Załącznik nr 1. Instrukcja obsługi. Stanowisko CNC. Instrukcja obsługi. Stanowisko CNC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Instrukcja obsługi. Stanowisko CNC. Instrukcja obsługi. Stanowisko CNC"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Instrukcja obsługi. Stanowisko CNC. Instrukcja obsługi Stanowisko CNC

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Uruchomienie stanowiska Panel przedni sterownika Panel tylny sterownika Wymagania sprzętowe Instalacja oprogramowania Pierwsze uruchomienie programu cncgraf Obsługa programu cncgraf Pasek MENU GŁÓWNE Pasek statusu Układ współrzędnych Programowanie pracy urządzenia Funkcje bezparametryczne Funkcje parametryczne Posuw szybki (Interpolacja punktowa) G Posuw roboczy (Interpolacja liniowaj) G Interpolacja kołowa G02/G Przerwa G Wycinanie foli przy użyciu modułu laserowego Literatura

3 1. Wprowadzanie Oprogramowanie cncgraf 1 przeznaczone jest do sterowania trójosiowymi obrabiarkami CNC, pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows. Program pozwala w czasie rzeczywistym sterować obrabiarką CNC, dzięki zastosowaniu specjalnego kontrolera SMC4D, który wchodzi w skład stanowiska. CncGraF pozwala sterować obrabiarką w sposób automatyczny i ręczny. Program cncgraf dysponuje nowoczesnym, graficznym interfejsem użytkownika, jest przejrzysty i prosty w obsłudze. Wszystkie najważniejsze funkcje posiadają swoje ikony oraz klawisze skrótów. Oprogramowania pozwala tworzyć własne programy sterujące w standardzie DIN 66025, potocznie zwany G-Code. W skład stanowiska CNC wchodzą: komputer PC wraz z oprogramowaniem, sterownik, stolik z ruchomym ramieniem pozwolajacym zainstalować dowolne narzędzia takie jak: o moduł laserowy o głowica frezarska o wytaczadło o rozwiertak. 1 cncgraf oprogramowanie firmy BOENIGK electronics 3

4 2. Uruchomienie stanowiska 2.1 Panel przedni sterownika Rysunek 1. Panel przedni sterownika 1 bezpieczniki (8A, 3A) 2 wyłącznik bezpieczeństwa 3 diody kontrolne informujące o pracy urządzenia 4 główny włącznik sterownika 5 włącznik narzędzia 2.2 Panel tylny sterownika Rysunek 2. Panel tylny sterownika 4

5 1 zasilanie narzędzia obróbczego 230V AC (np. frezarki) 2 zasilanie DC z zewnętrznego zasilacza (zasilanie modułu laserowego) 3 zasilanie sterownika 230V AC 4 gniazdo USB do komputera PC 5 gniazdo modułu laserowego 6 gniazdo czujnika wysokości narzędzia (stosowany przy narzędziach frezarskich) 7 gniazdo narzędzia obróbczego (np. frezarki) 2.3 Wymagania sprzętowe Do poprawnej pracy oprogramowania, oprócz obrabiarki CNC wraz z kontrolerem SMC4D wymagane są: System operacyjny: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7(32-bit) (Windows Vista wywołuje poważne problemy z instalacją sterowników do kontrolera SMC4D, jest to nie zalecana wersja systemu operacyjnego) Microsoft.NET Framework V2.0 (lub wyższa) Microsoft Managed DirectX 9 (lub wyższa) do sterowania Joystickiem Sterowniki do kontrolera SMC4D Procesor: Intel Pentium / AMD Athlon 1GHz (lub szybszy) Karta graficzna z obsługą OpenGL Pamięć RAM: 256MB (lub więcej) HDD: 40MB wolnego miejsca Port USB Niezbędne oprogramowanie znajduje się na płycie DVD dołączonej do niniejsze pracy. 2.4 Instalacja oprogramowania Wszystkie niezbędne programy i sterowniki znajdują się na płycie DVD dołączonej do niniejszej pracy. Aby poprawnie przeprowadzić proces instalacji oprogramowania należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1) Zainstalować Microsoft.NET Framework V2.0. Dwukrotne kliknięcie pliku FrameworkV2 następnie postępować zgodnie z zaleceniami programu instalacyjnego. 5

6 2) Zainstalować Microsoft Managed DirectX9. Dwukrotne kliknięcie pliku manageddx9 następnie postępować zgodnie z zaleceniami programu instalacyjnego. 3) Zainstalować oprogramowanie cncgraf 4.8 Dwukrotne kliknięcie pliku cncgraf następnie wybrać wersję językową i postępować zgodnie z zaleceniami programu instalacyjnego. 4) Podłączyć urządzenie sterując do komputera PC za pomocą kabla USB. 5) Podłączyć kabel zasilający i uruchomić sterownik przełącznikiem. 6) Windows powinien wykryć nowe urządzenie i poinformować o brakującym pliku. Wskazać plik smc4d na płycie DVD w katalogu Sterowniki 2.5 Pierwsze uruchomienie programu cncgraf Uruchomić program cncgraf, ikona na pulpicie lub wybrać z MENU START Wszystkie Programy następnie Boenigk > cncgraf4 > cncgraf4. Podczas pierwszego uruchomieniu programu pojawi się okno Hardware Config (Rys.2) Z dostępnych opcji wybrać: SMC4D USB U2, następnie zatwierdzić wybór klawiszem Apply i uruchomić program klawiszem Start cncgraf Rysunek.3. Okno Hardware Config programu cncgraf Przy pierwszym uruchomieniu, program cncgraf posiada konfigurację podstawową, aby rozpocząć pracę należy ustawić parametry maszyny. Zakładka USTAWIENIA następnie wybrać Parametry maszyny > Dopasuj... Plik zawierający ustawienia stanowiska znajduję się na dołączonej płycie DVD. Aby zaimportować plik należy z paska MENU GŁÓWNE w głównym oknie programu wybrać zakładkę Ustawienia a następnie Ustawienia > Otwórz i wskazać plik ustawienia.xml Po 6

7 zaimportowaniu ustawień program się wyłączy, należy go ponownie uruchomić i wykonać jazdę referencyjną zgodnie z zaleceniami programu. 3. Obsługa programu cncgraf Program cncgraf posiada nowoczesny interfejs graficzny (Rys.5), analogiczny do interfejsu znanego z oprogramowania firmy Microsoft. Takie środowisko pracy pozwala na łatwą i intuicyjną obsługę oprogramowania. Aby ułatwić prace z oprogramowaniem cncgraf, wszystkie ważniejsze funkcje programu mają swój skrót klawiszowy, a także własną ikonę na pionowym lub poziomym pasku narzędzi. Aby dopasować interfejs programu do potrzeb użytkownika, należy wybrać z paska MENU GŁÓWNE zakładkę Ustawienia, a następnie Opcje -> Widok. Wygląd okna głównego można uruchomić w module WinXP lub standardowym znanym z Windowsa Rysunek 4. Główne okno programu cncgraf 3.1 Pasek MENU GŁÓWNE W pasku MENU GŁÓWNE znajdują się następujące funkcje: 7

8 Rysunek 5. Menu główne programu cncgraf 1. Zakładka Plik zawiera funkcje związane z obróbką plików. 2. Zakładka Obrabiać zawiera funkcje związane z obróbka wczytanych danych. 3. Zakładka Widok zawiera funkcje zmieniające wielkość załadowanego rysunku. 4. Zakładka Jechać zawiera funkcje sterujące ruchami stanowiska CNC. 5. Zakładka Ustawienia zawiera funkcje związane z ustawieniami programu cncgraf i stanowiska CNC. 6. Zakładka Pomoc zawiera podręcznik użytkownika oraz informacje na temat oprogramowania. 3.2 Pasek statusu Program cncgraf posiada trzy paski statusu, które przekazują użytkownikowi następujące informacje: Obydwa górne paski statusu pokazują aktualna pozycje stanowiska CNC. Pozycja ramienia stanowiska jest podawana w koordynatach absolutnych i relatywnych. Koordynaty relatywne można wyzerować przez naciśniecie klawisza danej koordynaty relatywnej. Rysunek 6. Górne paski statusu programu cncgraf Dolny pasek statusu pokazuje aktualną pozycję myszki, jednostkę w jakiej pracuje stanowisko oraz informacje związane z pracą stanowiska CNC 8

9 Rysunek 7. Dolny pasek statusu programu cncgraf 3.3 Układ współrzędnych Rysunek 8. Układ współrzędnych obowiązujący w cncgraf Układ współrzędnych stanowiska CNC odpowiada klasycznemu modelowi kartezjańskiemu. Punkt wyjścia dla osi X, Y, Z znajduje się w lewym dolnym rogu. Po wykonaniu tzw. Jazdy referencyjnej, liczniki współrzędnych absolutnych przyjmują wartość 0 (zero). Wartość licznika osi Z zmniejsza się podczas ruchu w dół. 9

10 4. Programowanie pracy urządzenia Zasadniczą częścią programu sterującego są bloki programujące ruch narzędzia. Aby w pełni opisać ten ruch wymagane są następujące dane (Rys. 9): - Punkt początkowy ruchu (1), - Punkt kocowy ruchu (2), - Prędkość ruchu, - Tor ruchu. Rysunek 9. Programowanie ruch ramienia Idea sterowania numerycznego polega na programowaniu ruchu po torze ciągłym w taki sposób, że punkt końcowy pierwszego ruchu jest jednoczenie punktem początkowym kolejnego ruchu. Prędkość ruchu jest uzależniona od zastosowanej funkcji posuwu. Tor ruchu czyli interpolacja jest to linia po jakiej porusza się ramię stanowiska. Program sterujący jest to ciąg instrukcji kodujących ruchy narzędzia, zapisywany w dowolnym edytorze tekstu. Każdą instrukcje należy zapisywać w oddzielnej linii. Specjalną funkcje pełni pierwsza i ostatnia linia (blok) programu sterującego. Pierwsza linia zawiera nagłówek programu i jest zapisywana w następującej formie: %_NAZWA_PROGRAMU Ostatni blok zawiera znak końca programu: M30 Najkrótszy możliwy program sterujący ma następują formę: %_NAZWA_PROGRAMU M30 Funkcje parametryczne składają się z: nazwy_funkcji i parametru_funkcji. Funkcja bezparametrczna składa się tylko z nazwy_funkcji. 10

11 W programie sterującym można dodawać komentarze użytkownika. Komentarz musi być poprzedzony znakiem ; (średnik). W komentarzu mogą znajdować się dowolne znaki w tym polskie znaki diakrytyczne. Plik programu sterującego musi mieć rozszerzenie *.nc do napisania może posłużyć dowolny edytor tekstu. CncGraF posiada wbudowany edytor tekstu, uruchamiany z zakładki Widok > Edytor tekstu w MENU GŁÓWNYM lub za pomocą ikony w górnym pasku narzędziowym. Wbudowany edytor tekstu posiada funkcje podpowiedzi, wywoływaną przez użycie skrótu klawiszowego Ctrl+Spacja. CncGraF umożliwia podgląd pisanego programu sterującego. Aby uzyskać podgląd należy zapisać do pliku stworzony już program sterujący. Zakładka Plik > Zapisz jako w oknie wbudowanego edytora tekstu. 4.1 Funkcje bezparametryczne Funkcje bezparametryczne są to funkcje składające się tylko z nazyw_funkcji ich wywołanie powoduje np. uruchomienia narzędzia, zmianę układu współrzędnych itp. Działanie tych funkcji trawa do wyłączenia danej funkcji. Funkcje bezparametryczne: G70 włączenie wymiarowania w calach G71 włączenie wymiarowania w milimetrach G90 włącznie miary absolutnej; miara absolutna definiuje układ współrzędny względem początku układu współrzędnych urządzenia (lewy dolny róg), wszystkie parametry posuwu są definiowane względem punktu zerowego urządzenia. Jest to ustawienie domyślne. G91 włączenie miary relatywnej (przyrostowej), początkiem układu jest obecne położenie ramienia obrabiarki, zaprogramowanie posuwu ma w tym przypadku charakter wektorowy G92 definicja podprogramu M03 włączenie narzędzia M05 wyłączenie narzędzia M30 koniec programu 11

12 4.2 Funkcje parametryczne Funkcje parametryczne są to funkcje które do działania potrzebują podania parametru np. wektora o jaki ma przesunąć się ramię urządzenia. Funkcje parametryczne G00 - posuw szybki (Interpolacja punktowa) G01 - posuw roboczy (Interpolacja liniowa) G02/G03 - interpolacja kołowa G02/G03 G04 - przerwa Pozostałe funkcje standardu DIN są nieobsługiwane przez omawiane stanowisko CNC Posuw szybki (Interpolacja punktowa) G00 Posuw szybki, jest to funkcja służąca do przemieszczania ramienia do zaprogramowanego punktu końcowego z maksymalna prędkością w osiach X Y Z. Skutkiem ruchu szybkiego jest zwiększona tolerancja dokładności pozycjonowania w punkcie docelowym. Interpolacja punktowa jest przeznaczona wyłącznie do ruchów ustawczych ramienia. Nie należy stosować tej funkcji do obróbki. G00 X# Y# Z# Np.: G00 X20 Y40 Z-77 Powyżej podany jest sposób użycia funkcji gdzie: G00 wywołanie funkcji posuw szybki X, Y, Z osie w których jest programowany ruch # wartość podana w postaci liczbowej określająca ruchu ramienia w danej osi W przypadku nie wykonywania ruch w określonej osi można pominąć daną oś. Nazwa osi oraz wartość posuwu zapisywana jest jednym ciągiem (bez spacji). Programowanie w mierze absolutnej (domyślnej; G90) powoduje przemieszczenie się do konkretnego punkt X, Y, Z względem punktu zerowego maszyny. Programowanie w mierze relatywnej (G91) powoduje przemieszczenie ramienia o zadany wektor X Y Z (punktem odniesienia jest aktualna pozycja narzędzia) 12

13 4.2.2 Posuw roboczy (Interpolacja liniowa) G01 Posuw roboczy należy do najprostszych, a zarazem najczęściej wykorzystywanych ruchów roboczych. Tor ruchu narzędzia przebiega po linii prostej pomiędzy punktem początkowym i kocowym. Wymaga zaprogramowania parametrów punktu końcowego analogicznie jak w posuwie szybkim oraz prędkości posuwu ramienia parametr S wyrażanych w mm/min, ruch roboczy związany jest również z większą dokładnością pozycjonowania w punkcie końcowym. G01 X# Y# Z# F# np.g01 X30 Y30 S60 gdzie: G01 wywołanie funkcji Posuw roboczy X, Y, Z osie w których jest programowany ruch F parametr definiujący szybkość posuwu ramienia w mm/min # wartość podana w postaci liczbowej Przykładowy program wykorzystujący interpolacje liniowe Napisać program sterujący który wytnie w foli, kształt przedstawiony na rys.8. Punkt W, jest punktem zerowym urządzenia (X=0; Y=0; Z=0) Ruch należy rozpocząć od punktu (0,0) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 13

14 Rysunek 10. Szkic przedmiotu do przykładu z interpolacją liniową Rozwiązanie: Symbole N# (np. N5, N10) na początku każdej linii oznaczają numer linii. Ich używanie nie jest konieczne, jednakże ułatwiają czytanie programu. %Pierwszy_program_Interpolacja ; nazwa programu N5 G71 G90 ; włączenie wymiarowania w mm, ; włączenie miary absolutnej N10 G00 X0 Y0 Z-77 ; opuszczenie ramienia Z-77 N15 M3 ; włączenie narzędzia N20 G1 X125 F60 ; wycięcie odcinka od A do B ; z prędkością 60mm/min 14

15 N25 G1 Y50 F60 N30 G1 X60 F60 N35 G1 Y80 F60 N40 G1 X100 F60 N45 G1 Y105 F60 N50 G1 X85 Y120 F60 N55 G1 X25 F60 N60 G1 Y84 F60 N65 G1 X0 F60 N70 G1 Y0 F60 N75 M5 N80 G00 Z0 N85 M30 ; wycięcie odcinka od B do C ; wycięcie odcinka od C do D ; wycięcie odcinka od D do E ; wycięcie odcinka od E do F ; wycięcie odcinka od F do G ; wycięcie odcinka od G do H ; wycięcie odcinka od H do I ; wycięcie odcinka od I do J ; wycięcie odcinka od J do K ; wycięcie odcinka od K do A ; wyłączenie narzędzia ; podniesienie ramienia ; znak końca programu Interpolacja kołowa G02/G03 Ruch po łuku okręgu, jest bardziej złożony niż miało to miejsce w przypadku interpolacji liniowej. Wynika to z faktu, iż okrąg nie może być jednoznacznie zdefiniowany przez podanie dwóch punktów. W standardzie DIN istnieją dwie funkcje służące do wykonywania interpolacji kołowej: G02 interpolacja kołowa w kierunku zgodnym z obrotem wskazówek zegara, G03 interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Składnia obu funkcji jest identyczna. G02 X# Y# Z# I# J# K# F# gdzie: X, Y, Z parametry końca łuku, w przypadku okręgu koniec łuku jest jego początkiem. Podczas wycinania okręgu, przy zastosowaniu miary relatywnej (przyrostowej, G91) parametry te przyjmują wartość zero, mona je pominąć. I, J, K parametry interpolacji kołowej, określające punkt w którym znajduje się środek wycinanego okręgu (łuku). Parametry te definiują odległości środka okręgu w 15

16 poszczególnych osiach: I odpowiada osi X, J odpowiada osi Y, K odpowiada osi Z. W mierze absolutnej jest to odległość środka okręgu od początku układu współrzędnych. W mierze relatywnej odpowiada to wektorowi w jakimi znajduje się środek okręgu (łuku) od obecnego położenia narzędzia. Stosując te funkcje należy najpierw ustawić ramię urządzenia w punkcie początkowym wycinanego łuku, następnie należy określić kierunek interpolacji poprzez wybór funkcji G02 lub G03. Kolejnym krokiem jest ustalenie punktu końcowego wycinanego łuku (okręgu) i wyznaczenie punktu środka okręgu. Przykładowy program wykorzystujący interpolacje kołową Napisz program sterujący, który wytnie w foli kształt przedstawiony na rys.10 Punkt W będący środkiem okręgu znajduje się w punkcie X=40 Y=50 Rys.9. Szkic przedmiotu do przykładu z interpolacją kołową 16

17 Rozwiązanie: % Program_drugi_interpolacja_kolowa ;nazwa programu N5 G71 G90 ; włączenie wymiarowania w mm; ; włączenie miary absolutnej N10 G00 Z-77 ; opuszczenie ramienia Z-77 N15 G00 X220 Y70 ; szybkie przesunięcie ramienia do 1 N20 M3 ; włączenie narzędzia N25 G02 Y30 I220 J50 F60 ; wycięcie półokręgu w kierunku ruchu ; wskazówek zegara od 1 do 2 N30 G91 ; włączenie miary relatywnej (wektorowej) N35 G01 x F60 ; wycięcie odcinka od 2 do 3 N40 G90 ; włączenie miary absolutnej N45 G02 Y70 I90 J50 F60 ; wycięcie łuku od 3 do 4 zgodnie z kierunkiem ; ruchu wskazówek N50 G01 X220 F60 ; wycięcie odcinka od 4 do 1 N55 M5 ; wyłączenie narzędzia N60 G00 X60 Y50 F60 ; szybkie przesunięcie ramienia do punktu 5 N65 M3 ; włączenie narzędzia N70 G03 I40 J50 F60 ; wycięcie okręgu o środku w punkcie x=40, y=50 ; w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ; zegara N75 M5 ; wyłączenie narzędzia N80 G00 Z0 ; podniesienie ramienia do pozycji początkowej N85 G00 X0 Y0 ; przesunięcie ramienia do pozycji zerowej N90 M30 ; znak końca programu Przerwa G04 Funkcja G04 powoduje zatrzymanie ramienia urządzenia przez określony czas. Funkcja ta nie powoduje wyłączenia lasera. Ma zastosowanie w celu dłuższego wypalania jednego punktu lub ogrzewania jakiegoś elementu przez określony czas. Funkcja przerwy posiada parametr H określający czas trwania przerwy w sekundach. Np. G04 H3 postój ramienia w punkcie przez 3 sekundy 17

18 5. Wycinanie foli przy użyciu modułu laserowego Aby poprawnie wyciąć folię przy użyciu modułu laserowego 25mW należy bardzo dokładnie przykleić folię do stolika wzdłuż całego obwodu folii Parametry wycinania folii: - napięcie zasilania lasera: 3,3V - wysokość lasera w osi Z nad folią: -77 ==> Z-77 - szybkość poruszania lasera (parametr F) podczas wycinania: 60mm/min > F60 Literatura [1] cncgraf V4.x für Windows Benutzerhandbuch plik pomocy do programu cncgrafv4.x (wersja niemiecka) [2] W. Grzesik, P. Niesłony, M. Bartoszuk, Programowanie obrabiarek NC/CNC, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2006 [3] Grzegorz Nikiel Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji, Bielsko-Biała 2004 [4] strona domowa producenta oprogramowania cncgraf [5] strona domowa producenta urządzenia CNC [6] polskie forum internetowe poświęcone tematyce CNC 18

19 Załącznik nr 2. Rysunki wykonawcze elementów automatycznego stanowiska. Spis rysunków: Uchwyt do montażu optyki diody laserowej Dolna część stolika podciśnieniowego Górna część stolika podciśnieniowego

20

21

22

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych CRP2011 Program do odczytu rejestratorów pastylkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-520 Katowice tel. 32 7890000, fax 32 2053377

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

TITAN 2.0. Analiza czasowo- przestrzenna. Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0

TITAN 2.0. Analiza czasowo- przestrzenna. Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0 TITAN 2.0 Analiza czasowo- przestrzenna Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0 Kraków, marzec 2017 WIZUALIZACJA/ANIMACJA RUCHU ANALIZOWANYCH OBIEKTÓW 1 TITAN w nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania.

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania. I. OPIS STANOWISKA DO BADANIA SILNIKÓW KROKOWYCH LINIOWYCH Pracą silnika można sterować za pomocą sterownika lub przez łącze szeregowe RS485/232 z komputera. Rysunek przedstawiający sposób podłączenia

Bardziej szczegółowo

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania do profili aluminiowych EMA Ultima Centrum obróbcze CNC do frezowania z integrowaną piłą do profili

Bardziej szczegółowo

Program SigmaViewer.exe

Program SigmaViewer.exe e-mail sigma@projektsigma.pl www.projektsigma.pl Sigma Projekt 03-977 Warszawa, ul. Marokańska 21C rok założenia 2002 Program SigmaViewer.exe Wersja 2.0 Warszawa, listopad 2010 Program SigmaViewer.exe...

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3 1 ZPKSoft Fax Wstęp 2 Instalacja 2 Uruchomienie odbierania faksów 2 Monitowanie odbierania faksu 3 Zakończenie pracy programu faksowego 3 Wstrzymanie pracy programu faksowego 3 Ustawienia 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 1 Obróbka prostych kształtów Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo