KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013"

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Euro-Centrum ma potrzebować tylko 12 proc. prądu wymaganego dla podobnego budynku zasilanego tradycyjnie. Jego ogromna energooszczędność to wynik wykorzystania pasywnych źródeł energii ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Te pierwsze zamieniają energię słoneczną w elektryczną, te drugie podgrzeją wodę użytkową.

14

15

16

17

18

19

20

21 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

22 CO OZNACZA IDEA SMART CITY DLA MIEJSKICH MARKETERÓW? Adam Mikołajczyk Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc Warszawa, 19 listopada 2013

23 SMART CITY w idei Współuczestniczące sprawowanie władzy zaangażowani mieszkańcy zrównoważony rozwój i wysoka jakość życia Technologia umożliwia otwartą współpracę i zaangażowanie.

24 SMART CITY w praktyce informacja Inteligentne sieci cyfrowe zdalne sterowanie smartphony czujniki GPS sensory tzw. life long learning monitoring integracja crowdsourcing transport mierniki Zielone sieci Inteligencja społeczna innowacje open sourcing współpraca

25 Filary INTELIGENTNYCH miast Inteligentna GOSPODARKA (konkurencyjność) Duch innowacji i przedsiębiorczość, wizerunek gospodarczy i znaki towarowe, produktywność, elastyczność rynku pracy, zdolność do transformacji... Inteligentne ŻYCIE (jakość życia) Jakość budownictwa mieszkaniowego, obiekty edukacyjne i kulturalne, atrakcyjność turystyczna, spójność społeczna, warunki zdrowotne, indywidualne bezpieczeństwo Inteligentni LUDZIE (kapitał społeczny) Skłonność do uczenia się przez całe życie, pluralizm społeczny i etniczny, elastyczność, kreatywność, otwartość umysłu, uczestniczenie w życiu publicznym, kwalifikacje

26 Filary INTELIGENTNYCH miast Inteligentne ŚRODOWISKO (zasoby naturalne) Atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, ochrona środowiska, zrównoważone zarządzanie zasobami Inteligentna MOBILNOŚĆ (transport, teleinform.) Dostępność komunikacyjna, (między-)narodowa dostępność, dostęp do infrastruktury teleinform., zrównoważone, innowacyjne i bezpieczne systemy transportu Inteligentne SPRAWOWANIE WŁADZY (partycypacja) Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, usługi publiczne i społeczne, przejrzyste sprawowanie władzy, strategie...

27 Co oznacza SMART CITY dla miejskich marketerów? o Włączenie idei do koncepcji i procesów markotwórczych miasta: jak SM może wspierać markę mojego miasta? opcja włączenia pojęcia smart do głównych wartości/cech osobowości marki? redefinicja i re-pozycjonowanie? o Tworzenie strategii rozwojowych oraz promocyjnych rozwiązań operacyjnych czerpiących z idei SM: programowanie rozwoju miasta zgodnie z filarami SM, tworzenie i realizacja strategii promocji w oparciu o SM, korzystanie z narzędzi SM w cyklu podróży tur. po mieście itd. Pamiętaj: dla każdej z grup interesariuszy będą ważne inne elementy idei SM!

28

29 KONKURENCYJNOŚĆ ROZWÓJ MARKA PROMOCJA Potencjał konkurencyjności miasta (zasoby: materialne i niematerialne) Przewaga konkurencyjna miasta (instrumenty konkurowania, w tym marka) Strategia rozwoju miasta (wizja, cele strategiczne) Strategia marketingu miasta (sub-produkty, promocja, sprzedaż ) Strategia promocji (komunikacji marketingowej)

30 Etapy tworzenia strategii promocji JST ETAP I ANALIZA MARKETINGOWA. Diagnoza sytuacji wyjściowej. ETAP II ANALIZA SWOT. Marketingowa macierz mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń. ETAP III CELE. Określanie celów strategicznych i operacyjnych promocji JST. ETAP IV ADRESACI PROMOCJI. Segmenty nabywców oferty promocyjnej JST. ETAP V OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PROMOCJI. Pozycjonowanie, USP. ETAP VI REKOMENDACJE DZIAŁAŃ. Dobór narzędzi i środków promocji, opracowanie harmonogramu. ETAP VII BUDŻET. Finansowanie realizacji strategii promocji. ETAP VIIII MONITORING I EWALUACJA. Ocena realizacji strategii promocji. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego zasady i procedury Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.

31 ETAP 1 - Diagnoza sytuacji wyjściowej CEL - diagnoza sytuacji w oparciu o dostępne źródła wtórne oraz zaplanowane badania. Technologie SM zastosowane do badań i analiz: cyfrowe platformy komunikacji (z mieszkańcami, turystami) badania w social mediach crowdsourcing badania i analizy z wykorzystaniem mobile marketingu open stats upublicznianie wyników badań, kreatywna statyst. itp.. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego zasady i procedury Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.

32 ETAP 5 Określenie przedmiotu promocji Technologie SM zastosowane do wsparcia wyboru kluczowych elementów oferty promocyjnej (atrakcji i produktów turystycznych, składników oferty inwestycyjnej, ułatwień i elementów jakości życia itp.): crowdsourcing cyfrowe platformy komunikacji open gov e-demokracja User Generated Content itp.. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego zasady i procedury Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.

33 Konsultacje społeczne, Partycypacyjne sprawowanie władzy Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012

34 Konsultacje społeczne, Partycypacyjne sprawowanie władzy cd. Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012

35 Konsultacje społeczne, Partycypacyjne sprawowanie władzy cd.

36 I wish this was.

37 I wish this was.

38 Inteligentne prezentowanie danych Źródło: Publicon, PR dla miast i regionów2010, Świdnica

39 Inteligentne prezentowanie danych

40 Open data - Berlin Berlin to pierwsze niemieckie miasto, które otworzyło i upubliczniło dane publiczne. Od jesieni 2011 r. opublikowano kilka zestawów danych i opracowano szereg aplikacji opartych na tych danych. To obiecujące narzędzie zwiększające przejrzystość, a tym samym zrozumienie przez obywateli procesów zachodzących w administracji publicznej.

41 bepart zdobył pierwszą nagrodę na konkursie Apps4Berlin zorganizowanym przez Senat Berlina. bepart to koncepcja komórkowej e-demokracji. Aplikacja w smartphonie informuje użytkownika o projektach związanych z rozwojem miasta w pobliżu jego miejsca zamieszkania i wzmacnia udział mieszkańców w debatach publicznych na wczesnych etapach planowania.

42 ETAP 5 Narzedzia promocji i komunikacji Przybycie i orientowanie Eksplorowanie zwiedzanie Pamiątki, wspomnienia Cykl podróży turysty po mieście Odpoczynek i relaks Degustacja, zakupy Zabawa, edukacja Tourismdesign.com

43

44

45 Informacyjne aplikacje mobilne dla klientów miasta Źródło: Santander, Smart Cities 2012

46 e-przewodnik blogerów po Poznaniu Przewodnik można pobrać ze strony miasta oraz z serwisu Przewodnik dostępny w 2 wersjach: mobilnej do pobrania w formacie pdf Przewodnik zawiera: opis pięciu tras blogerów mapy z zaznaczonymi atrakcjami rekomendacje gastronomiczne

47 Konkursy z wykorzystaniem systemów lokalizacji Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010

48 Wykorzystanie tzw. rozszerzonej rzeczywistości Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010

49 Wykorzystanie contentu generowanego przez użytkowników Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010

50 Inteligentny transport Źródło: itaxi.pl

51 Inteligentny transport

52

53 Gdzie jest moja kupa? Jaworzno Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie stworzyło aplikację na smartfony i PC, dzięki której każdy mieszkaniec Jaworzna będzie mógł prześledzić drogę, którą pokonuje jego ładunek do oczyszczalni ścieków - w Jaworznie trwa rozbudowa kanalizacji, a wraz z nią kampania zachęcająca mieszkańców do przyłączania swoich posesji do sieci.

54 Do końca 2012 r. serwis NaprawmyTo.pl działa w fazie pilotażowej i jest aktywny w wybranych gminach położonych w różnych częściach Polski (m.in. Kielce, Kraków, Poznań). Dotychczas użytkownicy narzędzia zgłosili 8320 alertów, z czego 1716 zostało naprawionych.

55

56 Jako podsumowanie SMART CITY is not about technology

57 SMART CITY is about cooperation!

58 Dziękuję za uwagę! Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc Ul. Górskiego Warszawa tel fax

59 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

60 Finansowanie zwrotne projektów miejskich z wykorzystaniem Funduszy Unijnych Dr Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający, Pion Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego WARSZAWA, 19 listopada 2013

61 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym polskim bankiem państwowym Bank wspiera państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego BGK posiada 16 oddziałów wojewódzkich Długoterminowy rating BGK równy jest ratingowi Polski i wynosi A- (agencja Fitch; 2013 r.) 61

62 Inicjatywa JESSICA Cel: wykorzystanie środków europejskich dla wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, poprzez użycie zwrotnych instrumentów finansowych Źródło finansowania: regionalne programy operacyjne Rola BGK: Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Środki, którymi zarządza BGK: 625 mln zł Obszar wdrażania: woj. wielkopolskie (od 2010 r.), miasta na prawach powiatu woj. pomorskiego (od 2011 r.) i woj. mazowieckie (od 2012 r.) Instrumenty: preferencyjne pożyczki 62

63 Schemat wdrażania Regionalne Programy Operacyjne (Zarządy Województw) Fundusz Powierniczy (Europejski Bank Inwestycyjny) Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (BGK i inne banki) projekty miejskie 63

64 Oferta JESSICA Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki Okres finansowania: do 20 lat Oprocentowanie: oparte na stopie referencyjnej NBP (obecnie 2,5%) z możliwością obniżenia o tzw. Wskaźnik Społeczny przyjmujący wartości od 0 do 80% stopy referencyjnej NBP Wskaźnik Społeczny to opracowany w BGK indeks wskazujący siłę oddziaływań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych inwestycji w regionie oraz stopnia realizacji dzięki nim wskaźników RPO Udział pożyczki JESSICA: do 75% kosztów kwalifikowalnych Finansowanie uzupełniające w ramach oferty komercyjnej Banku 64

65 Zlokalizowane na terenie miast Typy projektów Ujęte w Zintegrowanych Programach Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) Obszary wsparcia - rewitalizacja obszarów miejskich (Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze) - wsparcie instytucji otoczenia biznesu (Wielkopolska, Pomorze) - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Mazowsze) - transport miejski (Pomorze) - powiązania kooperacyjne, rozwój klastrów (Mazowsze) 65

66 Stan wdrażania (1) liczba wniosków liczba przyznanych pożyczek liczba wniosków w trakcie oceny Mazowieckie Pomorskie Wielkopolskie łącznie 66

67 Stan wdrażania (2) 1,84 2,00 1,50 1,02 0,49 0,77 1,00 0,55 0,27 0,43 0,50 0,27 0,16 0,20-0,05 0,15 Mazowieckie wartość złożonych wniosków wartość podpisanych umów wartość wniosków w trakcie oceny Pomorskie Wielkopolskie łącznie 67

68 Stan wdrażania (3) Przyznane pożyczki typy inwestorów samorządy spółki komunalne inwestorzy prywatni inni (np. uniwersytet) Wielkopolskie Pomorskie Mazowieckie łącznie 68

69 Przykłady finansowanych projektów (1) OŚRODEK KULTURY w budynku byłej gazowni - pierwszy w Europie zakończony projekt GARNIZON KULTURY na terenie byłych koszar wojskowych Rewitalizacja zdewastowanego TARGOWISKA MIEJSKIEGO REWITALIZACJA DWORCA PKP pierwszy w Europie projekt PPP 69

70 Przykłady finansowanych projektów (2) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w zdegradowanych budynkach poszpitalnych Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego - etap II CENTRUM MULTIMEDIALNE w zaniedbanym budynku biurowym REWITALIZACJA MIASTA KAZIMIERZOWSKIEGO remont i przebudowa kamienic 70

71 Przykłady finansowanych projektów (3) Renowacja elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowa boiska sportowego CENTRUM ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego Rewitalizacja płyty rynku ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wytwarzania i dystrybucji ciepła w mieście 71

72 Nasze obserwacje Zróżnicowany poziom gotowości projektów (czas przygotowania dokumentacji 6-12 m-cy) Zróżnicowany zakres i rozmiar projektów Przywiązanie inwestorów do schematów dotacyjnych, bądź finansowania komercyjnego w którym nie występuje pomoc publiczna Problemy z zabezpieczeniem i wkładem własnym inwestorów Niewielka liczba projektów w formule PPP Problemy inwestorów pomoc publiczna 72

73 Dziękuję za uwagę Kontakt: tel.: (22) mail: 73

74 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

75 TRANSPORT W AGLOMERACJACH MIEJSKICH PRZYSZŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013 dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska

76

77 FAKTY O URBANIZACJI Do 2025 r. 60% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. W Polsce 908 miast, w tym miast powyżej 20 tys. 223 *. Mieszkańcy miast w Polsce: Rok , czyli 60,7 % ludności * * * Żródło - GUS: TERYT ** Żródło - GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.

78

79 FAKTY O URBANIZACJI W miastach zlokalizowane: Miejsca pracy, Urzędy, Infrastruktura handlowa, Placówki oświatowe i kulturalne.

80 FAKTY O URBANIZACJI I ITS W MIASTACH Konieczność wprowadzenia efektywnych rozwiązań komunikacyjnych: Sprzyjających rozwojowi transportu publicznego Usprawniających ruch w mieście i administrowanie transportem prywatnym Chroniących infrastrukturę miejską i środowisko. W Polsce w perspektywie finansowej : od 1,2 do 3 mld zł.

81 FAKTY O URBANIZACJI I ITS W MIASTACH Korzyści: Zwiększenie bezpieczeństwa Usprawnienie komunikacji Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zniszczeń nawierzchni Źródło środków na inwestycje miejskie.

82 INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM Czy systemy ITS to projekty informatyczne czy roboty budowlane?

83 INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM Czy systemy ITS to sterowanie światłami czy zarządzanie transportem?

84 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE

85 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE ZARZĄDZANIE POTRZEBAMI Zmniejszenie popytu na miejsca parkingowe Polityka transportowa Ograniczanie korków Zwiększanie efektywności transportu publicznego Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego Zwiększanie dostępnej infrastruktury transportowej: Transport publiczny / Car sharing Drogi Informacja o natężeniu ruchu Kierowcy dostają alternatywę dla samochodu Ograniczanie ruchu, : Systemy opłat w obszarach miejskich Strefy niskiej emisji Systemy ograniczonego dostępu Ludzie są zachęcani, by używać alternatywnych form transportu

86 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE Zastosowanie Zarządzanie dostępem: opłaty za wjazd, strefy niskiej emisji spalin, ograniczanie dostępu. Zarządzanie parkowaniem: parkingi uliczne, parkingi poza ulicami. Egzekwowanie prawa: przestrzeganie czerwonego światła, pomiar prędkości w danym punkcie, pomiar prędkości na danym fragmencie ulicy, uprawnienia do korzystania z buspasów, itp. Zarządzanie ruchem: wykrywanie wypadków, informacja o czasie przejazdu, optymalizacja sygnalizacji świetlnej, uprzywilejowanie transportu publicznego, itp.

87 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE Technologia Rozpoznawanie pojazdów: z użyciem jednostek pokładowych; bez użycia OBU: ANPR - Automatic Number Plate Recognition wykorzystanie zdjęć Monitoring ruchu: oparte na czujnikach i algorytmach obserwowanie sytuacji na ulicach i zachowania kierowców Hurtownia danych: masowe przetwarzanie informacji, raportowanie w czasie rzeczywistym

88 STREFY: OGRANICZONEGO RUCHU / NISKIEJ EMISJI / PŁATNEGO WJAZDU Ograniczony dostęp dla pojazdów Zakaz wjazdu lub opłaty za wjazd Najskuteczniejs zy sposób zmniejszenia ruchu Elastyczne formułowanie parametrów

89 PORÓWNANIE KOSZT / KORZYŚĆ Londyn (Centrum + WEZ) Sztokholm Mediolan Infrastruktura Centrum: >500 kamer ANPR w ~250 lokalizacjach Western Extenstion Zone: 667 kamer ANPR - na 137 wjazdach ~140 kamer ANP na 18 wjazdach ~60 kamer ANPR na 43 wjazdach Koszt wdrożenia Centrum: 231 mln WEZ: > 165 mln 130 mln 26,5 mln Roczne koszty operacyjne Centrum: 130 mln Centrum + WEZ: 155 mln 18 mln 6,5 mln Przychód roczny Centrum: 272 mln Centrum + WEZ: 317 mln 89 mln 2008: 12,06 mln 2009: 9,6 mln

90 STREFY PŁATNE EFEKTY WDROŻENIA Sztokhol m Londyn Mediolan Każdy przejazd jest naliczany wg pory dnia Dni robocze 6:30-18:30: 1.05,- Godziny szczytu: 1.57,- 2.10,- Opłata dzienna Dzień roboczy 7:00-18:30: 10,- Wysokość opłaty dziennej uzależniona od klasy emisji spalin Dzień roboczy 7:30-19:30: 0,- / 2,- / 5,- / 10,- Ruch: -20% CO 2 : -14% Hałas: -1-2 db A Ruch: -14% - 16% NO X : -8% PM 10 : -7% CO 2 : -16% Ruch: -14,4% PM 10 : -19% CO 2 : -9%

91 SKUTKI POBIERANIA OPŁAT OD POJAZDÓW PRZYKŁAD MEDIOLANU Ecopass w Mediolanie Zmniejszenie o 56,7% liczby samochodów powodujących zanieczyszczenia w pierwszym roku Wiele z samochodów zostało zastąpionych pojazdami typu Euro 4 i 5, które są wolne od opłat Ruch samochodowy: - 5 mln pojazdów w pierwszym roku 35 mln dodatkowych przejazdów komunikacją publiczną

92 BOLONIA PRZYKŁAD STREF OGRANICZONEGO RUCHU Bolonia: ~ mieszkańców Ograniczony dostęp w centrum historycznym miasta Możliwość swobodnego wjazdu tylko dla mieszkańców posiadających roczną przepustkę Ograniczona liczba dodatkowych pojazdów dziennie pozwolenie po uiszczeniu opłaty Kara za naruszenie zakazu: 75

93 BOLOGNA EFEKTY Roczne przychody miasta: ~20 Mio. Ograniczenie ruchu w centrum: ~25% Początkowy opór handlowców i restauratorów Starówka zyskała na atrakcyjności i przychody drobnego biznesu nie spadły

94 BOLONIA EFEKTY Spadek liczby pojazdów wjeżdżających do LTZ w Bolonii od 2004 do :00 20:00 00:00 24:00 Dni pracy -22.7% -24% Soboty -27.8% -26.2% Niedziele -35.5% -30.9%

95 PRZYKŁADOWE PROJEKTY W EUROPIE DOTYCZĄCE STREFY NISKIEJ EMISJI Kraj Norwegia (Bergen, Oslo, Trondheim) Szwecja (Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Sztokholm) Dania (Aalborg, Arhus, Odense) Zakaz ruchu x x Opłaty x Sposób realizacji W fazie wdrażania; opłata za samochody ciężarowe stosownie do masy pojazdu i klasy Euro W zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Samochody ciężarowe, w zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Niemcy (~ 50 miast) x W zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Holandia (16 miast) Wielka Brytania (Londyn, Norwich, Oxford) Czechy (Praga) x x x Samochody ciężarowe, w zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Samochody ciężarowe, masa pojazdu i w zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Samochody ciężarowe, masa pojazdu i w zależności od klasy Euro

96 PRZYKŁADOWE PROJEKTY W EUROPIE DOTYCZĄCE STREFY NISKIEJ EMISJI Kraj Zakaz ruchu Opłaty Sposób realizacji Włochy - różne miasta i regiony wdrażają swoje własne programy: Rzym x Motocykle o klasie Euro 0 Prowincja Alto Adige (ok. 15 gmin) Aosta; Region Lombardia (ok. 15 miast); Region Piemont (ok. 35 gmin), Emilia- Romania (~ 20 miast); Neapol; Palermo; Prowincja Trentino (5 gmin), Toskania (~ 15 miast) Prowincja Umbria (2 gminy); Wenecja Euganejska (2 miasta) Mediolan x x x Pojazdy o klasie Euro niższej niż 2; sezonowy zakaz (zima) dla motocykli dwusuwowych W zależności od klasy Euro W zależności od klasy Euro (do )

97 KOMPONENTY SYSTEMU MINIMALNE NAKŁADY KAPITAŁOWE I NISKIE KOSZTY OPERACYJNE Urządzenia infrastruktury drogowej Jednostki pokładowe Aplikacja centralna Rejestracja pojazdu za pomocą kamer ANPR i/lub DSRC Stosowanie urządzeń pokładowych docelowo obowiązkowe Wyposażenie stałych użytkowników w urządzenia zapewni optymalną wydajność kosztów Przechowywanie danych na temat przejazdów Dodatkowa, manualna weryfikacja informacji o naruszeniach Naliczanie i egzekucja kar Procedury płatności CRM

98 ZARZĄDZANIE RUCHEM MIEJSKIM - KORZYŚCI Zwiększenie bezpieczeństwa Usprawnienie komunikacji Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zniszczeń nawierzchni Środki na inwestycje miejskie Możliwość realizacji w formule PPP.

99 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ Ewa Wolniewicz-Warska Country Sales Manager Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. Poleczki 35, Building A Warsaw, Poland Please Note: The content of this presentation is the intellectual property of Kapsch AG and all rights are reserved with respect to the copying, reproduction, alteration, utilization, disclosure or transfer of such content to third parties. The foregoing is strictly prohibited without the prior written authorization of Kapsch TrafficCom AG. Product and company names may be registered brand names or protected trademarks of third parties and are only used herein for the sake of clarification and to the advantage of the respective legal owner without the intention of infringing proprietary rights.

100 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

101 ORANGE POLSKA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA UŁATWIAJACE ZARZĄDZANIE MIASTEM Grzegorz Klimczyk WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

102

103 TECHNOLOGIA M2M CO TO?

104

105

106 Model współpracy Orange Polska + Partner OPL = Gotowe rozwiązanie Co zapewnia Orange Polska m.in.: - wsparcie lokalnej przedsiębiorczości Partnerów M2M - możliwość wykorzystania międzynarodowych doświadczeń - dedykowany zespół projektowy - transmisje danych oraz utrzymanie systemu Co zapewnia Partner OPL: - rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii - wsparcie techniczne - utrzymanie systemu

107 PRZYKŁADY WDRAŻANYCH ROZWIĄZAŃ

108 Projekt z firmą Rabbit Sp. z o.o. w Gdańsku Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, a dokładniej jego dział energetyczny, zajmuje się utrzymaniem i rozwojem infrastruktury oświetleniowej, iluminacji oraz sygnalizacji świetlnej. Problemy i wyzwania: - uzyskanie lepszej kontroli nad stanem infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta - zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji systemu - wdrożenie w działającym systemie bez budowy dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej

109

110 Efekty i korzyści: - niższe koszty eksploatacji oświetlenia dzięki inteligentnemu sterowaniu - szybsza reakcja na awarie - możliwość łatwego i niedrogiego rozszerzania systemu o kolejne elementy 60% oświetlenia ulicznego w Gdańsku jest sterowane za pomocą inteligentnego systemu CPAnet. Wdrożenie zdalnego sterowania oświetleniem przynosi 250 tys. zł oszczędności rocznie. System opiera się na sterownikach, które łączą się z centralnym serwerem za pośrednictwem transmisji danych M2M w Orange.

111 Od 2010 roku do sterowania ulicznego wykorzystano 736 kart SIM. Inne miasta: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Bielawa, Świdnica, Stalowa Wola + = szafa oświetleniowa karta telemetryczna sprawne zarządzanie oświetleniem

112 Projekt z firmą Pronal w Środzie Wielkopolskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej zainstalowało u 1100 odbiorców nowoczesny system zdalnego pomiaru wody (Smart Metering), który: - precyzyjnie i na bieżąco mierzyć ilość zużytej wody - wysyła tę informację przez sieć komórkową do centralnego serwera. W ten sposób wyeliminowano też konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy.

113 Problemy i wyzwania: - brak systemu monitorującego awarie sieci wodociągowej - niedokładny system pomiaru zużytej wody - wodomierze starej generacji umożliwiały nadużycia - wysokie koszty osobowe związane z koniecznością odczytu stanu wodomierzy - brak środków finansowych na zakrojoną na dużą skalę inwestycję w nowy system

114

115 Efekty i korzyści: - wzrost sprzedaży o 11% - uszczelnienie systemu minimalizujące niekontrolowane wycieki wody - eliminacja nadużyć ze strony użytkowników - eliminacja konieczności indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy - możliwość szybkiego reagowania na awarie sieci wodociągowej bądź nieprawidłowości w jej pracy - utrzymanie stabilności finansowej MPECWiK dzięki płatności za usługę w abonamencie

116 MOŻLIWOŚCI

117 Możliwości smart governance inteligentne zarządzanie (energia, oświetlenie uliczne, służby publiczne) smart environment zarządzanie odpadami smart metering zdalny odczyt (gaz, woda) M2M Orange smart mobility inteligentny transport smart home inteligentny dom

118 Dziękuję za uwagę

119 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

120 Jak dobrze zarządzać miastem, jak wdrażać smart governance, jak zachęcać mieszkańców do partycypacji w zarządzaniu? Marek Miros, Burmistrz Gołdapi; Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku; dr Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy - Zdroju WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

121 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

122 CASE STUDY. NOWA JAKOŚĆ MIEJSKIEJ PRZESTRZENI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

123

124 FILOZOFIA SOHO FACTORY

125

126 Celem powstania Soho Factory, zrewitalizowanej przestrzeni po Państwowych Zakładach Optycznych na warszawskim Kamionku, było stworzenie miejsca, w którym może być inaczej. To jeden z wyznaczników nowej socjologii miasta. Warszawa nie ma dzielnicy, która w sposób jednoznaczny kojarzy się z kulturą, sztuką czy chociażby alternatywną rozrywką. Stołeczne Soho ma ambicje to zmienić. Najważniejszy w takich projektach jest duch miejsca. W Soho czuje się go niemal namacalnie.

127 Obecnie w przestrzeniach miast widać silny trend odzyskiwania pofabrycznych przestrzeni. Ich rewitalizacja to jednak bardziej złożony i kosztowny projekt niż budowanie czegokolwiek od podstaw. W przypadku Soho rewitalizacja nie była tylko inwestycją w mury, lecz przede wszystkim działaniem zmierzającym do stworzenia realnej przestrzeni kreatywnej w stolicy.

128 Warszawskie Soho jest kompleksowym założeniem architektoniczno-społecznym, dla którego wzorem są Sady Żoliborskie najlepszy projekt tego typu w Warszawie (choć powstał w latach 60., do dzisiaj nie doczekał się godnego następcy). Podobnie jak w przypadku Sadów, myślenie o Soho od początku miało charakter strategiczny, całościowy. Wszystkie budynki, które dopiero zamierzamy wybudować, już dawno zostały opracowane koncepcyjnie, a ich architekturę i funkcje wpisano w założenia tego obszaru.

129 Przy rewitalizacji terenów pofabrycznych istotne jest powiązanie części zabytkowych z częścią nowoczesną (tak aby zachować charakter miejsca) oraz infrastruktury budowlanej z najbliższym otoczeniem (by wpisywały się w jego kontekst). W innym przypadku można doprowadzić do gettoizacji przestrzeni miejskiej.

130 KREATYWNA PRZESTRZEŃ STOLICY

131 Przy ul. Mińskiej, gdzie dziś otwiera się przestrzeń Soho, mieściła się manufaktura Juta, później zakłady amunicyjne Pocisk, otwarte w 1925 r. przez Józefa Piłsudskiego. Po II wojnie na Mińskiej ruszyła Warszawska Fabryka Motocykli, i to tu powstawały kultowe skutery Osa. Pod koniec lat 60. produkcję ponownie zdominowały potrzeby zbrojeniowe. Państwowe Zakłady Optyczne, choć wytwarzały też cywilne mikroskopy, koncentrowały się na produkcji urządzeń celowniczych. Tej działalności po 1989 r. nie dało się kontynuować. Ale można dziś do niej sięgać, wprowadzając zupełnie nową działalność do dawnych fabrycznych zabudowań.

132 W nowojorskim SoHo fabryczne mury ożywili artyści. Na Kamionku kolorowa i różnorodna społeczność Warszawy. Soho Factory to unikalne przedsięwzięcie - aż 8 ha zielonego terenu z wieloma budynkami pofabrycznymi, które dają mnóstwo możliwości adaptacji i zagospodarowania. Atutem jest lokalizacja zaledwie 4 km w linii prostej dzielą terea Soho od Pałacu Kultury i Nauki. Soho Factory stawia sobie za cel rozwijanie w postindustrialnej tkance dawnych hal produkcyjnych nowej jakości artystycznej i architektonicznej.

133 Soho Factory to: Kreatywna przestrzeń do pracy: biura w oryginalnych, zrewitalizowanych budynkach fabrycznych zaadaptowanych do potrzeb nietuzinkowych firm, galerii sztuki, projektantów (m.in. takich jak pracownia architektoniczna WWAA (twórcy polskiego pawilonu na Expo w Szanghaju), architektów, redakcji prasowych, teatru i muzeum. Miejsce dla kultury. Soho chętnie użycza swoich przestrzeni interesującym inicjatywom kulturalnym, modowym, lifestyle owym. Soho wspiera np. wzajemnie antagonistyczne wydarzenia, bo w ten sposób rodzi się kulturalny ferment.

134

135 Soho Factory to: Miejsce dla zabawy i edukacji, przestrzeń do prowadzenia twórczych warsztatów (materiałoznawstwo, twórczy design itp.) Pomysł na wyróżniające się imprezy targowe, takie jak Dom Inteligentny, targi odbywające się cyklicznie co roku i mające ambicje być największą tego rodzaju imprezą w Europie Wschodniej Miejsce imprez dla dzieci, takich jak SOHO MÓWI HAWK. Już trzy razy na wyjątkowe warsztaty artystyczne przyjechały tu maluchy z kilku warszawskich domów dziecka.

136 MIESZKAĆ I DZIAŁAĆ

137 Soho Factory to także przestrzeń, w której będzie się chciało mieszkać. W rewitalizowany teren zostały wkomponowane dwa budynki mieszkalne gotowy już Rebel One i realizowany obecnie Kamion Cross. W planach są kolejne.

138 Czy uda się stworzyć kreatywne centrum miasta? To zależy od mieszkańców, najemców i gości, całej społeczności Soho. To oni będą przecież decydować o klimacie miejsca.

139 Zapraszam do Rafał Bauer Wiceprezes Black Lion Found SA i współtwórca Soho Factory

140 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

141 7 X SMART Miejskie rozwiązania i innowacje WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

142 Samorządy, dążąc do tworzenia najlepszej, najbardziej przyjaznej przestrzeni do życia i działania dla wszystkich interesariuszy miasta, przede wszystkim zaś jego mieszkańców, sięgają po innowacyjne rozwiązania i narzędzia technologiczne, choć są to na razie pojedyncze rozwiązania, a nie systemowe działania, oparte na dalekosiężnym, strategicznym planowaniu. Najczęściej są to wdrożenia związane z transportem, dostarczaniem i rozliczaniem mediów, bezpośrednim komunikowaniem się z mieszkańcami.

143 Coraz większe znaczenie zyskuje w Polsce idea smart governance (inteligentnego zarządzania), zakładająca rosnącą partycypację społeczną zarówno przy podejmowaniu decyzji kluczowych dla samorządów, o wymiarze strategicznym, jak i tych mających zasięg wyłącznie lokalny. Coraz więcej miast zaprasza także mieszkańców do współdecydowania o kształcie części budżetu tzw. budżety obywatelskie wdraża już kilkadziesiąt samorządów, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach.

144 Ośrodek analityczny THINKTANK realizując program Miasta przyszłości chce stworzyć bazę dobrych praktyk związanych z szeroko rozumianą ideą smart city, promującą najciekawsze projekty realizowane w Polsce. 7 x smart to subiektywny przegląd projektów zrealizowanych bądź realizowanych w polskich miastach, wartych promowania i popularyzacji, które na pewno znajdą się w bazie dobrych praktyk smart city THINKTANK.

145 SMART GOVERNANCE: Warszawa dialog społeczny

146 Stolica jest jednym z miast najbardziej aktywnie prowadzącym dialog z mieszkańcami i tzw. trzecim sektorem. W 2014 r. ma być gotowy Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, obecnie taki plan jest przygotowywany co roku. Obecnie w Warszawie działa 28 branżowych komisji dialogu społecznego oraz 15 komisji dzielnicowych. Mają one kompetencje inicjatywno-doradcze i są tworzone przez zainteresowane danym obszarem organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę.

147 Komisje spina Forum Dialogu Społecznego, którego celem jest zarówno porządkowanie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim poprzez wymianę informacji pomiędzy komisjami dialogu działającymi w mieście i w dzielnicach. W konsultacjach projektów wyższej rangi uczestniczy Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, powołana na drugą kadencję, na lata Miasto pyta też bezpośrednio organizacje społeczne i mieszkańców np. o projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji lub mających istotny wpływ na życie obywateli. W 2012 r. odbyło się blisko 100 konsultacji.

148 Organizacje pożytku publicznego blisko współpracują z miastem przy realizacji zadań publicznych. Na tzw. budżet dotacyjny stolica przeznaczyła 2013 r. 115 mln zł a na 2014 r. zaplanowano 112 mln zł. Coraz większe znaczenie dla miasta ma także bezpośrednia współpraca z mieszkańcami, którą ma stymulować instrument o nazwie Inicjatywa lokalna, który reguluje zasady współpracy z nieformalnymi grupami mieszkańców. Uchwała o Inicjatywie lokalnej została uchwalona w 2013 r. Organizacje pożytku publicznego oraz same grupy mieszkańców mogą zgłaszać pomysły na wspólne działania z miastem.

149 SMART GOVERNANCE: Budżety obywatelskie

150 Budżet partycypacyjny wydzielanie części miejskiego budżetu (od kilku do kilkunastu milionów złotych) i postawienie sposobów jego wykorzystania do konsultacji społecznych jest w Polsce wprowadzane przez kolejne miasta Łódź, Białystok, Sopot, Poznań, Dąbrowę Górniczą i inne. Budżet partycypacyjny oznacza większą przejrzystości działań samorządu terytorialnego i włączanie obywateli w proces sprawowania władzy. Jako pierwszy do dyskusji o budżecie zaprosił mieszkańców prezydent Sopotu w 2010 r. W 2014 r. do decydowania o sposobach wydawania części pieniędzy chce zaprosić mieszkańców Warszawa (budżet na 2015 r.).

151 Największy budżet obywatelski na 2014 r. zaproponowała swoim mieszkańcom Łódź (20 mln zł), przeciętna kwota dla większych miast to 10 mln zł (m.in. Poznań, Sopot, Białystok). Ogromne zainteresowanie współdecydowaniem o wydatkowaniu miejskich pieniędzy frekwencja w głosowaniach nad zgłaszanymi przez mieszkańców projektami w 2013 r. sięgała 15-20%. Budżet obywatelski to także działania edukacyjne, przybliżające mieszkańcom zasady działania władz miasta, dającym im realny dowód współdecydowania o sprawach dla nich istotnych.

152 SMART MOBILITY: Trójmiasto: System Tristar

153 Trójmiasto wdraża zintegrowany system zarządzania ruchem, który obejmie swoim działaniem nie jedno, a trzy miasta. Tristar został opracowany przez naukowców z Politechniki Gdańskiej. W pierwszym etapie już w 2014 r. obejmie 141 skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym aglomeracji i ulicach sąsiadujących. Według prognoz czas przejazdu przez główne ulice Gdańska, Gdyni i Sopotu skróci się o 7%, system będzie uprzywilejowywał komunikację miejską.

154 W ramach Tristara uruchomiony zostanie także system rejestracji wykroczeń drogowych, a przy drogach staną tablice informujące o warunkach na drogach, czasie dojazdu do kluczowych punktów Trójmiasta, a także o liczbie wolnych miejsc parkingowych w okolicy. Tristar to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce wdrażane przez trzy miasta, z możliwością objęcia jego zasięgiem także okolicznych miejscowości.

155 SMART MOBILITY: Warszawa: Warszawski Rower Publiczny

156 W lutym 2012 r. stołeczni radni wprowadzili zmiany w statucie ZTM i zapisali środki na stołeczny system wypożyczalni rowerów. Jego celem było zachęcenie Warszawiaków do korzystania z tego zdrowego i ekologicznego środka transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły, tym samym przyczyniając się również do zmniejszenia liczby aut w centrum Warszawy. System ruszył w sierpniu 2012 r. Według dziennika USA Today warszawski system roweru publicznego Veturilo, obsługiwany przez NEXTBIKE, znalazł się na 10 miejscu systemów rowerowych na świecie. Veturilo jest jednocześnie ósmym co do wielkości europejskim systemem rowerowym z flotą 2600 rowerów i 172 stacjami.

157 Veturilo na ulicach Warszawy - rower miejski jako uzupełnienie transportu publicznego stał się popularny, dostępny, ekonomiczny, przyjazny ludziom i stolicy. 10 tys. to średnia ilość dziennych wypożyczeń rowerów Nextbike w Warszawie. Liczba zarejestrowanych użytkowników w stolicy przekroczyła 150 tys. System roweru miejskiego firma Nextbike jako operator rozwija także w Poznaniu, Wrocławiu i Opolu.

158 SMART ENVIRONMENT: Warszawa: Inteligentna Energia RWE

159 Inteligentne sieci elektroenergetyczne i pomiarowe (smart grid/smart metering) są fundamentem rozwoju miast przyszłości. Efekt ich wprowadzenia: wzrost bezpieczeństwa energetycznego, świadomi obywatele - odbiorcy energii, którzy wiedzą za co płacą, większa łatwość przyłączania odnawialnych źródeł energii. polepszenie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, wymierne oszczędności w budżetach samorządowych, wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Elektroniczne liczniki ze zdalną, bieżącą transmisją danych jak szacuje URE umożliwią odbiorcom zaoszczędzenie nawet 10 proc. obecnie wykorzystywanej energii.

160 Inteligentna Energia RWE to pierwszy w Polsce zintegrowany program obejmujący: wdrożenie instalacji 600 liczników inteligentnych, kampanię edukacyjną i badanie zachowań użytkowników energii elektrycznej przeprowadzone przez TNS Polska. Zrealizowała go w 2012 r. firma RWE Stoen Operator. Dzięki zmianom przyzwyczajeń użytkowników i bieżącemu monitorowaniu zużycia udało się ograniczyć pobór energii w szczycie o 2%. Wnioski z pilotażu będą wykorzystane do tworzenia strategii masowej instalacji inteligentnych liczników w Warszawie. W Polsce według URE - do 2022 r. ma być wymienionych na inteligentne 16,7 mln tradycyjnych liczników energii.

161 SMART ENVIRONMENT: Środa Wielkopolska: Zdalny monitoring zużycia wody

162 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej zainstalowało u 1100 odbiorców nowoczesny system zdalnego pomiaru wody (Smart Metering), który jest w stanie precyzyjnie i na bieżąco mierzyć ilość zużytej wody oraz wysyłać tę informację przez sieć komórkową do centralnego serwera. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na uszczelnienie systemu odczytu wody, dzięki czemu MPECWiK zwiększyło sprzedaż i przychody o ok. 11%. W pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu udało się też zidentyfikować i usunąć kilka nieszczelności w infrastrukturze użytkowników, ograniczając straty przesyłowe. Wyeliminowano też konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy.

163 Przyjęty sposób finansowania inwestycji pokazuje, że nowoczesne rozwiązania smart nie muszą być obciążeniem dla samorządów i firm komunalnych. Oferenci systemu pobierają opłatę abonamentową od każdego zainstalowanego wodomierza, na którą składają się płatność za obsługę systemu, wodomierz z nakładką oraz opłata za usługi komórkowej transmisji danych do centralnego serwera. Rozwiązanie, pierwsze na taką skalę w Polsce, zaoferowała firma GPM wspólnie z konsorcjum firm Orange i Pronal.

164 SMART ENVIRONMENT: Bielsko-Biała: jednorodne monitorowanie zużycia energii

165 Bielsko Biała to jeden z polskich liderów idei smart. Miejskie Biuro Zarządzania Energią powstało już w 1997 roku. Koordynuje wszystkie sprawy związane z wykorzystaniem energii w mieście cel to racjonalizacja zużycia energii, zwłaszcza energii cieplnej. BEN 2005 innowacyjna aplikacja do jednorodnego zarządzania energią w gminie. Do systemu docelowo zostanie włączonych 200 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy), obecnie w sieci monitorującej zużycie energii jest ok. 140 budynków.

166 Koszty systemu: liczniki + impulsatory wraz z instalacją do transmisji po sieciach + centrala + oprogramowanie 5 mln zł dla zakładanych 200 budynków. System BEN 2005 (Baza danych energetycznych obiektów miejskich) obejmuje: rejestr danych ogólnych i technicznych obiektów rejestr zużycia energii cieplnej, gazu, elektryczności i wody analizy energochłonności obiektów cenniki mediów oraz dane meteo Docelowo: zbieranie informacji poprzez zdalny pomiar licznikowy z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej i połączenie z mapą numeryczną miasta.

167 X SMART

168 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

CO OZNACZA IDEA SMART CITY

CO OZNACZA IDEA SMART CITY CO OZNACZA IDEA SMART CITY DLA MIEJSKICH MARKETERÓW? Adam Mikołajczyk Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc Warszawa, 19 listopada 2013 SMART CITY w idei Współuczestniczące sprawowanie władzy

Bardziej szczegółowo

Transport w aglomeracjach miejskich

Transport w aglomeracjach miejskich Transport w aglomeracjach miejskich 14 listopada 2013 Techniczne Dni Drogowe dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation

Bardziej szczegółowo

Fakty o urbanizacji i ITS w miastach

Fakty o urbanizacji i ITS w miastach Inteligentne zarządzanie transportem w miastach i aglomeracjach 5 6 grudnia 2013 II Forum Innowacji Transportowych dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Urbanizacja i

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie mobilnością

Nowoczesne zarządzanie mobilnością Nowoczesne zarządzanie mobilnością Warszawa, 24 czerwca 2013 dr Ewa Wolniewicz-Warska Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Agenda Firma

Bardziej szczegółowo

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Dobre praktyki w rewitalizacji miast. Jacek Kamiński dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu

Rewitalizacja. Dobre praktyki w rewitalizacji miast. Jacek Kamiński dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu Rewitalizacja Dobre praktyki w rewitalizacji miast Jacek Kamiński dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu Dobre praktyki w rewitalizacji miast Jacek Kamiński Dyrektor Oddziału BGK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA. preferencyjne finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce

Inicjatywa JESSICA. preferencyjne finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA preferencyjne finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - Wspólne

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej. Podjęte i planowane działania w obszarze inteligentnych sieci energetycznych

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej. Podjęte i planowane działania w obszarze inteligentnych sieci energetycznych NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej. Podjęte i planowane działania w obszarze inteligentnych sieci Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznch,

Bardziej szczegółowo

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej. Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej. Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Miasta dla Rowerów Obszar badania

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2020 ZAŁĄCZNIK II Ogólny Cel Redukcji CO2 20% do 2020 roku Rok bazowy 2005 emisji w roku bazowym (2005) 2 639

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzane przez BGK

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzane przez BGK Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzane przez BGK Marek Szczepański Dyrektor Banku Pion Funduszy UE Zachodniopomorski Dzień Instrumentów InŜynierii Finansowej Szczecin, 7 marca 2012 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Mateusz Andrzejewski Wydział Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich Gdańsk, styczeń 2016 r. Inicjatywa JESSICA Joint European

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Porozumienie między Burmistrzami Porozumienie między burmistrzami to ruch europejski

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zintegrowanego biletu oraz rozwiązań ITCS Korzyści i koszty dla operatorów transportu publicznego i władz samorządowych

Perspektywy zintegrowanego biletu oraz rozwiązań ITCS Korzyści i koszty dla operatorów transportu publicznego i władz samorządowych Kapsch CarrierCom Perspektywy zintegrowanego biletu oraz rozwiązań ITCS Korzyści i koszty dla operatorów transportu publicznego i władz samorządowych Groupa Kapsch podstawowe informacje Grupa Technologiczna

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ MIEJSKA I ROZWIĄZANIA MULTIMODALNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SMART CITY

MOBILNOŚĆ MIEJSKA I ROZWIĄZANIA MULTIMODALNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SMART CITY MOBILNOŚĆ MIEJSKA I ROZWIĄZANIA MULTIMODALNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SMART CITY Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o 29-30.09.2016 Jachranka Nowa Ustawa o efektywności energetycznej (cel: wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 4 czerwca 2014 r. JESSICA w Polsce Joint European

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Warsztat Rozwój miast inicjatywa JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Technologiczne możliwości systemu DSRC

Technologiczne możliwości systemu DSRC Technologiczne możliwości systemu DSRC Wdrażanie wartości dodanej aplikacji ITS na podstawie systemu Kapsch ETC. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW Gdzie byliśmy gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 28 X 2013 r. 11 kwietnia 2005 r. I Forum Operatorów

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdynia, 23-24 października 2014 r. Aleksandra Romanowska,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju SPRINT integratorem systemów ITS Trójmiasto Bydgoszcz Olsztyn System ITS w Bydgoszczy System ITS w Olsztynie System ITS w Łódź Sterowanie ruchem w tunelu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Oficjalnie zapoczątkowana w dniu 30 maja 2006 r. porozumieniem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Ramowymi celami aktualizacji dokumentu Strategii jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Smart City. Nowoczesność. Przyszłość. Innowacyjność

Smart City. Nowoczesność. Przyszłość. Innowacyjność Smart City Nowoczesność Innowacyjność Przyszłość Inteligentne miasto to takie, które inwestuje w kapitał ludzki i społeczny oraz w infrastrukturę w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1 O 01. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Programy oceny zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów pomiarowych,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO (2012-2016) dofinansowany z 7 Programu Ramowego projekt RTD zajmujący się planowaniem transportu,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

CARSHARING Alternatywa dla posiadania samochodu

CARSHARING Alternatywa dla posiadania samochodu CARSHARING Alternatywa dla posiadania samochodu Tamás Dombi ZTM-PR Wprowadzenie W centrum dużego miasta, gdzie odległości są małe, wszystkie usługi dostępne, i jest gęsta sieć komunikacji miejskiej, nie

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ

PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ KLASTRY ENERGII WEDŁUG IMP PAN PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ Gdańsk 26.04.2017 BARDZO CIEKAWY POMYSŁ Klastry Energii Źródło: https://www.lochemenergie.net/ Udało się w Szwecji, Holandii, Niemczech, Włoszech

Bardziej szczegółowo