Fot. Michał Zawadzak 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fot. Michał Zawadzak 1"

Transkrypt

1 1 Fot. Michał Zawadzak

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Umożliwimy Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku. U nas znajdziesz świetne warunki do pracy i rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę, będziesz miał okazję poznać ciekawych ludzi, którzy zadbają o Twój rozwój i nauczą Cię odpowiedzialności. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, zapewniający wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach zdawalności matur i egzaminów zawodowych, wynikach konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich, olimpiad tematycznych czy rywalizacji sportowej. Najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. 2 2

3 TU TRADYCJA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ Nowa szkoła, nowe możliwości! Od roku szkolnego 2014/2015 młodzież rozpoczęła naukę w nowoczesnym budynku. Powierzchnie dydaktyczne zlokalizowano na I i II piętrze, zaś zaplecze administracyjne, biblioteka z czytelnią, multimedialne centrum informacji, sala widowiskowa pełniąca również funkcję sal konferencyjnych, bufet oraz przestronna szatnia znajduje się na parterze. W pełni zinformatyzowane sale dydaktyczne umożliwiają prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania. Jest ich 28. Ten nowoczesny budynek, dzięki wyposażeniu go w windę i odpowiednio przystosowane sanitariaty umożliwia funkcjonowanie w społeczności szkolnej również osobom niepełnosprawnym. Na terenie całego obiektu zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu. Do dyspozycji młodzieży są obiekty sportowe: hale sportowe, bieżnia, boisko wielofunkcyjne oraz siłownia. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach zajęć lekcyjnych. Na wybranych kierunkach w ramach zajęć edukacyjnych organizowane są kursy prawa jazdy kategorii B i T. Nauka jazdy samochodem odbywa się na przygotowanym do tego celu placu manewrowym. Młodzież ma do dyspozycji trzy samochody. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których odbywają płatne staże w swoim przyszłym zawodzie. 3 3

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu OFERUJEMY: ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, które pozwolą Ci być konkurencyjnym na międzynarodowym rynku pracy NOWOCZESNE PRACOWNIE Posiadamy nowocześnie i profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne ZAPLECZE SPORTOWE Uczymy, jak dbać o sprawność fizyczną i o zdrowie 4 4

5 NASZA SZKOŁA KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU WSZECHSTRONNY ROZWÓJ Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która pozwoli Ci rozwinąć swoje talenty MIŁA ATMOSFERA Przekonaj się, że szkołę można polubić NOWA SZKOŁA, NOWE MOŻLIWOŚCI 5 5

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu W roku szkolnym 2015/2016 szkoła ogłasza nabór do następujących typów szkół DO 4-LETNIEGO TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODACH: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik informatyk, technik rolnik, technik spedytor. DO 3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: klasa mundurowa policyjna, klasa mundurowa strażacka, klasa sportowa. DO ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: DO 3-LETNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających, cukiernik i inne wybrane przez uczniów. 6 6

7 Z ŻYCIA SZKOŁY 7 7

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK EKONOMISTA Ekonomia jest wciąż popularną dziedziną nauki, a wybór tego kierunku kształcenia da szansę zatrudnienia na rynku pracy. Jeżeli chcesz podjąć pracę w firmach i instytucjach, w których niezbędna jest znajomość ekonomii i finansów to dokonasz doskonałego wyboru. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą, zarządzać własną firmą, samodzielnie wykonywać lub współdziałać przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu, prowadzić prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, wykonywać typowe prace biurowe, wypełniać druki i dokumenty, rejestry zestawień finansowych. prowadzić rachunkowość małych firm. Kształcenie praktyczne będziesz realizował: podczas praktyk zawodowych organizowanych w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w każdej organizacji w obszarze ekonomiczno-administracyjnym, w szczególności na stanowiskach pracy, na których wymagana jest wiedza i umiejętności w zakresie finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych z zaopatrzeniem, sprzedażą, planowaniem, sprawozdawczością, wynagrodzeniami, zatrudnianiem oraz wykonywaniem prac biurowych np. w bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, prowadzić własną działalność gospodarczą, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na założenie własnej działalności gospodarczej). Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka. 8 8

9 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Technik architektury krajobrazu projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzew, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: wykonywać i interpretować rysunki techniczne obiektów architektury, realizować i pielęgnować tereny zieleni (ogrody, parki, zieleń na osiedlach), projektować wybrane rodzaje ogrodów z wykorzystaniem różnych technik projektowych, w tym komputerowych, prowadzić uproszczoną rachunkowość, sporządzać kosztorysy, wdrażać zasady marketingu. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach znajdujących się na terenie szkoły, praktyk zawodowych organizowanych w firmach zajmujących się terenami zieleni. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w różnych firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni, prowadzić własną działalność gospodarczą, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na zakup ziemi, prowadzenie działalności gospodarczej), pogłębiać wykształcenie i kwalifikacje rolnicze, uzyskasz również prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka. 9 9

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK INFORMATYK Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych z administrowaniem sieci, projektowaniem stron WWW, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi, obsługiwać oprogramowanie użytkowe, programować, projektować bazy danych i nimi zarządzać, projektować serwisy internetowe, projektować, konfigurować i wykonywać lokalne sieci komputerowe oraz nadzorować ich pracę, testować i lokalizować uszkodzenia, nadzorować naprawy układów, przeprowadzać konserwacje sprzętu komputerowego. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator sieci, projektant i programista serwisów WWW, serwisant sprzętu komputerowego, prowadzić własną działalność gospodarczą. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

11 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNIKUM TECHNIK SPEDYTOR Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizacji transportu i spedycji w kraju i za granicą. Technik spedytor uczestniczy w procesie transportowo-spedycyjnym we wszystkich jego etapach, z zastosowaniem różnorodnych środków transportu. W procesie transportowospedycyjnym stosuje się różne technologie i algorytmy, związane w szczególności z przemieszczaniem przesyłek i organizacją usług spedycyjnych (organizacja i planowanie przewozów różnych ładunków różnymi środkami transportowymi, obsłu- W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: planować i organizować prace związane z przesyłem ładunków, opracowywać instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów, prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnym, organizować wyładunek i załadunek towarów, sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, prowadzić rozliczenia ze spedytorami, prowadzić rozliczenia wysyłki towarów, nadawać informacje faksem, sporządzać umowy i pisma. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyk w przedsiębiorstwach, zajmujących się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, między innymi na następujących stanowiskach: specjalisty ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, sprzedawcy usług spedycyjnych, spedytora krajowego, międzynarodowego, morskiego, lotniczego, drobnicowego, referenta spedycyjnego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego, organizatora przewozów, taksatora, specjalisty ds. obsługi punktu eksploatacji, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie transportu. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK GEODETA Technik geodeta to bardzo atrakcyjny kierunek kształcenia, który pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w Polsce i Europie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, planistycznych, projektowych i budowlanych. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: mierzyć działki i inne elementy terenu, wykonywać podział nieruchomości, tworzyć mapy do różnych celów, prowadzić pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, prowadzić ewidencję gruntów i budynków, wykonywać prace geodezyjne związane z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyk w przedsiębiorstwach, zajmujących się świadczeniem usług geodezyjnych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: podjąć pracę w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach kartograficznych, firmach drogowych i ogólnobudowlanych, jak również w organach administracji państwowej i samorządowej. prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka

13 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNIK ROLNIK Do zadań technika rolnika należy planowanie organizacji gospodarstwa rolnego, organizowanie procesów produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykonywanie wszelkich prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenie uproszczonej rachunkowości, obliczanie opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowanie zasad marketingu. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: planować i organizować procesy produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym, wykonywać zabiegi składające się na technologie produkcji roślinnej, opracowywać i wykonywać podstawowe zabiegi agrotechniczne związane z uprawą gleby, nadzorować pracę i obsługiwać ciągniki, kombajny i inne maszyny oraz urządzenia stosowane w produkcji rolnej, organizować i nadzorować prace związane z chowem, hodowlą, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych organizowanych na terenie szkoły, praktyk zawodowych odbywających się w gospodarstwach rolnych, indywidualnej nauki jazdy samochodem i ciągnikiem, wycieczek zawodowych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, podjąć działalność gospodarczą, znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z produkcja rolniczą, w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej, pogłębiać wykształcenie i kwalifikacje rolnicze, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na prowadzenie gospodarstwa rolnego), możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu TECHNIK AGROBIZNESU Technik agrobiznesu jest zawodem szerokoprofilowym. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wytwarzania produktów rolniczych i spożywczych; marketingu i sprzedaży produktów rolniczych oraz spożywczych; technicznej i finansowej obsługi rolnictwa oraz jego otoczenia. W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej, organizować handel produktami rolno-spożywczymi, zarządzać własną firmą, prowadzić rachunkowość małych firm. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: praktyk zawodowych organizowanych w instytucjach działających na rzecz rolnictwa i w sferze agrobiznesu. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne, podjąć pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo, w usługach na rzecz rolnictwa, w przetwórstwie rolno spożywczym, finansach, w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej, prowadzić własną działalność gospodarczą, pogłębiać wykształcenie i kwalifikacje rolnicze, pozyskiwać środki finansowe z UE (np. na prowadzenie gospodarstwa rolnego). uzyskasz również prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

15 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: nadzorować pracę, obsługiwać ciągniki rolnicze, kombajny, maszyny oraz urządzenia stosowane w produkcji rolniczej, wykonywać podstawowe prace sprzętem rolniczym, demontować i montować zespoły maszyn i urządzeń rolniczych, wykonywać czynności regulacyjne, obsługowe i konserwacyjne sprzętu rolniczego. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych salach zajęć praktycznych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: pracować w zakładach usługowo naprawczych jako specjalista do spraw napraw, pojazdów i maszyn rolniczych, prowadzić działalność gospodarczą, uzyskasz również prawo jazdy kategorii B i T w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W wyniku realizacji kształcenia zawodowego będziesz umiał: wykonywać kontrole stanu technicznego pojazdów samochodowych, zgodnie z obowiązującą technologią wykonywać prace demontażowe, montażowe i regulacyjne w pojazdach samochodowych oraz w poszczególnych zespołach i układach, wykonywać naprawy poszczególnych zespołów, podzespołów i układów pojazdów samochodowych. Kształcenie praktyczne będziesz realizował w formie: zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach, zajmujących się diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: pracować w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części oraz pojazdów samochodowych, prowadzić działalność gospodarczą, uzyskasz również prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

17 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASA WIELOZAWODOWA Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawców. Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości realizacji zajęć z nauki zawodu. Wiedzę z zakresu wybranego zawodu uczniowie zdobywają na okresowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są kodeksem pracy: - okres nauki wlicza się do stażu pracy, - otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). Uczeń kończący Zasadniczą Szkołę Zawodową otrzyma tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, informatyka

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA MUNDUROWA służba straży pożarnej, służba policyjna Klasa "mundurowa" adresowana jest do grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych celach, chcących w przyszłości związać swoje życie zawodowe z pracą w służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach detektywistycznych. Ucząc się w tej klasie możesz liczyć na: właściwe przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni cywilnych i służb mundurowych (w szkołach wojskowych, pożarnictwa, policyjnych, straży granicznej), możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności, uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, zdobycie umiejętności pracy w zespole, łatwości podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samodyscypliny. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, informatyka LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA SPORTOWA Nauka w klasie o profilu sportowym gwarantuje rozwój umiejętności sportowych ucznia oraz zainteresowań geografią i kulturą naszego kraju czy świata. Szczególny nacisk w klasie sportowej jest położony na rozwój fizyczny młodego człowieka. Ucząc się w tej klasie możesz liczyć na: właściwe przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni wyższych, możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności, uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, zdobycie umiejętności pracy w zespole, łatwości podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samodyscypliny. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, biologia

19 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH To propozycja dla osób, które zakończyły edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. Dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia będą odbywały się w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Historia krwiodawstwa w naszej szkole sięga 2004 roku, kiedy to przeprowadzono pierwszą akcję honorowego oddawania krwi. Akcje odbywają się w internacie, gdzie swój sprzęt rozstawia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Jest to stała ekipa, zaprzyjaźniona już z naszą szkołą. Młodzież wykazuje zawsze duże zaangażowanie rozumiejąc ideę krwiodawstwa i potrzebę pomagania w ten sposób innym. Często wśród grona krwiodawców są również nauczyciele

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu AKADEMIA CISCO Współpracując z firmą CISCO SYSTEMS oferujemy możliwość ukończenia kursu "IT Essentials: PC Hardware and Software". Szkolenie to pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera. Kurs IT Essentials przygotowuje do uzyskania certyfikatów międzynarodowych: CompTIA A+ lub CompTIA Server+, które są uznawane na całym świecie i stanowią podstawę rozwoju przyszłej kariery w branży IT

21 W SZKOLE DZIAŁA SZKOLNE KOŁO ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ (ZMW) Związek Młodzieży Wiejskiej współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu, KRUS-em, Forum Młodzieży Ludowej, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zwoleniu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Samorządem Szkolnym. KOŁO EUROPEJSKIE Zadania Szkolnego Klubu Europejskiego: udział w konkursach związanych z Unią Europejską, propagowanie idei integracji w ramach UE, praca związana z udziałem w programie Leonardo Da Vinci. Wycieczki do Warszawy, zwiedzanie Sejmu, ambasady kraju członkowskiego UE. KOŁO EKOLOGICZNE Zadania koła: prowadzenie badań w terenie, współpraca z ośrodkami Edukacji Ekologicznej i władzami samorządowymi, integrowanie różnych dziedzin wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju, uczestnictwo w kulturze ekologicznej 21 21

22 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest tworzenie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo-turystycznej do poznawania Ojczyzny. PTSM zakłada rozwijanie wśród umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą innych regionów kraju. KOŁO ZAINTERESOWAŃ ARCHITEKCI KRAJOBRAZU Od września 2009r. w Naszej szkole czynnie działa koło zainteresowań Architekci Krajobrazu, którego założycielem i opiekunem jest Pani mgr inż. Katarzyna Kozak. Cele ogólne działalności koła: rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, rozwój osobowości poprzez kontakt z naturą, przygotowanie do egzaminu zawodowego. SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE W planie pracy koła uwzględniono organizację wyjazdów turystyczno-krajoznawczych młodzieży i pracowników szkoły, udział w imprezach i szkoleniach PTTK, zdobywanie odznak turystycznych, prowadzenie biblioteczki, gazetki i kroniki. Popularnymi formami rozwijania zainteresowań turystycznych są: wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe, biwaki, konkursy wiedzy krajoznawczo - turystycznej, czytanie literatury krajoznawczej

23 SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY ZAWÓD Technik architektury krajobrazu Technik ekonomista Technik geodeta Technik spedytor Technik informatyk Technik agrobiznesu Technik rolnik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa OCENA Celujący (6) 18 Bardzo dobry (5) 14 Dobry (4) 10 Dostateczny (3) 6 Dopuszczający (2) 2 INNE Olimpiady i konkursy - max 13 pkt. Osiągnięcia sportowe szczebel powiatowy - 2 pkt. Osiągnięcia sportowe szczebel wojewódzki - 3 pkt. PUNKTOWANE PRZEDMIOTY Język polski Matematyka Geografia Informatyka Język polski Matematyka Fizyka Informatyka Język polski Matematyka Biologia Informatyka Język polski Matematyk Wychowanie fizyczne Informatyka Język polski Matematyk Wychowanie fizyczne Biologia PUNKTY Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (np. wolontariat) 2 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem - 2 pkt

24 ZSR-T w Zwoleniu - tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem ul. Wojska Polskiego Zwoleń tel./fax

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo