P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 44 / 14 z 44 Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 44 sesję Rady Miasta i Gminy prowadził Adam Musialski przewodniczący Rady. Przywitał radnych, radnego powiatowego Stanisława Węglarza, burmistrzów, sołtysów, przew. rad osiedlowych, dyrektorów zakładów oraz gości zaproszonych. Przedstawił program sesji Rady, do programu sesji nie wniesiono uwag. Ad 2. Przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady. Protokół został przyjęty 11- za, 1 wstrzymujący. Ad 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Burmistrz Edward Bogaczyk przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : - uczestniczył w zakończeniu roku w przedszkolach, - uczestniczył w spotkani z Ministrem Ochrony Środowiska dot. ochrony wód i powietrza, jak wynika z badań najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Nowym Targu i Krakowie, - odbyło się spotkanie z TV Silesia nt. promocji miasta i gminy na Śląsku, nie podpisaliśmy umowy z braku środków finansowych, - w Muszynie odbyła się konferencja prasowa nt. rozwoju uzdrowisk na najbliższe lata. Małopolskie uzdrowiska otrzymały 100 mln złotych do wykorzystania w latach , jest to mała kwota na 11 uzdrowisk w małopolsce, - uczestniczył w XX Kongresie Euroregionu Tatry. Ze środków Euroregionu wyremontowano kładkę wiszącą na Hanuszowie, - odbyła się wizyta p. Kelemana, w sprawie budowy rozlewni wody mineralnej w Łomnicy Zdroju, - w Muszynie odbyło się spotkanie z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym nt. cieków wodnych, - w Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych nt. przekazania gminie bezpłatnie stacji PKP, - w Muszynie w Sądzie Rejonowym zakończyła się rozprawa o zasiedzeniu drogi do Spółdzielni Pracy Piwniczanka, - w Krynicy uczestniczył w Forum Wójtów i Burmistrzów, na spotkaniu był obecny Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniarz Kamysz, omawiano sprawy OPS i tzw. umów śmieciowych. Ustosunkował się do art. w gazecie, w którym wypowiadała się p. Renata Nowak nt. środków unijnych na budowę kanalizacji. Gminy mogą pozyskać środki do 85 %, może to być 50, 60 %, gmina nie spełnia warunków do pozyskania tych środków, - w Nowym Sączu uczestniczył w otwarciu miasteczka multimedialnego, - w Starym Sączu uczestniczył w uroczystości Dnia Samorządowca, poseł Marian Cycoń

2 został odznaczony, - w Wierchomli odbył się pochówek żołnierzy węgierskich, którzy zginęli podczas wojny, - w Starostwie Powiatowym uhonorowano medalem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej p. Barbarę Kotarbową, - w niedzielę odbyła się impreza organizowana przez MGOK Puszczanie wianków, impreza bardzo udana. Ad 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady. Adam Musialski przew. Rady przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : - uczestniczył w Forum Przewodniczących Rad i Powiatów, w spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Kozak., poinformował, że uzgodniono IV ostateczną wersję Programu Operacyjnego. Forum odbyło się w Białce Tatrzańskiej, jest to gmina która ma największe osiągnięcia w budowaniu stacji narciarskich, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego i mogą budować wyciągi narciarskie bez problemów. Mieszkańcy gminy Jurgów wspólnie w władzami założyli spółkę, która liczy 260 członków, gospodarują dobrze i zgodnie. Na koniec spotkania wystosowano apel, w którym wskazywano na zanieczyszczenia terenów górskich. Wnioskowano o zniesienie akcyzy na olej opałowy i paliwa ekologiczne. Czkamy na odzew. Wskazywano również na zanieczyszczenia rzek górskich. Rzeka Poprad zanieczyszczona przy ujściu potoka z Łomnicy Zdroju. Euroregion Tatry zmienił nazwę na Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej. Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. Stanisław Węglarz radny powiatowy. Odczytał odpowiedzi na interpelacje złożone do Rady Powiatu na zapytania radnych m.in. dot. energii elektrycznej i negocjacji z firmami Tauron i Enion oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej do Kosarzysk oraz remontu tej drogi. Wnioskował, by Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój ujęła tą inwestycję w budżecie na Partycypacja w kosztach inwestycji 50/50. W Rytrze odbyło się spotkanie nt. bezpieczeństwa, konieczny jest zakup samochodu terenowego dla Policji oraz dotacji gmin w zakupie tego samochodu. Andrzej Korus radny Majerza Szkoda, że na końcu kadencji mówi się do budowie chodnika i remoncie drogi do Kosarzysk. Przez 4-lata nie wyremontowano żadnej drogi powiatowej na terenie gminy Piwniczna, oczekiwał innego działania od radnych powiatowych z naszego okręgu. Aby gmina mogła zabezpieczyć środki finansowe w swoim budżecie, te zadania muszą być ujęte w budżecie powiatu. Prosił o przedstawienie planu remontu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy na następne 4 lata. Stanisław Węglarz radny powiatowy Poinformował, że jest w komisji infrastruktury w radzie powiatu i zabiegał o remont drogi do Kosarzysk. Piwniczna zajmuje ostatnie miejsce jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych. Gmina musi zabezpieczyć własne środki finansowe na remont tych dróg. Finansowanie jest 50/50. Lesława Wnęk radna Łomnicy Zdroju.

3 Popiera wypowiedź radnego Andrzeja Korusa, zbliża się koniec kadencji rady powiatu i w naszej gminie nie wyremontowano żadnej drogi powiatowej. Jest to nauczka dla Piwnicznej, że nie mamy radnego powiatowego z naszego terenu. Ad II. 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013r. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Poinformował, że realizacja budżetu jest zadowalająco, jest to również zasługa Rady. Podziękował za zrozumienie i działania w podejmowaniu uchwał inwestycyjnych przez Radę. Nie mogliśmy więcej zrealizować, ponieważ nie mieliśmy środków finansowych. Irena Merha skarbnik miasta i gminy Omówiła plan dochodów i wydatków budżetu w 2013r.dochody budżetu wykonano w 88,4 %, dochody majątkowe wykonano w 66 %. Największe wydatki są na oświatę i wychowanie. Zadłużenie gminy na koniec 2013r. wynosi 19 mln 464 tyś zł. Wpłynęły środki unijne na inwestycje, 158 tyś euro wpłynęło na dom kultury. Stanisława Szkaradek radna Zawodzia Na ul. Kościuszki była robiona kanalizacja, czy budynki są podłączone do kanalizacji. Jaka jest cena po przetargu dot. budowy hali sportowej. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Odpowiedział, że na budowę hali sportowej kwota po przetargu wynosi 1 mln 500 tyś euro. Mamy zapas środków unijnych na budowę hali sportowej, nie wykorzystamy tych środków. Andrzej Korus radny Zawodzia Ma uwagi do sprawozdania, wydatkowano łatwiej niż zarobiono, sprzedaż majątku wynosi 2,7 %, jest to żenujące. Jaki sens jest wprowadzać fikcyjne kwoty ze sprzedaży majątku, wydatki są przeszacowane, należy się przyjrzeć, czy wydatki są zasadne. Zdjęto środki finansowe z dofinansowania do pomocy dydaktyczno-naukowych dla szkół, nie wie czy to jest dobry kierunek. Sala komputerowa w szkole w Łomnicy stare komputery, wątpliwości budzą również wyniki egzaminacyjne ze szkół. Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Oświadczył, że wstrzyma się od głosu za uchwalą dot. wykonania budżetu. Odczytał pismo w tej sprawie, które stanowi załącznik do protokołu. Ad II.1. c. d.e.f.g - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2013r. - odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazimiera Sikorska poinformowała, że komisja rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu miasta i gminy za 2013r. oraz wnioskowała o udzielenie

4 absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy, - Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza za 2013r. Lesława Wnęk radna Łomnicy Zdroju Ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Bronisława Rusiniaka, Łomnica dużo zyskała inwestycyjnie i jest to niesprawiedliwa ocena burmistrza. Kazimiera Sikorska radna Borownic Wnioskowała, by przy sporządzaniu budżetu na 2015r. ująć środki finansowe dla osiedli. U c h w a ł a Nr XLIV/297/14 dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. przyjęto 12- za, 1 - wstrzymujący. Uchwała Nr XLIV / 298 / 14 dot. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój za 2013r. przyjęto 12- za, 1 wstrzymujący. Edward Bogaczyk burmistrz MiG Podziękował za udzielenie absolutorium. Ad II. 2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2014r. Irena Merha skarbnik MiG Omówiła zmiany w budżecie oraz dodatkowe środki na remont kotłowni w remizie OSP w Głębokiem. Odczytała projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. Kazimiera Sikorska radna Borownic Remont kotłowni w Głębokiem, jest przeciwna montowaniu solarów na remizie OSP, solary nie są potrzebne do gotowości bojowej. Jesteśmy bogatą gminą, nie ma opinii rzeczoznawcy, że obecna kotłowania nie nadaje się do dalszego użytku, gdyby wymieniono grzejniki, zawory w pomieszczeniach przeznaczonych na gotowość bojową, to koszt wyniósłby 30 tyś, nie 110 tyś, gdzie remontuje się pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą. Zbigniew Jamrozowicz radny Młodowa i Głebokiego. OSP Głębokie zdobyło środki w wys. 62,400 zł, gmina dokłada tylko 48 tyś zł. U c h w a ł a Nr XLIV / 299 / 14 przyjęto 10 za, 3 wstrzymujące. Ad II. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5 U c h w a ł a Nr XLIV / 300 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za Ad.II.4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - planu zagospodarowania przestrzennego. Rusiniak Bronisław radny Łomnicy Zdroju Odczytał pismo popierające zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dot. budowy stacji narciarskiej na Obidzę. U c h w a ł a Nr XLIV / 301 / 14 przyjęto 2- wstrzymujące, 1 przeciw, 10 za. Ad II. 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Informacja Turystyczna MGOK. U c h w a ł a Nr XLIV / 302 / 14 przyjęto 12-za, 1 wstrzymujący. Ad II.6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi sprzedaż nieruchomości gruntowych. U c h w a ł a Nr XLIV / 303 / 14 przyjęto 12 za, 1 wstrzymujący. Ad.II.7. Uchwała w sprawie nadania imienia MGOK w Piwnicznej Zdroju. Adam Musialski przew. Rady. Odczytał życiorys p. Danuty Szaflarskiej dot. dorobku pracy artystycznej jako aktorki, odczytał nadane ordery, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. U c h w a ł a Nr XLIV / 304 / 14 przyjęto jedn. tj. 13 za. Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Zwrócił się do ludzi kultury, co myślą o tym pomyśle. Barbara Paluch red. gazety Znad Popradu Stwierdziła, że nadanie imienia domu kultury tak szacownej aktorki, osoby, jest bardzo dobrym pomysłem i zaszczytem dla gminy. Ad II.8. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Śmigowskiego. U c h w a ł a Nr XLIV / 305 / 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13-za. Ad II.9. Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze.

6 Projekt uchwały uzasadnił Włodzimierz Grucela Sekretarz MiG Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju. Wieś Łomnica będzie poszkodowana zabierając jej jeden mandat. Wieś liczy 2 tyś. mieszkańców. U c h w a ł a Nr XLIV / 306 / 14 przyjęto 1 przeciw, 12 za. Ad II.10. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Andrzej Korus radny Majerza Zapytał, czy granice podziału zostały dobrze przemyślane. Wnioskował o poszerzenie granic wsi Kosarzyska o przysiółek Piwowarówka, Łazy. Uważa, że konsultacje społeczne winny być poszerzone o te przysiółki, ogranicza się to wolę wypowiedzenia się mieszkańców tych przysiółków. Maria Piwowar radna Hanuszowa. Popiera wypowiedź radnego Andrzeja Korusa należałoby poszerzyć granice podziału o te przysiółki. U c h w a ł a Nr XLIV / 307 / 14 przyjęto 1 wstrzymujący, 12 za. Ad II. 11. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca powszechnego poboru żwiru. U c h w a ł a Nr XLIV / 308 / 14 przyjęto jednogł. tj. 13 za. Ad II. 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu systemowego doposażenie oddziałów przedszkolnych. U c h w a ł a Nr XLIV / 309 / 14 przyjęto jednogł. tj. 13- za. Ad II.13. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. U c h w a ł a Nr XLIV / 310 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za. Ad 14. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. U c h w a ł a Nr XLIV / 311/ 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 10.

7 U c h w a ł a Nr XLIV / 312 / 14 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości na okres 25 lat odwierty wody mineralnej w Łomnicy Zdroju. Bronisław Rusiniak radny łomnicy Zdroju Wiele gruntów gminnych jest wydzierżawionych pod realizację inwestycji, ale nikt nic nie robi i niczego się nie buduje. U c h w a ł a Nr XLIV / 313 / 14 przyjęto jedn. tj. 13- za. Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski Stanisława Szkaradek radna Zawodzia. Odczytała pismo przew. rady osiedla Śmigowskie w sprawie zabezpieczenia dziury w chodniku na Śmigowskiem. Prosiła o wyczyszczenie toalety Zielona budka na Zawodziu koło amfiteatru Andrzej Korus radny Majerza Zapytał, kiedy będzie punktowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennegp dot. terenu Lasek na Majerzu. Jak będą wykorzystywane obligacje na budowę hali sportowej, płatności transzami, czy za wykonane prace budowlane, czy jest podpisana umowa z wykonawcą Sikorska Kazimiera radna Witkowskiego. Wniosła zastrzeżenia do celowości wydatkowanych środków finansowych na realizacje zadań z funduszu sołeckiego we wsi Głębokie i Łomnicy Zdroju. Podziękowała za położenie asfaltu na parkingu przed cmentarzem w Piwnicznej Zdroju. 4. Maria Piwowar radna Hanuszowa. Zapytała, kiedy będzie udostępniony chodnik na ul. Węgierskiej, jest zamknięty i jest niebezpieczeństwo przechodzenia po jezdni dzieci idących do szkoły Bronisław Rusiniak radny Łomnicy Zdroju Poruszył sprawę osuwiska na osiedlu Marynioki w Łomnicy Zdroju Ewa Liber radna Kosarzysk Podziękowała za działania w osiedlu Kosarzyska po powodzi Maria Kulig przew. rady osiedla Miasto.

8 Wnioskowała o remont mieszkań komunalnych w ośrodku zdrowia w Piwnicznej Zdroju, jak będzie rozwiązany ten problem. Prosiła o remont ulicy Partyzantów Lucyna Latała Zięba przew. rady osiedla Majerz Wnioskowała, aby burmistrz porozmawiał z firmą FIRESTA, która wykonuje roboty na Majerzu, by wyremontowali w całości skręt do DW BESKID Sławomir Łomnicki dyr. ZLD w Kosarzyskach Prosił o przeznaczenie środków finansowych w wysokości 100 tyś zł na uprzątnięcie drewna po wiatrołomach. Drewno można jeszcze sprzedać po dobrej cenie. 10. Czesław Tomaszewski komendant M-G OSP. Podziękował za przeznaczenie środków finansowych na remont kotłowni w remizie OSP w Głębokiem. Szanuje wypowiedzi osób, które były przeciwne. 11. Franciszek Kotarba dyr. MZGKiM. Wnioskował o zakup agregatu do przepompowni na basenach, brak prądu może spowodować zanieczyszczenia wód w basenie. Oczyszczalnia w Wierchomli, mieszkańcy wody opadowe podłączają do kanalizacji, może to doprowadzić do wypłukania flory bakteryjnej. Wnioskował, by ustalić oddzielna taryfę dla Wierchomli. Prosił o odnowienie hydrantów p.poż. 12. Lucyna Latała Zięba przew. zarządu osiedla Majerz Zapytała, jak wygląda impreza nadania imieniem Danuty Szaflarskiej domu Kultury w Piwnicznej Zdroju. 13. Adam Musialski przew. Rady. Wnioskował o przeznaczenie środków finansowych w budżecie dla Zakładu Leśno Drzewnego na usunięcie 1000 m3 wiatrołomów. Ad III.2. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. Edward Bogaczyk burmistrz MiG udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. - obligacje są zaciągnięte na 15 lat, okres karencji 10 lat, obecnie obligacje nie są ruszanie, płatności dokonujemy z własnych dochodów. Mamy zapis w umowie, że obligacje możemy spłacać wcześniej, jeśli będziemy mieć środki finansowe. Rachunki za budowę hali sportowej płacone są transzami. - Dokumenty dot. remontu kotłowni remizy OSP w Głębokiem są do wglądu w urzędzie, - osuwisko na Marynioki w Łomnicy Zdroju, wojewoda nie przekaże środków finansowych na drogę do pół, - zatoczka naprzeciw Majerzanki w kierunku DW Beskid będzie wykonana,

9 - środki finansowe dla Zakładu Leśno Drzewnego na usuwanie wiatrołomów, znajdziemy na to środki finansowe, - agregat prądotwórczy na baseny, musimy wygospodarować środki finansowe, Wiesław Keklak radny Wierchomli. Popiera wniosek przewodniczącego Rady dot. przekazania środków finansowych na usuwanie wiatrołomów. Kanalizacja na Wierchomli będzie deficytowa dopóki nie dokona się budowy dalszej nitki kanalizacji aż do Wierchomli Małej. Andrzej Korus radny Majerza 100 tyś zł dla Zakładu Leśno-Drzewnego na usuwanie wiatrołomów jest zbyt dużą kwotą. Roman Żukiel komendant Komisariatu Policji Poinformował o dodatkowych służbach policjantów na Suchej Dolinie, służba ograniczała się tylko do prewencji. Franciszek Kotarba dyr. MZGKiM Poinformował, że konieczny jest remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Piwnicznej Zdroju. MZGKiM administruje tym budynkiem, ale czynsze odprowadzane są do urzędu. Wnioskował o zmianę regulaminu dot. placu targowego. Samochody ciężarowe wjeżdżają na plac targowy. Na tym obrady 44 sesji Rady zakończono. Protokołowała Insp. Rady MiG H.Diakow Liczba odwiedzin: 63 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Administrator Podmiotu Podmiotu Administrator Czas wytworzenia: :42:25 Czas publikacji: :42:25 Data przeniesienia do archiwum: Brak

P r o t o k ó ł Nr 42/14r. z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 28 marca 2014r.

P r o t o k ó ł Nr 42/14r. z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 28 marca 2014r. P r o t o k ó ł Nr 42/14r. z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 28 marca 2014r. XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój prowadził Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam Musialski.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 47 /14 z Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

P r o t o k ó ł Nr 47 /14 z Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój P r o t o k ó ł Nr 47 /14 z Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 47 Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój prowadził przewodniczący Rady Adam Musialski. Przywitał radnych, burmistrzów, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 9/15. z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015 r.

P r o t o k ó ł Nr 9/15. z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015 r. 1 P r o t o k ó ł Nr 9/15 z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015 r. IX Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Przywitał,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 16/ 15. z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015 r.

P r o t o k ó ł Nr 16/ 15. z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015 r. 1 P r o t o k ó ł Nr 16/ 15 z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015 r. XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził przewodniczący Rady Jan Toczek. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrójz dnia 30 września 2008r.

P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrójz dnia 30 września 2008r. P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrójz dnia 30 września 2008r. Data utworzenia 2008-09-30 Numer aktu 26 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr 26/08 Z XXVI Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 25 czerwca 2013r. w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8 do 9³º. Ad.1. Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII / 132 /2012 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 18 grudnia 2012roku

UCHWAŁA NR XII / 132 /2012 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 18 grudnia 2012roku UCHWAŁA NR XII / 132 /2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Stałych Komisji na rok 2013 Data utworzenia 2012-12-18 Numer aktu 132 Kadencja Kadencja 2010-2014 UCHWAŁA NR XII /

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku. Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku. Data utworzenia 2008-06-30 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 XXI sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2003

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2003 P R O T O K Ó Ł Nr XX/2003 P R O T O K Ó Ł Nr XX/2003 P R O T O K Ó Ł Nr XX/2003 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 grudnia 2003 r. Otwarcia sesji dokonał Pan Mariusz Kiepul Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października 2011 r.

Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października 2011 r. Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października 2011 r. Data utworzenia 2011-10-27 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2010-2014 Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:

Protokół Nr 5/2015. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: w Brzesku z dnia 1 czerwca 2015r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 1. Radny Jarosław Sorys Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r.

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.00 13 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r.

Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r. Znak: BRM.0053-41/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r. Ad. 1 Obrady XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 142/XX/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 18 grudnia 2013 r.

Protokół Nr XXXVIII/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 18 grudnia 2013 r. Protokół Nr XXXVIII/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 18 grudnia 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.30. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo