Fot. Michał Zawadzak 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fot. Michał Zawadzak 1"

Transkrypt

1 1 Fot. Michał Zawadzak

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Umożliwimy Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku. U nas znajdziesz świetne warunki do pracy i rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę, będziesz miał okazję poznać ciekawych ludzi, którzy zadbają o Twój rozwój i nauczą Cię odpowiedzialności. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, zapewniający wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach zdawalności matur i egzaminów zawodowych, wynikach konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich, olimpiad tematycznych czy rywalizacji sportowej. Najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. 2 2

3 TU TRADYCJA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ Nowa szkoła, nowe możliwości! Od roku szkolnego 2014/2015 młodzież rozpoczęła naukę w nowoczesnym budynku. Powierzchnie dydaktyczne zlokalizowano na I i II piętrze, zaś zaplecze administracyjne, biblioteka z czytelnią, multimedialne centrum informacji, sala widowiskowa pełniąca również funkcję sal konferencyjnych, bufet oraz przestronna szatnia znajduje się na parterze. W pełni zinformatyzowane sale dydaktyczne umożliwiają prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania. Jest ich 28. Ten nowoczesny budynek, dzięki wyposażeniu go w windę i odpowiednio przystosowane sanitariaty umożliwia funkcjonowanie w społeczności szkolnej również osobom niepełnosprawnym. Na terenie całego obiektu zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu. Do dyspozycji młodzieży są obiekty sportowe: hale sportowe, bieżnia, boisko wielofunkcyjne oraz siłownia. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach zajęć lekcyjnych. Na wybranych kierunkach w ramach zajęć edukacyjnych organizowane są kursy prawa jazdy kategorii B i T. Nauka jazdy samochodem odbywa się na przygotowanym do tego celu placu manewrowym. Młodzież ma do dyspozycji trzy samochody. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których odbywają płatne staże w swoim przyszłym zawodzie. 3 3

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu OFERUJEMY: ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, które pozwolą Ci być konkurencyjnym na międzynarodowym rynku pracy NOWOCZESNE PRACOWNIE Posiadamy nowocześnie i profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne ZAPLECZE SPORTOWE Uczymy, jak dbać o sprawność fizyczną i o zdrowie 4 4

5 NASZA SZKOŁA KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU WSZECHSTRONNY ROZWÓJ Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która pozwoli Ci rozwinąć swoje talenty MIŁA ATMOSFERA Przekonaj się, że szkołę można polubić NOWA SZKOŁA, NOWE MOŻLIWOŚCI 5 5

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu W roku szkolnym 2015/2016 szkoła ogłasza nabór do następujących typów szkół DO 4-LETNIEGO TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODACH: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik informatyk, technik rolnik, technik spedytor. DO 3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: klasa mundurowa policyjna, klasa mundurowa strażacka, klasa sportowa. DO ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: DO 3-LETNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających, cukiernik i inne wybrane przez uczniów. 6 6

7 Z ŻYCIA SZKOŁY 7 7

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK EKONOMISTA Ekonomia jest wciąż popularną dziedziną nauki, a wybór tego kierunku kształcenia da szansę zatrudnienia na rynku pracy. Jeżeli chcesz podjąć pracę w firmach i instytucjach, w których niezbędna jest znajomość ekonomii i finansów to dokonasz doskonałego wyboru. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą, zarządzać własną firmą, samodzielnie wykonywać lub współdziałać przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu, prowadzić prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, wykonywać typowe prace biurowe, wypełniać druki i dokumenty, rejestry zestawień finansowych. prowadzić rachunkowość małych firm. Kształcenie praktyczne będziesz realizował: podczas praktyk zawodowych organizowanych w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w każdej organizacji w obszarze ekonomiczno-administracyjnym, w szczególności na stanowiskach pracy, na których wymagana jest wiedza i umiejętności w zakresie finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych z zaopatrzeniem, sprzedażą, planowaniem, sprawozdawczością, wynagrodzeniami, zatrudnianiem oraz wykonywaniem prac biurowych np. w bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, prowadzić własną działalność gospodarczą, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na założenie własnej działalności gospodarczej). Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka. 8 8

9 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Technik architektury krajobrazu projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzew, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: wykonywać i interpretować rysunki techniczne obiektów architektury, realizować i pielęgnować tereny zieleni (ogrody, parki, zieleń na osiedlach), projektować wybrane rodzaje ogrodów z wykorzystaniem różnych technik projektowych, w tym komputerowych, prowadzić uproszczoną rachunkowość, sporządzać kosztorysy, wdrażać zasady marketingu. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach znajdujących się na terenie szkoły, praktyk zawodowych organizowanych w firmach zajmujących się terenami zieleni. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w różnych firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni, prowadzić własną działalność gospodarczą, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na zakup ziemi, prowadzenie działalności gospodarczej), pogłębiać wykształcenie i kwalifikacje rolnicze, uzyskasz również prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka. 9 9

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK INFORMATYK Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych z administrowaniem sieci, projektowaniem stron WWW, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi, obsługiwać oprogramowanie użytkowe, programować, projektować bazy danych i nimi zarządzać, projektować serwisy internetowe, projektować, konfigurować i wykonywać lokalne sieci komputerowe oraz nadzorować ich pracę, testować i lokalizować uszkodzenia, nadzorować naprawy układów, przeprowadzać konserwacje sprzętu komputerowego. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator sieci, projektant i programista serwisów WWW, serwisant sprzętu komputerowego, prowadzić własną działalność gospodarczą. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

11 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNIKUM TECHNIK SPEDYTOR Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizacji transportu i spedycji w kraju i za granicą. Technik spedytor uczestniczy w procesie transportowo-spedycyjnym we wszystkich jego etapach, z zastosowaniem różnorodnych środków transportu. W procesie transportowospedycyjnym stosuje się różne technologie i algorytmy, związane w szczególności z przemieszczaniem przesyłek i organizacją usług spedycyjnych (organizacja i planowanie przewozów różnych ładunków różnymi środkami transportowymi, obsłu- W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: planować i organizować prace związane z przesyłem ładunków, opracowywać instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów, prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnym, organizować wyładunek i załadunek towarów, sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, prowadzić rozliczenia ze spedytorami, prowadzić rozliczenia wysyłki towarów, nadawać informacje faksem, sporządzać umowy i pisma. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyk w przedsiębiorstwach, zajmujących się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, między innymi na następujących stanowiskach: specjalisty ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, sprzedawcy usług spedycyjnych, spedytora krajowego, międzynarodowego, morskiego, lotniczego, drobnicowego, referenta spedycyjnego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego, organizatora przewozów, taksatora, specjalisty ds. obsługi punktu eksploatacji, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie transportu. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK GEODETA Technik geodeta to bardzo atrakcyjny kierunek kształcenia, który pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w Polsce i Europie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, planistycznych, projektowych i budowlanych. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: mierzyć działki i inne elementy terenu, wykonywać podział nieruchomości, tworzyć mapy do różnych celów, prowadzić pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, prowadzić ewidencję gruntów i budynków, wykonywać prace geodezyjne związane z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyk w przedsiębiorstwach, zajmujących się świadczeniem usług geodezyjnych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach kartograficznych, firmach drogowych i ogólnobudowlanych, jak również w organach administracji państwowej i samorządowej. prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka

13 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNIK ROLNIK Do zadań technika rolnika należy planowanie organizacji gospodarstwa rolnego, organizowanie procesów produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykonywanie wszelkich prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenie uproszczonej rachunkowości, obliczanie opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowanie zasad marketingu. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: planować i organizować procesy produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym, wykonywać zabiegi składające się na technologie produkcji roślinnej, opracowywać i wykonywać podstawowe zabiegi agrotechniczne związane z uprawą gleby, nadzorować pracę i obsługiwać ciągniki, kombajny i inne maszyny oraz urządzenia stosowane w produkcji rolnej, organizować i nadzorować prace związane z chowem, hodowlą, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych organizowanych na terenie szkoły, praktyk zawodowych odbywających się w gospodarstwach rolnych, indywidualnej nauki jazdy samochodem i ciągnikiem, wycieczek zawodowych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, podjąć działalność gospodarczą, znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z produkcja rolniczą, w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej, pogłębiać wykształcenie i kwalifikacje rolnicze, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na prowadzenie gospodarstwa rolnego), możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK AGROBIZNESU Technik agrobiznesu jest zawodem szerokoprofilowym. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wytwarzania produktów rolniczych i spożywczych; marketingu i sprzedaży produktów rolniczych oraz spożywczych; technicznej i finansowej obsługi rolnictwa oraz jego otoczenia. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej, organizować handel produktami rolno-spożywczymi, zarządzać własną firmą, prowadzić rachunkowość małych firm. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyk zawodowych organizowanych w instytucjach działających na rzecz rolnictwa i w sferze agrobiznesu. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne, podjąć pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo, w usługach na rzecz rolnictwa, w przetwórstwie rolno spożywczym, finansach, w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej, prowadzić własną działalność gospodarczą, pogłębiać wykształcenie i kwalifikacje rolnicze, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na prowadzenie gospodarstwa rolnego). uzyskasz również prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

15 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: nadzorować pracę, obsługiwać ciągniki rolnicze, kombajny, maszyny oraz urządzenia stosowane w produkcji rolniczej, wykonywać podstawowe prace sprzętem rolniczym, demontować i montować zespoły maszyn i urządzeń rolniczych, wykonywać czynności regulacyjne, obsługowe i konserwacyjne sprzętu rolniczego. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych salach zajęć praktycznych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: pracować w zakładach usługowo naprawczych jako specjalista do spraw napraw, pojazdów i maszyn rolniczych, prowadzić działalność gospodarczą, uzyskasz również prawo jazdy kategorii B i T w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: wykonywać kontrole stanu technicznego pojazdów samochodowych, zgodnie z obowiązującą technologią wykonywać prace demontażowe, montażowe i regulacyjne w pojazdach samochodowych oraz w poszczególnych zespołach i układach, wykonywać naprawy poszczególnych zespołów, podzespołów i układów pojazdów samochodowych. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach, zajmujących się diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: pracować w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części oraz pojazdów samochodowych, prowadzić działalność gospodarczą, uzyskasz również prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

17 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASA WIELOZAWODOWA Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawców. Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości realizacji zajęć z nauki zawodu. Wiedzę z zakresu wybranego zawodu uczniowie zdobywają na okresowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są kodeksem pracy: - okres nauki wlicza się do stażu pracy, - otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). Uczeń kończący Zasadniczą Szkołę Zawodową otrzyma tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA MUNDUROWA służba straży pożarnej, służba policyjna Klasa "mundurowa" adresowana jest do grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych celach, chcących w przyszłości związać swoje życie zawodowe z pracą w służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach detektywistycznych. Ucząc się w tej klasie możesz liczyć na: właściwe przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni cywilnych i służb mundurowych (w szkołach wojskowych, pożarnictwa, policyjnych, straży granicznej), możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności, uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, zdobycie umiejętności pracy w zespole, łatwości podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samodyscypliny. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, informatyka LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA SPORTOWA Nauka w klasie o profilu sportowym gwarantuje rozwój umiejętności sportowych ucznia oraz zainteresowań geografią i kulturą naszego kraju czy świata. Szczególny nacisk w klasie sportowej jest położony na rozwój fizyczny młodego człowieka. Ucząc się w tej klasie możesz liczyć na: właściwe przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni wyższych, możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności, uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, zdobycie umiejętności pracy w zespole, łatwości podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samodyscypliny. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, biologia

19 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH To propozycja dla osób, które zakończyły edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. Dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia będą odbywały się w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Historia krwiodawstwa w naszej szkole sięga 2004 roku, kiedy to przeprowadzono pierwszą akcję honorowego oddawania krwi. Akcje odbywają się w internacie, gdzie swój sprzęt rozstawia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Jest to stała ekipa, zaprzyjaźniona już z naszą szkołą. Młodzież wykazuje zawsze duże zaangażowanie rozumiejąc ideę krwiodawstwa i potrzebę pomagania w ten sposób innym. Często wśród grona krwiodawców są również nauczyciele

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu AKADEMIA CISCO Współpracując z firmą CISCO SYSTEMS oferujemy możliwość ukończenia kursu "IT Essentials: PC Hardware and Software". Szkolenie to pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera. Kurs IT Essentials przygotowuje do uzyskania certyfikatów międzynarodowych: CompTIA A+ lub CompTIA Server+, które są uznawane na całym świecie i stanowią podstawę rozwoju przyszłej kariery w branży IT

21 W SZKOLE DZIAŁA SZKOLNE KOŁO ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ (ZMW) Związek Młodzieży Wiejskiej współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu, KRUS-em, Forum Młodzieży Ludowej, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zwoleniu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Samorządem Szkolnym. KOŁO EUROPEJSKIE Zadania Szkolnego Klubu Europejskiego: udział w konkursach związanych z Unią Europejską, propagowanie idei integracji w ramach UE, praca związana z udziałem w programie Leonardo Da Vinci. Wycieczki do Warszawy, zwiedzanie Sejmu, ambasady kraju członkowskiego UE. KOŁO EKOLOGICZNE Zadania koła: prowadzenie badań w terenie, współpraca z ośrodkami Edukacji Ekologicznej i władzami samorządowymi, integrowanie różnych dziedzin wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju, uczestnictwo w kulturze ekologicznej 21 21

22 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest tworzenie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo-turystycznej do poznawania Ojczyzny. PTSM zakłada rozwijanie wśród umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą innych regionów kraju. KOŁO ZAINTERESOWAŃ ARCHITEKCI KRAJOBRAZU Od września 2009r. w Naszej szkole czynnie działa koło zainteresowań Architekci Krajobrazu, którego założycielem i opiekunem jest Pani mgr inż. Katarzyna Kozak. Cele ogólne działalności koła: rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, rozwój osobowości poprzez kontakt z naturą, przygotowanie do egzaminu zawodowego. SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE W planie pracy koła uwzględniono organizację wyjazdów turystyczno-krajoznawczych młodzieży i pracowników szkoły, udział w imprezach i szkoleniach PTTK, zdobywanie odznak turystycznych, prowadzenie biblioteczki, gazetki i kroniki. Popularnymi formami rozwijania zainteresowań turystycznych są: wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe, biwaki, konkursy wiedzy krajoznawczo - turystycznej, czytanie literatury krajoznawczej

23 SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY ZAWÓD Technik architektury krajobrazu Technik ekonomista Technik geodeta Technik spedytor Technik informatyk Technik agrobiznesu Technik rolnik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa OCENA Celujący (6) 18 Bardzo dobry (5) 14 Dobry (4) 10 Dostateczny (3) 6 Dopuszczający (2) 2 INNE Olimpiady i konkursy - max 13 pkt. Osiągnięcia sportowe szczebel powiatowy - 2 pkt. Osiągnięcia sportowe szczebel wojewódzki - 3 pkt. PUNKTOWANE PRZEDMIOTY Język polski Matematyka Geografia Informatyka Język polski Matematyka Fizyka Informatyka Język polski Matematyka Biologia Informatyka Język polski Matematyk Wychowanie fizyczne Informatyka Język polski Matematyk Wychowanie fizyczne Biologia PUNKTY Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (np. wolontariat) 2 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem - 2 pkt

24 ZSR-T w Zwoleniu - tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem ul. Wojska Polskiego Zwoleń tel./fax

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu OFERTA EDUKACYJNA

im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu OFERTA EDUKACYJNA im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu OFERTA EDUKACYJNA im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu TECHNIKUM Po ukończeniu będziesz przygotowany do: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy www.gce.gostynin.edu.pl email: gce@gostynin.edu.pl tel/fax 024 235 3880 09-500 Gostynin ul. Polna 39 REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy Technikum Budowlane Zawód:

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego - kucharz - kelner ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu jest najstarszą szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w Przasnyszu /istnieje od 1923 roku/.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplom potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Szydłowiec, luty 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

/ TECHNIKUM W ZAWODACH Technik Informatyk Technik Hotelarstwa Technik Architektury Krajobrazu ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZOWODOWA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Absolwent potrafi: 1) montować oraz eksploatować

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to:

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: HISTORIA SZKOŁY Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: licząca 65 lat Zasadnicza Szkoła Górnicza; i prawie o połowę

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Sukcesu można się nauczyć SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Kształcimy w zawodach: Technikum Technik elektronik Technik energetyk Technik

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO B E Z P Ł A T N Y KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO B E Z P Ł A T N Y KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Garbatce Letnisku TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku prowadzi nabór na B E Z P Ł A

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE max 100 punktów REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

ZSET w Rakowicach Wielkich oferuje szeroki wybór techników.

ZSET w Rakowicach Wielkich oferuje szeroki wybór techników. ZSET w Rakowicach Wielkich oferuje szeroki wybór techników. Napisano dnia: 2014-05-28 09:11:13 Duży wybór zawodów, bardzo dobre efekty, duże zainteresowanie, czyli słów kilka o technikach w ZSET w Rakowicach

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM ROK SZKOLNY 2014/2015 Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym, umożliwiające zdobycie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/16

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Nasza szkoła Otoczenie szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/16 TECHNIKUM W ZAWODACH Technik Informatyk Technik Hotelarstwa Technik Architektury Krajobrazu ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZOWODOWA KWALIFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zawód: TECHNIK ROLNIK

Zawód: TECHNIK ROLNIK Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach jest szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła położona jest w najbardziej urokliwym miejscu Suwałk.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Wy I MY Trochę faktów WEJHEROWO ZAWODOWO, SPORTOWO i PROFESJONALNIE TECHNIK EKONOMISTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie 34 120 Andrychów ul. Starowiejska 22a

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie 34 120 Andrychów ul. Starowiejska 22a ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie 34 120 Andrychów ul. Starowiejska 22a tel. 33 875 23 34, 33 875 84 55 www.zs1andrychow.pl Planowany nabór do ZS nr 1 na rok szk. 2013/2014 Technikum;

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl

ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl Proponujemy następujące kierunki kształcenia: - Absolwent zdobywa umiejętności: Technikum Ekonomiczne - umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. im. Jana Kilińskiego w Lublinie

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. im. Jana Kilińskiego w Lublinie Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie Oferujemy naukę w następujących zawodach: technik informatyk technik organizacji reklamy technik logistyk technik spedytor technik

Bardziej szczegółowo

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Regulamin Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna 2 - letnia

Szkoła Policealna 2 - letnia Szkoła Policealna 2 - letnia - technik administracji Zakres kompetencji absolwenta: - wykonywanie prac biurowych; - sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; - prowadzenie postępowania

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła położona jest w województwie opolskim 5 km od Kluczborka

Nasza szkoła położona jest w województwie opolskim 5 km od Kluczborka Nasza szkoła położona jest w województwie opolskim 5 km od Kluczborka Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach Szkoła kształci od 60 lat w kierunkach rolniczych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014

R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014 Nakło Śląskie, 28.02.2013 r. R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014 Regulamin został opracowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego ul. Świętej Trójcy 37 85-224 Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie TECHNIK LOGISTYK Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym Szkoła oferuje uczniom: zajęcia w małych, średnich, oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 4 letnie - nowy zawód

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 4 letnie - nowy zawód Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym adres: https://nabor.progman.pl/infoostroda Terminy rekrutacji określa Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU 1 1. Zespół Szkół w Ozimku ogłasza nabór w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic miasta i gminy oddziaływując także na mieszkańców

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic miasta i gminy oddziaływując także na mieszkańców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic miasta i gminy oddziaływując także na mieszkańców sąsiednich gmin oraz mieszkańców wschodniej części powiatu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ul. Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo tel./fax (52) 389-20-69 www.zsckrsypniewo.pl e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl

ul. Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo tel./fax (52) 389-20-69 www.zsckrsypniewo.pl e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SYPNIEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/17 ul. Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo tel./fax (52) 389-20-69 www.zsckrsypniewo.pl e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Dobry. Dobra szkoła W TWOIM ZASIĘGU. lepsza przyszłość

Dobry. Dobra szkoła W TWOIM ZASIĘGU. lepsza przyszłość Dobry zawód lepsza przyszłość Dobra szkoła W TWOIM ZASIĘGU WWW.FAJNASZKOLA.NET II liceum ogólnokształcące - mundurowe Technikum Branżowa szkoła I stopnia liceum ogólnokształcące dla Dorosłych szkoła policealna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2017/2018 Zgodnie z zarządzeniem nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Absolwentów gimnazjum zapraszamy do podjęcia nauki w naszym Zespole do niżej wymienionych szkół:

Absolwentów gimnazjum zapraszamy do podjęcia nauki w naszym Zespole do niżej wymienionych szkół: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach jest szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła położona jest w najbardziej urokliwym miejscu Suwałk.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym, umożliwiające zdobycie zawodów: 1. KUCHARZ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Radoczy

Zapraszamy do Radoczy Zapraszamy do Radoczy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy proponuje absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2013/2014 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POSTAW NA PEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES ul. Wojska Polskiego 32 98-300 Wieluń tel. 43 843 35 56 zs1@zs1.ehost.pl www.zs1.ehost.pl kształcimy dla przyszłości KELNER

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów, tel/fax 14 68-43-230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Technikum 4 letnie Liceum Ogólnokształcące 3 letnie Szkoła Branżowa I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano -Technicznych w Stargardzie Szczecińskim dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 I.ZSBT OGŁASZA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ: Technikum Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 zajęło II miejsce w całym województwie śląskim w letniej sesji egzaminacyjnej 2012 potwierdzającej kwalifikacje zawodowe.

Technikum Nr 1 zajęło II miejsce w całym województwie śląskim w letniej sesji egzaminacyjnej 2012 potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. 10 nowoczesnych pracowni komputerowych, internet na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN), mobilne roboty "Hexor", profesjonalny osprzęt sieciowy, profesjonalne oprogramowanie graficzne Certyfikaty:

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne informatyka

Umiejętności interpersonalne informatyka Technik Informatyk Informatyka Informatyka to dyscyplina naukowo-techniczna, która zajmuje się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. Bez znajomości obsługi komputera oraz umiejętności korzystania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 szkol@hoga.pl www.zsliz-sulecin.edu.pl To

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

ponad 55 lat temu otwarto pierwsz szkoł przy FUM PONAR Chocianów, W 1961 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, W 1979 roku rozpocz

ponad 55 lat temu otwarto pierwsz szkoł przy FUM PONAR Chocianów, W 1961 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, W 1979 roku rozpocz UL. KOLONIALNA 13 59 59--140 CHOCIANÓW TEL/FAX 076 8185166 chzs@poczta.onet.pl www.zsmechatronik.prv.pl ponad 55 lat temu otwarto pierwszą szkołę przy FUM PONAR Chocianów, W 1961 roku powstała Zasadnicza

Bardziej szczegółowo