NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!"

Transkrypt

1 ISSN Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO DUŻYCH GOSPODARSTW str. 5 JEST NAS PONAD MILION str.6 PO ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI str.7 ŚWIĘTA PLONÓW str. 8 ODDZIAŁ W BRANICACH str.10 AREAŁ TO NIE WSZYSTKO str. 11 RYZYKO DUŻYCH GOSPODARSTW str. 12 ZMODERNIZOWANE ZABEZ- PIECZENIA BANKNOTÓW str. 13 NOWI PRACOWNICY str. 14 NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! więcej na str. 2

2 Najlepszy produkt lata 2013 rodem z Namysłowa Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS zorganizowała ogólnokrajowy plebiscyt o nagrodę Super Produkt Lata 2013 Orłów Agrobiznesu. Zdobył ją Interkredyt, produkt Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Konsumenci głosowali na 19 produktów z fi rm sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia. Namysłowski kredyt uzyskał głosów, znaczną liczbą przewyższając głosy uzyskane przez konkurentów. Nagrodę w warszawskim Domu Literatury z rąk posła Franciszka Stefaniuka, przewodniczącego jury, odebrała Dorota Niewiadomska, zastępca prezesa Zarządu Banku. To kolejny tytuł przyznany Bankowi przez Agencję. Przed dwoma laty Bank zdobył tytuł Orła Agrobiznesu w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka Sejmu. Red. 2 MÓJ BANK

3 Spokój, rozwój, stabilizacja Cztery lata temu wójt Wiesław Plewa wypowiadał się o przyszłości Tułowic z wielkim optymizmem. Dzisiaj się to nie zmieniło ta niezwykła, niewielka gmina rozwij a się i radzi sobie bardzo dobrze. Tułowice to gmina zajmująca zaledwie 82 km 2, a w 70% pokryta lasami. Znajdziemy w niej zaledwie 6 miejscowości z łącznie 5500 mieszkańcami (4300 z nich mieszka w samych Tułowicach). Mimo to gmina radzi sobie świetnie, zarówno na tle powiatu, jak i województwa. W ciągu ostatnich 4 lat przybyło nam trochę miejsc pracy mówi wójt. Mimo że na najniższych stawkach krajowych, ale się tworzą. Powstało kilka nowych fi rm i staramy się stworzyć warunki do ich rozwoju. Wiele daje istnienie Podstrefy Ekonomicznej Tułowice, należącej do Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Jest zapełniona w 100%, gmina jednak poszukuje nadal inwestora, który byłby w stanie wystąpić o jej rozszerzenie, co podniosłoby jeszcze bardziej atrakcyjność Tułowic jako miejsca dla rozwoju przedsiębiorczości. Podstrefa zapewnia też miejsca pracy mieszkańcom gminy ale nie tylko. Okazuje się, że do Tułowic przyjeżdżają osoby wysyłane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z innych powiatów. Mimo tak dobrej koniunktury wydaje się jednak, że wiele osób z Tułowic wyjeżdża. Wójt Plewa sam to przyznał Na 5,5 tys. mieszkańców deklaracje śmieciowe złożyło 1250 osób. Należy jednak pamiętać, że wśród pozostałych są studenci, dzieci w wieku szkolnym, osoby przebywające za granicą i podobni. Mogę powiedzieć, że ucieka ok. 25% ludności. Nie jest to jednak powód do niepokoju. W gminie można zaobserwować ożywienie w sektorze budownictwa; wiele z osób, które wyjechały, wraca na stałe i buduje tu domy, zakłada małe przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat udało się też ograniczyć ilość wypłacanych dodatków mieszkaniowych o ponad połowę, co świadczy o coraz większej zaradności mieszkańców. Wójt wspomina także, że nawet jeśli któryś z zakładów upadnie, obok pojawia się kolejny. Same Tułowice także się rozwij ają. Na najbliższy okres planowana jest inwestycja drogowa na pograniczu Podstrefy i gruntów przeznaczonych do zagospodarowania przemysłowego. Wójt liczy, że uda się tym przyciągnąć nowych inwestorów. Jednocześnie w tej chwili kanalizowane są nowe osiedla, budowane są tam wodociągi. Gmina jest zaopatrzona we wszelkie wygody niemal w stu procentach. Niestety ten niewielki procent bez kanalizacji to osiedle kolejowe w Szydłowie, ale mamy nadzieję, że gdy uda nam się przejąć drogę kolejową, to i tam poprowadzimy kanalizację. Jeśli chodzi o Internet, także mamy jeszcze trochę miejsca na inwestycje, mimo istniejącej linii wspomina wójt. W ostatnim czasie, jak się okazuje, gmina nie korzystała niemal wcale z dotacji unij nych. Większość inwestycji dokonywana była ze środków własnych lub w przypadku dróg z RPO oraz schetynówek. Najbardziej udaną z nich według Wiesława Plewy jest zespół sportowy, hala i Orlik, przeznaczony dla młodzieży. Jednocześnie Rada Gminy planuje przystąpienie do kolejnej tury konkursów o dofi nansowania, jednak bez większych nadziei. Myślę, że te pieniądze przejdą ponad poziomem gminy, a dla nas zostaną większe zadania na poziomie województwa. Na poziomie gminy potrzeby są drogie i niezwrotne, jak kanalizacja i inne inwestycje infrastrukturalne słyszymy. Wójt ma też ważkie plany, jeśli chodzi o rozwój turystyki w gminie. Mimo świetnych warunków, brak jest na razie bazy noclegowej i gastronomicznej, jednak rozważana jest możliwość utworzenia muzeum ceramiki tułowickiej. Miejscowość ma długie tradycje związane z tą gałęzią przemysłu, sięgające jeszcze czasów przedwojennych. Na razie przyjezdnych przyciągają dokończenie na str. 4 MÓJ BANK 3

4 dokończenie ze str. 3 Spokój, rozwój, stabilizacja Siedziba Zespołu Szkół w dawnym pałacu von Frankenbergów piękne lasy oraz rozbudowana infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Tym, co napawa wójta dumą po 3 kadencjach we władzach gminy, jest na pewno oświata. W Tułowicach jest zespół szkół podstawówka oraz gimnazjum zbierająca 420 dzieci z całej gminy, a także przedszkole ze 120 podopiecznymi. W przeciwieństwie do ogólnopolskiego trendu, nauczyciele tutaj nie boją się zwolnień jak twierdzi wójt, nastąpiły najwyżej niewielkie przesunięcia kadrowe między szkołą a przedszkolem. W porównaniu z innymi gminami, szkoła w Tułowicach jest wyjątkowo ludna. Wójt Plewa to dla dzieci inwestujemy. Na przykład chwalą się szeroko wybudowaną niedawno halą sportową i Orlikiem. Było to komentowane nawet na lokalnych forach internetowych w powiecie jako świetny przykład wykorzystania środków na cele sportowe. W Tułowicach nie mamy teatru, kina czy amfi - teatru ale przynajmniej mogliśmy dać dzieciom sport. Hala i Orlik cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży, która często zapełnia je aż do zamknięcia. Bank Spółdzielczy w Namysłowie, z oddziałem w Tułowicach, także jest ważnym elementem planów wójta Wszystkie inwestycje, które były kredytowane, powstały dzięki Bankowi, jak choćby termomodernizacja obiektów gminnych. Można powiedzieć, że zawdzięczamy mu większość inwestycji w Tułowicach. Jak dodaje, on sam oraz mieszkańcy gminy także chwalą współpracę z Bankiem. Jeżeli mam do czynienia z Bankiem, gdzie znam osobiście Zarząd i prezesa, nie jestem anonimowy, mam możliwość przekonania ich do swojej racji, to zupełnie inny komfort i inny tryb podejmowania decyzji. Dagmara Trembicka Fot. Jerzy Wójtowicz. Lepsza sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw Drugi kwartał br. przyniósł pierwsze sygnały ożywienia koniunktury. Po raz pierwszy od trzech kwartałów wzrosły m.in. wydatki przedsiębiorstw na inwestycje. Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 19 września cokwartalne opracowanie o sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw. Dotyczy ono II kwartału br. Dane za ten okres wskazują, że poprawiły się wyniki fi nansowe fi rm. Ich łączny zysk brutto był wyższy o 17,6 proc. niż w II kwartale 2012 r. Kłopoty nadal miały duże fi rmy budowlane, jednak dzięki redukcjom kosztów, w tym zatrudnienia, jako cała branża odnotowały dodatni wynik fi nansowy. Poprawa wyniku fi nansowego w większym stopniu jest efektem zysku z działalności niezwiązanej ze sprzedażą (m.in. wpływy z dywidend) niż lepszego wyniku ze sprzedaży. Firmy osiągały zwiększone zyski ze sprzedaży przede wszystkim dzięki redukcji kosztów, w tym wydatków na usługi obce oraz surowce i materiały. Sama sprzedaż w II kwartale rosła tylko w ujęciu realnym (o około 1,5 proc. r/r), czyli po uwzględnieniu efektów zmian cen. Ponieważ w tym okresie notowano spadek cen produkcji przemysłowej, nominalnie przychody były minimalnie niższe niż przed rokiem. Choć w II kwartale zmniejszyła się dynamika zadłużenia fi rm z tytułu kredytów, to po raz pierwszy od trzech kwartałów zanotowano wzrost nakładów inwestycyjnych (o 1,6 proc. r/r). O ożywieniu świadczy również zwiększona wartość nowo rozpoczętych inwestycji. Gorszą wiadomością jest obniżenie się o 1,5 proc. (licząc r/r) liczby zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw. Analitycy NBP zwracają uwagę, że w II kwartale 2013 r., po raz pierwszy od 1991 r. (odkąd prowadzone są wiarygodne statystyki), polska gospodarka zanotowała kwartalną nadwyżkę w handlu zagranicznym. Nasz eksport towarów i usług był wyższy niż import do Polski. Za NBP Portal 4 MÓJ BANK

5 Przyszłość należy do dużych gospodarstw Wiesława Kowalczyka, właściciela gospodarstwa w Bukowiu, w gminie Wilków zastaliśmy w Urzędzie Gminy na sesji Rady, w której pełni funkcję przewodniczącego. Jest także członkiem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Państwu Renacie i Wiesławowi Kowalczykom kapituła konkursu Agroliga 2013 przyznała okazały puchar oraz dyplomy za zajęcie II miejsca w kategorii Rolnicy Indywidualni. XX już edycja konkursu miała swój fi nał w lipcu w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Wiesław Kowalczyk Jak przyjęliście państwo to wyróżnienie? Stanowiło ono dla nas duże zaskoczenie z racji pokaźnej liczby gospodarstw, które do tego konkursu przystąpiły. Państwa gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Tak było zawsze? Zaczynaliśmy gospodarować na 16 hektarach, które przejąłem po rodzicach i było to takie trochę gospodarstwo autarkiczne. Oprócz ziemi mieliśmy 10 krów mlecznych i trochę opasów. Kiedy pojawiła się możliwość zakupu ziemi i zaczęliśmy gospodarstwo powiększać, to zrezygnowaliśmy z hodowli bydła mlecznego na rzecz produkcji roślinnej. Jednym z powodów takiej decyzji był brak w naszej gminie łąk i pastwisk, a tutejsze ziemie są dobre właśnie pod uprawy roślinne. W tegorocznych zbiorach postawił pan na pszenicę, rzepak i kukurydzę. Dlaczego? Podstawową zaletą tych upraw jest ich opłacalność. W dużych gospodarstwach, co zauważyłem także u kolegów, jeżeli pracuje się dobrym sprzętem i ściśle dostosowuje się do technologii upraw, to można osiągnąć większe plony. Te trzy uprawy w naszym gospodarstwie dobrze plonowały, a do niedawna były również zyskowne. Ten rok nie jest już tak dobry pod tym względem. To reguluje rynek i na to większego wpływu nie mamy. Te wahania są większe niż w produkcji przemysłowej i jesteśmy na nie w dużych gospodarstwach coraz bardziej uodpornieni. Ale np. tegoroczna cena rzepaku w porównaniu z zeszłoroczną także i w dużych gospodarstwach może stanowić problem. Tak, ale to nie jest tylko problem rolników z naszego powiatu. To problem ogólnokrajowy, powiem więcej europejski. Obserwujemy to, co dzieje się na giełdzie paryskiej i widzimy, jaki to ma wpływ na polskie ceny, które coraz częściej są odbiciem cen światowych. Tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki na nie mają wpływ rynki fi nansowe i działania spekulacyjne. Duże, 270 hektarowe gospodarstwo, które państwo prowadzicie, wymagało wielkich nakładów. I tu pojawia się wielka rola naszego Banku Spółdzielczego. Potrzeba było odwagi dokończenie na str. 6 MÓJ BANK 5

6 dokończenie ze str. 5 Przyszłość należy do dużych gospodarstw Jest nas ponad milion Gospodarstwo państwa Kowalczyków dwóch stron. Ja byłem zdeterminowany, by dzięki kredytom powiększać i unowocześniać gospodarstwo. Bank, żeby je kredytować. A przecież lata 90-te minionego wieku to nie były czasy łatwe i dla inwestujących rolników, i dla łączących się banków spółdzielczych. Rozpadała się ówczesna struktura własności ziemi i branie w owym czasie kredytów na zakup ziemi czy maszyn obarczone było ogromnym ryzykiem, ale temu zdołaliśmy wspólnie z Bankiem podołać. Fundusze unij ne zaczęły nas wspomagać dopiero w późniejszym okresie. Dzięki dobrym relacjom z Bankiem, mnie i niektórym moim kolegom udało się stworzyć duże wysokowydajne gospodarstwa. Bank się w obsłudze rolnictwa wysoko wyspecjalizował i myślę, że wypełniając tę niszę, źle na tym nie wychodzi, skoro stał się największym bankiem spółdzielczym na Opolszczyźnie. Ryzyko, jakie podjął w zakresie kredytowania rolnictwa opłaciło się mu, a stara prawda głosi, że bez niego nie ma sukcesu. Twierdzi pan, że duży był wpływ Banku na rozwój gospodarstwa. Zasadniczy. Ale to nie tylko kwestia decyzji komitetów kredytowych, to także przyjazny sposób traktowania nas klientów, członków Banku, przez osoby nim kierujące, czy też pracowników, z którymi mamy styczność przy załatwianiu choćby najprostszych spraw fi nansowych. Rolnictwo nieustannie się zmienia i jego obecny stan usprzętowienia trudno jest porównać choćby z tym sprzed 10 lat. Jaka pana zdaniem powinna być wielkość gospodarstwa, aby jego właścicielom zapewnić godne życie? Jeśli ma ono dobrą ziemię to 100 ha pozwala dobrze funkcjonować, przy ziemiach gorszych powinno być jej trochę więcej. Wiele też zależy od rodzaju gospodarstwa i warunków zewnętrznych, usprzętowienia i zdolności przewidywania gospodarzy. Myślę, że przy dzisiejszych dostępnych wysokowydajnych maszynach i urządzeniach, rodzina jest w stanie podołać prowadzeniu gospodarstwa o powierzchni 300 ha, ale po przekroczeniu tego obszaru konieczne jest zatrudnienie pracowników i rodzinne gospodarstwo staje się po prostu przedsiębiorstwem rolnym. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski Według opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego danych banki spółdzielcze mają aktualnie członków, w tym udziałowców to osoby prywatne. W pierwszym kwartale 2013 r. dysponowały 10 proc. depozytów bankowych i udzieliły 7,8 proc. ogółu udzielonych kredytów. Ich aktywa w trzy miesiące zwiększyły się aż o 0,7 punktu procentowego do 9,3 proc. W Polsce działają 572 banki spółdzielcze, 206 jest zrzeszonych w SGB Banku, a 365 w Banku Polskiej Spółdzielczości. Niezrzeszonym lecz współpracującym jest Krakowski Bank Spółdzielczy. 20 proc. banków ma aktywa powyżej 200 mln zł. Aktywa całego sektora wynoszą 92,3 mld zł. Osoby prywatne miały na koniec marca 52,3 mld zł depozytów (469 mld w bankach komercyjnych). Banki spółdzielcze mają nadwyżkę depozytów nad kredytami: przy 10 proc. udziale w rynku depozytów, mają też 7,8 proc. rynku kredytowego. Co trzecia placówka bankowa w Polsce z 15 tysięcy oddziałów ma szyld banku spółdzielczego. W sektorze pracuje co piąty pracownik ze 173 tysięcy zatrudnionych w bankowości. W ostatnich latach to bs-y otworzyły najwięcej nowych placówek, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach, są też co raz bardziej widoczne w wielkich miastach w samej Warszawie posiadają ponad czterdzieści placówek. Red. 6 MÓJ BANK

7 PO ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI Rozmowa z Henrykiem Rachlakiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej BS w Namysłowie. Panie Przewodniczący, Zebranie Przedstawicieli bardzo pozytywnie odniosło się do wyników, jakie osiągnął Bank w minionym roku, zapowiadanym jako trudny. Gospodarka rządzi się cyklami, nad którymi nikt na świecie jak dotąd nie zapanował. Można je jedynie łagodzić lub pogłębiać złymi decyzjami. W miniony rok wchodziliśmy, tak jak w obecny, z obawami, pomni doświadczeń pierwszej fali kryzysu. W tej sytuacji rzeczywiście były to wyniki bardzo nas satysfakcjonujące. To efekt pracy zarówno Zarządu Banku, jego kadry kierowniczej i całej załogi Banku, który należy do grona największych banków grupy BPS. Ten rok będzie trudniejszy? Na pewno tak. Niskie stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność lokat, zmniejszają też zysk pochodzący z oprocentowania kredytów. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że znaczna część kredytów udzielanych przez Bank to kredyty preferencyjne, też dosyć nisko oprocentowane i w znacznie mniejszej mierze dofi nansowane przez agencje rządowe niż w ubiegłych latach. Bank w tej sytuacji nie zasypia gruszek w popiele. Przygotowywane i wdrażane są nowe produkty, cały ten trudny czas wykorzystywany jest na podnoszenie wiedzy pracowników. Bankowi przyrasta kapitałów i sprawności, o czym najdobitniej świadczą głosy klientów i pracowników z przyłączonego nie tak dawno BS w odległych Branicach. Na tegoroczny efekt Banku będzie miała też wpływ systematycznie zmniejszana wysokość stopy procentowej, ogłaszanej co kwartał przez Radę Polityki Pieniężnej. Czy spowolnienie gospodarcze ma też wpływ na efekty osiągane przez klientów? Na pewno tak i w zauważalnym zakresie bank, a w szczególności bank spółdzielczy, jest właśnie po to, by pomagać swoim klientom w sytuacji trudnej dla gospodarki. Banki spółdzielcze dowiodły tego w czasie pierwszej fali kryzysu. Wstrzymywanie inwestycji i ograniczanie produkcji opóźniają start i efekt gospodarczej hossy. Dlatego od lat budujemy pozytywne relacje z naszymi klientami. Do takiego postępowania zobowiązuje nas także ponad 60-letnia tradycja Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Banki spółdzielcze czekają w najbliższym czasie duże zmiany. Tak. Wynikają one z konieczności dostosowania całego sektora do unij nych dyrektyw i ich wdrażania, czego domagają się krajowe organa nadzorcze. Tak naprawdę nikt jeszcze do końca nie wie, jaki ostateczny wyraz będą miały owe wymuszone rozwiązania. Nam chodzi o to, by zmiany dotyczące banków spółdzielczych były zgodne z zasadą proporcjonalności i nie naruszały w wyraźny sposób samorządności banków spółdzielczych, czyli lokalnych instytucji fi nansowych. Mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, a obserwowane pierwsze symptomy poprawy sytuacji gospodarczej szybciej przeniosą się na lokalne rynki i będą odczuwalne dla klientów Banku. Wszystkie te uwarunkowania uwzględniliśmy opracowując kierunki działania Banku w tym roku. Finansowanie rolnictwa to jeden z głównych obszarów działalności Banku. Ten sektor gospodarki również przeżywa trudny okres. Rzeczywiście rolnicy to kluczowa grupa partnerów Banku, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Niezrozumiały spadek cen skupu zbóż i rzepaku nie pokrywający kosztów produkcji przy nieuwzględniającym sytuacji producentów rolnych wzroście cen paliw, środków ochrony roślin i nawozów może zachwiać niejednym dobrym gospodarstwem. Nie wiemy jeszcze, jaki to w rezultacie będzie miało wpływ na efektywność gospodarstw zajmujących się hodowlą. Pyta pan pewnie, jaka w tym przypadku jest rola Banku? Mimo że bank spółdzielczy nie tworzy polityki rolnej, warunków i cen, w ramach których muszą funkcjonować rolnicy, to tak jak w pierwszej fali kryzysu, prowadzić będzie otwartą i przyjazną politykę kredytową wobec swoich członków i klientów. Ograniczać ją mogą jedynie brak zdolności kredytowej, obowiązujące Bank przepisy oraz stan środków przeznaczanych na kredyty. Władze Banku w miarę swoich możliwości będą prowadzić otwartą politykę dla wszystkich klientów. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski MÓJ BANK 7

8 ŚWIĘTA PLONÓW Jedną z większych grup udziałowców Banku Spółdzielczego w Namysłowie są rolnicy, dlatego też Bank włącza się od lat w obchody Święta Plonów, które jest uświęceniem trudu rolnika. Występ zespołu ludowego Dąbrowianki w trakcie dożynek w Świerczowie Występy zespołu dziecięcego na doży Namysłowski Bank od lat angażuje się fi nansowo i wspomaga organizację dożynek odbywających się na terenie działania swoich placówek. Bank miał przyjemność uczestniczyć w dożynkach odbywających się w: gminie Kluczbork r. W trakcie dożynek w Byczynie Bank promował swoją ofertę także poprzez rozmieszczenie banerów gminie Świerczów r. gminie Byczyna r. gminie Pokój r. gminie Namysłów r. gminie Domaszowice r. gminie Wilków r. Podczas dożynek pracownicy byli do dyspozycji mieszkańców miejscowości, w których odbywały się uroczystości. W trakcie świętowania w piknikowej atmosferze można było nie tylko wziąć udział w dożynkowych loteriach czy konkursach, ale także porozmawiać o aktualnościach i promocjach bankowych, które wspomagają rolników nie tylko w rozwij aniu ich gospodarstw, ale i w fi - nansowaniu ich innych potrzeb. Oprac. Magdalena Harasimczuk Stoisko bankowe w trakcie dożynek w gminie Byczyna 8 MÓJ BANK

9 ożynkach w Branicach Na dożynki w gminie Pokój, które odbywały się w Lubnowie przyjeżdżali rolnicy odświętnie przystrojonymi wozami Nawet wśród przebierańców balony z logo Banku znalazły uznanie Zdjęcia pochodzą z zasobów BS w Namysłowie i z galerii zdjęć na stronach internetowych urzędów gmin Stoisko bankowe w trakcie dożynek gminy Namysłów, które odbywały się w Krasowicach Licznie przybyłe osoby na obchody gminnego Święta Plonów w Krasowicach spacerowały z zielonymi balonami reklamującymi Bank Gospodarze tegorocznych dożynek w Domaszowicach niosą symboliczny bochenek chleba Stoisko Banku w trakcie dożynek w Wilkowie MÓJ BANK 9

10 Nasza placówka Oddział w Branicach Siedziba Oddziału Sabina Żywina, dyrektor Oddziału Od 1 stycznia 2012 roku były Bank Spółdzielczy w Branicach stanowi integralną część Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Dyrektor Oddziału Sabina Żywina pracująca w branickim banku od 25 lat mówi, że trudno jest porównać działalność tutejszej placówki jako samodzielnego banku z jego dzisiejszymi możliwościami. Zadziałał tu tzw. efekt skali. Kapitały przyłączającego Banku (BS w Namysłowie) pozwoliły dać branickiej placówce nowy impuls. Dziś przyznanie klientowi z terenu działania Oddziału kilkumilionowego kredytu nie stanowi problemu, o ile kredytobiorca posiada zdolność kredytową. Oddział posiada dużą samodzielność, a większe kredyty, których przyznanie warunkuje zgoda Zarządu, też w dzisiejszej dobie można opiniować po przesłaniu odpowiednich dokumentów drogą elektroniczną. W dzisiejszych czasach, gdy postęp w dziedzinie elektronicznego przekazu informacji i w ogóle teleinformatyki pozwala praktycznie w nieograniczony sposób błyskawicznie się kontaktować, przekazywać informacje i decyzje, miejsce ośrodka decyzyjnego straciło na znaczeniu. Wzrosła natomiast wartość jakości proponowanych usług i to, co w spółdzielczości bankowej najcenniejsze sposób rozmowy z klientami, indywidualne traktowanie przez kadrę ich potrzeb. Okazało się też, że obawy niektórych naszych klientów, że możemy mieć kłopoty z uwagi na znaczną odległość od Namysłowa, były niezasadne. Połączenie zaowocowało także postępem w dziedzinie techniki i technologii, na które dawniej nie mogliśmy sobie pozwolić mówi pani dyrektor. W branickim Oddziale i podległych mu punktach obsługi klienta w Uciechowicach, Włodzieninie i w szpitalu w Branicach dużym wzięciem cieszyły się kredyty wiosenny, letni i lokata wakacyjna. Ponieważ Branice są wsią przygraniczną, duże obłożenie ma tutejszy jedyny w gminie bankomat i punkt wymiany walut. Oddział wraz POK-ami zatrudnia 13 pracowników, a obroty w placówce od momentu połączenia znacznie wzrosły. Dla pracowników i klientów, których część to osoby posiadające towarowe gospodarstwa rolne, udrożnienie i możliwość zwiększonego wartościowo kredytowania stanowi najważniejszy efekt nowej sytuacji ich rodzimej instytucji fi nansowej. redakcja Pracownicy Oddziału. Od lewej: Agnieszka Lenartowicz kasjer dysponent, Joanna Wilczyńska inspektor ds. kredytów, Anna Maliborska-Walzner starszy inspektor ds. oszczędności, Gabriela Uliczka specjalista ds. kredytów, Grażyna Grądowska starszy specjalista ds. kredytów, Krystyna Borzucka starszy specjalista, Sabina Żywina dyrektor Oddziału i Wacław Lisowiec - kasjer dysponent 10 MÓJ BANK

11 Państwo Barbara i Jan Bartoszewiczowie mieszkają w Niekazanicach w gminie Branice. Ich gospodarstwo powstało w roku 1982, po ślubie obojga i połączeniu ich ziem. Mieli wtedy 23 ha. Barbara i Jan Bartoszewiczowie Niekazanice są dla rolników wyjątkowo przyjaznym miejscem gleby są tam bardzo płodne i wysokiej jakości, idealne pod uprawy zbóż. Istnieje tam wiele dużych gospodarstw. Jednak już od jakiego czasu nie ma możliwości dokupienia areału. W latach 80. niektórzy rolnicy w wieku emerytalnym mieli okazję wyjechać na wschód Polski, do miasta. Mieliśmy wtedy możliwość dokupienia ziemi razem z budynkami. Były sytuacje, że musieliśmy kupić niepotrzebny budynek, żeby mieć ziemię. Ale i tak ciągle uważamy, że nadal jest tej ziemi za mało mówi pani Barbara Bartoszewicz. Państwo Bartoszewiczowie zajmują się produkcją roślinną głównie zboża, w tym pszenica, do tego buraki cukrowe. Kiedyś, w latach 80., jako pierwsi w okolicy hodowali kukurydzę na ziarno, ale zrezygnowali z tego ziemie w Niekazanicach są zbyt płodne, aby użytkować je w ten sposób. Hodują także nieco trzody chlewnej, konie, krowy. Nie uznają tego jednak za ważny element swojego gospodarstwa. Na produkcję w całości roślinną przeszliśmy około AREAŁ TO NIE WSZYSTKO roku 1990 roku. Ponieważ płody rolne nie były aż tak w cenie, wykonywaliśmy też usługi, na przykład transport samochodem ciężarowym. W międzyczasie gospodarstwo było cały czas powiększane dodaje pan Bartoszewicz. W Niekazanicach rolników łączy ogromny głód ziemi. Ponieważ ceny produktu spadają, większy areał może zapewnić możliwość utrzymania rodziny. Jednocześnie, jak wspomina pani Barbara, 100 hektarów to nic, gdy ma się dwoje albo więcej dzieci. Wielu młodych już wyjechało z Niekazanic do większych miast, a nawet za granicę, aby uniknąć konieczności dzielenia gospodarstw na zbyt małe części. Sami przyznają skromnie, że ich własność to jedno z większych gospodarstw w gminie ale nie największe. Tym, co nieco ich zraża, jest polityka agencji rolnych. Zdarzały się im też kontrole skarbowe na przykład w samym środku żniw. Kilka lat temu państwu Bartoszewiczom udało się uzyskać dofi nansowanie unij ne na zakup sprzętu dobrej klasy. Nie wykorzystali całej puli, jednak to, co zakupili, wystarcza im w zupełności. Jak żartują, ciągniki mają nawet klimatyzację. Takiej jakości maszyny wymagają jednak odpowiedniego areału, aby mogły być opłacalnymi. Stąd dążenie do dzierżawy terenów dookoła. Państwo Bartoszewiczowie bardzo miło wspominają współpracę z branickim Bankiem Spółdzielczym aktualnie połączonym z Bankiem w Namysłowie. Bank Spółdzielczy wspiera nas od pierwszego kredytu jeszcze w 1982 roku. Był czas, że Bank Spółdzielczy nie mógł dawać wystarczających kredytów i musieliśmy wspierać się też innymi, ale teraz, od momentu połączenia z namysłowskim Bankiem, wszystko idzie o wiele lepiej chwalą gospodarze. Korzystamy głównie z kredytów preferencyjnych. Podkreślają też ogromną wygodę korzystania z bankowości elektronicznej oraz przejrzystość i prostotę procedur w Banku, ułatwienia w postaci wydawania darmowych zaświadczeń i analiz, za które gdzie indziej trzeba zapłacić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nie do przecenienia ich zdaniem jest także podejście do klienta w porównaniu z innymi bankami, z którymi mieli do czynienia, przepływ informacji i możliwości negocjacji są o wiele lepsze. Jednak wszystko się zmienia. Kiedyś też rolnicy więcej pomagali sobie nawzajem. Teraz już tego nie ma gospodarstwa są za duże. A każdy powinien mieć tyle ziemi, ile jest mu potrzebne do godnego utrzymania rodziny słyszymy. Dagmara Trembicka Gospodarstwo państwa Bartoszewiczów MÓJ BANK 11

12 Ryzyko dużych gopodarstw Ilona Mosiądz, współwłaścicielka gospodarstwa Maszyny rolnicze kupione przy wsparciu unijnym Rolnik, plantator to osoba uzależniona od warunków zewnętrznych. Nie boicie się państwo, że przy tak dużym gospodarstwie przyjdzie nagle jakieś załamanie? Znajdujemy się w miejscowości Gródczany, w gminie Branica, powiecie głubczyckim, w gospodarstwie państwa Ilony i Andrzeja Mosiądzów. Rozmawiamy z panią Iloną Mosiądz. Nasze gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną. Mieliśmy kiedyś zwierzęta, ale już praktycznie zakończyliśmy ten rodzaj produkcji. Przeważają u nas zboże, rzepak i buraki cukrowe, co jest już tradycją w naszej rodzinie. Uznaliśmy, że produkcja zwierzęca opłaca się mniej niż roślinna, mimo że mówi się, że gospodarstwo mleczne wyjątkowo przynosi dochody. Jednocześnie jednak wymagałoby dużych nakładów i wiele wysiłku. Tutaj mamy 180 ha ziemi, z dzierżawą 250 ha, chcemy też dokupić 26 ha w tym roku, więc pracy i tak jest wystarczająco dużo. 17 lat temu, gdy wyszłam za mąż, Andrzej miał niecałe 100 ha ziemi po rodzicach, potem kupiliśmy resztę. Postawiliśmy na mechanizację produkcji. Maszyny oczywiście były wcześniej, jednak wiadomo sprzęt się zużywa. Widziałem na państwa budynkach informację, że korzystaliście państwo z dopłat unij nych. Tak. Kupiliśmy traktor i opryskiwacz z dotacji unij nej. Korzystaliśmy także z pomocy Banku Spółdzielczego, który nas kredytował, a obecnie prowadzi także nasze rozliczenia. Tak naprawdę już wcześniej, zanim przyszłam na to gospodarstwo, mąż i teściowie współpracowali z samodzielnym jeszcze wtedy Bankiem. Nie mogę narzekać na obsługę w BS-ie. Zawsze, kiedy była taka potrzeba, otrzymywaliśmy odpowiedni kredyt i informacje. Mam też internetowy dostęp do konta, z czego jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza że nie muszę czekać w kolejkach. To już prawie dwa lata, od połączenia się z Bankiem w Namysłowie, kiedy nagle rozpoczęły się długie kolejki widać, że Bank ma coraz więcej klientów. Czy coś się zmieniło od czasu połączenia z BS w Namysłowie? Przede wszystkim można się starać o większy kredyt, poprawiły się też ogólne warunki w Banku. Jest więcej ofert dla klientów. Mieliście państwo propozycje od innych banków? Tak, mieliśmy, ale nie rozważaliśmy zmiany. W tym Banku znamy już wszystkich, znamy warunki, jest nam tu dobrze. Boimy się, oczywiście. Ceny są fatalne na przykład rzepak był po 2200 zł, teraz trudno było sprzedać go za 800 zł. Zboże i buraki nadal czekają pod wiatą. Zeszłoroczne zbiory były naprawdę dobre, w tym roku jednak jest nieco gorzej i tutaj. Co ciekawe, spadają ceny produktu, ale maszyny, nawozy nie są wcale tańsze. Macie państwo duże gospodarstwo. Chcecie je powiększyć? Zawsze myślimy o powiększeniu i chcemy inwestować. Myślimy o przyszłości, o dzieciach. Rodzina pomaga nam obrobić to całe duże gospodarstwo, latem też wynajmujemy ludzi. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski Tegoroczne zboże zebrane w gospodarstwie 12 MÓJ BANK

13 Zmodernizowane zabezpieczenia banknotów 25 września prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka zaprezentował dziennikarzom banknoty powszechnego obiegu o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najważniejsze zmiany, jakie Polacy zobaczą na banknotach już w kwietniu 2014 roku, to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso, czyli uzupełniający się druk obustronny. Zmieni się także kolor królewskiej litery na banknocie. Jak podkreślił prezes NBP, zmiana zabezpieczeń jest operacją czysto techniczną. Projekty grafi czne banknotów nie zmieniły się, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń jawnych i niejawnych powoduje, że różnice pomiędzy zmodernizowanymi banknotami, a znajdującymi się aktualnie w obrocie, będą widoczne. Banknoty o nominale 200 zł pozostaną bez zmian. Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafi ały do obiegu w ramach standardowych operacji zasilania banków w gotówkę oraz wycofywania banknotów zniszczonych lub uszkodzonych, co oznacza, że żaden banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do portfeli Polaków przed tą datą, a banknoty będące w obiegu pozostaną prawnym środkiem płatniczym do czasu ich naturalnego zużycia. 10 i 20-złotówki są w obiegu najwyżej dwa lata, pięćdziesięciozłotówki krążą do trzech, banknoty 100 zł wymienia się co pięć lat a 200 zł co dziesięć. Wprowadzony przed ośmiu laty system zabezpieczenia oraz zasilania obrotu gotówkowego działają bez zarzutu, a poziom fałszerstw znaków pieniężnych jest w Polsce niski, ale jak podkreślił prezes Marek Belka, postęp technologiczny, jaki daje się zauważyć w ostatnich latach, wymaga przeprowadzenia technicznej operacji polegającej na modernizacji zabezpieczeń banknotów powszechnego obiegu. Będąca obecnie w obiegu seria banknotów Władcy polscy autorstwa Andrzeja Heidricha została wprowadzona w 1955 roku. NBP przeprowadza operację zmiany zabezpieczeń po raz pierwszy. Podobne działania podejmowane są, co jakiś czas przez banki centralne wszystkich krajów. W tym roku Europejski Bank Centralny wprowadził do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 5 euro. Nowe zabezpieczenia wprowadziła także Hiszpania oraz Słowacja i Estonia na 3 i 4 lata przed przyjęciem euro. Za NBP MÓJ BANK 13

14 Adam Hyży pracuje w Banku od maja br. jako strażnik konwojent. To jego pierwsza praca w instytucji fi nansowej. Posiada średnie wykształcenie i licencję ochroniarską II stopnia. Interesuje go numizmatyka. NOWI PRACOWNICY Agnieszka Kunaszewska pracuje od sierpnia w Fili w Wołczynie na stanowisku kasjer dysponent. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku administracja publiczna. Jej hobby to literatura i aktywność fi zyczna. W lipcu tego roku straż bankową wzmocnił Roman Caban. Jest byłym żołnierzem zawodowym. Jego ulubionym zajęciem jest grzybobranie. 14 MÓJ BANK

15 DIETETYCZNY SERNIK NA ZIMNO... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). Potrzebne będą składniki: 75 dkg tłustego twarogu, 2 galaretki, owoce np. brzoskwinie, małe opakowanie biszkoptów, cukier puder, tortownica o średnicy 18 cm. Jedną galaretkę zalewamy szklanką wrzącej wody, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia i odstawiamy do ostudzenia. Drugą galaretkę zalewamy wg przepisu 0,5 l wrzącej wody, mieszamy i też odstawiamy do ostudzenia. Ser mielimy przez maszynkę, dodajemy zimną, ale ciągle płynną galaretkę z mniejszej ilości wody i 2 łyżki cukru pudru, mieszamy. Smakujemy czy ser nie jest zbyt kwaśny i ewentualnie dodajemy jeszcze łyżkę cukru pudru. Umyte owoce, kroimy w kawałki i łączymy z masą serową. Całość wstawiamy na minut do lodówki. Dół tortownicy wykładamy biszkoptami i nakładamy schłodzoną masę serową, na wierzchu której gęsto układamy umyte pokrojone w cząstki owoce. Na wierzch nalewamy lekko ścinającą się drugą galaretkę, żeby przykryć owoce i odstawiamy do lodówki. SMACZNEGO! POZIOMO A1 pisemne polecenie zapłaty, A3 Wisła albo Odra, E4 atak, B6 zbiór wysepek wulkanicznych, G6 z rąk twórcy, A8 pełno w niej koni, H9 kolor na ścianie, A10 rozbudowana rodzina, F10 przodek krowy, A12 uprowadzona w polskim fi lmie 1993 roku, G12 cel poszukiwaczy, A14 daje imię szkole, I14 w parze ze zbrodnią, G15 mała Agnieszka, A16 powtórka, I16 natchnienie, H18 część obiadu, A19 warszawskie lotnisko, G20 mała część do zbadania, A21 przychodzą do Banku, J22 chińskie zboże PIONOWO 1A smok z Komodo, 14A chroni kobietę przed deszczem, 6B zbiór wierszy pod jakimś kątem, 1C gotówkowy lub hipoteczny, 14C częste na Śląsku, 6D szef w szpitalu, 1E chemiczna nazwa spirytusu, 14E nieprzemakalny materiał, 7F słaba u Achillesa, 3G deszcz lub grad, 20G jeden z kolorów w talii, 8H zwana Czarnym Lądem, 18H poważny prezent 4I między nocą a dniem, 14I bardzo mała czarna, 8J duża papuga, 20J za nim barmani 12K zaraz po rybach, 6L wychodzi spod pędzla, 16L awantura (J20, A2, E4, B19) (A5, L9) (I17, B6, L22, G6, C15) (A14, G3, H15, L6, H18, F9)... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach naszego Banku na załączonych kuponach do 20 listopada br. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 2(15) kwartalnika Banku Spółdzielczego w Namysłowie upominki od Banku otrzymują: Roman Miklus, zam. w Niemodlinie, Stanisław Lis, zam. w Byczynie, Joanna Swół, zam. w Komorznie, Aurelia Krysiak, zam. w Pokoju, Czesław Ptak, zam. w Lasowicach Wlk., Ewa Rzeszowska, zam. w Branicach, Maria Kozieł, zam. ul. w Namysłowie, Małgorzata Bukowiec, zam. w Sycowie, Maria Kamińska, zam. w Namysłowie i Janusz Markowski, zam. w Praszce. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Zakład P-U-H J. Skrajnowski Biskupiec MÓJ BANK 15

16 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, 150 km Branice Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Oddział w Branicach Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Uciechowice Uciechowice 36, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Włodzienin ul. Głubczycka 147, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Branice ul. Szpitalna 18, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW ISSN 1689-9105 Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

Czy bank może być eko?

Czy bank może być eko? Czy bank może być eko? Ochrona środowiska czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój 2 + +nasz zespół /w magazyn klientów GBS Banknumerze 01/2013 (06) Dołącz do znajomych Zrównoważony rozwój Jednak termin

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Nr 2 (9) ISSN 2082-9450 lipiec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE PIĄTA PLACÓWKA w Kolnie już czynna maja Bank Spółdzielczy w Kolnie otworzył nową placówkę Filię Nr 2. Mieści się

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost Z szansą na wzrost str. 11 Najbliżej Ludzi kampania banków spółdzielczych str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym biznes familijny str. 22 Magazyn Grupy BPS str. 4 Rok kluczowych decyzji Rozmawiamy z Edwardem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. w województwie, które dostały to wyróżnienie i dodatkowe dofinansowanie.

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. w województwie, które dostały to wyróżnienie i dodatkowe dofinansowanie. Nr 1 (8) ISSN 2082-9450 marzec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Rozmowa z ELŻBIETĄ PARZYCH, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Fundacji Kraina Mlekiem

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo