BIOTON, FARM-IMPEX, KIN LABORATORIOS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOTON, FARM-IMPEX, KIN LABORATORIOS"

Transkrypt

1 .UWAGA! Drugie zebranie w tym tygodniu 30 czerwca 2004 r (środa) Zebranie punktowane ze szczególnym zaproszeniem dla Właścicieli aptek, ze względu na poruszaną tematykę, związaną z rozwijaniem sieci aptek powiązanych z hurtowniami farmaceutycznymi. Obecność ewidencjonowana elektronicznie dla wszystkich, którzy przyniosą kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub nowe prawo jazdy. Pozostałe osoby muszą wpisać się na listę obecności. Serdecznie zapraszamy wszystkich Farmaceutów, Aptekarzy i Właścicieli Aptek, w dniu 30 czerwca 2004 r (środa) o godz do sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, tel PROGRAM lp. Godz. Opis Powitanie Gości i Uczestników zebrania Dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes ORA w Katowicach. 2. Wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Mgr. farm. Andrzeja WRÓBLA. 3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ŚAM Prof. dr hab. n. med. Krystyny OLCZYK. 4. Wystąpienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Dr n. farm. Izabeli Majewskiej. 5. Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - dr Kazimiera KLEMENTYS - Prezes Katowickiego Oddziału PTFarm. 6. Wystąpienie Prezesa Izby Gospodarczej APTEKA POLSKA Mgr. farm. Grzegorza ZAGÓRNEGO. 7. Rozsądna farmakoekonomika w każdej aptece na przykładzie dyspensowania insulin - lek.med. Wojciech Kozik 8. Jak nowocześnie i rozsądnie zarządzać apteką by utrzymać się na rynku farmaceutycznym, czyli 1 czerwiec 2004r. - kolejne Pospolite Ruszenie Aptekarzy czy może początek oczekiwanych działań w obronie rynku aptecznego? - dr n. farm. Stanisław PIECHULA 9. Wystąpienia zaproszonych Gości. 10. DYSKUSJA Planowane zakończenie zebrania. Sponsorzy konferencji: BIOTON, FARM-IMPEX, KIN LABORATORIOS Serdecznie zapraszamy Prezes Oddziału PTFarm. dr Kazimiera Klementys Prezes ORA w Katowicach dr n. farm. Stanisław Piechula Prezes Regionu Śląskiego IGAP mgr farm. Anna Śliwińska VERTE

2 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział Katowice Wydział Farmaceutyczny ŚAM Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach Serdecznie zapraszamy wszystkich farmaceutów na zebranie naukowe w dniu r (poniedziałek) w godz , Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a Udział w zebraniach naukowo -szkoleniowych będzie podstawą przyznawania punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (rozrządzenie Ministra Zdrowia z dnia r Dz. U. 132 poz. 1238). PROGRAM ZEBRANIA NAUKOWEGO Powitanie Gości i Uczestników Zebrania, prezentacja programu - dr Kazimiera Klementys Prezes ZO PTFarm. Katowice Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej ŚAM Pani prof. dr hab. Krystyny Olczyk "Zagadka chorób wywołanych przez priony"- dr n. med. Jolanta Bratosiewicz-Wąsik adiunkt Zakładu Wirusologii ŚAM. Wykład naukowy polecany przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej dr n. farm. Lucynę Bułaś farmaceutom w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć farmaceutycznych Prezentacje sponsorów: 1."Famidyna - optymalne samoleczenie zgagi i nadkwaśności" - Małgorzata Nowik przedstawiciel przedsiębiorstwa farmaceutycznego Jelfa S.A., 2. Prezentacja leków firmy BEAUFOUR IBSEN mgr Małgorzata Kołodziej Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej dr n. farm. Lucyny Bułaś, rozdanie dyplomów specjalizacji i pamiątkowych certyfikatów Komunikaty bieżące Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - dr farm. Izabela Majewska Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTFarm., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2004 r., w Warszawie dr Kazimiera Klementys Prezes ZO PTFarm. Katowice Przerwa Informacja o XLII Międzynarodowym Kursie Szkoleniowym Praktycznej i Naukowej Farmacji, który odbył się w dniach 6-11 czerwiec 2004 r. w Merano, Włochy - dr Andrzej Deląg wiceprezes OIA Katowice Omówienie ostatniego komunikatu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz wyjaśnienie zagadnień związanych z przepisami o koordynacji w zakresie realizacji recept dla obywateli innych krajów Unii Europejskiej mgr farm. Robert Janiec Kierownik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach Dyskusja, zakończenie zebrania. Spotkanie poprowadzą dr Grażyna Janikowska oraz dr Andrzej Deląg. Przez cały czas trwania spotkania czynny będzie stolik sekretariatu PTFarm. i OIA - listy obecności, składki członkowskie, zaświadczenia, deklaracje członkowskie oraz delegacje. Prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich. Sponsorzy konferencji: Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Jelfa S.A., firma BEAUFOUR IBSEN, hurtownie farmaceutyczne Farmacol S.A., PGF S.A., Torfarm. Serdecznie zapraszamy Prezes Oddziału PTFarm Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ŚAM Prezes ORA w Katowicach dr n. przyr. Kazimiera Klementys prof. dr hab. Krystyna Olczyk dr n. farm. Stanisław Piechula Uwaga! Wygłoszone wykłady będą nagrywane i zamieszczone na stronie VERTE

3 Katowicki Goniec Apteczny Nr / Data OIA / PTF / IGAP 096 UWAGA! DWA ZEBRANIA! 28 czerwiec punktowane zebranie naukowe PTFu i OIA. 30 czerwiec punktowane zebranie OIA, IGAP i PTFu WAŻNE dla Właścicieli aptek Szczegóły w załączeniu. 097 APTEKARZE PACJENTOM! Rozpoczęliśmy akcję mającą na celu informowania pacjentów o tańszych odpowiednikach i przeciwdziałaniu rozkręcania przez firmy farmaceutyczne promowania droższych leków i zaniżania marży aptecznej. Od Państwa zaangażowanie w tą inicjatywę zależy, czy doprowadzimy do oczekiwanych zmian działań firm farmaceutycznych. Pod przesłanym do Państwa plakatem rozpoczęliśmy od ulotki dotyczącej insulin a następnie będziemy wprowadzać kolejne działania dla innych tańszych odpowiedników. Proszę pomóc i wykazać większą energię i zaangażowanie w pomysł! 098 JEDNOLITE CENY SUGEROWANE! Prezes NRA także wystąpił z prośbą do hurtowni by stosowały jednolite ceny sugerowane z 25% marżą a kilka hurtowni już poparło naszą inicjatywę jednolitych cen sugerowanych. Jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na fakt poparcia przez hurtownie ACP Pharma, Hurtap Tychy, Medicare, Prosper i Interpharma naszej inicjatywy jednolitych, 25% cen sugerowanych. Proszę zwrócić na to uwagę przy zamówieniach towaru i szczególnie potraktować te hurtownie, gdyż ich ceny sugerowane mogą obecnie być wyższe niż w pozostałych hurtowniach. Proszę pomóc i zabiegać w innych hurtowniach o wprowadzenie takich cen, gdyż ma to dla nas wszystkich duże znaczenie. 099 Wycena leku recepturowego lekobaza, euceryna i inne W dniu Kierownik Działu Gospodarki Lekami Śląskiego OW NFZ Pan Robert Janiec wydał pismo wyjaśniające problem, które Państwo otrzymali przy składaniu refundacji. Tego samego dnia odbyliśmy spotkanie z Kierownikiem Działu Kontroli Aptek Panią Anną Szade i ustaliliśmy, że apteki wyceniają leki recepturowe jak dotychczas a gdyby cokolwiek się miało zmienić zostaniemy wcześniej poinformowani przez NFZ. 100 Etanol do receptury. W hurtowniach farmaceutycznych (już ACP Pharma, Hurtap, Itero, PGF) pojawia się etanol posiadający świadectwo dopuszczenia Instytutu Leków, który spełnia normy farmakopealne. Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 3-1. Osoba sporządzająca lek recepturowy: 1) stosuje, z zastrzeżeniem pkt 2, surowce farmaceutyczne niezbędne do przygotowania danej postaci leku recepturowego; 2. Surowce farmaceutyczne i postać leku recepturowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, muszą spełniać wymagania określone w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, lub innych odpowiednich farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 101 PWZ dla KAŻDEGO magistra farmacji! Zgodnie ze zmianami obowiązującymi w ustawie o izbach aptekarskich od 1 maja 2004r., każdy magister farmacji otrzyma prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Z opinii NIA należy wnioskować, że każdy magister farmacji, który jeszcze nie posiada prawa wykonywania zawodu otrzyma takie prawo po złożeniu odpowiednich dokumentów. Prawo to otrzyma każdy magister farmacji, niezależnie czy ukończył czy jest w trakcie czy nawet nie rozpoczął praktyki w aptece.

4 Jednakże, farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy. 102 Prawnik OIA informuje : 102a Przedawnienie roszeń w obrocie gospodarczym. W odpowiedzi na pytania w sprawie przedawnienia należności w obrocie gospodarczym informuję, że na podstawie art. 554 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1971 nr.16 poz. 93 ze zmianami) roszczenia w obrocie gospodarczym przedawniają się w terminie lat dwóch. W tym samym terminie przedawniają się należne odsetki. 102b Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Na podstawie art.105 ust. 2 prawa farmaceutycznego (Dz. U. Z 2004 nr.53 poz.533 ze3 zmianami) KAŻDA zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki skutkuje obowiązkiem wniesienia połowy opłaty skarbowej określonej w ust. 1 powołanego artykułu.(pięciokrotne najniższe wynagrodzenie za pracę określone przez ministra w rozporządzeniu aktualnie 824zł x 5). Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów przekazanym Wojewódzkim Inspektorom Farmaceutycznym nie przewiduje się żadnych zwolnień i wyłączeń od tej opłaty. 102c Pięciodniowy tydzień pracy. Dni Wolne od pracy. Na podstawie art par.1 kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy np.: Nowy Rok, Wielkanoc, 3 maja.... Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca nie ustalił innych godzin, to zgodnie z art par.2 kodeksu pracy święto/ niedziela zaczyna się o g rano w tym dniu i kończy o godz dnia następnego. Sobota nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Kodeks pracy precyzuje tylko, że przeciętnie praca powinna trwać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 5 dniowy tydzień pracy został ustalony od wtorku do soboty. Wtedy sobota jest normalnym dniem pracy. 102d Kierownik apteki. Uwaga nowelizacja prawa farmaceutycznego ( Dz. U. 92 poz 882 z 2004r.) zgodnie z zmianą art. 88 ust.2 prawa farmaceutycznego Kierownikiem apteki może być farmaceuta o którym mowa w ust. 1 tego artykułu ( posiada prawo wykonywania zawodu i jest wpisany na listę członków Izby Aptekarskiej ) nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Uchylono ust. 2a powołanego artykułu co oznacza, że od dnia 1 maja 2004r. w aptece nie musi być zatrudniony magister ze specjalizacją apteczną, jeżeli kierownik takiej specjalizacji nie posiada. - czyli najważniejsze wydarzenia Konferencja prasowa w OIA na temat programu Aptekarze Pacjentom; Spotkanie z Przedstawicielami Oddziału Śląskiego NFZ w sprawie leku recepturowego; Spotkanie Prezesa ORA z aptekarzami Bytomia i okolic; Spotkanie z WIIF dr farm. Izabelą Majewską; Posiedzenie Prezydium ORA z udziałem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ŚlAM i Prezesów OIA w Bielsku Białej i Częstochowy; Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie; Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie; Posiedzenie naukowo szkoleniowe PTF / OIA Dom Lekarza godz Punktowane; Posiedzenie ORA w Katowicach z udziałem Prezesa NRA Zebranie dla Aptekarzy i Właścicieli aptek z udziałem Prezesa NRA i zaproszonych Gości. Punktowane! Dom Lekarza godz Prezes ORA dr n. farm. Stanisław PIECHULA

5 Szanowni Członkowie Izby Szanowni Właściciele aptek Proszę o pomoc i zaangażować się w podjęte inicjatywy. Proszę zwrócić uwagę, że Tylko Państwo możecie umożliwić ich realizację. Bez Waszego aktywnego udziału, bez zaangażowania każdej, nawet najmniejszej apteki, inicjatywy te pozostaną tylko ciekawymi propozycjami. Proszę nie myśleć, że Wasza apteka niewiele znaczy. Postępowanie każdej apteki we wspólnych inicjatywach ma znaczący wpływ na powodzenie naszych działań. By konsolidować się w naszych wspólnych celach podejmijmy energicznie i zdecydowanie poniższych zadań. Nasze zadania do PILNEJ realizacji! 1 Przeciwdziałamy rozwojowi sieci aptek powiązanych z hurtowniami farmaceutycznymi! 2 Angażujemy się w inicjatywę Aptekarze Pacjentom informując pacjentów o tańszych odpowiednikach leków, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów tych firm, które namawiają apteki do promowania droższych preparatów stymulując powstawanie trójkątów - firma lekarz aptekarz. Proszę o informowanie Izby o takiej aktywności firm farmaceutycznych. 3 Dążymy do wprowadzenia jednolitych cen sugerowanych przez wszystkie hurtownie farmaceutyczne z 25% marżą apteczną na wszystkie preparaty pełnopłatne. KONSOLIDUJMY się i dbajmy razem o nasze apteki! Prezes ORA w Katowicach dr n. farm. Stanisław Piechula VERTE

6 VERTE

7 Nasz znak: OIAKat Katowice Szanowne Koleżanki i Koledzy Aptekarze! INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2004 ROKU. ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający na dzień r. co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (oznacza to że liczymy etaty, a nie pracujące osoby). Pozostali pracodawcy mogą (nie muszą) wypłacać świadczenia urlopowe art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS. Świadczenia urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Świadczenia urlopowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie podlega natomiast składce na ubezpieczenie społeczne. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego tzn. kwoty: - 695,68 na cały etat - 521,76 na ¾ etat - 347,84 na ½ etat - 173,92 na ¼ eta UWAGA: Pracodawcy nie tworzący Funduszu i niewypłacający świadczenia urlopowego mają obowiązek przekazania tej informacji pracownikom w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 3 ust. 3 a ustawy o ZFŚS). INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD PRACY. Od 1 stycznia 2004 r. każde święto występujące w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że należy dać pracownikowi wolny od pracy dzień. Taka sytuacja wystąpiła w dniu roku. Jednocześnie, jeżeli w tygodniu występują dwa święta w inne dni niż niedziela, to wymiar czasu pracy można obniżyć tylko o 8 godzin. Oznacza to, że drugie święto należy odpracować w wolnym od pracy dniu (najczęściej w sobotę). Powyższy stan prawny wynika z art Kodeksu Pracy. VERTE!

8 Prawnik dla Członków Kto pyta nie błądzi! Szanowni Państwo Coraz więcej osób zwraca się do prawnika i niestety trzeba przyznać, że Polak mądr po szkodzie. Poprosiłem tez naszego Mecenasa by robił dla Państwa skróty z najważniejszych informacji i z tych spraw, które najczęściej poruszacie. Chciałbym jednak, w oparciu o sprawy z którymi trafiacie do izby, przypomnieć Państwu dwa znane powiedzenie : Kto pyta nie błądzi! i Polak mądr po szkodzie! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Aż się wierzyć nie chce jakie podstawowe błędy popełniacie, często nie do odwrócenia, wierząc w swoją mądrość prawną czy ekonomiczną. Zanim coś podpiszecie, jakąś umowę, zobowiązania, itp., zapytajcie fachowca, poradźcie się kogoś, zapytajcie się co dana umowa pociąga za sobą. Macie swoje biura księgowe a w izbie także porady prawne i podatkowe. NIE PODPISUJCIE NIC GDY WAS POGANIAJĄ! Może już niebawem za zgodą jednej z naszych koleżanek opiszę Państwu jak farmaceutka naciskana i straszona przez hurtownię jednym swoim podpisem w bezmyślny sposób uznała prawie zł przeterminowanych i już nienależnych odsetek, doprowadzając swoją aptekę do upadku. Nie działajcie pochopnie i bezmyślnie, korzystajcie z opiekuńczej roli naszych izb! ************************************************************* Rozwińmy jeden z tematów, z którym są częste problemy. Przedawnienie roszeń w obrocie gospodarczym. Na podstawie art. 554 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1971 nr.16 poz. 93 ze zmianami) roszczenia w obrocie gospodarczym przedawniają się w terminie lat dwóch. W tym samym terminie przedawniają się należne odsetki. Art. 123 kc reguluje kwestę biegu przedawnienia roszczeń. W par.2 wyraźnie określono, że bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje. Natomiast art.124 określa jasno, że bez względu na przyczynę przerwania biegu przedawnienia, po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo, co oznacza że obowiązuje dwuletni termin przedawnienia od daty uznania dla roszczeń gospodarczych. Uwaga - uznanie może być pod postacią potwierdzenia salda, jeżeli tam zostaną umieszczone przedawnione odsetki. Odnosząc powyższe informacje prawne do Państwa sytuacji w aptece, można powiedzieć, że jeżeli np. odsetki od niezapłaconych w terminie faktur nie zostały zapłacone przez okres 2 lat od dnia wystawienia danej faktury, to zostały one przedawnione i nie musicie ich płacić. Powyższe twierdzenie będzie prawdziwe, jeżeli nie podpiszecie w jakimś późniejszym terminie uznania tych odsetek. Można więc powiedzieć tak: - jeżeli hurtownia nie ściągnęła z Państwa odsetek w terminie dwóch lat to znaczy, że zostały one Państwu podarowane lub zapomniane i nie musicie ich płacić; - jeżeli natomiast Państwo podpisujecie hurtowni uznanie tych odsetek to przedłużacie termin ich ściągalności lub wręcz po 2 latach godzicie się na ponowne uznanie czegoś, co zostało przedawnione. ********************************************** Proszę pamiętać by być bardzo ostrożnym przy podpisywaniu czegokolwiek gdyż czasem w najmniejszym szczególe, którego nie rozumiecie tkwi haczyk. Warto zawsze poprosić o pozostawienie w aptece pisma do podpisu by się spokojnie zastanowić, przemyśleć lub zwrócić o poradę do izby. Najczęściej jesteście wciągani w pułapki, gdy ktoś chce byście szybko coś podpisali, tłumacząc że jest to tylko formalność. Wykażcie się aptekarską dokładnością i roztropnością by nie przeżywać późniejszych tragedii. Stanisław Piechula

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

Refundacyjne. procebzdury. Rwanda

Refundacyjne. procebzdury. Rwanda BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE styczeń-luty 2012 Numer 1/195 ISSN 1426-6318 Nakład 5600 egz. Refundacyjne procebzdury Certyfikaty OIL Rwanda styczeń-luty 2012 1 Biuro Biuro Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo