NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!"

Transkrypt

1 ISSN Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO DUŻYCH GOSPODARSTW str. 5 JEST NAS PONAD MILION str.6 PO ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI str.7 ŚWIĘTA PLONÓW str. 8 ODDZIAŁ W BRANICACH str.10 AREAŁ TO NIE WSZYSTKO str. 11 RYZYKO DUŻYCH GOSPODARSTW str. 12 ZMODERNIZOWANE ZABEZ- PIECZENIA BANKNOTÓW str. 13 NOWI PRACOWNICY str. 14 NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! więcej na str. 2

2 Najlepszy produkt lata 2013 rodem z Namysłowa Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS zorganizowała ogólnokrajowy plebiscyt o nagrodę Super Produkt Lata 2013 Orłów Agrobiznesu. Zdobył ją Interkredyt, produkt Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Konsumenci głosowali na 19 produktów z fi rm sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia. Namysłowski kredyt uzyskał głosów, znaczną liczbą przewyższając głosy uzyskane przez konkurentów. Nagrodę w warszawskim Domu Literatury z rąk posła Franciszka Stefaniuka, przewodniczącego jury, odebrała Dorota Niewiadomska, zastępca prezesa Zarządu Banku. To kolejny tytuł przyznany Bankowi przez Agencję. Przed dwoma laty Bank zdobył tytuł Orła Agrobiznesu w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka Sejmu. Red. 2 MÓJ BANK

3 Spokój, rozwój, stabilizacja Cztery lata temu wójt Wiesław Plewa wypowiadał się o przyszłości Tułowic z wielkim optymizmem. Dzisiaj się to nie zmieniło ta niezwykła, niewielka gmina rozwij a się i radzi sobie bardzo dobrze. Tułowice to gmina zajmująca zaledwie 82 km 2, a w 70% pokryta lasami. Znajdziemy w niej zaledwie 6 miejscowości z łącznie 5500 mieszkańcami (4300 z nich mieszka w samych Tułowicach). Mimo to gmina radzi sobie świetnie, zarówno na tle powiatu, jak i województwa. W ciągu ostatnich 4 lat przybyło nam trochę miejsc pracy mówi wójt. Mimo że na najniższych stawkach krajowych, ale się tworzą. Powstało kilka nowych fi rm i staramy się stworzyć warunki do ich rozwoju. Wiele daje istnienie Podstrefy Ekonomicznej Tułowice, należącej do Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Jest zapełniona w 100%, gmina jednak poszukuje nadal inwestora, który byłby w stanie wystąpić o jej rozszerzenie, co podniosłoby jeszcze bardziej atrakcyjność Tułowic jako miejsca dla rozwoju przedsiębiorczości. Podstrefa zapewnia też miejsca pracy mieszkańcom gminy ale nie tylko. Okazuje się, że do Tułowic przyjeżdżają osoby wysyłane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z innych powiatów. Mimo tak dobrej koniunktury wydaje się jednak, że wiele osób z Tułowic wyjeżdża. Wójt Plewa sam to przyznał Na 5,5 tys. mieszkańców deklaracje śmieciowe złożyło 1250 osób. Należy jednak pamiętać, że wśród pozostałych są studenci, dzieci w wieku szkolnym, osoby przebywające za granicą i podobni. Mogę powiedzieć, że ucieka ok. 25% ludności. Nie jest to jednak powód do niepokoju. W gminie można zaobserwować ożywienie w sektorze budownictwa; wiele z osób, które wyjechały, wraca na stałe i buduje tu domy, zakłada małe przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat udało się też ograniczyć ilość wypłacanych dodatków mieszkaniowych o ponad połowę, co świadczy o coraz większej zaradności mieszkańców. Wójt wspomina także, że nawet jeśli któryś z zakładów upadnie, obok pojawia się kolejny. Same Tułowice także się rozwij ają. Na najbliższy okres planowana jest inwestycja drogowa na pograniczu Podstrefy i gruntów przeznaczonych do zagospodarowania przemysłowego. Wójt liczy, że uda się tym przyciągnąć nowych inwestorów. Jednocześnie w tej chwili kanalizowane są nowe osiedla, budowane są tam wodociągi. Gmina jest zaopatrzona we wszelkie wygody niemal w stu procentach. Niestety ten niewielki procent bez kanalizacji to osiedle kolejowe w Szydłowie, ale mamy nadzieję, że gdy uda nam się przejąć drogę kolejową, to i tam poprowadzimy kanalizację. Jeśli chodzi o Internet, także mamy jeszcze trochę miejsca na inwestycje, mimo istniejącej linii wspomina wójt. W ostatnim czasie, jak się okazuje, gmina nie korzystała niemal wcale z dotacji unij nych. Większość inwestycji dokonywana była ze środków własnych lub w przypadku dróg z RPO oraz schetynówek. Najbardziej udaną z nich według Wiesława Plewy jest zespół sportowy, hala i Orlik, przeznaczony dla młodzieży. Jednocześnie Rada Gminy planuje przystąpienie do kolejnej tury konkursów o dofi nansowania, jednak bez większych nadziei. Myślę, że te pieniądze przejdą ponad poziomem gminy, a dla nas zostaną większe zadania na poziomie województwa. Na poziomie gminy potrzeby są drogie i niezwrotne, jak kanalizacja i inne inwestycje infrastrukturalne słyszymy. Wójt ma też ważkie plany, jeśli chodzi o rozwój turystyki w gminie. Mimo świetnych warunków, brak jest na razie bazy noclegowej i gastronomicznej, jednak rozważana jest możliwość utworzenia muzeum ceramiki tułowickiej. Miejscowość ma długie tradycje związane z tą gałęzią przemysłu, sięgające jeszcze czasów przedwojennych. Na razie przyjezdnych przyciągają dokończenie na str. 4 MÓJ BANK 3

4 dokończenie ze str. 3 Spokój, rozwój, stabilizacja Siedziba Zespołu Szkół w dawnym pałacu von Frankenbergów piękne lasy oraz rozbudowana infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Tym, co napawa wójta dumą po 3 kadencjach we władzach gminy, jest na pewno oświata. W Tułowicach jest zespół szkół podstawówka oraz gimnazjum zbierająca 420 dzieci z całej gminy, a także przedszkole ze 120 podopiecznymi. W przeciwieństwie do ogólnopolskiego trendu, nauczyciele tutaj nie boją się zwolnień jak twierdzi wójt, nastąpiły najwyżej niewielkie przesunięcia kadrowe między szkołą a przedszkolem. W porównaniu z innymi gminami, szkoła w Tułowicach jest wyjątkowo ludna. Wójt Plewa to dla dzieci inwestujemy. Na przykład chwalą się szeroko wybudowaną niedawno halą sportową i Orlikiem. Było to komentowane nawet na lokalnych forach internetowych w powiecie jako świetny przykład wykorzystania środków na cele sportowe. W Tułowicach nie mamy teatru, kina czy amfi - teatru ale przynajmniej mogliśmy dać dzieciom sport. Hala i Orlik cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży, która często zapełnia je aż do zamknięcia. Bank Spółdzielczy w Namysłowie, z oddziałem w Tułowicach, także jest ważnym elementem planów wójta Wszystkie inwestycje, które były kredytowane, powstały dzięki Bankowi, jak choćby termomodernizacja obiektów gminnych. Można powiedzieć, że zawdzięczamy mu większość inwestycji w Tułowicach. Jak dodaje, on sam oraz mieszkańcy gminy także chwalą współpracę z Bankiem. Jeżeli mam do czynienia z Bankiem, gdzie znam osobiście Zarząd i prezesa, nie jestem anonimowy, mam możliwość przekonania ich do swojej racji, to zupełnie inny komfort i inny tryb podejmowania decyzji. Dagmara Trembicka Fot. Jerzy Wójtowicz. Lepsza sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw Drugi kwartał br. przyniósł pierwsze sygnały ożywienia koniunktury. Po raz pierwszy od trzech kwartałów wzrosły m.in. wydatki przedsiębiorstw na inwestycje. Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 19 września cokwartalne opracowanie o sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw. Dotyczy ono II kwartału br. Dane za ten okres wskazują, że poprawiły się wyniki fi nansowe fi rm. Ich łączny zysk brutto był wyższy o 17,6 proc. niż w II kwartale 2012 r. Kłopoty nadal miały duże fi rmy budowlane, jednak dzięki redukcjom kosztów, w tym zatrudnienia, jako cała branża odnotowały dodatni wynik fi nansowy. Poprawa wyniku fi nansowego w większym stopniu jest efektem zysku z działalności niezwiązanej ze sprzedażą (m.in. wpływy z dywidend) niż lepszego wyniku ze sprzedaży. Firmy osiągały zwiększone zyski ze sprzedaży przede wszystkim dzięki redukcji kosztów, w tym wydatków na usługi obce oraz surowce i materiały. Sama sprzedaż w II kwartale rosła tylko w ujęciu realnym (o około 1,5 proc. r/r), czyli po uwzględnieniu efektów zmian cen. Ponieważ w tym okresie notowano spadek cen produkcji przemysłowej, nominalnie przychody były minimalnie niższe niż przed rokiem. Choć w II kwartale zmniejszyła się dynamika zadłużenia fi rm z tytułu kredytów, to po raz pierwszy od trzech kwartałów zanotowano wzrost nakładów inwestycyjnych (o 1,6 proc. r/r). O ożywieniu świadczy również zwiększona wartość nowo rozpoczętych inwestycji. Gorszą wiadomością jest obniżenie się o 1,5 proc. (licząc r/r) liczby zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw. Analitycy NBP zwracają uwagę, że w II kwartale 2013 r., po raz pierwszy od 1991 r. (odkąd prowadzone są wiarygodne statystyki), polska gospodarka zanotowała kwartalną nadwyżkę w handlu zagranicznym. Nasz eksport towarów i usług był wyższy niż import do Polski. Za NBP Portal 4 MÓJ BANK

5 Przyszłość należy do dużych gospodarstw Wiesława Kowalczyka, właściciela gospodarstwa w Bukowiu, w gminie Wilków zastaliśmy w Urzędzie Gminy na sesji Rady, w której pełni funkcję przewodniczącego. Jest także członkiem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Państwu Renacie i Wiesławowi Kowalczykom kapituła konkursu Agroliga 2013 przyznała okazały puchar oraz dyplomy za zajęcie II miejsca w kategorii Rolnicy Indywidualni. XX już edycja konkursu miała swój fi nał w lipcu w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Wiesław Kowalczyk Jak przyjęliście państwo to wyróżnienie? Stanowiło ono dla nas duże zaskoczenie z racji pokaźnej liczby gospodarstw, które do tego konkursu przystąpiły. Państwa gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Tak było zawsze? Zaczynaliśmy gospodarować na 16 hektarach, które przejąłem po rodzicach i było to takie trochę gospodarstwo autarkiczne. Oprócz ziemi mieliśmy 10 krów mlecznych i trochę opasów. Kiedy pojawiła się możliwość zakupu ziemi i zaczęliśmy gospodarstwo powiększać, to zrezygnowaliśmy z hodowli bydła mlecznego na rzecz produkcji roślinnej. Jednym z powodów takiej decyzji był brak w naszej gminie łąk i pastwisk, a tutejsze ziemie są dobre właśnie pod uprawy roślinne. W tegorocznych zbiorach postawił pan na pszenicę, rzepak i kukurydzę. Dlaczego? Podstawową zaletą tych upraw jest ich opłacalność. W dużych gospodarstwach, co zauważyłem także u kolegów, jeżeli pracuje się dobrym sprzętem i ściśle dostosowuje się do technologii upraw, to można osiągnąć większe plony. Te trzy uprawy w naszym gospodarstwie dobrze plonowały, a do niedawna były również zyskowne. Ten rok nie jest już tak dobry pod tym względem. To reguluje rynek i na to większego wpływu nie mamy. Te wahania są większe niż w produkcji przemysłowej i jesteśmy na nie w dużych gospodarstwach coraz bardziej uodpornieni. Ale np. tegoroczna cena rzepaku w porównaniu z zeszłoroczną także i w dużych gospodarstwach może stanowić problem. Tak, ale to nie jest tylko problem rolników z naszego powiatu. To problem ogólnokrajowy, powiem więcej europejski. Obserwujemy to, co dzieje się na giełdzie paryskiej i widzimy, jaki to ma wpływ na polskie ceny, które coraz częściej są odbiciem cen światowych. Tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki na nie mają wpływ rynki fi nansowe i działania spekulacyjne. Duże, 270 hektarowe gospodarstwo, które państwo prowadzicie, wymagało wielkich nakładów. I tu pojawia się wielka rola naszego Banku Spółdzielczego. Potrzeba było odwagi dokończenie na str. 6 MÓJ BANK 5

6 dokończenie ze str. 5 Przyszłość należy do dużych gospodarstw Jest nas ponad milion Gospodarstwo państwa Kowalczyków dwóch stron. Ja byłem zdeterminowany, by dzięki kredytom powiększać i unowocześniać gospodarstwo. Bank, żeby je kredytować. A przecież lata 90-te minionego wieku to nie były czasy łatwe i dla inwestujących rolników, i dla łączących się banków spółdzielczych. Rozpadała się ówczesna struktura własności ziemi i branie w owym czasie kredytów na zakup ziemi czy maszyn obarczone było ogromnym ryzykiem, ale temu zdołaliśmy wspólnie z Bankiem podołać. Fundusze unij ne zaczęły nas wspomagać dopiero w późniejszym okresie. Dzięki dobrym relacjom z Bankiem, mnie i niektórym moim kolegom udało się stworzyć duże wysokowydajne gospodarstwa. Bank się w obsłudze rolnictwa wysoko wyspecjalizował i myślę, że wypełniając tę niszę, źle na tym nie wychodzi, skoro stał się największym bankiem spółdzielczym na Opolszczyźnie. Ryzyko, jakie podjął w zakresie kredytowania rolnictwa opłaciło się mu, a stara prawda głosi, że bez niego nie ma sukcesu. Twierdzi pan, że duży był wpływ Banku na rozwój gospodarstwa. Zasadniczy. Ale to nie tylko kwestia decyzji komitetów kredytowych, to także przyjazny sposób traktowania nas klientów, członków Banku, przez osoby nim kierujące, czy też pracowników, z którymi mamy styczność przy załatwianiu choćby najprostszych spraw fi nansowych. Rolnictwo nieustannie się zmienia i jego obecny stan usprzętowienia trudno jest porównać choćby z tym sprzed 10 lat. Jaka pana zdaniem powinna być wielkość gospodarstwa, aby jego właścicielom zapewnić godne życie? Jeśli ma ono dobrą ziemię to 100 ha pozwala dobrze funkcjonować, przy ziemiach gorszych powinno być jej trochę więcej. Wiele też zależy od rodzaju gospodarstwa i warunków zewnętrznych, usprzętowienia i zdolności przewidywania gospodarzy. Myślę, że przy dzisiejszych dostępnych wysokowydajnych maszynach i urządzeniach, rodzina jest w stanie podołać prowadzeniu gospodarstwa o powierzchni 300 ha, ale po przekroczeniu tego obszaru konieczne jest zatrudnienie pracowników i rodzinne gospodarstwo staje się po prostu przedsiębiorstwem rolnym. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski Według opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego danych banki spółdzielcze mają aktualnie członków, w tym udziałowców to osoby prywatne. W pierwszym kwartale 2013 r. dysponowały 10 proc. depozytów bankowych i udzieliły 7,8 proc. ogółu udzielonych kredytów. Ich aktywa w trzy miesiące zwiększyły się aż o 0,7 punktu procentowego do 9,3 proc. W Polsce działają 572 banki spółdzielcze, 206 jest zrzeszonych w SGB Banku, a 365 w Banku Polskiej Spółdzielczości. Niezrzeszonym lecz współpracującym jest Krakowski Bank Spółdzielczy. 20 proc. banków ma aktywa powyżej 200 mln zł. Aktywa całego sektora wynoszą 92,3 mld zł. Osoby prywatne miały na koniec marca 52,3 mld zł depozytów (469 mld w bankach komercyjnych). Banki spółdzielcze mają nadwyżkę depozytów nad kredytami: przy 10 proc. udziale w rynku depozytów, mają też 7,8 proc. rynku kredytowego. Co trzecia placówka bankowa w Polsce z 15 tysięcy oddziałów ma szyld banku spółdzielczego. W sektorze pracuje co piąty pracownik ze 173 tysięcy zatrudnionych w bankowości. W ostatnich latach to bs-y otworzyły najwięcej nowych placówek, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach, są też co raz bardziej widoczne w wielkich miastach w samej Warszawie posiadają ponad czterdzieści placówek. Red. 6 MÓJ BANK

7 PO ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI Rozmowa z Henrykiem Rachlakiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej BS w Namysłowie. Panie Przewodniczący, Zebranie Przedstawicieli bardzo pozytywnie odniosło się do wyników, jakie osiągnął Bank w minionym roku, zapowiadanym jako trudny. Gospodarka rządzi się cyklami, nad którymi nikt na świecie jak dotąd nie zapanował. Można je jedynie łagodzić lub pogłębiać złymi decyzjami. W miniony rok wchodziliśmy, tak jak w obecny, z obawami, pomni doświadczeń pierwszej fali kryzysu. W tej sytuacji rzeczywiście były to wyniki bardzo nas satysfakcjonujące. To efekt pracy zarówno Zarządu Banku, jego kadry kierowniczej i całej załogi Banku, który należy do grona największych banków grupy BPS. Ten rok będzie trudniejszy? Na pewno tak. Niskie stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność lokat, zmniejszają też zysk pochodzący z oprocentowania kredytów. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że znaczna część kredytów udzielanych przez Bank to kredyty preferencyjne, też dosyć nisko oprocentowane i w znacznie mniejszej mierze dofi nansowane przez agencje rządowe niż w ubiegłych latach. Bank w tej sytuacji nie zasypia gruszek w popiele. Przygotowywane i wdrażane są nowe produkty, cały ten trudny czas wykorzystywany jest na podnoszenie wiedzy pracowników. Bankowi przyrasta kapitałów i sprawności, o czym najdobitniej świadczą głosy klientów i pracowników z przyłączonego nie tak dawno BS w odległych Branicach. Na tegoroczny efekt Banku będzie miała też wpływ systematycznie zmniejszana wysokość stopy procentowej, ogłaszanej co kwartał przez Radę Polityki Pieniężnej. Czy spowolnienie gospodarcze ma też wpływ na efekty osiągane przez klientów? Na pewno tak i w zauważalnym zakresie bank, a w szczególności bank spółdzielczy, jest właśnie po to, by pomagać swoim klientom w sytuacji trudnej dla gospodarki. Banki spółdzielcze dowiodły tego w czasie pierwszej fali kryzysu. Wstrzymywanie inwestycji i ograniczanie produkcji opóźniają start i efekt gospodarczej hossy. Dlatego od lat budujemy pozytywne relacje z naszymi klientami. Do takiego postępowania zobowiązuje nas także ponad 60-letnia tradycja Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Banki spółdzielcze czekają w najbliższym czasie duże zmiany. Tak. Wynikają one z konieczności dostosowania całego sektora do unij nych dyrektyw i ich wdrażania, czego domagają się krajowe organa nadzorcze. Tak naprawdę nikt jeszcze do końca nie wie, jaki ostateczny wyraz będą miały owe wymuszone rozwiązania. Nam chodzi o to, by zmiany dotyczące banków spółdzielczych były zgodne z zasadą proporcjonalności i nie naruszały w wyraźny sposób samorządności banków spółdzielczych, czyli lokalnych instytucji fi nansowych. Mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, a obserwowane pierwsze symptomy poprawy sytuacji gospodarczej szybciej przeniosą się na lokalne rynki i będą odczuwalne dla klientów Banku. Wszystkie te uwarunkowania uwzględniliśmy opracowując kierunki działania Banku w tym roku. Finansowanie rolnictwa to jeden z głównych obszarów działalności Banku. Ten sektor gospodarki również przeżywa trudny okres. Rzeczywiście rolnicy to kluczowa grupa partnerów Banku, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Niezrozumiały spadek cen skupu zbóż i rzepaku nie pokrywający kosztów produkcji przy nieuwzględniającym sytuacji producentów rolnych wzroście cen paliw, środków ochrony roślin i nawozów może zachwiać niejednym dobrym gospodarstwem. Nie wiemy jeszcze, jaki to w rezultacie będzie miało wpływ na efektywność gospodarstw zajmujących się hodowlą. Pyta pan pewnie, jaka w tym przypadku jest rola Banku? Mimo że bank spółdzielczy nie tworzy polityki rolnej, warunków i cen, w ramach których muszą funkcjonować rolnicy, to tak jak w pierwszej fali kryzysu, prowadzić będzie otwartą i przyjazną politykę kredytową wobec swoich członków i klientów. Ograniczać ją mogą jedynie brak zdolności kredytowej, obowiązujące Bank przepisy oraz stan środków przeznaczanych na kredyty. Władze Banku w miarę swoich możliwości będą prowadzić otwartą politykę dla wszystkich klientów. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski MÓJ BANK 7

8 ŚWIĘTA PLONÓW Jedną z większych grup udziałowców Banku Spółdzielczego w Namysłowie są rolnicy, dlatego też Bank włącza się od lat w obchody Święta Plonów, które jest uświęceniem trudu rolnika. Występ zespołu ludowego Dąbrowianki w trakcie dożynek w Świerczowie Występy zespołu dziecięcego na doży Namysłowski Bank od lat angażuje się fi nansowo i wspomaga organizację dożynek odbywających się na terenie działania swoich placówek. Bank miał przyjemność uczestniczyć w dożynkach odbywających się w: gminie Kluczbork r. W trakcie dożynek w Byczynie Bank promował swoją ofertę także poprzez rozmieszczenie banerów gminie Świerczów r. gminie Byczyna r. gminie Pokój r. gminie Namysłów r. gminie Domaszowice r. gminie Wilków r. Podczas dożynek pracownicy byli do dyspozycji mieszkańców miejscowości, w których odbywały się uroczystości. W trakcie świętowania w piknikowej atmosferze można było nie tylko wziąć udział w dożynkowych loteriach czy konkursach, ale także porozmawiać o aktualnościach i promocjach bankowych, które wspomagają rolników nie tylko w rozwij aniu ich gospodarstw, ale i w fi - nansowaniu ich innych potrzeb. Oprac. Magdalena Harasimczuk Stoisko bankowe w trakcie dożynek w gminie Byczyna 8 MÓJ BANK

9 ożynkach w Branicach Na dożynki w gminie Pokój, które odbywały się w Lubnowie przyjeżdżali rolnicy odświętnie przystrojonymi wozami Nawet wśród przebierańców balony z logo Banku znalazły uznanie Zdjęcia pochodzą z zasobów BS w Namysłowie i z galerii zdjęć na stronach internetowych urzędów gmin Stoisko bankowe w trakcie dożynek gminy Namysłów, które odbywały się w Krasowicach Licznie przybyłe osoby na obchody gminnego Święta Plonów w Krasowicach spacerowały z zielonymi balonami reklamującymi Bank Gospodarze tegorocznych dożynek w Domaszowicach niosą symboliczny bochenek chleba Stoisko Banku w trakcie dożynek w Wilkowie MÓJ BANK 9

10 Nasza placówka Oddział w Branicach Siedziba Oddziału Sabina Żywina, dyrektor Oddziału Od 1 stycznia 2012 roku były Bank Spółdzielczy w Branicach stanowi integralną część Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Dyrektor Oddziału Sabina Żywina pracująca w branickim banku od 25 lat mówi, że trudno jest porównać działalność tutejszej placówki jako samodzielnego banku z jego dzisiejszymi możliwościami. Zadziałał tu tzw. efekt skali. Kapitały przyłączającego Banku (BS w Namysłowie) pozwoliły dać branickiej placówce nowy impuls. Dziś przyznanie klientowi z terenu działania Oddziału kilkumilionowego kredytu nie stanowi problemu, o ile kredytobiorca posiada zdolność kredytową. Oddział posiada dużą samodzielność, a większe kredyty, których przyznanie warunkuje zgoda Zarządu, też w dzisiejszej dobie można opiniować po przesłaniu odpowiednich dokumentów drogą elektroniczną. W dzisiejszych czasach, gdy postęp w dziedzinie elektronicznego przekazu informacji i w ogóle teleinformatyki pozwala praktycznie w nieograniczony sposób błyskawicznie się kontaktować, przekazywać informacje i decyzje, miejsce ośrodka decyzyjnego straciło na znaczeniu. Wzrosła natomiast wartość jakości proponowanych usług i to, co w spółdzielczości bankowej najcenniejsze sposób rozmowy z klientami, indywidualne traktowanie przez kadrę ich potrzeb. Okazało się też, że obawy niektórych naszych klientów, że możemy mieć kłopoty z uwagi na znaczną odległość od Namysłowa, były niezasadne. Połączenie zaowocowało także postępem w dziedzinie techniki i technologii, na które dawniej nie mogliśmy sobie pozwolić mówi pani dyrektor. W branickim Oddziale i podległych mu punktach obsługi klienta w Uciechowicach, Włodzieninie i w szpitalu w Branicach dużym wzięciem cieszyły się kredyty wiosenny, letni i lokata wakacyjna. Ponieważ Branice są wsią przygraniczną, duże obłożenie ma tutejszy jedyny w gminie bankomat i punkt wymiany walut. Oddział wraz POK-ami zatrudnia 13 pracowników, a obroty w placówce od momentu połączenia znacznie wzrosły. Dla pracowników i klientów, których część to osoby posiadające towarowe gospodarstwa rolne, udrożnienie i możliwość zwiększonego wartościowo kredytowania stanowi najważniejszy efekt nowej sytuacji ich rodzimej instytucji fi nansowej. redakcja Pracownicy Oddziału. Od lewej: Agnieszka Lenartowicz kasjer dysponent, Joanna Wilczyńska inspektor ds. kredytów, Anna Maliborska-Walzner starszy inspektor ds. oszczędności, Gabriela Uliczka specjalista ds. kredytów, Grażyna Grądowska starszy specjalista ds. kredytów, Krystyna Borzucka starszy specjalista, Sabina Żywina dyrektor Oddziału i Wacław Lisowiec - kasjer dysponent 10 MÓJ BANK

11 Państwo Barbara i Jan Bartoszewiczowie mieszkają w Niekazanicach w gminie Branice. Ich gospodarstwo powstało w roku 1982, po ślubie obojga i połączeniu ich ziem. Mieli wtedy 23 ha. Barbara i Jan Bartoszewiczowie Niekazanice są dla rolników wyjątkowo przyjaznym miejscem gleby są tam bardzo płodne i wysokiej jakości, idealne pod uprawy zbóż. Istnieje tam wiele dużych gospodarstw. Jednak już od jakiego czasu nie ma możliwości dokupienia areału. W latach 80. niektórzy rolnicy w wieku emerytalnym mieli okazję wyjechać na wschód Polski, do miasta. Mieliśmy wtedy możliwość dokupienia ziemi razem z budynkami. Były sytuacje, że musieliśmy kupić niepotrzebny budynek, żeby mieć ziemię. Ale i tak ciągle uważamy, że nadal jest tej ziemi za mało mówi pani Barbara Bartoszewicz. Państwo Bartoszewiczowie zajmują się produkcją roślinną głównie zboża, w tym pszenica, do tego buraki cukrowe. Kiedyś, w latach 80., jako pierwsi w okolicy hodowali kukurydzę na ziarno, ale zrezygnowali z tego ziemie w Niekazanicach są zbyt płodne, aby użytkować je w ten sposób. Hodują także nieco trzody chlewnej, konie, krowy. Nie uznają tego jednak za ważny element swojego gospodarstwa. Na produkcję w całości roślinną przeszliśmy około AREAŁ TO NIE WSZYSTKO roku 1990 roku. Ponieważ płody rolne nie były aż tak w cenie, wykonywaliśmy też usługi, na przykład transport samochodem ciężarowym. W międzyczasie gospodarstwo było cały czas powiększane dodaje pan Bartoszewicz. W Niekazanicach rolników łączy ogromny głód ziemi. Ponieważ ceny produktu spadają, większy areał może zapewnić możliwość utrzymania rodziny. Jednocześnie, jak wspomina pani Barbara, 100 hektarów to nic, gdy ma się dwoje albo więcej dzieci. Wielu młodych już wyjechało z Niekazanic do większych miast, a nawet za granicę, aby uniknąć konieczności dzielenia gospodarstw na zbyt małe części. Sami przyznają skromnie, że ich własność to jedno z większych gospodarstw w gminie ale nie największe. Tym, co nieco ich zraża, jest polityka agencji rolnych. Zdarzały się im też kontrole skarbowe na przykład w samym środku żniw. Kilka lat temu państwu Bartoszewiczom udało się uzyskać dofi nansowanie unij ne na zakup sprzętu dobrej klasy. Nie wykorzystali całej puli, jednak to, co zakupili, wystarcza im w zupełności. Jak żartują, ciągniki mają nawet klimatyzację. Takiej jakości maszyny wymagają jednak odpowiedniego areału, aby mogły być opłacalnymi. Stąd dążenie do dzierżawy terenów dookoła. Państwo Bartoszewiczowie bardzo miło wspominają współpracę z branickim Bankiem Spółdzielczym aktualnie połączonym z Bankiem w Namysłowie. Bank Spółdzielczy wspiera nas od pierwszego kredytu jeszcze w 1982 roku. Był czas, że Bank Spółdzielczy nie mógł dawać wystarczających kredytów i musieliśmy wspierać się też innymi, ale teraz, od momentu połączenia z namysłowskim Bankiem, wszystko idzie o wiele lepiej chwalą gospodarze. Korzystamy głównie z kredytów preferencyjnych. Podkreślają też ogromną wygodę korzystania z bankowości elektronicznej oraz przejrzystość i prostotę procedur w Banku, ułatwienia w postaci wydawania darmowych zaświadczeń i analiz, za które gdzie indziej trzeba zapłacić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nie do przecenienia ich zdaniem jest także podejście do klienta w porównaniu z innymi bankami, z którymi mieli do czynienia, przepływ informacji i możliwości negocjacji są o wiele lepsze. Jednak wszystko się zmienia. Kiedyś też rolnicy więcej pomagali sobie nawzajem. Teraz już tego nie ma gospodarstwa są za duże. A każdy powinien mieć tyle ziemi, ile jest mu potrzebne do godnego utrzymania rodziny słyszymy. Dagmara Trembicka Gospodarstwo państwa Bartoszewiczów MÓJ BANK 11

12 Ryzyko dużych gopodarstw Ilona Mosiądz, współwłaścicielka gospodarstwa Maszyny rolnicze kupione przy wsparciu unijnym Rolnik, plantator to osoba uzależniona od warunków zewnętrznych. Nie boicie się państwo, że przy tak dużym gospodarstwie przyjdzie nagle jakieś załamanie? Znajdujemy się w miejscowości Gródczany, w gminie Branica, powiecie głubczyckim, w gospodarstwie państwa Ilony i Andrzeja Mosiądzów. Rozmawiamy z panią Iloną Mosiądz. Nasze gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną. Mieliśmy kiedyś zwierzęta, ale już praktycznie zakończyliśmy ten rodzaj produkcji. Przeważają u nas zboże, rzepak i buraki cukrowe, co jest już tradycją w naszej rodzinie. Uznaliśmy, że produkcja zwierzęca opłaca się mniej niż roślinna, mimo że mówi się, że gospodarstwo mleczne wyjątkowo przynosi dochody. Jednocześnie jednak wymagałoby dużych nakładów i wiele wysiłku. Tutaj mamy 180 ha ziemi, z dzierżawą 250 ha, chcemy też dokupić 26 ha w tym roku, więc pracy i tak jest wystarczająco dużo. 17 lat temu, gdy wyszłam za mąż, Andrzej miał niecałe 100 ha ziemi po rodzicach, potem kupiliśmy resztę. Postawiliśmy na mechanizację produkcji. Maszyny oczywiście były wcześniej, jednak wiadomo sprzęt się zużywa. Widziałem na państwa budynkach informację, że korzystaliście państwo z dopłat unij nych. Tak. Kupiliśmy traktor i opryskiwacz z dotacji unij nej. Korzystaliśmy także z pomocy Banku Spółdzielczego, który nas kredytował, a obecnie prowadzi także nasze rozliczenia. Tak naprawdę już wcześniej, zanim przyszłam na to gospodarstwo, mąż i teściowie współpracowali z samodzielnym jeszcze wtedy Bankiem. Nie mogę narzekać na obsługę w BS-ie. Zawsze, kiedy była taka potrzeba, otrzymywaliśmy odpowiedni kredyt i informacje. Mam też internetowy dostęp do konta, z czego jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza że nie muszę czekać w kolejkach. To już prawie dwa lata, od połączenia się z Bankiem w Namysłowie, kiedy nagle rozpoczęły się długie kolejki widać, że Bank ma coraz więcej klientów. Czy coś się zmieniło od czasu połączenia z BS w Namysłowie? Przede wszystkim można się starać o większy kredyt, poprawiły się też ogólne warunki w Banku. Jest więcej ofert dla klientów. Mieliście państwo propozycje od innych banków? Tak, mieliśmy, ale nie rozważaliśmy zmiany. W tym Banku znamy już wszystkich, znamy warunki, jest nam tu dobrze. Boimy się, oczywiście. Ceny są fatalne na przykład rzepak był po 2200 zł, teraz trudno było sprzedać go za 800 zł. Zboże i buraki nadal czekają pod wiatą. Zeszłoroczne zbiory były naprawdę dobre, w tym roku jednak jest nieco gorzej i tutaj. Co ciekawe, spadają ceny produktu, ale maszyny, nawozy nie są wcale tańsze. Macie państwo duże gospodarstwo. Chcecie je powiększyć? Zawsze myślimy o powiększeniu i chcemy inwestować. Myślimy o przyszłości, o dzieciach. Rodzina pomaga nam obrobić to całe duże gospodarstwo, latem też wynajmujemy ludzi. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski Tegoroczne zboże zebrane w gospodarstwie 12 MÓJ BANK

13 Zmodernizowane zabezpieczenia banknotów 25 września prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka zaprezentował dziennikarzom banknoty powszechnego obiegu o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najważniejsze zmiany, jakie Polacy zobaczą na banknotach już w kwietniu 2014 roku, to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso, czyli uzupełniający się druk obustronny. Zmieni się także kolor królewskiej litery na banknocie. Jak podkreślił prezes NBP, zmiana zabezpieczeń jest operacją czysto techniczną. Projekty grafi czne banknotów nie zmieniły się, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń jawnych i niejawnych powoduje, że różnice pomiędzy zmodernizowanymi banknotami, a znajdującymi się aktualnie w obrocie, będą widoczne. Banknoty o nominale 200 zł pozostaną bez zmian. Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafi ały do obiegu w ramach standardowych operacji zasilania banków w gotówkę oraz wycofywania banknotów zniszczonych lub uszkodzonych, co oznacza, że żaden banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do portfeli Polaków przed tą datą, a banknoty będące w obiegu pozostaną prawnym środkiem płatniczym do czasu ich naturalnego zużycia. 10 i 20-złotówki są w obiegu najwyżej dwa lata, pięćdziesięciozłotówki krążą do trzech, banknoty 100 zł wymienia się co pięć lat a 200 zł co dziesięć. Wprowadzony przed ośmiu laty system zabezpieczenia oraz zasilania obrotu gotówkowego działają bez zarzutu, a poziom fałszerstw znaków pieniężnych jest w Polsce niski, ale jak podkreślił prezes Marek Belka, postęp technologiczny, jaki daje się zauważyć w ostatnich latach, wymaga przeprowadzenia technicznej operacji polegającej na modernizacji zabezpieczeń banknotów powszechnego obiegu. Będąca obecnie w obiegu seria banknotów Władcy polscy autorstwa Andrzeja Heidricha została wprowadzona w 1955 roku. NBP przeprowadza operację zmiany zabezpieczeń po raz pierwszy. Podobne działania podejmowane są, co jakiś czas przez banki centralne wszystkich krajów. W tym roku Europejski Bank Centralny wprowadził do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 5 euro. Nowe zabezpieczenia wprowadziła także Hiszpania oraz Słowacja i Estonia na 3 i 4 lata przed przyjęciem euro. Za NBP MÓJ BANK 13

14 Adam Hyży pracuje w Banku od maja br. jako strażnik konwojent. To jego pierwsza praca w instytucji fi nansowej. Posiada średnie wykształcenie i licencję ochroniarską II stopnia. Interesuje go numizmatyka. NOWI PRACOWNICY Agnieszka Kunaszewska pracuje od sierpnia w Fili w Wołczynie na stanowisku kasjer dysponent. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku administracja publiczna. Jej hobby to literatura i aktywność fi zyczna. W lipcu tego roku straż bankową wzmocnił Roman Caban. Jest byłym żołnierzem zawodowym. Jego ulubionym zajęciem jest grzybobranie. 14 MÓJ BANK

15 DIETETYCZNY SERNIK NA ZIMNO... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). Potrzebne będą składniki: 75 dkg tłustego twarogu, 2 galaretki, owoce np. brzoskwinie, małe opakowanie biszkoptów, cukier puder, tortownica o średnicy 18 cm. Jedną galaretkę zalewamy szklanką wrzącej wody, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia i odstawiamy do ostudzenia. Drugą galaretkę zalewamy wg przepisu 0,5 l wrzącej wody, mieszamy i też odstawiamy do ostudzenia. Ser mielimy przez maszynkę, dodajemy zimną, ale ciągle płynną galaretkę z mniejszej ilości wody i 2 łyżki cukru pudru, mieszamy. Smakujemy czy ser nie jest zbyt kwaśny i ewentualnie dodajemy jeszcze łyżkę cukru pudru. Umyte owoce, kroimy w kawałki i łączymy z masą serową. Całość wstawiamy na minut do lodówki. Dół tortownicy wykładamy biszkoptami i nakładamy schłodzoną masę serową, na wierzchu której gęsto układamy umyte pokrojone w cząstki owoce. Na wierzch nalewamy lekko ścinającą się drugą galaretkę, żeby przykryć owoce i odstawiamy do lodówki. SMACZNEGO! POZIOMO A1 pisemne polecenie zapłaty, A3 Wisła albo Odra, E4 atak, B6 zbiór wysepek wulkanicznych, G6 z rąk twórcy, A8 pełno w niej koni, H9 kolor na ścianie, A10 rozbudowana rodzina, F10 przodek krowy, A12 uprowadzona w polskim fi lmie 1993 roku, G12 cel poszukiwaczy, A14 daje imię szkole, I14 w parze ze zbrodnią, G15 mała Agnieszka, A16 powtórka, I16 natchnienie, H18 część obiadu, A19 warszawskie lotnisko, G20 mała część do zbadania, A21 przychodzą do Banku, J22 chińskie zboże PIONOWO 1A smok z Komodo, 14A chroni kobietę przed deszczem, 6B zbiór wierszy pod jakimś kątem, 1C gotówkowy lub hipoteczny, 14C częste na Śląsku, 6D szef w szpitalu, 1E chemiczna nazwa spirytusu, 14E nieprzemakalny materiał, 7F słaba u Achillesa, 3G deszcz lub grad, 20G jeden z kolorów w talii, 8H zwana Czarnym Lądem, 18H poważny prezent 4I między nocą a dniem, 14I bardzo mała czarna, 8J duża papuga, 20J za nim barmani 12K zaraz po rybach, 6L wychodzi spod pędzla, 16L awantura (J20, A2, E4, B19) (A5, L9) (I17, B6, L22, G6, C15) (A14, G3, H15, L6, H18, F9)... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach naszego Banku na załączonych kuponach do 20 listopada br. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 2(15) kwartalnika Banku Spółdzielczego w Namysłowie upominki od Banku otrzymują: Roman Miklus, zam. w Niemodlinie, Stanisław Lis, zam. w Byczynie, Joanna Swół, zam. w Komorznie, Aurelia Krysiak, zam. w Pokoju, Czesław Ptak, zam. w Lasowicach Wlk., Ewa Rzeszowska, zam. w Branicach, Maria Kozieł, zam. ul. w Namysłowie, Małgorzata Bukowiec, zam. w Sycowie, Maria Kamińska, zam. w Namysłowie i Janusz Markowski, zam. w Praszce. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Zakład P-U-H J. Skrajnowski Biskupiec MÓJ BANK 15

16 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, 150 km Branice Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Oddział w Branicach Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Uciechowice Uciechowice 36, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Włodzienin ul. Głubczycka 147, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Branice ul. Szpitalna 18, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 29.04.2015r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 09 marca 2016r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników .pl https://www..pl Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników Autor: Redaktor Naczelny Data: 31 maja 2016 Kredyty, pożyczki, leasing przed rolnikami szukającymi sposobu na powiększenie gospodarstwa,

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Bakałarzewo, dnia. 25.04.2008 r. 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie SPIS TREŚCI: Pozycja rynkowa Banku... 3 Władze Banku... 6 Zarząd Banku... 6 Rada Nadzorcza Banku... 6 Placówki Banku... 7 Działalność depozytowa...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 8. Kierunki działania Banku na 2012 r Raport roczny 2011 r. Strona 2

SPIS TREŚCI. 8. Kierunki działania Banku na 2012 r Raport roczny 2011 r. Strona 2 SPIS TREŚCI 1. Pozycja rynkowa Banku... 3 2. Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku w okresie 1999 2011... 8 3. Władze Banku na dzień 31.12.2011 r.... 10 4. Obszar działania Banku... 11 5. Wyniki ekonomiczno-finansowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA Na podstawie badania Agribus 2015 KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 23 lutego 2016 OBECNOŚĆ BANKU W AGRO 2 Obecność Banku BGŻ BNP Paribas w Grupie BNP Paribas BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego: a) spadło

5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego: a) spadło Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku Najkrócej to, co dzieje się w krajowej konsumpcji paliw, można by skwitować krótkim stwierdzeniem: spadki, spadki, i jeszcze raz spadki. Po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I Data wpływu Numer. miejscowość i data BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY)

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Spis treści: I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. RM 110-108-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/I/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 25.02011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo