Edward Lasok, prezydent Mysłowic: Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać. Jedyny taki magiczny wieczór

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30.01.2015. Edward Lasok, prezydent Mysłowic: Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać. Jedyny taki magiczny wieczór"

Transkrypt

1 HALLO MYSŁOWICE Piątek // // facebook.com/naszemiasto.pl // twitter/naszemiasto.pl // gazeta bezpłatna #dzieje się #rozmowa Edward Lasok, prezydent Mysłowic: Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać SZLAKIEM MIEJSKICH PEREŁ HISTORII STR. 7 STR. 3 #dzieje się #w naszym mieście FOT. MARCIN GIERLACH Mysłowicka spółka uratuje kopalnie? STR. 4 #w naszym mieście #bądź aktywny Wesoła Fala znów będzie na fali Atrakcje zimowych ferii STR. 4 STR. 12 STR. 6 Jak przywrócić do życia poprzemysłowe tereny? STR. 5 Jedyny taki magiczny wieczór #w naszym mieście

2 2 #hallo mysłowice 02 DLA MIESZKAŃCÓW MYSŁOWIC, GÓRNICZEGO WCIĄŻ MIASTA, NAJISTOTNIEJSZE JEST PYTANIE O PRZYSZŁOŚĆ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO, KTÓRY PRZĘDZIE WYJĄTKOWO CIENKO #hallo mysłowice #byliśmy tam Donatan, producent muzyczny #edukacja Zmodernizowali Wybickiego Zielona szkoła nad morzem #dzielnice MORGI.WdzielnicyMorgizakoń- czonyzostałgruntownyremont ul.wybickiegonaodcinku odrondaprzyskrzyżowaniu ObrzeżnejZachodniejiPukowca doul.ofiarwrześnia.skanska wykonałatamnowąnawierzchnięjezdni,chodnikiorazzjazdy doposesji.wcześniejul. Wybickiegozajęlisięspecjaliści zmiejskiegoprzedsiębiorstwa WodociągówiKanalizacji,którzy wymienili470mzniszczonego stalowegowodociąguoraz40m uszkodzonejkanalizacjisanitarnej.kosztcałejinwestycjisięgnął kwotyblisko632tys.zł. ZDROWIE. Mysłowickiratusz przeznaczyłnaubiegłoroczną Zielonąszkolę ponad15tys.zł uzyskanychześrodkówwojewódzkiegofunduszuochrony ŚrodowiskaiGospodarkiWodnej wkatowicach. Zprofilaktykizdrowotnej,botaki byłcharakterzajęć,skorzystało dziękitemuw2014roku49uczniówdwóchszkółpodstawowych. Zielonąszkołę zorganizowanownadmorskichkurortach wmrzeżynieijastrzębiej Górze. MODERNIZACJE. Na trwające w II połowie ubiegłego roku tzw. średnie remonty ulic władze miasta wydały około 3,8 mln zł. Najwięcej, bo blisko 2 mln zł, przeznaczono na wymianę nawierzchni jezdni (jako jednego przedsięwzięcia) na ul. Katowickiej, Oświęcimskiej, Brzezińskiej i Ziętka. Znaczące prace drogowe wykonane zostały także na wielu innych ulicach m. in. Laryskiej, Długiej, 3 Maja, Orła Białego, PCK i Nowochrzanowskiej. Obrzeżna Zachodnia otrzymała na całej długości nowe oznakowanie pionowe. Zmodernizowano również skrzyżowania ul. Chopina z Janowską oraz Mikołowskiej i Moniuszki. #więcej tlenu #Samorządy, głupcze ANDRZEJ JAWORSKI padakurzpobitwie opolskiegórnictwo. Zwycięstwoodtrąbiłytriumfalnieobie stronysporu:rząd izwiązkizawodowe.terazmabyć pięknie:słabekopalniepoddane odchudzającymzabiegomnaprawczymbędąmogłyprzetrwać czasjakiś,silnezbudujątwór podrobocząnazwąnowakompaniawęglowa,byterazjużbez stratfedrowaćwęgiel. Akurat. Znowelizowanąustawąwęglową(przyjętojąpospiesznie wnocy,jakbywrógstaługranic) rządzyskałsposóbnawpompowaniemiliardówzłotychwrestrukturyzacjęgórnictwa.ijeśli będziechoćtrochękonsekwentny,cośzaczniesiędziaćwnieren- O townychkopalniach.wpozostałychprzyżyciu,życietoczyćsiębędziewstarymwydaniu:rządbędziemiałspokój,botoprzecież czaswyborczy,związkistansamouwielbieniaiswoje geszefty,zarządyspółeklukratywneposady. Restrukturyzacjazjesamasiebie. Naplacubojupozostajątymczasemosamotnioneśląskiesamorządy.Niezaproszonoichdokatowickichnegocjacji.Bo,poco?By powiedziałytrochęprawdy? Aprzecieżtonaichbarkispadną wszystkieskutkizmianwgórnictwie,bezwzględunato,czybędzietolikwidacjakopalni,czyredukcjazatrudnienia.dlamieszkańcówmysłowic,górniczego wciążmiasta,najistotniejszejest zatempytanieoprzyszłośćholdingu,któryprzędziewyjątkowo cienko.taspółkanadaltufedruje, nadalteżzarządzaterenami pozamkniętejkopalnimysłowice, wktóretrzebatchnąćnowegoducha.bezpieniędzyniczegojednak niezrobi.pogrążającsiebie,pogrążymiasto. Więc? #miasto Pomagają wielodzietnym rodzinom PROGRAM -Do gminnego pro- gramu Rodzina 3+, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych, dołączyły dwie firmy: myjnia samochodowa Carfresh Systema z Mysłowic oraz katowicka spółka Szkolenia i Ubezpieczenia Efekt. Pierwsza oferuje 10-procentowe rabaty na ręczne mycie samochodów osobowych, druga 30procentowe zniżki na kursy i szkolenia. Takie uprawnienia gwarantuje Karta Dużej Rodziny, którą po złożeniu stosownego wniosku w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - wydaje Urząd Miasta. Karta umożliwia także skorzystanie z oferty mysłowickich instytucji. Orszak Trzech Króli na mysłowickim rynku Średnie remonty, lepsza jazda znaczyłomiastonamodernizację RowuKosztowskiego.PracownicyZakładuInstalacyjno-InżynieryjnegozChełmkaodnowiliblisko600metrówrowubiegnącegowdzielnicachKosztowyiKrasowywpobliżuulicyZielnioka, PCKiGagarina.Praceobejmowałym.in.odmulenieiukształtowaniedna,budowęskarpyziemnej,usunięciezbędnychdrzew ikrzewów.oczyszczonezostały takżeprzepustypodtoramikolejowymiiul.gagarina.zmodernizowanyrów,coważne,będzieodbierałwodydeszczoweznowej kanalizacjiprzyul.pck. WYBORY. 8lutegobr.,wzwiązku zwygaśnięciemmandatusenator ElżbietyBieńkowskiej(mieszkankiMysłowic)wybranejnakomisarzaKomisjiEuropejskiejds. rynkuwewnętrznegoiusług, przemysłu,przedsiębiorczości orazmałychiśrednichprzedsiębiorstw,odbędąsięwyboryuzupełniającedosenatuwokręgunr 75.Dournpójdąmieszkańcy Mysłowic,Tychóworazpowiatu bieruńsko-lędzińskiego.omiejscewwyższejizbieparlamentu powalczytrzechkandydatów: DariuszDyrda,MichałGramatykazPlatformyObywatelskiej(jegokandydaturęwspieraE.Bieńkowska,EdwardLasok,prezydentMysłowiciAndrzejDziuba, prezydenttychów)orazczesław RyszkazPrawaiSprawiedliwości.Tokolejnewyboryuzupełniającewwoj.śląskim,wcześniejsenatorawybieralimieszkańcy Rybnika. #inwestycje Rów Kosztowski po remoncie KOSZTOWY. Ponad330tys.złprze- Kto po senator Elżbiecie Bieńkowskiej? FOT. SYLWIA DABROWA Mam turbo chęć na robienie muzyki, więc działam #przy urnie #wydarzenie II. zastępca prezydenta NOMINACJE 5 stycznia br. Ber- nard Pastuszka, radny Mysłowic, objął funkcję II zastępcy prezydenta miasta. Nowo powołany wiceprezydent zarządzać będzie pracą Wydziału Architektury i Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Katastru, Gospodarki Nieruchomościami. Bernard Pastuszka ma 51 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Karierę zawodową rozpoczynał w roku od pracy na dole w kopalni Wesoła. Ma doświadczenie w kierowaniu firmą usługową. Funkcję I zastępcy prezydenta pełni, jak w poprzedniej kadencji władz miasta, Grzegorz Brzoska.

3 #w naszym mieście 3 KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, KTO AKTUALNIE JEST U WŁADZY, POWINNY BYĆ RZECZĄ NIENARUSZALNĄ EDWARD LASOK, PREZYDENT MYSŁOWIC Najważniejszą sprawą jest realizacja budżetu # Tekst Andrzej Jaworski FOT. MARCIN GIERLACH Jak zaczął się ten rok? -Dobrze.Najważniejsząsprawąbyłouchwaleniebudżetu. Iuchwaliliśmygojeszczewgrudniuzeszłegoroku. Jak przed rokiem opiera się na kwocie 290 mln zł. -Tobudżetambitny.Alepamiętajmy,żezawszejestonsprawąpłynną.Życiedyktujewarunkiitrudnoprzewidzieć,jakbędziewyglądałarealizacjaprzyjętychzałożeń.Jeślizadziałają różnenegatywnezjawiskagospodarcze,którenasilająsię ostatnioidotykająmocnonaszegoregionu,tobędąonemiały niesamowiciedużywpływnato, jakibudżetdefactobędziemyrealizować. Powiedzmy wprost - chodzi o katastrofalny stan górnictwa. -Zbranżąwęglowąjesteśmy związaninadobreinazłe.jakjest dobrze,wpływydobudżetusą normalne,jakpojawiająsięwahnięcia,rodząsiętrudnościiwpływymogąbyćzachwianie,niedaj Bóg,nieosiągalne. To najtrudniejsza sprawa wtym roku? -Bezwątpienia. Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego sygnalizuje, że w kwietniu holding może stracić płynność finansową. Zrobi się dramat podobny dotego, jak w Kompanii Węglowej. - Jeżeli prezes holdingu mówi, że ma na wypłaty do końca marca, to może być bardzo różnie. Najpierw zapłaci ludziom, później będzie regulował podatki. Trudna sytuacja może pojawić się w firmach okołogórniczych. Jeżeli to wszystko zachwieje się bardzo mocno, runie lawina. I miasto straci podatek od górnictwa. -Nietylkoodgórnictwa.Jeśli holdinguniestaćbędzienaregulowaniezobowiązańiniezapłaci podatku,tofirmy,któreznim współpracują,wtymtakże przedsiębiorstwazmysłowic,też niezapłacąpodatku,boniebędą miałyzczego. Wpływy od górnictwa sięgają rocznie około 6 mln zł. Tyle wyniesie strata? Mysłowice, wraz z Sosnowcem i Jaworznem, zamierzają zagospodarować poprzemysłowe tereny. Sytuacja w górnictwie może jednak zachwiać budżetem gminy i zniweczyć te plany. FOT. MARCIN GIERLACH Edward Lasok, prezydent Mysłowic Mieszkańcy oczekują rozwoju, chcą lepiej żyć i mieszkać #rozmowa -Takwotamożebyćpodwójna.Dotegodojśćmożeredukcja zatrudnienia,cozrodzikolejne problemy.dlamnie,naszych radnych,ludzidziałających narzeczmiastaliczysięjedno żebywmaksymalnymstopniu zrealizowałsiębudżet,bowtedy wykonamyzadania,jakiesobie nakreśliliśmy.pamiętajmyteż, żezaczynasięgraośrodkiunijne iprzedsięwzięcia,któresąztym związane.trzebazabezpieczyć własneśrodki,żebysięgać pofunduszezewnętrzne.każde wahnięciewbudżeciepowoduje, żezaczynasięproblemiztąsprawą. Ostanie wydarzenia w KW pokazują, że dla państwa samorządy właściwie się nie liczą. Nie zaproszono ich do stołu negocjacyjnego. -Gdybyprezydencimiastnie poszlinarozmowybezzaproszenia,niktniewspomniałbyosa- morządzie.widać,najakiejzasadziepostrzeganyjestsamorząd. Jaktrzebapomóc,tojestonpotrzebny,jaktrzebarozmawiać togoniema. Tym bardziej, że wszystkie skutki zmian spadną na gminy. -Dokładnietak.Trudnasytuacjagospodarczanajbardziejdotykaprzedsiębiorcówiwłaśnie samorząd. Wobec tego gmina nie będzie miała partnera do rozmowy na temat przebudowy terenów po zamkniętej kopalni Mysłowice. -TerenynależądoSkarbu Państwa,sąmocnozniszczone. Wymagajązagospodarowania, coleżyzarównowinteresiepaństwa,jakisamorządu. Zrestrukturyzowaniegórnictwa powinnowięcpolegaćtakże naopracowaniuplanuwspółdziałaniapomiędzyskarbem Państwaigminą.Nieczarujmy się,wszystkiegoniedasięzrobić tylkoiwyłącznieśrodkamiunijnymi. Niejasne stanowisko rządu stawia pod znakiem zapytania projekt zmian proponowany przez trzy miasta. To podkładanie nogi samorządom. -Realizujemyprzyjętezadania.Niedawnozrobionezostały m.in.badaniazdegradowanych ekologiczniegruntów.jesteśmy gotowidorozmów. Rząd mówi otworzeniu specjalnych stref ekonomicznych w miejsce zamykanych kopalń. O Mysłowicach nic nie słychać. -Holdingprzygotowujeswoje projekty.mapomysły.aleteżpotrzebnejestścisłewspółdziałanie zsamorządem.samorządowi niejestobojętne,copowstanie naterenachpoprzemysłowych. WMysłowicachtoprzecieżśródmieście. Przebudowa gospodarki miasta i zmiana wizerunku to być albo nie być Mysłowic. -DlategowdrugimporozumieniutrzechsamorządówzaplanowaliśmybudowęwschodnichodcinkówDTŚ.Tadrogama uaktywnićcałenaszemiasto, takżeteobszary,któresą naobrzeżachodstronyszopienic iradochy.onespinają Mysłowice,KatowiceiSosnowiec.Zaprzepaszczenietejszansybędzieoznaczałobrakrozwoju miastananastępnedziesięciolecia.atammożepowstaćnawet nowecentrummysłowic. Potrzebne jest jednak wsparcie państwa, bo jedna, czy kilka gmin tego nie udźwignie. -Powinniśmypójśćwkierunkutworzeniaspecjalnychstrefbiznesowych.Inwestorówzwolnić zpodatkównarzeczskarbupaństwa,utrzymującnatomiastpodatkidlasamorządów.wszyscy natymzyskają.będąprzecieżinwestycje,nowemiejscapracy. Zatemipodatki.Tonaczyniapołączone.Alepotrzebnesąwspólnedziałania. Polska polityka jest krótkowzroczna od kadencji do kadencji. Samorząd inaczej patrzy na swoje miasto. -Mieszkańcyoczekująrozwoju,chcążyćimieszkaćlepiej,wygodniej,bezpieczniej.Nieosiągniemytegocelubezdobrzezaplanowanychdziałańdługofalowych,zwłaszczainwestycyjnych. Kierunkipolitykigospodarczej, bezwzględunato,ktoaktualnie jestuwładzy,powinnybyćsprawąnienaruszalną.dlategokontynuowaćbędziemydziałaniarozpoczętewminionychlatach, zwłaszczawsferzeszerokorozumianejinfrastrukturymiejskiej.

4 4 #w naszym mieście DRUGIE ŻYCIE, PO GRUNTOWNEJ PRZEBUDOWIE, WESOŁA FALA WIEŚĆ MA POD SKRYZDŁAMI MYSŁOWICKIEGO MOSIR-U Miastu przybędzie trzeci duży ośrodek rekreacyjno-sportowy Wesoła Fala znów będzie na fali aapołożonawzalesionymkrajobrazie Wesoła Fala znajduje się natereniezarządzanymterazprzez LasyPaństwowe.Wlatach80-tych ubiegłego stulecia była atrakcyjnymmiejscemwypoczynku.funkcjonowałatamplażaiwypożyczalniakajaków,byłyplacezabawdla dzieci.potemobiektposzedłwzapomnienie. Poprzejęciuterenuprzezgminę,ratuszzamierzaprzebudować ośrodek iuczynić z niego kolejne miejskiekąpielisko,zktórego-ze CENTRUM SPORTOWE Miastozdobyłojużdoświadczenie wodbudowiekąpielisk.przedrokiem odzyskało od dzierżawcy zniszczonyośrodekwodnywparkusłupna.remont,naktórywydanookoło200tys.zł,trwałkilkamiesięcy.wefekciepowstałowmieścieduże,regionalnecentrumsportowo-rekreacyjne.liczneimprezy odbywają się także w ośrodku Hubertus,gdzierównieżzbudowanodobrzeutrzymanąplażę. Ubiegły rok rozpoczął się wmysłowickichinwestycjachsportowychodprzejęciaprzezwładze samorządowe kąpieliska Słupna. Potem była przebudowa i sukces mierzonytysiącamimieszkańców miasta wypoczywających w nowym otoczeniu. Wiele wskazuje nato,że2015rokzainaugurujepodobnewydarzenie.kwestiączasu będzie tylko, kiedy tak, jak nasłupnej-znówzrobisięgwarno nawesołejfali. Mysłowicka spółka uratuje kopalnie? GÓRNICTWO Wwielkąbatalięoprzyszłość polskiegogórnictwawłączyłasięmysłowickaspółka UniversalEnergy,którapoinformowała,żezamierzaprzejąćtrzyzczterechkopalń KompaniiWęglowejprzeznaczonychprzezrząddorestrukturyzacji Bobrek-Centrum,BrzeszczeiSośnicaMakoszowy.Ofertązainteresowanyjestresortskarbu. aaprezesuniversalenergy,waldemar Mróz (był m. in. wiceprezesem Katowickiego Holdingu Węglowego) ocenia, że pozrestrukturyzowaniuzakupionychkopalń,będąonerentownie wydobywaćwęgiel.unikajednak odpowiedzinapytaniaoprogram naprawczy zakładów wydobywczych i zmiany w wynagrodzeniach górników. #W.K. Jakujawnił,spółkajużwcześniej interesowała się śląskimi kopalniami. Wpołowie października ubiegłego roku złożyła ofertę nazakupkwkwieczorekikwk Wujek od Katowickiego Holdingu Węglowego. W listopadzie propozycja zakupu kopalni Sośnica-Makoszowy trafiła do Kompanii Węglowej. Teraz na muszceznalazłysiętrzyzakładywydobywcze. Zarejestrowanawiosną2014 roku firma Universal Energy funkcjonujewbranżyenergetycznej i górniczej. Jej właścicielem jest Krzysztof Domarecki (jeden z najbogatszych Polaków), założyciel i większościowy akcjonariuszgiełdowejspółkiselena,producenta i eksportera artykułów chemii budowlanej. Akcje Seleny notowane są na GPW od kwietnia 2008 roku. Przychody grupy kapitałowej spółki przekroczyły w ubiegłym roku kwotę 1,1 mld zł, zysk wyniósł ponad 20,3 mln zł. Teraz plany, wkrótce budowa #Andrzej Jaworski W tym miejscu powstanie nowe kąpielisko Uroki Wesołej Fali Księgi wieczyste w zabytkowym gmachu SĄDOWNICTWO Sąd Rejonowy w Mysłowicach zamierza kupić od miasta zabytkowy budynek, położony w centrum, nieopodal ratusza, w którym znajdował się kiedyś Zespół Szkół Specjalnych. Mysłowicka Temida, po wyremontowaniu gmachu, przeniesie tam Wydział Ksiąg Wieczystych. #A.J. aaprzedsięwzięcie spina umowa przedwstępna na kwotę prawie 2 mln zł. Nowy właściciel zobowiązanyzostałdowyremontowaniaizmodernizowaniabudynku w ciągu dwóch lat od chwili sfinalizowania transakcji. Wedługplanów,wodnowionychwnętrzach140-letniegogmachuprzechowywane będą przez sąd księgi wieczyste. Władze miasta zamierzają przejąć i odbudować kąpielisko Wesoła Fala nad zbiornikiem wodnym w dzielnicy Wesoła, w sąsiedztwie Katowic. Dzięki temu Mysłowicom, które przywiązują duże znaczenie do rozwoju kultury fizycznej i rekreacji, obok Parku Słupna i Hubertusa, przybędzie trzeci duży ośrodek sportów wodnych. względunapołożenie-korzystać będąmoglizwłaszczamieszkańcy południowych dzielnic miasta. DrugieżycieWesołaFalawieśćma pod skrzydłami mysłowickiego MOSiR-u. PLANY Zabytkowybudynek,zajmowany do niedawna przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka,niespełniałpodstawowych wymogów niezbędnych donaukiniepełnosprawnychuczniów. Szkołę więc przeniesiono. Teraz funkcjonuje w pięknie odnowionych, nowoczesnych wnętrzach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając podopiecznym bardzodobrewarunkidorozwojuintelektualnego i ruchowego.

5 #w naszym mieście 5 BATALIA TOCZYĆ SIĘ BĘDZIE GŁÓWNIE O PRZEKSZTEŁCENIE OBSZARU PRZY UL. KATOWICKIEJ. TUTAJ PROJEKTOWANA JEST STREFA BIZNESU Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno przed wielką szansą rozwoju gospodarczego Jak przywrócić do życia poprzemysłowe tereny? GOSPODARKA Coraz realniejszych kształtów nabiera projekt zagospodarowania terenów poprzemysłowy, jaki zamierzają zrealizować samorządy Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna. To wielka szansa na rozwój gospodarczy i zmianę wizerunku miast. Przedsięwzięciu liderują Mysłowice, które przejdą największe przeobrażenia strukturalne. Plany komplikuje dramatyczna sytuacja górnictwa. #Andrzej Jaworski aa Trzy partnerskie samorządy chcą zrewitalizować łącznie 132 ha terenów poprzemysłowych, zniszczonych głównie działalnością górniczą. W miejsce zamkniętych kopalń powstać mają strefy inwestycyjne dla innowacyjnych firm, proponujących atrakcyjne usługi i nowoczesne technologie. Przybyć ma nowych miejsc pracy. Zopracowywanejprzezkatowickie Biuro Rozwoju Regionu koncepcjizagospodarowaniaobszarów poprzemysłowych wynika,żewmysłowicachwpierwszej kolejnościożywićmożnaponownie teren po kopalni Mysłowice. Dawneosadnikimułoweprzyul. ObrzeżnejPółnocnejniemajądla przyszłości miasta aż tak dużego znaczenia. Oba tereny są własnością Skarby Państwa. Batalia toczyć się będzie zatemgłównieoprzekształcenieobszaru przy ul. Katowickiej. Tutaj projektowanajeststrefabiznesu, którąwprzyszłościpołącząfunkcjonalnerozwiązaniakomunikacyjnezplanowanymiterazdobudowy wschodnimi odcinkami DTŚ. To bardzo atrakcyjnie położne miejsce nadaje się nawet nazbudowanienowegocentrum Mysłowic. W Sosnowcu spośród trzech pokopalnianychterenównajszybciej zagospodarować można działkipodawnejkopalniniwka- Modrzejów, natomiastwjaworznie terenpołożonyprzyskrzyżowaniu ulic: Radwańskich, SpotkaniekonsultacyjnewUrzędzie MiastawMysłowicach TetmajeraiReja, kolejnyznajdujący się obok zakładów azotowych nie jest aż tak atrakcyjny. Wykorzystanie poprzemysłowychobszarówwiąże się z wieloma nakładami to wszakże miejsca o trudnych warunkach geologicznych, zdegradowane, zniszczone i zaniedbane. Z badań gruntów wynika, że większość z nich ze względu nazanieczyszczenia(odpadygórnicze) nadaje się głównie do zabudowy przemysłowej, stworzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Zatem do inwestowania i robienia biznesu, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Takiesąteżoczekiwaniaspołeczne, co pokazały spotkania konsultacyjne poświęcone koncepcjomzmianwgminach.padały liczne głosy o potrzebie rozwijania funkcji gospodarczych w miastach. Stąd pomysł wprowadzeniainkubatorówprzedsiębiorczości, jakozalążkówrozwoju zniszczonych obszarów. WocenieRafałaMiareckiego zbiurarozwojuregionu, bardzo ważnymcelemjesttakżezmiana wizerunku miast, ale taka, która odbywaćsiębędziezposzanowaniem istniejących rozwiązań urbanistycznych. Modernizowana zabudowapowinnanawiązywać nową formą estetyczną i swym charakterem do tych obiektów, które wpisały się w krajobraz Mysłowic, Sosnowca ijaworzna. W lutym br. Biuro Rozwoju Regionu sfinalizuje swoje prace. Wmaju zakończony zostanie cały projekt, który powinien przynieść odpowiedzi na pytania, jak przywrócić do życia zdegradowane tereny trzech miast? Plany może pokrzyżować fatalna sytuacja finansowa górnictwa i brak współpracy ze Skarbem Państwa. Budżetowe wpływy i wydatki Nowoczesna aparatura,większe możliwości ZDROWIE FINANSE Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczny budżet Mysłowic sięgnie kwoty ponad 290 mln zł, z czego dochody bieżące przekroczą 279,5 mln zł, natomiast dochody majątkowe ukształtują się na poziomie ponad 10,5 mln zł. #A.J. aapostroniewydatkówpojawia siękwotablisko288,7mlnzł. Wydatki bieżące zajmą ponad 261,4 mln zł, zaś majątkowe ponad 27,2 mln zł. Nadwyżka wyniesie ponad 1,4 mln zł. Miasto udzieli dotacjizbudżetuwwysokościblisko 17,7 mln zł. Najwięcej grosza wpłynie do kasy miasta z podatku od nieruchomościorazpodatkudochodowegoodosóbfizycznych. Znaczącą pozycję stanowić będzie także subwencja oświatowa. Wśród wydatków największą pozycjęzajmująniezmienniekoszty funkcjonowania szkolnictwa, naktóregminaprzeznaczyponad 40proc. swojegobudżetu. Sporo pójdzie na pomoc społeczną iochronęzdrowia, atakżenarozwójinfrastrukturymiejskiej. FOT. AUTOR ZDJĘCIA W styczniu tego roku Szpital nr 2 im. dra Tadeusza Boczonia w Mysłowicach otrzymał kolejny nowoczesny sprzęt medyczny. Wsparcia udzielił mysłowicki ratusz i resort zdrowia. #W.K. aaza wysupłaną z kasy miasta dotacjęwwysokości95tys. złzakupionazostałaaparaturanastanowiskointensywnejterapii. ZestawdodiagnostykikardiologicznejsprowadzononatomiastdziękipomocyMinisterstwaZdrowia, którepokryło85proc.kosztówzakupu. Miastoprzekazałotakżeśrodkinabudowęzadaszeniaprzedizbą przyjęć. Inwestycję sfinalizowano w grudniu ubiegłego roku. Plany przewidują dalsze remontyimodernizacjeszpitalnychbudynków.

6 6 #dzieje się 06 PRZYGOTOWANIE DO TEGO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA TO NIEMAL CEREMONIA. SZTUKA SAMA W SOBIE # dzieje się Studniówki bale, zabawy, atrakcje, w modzie znane lokale Robert Gonera aktor FOT. TOMASZ BOLT Nie jestem fanem telewizji i seriali, ale wielu ludziom uratowała ona życie Jedyny taki magiczny wieczór #edukacja Stypendia od gminy i OŚWIATA. Grupie24najzdolniej szychuczniówmysłowickich szkół(powyżejczwartejklasy szkołypodstawowej)władzesamorządoweprzyznałystypendia zawynikiwnauce,sporcieoraz osiągnięciaartystycznenarok szkolny2014/2015.uroczystość wręczeniawyróżnieńodbyłasię nasalisesyjnejurzędumiasta. Wysokośćmiesięcznegowsparciauczniowskichbudżetówsięga od100do150zł.stypendiaotrzymali:zawynikiwnauce PiotrLisowski,AleksanderKatan,Piotr Kasprzyk,TomaszSiwiec,SebastianKubica,KarolKwapisz,DominikaFurgała,GrzegorzŻmuda,ZuzannaGwóźdź,Julia Uzdowska,MałgorzataSzczepek iwojciechkołodziej,osiągnięcia artystyczne SzymonWróbel, MałgorzataMajcherczyk,Anna RolkaiJuliaSzary,sukcesysportowe SebastianBaran, MichalinaKomandera,Szymon Płatek,KlaudiaPawłowska,DominikaNowicka,Paweł Szreniawa,PatrykGruszkaiJan Mandecki. A.J. Damian Długajczyk, Daria Krawczyk, Katarzyna Kudzia, Daria Musik i Anna Stęchły. W.K. Cóż to była za studniówka! Maturzyści I LO podczas zeszłorocznego balu w hotelu Trojak KOSZTOWY Funkcjonujące w dzielnicy Kosztowy Przedszkole nr 10 przeniesione będzie do nowego budynku. Umowę przewidującą opracowanie projektu budowy nowej placówki ratusz podpisał z firmą Usługi Projektowe z Podedwórza w woj. lubelskim, zwycięzcą przetargu. Według planów, nowy budynek będzie gotowy w przyszłym roku. Dzięki tej inwestycji przedszkole, do którego uczęszcza teraz 120 dzieci, będzie mogło otworzyć dodatkowy oddział. Uruchomiona w 1985 roku placówka mieści się w budynku, który wzniesiono z nienajlepszych materiałów. Z tego powodu miała działać zaledwie 15 lat. Funkcjonuje do dzisiaj. Oprócz projektu budowy nowej siedziby przedszkola, lubelska firma wykona także plan zagospodarowania terenu. Będzie zieleń, place zabaw, oświetlenie zewnętrzne, parkingi. A.J. STUDNIÓWKI Niezwykłe dla młodych ludzi wydarzenie, więcej niż świetna zabawa do białego rana. Towarzystwo przyjaciół, wyszukane kreacje, dobra muzyka, beztroskie pląsanie, szaleństwo na parkiecie. Poczucie dorosłości. Studniówka to jedyny w swoim rodzaju wieczór. Potem proza życia maturzysty - nauka i odliczanie dni do egzaminów prezesa Rady Ministrów #Andrzej Jaworski NAUKA. Pięciu uczniów mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało także stypendia przyznane przez premiera RP za najwyższe wyniki w nauce. Wyróżnienia uzyskali: aaw Mysłowicach tradycją stały się obchody dnia maturzysty poprzedzającestudniówki.zanim więc zabrzmią takty poloneza, Na początek polonez szkoły tętnią zabawą z udziałem przebierańców, organizowane są zbiórkinaszczytnecele.młodzież bawi się i świętuje. Potem studniówkowy bal pełen emocji i atrakcji. Przygotowanie do tego wyjątkowego wieczoru to niemal ceremonia.sztukasamawsobie.młodzież żyje tym przez kilka tygodni. To bardzo gorący czas. Jak się zaprezentować,wcosięubrać,jaki wybrać makijaż i biżuterię, jakieobowiązująwtymsezoniefryzury, co jest na topie? W tym roku dominują suknie długie,wieczorowe.takiekreacje nosisięrzadko,atoprzecieżdzień wyjątkowy, więc trzeba czuć się wyjątkowoiwyjątkowowyglądać. Oczywiścieobowiązkowawizyta ufryzjeraidobrymakijaż.chłop- Dobraz zabawa w otoczeniu przyjaciół cy mają łatwiej, garnitur i coś do niego. Jeśli nie klasyka, to możecośekstrawaganckiego pstrokataposzetkaalbotrampki,które młodzież nosi niemal do wszystkiego. Udaną zabawę zapewnia dobry lokal z dobrą opinią albo znanyhotel.najlepiejwinnymmieście, bo modne stały się w naszym regionie imprezy wyjazdowe. Szkołyprześcigająsięwatrakcjach i pomysłach. Bale prowadzą wodzireje, jest dobra muzyka, sesje zdjęciowe.hitemostatnichlatstały się fontanny z czekolady. Czas studniówek rozpoczęli wtymrokuwmysłowicachmaturzyści ZSP nr 2, którzy świętowali 23styczniawrestauracji Pinocy w Lędzinach. Było wystrzałowo i hucznie, dopisywał humor i na- Zaprojektują przedszkole #inwestycja strój.wtejsamejrestauracjispotka się 30 stycznia na swoim balu młodzieżzzspnr1.tegosamego dniaświętowaćbędzietakżeilo, którewybrałonamiejsceimprezy mysłowicki hotel Trojak. Najpóźniej,bodopiero28lutego, uroczystość ma II LO. Tu wybórpadłnarestaurację MojaPasja w Sosnowcu. Będzie wodzirej,fontannazczekolady,zdjęcia. Koszt od pary sięga kwoty około 300 zł. Studniówkowej imprezy nie zorganizowano natomiast w ZSP nr 3, gdzie jest 24 maturzystów. Dodajmy,żewtymrokudoegzaminów dojrzałości przystąpi w Mysłowicach 357 uczniów, w tym 136 w I LO, 85 w II LO, 53 wzspnr1,59wzspnr2i24wzsp nr 3.

7 #dzieje się 7 POMYSŁ JEST TYM CENNIEJSZY, ŻE MYSŁOWICE ZE SWOJĄ PONAD 600-LETNIĄ HISTORIĄ MAJĄ SIĘ, CZYM POCHWALIĆ Dzieje mysłowickich kamienic - Brama Krakowska, Mysłowicki Zegar Strefowy, wytwórnia likierów, złota gwiazda i korona #weź udział Talenty na starcie #Andrzej Jaworski aapomysłjesttymcenniejszy,że Mysłowice jedno z najstarszych miastgórnegośląska-zeswojąponad 600-letnią historią mają się, czym pochwalić. Wśród licznych zabytkówsąpięknekamienice,które z pieczołowitością odnawia odkilkulatmzgk.alenietylkokamienicebędziemożnapodziwiać. Pierwszy przystanek podróży wprzeszłośćwyznaczonoprzyul. Grunwaldzkiej2,gdzieznajdujesię odrestaurowanaczęściowozabytkowa kamienica. Na jej ścianie umieszczonodwietablice(każdy obiekt szlaku oznaczony będzie specjalnątablicą),informująceohistoriitejczęścimiasta. BRAMA KRAKOWSKA Jedna opowiada o tym, że w miejscu wskazanym specjalną ZEGAR EMIGRANTÓW Mysłowicki Zegar Strefowy jak głosi tablica zbudowany został w świebodzickiej fabryce zegarów Gustawa Beckera około 1876 roku. Do wybuchu I wojny światowej służył emigrantom do odczytywania czasu w ośmiu strefach czasowych: Londynie, Moskwie,Delhi,Tokio,Honolulu, San Francisco, Nowym Jorku i Buenos Aires. Historycznego klimatu Grunwaldzkiej2dopełniazegarelewacyjny. Widocznynanimnapis Myslowitz wykonanotakąsamą czcionką, jaką nosi XIX-wieczny MysłowickiZegarStrefowy. KamienicaprzyRynku16,kolejny przystanek szlaku, mieściła wytwórnię likierów Silberberga, jedną z najstarszych na Śląsku. Wytwórnię otwarto przy Rynku w 1829 roku, po czym w jej miejsce wybudowano kamienicę przystosowanądoprodukcjialkoholi. Firma miała własny samochóddostawczy(opatrzonyreklamowymnapisem),jedenzpierwszych, jaki jeździł ulicami Mysłowic. Dwie tablice zdobią kamienicę przy ul. Matejki 2. Pierwsza informuje, że historia tego budynku sięga 1860 roku. To jedna z najstarszych murowanych kamienic miasta. W tym miejscu znajdowała się siedziba dziedzicznego wójta Mysłowic. Druga tablica poświęcona jest obrazowimatkiboskiejmysłowickiej. Interesująco prezentuje się także kamienica neogotycka przy ul. Mikołowskiej 2, posiadająca dwie ozdobne elewacje z czerwonej cegły. W narożniku strzelistą wieżyczkę krytą blachą zwieńczazłotagwiazda.wewnęce na wysokości pierwszego piętra unikatowe na Śląsku elementy sztuki sakralnej: płaskorzeźba TrójcyŚwiętejorazfiguraMadonny Gotyckiej w złotej koronie. LIKIERY I ZŁOTA KORONA Kilka przystanków liczy tworzony przez MZGK Historyczny Szlak Turystyczny, którego trasa wiedzie między najciekawszymi architektonicznie budynkami miasta. Przedsięwzięcie, oryginalne w swym charakterze, pozwoli mysłowiczanom i turystom lepiej poznać bogate dzieje grodu nad Przemszą. kostkę brukową wbudowaną wjezdnię,drogędomiastaotwieraławśredniowieczubramakrakowska, do której wiodły szlaki od strony grodu pod Wawelem. Przed nią znajdował się most nad potokiem. Potok płynie jak dawniej, tyle, że w podziemnym kanale. Napis na umieszczonej nieopodaldrugiejtablicywskazuje,żeowakamienicabyławlatach 90-tych XIX wieku siedzibą zakładu zegarmistrzowskiego SiegfriedaWeissa.Niebezpowodu sklepową witrynę zdobi więc działająca replika słynnego MysłowickiegoZegaraStrefowego, wystawiona jak oryginał przed stu laty. To dzieło mysłowickiego zegarmistrza Damiana Roncoszka. KONKURS.Sporymiumiejętnościamiartystycznymiisportowymipopisywalisięuczestnicyeliminacjimiejskichkonkursu MysłowiceMająTalent,któreodbyły15styczniabr. wmysłowickimośrodkukultury zudziałemuczniówszkółgimnazjalnychiponadgimnazjalnych. Wcześniejrozegrano,równie emocjonujące,eliminacjedla szkółpodstawowych.doćwierćfinałuimprezyprzeszło,spośród 47indywidualnychigrupowych uczestnikóweliminacji,26najlepszychwykonawcówwybranychprzezjurykonkursu.prezentacjeokazałysiębardzointeresujące.byłśpiew,taniec,gra nainstrumentach,kabaret,pokazysprawnościsportowej. W.K. TURYSTYKA Czas w reprezentacyjnej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 2 odmierza słynny mysłowicki zegar #szkolna ławka Z wiedzą za pan brat EUREKA JUNIOR.Takąnazwęno- Kamienica przy ul. Matejki 2 - jedna z najstarszych w mieście Szlakiem miejskich pereł historii sikonkurs,któryodbyłsięw mysłowickimgimnazjumnr4. Uczniowieszkółpodstawowych mieliokazjędowykazaniasię wiedzązhistorii,matematyki iprzyrody,znajomościązasadortografii,umiejętnościąrozwiązywaniarebusów,atakżesprawnościąfizyczną.z rywalizacji zwycięsko wyszła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1, która wyprzedziła drużyny ze szkół podstawowych nr 11 i 6. A.J.

8 #nauka - praca 08 # praca i edukacja 8 JAK WYNIKA Z BADANIA FIRMY CHIMNEY NA PRÓBIE 500 NAJWIĘKSZYCH POL- SKICH PRZEDSIĘBIORSTW, 190 Z NICH MA WŁASNY KANAŁ NA YOUTUBE #edukacja Tych języków warto się uczyć RAPORT Jeżeli w dzisiejszych czasach chcesz coś osiągnąć, musisz znać język angielski. Jeżeli jednak chcesz zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę i dobre zarobki, nie możesz się do niego ograniczać. W dzisiejszych czasach zagranicznym pracodawcom to już nie wystarczy. Furtką do kariery staje się znajomość języków skandynawskich, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet hebrajskiego. Im rzadszy język, tym lepsze perspektywy na ciekawą pracę i wysokie zarobki. Do tej grupy należą języki azjatyckie, ale też ugrofińskie czy semickie np. perski (farsi) czy arabski. Oto topowe polskie uczelnie RANKING Wśród uczelni najczęściej wybieranych w ubiegłym roku przez kandydatów na studia dzienne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie największą renomą cieszyła się Politechnika Warszawska, na której o jedno miejsce ubiegało się 7,9 osób. Kolejne były politechniki: Gdańska (6,6 kandydata na miejsce), Poznańska (5,9) i Łódzka (5,7). Na piątej pozycji znalazł się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a na szóstej Uniwersytet Warszawski. Na kolejnych : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. FOT. 123RF Nie wierz, że można się nauczyć języka obcego bez pracy. Ci, którzy to obiecują kłamią. Zygmunt Broniarek, dziennikarz #dla studenta Napisz tekst i leć do Brukseli KONKURS Opowiedz, jak rozszerzona Unia Europejska odpowiada na wyzwania przyszłości, używając nie więcej niż tysiąca słów, i weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest kilkudniowy pobyt w Brukseli. Artykuł może być napisany w dowolnym urzędowym języku UE i musi być wysłany jury za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online. Termin nadsyłania prac upływa 27 lutego 2015 r. o godz Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na www. event.iservice-europa.eu Wygraj kolację walentynkową KONKURS Weź udział w badaniu dotyczącym karieryz zwodowej studentów, organizowanym na stronie: Napisz , w którym uzasadnisz, czemu powinieneś wygrać kolację walentynkową, a jeśli będziesz autorem najlepszej wypowiedzi, spełnisz swoje marzenie. Niezależnie od nagrody konkursowej, każdy, kto wypełni ankietę, bierze udział w losowaniu pozostałych nagród: tabletu Samsung Galaxy Tab 4, bonów zakupowych BestChoice Europe wartości 500 i 200 euro do zrealizowania m.in. w: Zalando, Douglas i Media Markt. Termin nadsyłania prac upływa ostatniego dnia stycznia. HIWUM POLSKAPRESSE FOT. 123RF Trwa rekrutacja na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim Studia podyplomowe możesz się jeszcze zapisać! PRACA Studia podyplomowe zdecydowanie podniosą twoją pozycję nie tylko w oczch znajomych, ale i pracodawców. Skorzystaj z okazji i wybierz kierunek dla siebie. #Marek Michalak aa Czasy są takie, że kto chce osiągaćsukcesynapoluzawodowym, musiświadomieplanować i zarządzać swoją karierą. Zbieraćcertyfikatyizdobywaćwiedzę na specjalistycznych kursach zawodowych. Dobrym sposobem, by wkroczyć na ścieżkę wiodącą na kierownicze stanowiska, są studia podyplomowe. Zajęcia mają bardziej formę warsztatów niż wykładów, a więc dają mistrzowskieprzygotowaniedozarządzania firmą lub jej działem. DLA KOGO Zestudiówpodyplomowychskorzystaćmogąosobyztytułemzarówno licencjata, jak i inżyniera czy też magistra. Rekrutacja BIZNES Świetne CV i mocny list motywacyjny to nie jedyne narzędzia pozwalające przekonać do siebie przyszłego pracodawcę. Warto nauczyć się też mowy ciała. #Magda M. Maciejczyk aaantropologalbertmerabian obliczył, że tylko 7 procent treści wkomunikowaniuzinnymiludźmi uzyskujemy ze słów. Lwia część komunikatu, bo aż 55 procent, płyniezmowyciała, dodatkowo 38 procent z tonu głosu. Wiedzą o tym rekruterzy. Dlatego znajomość zasad mowy ciała powinna być dla ciebie ważnym punktemprzygotowańdorozmowy kwalifikacyjnej. Po pierwsze, należy posługiwać się trzema sygnałami: uśmiech, zachowanieprzyjaznego kontaktu wzrokowego i potakującyruchgłowy.kontaktwzrokowy jest oznaką życzliwości, zaufania i doceniania obecności drugiej osoby. Może posłużyć szybkiej budowie swobodnej atmosfery i przyjaznych relacji. Postaraj się kopiować zachowania rekrutera. Jeśli się uśmiecha, pochyla się do przodu, zrób to samo i dodatkowo przytakuj okażesz mu zainteresowanie. Jeżeli chcesz zostać odebrany jako osoba szczera, trzymaj dłonie wpozycji otwartej. Chcesz uchodzić za osobę zmotywowanądodziałania? Siedząc, możesz opierać jedną dłoń na kolanie, sprawiając wrażenie, jakbyś chciał coś chwycić lub wstać z krzesła. Warto wysunąć lekko jedną stopę doprzodu. NA CO UWAŻAĆ Staraj się mówić wyraźnie, minimalnie wolniej niż zwykle, rób Niechceszstracićczasu, musisz dobrzewybrać kierunek iuczelnię #uwaga JAK ROZSZYFROWAĆ REKRUTERA Wtrakcie rozmowy kwalifikacyjnej możesz na bieżąco sprawdzać, jakie wywierasz wrażenie. Kiedy palec wskazujący jest skierowany pionowo do góry, a kciuk podpiera podbródek, słuchacz ma krytyczny stosunek do mówcy lub tematu. Jeżeli zaś osoba, z którą rozmawiasz, zasłania swoje usta w chwili, gdy mówisz, to oznacza, że wydaje jej się, że kłamiesz. Jeżeli na przykład po geście głaskania podbródka nastąpi skrzyżowanie rąk i nóg, można przyjąć, że została podjęta decyzja przeciwna do naszych planów. FOT. 123RF nawiększośćkierunkówodbywa się bez egzaminów wstępnych. Wystarczy wypełnić fiormularz zgłoszeniowy i przesłać na adres uczelni oraz mieć fundusze naczesne. Zastudiapodyplomowe, którezwykletrwająrok, trzeba zapłacić średnio od czterech dokilkunatutysięcyzłotych. Jeśli chcemy znaleźć studia dofinansowane z EFS, warto skorzystać z wyszukiwarki ofert szkoleniowych Inwestycjawkadry,opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. CO WYBRAĆ Do najpopularniejszych kierunków studiowania należą te związanezekonomiąiadministracją, pedagogiką, medycyną. Wybierając kierunek dla siebie, należy wziąć pod uwagę trendy na rynkupracyorazwłasnedoświadczenie i plany zawodowe. Studia podyplomowe opłacają się programistom, konsultantomds. IT, ekonomistom,lekarzom.popodniesieniu kwalifikacji w tych branżach zwykle można liczyć napodwyżkę. Mowa ciała na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli jakich gestów i słów lepiej unikać krótkie przerwy przed wypowiadanymi zdaniami. Kiedygestykulujesz, miejzłączone palce, a dłonie trzymaj poniżej podbródka. Inaczej twoje zachowanie zostanie podświadomiezinterpretowanejako chęć przejęcia władzy. Trzymaj dłonie z daleka od twarzy. Dotykanie czubka nosa lub kącika ust, podobnie jak odwracaniewzroku, możebyćodczytane jako mówienie nieprawdy. CZEGO UNIKAĆ Badanianadsplecionymidłońmi pozwoliływysnućwniosek,żejest togestfrustracjisygnalizujący, iż dana osoba próbuje zapanować nad swoją negatywną postawą. Osoby notorycznie pocierające tyłszyimająskłonnościdopostawy negatywnej lub krytycznej. Natomiastci,którzyzwyklipocierać czoło, są bardziej otwarci i mniej wymagający.

9 #reklama REKLAMA Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. Zaprasza na: Kursy, Szkolenia, Warsztaty dla instruktorów Oferta szkoleniowa: - Kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, C,D,T,E - Kurs instruktora nauki jazdy kat. A,B,C,D,E,T - Coroczne obowiązkowe warsztaty dla instruktorów - Szkolenia okresowe kierowców zawodowych - Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy i osób, - Szkolenie z zakresu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych - HDS, zwyżki - ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) podstawowy, w cysternach - Kurs operatora wózka jezdniowego (widłowego) - Kurs spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie gazowe, spawanie elektrodą otuloną - Kurs operatora koparki kl. III i kl. II - Kurs operatora ładowarki kl. III i kl. II - Kurs operatora koparkoładowarki - Kurs operatora walca kl. III, spycharki kl. III, wielozadaniowego nośnika osprzętów - Kursy operatorów lekkich maszyn budowlanych Mysłowice, ul. Świerczyny 72 Stacja Kontroli Pojazdów tel. 32 / Wynajem Autokarów tel

10 #ogłoszenia 10 Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon (32) przez internet gazeta.naszemiasto.pl nieruchomości mieszkania - sprzedam A Bytków, 35m, balkon, c.o., ocieplony, , A K-ce k/parku Śląskiego, 36m 2, Ip., komfort, A K-ce, Brynów, 50m 2, 3pok, balkon, Xp A K-ce, Hallera, 65m 2, 3pok. IIp., duża kuchnia, balkon, "DOM" A K-ce, Ratuszowa, 30m 2, M2, komfort, c.o. 95tys , "DOM" A Siem-ce k/os. Tuwim, 51m, balkon, c.o., Ip, cisza, zieleń, , A Sosnowiec- Pogoń, 71m 2 +garaż, stan deweloperski, tel mieszkania do wynajęcia A Wynajmę kawalerkę - bez pośredników - Zabrze, Kopernika 850 zł - tel domy - sprzedam A Ustroń Lipowiec, 160m 2, dz. 1000m 2, całoroczny, garaż, domy - kupię Kupię cię Kamienico Firma Śląskie Kamienice S.A kupi kamienicę na terenie Katowic oraz miast ościennych. Jeśli chcesz sprzedać swoją kamienicę przyjdź lub zadzwoń do nas. Katowice ul.słowackiego 12/4 Ip., 32/ lokale użytkowe - sprzedam A Będzin (przy szpitalu)- odstąpię prosperujący bar z cateringiem lokale użytkowe - do wynajęcia A K-ce, 3 Maja, 26m 2, parter, witryna, handlowe podwórko, 700zł, AK-ce, Stawowa, 115m, Ip., 4 pomieszczenia, balkon, 3 tys., DOM ARadzionków, 60m 2, po remoncie, parter, witryny, chodnik, A Zawiercie 92 m2 Ip., , handlowe elektronika, komputery A SKUP I ODBIÓR ZUŻYTEJ ELEKTRO- NIKI: radia, wzmacniacze, kolumny, używana aparatura pomiarowa, mierniki, płytki elektroniczne i komputerowe, części elektroniczne i elektryczne, itp antyki A Antyki K-ce Pl. Wolności 11, A Kupię Meble przedwojenne, szafy, kredensy, sypialnie - gotówka, A Stare gazety zdjęcia listy książki kupię. Tel maszyny urządzenia A Kupimy maszyny do obróbki metalu i drewna. Tel motoryzacja osobowe sprzedam A Absolutnie wszystkie płacimy najwięcej, Auto-Skup dojazd do klienta A Autoskup transport, złomowanie, gotówka, tel.: A AUTOSKUP Złomowanie, osobowe kupię A "Aston" - Autoskup, "Auto-handel": osobowe, dostawcze, całe i rozbite. Cały Śląsk, dojazd gratis, , "Auto-Land" kupuję: osobowe, dostawcze, całe, rozbite, skorodowane. Najlepiej płacę - natychmiast. Chorzów, 32\ , A "Autoskup: osobowe, dostawcze (stan obojętny) Dojazd, gotówka! , Własny transport" A "Autoskup: osobowe, dostawcze (stan obojętny) Dojazd, gotówka! , Własny transport" Absolutnie kupię, Rybnik A Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania, tel Autozłomowanie REKLAMA tel i REKLAMA Zakład Usług Motoryzacyjnych U-MOT U-MOT jest niezależnym zakładem napraw blacharsko-lakierniczych wszystkich marek samochodów. z tym kuponem 15% zniżki na usługi lakiernicze pomoc drogowa od 100 zł na terenie Katowic A Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania, tel A Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł. Stan obojętny. Mogą być uszkodzone, skorodowane i bez opłat. Dojazd do klienta A Skup Matiza, Seicento, Punto, Polo, Corsy, Fiesty, inne, stan obojętny ZŁOMOWANIE samochodów, zabytkowe kupię A Kupię stary samochód lub motocykl, min. 40-letni. Może być niekompletny lub uszkodzony, usługi A "ABM" autogaz montaż serwis opony, mech. 32/ , , REKLAMA PROFESJONALNY SKUP SAMOCHODÓW Łatwy REKLAMA Ruda Ślaska tel. 32/ , tel. 32/ Ruda Ślaska- -Halemba kredyt tel. 32/ bez opłat bez BIK Zabrze bez zgody współmałżonka tel. 32/ , bez zdolności kredytowej kom NOWOŚĆ! kom REKLAMA CHWILÓWKA pierwsza POŻYCZKA ZA DARMO 800 ZŁ POŻYCZASZ ZŁ ODDAJESZ wypłata do 15 min. od ręki w biurze Nasze biura: Katowice, ul. Warszawska 40, tel (naprzeciwko kościoła Mariackiego) Częstochowa, Al. NMP 9, tel Zapraszamy finanse biznes kredyty, pożyczki NOWOŚĆ! Najtańsze konsolidacje, gotówki bez BIK, również na działalność bez ZUS i US. BEZ OPŁAT. Dzwoń - 32/ , " AGART" -CHWILÓWKI!!! Ponad 20 lat na rynku usług finansowych. Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę! Sprawdź! Katowice, ul. Mickiewicza 28/4, Ip. tel. (32) Zabrze, ul. Wolności 294 tel. (32) Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/17, Ip. tel. (32) Tychy, Aleja Piłsudskiego 1 tel. (32) A "Agencja Cash-Pol" Pożyczka do 1500zł. Tel. (32) , REKLAMA "Contact" Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, bez zdolności dla seniora. Pożyczki i Chwilówki, na dowód, bez BIK, wszystkie źródła dochodu, alimenty, MOPS itp. (32) A Ale kredyt! Konsolidacja do 250tys. Chwilówki bez BIK. Tel. (32) Ale szybka gotówka do zł!!! Sprawdź. Tel Ale szybka gotówka, nawet zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A (opłata wg taryfy operatora). Atrakcyjna pożyczka od 200 zł do 25 tys. Tel Atrakcyjna pożyczka, minimum formalności. Tel Atrakcyjne pożyczki do 1000 zł. Dojazd natychmiast A Bez BIK kredyt do 10 tys Bez BIK-u. Kredyty. Chwilówki! Dzwoń, nie zwlekaj! Pewne 100% 32/ , DOJAZD! A Bez zabezpieczeń 250 tys. Zabrze, Zadzwoń 32/ A Błyskawiczne chwilówki dla każdego, w 5 minut! Bytom, Dworcowa 34, tel. 32/ Chorzów, Katowicka 74 tel. 32/ Katowice, Mickiewicza 18 tel Sosnowiec, Modrzejowska 39 tel. 32/ Błyskawiczne chwilówki, kredyty, bez BIK, , DOJAZD do klienta. Nie zwlekaj! Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę. Tel CDF. Pożyczki krótkoterminowe. Tel. 32/ , Chwilówka 700zł natychmiast, bez BIK, Silesia Pożyczki, REKLAMA REKLAMA Biuro reklamy Katowice, ul. Wandy 8a, tel , Znajdź nas na Facebooku Zakład Usług Motoryzacyjnych U-MOT Ewelina Żyła-Baran Katarzyna Skomorowska Anna Kraicer

11 #ogłoszenia 11 A CHWILÓWKA LEPSZA NIŻ DOBRA Bardzo tania oferta. Stałym klientom rozbijamy spłatę na raty. Zapraszamy na kawę i po sprawdzenie naszej oferty. UCZCIWI AGENCI WSPÓŁPRACA Tel. (32) , (32) A Chwilówka natychmiast! Bez zaświadczeń! Dojazd (32) Chwilówki - 100%. Pożyczki. Szybko. Dojazd , A Chwilówki bez BIK Chwilówki oraz zastaw, A Chwilówki, Pożyczki, BEZ BIK, KRD, z komornikiem, dochód min. 1600zł, Górnik, Hutnik, Nauczyciel, Emeryt, Chwilówki- najtaniej , A Conseiller Bankowe kredyty gotówkowe, konoslidacyjne, inwestycyjne. Na oświdczenie do 30 tys. Bez opłat, szybka realizacja. Ubezpieczenia, Do 4000 zł na oświadczenie, szybko i bezpiecznie. Tel Gotówka na dowolny cel, zadzwoń tel A Grupa HELIKON- na raty i nie tylko. K-ce Skargi 8, IIp. pok. 218, tel A HIPOTECZNE24.PL - Pożyczki hipoteczne na spłatę komornika, kredytów bankowych. Przeprowadzamy kompleksową procedurę oddłużania. Tel A Inni zawiedli my pomożemy A Inni zawiedli, my pomożemy! Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe (32) A Konsolidacja do 250 tys. bez zabezpieczeń, tel. (32) A Konsolidacja ze złą historią w BIK, do 200 tys zł, Zabrze, zadzwoń! 32/ Kredyt 100tys rata 648zł Kredyt 50tys rata 549zł A Kredyty gotówkowe konsolidacje pozabankowe chwilówki. Zabrze 32/ Kredyty oddłużeniowe, z zajęciami komorniczymi Kredyty z zajęciami komorniczymi, oddłużeniowe, tel A Kredyty, chwilówki, bez BIK, z zajęciami. Z dojazdem! A KREDYTY, POŻYCZKI, ODDŁUŻENIA, CHWILÓWKI. Masz problem ze spłatą kredytów? Komornik zajął T woje wynagrodzenie? Zadzwoń!!! 32/ , Kancelaria Kredytowa Ul. Mielęckiego 10/501 Katowice. LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń. Tel A Masz potrzeby? potrzebujesz dodatkowej gotówki? Szukasz kredytu z niską ratą? Zadzwoń do nas pomożemy, , (32) A Mikrokasa do 7tys. K-ce A Nowe oferty pożyczek niebankowych, również z komornikiem.tel A Nowe pozabankowe pożyczki chwilówki dla rzetelnych Oddłużenia, kredyty z zajęciami komorniczymi A Oferty pozabankowe K-ce A Pętla kredytowa- pomożemy Ci z niej wyjść, tel. (32) A Pozabankowa pożyczka do 4000zł na 120 rat, zł już od 396zł. K-ce 32/ , Dąbrowa G. 32/ A Pożyczka dla trudnych klientów, tel. (32) A Pożyczka prywatna do 5000zł. K-ce 32/ , Dąbrowa G. 32/ Pożyczki bez BIK udziela Fundusz Pożyczkowy. Pod hipotekę. Bez dochodów, raty dopasowane indywidualnie, najniższe odsetki. Bez przedpłat i prowizji, A Pożyczki pod hipotekę, A Pożyczki pod hipotekę, A Pożyczki pozabankowe, chwilówki, oddłużenia komornicze, bez BIK i KRD, bez opłat wstępnych, z dojazdem (7,69/min) Pożyczki! Chwilówki! Szybko! Bez zaświadczeń o dochodach, tel.: 32\ , , (opłata 33 gr.) EURO-CASH Pożyczki!!ANANAS od zł Zadzwoń!SPRAWDŹ! Szybka decyzja kredyt rata 300 zł, SKOK-i, pozabankowe, tel.: A Szybka Noworoczna Pożyczka od zaraz. Bez zbędnych formalności, pieniądze w 15 minut. Nie zwlekaj - zadzwoń już dziś: Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny - Zadzwoń A Szybki kredyt bez zdolności kredytowej, tel. (32) NOWOŚĆ SKUTECZNIE SPŁACĘ ZAJĘCIA KOMORNICZE, WINDYKACJE ITP. POŻYCZKA HIPOTECZNA NA DOWÓD OSOBISTY, POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI. TEL , ODBIERZ GOTÓWKĘ od ręki, oferta dla WSZYSTKICH!!! tel Katowice, 3 Maja 20/ TANIE CHWILÓWKI!!! DLA NOWYCH KLIENTÓW pierwsza chwilówka całkowicie ZA DARMO Katowice, ul. św. Jana 11/4 Tel KREDYTY nowe oferty! do 300 tys. Konsolidacje, gotówki, CHWILÓWKI, bez BIK szybki czas realizacji. Sprawdź, robimy h trudne kredyty ( , usługi finansowe A Chcesz bezpiecznie inwestować i dużo zyskać? Doradzimy Ci, gdzie możesz najefektywniej ulokować swoje pieniądze. Zadzwoń już teraz! (32) A Nie wiesz, które konto bankowe założyć? Boisz się dodatkowych opłat? Zadzwoń do nas: (32) Nic nie tracisz, a możesz zyskać nawet do 300zł! usługi prawne A POGOTOWIE prawne, dojazd do klienta (od poniedz. do niedzieli włącznie) 30-letnie doświadczenie! Sprawy karne, cywilne, gospodarcze, pracy, rodzinne, spadki, ZUS, spółki (32) , biura rachunkowe A BIURO RACHUNKOWE - Certyfikat MF, pełna obsługa wszystkich podmiotów, 2 m-ce gratis! Tel inne A Nie pozwól, aby ślepy los pozbawił Cię dachu nad głową. Ubezpiecz swoje mieszkanie, nawet za 60zł rocznie i śpij spokojnie! Zadzwoń: (32) nauka kursy/szkolenia Stara matura! Ostatnia szansa! Średnie i gimnazjum w rok! kursy,www.ckefekt.pl, korepetycje A Matematyka Dojazd praca zatrudnię A "QUEENS" -Niepowtarzalnie najlepszy Club w Polsce zatrudni: TANCERKI, MASAŻYSTKI, KELNERKI.Tylko u nas zarobisz dwa razy więcej niż w innych klubach!! (zadzwoń, sprawdź!!) Zakwaterowanie i dojazd gratis. Gliwice woj. śląskie, ul. Ceglarska 35. Tel A Biuro handlowe poszukuje kandydatów na stanowisko konsultanta telefonicznego. Obowiązki: aktualizacja bazy danych, działania telemarketingowe. Oferta również dla rencistów i emerytów.praca w Sosnowcu. Tel A Chcesz dorobić do emerytury lub renty? Lubisz rozmawiać? Chcesz pracować w Chorzowie w biurze 5,5 godziny? Zadzwoń Nie wymagamy doświadczenia, tylko pozytywnego nastawienia-wszystkiego Cię nauczymy. A CV platformy wiertnicze A Diagnostę samochod. S-c A Firma z ogólnopolskim zasięgiem zatrudni osoby na stanowisko: Konsultant Telefoniczny. Zapewniamy gwarantowaną stawkę za godziny pracy, prowizję od sprzedaży, elastyczny grafik. Praca w Sosnowcu (również dla emerytów i rencistów). Tel A Fryzjerkę zatrudnię (30+, 40+) Ruda Śl. Wirek, A Kierowcę C+E (kraj) Tel A Kierowcę kat. C+E kraj i UE zatrudnię, tel Dąbrowa Górnicza Osobę do obsługi pożyczek krótkoterminowych. Kontakt: 32/ , , A Panią (do 45 lat) z Katowic (niepalącą) do gotowania i sprzątania- zatrudnię, tel A Polska Agencja Zatrudnienia (nr licencji 47) zatrudni pracownika produkcyjnego. Zatrudnienie: Gliwice, Strefa Ekonomiczna. Praca tymczasowa. Tel Praca dla opiekunek w Niemczech EUR na rękę! Płacimy ZUS, + transport, ubezpieczenie! Medira Katowice, Mariacka 4, tel. 32/ , A Praca dla Pań (towarzyskie wykluczone) tel A Praca na imprezach masowych- wysokie zarobki (bezpłatne szkolenia) Tel. (32) , A Zatrudnię kobiety do pracy fizycznej z Katowic lub Mysłowic. Emeryci i renciści wykluczeni. Tel A Zatrudnię pracownika fizycznego z prawem jazdy, z Katowic lub Mysłowic. Emeryci i renciści wykluczeni. Tel A Zatrudnię ślusarza renciste lub emeryta z terenu Katowic,sosnowca,chorzowa,siemianowic,mysłowic. tel , , Opiekunki z doświadczeniem Gwarantowane: min.1200 euro, ubezp., zwrot kosztów dojazdu. J. niemiecki kontaktowy SHD szukam pracy A Kierownik r. ziemn., hale, żelbety, biogazownie: inne A Bdb praca dla Pań dyskrecja K-ce tel (towarzyskie wykluczone). zdrowie inne specjalizacje A Alkoholizm, hazard- terapia uzależnień Możesz nie pić, nie grać. opieka A Profesjonalna, domowa opieka dla Twoich bliskich na godziny lub całodobowo. Tel. 32/ , usługi agd rtv foto A Anteny, monitoring montaż budowlano-remontowe A Adaptacje remonty domów, sklepów, drenaże, izolacje, dekarstwo, kafelkowanie, malowanie, hudraulika, elektryka, tel A Awarie c.o.-wod-kan-gaz, A Cykliniarskie, 32\ , A Cykliniarskie, bezpyłowe, 32\ A Cyklinowanie Kasperek Kompleksowe remonty, A Malowanie, panele A Montaż folii okiennych antywłamaniowych, przeciwsłonecznych. Gwarancja producenta 5 lat. Tel A Naprawy w domu i ogrodzie A Przyłacza wod-kan-gaz Wylewki maszyn.-różne rodzaje Solidnie, dogodne terminy instalacyjne A Instalacje c.o.-wod-kan-gaz, porządkowe A Czyszczenie-Karcher, przeprowadzki A Ekipa taniuśko. Tel inne KCK, Katowice, ul. Murckowska 9, usługi pogrzebowe,tel. całodobowo, 32\ , turystyka wycieczki A USTROŃ, -Promocyjne Wczasy Rehabilitacyjne od 580 zł/os, 7 dni, posiłki, 20 zabiegów. Tel , 33/ A Wisła- Romantyczny Walentynkowy Kulig z Biesiadą godz.18 lub 19. Koszt 70 zł/os. Tel , 33/ apartamenty A Grecja wczasy, wysoki standard od 95zł/ doba/os. Chorwacja hotele, apartamenty od 1.050zł /os./7 dni. Włochy największy kompleks w Riwierze Adriatyckiej od 890zł/os. z transportem i wyżyw. 33/ , 33/ , po 17-tej hotele A USTROŃ, -Tanie Sanatorium - Program Intensywny, Zdrowy Kręgosłup,Ziołowy Ojca. G.Sroki , 33/ A Wisła D.W. "Storczyk" Wielkanoc od 400 zł/os., wczasy od 75zł/os./doba, kolonie letnie od 50 zł/os./doba. Wczasy dla emerytów od pon. do pt. 280 zł/os. Organizujemy wesela, bankiety, impr. okol. 33/ , 33/ , po 17-tej A WISŁA, DW LIMBA - wczasy, obozy, zimowiska, pokoje z łazienkami i TV, blisko centrum, 33/ pensjonaty A CISIEC, nocleg+obiad 40 zł, studia z anesami kuch., sala kominkowa, 33\ , A JELEŚNIA, super na sanki, narty, spacery. Blisko wyciągi/pilsko, spa, aguapark, Słowacja. Polsko-holend. villa: komf. pokoje /tv sat, łaz., łoża małż., wi-fi, wyżyw./ Zapraszamy na ferie 7 dni w cenie 6!, villamartin.pl, , 33\ A Krynica Morska Pensjonat A PIENINY-KACWIN, FERIE.PROMOCJA 7 dni z wyż. 390 zł; dziwisz.pl , 18/ A WISŁA, -Kuligi zimowe (Ferie,Weekendy,Dni Robocze) dla grup oraz klientów indywidualnych ,33/ pokoje gościnne Dom Wczasowy Przodownik Ustroń. Pobyt 7-dniowy 665 zł. Dla emerytów rabat 15 %. W cenie nocleg i pełne wyżywienie. Tel A Gdańsk -pokoje tel A USTROŃ, "Agat". pl, 33/ , , pokoje z łazienkami. Narty, dancingi, zabiegi. A USTROŃ, pokoje gościnne "PERŁA". Noclegi, wyżywienie, parking, TV-SAT. Wczasy, weekendy, ferie. W pobliżu wyciągi narciarskie, ścieżki spacerowe, baseny. Ul. Lecznicza 15, wczasywpolsce.pl 33/ A WISŁA, centrum, pokoje z łazienkami od 25 zł/os, domki letniskowe A USTROŃ, ciepły domek na ferie. 4-osobowy, parking, 33\ , zwierzęta rośliny ogrody zwierzęta A Rottweilery sprzedam. matrymonialne A "ROMEO" Biuro Matr. Tanio A B. Serenada, serenada.pl różne A "ANIA" rzutniki z bajeczkami, kolejki PIKO, żołnierzyki PRL kupię A Kupię komp. Amiga, Atari, Commodore, Pegasus, Nintendo itp A Kupię monety, banknoty, starocie, znaczki, medale, zegarki: A Kupię-lampa lecznicza BIOPTRON, ZEPTER lub MEDICOLUX, naczynia ZEPTER. Tel A Skup książek, płyt muzycznych, Dojazd. Gotówka. Tel A THERMOMIX lub KOHERSEN, MYCOOK, - robot kuchenny kupię, towarzyskiezatrudnię A Niemcy, Drezno, Sauna Rzymska - szukamy miłych hostess, dobre zarobki, nocleg, zwrot kosztów podróży. Tel ; #dzieje się Tutaj się dzieje ;) bo to jest ADRES REDAKCJI Biurowiec Media Centrum Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A tel , faks ODDZIAŁ PRASA ŚLĄSKA Prezes Zenon Nowak, Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A REDAKTOR NACZELNY Maciej Gładysiewicz z-ca Aleksandra Glegoła ZESPÓŁ REDAGUJĄCY Elżbieta Kazibut, Agata Markowicz, Agnieszka Pach PROJEKT GRAFICZNY/DYR. ART. Tomasz Bocheński BIURO REKLAMY tel , faks BIURO OGŁOSZEŃ Katowice, ul. Pocztowa 16 tel , faks WYDAWCA Polskapresse Sp. z o.o Warszawa, ul. Domaniewska 45, tel DRUK Polskapresse Sp. z o.o. O/Poligrafia; Warszawa,ul. Domaniewska 45 Drukarnia: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A DYSTRYBUCJA D. Sośnierz tel Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

12 #aktywnie SPOŚRÓD ZAPROPONOWANYCH PRZEZ NAS IMPREZ SPORTOWYCH KAŻDY ZNAJDZIE COŚ INTERESUJĄCE DLA SIEBIE BARTŁOMIEJ GRUCHLIK/DYREKTOR MOSIR W MYSŁOWICACH # aktywnie Ciężki był dla mnie pierwszy rok, bo mieliśmy ograniczony budżet Tomasz Sikora, biathlonista FOT. ARKADIUSZ GOLA Memoriał Jerzego Chromika, Cross Mysłowicki, Turniej Silesia Cup, mistrzostwa w judo, siatkówce plażowej i piłce nożnej Bogaty kalendarz tegorocznych imprez sportowych #pływanie ki.12lutegodobędąsięeliminacje dlaszkółpodstawowych,natomiast13lutegowystartująuczniowieszkółgimnazjalnych.finały zaplanowanonasobotę,14lutego. Narciarzesprawdząswoją kondycję4lutegonastokach wwiślecieńkowieoraz10lutego naczantoriiwustroniu.wyjazdy tebędądobrąokazjądoprzygotowaniaformynamistrzostwa Mysłowicwnarciarstwiealpejskim,którerozegranezostaną wniedzielę,15lutego,wwiśle Soszowie. A.J. Zciupagą na pływalni strzyńśląska.wśródchłopcównaj- lepiejwypadłbartłomiejwitkow- ski,któryrównieżwywalczyłzłoty medal. TrzeciemiejscezająłFilip Kocima.Zanajlepszychzawodnikówmistrzostwuznanowswoich kategoriach wiekowych Alicję Gowarzewską,AlicjęLewandowskąiBartłomiejaWitkowskiego. ZAWODYWBIELSKU-BIAŁEJ-EmocjonującyprzebiegmiałyzorganizowaneporaztrzeciwBielsku- BiałejpływackiezawodyoCiupagęOndraszka,wktórychwystartowało288zawodnikówz15 klubów.mysłowicereprezentowało18zawodnikówmosir-u KlubuOlimpijczyka. Spośródnichczołowelokatyzajęli:LauraHoffmann,Alan Budych,TymoteuszPietucha, KamilSoleckiiMichałPolak.Zawodyrozegranowtrzechkonkurencjach:wstylumotylkowym, grzbietowymidowolnym.w.k. #bądź aktywny Atrakcje zimowych ferii WIELEEMOCJIdostarczązapewneimprezysportowe,któreprzygotowałnategoroczneferiezimowemysłowickiMOSiR. Wpierwszychdwóchtygodniach lutegobr.odbędąsięwmieście m.in.haloweturniejepiłkinożnej isiatkówki,natomiastwgórach mistrzostwamysłowicwnarciarstwiealpejskim.cyklimprezzainauguruje3lutegowyjazd doaquaparkuwrudzieśląskiej.5 lutegowhaliprzyul.bończykarozegranyzostanieturniejpiłkinożnej,wktórymwystartująuczniowieszkółpodstawowych.następnegodniarywalizowaćbędzie wtychsamychrozgrywkachmłodzieżgimnazjalna. Przeztrzydni potrwarodzinnyturniejsiatków- #piłka ręczna Obrotowi w akcji TURNIEJE SZCZYPIORNIAKA 13 i14styczniabr.whaliwidowiskowo-sportowejmosir-u wmysłowicachrozegranezostały turniejewpiłceręcznejszkółponadgimnazjalnych.topierwsze zawodyzespołowezorganizowanewtymrokuprzezmysłowicki MOSiR. Opalmępierwszeństwarywalizowaływśróddziewczątdrużyny trzechszkół:ilo,iiloizspnr3. Najlepiejzaprezentowałysię szczypiornistkiiilo,którewygrałyobaswojemeczeiobroniły tytułmistrzowskiwywalczony przedrokiem.drugiemiejscezajęłaekipazilo,trzeciezzspnr3. Emocjiniezabrakłowturnieju chłopców.wfinaledrużynailo pokonałazspnr2,zdobywając ponowniemistrzostwomysłowic. Wmeczuotrzeciemiejscelepsi okazalisięszczypiorniściziilo, którzypokonalireprezentację SZPnr1.Naprzełomiemarca ikwietniabr.zwycięskiedrużyny wystartująwzawodachrejonowych.ichrywalembędązespoły licealistówzkatowic.stawkąjest półfinałwojewódzkiejletniej Licealiady2015.A.J. SPORT Sporo będzie się działo w tym roku w mysłowickim sporcie. Podobnie jak w latach ubiegłych, kalendarz wypełniły liczne, atrakcyjnie zapowiadające się imprezy i turnieje. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. #Andrzej Jaworski JUDO #W.K. aa Pięćmedali,wtymczteryzłote,oraztrzytytułynajlepszychzawodnikówimprezyzdobylimłodzi mysłowiccyjudocyuczestniczący wmistrzostwachśląskamłodzików, juniorówmłodszychijuniorów, którerozegrano10i11styczniabr. wbytomiu. Omedalewalczyły trzy zawodniczki: Alicja Gowarzewska,AlicjaLewandowskaiDominikaNowicka. Spisały siędoskonale.wygrywającwszystkieswojewalki,zdobyłypierwsze miejsca i tym samym tytuły mi- aa Nowością tegorocznego sezonu jest lodowisko, które powstanie w lutym w Parku Słupna. Będzie to z pewnością jedna z największych atrakcji ferii zimowych w mieście. Po dłuższej przerwie powracają mistrzostwa Mysłowic w narciarstwie alpejskim, które odbędą się 15 lutego w Wiśle Soszowie. Pierwszą dużą tegoroczną imprezą będzie Puchar Polski oraz Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Jujitsu, który zaplanowano na 31 stycznia. 28 lutego odbędzie się z kolei Cross Mysłowicki w biegach przełajowych. Od kwietnia do czerwca Wywalczyli medale rozegrana zostanie impreza pod nazwą Deichmann Minimistrzostwa Europy w piłce nożnej. Podobnie jak w roku ubiegłym, największym wydarzeniem dla biegaczy będzie Memoriał Jerzego Chromika - mysłowiczanina, wybitnego lekkoatlety, olimpijczyka, rekordzisty świata, mistrza Europy, członka legendarnego Wunderteamu. Rozgrywany w październiku bieg cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Miesiące wakacyjne przyniosąotwartemistrzostwamysłowic wpiłcenożnejplażowej. Odbędą się też otwarte mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej, międzynarodowe mistrzostwa Mysłowic w judo, a także MiniolimpiadaPrzedszkolaków. Koniec roku wypełnią dwie imprezy w piłce siatkowej: MemoriałStanisławaPadlewskiegooraz VI Turniej Silesia Cup. MOSiR zaprasza także naimprezy kulturalne. W hali przy ul. Bończyka odbędą się kabaretony oraz turniej rock n rolla.

13.08.2015 ZATRUDNIMY SZWACZKI. Któremiejscejestnajlepsze na randkę? Czekamy na Wasze propozycje STR.3 HALLO ŚLĄSKIE

13.08.2015 ZATRUDNIMY SZWACZKI. Któremiejscejestnajlepsze na randkę? Czekamy na Wasze propozycje STR.3 HALLO ŚLĄSKIE Czwartek // www.naszemiasto.pl // nr61 facebook.com/naszemiastopl // twitter/nasze_miasto // gazeta bezpłatna HALLO ŚLĄSKIE 13.08.2015 #DZIEJE SIĘ 14.08.2015, GODZ. 20.30 KONCERT KRZYSZTOFA ZALEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcyniechcązmian

Mieszkańcyniechcązmian 1528597/02 PONIEDZIAŁEK 14maja2012 Nr 35(668) Podgórzenia wolą, by rynek wyglądał po staremu, a nie futurystycznie Mieszkańcyniechcązmian Taką fontannę w Rynku Podgórskim zaplanowali urzędnicy KinoARSwpięciusalach!

Bardziej szczegółowo

JakwskrzesićPietrynę?

JakwskrzesićPietrynę? REKLAMA 0822494/03 PONIEDZIAŁEK 20 września 2010 Nr71(512) Sztab ma pomysły: nowe parkingi, tramwaj i wymiana nawierzchni JakwskrzesićPietrynę? Sztab ulicy Piotrkowskiej przedstawił nowe propozycje na

Bardziej szczegółowo

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka...

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka... Od wczesnych poniedziałkowych godzin porannych Andrzej Jarczewski, były klucznik Radiostacji Gliwickiej protestuje na szczycie 110-metrowej wieży Radiostacji. Strona 3 Zadzwoń, zapytaj! Telefoniczny dyżur

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

3 miliony złotych POZNALIŚMY LAUREATÓW II EDYCJI KONKURSU ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY

3 miliony złotych POZNALIŚMY LAUREATÓW II EDYCJI KONKURSU ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Ogłoszenia drobne Nieruchomości, praca, usługi, zdrowie i inne Strona 10 Co, Gdzie, Kiedy Strony 8-9 Mieszkańcy Mieszkańcy zdecydują, zdecydują, na na co co wydać wydać 3 miliony złotych Strona Strona

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 20 września 2010 Nr 71(512) REKLAMA 0825832/00

PONIEDZIAŁEK 20 września 2010 Nr 71(512) REKLAMA 0825832/00 PONIEDZIAŁEK 20 września 2010 Nr 71(512) REKLAMA 0825832/00 2 Warszawa poniedziałek 20 września 2010 Echo Miasta REKLAMA REKLAMA 0840330/00 REKLAMA 0809036/00 PONIEDZIAŁEK 20 września 2010 Nr 71(512) Dwumiesięczne

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

Plażowanie czas zacząć

Plażowanie czas zacząć HALLOŁÓDŹ 25.06.2015 Czwartek www.naszemiasto.pl nr 47 facebook.com/naszemiasto.pl gazeta bezpłatna Plażowanie czas zacząć Wmieścieteżniebędzienudy! #hallo łódź 2 www.naszemiasto.pl NASZEMIASTO 02 BARDZO

Bardziej szczegółowo

w którym znajdowały się trzy osoby. Byli to mężczyźni w wieku 23, 28 i 61 lat mówi podkomisarz Tomasz Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec

w którym znajdowały się trzy osoby. Byli to mężczyźni w wieku 23, 28 i 61 lat mówi podkomisarz Tomasz Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec CZYTAJ Tygodnik Lokalny 12 18 marca 2014 r. nr 10/1172 rok XXIII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykup mieszkania. str. 4

Wykup mieszkania. str. 4 ZBM bogatszy Dziennikarze w ZBM Wykup mieszkania Czy opłaca się nie płacić? str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Nakład: 27 000 egz ISSN 1896-9755 03/62 marzec 2009 r. Ponad miliard złotych i lata pracy na drodze

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA nr 5 (228) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info na oświadczenie KREDYTY POZABANKOWE DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!! CHWILÓWKA NA DOWÓD (PIERWSZA DARMOWA)

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Pomysłnaplombowanie Na ulicy Dworcowej w Katowicach straszy dziura po kamienicy. A gdyby tak zbudować tam hostel?

Pomysłnaplombowanie Na ulicy Dworcowej w Katowicach straszy dziura po kamienicy. A gdyby tak zbudować tam hostel? PONIEDZIAŁEK 30 lipca 2012 Nr56(689) Po wyburzeniu kamienicy zostaje puste miejsce. Co z nim zrobić? Pomysłnaplombowanie Na ulicy Dworcowej w Katowicach straszy dziura po kamienicy. A gdyby tak zbudować

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Tak bezpiecznie w mieście jeszcze nie było! Na tę inwestycję Częstochowa

Tak bezpiecznie w mieście jeszcze nie było! Na tę inwestycję Częstochowa W NUMERZE: Pierwsze w Częstochowie i jedno z pierwszych w regionie! Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Rząsawskiej powstanie tzw. rondo turbinowe. Przy spodziewanym obciążeniu ruchu rondo turbinowe zapewni

Bardziej szczegółowo

CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW

CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW List otwarty w sprawie budowy kopalni Mariola Najlepsze Życzenia dla Górniczej Braci oraz dla ich Rodzin z okazji święta ich Patronki Barbary składają redakcje gazety CT, portalu jaw.pl oraz CTv NIECH

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG Spis treści 3 Od redakcji 12 Strona dla sztuki 13 Na początek Temat z okładki 14 Nowy gracz w Marszałkowskim Raport PIG 18 Zachodniopomorskie firmami stoi Gospodarka 22 Nie będzie exodusu polskich pracowników

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej ISSN: 17300878 NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. 7 WRZEŚNIA 2012, NR 423 WAŁBRZYCH REKLAMA R0833/12 Palmiarnia Grodzkość w Trybunale w Zamku Książ wydarzenia str. 3 Państwo nas niańczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Jak będzie wyglądać nowa siedziba?

Jak będzie wyglądać nowa siedziba? NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0915/13 8 LISTOPADA 2013, NR 483 (111) ŚWIDNICA Dachowanie Jak będzie wyglądać nowa siedziba? Przygotowania do zimy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo