BIOTON, FARM-IMPEX, KIN LABORATORIOS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOTON, FARM-IMPEX, KIN LABORATORIOS"

Transkrypt

1 .UWAGA! Drugie zebranie w tym tygodniu 30 czerwca 2004 r (środa) Zebranie punktowane ze szczególnym zaproszeniem dla Właścicieli aptek, ze względu na poruszaną tematykę, związaną z rozwijaniem sieci aptek powiązanych z hurtowniami farmaceutycznymi. Obecność ewidencjonowana elektronicznie dla wszystkich, którzy przyniosą kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub nowe prawo jazdy. Pozostałe osoby muszą wpisać się na listę obecności. Serdecznie zapraszamy wszystkich Farmaceutów, Aptekarzy i Właścicieli Aptek, w dniu 30 czerwca 2004 r (środa) o godz do sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, tel PROGRAM lp. Godz. Opis Powitanie Gości i Uczestników zebrania Dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes ORA w Katowicach. 2. Wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Mgr. farm. Andrzeja WRÓBLA. 3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ŚAM Prof. dr hab. n. med. Krystyny OLCZYK. 4. Wystąpienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Dr n. farm. Izabeli Majewskiej. 5. Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - dr Kazimiera KLEMENTYS - Prezes Katowickiego Oddziału PTFarm. 6. Wystąpienie Prezesa Izby Gospodarczej APTEKA POLSKA Mgr. farm. Grzegorza ZAGÓRNEGO. 7. Rozsądna farmakoekonomika w każdej aptece na przykładzie dyspensowania insulin - lek.med. Wojciech Kozik 8. Jak nowocześnie i rozsądnie zarządzać apteką by utrzymać się na rynku farmaceutycznym, czyli 1 czerwiec 2004r. - kolejne Pospolite Ruszenie Aptekarzy czy może początek oczekiwanych działań w obronie rynku aptecznego? - dr n. farm. Stanisław PIECHULA 9. Wystąpienia zaproszonych Gości. 10. DYSKUSJA Planowane zakończenie zebrania. Sponsorzy konferencji: BIOTON, FARM-IMPEX, KIN LABORATORIOS Serdecznie zapraszamy Prezes Oddziału PTFarm. dr Kazimiera Klementys Prezes ORA w Katowicach dr n. farm. Stanisław Piechula Prezes Regionu Śląskiego IGAP mgr farm. Anna Śliwińska VERTE

2 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział Katowice Wydział Farmaceutyczny ŚAM Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach Serdecznie zapraszamy wszystkich farmaceutów na zebranie naukowe w dniu r (poniedziałek) w godz , Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a Udział w zebraniach naukowo -szkoleniowych będzie podstawą przyznawania punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (rozrządzenie Ministra Zdrowia z dnia r Dz. U. 132 poz. 1238). PROGRAM ZEBRANIA NAUKOWEGO Powitanie Gości i Uczestników Zebrania, prezentacja programu - dr Kazimiera Klementys Prezes ZO PTFarm. Katowice Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej ŚAM Pani prof. dr hab. Krystyny Olczyk "Zagadka chorób wywołanych przez priony"- dr n. med. Jolanta Bratosiewicz-Wąsik adiunkt Zakładu Wirusologii ŚAM. Wykład naukowy polecany przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej dr n. farm. Lucynę Bułaś farmaceutom w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć farmaceutycznych Prezentacje sponsorów: 1."Famidyna - optymalne samoleczenie zgagi i nadkwaśności" - Małgorzata Nowik przedstawiciel przedsiębiorstwa farmaceutycznego Jelfa S.A., 2. Prezentacja leków firmy BEAUFOUR IBSEN mgr Małgorzata Kołodziej Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej dr n. farm. Lucyny Bułaś, rozdanie dyplomów specjalizacji i pamiątkowych certyfikatów Komunikaty bieżące Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - dr farm. Izabela Majewska Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTFarm., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2004 r., w Warszawie dr Kazimiera Klementys Prezes ZO PTFarm. Katowice Przerwa Informacja o XLII Międzynarodowym Kursie Szkoleniowym Praktycznej i Naukowej Farmacji, który odbył się w dniach 6-11 czerwiec 2004 r. w Merano, Włochy - dr Andrzej Deląg wiceprezes OIA Katowice Omówienie ostatniego komunikatu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz wyjaśnienie zagadnień związanych z przepisami o koordynacji w zakresie realizacji recept dla obywateli innych krajów Unii Europejskiej mgr farm. Robert Janiec Kierownik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach Dyskusja, zakończenie zebrania. Spotkanie poprowadzą dr Grażyna Janikowska oraz dr Andrzej Deląg. Przez cały czas trwania spotkania czynny będzie stolik sekretariatu PTFarm. i OIA - listy obecności, składki członkowskie, zaświadczenia, deklaracje członkowskie oraz delegacje. Prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich. Sponsorzy konferencji: Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Jelfa S.A., firma BEAUFOUR IBSEN, hurtownie farmaceutyczne Farmacol S.A., PGF S.A., Torfarm. Serdecznie zapraszamy Prezes Oddziału PTFarm Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ŚAM Prezes ORA w Katowicach dr n. przyr. Kazimiera Klementys prof. dr hab. Krystyna Olczyk dr n. farm. Stanisław Piechula Uwaga! Wygłoszone wykłady będą nagrywane i zamieszczone na stronie VERTE

3 Katowicki Goniec Apteczny Nr / Data OIA / PTF / IGAP 096 UWAGA! DWA ZEBRANIA! 28 czerwiec punktowane zebranie naukowe PTFu i OIA. 30 czerwiec punktowane zebranie OIA, IGAP i PTFu WAŻNE dla Właścicieli aptek Szczegóły w załączeniu. 097 APTEKARZE PACJENTOM! Rozpoczęliśmy akcję mającą na celu informowania pacjentów o tańszych odpowiednikach i przeciwdziałaniu rozkręcania przez firmy farmaceutyczne promowania droższych leków i zaniżania marży aptecznej. Od Państwa zaangażowanie w tą inicjatywę zależy, czy doprowadzimy do oczekiwanych zmian działań firm farmaceutycznych. Pod przesłanym do Państwa plakatem rozpoczęliśmy od ulotki dotyczącej insulin a następnie będziemy wprowadzać kolejne działania dla innych tańszych odpowiedników. Proszę pomóc i wykazać większą energię i zaangażowanie w pomysł! 098 JEDNOLITE CENY SUGEROWANE! Prezes NRA także wystąpił z prośbą do hurtowni by stosowały jednolite ceny sugerowane z 25% marżą a kilka hurtowni już poparło naszą inicjatywę jednolitych cen sugerowanych. Jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na fakt poparcia przez hurtownie ACP Pharma, Hurtap Tychy, Medicare, Prosper i Interpharma naszej inicjatywy jednolitych, 25% cen sugerowanych. Proszę zwrócić na to uwagę przy zamówieniach towaru i szczególnie potraktować te hurtownie, gdyż ich ceny sugerowane mogą obecnie być wyższe niż w pozostałych hurtowniach. Proszę pomóc i zabiegać w innych hurtowniach o wprowadzenie takich cen, gdyż ma to dla nas wszystkich duże znaczenie. 099 Wycena leku recepturowego lekobaza, euceryna i inne W dniu Kierownik Działu Gospodarki Lekami Śląskiego OW NFZ Pan Robert Janiec wydał pismo wyjaśniające problem, które Państwo otrzymali przy składaniu refundacji. Tego samego dnia odbyliśmy spotkanie z Kierownikiem Działu Kontroli Aptek Panią Anną Szade i ustaliliśmy, że apteki wyceniają leki recepturowe jak dotychczas a gdyby cokolwiek się miało zmienić zostaniemy wcześniej poinformowani przez NFZ. 100 Etanol do receptury. W hurtowniach farmaceutycznych (już ACP Pharma, Hurtap, Itero, PGF) pojawia się etanol posiadający świadectwo dopuszczenia Instytutu Leków, który spełnia normy farmakopealne. Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 3-1. Osoba sporządzająca lek recepturowy: 1) stosuje, z zastrzeżeniem pkt 2, surowce farmaceutyczne niezbędne do przygotowania danej postaci leku recepturowego; 2. Surowce farmaceutyczne i postać leku recepturowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, muszą spełniać wymagania określone w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, lub innych odpowiednich farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 101 PWZ dla KAŻDEGO magistra farmacji! Zgodnie ze zmianami obowiązującymi w ustawie o izbach aptekarskich od 1 maja 2004r., każdy magister farmacji otrzyma prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Z opinii NIA należy wnioskować, że każdy magister farmacji, który jeszcze nie posiada prawa wykonywania zawodu otrzyma takie prawo po złożeniu odpowiednich dokumentów. Prawo to otrzyma każdy magister farmacji, niezależnie czy ukończył czy jest w trakcie czy nawet nie rozpoczął praktyki w aptece.

4 Jednakże, farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy. 102 Prawnik OIA informuje : 102a Przedawnienie roszeń w obrocie gospodarczym. W odpowiedzi na pytania w sprawie przedawnienia należności w obrocie gospodarczym informuję, że na podstawie art. 554 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1971 nr.16 poz. 93 ze zmianami) roszczenia w obrocie gospodarczym przedawniają się w terminie lat dwóch. W tym samym terminie przedawniają się należne odsetki. 102b Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Na podstawie art.105 ust. 2 prawa farmaceutycznego (Dz. U. Z 2004 nr.53 poz.533 ze3 zmianami) KAŻDA zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki skutkuje obowiązkiem wniesienia połowy opłaty skarbowej określonej w ust. 1 powołanego artykułu.(pięciokrotne najniższe wynagrodzenie za pracę określone przez ministra w rozporządzeniu aktualnie 824zł x 5). Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów przekazanym Wojewódzkim Inspektorom Farmaceutycznym nie przewiduje się żadnych zwolnień i wyłączeń od tej opłaty. 102c Pięciodniowy tydzień pracy. Dni Wolne od pracy. Na podstawie art par.1 kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy np.: Nowy Rok, Wielkanoc, 3 maja.... Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca nie ustalił innych godzin, to zgodnie z art par.2 kodeksu pracy święto/ niedziela zaczyna się o g rano w tym dniu i kończy o godz dnia następnego. Sobota nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Kodeks pracy precyzuje tylko, że przeciętnie praca powinna trwać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 5 dniowy tydzień pracy został ustalony od wtorku do soboty. Wtedy sobota jest normalnym dniem pracy. 102d Kierownik apteki. Uwaga nowelizacja prawa farmaceutycznego ( Dz. U. 92 poz 882 z 2004r.) zgodnie z zmianą art. 88 ust.2 prawa farmaceutycznego Kierownikiem apteki może być farmaceuta o którym mowa w ust. 1 tego artykułu ( posiada prawo wykonywania zawodu i jest wpisany na listę członków Izby Aptekarskiej ) nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Uchylono ust. 2a powołanego artykułu co oznacza, że od dnia 1 maja 2004r. w aptece nie musi być zatrudniony magister ze specjalizacją apteczną, jeżeli kierownik takiej specjalizacji nie posiada. - czyli najważniejsze wydarzenia Konferencja prasowa w OIA na temat programu Aptekarze Pacjentom; Spotkanie z Przedstawicielami Oddziału Śląskiego NFZ w sprawie leku recepturowego; Spotkanie Prezesa ORA z aptekarzami Bytomia i okolic; Spotkanie z WIIF dr farm. Izabelą Majewską; Posiedzenie Prezydium ORA z udziałem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ŚlAM i Prezesów OIA w Bielsku Białej i Częstochowy; Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie; Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie; Posiedzenie naukowo szkoleniowe PTF / OIA Dom Lekarza godz Punktowane; Posiedzenie ORA w Katowicach z udziałem Prezesa NRA Zebranie dla Aptekarzy i Właścicieli aptek z udziałem Prezesa NRA i zaproszonych Gości. Punktowane! Dom Lekarza godz Prezes ORA dr n. farm. Stanisław PIECHULA

5 Szanowni Członkowie Izby Szanowni Właściciele aptek Proszę o pomoc i zaangażować się w podjęte inicjatywy. Proszę zwrócić uwagę, że Tylko Państwo możecie umożliwić ich realizację. Bez Waszego aktywnego udziału, bez zaangażowania każdej, nawet najmniejszej apteki, inicjatywy te pozostaną tylko ciekawymi propozycjami. Proszę nie myśleć, że Wasza apteka niewiele znaczy. Postępowanie każdej apteki we wspólnych inicjatywach ma znaczący wpływ na powodzenie naszych działań. By konsolidować się w naszych wspólnych celach podejmijmy energicznie i zdecydowanie poniższych zadań. Nasze zadania do PILNEJ realizacji! 1 Przeciwdziałamy rozwojowi sieci aptek powiązanych z hurtowniami farmaceutycznymi! 2 Angażujemy się w inicjatywę Aptekarze Pacjentom informując pacjentów o tańszych odpowiednikach leków, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów tych firm, które namawiają apteki do promowania droższych preparatów stymulując powstawanie trójkątów - firma lekarz aptekarz. Proszę o informowanie Izby o takiej aktywności firm farmaceutycznych. 3 Dążymy do wprowadzenia jednolitych cen sugerowanych przez wszystkie hurtownie farmaceutyczne z 25% marżą apteczną na wszystkie preparaty pełnopłatne. KONSOLIDUJMY się i dbajmy razem o nasze apteki! Prezes ORA w Katowicach dr n. farm. Stanisław Piechula VERTE

6 VERTE

7 Nasz znak: OIAKat Katowice Szanowne Koleżanki i Koledzy Aptekarze! INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2004 ROKU. ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający na dzień r. co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (oznacza to że liczymy etaty, a nie pracujące osoby). Pozostali pracodawcy mogą (nie muszą) wypłacać świadczenia urlopowe art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS. Świadczenia urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Świadczenia urlopowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie podlega natomiast składce na ubezpieczenie społeczne. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego tzn. kwoty: - 695,68 na cały etat - 521,76 na ¾ etat - 347,84 na ½ etat - 173,92 na ¼ eta UWAGA: Pracodawcy nie tworzący Funduszu i niewypłacający świadczenia urlopowego mają obowiązek przekazania tej informacji pracownikom w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 3 ust. 3 a ustawy o ZFŚS). INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD PRACY. Od 1 stycznia 2004 r. każde święto występujące w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że należy dać pracownikowi wolny od pracy dzień. Taka sytuacja wystąpiła w dniu roku. Jednocześnie, jeżeli w tygodniu występują dwa święta w inne dni niż niedziela, to wymiar czasu pracy można obniżyć tylko o 8 godzin. Oznacza to, że drugie święto należy odpracować w wolnym od pracy dniu (najczęściej w sobotę). Powyższy stan prawny wynika z art Kodeksu Pracy. VERTE!

8 Prawnik dla Członków Kto pyta nie błądzi! Szanowni Państwo Coraz więcej osób zwraca się do prawnika i niestety trzeba przyznać, że Polak mądr po szkodzie. Poprosiłem tez naszego Mecenasa by robił dla Państwa skróty z najważniejszych informacji i z tych spraw, które najczęściej poruszacie. Chciałbym jednak, w oparciu o sprawy z którymi trafiacie do izby, przypomnieć Państwu dwa znane powiedzenie : Kto pyta nie błądzi! i Polak mądr po szkodzie! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Aż się wierzyć nie chce jakie podstawowe błędy popełniacie, często nie do odwrócenia, wierząc w swoją mądrość prawną czy ekonomiczną. Zanim coś podpiszecie, jakąś umowę, zobowiązania, itp., zapytajcie fachowca, poradźcie się kogoś, zapytajcie się co dana umowa pociąga za sobą. Macie swoje biura księgowe a w izbie także porady prawne i podatkowe. NIE PODPISUJCIE NIC GDY WAS POGANIAJĄ! Może już niebawem za zgodą jednej z naszych koleżanek opiszę Państwu jak farmaceutka naciskana i straszona przez hurtownię jednym swoim podpisem w bezmyślny sposób uznała prawie zł przeterminowanych i już nienależnych odsetek, doprowadzając swoją aptekę do upadku. Nie działajcie pochopnie i bezmyślnie, korzystajcie z opiekuńczej roli naszych izb! ************************************************************* Rozwińmy jeden z tematów, z którym są częste problemy. Przedawnienie roszeń w obrocie gospodarczym. Na podstawie art. 554 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1971 nr.16 poz. 93 ze zmianami) roszczenia w obrocie gospodarczym przedawniają się w terminie lat dwóch. W tym samym terminie przedawniają się należne odsetki. Art. 123 kc reguluje kwestę biegu przedawnienia roszczeń. W par.2 wyraźnie określono, że bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje. Natomiast art.124 określa jasno, że bez względu na przyczynę przerwania biegu przedawnienia, po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo, co oznacza że obowiązuje dwuletni termin przedawnienia od daty uznania dla roszczeń gospodarczych. Uwaga - uznanie może być pod postacią potwierdzenia salda, jeżeli tam zostaną umieszczone przedawnione odsetki. Odnosząc powyższe informacje prawne do Państwa sytuacji w aptece, można powiedzieć, że jeżeli np. odsetki od niezapłaconych w terminie faktur nie zostały zapłacone przez okres 2 lat od dnia wystawienia danej faktury, to zostały one przedawnione i nie musicie ich płacić. Powyższe twierdzenie będzie prawdziwe, jeżeli nie podpiszecie w jakimś późniejszym terminie uznania tych odsetek. Można więc powiedzieć tak: - jeżeli hurtownia nie ściągnęła z Państwa odsetek w terminie dwóch lat to znaczy, że zostały one Państwu podarowane lub zapomniane i nie musicie ich płacić; - jeżeli natomiast Państwo podpisujecie hurtowni uznanie tych odsetek to przedłużacie termin ich ściągalności lub wręcz po 2 latach godzicie się na ponowne uznanie czegoś, co zostało przedawnione. ********************************************** Proszę pamiętać by być bardzo ostrożnym przy podpisywaniu czegokolwiek gdyż czasem w najmniejszym szczególe, którego nie rozumiecie tkwi haczyk. Warto zawsze poprosić o pozostawienie w aptece pisma do podpisu by się spokojnie zastanowić, przemyśleć lub zwrócić o poradę do izby. Najczęściej jesteście wciągani w pułapki, gdy ktoś chce byście szybko coś podpisali, tłumacząc że jest to tylko formalność. Wykażcie się aptekarską dokładnością i roztropnością by nie przeżywać późniejszych tragedii. Stanisław Piechula

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA!

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA! Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz PILNA INTERWENCJA! Szanowna Pani Minister Proszę o pilną interwencję w sprawie leku Clexane firmy Sanofi aventis, która

Bardziej szczegółowo

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce VI kadencja Sejmu Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14651 w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce Szanowny Panie Marszałku!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania.

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. ... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. Nasz znak: SIAKat-0432-2014 Katowice 2014-06-12 Szanowna Pani Dyrektor Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r. Regulamin odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece, po obronie pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 17 marca 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w aptece na kierunku farmacja Na podstawie 50 ust. 3 pkt 23 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dotyczący praktyki wakacyjnej w aptece ogólnodostępnej dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego CM UJ 1.

Wewnętrzny regulamin dotyczący praktyki wakacyjnej w aptece ogólnodostępnej dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego CM UJ 1. Wewnętrzny regulamin dotyczący praktyki wakacyjnej w aptece ogólnodostępnej dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego CM UJ 1. Miejscem odbywania obowiązkowej praktyki wakacyjnej studentów III roku

Bardziej szczegółowo

2009r. 1100 (+20) Przemyski

2009r. 1100 (+20) Przemyski Sprawozdanie z działalności PORA między XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA za okres 16.04.2009r -15.04.2010 r Rzeszów 2010 Cel zjazdu przyjęcie sprawozdania organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1. Uwaga Minister ogólna Gospodarki i 2. Uwaga ogólna Pracy Minister Sprawiedliwości 3. Przypis 2) Minister Finansów, Minister Sprawiedliwości 4. 3 ust. 1 i 5 RP Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

nazwisko.imie@farmaceuta.pl

nazwisko.imie@farmaceuta.pl Katowicki Goniec Apteczny Nr 00015 / Data 2004.08.10 www.katowice.oia.pl OIA / PTF / IGAP 107 Imienne konta internetowe dla Członków Izby! Każdy Członek naszej OIA otrzymuje możliwość założenia i posiadania

Bardziej szczegółowo

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna.

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Katowice 2014-06-26 Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Jaką postać i jakie opakowanie leku gotowego apteka może wykorzystać, by wykonać refundowany lek recepturowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

WRESZCIE pojawiają się pierwsze pozytywne wiadomości! :-)

WRESZCIE pojawiają się pierwsze pozytywne wiadomości! :-) Katowicki Goniec Apteczny Nr 00011 / Data 2004.04.21 www.katowice.oia.pl OIA / PTF / IGAP WRESZCIE pojawiają się pierwsze pozytywne wiadomości! :-) 073 Zmiany w Prawie Farmaceutycznym od 1 maja! Witaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Własność aptek to sól naszego zawodu!

Własność aptek to sól naszego zawodu! Własność aptek to sól naszego zawodu! Jeżeli nie mają Państwo pewności, któremu hurtownikowi można dzisiaj zaufać a jednocześnie leży Państwu na sercu obrona własnej apteki, załączam konkretną propozycję!

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032)

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r.

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Reprezentacyjny salon na I p. Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość. Wykład inauguracyjny pt.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA APTECZNA za rok 2014 (1.01-30.06.2014 r.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA APTECZNA za rok 2014 (1.01-30.06.2014 r.) Helena Makulska-Nowak Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Farmakodynamiki ul. Banacha 1 B 02-097 Warszawa tel.: 22 116-62-03 Warszawa, dnia 12.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

01 stycznia 31 grudnia

01 stycznia 31 grudnia DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) Wartość początkowa majątku trwałego w 2014 roku Specyfikacja Stan początkowy przychody Rozchody Stan końcowy 01 stycznia 31 grudnia Wartości niemat i prawne 44 835,06

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA 0800 135 010

INFOLINIA 0800 135 010 INFOLINIA 0800 135 010 Szanowni Państwo, KURS W RAMACH CIAGŁEGO SZKOLENIA FARMACEUTÓW 3 4 października 2009 r. Hotel FOLWARK, ul. Paderewskiego 124a, 35-328 Rzeszów PGF Aptekarz Sp. z o.o. informuje, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU z dnia 10 marca 2015 r w sprawie: tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój.

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Nastrój urlopowo-letni, ale nie w sensie poruszanych problemów i omawianych tematów. Od lewej uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia z zakresu zmian w VAT

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Dz.U.2002.107.940 2004-04-15 zm. Dz.U.2004.52.516 1 2005-10-20 zm. Dz.U.2005.193.1616 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ...

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ... Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... pieczęć

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BARDZO WAŻNE INFORMACJE!

BARDZO WAŻNE INFORMACJE! Nasz znak: SIAKat-173-2007 Katowice 2007-05-23 BARDZO WAŻNE INFORMACJE! Szanowni Państwo Poniżej przekazuję Państwu najważniejsze informacje i ustalenia z naszego spotkania ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 584216 Temat: Prawo pracy 2016 r. - praktyczne warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych 29 Sierpień Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r. Zarządzenie nr 1.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak Nowelizacja przepisów o czasie pracy Michał Olesiak Zmiany w czasie pracy od 23.08.2013 r. łamanie doby pracowniczej (ruchomy czas pracy) tworzenia harmonogramów wyjścia prywatne przedłużony okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0 III. Jakość leków. 1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: 35 analiz pozytywnych 35 w trakcie badania 0 IV. Ustalenia kontroli oraz wydane na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program Prawo pracy - Kraków Informacje ogólne Miejscowość: Kraków Termin: 2016-07-21 Cena: 440 PLN + 23% VAT Uwaga: Czwarta osoba z firmy bierze udział szkoleniu bezpłatnie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne Wydział Zdrowia KujawskoPomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Szkolenie specjalizacyjne Autor: Michał Muszyński 14.09.2007. Zmieniony 10.02.2016. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego Postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII.9612.6.1.2012 Kraków, dnia 21 marca 2012 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII.9612.6.1.2012 Kraków, dnia 21 marca 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.6.1.2012 Kraków, dnia 21 marca 2012 r. Pani Małgorzata Cisowska-Bryg Prywaty Gabinet Stomatologiczny, Stomatologia Zachowawcza, Protetyka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Toruń / Łódź dnia 18.10.2011r TF/18/10/11/GW Szanowni Państwo! "Gazeta Wrocławska" ul. św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: Pytania z zebrań kwartalnych Marzec 2015 1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: a. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. 30% b. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. c. Rp. ZK

Bardziej szczegółowo

obowiązujące do dnia 31.1.2016

obowiązujące do dnia 31.1.2016 PODSTAWY MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY I ZATRUDNIENIA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM, ELEKTRYCZNYM, TECHNOLOGII SIECIOWYCH ORAZ TECHNOLOGII INFORMATYCZNO- KOMUNIKACYJNYCH obowiązujące do dnia 31.1.2016 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki.

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie 42-216 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 tel/fax (34) 363 38 54; (34) 363 05 69 biuro@czestochowa.skwp.pl ;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych TF/20/09/14 RP Łódź, 20.09.2014 Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa wyraŝa oburzenie faktem pominięcia naszej organizacji i nie powiadamiania w naleŝytym

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1966-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo