Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej"

Transkrypt

1 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej Praca powstałą w oparciu o informacje zaczerpnięte z internetu oraz z A. Królikowska, Finansowanie instytucji ekonomii społecznej., [w:]t. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s BIAŁYSTOK

2 Każde przedsięwzięcie, niezależnie od rozmiarów potrzebuje kapitału na uruchomienie i funkcjonowanie. Potrzeby kapitałowe wśród poszczególnych działalności gospodarczych są zróżnicowane niektóre potrzebują zaledwie,,kilka złotych by wystartować, inne z kolei muszą mieć dostęp do ogromnych zasobów gotówki by móc wejść do gry na rynku. Bez względu jednak na wielkość środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności, zawsze pochodzą one z jednego z dwóch źródeł. Albo są to środki obce lub też własne. Szczegółowy podział źródeł finansowania według tego kryterium zawiera tabela nr 1. TABELA 1 Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej Kapitał własny Kapitał obcy wewnętrzny zewnętrzny krótkoterminowy długoterminowy wkład właściciela zysk netto pozostawiony w firmie pozyskanie inwestora kredyt handlowy/kupiecki kredyt dopłaty wspólników faktoring leasing amortyzacja emisja akcji Pożyczki z sektora pozabankowego pożyczki od rodziny, znajomych venture-capital Krótkoterminowe papiery dłużne forfaiting franchising emisja obligacji dotacje i subwencje poręczenia kredytowe Źródło:,,Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy., Fundacja Edukacji Narodowej, Wałbrzych 2006, s. 4 Jak wynika z powyższej tabeli istnieje bogaty wachlarz możliwości wyboru źródeł finansowania działalności gospodarczej. Nie należy jednak zapominać, iż pozyskanie 2

3 kapitału nie należy do najprostszych, trzeba liczyć się z wieloma utrudnieniami. W szczególności podmioty ekonomii społecznej ze względu na swą specyfikę tzn. prowadzenie działalności gospodarczej opartej na zasadach rynkowych przy odrzuceniu dążenia do maksymalizacji zysku a ukierunkowanie się na realizację celów społecznych napotykają liczne trudności z pozyskaniem środków na działalność. Oczywiście mogą one korzystać z każdego z powyżej wskazanych rodzajów kapitału, jednak na potrzeby tego referatu skupimy się jedynie na tych, które są najistotniejsze z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej. Do podstawowych źródeł pozyskania funduszy przez podmioty ekonomii społecznej zalicza się: 1 rynki komercyjne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a dochody uzyskiwane są ze sprzedaży dóbr i usług; zasoby nierynkowe, do nich zalicza się dotacje publiczne oraz darowizny osób prywatnych; zasoby niepieniężne, np. praca wolontariuszy. Jeszcze inny podział klasyfikuje źródła funduszy pozyskiwanych przez podmioty ekonomii społecznej na: 2 dotacje z sektora publicznego; zwrotne finansowanie przez sektor prywatny; inwestycje kapitałowe; poręczenia i gwarancje. Charakterystyka tychże źródeł finansowania została ukazana w tabeli nr 1 poprzez przedstawienie wad i zalet każdej z form. 1 A. Królikowska, Finansowanie instytucji ekonomii społecznej., [w:]t. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s A. Królikowska, Finansowanie instytucji..., s

4 TABELA 1 Charakterystyka wybranych źródeł wspierania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Źródło finansowania dotacje z sektora publicznego zwrotne finansowanie przez sektor prywatny zalety Charakterystyka bezzwrotne;,,tanie źródło pozyskania funduszy; zapewniają źródło finansowania organizacjom, które nie mogą pozyskać środków z innych źródeł. Dłuższy okres finansowania (w porównaniu do dotacji); podniesienie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej ze względu na szczególne warunki procesu ubiegania się o środki finansowe; większa dowolność wykorzystania środków; instytucje ekonomii społecznej stają się partnerem ekonomicznym instytucji finansowych. inwestycje kapitałowe Długi okres udostępnienia środków; długi okres karencji; wady określony z góry cel i warunki wykorzystania; niski poziom motywacji do intensyfikacji działalności; krótki termin finansowania; częste opóźnienia w wypłacie środków; czasochłonność procedur dotyczących pozyskania i rozliczania się. Nieumiejętność oceny konsekwencji zaciągania tego typu zobowiązań przez podmioty ekonomii społecznej; brak odpowiedniego, wystarczającego zabezpieczenia; brak doświadczenia w zakresie zaciągania tego typu zobowiązań wśród kadry zarządzającej/ interesariuszy; możliwość wykorzystania bardziej,,bezpiecznych źródeł. 4

5 poręczenia gwarancje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL /09 i stosunkowo niski koszt pozyskania i spłaty; niski poziom przekazania kontroli nad zarządzania organizacją. Zwiększają szanse instytucji ekonomii społecznej przy: ubieganiu się o kredyt, dotacje europejskie, uczestniczeniu w przetargach publicznych; potwierdzają wiarygodność kontrahenta na rynku krajowym i zagranicznym; zapewnia pewność wierzyciela (beneficjenta) iż otrzyma swoją należność; zapewnia pewność dłużnika, klienta (zlecającego gwarancję), że jego zobowiązanie zostanie wykonane nawet gdy on sam nie zdoła tego zrobić; ułatwiają wejście na rynek nowym firmom do czasu ich uwiarygodnienia się. czasochłonna procedura jej ustanowienia; jest to zabezpieczenie dosyć drogie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Królikowska, Finansowanie instytucji ekonomii społecznej., [w:]t. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s oraz Wskutek dynamicznego rozwoju sektora ekonomii społecznej zrodziła się potrzeba pojawienia się instytucji finansowych specjalizujących się wyłącznie w obsłudze finansowej instytucji ekonomii społecznej, które przygotowane są na stosowanie niekonwencjonalnych oraz elastycznych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń, analizy finansowej a także warunków kredytowania. Nazywane są one społecznymi instytucjami finansowymi. Obecnie wyróżnia się następujące rodzaje instytucji tego typu: 3 instytucje mikrofinansowe - służą osobom objętym wykluczeniem społecznym; banki ekonomii społecznej działają na rzecz społeczności lokalnych 3 A. Królikowska, Finansowanie instytucji..., s.243 5

6 i przede wszystkim występują w formie spółdzielni; banki etyczne i ekologiczne udzielają wsparcia finansowego działalności zorientowanej ekologicznie lub działającej w oparciu o zasady etyki; banki lokalne nastawione na działania w skali lokalnej; bankowe instytucje wzajemne ich działalność opiera się na zasadzie wzajemności. Instytucje te nazywane są również instytucjami finansów solidarnych i do najbardziej znanych na świecie spośród nich zaliczymy m.in.: 4 Europejską Federację Banków Etycznych i Alternatywnych, która powstała w 2001 roku w Belgii z inicjatywy sześciu niewielkich instytucji finansowych z Francji, Belgii oraz Polski (przystąpiło do niej Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych). W jej skład wchodzą 24 banki i instytucje finansowe z krajów Unii, które wspierają przedsięwzięcia społeczne i etyczne. 5 Główne obszary jej działalności to: walka z wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie i utrzymanie istniejących miejsc pracy, rozwój lokalny, rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz ochrona istniejących obiektów, rolnictwo pochodzące ze znanego źródła biologicznego, bioróżnorodność i rozwój dziedzictwa kulturalnego, energia czysta i odnawialna, różnorodność kulturowa i etniczna, międzynarodowa solidarność, zatrudnienie socjalne, opieka zdrowotna, pomoc osobom niepełnosprawnym i żyjącym w złych warunkach, a także finansowanie instytucji działających na zasadzie fair trade. 6 Europejska Spółka Finansowania Etycznego i Alternatywnego. Została powołana przez przedstawicieli FEBEA w 2002 r. Posiada narzędzia i umiejętności operacyjne, które dają jej możliwość pomnażania doświadczeń w zakresie etycznego i solidarnego finansowania. Oferuje usługi finansowe i pozafinansowe swym członkom aby wzmocnić ich struktury majątkowe, a ponadto udostępnia 4 Tamże, s r r. 6

7 doświadczenie i umiejętności tzn. pomoc techniczną,szkolenia operatorów, ocenę ryzyka, określenie strategii rozwoju z uwzględnieniem wymogów lokalnych. Fundusz Gwarancji Wzajemnych,,Gwarancja Solidarna, opracowany został przez Credit Cooperatif w celu zabezpieczania kredytów podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, realizowanych przez członków i partnerów FEBEA. Powyższe instytucje dysponują szeroką gamą instrumentów różnego typu, wśród których należy wymienić instrumenty: dłużne, kapitałowe, gwarancyjne, doradcze, w tym kredyty, pożyczki, inwestycje kapitałowe oraz poręczenia i gwarancje 7. Istnieje wiele możliwości pozyskania kapitału na działalność gospodarczą, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, czy też krótko czy dugo terminowe. Jednak nie można zapomnieć iż podmioty ekonomii społecznej są specyficzną jednostką, która potrzebuje szczególnych źródeł pozyskania środków w tym także form kapitału. Stąd właśnie zrodziła się potrzeba powstania instytucji finansów solidarnych specjalizujących się wyłącznie w pozyskaniu środków na rzecz instytucji ekonomi społecznej. 7 A. Królikowska, Finansowanie instytucji..., s

8 Bibliografia: 1. A. Królikowska, Finansowanie instytucji ekonomii społecznej., [w:]t. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa ,,Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy., Fundacja Edukacji Narodowej, Wałbrzych r r r. 8

9 Coś więcej dla zainteresowanych: d= EFBEiA Alternatywnych-FEBEA-.html Gwarancje i poręczenia u+poreczen+unijnych/ 9

Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE

Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Praca zbiorowa pod redakcją Anny Królikowskiej Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Dagmara Zuzek * Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Wstęp Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH 16 WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Aleksandra Konwaluk Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Małe i

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Atlas. dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej

Atlas. dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej Atlas został opracowany przez zespół pod kierownictwem Anny Królikowskiej. Nad jego kształtem

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii W ramach Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano szczegółową dokumentację działań. Dla każdego działania został przygotowany opis wg. ściśle przyjętych reguł.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo