Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję."

Transkrypt

1 Finanse organizacji sprawozdanie z pracy grupy Pisząc to podsumowanie starałam się jak najwierniej oddać problemy i rozwiązania, o których członkowie grupy się wypowiadali. Dlatego też, do napisania podsumowania użyłam wielokrotnie wypowiedzi dyskutantów w ich pierwotnej formie, lub stosując niewielkie zmiany. Mam nadzieję, że nie obraziłam w ten sposób nikogo i nikt nie zarzuci mi, że naruszam prawa autorskie, bo nie stosuję cytatów. Myślę, że zamazałyby tylko całość podsumowania. Przyjmując taką formę, chciałam podkreślić, że podsumowanie to nie jest wyłącznie moim, ale ma w nim udział każdy z członków grupy i że każdy głos był dla mnie bardzo ważny. Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję. Usprawnienie prowadzenia finansów Związku Jak powinny wyglądać dalsze prace nad usprawnieniem prowadzenia finansów Związku na poziomie zarówno Władz Naczelnych, jak i Okręgów, czy drużyn? Co zmienić? Co utrzymać i dalej rozwijać? Tak na początek: Zgadzam się w zupełności z Przemkiem Stawickim, który napisał w jednym z postów, że aby móc stworzyć kompleksowy system prowadzenia finansów Związku (strategia finansów Związku), czyli to o czym dyskutowaliśmy na forum, powinien powstać zespół złożony z osób bardzo dobrze znających specyfikę ZHR i fachowców z kilku dziedzin, którzy zbiorą dane, przeprowadzą analizę i zaproponują kompleksowe rozwiązanie zagadnień tzn. finansowania, szeroko pojętego systemu informatycznego (przepływ informacji, archiwizacja dokumentów, bazy danych, księgowość, zarządzanie kontaktami, zarządzanie majątkiem itd.), regulacji prawnych itp. 1. Jakie powinny być źródła finansowania budżetu Władz Naczelnych Związku? Stałe - jak składki? Czy też inne źródła, których wysokość jest oparta na prognozie - jak 1% i koszty pośrednie? Czy zaległości składkowe okręgów również powinny być brane pod uwagę przy konstrukcji budżetu? Od wielu lat istnieje problem ze składkami. Składki spływają bardzo opornie, nie na czas, nie w pełnej wysokości. Mimo tego, struktura budżetu ZHR oparta jest przede wszystkim o składki. Dodatkowym źródłem finansowania budżetu zwłaszcza działań programowych są dotacje z ministerstw i innych jednostek centralnych.

2 To wszystko powoduje to, że zagadnienie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych (pomijając wspomniane dotacje) traktowane jest w ZHR nieco po macoszemu. Minusem takiego funkcjonowania jest to, że po pierwsze ciężar świadczeń przenoszony jest bezpośrednio na harcerzy (składki) a po drugie taki model finansowania jest nieco uzależniony od koniunktury politycznej czy regionalnej. Wnioski: Należy starać się zapewnić finansowanie związku z różnych źródeł zewnętrznych (nie tylko dotacji z ministerstw), a jak najmniej opierać je o składki. Do źródeł tych mogą należeć: o rozwijana własna działalność (za pośrednictwem spółek, spółdzielni, fundacji) o inwestycje wolnych środków (lokaty, fundusze itp), o granty z wszelkich dostępnych, jednocześnie nie kolidujących z naszymi ideami, źródeł nowe programy operacyjne w ramach funduszy unijnych na lata prawdopodobnie dadzą większe możliwości organizacjom pozarządowym zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie z grantu kosztów administracyjnych o pozyskiwanie sponsorów ze sfery prywatnej własności, o 1% Należy stworzyć taką strukturę wpływów gdzie źródła zewnętrzne będą w stanie zagwarantować stabilne funkcjonowanie Związku. Należy stworzyć przejrzysty system budżetowania ZHR, który pozwalałby na planowanie działań metodycznych wspartych dokładną analizą finansową w sposób profesjonalny zapewniający: ciągłość działań organizacji, zwiększenie jej skuteczności, oraz jej powiększenie propozycję takiego systemu zamieścił w temacie Zarządzanie Finansowe i Strategiczne Organizacją phm Piotr Dudziński. Rozważano też kwestię finansowania drużyn i hufców. Zdaniem dyskutantów hufce i drużyny raczej nie powinny być dofinansowywane, bo zabija to pomysłowość i determinację w zdobyciu celu, chyba, że właśnie pozyskanie środków stanowi wyzwanie dla jednostki. Głównym źródłem finansowania standardowych działań drużyny powinny być akcje zarobkowe. Wniosek: Trzeba doprowadzić do stworzenia jasnych reguł korzystania ze środków finansowych przez drużyny, hufce i chorągwie, w szczególności reguł

3 związanych z podziałem środków, na który wpływ winno mieć: zgodność planowanych przedsięwzięć z celami Związku i zaangażowanie jednostki w pozyskanie tych środków. 2. Czy w związku z pozyskiwaniem innych źródeł finansowania Związku nie należy zastanowić się nad zmniejszeniem składki (utrzymanie składki w symbolicznej wysokości pomoże zwiększyć jej rolę wychowawczą)? Prawie wszyscy członkowie grupy wypowiadający się na ten temat uznali, że należy dążyć do obniżenia kwoty składki. Zgodzono się też, że raczej nie należy całkowicie z niej rezygnować. Wnioski: Składka powinna być utrzymana jako forma wychowania gospodarczego i być na tyle niska, by harcerz mógł ją sam w ciągu miesiąca zaoszczędzić czy zebrać. Zasada, która powinna być przy tym egzekwowana: płacą wszyscy. Należy upowszechniać informacje dotyczące realizacji budżetu (wydatkowania składek), by drużynowi wiedzieli na co idą składki. Wówczas łatwiej będzie składki zbierać i udzielać odpowiedzi rodzicom zadającym pytanie, na co te pieniądze idą. Należy zastanowić się nad zwiększeniem kwoty środków z 1% pozostających w Naczelnictwie wówczas można by było obniżyć składkę. 3. Czy należy kontynuować temat stworzenia zintegrowanego systemu bankowego mającego uporządkować system bankowości całego Związku, a przez to ujednolicić system wewnętrznych rozliczeń (temat został podjęty już przez obecne władze)? Czy powinniśmy zintegrować nasz system księgowy? Prawie wszyscy członkowie grupy wypowiadający się na ten temat opowiedzieli się za zintegrowanym systemem bankowym. Zalety systemu: przelewy za darmo wewnątrz ZHR, wpłaty na 1% za darmo, dochody z lokowania na noc środków ZHR na lokacie, drużyny mogą trzymać swoje środki w bankach itp. Wnioski: Należy kontynuować temat stworzenia zintegrowanego systemu bankowego. Alternatywnie należy rozważyć kwestię stworzenia takiego systemu nie na poziomie Naczelnictwa, ale na poziomie okręgów. Argument za: wiele

4 obecnych banków jest uwarunkowanych terytorialnie (mają różnie rozwinięte placówki w różnych województwach). Zintegrowany system księgowy Większość członków grupy opowiedziała się za zintegrowanym systemem księgowym. Wymagania dotyczące prowadzenia księgowości są coraz większe (m.in. konieczność audytu), więc w taki projekt należy zainwestować. System taki ułatwiłby pracę wszystkim, którzy prowadzą dokumentację finansową, jak również osobom kontrolującym. Korzyści płynące z przyjęcia takiego rozwiązania: niższe koszty obsługi, szybka i pełna informacja o całości finansów ZHR dla zarządzających Związkiem, uproszczenia w sprawozdawczości (bilans itd.), mniej błędów itd. Ponieważ jednak pomysł nie jest nowy, grupa zastanawiała się, dlaczego do tej pory nie został on zrealizowany. Argumenty ku temu przedstawił hm. Jarosław Błoniarz (poprzedni Skarbnik ZHR): okręgi mają swoje oprogramowanie, którego nie maja ochoty zmieniać, księgowe maja swoje przyzwyczajenia, a często wykonują swą pracę w okręgach za niewielkie pieniądze lub społecznie więc nie mają ochoty poświęcać czasu na uczenie się nowej aplikacji, koordynacja wdrożenia w skali kraju wymagałaby sporo pracy, za która trzeba by zapłacić, oczywiście oprócz kosztów oprogramowania. Wnioski: należy stworzyć jednolity, zaprojektowany funkcjonalnie system informatyczny, który będzie obejmował także zarządzanie przepływem środków pieniężnych, księgowość i sprawozdawczość. System ten powinien również objąć dokumentację finansową wszystkich jednostek ZHR: drużyn, szczepów, hufców itp. Program powinien być umieszczony na serwerze w Internecie (z wersją lokalną), tak by każdy drużynowy mógł ściągnąć interesujące go pliki. Program mógłby zostać napisany przez osoby z naszego grona, rozwiązaniem alternatywnym jest znalezienie takiego systemu na rynku i namówienie producenta do częściowego sponsoringu, ewentualnie wzięcie leasingu lub dzierżawa. Wersją alternatywną proponowaną przez członków grupy jest zlecanie prowadzenia księgowości na zewnątrz firmie o zasięgu ogólnopolskim (by księgowość wszystkich okręgów prowadziła w swoich oddziałach jedna firma).

5 4. Czy w związku z ogromem prac w zarządzaniu finansami Związku po raz kolejny nie należy zastanowić się nad wprowadzeniem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w ZHR? Jeśli tak, czy powinno to dotyczyć wyłącznie osób zajmujących się finansami i zarządzaniem np. przewodniczący i skarbnicy okręgów/związku? A może wynagrodzenie powinni otrzymywać również instruktorzy pełniący funkcje wychowawcze np. komendanci chorągwi, naczelnicy, inne osoby? Większość osób wypowiadających się na ten temat opowiedziała się przeciwko wynagradzaniu jakikolwiek osób pełniących funkcje w ZHR. Głównym argumentem przeciw jest to, że dodatkową motywacją (a w końcu może nawet jedyną) do pozostania na swojej funkcji byłoby utrzymanie posady. Wniosek: Należy dążyć do odciążenia władz przez dodatkowe etaty (dyrektor biura, księgowa) lub zlecanie obsługi (np. w zakresie księgowości) zewnętrznym firmom. Osobą pracującą w biurze/księgowości może być harcerka/harcerz, nie będący w danym momencie w czynnej służbie wychowawczej. 5. Czy powinniśmy dążyć do jednolitości zasad prowadzenia księgowości przez podstawowe jednostki ZHR tj. drużyna czy hufiec (jednakowość w prowadzeniu książki finansowej) oraz innych regulacji związanych z prowadzeniem finansów w drużynie, a także do standaryzacji wymagań względem innych działań podejmowanych przez jednostki tj przeprowadzanie Akcji Letniej i Akcji Zimowej - a może w pewnym zakresie należy zostawić swobodę działania w tej dziedzinie okręgom? Jeśli tak to w jakim? Ten temat został poruszony przy okazji systemu księgowego. Uznano, że konieczne jest podnoszenie poziomu książek finansowych. Prowadząc dokumentację finansową ludzie uczą się odpowiedzialności za powierzone im mienie i jest to aspekt wychowawczy. Stabilność finansowa Związku Jakie powinny być długofalowe działania, oprócz tematów poruszonych wyżej, prowadzące do uzyskania przez ZHR stabilności finansowej? Na co należy położyć nacisk? Podsumujmy dotychczas stosowane narzędzia, oceńmy, czy spełniają swoją rolę. Nad którymi trzeba wciąż pracować? Może należy szukać nowych? 1. Czy budżet Związku/budżety Okręgów są bieżącymi narzędziami do sprawnego planowania finansów?

6 Brak wypowiedzi w tym temacie może świadczyć o tym, że wśród członków grupy niewiele osób miało do czynienia z tworzeniem budżetów Związku/okręgu, stąd nie mogą się wypowiedzieć w tej kwestii. 2. Czy w pełni wykorzystujemy możliwości, jakie daje 1%? Jakie cele powinniśmy sobie postawić dotyczące Kampanii 1%? Dyskusji tutaj zbyt zagorzałej nie było. Zdaniem dwóch członków grupy nie wykorzystujemy możliwości, jakie daje 1%, o czym świadczy ilość dokonanych wpłat w ubiegłym roku. Przy odpowiedniej pracy 1% mógłby stać się w przyszłości fundamentem niezależności Związku. Trochę więcej o możliwościach wykorzystania 1% jako elementu stabilności finansowej można przeczytać w pkt 6 dotyczącym funduszu żelaznego. Wniosek: Należy pracować nad tym, by przekonać ludzi nie tyle do ZHR, ale do siebie i do swojej pracy wychowawczej, by przekazali na naszą jednostkę 1% 3. W ostatnim roku wiele działań programowych by się nie odbyło, gdyby nie dotacje. To na pewno źródło, które znacznie ułatwia pracę programową. Wysokość dotacji uzyskanych i rozliczonych świadczy o tym, że coraz bardziej profesjonalnie zarządzamy projektami. Często jednak poziom profesjonalizmu bardziej niż od naszych umiejętności nie zależy od czasu, jaki poświęcamy na realizację projektów? Czy w związku z ogromem pracy przy realizacji, zwłaszcza dużych, zwykle całorocznych programów, nie powinniśmy zacząć uwzględniać w kosztorysach projektów wynagrodzenia dla instruktorów realizujących projekt np. dla księgowej, koordynatora projektu? Ponadto, czy nie mamy wrażenia, że wciąż jednak daleko nam do starania się o pieniądze unijne? Czy w ogóle powinniśmy starać się o takie środki, czy poprzestać na lokalnych źródłach samorządowych i rządowych? Stwierdzono, że ZHR tradycyjnie obraca się wśród tych samych donatorów, głównie instytucji państwowych i samorządowych. Nie mamy doświadczenia w pisaniu wniosków do Unii i w chwili obecnej ZHR jest nieprzygotowany do sięgnięcia po te źródła ze względu na nierzetelność rozliczeń, notoryczne naruszanie terminów czy liberalne traktowanie zakresów realizowanych projektów, które dyskwalifikują nas na rynku funduszy unijnych. Poza wyżej omówioną kwestią, nieoczekiwanie (dla mnie ) temat potoczył się w bardzo ciekawym kierunku, a mianowicie, czy w ogóle powinniśmy starać się pozyskiwać dotacje, czy też nie? Pomimo różnych poglądów na ten temat, doszliśmy do następujących wniosków:

7 Dotacje i granty nie są źródłem, które może gwarantować, a co za tym idzie nie powinny być podstawą budowania stabilności finansowej Związku. Nie powinniśmy jednak z nich rezygnować. Przy pozyskiwaniu dotacji należy dbać o prawidłowe podejście do tematu. Najpierw powinniśmy określić swoje cele i zadania, następnie pozyskiwać na nie środki nigdy odwrotnie. Zawsze działania fundrising owe muszą być poprzedzone refleksją nad IDEĄ. Nie można postrzegać dotacji, jako środków na łatanie dziur budżetowych. Należy doprowadzić do powstania przy Naczelnictwie zespołu skupiającego ludzi zawodowo zajmujących się fundrising iem, i zarówno w celu pozyskiwania funduszy, jak i kontroli prawidłowości realizacji projektów i ich rozliczania. Większe okręgi powinny rozważać posiadanie własnych profesjonalnych fundriser ów, zatrudnianych podobnie jak służby finansowo księgowe. W wypadku mniejszych okręgów rolę taką spełniać powinien właśnie zespół przy Naczelnictwie. Należy dążyć do budowania "harcerskiej szkoły przedsiębiorczości" (robocza nazwa), gdzie nasi harcerze mogliby się "szkolić" w biznesie, ale również uczyć się, jak w inny sposób, niż tylko poprzez wyciągnięcie ręki po dotację, zrealizować postawione sobie zadania czyli jak nie iść na łatwiznę, tylko podejmować nowe wyzwania. 4. Czy ZHR powinien zacząć prowadzić działalność gospodarczą (np. prowadzenie wydawnictwa), albo jako działalność prowadzoną obok działalności statutowej (wykorzystanie możliwości jakie daje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wiąże się to z wprowadzeniem zmian w statucie) albo w formie fundacji, której zyski będą częściowo przekazywane na działalność statutową ZHR, czy też w formie spółki, jak to ma miejsce w Okręgu Wielkopolskim? Zdaniem dwóch członków grupy (reszta osób się nie wypowiedziała) ZHR powinien prowadzić działalność gospodarczą, bo pozwoli ona na niezależność finansową, pokaże na zewnątrz, iż potrafimy sami (jako stowarzyszenie) zarabiać na swoją działalność, da np. miejsca pracy naszym harcerkom/harcerzom, uwiarygodni nas w oczach potencjalnych sponsorów, da możliwość edukacji gospodarczej.

8 5. Czy istniejące ośrodki (stanice) będące we władaniu ZHR, powinny prowadzić działalność gospodarczą, dzięki której będą zarabiać na siebie? Tu również tylko jedna osoba przedstawiła swoją opinię, popierającą prowadzenie działalności przez stanice w przeciwnym razie nie będzie stać ZHR na ich utrzymanie. Brak niestety głosów precyzujących, na czym powinna ta działalność polegać. 6. Czy jednym z elementów stabilizacji powinien być żelazny fundusz stworzony na bazie istniejącego Funduszu Płaskiego Węzła, który jako część majątku ZHR, byłby możliwy do wykorzystania jedynie w wysokości wynikającej z np. oprocentowania? Fundusz żelazny przez wszystkich wypowiadających się na ten temat został uznany za potrzebny. Zgodzono się też, że należy tworzyć go na bazie istniejącego od 3 lat w wyniku działań Bogusi i Michała Butkiewiczów Funduszu Płaskiego Węzła. W tym okresie udało się na Funduszu zgromadzić około zł. Celem funduszu było od początku jego istnienia zebranie kapitału, z którego odsetki pozwoliłyby finansować znaczną część (lub docelowo) całość, kosztów funkcjonowania przynajmniej centrali Związku, które wynoszą ok. 20 tys. miesięcznie. Biorąc te koszty pod uwagę, budowanie funduszu wymaga jeszcze wiele pracy. Wnioski: Należy wzmocnić pozycję i stworzyć mechanizm systematycznego zasilania funduszu żelaznego Związku ( Funduszu Płaskiego Węzła ). Padły następujące propozycje tegoż zasilania: jako stały element 1 % (np. 10% od 1 %), bezpośrednio z 1% albo z możliwością dokonywania przez darczyńcę wpłaty bezpośrednio na Fundusz (w ubiegłym roku nie było możliwości dokonywania wpłat na FPW) albo poprzez przeznaczenie raz na kilka lat (np. co 3 lata) 1% z całego Związku, z funduszy obozowych w wysokości np. promila. Na pewno muszą powstać jasne zasady co do korzystania ze środków Funduszu, wraz z określeniem, co musi się wydarzyć, aby wypłacić z niego środki. Należy zadbać o stworzenie obudowy prawnej funduszu, powołanie ciała które będzie nadzorowało jego funkcjonowanie (np. Rady Funduszu składającej się z naszych autorytetów) i wreszcie wybranie powiernika - profesjonalnej instytucji finansowej (asset management), która bardziej efektywnie będzie te środki pomnażać.

9 7. Czy powinniśmy starać się rozwijać współpracę z biznesem? Na czym ta współpraca powinna polegać? Głosów przeciwnych tezie rozwijania współpracy z biznesem nie było. Według członków grupy współpraca z biznesem mogłaby polegać na: Pozyskiwaniu środki finansowych i rzeczowych w ramach działalności społecznej biznesu wiele dużych firm ma wpisaną w swoją działalność Społeczną Odpowiedzialność Biznesu /CSR/. Kontaktach z przedsiębiorcami czy stowarzyszeniami typu KPP "Lewiatan" polegających np. na organizowaniu wspólnych działań mających na celu promocję przedsiębiorczości (m.in. w ramach harcerskiej szkoły przedsiębiorczości ). warto rozważyć stworzenie sieci partnerów usługodawców, którzy na zasadach preferencyjnych realizowaliby zlecenia ze strony jednostek ZHR Wychowanie gospodarcze Wychowanie gospodarcze jest podstawą rozwoju gospodarczego organizacji. Na jakie problemy napotykamy w propagowaniu zagadnień wychowania gospodarczego? Jakie rozwiązania tych problemów należy przyjąć, by pchnąć do przodu wychowanie gospodarcze? 1. Zadania finansowo-gospodarcze nadal przez wiele osób nie są postrzegane jako działania wychowawcze. Kwestie finansowe wciąż prowadzone są w oderwaniu od pracy wychowawczej. Książki finansowe i inwentarzowe, składki - są traktowane wyłącznie jako obowiązek nałożony na jednostkę, w celu utrudnienia jej pracy wychowawczej, przedłożenie rozliczenia obozu czy dotacji uważane jest za zbędną biurokrację. Akcja zarobkowa organizowana jest w celach wyłącznie zarobkowych często wręcz antywychowawczo. Gdzie powinna się rozpocząć praca, by zmienić praktyki opisane wyżej? Jaki udział w tej pracy powinny mieć Władze Naczelne, okręgi, komendy chorągwi, hufce? Jaki zakres działań należy wyznaczyć dla poszczególnych poziomów władzy? W trakcie dyskusji na ten temat poruszono następujące problemy:

10 Ciężar prowadzenia gospodarki został przerzucony na szczepy, a także na obwody i okręgi. Szczep zdejmuje z drużyn obowiązki "organizacyjne" (w sensie - organizowania; obozu, biwaku, zimowiska, wyjazdu, itd.). Często drużyny w szczepach nie maja własnych książek finansowych i sprzętu. W ten sposób zabiera im się cenne narzędzia, jednocześnie utwierdzając drużynowych w przekonaniu, że prowadzenie gospodarki nie jest elementem wychowawczym, a wyłącznie obowiązkiem narzuconym przez przepisy państwowe i wewnątrzorganizacyjne, którego wypełnianie należy właśnie do szczepu, obwodu lub okręgu. Prowadzi to często do przyjmowania przez drużynowych postawy roszczeniowej wobec tych jednostek: od finansów jest szczep (obwód, okręg), ja się nie będę tym zajmował. Podstawową formą "zarabiania" drużyn jest akcja zarobkowa w supermarketach. Zatracona została istota akcji zarobkowej. Za jej podstawowy cel uznaje się obecnie kwotę, jaką się z akcji uzyskuje, a nie jej walory wychowawcze. Ciężko jest wytłumaczyć harcerzom, dlaczego lepiej podejmować mniej opłacalne działania zarobkowe. Przykład własny jest najsłabszym ogniwem w propagowaniu wychowania gospodarczego. Wiele instruktorek i instruktorów poprzez swoją postawę i nastawienie, nie świadczą o ważności wychowania gospodarczego. A jak wiemy przykład własny jest jednym z elementów metody harcerskiej. Dla wielu środowisk wychowanie gospodarcze to tylko teoria, bo ich całe finanse, to składki płacone przez około połowę harcerzy (druga połowa finansowana jest z nadpłaty, która powinna pozostać w drużynie, ale nigdy nie zostaje w takich okolicznościach). Powszechna w ZHR jest niemożność zorganizowania wielu przedsięwzięć z powodu braku dotacji, ale przecież zanim powstał ZHR wiele naszych środowisk będąc na "indeksie" musiało sobie radzić ze wszystkim bez pieniędzy z dotacji. Aspekt wychowawczy składek jest najczęściej pomijany. Zazwyczaj opłacane są one z akcji zarobkowych, drużynowi nie wiedzą, jakie jest przeznaczenie tych pieniędzy. Taki brak świadomości jest udziałem ogromnej ilości środowisk. Wnioski:

11 Co ciekawe, po sformułowaniu poniższych wniosków odnoszę wrażenie, że większość z nich odnosi się do hufca i chorągwi. Stąd mogę wysnuć następujący postulat, że wychowanie gospodarcze jest przede wszystkim zadaniem dla chorągwi i hufców. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o pokazanie 'co i jak' co może rzeczywiście robić okręg lub obwód, ale równie ważne jest pokazanie 'dlaczego i po co' a to już zadanie na poziomie hufca i chorągwi. Zadania hufca / chorągwi: Wychowanie gospodarcze powinno być nieodłącznym składnikiem działań wychowawczych. Nie powinno odbywać się akcyjnie, tylko powinno być precyzyjnie zaplanowane jak inne działki wychowawcze. Podstawą wychowania gospodarczego jest nauka odpowiedzialności za powierzone środki i umiejętność gospodarowania nimi w efektywny sposób. Wychowanie gospodarcze powinno być precyzyjnie zaplanowane od samego początku (zuchy, harcerze) wśród zuchów poprzez zabawę ale i drobniaki w kieszeni w drużynie harcerskiej powinno być kontynuowane już w zastępie. Wspomniano o następujących metodach i formach: zbieranie składek, służby przy sprzęcie, małe akcje zarobkowe, gry, harce, nauka szacunku do sprzętu i pracy innych. Zaproponowano, by każdy zastęp miał do dyspozycji pewną sumę pieniędzy na swój drobny sprzęt i wartościowe przedmioty, czyli taki mały magazyn, który trzeba zagospodarować (inwentarz, porządek). Ponadto uznano, że w każdym działaniu powinna być brana pod uwagę ekonomiczność, opłacalność, oszczędność w gospodarowaniu materiałami itp. Każdy harcerz musi poczuć jak smakuje własność i musi czuć odpowiedzialność za własność drużyny. Żeby zacząć wychowanie gospodarcze od "dołu" tj. od zuchów i harcerzy działających w drużynach i gromadach, tak naprawdę należy zacząć od "góry", której często trzeba najpierw uświadomić, jak ważne jest wychowanie gospodarcze. Jeżeli instruktorki i instruktorzy nie będą sobie zdawać z tego, to poprzez chociażby swoją postawę i nastawienie, nie będą świadczyć o ważności wychowania gospodarczego. Przykład własny jest tutaj najważniejszy Należy zreformować program dotyczący finansów na kursach metodycznych i instruktorskich, by sprawy gospodarcze nie były

12 traktowane po macoszemu, ale jako element wychowania, któremu poświęca się należną ilość czasu. Należy dążyć do uwzględniania w próbach na stopnie zadań kwatermistrzowsko-gospodarczych (zapobieganie ich dyskryminowaniu i umniejszaniu ich znaczenia w porównaniu do innych zadań określonych w próbie). Warto zastanowić się nad tym, by każdy kandydat do stopnia instruktorskiego przedkładał przed Komisją poświadczenie z okręgu/obwodu bądź od bezpośredniego przełożonego o sumiennym wywiązywaniu się z obowiązków prowadzenia dokumentacji finansowej. Warto zastanowić się, czy w kategoryzacji drużyn wychowanie gospodarcze nie powinno zająć ważniejszego miejsca (nie tylko poprzez wspomnienie, że drużyna posiada książkę finansową i ma opłacone składki). Kwatermistrzowie i pozostałe osoby zajmujące się finansami i gospodarką, które nie prowadzą drużyn harcerskich (ani nie prowadziły) powinny mieć możliwość rozwijania się dalej w harcerstwie, m.in. poprzez zdobywanie stopni instruktorskich. Należy te osoby wspierać, nie dyskryminując ich pracy. Niezbędne wydaje się wprowadzenie systemu motywującego do płacenia składek, by składka przestała kojarzyć się wyłącznie z przykrym i zupełnie nikomu nie potrzebnym obowiązkiem. Zadania obwodu / okręgu / Naczelnictwa : Do głównych zadań tych jednostek powinno należeć stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zadań finansowo-gospodarczych na niższych szczeblach: przejrzysta gospodarka finansowa prowadzona przez ZHR, krótkie i precyzyjne oraz konsekwentnie ułożone regulaminy i instrukcje wewnętrzne ZHR, wynikające z przepisów ogólnych, przetłumaczone na język zrozumiały regulaminy i instrukcje gospodarczofinansowe ZHR, oczywiście na odpowiednim poziomie wiekowym, konsekwencja w działaniach gospodarczo -finansowych ZHR

13 prowadzenie dodatkowych szkoleń i warsztatów, dbanie o współzawodnictwo między naszymi jednostkami na polu gospodarczym (także między okręgami, chorągwiami, indywidualne), Wszystkie jednostki powinny pamiętać: o tym, by wykorzystywać osoby doświadczone, które często są już poza ZHRem (np. budując Forum Gospodarcze ZHR, próba że w kwestiach gospodarczych powinna obowiązywać zasada bycia konsenkwentnym, czyli "ściganie" i takich co nie rozliczyli obozu lub dotacji (drużynowi/szczepowi/hufcowi) i takich co zapomnieli ułożyć dobrze materace w magazynie lub oddali złamany młotek na obozie po pionierce. 2. Czy działania już podjęte na poziomie centralnym (artykuły, prowadzone szkolenia, inne) ułatwiają propagowanie wychowania gospodarczego w jednostkach Związku? Zbyt burzliwej dyskusji nie było w tym temacie. Generalnie uznano ważność szkoleń wszelkiego rodzaju, pojawił się głos dotyczący braku artykułów dotyczących wychowania gospodarczego. Brak innych wypowiedzi może sugerować, że podjęte działania są znikome i mocno niewystarczające, a także, że nie docierają do właściwych adresatów, a mianowicie drużynowych. Wnioski: Ważną rolę powinny zajmować szkolenia i warsztaty. Należy się zastanowić nad wprowadzeniem patentu kwatermistrzowskiego, który miałby każdy drużynowy lub inna osoba zajmująca się w drużynie kwatermistrzostwem. Na szkoleniach powinna być upowszechniana wiedza m.in. o na co idą pieniądze zbierane ze składek i jak ważne są to pieniądze dla funkcjonowania Związku oraz jak można to wychowawczo wykorzystać. o na temat przepisów państwowych i naszych (tzn. ZHR) obowiązkach, jakie wynikają z faktu, że jesteśmy np. organizacją pożytku publicznego. Niezbędne jest tu wyraźne dookreślenie, jakie z tego wszystkiego wynikają obowiązki do spełnienia przez drużynowego. Warto utworzyć giełdę pomysłów, jak m.in. pozyskać środki na działalność drużyny. Oprócz potrzebnych szkoleń, jak pisać projekty

14 działań, które mogłyby uzyskiwać dofinansowania z różnych źródeł, oprócz szkoleń jak prowadzić harcerskie finanse, warto podsunąć pewne rozwiązania, by drużynowi mogli je zastosować w warunkach, w których funkcjonują. 3. Jak odbierana jest przez nas praca osób zajmujących się finansami w jednostkach nadrzędnych: skarbników, osób prowadzących szkolenia finansowe, piszących artykuły itp.? Nie było w tym temacie żadnych głosów, które oceniłyby negatywnie pracę osób zajmujących się finansami, co sugeruje, że doceniamy tę pracę i traktujemy ją za ważną. Składki członkowskie i ich naliczanie na poszczególne okręgi. Autor tematu: phm. Maciej Sady Składki członkowskie odprowadzane do kasy Związku przez okręgi są naliczane na dany rok na podstawie spisów drużyn z roku wcześniej tzn. składki na 2006 rok są naliczone na podstawie spisów z , bo spis 2005 faktycznie jeszcze się nie zakończył. Dwie propozycje rozwiązania problemu: zmiana terminu spisu z 31 grudnia na np. 30 czerwca (lub 31 maja) - czyli za okres odpowiadający naszej harcerskiej działalności wprowadzenie spisu pośredniego na koniec czerwca. Uzasadnienie: Termin grudniowy jest o tyle mało korzystny, że w grudniu w drużynach są nowi ludzie, którzy wstąpili na 'przezimowanie' do harcerstwa. Im bliżej wiosny tym tych ludzi jest coraz mniej. Drużynowy składając spis w grudniu podaje stan aktualny, który ma się nijak do stanu rzeczywistego w czerwcu (zazwyczaj jest on o kilkanaście procent mniejszy w czerwcu, niż w grudniu). Skarbnik chorągwi może sobie wprowadzić zmiany i zbierać składki za mniejszą ilość osób w drużynie, ale zanim odpowiednie dokumenty trafią do Skarbnika Związku wszystkie terminy są pozawalane i zaczyna się 'nowy' kwartał. W efekcie do chorągwi (okręgu) wpływa mniej pieniędzy, a za 'martwe dusze' i tak trzeba zapłacić do kasy Związku. Organizując spis w czerwcu uzyskujemy: - realny stan osobowy Związku (okręgów, chorągwi, drużyn)

15 - możliwość przygotowania budżetu na kolejny rok kalendarzowy (i tak sprawy finansowe są uzależnione od kalendarza, a nie od szkoły) - płacimy składki za osoby rzeczywiste, a nie wirtualne Proponowany terminarz: - czerwiec - spisy drużyn - lipiec - sierpień - spisy hufców i chorągwi (namiestnictw) - wrzesień - spisy okręgów W wyniku dyskusji, doszliśmy do następujących wniosków: spis powinien być elektroniczny, bo znacznie przyspiesza to jego przygotowanie, jednakże - przynajmniej na razie - nie powinniśmy rezygnować ze spisu drukowanego nie wszyscy mają dostęp do Internetu i komputera i mogą spis przygotować elektronicznie. "spis pełny" tzn. uwzględniający wszystkie dane potrzebne do statystyk dostarczany jest elektronicznie i papierowo w zwykłym terminie tzn. przygotowujemy go na 31 grudnia i przesyłamy w określonym terminie do przełożonych do końca maja (ewentualnie czerwca) drużyny mają możliwość aktualizacji wyłącznie osób w drużynie dla "celów składkowych" - aktualizacja ta powinna być jak najmniej skomplikowana najlepszą wersją wydaje się być forma elektroniczna, coś w rodzaju programu spisowego w pełni zautomatyzowanego (umieszczonego najlepiej na stronie internetowej), do którego wystarczy się zalogować i wpisać zmienione dane. Aktualizacja nie byłaby obowiązkowa. W ten sposób do Naczelnictwa dociera informacja o bieżącej liczbie (w każdym razie bardziej aktualnej) członków ZHR, co przyczynia się do tego, że suma składek zaplanowanych w budżecie jest bardziej prawdopodobna do ściągnięcia. podane liczby w spisie są obowiązujące, tzn. drużynowy po 3, 5, 10 miesiącach płaci za taką samą liczbę osób jaką podał w spisie. Skarbnik ZHR znając kwotę składki ustala - już na podstawie zaktualizowanych danych ilościowych - jak kwota powinna spłynąć od danego okręgu. Spis taki można by spróbować zrealizować już w tym roku (przynajmniej przetestować) - potrzeba do tego wyłącznie programu komputerowego i dobrej reklamy. Inne głosy w dyskusji, które nie zostały rozwinięte, ale również są warte rozważenia w przyszłości:

16 Ilości członków drużyny w spisie są często zaniżane, co jest spowodowane faktem, że nowy drużynowy musi spłacać długi składkowe z czasów poprzednika. Nowe osoby zamiast płacić bieżące składki opłacają składki za osoby, które dawno odeszły z harcerstwa. By nie mieć długów zaniża się ilość osób. Rozwiązaniem jest pilnowanie, by drużynowy przekazując drużynę rozliczał się z finansów drużyny m.in. składek. Spis jest z roku na rok coraz bardziej skomplikowany - to duże obciążenie dla drużynowych. W spisie nie powinno być informacji na temat gospodarki (i finansów), bo takie zestawienie może zostać przygotowane przez Okręg, który rozliczając jednostki posiada takie dane. Godna rozważenia pozostaje kwestia płacenia składek instruktorskich. Jaki jest ich cel i czy rzeczywiście są one konieczne? Biorąc pod uwagę to, ile instruktorka lub instruktor wkłada w ZHR siebie, swojej pracy, dodatkowych pieniędzy (najczęściej materiały, koszty telefonów, podróży), których nie wydałaby / wydałby, gdyby nie działał/a w harcerstwie, czy nie należy zastanowić się nad zlikwidowaniem składki instruktorskiej? warto doprowadzić do powstania ogólnozwiązkowej bazy obozowo-zimowiskowej, działającej na zasadzie wymian i współpracy z placówkami stałymi. Sporządziła: Anna Zagrajek phm.

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Wyzwania. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową jest wciąż największym wyzwaniem, przed jakim stoi Związek.

Wyzwania. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową jest wciąż największym wyzwaniem, przed jakim stoi Związek. Wyzwania Uważam, że jednym z ważniejszych problemów Związku jest brak wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy na prowadzone przez nie działania. W konsekwencji wiele cennych inicjatyw nie

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2011-2015 Jaworzno, 15 października 2011r.

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

Wzorowa. Książka. Pracy. Opracował pwd. Krzysztof Sołtysik w ramach próby podharcmistrzowskiej

Wzorowa. Książka. Pracy. Opracował pwd. Krzysztof Sołtysik w ramach próby podharcmistrzowskiej Wzorowa Książka Pracy Opracował pwd. Krzysztof Sołtysik w ramach próby podharcmistrzowskiej Spis Treści 1. WSTĘP... 2. ELEMENTY KSIĄŻKI PRACY... 3. RODZAJE KSIĄŻEK PRACY... Gotowa... Drukowana... e-książka

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie wiadomo o co chodzi Finanse w NGO

Jeśli nie wiadomo o co chodzi Finanse w NGO Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Jeśli nie wiadomo o co chodzi Finanse w NGO Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań NGO społecznie czy profesjonalnie?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Jacy jesteśmy, jak się zmieniamy?... O badaniu i danych Prezentowane dane pochodzą z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca. Wprowadzenie Skarbnik Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 25.08.2015r. Sprawozdanie Skarbnika Hufca Wprowadzenie W dniu 24.09.2011r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca Kraków Nowa Huta,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu Sprawozdanie Finansowe Komendy Hufca Ziemi Będzińskiej Za okres październik 011 październik 01 W przeciągu pierwszych dwóch lat naszej działalności w zakresie finansów Hufca udało się ustabilizować gospodarkę

Bardziej szczegółowo

PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA 1. Witaj!

PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA 1. Witaj! PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład próby na stopień instruktorski,

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCYM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCYM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCYM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Ostatni rok przyniósł kilka zmian i zapowiedzi zmian w regulacjach prawnych odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 Główna Kwatera Harcerzy 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r.

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r. Regranting w powiecie piotrkowskim Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting 23.09.2016r. Mechanizm regrantingu 2015 w 2015 roku wdrożyło mechanizm regrantingu.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 1/2011 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.01.2011 r. Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY Materiał został opracowany przez phm. Magdalenę Kamienik w ramach próby harcmistrzowskiej. Przy jego opracowywaniu zostały wykorzystane materiały opracowane przez uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sprawozdania z realizacji zleconego zadania i wydatkowania dotacji

Wytyczne do sprawozdania z realizacji zleconego zadania i wydatkowania dotacji Wytyczne do sprawozdania z realizacji zleconego zadania i wydatkowania dotacji 1) Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać: - podstawowe dane o zleconym zadaniu (nazwa organizacji, nazwa zadania i numer

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek)

Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Pomorska 27/2 50-216 Wrocław Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek)

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy 1 Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 299/2 z dnia 27 maja 2015 r.) 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/III/2017 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 31. stycznia 2017 roku Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku 1. Cele i zamierzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. W dniu 2.12.2010 r. Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 6 ustawy z 27.8.2009

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen.

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj! Komisja Stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza obecnej sytuacji i potencjału

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika 1 Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych PROJEKT DRUK NR 166 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego Rb-50.

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego Rb-50. Wytyczne do sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji kwartalnych przez państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego: I. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Coś przydatnego dla nowego drużynowego,

Coś przydatnego dla nowego drużynowego, Coś przydatnego dla nowego drużynowego, czyli krótka instrukcja i pakiet dokumentów dla nowej drużyny. Autor: pwd. Monika Deja Hufiec ZHP Bytów im. Zawiszy Czarnego Czuwaj! Bardzo mi miło, że zajrzałeś/zajrzałaś

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi Preambuła Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 136/2015 z dnia 23.11.2015 r. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/201/2012 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/201/2012 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/201/2012 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU STYCZEŃ 2012r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie. Współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Sprawozdanie należy sporządzić na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej według nowych zasad

Poradnik dotyczący sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej według nowych zasad Poradnik dotyczący sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej według nowych zasad Komisja Rady Naczelnej ZHP ds. zarządzania organizacją Warszawa, marzec 2017 r. WSTĘP Druhny i Druhowie! 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r.

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa,10.02.2012r. Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Dział księgowości Fundacji Kapucyńskiej w bieżącym

Bardziej szczegółowo