P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 44 sesję Rady Miasta i Gminy prowadził Adam Musialski przewodniczący Rady. Przywitał radnych, radnego powiatowego Stanisława Węglarza, burmistrzów, sołtysów, przew. rad osiedlowych, dyrektorów zakładów oraz gości zaproszonych. Przedstawił program sesji Rady, do programu sesji nie wniesiono uwag. Ad 2. Przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady. Protokół został przyjęty 11- za, 1 wstrzymujący. Ad 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Burmistrz Edward Bogaczyk przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : - uczestniczył w zakończeniu roku w przedszkolach, - uczestniczył w spotkani z Ministrem Ochrony Środowiska dot. ochrony wód i powietrza, jak wynika z badań najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Nowym Targu i Krakowie, - odbyło się spotkanie z TV Silesia nt. promocji miasta i gminy na Śląsku, nie podpisaliśmy umowy z braku środków finansowych, - w Muszynie odbyła się konferencja prasowa nt. rozwoju uzdrowisk na najbliższe lata. Małopolskie uzdrowiska otrzymały 100 mln złotych do wykorzystania w latach , jest to mała kwota na 11 uzdrowisk w małopolsce, - uczestniczył w XX Kongresie Euroregionu Tatry. Ze środków Euroregionu wyremontowano kładkę wiszącą na Hanuszowie, - odbyła się wizyta p. Kelemana, w sprawie budowy rozlewni wody mineralnej w Łomnicy Zdroju, - w Muszynie odbyło się spotkanie z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym nt. cieków wodnych, - w Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych nt. przekazania gminie bezpłatnie stacji PKP, - w Muszynie w Sądzie Rejonowym zakończyła się rozprawa o zasiedzeniu drogi do Spółdzielni Pracy Piwniczanka, - w Krynicy uczestniczył w Forum Wójtów i Burmistrzów, na spotkaniu był obecny Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniarz Kamysz, omawiano sprawy OPS i tzw. umów śmieciowych. Ustosunkował się do art. w gazecie, w którym wypowiadała się p. Renata Nowak nt. środków unijnych na budowę kanalizacji. Gminy mogą pozyskać środki do 85 %, może to być 50, 60 %, gmina nie spełnia warunków do pozyskania tych środków, - w Nowym Sączu uczestniczył w otwarciu miasteczka multimedialnego, - w Starym Sączu uczestniczył w uroczystości Dnia Samorządowca, poseł Marian Cycoń

2 został odznaczony, - w Wierchomli odbył się pochówek żołnierzy węgierskich, którzy zginęli podczas wojny, - w Starostwie Powiatowym uhonorowano medalem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej p. Barbarę Kotarbową, - w niedzielę odbyła się impreza organizowana przez MGOK Puszczanie wianków, impreza bardzo udana. Ad 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady. Adam Musialski przew. Rady przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : - uczestniczył w Forum Przewodniczących Rad i Powiatów, w spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Kozak., poinformował, że uzgodniono IV ostateczną wersję Programu Operacyjnego. Forum odbyło się w Białce Tatrzańskiej, jest to gmina która ma największe osiągnięcia w budowaniu stacji narciarskich, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego i mogą budować wyciągi narciarskie bez problemów. Mieszkańcy gminy Jurgów wspólnie w władzami założyli spółkę, która liczy 260 członków, gospodarują dobrze i zgodnie. Na koniec spotkania wystosowano apel, w którym wskazywano na zanieczyszczenia terenów górskich. Wnioskowano o zniesienie akcyzy na olej opałowy i paliwa ekologiczne. Czkamy na odzew. Wskazywano również na zanieczyszczenia rzek górskich. Rzeka Poprad zanieczyszczona przy ujściu potoka z Łomnicy Zdroju. Euroregion Tatry zmienił nazwę na Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej. Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. Stanisław Węglarz radny powiatowy. Odczytał odpowiedzi na interpelacje złożone do Rady Powiatu na zapytania radnych m.in. dot. energii elektrycznej i negocjacji z firmami Tauron i Enion oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej do Kosarzysk oraz remontu tej drogi. Wnioskował, by Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój ujęła tą inwestycję w budżecie na Partycypacja w kosztach inwestycji 50/50. W Rytrze odbyło się spotkanie nt. bezpieczeństwa, konieczny jest zakup samochodu terenowego dla Policji oraz dotacji gmin w zakupie tego samochodu. Andrzej Korus radny Majerza Szkoda, że na końcu kadencji mówi się do budowie chodnika i remoncie drogi do Kosarzysk. Przez 4-lata nie wyremontowano żadnej drogi powiatowej na terenie gminy Piwniczna, oczekiwał innego działania od radnych powiatowych z naszego okręgu. Aby gmina mogła zabezpieczyć środki finansowe w swoim budżecie, te zadania muszą być ujęte w budżecie powiatu. Prosił o przedstawienie planu remontu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy na następne 4 lata. Stanisław Węglarz radny powiatowy Poinformował, że jest w komisji infrastruktury w radzie powiatu i zabiegał o remont drogi do Kosarzysk. Piwniczna zajmuje ostatnie miejsce jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych. Gmina musi zabezpieczyć własne środki finansowe na remont tych dróg. Finansowanie jest 50/50. Lesława Wnęk radna Łomnicy Zdroju.

3 Popiera wypowiedź radnego Andrzeja Korusa, zbliża się koniec kadencji rady powiatu i w naszej gminie nie wyremontowano żadnej drogi powiatowej. Jest to nauczka dla Piwnicznej, że nie mamy radnego powiatowego z naszego terenu. Ad II. 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013r. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Poinformował, że realizacja budżetu jest zadowalająco, jest to również zasługa Rady. Podziękował za zrozumienie i działania w podejmowaniu uchwał inwestycyjnych przez Radę. Nie mogliśmy więcej zrealizować, ponieważ nie mieliśmy środków finansowych. Irena Merha skarbnik miasta i gminy Omówiła plan dochodów i wydatków budżetu w 2013r.dochody budżetu wykonano w 88,4 %, dochody majątkowe wykonano w 66 %. Największe wydatki są na oświatę i wychowanie. Zadłużenie gminy na koniec 2013r. wynosi 19 mln 464 tyś zł. Wpłynęły środki unijne na inwestycje, 158 tyś euro wpłynęło na dom kultury. Stanisława Szkaradek radna Zawodzia Na ul. Kościuszki była robiona kanalizacja, czy budynki są podłączone do kanalizacji. Jaka jest cena po przetargu dot. budowy hali sportowej. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Odpowiedział, że na budowę hali sportowej kwota po przetargu wynosi 1 mln 500 tyś euro. Mamy zapas środków unijnych na budowę hali sportowej, nie wykorzystamy tych środków. Andrzej Korus radny Zawodzia Ma uwagi do sprawozdania, wydatkowano łatwiej niż zarobiono, sprzedaż majątku wynosi 2,7 %, jest to żenujące. Jaki sens jest wprowadzać fikcyjne kwoty ze sprzedaży majątku, wydatki są przeszacowane, należy się przyjrzeć, czy wydatki są zasadne. Zdjęto środki finansowe z dofinansowania do pomocy dydaktyczno-naukowych dla szkół, nie wie czy to jest dobry kierunek. Sala komputerowa w szkole w Łomnicy stare komputery, wątpliwości budzą również wyniki egzaminacyjne ze szkół. Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Oświadczył, że wstrzyma się od głosu za uchwalą dot. wykonania budżetu. Odczytał pismo w tej sprawie, które stanowi załącznik do protokołu. Ad II.1. c. d.e.f.g - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2013r. - odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazimiera Sikorska poinformowała, że komisja rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu miasta i gminy za 2013r. oraz wnioskowała o udzielenie

4 absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy, - Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza za 2013r. Lesława Wnęk radna Łomnicy Zdroju Ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Bronisława Rusiniaka, Łomnica dużo zyskała inwestycyjnie i jest to niesprawiedliwa ocena burmistrza. Kazimiera Sikorska radna Borownic Wnioskowała, by przy sporządzaniu budżetu na 2015r. ująć środki finansowe dla osiedli. U c h w a ł a Nr XLIV/297/14 dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. przyjęto 12- za, 1 - wstrzymujący. Uchwała Nr XLIV / 298 / 14 dot. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój za 2013r. przyjęto 12- za, 1 wstrzymujący. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Podziękował za udzielenie absolutorium. Ad II. 2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2014r. Irena Merha skarbnik MiG Omówiła zmiany w budżecie oraz dodatkowe środki na remont kotłowni w remizie OSP w Głębokiem. Odczytała projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. Kazimiera Sikorska radna Borownic Remont kotłowni w Głębokiem, jest przeciwna montowaniu solarów na remizie OSP, solary nie są potrzebne do gotowości bojowej. Jesteśmy bogatą gminą, nie ma opinii rzeczoznawcy, że obecna kotłowania nie nadaje się do dalszego użytku, gdyby wymieniono grzejniki, zawory w pomieszczeniach przeznaczonych na gotowość bojową, to koszt wyniósłby 30 tyś, nie 110 tyś, gdzie remontuje się pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą. Zbigniew Jamrozowicz radny Młodowa i Głebokiego. OSP Głębokie zdobyło środki w wys. 62,400 zł, gmina dokłada tylko 48 tyś zł. U c h w a ł a Nr XLIV / 299 / 14 przyjęto 10 za, 3 wstrzymujące. Ad II. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5 U c h w a ł a Nr XLIV / 300 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za Ad.II.4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - planu zagospodarowania przestrzennego. Rusiniak Bronisław radny Łomnicy Zdroju Odczytał pismo popierające zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dot. budowy stacji narciarskiej na Obidzę. U c h w a ł a Nr XLIV / 301 / 14 przyjęto 2- wstrzymujące, 1 przeciw, 10 za. Ad II. 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Informacja Turystyczna MGOK. U c h w a ł a Nr XLIV / 302 / 14 przyjęto 12-za, 1 wstrzymujący. Ad II.6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi sprzedaż nieruchomości gruntowych. U c h w a ł a Nr XLIV / 303 / 14 przyjęto 12 za, 1 wstrzymujący. Ad.II.7. Uchwała w sprawie nadania imienia MGOK w Piwnicznej Zdroju. Adam Musialski przew. Rady. Odczytał życiorys p. Danuty Szaflarskiej dot. dorobku pracy artystycznej jako aktorki, odczytał nadane ordery, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. U c h w a ł a Nr XLIV / 304 / 14 przyjęto jedn. tj. 13 za. Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Zwrócił się do ludzi kultury, co myślą o tym pomyśle. Barbara Paluch red. gazety Znad Popradu Stwierdziła, że nadanie imienia domu kultury tak szacownej aktorki, osoby, jest bardzo dobrym pomysłem i zaszczytem dla gminy. Ad II.8. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Śmigowskiego. U c h w a ł a Nr XLIV / 305 / 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13-za. Ad II.9. Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze.

6 Projekt uchwały uzasadnił Włodzimierz Grucela Sekretarz MiG Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju. Wieś Łomnica będzie poszkodowana zabierając jej jeden mandat. Wieś liczy 2 tyś. mieszkańców. U c h w a ł a Nr XLIV / 306 / 14 przyjęto 1 przeciw, 12 za. Ad II.10. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Andrzej Korus radny Majerza Zapytał, czy granice podziału zostały dobrze przemyślane. Wnioskował o poszerzenie granic wsi Kosarzyska o przysiółek Piwowarówka, Łazy. Uważa, że konsultacje społeczne winny być poszerzone o te przysiółki, ogranicza się to wolę wypowiedzenia się mieszkańców tych przysiółków. Maria Piwowar radna Hanuszowa. Popiera wypowiedź radnego Andrzeja Korusa należałoby poszerzyć granice podziału o te przysiółki. U c h w a ł a Nr XLIV / 307 / 14 przyjęto 1 wstrzymujący, 12 za. Ad II. 11. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca powszechnego poboru żwiru. U c h w a ł a Nr XLIV / 308 / 14 przyjęto jednogł. tj. 13 za. Ad II. 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu systemowego doposażenie oddziałów przedszkolnych. U c h w a ł a Nr XLIV / 309 / 14 przyjęto jednogł. tj. 13- za. Ad II.13. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. U c h w a ł a Nr XLIV / 310 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za. Ad 14. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. U c h w a ł a Nr XLIV / 311/ 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 10.

7 U c h w a ł a Nr XLIV / 312 / 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości na okres 25 lat odwierty wody mineralnej w Łomnicy Zdroju. Bronisław Rusiniak radny łomnicy Zdroju Wiele gruntów gminnych jest wydzierżawionych pod realizację inwestycji, ale nikt nic nie robi i niczego się nie buduje. U c h w a ł a Nr XLIV / 313 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za. Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski Stanisława Szkaradek radna Zawodzia. Odczytała pismo przew. rady osiedla Śmigowskie w sprawie zabezpieczenia dziury w chodniku na Śmigowskiem. Prosiła o wyczyszczenie toalety Zielona budka na Zawodziu koło amfiteatru Andrzej Korus radny Majerza Zapytał, kiedy będzie punktowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennegp dot. terenu Lasek na Majerzu. Jak będą wykorzystywane obligacje na budowę hali sportowej, płatności transzami, czy za wykonane prace budowlane, czy jest podpisana umowa z wykonawcą Sikorska Kazimiera radna Witkowskiego. Wniosła zastrzeżenia do celowości wydatkowanych środków finansowych na realizacje zadań z funduszu sołeckiego we wsi Głębokie i Łomnicy Zdroju. Podziękowała za położenie asfaltu na parkingu przed cmentarzem w Piwnicznej Zdroju. 4. Maria Piwowar radna Hanuszowa. Zapytała, kiedy będzie udostępniony chodnik na ul. Węgierskiej, jest zamknięty i jest niebezpieczeństwo przechodzenia po jezdni dzieci idących do szkoły Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Poruszył sprawę osuwiska na osiedlu Marynioki w Łomnicy Zdroju Ewa Liber radna Kosarzysk Podziękowała za działania w osiedlu Kosarzyska po powodzi Maria Kulig przew. rady osiedla Miasto.

8 Wnioskowała o remont mieszkań komunalnych w ośrodku zdrowia w Piwnicznej Zdroju, jak będzie rozwiązany ten problem. Prosiła o remont ulicy Partyzantów Lucyna Latała Zięba przew. rady osiedla Majerz Wnioskowała, aby burmistrz porozmawiał z firmą FIRESTA, która wykonuje roboty na Majerzu, by wyremontowali w całości skręt do DW BESKID Sławomir Łomnicki dyr. ZLD w Kosarzyskach Prosił o przeznaczenie środków finansowych w wysokości 100 tyś zł na uprzątnięcie drewna po wiatrołomach. Drewno można jeszcze sprzedać po dobrej cenie. 10. Czesław Tomaszewski komendant M-G OSP. Podziękował za przeznaczenie środków finansowych na remont kotłowni w remizie OSP w Głębokiem. Szanuje wypowiedzi osób, które były przeciwne. 11. Franciszek Kotarba dyr. MZGKiM. Wnioskował o zakup agregatu do przepompowni na basenach, brak prądu może spowodować zanieczyszczenia wód w basenie. Oczyszczalnia w Wierchomli, mieszkańcy wody opadowe podłączają do kanalizacji, może to doprowadzić do wypłukania flory bakteryjnej. Wnioskował, by ustalić oddzielna taryfę dla Wierchomli. Prosił o odnowienie hydrantów p.poż. 12. Lucyna Latała Zięba przew. zarządu osiedla Majerz Zapytała, jak wygląda impreza nadania imieniem Danuty Szaflarskiej domu Kultury w Piwnicznej Zdroju. 13. Adam Musialski przew. Rady. Wnioskował o przeznaczenie środków finansowych w budżecie dla Zakładu Leśno Drzewnego na usunięcie 1000 m3 wiatrołomów. Ad III.2. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. Edward Bogaczyk burmistrz MiG udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. - obligacje są zaciągnięte na 15 lat, okres karencji 10 lat, obecnie obligacje nie są ruszanie, płatności dokonujemy z własnych dochodów. Mamy zapis w umowie, że obligacje możemy spłacać wcześniej, jeśli będziemy mieć środki finansowe. Rachunki za budowę hali sportowej płacone są transzami. - Dokumenty dot. remontu kotłowni remizy OSP w Głębokiem są do wglądu w urzędzie, - osuwisko na Marynioki w Łomnicy Zdroju, wojewoda nie przekaże środków finansowych na drogę do pół, - zatoczka naprzeciw Majerzanki w kierunku DW Beskid będzie wykonana,

9 - środki finansowe dla Zakładu Leśno Drzewnego na usuwanie wiatrołomów, znajdziemy na to środki finansowe, - agregat prądotwórczy na baseny, musimy wygospodarować środki finansowe, Wiesław Keklak radny Wierchomli. Popiera wniosek przewodniczącego Rady dot. przekazania środków finansowych na usuwanie wiatrołomów. Kanalizacja na Wierchomli będzie deficytowa dopóki nie dokona się budowy dalszej nitki kanalizacji aż do Wierchomli Małej. Andrzej Korus radny Majerza 100 tyś zł dla Zakładu Leśno-Drzewnego na usuwanie wiatrołomów jest zbyt dużą kwotą. Roman Żukiel komendant Komisariatu Policji Poinformował o dodatkowych służbach policjantów na Suchej Dolinie, służba ograniczała się tylko do prewencji. Franciszek Kotarba dyr. MZGKiM Poinformował, że konieczny jest remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Piwnicznej Zdroju. MZGKiM administruje tym budynkiem, ale czynsze odprowadzane są do urzędu. Wnioskował o zmianę regulaminu dot. placu targowego. Samochody ciężarowe wjeżdżają na plac targowy. Na tym obrady 44 sesji Rady zakończono. Protokołowała Insp. Rady MiG H.Diakow Liczba odwiedzin: 63 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Administrator Podmiotu Podmiotu Administrator Czas wytworzenia: :42:25 Czas publikacji: :42:25 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. Ad. 1 Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo