PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014

2 1

3 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE

4 Słowo wstępne Szanowni Państwo! Przed nami kolejne wybory samorządowe. Piastując od czterech lat funkcję starosty wadowickiego, przyglądałem się sytuacji, jaka panuje w mieście nad Skawą. Po namowach licznych środowisk niezwiązanych z obecnymi władzami miasta, zarówno z prawej jak i z lewej strony sceny politycznej, postanowiłem podjąć wszelkie starania, aby zmienić istniejący stan rzeczy. Uważam, że rok 2014 jest ostatnim momentem, kiedy możemy postarać się o zmianę wizerunku gminy, której rozwój stoi obecnie pod znakiem zapytania. Ogólnie panującego marazmu nie jest w stanie zmienić zrewitalizowany za olbrzymie środki wadowicki Rynek, czy też wybudowane wreszcie po kilkunastu latach obietnic przedszkole na osiedlu Pod Skarpą. Zmiany wymaga sposób postrzegania gminy i interesów jej mieszkańców. Odnoszę wrażenie, że dzisiejsze władze Wadowic nie mają żadnej strategii rozwoju, a większość decyzji jest konsekwencją działań podejmowanych doraźnie. Wychodząc, mam nadzieję, naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zebrałem zespół kompetentnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy po wysondowaniu potrzeb mieszkańców gminy opracowali pierwszy w dwudziestopięcioletniej historii lokalnych wyborów samorządowych program i strategię rozwoju gminy Wadowice. Program, który przedkładam, obejmuje węzłowe dla miasta kwestie. Niektóre ze wskazanych inicjatyw posiadają już opracowany plan szczegółowego działania, np. projekt utworzenia Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem zaprezentowanego programu jest nie tylko zapoznanie Państwa z nowoczesną wizją rozwoju Wadowic i okolicznych miejscowości, lecz także ukazanie, że jesteśmy w pełni profesjonalnie przygotowani do utworzenia przyjaznego mieszkańcom i kompetentnego samorządu. W imieniu reprezentowanego przeze mnie Komitetu Wyborczego proszę o okazanie nam zaufania w dniu wyborów 16 listopada 2014 roku. Po czterech latach będziecie mogli skonfrontować nasz Program ze stanem faktycznym i wystawić jego realizacji ocenę. Inni mieli już swoją szansę trwająca 20 (słownie: dwadzieścia) lat i jej nie wykorzystali. Obecnie nadszedł czas zmian, czas nowoczesnego samorządu. Z wyrazami szacunku, 3

5 Spis treści Nowoczesny samorząd XXI wieku... 5 Gospodarka... 6 Wadowicki Inkubator Przedsiębiorczości i Przemysł Kreatywny...6 Gminny program: Grant Przedsiębiorczości...7 Kooperacja na linii: samorząd mała i wielka przedsiębiorczość...8 Fundusze europejskie... 9 Komunikacja samochodowa i transport Beskidzka Droga Integracyjna...10 Skomunikowanie miasta z ościennymi miejscowościami...11 Komunikacja samochodowa na terenie miasta Wadowice...11 Bezpieczeństwo publiczne i Straż Miejska Sport, rekreacja i turystyka Sport i rekreacja...13 Turystyka...15 Kultura i polityka historyczna Oświata i edukacja regionalna Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja...19 Edukacja regionalna...21 Edukacja poza szkołą...22 Polityka socjalna Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona ppoż Współpraca z organizacjami pozarządowymi Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wadowice...26 Inne działania promujące ochronę środowiska naturalnego...27 Konkluzje Wykaz użytych skrótów

6 Nowoczesny samorząd XXI wieku Pod pojęciem nowoczesnego samorządu rozumiemy nie tylko wprowadzenie najwyższej jakości obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski oraz placówki mu podległe poprzez pełną jego informatyzację, lecz także wdrożenie szkolenia pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej, by uczynić urzędy placówkami z kompetentną obsługą, przyjaznymi mieszkańcom. Od kilku lat różne partie polityczne podejmują publiczny dyskurs dotyczący kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zdarzają się nawet sytuacje, kiedy programy partyjne wręcz wskazują potrzebę wprowadzenia dwukadencyjności pełnienia wymienionych urzędów. Tymczasem można odnieść wrażenie, że słowa te nie mają żadnego przełożenia na stan faktyczny, nierzadko bowiem desygnowane osoby sprawują swoją funkcję nawet pięć i więcej kadencji. Komitet Wyborczy Jacka Jończyka Nowoczesny Samorząd deklaruje jako pierwszy i jedyny spełnienie tego postulatu. Uważamy, że maksymalnie dwie kadencje jeśli wyborcy tego sobie będą życzyć wystarczą na przeprowadzenie koniecznych reform. Po tym czasie istnieje potrzeba zmian na ważnych stanowiskach w gminie Wadowice. Tworząc koncepcję nowoczesnego samorządu XXI wieku, chcemy sięgnąć po rozwiązania, które zostały z sukcesem zastosowane w innych ośrodkach miejskich. Mowa tutaj o tzw. budżecie partycypacyjnym, który jako pierwsze wprowadziło brazylijskie miasto Porto Alegre już w 1989 roku. Dzisiaj z tych pionierskich rozwiązań korzystają również miasta polskie, na przykład Warszawa czy Poznań. Projektowanie budżetu partycypacyjnego (Participatory Budgeting Project) zamierzamy powierzyć mieszkańcom gminy poprzez zastosowanie następujących rozwiązań: Bezpośredni udział zainteresowanych mieszkańców gminy w corocznych konsultacjach poświęconych projektowaniu budżetu gminnego. Wydzielenie z gminnych finansów odrębnego funduszu na uruchomienie budżetu obywatelskiego. Zmianę sposobu postrzegania finansów gminnych przez mieszkańców gminy Wadowice w myśl zasady przedstawionej przez znakomitego ekonomistę Miltona Friedmana: Nikt nie wydaje cudzych pieniędzy tak ostrożnie jak własnych. Edukacja na temat finansów gminnych i budowania budżetów obywatelskich mają zmienić tok myślenia o środkach publicznych będących w dyspozycji samorządu. Kluczowym punktem kreowania nowoczesnego samorządu będzie zwiększenie wsparcia finansowego dla rad osiedlowych, których przedstawiciele są najlepiej zorientowani w potrzebach mieszkańców ich rejonu. Obecnie przydział środków do dyspozycji rad osiedlowych jest bardzo skromny, co ogranicza kreatywność grup zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie rzecz będzie się miała z funduszami sołeckimi, które muszą być wyodrębnione z budżetu gminnego. Mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości pracy urzędu oraz przygotowywanych przez burmistrza projektów uchwał, zamierzamy powołać społeczną organizację, która będzie miała charakter opiniodawczy wobec projektowanych uchwał ( Wadowickie Forum Samorządowe ). W gronie osób powołanych do tej instytucji widzimy przede wszystkim lokalnych działaczy społecznych, ale także przedstawicieli środowisk naukowych i specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i doświadczenie może okazać się pomocna w realizacji zadań samorządu. 5

7 Ostatnie lata wskazują, że jednym z najważniejszych sposobów komunikacji oraz kontaktów z urzędami będzie Internet. Obecnie Urząd Miejski zdecydowanie lekceważy tę formę komunikacji z mieszkańcami gminy. Jesteśmy zdecydowani to zmienić m.in. poprzez: Wprowadzenie e-urzędu polegającego na możliwie sprawnym załatwianiu spraw urzędowych za pomocą połączenia internetowego. Mieszkaniec będzie musiał pojawić się w UM dopiero w celu dokonania stosownych podpisów. Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego monitorowanie online biegu sprawy, która dotyczy konkretnego mieszkańca. Podobne rozwiązania mają obecnie zastosowanie w polskich instytucjach naukowych. Powszechny dostęp obywateli do informacji poprzez usprawnienie funkcjonowania strony internetowej UM. Uruchomienie oficjalnego serwisu UM na stronach społecznościowych, dzięki czemu mieszkańcy (w tym również młodzież) będą mieli dostęp do ważnych informacji dotyczących gminy. Chcemy też zdecydowanego ułatwienia bezpośredniego dostępu mieszkańców do urzędników, dlatego planujemy wydłużenie godzin pracy Urzędu Miejskiego, między innymi poprzez sobotnie dyżury pracowników określonych wydziałów. Gospodarka Wadowicki Inkubator Przedsiębiorczości i Przemysł Kreatywny Jednym z najważniejszych czynników stymulujących rozwój miasta, gminy i regionu musi być kreowanie życia gospodarczego. Władze gminne pomimo panującej obiegowo opinii o tzw. wolnym rynku mają odpowiednie narzędzia, aby wzmocnić pozycję gospodarczą regionu wadowickiego, a w niektórych przypadkach w ogóle zadbać o jego wzrost. Naszym celem nadrzędnym będzie utworzenie tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, czyli instytucji powołanych do wspierania aktywności gospodarczej mieszkańców Wadowic i ościennych miejscowości lub osób zamiejscowych, chcących założyć własną firmę na terenie naszej gminy. Idea inkubatorów przedsiębiorczości w pierwszej kolejności byłaby skierowana do osób w wieku od 23 do 35 roku życia, czyli tej kategorii wiekowej, która potrzebuje szczególnego wsparcia, aby móc zrealizować pomysły związane z uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Sprawa zaangażowania osób młodych w tworzenie własnego miejsca pracy jest tym istotniejsza dla Wadowic, że w ostatnim czasie zauważalny jest niepokojący trend ubytku liczby mieszkańców miasta i gminy (dezurbanizacja demograficzna). Tendencja ta szczególnie widoczna jest dzisiaj w miastach tzw. ściany wschodniej, lecz niestety jej symptomy stają się widoczne również w Wadowicach. Pomoc okazana młodym ludziom przy zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa może nie tylko powstrzymać ich przed emigracją zewnętrzną, ale również powinna wpłynąć pozytywnie na powstawanie nowych miejsc pracy. Program Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej: WIP) ma także stanowić magnes przyciągający młodych wadowiczan, którzy ukończyli studia i chcieliby powrócić do Wadowic, aby móc właśnie tu realizować swoje plany zawodowe. Tym sposobem liczymy, że uda się ściągnąć na powrót do miasta osoby 6

8 o dużym potencjale i wyróżniającej się aktywności. W tym miejscu należy zaakcentować, że drugą uprzywilejowaną grupą wiekową, która będzie mogła ubiegać się o udział w projekcie WIP będą osoby, które ukończyły 50. rok życia i wykorzystując zdobyte doświadczenie, zechcą założyć własną firmę. W niedalekiej przyszłości w oparciu o WIP chcemy rozwinąć inicjatywę Przemysłu Kreatywnego (Creative Industries Task Force). Koncepcja ta powstała w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i polegała na uruchamianiu przemysłów kultury, tak niegdyś silnych na terenie Wadowic (np. przemysł drukarski i wydawniczy), przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału i talentu osób działających na terenie inkubatora przedsiębiorczości. Obecnie ta gałąź gospodarki jest najsilniej rozwijającym się sektorem w Europie i w Polsce, co wynika między innymi z zastosowania symbiotycznych relacji pomiędzy: biznesem, nauk i kulturą. Planując uruchomienie WIP, burmistrz Jacek Jończyk oraz radni wywodzący się z jego Komitetu będą chcieli nawiązać między innymi współpracę z krakowskimi oraz śląskimi środowiskami akademickimi, aby należycie rozpropagować koncepcję i korzyści wynikające z przynależności do opisywanego projektu. Liczymy, że dzięki temu zabiegowi uda się sprowadzić kreatywne osoby do Wadowic, które nie tylko będą prowadzić przedsiębiorstwo, ale również, wraz z jego rozwojem, będą zatrudniać nowych pracowników z obszaru gminy Wadowice. Wśród przywilejów gwarantowanych przez gminę, a wynikających z przystąpienia do WIP znajdą się między innymi: Nieodpłatny dostęp (przez określony w umowie czas) do lokali użytkowych przygotowanych specjalnie przez gminę dla potrzeb rozwoju Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Comiesięczne refundowanie kosztów utrzymania firmy do określonej umową kwoty. Pełne zwolnienie z podatków ściąganych na rzecz gminy (przez określony w umowie czas). Nieodpłatna obsługa prawna oraz finansowa. Wsparcie lingwistyczne dla przedsiębiorców zainteresowanych wytwórczością lub usługami na rynkach zagranicznych. Bezkosztowe prowadzenie procedury starania się o fundusze UE, przyznane Polsce w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Infrastruktura i Środowisko). Wsparcie finansowe dla najbardziej kreatywnych przedsiębiorców zrzeszonych w Wadowickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (program zatytułowany: Grant Przedsiębiorczości ). Gminny program: Grant Przedsiębiorczości Jednym z fundamentalnych programów wsparcia dla osób przynależących do Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, któremu warto poświęcić nieco więcej uwagi, pozostaje celowe dofinansowanie najaktywniejszych przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie. Najważniejszym kryterium oceny będzie wygenerowanie wokół firmy największej liczby nowych miejsc pracy oraz jakość produkcji i świadczonych usług. Wspomniana nagroda będzie przyznawana jednorazowo 7

9 w skali roku przez specjalnie powołaną do tego celu kapitułę. Inicjatywa ta ma mieć przede wszystkim charakter motywacyjny, ale również zachęcający po przynależności do Wadowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Kooperacja na linii: samorząd mała i wielka przedsiębiorczość Wspieranie młodych oraz nowych przedsiębiorców nie będzie jedyną formą wsparcia dla lokalnej gospodarki. Świadomi potrzeb oraz wieloletnich zaniechań na tej płaszczyźnie nie pozostaniemy obojętni na potrzeby już istniejących firm, zarówno tych jednoosobowych, średnich jak i wielkich przedsiębiorstw działających na terenie miasta i gminy. Dlatego też niezbędnym jest utworzenie dwustronnej komisji (tzw. Wadowickiego Forum Gospodarczego ), skupiającej samorządowców i reprezentację miejscowych przedsiębiorców, która wspólnie będzie opracowywać plan rozwoju dla już działających podmiotów gospodarczych. Komisja ta będzie spotykać się przynajmniej raz na kwartał, aby skonsultować najważniejsze problemy nurtujące lokalne firmy w danym okresie. Sporym problemem dla miejscowych małych firm pozostaje brak możliwości dotarcia z własną ofertą do szerszego grona odbiorców. Skuteczną reklamę zagwarantuje profesjonalnie opracowana w formie elektronicznej oraz drukowanej Panorama firm z obszaru gminy Wadowice, która będzie zawierała nie tylko ofertę handlową i usługową miejscowych przedsiębiorstw, lecz także niezbędne dane adresowe. Kluczowym dla funkcjonowania elektronicznej bazy ma być jej pozycjonowanie (z funduszy gminnych) w wybranych wyszukiwarkach internetowych. Dzięki temu zabiegowi potencjalni klienci z innych regionów Polski i Europy będą mogli dotrzeć do wadowickich produktów i wyrobów w sposób znacznie bardziej ułatwiony, aniżeli ma to miejsce dzisiaj. Nie możemy zapominać również o tradycyjnej formie reklamy i promocji. W tym celu zamierzamy eksponować produkty eksportowe wytwarzane w Wadowicach poprzez coroczną organizację tzw. Targów Regionalnych, do udziału w których zaproszeni zostaną przedsiębiorcy z powiatu wadowickiego (handlarze, restauratorzy, producenci rolni i przemysłowi, rzemieślnicy itd.). Samorząd gminny Wadowic będący głównym organizatorem (we współpracy z innymi podmiotami, w tym JST) podejmie się ciężaru organizacji całego przedsięwzięcia wraz z jego odpowiednią promocją. Planowo miejscem organizacji kilkudniowych targów ma być ścisłe centrum miasta, czym chcemy nawiązać do pięknej tradycji wadowickich jarmarków. Mając na względzie dobro lokalnego handlu, zamierzamy opracować strategię rozwoju wadowickiego targowiska (plac Bohaterów Getta) i punktów handlowo-usługowych usytuowanych przy placu Jana Pawła II oraz przyległych do niego ulicach i placach. Jednym z poważniejszych problemów pozostaje brak miejsc do parkowania dla osób korzystających między innymi z wadowickiego targowiska. Wobec powyższego w pierwszym rzędzie koniecznym będzie ustanowienie darmowego miejsca do parkowania dla osób chcących dokonywać zakupów w obrębie targowiska i Rynku (zasada: park and go). Szczegółowe informacje w tej materii zostaną przedstawione po ewentualnie wygranych wyborach samorządowych w ramach opracowanej już strategii zatytułowanej Polityka komunikacyjna na obszarze gminy Wadowice. Ostatnim akcentem związanym z wadowickim targowiskiem (wraz z przyległymi do placu Jana Pawła II ulicami) i umiejscowionym tam handlem detalicznym będzie utworzenie skoordynowanego programu aktywizacji gospodarczej osób trudniących się tradycyjną formą handlu. Aktywizacja ta miałaby polegać między innymi na wsparciu przy pozyskiwaniu nowych klientów poprzez sfinansowaną ze środków miejskich stałą kampanię promocyjną. Mając na względzie interesy drobnych handlowców, którzy stanowią dość liczną grupę 8

10 zawodową na terenie gminy. Zdecydowanie należy zatrzymać ekspansję sklepów wielkopowierzchniowych na terenie miasta i przyległych miejscowości. Obecna liczba tego typu punktów w sposób wystarczający zaspokaja potrzeby lokalnego rynku oraz decyduje o konkurencyjności oferowanego asortymentu, co pozostaje w interesie indywidualnego klienta. Fundusze europejskie Wejście Polski do Unii Europejskiej otwarło szerokie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego z funduszy europejskich, zarówno dla samorządów, przedsiębiorstw, jak również indywidualnych osób. Beneficjentami funduszy winien być jednak przede wszystkim sektor publiczny, dla którego Unia Europejska zamierza ponownie uruchomić potężne wsparcie finansowe. Stworzenie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, wykorzystującej nowoczesne technologie, wysokiej jakości prace badawczo-rozwojowe i innowacje jest obecnie wyzwaniem dla Polski, które powinno być realizowane także poprzez inwestycje gminy i powiatu wadowickiego. W tym miejscu warto dodać, że gmina Wadowice nie wykorzystała optymalnie szans, jakie stworzył Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , a także inne programy unijne. Na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (dalej: MRPO) z funduszy unijnych ma zastać przeznaczona kwota 2,875 mld euro. Regiony będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich środków. W związku z tym nastąpi również zwiększenie odpowiedzialności nie tylko samorządu województwa za realizację polityki rozwoju, lecz także samorządów niższych szczebli. MRPO na lata będzie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rozwoju regionu Małopolski do roku Największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową (405,5 mln euro), regionalną politykę energetyczną (350 mln euro), włączenie społeczne (324 mln euro), wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (300 mln euro) oraz podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (290 mln euro). W kolejnym okresie programowania jednostki samorządu terytorialnego nadal pozostaną istotną grupą beneficjentów polityki spójności. Będą miały możliwość uzyskania dofinansowania między innymi na: inwestycje związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, ochronę środowiska i dostosowania do zmian klimatu, ochronę zdrowia oraz edukację. Możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego z poszczególnych programów w latach będą uzależnione głównie od gotowości do ich realizacji, poprzez przygotowane projekty. Gmina Wadowice nie była dotychczas zainteresowana składaniem jakichkolwiek propozycji wsparcia swoich działań i zadań inwestycyjnych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej i w ramach MRPO nie złożyła dotychczas żadnego projektu do Banku Projektów Regionalnych w dwóch kolejnych naborach (w 2013 i w 2014 r.). Proponujemy pobudzenie aktywności gminy w zakresie pozyskiwania środków europejskich wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Pierwsze nabory wniosków o wsparcie finansowe w ramach 12 osi priorytetowych MRPO mogą być ogłoszone już na początku 2015 r. Mając na względzie powyższą argumentację, deklarujemy natychmiastowe przystąpienie do procedury przygotowania projektów, które mają szanse na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Szczególny nacisk chcemy położyć na przygotowanie kompletnych i profesjonalnych wniosków w celu pozyskania funduszy dla gminy Wadowice w obrębie Regionalnego 9

11 Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach (przy nowej perspektywie finansowej UE). W naszej ocenie najważniejsze, z perspektywy przygotowanego Programu, będą osie priorytetowe o nazwie: Gospodarka Wiedzy (oś 1), Przedsiębiorcza Małopolska (oś 3), Ochrona Środowiska (oś 5), Dziedzictwo Regionalne (oś 6), Infrastruktura Transportowa (oś 7), Rynek Pracy (oś 8) oraz Wiedza i Kompetencje (oś 10). Komunikacja samochodowa i transport Bezpieczna infrastruktura drogowa i dostępność komunikacyjna miasta i gminy Wadowice oraz całego powiatu wadowickiego stanowią warunek ich rozwoju. Drogi to krwiobieg gospodarki, a dogodny dojazd i wygodne całe ciągi komunikacyjne przekładają się na zwiększenie poziomu inwestycji, ruchu turystycznego, zwiększenie liczby miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, poprawę produktywności, tym samym wzrost dochodów mieszkańców. Beskidzka Droga Integracyjna Korzystne, węzłowe położenie komunikacyjne Wadowic na przecięciu szlaków dróg krajowych DK 52 i DK 28, bliskość aglomeracji krakowskiej i śląskiej, położenie na granicy obszarów zwiększonej aktywności gospodarczej oraz obszarów turystyki pielgrzymkowej i rekreacyjnej z atutów naszego miasta stały się kilka lat temu jego mankamentami. Istniejąca droga krajowa DK 52 nie spełnia już swojej funkcji. Bardzo wysokie i równomierne natężenie ruchu na całej DK 52, sięgające granicy przepustowości, powoduje konieczność podniesienia jej parametrów technicznych. Z kolei odległości między położonymi wzdłuż tej trasy miastami oraz bliska zabudowa na całej jej długości powodują brak możliwości modernizacji tej drogi po istniejącym śladzie. Jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie nowej drogi szybkiego ruchu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej łączącej Bielsko-Białą Węzeł Suchy Potok poprzez: Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską z Głogoczowem na odcinku ok. 60 kilometrów. Budowa nowej drogi krajowej pozwoli poprawić płynność i czas przejazdu, a jednocześnie uzyskać znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efekt ten na terenie powiatu wadowickiego będzie szczególnie widoczny dla mieszkańców miast: Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, dla których nowa droga pełnić będzie jednocześnie funkcję obwodnicy. Prace nad BDI rozpoczęto w 2008 r., ale dopiero w 2014 r. opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, otwierające możliwość ubiegania się przez przyszłego inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie o decyzję środowiskową dla nowej drogi krajowej. Dalszy rozwój miasta i powiatu wadowickiego oraz 10 gmin wchodzących w jego skład z uwzględnieniem dobra wszystkich mieszkańców ziemi wadowickiej nie będzie możliwy bez przyspieszenia prac nad BDI i szybkiego ujęcia tej inwestycji w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Deklarujemy, że będziemy lobbować na poziomie parlamentu, rządu, marszałka województwa i wojewody małopolskiego oraz wspierać wszelkie działania służące realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Nie uciekamy od dyskusji czy debaty społecznej nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi tej drogi. Interes kilku osób oraz doraźna korzyść przed kolejnymi wyborami nie może przesłaniać interesu całej zbiorowości BDI ma służyć wszak rozwojowi całego naszego miasta i powiatu wadowickiego. Z kolei brak tej drogi i blokowanie inwestycji oznacza nie tylko dalszą stagnację, ale i postępującą marginalizację ekonomiczną i społeczną regionu. 10

12 Skomunikowanie miasta z ościennymi miejscowościami W ostatnich latach następowała systematyczna degradacja systemu komunikacji zbiorowej na terenie gminy Wadowice. Z jednej strony w dużym zakresie ograniczono komunikację kolejową, uniemożliwiając swobodne podróżowanie w kierunku Bielska-Białej oraz do Krakowa, z drugiej nastąpił upadek najważniejszego przewoźnika w regionie, a mianowicie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Wadowicach. Sytuacja opisana skrótowo powyżej przysporzyła mieszkańcom Wadowic i ościennych miejscowości sporych problemów w dojeździe do wadowickich szkół i miejsc pracy. Obecna sytuacja komunikacyjna na terenie miasta i gminy pozostawia wiele do życzenia: przepełnione i często nie w pełni sprawne pojazdy nie przystają do oczekiwań na miarę XXI wieku. Miejscowe warunki komunikacyjne pogarsza ponadto fakt, że często mieszkańcy wsi przynależnych do gminy Wadowice pozbawieni są możliwości podróżowania w czasie weekendów oraz w okresach świątecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Wadowice, pragniemy zreformować transport gminny i wyeliminować trudności występujące dotychczas na tej płaszczyźnie. Służyć temu ma uruchomienie spółki gminnej zapewniającej skomunikowanie obszarów wiejskich z Wadowicami. Liczymy, że tym sposobem nie tylko poprawimy jakość świadczonych usług transportowych na terenie gminy Wadowice, ale będziemy mieli realny wpływ na kształtowanie się cen usług komunikacyjnych. Warto też zaznaczyć, że reforma transportowa na terenie miasta i gminy Wadowice będzie wypełnieniem obowiązków spoczywających na gminie w myśl ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym. Program rozwoju Wadowickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, czyli nowo powołanej spółki, zostanie przedstawiony po ewentualnym zwycięstwie w listopadowych wyborach (nazwa programu: Zintegrowany System Komunikacji na terenie miasta i gminy Wadowice). Na odrębne potraktowanie zasługuje usprawnienie komunikacji międzymiastowej. Przede wszystkim kierunkiem podróżowania, który należy rozwijać, jest aglomeracja krakowska, co wynika między innymi z faktu relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych jakie łączą mieszkańców gminy Wadowice ze stolicą Małopolski. Transport osobowy na linii Wadowice-Kraków-Wadowice obecnie nie spełnia oczekiwań stawianych przez podróżujących. W tym celu konieczne jest podjęcie współpracy z przewoźnikami z obszaru Krakowa, którzy na co dzień zapewniają komunikację w obrębie aglomeracji krakowskiej. Kluczowym dla Wadowic może się okazać współpraca w tej materii z władzami miasta Krakowa oraz gmin ościennych. Komunikacja samochodowa na terenie miasta Wadowice Ruch turystyczny w Wadowicach oraz wzrastająca liczba samochodów przekłada się na kwestię braku miejsc parkingowych w obrębie około 1 km od placu Jana Pawła II. Problem ten staje się szczególnie widoczny w miesiącach wiosenno-letnich. Zaniedbania w tej kwestii powodują wzrost napięcia wśród mieszkańców ulic i osiedli przyległych do ścisłego centrum miasta, a także osób przybywających do miasta z obszarów wiejskich. W okresie wakacyjnym często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mieszkańcy gminy Wadowice zmuszeni są do parkowania w miejscach odpłatnych, gdyż parkingi bezpłatne zastawione są samochodami turystów. Chcąc sprostać potrzebom mieszkańców Wadowic i okolic w ramach Zintegrowanego Systemu Komunikacji (ZSK) na terenie miasta i gminy Wadowice, Jacek Jończyk oraz kierowany przez niego magistrat we współpracy z Radą Miejską, zamierza wdrożyć na terenie Wadowic płatne strefy parkowania: Strefa I ulice: Sienkiewicza, Teatralna, Emilii i Karola Wojtyłów, Krakowska, Matki Bożej Fatimskiej do skrzy- 11

13 żowania z Poprzeczną, Cicha, Mickiewicza do skrzyżowania ze Słowackiego, Żwirki i Wigury, Iwańskiego, Słowackiego, Szpitalna, Karmelicka, Gimnazjalna. Strefa II ulica Legionów, Sikorskiego, Batorego, Wadowity, osiedle XX-lecia, osiedle Westerplatte). Z opłat zwolnieni będą mieszkańcy gminy Wadowice, z kolei dla turystów zostaną przygotowane stosowne stawki za parkowanie. Niemniej, mając na względzie wygodę przybywających do miasta gości oraz dbałość o wizerunek miasta przyjaznego turystom, docelowo planowane jest uruchomienie dużego strzeżonego parkingu za symboliczną opłatą przy ulicy Sienkiewicza oraz utrzymanie parkingów przy placu im. Tadeusza Kościuszki oraz ulicy Trybunalskiej. Środki zdobyte poprzez prowadzenie parkingów oraz z opłaty parkingowej zostaną przekazane m.in. na funkcjonowanie zreformowanej Straży Miejskiej. Mamy nadzieję, że powyższe założenia przyczynią się do uregulowania polityki komunikacyjnej na terenie miasta Wadowic oraz ułatwią przemieszczanie się mieszkańcom miasta i gminy. W ostatnich latach poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców gminy były liczne wypadki drogowe z udziałem pieszych. Poprawa bezpieczeństwa w tym zakresie będzie priorytetem dla radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Jończyka Nowoczesny Samorząd. Cel ten należy osiągnąć między innymi poprzez umieszczenie sygnalizatorów świetlnych w miejscach uznawanych za najniebezpieczniejsze (przykładowo przejście dla pieszych w okolicach osiedla Pod Skarpą). Nie zapominając o potrzebach i bezpieczeństwie mieszkańców obszarów wiejskich, zamierzamy wprowadzić zmiany w ruchu drogowym (między innymi na terenie Jaroszowic oraz Wysokiej). W przypadku miejscowości, przez które przebiegają drogi krajowe podległe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zamierzamy rozpocząć starania o budowę stosownych kładek nad drogami DK 52 oraz chodników dla pieszych przy tej drodze w miejscowościach Klecza Dolna oraz Chocznia. Bezpieczeństwo publiczne i Straż Miejska Kluczową kwestią dla mieszkańców gminy Wadowice pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Istotną rolę uwzględniwszy kompetencje samorządu gminnego winna odgrywać w tym zakresie Straż Miejska. Instytucja ta oraz korzyści, jakie mogłyby płynąć z jej funkcjonowania, były i są niewykorzystane. Postronny obserwator (w tym również mieszkaniec gminy) może odnieść wrażenie, że struktury wadowickiej Straży Miejskiej są niewydolne, a jej rola została sprowadzona do roli usługowej dla potrzeb obecnego magistratu. Zmiana tego stanu rzeczy musi nastąpić poprzez reformę tej instytucji. Bez wątpienia koniecznym jest poszerzenie współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. W jej ramach należy utworzyć mieszane patrole (funkcjonariusz policji i strażnik miejski), których zadaniem byłoby stałe patrolowanie newralgicznych miejsc na terenie miasta i gminy, również z wykorzystaniem pojazdu SM. Wśród miejsc o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw lub wykroczeń należy wskazać place targowe miasta Wadowice, rejon dworca kolejowego i autobusowego, a także plac Tadeusza Kościuszki. Nie można zapominać także o zabezpieczeniu rejonu ulicy Wenecja oraz Alei Wolności, gdzie w okresie piątkowo-sobotnim dochodzi do częstych dewastacji mienia publicznego. Zupełnie nowym rozwiązaniem, które obejmie SM, będzie wprowadzenie mobilnych patroli (przy użyciu skuterów i rowerów), które w porze wiosenno-letniej będą mogły nadzorować bezpieczeństwo publiczne w rejonach oddalonych od centrum Wadowic (Park Miejski, ulica Wenecja, rejon ulicy Błonie, Gotowizna itd.), a także we wsiach sąsiadujących z miastem. 12

14 W myśl coraz powszechniej obowiązującej w miastach europejskich socjologicznej teorii rozbitej szyby (z ang. Fixing Broken Windows), strażnicy miejscy muszą być oddelegowani do działań prewencyjnych w obszarach dotychczas traktowanych marginalne. Wobec powyższego mundurowi pracownicy SM zostaną przydzieleni między innymi do kontroli planowanych stref parkowania (weryfikacja uprawnienia do zajmowanego miejsca parkingowego) oraz egzekwowania obowiązujących przepisów Kodeksu drogowego, szczególnie w rejonie ulic: Karmelickiej, Szpitalnej, czy Alei Matki Bożej Fatimskiej. Wskazany rejon zdaje się być wyjątkowy za sprawą notorycznego blokowania ciągów komunikacyjnych przez zaparkowane niezgodnie z przepisami pojazdy. Mamy nadzieję, że praca SM w tym obszarze wraz z wdrożeniem stref parkowania uporządkuje problemy związane z ruchem samochodowym na terenie Wadowic. Zmiany związane z bezpieczeństwem publicznym muszą objąć również tzw. monitoring wizyjny na terenie miasta i wyznaczonych punktów w wioskach. W pierwszej kolejności rewiry Wadowic, gdzie monitoring już funkcjonuje, powinny być oznaczone właściwymi tablicami informacyjnymi, które będą miały charakter prewencyjny. Następnie koniecznym jest zwiększenie liczebności kamer drogowych, szczególnie w okolicach niebezpiecznych węzłów komunikacyjnych i przejść dla pieszych (np. ulica Zegadłowicza w okolicach osiedla Pod Skarpą). Sport, rekreacja i turystyka Sport i rekreacja Na terenie gminy Wadowice ma swoje siedziby obecnie kilkanaście klubów sportowych w zajęciach których uczestniczy kilkuset sportowców w różnych kategoriach wiekowych. Niestety obecna współpraca pomiędzy aktywistami działającymi w wybranych klubach a władzami miejskimi pozostawia wiele do życzenia. Stanu tego nie zmienia nawet istnienie fasadowej Rady Sportu, której prerogatywy są mocno ograniczone. Kolejnym widocznym problem pozostaje brak porozumienia pomiędzy samymi zainteresowanym organizacjami. Przed nowym burmistrzem oraz jego zespołem staje wyzwanie polegające na usprawnieniu funkcjonowania klubów sportowych poprzez powołanie Wadowickiego Centrum Rekreacji, Sportu i Turystyki. Nowo uformowany organ będzie miał na celu koordynowanie szkolenia dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy, między innymi poprzez współfinansowanie zajęć sportowych (fakultatywnych) w szkołach (poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego). Dla zrealizowania wspomnianego projektu niezbędnym będzie wytypowanie na podstawie konsultacji społecznych siedmiu placówek (miejskich i wiejskich), które będą specjalizowały się w wybranych dyscyplinach sportowych (w szczególności: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, pływanie oraz łucznictwo). Nauczyciele prowadzący zobligowani zostaną do stałej współpracy z klubami sportowymi, które spośród uzdolnionej młodzieży uczęszczającej na zajęcia fakultatywne przy aprobacie rodziców i samych zainteresowanych będą rekrutować przyszłych zawodników. Uczniowie wybitnie uzdolnieni zostaną preferencyjnie kierowani do wybranych szkół. Koszty dojazdów będą pokrywane z budżetu gminnego. Autorski program Edukacja Sportowa Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Wadowice obejmie również kształcenie intelektualne. Zamierzamy to osiągnąć poprzez cykl warsztatów odkrywających przed młodymi ludźmi sylwetki znanych wadowickich, polskich i światowych sportowców (np. Zenon Kęcki). Docelowo będziemy dążyć do ustanowienia w Wadowicach filii prestiżowych szkółek sportowych kooperujących z renomowanymi drużynami polskimi, reprezentujących różne dyscypliny sportowe. 13

15 Wspominane już Wadowickie Centrum Rekreacji, Sportu i Turystyki poza wspieraniem kształcenia sportowego młodzieży z terenu gminy Wadowice zostanie agendą koordynującą działalność lokalnych klubów sportowych oraz krytej pływalni Delfin. Organizacje sportowe korzystające z miejskiego finansowania będą mogły również w pełni czerpać ze wsparcia, jakie dla nich przygotuje WCRSiT. Mowa tutaj o pomocy biurokratycznej (prowadzenie księgowości, przygotowywanie wniosków do projektów ministerialnych i unijnych, pomoc prawna itp.) oraz technicznej (między innymi koordynacja zakupów sprzętu sportowego, skorelowanie nieodpłatnego korzystania z zasobów infrastrukturalnych będących w posiadaniu gminy Wadowic: basen, sale gimnastyczne, docelowo siłownia). Odrębną, aczkolwiek pilną kwestią pozostaje ujednolicenie sposobu finansowania klubów sportowych, dlatego też planujemy sporządzenie stosownego algorytmu, który umożliwi najodpowiedniejsze dysponowanie funduszami przeznaczonymi z budżetu miejskiego na sport i rekreację. Algorytm podziału środków będzie uwzględniał liczbę zarejestrowanych w klubie sportowców (z podziałem na kategorie wiekowe), liczbę sekcji oraz osiągnięcia odnotowane w ostatnim roku we wszystkich przedziałach wiekowych. Ponadto planujemy, celowymi dotacjami, wspieranie konkretnych klubów za wybitne osiągnięcia w uprawianej dyscyplinie (np. łuczniczki z Klubu Sokole Oko Zawadka). W latach będziemy dążyć także do zwiększenia puli przeznaczonej na działalność klubów sportowych do wysokości 1% budżetu miejskiego (obecnie jest to ok. 0,7%). Uważamy, że tylko kwota rzędu 1 miliona złotych jest w stanie zmienić pozycję lokalnych klubów sportowych. Kolejną istotną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę w tej części programu, pozostaje infrastruktura sportowa. Na tej płaszczyźnie szczególnie ważne jest przeprowadzenie rewitalizacji, a w wielu wypadkach przebudowy i dostosowania do aktualnych potrzeb istniejących obiektów sportowych. Bez wątpienia za najważniejszą należy uznać modernizację Stadionu Miejskiego w Wadowicach. Wśród pilnych inwestycji należy wskazać budowę nowego obiektu sportowego spełniającego potrzeby sportowców i amatorów korzystających z boisk przy ulicy Błonie. W planowanym obiekcie powinna obok szatni i pomieszczeń sanitarnych znaleźć się profesjonalna wielopoziomowa siłownia wraz z towarzyszącym jej zapleczem (między innymi salą do ćwiczeń fitness, jogi lub tańca). Docelowo w nowym gmachu zamierzamy uruchomić pierwszy na terenie gminy Wadowice żłobek miejski oraz profesjonalną szkołę rodzenia. W oparciu o wybudowaną infrastrukturę chcemy przygotować również niewielki hostel (z około 30 łóżkami), który zostanie wykorzystany do zadań komercyjnych. Powstałe zaplecze sportowe pragniemy wypromować wśród klubów sportowych z niższych lig z innych rejonów Polski jako miejsce szkoleniowo-treningowe. W razie potrzeby i zainteresowań będziemy się starali nawiązać kontakty z właścicielami hoteli z gminy Wadowice. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na podniesienie kwoty corocznej dotacji sportowej oraz na utrzymanie obiektów przy ulicy Błonie. Celem wzmocnienia oferty rekreacyjnej i sportowej gminy Wadowice planujemy budowę całorocznego boiska piłkarskiego, ścianki wspinaczkowej oraz kortu tenisowego, zlokalizowanych pod specjalną konstrukcją balonową. Inwestycja ta będzie stanowić nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu przez amatorów sportów indywidualnych i zespołowych, ale również umożliwi organizację turnusów przygotowawczych dla zespołów z gminy Wadowice oraz (w ramach komercji) z innych rejonów Polski. Zaplecze budynku i bazy sportowej będzie stanowić rozbudowany parking dla osób korzystających z oferty przygotowanej przez WCRSiT. Nie zapominamy również o dzieciach i młodzieży coraz liczniej uprawiającej skateboarding (sporty deskorolkowe), jazdę wyczynową BMX oraz jazdę na rolkach. W obrębie mającego powstać centrum sportowego zamierzamy uruchomić skatepark. Ze względu na jego obecność w przestrzeni obiektów sportowych przy ulicy Błonie będzie on podlegał całodobowemu dozorowi przez ochronę obiektu. Jednocześnie na całym obiekcie WCRSiT, w godzinach jego funkcjonowania, zamierzamy zorganizować opiekę medyczną. 14

16 Do kompetencji WCRSiT będzie należało także opracowywanie strategii pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność bieżącą klubów sportowych. Mowa tutaj przede wszystkim o ustanowieniu nagrody Mecenasa Sportu Ziemi Wadowickiej firmowanego przez burmistrza Jacka Jończyka, która planowo ma być przyznawana instytucjom i przedsiębiorcom wspierającym lokalne organizacje sportowe. Poza prestiżem i wyraźnym eksponowaniem przynależności do elitarnego grona Mecenasów Sportu Ziemi Wadowickiej planujemy realne uhonorowanie podmiotów zaangażowanych w pomoc między innymi poprzez obniżenie podatków od nieruchomości. W dziedzinie sportu planujemy także budowę dostosowanej do potrzeb sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach. Sprawa ta pozostaje bardzo pilna, jako że wspomniana placówka zdana jest tylko na wykorzystywanie niewielkich boisk zewnętrznych oraz małego, prowizorycznego pomieszczenia szkolnego. Bardzo ważnym elementem rozwoju sportowego gminy Wadowice będzie współpraca z organizacjami i osobami kreującymi działalność sportową w gminie. Mamy na myśli współpracę między innymi: ze Stowarzyszeniem na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS Wadowice, z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) oraz z Amatorską Drużyną Sportową Endorfiny Wadowice. Wraz z wymienionymi instytucjami chcemy rozbudować formułę dotychczasowych corocznych imprez sportowych organizowanych na terenie Wadowic: Turnieju o Puchar Mariusza Wlazłego i Krzysztofa Ignaczaka, Turniejów Piłki Plażowej oraz Biegu Powsinogi. W tym ostatnim przypadku chcemy na powrót uczynić ten mający bogatą historię bieg jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w południowej Polsce. Przed kilkoma laty obecne władze miejskie, powtarzające slogany o swoim przywiązaniu do patriotyzmu, nie uratowały przed likwidacją najstarszej instytucji sportowej i patriotycznej na ziemi wadowickiej, a mianowicie miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego tradycje w Wadowicach sięgały 1887 roku! Uważamy za konieczne odtworzenie struktur tej szanowanej organizacji na terenie Wadowic, między innymi poprzez udzielenie stosownego wsparcia logistycznego oraz finansowego. Ostatnim punktem, na który chcemy zwrócić uwagę, jest potrzeba budowy sieci osiedlowych siłowni zewnętrznych, które znakomicie wpiszą się w nowe trendy społeczne związane z rosnącym zapotrzebowaniem na uprawianie sportów amatorskich. Turystyka Unikalną cechą Wadowic (w marketingu turystycznym nazwanej USP Unique Selling Proposition) pozostaje fakt narodzin w mieście Karola Wojtyły. Pomimo blisko czterdziestu lat od wyboru tego najsławniejszego wadowiczanina na papieża trudno mówić o maksymalnym wykorzystaniu tej cechy. Wybudowanie, niemal od nowa, infrastruktury dla Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb turystycznych miasta. Ponadto sporym problemem obecnego ruchu turystycznego w Wadowicach pozostaje małe zagospodarowanie turysty (pielgrzyma) zarówno indywidualnego jaki i zbiorowego. Przy braku szerszej wizji rozwoju turystycznego miasta daje się dzisiaj zauważyć, że w mieście mamy do czynienia z turystyką przejezdną, niezorientowaną na dłuższy pobyt na terenie gminy Wadowice. Ponadto obecnie zyski w tym sektorze czerpie zaledwie niewielki ułamek mieszkańców miasta i gminy. Celem Jacka Jończyka i jego radnych będzie uzyskanie masy krytycznej na płaszczyźnie turystyki, aby jednak osiągnąć ten zamiar musimy wdrożyć co najmniej kilka rozwiązań, które prezentujemy poniżej: 15

17 Profesjonalne opracowanie atrakcyjnej trasy edukacyjnej i turystycznej na terenie miasta poświęconej Karolowi Wojtyle i jego latom młodości (ta obecna nie przystaje do potrzeb wymagających turystów). Uwzględniwszy fakt, że niezaprzeczalnie walorem miasta jest ruch pielgrzymkowy, zamierzamy przygotować trasę turystyczną (we współpracy ze środowiskiem kościelnym) poświęconą innym ludziom Kościoła związanymi z miastem i regionem (np. św. Józef Biba Bilczewski czy św. Rafał Kalinowski). Poprzez tę ścieżkę chcemy wyeksponować także rolę regionu w działalności patriotycznej. We współpracy z historykami oraz środowiskami żydowskim pragniemy przygotować specjalną trasę poświęconą wadowickim Żydom. W tym celu będziemy chcieli skorzystać z zachowanej infrastruktury związanej z mniejszością żydowską zamieszkującą tak licznie niegdyś Wadowice i sąsiednie wsie (zachowany kirkut, fragmenty dzielnicy Żydów postępowych, częściowe odtworzenie sztetlu itp.). Pragniemy markę Wadowic związać nie tylko z konkretnymi osobami, ale również z tradycjami wojskowymi. Kluczowym dla tego projektu będzie opracowana strategia rozwoju turystyki historycznej eksponującej walory tradycji wojskowych na terenie gminy Wadowice. W tej sprawie zamierzamy wykorzystać doskonale zachowaną infrastrukturę wojskową typu miejskiego, która uważana jest powszechnie za jedną z najlepiej zachowanych na terenie południowej Polski. Liczmy, że wzmocnienie oferty turystycznej Wadowic w tym zakresie sprawi, że miasto uzyska nowy brand, a wokół tego pomysłu powstaną nowe miejsca pracy. Wspomniany projekt został już opracowany przez zespół powołanych do tego ludzi i zostanie przedstawiony opinii publicznej po ewentualnym zwycięstwie Komitetu Wyborczego Jacka Jończyka w wyborach samorządowych. Rozwinięcie partnerskiej współpracy z pomijanym i bagatelizowanym przez obecne władze miejskie Prywatnym Polsko-Amerykańskim Muzeum Hell s Angel. Placówka ta powinna zostać zaadaptowana do programu rozwoju turystyki na terenie gminy Wadowice, a w szczególności należy ją uwzględnić w planowanych ścieżkach turystyczno-edukacyjnych. Kooperacja władz miejskich musi objąć również Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Istnieje potrzeba aktywizacji tej instytucji między innymi poprzez organizację szeregu imprez kulturalnych na jej terenie oraz ustanowienie wyodrębnionej ścieżki turystycznej dla bardziej wymagających turystów o roboczej nazwie: Szlak Powsinogów Beskidzkich. Jednym z kluczowych punktów będzie odtworzona pracownia polskiego rzeźbiarza ludowego Jędrzeja Wowry oraz warsztat kilimiarski, nawiązujące do bogatej międzywojennej tradycji tego miejsca. Nie możemy zapominać o współpracy z działającym Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, przy czym koniecznym będzie wprowadzenie ze strony władz miejskich do Rady Muzeum osób kompetentnych, które przy współudziale dyrekcji Muzeum pomogą (na zasadzie dwustronnych konsultacji) we wdrażaniu rozwiązań koherentnych ze strategią rozwoju turystycznego miasta. Kooperacja na linii miasto-muzeum powinna przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, między innymi poprzez zwiększenie ruchu turystycznego. Za istotną płaszczyznę rozwoju lokalnego ruchu turystycznego uważamy wzorem Włoch i Francji rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich przynależnych do obszarów gminy Wadowice. W tej sprawie zamierzamy wyakcentować walory każdej z miejscowości będącej częścią gminy. Aby to uczynić opracowane zostaną autorskie i unikatowe w skali kraju programy turystyczno-krajoznawcze przyporządkowane do każdej ze wsi gminy Wadowice. Obecnie w przygotowaniu mamy Program turystyczno-krajoznawczy dla 16

18 miejscowości Jaroszowice. W wymienionym przypadku czas realizacji tego programu przez indywidualnego lub grupowego turystę wynosi trzy dni. Dla pozostałych miejscowości zostaną przygotowane podobne programy do 2015 roku włącznie. Od 2015 roku w środowiskach lokalnych będziemy prowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną na temat wspomnianych programów. Wraz z rozwojem turystyki agrarnej będziemy dążyli do wsparcia mieszkańców, którzy zechcieliby założyć własne gospodarstwo agroturystyczne lub już takowe posiadają. Wśród przewidzianej formy pomocy powinna znaleźć się między innymi jednolita kampania reklamowa gminy Wadowice w zakresie przygotowanej oferty agroturystycznej oraz wsparcie w uzyskiwaniu dotacji unijnych na uruchomienie własnego gospodarstwa. Przygotowujemy reformę Informacji Turystycznej, która będzie w pełni kontrolować obsługę ruchu turystycznego. Nowa IT zostanie podporządkowana WCRSiT. Planujemy stałe wykorzystywanie przewodników miejskich posiadających niezbędne kompetencje merytoryczne, społeczne oraz językowe. Do dyspozycji przewodników oddany zostanie nowoczesny sprzęt komunikacyjny. Zamierzamy przeprowadzić budowę profesjonalnych ścieżek rowerowych w kierunku Mucharza i zlokalizowanego tam zbiornika wodnego. Obecne władze miejskie pod wpływem agitacji jednego z członków Komitetu Wyborczego Jacka Jończyka zapoczątkowały budowę dwukilometrowego odcinka w kierunku Jaroszowic-Zbywaczówki. Kilkuletnie zaniedbania w infrastrukturze rowerowej wymagają skoncentrowania szczególnej uwagi na tej gałęzi aktywnej turystyki. Dlatego też chcemy w pełni współpracować z gminami ościennymi, aby podjąć starania o budowę ścieżek rowerowych do Mucharza oraz w kierunku gminy Tomice i Brzeźnica. W tym drugim przypadku planujemy włączyć Wadowice do projektowanej ogólnopolskiej Wiślanej Trasy Rowerowej. Komunikacji rowerowej będzie służyć także uruchomienie kilku punktów oferujących wypożyczanie sprzętu rowerowego. W okresie zimowym, aby zwiększyć aktywność turystyczną, zamierzamy promować niestandardowe sporty zimowe, jak przykładowo mających w regionie bogate tradycje wyścigi psich zaprzęgów. Dla osób szukających wrażeń sportowych zimą, ale niebędących aktywnymi sportowcami, zaadaptujemy powstałe ścieżki rowerowe dla biegów narciarskich. W celu ułatwienia uprawiania tej dyscypliny wypożyczalnie rowerowe w okresie zimowym będą pełnić funkcję wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Umożliwienie prywatnym przedsiębiorcom na preferencyjnych zasadach inwestowania w infrastrukturę turystyczną i bazę noclegową na terenie gminy. Inwestycje te zdają się być niezbędne w kontekście budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Zawężenie współpracy z gminami położonymi wokół zbiornika w Świnnej Porębie. Kooperacja miałaby polegać przede wszystkim na wypracowaniu i uruchomieniu wspólnych programowych ścieżek turystycznych. Kultura i polityka historyczna Bez wątpienia najważniejszą instytucją kultury na terenie miasta i gminy jest Wadowickie Centrum Kultury. Faktycznie dzisiaj pozostaje ono najlepiej zarządzanym podmiotem podległym Urzędowi Miejskiemu, co należy przypisać twórczej aktywności dyrektora Piotra Wyrobca. W dziedzinie kultury zamierzamy zdecydowanie zwiększyć autonomię WCK oraz rozpocząć starania o ustanowienie Muzeum Historycznego Miasta Wadowic, 17

19 które miałoby powstać na bazie istniejącego Muzeum Miejskiego. Pomimo dalszej podległości Wadowickiemu Centrum Kultury, muzeum powinno mieć zwiększone finansowanie na prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej. W dziedzinie popularyzacji wiedzy o regionie w stałej współpracy z dyrekcją WCK chcemy utworzyć czasopismo komiksowe dla dzieci i młodzieży promujące historię, kulturę i dziedzictwo regionalne. W kompetencji muzeum będzie również opracowanie obchodów 700-lecia miasta Wadowice, które przypadnie w latach I choć do jubileuszu pozostaje sporo czasu, to jednak praca nad tego typu przedsięwzięciem wymaga rzetelnego i długofalowego przygotowania. Punktem kulminacyjnym jubileuszu powinna być w pełni profesjonalna, wielotomowa monografia miasta. Mając na względzie promocję regionu, poprzez propagowanie historii chcemy uruchomić dwie inicjatywy wydawnicze, które w sposób nowatorski wzorem podobnych inicjatyw przeprowadzonych na terenie Izraela i Francji będą prezentować tradycje historyczne gminy Wadowice w językach kongresowych (projekt ten jest już w fazie przygotowania). Powstałe Muzeum Historyczne Miasta Wadowic będzie posiadało pod swoimi auspicjami dwie inne placówki muzealne, o które powinny wzbogacić się Wadowice. Pierwsze będzie miało charakter warsztatowo-eksperymentalny. Planowo chcemy, aby mieściło się ono w ścisłym centrum miasta, gdyż tylko wówczas jego działalność przyniesie oczekiwane skutki. Unikatowa koncepcja wspomnianego muzeum zagwarantuje mu dużą popularność wśród zamiejscowych turystów. Planowo zatrudnienie w tej placówce mogłoby znaleźć co najmniej kilka osób. Środki na uruchomienie tego muzeum będziemy chcieli uzyskać z programu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Liczymy, że nieszablonowa koncepcja muzeum spotka się z wysoką oceną mieszkańców oraz przybywających do naszego miasta gości. Drugie ze wspomnianych muzeów zostanie umiejscowione poza ścisłym centrum miasta i będzie miało charakter interdyscyplinarny. Jego interaktywna wystawa docelowo ma stanowić nową atrakcję turystyczną i edukacyjną. Specyfika placówki w założeniu ma mieć zasięg ogólnoeuropejski, aczkolwiek spory akcent zostanie położony na wyeksponowanie tradycji i historii ziemi wadowickiej, która w wyjątkowy sposób wpisuje się w koncepcję muzeum. Założenia programowe wspomnianych muzeów zostaną zaprezentowane pod koniec 2014 roku, wraz z ewentualnym zwycięstwem w wyborach samorządowych Jacka Jończyka i jego Komitetu Wyborczego. W tym miejscu warto zaznaczyć tylko, że w ramach MHMW będzie funkcjonowała inicjatywa o nazwie Archiwum Społeczne Ziemi Wadowickiej, odpowiedzialne za rejestrację i dokumentację między innymi źródeł historycznych wywołanych z pamięci ludzkiej. W kwestii kultury chcemy przeprowadzić rewitalizację kulturową i społeczną Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza, który stanowi jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych wadowiczan. Projekt ten miałby polegać na organizacji cyklu wydarzeń kulturalnych w przestrzeni parku. W dużym stopniu wspomniana koncepcja będzie wzorować się na rozwiązaniach z okresu międzywojennego, kiedy rola i funkcja Parku Miejskiego była istotną w życiu kulturalnym miasta. Tym sposobem chcemy też nawiązać do bogatej tradycji tego miejsca. Ostatnią ważną sprawą jest kwestia przywrócenia świetności Honorowego Obywatelstwa Miasta Wadowice. Ta zaszczytna godność w ostatnich latach została spauperyzowana, między innymi poprzez jej rozdawnictwo, również w celach politycznych, przy czym przy jej przyznawaniu często pomijano realne zasługi poniesione na rzecz miasta i regionu. Restauracja rangi wspomnianego, zaszczytnego niegdyś tytułu, ma na celu honorować ludzi wyjątkowych, którzy poświęcili się działalności publicznej pro publico bono i bezinteresownie służyli miejscowej społeczności. 18

20 Oświata i edukacja regionalna Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja jest postrzegana jako najważniejsza inwestycja w przyszłość. Konieczne jest systematyczne podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Twórczy, innowacyjny, kreatywny i stosujący nowoczesne metody nauczyciel gwarantuje tworzenie optymalnych programów nauczania, właściwą ich realizację oraz osiągnięcie zakładanych efektów. Podmiotem w procesie edukacji jest dziecko, natomiast rola nauczyciela polega na towarzyszeniu mu w zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności. Szkoła powinna tworzyć środowisko wychowawcze, w którym uczeń kształtuje swoją inteligencję emocjonalną i wrażliwość społeczną, a mądre wychowanie powinno zachęcać uczniów do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem i podejmowaniem odpowiedzialności za decyzje. Ważnym elementem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie ze standardami europejskimi. Do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności zaliczamy dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, z różnymi niepełnosprawnościami, z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, znajdujące się w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych oraz z problemami adaptacyjnymi. W dobie pogłębiających się problemów zdrowotnych społeczeństwa szkoła powinna przeciwdziałać temu zjawisku poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i nawyków właściwego odżywiania. Szkoła winna być miejscem, w którym każdy uczeń czuje się bezpiecznie. Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez następujące działania: Zapewnianie równych szans i warunków dostępu do edukacji. W tym celu zamierzamy dokonać racjonalizacji sieci przedszkoli i szkół zgodnie ze zmianami funkcjonalnymi w przestrzeni miejskiej. Ponadto koniecznym jest dostosowywanie liczby miejsc w przedszkolach i szkołach do potrzeb demograficznych oraz zwiększanie dostępności do przedszkoli i szkół. Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej przedszkoli i szkół. Rozwijanie opieki świetlicowej uwzględniającej potrzeby rodziców. Udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom. Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego porzucania szkoły realizację tego zadania planujemy poprzez wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych, rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym również kompetencji społecznych), a także kreowanie zainteresowań wśród uczniów. Premiowanie osiągnięć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych uczniów i nauczycieli. Upowszechnianie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Tworzenie podwalin do wymiany międzynarodowej szkół, udziału w projektach europejskich i bilateralnych, mobilności zawodowej nauczycieli, w tym rozwijanie nauki języków obcych (zintegrowanie tego zadania 19

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo