Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję."

Transkrypt

1 Finanse organizacji sprawozdanie z pracy grupy Pisząc to podsumowanie starałam się jak najwierniej oddać problemy i rozwiązania, o których członkowie grupy się wypowiadali. Dlatego też, do napisania podsumowania użyłam wielokrotnie wypowiedzi dyskutantów w ich pierwotnej formie, lub stosując niewielkie zmiany. Mam nadzieję, że nie obraziłam w ten sposób nikogo i nikt nie zarzuci mi, że naruszam prawa autorskie, bo nie stosuję cytatów. Myślę, że zamazałyby tylko całość podsumowania. Przyjmując taką formę, chciałam podkreślić, że podsumowanie to nie jest wyłącznie moim, ale ma w nim udział każdy z członków grupy i że każdy głos był dla mnie bardzo ważny. Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję. Usprawnienie prowadzenia finansów Związku Jak powinny wyglądać dalsze prace nad usprawnieniem prowadzenia finansów Związku na poziomie zarówno Władz Naczelnych, jak i Okręgów, czy drużyn? Co zmienić? Co utrzymać i dalej rozwijać? Tak na początek: Zgadzam się w zupełności z Przemkiem Stawickim, który napisał w jednym z postów, że aby móc stworzyć kompleksowy system prowadzenia finansów Związku (strategia finansów Związku), czyli to o czym dyskutowaliśmy na forum, powinien powstać zespół złożony z osób bardzo dobrze znających specyfikę ZHR i fachowców z kilku dziedzin, którzy zbiorą dane, przeprowadzą analizę i zaproponują kompleksowe rozwiązanie zagadnień tzn. finansowania, szeroko pojętego systemu informatycznego (przepływ informacji, archiwizacja dokumentów, bazy danych, księgowość, zarządzanie kontaktami, zarządzanie majątkiem itd.), regulacji prawnych itp. 1. Jakie powinny być źródła finansowania budżetu Władz Naczelnych Związku? Stałe - jak składki? Czy też inne źródła, których wysokość jest oparta na prognozie - jak 1% i koszty pośrednie? Czy zaległości składkowe okręgów również powinny być brane pod uwagę przy konstrukcji budżetu? Od wielu lat istnieje problem ze składkami. Składki spływają bardzo opornie, nie na czas, nie w pełnej wysokości. Mimo tego, struktura budżetu ZHR oparta jest przede wszystkim o składki. Dodatkowym źródłem finansowania budżetu zwłaszcza działań programowych są dotacje z ministerstw i innych jednostek centralnych.

2 To wszystko powoduje to, że zagadnienie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych (pomijając wspomniane dotacje) traktowane jest w ZHR nieco po macoszemu. Minusem takiego funkcjonowania jest to, że po pierwsze ciężar świadczeń przenoszony jest bezpośrednio na harcerzy (składki) a po drugie taki model finansowania jest nieco uzależniony od koniunktury politycznej czy regionalnej. Wnioski: Należy starać się zapewnić finansowanie związku z różnych źródeł zewnętrznych (nie tylko dotacji z ministerstw), a jak najmniej opierać je o składki. Do źródeł tych mogą należeć: o rozwijana własna działalność (za pośrednictwem spółek, spółdzielni, fundacji) o inwestycje wolnych środków (lokaty, fundusze itp), o granty z wszelkich dostępnych, jednocześnie nie kolidujących z naszymi ideami, źródeł nowe programy operacyjne w ramach funduszy unijnych na lata prawdopodobnie dadzą większe możliwości organizacjom pozarządowym zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie z grantu kosztów administracyjnych o pozyskiwanie sponsorów ze sfery prywatnej własności, o 1% Należy stworzyć taką strukturę wpływów gdzie źródła zewnętrzne będą w stanie zagwarantować stabilne funkcjonowanie Związku. Należy stworzyć przejrzysty system budżetowania ZHR, który pozwalałby na planowanie działań metodycznych wspartych dokładną analizą finansową w sposób profesjonalny zapewniający: ciągłość działań organizacji, zwiększenie jej skuteczności, oraz jej powiększenie propozycję takiego systemu zamieścił w temacie Zarządzanie Finansowe i Strategiczne Organizacją phm Piotr Dudziński. Rozważano też kwestię finansowania drużyn i hufców. Zdaniem dyskutantów hufce i drużyny raczej nie powinny być dofinansowywane, bo zabija to pomysłowość i determinację w zdobyciu celu, chyba, że właśnie pozyskanie środków stanowi wyzwanie dla jednostki. Głównym źródłem finansowania standardowych działań drużyny powinny być akcje zarobkowe. Wniosek: Trzeba doprowadzić do stworzenia jasnych reguł korzystania ze środków finansowych przez drużyny, hufce i chorągwie, w szczególności reguł

3 związanych z podziałem środków, na który wpływ winno mieć: zgodność planowanych przedsięwzięć z celami Związku i zaangażowanie jednostki w pozyskanie tych środków. 2. Czy w związku z pozyskiwaniem innych źródeł finansowania Związku nie należy zastanowić się nad zmniejszeniem składki (utrzymanie składki w symbolicznej wysokości pomoże zwiększyć jej rolę wychowawczą)? Prawie wszyscy członkowie grupy wypowiadający się na ten temat uznali, że należy dążyć do obniżenia kwoty składki. Zgodzono się też, że raczej nie należy całkowicie z niej rezygnować. Wnioski: Składka powinna być utrzymana jako forma wychowania gospodarczego i być na tyle niska, by harcerz mógł ją sam w ciągu miesiąca zaoszczędzić czy zebrać. Zasada, która powinna być przy tym egzekwowana: płacą wszyscy. Należy upowszechniać informacje dotyczące realizacji budżetu (wydatkowania składek), by drużynowi wiedzieli na co idą składki. Wówczas łatwiej będzie składki zbierać i udzielać odpowiedzi rodzicom zadającym pytanie, na co te pieniądze idą. Należy zastanowić się nad zwiększeniem kwoty środków z 1% pozostających w Naczelnictwie wówczas można by było obniżyć składkę. 3. Czy należy kontynuować temat stworzenia zintegrowanego systemu bankowego mającego uporządkować system bankowości całego Związku, a przez to ujednolicić system wewnętrznych rozliczeń (temat został podjęty już przez obecne władze)? Czy powinniśmy zintegrować nasz system księgowy? Prawie wszyscy członkowie grupy wypowiadający się na ten temat opowiedzieli się za zintegrowanym systemem bankowym. Zalety systemu: przelewy za darmo wewnątrz ZHR, wpłaty na 1% za darmo, dochody z lokowania na noc środków ZHR na lokacie, drużyny mogą trzymać swoje środki w bankach itp. Wnioski: Należy kontynuować temat stworzenia zintegrowanego systemu bankowego. Alternatywnie należy rozważyć kwestię stworzenia takiego systemu nie na poziomie Naczelnictwa, ale na poziomie okręgów. Argument za: wiele

4 obecnych banków jest uwarunkowanych terytorialnie (mają różnie rozwinięte placówki w różnych województwach). Zintegrowany system księgowy Większość członków grupy opowiedziała się za zintegrowanym systemem księgowym. Wymagania dotyczące prowadzenia księgowości są coraz większe (m.in. konieczność audytu), więc w taki projekt należy zainwestować. System taki ułatwiłby pracę wszystkim, którzy prowadzą dokumentację finansową, jak również osobom kontrolującym. Korzyści płynące z przyjęcia takiego rozwiązania: niższe koszty obsługi, szybka i pełna informacja o całości finansów ZHR dla zarządzających Związkiem, uproszczenia w sprawozdawczości (bilans itd.), mniej błędów itd. Ponieważ jednak pomysł nie jest nowy, grupa zastanawiała się, dlaczego do tej pory nie został on zrealizowany. Argumenty ku temu przedstawił hm. Jarosław Błoniarz (poprzedni Skarbnik ZHR): okręgi mają swoje oprogramowanie, którego nie maja ochoty zmieniać, księgowe maja swoje przyzwyczajenia, a często wykonują swą pracę w okręgach za niewielkie pieniądze lub społecznie więc nie mają ochoty poświęcać czasu na uczenie się nowej aplikacji, koordynacja wdrożenia w skali kraju wymagałaby sporo pracy, za która trzeba by zapłacić, oczywiście oprócz kosztów oprogramowania. Wnioski: należy stworzyć jednolity, zaprojektowany funkcjonalnie system informatyczny, który będzie obejmował także zarządzanie przepływem środków pieniężnych, księgowość i sprawozdawczość. System ten powinien również objąć dokumentację finansową wszystkich jednostek ZHR: drużyn, szczepów, hufców itp. Program powinien być umieszczony na serwerze w Internecie (z wersją lokalną), tak by każdy drużynowy mógł ściągnąć interesujące go pliki. Program mógłby zostać napisany przez osoby z naszego grona, rozwiązaniem alternatywnym jest znalezienie takiego systemu na rynku i namówienie producenta do częściowego sponsoringu, ewentualnie wzięcie leasingu lub dzierżawa. Wersją alternatywną proponowaną przez członków grupy jest zlecanie prowadzenia księgowości na zewnątrz firmie o zasięgu ogólnopolskim (by księgowość wszystkich okręgów prowadziła w swoich oddziałach jedna firma).

5 4. Czy w związku z ogromem prac w zarządzaniu finansami Związku po raz kolejny nie należy zastanowić się nad wprowadzeniem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w ZHR? Jeśli tak, czy powinno to dotyczyć wyłącznie osób zajmujących się finansami i zarządzaniem np. przewodniczący i skarbnicy okręgów/związku? A może wynagrodzenie powinni otrzymywać również instruktorzy pełniący funkcje wychowawcze np. komendanci chorągwi, naczelnicy, inne osoby? Większość osób wypowiadających się na ten temat opowiedziała się przeciwko wynagradzaniu jakikolwiek osób pełniących funkcje w ZHR. Głównym argumentem przeciw jest to, że dodatkową motywacją (a w końcu może nawet jedyną) do pozostania na swojej funkcji byłoby utrzymanie posady. Wniosek: Należy dążyć do odciążenia władz przez dodatkowe etaty (dyrektor biura, księgowa) lub zlecanie obsługi (np. w zakresie księgowości) zewnętrznym firmom. Osobą pracującą w biurze/księgowości może być harcerka/harcerz, nie będący w danym momencie w czynnej służbie wychowawczej. 5. Czy powinniśmy dążyć do jednolitości zasad prowadzenia księgowości przez podstawowe jednostki ZHR tj. drużyna czy hufiec (jednakowość w prowadzeniu książki finansowej) oraz innych regulacji związanych z prowadzeniem finansów w drużynie, a także do standaryzacji wymagań względem innych działań podejmowanych przez jednostki tj przeprowadzanie Akcji Letniej i Akcji Zimowej - a może w pewnym zakresie należy zostawić swobodę działania w tej dziedzinie okręgom? Jeśli tak to w jakim? Ten temat został poruszony przy okazji systemu księgowego. Uznano, że konieczne jest podnoszenie poziomu książek finansowych. Prowadząc dokumentację finansową ludzie uczą się odpowiedzialności za powierzone im mienie i jest to aspekt wychowawczy. Stabilność finansowa Związku Jakie powinny być długofalowe działania, oprócz tematów poruszonych wyżej, prowadzące do uzyskania przez ZHR stabilności finansowej? Na co należy położyć nacisk? Podsumujmy dotychczas stosowane narzędzia, oceńmy, czy spełniają swoją rolę. Nad którymi trzeba wciąż pracować? Może należy szukać nowych? 1. Czy budżet Związku/budżety Okręgów są bieżącymi narzędziami do sprawnego planowania finansów?

6 Brak wypowiedzi w tym temacie może świadczyć o tym, że wśród członków grupy niewiele osób miało do czynienia z tworzeniem budżetów Związku/okręgu, stąd nie mogą się wypowiedzieć w tej kwestii. 2. Czy w pełni wykorzystujemy możliwości, jakie daje 1%? Jakie cele powinniśmy sobie postawić dotyczące Kampanii 1%? Dyskusji tutaj zbyt zagorzałej nie było. Zdaniem dwóch członków grupy nie wykorzystujemy możliwości, jakie daje 1%, o czym świadczy ilość dokonanych wpłat w ubiegłym roku. Przy odpowiedniej pracy 1% mógłby stać się w przyszłości fundamentem niezależności Związku. Trochę więcej o możliwościach wykorzystania 1% jako elementu stabilności finansowej można przeczytać w pkt 6 dotyczącym funduszu żelaznego. Wniosek: Należy pracować nad tym, by przekonać ludzi nie tyle do ZHR, ale do siebie i do swojej pracy wychowawczej, by przekazali na naszą jednostkę 1% 3. W ostatnim roku wiele działań programowych by się nie odbyło, gdyby nie dotacje. To na pewno źródło, które znacznie ułatwia pracę programową. Wysokość dotacji uzyskanych i rozliczonych świadczy o tym, że coraz bardziej profesjonalnie zarządzamy projektami. Często jednak poziom profesjonalizmu bardziej niż od naszych umiejętności nie zależy od czasu, jaki poświęcamy na realizację projektów? Czy w związku z ogromem pracy przy realizacji, zwłaszcza dużych, zwykle całorocznych programów, nie powinniśmy zacząć uwzględniać w kosztorysach projektów wynagrodzenia dla instruktorów realizujących projekt np. dla księgowej, koordynatora projektu? Ponadto, czy nie mamy wrażenia, że wciąż jednak daleko nam do starania się o pieniądze unijne? Czy w ogóle powinniśmy starać się o takie środki, czy poprzestać na lokalnych źródłach samorządowych i rządowych? Stwierdzono, że ZHR tradycyjnie obraca się wśród tych samych donatorów, głównie instytucji państwowych i samorządowych. Nie mamy doświadczenia w pisaniu wniosków do Unii i w chwili obecnej ZHR jest nieprzygotowany do sięgnięcia po te źródła ze względu na nierzetelność rozliczeń, notoryczne naruszanie terminów czy liberalne traktowanie zakresów realizowanych projektów, które dyskwalifikują nas na rynku funduszy unijnych. Poza wyżej omówioną kwestią, nieoczekiwanie (dla mnie ) temat potoczył się w bardzo ciekawym kierunku, a mianowicie, czy w ogóle powinniśmy starać się pozyskiwać dotacje, czy też nie? Pomimo różnych poglądów na ten temat, doszliśmy do następujących wniosków:

7 Dotacje i granty nie są źródłem, które może gwarantować, a co za tym idzie nie powinny być podstawą budowania stabilności finansowej Związku. Nie powinniśmy jednak z nich rezygnować. Przy pozyskiwaniu dotacji należy dbać o prawidłowe podejście do tematu. Najpierw powinniśmy określić swoje cele i zadania, następnie pozyskiwać na nie środki nigdy odwrotnie. Zawsze działania fundrising owe muszą być poprzedzone refleksją nad IDEĄ. Nie można postrzegać dotacji, jako środków na łatanie dziur budżetowych. Należy doprowadzić do powstania przy Naczelnictwie zespołu skupiającego ludzi zawodowo zajmujących się fundrising iem, i zarówno w celu pozyskiwania funduszy, jak i kontroli prawidłowości realizacji projektów i ich rozliczania. Większe okręgi powinny rozważać posiadanie własnych profesjonalnych fundriser ów, zatrudnianych podobnie jak służby finansowo księgowe. W wypadku mniejszych okręgów rolę taką spełniać powinien właśnie zespół przy Naczelnictwie. Należy dążyć do budowania "harcerskiej szkoły przedsiębiorczości" (robocza nazwa), gdzie nasi harcerze mogliby się "szkolić" w biznesie, ale również uczyć się, jak w inny sposób, niż tylko poprzez wyciągnięcie ręki po dotację, zrealizować postawione sobie zadania czyli jak nie iść na łatwiznę, tylko podejmować nowe wyzwania. 4. Czy ZHR powinien zacząć prowadzić działalność gospodarczą (np. prowadzenie wydawnictwa), albo jako działalność prowadzoną obok działalności statutowej (wykorzystanie możliwości jakie daje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wiąże się to z wprowadzeniem zmian w statucie) albo w formie fundacji, której zyski będą częściowo przekazywane na działalność statutową ZHR, czy też w formie spółki, jak to ma miejsce w Okręgu Wielkopolskim? Zdaniem dwóch członków grupy (reszta osób się nie wypowiedziała) ZHR powinien prowadzić działalność gospodarczą, bo pozwoli ona na niezależność finansową, pokaże na zewnątrz, iż potrafimy sami (jako stowarzyszenie) zarabiać na swoją działalność, da np. miejsca pracy naszym harcerkom/harcerzom, uwiarygodni nas w oczach potencjalnych sponsorów, da możliwość edukacji gospodarczej.

8 5. Czy istniejące ośrodki (stanice) będące we władaniu ZHR, powinny prowadzić działalność gospodarczą, dzięki której będą zarabiać na siebie? Tu również tylko jedna osoba przedstawiła swoją opinię, popierającą prowadzenie działalności przez stanice w przeciwnym razie nie będzie stać ZHR na ich utrzymanie. Brak niestety głosów precyzujących, na czym powinna ta działalność polegać. 6. Czy jednym z elementów stabilizacji powinien być żelazny fundusz stworzony na bazie istniejącego Funduszu Płaskiego Węzła, który jako część majątku ZHR, byłby możliwy do wykorzystania jedynie w wysokości wynikającej z np. oprocentowania? Fundusz żelazny przez wszystkich wypowiadających się na ten temat został uznany za potrzebny. Zgodzono się też, że należy tworzyć go na bazie istniejącego od 3 lat w wyniku działań Bogusi i Michała Butkiewiczów Funduszu Płaskiego Węzła. W tym okresie udało się na Funduszu zgromadzić około zł. Celem funduszu było od początku jego istnienia zebranie kapitału, z którego odsetki pozwoliłyby finansować znaczną część (lub docelowo) całość, kosztów funkcjonowania przynajmniej centrali Związku, które wynoszą ok. 20 tys. miesięcznie. Biorąc te koszty pod uwagę, budowanie funduszu wymaga jeszcze wiele pracy. Wnioski: Należy wzmocnić pozycję i stworzyć mechanizm systematycznego zasilania funduszu żelaznego Związku ( Funduszu Płaskiego Węzła ). Padły następujące propozycje tegoż zasilania: jako stały element 1 % (np. 10% od 1 %), bezpośrednio z 1% albo z możliwością dokonywania przez darczyńcę wpłaty bezpośrednio na Fundusz (w ubiegłym roku nie było możliwości dokonywania wpłat na FPW) albo poprzez przeznaczenie raz na kilka lat (np. co 3 lata) 1% z całego Związku, z funduszy obozowych w wysokości np. promila. Na pewno muszą powstać jasne zasady co do korzystania ze środków Funduszu, wraz z określeniem, co musi się wydarzyć, aby wypłacić z niego środki. Należy zadbać o stworzenie obudowy prawnej funduszu, powołanie ciała które będzie nadzorowało jego funkcjonowanie (np. Rady Funduszu składającej się z naszych autorytetów) i wreszcie wybranie powiernika - profesjonalnej instytucji finansowej (asset management), która bardziej efektywnie będzie te środki pomnażać.

9 7. Czy powinniśmy starać się rozwijać współpracę z biznesem? Na czym ta współpraca powinna polegać? Głosów przeciwnych tezie rozwijania współpracy z biznesem nie było. Według członków grupy współpraca z biznesem mogłaby polegać na: Pozyskiwaniu środki finansowych i rzeczowych w ramach działalności społecznej biznesu wiele dużych firm ma wpisaną w swoją działalność Społeczną Odpowiedzialność Biznesu /CSR/. Kontaktach z przedsiębiorcami czy stowarzyszeniami typu KPP "Lewiatan" polegających np. na organizowaniu wspólnych działań mających na celu promocję przedsiębiorczości (m.in. w ramach harcerskiej szkoły przedsiębiorczości ). warto rozważyć stworzenie sieci partnerów usługodawców, którzy na zasadach preferencyjnych realizowaliby zlecenia ze strony jednostek ZHR Wychowanie gospodarcze Wychowanie gospodarcze jest podstawą rozwoju gospodarczego organizacji. Na jakie problemy napotykamy w propagowaniu zagadnień wychowania gospodarczego? Jakie rozwiązania tych problemów należy przyjąć, by pchnąć do przodu wychowanie gospodarcze? 1. Zadania finansowo-gospodarcze nadal przez wiele osób nie są postrzegane jako działania wychowawcze. Kwestie finansowe wciąż prowadzone są w oderwaniu od pracy wychowawczej. Książki finansowe i inwentarzowe, składki - są traktowane wyłącznie jako obowiązek nałożony na jednostkę, w celu utrudnienia jej pracy wychowawczej, przedłożenie rozliczenia obozu czy dotacji uważane jest za zbędną biurokrację. Akcja zarobkowa organizowana jest w celach wyłącznie zarobkowych często wręcz antywychowawczo. Gdzie powinna się rozpocząć praca, by zmienić praktyki opisane wyżej? Jaki udział w tej pracy powinny mieć Władze Naczelne, okręgi, komendy chorągwi, hufce? Jaki zakres działań należy wyznaczyć dla poszczególnych poziomów władzy? W trakcie dyskusji na ten temat poruszono następujące problemy:

10 Ciężar prowadzenia gospodarki został przerzucony na szczepy, a także na obwody i okręgi. Szczep zdejmuje z drużyn obowiązki "organizacyjne" (w sensie - organizowania; obozu, biwaku, zimowiska, wyjazdu, itd.). Często drużyny w szczepach nie maja własnych książek finansowych i sprzętu. W ten sposób zabiera im się cenne narzędzia, jednocześnie utwierdzając drużynowych w przekonaniu, że prowadzenie gospodarki nie jest elementem wychowawczym, a wyłącznie obowiązkiem narzuconym przez przepisy państwowe i wewnątrzorganizacyjne, którego wypełnianie należy właśnie do szczepu, obwodu lub okręgu. Prowadzi to często do przyjmowania przez drużynowych postawy roszczeniowej wobec tych jednostek: od finansów jest szczep (obwód, okręg), ja się nie będę tym zajmował. Podstawową formą "zarabiania" drużyn jest akcja zarobkowa w supermarketach. Zatracona została istota akcji zarobkowej. Za jej podstawowy cel uznaje się obecnie kwotę, jaką się z akcji uzyskuje, a nie jej walory wychowawcze. Ciężko jest wytłumaczyć harcerzom, dlaczego lepiej podejmować mniej opłacalne działania zarobkowe. Przykład własny jest najsłabszym ogniwem w propagowaniu wychowania gospodarczego. Wiele instruktorek i instruktorów poprzez swoją postawę i nastawienie, nie świadczą o ważności wychowania gospodarczego. A jak wiemy przykład własny jest jednym z elementów metody harcerskiej. Dla wielu środowisk wychowanie gospodarcze to tylko teoria, bo ich całe finanse, to składki płacone przez około połowę harcerzy (druga połowa finansowana jest z nadpłaty, która powinna pozostać w drużynie, ale nigdy nie zostaje w takich okolicznościach). Powszechna w ZHR jest niemożność zorganizowania wielu przedsięwzięć z powodu braku dotacji, ale przecież zanim powstał ZHR wiele naszych środowisk będąc na "indeksie" musiało sobie radzić ze wszystkim bez pieniędzy z dotacji. Aspekt wychowawczy składek jest najczęściej pomijany. Zazwyczaj opłacane są one z akcji zarobkowych, drużynowi nie wiedzą, jakie jest przeznaczenie tych pieniędzy. Taki brak świadomości jest udziałem ogromnej ilości środowisk. Wnioski:

11 Co ciekawe, po sformułowaniu poniższych wniosków odnoszę wrażenie, że większość z nich odnosi się do hufca i chorągwi. Stąd mogę wysnuć następujący postulat, że wychowanie gospodarcze jest przede wszystkim zadaniem dla chorągwi i hufców. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o pokazanie 'co i jak' co może rzeczywiście robić okręg lub obwód, ale równie ważne jest pokazanie 'dlaczego i po co' a to już zadanie na poziomie hufca i chorągwi. Zadania hufca / chorągwi: Wychowanie gospodarcze powinno być nieodłącznym składnikiem działań wychowawczych. Nie powinno odbywać się akcyjnie, tylko powinno być precyzyjnie zaplanowane jak inne działki wychowawcze. Podstawą wychowania gospodarczego jest nauka odpowiedzialności za powierzone środki i umiejętność gospodarowania nimi w efektywny sposób. Wychowanie gospodarcze powinno być precyzyjnie zaplanowane od samego początku (zuchy, harcerze) wśród zuchów poprzez zabawę ale i drobniaki w kieszeni w drużynie harcerskiej powinno być kontynuowane już w zastępie. Wspomniano o następujących metodach i formach: zbieranie składek, służby przy sprzęcie, małe akcje zarobkowe, gry, harce, nauka szacunku do sprzętu i pracy innych. Zaproponowano, by każdy zastęp miał do dyspozycji pewną sumę pieniędzy na swój drobny sprzęt i wartościowe przedmioty, czyli taki mały magazyn, który trzeba zagospodarować (inwentarz, porządek). Ponadto uznano, że w każdym działaniu powinna być brana pod uwagę ekonomiczność, opłacalność, oszczędność w gospodarowaniu materiałami itp. Każdy harcerz musi poczuć jak smakuje własność i musi czuć odpowiedzialność za własność drużyny. Żeby zacząć wychowanie gospodarcze od "dołu" tj. od zuchów i harcerzy działających w drużynach i gromadach, tak naprawdę należy zacząć od "góry", której często trzeba najpierw uświadomić, jak ważne jest wychowanie gospodarcze. Jeżeli instruktorki i instruktorzy nie będą sobie zdawać z tego, to poprzez chociażby swoją postawę i nastawienie, nie będą świadczyć o ważności wychowania gospodarczego. Przykład własny jest tutaj najważniejszy Należy zreformować program dotyczący finansów na kursach metodycznych i instruktorskich, by sprawy gospodarcze nie były

12 traktowane po macoszemu, ale jako element wychowania, któremu poświęca się należną ilość czasu. Należy dążyć do uwzględniania w próbach na stopnie zadań kwatermistrzowsko-gospodarczych (zapobieganie ich dyskryminowaniu i umniejszaniu ich znaczenia w porównaniu do innych zadań określonych w próbie). Warto zastanowić się nad tym, by każdy kandydat do stopnia instruktorskiego przedkładał przed Komisją poświadczenie z okręgu/obwodu bądź od bezpośredniego przełożonego o sumiennym wywiązywaniu się z obowiązków prowadzenia dokumentacji finansowej. Warto zastanowić się, czy w kategoryzacji drużyn wychowanie gospodarcze nie powinno zająć ważniejszego miejsca (nie tylko poprzez wspomnienie, że drużyna posiada książkę finansową i ma opłacone składki). Kwatermistrzowie i pozostałe osoby zajmujące się finansami i gospodarką, które nie prowadzą drużyn harcerskich (ani nie prowadziły) powinny mieć możliwość rozwijania się dalej w harcerstwie, m.in. poprzez zdobywanie stopni instruktorskich. Należy te osoby wspierać, nie dyskryminując ich pracy. Niezbędne wydaje się wprowadzenie systemu motywującego do płacenia składek, by składka przestała kojarzyć się wyłącznie z przykrym i zupełnie nikomu nie potrzebnym obowiązkiem. Zadania obwodu / okręgu / Naczelnictwa : Do głównych zadań tych jednostek powinno należeć stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zadań finansowo-gospodarczych na niższych szczeblach: przejrzysta gospodarka finansowa prowadzona przez ZHR, krótkie i precyzyjne oraz konsekwentnie ułożone regulaminy i instrukcje wewnętrzne ZHR, wynikające z przepisów ogólnych, przetłumaczone na język zrozumiały regulaminy i instrukcje gospodarczofinansowe ZHR, oczywiście na odpowiednim poziomie wiekowym, konsekwencja w działaniach gospodarczo -finansowych ZHR

13 prowadzenie dodatkowych szkoleń i warsztatów, dbanie o współzawodnictwo między naszymi jednostkami na polu gospodarczym (także między okręgami, chorągwiami, indywidualne), Wszystkie jednostki powinny pamiętać: o tym, by wykorzystywać osoby doświadczone, które często są już poza ZHRem (np. budując Forum Gospodarcze ZHR, próba że w kwestiach gospodarczych powinna obowiązywać zasada bycia konsenkwentnym, czyli "ściganie" i takich co nie rozliczyli obozu lub dotacji (drużynowi/szczepowi/hufcowi) i takich co zapomnieli ułożyć dobrze materace w magazynie lub oddali złamany młotek na obozie po pionierce. 2. Czy działania już podjęte na poziomie centralnym (artykuły, prowadzone szkolenia, inne) ułatwiają propagowanie wychowania gospodarczego w jednostkach Związku? Zbyt burzliwej dyskusji nie było w tym temacie. Generalnie uznano ważność szkoleń wszelkiego rodzaju, pojawił się głos dotyczący braku artykułów dotyczących wychowania gospodarczego. Brak innych wypowiedzi może sugerować, że podjęte działania są znikome i mocno niewystarczające, a także, że nie docierają do właściwych adresatów, a mianowicie drużynowych. Wnioski: Ważną rolę powinny zajmować szkolenia i warsztaty. Należy się zastanowić nad wprowadzeniem patentu kwatermistrzowskiego, który miałby każdy drużynowy lub inna osoba zajmująca się w drużynie kwatermistrzostwem. Na szkoleniach powinna być upowszechniana wiedza m.in. o na co idą pieniądze zbierane ze składek i jak ważne są to pieniądze dla funkcjonowania Związku oraz jak można to wychowawczo wykorzystać. o na temat przepisów państwowych i naszych (tzn. ZHR) obowiązkach, jakie wynikają z faktu, że jesteśmy np. organizacją pożytku publicznego. Niezbędne jest tu wyraźne dookreślenie, jakie z tego wszystkiego wynikają obowiązki do spełnienia przez drużynowego. Warto utworzyć giełdę pomysłów, jak m.in. pozyskać środki na działalność drużyny. Oprócz potrzebnych szkoleń, jak pisać projekty

14 działań, które mogłyby uzyskiwać dofinansowania z różnych źródeł, oprócz szkoleń jak prowadzić harcerskie finanse, warto podsunąć pewne rozwiązania, by drużynowi mogli je zastosować w warunkach, w których funkcjonują. 3. Jak odbierana jest przez nas praca osób zajmujących się finansami w jednostkach nadrzędnych: skarbników, osób prowadzących szkolenia finansowe, piszących artykuły itp.? Nie było w tym temacie żadnych głosów, które oceniłyby negatywnie pracę osób zajmujących się finansami, co sugeruje, że doceniamy tę pracę i traktujemy ją za ważną. Składki członkowskie i ich naliczanie na poszczególne okręgi. Autor tematu: phm. Maciej Sady Składki członkowskie odprowadzane do kasy Związku przez okręgi są naliczane na dany rok na podstawie spisów drużyn z roku wcześniej tzn. składki na 2006 rok są naliczone na podstawie spisów z , bo spis 2005 faktycznie jeszcze się nie zakończył. Dwie propozycje rozwiązania problemu: zmiana terminu spisu z 31 grudnia na np. 30 czerwca (lub 31 maja) - czyli za okres odpowiadający naszej harcerskiej działalności wprowadzenie spisu pośredniego na koniec czerwca. Uzasadnienie: Termin grudniowy jest o tyle mało korzystny, że w grudniu w drużynach są nowi ludzie, którzy wstąpili na 'przezimowanie' do harcerstwa. Im bliżej wiosny tym tych ludzi jest coraz mniej. Drużynowy składając spis w grudniu podaje stan aktualny, który ma się nijak do stanu rzeczywistego w czerwcu (zazwyczaj jest on o kilkanaście procent mniejszy w czerwcu, niż w grudniu). Skarbnik chorągwi może sobie wprowadzić zmiany i zbierać składki za mniejszą ilość osób w drużynie, ale zanim odpowiednie dokumenty trafią do Skarbnika Związku wszystkie terminy są pozawalane i zaczyna się 'nowy' kwartał. W efekcie do chorągwi (okręgu) wpływa mniej pieniędzy, a za 'martwe dusze' i tak trzeba zapłacić do kasy Związku. Organizując spis w czerwcu uzyskujemy: - realny stan osobowy Związku (okręgów, chorągwi, drużyn)

15 - możliwość przygotowania budżetu na kolejny rok kalendarzowy (i tak sprawy finansowe są uzależnione od kalendarza, a nie od szkoły) - płacimy składki za osoby rzeczywiste, a nie wirtualne Proponowany terminarz: - czerwiec - spisy drużyn - lipiec - sierpień - spisy hufców i chorągwi (namiestnictw) - wrzesień - spisy okręgów W wyniku dyskusji, doszliśmy do następujących wniosków: spis powinien być elektroniczny, bo znacznie przyspiesza to jego przygotowanie, jednakże - przynajmniej na razie - nie powinniśmy rezygnować ze spisu drukowanego nie wszyscy mają dostęp do Internetu i komputera i mogą spis przygotować elektronicznie. "spis pełny" tzn. uwzględniający wszystkie dane potrzebne do statystyk dostarczany jest elektronicznie i papierowo w zwykłym terminie tzn. przygotowujemy go na 31 grudnia i przesyłamy w określonym terminie do przełożonych do końca maja (ewentualnie czerwca) drużyny mają możliwość aktualizacji wyłącznie osób w drużynie dla "celów składkowych" - aktualizacja ta powinna być jak najmniej skomplikowana najlepszą wersją wydaje się być forma elektroniczna, coś w rodzaju programu spisowego w pełni zautomatyzowanego (umieszczonego najlepiej na stronie internetowej), do którego wystarczy się zalogować i wpisać zmienione dane. Aktualizacja nie byłaby obowiązkowa. W ten sposób do Naczelnictwa dociera informacja o bieżącej liczbie (w każdym razie bardziej aktualnej) członków ZHR, co przyczynia się do tego, że suma składek zaplanowanych w budżecie jest bardziej prawdopodobna do ściągnięcia. podane liczby w spisie są obowiązujące, tzn. drużynowy po 3, 5, 10 miesiącach płaci za taką samą liczbę osób jaką podał w spisie. Skarbnik ZHR znając kwotę składki ustala - już na podstawie zaktualizowanych danych ilościowych - jak kwota powinna spłynąć od danego okręgu. Spis taki można by spróbować zrealizować już w tym roku (przynajmniej przetestować) - potrzeba do tego wyłącznie programu komputerowego i dobrej reklamy. Inne głosy w dyskusji, które nie zostały rozwinięte, ale również są warte rozważenia w przyszłości:

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo