P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 44 sesję Rady Miasta i Gminy prowadził Adam Musialski przewodniczący Rady. Przywitał radnych, radnego powiatowego Stanisława Węglarza, burmistrzów, sołtysów, przew. rad osiedlowych, dyrektorów zakładów oraz gości zaproszonych. Przedstawił program sesji Rady, do programu sesji nie wniesiono uwag. Ad 2. Przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady. Protokół został przyjęty 11- za, 1 wstrzymujący. Ad 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Burmistrz Edward Bogaczyk przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : - uczestniczył w zakończeniu roku w przedszkolach, - uczestniczył w spotkani z Ministrem Ochrony Środowiska dot. ochrony wód i powietrza, jak wynika z badań najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Nowym Targu i Krakowie, - odbyło się spotkanie z TV Silesia nt. promocji miasta i gminy na Śląsku, nie podpisaliśmy umowy z braku środków finansowych, - w Muszynie odbyła się konferencja prasowa nt. rozwoju uzdrowisk na najbliższe lata. Małopolskie uzdrowiska otrzymały 100 mln złotych do wykorzystania w latach , jest to mała kwota na 11 uzdrowisk w małopolsce, - uczestniczył w XX Kongresie Euroregionu Tatry. Ze środków Euroregionu wyremontowano kładkę wiszącą na Hanuszowie, - odbyła się wizyta p. Kelemana, w sprawie budowy rozlewni wody mineralnej w Łomnicy Zdroju, - w Muszynie odbyło się spotkanie z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym nt. cieków wodnych, - w Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych nt. przekazania gminie bezpłatnie stacji PKP, - w Muszynie w Sądzie Rejonowym zakończyła się rozprawa o zasiedzeniu drogi do Spółdzielni Pracy Piwniczanka, - w Krynicy uczestniczył w Forum Wójtów i Burmistrzów, na spotkaniu był obecny Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniarz Kamysz, omawiano sprawy OPS i tzw. umów śmieciowych. Ustosunkował się do art. w gazecie, w którym wypowiadała się p. Renata Nowak nt. środków unijnych na budowę kanalizacji. Gminy mogą pozyskać środki do 85 %, może to być 50, 60 %, gmina nie spełnia warunków do pozyskania tych środków, - w Nowym Sączu uczestniczył w otwarciu miasteczka multimedialnego, - w Starym Sączu uczestniczył w uroczystości Dnia Samorządowca, poseł Marian Cycoń

2 został odznaczony, - w Wierchomli odbył się pochówek żołnierzy węgierskich, którzy zginęli podczas wojny, - w Starostwie Powiatowym uhonorowano medalem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej p. Barbarę Kotarbową, - w niedzielę odbyła się impreza organizowana przez MGOK Puszczanie wianków, impreza bardzo udana. Ad 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady. Adam Musialski przew. Rady przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : - uczestniczył w Forum Przewodniczących Rad i Powiatów, w spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Kozak., poinformował, że uzgodniono IV ostateczną wersję Programu Operacyjnego. Forum odbyło się w Białce Tatrzańskiej, jest to gmina która ma największe osiągnięcia w budowaniu stacji narciarskich, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego i mogą budować wyciągi narciarskie bez problemów. Mieszkańcy gminy Jurgów wspólnie w władzami założyli spółkę, która liczy 260 członków, gospodarują dobrze i zgodnie. Na koniec spotkania wystosowano apel, w którym wskazywano na zanieczyszczenia terenów górskich. Wnioskowano o zniesienie akcyzy na olej opałowy i paliwa ekologiczne. Czkamy na odzew. Wskazywano również na zanieczyszczenia rzek górskich. Rzeka Poprad zanieczyszczona przy ujściu potoka z Łomnicy Zdroju. Euroregion Tatry zmienił nazwę na Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej. Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. Stanisław Węglarz radny powiatowy. Odczytał odpowiedzi na interpelacje złożone do Rady Powiatu na zapytania radnych m.in. dot. energii elektrycznej i negocjacji z firmami Tauron i Enion oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej do Kosarzysk oraz remontu tej drogi. Wnioskował, by Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój ujęła tą inwestycję w budżecie na Partycypacja w kosztach inwestycji 50/50. W Rytrze odbyło się spotkanie nt. bezpieczeństwa, konieczny jest zakup samochodu terenowego dla Policji oraz dotacji gmin w zakupie tego samochodu. Andrzej Korus radny Majerza Szkoda, że na końcu kadencji mówi się do budowie chodnika i remoncie drogi do Kosarzysk. Przez 4-lata nie wyremontowano żadnej drogi powiatowej na terenie gminy Piwniczna, oczekiwał innego działania od radnych powiatowych z naszego okręgu. Aby gmina mogła zabezpieczyć środki finansowe w swoim budżecie, te zadania muszą być ujęte w budżecie powiatu. Prosił o przedstawienie planu remontu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy na następne 4 lata. Stanisław Węglarz radny powiatowy Poinformował, że jest w komisji infrastruktury w radzie powiatu i zabiegał o remont drogi do Kosarzysk. Piwniczna zajmuje ostatnie miejsce jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych. Gmina musi zabezpieczyć własne środki finansowe na remont tych dróg. Finansowanie jest 50/50. Lesława Wnęk radna Łomnicy Zdroju.

3 Popiera wypowiedź radnego Andrzeja Korusa, zbliża się koniec kadencji rady powiatu i w naszej gminie nie wyremontowano żadnej drogi powiatowej. Jest to nauczka dla Piwnicznej, że nie mamy radnego powiatowego z naszego terenu. Ad II. 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013r. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Poinformował, że realizacja budżetu jest zadowalająco, jest to również zasługa Rady. Podziękował za zrozumienie i działania w podejmowaniu uchwał inwestycyjnych przez Radę. Nie mogliśmy więcej zrealizować, ponieważ nie mieliśmy środków finansowych. Irena Merha skarbnik miasta i gminy Omówiła plan dochodów i wydatków budżetu w 2013r.dochody budżetu wykonano w 88,4 %, dochody majątkowe wykonano w 66 %. Największe wydatki są na oświatę i wychowanie. Zadłużenie gminy na koniec 2013r. wynosi 19 mln 464 tyś zł. Wpłynęły środki unijne na inwestycje, 158 tyś euro wpłynęło na dom kultury. Stanisława Szkaradek radna Zawodzia Na ul. Kościuszki była robiona kanalizacja, czy budynki są podłączone do kanalizacji. Jaka jest cena po przetargu dot. budowy hali sportowej. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Odpowiedział, że na budowę hali sportowej kwota po przetargu wynosi 1 mln 500 tyś euro. Mamy zapas środków unijnych na budowę hali sportowej, nie wykorzystamy tych środków. Andrzej Korus radny Zawodzia Ma uwagi do sprawozdania, wydatkowano łatwiej niż zarobiono, sprzedaż majątku wynosi 2,7 %, jest to żenujące. Jaki sens jest wprowadzać fikcyjne kwoty ze sprzedaży majątku, wydatki są przeszacowane, należy się przyjrzeć, czy wydatki są zasadne. Zdjęto środki finansowe z dofinansowania do pomocy dydaktyczno-naukowych dla szkół, nie wie czy to jest dobry kierunek. Sala komputerowa w szkole w Łomnicy stare komputery, wątpliwości budzą również wyniki egzaminacyjne ze szkół. Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Oświadczył, że wstrzyma się od głosu za uchwalą dot. wykonania budżetu. Odczytał pismo w tej sprawie, które stanowi załącznik do protokołu. Ad II.1. c. d.e.f.g - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2013r. - odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazimiera Sikorska poinformowała, że komisja rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu miasta i gminy za 2013r. oraz wnioskowała o udzielenie

4 absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy, - Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza za 2013r. Lesława Wnęk radna Łomnicy Zdroju Ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Bronisława Rusiniaka, Łomnica dużo zyskała inwestycyjnie i jest to niesprawiedliwa ocena burmistrza. Kazimiera Sikorska radna Borownic Wnioskowała, by przy sporządzaniu budżetu na 2015r. ująć środki finansowe dla osiedli. U c h w a ł a Nr XLIV/297/14 dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. przyjęto 12- za, 1 - wstrzymujący. Uchwała Nr XLIV / 298 / 14 dot. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój za 2013r. przyjęto 12- za, 1 wstrzymujący. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Podziękował za udzielenie absolutorium. Ad II. 2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2014r. Irena Merha skarbnik MiG Omówiła zmiany w budżecie oraz dodatkowe środki na remont kotłowni w remizie OSP w Głębokiem. Odczytała projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. Kazimiera Sikorska radna Borownic Remont kotłowni w Głębokiem, jest przeciwna montowaniu solarów na remizie OSP, solary nie są potrzebne do gotowości bojowej. Jesteśmy bogatą gminą, nie ma opinii rzeczoznawcy, że obecna kotłowania nie nadaje się do dalszego użytku, gdyby wymieniono grzejniki, zawory w pomieszczeniach przeznaczonych na gotowość bojową, to koszt wyniósłby 30 tyś, nie 110 tyś, gdzie remontuje się pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą. Zbigniew Jamrozowicz radny Młodowa i Głebokiego. OSP Głębokie zdobyło środki w wys. 62,400 zł, gmina dokłada tylko 48 tyś zł. U c h w a ł a Nr XLIV / 299 / 14 przyjęto 10 za, 3 wstrzymujące. Ad II. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5 U c h w a ł a Nr XLIV / 300 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za Ad.II.4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - planu zagospodarowania przestrzennego. Rusiniak Bronisław radny Łomnicy Zdroju Odczytał pismo popierające zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dot. budowy stacji narciarskiej na Obidzę. U c h w a ł a Nr XLIV / 301 / 14 przyjęto 2- wstrzymujące, 1 przeciw, 10 za. Ad II. 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Informacja Turystyczna MGOK. U c h w a ł a Nr XLIV / 302 / 14 przyjęto 12-za, 1 wstrzymujący. Ad II.6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi sprzedaż nieruchomości gruntowych. U c h w a ł a Nr XLIV / 303 / 14 przyjęto 12 za, 1 wstrzymujący. Ad.II.7. Uchwała w sprawie nadania imienia MGOK w Piwnicznej Zdroju. Adam Musialski przew. Rady. Odczytał życiorys p. Danuty Szaflarskiej dot. dorobku pracy artystycznej jako aktorki, odczytał nadane ordery, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. U c h w a ł a Nr XLIV / 304 / 14 przyjęto jedn. tj. 13 za. Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Zwrócił się do ludzi kultury, co myślą o tym pomyśle. Barbara Paluch red. gazety Znad Popradu Stwierdziła, że nadanie imienia domu kultury tak szacownej aktorki, osoby, jest bardzo dobrym pomysłem i zaszczytem dla gminy. Ad II.8. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Śmigowskiego. U c h w a ł a Nr XLIV / 305 / 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13-za. Ad II.9. Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze.

6 Projekt uchwały uzasadnił Włodzimierz Grucela Sekretarz MiG Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju. Wieś Łomnica będzie poszkodowana zabierając jej jeden mandat. Wieś liczy 2 tyś. mieszkańców. U c h w a ł a Nr XLIV / 306 / 14 przyjęto 1 przeciw, 12 za. Ad II.10. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Andrzej Korus radny Majerza Zapytał, czy granice podziału zostały dobrze przemyślane. Wnioskował o poszerzenie granic wsi Kosarzyska o przysiółek Piwowarówka, Łazy. Uważa, że konsultacje społeczne winny być poszerzone o te przysiółki, ogranicza się to wolę wypowiedzenia się mieszkańców tych przysiółków. Maria Piwowar radna Hanuszowa. Popiera wypowiedź radnego Andrzeja Korusa należałoby poszerzyć granice podziału o te przysiółki. U c h w a ł a Nr XLIV / 307 / 14 przyjęto 1 wstrzymujący, 12 za. Ad II. 11. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca powszechnego poboru żwiru. U c h w a ł a Nr XLIV / 308 / 14 przyjęto jednogł. tj. 13 za. Ad II. 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu systemowego doposażenie oddziałów przedszkolnych. U c h w a ł a Nr XLIV / 309 / 14 przyjęto jednogł. tj. 13- za. Ad II.13. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. U c h w a ł a Nr XLIV / 310 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za. Ad 14. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. U c h w a ł a Nr XLIV / 311/ 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 10.

7 U c h w a ł a Nr XLIV / 312 / 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości na okres 25 lat odwierty wody mineralnej w Łomnicy Zdroju. Bronisław Rusiniak radny łomnicy Zdroju Wiele gruntów gminnych jest wydzierżawionych pod realizację inwestycji, ale nikt nic nie robi i niczego się nie buduje. U c h w a ł a Nr XLIV / 313 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za. Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski Stanisława Szkaradek radna Zawodzia. Odczytała pismo przew. rady osiedla Śmigowskie w sprawie zabezpieczenia dziury w chodniku na Śmigowskiem. Prosiła o wyczyszczenie toalety Zielona budka na Zawodziu koło amfiteatru Andrzej Korus radny Majerza Zapytał, kiedy będzie punktowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennegp dot. terenu Lasek na Majerzu. Jak będą wykorzystywane obligacje na budowę hali sportowej, płatności transzami, czy za wykonane prace budowlane, czy jest podpisana umowa z wykonawcą Sikorska Kazimiera radna Witkowskiego. Wniosła zastrzeżenia do celowości wydatkowanych środków finansowych na realizacje zadań z funduszu sołeckiego we wsi Głębokie i Łomnicy Zdroju. Podziękowała za położenie asfaltu na parkingu przed cmentarzem w Piwnicznej Zdroju. 4. Maria Piwowar radna Hanuszowa. Zapytała, kiedy będzie udostępniony chodnik na ul. Węgierskiej, jest zamknięty i jest niebezpieczeństwo przechodzenia po jezdni dzieci idących do szkoły Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Poruszył sprawę osuwiska na osiedlu Marynioki w Łomnicy Zdroju Ewa Liber radna Kosarzysk Podziękowała za działania w osiedlu Kosarzyska po powodzi Maria Kulig przew. rady osiedla Miasto.

8 Wnioskowała o remont mieszkań komunalnych w ośrodku zdrowia w Piwnicznej Zdroju, jak będzie rozwiązany ten problem. Prosiła o remont ulicy Partyzantów Lucyna Latała Zięba przew. rady osiedla Majerz Wnioskowała, aby burmistrz porozmawiał z firmą FIRESTA, która wykonuje roboty na Majerzu, by wyremontowali w całości skręt do DW BESKID Sławomir Łomnicki dyr. ZLD w Kosarzyskach Prosił o przeznaczenie środków finansowych w wysokości 100 tyś zł na uprzątnięcie drewna po wiatrołomach. Drewno można jeszcze sprzedać po dobrej cenie. 10. Czesław Tomaszewski komendant M-G OSP. Podziękował za przeznaczenie środków finansowych na remont kotłowni w remizie OSP w Głębokiem. Szanuje wypowiedzi osób, które były przeciwne. 11. Franciszek Kotarba dyr. MZGKiM. Wnioskował o zakup agregatu do przepompowni na basenach, brak prądu może spowodować zanieczyszczenia wód w basenie. Oczyszczalnia w Wierchomli, mieszkańcy wody opadowe podłączają do kanalizacji, może to doprowadzić do wypłukania flory bakteryjnej. Wnioskował, by ustalić oddzielna taryfę dla Wierchomli. Prosił o odnowienie hydrantów p.poż. 12. Lucyna Latała Zięba przew. zarządu osiedla Majerz Zapytała, jak wygląda impreza nadania imieniem Danuty Szaflarskiej domu Kultury w Piwnicznej Zdroju. 13. Adam Musialski przew. Rady. Wnioskował o przeznaczenie środków finansowych w budżecie dla Zakładu Leśno Drzewnego na usunięcie 1000 m3 wiatrołomów. Ad III.2. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. Edward Bogaczyk burmistrz MiG udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. - obligacje są zaciągnięte na 15 lat, okres karencji 10 lat, obecnie obligacje nie są ruszanie, płatności dokonujemy z własnych dochodów. Mamy zapis w umowie, że obligacje możemy spłacać wcześniej, jeśli będziemy mieć środki finansowe. Rachunki za budowę hali sportowej płacone są transzami. - Dokumenty dot. remontu kotłowni remizy OSP w Głębokiem są do wglądu w urzędzie, - osuwisko na Marynioki w Łomnicy Zdroju, wojewoda nie przekaże środków finansowych na drogę do pół, - zatoczka naprzeciw Majerzanki w kierunku DW Beskid będzie wykonana,

9 - środki finansowe dla Zakładu Leśno Drzewnego na usuwanie wiatrołomów, znajdziemy na to środki finansowe, - agregat prądotwórczy na baseny, musimy wygospodarować środki finansowe, Wiesław Keklak radny Wierchomli. Popiera wniosek przewodniczącego Rady dot. przekazania środków finansowych na usuwanie wiatrołomów. Kanalizacja na Wierchomli będzie deficytowa dopóki nie dokona się budowy dalszej nitki kanalizacji aż do Wierchomli Małej. Andrzej Korus radny Majerza 100 tyś zł dla Zakładu Leśno-Drzewnego na usuwanie wiatrołomów jest zbyt dużą kwotą. Roman Żukiel komendant Komisariatu Policji Poinformował o dodatkowych służbach policjantów na Suchej Dolinie, służba ograniczała się tylko do prewencji. Franciszek Kotarba dyr. MZGKiM Poinformował, że konieczny jest remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Piwnicznej Zdroju. MZGKiM administruje tym budynkiem, ale czynsze odprowadzane są do urzędu. Wnioskował o zmianę regulaminu dot. placu targowego. Samochody ciężarowe wjeżdżają na plac targowy. Na tym obrady 44 sesji Rady zakończono. Protokołowała Insp. Rady MiG H.Diakow Liczba odwiedzin: 63 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Administrator Podmiotu Podmiotu Administrator Czas wytworzenia: :42:25 Czas publikacji: :42:25 Data przeniesienia do archiwum: Brak

P r o t o k ó ł Nr 47 /14 z Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

P r o t o k ó ł Nr 47 /14 z Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój P r o t o k ó ł Nr 47 /14 z Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 47 Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój prowadził przewodniczący Rady Adam Musialski. Przywitał radnych, burmistrzów, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 42/14r. z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 28 marca 2014r.

P r o t o k ó ł Nr 42/14r. z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 28 marca 2014r. P r o t o k ó ł Nr 42/14r. z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 28 marca 2014r. XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój prowadził Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam Musialski.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 9/15. z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015 r.

P r o t o k ó ł Nr 9/15. z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015 r. 1 P r o t o k ó ł Nr 9/15 z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015 r. IX Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Przywitał,

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 16/ 15. z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015 r.

P r o t o k ó ł Nr 16/ 15. z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015 r. 1 P r o t o k ó ł Nr 16/ 15 z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015 r. XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził przewodniczący Rady Jan Toczek. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 8/15 r. z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w dniu 23 kwietnia 2015 r.

P r o t o k ó ł Nr 8/15 r. z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w dniu 23 kwietnia 2015 r. 1 P r o t o k ó ł Nr 8/15 r. z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w dniu 23 kwietnia 2015 r. VIII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek przewodniczący Rady Miasta i

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6 / 15 z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r.

P r o t o k ó ł nr 6 / 15 z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. 1 P r o t o k ó ł nr 6 / 15 z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. VI Sesję Rady Miasta i Gminy prowadził przewodniczący Rady Jan Toczek. Przywitał radnych, burmistrzów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17 / 15 z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

Protokół nr 17 / 15 z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. 1 Protokół nr 17 / 15 z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczekprzewodniczący Rady. Przywitał Radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrójz dnia 30 września 2008r.

P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrójz dnia 30 września 2008r. P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrójz dnia 30 września 2008r. Data utworzenia 2008-09-30 Numer aktu 26 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych tj. 95 %, co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy quorum.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych tj. 95 %, co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy quorum. PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 z czterdziestej trzeciej zwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 12 / 15. z XII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj z dnia 29 lipca 2015r.

P r o t o k ó ł Nr 12 / 15. z XII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj z dnia 29 lipca 2015r. 1 P r o t o k ó ł Nr 12 / 15 z XII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj z dnia 29 lipca 2015r. XII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek przewodniczący Rady. Przywitał burmistrzów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI/2004

PROTOKÓŁ NR XXI/2004 PROTOKÓŁ NR XXI/2004 Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 7 lipca 2004 r o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie. W obradach Sesji Rady Miejskiej udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 24 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 24 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 24 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 11 / 15. z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r.

P r o t o k ó ł nr 11 / 15. z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. 1 P r o t o k ó ł nr 11 / 15 z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. XI Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek przewodniczący Rady. Przywitał radnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 25 czerwca 2013r. w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8 do 9³º. Ad.1. Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r.

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3.

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3. 1 Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14 Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. Ustawowa liczba Radnych 15 Liczba Radnych obecnych na sesji 14 Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9 00 Radni obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Gminy Tuczna rozpoczęła się o godzinie 12 00. Sesja Rady Gminy Tuczna odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Tuczna.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.15. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/2006 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku w godz. od do 19 10

Protokół Nr XL/2006 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku w godz. od do 19 10 Protokół Nr XL/2006 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku w godz. od 16 00 do 19 10 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) lista obecności stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo