EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL"

Transkrypt

1 DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY ( ) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin Tomasz Bernat, Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Analiza rynku i produktu, w: Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, WNUS, Szczecin 1998, s Tomasz Bernat Krzysztof Pietras, Zakładowy fundusz emerytalny. Koncepcja teoretyczna, w: Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, WNUS, Szczecin 1998, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Zakładowy program emerytalny a standardy rachunkowości, w: Rachunkowość managerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, konferencja naukowa, Szczecin Tomasz Bernat, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1998, s Tomasz Bernat, Model ubezpieczeń społecznych w Polsce, Plewnia, Szczecin 1998, ss. 85. Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w koncepcji reformy systemu emerytalno - rentowego, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, WNUS, Szczecin 1999, s Tomasz Bernat, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego jako czynnik ryzyka w funkcjonowaniu małych podmiotów gospodarczych, Polityka Gospodarcza SGH 1/1999, s Tomasz Bernat, Koszt alternatywny w finansowaniu ryzyka, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Rachunkowość zarządcza w aspekcie konkurencyjności, w: Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, Materiały na konferencję naukową, Akademia Rolnicza, Szczecin 1999, s Tomasz Bernat, Analiza kosztów dla potrzeb zarządzania ryzykiem, w: Rachunkowość. Teoria i praktyka. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Katedra Rachunkowości US, Szczecin 1999, s Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Marek Czajkowski, Barbara Kryk, Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, Benedykt Niemczynowicz, Aneta Zelek, Mikroekonomia menedżerska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Marek Czajkowski, Barbara Kryk, Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, Benedykt Niemczynowicz, Aneta Zelek, Marta Młokosiewicz, Mikroekonomia, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Ryzyko problemu 2000 roku. Stopień przygotowania przedsiębiorstw - wyniki badań, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Tomasz Bernat, Etyczny wymiar ubezpieczeń, Firma i Rynek nr 2 (15)/2000, s Jadwiga Wawer - Bernat, Tomasz Bernat, Jednostka rozrachunkowa funduszy emerytalnych, Prawo Przedsiębiorcy nr 44/2000, s Jadwiga Wawer - Bernat, Tomasz Bernat, Wartość początkowa środków trwałych, PrawoPrzedsiębiorcy nr 45/2000, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenia w Internecie, Prawo Przedsiębiorcy nr 46/2000, s

2 Tomasz Bernat, E - commerce w ubezpieczeniach, czy sansa na rozwój? Sytuacja w Polsce, w: E- finanse XXI wieku, Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki "Wirtualizacja usług finansowych. Konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń", US, Szczecin 2000, s Tomasz Bernat, Ryzyko jako determinant wartości rynkowej przedsiebiorstwa, w: Zarzadzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, red. D. Zarzecki, tom II, Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczecin 2000, s Jadwiga Wawer - Bernat, Tomasz Bernat, Wartość jednostki rozrachunkowej funduszy emerytalnych - czynniki zmienności, w: Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce. Aspekty przekształceń organizacyjno - własnościowych w rachunkowości, Materiały konferencyjne, Świnoujście 2000, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie jako element strategii minimalizacji ryzyka, w: Zeszyty Naukowe nr 5 Wyzszej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Zarządzanie ryzykiem finansowym - teoria i praktyka, Materiały konferencyjne, Wrocław 2000, s Tomasz Bernat, VAT w rolnictwie, Praca na zlecenie Zachodniopomorskiej Wspólnoty Gospodarczej, Szczecin Tomasz Bernat, Polski rynek ubezpieczeń majątkowych. Analiza funkcjonowania w latach , Praca na zlecenie Temida Broker sp. z o.o., Szczecin Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Marek Czajkowski, Barbara Kryk, Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, Benedykt Niemczynowicz, Mikroekonomia praktyczna, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów jako element zabezpieczenia działalności gospodarczej, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Tomasz Bernat, Kierowco nie broń się sam, Prawo Przedsiębiorcy nr 51-52/2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, Prawo Przedsiębiorcy nr 3/2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie od utraty zysku, Prawo Przedsiębiorcy nr 9/2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie OC spedytora, Prawo Przedsiębiorcy nr 17/2001, s Tomasz Bernat, Pozaubezpieczeniowe metody zabezpieczenia ryzyka, Prawo Przedsiębiorcy nr 18/2001, s.17. Tomasz Bernat, Jakość produktu ubezpieczeniowego, Prawo Przedsiębiorcy nr 30/2001, s Tomasz Bernat, Analiza działalności drukarni Plewnia. Ryzyka i możliwości zapobiegania, Praca na zlecenie Drukarni Plewnia. Tomasz Bernat, Budowa programu ubezpieczeniowego dla firmy Sławland, Praca na zlecenie firmy Sławland. Tomasz Bernat, Polski rynek ubezpieczeń majątkowych. Podstawowe produkty, Praca na zlecenie Temida Broker sp. z o.o.. Danuta Kopycińska,Tomasz Bernat, Barbara Kryk, Grażyna Maniak, Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Kompleksowe zabezpieczenie ryzyka na przykładzie ryzyka utraty majątku firmy, w: Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia, red. D.Zarzecki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 2001, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer-Bernat, Konkurencja na rynku funduszy emerytalnych, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.18. Tomasz Bernat, Konkurencja na rynku ubezpieczeń, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.38.

3 Tomasz Bernat, Wpływ ubezpieczeń na rozwój eksportu w Polsce, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Warszawa 2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w: Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Materiały konferencyjne, Koszalin 2001, s Tomasz Bernat, Niezbędność ochrony ubezpieczeniowej na przykładzie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w: Materiały konferencyjne z Zachodniopomorskiego Forum Finansowo- Kapitałowego "Twój Kapitał 2001", Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s.175. Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Systemowe zabezpieczenie ryzyka na przykładzie rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w: Trzy wymiary polityki transformacyjnej, red. S. Jankiewicz, Zeszyt nr 21 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s Tomasz Bernat, Nieznajomość prawa szkodzi, Prawo przedsiębiorcy nr 4/2002, s Tomasz Bernat, OC za szkody w środowisku, Prawo przedsiębiorcy nr 8/2002, s Tomasz Bernat, Niebezpieczni płacą więcej, Prawo przedsiębiorcy nr 9/2002, s Tomasz Bernat, OC w działalności magazynowej, Prawo przedsiębiorcy nr 11/2002, s Tomasz Bernat, Nie każdy ubezpieczyciel jest bezpieczny, Prawo przedsiębiorcy nr 12/2002, s Tomasz Bernat, Bezpieczny ubezpieczyciel, Prawo przedsiębiorcy nr 14/2002, s Tomasz Bernat, Bezpieczny budynek, Prawo przedsiębiorcy nr 22/2002, s Tomasz Bernat, Ryzyko dla ubezpieczyciela, Prawo przedsiębiorcy nr 24/2002, s Tomasz Bernat, Utrata czynszu zabezpieczona, Prawo przedsiębiorcy nr 32/2002, s Tomasz Bernat, Szklana pułapka, Prawo przedsiębiorcy nr 36/2002, s Tomasz Bernat, Należności zawsze do odzyskania, Prawo przedsiębiorcy nr 40/2002, s Tomasz Bernat, Ograniczenie ryzyka kredytu, Prawo przedsiębiorcy nr 43/2002, s Tomasz Bernat, Gdy stracimy kartę..., Prawo przedsiębiorcy nr 46/2002, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Ocena rentowności działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych - analiza wpływu ryzyka, w: Zarządzanie finansami. Czas na pieniądz, red. D.Zarzecki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 2002, s Tomasz Bernat, Przedsiębiorczość - rola i wsparcie ubezpieczeniowe, w: Małe i średnie formy przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. T. Waściński, Z. Płoszyński, Politechnika Koszalińska, PTE Koszalin, Koszalin 2002, s Tomasz Bernat, Rola państwa w kreowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania rynku, na przykładzie rynku ubezpieczeń, w: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut wiedzy, Warszawa 2002, s Tomasz Bernat, Wpływ nowoczesnych technologii na strategię działania towarzystw ubezpieczeniowych, w: Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s Tomasz Bernat, Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków SAPARD, Firma zlecająca - Towarowy Dom Maklerski Temida Broker Sp. z o.o., Szczecin Tomasz Bernat, Analiza działalności firmy Czyścioch. Ocena ryzyka i możliwości ubezpieczeniowych w działalności zakładu odnowy biologicznej, Firma zlecająca - Firma Czyścioch, Szczecin Tomasz Bernat, Ocena możliwości rozwoju sieci światłowodowych na terenie Szczecina, Firma zlecająca - Firma Ofinet sp. z o.o., Szczecin Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Stawianie na młodych (inwestorów), Nasz Rynek Kapitałowy nr 4/2003, s Tomasz Bernat, Biegły rewident też może się pomylić, Prawo Przedsiębiorcy nr 2/2003, s. 28.

4 Tomasz Bernat, Z roszczeniem do notariusza, Prawo Przedsiębiorcy nr 6/2003, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie OC doradców podatkowych, Prawo Przedsiębiorcy nr 10/2003, s Tomasz Bernat, Odszkodowanie z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, Prawo Przedsiębiorcy nr 13/2003, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie OC dla prowadzących biura rachunkowe, Prawo Przedsiębiorcy nr 16/2003, s Tomasz Bernat, Ochrona przed wadliwym wykonaniem kontraktu, Prawo Przedsiębiorcy nr 24/2003, s Tomasz Bernat, Rażące niedbalstwo a odmowa wypłaty odszkodowania, Prawo Przedsiębiorcy nr 35/2003, s Tomasz Bernat, Co może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. Do czego służą wyłączenia stosowane przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczeń, Prawo Przedsiębiorcy nr 37/2003, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie firmy przed roszczeniami pracowników, Prawo Przedsiębiorcy nr 38/2003, s Tomasz Bernat, Odpowiedzialność dostawców za wadliwy produkt, Prawo Przedsiębiorcy nr 48/2003, s Tomasz Bernat, Influence of Competition on Increase in Offer And Quality of Insurance Productson the Example of Poland, New trends of the development of Industry, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno Tomasz Bernat, Poland as the Insurance market Leader among Countries of the Viseghrad Group, Economic Policy and Growth of Central European Countries, School of Slavonic and East European Countries, London 2003, s Tomasz Bernat, Rozwój rynku ubezpieczeń, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Waldemar Tarczyński, Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Młody Inwestor, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Internet jako sposób zawierania umów ubezpieczeniowych, w: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003 (wydanie elektroniczne na CD). Tomasz Bernat, Jakość produktów ubezpieczeniowych w ocenie osób prywatnych (wyniki badań), w: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, PAN, Szczecin Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Konkurs "Młody Inwestor" szansą na pobudzanie przedsiębiorczości młodych - wyniki badań, w: Problemy globalizacji gospodarki, (red.) T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Tomasz Bernat, Inwestycje zagraniczne w sektor ubezpieczeniowy w Polsce - skutki dla rynku ubezpieczeniowego, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Tomasz Bernat, Zysk ekonomiczny jako podstawa wyboru ekonomicznego, w: Makro i mikroekonomia na przykładach, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Makro- i mikroekonomia na przykładach, zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa 2003.

5 Tomasz Bernat, The Development of Market Competition after the Example of Insurance Market in Poland, Transformations in Business & Economics 2004, vol. 3, No 2 (6), s Tomasz Bernat, Inwestycje zakładów ubezpieczeń w Polsce w kontekście struktury własnościowej ubezpieczycieli, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 2, WNUS, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Młodzi inwestorzy na start, Nasz Rynek Kapitałowy nr 1/2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Kreowanie młodych inwestorów, Nasz Rynek Kapitałowy nr 3/2004, s Tomasz Bernat, Miejsce rynku we współczesnej gospodarce, Polityka Gospodarcza nr 9/2004, s Tomasz Bernat, Pośrednik ubezpieczeniowy w świetle prawa europejskiego, Prawo Unii Europejskiej nr 1/2004, s Tomasz Bernat, The Criteria of Choosing an Insurance Company and the Evaluation of the Choice of an Insurer Made by Companies - The Case of Poland, w: Unification of European Economics: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s Tomasz Bernat, The Mechanism of Microeconomics Transformations, w: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, "Young Investor" - Proentrepreneurship Project Popularising Knowledge on Economics - Concept, Research Results, w: Society and Consumption: Economic- Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Makro- i mikroekonomia na przykładach, Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Raport z badań dotyczących przedsiębiorczości studentów w województwie zachodniopomorskim, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin Tomasz Bernat, Rynek ubezpieczeń a lokaty na rynku kapitałowym - sprzężenie zwrotne, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, (red.) W. Tarczyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Monopolizacja rynku, strata bogactwa społeczeństwa, pomiar pustej straty monopolistycznej, w: Makro i mikroekonomia na przykładach. Zeszyt 2, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Partnerstwo biznesu i nauki w rozwoju regionu zachodniopomorskiego, na przykładzie projektu "Młody Inwestor", w: Partnerstwo w regionie, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska Akademia Nauk, Komisja Organizacji i Zarządzania Oddział w Gdańsku, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Internet jako sposób zawierania umów ubezpieczeniowych. Wyniki badań, w: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, (red.) B. Świecka, Economicus, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Realia gospodarcze a podstawy przedsiębiorcze studentów, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s

6 Tomasz Bernat, Entry barriers to the market, w: Economic Issues in Practice, Macro- and Microeconomics, case study, ed. B. Kryk, T. Bernat, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Tomasz Bernat, Business insurance as a supportive factor during and after the period of system transformation, w: Contemporary Economy, Selected Problems in research of Young Economists, ed. M. Kokocińska, Printshop, Szczecin 2005, s Tomasz Bernat, Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa, Strategia lizbońska. Fakty - Mity - Rzeczywistość, Printshop, Szczecin Tomasz Bernat, Konkurencja jako podstawa ekonomii XXI wieku, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Tomasz Bernat, Wybitni ekonomiści, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Tomasz Bernat, Gospodarka Polski - gospodarka przedsiębiorstw dominujących (monopolistycznych)?, w: Polska gospodarka w UE, Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s Tomasz Bernat, Monopole - ciemna strona konkurencji, w: Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Prewencja w działalności ubezpieczycieli - analiza w aspekcie konkurencyjności rynkowej, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Strategia lizbońska. Fakty - mity - rzeczywistość, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Barbara Kryk, Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Economic Issues in Practice, Macro & Microeconomics case study, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, European founds as a support of entrepreneurship - polish example, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Polish agriculture in transformation period and entrepreneurship among rural community, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Jarosław Poteralski, Competitiveness of Nations - a Comparative Analysis, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Konkurencja i polityka antymonopolowa: wymiar strategii lizbońskiej, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s Tomasz Bernat, Europejski rynek ubezpieczeń - wyzwanie dla Ukrainy, w: Razem w Europie, red. I.Bakuszewicz, T.Bernat, Tarnopol Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie, w: Finansowanie działalności gospodarczej w olsce. Wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias i A. Szelągowska, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006, s Tomasz Bernat, Transformacja rynku ubezpieczeń w kierunku efektywności w latach , w: Zeszyty Naukowe nr 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, red. Z. Dach, Kraków 2004, s Tomasz Bernat, I.Bakuszewicz (redaktor naukowy), Razem w Europie, TISIT, Tarnopol Szczecin 2006.

7 Jarosław Korpysa, Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Jarosław Korpysa, Mobilność kwalifikacyjna i przestrzenna studentów, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Jarosław Korpysa, Social Mobility and Competitiveness of Economies of Chosen CC Aspect of Integration Process, w: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Jarosław Korpysa, Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, (red.) W. Tarczyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Jarosław Korpysa, Perspektywa rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w Europie, w: Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, (red.) T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski, Sytuacja absolwentów na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów uczelni wyższych - stan rzeczywisty i unormowania prawne, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s Marek Czajkowski, Ewa Mazur-Wierzbicka, Jarosław Korpysa, Mikroekonomia w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski, Ryzykanci, realiści i marzyciele wobec przedsiębiorczości, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Jarosław Korpysa, Konkurencyjność polskiego rynku pracy i jego podmiotów - wyzwania wynikające z globalizacji i integracji gospodarki z UE (projekt LAMA), w: Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Entrepreneurship among young people - results of research, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Jarosław Korpysa, Competitiveness and Competition of Markets and Sectors, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa, Changes of Labour Market as the Main Determinant of Inequalities in the Consumption Structure in Polish Households, w: Transformation in Business & Economics, vol. 5, no. 2 (10), red. D. Grundey, Uniwersytet Litewski, s Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa, Time spent on Housework as a determinant of Women's Economic Activity in a Member States, w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Jarosław Korpysa, Konkurencyjność rynku pracy a migracja społeczeństwa, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. M. Kruszka, Warszawa 2006, Warszawa 2006, s Jarosław Korpysa, Wpływ mobilności pracowników na proces kształtowania wartości przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe nr 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, red. Z. Dach, Kraków 2004, s Marek Kunasz, Współzależność giełd światowych w kontekście wpływów procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1998.

8 Marek Kunasz, Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, WNUS, Szczecin 1999, s Marek Kunasz, Program powszechnej prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Marek Kunasz, Tajniki gry giełdowej. Przewodnik dla uczestników konkursu Młody Inwestor, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin Marek Kunasz, Strategia personalna jako składnik strategii ekonomicznej firmy, w: Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki, red. D.Kopycińska, Szczecin 2000, s Marek Kunasz, Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Marek Kunasz, Sieć ogólnoświatowa - zródło informacji na rynkach kapitałowych, w: Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie dla nowych zastosowań i technologii informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 293, WNUS, Szczecin 2000, s Marek Kunasz, Vademecum inwestora giełdowego, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Wydawnictwo ZARR S.A., Szczecin Marek Kunasz, Efekt miesiąca-anomalia na rynku papierów wartściowych, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Marek Kunasz, Inwestycje w XXI wiek, przewodnik dla uczestników III edycji konkursu "Młody Inwestor", Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin Marek Kunasz, Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa- Katowice-Szczecin 2001, s.26. Marek Kunasz, Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin Marek Kunasz, Metody pomiaru i zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Marek Kunasz, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Propozycja narzędzia dydaktycznego - metodyka i przykładowe sposoby wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, w: Makro i mikroekonomia na przykładach, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych - studium przypadku - "Magic Games" S.A., w: Makro i mikroekonomia na przykładach, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s Marek Kunasz, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s

9 Marek Kunasz, Kapitał intelektualny polskich spółek giełdowych - wyniki badań empirycznych, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, (red.) W. Tarczyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Marek Kunasz, Wykorzystanie technik multimedialnych do interaktywnej prezentacji zagadnień ekonomicznych (na przykładzie teorii wyboru firmy), w: Makro i mikroekonomia na przykładach. Zeszyt 2, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s Marek Kunasz, Tangible and intangible resources in the process of shaping the value of business entity, w: Economic Issues in Practice, Macro- and Microeconomics, case study, ed. B. Kryk, T. Bernat, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Marek Kunasz, Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and in-service education, w: Contemporary Economy, Selected Problems in research of Young Economists, ed. M. Kokocińska, Printshop, Szczecin 2005, s Marek Kunasz, Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Marek Kunasz, Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa nr 10/2006, s Marek Kunasz, Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi fimami szkoleniowymi - wyniki badań, Przegląd Organizacji nr 10/2006, s Marek Kunasz, Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC - wyniki badań, Problemy jakości nr 3/2006, s Marek Kunasz, Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie nr 1/2006, s Marek Kunasz, Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach wyniki badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5/2006, s Marek Kunasz, Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań, Współczesne Zarządzanie nr 2/2006, s Marek Kunasz, Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski nr 1/2006, s Marek Kunasz, Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, MBA nr 6/2006, s Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Benedykt Niemczynowicz, Patrycja Zwiech, Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Marek Kunasz, Entrepreneurship and personnel's qualification as components of human capital, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Resource Approach in Building a Long-term Competitive Advantage of Enterprise, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Effectivness, competittiveness and sustainable development, w: Competition, Competitiveness and Sustainable Development, Economic & Compretition Policy No. 4, ed. B. Kryk., Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Factors and Tasks Determining the Need for Undertaking Training Activity - the Results of the Research, w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s

10 Marek Kunasz, Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Techniki szkolenia opoza stanowiskiem pracy, w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Ilościowa analiza procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. M. Kruszka, Warszawa 2006, Warszawa 2006, s Marek Kunasz, Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D.Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie - teoria a praktyka, w: Zarządzanie i Marketing, zeszyt 5, Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej, Politechnika Rzeszowska, red. A. Kozłowski, Rzeszów 2006, s Marek Kunasz, Model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red.k. Grysa, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na odległość, Kielce 2006, s Marek Kunasz, Techniki szkoleniowe w praktyce polskich przedsiębiorstw, w: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s Grażyna Maniak, Rezultaty transformacji gospodarki polskiej w świetle ekonomicznych kosztów bezrobocia, w: Materiały - Konferencje, Przedsiębiorstwa na rynku, tom 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997, s Grazyna Maniak, Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi atutem współczesnych organizacji, Firma i Rynek nr 8/1998. Grażyna Maniak, Ekonomiczna rola związków zawodowych, w: Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, WNUS, Szczecin 1998, s Grażyna Maniak, Rynek pracy a restrukturyzacja w warunkach budowy gospodarki rynkowej, w: Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, WNUS, Szczecin Grażyna Maniak, Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Współczesne problemy zarządzania biznesem, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, WNUS, Szczecin Grażyna Maniak, Struktura współczesnej organizacji - wybrane aspekty, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin Grażyna Maniak, Polityka personalna jako element zmian startegicznych, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A.Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz Aneta Zelek, Barbara Kryk, Grażyna Maniak, Przesłanki i skutki przekształcenia Stoczni Szczecińskiej w holding, w: Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz Grażyna Maniak, Współczesny rynek pracy - aspekty analizy, funkcjonowania i polityki, Polityka Gospodarcza SGH nr 2/1999, s Grażyna Maniak, Rola małych i średnich przedsiebiorstw w aktywizacji regionalnych rynków pracy, Firma i Rynek nr 11-12/1999, s

11 Grażyna Maniak, Wpływ tendencji na rynku pracy na kształtowanie polityki personalnej firm, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Grażyna Maniak, Wojciech Jarecki, Motivierde Role der Entlohnung als Faktor fuer die Verbesserung der Efektivitaet der Polischen Post, Postpoint 99- Zilinska Univerzita v Ziline. Konferencja miedzynarodwa w Zilinie (Słowacja), s Grażyna Maniak, Polityka zatrudnienia i rynku pracy wobec wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999, s Andrzej Kobylec, Barbara Kryk, Grażyna Maniak, Aneta Zelek, Mikroekonomia. Zasady gry rynkowej, Tow. Prz. Zes. Sz. Ek. Nr 1 w Sz-nie, Wyd. Archiwum Państwowego w Szczecinie :"Dokument", Szczecin Grażyna Maniak, Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi atutem współczesnych organizacji, Firma i Rynek nr 8/1998. Grażyna Maniak, Wybrane aspekty związane z projektowaniem i realizacją strategii personalnej w firmie na tle sytuacji na regionalnym rynku pracy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej "Problemy polityki gosp. i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską", Międzyzdroje Grażyna Maniak, Rola i organizacja działu personalnego, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Szczecin 1999, s Grażyna Maniak, Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Szczecin 2000, s Grażyna Maniak, Rola zasobów personalnych firmy w kształtowaniu strategii rozwoju, Firma i Rynek nr 2 (15)/2000, s Grażyna Maniak, Polityka personalna w MSP - bariera czynnikiem wzrostu ich konkurencyjności, Firma i Rynek nr 3 (16)/2000. Grażyna Maniak, O potrzebie etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, red. Barbara Pogonowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zakład Graficzny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s Grażyna Maniak, Wpływ zmian w otoczeniu organizacji na działania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, w: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Waszkielewicz, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej, Kraków 2000, s Grażyna Maniak, Polityka personalna w małych i średnich przedsiębiorstwach - bariera czy czynnik wzrostu ich konkurencyjności, w: Stargardzki Szczyt Gospodarczy, Materiały Konferencyjne, Stargard Szczeciński 2000, s Grażyna Maniak, Przegląd wybranych teorii motywacji - wnioski dla praktyki motywowania pracowników, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Szczecin 2001, s Grażyna Maniak, Motywowanie pracowników jako kluczowy element polityki personalnej, Firma i Rynek nr 4/2001, s Grażyna Maniak, Wojciech Jarecki, Der Kern, Die Funktionen und die Formulierung der Personalstrategie, Międzynarodowa konferencja Postpoint 2001 w Zilinie (Słowacja), s. 91. Grażyna Maniak, Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin Grażyna Maniak, Rola zarządzania zasobami ludzkimi w procesie przeprowadzania zmian organizacyjnych, w: Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia, red. D.Zarzecki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 2001, s

12 Grażyna Maniak, Strategia personalna jako kluczowy element warunkujący rozwój firmy globalnej, w: Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich, Materiały na międzynarodową konferencję naukową Porty Morskie 2001, Szczecin 2001, s Grażyna Maniak, Istota modelu konkurencyjnego rynku pracy, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.13. Grażyna Maniak, Wybrane teorie rynku pracy, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Warszawa 2001, s Grażyna Maniak, Oddziaływanie tendencji na współczesnym rynku pracy na działania w sferze zarządzania potencjałem społecznym firmy, w: Impulsy rozwoju, Materiały konferencyjne Szczytu Gospodarczego Pomorza Zachodniego, Szczecin 2001, s Grażyna Maniak, Aneta Zelek, Polityka personalna firmy - strategia funkcjonalna, czy uwarunkowanie strategii rozwoju, w: Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw, red. K.Krzakiewicz, AE w Poznaniu, WSB w Pile, Poznań-Piła 2001, s Grażyna Maniak, Aneta Zelek, Strategia personalna w strategii rozwoju przedsiębiorstwa - problemy dezintagracji celów i zasobów, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wrocław Grażyna Maniak, Model konkurencyjnego rynku pracy - istota i ograniczenia praktyczne, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? red. S. Swadźba, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s Grażyna Maniak, Perspektywy dla zatrudnienia i rynku pracy w świetle współczesnych tendencji gospodarczych, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, tom 2, red. S. Partycki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2002, s Grażyna Maniak, Błędy w polityce personalnej jako źródło kryzysu organizacyjnego, w: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozyra i A. Zelek, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002, s Grażyna Maniak, Polityka personalna firmy - strategia funkcjonalna czy uwarunkowanie strategii rozwoju, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Grażyna Maniak, Segmentacja rynku pracy a polityka zatrudnienia, Polityka Gospodarcza nr 7-8/2003. Grażyna Maniak, Human Resources Management in the Context of Segmentation Theories and Human Capital Theories, New trends of the development of Industry, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno 2003, s. 24. Grażyna Maniak, Practice of Human Resource Management in Poland, Labor Market in the Era of Globalisation, Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago-Gdańsk 2003, s Grażyna Maniak, System ocen pracowniczych: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s Grażyna Maniak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście współczesnych teorii rynku pracy, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Grażyna Maniak, Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1025, Wrocław 2004, s Grażyna Maniak, Istota i tworzenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s

13 Grażyna Maniak, Labour Market in Poland - Actual Condition and Perspectives the Before Accession to the European Union, w: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Grażyna Maniak, Partnerstwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, (red.) A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s Grażyna Maniak, Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska, Competition and Competitiveness of firms and the labour market, w: Market Economy, Competition and Competitiveness, Monograph No 1 in series Economics & Competition Policy, red. D. Kopycińska, University of Szczecin, Microeconomics Department, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Wpływ procesów integracyjnych na sytuację na polskim rynku pracy, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s Grażyna Maniak, Podstawy teorii firmy - teoria produkcji, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Koszty produkcji, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Marta Młokosiewicz, Rynek dóbr kapitałowych i ziemi, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, System zarządzania kompetencjami w Sonion Polska sp. z o.o., w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna Kraków Grażyna Maniak, Basic dilemmas of polish labour market, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Determinants of Competitiveness of Firms, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska, Labour Migration in European union after Accession in 2004 (Aspects Labour Migration from CEE Countries), w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Nowy wymiar konkurencji na rynku pracy w procesie globalizacji gospodarczej, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, red. S. Swadźba, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane aspekty emigracji zarobkowych i ich konsekwencje dla rynku pracy w Polsce po 1 maja 2004 roku, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, New management paradigm in know-ledge based economy, w: Togheter in Europe. Regional Strategies of Knowledge-Based Economy Development in the Eurointegration Conditions, red. I.Bakuszewicz, T.Bernat, TICIT, Tarnopol, 2006, s , (Międzynarodowa Konferencja Naukowa Razem w Europie: Strategie Marketingowe Rozwoju Regionalnego", maja 2005 r., TICIT Tarnopol (Ukraina); Pазом в Европі: Регіональні стратегіі

14 формування економіки знань в умовах євроінтеграціі, редактори: Іванна Бакушевич, Tomasz Bernat, Видавництво ТІСІТ, Тернопіль, Щецін 2006 Grażyna Maniak, W kierunku elastyczności rynku pracy aspekty elastyczności polskiego rynku pracy, w: Przemiany rynku pracy w kontekscie procesów społecznych i gospodarczych, red. J.Poteralski, Wyd. Kat. Mikroekonomii US, Szczecin 2007, s Grażyna Maniak, Wyzwania rynku pracy a stan zarządzania zasobami ludzkimi w polskich firmach (mat. konf.), VIII Stargardzki Szczyt Gospodarczy Nowe oblicza rynku pracy, , s.3-11 Grażyna Maniak, Raport z audytu zewnętrznego w ramach V edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa SONION POLSKA Sp. z o.o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin, lipiec Grażyna Maniak, Raport z audytu zewnętrznego w ramach V edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN S.A., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin, lipiec Grażyna Maniak, Raport z audytu funkcji personalnej firmy Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w ramach VI edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin Grażyna Maniak, Raport z audytu funkcji personalnej w ramach VI edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa SONION Polska sp. z o.o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin Grażyna Maniak, Najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie Projekt badawczoporównawczy do wyników badań The CEO Challenge - prezentacja wyników badań; referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Oddział Szczecin, Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami, Szczecin, Grażyna Maniak, Aktualne i przyszłe oczekiwania pracodawców regionu zachodniopomorskiego wobec absolwentów szkół wyższych (współautor: B. Doroszenko), konferencja "Inkubatory akademickie i zatrudnienie absolwentów", Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Szczecin Jarosław Poteralski, Karolina Kusy, Rynek pracy w opinii absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. W. Olejniczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin Jarosław Poteralski, Karolina Kusy, Normy ISO- potrzeba, czy konieczność, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. Wojciech Olejniczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin Jarosław Poteralski, Absolwent w obliczu współczesnego rynku pracy, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Jarosław Poteralski, Bezrobocie wśród absolwentów, Firma i Rynek nr 1/2004, s Jarosław Poteralski, Przebieg i ocena programu "Absolwent" w województwie zachodniopomorskim, Firma i Rynek nr 1/2004, s Jarosław Poteralski, Związki zawodowe a konkurencyjność rynku (pracy), w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Jarosław Poteralski, Przedsiębiorczość studentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Jarosław Poteralski, Graduate unemployment - case of Poland and West Pomerania region, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Poteralski, The Mobility and Resoursefulness of College Graduates in a Regional Labour Market (the Example of West Pomerania province), w: Competition,

15 Competitiveness and Sustainable Development, Economic & Compretition Policy No. 4, ed. B. Kryk., Szczecin 2006, s Jarosław Poteralski, Sytuacja absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach i A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005, s Jarosław Poteralski, (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, US, Szczecin Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Znaczenie reklamy dla przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych modeli rynku, w: Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, WNUS, Szczecin 1998, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Spółki holdingowe w szczecińskich przedsiębiorstwach przemysłowych w sektorze budowlanym, w: Współczesne problemy zarządzania biznesem, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, WNUS, Szczecin Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Preferencje polskich gospodarstw domowych w świetle przemian gospodarczych, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Wybrane problemy etyczne menedżerskich modeli przedsiębiorstw zastosowanych w praktyce, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, WNUS, Szczecin 1999, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Sukcesy rynkowe firmy a jej kultura organizacji na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A., Przegląd Zachodniopomorski zeszyt nr 3/1999, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Kultura organizacyjna w Stoczni Szczecińskiej S.A., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/1999, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Piractwo gospodarcze i fałszerstwo towarów w świetle wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Etyczne aspekty funkcjonowania holdingów w Polsce w okresie transformacji gospodarki, w: Annales "Etyka w życiu gospodarczym" tom. II, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 1999, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Der ein Flus der organisatorischen Kultur auf das Verwalten der Polischen Post in der Marktwirtschaft, Postpoint 99- Zilinska Univerzita v Ziline. Konferencja miedzynarodwa w Zilinie (Słowacja), s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Przewodnik do studiowania mikroekonomii dla studentów kierunków nieekonomicznych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Makro uwarunkowania konsumpcji w Polsce w okresie przemian gospodarczych, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - model a rzeczywistość, red. S. Partycki, III Międzynarodowa Konferencka Socjologiczna - Nałęczów 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2000, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach harmonizacji przepisów ekologicznych, w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. Małgorzata Burchard - Dziubińska tom I, Ogólnopolska konferencja Naukowa, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000, s

16 Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Wybrane dylematy moralne zaspakajania potrzeb konsumpcyjnych, w: Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, red. Barbara Pogonowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zakład Graficzny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Postawy etyczne polskich konsumentów wobec piractwa gospodarczego i fałszerstwa towarów, w: Annales "Etyka w życiu gospodarczym" tom 3, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2000, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Zmiana kultury organizacji jako element restruktutyzacji przedsiebiorstwa, w: Zarzadzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, red. D. Zarzecki, tom I, Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczecin 2000, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Zarządzanie środowiskowe jako warunek zbieżności celów ekologicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, w: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej, red. R. Pajda, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Kraków 2000, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Makroczynniki kształtujące konsumpcję (na przykładzie Polski), w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Ekorozwój w polityce transgranicznej na przykładzie Euroregionu "Pomerania", Przegląd Zachodniopomorski Zeszyt 2/2001, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Realizacja koncepcji ekorozwoju a współpraca transgraniczna, w: Pogranicze Polsko-Niemieckie. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, red. E. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Konsumpcja młodych gospodarstw domowych w świetle osiąganych dochodów, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.20. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Mikroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji na przykładzie Polski, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Warszawa 2001, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Ryzyko decyzji nabywczych i sposoby jego ograniczania, w: Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Materiały konferencyjne, Koszalin 2001, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Kredyty i oszczędności jako sposoby przystosowywania się młodych gospodarstw domowych do rzeczywistości społeczno -ekonomicznej, w: Trzy wymiary polityki transformacyjnej, red. S. Jankiewicz, Zeszyt nr 21 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Zmiany w konsumpcji oraz wybrane sposoby przystosowywania się młodych gospodarstw domowych do rzeczywistości społeczno - ekonomicznej, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, tom 2, red. S. Partycki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2002, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Rola czynników ekonomicznych w kształtowaniu zachowań nabywczych młodych gospodarstw domowych - Rozdział 14, w: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-ŚpiewakŚwiadomość i potrzeby proekologiczne młodych konsumentów województwa zachodniopomorskiego, w: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, materiały konferencyjne, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2002, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Źródła informacji na potrzeby badania konsumpcji i kształtujących ją czynników, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.

17 Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Miesięczne wydatki młodych gospodarstw domowych z województwa zachodniopomorskiego na płaszczyźnie porównawczej, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Kierunki dążeń konsumpcyjnych młodych gospodarstw domowych, w: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Konsumpcja i zachowanie konsumpcyjne w badaniach historycznych i ocenie współczesnych, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Aspekty jakości życia w młodych gospodarstwach domowych, w: Człowiek a rynek, (red.) S. Partycki, tom 1, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Obszary współpracy między konsumentem a rzecznikiem praw konsumenta na przykładzie miasta Szczecina, w: Lokalne układy partnerskie, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, PAN, PTE, Szczecin 2004, s Mikroekonomia praktyczna (zbiór zadań), pr. zbior. pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2004 (współautor). Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Świadomość polskich konsumentów po piętnastu latach transformacji gospodarki, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Interdependent decisions in The Game Theory, w: Economic Issues in Practice, Macro- and Microeconomics, case study, ed. B. Kryk, T. Bernat, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, System ochrony konsumenta w Polsce, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Elastyczność popytu i podaży, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Marta Młokosiewicz, Alternatywne cele działalności przedsiębiorstwa, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Kultura organizacji jako czynnik sukcesów rynkowych Stoczni Szczecińskiej S.A. W latach 90tych XX wieku, Nuatologia nr 143/2006, s Renata Nowak-Lewandowska, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Entrepreneurship development in Poland in the period of economy transformations, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Competitiveness of Households?, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Rola edukacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Tarnopol Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s

18 Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak (redaktor naukowy), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Patrycja Manorek Strategie firm w świetle internacjonalizacji gospodarki, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji Materiały Konferencyjne, Szczecin 1998, s Patrycja Manorek, Podstawowe determinanty wyboru strategii firmy,, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Szczecin 1999, s Patrycja Manorek, Wprowadzenie EURO - konsekwencje dla przedsiębiorstw, w: Firma - Rynek - Konsument. Szanse i zagrożenia Materiały konferencyjne. Szczecin 1999 r., s Patrycja Zwiech, Rola marki w strategii dyferencjacji, w: Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki, red. D.Kopycińska, Szczecin 2000, s Patrycja Zwiech, Dywersyfikacja - strategia zabezpieczenia firmy przed zagrożeniami, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Patrycja Zwiech, Globalizacja - wyzwanie dla firm, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - model a rzeczywistość, red. S. Partycki, III Międzynarodowa Konferencka Socjologiczna - Nałęczów 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2000, s Patrycja Zwiech, Rozwój polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. Małgorzata Burchard - Dziubińska tom I, Ogólnopolska konferencja Naukowa, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000, s Patrycja Zwiech, Podstawowe elementy strategii firmy, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Patrycja Zwiech, Istota strategii firmy, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Patrycja Zwiech, Program rozwoju zasobów ludzkich elementem wspierającym zatrudnialność, zdolności adaptacyjne i przedsiębiorczość, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s Patrycja Zwiech, Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Patrycja Zwiech, Wpływ misji i wizji przedsiębiorstwa na Balanced Scorecard, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa Strategia Lisbońska na półmetku. Najważniejszy program społeczno - gospodarczy Unii Gospodarczej, w: Strategia Lisbońska. Debata środowisk akademickich Materiały konferencyjne, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa Analiza postępów w realizacji Strategii Lisbońskiej w Polsce. Trudne sprawy, w: Strategia Lisbońska. Debata środowisk akademickich Materiały konferencyjne, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa Realizacja Strategii Lisbońskiej w krajach członkowskich, w: Strategia Lisbońska. Debata środowisk akademickich Materiały konferencyjne, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin 2004.

19 Patrycja Zwiech, Kryteria doboru kadr w kontekście nierówności szans poszczególnych grup pracowniczych, w: Człowiek a rynek,(red.) S. Partycki, tom 2, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s Patrycja Zwiech, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Patrycja Zwiech, Tomasz Bernat, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa, Strategia lizbońska. Fakty - Mity - Rzeczywistość, Printshop, Szczecin Patrycja Zwiech, Równość wynagrodzeń i możliwości awansu kobiet i mężczyzn a wartościowanie pracy oraz ocena kadr w świetle badań ankietowych, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Patrycja Zwiech, Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Benedykt Niemczynowicz, Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Patrycja Zwiech, Czas pracy kobiet i mężczyzn - czy kobiety krócej pracują niż mężczyźni, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D. Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Regional Diversification in the European Union, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Determinants of Regional Competitiveness, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa, Time Spent on Housework as a Determinant of Women's Economic Activity in a Member States, w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Dyskryminacja kobiet w dostępie do szkoleń - wyniki badań ankietowych, w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Tarnopol Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Dochodowe nierówności płci w Polsce - relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, cz. 1, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s Patrycja Zwiech, Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, w: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red.d. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D.Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego

Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego 01 Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego Raport analityczny vol. 1, nr 2 pod redakcją Tomasza Skicy 1 Recenzent: prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie wydawnicze:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo