Biuletyn. Informacyjny SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SZPZOZ KONTA K T Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Informacyjny SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SZPZOZ KONTA K T Y"

Transkrypt

1 Biuletyn KONTA K T Y Informacyjny WAŻNE TELEFONY: SOR, Izba Przyjęć - (22) Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świateczna Pomoc Lekarska (NPL) - (22) Wołomin, ul. Sasina 15 Centrala (22) , lub 140 Rejestracja osób dorosłych (22) lub Rejestracja ortopedyczno chirurgiczna (22) Rejestracja dzieci (22) SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SZPZOZ Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej (22) W nagłych wypadkach telefoniczny kontakt z księdzem tel Biuro Dyrektora - (22) NR 2(9)/ 2011 R.

2 DRODZY PACJENCI, SZANOWNI PAŃSTWO Zapraszam do lektury kolejnego, wiosennego numeru Biuletynu Informacyjnego naszego Szpitala. To wyjątkowo piękna pora roku. Świat wokół nas jest zielony, słoneczny i radosny. A co najważniejsze, bociany już na dobre zadomowiły się w naszej okolicy. Cieszy nas widok bocianich gniazd oraz majestatycznych ptaków spacerujących po łąkach. Co ważne, bociany często odwiedzają nasz wołomiński Szpital, czego najlepszym dowodem plakat na stronie 3. A skoro już wspomnieliśmy o bocianach, to z przyjemnością informuję o planowanych inwestycjach na Oddziałach: Położniczym, Ginekologicznym i Neonatologicznym. Już wkrótce rozpocznie się remont sal, w tym izolacyjnej, na Oddziale Położniczym. Bardzo ważna jest również modernizacja Oddziału Neonatologii, w ramach której powstanie sala intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem oraz wcześniakiem, spełniająca wszystkie wymogi. W tym numerze Biuletynu dużo miejsca poświęcamy sponsorom. Po raz kolejny dziękujemy osobom, które wspierają Szpital Powiatowy w Wołominie. Trudno tę pomoc przecenić, tutaj liczy się każde wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe. Z ogromną przyjemnością informuję, że na naszej liście sponsorów jest już 140 osób! To dużo, zważywszy jak wiele instytucji i organizacji potrzebuje pomocy. Tym bardziej cieszy, że dla tak wielu osób nasz Szpital ma tak duże znaczenie. Widzicie Państwo sens pomagania, rozumiecie nasze potrzeby, wykazujecie się ogromną wyrozumiałością i życzliwością. Dziękuję za to, że jesteście z nami i wspieracie nasz Szpital jedyną tego typu placówkę w powiecie wołomińskim. I mam nadzieję, że lista naszych darczyńców z każdym miesiącem będzie coraz dłuższa, a jednocześnie dłuższa będzie lista Przyjaciół Szpitala. W każdym numerze Biuletynu piszemy o akcjach profilaktycznych i badaniach organizowanych w naszym Szpitalu. W tym numerze podsumowujemy ostatnie akcje: Białą niedzielę okulistyczną w zakresie wczesnej diagnostyki starczego zwyrodnienia plamki żółtej w oku oraz Białą sobotę, podczas której w poradniach: diabetologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, dietetycznej i pediatrycznej udzielono 85 porad i wykonano 52 badania specjalistyczne i 63 badania diagnostyczne. Tyle osób, mieszkańców powiatu wołomińskiego, skorzystało z bezpłatnych porad i badań w czasie jednego tylko dnia. To świadczy o tym, jak bardzo potrzebne są takie profilaktyczne akcje zdrowotne. Dlatego już teraz zapraszam na kolejną 4 czerwca w Szpitalu rozpoczynają się Dni Walki z Rakiem. Warto wziąć udział w badaniach i w razie potrzeby rozpocząć walkę jak najszybciej, kiedy jest jeszcze szansa na zwycięstwo. Warto zapoznać się także z informacją, jakie programy profilaktyczne prowadzone są w naszym Szpitalu. Część z nich jest bezpłatna! Korzystajmy zatem z okazji i badajmy się, pamiętając, że profilaktyka jest najprostszą i najtańszą formą dbałości o zdrowie! Dyrektor Szpitala

3 PLANY INWESTYCYJNE W 2011 r. GINEKOLOGIA POŁOŻNICTWO TRAKT PORODOWY - NEONATOLOGIA W 2011 r. planowane są remonty w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz na Trakcie Porodowym. W najbliższym czasie rozpoczną się następujące prace: - remont i wyposażenie sali izolacyjnej w Oddziale Położniczym; - remont pomieszczenia brudownika w Oddziale Położniczym; - remont czterech sal w oddziale Ginekologicznym; - remont brudownika na Trakcie Porodowym. Chcielibyśmy, aby Oddział Neonatologiczny naszego szpitala spełnił wymagania niezbędne do uzyskania II poziomu referencyjnego w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zwłaszcza, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy spełnia te wymagania. Jednak oba te oddziały aby uzyskać II poziom referencyjny muszą spełnić łącznie określone warunki. Dlatego niezbędna jest modernizacja Oddziału Neonatologicznego, w ramach której powstanie sala intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem oraz wcześniakiem wymagającym wspomagania oddechu i monitorowania podstawowych czynności życiowych utworzona zgodnie z określonymi wymogami. Warto podkreślić, że wołomiński szpital przyjmuje do porodu pacjentki, między innymi z dwunastu gmin powiatu. Każdego roku rodzi się w naszym szpitalu około 2 tysięcy dzieci. Szpital na chwilę obecną jest w stanie zapewnić opiekę matce

4 i dziecku z porodu fizjologicznego (tzn. zdrowa matka i zdrowe dziecko), tymczasem porody przedwczesne nie są rzadkością. Planowane zmiany na oddziale zapewnią dostępność do opieki również w przypadku porodu przedwczesnego lub innych komplikacji dotyczących zarówno kobiety, jak i noworodka. Po remoncie wymienionych oddziałów, przewidziany jest także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Już w maju zakończy się remont szpitalnej hydroforni oraz pomieszczeń archiwum. Również w tym roku planowany jest remont Oddziału Neurologii oraz oddanie do użytku nowo wybudowanego pawilonu z pomieszczeniami dla Zakładu Bakteriologii i Laboratorium Analitycznego. PACJENT W NASZYM SZPITALU Informacja dla Pacjenta i jego opiekuna w sprawie transportu sanitarnego 1. Przepisy prawa regulujące kwestię prawa pacjenta do bezpłatnego transportu sanitarnego Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U.Nr 164, poz. 1027). Rozdział 2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Art. 41. [Bezpłatny przewóz chorego] 1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: 1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej; 2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku

5 dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. 3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. 2. Jak należy rozumieć prawo pacjenta do bezpłatnego transportu sanitarnego? Wyjaśniając, powołujemy się na Komunikat z dnia 30 listopada 2010 r., dotyczący wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu, opracowany na podstawie wytycznych Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a podpisany przez Barbarę Kawińską p.o. Dyrektora Pomorskiego OWNF. W świetle treści par. 8 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) świdczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie i powinny być spełnione w sytuacji zapewnienia pacjentowi bezpłatnego transportu sanitarnego. W przypadku konieczności zachowania ciągłości leczenia należy stosować następującą interpretację: Zachowanie ciągłości leczenia w trakcie hospitalizacji polegające na przewiezieniu pacjenta do innego zakładu powinno odbywać się bez względu na dysfunkcję narządów ruchu, a decyzja o konieczności kontynuowania takiego leczenia jest równoznaczną z zapewnieniem możliwości bezpłatnego dla pacjenta transportu sanitarnego. Zachowanie ciągłości leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kierującego pacjenta do lekarza specjalisty na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej powinno być związane z wystawieniem skierowania na transport sanitarny przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to również sytuacji, w których zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń we właściwym zakresie jest odległy od miejsca zamieszkania pacjenta, ale może on być jednocześnie wskazany jako najbliższy zakład opieki zdrowotnej dla danego zakresu i zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymienione przepisy należy stosować odpowiednio. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu sanitarnego musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu. Po objęciu opieką pacjenta przez poradnię specjalistyczną skierowanie na transport sanitarny powinien wydać świadczeniodawca, który kontynuuje dalsze leczenie specjalistyczne. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu sanitarnego musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu. Jednocześnie w sytuacji konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), która definiuje stan nagłego zagrożenia życia oraz zasady organizacji i

6 funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Takiej sytuacji nie należy traktować w kontekście zapewnienia świadczeniobiorcy odrębnego świadczenia transportu sanitarnego, ponieważ świadczeniem kontraktowanym jest świadczenie pomocy doraźnej (ratownictwa medycznego). Powyższe zapisy nie rozróżniają sytuacji, w których należałoby jako kryterium zasadności zapewnienia transportu sanitarnego traktować odległość do najbliższego zakładu, w którym pacjentowi może być udzielone świadczenie w określonym zakresie. Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, zlecenie to wystawia lekarz prowadzący leczenie w trakcie hospitalizacji Jednocześnie lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala wystawia na podstawie historii choroby następującą dokumentację: skierowania do innego zakładu, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie oraz kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Podejmując decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego lekarz musi brać pod uwagę dysfunkcję ruchową pacjenta i jego stan ogólny. Karta informacyjna jest przeznaczona dla pacjenta, natomiast skierowanie niezbędne jest do zarejestrowania pacjenta w celu dalszego leczenia w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i powinno być wystawione odrębnie przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala lub jego lekarza rodzinnego (o ile zachodzi taka konieczność). Do realizacji dalszego leczenia specjalistycznego, które wymaga ze względu na dysfunkcję narządu ruchu zapewnienie transportu sanitarnego należy stosować zasady opisane w punkcie 1. Materiał przygotowała mgr Iwona Śledź Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ składa serdeczne podziękowania za pomoc, którą Państwo nam zaoferowali. Jest ona bezcenna. Dzięki Państwa wsparciu finansowemu i otwartości na potrzeby innych, otrzymaliśmy dodatkowe wyroby medyczne i pielęgnacyjne. Na obecnym rynku świadczeń zdrowotnych placówki Ochrony Zdrowia stale borykają się z wieloma trudnościami, głównie finansowymi. Cieszymy się, że w naszym powiecie są osoby, którym nie jest obojętny los publicznych szpitali. Idea pomocy potrzebującym jest szczególnie szlachetna i nadal dostrzegana, zwłaszcza w lokalnej społeczności. Nasz Szpital potrzebuje właśnie takich ludzi dobrej woli. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w sprawy Szpitala Powiatowego w Wołominie. Przedstawiamy sponsorów Szpitala Powiatowego: 1. Justyna Żmijewska R.C. DESIGN, Lipinki ul. Kwiatowa Leszek Biesiada Usługi Asenizacyjne, Wołomin ul. Konwaliowa 2 3. Andrzej Ratyński Syberian Trans, Wołomin ul. Błońska 4 4. Stefan Grzegórski Wołomin ul. Kobyłkowska 7

7 5. Tadeusz Prandota P.P.U.H. ORKAN Systemy Centralnych Odkurzaczy, Kobyłka ul. Poniatowskiego Mahmoud Abdulla ABDA P.P.U. Produkcja sprzętu gimnastyczno-aerobicznego, Kobyłka ul. Jezuicka 5A 7. Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe Lektor, Radzymin, ul. 1 Maja 7 8. Mariusz Kaszuba MAG-MAR, Tłuszcz, ul. Wiejska Jacek Dąbrowski PROFUS, Firma Handlowo-Usługowa, Wołomin ul. Kościelna 77/ Sylwia Adamkiewicz-Zarzycka ALOSA, Ząbki ul. Jagiellońska 6A 11. Alfred Bielski ALDI Sprzątanie pomieszczeń, terenu zewnętrznego, Radzymin ul. Weteranów Zuzanna i Tadeusz Bigonti Biuro Księgowe, Ząbki ul. Andersa Janusz Krajewski REAL, Ząbki ul. Jana Pawła II Paweł Piekart POL-POP, Marki, ul. Kościuszki Dariusz Bonisławski VIVAX Usługi Hydrauliczne, Nieporęt ul. Zwycięstwa 9B 16. Paweł Kryński DACH LUX, Zielonka ul. Okrzei 11B 17. Hanna i Leszek Olszewscy ASPOL Sp.J., Tłuszcz ul. Przemysłowa Sławomir Jakacki ELEKTRO-MOT, Ząbki ul. Brzozowa 2A 19. Radosław Pazioch Firma Transportowa, Nadma, ul. Stara T.,A. Kołbuk, E.,W. Kacprzak Zakład Masarski Mareta Sp.J., Kobyłka ul. Gospodarcza 4A 21. Jacek Pankowski, Ryszard Ratajczak Ślusarstwo, hartowanie indukcyjne, Nadma ul. Pólko Eugeniusz Kalicki Wyrób materiałów budowlanych, Klembów ul. Żymirskiego Cezary Kieś Wola Cygowska 31A 24. Grzegorz Barczyński Pracownia Jubilerska, Tłuszcz ul. Warszawska 7A 25. Jarosław Siemieniak PRESTIGE Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna, Ząbki ul. Piłsudskiego 97A 26. Wiesław Bieliński BIMS, Nieporęt ul. Zwycięstwa Ks. Grzegorz Mioduchowski Parafia Rzymsko- Katolicka św. Jana Chrzciciela, Nadma ul. Prymasa Tysiąclecia Wioletta Kowalska Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Nieporęt Michałów-Grabina ul. Kwiatowa Zdzisław Rzempołuch INSTALATOR Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy, Wołomin ul. Ossowska Anna Pachulska Biuro Ekonomiczne, Radzymin al. Jana Pawła II 41B 31. Zbigniew Janowski Urządzenia elektroniczne, Zielonka ul. Wyszyńskiego Janusz Rudziński LUXOR, Wołomin ul. 1 Maja Krzysztof Kadziekiewicz KADBUD, Kobyłka ul. Orszagha Teresa Bartnicka Kwiaciarnia Stokrotka, Kobyłka ul. Zagańczyka Waldemar Kobus Kobyłka ul. Poniatowskiego Andrzej Szymborski Salon Majka, Duczki ul. Kolejowa 2A 37. Janusz Dudzik Usługi Remontowo-Budowlane, Kobyłka ul. Nadarzyn 23A 38. Andrzej Bartkiewicz Sklep Spożywczy, Zagościniec ul. 100-lecia Radosław Klusek RAD-BUD, Zagościniec ul. 100-lecia 151

8 40. Remigiusz Woja WOJA MOTOR POWERED, Nadma ul. Rzeczna Zygmunt Gierej Wołomin ul. Sławkowska S., W., J. Ludwiniak Piekarnia Wacław, Ostrówek ul. Kościuszki Stanisława Bagnicka Sklep Spożywczy, Franciszków M. i Z. Nagraba WIKA-GAZ.s.c., Zawady Stanisław Gołaszewski STAN-KOP Sp.J. Usługi brukarskie, wykopy, transport; Kołaków Alina Skwarska Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Tłuszcz ul. Kościelna Iwona Kosińska Usługi Ogólnobudowlane, Kobyłka ul. Korczaka 1A 48. Zbigniew Jeznak Usługi Transportowe, Mostówka Leszek Kruk Sklep Spożywczo-Rolny, Tłuszcz ul. Kościuszki Anna Bielecka Zakład Optyczny, Ząbki ul. Wojska Polskiego Andrzej Filipiak TECHBUD, Marki ul. Piłsudskiego Barbara Taram BUD-TAR Usługi Hydrauliczne, Kobyłka ul. Jezuicka Marek Kisiel KIX-BUD Usługi Budowlano-Remontowe, Marki ul. Poniatowskiego Elżbieta Dural QUALITY, Zielonka ul. Warmińska Teresa Radzio Pokoje Gościnne, Ząbki ul. Żwirki Joanna Babicka-Skwara - Morgan Usługi Transportowe, Marki ul. Legionowa T. i A. Milczarek MIFOL Produkcja Opakowań Foliowych, Marki ul. Pomnikowa Barbara Górecka Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Jasienica ul. Lipowa Krzysztof Kaźmierczak Mechanika pojazdowa, Skubianka Barbara Szczudlińska Transport samochodowy, Raszyn ul. Falencka 12B 61. Szczepan Mielczarczyk Firma Usługowo-Handlowa INSTAL-BUD, Somianka Nowe Wypychy Leszek Brodawski LEBRO KLIMA, Kobyłka ul. Nasfetera 16/1 63. Roman Sas JADWINEX, Jadwisin ul. Szkolna Krystyna Krzywka Kobyłka ul. Dworkowa Jacek Adameczek STALMET, Ząbki ul. ks. Skorupki Krzysztof Sędrowski Warszawa ul. Dobiszewskiego 2/ Anna Glegoła Kancelaria Notarialna, Marki ul. Kościuszki Bernard Bartosiewicz PROCERBUD Sp.J., Kobyłka ul. Gospodarcza Henryk Błoński Mechanika pojazdowa, Zielonka ul. Poniatowskiego Regina Popowska RENIX Salon Meblowy, Zielonka ul. Wyszyńskiego Henryk Boguszewski PBM Perspektywa, Ząbki ul. ks. Skorupki Leszek Skośkiewicz Mechanika pojazdowa, Serock ul. Warszawska Małgorzata Szymuta Sprzedaż artykułów przemysłowych, Wołomin 1 Maja Krystyna Tomczak Kwiaciarnia Casablanca, Wołomin ul. Kościelna Dorota Jarska A-Z Hurtownia Chemiczna, Kobyłka ul. 11 Listopada 18

9 76. Zdzisław Lidzbarski Sklep spożywczo-przemysłowy, Ząbki ul. Klamrowa Dorota Kindeusz Ubezpieczenia, Ząbki ul. Batorego Waldemar Ziemak WADMECH, Kobyłka ul. Napoleona Wiesław Rostkowski - Miranda AHD Meble Kuchenne, Zielonka ul. Kolejowa Urszula Romańska INSEKO Technika sanitarnogrzewcza, Wołomin ul. Gdyńska M. i R. Szulkowscy MORS, Wołomin ul. Legionów Elżbieta Dudek Kwiaciarnia Muscani, Wołomin ul. Piaskowa Stanisław Pazio Mechanika pojazdowa, Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza Jan Czarnowski - Czarnowski dachy, Wołomin ul. Cementowa 7/2 85. Teresa Dąbkowska Fryzjerstwo U Tereski, Kobyłka ul. Wspólna Aleksander Mroczek Sprzedaż węgla, Zagościniec ul. 100-lecia E., S. Peć, M. Skrok Cukiernia, Słupno al. Jana Pawła II 15C 88. Jolanta Sobczak LEXPOL, Nowe Grabie Alina Bogusz, Izabela Grzywacz GAMART s.c. Sklep techniczny łożyska, pasy, uszczelnienie; Kobyłka ul. Orszagha 1A 90. Elżbieta Kawęczyńska P.H. ELFRUIT, Dąbrówka ul. Stara Danuta Sieradzka Handel Artykułami Przemysłowymi, Tłuszcz ul. Warszawska Andrzej Zych FAZA, Pasek ul. Wiśniowa Monika Tymińska-Błaziak - Gościniec Polski Catering, Warszawa ul. Regulska Marek Tatarczak EMTE-ZOO, Warszawa ul. Zamiejska 24/ Maria Kolasińska Biuro Rachunkowe, Marki ul. Małachowskiego 1/3 96. Dariusz Mieszkowski Instalatorstwo Elektryczne, Marki ul. Wrzosowa Mieczysława Wyszyńska Sklep Spożywczo- Przemysłowy, Słupno al. Jana Pawła II Tomasz Kawka P.P.H.U., Nieporęt ul. Jana Kazimierza Roman Gliński Raszyn ul. Cisowa 2/ Zofia Łukasiuk JOLANTA, Ząbki ul. 11 Listopada Paweł Folman Wiercenie studni, Tłuszcz ul. Kolejowa Zenon Kusiak Stolarstwo, Kobyłka ul. Nadarzyńska Andrzej Wawer P.H.U. Elektro-Automatyka, Zielonka ul. Marecka Emilian Kuć - Wierzbowy Gaj Gospodarstwo Agroturystyczne, Radzymin Mokre ul. 15 Sierpnia Krystyna Retka Sklep spożywczy Krysia, Rynia ul. Stegna Bożena Gwiazda MOTOGUM, Falenty Nowe ul. Willowa Renata Antoniuk Delikatesy Radek, Kobyłka ul. Napoleona 63A 108. Józef Orpik Agencja Piast, Wołomin ul. Chopina Teresa Miąskiewicz Usługi Fryzjerskie, Wołomin ul. Moniuszki Stanisław Tabat Wołomin ul. Geodetów Adam Żero GARDEX Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, Wołomin ul. Gryczana 6A

10 112. Antoni Przybysz Zajazd Przybyszówka, Kobyłka ul. Narutowicza Joanna Krawczyk KJK DREWCER, Zagościniec ul. Letniskowa 7A 114. J. Trzeciak, E. Zambrzuska-Deptuła AZYL s.c. Przedsiębiorstwo Budowlane, Kobyłka ul. Leszka Alicja i Jan Kępa ALKOP, Nadma ul. Mostowa Bernarda Kotowska Duczki ul. Myśliwska Ireneusz Gawron GAW-BUD Usługi Remontowo- Budowlane, Ostrówek ul. Kolejowa Piotr Giera - Emilia, Radzymin Stary Janków Jerzy, Jacek, Dawid Szpańscy oraz Dorota Radzka CZYSTOŚĆ Sp.J., Wołomin ul. Sławkowska Dariusz Gniwkiewicz DARCON Doradztwo i Consulting, Zielonka ul. Mazurska 42/2 121.Paweł Piatikow P.P. Poligrafia, Wołomin ul. Oleńki Katarzyna Bartkiewicz HESTII, Zagościniec ul. Środkowa 6A 123. Krzysztof Pożyczka Piekarnia Oleńka, Zagościniec ul. Grzybowa 124. Leszek Rybak ELBUD, Ostrówek ul. Przejazdowa Kamil Żegota MAG SOFT, Ostrówek ul. Kolejowa Iwona i Tadeusz Tomczuk TOMET, Zielonka ul. Kołłątaja P. Remisz Kopalnia piasku, Płock ul. Zalewskiego Alina Padamczyk Sklep spożywczo-przemysłowy, Tuł Karol Stankiewicz KARST POLAND, Dąbrówka ul. Brzozowa Mirosław Abramczyk MIR-MIX Meble i remonty, Ząbki ul. Szwoleżerów 126/ Małgorzata Błaszczyk i Ryszard Pisarski s.c. Usługi Wynajem Handel, Kobyłka ul. Napoleona Jacek Zalewski Marki ul. Małachowskiego 1/ Artur Rogulski i Robert Wasilewski ARO s.c Firma Handlowo-Usługowa, Marki Łąkówek 12D 134. Rafał Pawłowski Catering, Marki ul. Moniuszki Stanisław Kaczmarczyk Usługi Projektowe Architektoniczno-Budowlane, Dąbrówka ul. Kościelna Ladanyi Sandor Szkoła tenisa, Jabłonn ul. Przylesie Jarosław Bugaj OPTYK STUDIO, Wołomin ul. Miła Grzegorz Aratyk ELANOSWEET, Izabelin ul. Małachowskiego Anna Jurasz ALFA, Sosnowiec, ul. Stawowa 4 pok. 71. Wszystkim sponsorom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

11 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu 4 czerwca Dni Walki z Rakiem Miliony ludzi na całym świecie palą papierosy. Ale niebawem jest kolejna okazja do rzucenia nałogu już ostatniego dnia maja. Od 1988 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska od początku uczestniczy w realizacji zadań związanych z jego obchodami. Każdego roku WHO stara się zwrócić uwagę na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia tytoniu. Światowy Dzień bez Tytoniu jest doskonałą okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej, informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Rzucić palenie jest bardzo ciężko, najlepiej wiedzą o tym ci, którzy próbowali. Nikotyna powoduje uzależnienie tak silne, jak twarde narkotyki, takie jak heroina czy kokaina. Pierwszym krokiem do rzucenia palenia musi być chęć zerwania z nałogiem. Znacznie gorzej bywa z realizacją, dlatego najpierw trzeba zrobić bilans zysków i strat. Strat bez wątpienia jest więcej: palenie powoduje wzrost ewentualnego wystąpienia chorób naczyń wieńcowych (zawały, udary), chorób płuc (nowotwory), cierpi też uroda cera jest szara i ziemista, włosy są bez połysku a zęby szpeci brązowy osad. Oprócz Swiatowego Dnia bez Tytoniu mamy również w kalendarzu Światowy Dzień Rzucania Palenia, przypadający w listopadzie. Dzięki temu w ciągu roku są dwie okazje do pozbycia się nałogu. Mark Twain powiedział: Rzucenie palenia papierosów jest łatwe, robiłem to już tysiące razy. Pozostaje życzyć, żeby wszyscy palacze, ci nałogowi i ci, co palą okazjonalnie, wytrwali raz na zawsze bez papierosa. W związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu już 4 czerwca 2011 r. w Szpitalu Powiatowym w Wołominie odbędzie się kolejna Akcja Zdrowotna, mająca na celu profilaktykę chorób odtytoniowych Dni Walki z Rakiem Szczegółowe informacje pod nr tel w godz

12 PROFILAKTYKA NA ZDROWIE Zapraszamy mieszkańców powiatu wołomińskiego do udziału w profilaktycznych programach zdrowotnych, organizowanych w 2011 r. Programy profilaktycznych finansowane są z dotacji na realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia, przekazanych Szpitalowi przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Program wczesnego zapobiegania nowotworom piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej Badania mammograficzne wykonywane są w dni powszednie w Pracowni Mammograficznej Zakładu Radiologii na II piętrze budynku głównego w godz , po wcześniejszym ustaleniu terminu i okazaniu skierowania od lekarza. Zapisy do rejestracji Zakładu Radiologii w godz osobiście lub telefonicznie pod nr tel UWAGA! Koszt badania wynosi 42 zł. W przypadku dofinansowania z gminy koszt badania wynosił będzie 12 zł. Wymagane jest skierowanie od lekarza. Program profilaktycznych badań cytologicznych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet powyżej 30 roku życia Badania wykonywane są w Gabinecie Ginekologicznym Przychodni Specjalistycznej w poniedziałki, wtorki, piątki w godz (bez skierowania od lekarza) Zapisy i informacje w godz pod nr tel UWAGA! Badanie bezpłatne. Program profilaktycznych badań jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narządu dla osób w wieku 40 lat i powyżej Badania wykonywane są w czwartki w Gabinecie Chirurgicznym Przychodni Specjalistycznej w godz Zapisy i informacje w dni powszednie w godz pod nr tel UWAGA! Badanie bezpłatne. Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla dzieci, młodzieży i osób do 30 roku życia Gabinet Promocji Zdrowia czynny jest w każdy drugi wtorek miesiąca w godz w Poradni Specjalistycznej. Porady dietetyka, badania antropometryczne, ustalanie indywidualnej diety. Zapisy i informacje w dni powszednie w godz pod nr tel UWAGA! Bezpłatnie. Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie zaprasza mieszkańców powiatu do licznego udziału w badaniach. Pamiętajmy, że profilaktyka jest najprostszą i najtańszą formą dbałości o zdrowie!

13 PROFILAKTYCZNE AKCJE ZDROWOTNE Profilaktyka AMD w dniu 13 marca 2011 r. Akcję zdrowotną Biała Niedziela Okulistyczna zorganizowano na zlecenie Powiatu Wołomińskiego na mocy umowy z 21 lutego 2011 r. w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego w Wołominie, przy udziale specjalistycznej kadry medycznej i z wykorzystaniem posiadanego sprzętu diagnostycznego. Celem profilaktycznej akcji zdrowotnej było umożliwienie mieszkańcom powiatu w wieku lat 50 i powyżej, skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarzy okulistów w zakresie wczesnej diagnostyki starczego zwyrodnienia plamki żółtej w oku. W czasie akcji przeprowadzono następujące działania: 1. Wywiad lekarski. 2. Badania przesiewowe: ostrość wzroku, ciśnienie śródgałkowe, test Amslera, odcinek przedni i tylny. 3. W przypadku stwierdzenia zmian charakterystycznych dla AMD wykonano badanie OCT. 4. Udostępnienie materiałów akcydensowych odnośnie samokontroli, samoopieki i profilaktyki. Zbadano ogółem 52 pacjentów mieszkańców powiatu wołomińskiego. 16 pacjentów (prawie 31% badanych) poddano rozszerzonej diagnostyce, podczas której wykryto zmiany charakterystyczne dla AMD. Ci pacjenci zostaną objęci dalszą opieką konsultacyjnej poradni okulistycznej. Biała Sobota w dniu 2 kwietnia 2011 r. Celem tej profilaktycznej akcji zdrowotnej (zorganizowanej na podstawie umowy z Powiatem Wołomińskim w Przychodni Specjalistycznej Szpitala) było umożliwienie mieszkańcom powiatu skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarzy specjalistów, szczególnie w zakresie: - gospodarki węglowodanowej i przemiany materii; - nadwagi i otyłości; - schorzeń okulistycznych u dorosłych; - chorób kobiecych; - profilaktyki nowotworów sutka i szyjki macicy; oraz edukacja zdrowotna. Podczas akcji lekarze specjaliści udzielili wielu porad, wykonano badania I pomiary diagnostyczne. W przypadku wyników odbiegających od norm, pacjentkom udzielono wskazówek co do dalszego postępowania w zakresie samokontroli lub objęcia opieką przez lekarza POZ lub wskazaną poradnię specjalistyczną. Zgodnie z założeniem, w czasie akcji realizowano następujące zadania: - wczesne wykrywanie zaburzeń wybranych układów i narządów; - oznaczanie poziomu cukru, RR i tkanki tłuszczowej; - edukacja zdrowotna. Personel medyczny przeprowadził następujące działania: - bezpłatne porady lekarzy specjalistów: diabetologa, okulisty, ginekologa, radiologa oraz dietetyka; - badanie ostrości wzroku, mammografia, cytologia; - badanie antropometryczne, określenie poziomu tkanki tłuszczowej i stopnia otyłości oraz prawidłowej masy ciała; - udostępnienie materiałów edukacyjnych. Łącznie udzielono 85 porad specjalistycznych, wykonano 52 badania specjalistyczne i 63 badania diagnostyczne.

14 Szanowni Państwo Stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej zostało utworzone w trosce o naszego Pacjenta i Klienta. Pacjenci i ich rodziny, którzy samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności, zgłaszając się do mnie ze swoimi sprawami mogą liczyć na uzyskanie informacji, która pozwoli zrozumieć funkcjonowanie systemu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Osoby te mogą także podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy i organizacji naszego Szpitala. Jest to bardzo istotny element w prowadzonym monitorowaniu i analizowaniu jakości udzielanych świadczeń w odniesieniu do konkretnych praw pacjenta. Do moich zadań należy w szczególności: - stałe monitorowanie satysfakcji pacjenta korzystającego z usług medycznych przez ankietowanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala; - analizowanie skarg i wniosków pacjentów ze zgłoszeń osobistych, telefonicznych i pisemnych; - wdrażanie działań rozwiązujących trudności pacjentów; - stała współpraca z Dyrekcją Szpitala oraz całym zespołem współuczestniczącym w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w rozwiązywaniu istotnych spraw chorego. Wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z treścią Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zachęcamy do udziału w profilaktycznych programach i akcjach zdrowotnych Informacje i rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz mgr Małgorzata Rytel-Siłka, tel PAMIĘTAJ! Sukces działań zdrowotnych jest bezpośrednio związany z poziomem świadomości społeczeństwa i dbałości o własne zdrowie. Zapraszamy do lektury następnego numeru Biuletynu Informacyjnego Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Powiatowego w Wołominie Iwona Śledź Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

II Lubuski Różowy Marsz

II Lubuski Różowy Marsz W NUMERZE M.IN.: II Lubuski Różowy Marsz - str. 6 III Lubuski Kongres Kobiet - str. 7 Z poradnika Orzecznika - str. 8 Najsilniejszy pojedyńczy kiler - str. 10 Historia Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r.

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r. PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Nysie 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e mail: starostwo@powiat.nysa.pl http://www.powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Młodość bez papierosa

Młodość bez papierosa 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu Młodość bez papierosa Obchodzony 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu jest częścią programu pn. Europa wolna od dymu tytoniowego, który został przyjęty na konferencji

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

To nie będzie budżet wyborczy

To nie będzie budżet wyborczy Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6 Nr 24(192) I 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo