KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013"

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Euro-Centrum ma potrzebować tylko 12 proc. prądu wymaganego dla podobnego budynku zasilanego tradycyjnie. Jego ogromna energooszczędność to wynik wykorzystania pasywnych źródeł energii ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Te pierwsze zamieniają energię słoneczną w elektryczną, te drugie podgrzeją wodę użytkową.

14

15

16

17

18

19

20

21 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

22 CO OZNACZA IDEA SMART CITY DLA MIEJSKICH MARKETERÓW? Adam Mikołajczyk Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc Warszawa, 19 listopada 2013

23 SMART CITY w idei Współuczestniczące sprawowanie władzy zaangażowani mieszkańcy zrównoważony rozwój i wysoka jakość życia Technologia umożliwia otwartą współpracę i zaangażowanie.

24 SMART CITY w praktyce informacja Inteligentne sieci cyfrowe zdalne sterowanie smartphony czujniki GPS sensory tzw. life long learning monitoring integracja crowdsourcing transport mierniki Zielone sieci Inteligencja społeczna innowacje open sourcing współpraca

25 Filary INTELIGENTNYCH miast Inteligentna GOSPODARKA (konkurencyjność) Duch innowacji i przedsiębiorczość, wizerunek gospodarczy i znaki towarowe, produktywność, elastyczność rynku pracy, zdolność do transformacji... Inteligentne ŻYCIE (jakość życia) Jakość budownictwa mieszkaniowego, obiekty edukacyjne i kulturalne, atrakcyjność turystyczna, spójność społeczna, warunki zdrowotne, indywidualne bezpieczeństwo Inteligentni LUDZIE (kapitał społeczny) Skłonność do uczenia się przez całe życie, pluralizm społeczny i etniczny, elastyczność, kreatywność, otwartość umysłu, uczestniczenie w życiu publicznym, kwalifikacje

26 Filary INTELIGENTNYCH miast Inteligentne ŚRODOWISKO (zasoby naturalne) Atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, ochrona środowiska, zrównoważone zarządzanie zasobami Inteligentna MOBILNOŚĆ (transport, teleinform.) Dostępność komunikacyjna, (między-)narodowa dostępność, dostęp do infrastruktury teleinform., zrównoważone, innowacyjne i bezpieczne systemy transportu Inteligentne SPRAWOWANIE WŁADZY (partycypacja) Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, usługi publiczne i społeczne, przejrzyste sprawowanie władzy, strategie...

27 Co oznacza SMART CITY dla miejskich marketerów? o Włączenie idei do koncepcji i procesów markotwórczych miasta: jak SM może wspierać markę mojego miasta? opcja włączenia pojęcia smart do głównych wartości/cech osobowości marki? redefinicja i re-pozycjonowanie? o Tworzenie strategii rozwojowych oraz promocyjnych rozwiązań operacyjnych czerpiących z idei SM: programowanie rozwoju miasta zgodnie z filarami SM, tworzenie i realizacja strategii promocji w oparciu o SM, korzystanie z narzędzi SM w cyklu podróży tur. po mieście itd. Pamiętaj: dla każdej z grup interesariuszy będą ważne inne elementy idei SM!

28

29 KONKURENCYJNOŚĆ ROZWÓJ MARKA PROMOCJA Potencjał konkurencyjności miasta (zasoby: materialne i niematerialne) Przewaga konkurencyjna miasta (instrumenty konkurowania, w tym marka) Strategia rozwoju miasta (wizja, cele strategiczne) Strategia marketingu miasta (sub-produkty, promocja, sprzedaż ) Strategia promocji (komunikacji marketingowej)

30 Etapy tworzenia strategii promocji JST ETAP I ANALIZA MARKETINGOWA. Diagnoza sytuacji wyjściowej. ETAP II ANALIZA SWOT. Marketingowa macierz mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń. ETAP III CELE. Określanie celów strategicznych i operacyjnych promocji JST. ETAP IV ADRESACI PROMOCJI. Segmenty nabywców oferty promocyjnej JST. ETAP V OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PROMOCJI. Pozycjonowanie, USP. ETAP VI REKOMENDACJE DZIAŁAŃ. Dobór narzędzi i środków promocji, opracowanie harmonogramu. ETAP VII BUDŻET. Finansowanie realizacji strategii promocji. ETAP VIIII MONITORING I EWALUACJA. Ocena realizacji strategii promocji. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego zasady i procedury Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.

31 ETAP 1 - Diagnoza sytuacji wyjściowej CEL - diagnoza sytuacji w oparciu o dostępne źródła wtórne oraz zaplanowane badania. Technologie SM zastosowane do badań i analiz: cyfrowe platformy komunikacji (z mieszkańcami, turystami) badania w social mediach crowdsourcing badania i analizy z wykorzystaniem mobile marketingu open stats upublicznianie wyników badań, kreatywna statyst. itp.. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego zasady i procedury Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.

32 ETAP 5 Określenie przedmiotu promocji Technologie SM zastosowane do wsparcia wyboru kluczowych elementów oferty promocyjnej (atrakcji i produktów turystycznych, składników oferty inwestycyjnej, ułatwień i elementów jakości życia itp.): crowdsourcing cyfrowe platformy komunikacji open gov e-demokracja User Generated Content itp.. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego zasady i procedury Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.

33 Konsultacje społeczne, Partycypacyjne sprawowanie władzy Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012

34 Konsultacje społeczne, Partycypacyjne sprawowanie władzy cd. Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012

35 Konsultacje społeczne, Partycypacyjne sprawowanie władzy cd.

36 I wish this was.

37 I wish this was.

38 Inteligentne prezentowanie danych Źródło: Publicon, PR dla miast i regionów2010, Świdnica

39 Inteligentne prezentowanie danych

40 Open data - Berlin Berlin to pierwsze niemieckie miasto, które otworzyło i upubliczniło dane publiczne. Od jesieni 2011 r. opublikowano kilka zestawów danych i opracowano szereg aplikacji opartych na tych danych. To obiecujące narzędzie zwiększające przejrzystość, a tym samym zrozumienie przez obywateli procesów zachodzących w administracji publicznej.

41 bepart zdobył pierwszą nagrodę na konkursie Apps4Berlin zorganizowanym przez Senat Berlina. bepart to koncepcja komórkowej e-demokracji. Aplikacja w smartphonie informuje użytkownika o projektach związanych z rozwojem miasta w pobliżu jego miejsca zamieszkania i wzmacnia udział mieszkańców w debatach publicznych na wczesnych etapach planowania.

42 ETAP 5 Narzedzia promocji i komunikacji Przybycie i orientowanie Eksplorowanie zwiedzanie Pamiątki, wspomnienia Cykl podróży turysty po mieście Odpoczynek i relaks Degustacja, zakupy Zabawa, edukacja Tourismdesign.com

43

44

45 Informacyjne aplikacje mobilne dla klientów miasta Źródło: Santander, Smart Cities 2012

46 e-przewodnik blogerów po Poznaniu Przewodnik można pobrać ze strony miasta oraz z serwisu Przewodnik dostępny w 2 wersjach: mobilnej do pobrania w formacie pdf Przewodnik zawiera: opis pięciu tras blogerów mapy z zaznaczonymi atrakcjami rekomendacje gastronomiczne

47 Konkursy z wykorzystaniem systemów lokalizacji Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010

48 Wykorzystanie tzw. rozszerzonej rzeczywistości Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010

49 Wykorzystanie contentu generowanego przez użytkowników Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010

50 Inteligentny transport Źródło: itaxi.pl

51 Inteligentny transport

52

53 Gdzie jest moja kupa? Jaworzno Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie stworzyło aplikację na smartfony i PC, dzięki której każdy mieszkaniec Jaworzna będzie mógł prześledzić drogę, którą pokonuje jego ładunek do oczyszczalni ścieków - w Jaworznie trwa rozbudowa kanalizacji, a wraz z nią kampania zachęcająca mieszkańców do przyłączania swoich posesji do sieci.

54 Do końca 2012 r. serwis NaprawmyTo.pl działa w fazie pilotażowej i jest aktywny w wybranych gminach położonych w różnych częściach Polski (m.in. Kielce, Kraków, Poznań). Dotychczas użytkownicy narzędzia zgłosili 8320 alertów, z czego 1716 zostało naprawionych.

55

56 Jako podsumowanie SMART CITY is not about technology

57 SMART CITY is about cooperation!

58 Dziękuję za uwagę! Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc Ul. Górskiego Warszawa tel fax

59 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

60 Finansowanie zwrotne projektów miejskich z wykorzystaniem Funduszy Unijnych Dr Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający, Pion Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego WARSZAWA, 19 listopada 2013

61 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym polskim bankiem państwowym Bank wspiera państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego BGK posiada 16 oddziałów wojewódzkich Długoterminowy rating BGK równy jest ratingowi Polski i wynosi A- (agencja Fitch; 2013 r.) 61

62 Inicjatywa JESSICA Cel: wykorzystanie środków europejskich dla wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, poprzez użycie zwrotnych instrumentów finansowych Źródło finansowania: regionalne programy operacyjne Rola BGK: Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Środki, którymi zarządza BGK: 625 mln zł Obszar wdrażania: woj. wielkopolskie (od 2010 r.), miasta na prawach powiatu woj. pomorskiego (od 2011 r.) i woj. mazowieckie (od 2012 r.) Instrumenty: preferencyjne pożyczki 62

63 Schemat wdrażania Regionalne Programy Operacyjne (Zarządy Województw) Fundusz Powierniczy (Europejski Bank Inwestycyjny) Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (BGK i inne banki) projekty miejskie 63

64 Oferta JESSICA Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki Okres finansowania: do 20 lat Oprocentowanie: oparte na stopie referencyjnej NBP (obecnie 2,5%) z możliwością obniżenia o tzw. Wskaźnik Społeczny przyjmujący wartości od 0 do 80% stopy referencyjnej NBP Wskaźnik Społeczny to opracowany w BGK indeks wskazujący siłę oddziaływań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych inwestycji w regionie oraz stopnia realizacji dzięki nim wskaźników RPO Udział pożyczki JESSICA: do 75% kosztów kwalifikowalnych Finansowanie uzupełniające w ramach oferty komercyjnej Banku 64

65 Zlokalizowane na terenie miast Typy projektów Ujęte w Zintegrowanych Programach Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) Obszary wsparcia - rewitalizacja obszarów miejskich (Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze) - wsparcie instytucji otoczenia biznesu (Wielkopolska, Pomorze) - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Mazowsze) - transport miejski (Pomorze) - powiązania kooperacyjne, rozwój klastrów (Mazowsze) 65

66 Stan wdrażania (1) liczba wniosków liczba przyznanych pożyczek liczba wniosków w trakcie oceny Mazowieckie Pomorskie Wielkopolskie łącznie 66

67 Stan wdrażania (2) 1,84 2,00 1,50 1,02 0,49 0,77 1,00 0,55 0,27 0,43 0,50 0,27 0,16 0,20-0,05 0,15 Mazowieckie wartość złożonych wniosków wartość podpisanych umów wartość wniosków w trakcie oceny Pomorskie Wielkopolskie łącznie 67

68 Stan wdrażania (3) Przyznane pożyczki typy inwestorów samorządy spółki komunalne inwestorzy prywatni inni (np. uniwersytet) Wielkopolskie Pomorskie Mazowieckie łącznie 68

69 Przykłady finansowanych projektów (1) OŚRODEK KULTURY w budynku byłej gazowni - pierwszy w Europie zakończony projekt GARNIZON KULTURY na terenie byłych koszar wojskowych Rewitalizacja zdewastowanego TARGOWISKA MIEJSKIEGO REWITALIZACJA DWORCA PKP pierwszy w Europie projekt PPP 69

70 Przykłady finansowanych projektów (2) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w zdegradowanych budynkach poszpitalnych Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego - etap II CENTRUM MULTIMEDIALNE w zaniedbanym budynku biurowym REWITALIZACJA MIASTA KAZIMIERZOWSKIEGO remont i przebudowa kamienic 70

71 Przykłady finansowanych projektów (3) Renowacja elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowa boiska sportowego CENTRUM ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego Rewitalizacja płyty rynku ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wytwarzania i dystrybucji ciepła w mieście 71

72 Nasze obserwacje Zróżnicowany poziom gotowości projektów (czas przygotowania dokumentacji 6-12 m-cy) Zróżnicowany zakres i rozmiar projektów Przywiązanie inwestorów do schematów dotacyjnych, bądź finansowania komercyjnego w którym nie występuje pomoc publiczna Problemy z zabezpieczeniem i wkładem własnym inwestorów Niewielka liczba projektów w formule PPP Problemy inwestorów pomoc publiczna 72

73 Dziękuję za uwagę Kontakt: tel.: (22) mail: 73

74 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

75 TRANSPORT W AGLOMERACJACH MIEJSKICH PRZYSZŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013 dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska

76

77 FAKTY O URBANIZACJI Do 2025 r. 60% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. W Polsce 908 miast, w tym miast powyżej 20 tys. 223 *. Mieszkańcy miast w Polsce: Rok , czyli 60,7 % ludności * * * Żródło - GUS: TERYT ** Żródło - GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.

78

79 FAKTY O URBANIZACJI W miastach zlokalizowane: Miejsca pracy, Urzędy, Infrastruktura handlowa, Placówki oświatowe i kulturalne.

80 FAKTY O URBANIZACJI I ITS W MIASTACH Konieczność wprowadzenia efektywnych rozwiązań komunikacyjnych: Sprzyjających rozwojowi transportu publicznego Usprawniających ruch w mieście i administrowanie transportem prywatnym Chroniących infrastrukturę miejską i środowisko. W Polsce w perspektywie finansowej : od 1,2 do 3 mld zł.

81 FAKTY O URBANIZACJI I ITS W MIASTACH Korzyści: Zwiększenie bezpieczeństwa Usprawnienie komunikacji Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zniszczeń nawierzchni Źródło środków na inwestycje miejskie.

82 INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM Czy systemy ITS to projekty informatyczne czy roboty budowlane?

83 INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM Czy systemy ITS to sterowanie światłami czy zarządzanie transportem?

84 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE

85 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE ZARZĄDZANIE POTRZEBAMI Zmniejszenie popytu na miejsca parkingowe Polityka transportowa Ograniczanie korków Zwiększanie efektywności transportu publicznego Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego Zwiększanie dostępnej infrastruktury transportowej: Transport publiczny / Car sharing Drogi Informacja o natężeniu ruchu Kierowcy dostają alternatywę dla samochodu Ograniczanie ruchu, : Systemy opłat w obszarach miejskich Strefy niskiej emisji Systemy ograniczonego dostępu Ludzie są zachęcani, by używać alternatywnych form transportu

86 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE Zastosowanie Zarządzanie dostępem: opłaty za wjazd, strefy niskiej emisji spalin, ograniczanie dostępu. Zarządzanie parkowaniem: parkingi uliczne, parkingi poza ulicami. Egzekwowanie prawa: przestrzeganie czerwonego światła, pomiar prędkości w danym punkcie, pomiar prędkości na danym fragmencie ulicy, uprawnienia do korzystania z buspasów, itp. Zarządzanie ruchem: wykrywanie wypadków, informacja o czasie przejazdu, optymalizacja sygnalizacji świetlnej, uprzywilejowanie transportu publicznego, itp.

87 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE Technologia Rozpoznawanie pojazdów: z użyciem jednostek pokładowych; bez użycia OBU: ANPR - Automatic Number Plate Recognition wykorzystanie zdjęć Monitoring ruchu: oparte na czujnikach i algorytmach obserwowanie sytuacji na ulicach i zachowania kierowców Hurtownia danych: masowe przetwarzanie informacji, raportowanie w czasie rzeczywistym

88 STREFY: OGRANICZONEGO RUCHU / NISKIEJ EMISJI / PŁATNEGO WJAZDU Ograniczony dostęp dla pojazdów Zakaz wjazdu lub opłaty za wjazd Najskuteczniejs zy sposób zmniejszenia ruchu Elastyczne formułowanie parametrów

89 PORÓWNANIE KOSZT / KORZYŚĆ Londyn (Centrum + WEZ) Sztokholm Mediolan Infrastruktura Centrum: >500 kamer ANPR w ~250 lokalizacjach Western Extenstion Zone: 667 kamer ANPR - na 137 wjazdach ~140 kamer ANP na 18 wjazdach ~60 kamer ANPR na 43 wjazdach Koszt wdrożenia Centrum: 231 mln WEZ: > 165 mln 130 mln 26,5 mln Roczne koszty operacyjne Centrum: 130 mln Centrum + WEZ: 155 mln 18 mln 6,5 mln Przychód roczny Centrum: 272 mln Centrum + WEZ: 317 mln 89 mln 2008: 12,06 mln 2009: 9,6 mln

90 STREFY PŁATNE EFEKTY WDROŻENIA Sztokhol m Londyn Mediolan Każdy przejazd jest naliczany wg pory dnia Dni robocze 6:30-18:30: 1.05,- Godziny szczytu: 1.57,- 2.10,- Opłata dzienna Dzień roboczy 7:00-18:30: 10,- Wysokość opłaty dziennej uzależniona od klasy emisji spalin Dzień roboczy 7:30-19:30: 0,- / 2,- / 5,- / 10,- Ruch: -20% CO 2 : -14% Hałas: -1-2 db A Ruch: -14% - 16% NO X : -8% PM 10 : -7% CO 2 : -16% Ruch: -14,4% PM 10 : -19% CO 2 : -9%

91 SKUTKI POBIERANIA OPŁAT OD POJAZDÓW PRZYKŁAD MEDIOLANU Ecopass w Mediolanie Zmniejszenie o 56,7% liczby samochodów powodujących zanieczyszczenia w pierwszym roku Wiele z samochodów zostało zastąpionych pojazdami typu Euro 4 i 5, które są wolne od opłat Ruch samochodowy: - 5 mln pojazdów w pierwszym roku 35 mln dodatkowych przejazdów komunikacją publiczną

92 BOLONIA PRZYKŁAD STREF OGRANICZONEGO RUCHU Bolonia: ~ mieszkańców Ograniczony dostęp w centrum historycznym miasta Możliwość swobodnego wjazdu tylko dla mieszkańców posiadających roczną przepustkę Ograniczona liczba dodatkowych pojazdów dziennie pozwolenie po uiszczeniu opłaty Kara za naruszenie zakazu: 75

93 BOLOGNA EFEKTY Roczne przychody miasta: ~20 Mio. Ograniczenie ruchu w centrum: ~25% Początkowy opór handlowców i restauratorów Starówka zyskała na atrakcyjności i przychody drobnego biznesu nie spadły

94 BOLONIA EFEKTY Spadek liczby pojazdów wjeżdżających do LTZ w Bolonii od 2004 do :00 20:00 00:00 24:00 Dni pracy -22.7% -24% Soboty -27.8% -26.2% Niedziele -35.5% -30.9%

95 PRZYKŁADOWE PROJEKTY W EUROPIE DOTYCZĄCE STREFY NISKIEJ EMISJI Kraj Norwegia (Bergen, Oslo, Trondheim) Szwecja (Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Sztokholm) Dania (Aalborg, Arhus, Odense) Zakaz ruchu x x Opłaty x Sposób realizacji W fazie wdrażania; opłata za samochody ciężarowe stosownie do masy pojazdu i klasy Euro W zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Samochody ciężarowe, w zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Niemcy (~ 50 miast) x W zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Holandia (16 miast) Wielka Brytania (Londyn, Norwich, Oxford) Czechy (Praga) x x x Samochody ciężarowe, w zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Samochody ciężarowe, masa pojazdu i w zależności od klasy Euro, w fazie wdrażania Samochody ciężarowe, masa pojazdu i w zależności od klasy Euro

96 PRZYKŁADOWE PROJEKTY W EUROPIE DOTYCZĄCE STREFY NISKIEJ EMISJI Kraj Zakaz ruchu Opłaty Sposób realizacji Włochy - różne miasta i regiony wdrażają swoje własne programy: Rzym x Motocykle o klasie Euro 0 Prowincja Alto Adige (ok. 15 gmin) Aosta; Region Lombardia (ok. 15 miast); Region Piemont (ok. 35 gmin), Emilia- Romania (~ 20 miast); Neapol; Palermo; Prowincja Trentino (5 gmin), Toskania (~ 15 miast) Prowincja Umbria (2 gminy); Wenecja Euganejska (2 miasta) Mediolan x x x Pojazdy o klasie Euro niższej niż 2; sezonowy zakaz (zima) dla motocykli dwusuwowych W zależności od klasy Euro W zależności od klasy Euro (do )

97 KOMPONENTY SYSTEMU MINIMALNE NAKŁADY KAPITAŁOWE I NISKIE KOSZTY OPERACYJNE Urządzenia infrastruktury drogowej Jednostki pokładowe Aplikacja centralna Rejestracja pojazdu za pomocą kamer ANPR i/lub DSRC Stosowanie urządzeń pokładowych docelowo obowiązkowe Wyposażenie stałych użytkowników w urządzenia zapewni optymalną wydajność kosztów Przechowywanie danych na temat przejazdów Dodatkowa, manualna weryfikacja informacji o naruszeniach Naliczanie i egzekucja kar Procedury płatności CRM

98 ZARZĄDZANIE RUCHEM MIEJSKIM - KORZYŚCI Zwiększenie bezpieczeństwa Usprawnienie komunikacji Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zniszczeń nawierzchni Środki na inwestycje miejskie Możliwość realizacji w formule PPP.

99 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ Ewa Wolniewicz-Warska Country Sales Manager Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. Poleczki 35, Building A Warsaw, Poland Please Note: The content of this presentation is the intellectual property of Kapsch AG and all rights are reserved with respect to the copying, reproduction, alteration, utilization, disclosure or transfer of such content to third parties. The foregoing is strictly prohibited without the prior written authorization of Kapsch TrafficCom AG. Product and company names may be registered brand names or protected trademarks of third parties and are only used herein for the sake of clarification and to the advantage of the respective legal owner without the intention of infringing proprietary rights.

100 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

101 ORANGE POLSKA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA UŁATWIAJACE ZARZĄDZANIE MIASTEM Grzegorz Klimczyk WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

102

103 TECHNOLOGIA M2M CO TO?

104

105

106 Model współpracy Orange Polska + Partner OPL = Gotowe rozwiązanie Co zapewnia Orange Polska m.in.: - wsparcie lokalnej przedsiębiorczości Partnerów M2M - możliwość wykorzystania międzynarodowych doświadczeń - dedykowany zespół projektowy - transmisje danych oraz utrzymanie systemu Co zapewnia Partner OPL: - rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii - wsparcie techniczne - utrzymanie systemu

107 PRZYKŁADY WDRAŻANYCH ROZWIĄZAŃ

108 Projekt z firmą Rabbit Sp. z o.o. w Gdańsku Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, a dokładniej jego dział energetyczny, zajmuje się utrzymaniem i rozwojem infrastruktury oświetleniowej, iluminacji oraz sygnalizacji świetlnej. Problemy i wyzwania: - uzyskanie lepszej kontroli nad stanem infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta - zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji systemu - wdrożenie w działającym systemie bez budowy dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej

109

110 Efekty i korzyści: - niższe koszty eksploatacji oświetlenia dzięki inteligentnemu sterowaniu - szybsza reakcja na awarie - możliwość łatwego i niedrogiego rozszerzania systemu o kolejne elementy 60% oświetlenia ulicznego w Gdańsku jest sterowane za pomocą inteligentnego systemu CPAnet. Wdrożenie zdalnego sterowania oświetleniem przynosi 250 tys. zł oszczędności rocznie. System opiera się na sterownikach, które łączą się z centralnym serwerem za pośrednictwem transmisji danych M2M w Orange.

111 Od 2010 roku do sterowania ulicznego wykorzystano 736 kart SIM. Inne miasta: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Bielawa, Świdnica, Stalowa Wola + = szafa oświetleniowa karta telemetryczna sprawne zarządzanie oświetleniem

112 Projekt z firmą Pronal w Środzie Wielkopolskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej zainstalowało u 1100 odbiorców nowoczesny system zdalnego pomiaru wody (Smart Metering), który: - precyzyjnie i na bieżąco mierzyć ilość zużytej wody - wysyła tę informację przez sieć komórkową do centralnego serwera. W ten sposób wyeliminowano też konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy.

113 Problemy i wyzwania: - brak systemu monitorującego awarie sieci wodociągowej - niedokładny system pomiaru zużytej wody - wodomierze starej generacji umożliwiały nadużycia - wysokie koszty osobowe związane z koniecznością odczytu stanu wodomierzy - brak środków finansowych na zakrojoną na dużą skalę inwestycję w nowy system

114

115 Efekty i korzyści: - wzrost sprzedaży o 11% - uszczelnienie systemu minimalizujące niekontrolowane wycieki wody - eliminacja nadużyć ze strony użytkowników - eliminacja konieczności indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy - możliwość szybkiego reagowania na awarie sieci wodociągowej bądź nieprawidłowości w jej pracy - utrzymanie stabilności finansowej MPECWiK dzięki płatności za usługę w abonamencie

116 MOŻLIWOŚCI

117 Możliwości smart governance inteligentne zarządzanie (energia, oświetlenie uliczne, służby publiczne) smart environment zarządzanie odpadami smart metering zdalny odczyt (gaz, woda) M2M Orange smart mobility inteligentny transport smart home inteligentny dom

118 Dziękuję za uwagę

119 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

120 Jak dobrze zarządzać miastem, jak wdrażać smart governance, jak zachęcać mieszkańców do partycypacji w zarządzaniu? Marek Miros, Burmistrz Gołdapi; Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku; dr Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy - Zdroju WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

121 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

122 CASE STUDY. NOWA JAKOŚĆ MIEJSKIEJ PRZESTRZENI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

123

124 FILOZOFIA SOHO FACTORY

125

126 Celem powstania Soho Factory, zrewitalizowanej przestrzeni po Państwowych Zakładach Optycznych na warszawskim Kamionku, było stworzenie miejsca, w którym może być inaczej. To jeden z wyznaczników nowej socjologii miasta. Warszawa nie ma dzielnicy, która w sposób jednoznaczny kojarzy się z kulturą, sztuką czy chociażby alternatywną rozrywką. Stołeczne Soho ma ambicje to zmienić. Najważniejszy w takich projektach jest duch miejsca. W Soho czuje się go niemal namacalnie.

127 Obecnie w przestrzeniach miast widać silny trend odzyskiwania pofabrycznych przestrzeni. Ich rewitalizacja to jednak bardziej złożony i kosztowny projekt niż budowanie czegokolwiek od podstaw. W przypadku Soho rewitalizacja nie była tylko inwestycją w mury, lecz przede wszystkim działaniem zmierzającym do stworzenia realnej przestrzeni kreatywnej w stolicy.

128 Warszawskie Soho jest kompleksowym założeniem architektoniczno-społecznym, dla którego wzorem są Sady Żoliborskie najlepszy projekt tego typu w Warszawie (choć powstał w latach 60., do dzisiaj nie doczekał się godnego następcy). Podobnie jak w przypadku Sadów, myślenie o Soho od początku miało charakter strategiczny, całościowy. Wszystkie budynki, które dopiero zamierzamy wybudować, już dawno zostały opracowane koncepcyjnie, a ich architekturę i funkcje wpisano w założenia tego obszaru.

129 Przy rewitalizacji terenów pofabrycznych istotne jest powiązanie części zabytkowych z częścią nowoczesną (tak aby zachować charakter miejsca) oraz infrastruktury budowlanej z najbliższym otoczeniem (by wpisywały się w jego kontekst). W innym przypadku można doprowadzić do gettoizacji przestrzeni miejskiej.

130 KREATYWNA PRZESTRZEŃ STOLICY

131 Przy ul. Mińskiej, gdzie dziś otwiera się przestrzeń Soho, mieściła się manufaktura Juta, później zakłady amunicyjne Pocisk, otwarte w 1925 r. przez Józefa Piłsudskiego. Po II wojnie na Mińskiej ruszyła Warszawska Fabryka Motocykli, i to tu powstawały kultowe skutery Osa. Pod koniec lat 60. produkcję ponownie zdominowały potrzeby zbrojeniowe. Państwowe Zakłady Optyczne, choć wytwarzały też cywilne mikroskopy, koncentrowały się na produkcji urządzeń celowniczych. Tej działalności po 1989 r. nie dało się kontynuować. Ale można dziś do niej sięgać, wprowadzając zupełnie nową działalność do dawnych fabrycznych zabudowań.

132 W nowojorskim SoHo fabryczne mury ożywili artyści. Na Kamionku kolorowa i różnorodna społeczność Warszawy. Soho Factory to unikalne przedsięwzięcie - aż 8 ha zielonego terenu z wieloma budynkami pofabrycznymi, które dają mnóstwo możliwości adaptacji i zagospodarowania. Atutem jest lokalizacja zaledwie 4 km w linii prostej dzielą terea Soho od Pałacu Kultury i Nauki. Soho Factory stawia sobie za cel rozwijanie w postindustrialnej tkance dawnych hal produkcyjnych nowej jakości artystycznej i architektonicznej.

133 Soho Factory to: Kreatywna przestrzeń do pracy: biura w oryginalnych, zrewitalizowanych budynkach fabrycznych zaadaptowanych do potrzeb nietuzinkowych firm, galerii sztuki, projektantów (m.in. takich jak pracownia architektoniczna WWAA (twórcy polskiego pawilonu na Expo w Szanghaju), architektów, redakcji prasowych, teatru i muzeum. Miejsce dla kultury. Soho chętnie użycza swoich przestrzeni interesującym inicjatywom kulturalnym, modowym, lifestyle owym. Soho wspiera np. wzajemnie antagonistyczne wydarzenia, bo w ten sposób rodzi się kulturalny ferment.

134

135 Soho Factory to: Miejsce dla zabawy i edukacji, przestrzeń do prowadzenia twórczych warsztatów (materiałoznawstwo, twórczy design itp.) Pomysł na wyróżniające się imprezy targowe, takie jak Dom Inteligentny, targi odbywające się cyklicznie co roku i mające ambicje być największą tego rodzaju imprezą w Europie Wschodniej Miejsce imprez dla dzieci, takich jak SOHO MÓWI HAWK. Już trzy razy na wyjątkowe warsztaty artystyczne przyjechały tu maluchy z kilku warszawskich domów dziecka.

136 MIESZKAĆ I DZIAŁAĆ

137 Soho Factory to także przestrzeń, w której będzie się chciało mieszkać. W rewitalizowany teren zostały wkomponowane dwa budynki mieszkalne gotowy już Rebel One i realizowany obecnie Kamion Cross. W planach są kolejne.

138 Czy uda się stworzyć kreatywne centrum miasta? To zależy od mieszkańców, najemców i gości, całej społeczności Soho. To oni będą przecież decydować o klimacie miejsca.

139 Zapraszam do Rafał Bauer Wiceprezes Black Lion Found SA i współtwórca Soho Factory

140 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

141 7 X SMART Miejskie rozwiązania i innowacje WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

142 Samorządy, dążąc do tworzenia najlepszej, najbardziej przyjaznej przestrzeni do życia i działania dla wszystkich interesariuszy miasta, przede wszystkim zaś jego mieszkańców, sięgają po innowacyjne rozwiązania i narzędzia technologiczne, choć są to na razie pojedyncze rozwiązania, a nie systemowe działania, oparte na dalekosiężnym, strategicznym planowaniu. Najczęściej są to wdrożenia związane z transportem, dostarczaniem i rozliczaniem mediów, bezpośrednim komunikowaniem się z mieszkańcami.

143 Coraz większe znaczenie zyskuje w Polsce idea smart governance (inteligentnego zarządzania), zakładająca rosnącą partycypację społeczną zarówno przy podejmowaniu decyzji kluczowych dla samorządów, o wymiarze strategicznym, jak i tych mających zasięg wyłącznie lokalny. Coraz więcej miast zaprasza także mieszkańców do współdecydowania o kształcie części budżetu tzw. budżety obywatelskie wdraża już kilkadziesiąt samorządów, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach.

144 Ośrodek analityczny THINKTANK realizując program Miasta przyszłości chce stworzyć bazę dobrych praktyk związanych z szeroko rozumianą ideą smart city, promującą najciekawsze projekty realizowane w Polsce. 7 x smart to subiektywny przegląd projektów zrealizowanych bądź realizowanych w polskich miastach, wartych promowania i popularyzacji, które na pewno znajdą się w bazie dobrych praktyk smart city THINKTANK.

145 SMART GOVERNANCE: Warszawa dialog społeczny

146 Stolica jest jednym z miast najbardziej aktywnie prowadzącym dialog z mieszkańcami i tzw. trzecim sektorem. W 2014 r. ma być gotowy Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, obecnie taki plan jest przygotowywany co roku. Obecnie w Warszawie działa 28 branżowych komisji dialogu społecznego oraz 15 komisji dzielnicowych. Mają one kompetencje inicjatywno-doradcze i są tworzone przez zainteresowane danym obszarem organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę.

147 Komisje spina Forum Dialogu Społecznego, którego celem jest zarówno porządkowanie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim poprzez wymianę informacji pomiędzy komisjami dialogu działającymi w mieście i w dzielnicach. W konsultacjach projektów wyższej rangi uczestniczy Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, powołana na drugą kadencję, na lata Miasto pyta też bezpośrednio organizacje społeczne i mieszkańców np. o projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji lub mających istotny wpływ na życie obywateli. W 2012 r. odbyło się blisko 100 konsultacji.

148 Organizacje pożytku publicznego blisko współpracują z miastem przy realizacji zadań publicznych. Na tzw. budżet dotacyjny stolica przeznaczyła 2013 r. 115 mln zł a na 2014 r. zaplanowano 112 mln zł. Coraz większe znaczenie dla miasta ma także bezpośrednia współpraca z mieszkańcami, którą ma stymulować instrument o nazwie Inicjatywa lokalna, który reguluje zasady współpracy z nieformalnymi grupami mieszkańców. Uchwała o Inicjatywie lokalnej została uchwalona w 2013 r. Organizacje pożytku publicznego oraz same grupy mieszkańców mogą zgłaszać pomysły na wspólne działania z miastem.

149 SMART GOVERNANCE: Budżety obywatelskie

150 Budżet partycypacyjny wydzielanie części miejskiego budżetu (od kilku do kilkunastu milionów złotych) i postawienie sposobów jego wykorzystania do konsultacji społecznych jest w Polsce wprowadzane przez kolejne miasta Łódź, Białystok, Sopot, Poznań, Dąbrowę Górniczą i inne. Budżet partycypacyjny oznacza większą przejrzystości działań samorządu terytorialnego i włączanie obywateli w proces sprawowania władzy. Jako pierwszy do dyskusji o budżecie zaprosił mieszkańców prezydent Sopotu w 2010 r. W 2014 r. do decydowania o sposobach wydawania części pieniędzy chce zaprosić mieszkańców Warszawa (budżet na 2015 r.).

151 Największy budżet obywatelski na 2014 r. zaproponowała swoim mieszkańcom Łódź (20 mln zł), przeciętna kwota dla większych miast to 10 mln zł (m.in. Poznań, Sopot, Białystok). Ogromne zainteresowanie współdecydowaniem o wydatkowaniu miejskich pieniędzy frekwencja w głosowaniach nad zgłaszanymi przez mieszkańców projektami w 2013 r. sięgała 15-20%. Budżet obywatelski to także działania edukacyjne, przybliżające mieszkańcom zasady działania władz miasta, dającym im realny dowód współdecydowania o sprawach dla nich istotnych.

152 SMART MOBILITY: Trójmiasto: System Tristar

153 Trójmiasto wdraża zintegrowany system zarządzania ruchem, który obejmie swoim działaniem nie jedno, a trzy miasta. Tristar został opracowany przez naukowców z Politechniki Gdańskiej. W pierwszym etapie już w 2014 r. obejmie 141 skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym aglomeracji i ulicach sąsiadujących. Według prognoz czas przejazdu przez główne ulice Gdańska, Gdyni i Sopotu skróci się o 7%, system będzie uprzywilejowywał komunikację miejską.

154 W ramach Tristara uruchomiony zostanie także system rejestracji wykroczeń drogowych, a przy drogach staną tablice informujące o warunkach na drogach, czasie dojazdu do kluczowych punktów Trójmiasta, a także o liczbie wolnych miejsc parkingowych w okolicy. Tristar to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce wdrażane przez trzy miasta, z możliwością objęcia jego zasięgiem także okolicznych miejscowości.

155 SMART MOBILITY: Warszawa: Warszawski Rower Publiczny

156 W lutym 2012 r. stołeczni radni wprowadzili zmiany w statucie ZTM i zapisali środki na stołeczny system wypożyczalni rowerów. Jego celem było zachęcenie Warszawiaków do korzystania z tego zdrowego i ekologicznego środka transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły, tym samym przyczyniając się również do zmniejszenia liczby aut w centrum Warszawy. System ruszył w sierpniu 2012 r. Według dziennika USA Today warszawski system roweru publicznego Veturilo, obsługiwany przez NEXTBIKE, znalazł się na 10 miejscu systemów rowerowych na świecie. Veturilo jest jednocześnie ósmym co do wielkości europejskim systemem rowerowym z flotą 2600 rowerów i 172 stacjami.

157 Veturilo na ulicach Warszawy - rower miejski jako uzupełnienie transportu publicznego stał się popularny, dostępny, ekonomiczny, przyjazny ludziom i stolicy. 10 tys. to średnia ilość dziennych wypożyczeń rowerów Nextbike w Warszawie. Liczba zarejestrowanych użytkowników w stolicy przekroczyła 150 tys. System roweru miejskiego firma Nextbike jako operator rozwija także w Poznaniu, Wrocławiu i Opolu.

158 SMART ENVIRONMENT: Warszawa: Inteligentna Energia RWE

159 Inteligentne sieci elektroenergetyczne i pomiarowe (smart grid/smart metering) są fundamentem rozwoju miast przyszłości. Efekt ich wprowadzenia: wzrost bezpieczeństwa energetycznego, świadomi obywatele - odbiorcy energii, którzy wiedzą za co płacą, większa łatwość przyłączania odnawialnych źródeł energii. polepszenie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, wymierne oszczędności w budżetach samorządowych, wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Elektroniczne liczniki ze zdalną, bieżącą transmisją danych jak szacuje URE umożliwią odbiorcom zaoszczędzenie nawet 10 proc. obecnie wykorzystywanej energii.

160 Inteligentna Energia RWE to pierwszy w Polsce zintegrowany program obejmujący: wdrożenie instalacji 600 liczników inteligentnych, kampanię edukacyjną i badanie zachowań użytkowników energii elektrycznej przeprowadzone przez TNS Polska. Zrealizowała go w 2012 r. firma RWE Stoen Operator. Dzięki zmianom przyzwyczajeń użytkowników i bieżącemu monitorowaniu zużycia udało się ograniczyć pobór energii w szczycie o 2%. Wnioski z pilotażu będą wykorzystane do tworzenia strategii masowej instalacji inteligentnych liczników w Warszawie. W Polsce według URE - do 2022 r. ma być wymienionych na inteligentne 16,7 mln tradycyjnych liczników energii.

161 SMART ENVIRONMENT: Środa Wielkopolska: Zdalny monitoring zużycia wody

162 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej zainstalowało u 1100 odbiorców nowoczesny system zdalnego pomiaru wody (Smart Metering), który jest w stanie precyzyjnie i na bieżąco mierzyć ilość zużytej wody oraz wysyłać tę informację przez sieć komórkową do centralnego serwera. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na uszczelnienie systemu odczytu wody, dzięki czemu MPECWiK zwiększyło sprzedaż i przychody o ok. 11%. W pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu udało się też zidentyfikować i usunąć kilka nieszczelności w infrastrukturze użytkowników, ograniczając straty przesyłowe. Wyeliminowano też konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy.

163 Przyjęty sposób finansowania inwestycji pokazuje, że nowoczesne rozwiązania smart nie muszą być obciążeniem dla samorządów i firm komunalnych. Oferenci systemu pobierają opłatę abonamentową od każdego zainstalowanego wodomierza, na którą składają się płatność za obsługę systemu, wodomierz z nakładką oraz opłata za usługi komórkowej transmisji danych do centralnego serwera. Rozwiązanie, pierwsze na taką skalę w Polsce, zaoferowała firma GPM wspólnie z konsorcjum firm Orange i Pronal.

164 SMART ENVIRONMENT: Bielsko-Biała: jednorodne monitorowanie zużycia energii

165 Bielsko Biała to jeden z polskich liderów idei smart. Miejskie Biuro Zarządzania Energią powstało już w 1997 roku. Koordynuje wszystkie sprawy związane z wykorzystaniem energii w mieście cel to racjonalizacja zużycia energii, zwłaszcza energii cieplnej. BEN 2005 innowacyjna aplikacja do jednorodnego zarządzania energią w gminie. Do systemu docelowo zostanie włączonych 200 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy), obecnie w sieci monitorującej zużycie energii jest ok. 140 budynków.

166 Koszty systemu: liczniki + impulsatory wraz z instalacją do transmisji po sieciach + centrala + oprogramowanie 5 mln zł dla zakładanych 200 budynków. System BEN 2005 (Baza danych energetycznych obiektów miejskich) obejmuje: rejestr danych ogólnych i technicznych obiektów rejestr zużycia energii cieplnej, gazu, elektryczności i wody analizy energochłonności obiektów cenniki mediów oraz dane meteo Docelowo: zbieranie informacji poprzez zdalny pomiar licznikowy z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej i połączenie z mapą numeryczną miasta.

167 X SMART

168 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

CO OZNACZA IDEA SMART CITY

CO OZNACZA IDEA SMART CITY CO OZNACZA IDEA SMART CITY DLA MIEJSKICH MARKETERÓW? Adam Mikołajczyk Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc Warszawa, 19 listopada 2013 SMART CITY w idei Współuczestniczące sprawowanie władzy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska Warunki licencji pod adresem http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.

Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska Warunki licencji pod adresem http://creativecommons.org/licenses/bysa/3. Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Diagnoza strategiczna opracowana przez: Oddział Strategii Rozwoju Miasta Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ pod nadzorem metodologicznym prof.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata

Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 5 maj 2008 cena 9,50 z³ (w tym 0% VAT) www.przeglad-its.pl Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. ul. Trębacka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo