EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL"

Transkrypt

1 DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY ( ) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin Tomasz Bernat, Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Analiza rynku i produktu, w: Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, WNUS, Szczecin 1998, s Tomasz Bernat Krzysztof Pietras, Zakładowy fundusz emerytalny. Koncepcja teoretyczna, w: Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, WNUS, Szczecin 1998, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Zakładowy program emerytalny a standardy rachunkowości, w: Rachunkowość managerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, konferencja naukowa, Szczecin Tomasz Bernat, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1998, s Tomasz Bernat, Model ubezpieczeń społecznych w Polsce, Plewnia, Szczecin 1998, ss. 85. Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w koncepcji reformy systemu emerytalno - rentowego, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, WNUS, Szczecin 1999, s Tomasz Bernat, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego jako czynnik ryzyka w funkcjonowaniu małych podmiotów gospodarczych, Polityka Gospodarcza SGH 1/1999, s Tomasz Bernat, Koszt alternatywny w finansowaniu ryzyka, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Rachunkowość zarządcza w aspekcie konkurencyjności, w: Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, Materiały na konferencję naukową, Akademia Rolnicza, Szczecin 1999, s Tomasz Bernat, Analiza kosztów dla potrzeb zarządzania ryzykiem, w: Rachunkowość. Teoria i praktyka. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Katedra Rachunkowości US, Szczecin 1999, s Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Marek Czajkowski, Barbara Kryk, Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, Benedykt Niemczynowicz, Aneta Zelek, Mikroekonomia menedżerska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Marek Czajkowski, Barbara Kryk, Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, Benedykt Niemczynowicz, Aneta Zelek, Marta Młokosiewicz, Mikroekonomia, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Ryzyko problemu 2000 roku. Stopień przygotowania przedsiębiorstw - wyniki badań, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Tomasz Bernat, Etyczny wymiar ubezpieczeń, Firma i Rynek nr 2 (15)/2000, s Jadwiga Wawer - Bernat, Tomasz Bernat, Jednostka rozrachunkowa funduszy emerytalnych, Prawo Przedsiębiorcy nr 44/2000, s Jadwiga Wawer - Bernat, Tomasz Bernat, Wartość początkowa środków trwałych, PrawoPrzedsiębiorcy nr 45/2000, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenia w Internecie, Prawo Przedsiębiorcy nr 46/2000, s

2 Tomasz Bernat, E - commerce w ubezpieczeniach, czy sansa na rozwój? Sytuacja w Polsce, w: E- finanse XXI wieku, Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki "Wirtualizacja usług finansowych. Konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń", US, Szczecin 2000, s Tomasz Bernat, Ryzyko jako determinant wartości rynkowej przedsiebiorstwa, w: Zarzadzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, red. D. Zarzecki, tom II, Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczecin 2000, s Jadwiga Wawer - Bernat, Tomasz Bernat, Wartość jednostki rozrachunkowej funduszy emerytalnych - czynniki zmienności, w: Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce. Aspekty przekształceń organizacyjno - własnościowych w rachunkowości, Materiały konferencyjne, Świnoujście 2000, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie jako element strategii minimalizacji ryzyka, w: Zeszyty Naukowe nr 5 Wyzszej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Zarządzanie ryzykiem finansowym - teoria i praktyka, Materiały konferencyjne, Wrocław 2000, s Tomasz Bernat, VAT w rolnictwie, Praca na zlecenie Zachodniopomorskiej Wspólnoty Gospodarczej, Szczecin Tomasz Bernat, Polski rynek ubezpieczeń majątkowych. Analiza funkcjonowania w latach , Praca na zlecenie Temida Broker sp. z o.o., Szczecin Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Marek Czajkowski, Barbara Kryk, Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, Benedykt Niemczynowicz, Mikroekonomia praktyczna, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów jako element zabezpieczenia działalności gospodarczej, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Tomasz Bernat, Kierowco nie broń się sam, Prawo Przedsiębiorcy nr 51-52/2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, Prawo Przedsiębiorcy nr 3/2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie od utraty zysku, Prawo Przedsiębiorcy nr 9/2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie OC spedytora, Prawo Przedsiębiorcy nr 17/2001, s Tomasz Bernat, Pozaubezpieczeniowe metody zabezpieczenia ryzyka, Prawo Przedsiębiorcy nr 18/2001, s.17. Tomasz Bernat, Jakość produktu ubezpieczeniowego, Prawo Przedsiębiorcy nr 30/2001, s Tomasz Bernat, Analiza działalności drukarni Plewnia. Ryzyka i możliwości zapobiegania, Praca na zlecenie Drukarni Plewnia. Tomasz Bernat, Budowa programu ubezpieczeniowego dla firmy Sławland, Praca na zlecenie firmy Sławland. Tomasz Bernat, Polski rynek ubezpieczeń majątkowych. Podstawowe produkty, Praca na zlecenie Temida Broker sp. z o.o.. Danuta Kopycińska,Tomasz Bernat, Barbara Kryk, Grażyna Maniak, Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Kompleksowe zabezpieczenie ryzyka na przykładzie ryzyka utraty majątku firmy, w: Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia, red. D.Zarzecki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 2001, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer-Bernat, Konkurencja na rynku funduszy emerytalnych, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.18. Tomasz Bernat, Konkurencja na rynku ubezpieczeń, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.38.

3 Tomasz Bernat, Wpływ ubezpieczeń na rozwój eksportu w Polsce, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Warszawa 2001, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w: Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Materiały konferencyjne, Koszalin 2001, s Tomasz Bernat, Niezbędność ochrony ubezpieczeniowej na przykładzie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w: Materiały konferencyjne z Zachodniopomorskiego Forum Finansowo- Kapitałowego "Twój Kapitał 2001", Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s.175. Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Systemowe zabezpieczenie ryzyka na przykładzie rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w: Trzy wymiary polityki transformacyjnej, red. S. Jankiewicz, Zeszyt nr 21 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s Tomasz Bernat, Nieznajomość prawa szkodzi, Prawo przedsiębiorcy nr 4/2002, s Tomasz Bernat, OC za szkody w środowisku, Prawo przedsiębiorcy nr 8/2002, s Tomasz Bernat, Niebezpieczni płacą więcej, Prawo przedsiębiorcy nr 9/2002, s Tomasz Bernat, OC w działalności magazynowej, Prawo przedsiębiorcy nr 11/2002, s Tomasz Bernat, Nie każdy ubezpieczyciel jest bezpieczny, Prawo przedsiębiorcy nr 12/2002, s Tomasz Bernat, Bezpieczny ubezpieczyciel, Prawo przedsiębiorcy nr 14/2002, s Tomasz Bernat, Bezpieczny budynek, Prawo przedsiębiorcy nr 22/2002, s Tomasz Bernat, Ryzyko dla ubezpieczyciela, Prawo przedsiębiorcy nr 24/2002, s Tomasz Bernat, Utrata czynszu zabezpieczona, Prawo przedsiębiorcy nr 32/2002, s Tomasz Bernat, Szklana pułapka, Prawo przedsiębiorcy nr 36/2002, s Tomasz Bernat, Należności zawsze do odzyskania, Prawo przedsiębiorcy nr 40/2002, s Tomasz Bernat, Ograniczenie ryzyka kredytu, Prawo przedsiębiorcy nr 43/2002, s Tomasz Bernat, Gdy stracimy kartę..., Prawo przedsiębiorcy nr 46/2002, s Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer - Bernat, Ocena rentowności działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych - analiza wpływu ryzyka, w: Zarządzanie finansami. Czas na pieniądz, red. D.Zarzecki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 2002, s Tomasz Bernat, Przedsiębiorczość - rola i wsparcie ubezpieczeniowe, w: Małe i średnie formy przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. T. Waściński, Z. Płoszyński, Politechnika Koszalińska, PTE Koszalin, Koszalin 2002, s Tomasz Bernat, Rola państwa w kreowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania rynku, na przykładzie rynku ubezpieczeń, w: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut wiedzy, Warszawa 2002, s Tomasz Bernat, Wpływ nowoczesnych technologii na strategię działania towarzystw ubezpieczeniowych, w: Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s Tomasz Bernat, Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków SAPARD, Firma zlecająca - Towarowy Dom Maklerski Temida Broker Sp. z o.o., Szczecin Tomasz Bernat, Analiza działalności firmy Czyścioch. Ocena ryzyka i możliwości ubezpieczeniowych w działalności zakładu odnowy biologicznej, Firma zlecająca - Firma Czyścioch, Szczecin Tomasz Bernat, Ocena możliwości rozwoju sieci światłowodowych na terenie Szczecina, Firma zlecająca - Firma Ofinet sp. z o.o., Szczecin Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Stawianie na młodych (inwestorów), Nasz Rynek Kapitałowy nr 4/2003, s Tomasz Bernat, Biegły rewident też może się pomylić, Prawo Przedsiębiorcy nr 2/2003, s. 28.

4 Tomasz Bernat, Z roszczeniem do notariusza, Prawo Przedsiębiorcy nr 6/2003, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie OC doradców podatkowych, Prawo Przedsiębiorcy nr 10/2003, s Tomasz Bernat, Odszkodowanie z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, Prawo Przedsiębiorcy nr 13/2003, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie OC dla prowadzących biura rachunkowe, Prawo Przedsiębiorcy nr 16/2003, s Tomasz Bernat, Ochrona przed wadliwym wykonaniem kontraktu, Prawo Przedsiębiorcy nr 24/2003, s Tomasz Bernat, Rażące niedbalstwo a odmowa wypłaty odszkodowania, Prawo Przedsiębiorcy nr 35/2003, s Tomasz Bernat, Co może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. Do czego służą wyłączenia stosowane przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczeń, Prawo Przedsiębiorcy nr 37/2003, s Tomasz Bernat, Ubezpieczenie firmy przed roszczeniami pracowników, Prawo Przedsiębiorcy nr 38/2003, s Tomasz Bernat, Odpowiedzialność dostawców za wadliwy produkt, Prawo Przedsiębiorcy nr 48/2003, s Tomasz Bernat, Influence of Competition on Increase in Offer And Quality of Insurance Productson the Example of Poland, New trends of the development of Industry, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno Tomasz Bernat, Poland as the Insurance market Leader among Countries of the Viseghrad Group, Economic Policy and Growth of Central European Countries, School of Slavonic and East European Countries, London 2003, s Tomasz Bernat, Rozwój rynku ubezpieczeń, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Waldemar Tarczyński, Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Młody Inwestor, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Internet jako sposób zawierania umów ubezpieczeniowych, w: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003 (wydanie elektroniczne na CD). Tomasz Bernat, Jakość produktów ubezpieczeniowych w ocenie osób prywatnych (wyniki badań), w: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, PAN, Szczecin Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Konkurs "Młody Inwestor" szansą na pobudzanie przedsiębiorczości młodych - wyniki badań, w: Problemy globalizacji gospodarki, (red.) T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Tomasz Bernat, Inwestycje zagraniczne w sektor ubezpieczeniowy w Polsce - skutki dla rynku ubezpieczeniowego, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Tomasz Bernat, Zysk ekonomiczny jako podstawa wyboru ekonomicznego, w: Makro i mikroekonomia na przykładach, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Makro- i mikroekonomia na przykładach, zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa 2003.

5 Tomasz Bernat, The Development of Market Competition after the Example of Insurance Market in Poland, Transformations in Business & Economics 2004, vol. 3, No 2 (6), s Tomasz Bernat, Inwestycje zakładów ubezpieczeń w Polsce w kontekście struktury własnościowej ubezpieczycieli, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 2, WNUS, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Młodzi inwestorzy na start, Nasz Rynek Kapitałowy nr 1/2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Kreowanie młodych inwestorów, Nasz Rynek Kapitałowy nr 3/2004, s Tomasz Bernat, Miejsce rynku we współczesnej gospodarce, Polityka Gospodarcza nr 9/2004, s Tomasz Bernat, Pośrednik ubezpieczeniowy w świetle prawa europejskiego, Prawo Unii Europejskiej nr 1/2004, s Tomasz Bernat, The Criteria of Choosing an Insurance Company and the Evaluation of the Choice of an Insurer Made by Companies - The Case of Poland, w: Unification of European Economics: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s Tomasz Bernat, The Mechanism of Microeconomics Transformations, w: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, "Young Investor" - Proentrepreneurship Project Popularising Knowledge on Economics - Concept, Research Results, w: Society and Consumption: Economic- Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Makro- i mikroekonomia na przykładach, Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Raport z badań dotyczących przedsiębiorczości studentów w województwie zachodniopomorskim, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin Tomasz Bernat, Rynek ubezpieczeń a lokaty na rynku kapitałowym - sprzężenie zwrotne, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, (red.) W. Tarczyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Monopolizacja rynku, strata bogactwa społeczeństwa, pomiar pustej straty monopolistycznej, w: Makro i mikroekonomia na przykładach. Zeszyt 2, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Partnerstwo biznesu i nauki w rozwoju regionu zachodniopomorskiego, na przykładzie projektu "Młody Inwestor", w: Partnerstwo w regionie, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska Akademia Nauk, Komisja Organizacji i Zarządzania Oddział w Gdańsku, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Internet jako sposób zawierania umów ubezpieczeniowych. Wyniki badań, w: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, (red.) B. Świecka, Economicus, Szczecin 2004, s Tomasz Bernat, Marek Kunasz, Realia gospodarcze a podstawy przedsiębiorcze studentów, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s

6 Tomasz Bernat, Entry barriers to the market, w: Economic Issues in Practice, Macro- and Microeconomics, case study, ed. B. Kryk, T. Bernat, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Tomasz Bernat, Business insurance as a supportive factor during and after the period of system transformation, w: Contemporary Economy, Selected Problems in research of Young Economists, ed. M. Kokocińska, Printshop, Szczecin 2005, s Tomasz Bernat, Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa, Strategia lizbońska. Fakty - Mity - Rzeczywistość, Printshop, Szczecin Tomasz Bernat, Konkurencja jako podstawa ekonomii XXI wieku, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Tomasz Bernat, Wybitni ekonomiści, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Tomasz Bernat, Gospodarka Polski - gospodarka przedsiębiorstw dominujących (monopolistycznych)?, w: Polska gospodarka w UE, Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s Tomasz Bernat, Monopole - ciemna strona konkurencji, w: Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, Prewencja w działalności ubezpieczycieli - analiza w aspekcie konkurencyjności rynkowej, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Strategia lizbońska. Fakty - mity - rzeczywistość, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Barbara Kryk, Tomasz Bernat (redaktor naukowy), Economic Issues in Practice, Macro & Microeconomics case study, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Tomasz Bernat, European founds as a support of entrepreneurship - polish example, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Polish agriculture in transformation period and entrepreneurship among rural community, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Jarosław Poteralski, Competitiveness of Nations - a Comparative Analysis, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Konkurencja i polityka antymonopolowa: wymiar strategii lizbońskiej, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s Tomasz Bernat, Europejski rynek ubezpieczeń - wyzwanie dla Ukrainy, w: Razem w Europie, red. I.Bakuszewicz, T.Bernat, Tarnopol Szczecin 2006, s Tomasz Bernat, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie, w: Finansowanie działalności gospodarczej w olsce. Wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias i A. Szelągowska, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006, s Tomasz Bernat, Transformacja rynku ubezpieczeń w kierunku efektywności w latach , w: Zeszyty Naukowe nr 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, red. Z. Dach, Kraków 2004, s Tomasz Bernat, I.Bakuszewicz (redaktor naukowy), Razem w Europie, TISIT, Tarnopol Szczecin 2006.

7 Jarosław Korpysa, Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Jarosław Korpysa, Mobilność kwalifikacyjna i przestrzenna studentów, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Jarosław Korpysa, Social Mobility and Competitiveness of Economies of Chosen CC Aspect of Integration Process, w: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Jarosław Korpysa, Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, (red.) W. Tarczyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Jarosław Korpysa, Perspektywa rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w Europie, w: Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, (red.) T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski, Sytuacja absolwentów na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów uczelni wyższych - stan rzeczywisty i unormowania prawne, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s Marek Czajkowski, Ewa Mazur-Wierzbicka, Jarosław Korpysa, Mikroekonomia w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski, Ryzykanci, realiści i marzyciele wobec przedsiębiorczości, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Jarosław Korpysa, Konkurencyjność polskiego rynku pracy i jego podmiotów - wyzwania wynikające z globalizacji i integracji gospodarki z UE (projekt LAMA), w: Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Entrepreneurship among young people - results of research, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Jarosław Korpysa, Competitiveness and Competition of Markets and Sectors, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa, Changes of Labour Market as the Main Determinant of Inequalities in the Consumption Structure in Polish Households, w: Transformation in Business & Economics, vol. 5, no. 2 (10), red. D. Grundey, Uniwersytet Litewski, s Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa, Time spent on Housework as a determinant of Women's Economic Activity in a Member States, w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Jarosław Korpysa, Konkurencyjność rynku pracy a migracja społeczeństwa, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. M. Kruszka, Warszawa 2006, Warszawa 2006, s Jarosław Korpysa, Wpływ mobilności pracowników na proces kształtowania wartości przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe nr 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, red. Z. Dach, Kraków 2004, s Marek Kunasz, Współzależność giełd światowych w kontekście wpływów procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1998.

8 Marek Kunasz, Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, WNUS, Szczecin 1999, s Marek Kunasz, Program powszechnej prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Marek Kunasz, Tajniki gry giełdowej. Przewodnik dla uczestników konkursu Młody Inwestor, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin Marek Kunasz, Strategia personalna jako składnik strategii ekonomicznej firmy, w: Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki, red. D.Kopycińska, Szczecin 2000, s Marek Kunasz, Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Marek Kunasz, Sieć ogólnoświatowa - zródło informacji na rynkach kapitałowych, w: Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie dla nowych zastosowań i technologii informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 293, WNUS, Szczecin 2000, s Marek Kunasz, Vademecum inwestora giełdowego, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Wydawnictwo ZARR S.A., Szczecin Marek Kunasz, Efekt miesiąca-anomalia na rynku papierów wartściowych, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Marek Kunasz, Inwestycje w XXI wiek, przewodnik dla uczestników III edycji konkursu "Młody Inwestor", Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin Marek Kunasz, Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa- Katowice-Szczecin 2001, s.26. Marek Kunasz, Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin Marek Kunasz, Metody pomiaru i zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Marek Kunasz, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Propozycja narzędzia dydaktycznego - metodyka i przykładowe sposoby wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, w: Makro i mikroekonomia na przykładach, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych - studium przypadku - "Magic Games" S.A., w: Makro i mikroekonomia na przykładach, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s Marek Kunasz, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Marek Kunasz, Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s

9 Marek Kunasz, Kapitał intelektualny polskich spółek giełdowych - wyniki badań empirycznych, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, (red.) W. Tarczyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s Marek Kunasz, Wykorzystanie technik multimedialnych do interaktywnej prezentacji zagadnień ekonomicznych (na przykładzie teorii wyboru firmy), w: Makro i mikroekonomia na przykładach. Zeszyt 2, red. T.Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s Marek Kunasz, Tangible and intangible resources in the process of shaping the value of business entity, w: Economic Issues in Practice, Macro- and Microeconomics, case study, ed. B. Kryk, T. Bernat, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Marek Kunasz, Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and in-service education, w: Contemporary Economy, Selected Problems in research of Young Economists, ed. M. Kokocińska, Printshop, Szczecin 2005, s Marek Kunasz, Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Marek Kunasz, Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa nr 10/2006, s Marek Kunasz, Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi fimami szkoleniowymi - wyniki badań, Przegląd Organizacji nr 10/2006, s Marek Kunasz, Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC - wyniki badań, Problemy jakości nr 3/2006, s Marek Kunasz, Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie nr 1/2006, s Marek Kunasz, Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach wyniki badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5/2006, s Marek Kunasz, Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań, Współczesne Zarządzanie nr 2/2006, s Marek Kunasz, Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski nr 1/2006, s Marek Kunasz, Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, MBA nr 6/2006, s Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Benedykt Niemczynowicz, Patrycja Zwiech, Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Marek Kunasz, Entrepreneurship and personnel's qualification as components of human capital, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Resource Approach in Building a Long-term Competitive Advantage of Enterprise, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Effectivness, competittiveness and sustainable development, w: Competition, Competitiveness and Sustainable Development, Economic & Compretition Policy No. 4, ed. B. Kryk., Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Factors and Tasks Determining the Need for Undertaking Training Activity - the Results of the Research, w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s

10 Marek Kunasz, Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Techniki szkolenia opoza stanowiskiem pracy, w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Ilościowa analiza procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. M. Kruszka, Warszawa 2006, Warszawa 2006, s Marek Kunasz, Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D.Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Marek Kunasz, Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie - teoria a praktyka, w: Zarządzanie i Marketing, zeszyt 5, Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej, Politechnika Rzeszowska, red. A. Kozłowski, Rzeszów 2006, s Marek Kunasz, Model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red.k. Grysa, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na odległość, Kielce 2006, s Marek Kunasz, Techniki szkoleniowe w praktyce polskich przedsiębiorstw, w: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s Grażyna Maniak, Rezultaty transformacji gospodarki polskiej w świetle ekonomicznych kosztów bezrobocia, w: Materiały - Konferencje, Przedsiębiorstwa na rynku, tom 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997, s Grazyna Maniak, Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi atutem współczesnych organizacji, Firma i Rynek nr 8/1998. Grażyna Maniak, Ekonomiczna rola związków zawodowych, w: Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, WNUS, Szczecin 1998, s Grażyna Maniak, Rynek pracy a restrukturyzacja w warunkach budowy gospodarki rynkowej, w: Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, WNUS, Szczecin Grażyna Maniak, Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Współczesne problemy zarządzania biznesem, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, WNUS, Szczecin Grażyna Maniak, Struktura współczesnej organizacji - wybrane aspekty, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin Grażyna Maniak, Polityka personalna jako element zmian startegicznych, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A.Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz Aneta Zelek, Barbara Kryk, Grażyna Maniak, Przesłanki i skutki przekształcenia Stoczni Szczecińskiej w holding, w: Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz Grażyna Maniak, Współczesny rynek pracy - aspekty analizy, funkcjonowania i polityki, Polityka Gospodarcza SGH nr 2/1999, s Grażyna Maniak, Rola małych i średnich przedsiebiorstw w aktywizacji regionalnych rynków pracy, Firma i Rynek nr 11-12/1999, s

11 Grażyna Maniak, Wpływ tendencji na rynku pracy na kształtowanie polityki personalnej firm, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Grażyna Maniak, Wojciech Jarecki, Motivierde Role der Entlohnung als Faktor fuer die Verbesserung der Efektivitaet der Polischen Post, Postpoint 99- Zilinska Univerzita v Ziline. Konferencja miedzynarodwa w Zilinie (Słowacja), s Grażyna Maniak, Polityka zatrudnienia i rynku pracy wobec wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999, s Andrzej Kobylec, Barbara Kryk, Grażyna Maniak, Aneta Zelek, Mikroekonomia. Zasady gry rynkowej, Tow. Prz. Zes. Sz. Ek. Nr 1 w Sz-nie, Wyd. Archiwum Państwowego w Szczecinie :"Dokument", Szczecin Grażyna Maniak, Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi atutem współczesnych organizacji, Firma i Rynek nr 8/1998. Grażyna Maniak, Wybrane aspekty związane z projektowaniem i realizacją strategii personalnej w firmie na tle sytuacji na regionalnym rynku pracy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej "Problemy polityki gosp. i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską", Międzyzdroje Grażyna Maniak, Rola i organizacja działu personalnego, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Szczecin 1999, s Grażyna Maniak, Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Szczecin 2000, s Grażyna Maniak, Rola zasobów personalnych firmy w kształtowaniu strategii rozwoju, Firma i Rynek nr 2 (15)/2000, s Grażyna Maniak, Polityka personalna w MSP - bariera czynnikiem wzrostu ich konkurencyjności, Firma i Rynek nr 3 (16)/2000. Grażyna Maniak, O potrzebie etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, red. Barbara Pogonowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zakład Graficzny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s Grażyna Maniak, Wpływ zmian w otoczeniu organizacji na działania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, w: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Waszkielewicz, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej, Kraków 2000, s Grażyna Maniak, Polityka personalna w małych i średnich przedsiębiorstwach - bariera czy czynnik wzrostu ich konkurencyjności, w: Stargardzki Szczyt Gospodarczy, Materiały Konferencyjne, Stargard Szczeciński 2000, s Grażyna Maniak, Przegląd wybranych teorii motywacji - wnioski dla praktyki motywowania pracowników, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Szczecin 2001, s Grażyna Maniak, Motywowanie pracowników jako kluczowy element polityki personalnej, Firma i Rynek nr 4/2001, s Grażyna Maniak, Wojciech Jarecki, Der Kern, Die Funktionen und die Formulierung der Personalstrategie, Międzynarodowa konferencja Postpoint 2001 w Zilinie (Słowacja), s. 91. Grażyna Maniak, Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin Grażyna Maniak, Rola zarządzania zasobami ludzkimi w procesie przeprowadzania zmian organizacyjnych, w: Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia, red. D.Zarzecki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 2001, s

12 Grażyna Maniak, Strategia personalna jako kluczowy element warunkujący rozwój firmy globalnej, w: Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich, Materiały na międzynarodową konferencję naukową Porty Morskie 2001, Szczecin 2001, s Grażyna Maniak, Istota modelu konkurencyjnego rynku pracy, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.13. Grażyna Maniak, Wybrane teorie rynku pracy, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Warszawa 2001, s Grażyna Maniak, Oddziaływanie tendencji na współczesnym rynku pracy na działania w sferze zarządzania potencjałem społecznym firmy, w: Impulsy rozwoju, Materiały konferencyjne Szczytu Gospodarczego Pomorza Zachodniego, Szczecin 2001, s Grażyna Maniak, Aneta Zelek, Polityka personalna firmy - strategia funkcjonalna, czy uwarunkowanie strategii rozwoju, w: Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw, red. K.Krzakiewicz, AE w Poznaniu, WSB w Pile, Poznań-Piła 2001, s Grażyna Maniak, Aneta Zelek, Strategia personalna w strategii rozwoju przedsiębiorstwa - problemy dezintagracji celów i zasobów, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wrocław Grażyna Maniak, Model konkurencyjnego rynku pracy - istota i ograniczenia praktyczne, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? red. S. Swadźba, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s Grażyna Maniak, Perspektywy dla zatrudnienia i rynku pracy w świetle współczesnych tendencji gospodarczych, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, tom 2, red. S. Partycki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2002, s Grażyna Maniak, Błędy w polityce personalnej jako źródło kryzysu organizacyjnego, w: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozyra i A. Zelek, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002, s Grażyna Maniak, Polityka personalna firmy - strategia funkcjonalna czy uwarunkowanie strategii rozwoju, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Grażyna Maniak, Segmentacja rynku pracy a polityka zatrudnienia, Polityka Gospodarcza nr 7-8/2003. Grażyna Maniak, Human Resources Management in the Context of Segmentation Theories and Human Capital Theories, New trends of the development of Industry, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno 2003, s. 24. Grażyna Maniak, Practice of Human Resource Management in Poland, Labor Market in the Era of Globalisation, Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago-Gdańsk 2003, s Grażyna Maniak, System ocen pracowniczych: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s Grażyna Maniak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście współczesnych teorii rynku pracy, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Grażyna Maniak, Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1025, Wrocław 2004, s Grażyna Maniak, Istota i tworzenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s

13 Grażyna Maniak, Labour Market in Poland - Actual Condition and Perspectives the Before Accession to the European Union, w: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Kaunas 2004, s Grażyna Maniak, Partnerstwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, (red.) A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s Grażyna Maniak, Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska, Competition and Competitiveness of firms and the labour market, w: Market Economy, Competition and Competitiveness, Monograph No 1 in series Economics & Competition Policy, red. D. Kopycińska, University of Szczecin, Microeconomics Department, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Wpływ procesów integracyjnych na sytuację na polskim rynku pracy, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s Grażyna Maniak, Podstawy teorii firmy - teoria produkcji, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Koszty produkcji, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, Marta Młokosiewicz, Rynek dóbr kapitałowych i ziemi, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Grażyna Maniak, System zarządzania kompetencjami w Sonion Polska sp. z o.o., w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna Kraków Grażyna Maniak, Basic dilemmas of polish labour market, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Determinants of Competitiveness of Firms, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska, Labour Migration in European union after Accession in 2004 (Aspects Labour Migration from CEE Countries), w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Grażyna Maniak, Nowy wymiar konkurencji na rynku pracy w procesie globalizacji gospodarczej, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, red. S. Swadźba, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane aspekty emigracji zarobkowych i ich konsekwencje dla rynku pracy w Polsce po 1 maja 2004 roku, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Renata Nowak-Lewandowska, Grażyna Maniak, New management paradigm in know-ledge based economy, w: Togheter in Europe. Regional Strategies of Knowledge-Based Economy Development in the Eurointegration Conditions, red. I.Bakuszewicz, T.Bernat, TICIT, Tarnopol, 2006, s , (Międzynarodowa Konferencja Naukowa Razem w Europie: Strategie Marketingowe Rozwoju Regionalnego", maja 2005 r., TICIT Tarnopol (Ukraina); Pазом в Европі: Регіональні стратегіі

14 формування економіки знань в умовах євроінтеграціі, редактори: Іванна Бакушевич, Tomasz Bernat, Видавництво ТІСІТ, Тернопіль, Щецін 2006 Grażyna Maniak, W kierunku elastyczności rynku pracy aspekty elastyczności polskiego rynku pracy, w: Przemiany rynku pracy w kontekscie procesów społecznych i gospodarczych, red. J.Poteralski, Wyd. Kat. Mikroekonomii US, Szczecin 2007, s Grażyna Maniak, Wyzwania rynku pracy a stan zarządzania zasobami ludzkimi w polskich firmach (mat. konf.), VIII Stargardzki Szczyt Gospodarczy Nowe oblicza rynku pracy, , s.3-11 Grażyna Maniak, Raport z audytu zewnętrznego w ramach V edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa SONION POLSKA Sp. z o.o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin, lipiec Grażyna Maniak, Raport z audytu zewnętrznego w ramach V edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN S.A., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin, lipiec Grażyna Maniak, Raport z audytu funkcji personalnej firmy Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w ramach VI edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin Grażyna Maniak, Raport z audytu funkcji personalnej w ramach VI edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa SONION Polska sp. z o.o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin Grażyna Maniak, Najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie Projekt badawczoporównawczy do wyników badań The CEO Challenge - prezentacja wyników badań; referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Oddział Szczecin, Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami, Szczecin, Grażyna Maniak, Aktualne i przyszłe oczekiwania pracodawców regionu zachodniopomorskiego wobec absolwentów szkół wyższych (współautor: B. Doroszenko), konferencja "Inkubatory akademickie i zatrudnienie absolwentów", Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Szczecin Jarosław Poteralski, Karolina Kusy, Rynek pracy w opinii absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. W. Olejniczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin Jarosław Poteralski, Karolina Kusy, Normy ISO- potrzeba, czy konieczność, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. Wojciech Olejniczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin Jarosław Poteralski, Absolwent w obliczu współczesnego rynku pracy, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Jarosław Poteralski, Bezrobocie wśród absolwentów, Firma i Rynek nr 1/2004, s Jarosław Poteralski, Przebieg i ocena programu "Absolwent" w województwie zachodniopomorskim, Firma i Rynek nr 1/2004, s Jarosław Poteralski, Związki zawodowe a konkurencyjność rynku (pracy), w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Jarosław Poteralski, Przedsiębiorczość studentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Jarosław Poteralski, Graduate unemployment - case of Poland and West Pomerania region, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Poteralski, The Mobility and Resoursefulness of College Graduates in a Regional Labour Market (the Example of West Pomerania province), w: Competition,

15 Competitiveness and Sustainable Development, Economic & Compretition Policy No. 4, ed. B. Kryk., Szczecin 2006, s Jarosław Poteralski, Sytuacja absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach i A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005, s Jarosław Poteralski, (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, US, Szczecin Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Znaczenie reklamy dla przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych modeli rynku, w: Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, WNUS, Szczecin 1998, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Spółki holdingowe w szczecińskich przedsiębiorstwach przemysłowych w sektorze budowlanym, w: Współczesne problemy zarządzania biznesem, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, WNUS, Szczecin Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Preferencje polskich gospodarstw domowych w świetle przemian gospodarczych, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Materiały Konferencyjne, Szczecin Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Wybrane problemy etyczne menedżerskich modeli przedsiębiorstw zastosowanych w praktyce, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, WNUS, Szczecin 1999, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Sukcesy rynkowe firmy a jej kultura organizacji na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A., Przegląd Zachodniopomorski zeszyt nr 3/1999, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Kultura organizacyjna w Stoczni Szczecińskiej S.A., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/1999, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Piractwo gospodarcze i fałszerstwo towarów w świetle wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, w: Firma - rynek - konsument. Szanse i zagrożenia, Materiały Konferencyjne, Szczecin 1999, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Etyczne aspekty funkcjonowania holdingów w Polsce w okresie transformacji gospodarki, w: Annales "Etyka w życiu gospodarczym" tom. II, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 1999, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Der ein Flus der organisatorischen Kultur auf das Verwalten der Polischen Post in der Marktwirtschaft, Postpoint 99- Zilinska Univerzita v Ziline. Konferencja miedzynarodwa w Zilinie (Słowacja), s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Przewodnik do studiowania mikroekonomii dla studentów kierunków nieekonomicznych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Makro uwarunkowania konsumpcji w Polsce w okresie przemian gospodarczych, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - model a rzeczywistość, red. S. Partycki, III Międzynarodowa Konferencka Socjologiczna - Nałęczów 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2000, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach harmonizacji przepisów ekologicznych, w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. Małgorzata Burchard - Dziubińska tom I, Ogólnopolska konferencja Naukowa, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000, s

16 Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Wybrane dylematy moralne zaspakajania potrzeb konsumpcyjnych, w: Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, red. Barbara Pogonowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zakład Graficzny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Postawy etyczne polskich konsumentów wobec piractwa gospodarczego i fałszerstwa towarów, w: Annales "Etyka w życiu gospodarczym" tom 3, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2000, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Zmiana kultury organizacji jako element restruktutyzacji przedsiebiorstwa, w: Zarzadzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, red. D. Zarzecki, tom I, Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczecin 2000, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk Śpiewak, Zarządzanie środowiskowe jako warunek zbieżności celów ekologicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, w: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej, red. R. Pajda, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Kraków 2000, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Makroczynniki kształtujące konsumpcję (na przykładzie Polski), w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Ekorozwój w polityce transgranicznej na przykładzie Euroregionu "Pomerania", Przegląd Zachodniopomorski Zeszyt 2/2001, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Realizacja koncepcji ekorozwoju a współpraca transgraniczna, w: Pogranicze Polsko-Niemieckie. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, red. E. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Konsumpcja młodych gospodarstw domowych w świetle osiąganych dochodów, w: Konkurencja - mity i fakty, Materiały konferencyjne, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s.20. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Mikroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji na przykładzie Polski, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów, Warszawa 2001, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Ryzyko decyzji nabywczych i sposoby jego ograniczania, w: Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Materiały konferencyjne, Koszalin 2001, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Kredyty i oszczędności jako sposoby przystosowywania się młodych gospodarstw domowych do rzeczywistości społeczno -ekonomicznej, w: Trzy wymiary polityki transformacyjnej, red. S. Jankiewicz, Zeszyt nr 21 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Zmiany w konsumpcji oraz wybrane sposoby przystosowywania się młodych gospodarstw domowych do rzeczywistości społeczno - ekonomicznej, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, tom 2, red. S. Partycki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2002, s Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Rola czynników ekonomicznych w kształtowaniu zachowań nabywczych młodych gospodarstw domowych - Rozdział 14, w: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-ŚpiewakŚwiadomość i potrzeby proekologiczne młodych konsumentów województwa zachodniopomorskiego, w: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, materiały konferencyjne, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2002, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Źródła informacji na potrzeby badania konsumpcji i kształtujących ją czynników, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.

17 Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Miesięczne wydatki młodych gospodarstw domowych z województwa zachodniopomorskiego na płaszczyźnie porównawczej, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Kierunki dążeń konsumpcyjnych młodych gospodarstw domowych, w: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Konsumpcja i zachowanie konsumpcyjne w badaniach historycznych i ocenie współczesnych, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Aspekty jakości życia w młodych gospodarstwach domowych, w: Człowiek a rynek, (red.) S. Partycki, tom 1, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Obszary współpracy między konsumentem a rzecznikiem praw konsumenta na przykładzie miasta Szczecina, w: Lokalne układy partnerskie, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, PAN, PTE, Szczecin 2004, s Mikroekonomia praktyczna (zbiór zadań), pr. zbior. pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2004 (współautor). Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Świadomość polskich konsumentów po piętnastu latach transformacji gospodarki, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe US nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, WNUS, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Interdependent decisions in The Game Theory, w: Economic Issues in Practice, Macro- and Microeconomics, case study, ed. B. Kryk, T. Bernat, vol. 3, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, System ochrony konsumenta w Polsce, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Elastyczność popytu i podaży, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Marta Młokosiewicz, Alternatywne cele działalności przedsiębiorstwa, w: Mikroekonomia, red. Danuta Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Kultura organizacji jako czynnik sukcesów rynkowych Stoczni Szczecińskiej S.A. W latach 90tych XX wieku, Nuatologia nr 143/2006, s Renata Nowak-Lewandowska, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Entrepreneurship development in Poland in the period of economy transformations, w: Entrepreneurship in Economy, Economics & Competition Policy No. 2, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Competitiveness of Households?, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Rola edukacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Tarnopol Szczecin 2006, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s

18 Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak (redaktor naukowy), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Patrycja Manorek Strategie firm w świetle internacjonalizacji gospodarki, w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji Materiały Konferencyjne, Szczecin 1998, s Patrycja Manorek, Podstawowe determinanty wyboru strategii firmy,, w: Problemy współczesnej gospodarki, red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Szczecin 1999, s Patrycja Manorek, Wprowadzenie EURO - konsekwencje dla przedsiębiorstw, w: Firma - Rynek - Konsument. Szanse i zagrożenia Materiały konferencyjne. Szczecin 1999 r., s Patrycja Zwiech, Rola marki w strategii dyferencjacji, w: Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki, red. D.Kopycińska, Szczecin 2000, s Patrycja Zwiech, Dywersyfikacja - strategia zabezpieczenia firmy przed zagrożeniami, w: Problemy ekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, WNUS, Szczecin 2000, s Patrycja Zwiech, Globalizacja - wyzwanie dla firm, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - model a rzeczywistość, red. S. Partycki, III Międzynarodowa Konferencka Socjologiczna - Nałęczów 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2000, s Patrycja Zwiech, Rozwój polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. Małgorzata Burchard - Dziubińska tom I, Ogólnopolska konferencja Naukowa, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000, s Patrycja Zwiech, Podstawowe elementy strategii firmy, w: Mikroekonomia menedżerska, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, WNUS, Szczecin 2001, s Patrycja Zwiech, Istota strategii firmy, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Patrycja Zwiech, Program rozwoju zasobów ludzkich elementem wspierającym zatrudnialność, zdolności adaptacyjne i przedsiębiorczość, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s Patrycja Zwiech, Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D.Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s Patrycja Zwiech, Wpływ misji i wizji przedsiębiorstwa na Balanced Scorecard, w: Problemy mikroekonomii menedżerskiej, red. D.Kopycińska, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, WNUS, Szczecin 2004, s Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa Strategia Lisbońska na półmetku. Najważniejszy program społeczno - gospodarczy Unii Gospodarczej, w: Strategia Lisbońska. Debata środowisk akademickich Materiały konferencyjne, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa Analiza postępów w realizacji Strategii Lisbońskiej w Polsce. Trudne sprawy, w: Strategia Lisbońska. Debata środowisk akademickich Materiały konferencyjne, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin Patrycja Zwiech, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa Realizacja Strategii Lisbońskiej w krajach członkowskich, w: Strategia Lisbońska. Debata środowisk akademickich Materiały konferencyjne, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin 2004.

19 Patrycja Zwiech, Kryteria doboru kadr w kontekście nierówności szans poszczególnych grup pracowniczych, w: Człowiek a rynek,(red.) S. Partycki, tom 2, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s Patrycja Zwiech, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, w: Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, red. D.Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, WNUS, Szczecin 2005, s Patrycja Zwiech, Tomasz Bernat, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa, Strategia lizbońska. Fakty - Mity - Rzeczywistość, Printshop, Szczecin Patrycja Zwiech, Równość wynagrodzeń i możliwości awansu kobiet i mężczyzn a wartościowanie pracy oraz ocena kadr w świetle badań ankietowych, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s Patrycja Zwiech, Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Benedykt Niemczynowicz, Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Patrycja Zwiech, Czas pracy kobiet i mężczyzn - czy kobiety krócej pracują niż mężczyźni, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D. Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Regional Diversification in the European Union, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Determinants of Regional Competitiveness, w: Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Economics & Competition Policy No. 3, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa, Time Spent on Housework as a Determinant of Women's Economic Activity in a Member States, w: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Economics & Competition Policy No. 5, ed. D. Kopycińska, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Dyskryminacja kobiet w dostępie do szkoleń - wyniki badań ankietowych, w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Tarnopol Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Dochodowe nierówności płci w Polsce - relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, cz. 1, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s Patrycja Zwiech, Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, w: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red.d. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s Patrycja Zwiech, Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D.Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo