PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014

2 1

3 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE

4 Słowo wstępne Szanowni Państwo! Przed nami kolejne wybory samorządowe. Piastując od czterech lat funkcję starosty wadowickiego, przyglądałem się sytuacji, jaka panuje w mieście nad Skawą. Po namowach licznych środowisk niezwiązanych z obecnymi władzami miasta, zarówno z prawej jak i z lewej strony sceny politycznej, postanowiłem podjąć wszelkie starania, aby zmienić istniejący stan rzeczy. Uważam, że rok 2014 jest ostatnim momentem, kiedy możemy postarać się o zmianę wizerunku gminy, której rozwój stoi obecnie pod znakiem zapytania. Ogólnie panującego marazmu nie jest w stanie zmienić zrewitalizowany za olbrzymie środki wadowicki Rynek, czy też wybudowane wreszcie po kilkunastu latach obietnic przedszkole na osiedlu Pod Skarpą. Zmiany wymaga sposób postrzegania gminy i interesów jej mieszkańców. Odnoszę wrażenie, że dzisiejsze władze Wadowic nie mają żadnej strategii rozwoju, a większość decyzji jest konsekwencją działań podejmowanych doraźnie. Wychodząc, mam nadzieję, naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zebrałem zespół kompetentnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy po wysondowaniu potrzeb mieszkańców gminy opracowali pierwszy w dwudziestopięcioletniej historii lokalnych wyborów samorządowych program i strategię rozwoju gminy Wadowice. Program, który przedkładam, obejmuje węzłowe dla miasta kwestie. Niektóre ze wskazanych inicjatyw posiadają już opracowany plan szczegółowego działania, np. projekt utworzenia Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem zaprezentowanego programu jest nie tylko zapoznanie Państwa z nowoczesną wizją rozwoju Wadowic i okolicznych miejscowości, lecz także ukazanie, że jesteśmy w pełni profesjonalnie przygotowani do utworzenia przyjaznego mieszkańcom i kompetentnego samorządu. W imieniu reprezentowanego przeze mnie Komitetu Wyborczego proszę o okazanie nam zaufania w dniu wyborów 16 listopada 2014 roku. Po czterech latach będziecie mogli skonfrontować nasz Program ze stanem faktycznym i wystawić jego realizacji ocenę. Inni mieli już swoją szansę trwająca 20 (słownie: dwadzieścia) lat i jej nie wykorzystali. Obecnie nadszedł czas zmian, czas nowoczesnego samorządu. Z wyrazami szacunku, 3

5 Spis treści Nowoczesny samorząd XXI wieku... 5 Gospodarka... 6 Wadowicki Inkubator Przedsiębiorczości i Przemysł Kreatywny...6 Gminny program: Grant Przedsiębiorczości...7 Kooperacja na linii: samorząd mała i wielka przedsiębiorczość...8 Fundusze europejskie... 9 Komunikacja samochodowa i transport Beskidzka Droga Integracyjna...10 Skomunikowanie miasta z ościennymi miejscowościami...11 Komunikacja samochodowa na terenie miasta Wadowice...11 Bezpieczeństwo publiczne i Straż Miejska Sport, rekreacja i turystyka Sport i rekreacja...13 Turystyka...15 Kultura i polityka historyczna Oświata i edukacja regionalna Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja...19 Edukacja regionalna...21 Edukacja poza szkołą...22 Polityka socjalna Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona ppoż Współpraca z organizacjami pozarządowymi Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wadowice...26 Inne działania promujące ochronę środowiska naturalnego...27 Konkluzje Wykaz użytych skrótów

6 Nowoczesny samorząd XXI wieku Pod pojęciem nowoczesnego samorządu rozumiemy nie tylko wprowadzenie najwyższej jakości obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski oraz placówki mu podległe poprzez pełną jego informatyzację, lecz także wdrożenie szkolenia pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej, by uczynić urzędy placówkami z kompetentną obsługą, przyjaznymi mieszkańcom. Od kilku lat różne partie polityczne podejmują publiczny dyskurs dotyczący kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zdarzają się nawet sytuacje, kiedy programy partyjne wręcz wskazują potrzebę wprowadzenia dwukadencyjności pełnienia wymienionych urzędów. Tymczasem można odnieść wrażenie, że słowa te nie mają żadnego przełożenia na stan faktyczny, nierzadko bowiem desygnowane osoby sprawują swoją funkcję nawet pięć i więcej kadencji. Komitet Wyborczy Jacka Jończyka Nowoczesny Samorząd deklaruje jako pierwszy i jedyny spełnienie tego postulatu. Uważamy, że maksymalnie dwie kadencje jeśli wyborcy tego sobie będą życzyć wystarczą na przeprowadzenie koniecznych reform. Po tym czasie istnieje potrzeba zmian na ważnych stanowiskach w gminie Wadowice. Tworząc koncepcję nowoczesnego samorządu XXI wieku, chcemy sięgnąć po rozwiązania, które zostały z sukcesem zastosowane w innych ośrodkach miejskich. Mowa tutaj o tzw. budżecie partycypacyjnym, który jako pierwsze wprowadziło brazylijskie miasto Porto Alegre już w 1989 roku. Dzisiaj z tych pionierskich rozwiązań korzystają również miasta polskie, na przykład Warszawa czy Poznań. Projektowanie budżetu partycypacyjnego (Participatory Budgeting Project) zamierzamy powierzyć mieszkańcom gminy poprzez zastosowanie następujących rozwiązań: Bezpośredni udział zainteresowanych mieszkańców gminy w corocznych konsultacjach poświęconych projektowaniu budżetu gminnego. Wydzielenie z gminnych finansów odrębnego funduszu na uruchomienie budżetu obywatelskiego. Zmianę sposobu postrzegania finansów gminnych przez mieszkańców gminy Wadowice w myśl zasady przedstawionej przez znakomitego ekonomistę Miltona Friedmana: Nikt nie wydaje cudzych pieniędzy tak ostrożnie jak własnych. Edukacja na temat finansów gminnych i budowania budżetów obywatelskich mają zmienić tok myślenia o środkach publicznych będących w dyspozycji samorządu. Kluczowym punktem kreowania nowoczesnego samorządu będzie zwiększenie wsparcia finansowego dla rad osiedlowych, których przedstawiciele są najlepiej zorientowani w potrzebach mieszkańców ich rejonu. Obecnie przydział środków do dyspozycji rad osiedlowych jest bardzo skromny, co ogranicza kreatywność grup zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie rzecz będzie się miała z funduszami sołeckimi, które muszą być wyodrębnione z budżetu gminnego. Mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości pracy urzędu oraz przygotowywanych przez burmistrza projektów uchwał, zamierzamy powołać społeczną organizację, która będzie miała charakter opiniodawczy wobec projektowanych uchwał ( Wadowickie Forum Samorządowe ). W gronie osób powołanych do tej instytucji widzimy przede wszystkim lokalnych działaczy społecznych, ale także przedstawicieli środowisk naukowych i specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i doświadczenie może okazać się pomocna w realizacji zadań samorządu. 5

7 Ostatnie lata wskazują, że jednym z najważniejszych sposobów komunikacji oraz kontaktów z urzędami będzie Internet. Obecnie Urząd Miejski zdecydowanie lekceważy tę formę komunikacji z mieszkańcami gminy. Jesteśmy zdecydowani to zmienić m.in. poprzez: Wprowadzenie e-urzędu polegającego na możliwie sprawnym załatwianiu spraw urzędowych za pomocą połączenia internetowego. Mieszkaniec będzie musiał pojawić się w UM dopiero w celu dokonania stosownych podpisów. Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego monitorowanie online biegu sprawy, która dotyczy konkretnego mieszkańca. Podobne rozwiązania mają obecnie zastosowanie w polskich instytucjach naukowych. Powszechny dostęp obywateli do informacji poprzez usprawnienie funkcjonowania strony internetowej UM. Uruchomienie oficjalnego serwisu UM na stronach społecznościowych, dzięki czemu mieszkańcy (w tym również młodzież) będą mieli dostęp do ważnych informacji dotyczących gminy. Chcemy też zdecydowanego ułatwienia bezpośredniego dostępu mieszkańców do urzędników, dlatego planujemy wydłużenie godzin pracy Urzędu Miejskiego, między innymi poprzez sobotnie dyżury pracowników określonych wydziałów. Gospodarka Wadowicki Inkubator Przedsiębiorczości i Przemysł Kreatywny Jednym z najważniejszych czynników stymulujących rozwój miasta, gminy i regionu musi być kreowanie życia gospodarczego. Władze gminne pomimo panującej obiegowo opinii o tzw. wolnym rynku mają odpowiednie narzędzia, aby wzmocnić pozycję gospodarczą regionu wadowickiego, a w niektórych przypadkach w ogóle zadbać o jego wzrost. Naszym celem nadrzędnym będzie utworzenie tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, czyli instytucji powołanych do wspierania aktywności gospodarczej mieszkańców Wadowic i ościennych miejscowości lub osób zamiejscowych, chcących założyć własną firmę na terenie naszej gminy. Idea inkubatorów przedsiębiorczości w pierwszej kolejności byłaby skierowana do osób w wieku od 23 do 35 roku życia, czyli tej kategorii wiekowej, która potrzebuje szczególnego wsparcia, aby móc zrealizować pomysły związane z uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Sprawa zaangażowania osób młodych w tworzenie własnego miejsca pracy jest tym istotniejsza dla Wadowic, że w ostatnim czasie zauważalny jest niepokojący trend ubytku liczby mieszkańców miasta i gminy (dezurbanizacja demograficzna). Tendencja ta szczególnie widoczna jest dzisiaj w miastach tzw. ściany wschodniej, lecz niestety jej symptomy stają się widoczne również w Wadowicach. Pomoc okazana młodym ludziom przy zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa może nie tylko powstrzymać ich przed emigracją zewnętrzną, ale również powinna wpłynąć pozytywnie na powstawanie nowych miejsc pracy. Program Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej: WIP) ma także stanowić magnes przyciągający młodych wadowiczan, którzy ukończyli studia i chcieliby powrócić do Wadowic, aby móc właśnie tu realizować swoje plany zawodowe. Tym sposobem liczymy, że uda się ściągnąć na powrót do miasta osoby 6

8 o dużym potencjale i wyróżniającej się aktywności. W tym miejscu należy zaakcentować, że drugą uprzywilejowaną grupą wiekową, która będzie mogła ubiegać się o udział w projekcie WIP będą osoby, które ukończyły 50. rok życia i wykorzystując zdobyte doświadczenie, zechcą założyć własną firmę. W niedalekiej przyszłości w oparciu o WIP chcemy rozwinąć inicjatywę Przemysłu Kreatywnego (Creative Industries Task Force). Koncepcja ta powstała w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i polegała na uruchamianiu przemysłów kultury, tak niegdyś silnych na terenie Wadowic (np. przemysł drukarski i wydawniczy), przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału i talentu osób działających na terenie inkubatora przedsiębiorczości. Obecnie ta gałąź gospodarki jest najsilniej rozwijającym się sektorem w Europie i w Polsce, co wynika między innymi z zastosowania symbiotycznych relacji pomiędzy: biznesem, nauk i kulturą. Planując uruchomienie WIP, burmistrz Jacek Jończyk oraz radni wywodzący się z jego Komitetu będą chcieli nawiązać między innymi współpracę z krakowskimi oraz śląskimi środowiskami akademickimi, aby należycie rozpropagować koncepcję i korzyści wynikające z przynależności do opisywanego projektu. Liczymy, że dzięki temu zabiegowi uda się sprowadzić kreatywne osoby do Wadowic, które nie tylko będą prowadzić przedsiębiorstwo, ale również, wraz z jego rozwojem, będą zatrudniać nowych pracowników z obszaru gminy Wadowice. Wśród przywilejów gwarantowanych przez gminę, a wynikających z przystąpienia do WIP znajdą się między innymi: Nieodpłatny dostęp (przez określony w umowie czas) do lokali użytkowych przygotowanych specjalnie przez gminę dla potrzeb rozwoju Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Comiesięczne refundowanie kosztów utrzymania firmy do określonej umową kwoty. Pełne zwolnienie z podatków ściąganych na rzecz gminy (przez określony w umowie czas). Nieodpłatna obsługa prawna oraz finansowa. Wsparcie lingwistyczne dla przedsiębiorców zainteresowanych wytwórczością lub usługami na rynkach zagranicznych. Bezkosztowe prowadzenie procedury starania się o fundusze UE, przyznane Polsce w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Infrastruktura i Środowisko). Wsparcie finansowe dla najbardziej kreatywnych przedsiębiorców zrzeszonych w Wadowickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (program zatytułowany: Grant Przedsiębiorczości ). Gminny program: Grant Przedsiębiorczości Jednym z fundamentalnych programów wsparcia dla osób przynależących do Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, któremu warto poświęcić nieco więcej uwagi, pozostaje celowe dofinansowanie najaktywniejszych przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie. Najważniejszym kryterium oceny będzie wygenerowanie wokół firmy największej liczby nowych miejsc pracy oraz jakość produkcji i świadczonych usług. Wspomniana nagroda będzie przyznawana jednorazowo 7

9 w skali roku przez specjalnie powołaną do tego celu kapitułę. Inicjatywa ta ma mieć przede wszystkim charakter motywacyjny, ale również zachęcający po przynależności do Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Kooperacja na linii: samorząd mała i wielka przedsiębiorczość Wspieranie młodych oraz nowych przedsiębiorców nie będzie jedyną formą wsparcia dla lokalnej gospodarki. Świadomi potrzeb oraz wieloletnich zaniechań na tej płaszczyźnie nie pozostaniemy obojętni na potrzeby już istniejących firm, zarówno tych jednoosobowych, średnich jak i wielkich przedsiębiorstw działających na terenie miasta i gminy. Dlatego też niezbędnym jest utworzenie dwustronnej komisji (tzw. Wadowickiego Forum Gospodarczego ), skupiającej samorządowców i reprezentację miejscowych przedsiębiorców, która wspólnie będzie opracowywać plan rozwoju dla już działających podmiotów gospodarczych. Komisja ta będzie spotykać się przynajmniej raz na kwartał, aby skonsultować najważniejsze problemy nurtujące lokalne firmy w danym okresie. Sporym problemem dla miejscowych małych firm pozostaje brak możliwości dotarcia z własną ofertą do szerszego grona odbiorców. Skuteczną reklamę zagwarantuje profesjonalnie opracowana w formie elektronicznej oraz drukowanej Panorama firm z obszaru gminy Wadowice, która będzie zawierała nie tylko ofertę handlową i usługową miejscowych przedsiębiorstw, lecz także niezbędne dane adresowe. Kluczowym dla funkcjonowania elektronicznej bazy ma być jej pozycjonowanie (z funduszy gminnych) w wybranych wyszukiwarkach internetowych. Dzięki temu zabiegowi potencjalni klienci z innych regionów Polski i Europy będą mogli dotrzeć do wadowickich produktów i wyrobów w sposób znacznie bardziej ułatwiony, aniżeli ma to miejsce dzisiaj. Nie możemy zapominać również o tradycyjnej formie reklamy i promocji. W tym celu zamierzamy eksponować produkty eksportowe wytwarzane w Wadowicach poprzez coroczną organizację tzw. Targów Regionalnych, do udziału w których zaproszeni zostaną przedsiębiorcy z powiatu wadowickiego (handlarze, restauratorzy, producenci rolni i przemysłowi, rzemieślnicy itd.). Samorząd gminny Wadowic będący głównym organizatorem (we współpracy z innymi podmiotami, w tym JST) podejmie się ciężaru organizacji całego przedsięwzięcia wraz z jego odpowiednią promocją. Planowo miejscem organizacji kilkudniowych targów ma być ścisłe centrum miasta, czym chcemy nawiązać do pięknej tradycji wadowickich jarmarków. Mając na względzie dobro lokalnego handlu, zamierzamy opracować strategię rozwoju wadowickiego targowiska (plac Bohaterów Getta) i punktów handlowo-usługowych usytuowanych przy placu Jana Pawła II oraz przyległych do niego ulicach i placach. Jednym z poważniejszych problemów pozostaje brak miejsc do parkowania dla osób korzystających między innymi z wadowickiego targowiska. Wobec powyższego w pierwszym rzędzie koniecznym będzie ustanowienie darmowego miejsca do parkowania dla osób chcących dokonywać zakupów w obrębie targowiska i Rynku (zasada: park and go). Szczegółowe informacje w tej materii zostaną przedstawione po ewentualnie wygranych wyborach samorządowych w ramach opracowanej już strategii zatytułowanej Polityka komunikacyjna na obszarze gminy Wadowice. Ostatnim akcentem związanym z wadowickim targowiskiem (wraz z przyległymi do placu Jana Pawła II ulicami) i umiejscowionym tam handlem detalicznym będzie utworzenie skoordynowanego programu aktywizacji gospodarczej osób trudniących się tradycyjną formą handlu. Aktywizacja ta miałaby polegać między innymi na wsparciu przy pozyskiwaniu nowych klientów poprzez sfinansowaną ze środków miejskich stałą kampanię promocyjną. Mając na względzie interesy drobnych handlowców, którzy stanowią dość liczną grupę 8

10 zawodową na terenie gminy. Zdecydowanie należy zatrzymać ekspansję sklepów wielkopowierzchniowych na terenie miasta i przyległych miejscowości. Obecna liczba tego typu punktów w sposób wystarczający zaspokaja potrzeby lokalnego rynku oraz decyduje o konkurencyjności oferowanego asortymentu, co pozostaje w interesie indywidualnego klienta. Fundusze europejskie Wejście Polski do Unii Europejskiej otwarło szerokie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego z funduszy europejskich, zarówno dla samorządów, przedsiębiorstw, jak również indywidualnych osób. Beneficjentami funduszy winien być jednak przede wszystkim sektor publiczny, dla którego Unia Europejska zamierza ponownie uruchomić potężne wsparcie finansowe. Stworzenie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, wykorzystującej nowoczesne technologie, wysokiej jakości prace badawczo-rozwojowe i innowacje jest obecnie wyzwaniem dla Polski, które powinno być realizowane także poprzez inwestycje gminy i powiatu wadowickiego. W tym miejscu warto dodać, że gmina Wadowice nie wykorzystała optymalnie szans, jakie stworzył Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , a także inne programy unijne. Na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (dalej: MRPO) z funduszy unijnych ma zastać przeznaczona kwota 2,875 mld euro. Regiony będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich środków. W związku z tym nastąpi również zwiększenie odpowiedzialności nie tylko samorządu województwa za realizację polityki rozwoju, lecz także samorządów niższych szczebli. MRPO na lata będzie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rozwoju regionu Małopolski do roku Największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową (405,5 mln euro), regionalną politykę energetyczną (350 mln euro), włączenie społeczne (324 mln euro), wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (300 mln euro) oraz podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (290 mln euro). W kolejnym okresie programowania jednostki samorządu terytorialnego nadal pozostaną istotną grupą beneficjentów polityki spójności. Będą miały możliwość uzyskania dofinansowania między innymi na: inwestycje związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, ochronę środowiska i dostosowania do zmian klimatu, ochronę zdrowia oraz edukację. Możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego z poszczególnych programów w latach będą uzależnione głównie od gotowości do ich realizacji, poprzez przygotowane projekty. Gmina Wadowice nie była dotychczas zainteresowana składaniem jakichkolwiek propozycji wsparcia swoich działań i zadań inwestycyjnych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej i w ramach MRPO nie złożyła dotychczas żadnego projektu do Banku Projektów Regionalnych w dwóch kolejnych naborach (w 2013 i w 2014 r.). Proponujemy pobudzenie aktywności gminy w zakresie pozyskiwania środków europejskich wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Pierwsze nabory wniosków o wsparcie finansowe w ramach 12 osi priorytetowych MRPO mogą być ogłoszone już na początku 2015 r. Mając na względzie powyższą argumentację, deklarujemy natychmiastowe przystąpienie do procedury przygotowania projektów, które mają szanse na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Szczególny nacisk chcemy położyć na przygotowanie kompletnych i profesjonalnych wniosków w celu pozyskania funduszy dla gminy Wadowice w obrębie Regionalnego 9

11 Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach (przy nowej perspektywie finansowej UE). W naszej ocenie najważniejsze, z perspektywy przygotowanego Programu, będą osie priorytetowe o nazwie: Gospodarka Wiedzy (oś 1), Przedsiębiorcza Małopolska (oś 3), Ochrona Środowiska (oś 5), Dziedzictwo Regionalne (oś 6), Infrastruktura Transportowa (oś 7), Rynek Pracy (oś 8) oraz Wiedza i Kompetencje (oś 10). Komunikacja samochodowa i transport Bezpieczna infrastruktura drogowa i dostępność komunikacyjna miasta i gminy Wadowice oraz całego powiatu wadowickiego stanowią warunek ich rozwoju. Drogi to krwiobieg gospodarki, a dogodny dojazd i wygodne całe ciągi komunikacyjne przekładają się na zwiększenie poziomu inwestycji, ruchu turystycznego, zwiększenie liczby miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, poprawę produktywności, tym samym wzrost dochodów mieszkańców. Beskidzka Droga Integracyjna Korzystne, węzłowe położenie komunikacyjne Wadowic na przecięciu szlaków dróg krajowych DK 52 i DK 28, bliskość aglomeracji krakowskiej i śląskiej, położenie na granicy obszarów zwiększonej aktywności gospodarczej oraz obszarów turystyki pielgrzymkowej i rekreacyjnej z atutów naszego miasta stały się kilka lat temu jego mankamentami. Istniejąca droga krajowa DK 52 nie spełnia już swojej funkcji. Bardzo wysokie i równomierne natężenie ruchu na całej DK 52, sięgające granicy przepustowości, powoduje konieczność podniesienia jej parametrów technicznych. Z kolei odległości między położonymi wzdłuż tej trasy miastami oraz bliska zabudowa na całej jej długości powodują brak możliwości modernizacji tej drogi po istniejącym śladzie. Jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie nowej drogi szybkiego ruchu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej łączącej Bielsko-Białą Węzeł Suchy Potok poprzez: Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską z Głogoczowem na odcinku ok. 60 kilometrów. Budowa nowej drogi krajowej pozwoli poprawić płynność i czas przejazdu, a jednocześnie uzyskać znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efekt ten na terenie powiatu wadowickiego będzie szczególnie widoczny dla mieszkańców miast: Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, dla których nowa droga pełnić będzie jednocześnie funkcję obwodnicy. Prace nad BDI rozpoczęto w 2008 r., ale dopiero w 2014 r. opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, otwierające możliwość ubiegania się przez przyszłego inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie o decyzję środowiskową dla nowej drogi krajowej. Dalszy rozwój miasta i powiatu wadowickiego oraz 10 gmin wchodzących w jego skład z uwzględnieniem dobra wszystkich mieszkańców ziemi wadowickiej nie będzie możliwy bez przyspieszenia prac nad BDI i szybkiego ujęcia tej inwestycji w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Deklarujemy, że będziemy lobbować na poziomie parlamentu, rządu, marszałka województwa i wojewody małopolskiego oraz wspierać wszelkie działania służące realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Nie uciekamy od dyskusji czy debaty społecznej nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi tej drogi. Interes kilku osób oraz doraźna korzyść przed kolejnymi wyborami nie może przesłaniać interesu całej zbiorowości BDI ma służyć wszak rozwojowi całego naszego miasta i powiatu wadowickiego. Z kolei brak tej drogi i blokowanie inwestycji oznacza nie tylko dalszą stagnację, ale i postępującą marginalizację ekonomiczną i społeczną regionu. 10

12 Skomunikowanie miasta z ościennymi miejscowościami W ostatnich latach następowała systematyczna degradacja systemu komunikacji zbiorowej na terenie gminy Wadowice. Z jednej strony w dużym zakresie ograniczono komunikację kolejową, uniemożliwiając swobodne podróżowanie w kierunku Bielska-Białej oraz do Krakowa, z drugiej nastąpił upadek najważniejszego przewoźnika w regionie, a mianowicie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Wadowicach. Sytuacja opisana skrótowo powyżej przysporzyła mieszkańcom Wadowic i ościennych miejscowości sporych problemów w dojeździe do wadowickich szkół i miejsc pracy. Obecna sytuacja komunikacyjna na terenie miasta i gminy pozostawia wiele do życzenia: przepełnione i często nie w pełni sprawne pojazdy nie przystają do oczekiwań na miarę XXI wieku. Miejscowe warunki komunikacyjne pogarsza ponadto fakt, że często mieszkańcy wsi przynależnych do gminy Wadowice pozbawieni są możliwości podróżowania w czasie weekendów oraz w okresach świątecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Wadowice, pragniemy zreformować transport gminny i wyeliminować trudności występujące dotychczas na tej płaszczyźnie. Służyć temu ma uruchomienie spółki gminnej zapewniającej skomunikowanie obszarów wiejskich z Wadowicami. Liczymy, że tym sposobem nie tylko poprawimy jakość świadczonych usług transportowych na terenie gminy Wadowice, ale będziemy mieli realny wpływ na kształtowanie się cen usług komunikacyjnych. Warto też zaznaczyć, że reforma transportowa na terenie miasta i gminy Wadowice będzie wypełnieniem obowiązków spoczywających na gminie w myśl ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym. Program rozwoju Wadowickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, czyli nowo powołanej spółki, zostanie przedstawiony po ewentualnym zwycięstwie w listopadowych wyborach (nazwa programu: Zintegrowany System Komunikacji na terenie miasta i gminy Wadowice). Na odrębne potraktowanie zasługuje usprawnienie komunikacji międzymiastowej. Przede wszystkim kierunkiem podróżowania, który należy rozwijać, jest aglomeracja krakowska, co wynika między innymi z faktu relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych jakie łączą mieszkańców gminy Wadowice ze stolicą Małopolski. Transport osobowy na linii Wadowice-Kraków-Wadowice obecnie nie spełnia oczekiwań stawianych przez podróżujących. W tym celu konieczne jest podjęcie współpracy z przewoźnikami z obszaru Krakowa, którzy na co dzień zapewniają komunikację w obrębie aglomeracji krakowskiej. Kluczowym dla Wadowic może się okazać współpraca w tej materii z władzami miasta Krakowa oraz gmin ościennych. Komunikacja samochodowa na terenie miasta Wadowice Ruch turystyczny w Wadowicach oraz wzrastająca liczba samochodów przekłada się na kwestię braku miejsc parkingowych w obrębie około 1 km od placu Jana Pawła II. Problem ten staje się szczególnie widoczny w miesiącach wiosenno-letnich. Zaniedbania w tej kwestii powodują wzrost napięcia wśród mieszkańców ulic i osiedli przyległych do ścisłego centrum miasta, a także osób przybywających do miasta z obszarów wiejskich. W okresie wakacyjnym często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mieszkańcy gminy Wadowice zmuszeni są do parkowania w miejscach odpłatnych, gdyż parkingi bezpłatne zastawione są samochodami turystów. Chcąc sprostać potrzebom mieszkańców Wadowic i okolic w ramach Zintegrowanego Systemu Komunikacji (ZSK) na terenie miasta i gminy Wadowice, Jacek Jończyk oraz kierowany przez niego magistrat we współpracy z Radą Miejską, zamierza wdrożyć na terenie Wadowic płatne strefy parkowania: Strefa I ulice: Sienkiewicza, Teatralna, Emilii i Karola Wojtyłów, Krakowska, Matki Bożej Fatimskiej do skrzy- 11

13 żowania z Poprzeczną, Cicha, Mickiewicza do skrzyżowania ze Słowackiego, Żwirki i Wigury, Iwańskiego, Słowackiego, Szpitalna, Karmelicka, Gimnazjalna. Strefa II ulica Legionów, Sikorskiego, Batorego, Wadowity, osiedle XX-lecia, osiedle Westerplatte). Z opłat zwolnieni będą mieszkańcy gminy Wadowice, z kolei dla turystów zostaną przygotowane stosowne stawki za parkowanie. Niemniej, mając na względzie wygodę przybywających do miasta gości oraz dbałość o wizerunek miasta przyjaznego turystom, docelowo planowane jest uruchomienie dużego strzeżonego parkingu za symboliczną opłatą przy ulicy Sienkiewicza oraz utrzymanie parkingów przy placu im. Tadeusza Kościuszki oraz ulicy Trybunalskiej. Środki zdobyte poprzez prowadzenie parkingów oraz z opłaty parkingowej zostaną przekazane m.in. na funkcjonowanie zreformowanej Straży Miejskiej. Mamy nadzieję, że powyższe założenia przyczynią się do uregulowania polityki komunikacyjnej na terenie miasta Wadowic oraz ułatwią przemieszczanie się mieszkańcom miasta i gminy. W ostatnich latach poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców gminy były liczne wypadki drogowe z udziałem pieszych. Poprawa bezpieczeństwa w tym zakresie będzie priorytetem dla radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Jończyka Nowoczesny Samorząd. Cel ten należy osiągnąć między innymi poprzez umieszczenie sygnalizatorów świetlnych w miejscach uznawanych za najniebezpieczniejsze (przykładowo przejście dla pieszych w okolicach osiedla Pod Skarpą). Nie zapominając o potrzebach i bezpieczeństwie mieszkańców obszarów wiejskich, zamierzamy wprowadzić zmiany w ruchu drogowym (między innymi na terenie Jaroszowic oraz Wysokiej). W przypadku miejscowości, przez które przebiegają drogi krajowe podległe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zamierzamy rozpocząć starania o budowę stosownych kładek nad drogami DK 52 oraz chodników dla pieszych przy tej drodze w miejscowościach Klecza Dolna oraz Chocznia. Bezpieczeństwo publiczne i Straż Miejska Kluczową kwestią dla mieszkańców gminy Wadowice pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Istotną rolę uwzględniwszy kompetencje samorządu gminnego winna odgrywać w tym zakresie Straż Miejska. Instytucja ta oraz korzyści, jakie mogłyby płynąć z jej funkcjonowania, były i są niewykorzystane. Postronny obserwator (w tym również mieszkaniec gminy) może odnieść wrażenie, że struktury wadowickiej Straży Miejskiej są niewydolne, a jej rola została sprowadzona do roli usługowej dla potrzeb obecnego magistratu. Zmiana tego stanu rzeczy musi nastąpić poprzez reformę tej instytucji. Bez wątpienia koniecznym jest poszerzenie współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. W jej ramach należy utworzyć mieszane patrole (funkcjonariusz policji i strażnik miejski), których zadaniem byłoby stałe patrolowanie newralgicznych miejsc na terenie miasta i gminy, również z wykorzystaniem pojazdu SM. Wśród miejsc o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw lub wykroczeń należy wskazać place targowe miasta Wadowice, rejon dworca kolejowego i autobusowego, a także plac Tadeusza Kościuszki. Nie można zapominać także o zabezpieczeniu rejonu ulicy Wenecja oraz Alei Wolności, gdzie w okresie piątkowo-sobotnim dochodzi do częstych dewastacji mienia publicznego. Zupełnie nowym rozwiązaniem, które obejmie SM, będzie wprowadzenie mobilnych patroli (przy użyciu skuterów i rowerów), które w porze wiosenno-letniej będą mogły nadzorować bezpieczeństwo publiczne w rejonach oddalonych od centrum Wadowic (Park Miejski, ulica Wenecja, rejon ulicy Błonie, Gotowizna itd.), a także we wsiach sąsiadujących z miastem. 12

14 W myśl coraz powszechniej obowiązującej w miastach europejskich socjologicznej teorii rozbitej szyby (z ang. Fixing Broken Windows), strażnicy miejscy muszą być oddelegowani do działań prewencyjnych w obszarach dotychczas traktowanych marginalne. Wobec powyższego mundurowi pracownicy SM zostaną przydzieleni między innymi do kontroli planowanych stref parkowania (weryfikacja uprawnienia do zajmowanego miejsca parkingowego) oraz egzekwowania obowiązujących przepisów Kodeksu drogowego, szczególnie w rejonie ulic: Karmelickiej, Szpitalnej, czy Alei Matki Bożej Fatimskiej. Wskazany rejon zdaje się być wyjątkowy za sprawą notorycznego blokowania ciągów komunikacyjnych przez zaparkowane niezgodnie z przepisami pojazdy. Mamy nadzieję, że praca SM w tym obszarze wraz z wdrożeniem stref parkowania uporządkuje problemy związane z ruchem samochodowym na terenie Wadowic. Zmiany związane z bezpieczeństwem publicznym muszą objąć również tzw. monitoring wizyjny na terenie miasta i wyznaczonych punktów w wioskach. W pierwszej kolejności rewiry Wadowic, gdzie monitoring już funkcjonuje, powinny być oznaczone właściwymi tablicami informacyjnymi, które będą miały charakter prewencyjny. Następnie koniecznym jest zwiększenie liczebności kamer drogowych, szczególnie w okolicach niebezpiecznych węzłów komunikacyjnych i przejść dla pieszych (np. ulica Zegadłowicza w okolicach osiedla Pod Skarpą). Sport, rekreacja i turystyka Sport i rekreacja Na terenie gminy Wadowice ma swoje siedziby obecnie kilkanaście klubów sportowych w zajęciach których uczestniczy kilkuset sportowców w różnych kategoriach wiekowych. Niestety obecna współpraca pomiędzy aktywistami działającymi w wybranych klubach a władzami miejskimi pozostawia wiele do życzenia. Stanu tego nie zmienia nawet istnienie fasadowej Rady Sportu, której prerogatywy są mocno ograniczone. Kolejnym widocznym problem pozostaje brak porozumienia pomiędzy samymi zainteresowanym organizacjami. Przed nowym burmistrzem oraz jego zespołem staje wyzwanie polegające na usprawnieniu funkcjonowania klubów sportowych poprzez powołanie Wadowickiego Centrum Rekreacji, Sportu i Turystyki. Nowo uformowany organ będzie miał na celu koordynowanie szkolenia dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy, między innymi poprzez współfinansowanie zajęć sportowych (fakultatywnych) w szkołach (poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego). Dla zrealizowania wspomnianego projektu niezbędnym będzie wytypowanie na podstawie konsultacji społecznych siedmiu placówek (miejskich i wiejskich), które będą specjalizowały się w wybranych dyscyplinach sportowych (w szczególności: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, pływanie oraz łucznictwo). Nauczyciele prowadzący zobligowani zostaną do stałej współpracy z klubami sportowymi, które spośród uzdolnionej młodzieży uczęszczającej na zajęcia fakultatywne przy aprobacie rodziców i samych zainteresowanych będą rekrutować przyszłych zawodników. Uczniowie wybitnie uzdolnieni zostaną preferencyjnie kierowani do wybranych szkół. Koszty dojazdów będą pokrywane z budżetu gminnego. Autorski program Edukacja Sportowa Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Wadowice obejmie również kształcenie intelektualne. Zamierzamy to osiągnąć poprzez cykl warsztatów odkrywających przed młodymi ludźmi sylwetki znanych wadowickich, polskich i światowych sportowców (np. Zenon Kęcki). Docelowo będziemy dążyć do ustanowienia w Wadowicach filii prestiżowych szkółek sportowych kooperujących z renomowanymi drużynami polskimi, reprezentujących różne dyscypliny sportowe. 13

15 Wspominane już Wadowickie Centrum Rekreacji, Sportu i Turystyki poza wspieraniem kształcenia sportowego młodzieży z terenu gminy Wadowice zostanie agendą koordynującą działalność lokalnych klubów sportowych oraz krytej pływalni Delfin. Organizacje sportowe korzystające z miejskiego finansowania będą mogły również w pełni czerpać ze wsparcia, jakie dla nich przygotuje WCRSiT. Mowa tutaj o pomocy biurokratycznej (prowadzenie księgowości, przygotowywanie wniosków do projektów ministerialnych i unijnych, pomoc prawna itp.) oraz technicznej (między innymi koordynacja zakupów sprzętu sportowego, skorelowanie nieodpłatnego korzystania z zasobów infrastrukturalnych będących w posiadaniu gminy Wadowic: basen, sale gimnastyczne, docelowo siłownia). Odrębną, aczkolwiek pilną kwestią pozostaje ujednolicenie sposobu finansowania klubów sportowych, dlatego też planujemy sporządzenie stosownego algorytmu, który umożliwi najodpowiedniejsze dysponowanie funduszami przeznaczonymi z budżetu miejskiego na sport i rekreację. Algorytm podziału środków będzie uwzględniał liczbę zarejestrowanych w klubie sportowców (z podziałem na kategorie wiekowe), liczbę sekcji oraz osiągnięcia odnotowane w ostatnim roku we wszystkich przedziałach wiekowych. Ponadto planujemy, celowymi dotacjami, wspieranie konkretnych klubów za wybitne osiągnięcia w uprawianej dyscyplinie (np. łuczniczki z Klubu Sokole Oko Zawadka). W latach będziemy dążyć także do zwiększenia puli przeznaczonej na działalność klubów sportowych do wysokości 1% budżetu miejskiego (obecnie jest to ok. 0,7%). Uważamy, że tylko kwota rzędu 1 miliona złotych jest w stanie zmienić pozycję lokalnych klubów sportowych. Kolejną istotną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę w tej części programu, pozostaje infrastruktura sportowa. Na tej płaszczyźnie szczególnie ważne jest przeprowadzenie rewitalizacji, a w wielu wypadkach przebudowy i dostosowania do aktualnych potrzeb istniejących obiektów sportowych. Bez wątpienia za najważniejszą należy uznać modernizację Stadionu Miejskiego w Wadowicach. Wśród pilnych inwestycji należy wskazać budowę nowego obiektu sportowego spełniającego potrzeby sportowców i amatorów korzystających z boisk przy ulicy Błonie. W planowanym obiekcie powinna obok szatni i pomieszczeń sanitarnych znaleźć się profesjonalna wielopoziomowa siłownia wraz z towarzyszącym jej zapleczem (między innymi salą do ćwiczeń fitness, jogi lub tańca). Docelowo w nowym gmachu zamierzamy uruchomić pierwszy na terenie gminy Wadowice żłobek miejski oraz profesjonalną szkołę rodzenia. W oparciu o wybudowaną infrastrukturę chcemy przygotować również niewielki hostel (z około 30 łóżkami), który zostanie wykorzystany do zadań komercyjnych. Powstałe zaplecze sportowe pragniemy wypromować wśród klubów sportowych z niższych lig z innych rejonów Polski jako miejsce szkoleniowo-treningowe. W razie potrzeby i zainteresowań będziemy się starali nawiązać kontakty z właścicielami hoteli z gminy Wadowice. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na podniesienie kwoty corocznej dotacji sportowej oraz na utrzymanie obiektów przy ulicy Błonie. Celem wzmocnienia oferty rekreacyjnej i sportowej gminy Wadowice planujemy budowę całorocznego boiska piłkarskiego, ścianki wspinaczkowej oraz kortu tenisowego, zlokalizowanych pod specjalną konstrukcją balonową. Inwestycja ta będzie stanowić nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu przez amatorów sportów indywidualnych i zespołowych, ale również umożliwi organizację turnusów przygotowawczych dla zespołów z gminy Wadowice oraz (w ramach komercji) z innych rejonów Polski. Zaplecze budynku i bazy sportowej będzie stanowić rozbudowany parking dla osób korzystających z oferty przygotowanej przez WCRSiT. Nie zapominamy również o dzieciach i młodzieży coraz liczniej uprawiającej skateboarding (sporty deskorolkowe), jazdę wyczynową BMX oraz jazdę na rolkach. W obrębie mającego powstać centrum sportowego zamierzamy uruchomić skatepark. Ze względu na jego obecność w przestrzeni obiektów sportowych przy ulicy Błonie będzie on podlegał całodobowemu dozorowi przez ochronę obiektu. Jednocześnie na całym obiekcie WCRSiT, w godzinach jego funkcjonowania, zamierzamy zorganizować opiekę medyczną. 14

16 Do kompetencji WCRSiT będzie należało także opracowywanie strategii pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność bieżącą klubów sportowych. Mowa tutaj przede wszystkim o ustanowieniu nagrody Mecenasa Sportu Ziemi Wadowickiej firmowanego przez burmistrza Jacka Jończyka, która planowo ma być przyznawana instytucjom i przedsiębiorcom wspierającym lokalne organizacje sportowe. Poza prestiżem i wyraźnym eksponowaniem przynależności do elitarnego grona Mecenasów Sportu Ziemi Wadowickiej planujemy realne uhonorowanie podmiotów zaangażowanych w pomoc między innymi poprzez obniżenie podatków od nieruchomości. W dziedzinie sportu planujemy także budowę dostosowanej do potrzeb sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach. Sprawa ta pozostaje bardzo pilna, jako że wspomniana placówka zdana jest tylko na wykorzystywanie niewielkich boisk zewnętrznych oraz małego, prowizorycznego pomieszczenia szkolnego. Bardzo ważnym elementem rozwoju sportowego gminy Wadowice będzie współpraca z organizacjami i osobami kreującymi działalność sportową w gminie. Mamy na myśli współpracę między innymi: ze Stowarzyszeniem na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS Wadowice, z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) oraz z Amatorską Drużyną Sportową Endorfiny Wadowice. Wraz z wymienionymi instytucjami chcemy rozbudować formułę dotychczasowych corocznych imprez sportowych organizowanych na terenie Wadowic: Turnieju o Puchar Mariusza Wlazłego i Krzysztofa Ignaczaka, Turniejów Piłki Plażowej oraz Biegu Powsinogi. W tym ostatnim przypadku chcemy na powrót uczynić ten mający bogatą historię bieg jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w południowej Polsce. Przed kilkoma laty obecne władze miejskie, powtarzające slogany o swoim przywiązaniu do patriotyzmu, nie uratowały przed likwidacją najstarszej instytucji sportowej i patriotycznej na ziemi wadowickiej, a mianowicie miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego tradycje w Wadowicach sięgały 1887 roku! Uważamy za konieczne odtworzenie struktur tej szanowanej organizacji na terenie Wadowic, między innymi poprzez udzielenie stosownego wsparcia logistycznego oraz finansowego. Ostatnim punktem, na który chcemy zwrócić uwagę, jest potrzeba budowy sieci osiedlowych siłowni zewnętrznych, które znakomicie wpiszą się w nowe trendy społeczne związane z rosnącym zapotrzebowaniem na uprawianie sportów amatorskich. Turystyka Unikalną cechą Wadowic (w marketingu turystycznym nazwanej USP Unique Selling Proposition) pozostaje fakt narodzin w mieście Karola Wojtyły. Pomimo blisko czterdziestu lat od wyboru tego najsławniejszego wadowiczanina na papieża trudno mówić o maksymalnym wykorzystaniu tej cechy. Wybudowanie, niemal od nowa, infrastruktury dla Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb turystycznych miasta. Ponadto sporym problemem obecnego ruchu turystycznego w Wadowicach pozostaje małe zagospodarowanie turysty (pielgrzyma) zarówno indywidualnego jaki i zbiorowego. Przy braku szerszej wizji rozwoju turystycznego miasta daje się dzisiaj zauważyć, że w mieście mamy do czynienia z turystyką przejezdną, niezorientowaną na dłuższy pobyt na terenie gminy Wadowice. Ponadto obecnie zyski w tym sektorze czerpie zaledwie niewielki ułamek mieszkańców miasta i gminy. Celem Jacka Jończyka i jego radnych będzie uzyskanie masy krytycznej na płaszczyźnie turystyki, aby jednak osiągnąć ten zamiar musimy wdrożyć co najmniej kilka rozwiązań, które prezentujemy poniżej: 15

17 Profesjonalne opracowanie atrakcyjnej trasy edukacyjnej i turystycznej na terenie miasta poświęconej Karolowi Wojtyle i jego latom młodości (ta obecna nie przystaje do potrzeb wymagających turystów). Uwzględniwszy fakt, że niezaprzeczalnie walorem miasta jest ruch pielgrzymkowy, zamierzamy przygotować trasę turystyczną (we współpracy ze środowiskiem kościelnym) poświęconą innym ludziom Kościoła związanymi z miastem i regionem (np. św. Józef Biba Bilczewski czy św. Rafał Kalinowski). Poprzez tę ścieżkę chcemy wyeksponować także rolę regionu w działalności patriotycznej. We współpracy z historykami oraz środowiskami żydowskim pragniemy przygotować specjalną trasę poświęconą wadowickim Żydom. W tym celu będziemy chcieli skorzystać z zachowanej infrastruktury związanej z mniejszością żydowską zamieszkującą tak licznie niegdyś Wadowice i sąsiednie wsie (zachowany kirkut, fragmenty dzielnicy Żydów postępowych, częściowe odtworzenie sztetlu itp.). Pragniemy markę Wadowic związać nie tylko z konkretnymi osobami, ale również z tradycjami wojskowymi. Kluczowym dla tego projektu będzie opracowana strategia rozwoju turystyki historycznej eksponującej walory tradycji wojskowych na terenie gminy Wadowice. W tej sprawie zamierzamy wykorzystać doskonale zachowaną infrastrukturę wojskową typu miejskiego, która uważana jest powszechnie za jedną z najlepiej zachowanych na terenie południowej Polski. Liczmy, że wzmocnienie oferty turystycznej Wadowic w tym zakresie sprawi, że miasto uzyska nowy brand, a wokół tego pomysłu powstaną nowe miejsca pracy. Wspomniany projekt został już opracowany przez zespół powołanych do tego ludzi i zostanie przedstawiony opinii publicznej po ewentualnym zwycięstwie Komitetu Wyborczego Jacka Jończyka w wyborach samorządowych. Rozwinięcie partnerskiej współpracy z pomijanym i bagatelizowanym przez obecne władze miejskie Prywatnym Polsko-Amerykańskim Muzeum Hell s Angel. Placówka ta powinna zostać zaadaptowana do programu rozwoju turystyki na terenie gminy Wadowice, a w szczególności należy ją uwzględnić w planowanych ścieżkach turystyczno-edukacyjnych. Kooperacja władz miejskich musi objąć również Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Istnieje potrzeba aktywizacji tej instytucji między innymi poprzez organizację szeregu imprez kulturalnych na jej terenie oraz ustanowienie wyodrębnionej ścieżki turystycznej dla bardziej wymagających turystów o roboczej nazwie: Szlak Powsinogów Beskidzkich. Jednym z kluczowych punktów będzie odtworzona pracownia polskiego rzeźbiarza ludowego Jędrzeja Wowry oraz warsztat kilimiarski, nawiązujące do bogatej międzywojennej tradycji tego miejsca. Nie możemy zapominać o współpracy z działającym Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, przy czym koniecznym będzie wprowadzenie ze strony władz miejskich do Rady Muzeum osób kompetentnych, które przy współudziale dyrekcji Muzeum pomogą (na zasadzie dwustronnych konsultacji) we wdrażaniu rozwiązań koherentnych ze strategią rozwoju turystycznego miasta. Kooperacja na linii miasto-muzeum powinna przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, między innymi poprzez zwiększenie ruchu turystycznego. Za istotną płaszczyznę rozwoju lokalnego ruchu turystycznego uważamy wzorem Włoch i Francji rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich przynależnych do obszarów gminy Wadowice. W tej sprawie zamierzamy wyakcentować walory każdej z miejscowości będącej częścią gminy. Aby to uczynić opracowane zostaną autorskie i unikatowe w skali kraju programy turystyczno-krajoznawcze przyporządkowane do każdej ze wsi gminy Wadowice. Obecnie w przygotowaniu mamy Program turystyczno-krajoznawczy dla 16

18 miejscowości Jaroszowice. W wymienionym przypadku czas realizacji tego programu przez indywidualnego lub grupowego turystę wynosi trzy dni. Dla pozostałych miejscowości zostaną przygotowane podobne programy do 2015 roku włącznie. Od 2015 roku w środowiskach lokalnych będziemy prowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną na temat wspomnianych programów. Wraz z rozwojem turystyki agrarnej będziemy dążyli do wsparcia mieszkańców, którzy zechcieliby założyć własne gospodarstwo agroturystyczne lub już takowe posiadają. Wśród przewidzianej formy pomocy powinna znaleźć się między innymi jednolita kampania reklamowa gminy Wadowice w zakresie przygotowanej oferty agroturystycznej oraz wsparcie w uzyskiwaniu dotacji unijnych na uruchomienie własnego gospodarstwa. Przygotowujemy reformę Informacji Turystycznej, która będzie w pełni kontrolować obsługę ruchu turystycznego. Nowa IT zostanie podporządkowana WCRSiT. Planujemy stałe wykorzystywanie przewodników miejskich posiadających niezbędne kompetencje merytoryczne, społeczne oraz językowe. Do dyspozycji przewodników oddany zostanie nowoczesny sprzęt komunikacyjny. Zamierzamy przeprowadzić budowę profesjonalnych ścieżek rowerowych w kierunku Mucharza i zlokalizowanego tam zbiornika wodnego. Obecne władze miejskie pod wpływem agitacji jednego z członków Komitetu Wyborczego Jacka Jończyka zapoczątkowały budowę dwukilometrowego odcinka w kierunku Jaroszowic-Zbywaczówki. Kilkuletnie zaniedbania w infrastrukturze rowerowej wymagają skoncentrowania szczególnej uwagi na tej gałęzi aktywnej turystyki. Dlatego też chcemy w pełni współpracować z gminami ościennymi, aby podjąć starania o budowę ścieżek rowerowych do Mucharza oraz w kierunku gminy Tomice i Brzeźnica. W tym drugim przypadku planujemy włączyć Wadowice do projektowanej ogólnopolskiej Wiślanej Trasy Rowerowej. Komunikacji rowerowej będzie służyć także uruchomienie kilku punktów oferujących wypożyczanie sprzętu rowerowego. W okresie zimowym, aby zwiększyć aktywność turystyczną, zamierzamy promować niestandardowe sporty zimowe, jak przykładowo mających w regionie bogate tradycje wyścigi psich zaprzęgów. Dla osób szukających wrażeń sportowych zimą, ale niebędących aktywnymi sportowcami, zaadaptujemy powstałe ścieżki rowerowe dla biegów narciarskich. W celu ułatwienia uprawiania tej dyscypliny wypożyczalnie rowerowe w okresie zimowym będą pełnić funkcję wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Umożliwienie prywatnym przedsiębiorcom na preferencyjnych zasadach inwestowania w infrastrukturę turystyczną i bazę noclegową na terenie gminy. Inwestycje te zdają się być niezbędne w kontekście budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Zawężenie współpracy z gminami położonymi wokół zbiornika w Świnnej Porębie. Kooperacja miałaby polegać przede wszystkim na wypracowaniu i uruchomieniu wspólnych programowych ścieżek turystycznych. Kultura i polityka historyczna Bez wątpienia najważniejszą instytucją kultury na terenie miasta i gminy jest Wadowickie Centrum Kultury. Faktycznie dzisiaj pozostaje ono najlepiej zarządzanym podmiotem podległym Urzędowi Miejskiemu, co należy przypisać twórczej aktywności dyrektora Piotra Wyrobca. W dziedzinie kultury zamierzamy zdecydowanie zwiększyć autonomię WCK oraz rozpocząć starania o ustanowienie Muzeum Historycznego Miasta Wadowic, 17

19 które miałoby powstać na bazie istniejącego Muzeum Miejskiego. Pomimo dalszej podległości Wadowickiemu Centrum Kultury, muzeum powinno mieć zwiększone finansowanie na prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej. W dziedzinie popularyzacji wiedzy o regionie w stałej współpracy z dyrekcją WCK chcemy utworzyć czasopismo komiksowe dla dzieci i młodzieży promujące historię, kulturę i dziedzictwo regionalne. W kompetencji muzeum będzie również opracowanie obchodów 700-lecia miasta Wadowice, które przypadnie w latach I choć do jubileuszu pozostaje sporo czasu, to jednak praca nad tego typu przedsięwzięciem wymaga rzetelnego i długofalowego przygotowania. Punktem kulminacyjnym jubileuszu powinna być w pełni profesjonalna, wielotomowa monografia miasta. Mając na względzie promocję regionu, poprzez propagowanie historii chcemy uruchomić dwie inicjatywy wydawnicze, które w sposób nowatorski wzorem podobnych inicjatyw przeprowadzonych na terenie Izraela i Francji będą prezentować tradycje historyczne gminy Wadowice w językach kongresowych (projekt ten jest już w fazie przygotowania). Powstałe Muzeum Historyczne Miasta Wadowic będzie posiadało pod swoimi auspicjami dwie inne placówki muzealne, o które powinny wzbogacić się Wadowice. Pierwsze będzie miało charakter warsztatowo-eksperymentalny. Planowo chcemy, aby mieściło się ono w ścisłym centrum miasta, gdyż tylko wówczas jego działalność przyniesie oczekiwane skutki. Unikatowa koncepcja wspomnianego muzeum zagwarantuje mu dużą popularność wśród zamiejscowych turystów. Planowo zatrudnienie w tej placówce mogłoby znaleźć co najmniej kilka osób. Środki na uruchomienie tego muzeum będziemy chcieli uzyskać z programu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Liczymy, że nieszablonowa koncepcja muzeum spotka się z wysoką oceną mieszkańców oraz przybywających do naszego miasta gości. Drugie ze wspomnianych muzeów zostanie umiejscowione poza ścisłym centrum miasta i będzie miało charakter interdyscyplinarny. Jego interaktywna wystawa docelowo ma stanowić nową atrakcję turystyczną i edukacyjną. Specyfika placówki w założeniu ma mieć zasięg ogólnoeuropejski, aczkolwiek spory akcent zostanie położony na wyeksponowanie tradycji i historii ziemi wadowickiej, która w wyjątkowy sposób wpisuje się w koncepcję muzeum. Założenia programowe wspomnianych muzeów zostaną zaprezentowane pod koniec 2014 roku, wraz z ewentualnym zwycięstwem w wyborach samorządowych Jacka Jończyka i jego Komitetu Wyborczego. W tym miejscu warto zaznaczyć tylko, że w ramach MHMW będzie funkcjonowała inicjatywa o nazwie Archiwum Społeczne Ziemi Wadowickiej, odpowiedzialne za rejestrację i dokumentację między innymi źródeł historycznych wywołanych z pamięci ludzkiej. W kwestii kultury chcemy przeprowadzić rewitalizację kulturową i społeczną Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza, który stanowi jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych wadowiczan. Projekt ten miałby polegać na organizacji cyklu wydarzeń kulturalnych w przestrzeni parku. W dużym stopniu wspomniana koncepcja będzie wzorować się na rozwiązaniach z okresu międzywojennego, kiedy rola i funkcja Parku Miejskiego była istotną w życiu kulturalnym miasta. Tym sposobem chcemy też nawiązać do bogatej tradycji tego miejsca. Ostatnią ważną sprawą jest kwestia przywrócenia świetności Honorowego Obywatelstwa Miasta Wadowice. Ta zaszczytna godność w ostatnich latach została spauperyzowana, między innymi poprzez jej rozdawnictwo, również w celach politycznych, przy czym przy jej przyznawaniu często pomijano realne zasługi poniesione na rzecz miasta i regionu. Restauracja rangi wspomnianego, zaszczytnego niegdyś tytułu, ma na celu honorować ludzi wyjątkowych, którzy poświęcili się działalności publicznej pro publico bono i bezinteresownie służyli miejscowej społeczności. 18

20 Oświata i edukacja regionalna Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja jest postrzegana jako najważniejsza inwestycja w przyszłość. Konieczne jest systematyczne podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Twórczy, innowacyjny, kreatywny i stosujący nowoczesne metody nauczyciel gwarantuje tworzenie optymalnych programów nauczania, właściwą ich realizację oraz osiągnięcie zakładanych efektów. Podmiotem w procesie edukacji jest dziecko, natomiast rola nauczyciela polega na towarzyszeniu mu w zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności. Szkoła powinna tworzyć środowisko wychowawcze, w którym uczeń kształtuje swoją inteligencję emocjonalną i wrażliwość społeczną, a mądre wychowanie powinno zachęcać uczniów do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem i podejmowaniem odpowiedzialności za decyzje. Ważnym elementem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie ze standardami europejskimi. Do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności zaliczamy dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, z różnymi niepełnosprawnościami, z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, znajdujące się w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych oraz z problemami adaptacyjnymi. W dobie pogłębiających się problemów zdrowotnych społeczeństwa szkoła powinna przeciwdziałać temu zjawisku poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i nawyków właściwego odżywiania. Szkoła winna być miejscem, w którym każdy uczeń czuje się bezpiecznie. Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez następujące działania: Zapewnianie równych szans i warunków dostępu do edukacji. W tym celu zamierzamy dokonać racjonalizacji sieci przedszkoli i szkół zgodnie ze zmianami funkcjonalnymi w przestrzeni miejskiej. Ponadto koniecznym jest dostosowywanie liczby miejsc w przedszkolach i szkołach do potrzeb demograficznych oraz zwiększanie dostępności do przedszkoli i szkół. Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej przedszkoli i szkół. Rozwijanie opieki świetlicowej uwzględniającej potrzeby rodziców. Udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom. Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego porzucania szkoły realizację tego zadania planujemy poprzez wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych, rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym również kompetencji społecznych), a także kreowanie zainteresowań wśród uczniów. Premiowanie osiągnięć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych uczniów i nauczycieli. Upowszechnianie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Tworzenie podwalin do wymiany międzynarodowej szkół, udziału w projektach europejskich i bilateralnych, mobilności zawodowej nauczycieli, w tym rozwijanie nauki języków obcych (zintegrowanie tego zadania 19

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców i mieszkanek z władzą. Matryca wskazuje w jakich obszarach Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Józef Chwast Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 17 czerwca 2015 r. Kraków Inwestycje telekomunikacyjne 1/2 Lokalni przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo