniepoddane odchudzającymzabiegomnaprawczymbędąmogłyprzetrwać czasjakiś,silnezbudujątwór podrobocząnazwąnowakompaniawęglowa,byterazjużbez stratfedrowaćwęgiel. Akurat. Znowelizowanąustawąwęglową(przyjętojąpospiesznie wnocy,jakbywrógstaługranic) rządzyskałsposóbnawpompowaniemiliardówzłotychwrestrukturyzacjęgórnictwa.ijeśli będziechoćtrochękonsekwentny,cośzaczniesiędziaćwnieren- O townychkopalniach.wpozostałychprzyżyciu,życietoczyćsiębędziewstarymwydaniu:rządbędziemiałspokój,botoprzecież czaswyborczy,związkistansamouwielbieniaiswoje geszefty,zarządyspółeklukratywneposady. Restrukturyzacjazjesamasiebie. Naplacubojupozostajątymczasemosamotnioneśląskiesamorządy.Niezaproszonoichdokatowickichnegocjacji.Bo,poco?By powiedziałytrochęprawdy? Aprzecieżtonaichbarkispadną wszystkieskutkizmianwgórnictwie,bezwzględunato,czybędzietolikwidacjakopalni,czyredukcjazatrudnienia.dlamieszkańcówmysłowic,górniczego wciążmiasta,najistotniejszejest zatempytanieoprzyszłośćholdingu,któryprzędziewyjątkowo cienko.taspółkanadaltufedruje, nadalteżzarządzaterenami pozamkniętejkopalnimysłowice, wktóretrzebatchnąćnowegoducha.bezpieniędzyniczegojednak niezrobi.pogrążającsiebie,pogrążymiasto. Więc? #miasto Pomagają wielodzietnym rodzinom PROGRAM -Do gminnego pro- gramu Rodzina 3+, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych, dołączyły dwie firmy: myjnia samochodowa Carfresh Systema z Mysłowic oraz katowicka spółka Szkolenia i Ubezpieczenia Efekt. Pierwsza oferuje 10-procentowe rabaty na ręczne mycie samochodów osobowych, druga 30procentowe zniżki na kursy i szkolenia. Takie uprawnienia gwarantuje Karta Dużej Rodziny, którą po złożeniu stosownego wniosku w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - wydaje Urząd Miasta. Karta umożliwia także skorzystanie z oferty mysłowickich instytucji. Orszak Trzech Króli na mysłowickim rynku Średnie remonty, lepsza jazda znaczyłomiastonamodernizację RowuKosztowskiego.PracownicyZakładuInstalacyjno-InżynieryjnegozChełmkaodnowiliblisko600metrówrowubiegnącegowdzielnicachKosztowyiKrasowywpobliżuulicyZielnioka, PCKiGagarina.Praceobejmowałym.in.odmulenieiukształtowaniedna,budowęskarpyziemnej,usunięciezbędnychdrzew ikrzewów.oczyszczonezostały takżeprzepustypodtoramikolejowymiiul.gagarina.zmodernizowanyrów,coważne,będzieodbierałwodydeszczoweznowej kanalizacjiprzyul.pck. WYBORY. 8lutegobr.,wzwiązku zwygaśnięciemmandatusenator ElżbietyBieńkowskiej(mieszkankiMysłowic)wybranejnakomisarzaKomisjiEuropejskiejds. rynkuwewnętrznegoiusług, przemysłu,przedsiębiorczości orazmałychiśrednichprzedsiębiorstw,odbędąsięwyboryuzupełniającedosenatuwokręgunr 75.Dournpójdąmieszkańcy Mysłowic,Tychóworazpowiatu bieruńsko-lędzińskiego.omiejscewwyższejizbieparlamentu powalczytrzechkandydatów: DariuszDyrda,MichałGramatykazPlatformyObywatelskiej(jegokandydaturęwspieraE.Bieńkowska,EdwardLasok,prezydentMysłowiciAndrzejDziuba, prezydenttychów)orazczesław RyszkazPrawaiSprawiedliwości.Tokolejnewyboryuzupełniającewwoj.śląskim,wcześniejsenatorawybieralimieszkańcy Rybnika. #inwestycje Rów Kosztowski po remoncie KOSZTOWY. Ponad330tys.złprze- Kto po senator Elżbiecie Bieńkowskiej? FOT. SYLWIA DABROWA Mam turbo chęć na robienie muzyki, więc działam #przy urnie #wydarzenie II. zastępca prezydenta NOMINACJE 5 stycznia br. Ber- nard Pastuszka, radny Mysłowic, objął funkcję II zastępcy prezydenta miasta. Nowo powołany wiceprezydent zarządzać będzie pracą Wydziału Architektury i Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Katastru, Gospodarki Nieruchomościami. Bernard Pastuszka ma 51 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Karierę zawodową rozpoczynał w roku od pracy na dole w kopalni Wesoła. Ma doświadczenie w kierowaniu firmą usługową. Funkcję I zastępcy prezydenta pełni, jak w poprzedniej kadencji władz miasta, Grzegorz Brzoska.

3 #w naszym mieście 3 KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, KTO AKTUALNIE JEST U WŁADZY, POWINNY BYĆ RZECZĄ NIENARUSZALNĄ EDWARD LASOK, PREZYDENT MYSŁOWIC Najważniejszą sprawą jest realizacja budżetu # Tekst Andrzej Jaworski FOT. MARCIN GIERLACH Jak zaczął się ten rok? -Dobrze.Najważniejsząsprawąbyłouchwaleniebudżetu. Iuchwaliliśmygojeszczewgrudniuzeszłegoroku. Jak przed rokiem opiera się na kwocie 290 mln zł. -Tobudżetambitny.Alepamiętajmy,żezawszejestonsprawąpłynną.Życiedyktujewarunkiitrudnoprzewidzieć,jakbędziewyglądałarealizacjaprzyjętychzałożeń.Jeślizadziałają różnenegatywnezjawiskagospodarcze,którenasilająsię ostatnioidotykająmocnonaszegoregionu,tobędąonemiały niesamowiciedużywpływnato, jakibudżetdefactobędziemyrealizować. Powiedzmy wprost - chodzi o katastrofalny stan górnictwa. -Zbranżąwęglowąjesteśmy związaninadobreinazłe.jakjest dobrze,wpływydobudżetusą normalne,jakpojawiająsięwahnięcia,rodząsiętrudnościiwpływymogąbyćzachwianie,niedaj Bóg,nieosiągalne. To najtrudniejsza sprawa wtym roku? -Bezwątpienia. Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego sygnalizuje, że w kwietniu holding może stracić płynność finansową. Zrobi się dramat podobny dotego, jak w Kompanii Węglowej. - Jeżeli prezes holdingu mówi, że ma na wypłaty do końca marca, to może być bardzo różnie. Najpierw zapłaci ludziom, później będzie regulował podatki. Trudna sytuacja może pojawić się w firmach okołogórniczych. Jeżeli to wszystko zachwieje się bardzo mocno, runie lawina. I miasto straci podatek od górnictwa. -Nietylkoodgórnictwa.Jeśli holdinguniestaćbędzienaregulowaniezobowiązańiniezapłaci podatku,tofirmy,któreznim współpracują,wtymtakże przedsiębiorstwazmysłowic,też niezapłacąpodatku,boniebędą miałyzczego. Wpływy od górnictwa sięgają rocznie około 6 mln zł. Tyle wyniesie strata? Mysłowice, wraz z Sosnowcem i Jaworznem, zamierzają zagospodarować poprzemysłowe tereny. Sytuacja w górnictwie może jednak zachwiać budżetem gminy i zniweczyć te plany. FOT. MARCIN GIERLACH Edward Lasok, prezydent Mysłowic Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać #rozmowa -Takwotamożebyćpodwójna.Dotegodojśćmożeredukcja zatrudnienia,cozrodzikolejne problemy.dlamnie,naszych radnych,ludzidziałających narzeczmiastaliczysięjedno żebywmaksymalnymstopniu zrealizowałsiębudżet,bowtedy wykonamyzadania,jakiesobie nakreśliliśmy.pamiętajmyteż, żezaczynasięgraośrodkiunijne iprzedsięwzięcia,któresąztym związane.trzebazabezpieczyć własneśrodki,żebysięgać pofunduszezewnętrzne.każde wahnięciewbudżeciepowoduje, żezaczynasięproblemiztąsprawą. Ostanie wydarzenia w KW pokazują, że dla państwa samorządy właściwie się nie liczą. Nie zaproszono ich do stołu negocjacyjnego. -Gdybyprezydencimiastnie poszlinarozmowybezzaproszenia,niktniewspomniałbyosa- morządzie.widać,najakiejzasadziepostrzeganyjestsamorząd. Jaktrzebapomóc,tojestonpotrzebny,jaktrzebarozmawiać togoniema. Tym bardziej, że wszystkie skutki zmian spadną na gminy. -Dokładnietak.Trudnasytuacjagospodarczanajbardziejdotykaprzedsiębiorcówiwłaśnie samorząd. Wobec tego gmina nie będzie miała partnera do rozmowy na temat przebudowy terenów po zamkniętej kopalni Mysłowice. -TerenynależądoSkarbu Państwa,sąmocnozniszczone. Wymagajązagospodarowania, coleżyzarównowinteresiepaństwa,jakisamorządu. Zrestrukturyzowaniegórnictwa powinnowięcpolegaćtakże naopracowaniuplanuwspółdziałaniapomiędzyskarbem Państwaigminą.Nieczarujmy się,wszystkiegoniedasięzrobić tylkoiwyłącznieśrodkamiunijnymi. Niejasne stanowisko rządu stawia pod znakiem zapytania projekt zmian proponowany przez trzy miasta. To podkładanie nogi samorządom. -Realizujemyprzyjętezadania.Niedawnozrobionezostały m.in.badaniazdegradowanych ekologiczniegruntów.jesteśmy gotowidorozmów. Rząd mówi otworzeniu specjalnych stref ekonomicznych w miejsce zamykanych kopalń. O Mysłowicach nic nie słychać. -Holdingprzygotowujeswoje projekty.mapomysły.aleteżpotrzebnejestścisłewspółdziałanie zsamorządem.samorządowi niejestobojętne,copowstanie naterenachpoprzemysłowych. WMysłowicachtoprzecieżśródmieście. Przebudowa gospodarki miasta i zmiana wizerunku to być albo nie być Mysłowic. -DlategowdrugimporozumieniutrzechsamorządówzaplanowaliśmybudowęwschodnichodcinkówDTŚ.Tadrogama uaktywnićcałenaszemiasto, takżeteobszary,któresą naobrzeżachodstronyszopienic iradochy.onespinają Mysłowice,KatowiceiSosnowiec.Zaprzepaszczenietejszansybędzieoznaczałobrakrozwoju miastananastępnedziesięciolecia.atammożepowstaćnawet nowecentrummysłowic. Potrzebne jest jednak wsparcie państwa, bo jedna, czy kilka gmin tego nie udźwignie. -Powinniśmypójśćwkierunkutworzeniaspecjalnychstrefbiznesowych.Inwestorówzwolnić zpodatkównarzeczskarbupaństwa,utrzymującnatomiastpodatkidlasamorządów.wszyscy natymzyskają.będąprzecieżinwestycje,nowemiejscapracy. Zatemipodatki.Tonaczyniapołączone.Alepotrzebnesąwspólnedziałania. Polska polityka jest krótkowzroczna od kadencji do kadencji. Samorząd inaczej patrzy na swoje miasto. -Mieszkańcyoczekująrozwoju,chcążyćimieszkaćlepiej,wygodniej,bezpieczniej.Nieosiągniemytegocelubezdobrzezaplanowanychdziałańdługofalowych,zwłaszczainwestycyjnych. Kierunkipolitykigospodarczej, bezwzględunato,ktoaktualnie jestuwładzy,powinnybyćsprawąnienaruszalną.dlategokontynuowaćbędziemydziałaniarozpoczętewminionychlatach, zwłaszczawsferzeszerokorozumianejinfrastrukturymiejskiej.

4 4 #w naszym mieście DRUGIE ŻYCIE, PO GRUNTOWNEJ PRZEBUDOWIE, WESOŁA FALA WIEŚĆ MA POD SKRYZDŁAMI MYSŁOWICKIEGO MOSIR-U Miastu przybędzie trzeci duży ośrodek rekreacyjno-sportowy Wesoła Fala znów będzie na fali aapołożonawzalesionymkrajobrazie Wesoła Fala znajduje się natereniezarządzanymterazprzez LasyPaństwowe.Wlatach80-tych ubiegłego stulecia była atrakcyjnymmiejscemwypoczynku.funkcjonowałatamplażaiwypożyczalniakajaków,byłyplacezabawdla dzieci.potemobiektposzedłwzapomnienie. Poprzejęciuterenuprzezgminę,ratuszzamierzaprzebudować ośrodek iuczynić z niego kolejne miejskiekąpielisko,zktórego-ze CENTRUM SPORTOWE Miastozdobyłojużdoświadczenie wodbudowiekąpielisk.przedrokiem odzyskało od dzierżawcy zniszczonyośrodekwodnywparkusłupna.remont,naktórywydanookoło200tys.zł,trwałkilkamiesięcy.wefekciepowstałowmieścieduże,regionalnecentrumsportowo-rekreacyjne.liczneimprezy odbywają się także w ośrodku Hubertus,gdzierównieżzbudowanodobrzeutrzymanąplażę. Ubiegły rok rozpoczął się wmysłowickichinwestycjachsportowychodprzejęciaprzezwładze samorządowe kąpieliska Słupna. Potem była przebudowa i sukces mierzonytysiącamimieszkańców miasta wypoczywających w nowym otoczeniu. Wiele wskazuje nato,że2015rokzainaugurujepodobnewydarzenie.kwestiączasu będzie tylko, kiedy tak, jak nasłupnej-znówzrobisięgwarno nawesołejfali. Mysłowicka spółka uratuje kopalnie? GÓRNICTWO Wwielkąbatalięoprzyszłość polskiegogórnictwawłączyłasięmysłowickaspółka UniversalEnergy,którapoinformowała,żezamierzaprzejąćtrzyzczterechkopalń KompaniiWęglowejprzeznaczonychprzezrząddorestrukturyzacji Bobrek-Centrum,BrzeszczeiSośnicaMakoszowy.Ofertązainteresowanyjestresortskarbu. aaprezesuniversalenergy,waldemar Mróz (był m. in. wiceprezesem Katowickiego Holdingu Węglowego) ocenia, że pozrestrukturyzowaniuzakupionychkopalń,będąonerentownie wydobywaćwęgiel.unikajednak odpowiedzinapytaniaoprogram naprawczy zakładów wydobywczych i zmiany w wynagrodzeniach górników. #W.K. Jakujawnił,spółkajużwcześniej interesowała się śląskimi kopalniami. Wpołowie października ubiegłego roku złożyła ofertę nazakupkwkwieczorekikwk Wujek od Katowickiego Holdingu Węglowego. W listopadzie propozycja zakupu kopalni Sośnica-Makoszowy trafiła do Kompanii Węglowej. Teraz na muszceznalazłysiętrzyzakładywydobywcze. Zarejestrowanawiosną2014 roku firma Universal Energy funkcjonujewbranżyenergetycznej i górniczej. Jej właścicielem jest Krzysztof Domarecki (jeden z najbogatszych Polaków), założyciel i większościowy akcjonariuszgiełdowejspółkiselena,producenta i eksportera artykułów chemii budowlanej. Akcje Seleny notowane są na GPW od kwietnia 2008 roku. Przychody grupy kapitałowej spółki przekroczyły w ubiegłym roku kwotę 1,1 mld zł, zysk wyniósł ponad 20,3 mln zł. Teraz plany, wkrótce budowa #Andrzej Jaworski W tym miejscu powstanie nowe kąpielisko Uroki Wesołej Fali Księgi wieczyste w zabytkowym gmachu SĄDOWNICTWO Sąd Rejonowy w Mysłowicach zamierza kupić od miasta zabytkowy budynek, położony w centrum, nieopodal ratusza, w którym znajdował się kiedyś Zespół Szkół Specjalnych. Mysłowicka Temida, po wyremontowaniu gmachu, przeniesie tam Wydział Ksiąg Wieczystych. #A.J. aaprzedsięwzięcie spina umowa przedwstępna na kwotę prawie 2 mln zł. Nowy właściciel zobowiązanyzostałdowyremontowaniaizmodernizowaniabudynku w ciągu dwóch lat od chwili sfinalizowania transakcji. Wedługplanów,wodnowionychwnętrzach140-letniegogmachuprzechowywane będą przez sąd księgi wieczyste. Władze miasta zamierzają przejąć i odbudować kąpielisko Wesoła Fala nad zbiornikiem wodnym w dzielnicy Wesoła, w sąsiedztwie Katowic. Dzięki temu Mysłowicom, które przywiązują duże znaczenie do rozwoju kultury fizycznej i rekreacji, obok Parku Słupna i Hubertusa, przybędzie trzeci duży ośrodek sportów wodnych. względunapołożenie-korzystać będąmoglizwłaszczamieszkańcy południowych dzielnic miasta. DrugieżycieWesołaFalawieśćma pod skrzydłami mysłowickiego MOSiR-u. PLANY Zabytkowybudynek,zajmowany do niedawna przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka,niespełniałpodstawowych wymogów niezbędnych donaukiniepełnosprawnychuczniów. Szkołę więc przeniesiono. Teraz funkcjonuje w pięknie odnowionych, nowoczesnych wnętrzach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając podopiecznym bardzodobrewarunkidorozwojuintelektualnego i ruchowego.

5 #w naszym mieście 5 BATALIA TOCZYĆ SIĘ BĘDZIE GŁÓWNIE O PRZEKSZTEŁCENIE OBSZARU PRZY UL. KATOWICKIEJ. TUTAJ PROJEKTOWANA JEST STREFA BIZNESU Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno przed wielką szansą rozwoju gospodarczego Jak przywrócić do życia poprzemysłowe tereny? GOSPODARKA Coraz realniejszych kształtów nabiera projekt zagospodarowania terenów poprzemysłowy, jaki zamierzają zrealizować samorządy Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna. To wielka szansa na rozwój gospodarczy i zmianę wizerunku miast. Przedsięwzięciu liderują Mysłowice, które przejdą największe przeobrażenia strukturalne. Plany komplikuje dramatyczna sytuacja górnictwa. #Andrzej Jaworski aa Trzy partnerskie samorządy chcą zrewitalizować łącznie 132 ha terenów poprzemysłowych, zniszczonych głównie działalnością górniczą. W miejsce zamkniętych kopalń powstać mają strefy inwestycyjne dla innowacyjnych firm, proponujących atrakcyjne usługi i nowoczesne technologie. Przybyć ma nowych miejsc pracy. Zopracowywanejprzezkatowickie Biuro Rozwoju Regionu koncepcjizagospodarowaniaobszarów poprzemysłowych wynika,żewmysłowicachwpierwszej kolejnościożywićmożnaponownie teren po kopalni Mysłowice. Dawneosadnikimułoweprzyul. ObrzeżnejPółnocnejniemajądla przyszłości miasta aż tak dużego znaczenia. Oba tereny są własnością Skarby Państwa. Batalia toczyć się będzie zatemgłównieoprzekształcenieobszaru przy ul. Katowickiej. Tutaj projektowanajeststrefabiznesu, którąwprzyszłościpołącząfunkcjonalnerozwiązaniakomunikacyjnezplanowanymiterazdobudowy wschodnimi odcinkami DTŚ. To bardzo atrakcyjnie położne miejsce nadaje się nawet nazbudowanienowegocentrum Mysłowic. W Sosnowcu spośród trzech pokopalnianychterenównajszybciej zagospodarować można działkipodawnejkopalniniwka- Modrzejów, natomiastwjaworznie terenpołożonyprzyskrzyżowaniu ulic: Radwańskich, SpotkaniekonsultacyjnewUrzędzie MiastawMysłowicach TetmajeraiReja, kolejnyznajdujący się obok zakładów azotowych nie jest aż tak atrakcyjny. Wykorzystanie poprzemysłowychobszarówwiąże się z wieloma nakładami to wszakże miejsca o trudnych warunkach geologicznych, zdegradowane, zniszczone i zaniedbane. Z badań gruntów wynika, że większość z nich ze względu nazanieczyszczenia(odpadygórnicze) nadaje się głównie do zabudowy przemysłowej, stworzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Zatem do inwestowania i robienia biznesu, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Takiesąteżoczekiwaniaspołeczne, co pokazały spotkania konsultacyjne poświęcone koncepcjomzmianwgminach.padały liczne głosy o potrzebie rozwijania funkcji gospodarczych w miastach. Stąd pomysł wprowadzeniainkubatorówprzedsiębiorczości, jakozalążkówrozwoju zniszczonych obszarów. WocenieRafałaMiareckiego zbiurarozwojuregionu, bardzo ważnymcelemjesttakżezmiana wizerunku miast, ale taka, która odbywaćsiębędziezposzanowaniem istniejących rozwiązań urbanistycznych. Modernizowana zabudowapowinnanawiązywać nową formą estetyczną i swym charakterem do tych obiektów, które wpisały się w krajobraz Mysłowic, Sosnowca ijaworzna. W lutym br. Biuro Rozwoju Regionu sfinalizuje swoje prace. Wmaju zakończony zostanie cały projekt, który powinien przynieść odpowiedzi na pytania, jak przywrócić do życia zdegradowane tereny trzech miast? Plany może pokrzyżować fatalna sytuacja finansowa górnictwa i brak współpracy ze Skarbem Państwa. Budżetowe wpływy i wydatki Nowoczesna aparatura,większe możliwości ZDROWIE FINANSE Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczny budżet Mysłowic sięgnie kwoty ponad 290 mln zł, z czego dochody bieżące przekroczą 279,5 mln zł, natomiast dochody majątkowe ukształtują się na poziomie ponad 10,5 mln zł. #A.J. aapostroniewydatkówpojawia siękwotablisko288,7mlnzł. Wydatki bieżące zajmą ponad 261,4 mln zł, zaś majątkowe ponad 27,2 mln zł. Nadwyżka wyniesie ponad 1,4 mln zł. Miasto udzieli dotacjizbudżetuwwysokościblisko 17,7 mln zł. Najwięcej grosza wpłynie do kasy miasta z podatku od nieruchomościorazpodatkudochodowegoodosóbfizycznych. Znaczącą pozycję stanowić będzie także subwencja oświatowa. Wśród wydatków największą pozycjęzajmująniezmienniekoszty funkcjonowania szkolnictwa, naktóregminaprzeznaczyponad 40proc. swojegobudżetu. Sporo pójdzie na pomoc społeczną iochronęzdrowia, atakżenarozwójinfrastrukturymiejskiej. FOT. AUTOR ZDJĘCIA W styczniu tego roku Szpital nr 2 im. dra Tadeusza Boczonia w Mysłowicach otrzymał kolejny nowoczesny sprzęt medyczny. Wsparcia udzielił mysłowicki ratusz i resort zdrowia. #W.K. aaza wysupłaną z kasy miasta dotacjęwwysokości95tys. złzakupionazostałaaparaturanastanowiskointensywnejterapii. ZestawdodiagnostykikardiologicznejsprowadzononatomiastdziękipomocyMinisterstwaZdrowia, którepokryło85proc.kosztówzakupu. Miastoprzekazałotakżeśrodkinabudowęzadaszeniaprzedizbą przyjęć. Inwestycję sfinalizowano w grudniu ubiegłego roku. Plany przewidują dalsze remontyimodernizacjeszpitalnychbudynków.

6 6 #dzieje się 06 PRZYGOTOWANIE DO TEGO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA TO NIEMAL CEREMONIA. SZTUKA SAMA W SOBIE # dzieje się Studniówki bale, zabawy, atrakcje, w modzie znane lokale Robert Gonera aktor FOT. TOMASZ BOLT Nie jestem fanem telewizji i seriali, ale wielu ludziom uratowała ona życie Jedyny taki magiczny wieczór #edukacja Stypendia od gminy i OŚWIATA. Grupie24najzdolniej szychuczniówmysłowickich szkół(powyżejczwartejklasy szkołypodstawowej)władzesamorządoweprzyznałystypendia zawynikiwnauce,sporcieoraz osiągnięciaartystycznenarok szkolny2014/2015.uroczystość wręczeniawyróżnieńodbyłasię nasalisesyjnejurzędumiasta. Wysokośćmiesięcznegowsparciauczniowskichbudżetówsięga od100do150zł.stypendiaotrzymali:zawynikiwnauce PiotrLisowski,AleksanderKatan,Piotr Kasprzyk,TomaszSiwiec,SebastianKubica,KarolKwapisz,DominikaFurgała,GrzegorzŻmuda,ZuzannaGwóźdź,Julia Uzdowska,MałgorzataSzczepek iwojciechkołodziej,osiągnięcia artystyczne SzymonWróbel, MałgorzataMajcherczyk,Anna RolkaiJuliaSzary,sukcesysportowe SebastianBaran, MichalinaKomandera,Szymon Płatek,KlaudiaPawłowska,DominikaNowicka,Paweł Szreniawa,PatrykGruszkaiJan Mandecki. A.J. Damian Długajczyk, Daria Krawczyk, Katarzyna Kudzia, Daria Musik i Anna Stęchły. W.K. Cóż to była za studniówka! Maturzyści I LO podczas zeszłorocznego balu w hotelu Trojak KOSZTOWY Funkcjonujące w dzielnicy Kosztowy Przedszkole nr 10 przeniesione będzie do nowego budynku. Umowę przewidującą opracowanie projektu budowy nowej placówki ratusz podpisał z firmą Usługi Projektowe z Podedwórza w woj. lubelskim, zwycięzcą przetargu. Według planów, nowy budynek będzie gotowy w przyszłym roku. Dzięki tej inwestycji przedszkole, do którego uczęszcza teraz 120 dzieci, będzie mogło otworzyć dodatkowy oddział. Uruchomiona w 1985 roku placówka mieści się w budynku, który wzniesiono z nienajlepszych materiałów. Z tego powodu miała działać zaledwie 15 lat. Funkcjonuje do dzisiaj. Oprócz projektu budowy nowej siedziby przedszkola, lubelska firma wykona także plan zagospodarowania terenu. Będzie zieleń, place zabaw, oświetlenie zewnętrzne, parkingi. A.J. STUDNIÓWKI Niezwykłe dla młodych ludzi wydarzenie, więcej niż świetna zabawa do białego rana. Towarzystwo przyjaciół, wyszukane kreacje, dobra muzyka, beztroskie pląsanie, szaleństwo na parkiecie. Poczucie dorosłości. Studniówka to jedyny w swoim rodzaju wieczór. Potem proza życia maturzysty - nauka i odliczanie dni do egzaminów prezesa Rady Ministrów #Andrzej Jaworski NAUKA. Pięciu uczniów mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało także stypendia przyznane przez premiera RP za najwyższe wyniki w nauce. Wyróżnienia uzyskali: aaw Mysłowicach tradycją stały się obchody dnia maturzysty poprzedzającestudniówki.zanim więc zabrzmią takty poloneza, Na początek polonez szkoły tętnią zabawą z udziałem przebierańców, organizowane są zbiórkinaszczytnecele.młodzież bawi się i świętuje. Potem studniówkowy bal pełen emocji i atrakcji. Przygotowanie do tego wyjątkowego wieczoru to niemal ceremonia.sztukasamawsobie.młodzież żyje tym przez kilka tygodni. To bardzo gorący czas. Jak się zaprezentować,wcosięubrać,jaki wybrać makijaż i biżuterię, jakieobowiązująwtymsezoniefryzury, co jest na topie? W tym roku dominują suknie długie,wieczorowe.takiekreacje nosisięrzadko,atoprzecieżdzień wyjątkowy, więc trzeba czuć się wyjątkowoiwyjątkowowyglądać. Oczywiścieobowiązkowawizyta ufryzjeraidobrymakijaż.chłop- Dobraz zabawa w otoczeniu przyjaciół cy mają łatwiej, garnitur i coś do niego. Jeśli nie klasyka, to możecośekstrawaganckiego pstrokataposzetkaalbotrampki,które młodzież nosi niemal do wszystkiego. Udaną zabawę zapewnia dobry lokal z dobrą opinią albo znanyhotel.najlepiejwinnymmieście, bo modne stały się w naszym regionie imprezy wyjazdowe. Szkołyprześcigająsięwatrakcjach i pomysłach. Bale prowadzą wodzireje, jest dobra muzyka, sesje zdjęciowe.hitemostatnichlatstały się fontanny z czekolady. Czas studniówek rozpoczęli wtymrokuwmysłowicachmaturzyści ZSP nr 2, którzy świętowali 23styczniawrestauracji Pinocy w Lędzinach. Było wystrzałowo i hucznie, dopisywał humor i na- Zaprojektują przedszkole #inwestycja strój.wtejsamejrestauracjispotka się 30 stycznia na swoim balu młodzieżzzspnr1.tegosamego dniaświętowaćbędzietakżeilo, którewybrałonamiejsceimprezy mysłowicki hotel Trojak. Najpóźniej,bodopiero28lutego, uroczystość ma II LO. Tu wybórpadłnarestaurację MojaPasja w Sosnowcu. Będzie wodzirej,fontannazczekolady,zdjęcia. Koszt od pary sięga kwoty około 300 zł. Studniówkowej imprezy nie zorganizowano natomiast w ZSP nr 3, gdzie jest 24 maturzystów. Dodajmy,żewtymrokudoegzaminów dojrzałości przystąpi w Mysłowicach 357 uczniów, w tym 136 w I LO, 85 w II LO, 53 wzspnr1,59wzspnr2i24wzsp nr 3.

7 #dzieje się 7 POMYSŁ JEST TYM CENNIEJSZY, ŻE MYSŁOWICE ZE SWOJĄ PONAD 600-LETNIĄ HISTORIĄ MAJĄ SIĘ, CZYM POCHWALIĆ Dzieje mysłowickich kamienic - Brama Krakowska, Mysłowicki Zegar Strefowy, wytwórnia likierów, złota gwiazda i korona #weź udział Talenty na starcie #Andrzej Jaworski aapomysłjesttymcenniejszy,że Mysłowice jedno z najstarszych miastgórnegośląska-zeswojąponad 600-letnią historią mają się, czym pochwalić. Wśród licznych zabytkówsąpięknekamienice,które z pieczołowitością odnawia odkilkulatmzgk.alenietylkokamienicebędziemożnapodziwiać. Pierwszy przystanek podróży wprzeszłośćwyznaczonoprzyul. Grunwaldzkiej2,gdzieznajdujesię odrestaurowanaczęściowozabytkowa kamienica. Na jej ścianie umieszczonodwietablice(każdy obiekt szlaku oznaczony będzie specjalnątablicą),informująceohistoriitejczęścimiasta. BRAMA KRAKOWSKA Jedna opowiada o tym, że w miejscu wskazanym specjalną ZEGAR EMIGRANTÓW Mysłowicki Zegar Strefowy jak głosi tablica zbudowany został w świebodzickiej fabryce zegarów Gustawa Beckera około 1876 roku. Do wybuchu I wojny światowej służył emigrantom do odczytywania czasu w ośmiu strefach czasowych: Londynie, Moskwie,Delhi,Tokio,Honolulu, San Francisco, Nowym Jorku i Buenos Aires. Historycznego klimatu Grunwaldzkiej2dopełniazegarelewacyjny. Widocznynanimnapis Myslowitz wykonanotakąsamą czcionką, jaką nosi XIX-wieczny MysłowickiZegarStrefowy. KamienicaprzyRynku16,kolejny przystanek szlaku, mieściła wytwórnię likierów Silberberga, jedną z najstarszych na Śląsku. Wytwórnię otwarto przy Rynku w 1829 roku, po czym w jej miejsce wybudowano kamienicę przystosowanądoprodukcjialkoholi. Firma miała własny samochóddostawczy(opatrzonyreklamowymnapisem),jedenzpierwszych, jaki jeździł ulicami Mysłowic. Dwie tablice zdobią kamienicę przy ul. Matejki 2. Pierwsza informuje, że historia tego budynku sięga 1860 roku. To jedna z najstarszych murowanych kamienic miasta. W tym miejscu znajdowała się siedziba dziedzicznego wójta Mysłowic. Druga tablica poświęcona jest obrazowimatkiboskiejmysłowickiej. Interesująco prezentuje się także kamienica neogotycka przy ul. Mikołowskiej 2, posiadająca dwie ozdobne elewacje z czerwonej cegły. W narożniku strzelistą wieżyczkę krytą blachą zwieńczazłotagwiazda.wewnęce na wysokości pierwszego piętra unikatowe na Śląsku elementy sztuki sakralnej: płaskorzeźba TrójcyŚwiętejorazfiguraMadonny Gotyckiej w złotej koronie. LIKIERY I ZŁOTA KORONA Kilka przystanków liczy tworzony przez MZGK Historyczny Szlak Turystyczny, którego trasa wiedzie między najciekawszymi architektonicznie budynkami miasta. Przedsięwzięcie, oryginalne w swym charakterze, pozwoli mysłowiczanom i turystom lepiej poznać bogate dzieje grodu nad Przemszą. kostkę brukową wbudowaną wjezdnię,drogędomiastaotwieraławśredniowieczubramakrakowska, do której wiodły szlaki od strony grodu pod Wawelem. Przed nią znajdował się most nad potokiem. Potok płynie jak dawniej, tyle, że w podziemnym kanale. Napis na umieszczonej nieopodaldrugiejtablicywskazuje,żeowakamienicabyławlatach 90-tych XIX wieku siedzibą zakładu zegarmistrzowskiego SiegfriedaWeissa.Niebezpowodu sklepową witrynę zdobi więc działająca replika słynnego MysłowickiegoZegaraStrefowego, wystawiona jak oryginał przed stu laty. To dzieło mysłowickiego zegarmistrza Damiana Roncoszka. KONKURS.Sporymiumiejętnościamiartystycznymiisportowymipopisywalisięuczestnicyeliminacjimiejskichkonkursu MysłowiceMająTalent,któreodbyły15styczniabr. wmysłowickimośrodkukultury zudziałemuczniówszkółgimnazjalnychiponadgimnazjalnych. Wcześniejrozegrano,równie emocjonujące,eliminacjedla szkółpodstawowych.doćwierćfinałuimprezyprzeszło,spośród 47indywidualnychigrupowych uczestnikóweliminacji,26najlepszychwykonawcówwybranychprzezjurykonkursu.prezentacjeokazałysiębardzointeresujące.byłśpiew,taniec,gra nainstrumentach,kabaret,pokazysprawnościsportowej. W.K. TURYSTYKA Czas w reprezentacyjnej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 2 odmierza słynny mysłowicki zegar #szkolna ławka Z wiedzą za pan brat EUREKA JUNIOR.Takąnazwęno- Kamienica przy ul. Matejki 2 - jedna z najstarszych w mieście Szlakiem miejskich pereł historii sikonkurs,któryodbyłsięw mysłowickimgimnazjumnr4. Uczniowieszkółpodstawowych mieliokazjędowykazaniasię wiedzązhistorii,matematyki iprzyrody,znajomościązasadortografii,umiejętnościąrozwiązywaniarebusów,atakżesprawnościąfizyczną.z rywalizacji zwycięsko wyszła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1, która wyprzedziła drużyny ze szkół podstawowych nr 11 i 6. A.J.

8 #nauka - praca 08 # praca i edukacja 8 JAK WYNIKA Z BADANIA FIRMY CHIMNEY NA PRÓBIE 500 NAJWIĘKSZYCH POL- SKICH PRZEDSIĘBIORSTW, 190 Z NICH MA WŁASNY KANAŁ NA YOUTUBE #edukacja Tych języków warto się uczyć RAPORT Jeżeli w dzisiejszych czasach chcesz coś osiągnąć, musisz znać język angielski. Jeżeli jednak chcesz zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę i dobre zarobki, nie możesz się do niego ograniczać. W dzisiejszych czasach zagranicznym pracodawcom to już nie wystarczy. Furtką do kariery staje się znajomość języków skandynawskich, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet hebrajskiego. Im rzadszy język, tym lepsze perspektywy na ciekawą pracę i wysokie zarobki. Do tej grupy należą języki azjatyckie, ale też ugrofińskie czy semickie np. perski (farsi) czy arabski. Oto topowe polskie uczelnie RANKING Wśród uczelni najczęściej wybieranych w ubiegłym roku przez kandydatów na studia dzienne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie największą renomą cieszyła się Politechnika Warszawska, na której o jedno miejsce ubiegało się 7,9 osób. Kolejne były politechniki: Gdańska (6,6 kandydata na miejsce), Poznańska (5,9) i Łódzka (5,7). Na piątej pozycji znalazł się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a na szóstej Uniwersytet Warszawski. Na kolejnych : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. FOT. 123RF Nie wierz, że można się nauczyć języka obcego bez pracy. Ci, którzy to obiecują kłamią. Zygmunt Broniarek, dziennikarz #dla studenta Napisz tekst i leć do Brukseli KONKURS Opowiedz, jak rozszerzona Unia Europejska odpowiada na wyzwania przyszłości, używając nie więcej niż tysiąca słów, i weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest kilkudniowy pobyt w Brukseli. Artykuł może być napisany w dowolnym urzędowym języku UE i musi być wysłany jury za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online. Termin nadsyłania prac upływa 27 lutego 2015 r. o godz Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na www. event.iservice-europa.eu Wygraj kolację walentynkową KONKURS Weź udział w badaniu dotyczącym karieryz zwodowej studentów, organizowanym na stronie: Napisz , w którym uzasadnisz, czemu powinieneś wygrać kolację walentynkową, a jeśli będziesz autorem najlepszej wypowiedzi, spełnisz swoje marzenie. Niezależnie od nagrody konkursowej, każdy, kto wypełni ankietę, bierze udział w losowaniu pozostałych nagród: tabletu Samsung Galaxy Tab 4, bonów zakupowych BestChoice Europe wartości 500 i 200 euro do zrealizowania m.in. w: Zalando, Douglas i Media Markt. Termin nadsyłania prac upływa ostatniego dnia stycznia. HIWUM POLSKAPRESSE FOT. 123RF Trwa rekrutacja na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim Studia podyplomowe możesz się jeszcze zapisać! PRACA Studia podyplomowe zdecydowanie podniosą twoją pozycję nie tylko w oczch znajomych, ale i pracodawców. Skorzystaj z okazji i wybierz kierunek dla siebie. #Marek Michalak aa Czasy są takie, że kto chce osiągaćsukcesynapoluzawodowym, musiświadomieplanować i zarządzać swoją karierą. Zbieraćcertyfikatyizdobywaćwiedzę na specjalistycznych kursach zawodowych. Dobrym sposobem, by wkroczyć na ścieżkę wiodącą na kierownicze stanowiska, są studia podyplomowe. Zajęcia mają bardziej formę warsztatów niż wykładów, a więc dają mistrzowskieprzygotowaniedozarządzania firmą lub jej działem. DLA KOGO Zestudiówpodyplomowychskorzystaćmogąosobyztytułemzarówno licencjata, jak i inżyniera czy też magistra. Rekrutacja BIZNES Świetne CV i mocny list motywacyjny to nie jedyne narzędzia pozwalające przekonać do siebie przyszłego pracodawcę. Warto nauczyć się też mowy ciała. #Magda M. Maciejczyk aaantropologalbertmerabian obliczył, że tylko 7 procent treści wkomunikowaniuzinnymiludźmi uzyskujemy ze słów. Lwia część komunikatu, bo aż 55 procent, płyniezmowyciała, dodatkowo 38 procent z tonu głosu. Wiedzą o tym rekruterzy. Dlatego znajomość zasad mowy ciała powinna być dla ciebie ważnym punktemprzygotowańdorozmowy kwalifikacyjnej. Po pierwsze, należy posługiwać się trzema sygnałami: uśmiech, zachowanieprzyjaznego kontaktu wzrokowego i potakującyruchgłowy.kontaktwzrokowy jest oznaką życzliwości, zaufania i doceniania obecności drugiej osoby. Może posłużyć szybkiej budowie swobodnej atmosfery i przyjaznych relacji. Postaraj się kopiować zachowania rekrutera. Jeśli się uśmiecha, pochyla się do przodu, zrób to samo i dodatkowo przytakuj okażesz mu zainteresowanie. Jeżeli chcesz zostać odebrany jako osoba szczera, trzymaj dłonie wpozycji otwartej. Chcesz uchodzić za osobę zmotywowanądodziałania? Siedząc, możesz opierać jedną dłoń na kolanie, sprawiając wrażenie, jakbyś chciał coś chwycić lub wstać z krzesła. Warto wysunąć lekko jedną stopę doprzodu. NA CO UWAŻAĆ Staraj się mówić wyraźnie, minimalnie wolniej niż zwykle, rób Niechceszstracićczasu, musisz dobrzewybrać kierunek iuczelnię #uwaga JAK ROZSZYFROWAĆ REKRUTERA Wtrakcie rozmowy kwalifikacyjnej możesz na bieżąco sprawdzać, jakie wywierasz wrażenie. Kiedy palec wskazujący jest skierowany pionowo do góry, a kciuk podpiera podbródek, słuchacz ma krytyczny stosunek do mówcy lub tematu. Jeżeli zaś osoba, z którą rozmawiasz, zasłania swoje usta w chwili, gdy mówisz, to oznacza, że wydaje jej się, że kłamiesz. Jeżeli na przykład po geście głaskania podbródka nastąpi skrzyżowanie rąk i nóg, można przyjąć, że została podjęta decyzja przeciwna do naszych planów. FOT. 123RF nawiększośćkierunkówodbywa się bez egzaminów wstępnych. Wystarczy wypełnić fiormularz zgłoszeniowy i przesłać na adres uczelni oraz mieć fundusze naczesne. Zastudiapodyplomowe, którezwykletrwająrok, trzeba zapłacić średnio od czterech dokilkunatutysięcyzłotych. Jeśli chcemy znaleźć studia dofinansowane z EFS, warto skorzystać z wyszukiwarki ofert szkoleniowych Inwestycjawkadry,opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. CO WYBRAĆ Do najpopularniejszych kierunków studiowania należą te związanezekonomiąiadministracją, pedagogiką, medycyną. Wybierając kierunek dla siebie, należy wziąć pod uwagę trendy na rynkupracyorazwłasnedoświadczenie i plany zawodowe. Studia podyplomowe opłacają się programistom, konsultantomds. IT, ekonomistom,lekarzom.popodniesieniu kwalifikacji w tych branżach zwykle można liczyć napodwyżkę. Mowa ciała na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli jakich gestów i słów lepiej unikać krótkie przerwy przed wypowiadanymi zdaniami. Kiedygestykulujesz, miejzłączone palce, a dłonie trzymaj poniżej podbródka. Inaczej twoje zachowanie zostanie podświadomiezinterpretowanejako chęć przejęcia władzy. Trzymaj dłonie z daleka od twarzy. Dotykanie czubka nosa lub kącika ust, podobnie jak odwracaniewzroku, możebyćodczytane jako mówienie nieprawdy. CZEGO UNIKAĆ Badanianadsplecionymidłońmi pozwoliływysnućwniosek,żejest togestfrustracjisygnalizujący, iż dana osoba próbuje zapanować nad swoją negatywną postawą. Osoby notorycznie pocierające tyłszyimająskłonnościdopostawy negatywnej lub krytycznej. Natomiastci,którzyzwyklipocierać czoło, są bardziej otwarci i mniej wymagający.

9 #reklama REKLAMA Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. Zaprasza na: Kursy, Szkolenia, Warsztaty dla instruktorów Oferta szkoleniowa: - Kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, C,D,T,E - Kurs instruktora nauki jazdy kat. A,B,C,D,E,T - Coroczne obowiązkowe warsztaty dla instruktorów - Szkolenia okresowe kierowców zawodowych - Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy i osób, - Szkolenie z zakresu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych - HDS, zwyżki - ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) podstawowy, w cysternach - Kurs operatora wózka jezdniowego (widłowego) - Kurs spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie gazowe, spawanie elektrodą otuloną - Kurs operatora koparki kl. III i kl. II - Kurs operatora ładowarki kl. III i kl. II - Kurs operatora koparkoładowarki - Kurs operatora walca kl. III, spycharki kl. III, wielozadaniowego nośnika osprzętów - Kursy operatorów lekkich maszyn budowlanych Mysłowice, ul. Świerczyny 72 Stacja Kontroli Pojazdów tel. 32 / Wynajem Autokarów tel

10 #ogłoszenia 10 Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon (32) przez internet gazeta.naszemiasto.pl nieruchomości mieszkania - sprzedam A Bytków, 35m, balkon, c.o., ocieplony, , A K-ce k/parku Śląskiego, 36m 2, Ip., komfort, A K-ce, Brynów, 50m 2, 3pok, balkon, Xp A K-ce, Hallera, 65m 2, 3pok. IIp., duża kuchnia, balkon, "DOM" A K-ce, Ratuszowa, 30m 2, M2, komfort, c.o. 95tys , "DOM" A Siem-ce k/os. Tuwim, 51m, balkon, c.o., Ip, cisza, zieleń, , A Sosnowiec- Pogoń, 71m 2 +garaż, stan deweloperski, tel mieszkania do wynajęcia A Wynajmę kawalerkę - bez pośredników - Zabrze, Kopernika 850 zł - tel domy - sprzedam A Ustroń Lipowiec, 160m 2, dz. 1000m 2, całoroczny, garaż, domy - kupię Kupię cię Kamienico Firma Śląskie Kamienice S.A kupi kamienicę na terenie Katowic oraz miast ościennych. Jeśli chcesz sprzedać swoją kamienicę przyjdź lub zadzwoń do nas. Katowice ul.słowackiego 12/4 Ip., 32/ lokale użytkowe - sprzedam A Będzin (przy szpitalu)- odstąpię prosperujący bar z cateringiem lokale użytkowe - do wynajęcia A K-ce, 3 Maja, 26m 2, parter, witryna, handlowe podwórko, 700zł, AK-ce, Stawowa, 115m, Ip., 4 pomieszczenia, balkon, 3 tys., DOM ARadzionków, 60m 2, po remoncie, parter, witryny, chodnik, A Zawiercie 92 m2 Ip., , handlowe elektronika, komputery A SKUP I ODBIÓR ZUŻYTEJ ELEKTRO- NIKI: radia, wzmacniacze, kolumny, używana aparatura pomiarowa, mierniki, płytki elektroniczne i komputerowe, części elektroniczne i elektryczne, itp antyki A Antyki K-ce Pl. Wolności 11, A Kupię Meble przedwojenne, szafy, kredensy, sypialnie - gotówka, A Stare gazety zdjęcia listy książki kupię. Tel maszyny urządzenia A Kupimy maszyny do obróbki metalu i drewna. Tel motoryzacja osobowe sprzedam A Absolutnie wszystkie płacimy najwięcej, Auto-Skup dojazd do klienta A Autoskup transport, złomowanie, gotówka, tel.: A AUTOSKUP Złomowanie, osobowe kupię A "Aston" - Autoskup, "Auto-handel": osobowe, dostawcze, całe i rozbite. Cały Śląsk, dojazd gratis, , "Auto-Land" kupuję: osobowe, dostawcze, całe, rozbite, skorodowane. Najlepiej płacę - natychmiast. Chorzów, 32\ , A "Autoskup: osobowe, dostawcze (stan obojętny) Dojazd, gotówka! , Własny transport" A "Autoskup: osobowe, dostawcze (stan obojętny) Dojazd, gotówka! , Własny transport" Absolutnie kupię, Rybnik A Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania, tel Autozłomowanie REKLAMA tel i REKLAMA Zakład Usług Motoryzacyjnych U-MOT U-MOT jest niezależnym zakładem napraw blacharsko-lakierniczych wszystkich marek samochodów. z tym kuponem 15% zniżki na usługi lakiernicze pomoc drogowa od 100 zł na terenie Katowic A Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania, tel A Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł. Stan obojętny. Mogą być uszkodzone, skorodowane i bez opłat. Dojazd do klienta A Skup Matiza, Seicento, Punto, Polo, Corsy, Fiesty, inne, stan obojętny ZŁOMOWANIE samochodów, zabytkowe kupię A Kupię stary samochód lub motocykl, min. 40-letni. Może być niekompletny lub uszkodzony, usługi A "ABM" autogaz montaż serwis opony, mech. 32/ , , REKLAMA PROFESJONALNY SKUP SAMOCHODÓW Łatwy REKLAMA Ruda Ślaska tel. 32/ , tel. 32/ Ruda Ślaska- -Halemba kredyt tel. 32/ bez opłat bez BIK Zabrze bez zgody współmałżonka tel. 32/ , bez zdolności kredytowej kom NOWOŚĆ! kom REKLAMA CHWILÓWKA pierwsza POŻYCZKA ZA DARMO 800 ZŁ POŻYCZASZ ZŁ ODDAJESZ wypłata do 15 min. od ręki w biurze Nasze biura: Katowice, ul. Warszawska 40, tel (naprzeciwko kościoła Mariackiego) Częstochowa, Al. NMP 9, tel Zapraszamy finanse biznes kredyty, pożyczki NOWOŚĆ! Najtańsze konsolidacje, gotówki bez BIK, również na działalność bez ZUS i US. BEZ OPŁAT. Dzwoń - 32/ , " AGART" -CHWILÓWKI!!! Ponad 20 lat na rynku usług finansowych. Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę! Sprawdź! Katowice, ul. Mickiewicza 28/4, Ip. tel. (32) Zabrze, ul. Wolności 294 tel. (32) Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/17, Ip. tel. (32) Tychy, Aleja Piłsudskiego 1 tel. (32) A "Agencja Cash-Pol" Pożyczka do 1500zł. Tel. (32) , REKLAMA "Contact" Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, bez zdolności dla seniora. Pożyczki i Chwilówki, na dowód, bez BIK, wszystkie źródła dochodu, alimenty, MOPS itp. (32) A Ale kredyt! Konsolidacja do 250tys. Chwilówki bez BIK. Tel. (32) Ale szybka gotówka do zł!!! Sprawdź. Tel Ale szybka gotówka, nawet zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A (opłata wg taryfy operatora). Atrakcyjna pożyczka od 200 zł do 25 tys. Tel Atrakcyjna pożyczka, minimum formalności. Tel Atrakcyjne pożyczki do 1000 zł. Dojazd natychmiast A Bez BIK kredyt do 10 tys Bez BIK-u. Kredyty. Chwilówki! Dzwoń, nie zwlekaj! Pewne 100% 32/ , DOJAZD! A Bez zabezpieczeń 250 tys. Zabrze, Zadzwoń 32/ A Błyskawiczne chwilówki dla każdego, w 5 minut! Bytom, Dworcowa 34, tel. 32/ Chorzów, Katowicka 74 tel. 32/ Katowice, Mickiewicza 18 tel Sosnowiec, Modrzejowska 39 tel. 32/ Błyskawiczne chwilówki, kredyty, bez BIK, , DOJAZD do klienta. Nie zwlekaj! Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę. Tel CDF. Pożyczki krótkoterminowe. Tel. 32/ , Chwilówka 700zł natychmiast, bez BIK, Silesia Pożyczki, REKLAMA REKLAMA Biuro reklamy Katowice, ul. Wandy 8a, tel , Znajdź nas na Facebooku Zakład Usług Motoryzacyjnych U-MOT Ewelina Żyła-Baran Katarzyna Skomorowska Anna Kraicer

11 #ogłoszenia 11 A CHWILÓWKA LEPSZA NIŻ DOBRA Bardzo tania oferta. Stałym klientom rozbijamy spłatę na raty. Zapraszamy na kawę i po sprawdzenie naszej oferty. UCZCIWI AGENCI WSPÓŁPRACA Tel. (32) , (32) A Chwilówka natychmiast! Bez zaświadczeń! Dojazd (32) Chwilówki - 100%. Pożyczki. Szybko. Dojazd , A Chwilówki bez BIK Chwilówki oraz zastaw, A Chwilówki, Pożyczki, BEZ BIK, KRD, z komornikiem, dochód min. 1600zł, Górnik, Hutnik, Nauczyciel, Emeryt, Chwilówki- najtaniej , A Conseiller Bankowe kredyty gotówkowe, konoslidacyjne, inwestycyjne. Na oświdczenie do 30 tys. Bez opłat, szybka realizacja. Ubezpieczenia, Do 4000 zł na oświadczenie, szybko i bezpiecznie. Tel Gotówka na dowolny cel, zadzwoń tel A Grupa HELIKON- na raty i nie tylko. K-ce Skargi 8, IIp. pok. 218, tel A HIPOTECZNE24.PL - Pożyczki hipoteczne na spłatę komornika, kredytów bankowych. Przeprowadzamy kompleksową procedurę oddłużania. Tel A Inni zawiedli my pomożemy A Inni zawiedli, my pomożemy! Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe (32) A Konsolidacja do 250 tys. bez zabezpieczeń, tel. (32) A Konsolidacja ze złą historią w BIK, do 200 tys zł, Zabrze, zadzwoń! 32/ Kredyt 100tys rata 648zł Kredyt 50tys rata 549zł A Kredyty gotówkowe konsolidacje pozabankowe chwilówki. Zabrze 32/ Kredyty oddłużeniowe, z zajęciami komorniczymi Kredyty z zajęciami komorniczymi, oddłużeniowe, tel A Kredyty, chwilówki, bez BIK, z zajęciami. Z dojazdem! A KREDYTY, POŻYCZKI, ODDŁUŻENIA, CHWILÓWKI. Masz problem ze spłatą kredytów? Komornik zajął T woje wynagrodzenie? Zadzwoń!!! 32/ , Kancelaria Kredytowa Ul. Mielęckiego 10/501 Katowice. LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń. Tel A Masz potrzeby? potrzebujesz dodatkowej gotówki? Szukasz kredytu z niską ratą? Zadzwoń do nas pomożemy, , (32) A Mikrokasa do 7tys. K-ce A Nowe oferty pożyczek niebankowych, również z komornikiem.tel A Nowe pozabankowe pożyczki chwilówki dla rzetelnych Oddłużenia, kredyty z zajęciami komorniczymi A Oferty pozabankowe K-ce A Pętla kredytowa- pomożemy Ci z niej wyjść, tel. (32) A Pozabankowa pożyczka do 4000zł na 120 rat, zł już od 396zł. K-ce 32/ , Dąbrowa G. 32/ A Pożyczka dla trudnych klientów, tel. (32) A Pożyczka prywatna do 5000zł. K-ce 32/ , Dąbrowa G. 32/ Pożyczki bez BIK udziela Fundusz Pożyczkowy. Pod hipotekę. Bez dochodów, raty dopasowane indywidualnie, najniższe odsetki. Bez przedpłat i prowizji, A Pożyczki pod hipotekę, A Pożyczki pod hipotekę, A Pożyczki pozabankowe, chwilówki, oddłużenia komornicze, bez BIK i KRD, bez opłat wstępnych, z dojazdem (7,69/min) Pożyczki! Chwilówki! Szybko! Bez zaświadczeń o dochodach, tel.: 32\ , , (opłata 33 gr.) EURO-CASH Pożyczki!!ANANAS od zł Zadzwoń!SPRAWDŹ! Szybka decyzja kredyt rata 300 zł, SKOK-i, pozabankowe, tel.: A Szybka Noworoczna Pożyczka od zaraz. Bez zbędnych formalności, pieniądze w 15 minut. Nie zwlekaj - zadzwoń już dziś: Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny - Zadzwoń A Szybki kredyt bez zdolności kredytowej, tel. (32) NOWOŚĆ SKUTECZNIE SPŁACĘ ZAJĘCIA KOMORNICZE, WINDYKACJE ITP. POŻYCZKA HIPOTECZNA NA DOWÓD OSOBISTY, POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI. TEL , ODBIERZ GOTÓWKĘ od ręki, oferta dla WSZYSTKICH!!! tel Katowice, 3 Maja 20/ TANIE CHWILÓWKI!!! DLA NOWYCH KLIENTÓW pierwsza chwilówka całkowicie ZA DARMO Katowice, ul. św. Jana 11/4 Tel KREDYTY nowe oferty! do 300 tys. Konsolidacje, gotówki, CHWILÓWKI, bez BIK szybki czas realizacji. Sprawdź, robimy h trudne kredyty ( , usługi finansowe A Chcesz bezpiecznie inwestować i dużo zyskać? Doradzimy Ci, gdzie możesz najefektywniej ulokować swoje pieniądze. Zadzwoń już teraz! (32) A Nie wiesz, które konto bankowe założyć? Boisz się dodatkowych opłat? Zadzwoń do nas: (32) Nic nie tracisz, a możesz zyskać nawet do 300zł! usługi prawne A POGOTOWIE prawne, dojazd do klienta (od poniedz. do niedzieli włącznie) 30-letnie doświadczenie! Sprawy karne, cywilne, gospodarcze, pracy, rodzinne, spadki, ZUS, spółki (32) , biura rachunkowe A BIURO RACHUNKOWE - Certyfikat MF, pełna obsługa wszystkich podmiotów, 2 m-ce gratis! Tel inne A Nie pozwól, aby ślepy los pozbawił Cię dachu nad głową. Ubezpiecz swoje mieszkanie, nawet za 60zł rocznie i śpij spokojnie! Zadzwoń: (32) nauka kursy/szkolenia Stara matura! Ostatnia szansa! Średnie i gimnazjum w rok! kursy,www.ckefekt.pl, korepetycje A Matematyka Dojazd praca zatrudnię A "QUEENS" -Niepowtarzalnie najlepszy Club w Polsce zatrudni: TANCERKI, MASAŻYSTKI, KELNERKI.Tylko u nas zarobisz dwa razy więcej niż w innych klubach!! (zadzwoń, sprawdź!!) Zakwaterowanie i dojazd gratis. Gliwice woj. śląskie, ul. Ceglarska 35. Tel A Biuro handlowe poszukuje kandydatów na stanowisko konsultanta telefonicznego. Obowiązki: aktualizacja bazy danych, działania telemarketingowe. Oferta również dla rencistów i emerytów.praca w Sosnowcu. Tel A Chcesz dorobić do emerytury lub renty? Lubisz rozmawiać? Chcesz pracować w Chorzowie w biurze 5,5 godziny? Zadzwoń Nie wymagamy doświadczenia, tylko pozytywnego nastawienia-wszystkiego Cię nauczymy. A CV platformy wiertnicze A Diagnostę samochod. S-c A Firma z ogólnopolskim zasięgiem zatrudni osoby na stanowisko: Konsultant Telefoniczny. Zapewniamy gwarantowaną stawkę za godziny pracy, prowizję od sprzedaży, elastyczny grafik. Praca w Sosnowcu (również dla emerytów i rencistów). Tel A Fryzjerkę zatrudnię (30+, 40+) Ruda Śl. Wirek, A Kierowcę C+E (kraj) Tel A Kierowcę kat. C+E kraj i UE zatrudnię, tel Dąbrowa Górnicza Osobę do obsługi pożyczek krótkoterminowych. Kontakt: 32/ , , A Panią (do 45 lat) z Katowic (niepalącą) do gotowania i sprzątania- zatrudnię, tel A Polska Agencja Zatrudnienia (nr licencji 47) zatrudni pracownika produkcyjnego. Zatrudnienie: Gliwice, Strefa Ekonomiczna. Praca tymczasowa. Tel Praca dla opiekunek w Niemczech EUR na rękę! Płacimy ZUS, + transport, ubezpieczenie! Medira Katowice, Mariacka 4, tel. 32/ , A Praca dla Pań (towarzyskie wykluczone) tel A Praca na imprezach masowych- wysokie zarobki (bezpłatne szkolenia) Tel. (32) , A Zatrudnię kobiety do pracy fizycznej z Katowic lub Mysłowic. Emeryci i renciści wykluczeni. Tel A Zatrudnię pracownika fizycznego z prawem jazdy, z Katowic lub Mysłowic. Emeryci i renciści wykluczeni. Tel A Zatrudnię ślusarza renciste lub emeryta z terenu Katowic,sosnowca,chorzowa,siemianowic,mysłowic. tel , , Opiekunki z doświadczeniem Gwarantowane: min.1200 euro, ubezp., zwrot kosztów dojazdu. J. niemiecki kontaktowy SHD szukam pracy A Kierownik r. ziemn., hale, żelbety, biogazownie: inne A Bdb praca dla Pań dyskrecja K-ce tel (towarzyskie wykluczone). zdrowie inne specjalizacje A Alkoholizm, hazard- terapia uzależnień Możesz nie pić, nie grać. opieka A Profesjonalna, domowa opieka dla Twoich bliskich na godziny lub całodobowo. Tel. 32/ , usługi agd rtv foto A Anteny, monitoring montaż budowlano-remontowe A Adaptacje remonty domów, sklepów, drenaże, izolacje, dekarstwo, kafelkowanie, malowanie, hudraulika, elektryka, tel A Awarie c.o.-wod-kan-gaz, A Cykliniarskie, 32\ , A Cykliniarskie, bezpyłowe, 32\ A Cyklinowanie Kasperek Kompleksowe remonty, A Malowanie, panele A Montaż folii okiennych antywłamaniowych, przeciwsłonecznych. Gwarancja producenta 5 lat. Tel A Naprawy w domu i ogrodzie A Przyłacza wod-kan-gaz Wylewki maszyn.-różne rodzaje Solidnie, dogodne terminy instalacyjne A Instalacje c.o.-wod-kan-gaz, porządkowe A Czyszczenie-Karcher, przeprowadzki A Ekipa taniuśko. Tel inne KCK, Katowice, ul. Murckowska 9, usługi pogrzebowe,tel. całodobowo, 32\ , turystyka wycieczki A USTROŃ, -Promocyjne Wczasy Rehabilitacyjne od 580 zł/os, 7 dni, posiłki, 20 zabiegów. Tel , 33/ A Wisła- Romantyczny Walentynkowy Kulig z Biesiadą godz.18 lub 19. Koszt 70 zł/os. Tel , 33/ apartamenty A Grecja wczasy, wysoki standard od 95zł/ doba/os. Chorwacja hotele, apartamenty od 1.050zł /os./7 dni. Włochy największy kompleks w Riwierze Adriatyckiej od 890zł/os. z transportem i wyżyw. 33/ , 33/ , po 17-tej hotele A USTROŃ, -Tanie Sanatorium - Program Intensywny, Zdrowy Kręgosłup,Ziołowy Ojca. G.Sroki , 33/ A Wisła D.W. "Storczyk" Wielkanoc od 400 zł/os., wczasy od 75zł/os./doba, kolonie letnie od 50 zł/os./doba. Wczasy dla emerytów od pon. do pt. 280 zł/os. Organizujemy wesela, bankiety, impr. okol. 33/ , 33/ , po 17-tej A WISŁA, DW LIMBA - wczasy, obozy, zimowiska, pokoje z łazienkami i TV, blisko centrum, 33/ pensjonaty A CISIEC, nocleg+obiad 40 zł, studia z anesami kuch., sala kominkowa, 33\ , A JELEŚNIA, super na sanki, narty, spacery. Blisko wyciągi/pilsko, spa, aguapark, Słowacja. Polsko-holend. villa: komf. pokoje /tv sat, łaz., łoża małż., wi-fi, wyżyw./ Zapraszamy na ferie 7 dni w cenie 6!, villamartin.pl, , 33\ A Krynica Morska Pensjonat A PIENINY-KACWIN, FERIE.PROMOCJA 7 dni z wyż. 390 zł; dziwisz.pl , 18/ A WISŁA, -Kuligi zimowe (Ferie,Weekendy,Dni Robocze) dla grup oraz klientów indywidualnych ,33/ pokoje gościnne Dom Wczasowy Przodownik Ustroń. Pobyt 7-dniowy 665 zł. Dla emerytów rabat 15 %. W cenie nocleg i pełne wyżywienie. Tel A Gdańsk -pokoje tel A USTROŃ, "Agat". pl, 33/ , , pokoje z łazienkami. Narty, dancingi, zabiegi. A USTROŃ, pokoje gościnne "PERŁA". Noclegi, wyżywienie, parking, TV-SAT. Wczasy, weekendy, ferie. W pobliżu wyciągi narciarskie, ścieżki spacerowe, baseny. Ul. Lecznicza 15, wczasywpolsce.pl 33/ A WISŁA, centrum, pokoje z łazienkami od 25 zł/os, domki letniskowe A USTROŃ, ciepły domek na ferie. 4-osobowy, parking, 33\ , zwierzęta rośliny ogrody zwierzęta A Rottweilery sprzedam. matrymonialne A "ROMEO" Biuro Matr. Tanio A B. Serenada, serenada.pl różne A "ANIA" rzutniki z bajeczkami, kolejki PIKO, żołnierzyki PRL kupię A Kupię komp. Amiga, Atari, Commodore, Pegasus, Nintendo itp A Kupię monety, banknoty, starocie, znaczki, medale, zegarki: A Kupię-lampa lecznicza BIOPTRON, ZEPTER lub MEDICOLUX, naczynia ZEPTER. Tel A Skup książek, płyt muzycznych, Dojazd. Gotówka. Tel A THERMOMIX lub KOHERSEN, MYCOOK, - robot kuchenny kupię, towarzyskiezatrudnię A Niemcy, Drezno, Sauna Rzymska - szukamy miłych hostess, dobre zarobki, nocleg, zwrot kosztów podróży. Tel ; #dzieje się Tutaj się dzieje ;) bo to jest ADRES REDAKCJI Biurowiec Media Centrum Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A tel , faks ODDZIAŁ PRASA ŚLĄSKA Prezes Zenon Nowak, Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A REDAKTOR NACZELNY Maciej Gładysiewicz z-ca Aleksandra Glegoła ZESPÓŁ REDAGUJĄCY Elżbieta Kazibut, Agata Markowicz, Agnieszka Pach PROJEKT GRAFICZNY/DYR. ART. Tomasz Bocheński BIURO REKLAMY tel , faks BIURO OGŁOSZEŃ Katowice, ul. Pocztowa 16 tel , faks WYDAWCA Polskapresse Sp. z o.o Warszawa, ul. Domaniewska 45, tel DRUK Polskapresse Sp. z o.o. O/Poligrafia; Warszawa,ul. Domaniewska 45 Drukarnia: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A DYSTRYBUCJA D. Sośnierz tel Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

12 #aktywnie SPOŚRÓD ZAPROPONOWANYCH PRZEZ NAS IMPREZ SPORTOWYCH KAŻDY ZNAJDZIE COŚ INTERESUJĄCE DLA SIEBIE BARTŁOMIEJ GRUCHLIK/DYREKTOR MOSIR W MYSŁOWICACH # aktywnie Ciężki był dla mnie pierwszy rok, bo mieliśmy ograniczony budżet Tomasz Sikora, biathlonista FOT. ARKADIUSZ GOLA Memoriał Jerzego Chromika, Cross Mysłowicki, Turniej Silesia Cup, mistrzostwa w judo, siatkówce plażowej i piłce nożnej Bogaty kalendarz tegorocznych imprez sportowych #pływanie ki.12lutegodobędąsięeliminacje dlaszkółpodstawowych,natomiast13lutegowystartująuczniowieszkółgimnazjalnych.finały zaplanowanonasobotę,14lutego. Narciarzesprawdząswoją kondycję4lutegonastokach wwiślecieńkowieoraz10lutego naczantoriiwustroniu.wyjazdy tebędądobrąokazjądoprzygotowaniaformynamistrzostwa Mysłowicwnarciarstwiealpejskim,którerozegranezostaną wniedzielę,15lutego,wwiśle Soszowie. A.J. Zciupagą na pływalni strzyńśląska.wśródchłopcównaj- lepiejwypadłbartłomiejwitkow- ski,któryrównieżwywalczyłzłoty medal. TrzeciemiejscezająłFilip Kocima.Zanajlepszychzawodnikówmistrzostwuznanowswoich kategoriach wiekowych Alicję Gowarzewską,AlicjęLewandowskąiBartłomiejaWitkowskiego. ZAWODYWBIELSKU-BIAŁEJ-EmocjonującyprzebiegmiałyzorganizowaneporaztrzeciwBielsku- BiałejpływackiezawodyoCiupagęOndraszka,wktórychwystartowało288zawodnikówz15 klubów.mysłowicereprezentowało18zawodnikówmosir-u KlubuOlimpijczyka. Spośródnichczołowelokatyzajęli:LauraHoffmann,Alan Budych,TymoteuszPietucha, KamilSoleckiiMichałPolak.Zawodyrozegranowtrzechkonkurencjach:wstylumotylkowym, grzbietowymidowolnym.w.k. #bądź aktywny Atrakcje zimowych ferii WIELEEMOCJIdostarczązapewneimprezysportowe,któreprzygotowałnategoroczneferiezimowemysłowickiMOSiR. Wpierwszychdwóchtygodniach lutegobr.odbędąsięwmieście m.in.haloweturniejepiłkinożnej isiatkówki,natomiastwgórach mistrzostwamysłowicwnarciarstwiealpejskim.cyklimprezzainauguruje3lutegowyjazd doaquaparkuwrudzieśląskiej.5 lutegowhaliprzyul.bończykarozegranyzostanieturniejpiłkinożnej,wktórymwystartująuczniowieszkółpodstawowych.następnegodniarywalizowaćbędzie wtychsamychrozgrywkachmłodzieżgimnazjalna. Przeztrzydni potrwarodzinnyturniejsiatków- #piłka ręczna Obrotowi w akcji TURNIEJE SZCZYPIORNIAKA 13 i14styczniabr.whaliwidowiskowo-sportowejmosir-u wmysłowicachrozegranezostały turniejewpiłceręcznejszkółponadgimnazjalnych.topierwsze zawodyzespołowezorganizowanewtymrokuprzezmysłowicki MOSiR. Opalmępierwszeństwarywalizowaływśróddziewczątdrużyny trzechszkół:ilo,iiloizspnr3. Najlepiejzaprezentowałysię szczypiornistkiiilo,którewygrałyobaswojemeczeiobroniły tytułmistrzowskiwywalczony przedrokiem.drugiemiejscezajęłaekipazilo,trzeciezzspnr3. Emocjiniezabrakłowturnieju chłopców.wfinaledrużynailo pokonałazspnr2,zdobywając ponowniemistrzostwomysłowic. Wmeczuotrzeciemiejscelepsi okazalisięszczypiorniściziilo, którzypokonalireprezentację SZPnr1.Naprzełomiemarca ikwietniabr.zwycięskiedrużyny wystartująwzawodachrejonowych.ichrywalembędązespoły licealistówzkatowic.stawkąjest półfinałwojewódzkiejletniej Licealiady2015.A.J. SPORT Sporo będzie się działo w tym roku w mysłowickim sporcie. Podobnie jak w latach ubiegłych, kalendarz wypełniły liczne, atrakcyjnie zapowiadające się imprezy i turnieje. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. #Andrzej Jaworski JUDO #W.K. aa Pięćmedali,wtymczteryzłote,oraztrzytytułynajlepszychzawodnikówimprezyzdobylimłodzi mysłowiccyjudocyuczestniczący wmistrzostwachśląskamłodzików, juniorówmłodszychijuniorów, którerozegrano10i11styczniabr. wbytomiu. Omedalewalczyły trzy zawodniczki: Alicja Gowarzewska,AlicjaLewandowskaiDominikaNowicka. Spisały siędoskonale.wygrywającwszystkieswojewalki,zdobyłypierwsze miejsca i tym samym tytuły mi- aa Nowością tegorocznego sezonu jest lodowisko, które powstanie w lutym w Parku Słupna. Będzie to z pewnością jedna z największych atrakcji ferii zimowych w mieście. Po dłuższej przerwie powracają mistrzostwa Mysłowic w narciarstwie alpejskim, które odbędą się 15 lutego w Wiśle Soszowie. Pierwszą dużą tegoroczną imprezą będzie Puchar Polski oraz Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Jujitsu, który zaplanowano na 31 stycznia. 28 lutego odbędzie się z kolei Cross Mysłowicki w biegach przełajowych. Od kwietnia do czerwca Wywalczyli medale rozegrana zostanie impreza pod nazwą Deichmann Minimistrzostwa Europy w piłce nożnej. Podobnie jak w roku ubiegłym, największym wydarzeniem dla biegaczy będzie Memoriał Jerzego Chromika - mysłowiczanina, wybitnego lekkoatlety, olimpijczyka, rekordzisty świata, mistrza Europy, członka legendarnego Wunderteamu. Rozgrywany w październiku bieg cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Miesiące wakacyjne przyniosąotwartemistrzostwamysłowic wpiłcenożnejplażowej. Odbędą się też otwarte mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej, międzynarodowe mistrzostwa Mysłowic w judo, a także MiniolimpiadaPrzedszkolaków. Koniec roku wypełnią dwie imprezy w piłce siatkowej: MemoriałStanisławaPadlewskiegooraz VI Turniej Silesia Cup. MOSiR zaprasza także naimprezy kulturalne. W hali przy ul. Bończyka odbędą się kabaretony oraz turniej rock n rolla.

aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa REKLAMA 006399445 REKLAMA 006399455 E K U M E N I C Z N Y K O N C E R T R O D Z I N N Y 26 maja 2016 WYSTĄPIĄ: for KING&COUNTRY Australia, 2 nagrody Grammy niemagotu God

Bardziej szczegółowo

aa aa

aa aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet www.ogloszenia.gratka.pl NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - SPRZEDAM 007062665

Bardziej szczegółowo

REKLAMA W A REKLAMA W A

REKLAMA W A REKLAMA W A W015068889D aa aa W015067328A W015073823A aa aa aa W015070306A aa W015052246B W015068387D W015072986A Finanse Biznes kredyty, pożyczki A KREDYTY gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, chwilówki. 600-155-895

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RZECZOZNAWCA FAKTORING SAMOCHÓD BIURO RACHUNKOWE INWESTYCJE DOTACJE Z UE UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI LEASING KREDYT

Bardziej szczegółowo

a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet gazeta.naszemiasto.pl nieruchomości mieszkania - sprzedam A Turcja ALANYA

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

aa aa

aa aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet www.ogloszenia.gratka.pl NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - SPRZEDAM K-CE Centrum,

Bardziej szczegółowo

a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40

a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40 a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40 aa REKLAMA 005784843 aa aa REKLAMA 005773008 Materiał sfi nansowany przez KKW Zjednoczona Lewica+SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Głosuj

Bardziej szczegółowo

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku?

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku? Pytania Odpowiedzi Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet W trakcie praktyk zajmiemy się pełnym wdrożeniem pracownika do firmy. Poznacie firmę, nauczycie się wykonywać analizę

Bardziej szczegółowo

ĹOĀ B;F?;@? MO=E:D?;@ IJH$

ĹOĀ B;F?;@? MO=E:D?;@ IJH$ REKLAMA 006129206 aa aa aa aa REKLAMA 006129363 aa aa aa aa aa aa aa aa REKLAMA 006129402 REKLAMA 006129418 Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet gazeta.naszemiasto.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

m dwipoc c_[ťy_[ D7IP;C?7IJE &) e dwip[ i[hyw ĹoY_[ X[p c_ eťy_ `[ij

m dwipoc c_[ťy_[ D7IP;C?7IJE &) e dwip[ i[hyw ĹoY_[ X[p c_ eťy_ `[ij a aa aa aa Pani Małgorzacie Mańce-Szulik Prezydentowi Miasta Zabrze 006910208 aa wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabrzu aa aa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

Rok budowy: Okna. Instalacje. Balkon. Liczba balkonow 1. Garaż. Plac zabaw. Gaz. Woda. Dojazd. Ogrzewanie. Odleglość od komunikacji

Rok budowy: Okna. Instalacje. Balkon. Liczba balkonow 1. Garaż. Plac zabaw. Gaz. Woda. Dojazd. Ogrzewanie. Odleglość od komunikacji MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ Olsztyn, Nagórki, Barcza 5 000 ZŁ 43.56 M Cena za m: 5165.9 zł/m Liczba pokoi: Piętro: parter/6 Rok budowy: 005 Numer oferty: CDF-MS-180 Link do nieruchomości http://grupacdf.pl/nieruchomosci/detale/141497

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku najmu mieszkao i pokoi sierpieo 2012

Raport z rynku najmu mieszkao i pokoi sierpieo 2012 Raport z rynku najmu mieszkao i pokoi sierpieo 2012 Kooczące się powoli lato i zbliżający się początek roku akademickiego to tradycyjnie czas wzmożonego popytu na rynku najmu mieszkao. Tysiące klientów

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości Damian Kleczewski Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ I Najważniejszy jest cel ROZDZIAŁ II Dlaczego inwestować w mieszkania? Dlaczego inwestowanie w mieszkania się opłaca?

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC Klub Radnych MYSŁOWIC WYKAZ WNIOSKÓW RAD DZIELNIC, RADNYCH, MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK B 9 Mysłowice, 11 września 2015 r. Lp. Wnioskodawca Treść wniosku Ujęto / nie ujęto w projekcie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

aa aa

aa aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet www.ogloszenia.gratka.pl NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - SPRZEDAM CHORZÓW,

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka

MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Osobisty Plan Finansowy

Osobisty Plan Finansowy Osobisty Plan Finansowy Kapitał Bezpieczeństwo Serwis Sp. z o.o. www.kbs.pl Firma powstała w maju 1994 roku w Sztumie, gdzie mieści się siedziba główna. Działamy na terenie całego kraju jako Niezależni

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

osiedle Twój pomysl na przyszlosc... gmina Ożarów Mazowiecki ...i jesteśmy w domu

osiedle Twój pomysl na przyszlosc... gmina Ożarów Mazowiecki ...i jesteśmy w domu osiedle gmina Ożarów Mazowiecki...i jesteśmy w domu osiedle Słoneczny Park gmina Ożarów Mazowiecki ul. Żyzna opis osiedla Zamieszkaj w osiedlu Słoneczny Park, realizowanym przez J.W. Construction Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A

A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A Mokotów od zawsze kojarzony z dobrym adresem jest jedną z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych lokalizacji. Apartamenty Sielecka to wyjątkowe połączenie unikalnej,

Bardziej szczegółowo

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44 Wynajem powierzchni biurowych w przy Chorzów, dnia 17 listopada 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Pragnę zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> malito.pl - Ogłoszenia darmowe Ogłoszenia - Sprzedam na tablicy malito.pl Ogłoszenia darmowe w kategoriach Motoryzacja, Nieruchomości czy Elektronika. Sprzedawaj lokalnie z tablicą ogłoszeń malito.pl nie,dla,(1),

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015. Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2015 r.

CENNIK 2015. Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. CENNIK 2015 Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. MODUŁY 288 mm 246,4 mm 204,8 mm 163,2 mm 121,6 mm 80 mm 38,4 mm 1 2 3 4 5 6 7 371,2 mm 249 mm 9 rozkładówka pól strony junior page 371,2 mm 185 mm 227

Bardziej szczegółowo

ZAMIAST KOCA I SERIALU PROPONUJEMY JESIEŃ DLA AKTYWNYCH. w Zakopanym

ZAMIAST KOCA I SERIALU PROPONUJEMY JESIEŃ DLA AKTYWNYCH. w Zakopanym Jesień dla aktywnych Nordic walking i wieczorek integracyjny w cenie Kraj: Polska Miejscowość: Zakopane Transport: Dojazd własny Data ważności: 2016-12-11 Nr katalogowy: Wczasy/2016 Terminy i cena 2016.12.11-2016.12.16

Bardziej szczegółowo

aa

aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a a a a a aa aa Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - KUPIĘ KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym, 737 938 416. MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA KATOWICE-

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Symbol oferty: 749/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE 1 Centrum Szkolenia i Dokształcania Osób oraz Kierowców 47 400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

nagrodzone laurami Umiejętności i kompetencje 29.01.2015 Tanecznym krokiem ku maturze... Placprzystadionie będzietętnić życiem Górnicy

nagrodzone laurami Umiejętności i kompetencje 29.01.2015 Tanecznym krokiem ku maturze... Placprzystadionie będzietętnić życiem Górnicy HALLO Czwartek // // nr 17 facebook.com/naszemiasto.pl // twitter/naszemiasto.pl // gazeta bezpłatna 29.01.2015 Gigantyczny Górnicy projektnaostatniej z Makoszów mogą prostej odetchnąć STR. 4 STR. 3 #aktywnie

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów?

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Skompletuj teczkę, która trafi do Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, budynek A13) z następującymi

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Krakus powstało w 1989 roku, W 2006 roku powstała marka BT Krakus AquaSki Travel, stworzona dla klientów indywidualnych

Biuro Turystyczne Krakus powstało w 1989 roku, W 2006 roku powstała marka BT Krakus AquaSki Travel, stworzona dla klientów indywidualnych Biuro Turystyczne Krakus powstało w 1989 roku, W 2006 roku powstała marka BT Krakus AquaSki Travel, stworzona dla klientów indywidualnych wyjeżdżających z biurem do Czech, Austrii, Włoch oraz na Słowację

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Symbol oferty: 754/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Z Podlaskiego głosować można na: 1. Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

Z Podlaskiego głosować można na: 1. Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Głosowanie trwa do 14. września. Najlepiej oceniona inwestycja otrzyma specjalną nagrodę od czytelników Portalusamorzadowego.pl. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka tu zycie ma smak... tu zycie ma smak... Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka KROWODRZA dawno temu przedmieścia, dziś MODNA DZIELNICA. Niegdyś Krowodrza składała się z głównie z folwarków, łąk i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R.

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R. INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM - 2015 R. www.pkpsa.pl PKP S.A. 2016 r. NAJWAŻNIEJESZE DZIAŁANIA PKP S.A. W 2015 R. 2 7 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DWORCOWYCH W LATACH 2012-15 ZA PONAD 67 MLN ZŁ ZMODERNIZOWANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo