Biuletyn. Informacyjny SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SZPZOZ KONTA K T Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Informacyjny SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SZPZOZ KONTA K T Y"

Transkrypt

1 Biuletyn KONTA K T Y Informacyjny WAŻNE TELEFONY: SOR, Izba Przyjęć - (22) Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świateczna Pomoc Lekarska (NPL) - (22) Wołomin, ul. Sasina 15 Centrala (22) , lub 140 Rejestracja osób dorosłych (22) lub Rejestracja ortopedyczno chirurgiczna (22) Rejestracja dzieci (22) SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SZPZOZ Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej (22) W nagłych wypadkach telefoniczny kontakt z księdzem tel Biuro Dyrektora - (22) NR 2(9)/ 2011 R.

2 DRODZY PACJENCI, SZANOWNI PAŃSTWO Zapraszam do lektury kolejnego, wiosennego numeru Biuletynu Informacyjnego naszego Szpitala. To wyjątkowo piękna pora roku. Świat wokół nas jest zielony, słoneczny i radosny. A co najważniejsze, bociany już na dobre zadomowiły się w naszej okolicy. Cieszy nas widok bocianich gniazd oraz majestatycznych ptaków spacerujących po łąkach. Co ważne, bociany często odwiedzają nasz wołomiński Szpital, czego najlepszym dowodem plakat na stronie 3. A skoro już wspomnieliśmy o bocianach, to z przyjemnością informuję o planowanych inwestycjach na Oddziałach: Położniczym, Ginekologicznym i Neonatologicznym. Już wkrótce rozpocznie się remont sal, w tym izolacyjnej, na Oddziale Położniczym. Bardzo ważna jest również modernizacja Oddziału Neonatologii, w ramach której powstanie sala intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem oraz wcześniakiem, spełniająca wszystkie wymogi. W tym numerze Biuletynu dużo miejsca poświęcamy sponsorom. Po raz kolejny dziękujemy osobom, które wspierają Szpital Powiatowy w Wołominie. Trudno tę pomoc przecenić, tutaj liczy się każde wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe. Z ogromną przyjemnością informuję, że na naszej liście sponsorów jest już 140 osób! To dużo, zważywszy jak wiele instytucji i organizacji potrzebuje pomocy. Tym bardziej cieszy, że dla tak wielu osób nasz Szpital ma tak duże znaczenie. Widzicie Państwo sens pomagania, rozumiecie nasze potrzeby, wykazujecie się ogromną wyrozumiałością i życzliwością. Dziękuję za to, że jesteście z nami i wspieracie nasz Szpital jedyną tego typu placówkę w powiecie wołomińskim. I mam nadzieję, że lista naszych darczyńców z każdym miesiącem będzie coraz dłuższa, a jednocześnie dłuższa będzie lista Przyjaciół Szpitala. W każdym numerze Biuletynu piszemy o akcjach profilaktycznych i badaniach organizowanych w naszym Szpitalu. W tym numerze podsumowujemy ostatnie akcje: Białą niedzielę okulistyczną w zakresie wczesnej diagnostyki starczego zwyrodnienia plamki żółtej w oku oraz Białą sobotę, podczas której w poradniach: diabetologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, dietetycznej i pediatrycznej udzielono 85 porad i wykonano 52 badania specjalistyczne i 63 badania diagnostyczne. Tyle osób, mieszkańców powiatu wołomińskiego, skorzystało z bezpłatnych porad i badań w czasie jednego tylko dnia. To świadczy o tym, jak bardzo potrzebne są takie profilaktyczne akcje zdrowotne. Dlatego już teraz zapraszam na kolejną 4 czerwca w Szpitalu rozpoczynają się Dni Walki z Rakiem. Warto wziąć udział w badaniach i w razie potrzeby rozpocząć walkę jak najszybciej, kiedy jest jeszcze szansa na zwycięstwo. Warto zapoznać się także z informacją, jakie programy profilaktyczne prowadzone są w naszym Szpitalu. Część z nich jest bezpłatna! Korzystajmy zatem z okazji i badajmy się, pamiętając, że profilaktyka jest najprostszą i najtańszą formą dbałości o zdrowie! Dyrektor Szpitala

3 PLANY INWESTYCYJNE W 2011 r. GINEKOLOGIA POŁOŻNICTWO TRAKT PORODOWY - NEONATOLOGIA W 2011 r. planowane są remonty w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz na Trakcie Porodowym. W najbliższym czasie rozpoczną się następujące prace: - remont i wyposażenie sali izolacyjnej w Oddziale Położniczym; - remont pomieszczenia brudownika w Oddziale Położniczym; - remont czterech sal w oddziale Ginekologicznym; - remont brudownika na Trakcie Porodowym. Chcielibyśmy, aby Oddział Neonatologiczny naszego szpitala spełnił wymagania niezbędne do uzyskania II poziomu referencyjnego w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zwłaszcza, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy spełnia te wymagania. Jednak oba te oddziały aby uzyskać II poziom referencyjny muszą spełnić łącznie określone warunki. Dlatego niezbędna jest modernizacja Oddziału Neonatologicznego, w ramach której powstanie sala intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem oraz wcześniakiem wymagającym wspomagania oddechu i monitorowania podstawowych czynności życiowych utworzona zgodnie z określonymi wymogami. Warto podkreślić, że wołomiński szpital przyjmuje do porodu pacjentki, między innymi z dwunastu gmin powiatu. Każdego roku rodzi się w naszym szpitalu około 2 tysięcy dzieci. Szpital na chwilę obecną jest w stanie zapewnić opiekę matce

4 i dziecku z porodu fizjologicznego (tzn. zdrowa matka i zdrowe dziecko), tymczasem porody przedwczesne nie są rzadkością. Planowane zmiany na oddziale zapewnią dostępność do opieki również w przypadku porodu przedwczesnego lub innych komplikacji dotyczących zarówno kobiety, jak i noworodka. Po remoncie wymienionych oddziałów, przewidziany jest także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Już w maju zakończy się remont szpitalnej hydroforni oraz pomieszczeń archiwum. Również w tym roku planowany jest remont Oddziału Neurologii oraz oddanie do użytku nowo wybudowanego pawilonu z pomieszczeniami dla Zakładu Bakteriologii i Laboratorium Analitycznego. PACJENT W NASZYM SZPITALU Informacja dla Pacjenta i jego opiekuna w sprawie transportu sanitarnego 1. Przepisy prawa regulujące kwestię prawa pacjenta do bezpłatnego transportu sanitarnego Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U.Nr 164, poz. 1027). Rozdział 2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Art. 41. [Bezpłatny przewóz chorego] 1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: 1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej; 2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku

5 dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. 3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. 2. Jak należy rozumieć prawo pacjenta do bezpłatnego transportu sanitarnego? Wyjaśniając, powołujemy się na Komunikat z dnia 30 listopada 2010 r., dotyczący wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu, opracowany na podstawie wytycznych Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a podpisany przez Barbarę Kawińską p.o. Dyrektora Pomorskiego OWNF. W świetle treści par. 8 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) świdczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie i powinny być spełnione w sytuacji zapewnienia pacjentowi bezpłatnego transportu sanitarnego. W przypadku konieczności zachowania ciągłości leczenia należy stosować następującą interpretację: Zachowanie ciągłości leczenia w trakcie hospitalizacji polegające na przewiezieniu pacjenta do innego zakładu powinno odbywać się bez względu na dysfunkcję narządów ruchu, a decyzja o konieczności kontynuowania takiego leczenia jest równoznaczną z zapewnieniem możliwości bezpłatnego dla pacjenta transportu sanitarnego. Zachowanie ciągłości leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kierującego pacjenta do lekarza specjalisty na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej powinno być związane z wystawieniem skierowania na transport sanitarny przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to również sytuacji, w których zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń we właściwym zakresie jest odległy od miejsca zamieszkania pacjenta, ale może on być jednocześnie wskazany jako najbliższy zakład opieki zdrowotnej dla danego zakresu i zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymienione przepisy należy stosować odpowiednio. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu sanitarnego musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu. Po objęciu opieką pacjenta przez poradnię specjalistyczną skierowanie na transport sanitarny powinien wydać świadczeniodawca, który kontynuuje dalsze leczenie specjalistyczne. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu sanitarnego musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu. Jednocześnie w sytuacji konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), która definiuje stan nagłego zagrożenia życia oraz zasady organizacji i

6 funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Takiej sytuacji nie należy traktować w kontekście zapewnienia świadczeniobiorcy odrębnego świadczenia transportu sanitarnego, ponieważ świadczeniem kontraktowanym jest świadczenie pomocy doraźnej (ratownictwa medycznego). Powyższe zapisy nie rozróżniają sytuacji, w których należałoby jako kryterium zasadności zapewnienia transportu sanitarnego traktować odległość do najbliższego zakładu, w którym pacjentowi może być udzielone świadczenie w określonym zakresie. Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, zlecenie to wystawia lekarz prowadzący leczenie w trakcie hospitalizacji Jednocześnie lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala wystawia na podstawie historii choroby następującą dokumentację: skierowania do innego zakładu, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie oraz kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Podejmując decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego lekarz musi brać pod uwagę dysfunkcję ruchową pacjenta i jego stan ogólny. Karta informacyjna jest przeznaczona dla pacjenta, natomiast skierowanie niezbędne jest do zarejestrowania pacjenta w celu dalszego leczenia w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i powinno być wystawione odrębnie przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala lub jego lekarza rodzinnego (o ile zachodzi taka konieczność). Do realizacji dalszego leczenia specjalistycznego, które wymaga ze względu na dysfunkcję narządu ruchu zapewnienie transportu sanitarnego należy stosować zasady opisane w punkcie 1. Materiał przygotowała mgr Iwona Śledź Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ składa serdeczne podziękowania za pomoc, którą Państwo nam zaoferowali. Jest ona bezcenna. Dzięki Państwa wsparciu finansowemu i otwartości na potrzeby innych, otrzymaliśmy dodatkowe wyroby medyczne i pielęgnacyjne. Na obecnym rynku świadczeń zdrowotnych placówki Ochrony Zdrowia stale borykają się z wieloma trudnościami, głównie finansowymi. Cieszymy się, że w naszym powiecie są osoby, którym nie jest obojętny los publicznych szpitali. Idea pomocy potrzebującym jest szczególnie szlachetna i nadal dostrzegana, zwłaszcza w lokalnej społeczności. Nasz Szpital potrzebuje właśnie takich ludzi dobrej woli. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w sprawy Szpitala Powiatowego w Wołominie. Przedstawiamy sponsorów Szpitala Powiatowego: 1. Justyna Żmijewska R.C. DESIGN, Lipinki ul. Kwiatowa Leszek Biesiada Usługi Asenizacyjne, Wołomin ul. Konwaliowa 2 3. Andrzej Ratyński Syberian Trans, Wołomin ul. Błońska 4 4. Stefan Grzegórski Wołomin ul. Kobyłkowska 7

7 5. Tadeusz Prandota P.P.U.H. ORKAN Systemy Centralnych Odkurzaczy, Kobyłka ul. Poniatowskiego Mahmoud Abdulla ABDA P.P.U. Produkcja sprzętu gimnastyczno-aerobicznego, Kobyłka ul. Jezuicka 5A 7. Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe Lektor, Radzymin, ul. 1 Maja 7 8. Mariusz Kaszuba MAG-MAR, Tłuszcz, ul. Wiejska Jacek Dąbrowski PROFUS, Firma Handlowo-Usługowa, Wołomin ul. Kościelna 77/ Sylwia Adamkiewicz-Zarzycka ALOSA, Ząbki ul. Jagiellońska 6A 11. Alfred Bielski ALDI Sprzątanie pomieszczeń, terenu zewnętrznego, Radzymin ul. Weteranów Zuzanna i Tadeusz Bigonti Biuro Księgowe, Ząbki ul. Andersa Janusz Krajewski REAL, Ząbki ul. Jana Pawła II Paweł Piekart POL-POP, Marki, ul. Kościuszki Dariusz Bonisławski VIVAX Usługi Hydrauliczne, Nieporęt ul. Zwycięstwa 9B 16. Paweł Kryński DACH LUX, Zielonka ul. Okrzei 11B 17. Hanna i Leszek Olszewscy ASPOL Sp.J., Tłuszcz ul. Przemysłowa Sławomir Jakacki ELEKTRO-MOT, Ząbki ul. Brzozowa 2A 19. Radosław Pazioch Firma Transportowa, Nadma, ul. Stara T.,A. Kołbuk, E.,W. Kacprzak Zakład Masarski Mareta Sp.J., Kobyłka ul. Gospodarcza 4A 21. Jacek Pankowski, Ryszard Ratajczak Ślusarstwo, hartowanie indukcyjne, Nadma ul. Pólko Eugeniusz Kalicki Wyrób materiałów budowlanych, Klembów ul. Żymirskiego Cezary Kieś Wola Cygowska 31A 24. Grzegorz Barczyński Pracownia Jubilerska, Tłuszcz ul. Warszawska 7A 25. Jarosław Siemieniak PRESTIGE Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna, Ząbki ul. Piłsudskiego 97A 26. Wiesław Bieliński BIMS, Nieporęt ul. Zwycięstwa Ks. Grzegorz Mioduchowski Parafia Rzymsko- Katolicka św. Jana Chrzciciela, Nadma ul. Prymasa Tysiąclecia Wioletta Kowalska Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Nieporęt Michałów-Grabina ul. Kwiatowa Zdzisław Rzempołuch INSTALATOR Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy, Wołomin ul. Ossowska Anna Pachulska Biuro Ekonomiczne, Radzymin al. Jana Pawła II 41B 31. Zbigniew Janowski Urządzenia elektroniczne, Zielonka ul. Wyszyńskiego Janusz Rudziński LUXOR, Wołomin ul. 1 Maja Krzysztof Kadziekiewicz KADBUD, Kobyłka ul. Orszagha Teresa Bartnicka Kwiaciarnia Stokrotka, Kobyłka ul. Zagańczyka Waldemar Kobus Kobyłka ul. Poniatowskiego Andrzej Szymborski Salon Majka, Duczki ul. Kolejowa 2A 37. Janusz Dudzik Usługi Remontowo-Budowlane, Kobyłka ul. Nadarzyn 23A 38. Andrzej Bartkiewicz Sklep Spożywczy, Zagościniec ul. 100-lecia Radosław Klusek RAD-BUD, Zagościniec ul. 100-lecia 151

8 40. Remigiusz Woja WOJA MOTOR POWERED, Nadma ul. Rzeczna Zygmunt Gierej Wołomin ul. Sławkowska S., W., J. Ludwiniak Piekarnia Wacław, Ostrówek ul. Kościuszki Stanisława Bagnicka Sklep Spożywczy, Franciszków M. i Z. Nagraba WIKA-GAZ.s.c., Zawady Stanisław Gołaszewski STAN-KOP Sp.J. Usługi brukarskie, wykopy, transport; Kołaków Alina Skwarska Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Tłuszcz ul. Kościelna Iwona Kosińska Usługi Ogólnobudowlane, Kobyłka ul. Korczaka 1A 48. Zbigniew Jeznak Usługi Transportowe, Mostówka Leszek Kruk Sklep Spożywczo-Rolny, Tłuszcz ul. Kościuszki Anna Bielecka Zakład Optyczny, Ząbki ul. Wojska Polskiego Andrzej Filipiak TECHBUD, Marki ul. Piłsudskiego Barbara Taram BUD-TAR Usługi Hydrauliczne, Kobyłka ul. Jezuicka Marek Kisiel KIX-BUD Usługi Budowlano-Remontowe, Marki ul. Poniatowskiego Elżbieta Dural QUALITY, Zielonka ul. Warmińska Teresa Radzio Pokoje Gościnne, Ząbki ul. Żwirki Joanna Babicka-Skwara - Morgan Usługi Transportowe, Marki ul. Legionowa T. i A. Milczarek MIFOL Produkcja Opakowań Foliowych, Marki ul. Pomnikowa Barbara Górecka Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Jasienica ul. Lipowa Krzysztof Kaźmierczak Mechanika pojazdowa, Skubianka Barbara Szczudlińska Transport samochodowy, Raszyn ul. Falencka 12B 61. Szczepan Mielczarczyk Firma Usługowo-Handlowa INSTAL-BUD, Somianka Nowe Wypychy Leszek Brodawski LEBRO KLIMA, Kobyłka ul. Nasfetera 16/1 63. Roman Sas JADWINEX, Jadwisin ul. Szkolna Krystyna Krzywka Kobyłka ul. Dworkowa Jacek Adameczek STALMET, Ząbki ul. ks. Skorupki Krzysztof Sędrowski Warszawa ul. Dobiszewskiego 2/ Anna Glegoła Kancelaria Notarialna, Marki ul. Kościuszki Bernard Bartosiewicz PROCERBUD Sp.J., Kobyłka ul. Gospodarcza Henryk Błoński Mechanika pojazdowa, Zielonka ul. Poniatowskiego Regina Popowska RENIX Salon Meblowy, Zielonka ul. Wyszyńskiego Henryk Boguszewski PBM Perspektywa, Ząbki ul. ks. Skorupki Leszek Skośkiewicz Mechanika pojazdowa, Serock ul. Warszawska Małgorzata Szymuta Sprzedaż artykułów przemysłowych, Wołomin 1 Maja Krystyna Tomczak Kwiaciarnia Casablanca, Wołomin ul. Kościelna Dorota Jarska A-Z Hurtownia Chemiczna, Kobyłka ul. 11 Listopada 18

9 76. Zdzisław Lidzbarski Sklep spożywczo-przemysłowy, Ząbki ul. Klamrowa Dorota Kindeusz Ubezpieczenia, Ząbki ul. Batorego Waldemar Ziemak WADMECH, Kobyłka ul. Napoleona Wiesław Rostkowski - Miranda AHD Meble Kuchenne, Zielonka ul. Kolejowa Urszula Romańska INSEKO Technika sanitarnogrzewcza, Wołomin ul. Gdyńska M. i R. Szulkowscy MORS, Wołomin ul. Legionów Elżbieta Dudek Kwiaciarnia Muscani, Wołomin ul. Piaskowa Stanisław Pazio Mechanika pojazdowa, Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza Jan Czarnowski - Czarnowski dachy, Wołomin ul. Cementowa 7/2 85. Teresa Dąbkowska Fryzjerstwo U Tereski, Kobyłka ul. Wspólna Aleksander Mroczek Sprzedaż węgla, Zagościniec ul. 100-lecia E., S. Peć, M. Skrok Cukiernia, Słupno al. Jana Pawła II 15C 88. Jolanta Sobczak LEXPOL, Nowe Grabie Alina Bogusz, Izabela Grzywacz GAMART s.c. Sklep techniczny łożyska, pasy, uszczelnienie; Kobyłka ul. Orszagha 1A 90. Elżbieta Kawęczyńska P.H. ELFRUIT, Dąbrówka ul. Stara Danuta Sieradzka Handel Artykułami Przemysłowymi, Tłuszcz ul. Warszawska Andrzej Zych FAZA, Pasek ul. Wiśniowa Monika Tymińska-Błaziak - Gościniec Polski Catering, Warszawa ul. Regulska Marek Tatarczak EMTE-ZOO, Warszawa ul. Zamiejska 24/ Maria Kolasińska Biuro Rachunkowe, Marki ul. Małachowskiego 1/3 96. Dariusz Mieszkowski Instalatorstwo Elektryczne, Marki ul. Wrzosowa Mieczysława Wyszyńska Sklep Spożywczo- Przemysłowy, Słupno al. Jana Pawła II Tomasz Kawka P.P.H.U., Nieporęt ul. Jana Kazimierza Roman Gliński Raszyn ul. Cisowa 2/ Zofia Łukasiuk JOLANTA, Ząbki ul. 11 Listopada Paweł Folman Wiercenie studni, Tłuszcz ul. Kolejowa Zenon Kusiak Stolarstwo, Kobyłka ul. Nadarzyńska Andrzej Wawer P.H.U. Elektro-Automatyka, Zielonka ul. Marecka Emilian Kuć - Wierzbowy Gaj Gospodarstwo Agroturystyczne, Radzymin Mokre ul. 15 Sierpnia Krystyna Retka Sklep spożywczy Krysia, Rynia ul. Stegna Bożena Gwiazda MOTOGUM, Falenty Nowe ul. Willowa Renata Antoniuk Delikatesy Radek, Kobyłka ul. Napoleona 63A 108. Józef Orpik Agencja Piast, Wołomin ul. Chopina Teresa Miąskiewicz Usługi Fryzjerskie, Wołomin ul. Moniuszki Stanisław Tabat Wołomin ul. Geodetów Adam Żero GARDEX Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, Wołomin ul. Gryczana 6A

10 112. Antoni Przybysz Zajazd Przybyszówka, Kobyłka ul. Narutowicza Joanna Krawczyk KJK DREWCER, Zagościniec ul. Letniskowa 7A 114. J. Trzeciak, E. Zambrzuska-Deptuła AZYL s.c. Przedsiębiorstwo Budowlane, Kobyłka ul. Leszka Alicja i Jan Kępa ALKOP, Nadma ul. Mostowa Bernarda Kotowska Duczki ul. Myśliwska Ireneusz Gawron GAW-BUD Usługi Remontowo- Budowlane, Ostrówek ul. Kolejowa Piotr Giera - Emilia, Radzymin Stary Janków Jerzy, Jacek, Dawid Szpańscy oraz Dorota Radzka CZYSTOŚĆ Sp.J., Wołomin ul. Sławkowska Dariusz Gniwkiewicz DARCON Doradztwo i Consulting, Zielonka ul. Mazurska 42/2 121.Paweł Piatikow P.P. Poligrafia, Wołomin ul. Oleńki Katarzyna Bartkiewicz HESTII, Zagościniec ul. Środkowa 6A 123. Krzysztof Pożyczka Piekarnia Oleńka, Zagościniec ul. Grzybowa 124. Leszek Rybak ELBUD, Ostrówek ul. Przejazdowa Kamil Żegota MAG SOFT, Ostrówek ul. Kolejowa Iwona i Tadeusz Tomczuk TOMET, Zielonka ul. Kołłątaja P. Remisz Kopalnia piasku, Płock ul. Zalewskiego Alina Padamczyk Sklep spożywczo-przemysłowy, Tuł Karol Stankiewicz KARST POLAND, Dąbrówka ul. Brzozowa Mirosław Abramczyk MIR-MIX Meble i remonty, Ząbki ul. Szwoleżerów 126/ Małgorzata Błaszczyk i Ryszard Pisarski s.c. Usługi Wynajem Handel, Kobyłka ul. Napoleona Jacek Zalewski Marki ul. Małachowskiego 1/ Artur Rogulski i Robert Wasilewski ARO s.c Firma Handlowo-Usługowa, Marki Łąkówek 12D 134. Rafał Pawłowski Catering, Marki ul. Moniuszki Stanisław Kaczmarczyk Usługi Projektowe Architektoniczno-Budowlane, Dąbrówka ul. Kościelna Ladanyi Sandor Szkoła tenisa, Jabłonn ul. Przylesie Jarosław Bugaj OPTYK STUDIO, Wołomin ul. Miła Grzegorz Aratyk ELANOSWEET, Izabelin ul. Małachowskiego Anna Jurasz ALFA, Sosnowiec, ul. Stawowa 4 pok. 71. Wszystkim sponsorom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

11 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu 4 czerwca Dni Walki z Rakiem Miliony ludzi na całym świecie palą papierosy. Ale niebawem jest kolejna okazja do rzucenia nałogu już ostatniego dnia maja. Od 1988 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska od początku uczestniczy w realizacji zadań związanych z jego obchodami. Każdego roku WHO stara się zwrócić uwagę na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia tytoniu. Światowy Dzień bez Tytoniu jest doskonałą okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej, informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Rzucić palenie jest bardzo ciężko, najlepiej wiedzą o tym ci, którzy próbowali. Nikotyna powoduje uzależnienie tak silne, jak twarde narkotyki, takie jak heroina czy kokaina. Pierwszym krokiem do rzucenia palenia musi być chęć zerwania z nałogiem. Znacznie gorzej bywa z realizacją, dlatego najpierw trzeba zrobić bilans zysków i strat. Strat bez wątpienia jest więcej: palenie powoduje wzrost ewentualnego wystąpienia chorób naczyń wieńcowych (zawały, udary), chorób płuc (nowotwory), cierpi też uroda cera jest szara i ziemista, włosy są bez połysku a zęby szpeci brązowy osad. Oprócz Swiatowego Dnia bez Tytoniu mamy również w kalendarzu Światowy Dzień Rzucania Palenia, przypadający w listopadzie. Dzięki temu w ciągu roku są dwie okazje do pozbycia się nałogu. Mark Twain powiedział: Rzucenie palenia papierosów jest łatwe, robiłem to już tysiące razy. Pozostaje życzyć, żeby wszyscy palacze, ci nałogowi i ci, co palą okazjonalnie, wytrwali raz na zawsze bez papierosa. W związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu już 4 czerwca 2011 r. w Szpitalu Powiatowym w Wołominie odbędzie się kolejna Akcja Zdrowotna, mająca na celu profilaktykę chorób odtytoniowych Dni Walki z Rakiem Szczegółowe informacje pod nr tel w godz

12 PROFILAKTYKA NA ZDROWIE Zapraszamy mieszkańców powiatu wołomińskiego do udziału w profilaktycznych programach zdrowotnych, organizowanych w 2011 r. Programy profilaktycznych finansowane są z dotacji na realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia, przekazanych Szpitalowi przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Program wczesnego zapobiegania nowotworom piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej Badania mammograficzne wykonywane są w dni powszednie w Pracowni Mammograficznej Zakładu Radiologii na II piętrze budynku głównego w godz , po wcześniejszym ustaleniu terminu i okazaniu skierowania od lekarza. Zapisy do rejestracji Zakładu Radiologii w godz osobiście lub telefonicznie pod nr tel UWAGA! Koszt badania wynosi 42 zł. W przypadku dofinansowania z gminy koszt badania wynosił będzie 12 zł. Wymagane jest skierowanie od lekarza. Program profilaktycznych badań cytologicznych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet powyżej 30 roku życia Badania wykonywane są w Gabinecie Ginekologicznym Przychodni Specjalistycznej w poniedziałki, wtorki, piątki w godz (bez skierowania od lekarza) Zapisy i informacje w godz pod nr tel UWAGA! Badanie bezpłatne. Program profilaktycznych badań jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narządu dla osób w wieku 40 lat i powyżej Badania wykonywane są w czwartki w Gabinecie Chirurgicznym Przychodni Specjalistycznej w godz Zapisy i informacje w dni powszednie w godz pod nr tel UWAGA! Badanie bezpłatne. Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla dzieci, młodzieży i osób do 30 roku życia Gabinet Promocji Zdrowia czynny jest w każdy drugi wtorek miesiąca w godz w Poradni Specjalistycznej. Porady dietetyka, badania antropometryczne, ustalanie indywidualnej diety. Zapisy i informacje w dni powszednie w godz pod nr tel UWAGA! Bezpłatnie. Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie zaprasza mieszkańców powiatu do licznego udziału w badaniach. Pamiętajmy, że profilaktyka jest najprostszą i najtańszą formą dbałości o zdrowie!

13 PROFILAKTYCZNE AKCJE ZDROWOTNE Profilaktyka AMD w dniu 13 marca 2011 r. Akcję zdrowotną Biała Niedziela Okulistyczna zorganizowano na zlecenie Powiatu Wołomińskiego na mocy umowy z 21 lutego 2011 r. w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego w Wołominie, przy udziale specjalistycznej kadry medycznej i z wykorzystaniem posiadanego sprzętu diagnostycznego. Celem profilaktycznej akcji zdrowotnej było umożliwienie mieszkańcom powiatu w wieku lat 50 i powyżej, skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarzy okulistów w zakresie wczesnej diagnostyki starczego zwyrodnienia plamki żółtej w oku. W czasie akcji przeprowadzono następujące działania: 1. Wywiad lekarski. 2. Badania przesiewowe: ostrość wzroku, ciśnienie śródgałkowe, test Amslera, odcinek przedni i tylny. 3. W przypadku stwierdzenia zmian charakterystycznych dla AMD wykonano badanie OCT. 4. Udostępnienie materiałów akcydensowych odnośnie samokontroli, samoopieki i profilaktyki. Zbadano ogółem 52 pacjentów mieszkańców powiatu wołomińskiego. 16 pacjentów (prawie 31% badanych) poddano rozszerzonej diagnostyce, podczas której wykryto zmiany charakterystyczne dla AMD. Ci pacjenci zostaną objęci dalszą opieką konsultacyjnej poradni okulistycznej. Biała Sobota w dniu 2 kwietnia 2011 r. Celem tej profilaktycznej akcji zdrowotnej (zorganizowanej na podstawie umowy z Powiatem Wołomińskim w Przychodni Specjalistycznej Szpitala) było umożliwienie mieszkańcom powiatu skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarzy specjalistów, szczególnie w zakresie: - gospodarki węglowodanowej i przemiany materii; - nadwagi i otyłości; - schorzeń okulistycznych u dorosłych; - chorób kobiecych; - profilaktyki nowotworów sutka i szyjki macicy; oraz edukacja zdrowotna. Podczas akcji lekarze specjaliści udzielili wielu porad, wykonano badania I pomiary diagnostyczne. W przypadku wyników odbiegających od norm, pacjentkom udzielono wskazówek co do dalszego postępowania w zakresie samokontroli lub objęcia opieką przez lekarza POZ lub wskazaną poradnię specjalistyczną. Zgodnie z założeniem, w czasie akcji realizowano następujące zadania: - wczesne wykrywanie zaburzeń wybranych układów i narządów; - oznaczanie poziomu cukru, RR i tkanki tłuszczowej; - edukacja zdrowotna. Personel medyczny przeprowadził następujące działania: - bezpłatne porady lekarzy specjalistów: diabetologa, okulisty, ginekologa, radiologa oraz dietetyka; - badanie ostrości wzroku, mammografia, cytologia; - badanie antropometryczne, określenie poziomu tkanki tłuszczowej i stopnia otyłości oraz prawidłowej masy ciała; - udostępnienie materiałów edukacyjnych. Łącznie udzielono 85 porad specjalistycznych, wykonano 52 badania specjalistyczne i 63 badania diagnostyczne.

14 Szanowni Państwo Stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej zostało utworzone w trosce o naszego Pacjenta i Klienta. Pacjenci i ich rodziny, którzy samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności, zgłaszając się do mnie ze swoimi sprawami mogą liczyć na uzyskanie informacji, która pozwoli zrozumieć funkcjonowanie systemu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Osoby te mogą także podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy i organizacji naszego Szpitala. Jest to bardzo istotny element w prowadzonym monitorowaniu i analizowaniu jakości udzielanych świadczeń w odniesieniu do konkretnych praw pacjenta. Do moich zadań należy w szczególności: - stałe monitorowanie satysfakcji pacjenta korzystającego z usług medycznych przez ankietowanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala; - analizowanie skarg i wniosków pacjentów ze zgłoszeń osobistych, telefonicznych i pisemnych; - wdrażanie działań rozwiązujących trudności pacjentów; - stała współpraca z Dyrekcją Szpitala oraz całym zespołem współuczestniczącym w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w rozwiązywaniu istotnych spraw chorego. Wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z treścią Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zachęcamy do udziału w profilaktycznych programach i akcjach zdrowotnych Informacje i rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz mgr Małgorzata Rytel-Siłka, tel PAMIĘTAJ! Sukces działań zdrowotnych jest bezpośrednio związany z poziomem świadomości społeczeństwa i dbałości o własne zdrowie. Zapraszamy do lektury następnego numeru Biuletynu Informacyjnego Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Powiatowego w Wołominie Iwona Śledź Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 25 września 2012r. Blok Porodowy i Oddział Neonatologiczny -przed remontem Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 24 września 2013r. OD 2003 ROKU SZPITAL DZIAŁA W FORMIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. 2. 3. KĘTRZYN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" S.C. ZESPÓŁ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Andrzej Jerzy Głowacki, Janina Abramczyk Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. badań profilaktycznych

Informacja dot. badań profilaktycznych Promocja zdrowia Informacja dot. badań profilaktycznych Od dnia 1 kwietnia 2015 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje badania profilaktyczne i promocji zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 2012-02-01 HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

stan na dzień 2012-02-01 HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH stan na dzień 2012-02-01 HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. mgr Lucyna Frączek oferta odrzucona ze względu na wysoką cenę. oraz Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej:

OGŁOSZENIE. mgr Lucyna Frączek oferta odrzucona ze względu na wysoką cenę. oraz Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej: OGŁOSZENIE Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, Kierownika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy poradni Harmonogram pracy poradni Harmonogram pracy w poradniach specjalistycznych. Dni i godziny pracy Lp. Nazwa Poradni / 1. Gastroenterologiczna (29) 765-23-95 środa 08.00-12.45 czwartek 14.00-18.00 piątek

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UDZIALANIA ŚWIADCZEŃ - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od 01.01. 2015 r.

HARMONOGRAM UDZIALANIA ŚWIADCZEŃ - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od 01.01. 2015 r. HARMONOGRAM UDZIALANIA ŚWIADCZEŃ - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od 01.01. 2015 r. LP Rodzaj Poradni, adres, telefon Poradnia czynna Ilość godzin pracy Poradni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH wg stanu na dzień 01-08-2012r. HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH POWIATOWA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 07-300

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:05:17 WYGRAJ Z RAKIEM KORZYSTAJ Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:05:17 WYGRAJ Z RAKIEM KORZYSTAJ Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH WYGRAJ Z RAKIEM KORZYSTAJ Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. To dobra okazja, by zachęcić wszystkie Panie do profilaktyki nie tylko nowotworów piersi, ale także

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd w dniu 19.05.2012r. sobota o godz. 10.00 sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie p y p

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE ZGŁASZAJĄCY SIĘ Z DZIECKIEM DO SZPITALA OBOWIĄZANI SĄ MIEĆ KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA ORAZ (dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1)

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1) 01 Kobyłka Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ANIMUS" Kobyłka Ks. Marmo 13C 2 29,5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce Publiczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w roku - termin główny ( arkusz standardowy) wołomiński Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr w Kobyłce w Zespole Szkół Publicznych Nr w Kobyłce,

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ r. Centrala telefoniczna szpitala SZPITAL V PIĘTRO

NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ r. Centrala telefoniczna szpitala SZPITAL V PIĘTRO NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ 06.08.2014 r. Centrala telefoniczna szpitala 25-781 72 00 SZPITAL V PIĘTRO CHIRURGIA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY Sekretariat tel/fax 25-781-72-81

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SZPITALU POWIATOWYM W RADOMSKU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SZPITALU POWIATOWYM W RADOMSKU OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SZPITALU POWIATOWYM W RADOMSKU Komisja powołana zarządzeniem nr 90/2011 Dyrektora Szpitala w Radomsku z dnia 15 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy PSJ 8.2.1 Załącznik 2 Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełm. Szanowni Państwo! Pragmy poznać Państwa zda na temat jakości usług medycznych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ 1. Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta przez zespoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/602/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 marca 2010 roku

Uchwała Nr 110/602/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 marca 2010 roku Uchwała Nr 110/602/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog Nr Umowy z NFZ: 0901001602200801 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Czackiego 2 Lp. Nazwa Poradni Miejsce wykonywania świadczenia Telefon 1 DIABETOLOGICZNA Imię

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie

2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie 1 S t r o n a podkarpackim 2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie Podobnie jak w całej Polsce, bezpłatne programy profilaktyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane są

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Profilaktyka wystawienia rekomendacji do wykonania badania profilaktycznego: kolonoskopii, mammografii, cytologii

Regulamin programu Profilaktyka wystawienia rekomendacji do wykonania badania profilaktycznego: kolonoskopii, mammografii, cytologii Regulamin programu Profilaktyka wystawienia rekomendacji do wykonania badania profilaktycznego: kolonoskopii, mammografii, cytologii OPIS PROGRAMU 1. Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu jest

Bardziej szczegółowo

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY KATALOG ULG I ZNIŻEK ZAKUPY, USŁUGI. ROZRYWKA 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Florczak ul. Zamoyskiego 20 2. "MINI-MAX" SKLEP SPOŻYWCZY Władysława Ciupak ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY KATALOG ULG I ZNIŻEK ZAKUPY, USŁUGI. ROZRYWKA 1. Zakład Usługowo Handlowy AUTO-WULKANIZACJA Jan Swacha Adresy zakładów: ul. Okopowa 9 ul. Wałowa 40B 2. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

LISTY SKŁADÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ GMINA TŁUSZCZ. wraz z pełnionymi funkcjami

LISTY SKŁADÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ GMINA TŁUSZCZ. wraz z pełnionymi funkcjami LISTY SKŁADÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ GMINA TŁUSZCZ wraz z pełnionymi funkcjami OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w TŁUSZCZU ul. Mickiewicza 7 1 ZOFIA NAROWSKA PRZEWODNICZĄCA 2 HANNA ZOFIA

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY KATALOG ULG I ZNIŻEK ZAKUPY, USŁUGI, ROZRYWKA 1. Sklep Second Hand EUFORIA Anna Małek ul. Piłsudskiego 9 5% rabatu na cały asortyment sklepu z wyjątkiem rzeczy oddanych w komis

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne w SP ZOZ w Kraśniku przez osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo