ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi bufetowe w zakresie podawania posiłków 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa Tel Fax NIP REGON PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe (dalej Zapytanie) w postępowaniu o udzielnie zamówienia na świadczenie usług najmu sal szkoleniowych, miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla 20 uczestników szkoleń (12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych) realizowanych w ramach projektu Szkolenia ekspertów ZP BCC (dalej Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.5.2: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego). Projekt obejmuje m.in. przeprowadzenie szkoleń podwyższających wiedzę i świadomość uczestników z zakresu dialogu społecznego. W ramach Projektu przewidziano organizację cyklu szkoleń (zwanych dalej Szkoleniami), które zostaną przeprowadzone w ramach 12 (dwunastu) dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla 20 uczestników, podzielonych na dwie 10-osobowe grupy (dalej Uczestników). 4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28 kwietnia 2014 r. do godz PODSTAWA PRAWNA Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu. Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 r. Strona 1 z 19

2 6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa obejmuje zapewnienie sal szkoleniowych, miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla 20 uczestników cyklu Szkoleń (na terenie Warszawy, tj. w promieniu do 7 km od Dworca Centralngo), realizowanych w ramach Projektu. Sale szkoleniowe, miejsca noclegowe oraz miejsca serwowania wyżywienia dla uczestników Szkoleń udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia będą ulokowane w tym samym obiekcie Wykonawcy o standardzie nie gorszym niż cztery gwiazdki (****) świadczenie usług noclegowych, konferencyjnych i cateringu w jednym miejscu). 6.1 Wymagania dotyczące sal szkoleniowych na potrzeby 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych: 1) Cykl szkoleniowy składa się z 12 (dwunastu) dwudniowych zjazdów szkoleniowych (8 godzin każdy dzień szkoleniowy), czyli 24 dni Szkoleń przy czym podczas wszystkich zjazdów szkoleniowych 20 uczestników będzie równolegle szkolonych w podziale na dwie 10-osobowe grupy, co oznacza, że Wykonawca udostępni na wszystkie 12 zjazdów szkoleniowych (24 dni Szkoleń) dwie sale szkoleniowe dla każdej z dwóch grup. 2) Każda z dwóch sal szkoleniowych udostępnionych przez Wykonawcę dla każdej z dwóch grup szkoleniowych oddzielnie będzie miała powierzchnię co najmniej 45 m2 i układ dający możliwość usadzenia 10 uczestników w kształcie podkowy, trenera w prezydium oraz możliwość ustawienia rollupu informującego o Projekcie, rzutnika z laptopem i flipcharta, przy czym jedna z dwóch sal powinna dawać możliwość czasowego połączenia obu grup uczestników np. w celu wspólnego podsumowaniu wniosków ze szkolenia (wówczas preferowane usadzenie 20 uczestników w kształcie podkowy). 3) Wynajęcie sal szkoleniowych Wykonawcy obejmuje 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych organizowanych oddzielnie dla dwóch grup szkoleniowych, co daje 48 dni Szkoleń (12 zjazdów x 2 dni x 2 grupy szkoleniowe = 48 dni szkoleń). 4) Każdy dzień szkoleniowy rozumiany jako 8 godzin szkoleniowych, przy czym sale szkoleniowe na każdy dzień szkoleniowy zostaną udostępnienie przez Wykonawcę na co najmniej 10 godzin, w tym 1 godzinę przed rozpoczęciem Szkolenia i 1 godzinę po zakończeniu Szkolenia oraz na 8 godzin przeprowadzenia każdego Szkolenia. 5) Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia każdego Szkolenia w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem każdego Szkolenia. 6) Szkolenia będą organizowane w okresie od maja 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia zgodnie z Harmonogramem zjazdów szkoleniowych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. Niniejszy harmonogram określa dwa terminy dla każdego zjazdu szkoleniowego (w tym jeden termin alternatywny) w okresie od maja 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów szkoleniowych w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą Zamówienia i wykonawcą Szkoleń. Strona 2 z 19

3 7) Wyposażenie i warunki korzystania z sal szkoleniowych: a) Wykonawca zapewni aranżację ustawienia stołów i krzeseł dla uczestników Szkoleń i trenerów w sposób uzgodniony z Zamawiającym. b) Sale szkoleniowe będą wyposażone w niezbędny do przeprowadzenia szkoleń sprzęt (w tym nagłośnienie, mikron bezprzewodowy, komputer o parametrach umożliwiających odtworzenie prezentacji Power Point i plików multimedialnych, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart oraz bezpłatny dostęp do internetu lub sieci Wi-Fi). c) Sale szkoleniowe będą posiadały sprawną i działającą klimatyzację i odpowiednie oświetlenie umożliwiające sprawne przeprowadzenie Szkoleń. d) Sale szkoleniowe będą dawały możliwość wieszania kart flipchartów oraz innych materiałów szkoleniowych na ścianach lub w przygotowanych do tego miejscach sal szkoleniowych. e) Wykonawca oznaczy miejsca organizacji Szkoleń, co najmniej poprzez ustawienie w salach i przed salami szkoleniowymi rollupów (o wymiarach 100x200cm) informujących o Projekcie (dostarczonych przez Zamawiającego) oraz poprzez umieszczenie informacji o realizowanych Szkoleniach dodatkowo w recepcji lub w holu wejściowym (zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym). f) Wykonawca udostępni bezpłatny parking dla wszystkich 20 Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego, dwóch trenerów i pracownika ze strony Zamawiającego. 6.2 Wymagania dotyczące noclegów dla 20 Uczestników 12 zjazdów szkoleniowych: 1) Wykonawca zapewnieni po dwa noclegi dla każdego z 20 Uczestników (przed pierwszym dniem każdego zjazdu szkoleniowego oraz między pierwszym a drugim dniem każdego z 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla maksimum 20 Uczestników Szkoleń (2 noclegi x 20 uczestników x 12 zjazdów = 480 noclegów), zgodnie z listą podaną przez Zamawiającego i zgodnie z następującymi wymaganiami: a) typ pokoi: pokoje dwuosobowe z bezpłatnym dostępem do sieci Wi-Fi (przy czym z uwagi na nieparzystą liczbę uczestniczek 7 kobiet wśród 20 Uczestników Szkoleń dla jednej Uczestniczki wskazane jest zapewnienie pokoju 1-osobowego), b) w cenie noclegu należy uwzględnić koszt śniadania i opłatę miejscową/klimatyczną, c) w terminie zjazdu szkoleniowego przed zameldowaniem i po wymeldowaniu nocujących Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca udostępni bezpłatnie wydzieloną tylko na potrzeby Zamówienia przechowalnię bagażu. 2) Ostateczna ilość Uczestników, którzy skorzystają z maksimum dwóch noclegów w ramach każdego z dwunastu zjazdów szkoleniowych (jednak nie więcej niż 20 osób) zostanie podana najpóźniej 2 dni przed terminem każdego zjazdu szkoleniowego. Przy czym należy uwzględnić, że nie wszyscy z zakładanych 20 Uczestników każdego zjazdu skorzystają z noclegów lub nie wszyscy z zakładanych 20 uczestników każdego zjazdu skorzystają z dwóch noclegów w ramach każdego zjazdu, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości Zamówienia w obszarze noclegów i związanego z noclegami wyżywienia (śniadanie i kolacja) dla Uczestników Szkoleń o maksimum 50% przy zachowaniu przez Wykonawcę ceny jednostkowej noclegu i wyżywienia zaoferowanej w Ofercie. Strona 3 z 19

4 6.3 Wymagania dotyczące wyżywienia dla 20 Uczestników 12 zjazdów szkoleniowych: 1) Wykonawca zapewni 2 przerwy kawowe podczas każdego dnia zjazdu szkoleniowego (tj. przez 24 dni Szkoleń) dla 22 osób, w tym dwudziestu Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego i dwóch trenerów. 2) Przerwy kawowe, o których mowa w pkt 1 powyżej obejmą dostarczenie i podanie: kawy z ekspresu, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, zimnych napojów (woda mineralna, sok) oraz przekąsek w postaci ciastek, paluszków. Wszystkie przerwy kawowe zostaną zorganizowane bezpośrednio w salach, w których odbywać się będą Szkolenia lub w ich pobliżu. 3) Wykonawca zapewni posiłek obiadowy na ciepło podczas każdego dnia zjazdu szkoleniowego (tj. przez 24 dni Szkoleń) w godzinach między dla: maksimum 22 osób, w tym dwudziestu Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego i dwóch trenerów. 4) Posiłek obiadowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej obejmie dostarczenie i podanie ciepłego dania obiadowego składającego się co najmniej z zupy oraz obiadu (porcja mięsa/ryby wraz z dodatkami, w tym surówką/sałatką) oraz napoi (kawa z ekspresu, herbata, woda, sok, cukier, śmietanka do kawy) - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą menu obiadowe podczas każdego zjazdu szkoleniowego w terminie co najmniej 5 dni przed każdy zjazdem. 5) Zapewnienie kolacji w godzinach między a dla osób korzystających z noclegu pomiędzy pierwszym a drugim dniem każdego zjazdu szkoleniowego w formie bufetu szwedzkiego (w tym sałatki, wędliny, sery, pieczywo oraz napoje: kawa, herbata, woda, sok, cukier, śmietanka do kawy). 6) W przypadku organizacji kilku wydarzeń w obiekcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się wyraźnie oznakować przygotowany dla grupy Zamawiającego catering (przerwy kawowe, obiad i kolację). 6.4 Pozostałe wymagania dotyczące realizacji Zamówienia: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną ilość osób uczestniczących w danym zjeździe szkoleniowym w terminie 2 (dwóch) dni przez planowanym terminem każdego zjazdu szkoleniowego, w celu uzgodnienia z Wykonawcą ilości osób, które skorzystają z noclegów oraz z wyżywienia w ramach każdego zjazdu szkoleniowego (płatność dla Wykonawcy w ramach Zamówienia będzie uwzględniała zamówione przed danym zjazdem ilości noclegów oraz wyżywienia). 2) Rozliczenie noclegów w ramach każdego zjazdu szkoleniowego nastąpi na podstawie rzeczywistego wykorzystania (tj. po każdym zjeździe szkoleniowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listę osób, które korzystały z noclegu). 3) Zamawiający ma możliwość bezkosztowej zmiany terminów realizacji zamówienia. 4) W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zapotrzebowania na usługi (w tym ilości dni Szkoleń w salach szkoleniowych Wykonawcy, ilości noclegów, ilości osób objętych wyżywieniem), cena jednostkowa zamawianych usług przedstawiona w formularzu ofertowym nie ulega zmianie, przy czym zapotrzebowanie na ww. usługi nie będzie mniejsze niż 50% w stosunku do opisanego w Zapytaniu. Strona 4 z 19

5 6.5 Zakres działań do wykonania przez Wykonawcę w ramach Zamówienia: 1) W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni i zatwierdzi z Zamawiającym ostateczny harmonogram realizacji zjazdów szkoleniowych zaplanowanych od maja 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. (zjazdy szkoleniowe odbędą się w terminach określonych w Harmonogramie zjazdów szkoleniowych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie dwunastu dwudniowych zjazdów szkoleniowych, który w ramach Projektu będzie aktualizowany na bieżąco i dostosowywany do potrzeb Zamawiającego. 2) W terminie co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca zatwierdzi u Zamawiającego 2 sale szkoleniowe dla 2 grup 10-osobowych. 3) W terminie 2 dni roboczych od zakończenia każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób, które skorzystały z noclegów, parkingu i wyżywienia. 4) Potwierdzeniem właściwego wykonania przez Wykonawcę usług określonych w Zapytaniu, związanych z każdym dwudniowym zjazdem szkoleniowym są następujące dokumenty, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w ww. terminach: listę uczestników zjazdów szkoleniowych korzystających z noclegów, parkingu i wyżywienia. Przedłożenie wymienionej w zdaniu poprzednim dokumentacji oraz podpisanie przez obie strony protokołu odbioru potwierdzającego właściwe przeprowadzenie usług objętych Zamówieniem są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności dla Wykonawcy za obsługę każdego z 12 zjazdów szkoleniowych. Płatności będą realizowane w częściach, tj. za każdy 2- dniowy zjazd szkoleniowy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności za dany zjazd szkoleniowy. 6.6 Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Harmonogramem zjazdów szkoleniowych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania oraz w terminach uzgodnionych ostatecznie z Zamawiającym. Ostateczny termin wykonania zamówienia to 16 stycznia 2015 roku (jest to ostateczny termin przeprowadzenia wszystkich 12 zjazdów szkoleniowych dla 20 Uczestników). 6.7 Uczestnicy: Projektem objętych zostanie 20 Ekspertów ZP BCC (7 kobiet oraz 13 mężczyzn). Uczestnikami Szkoleń są Eksperci ZP BCC. 6.8 Dokumentacja z realizacji Zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu następującą dokumentację z realizacji zamówienia: 1) Protokoły odbioru poszczególnych etapów zamówienia (dot. organizacji każdego z 12 zjazdów) zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. 2) Listę Uczestników Szkoleń, którzy korzystali z noclegów, parkingu oraz wyżywienia w ramach każdego zjazdu szkoleniowego. Strona 5 z 19

6 6.9 Zamawiający zapewnia: 1) Rekrutację Uczestników na wszystkie zjazdy szkoleniowe. 2) Przygotowanie i przekazanie Wykonawcy listy Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego. 3) Trenerów prowadzących 12 zjazdów szkoleniowych (na etapie realizacji Zamówienia wybrany Wykonawca Zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem będzie współpracował z Wykonawcą Szkoleń w celu zapewnienia sprawnej organizacji Szkoleń na terenie obiektu Wykonawcy). 7 WYKONAWCA O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu (w punkcie 14). 8 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Milena Kowalska (Koordynator szkoleń z ramienia Zamawiającego), nr tel.: , 9 INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 9.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną, w języku polskim z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.2, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. UWAGA! W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania odpowiednio oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, przyjmuje się, że przedmiotowe dokumenty nie zostały przekazane Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Związek Pracodawców Business Centre Club Warszawa (kod: ), Plac Żelaznej Bramy 10 z dopiskiem: Konkurs ofert: 3/2014/SE lub na adres UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców wymogów opisanych w niniejszym punkcie. Strona 6 z 19

7 10. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania w terminie do 22 kwietnia 2014 r. Wówczas Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 3 dni i zamieści je na swojej stronie internetowej (www.bcc.org.pl) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, do których wysłano Zapytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bcc.org.pl/zapytania-ofertowe html Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert W przypadku, gdy zmiana będzie istotna tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i poinformuje o powyższym Wykonawców, którym wysłał zapytanie oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego, podanej w punkcie poprzednim. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być złożona na druku OFERTA (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. Strona 7 z 19

8 Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. Z 2003 r. nr 153, poz ze zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Z uwagi na wymogi związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający nie dopuszcza zastrzegania w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa: informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia, elementów merytorycznych oferty. 12. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego - w Warszawie (kod pocztowy: ), Plac Żelaznej Bramy 10, Recepcja (I piętro), w godz. od do Termin składania ofert upływa dnia 28 kwietnia 2014 r. o godz UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert. 14. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia. Strona 8 z 19

9 14.2. Zapewnią realizację Zamówienia (tj. organizację 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla 20 Uczestników, w tym ich obsługę noclegową, cateringową i konferencyjną) w swoim obiekcie hotelowo-konferencyjnym (tj. którego właścicielem lub dzierżawcą jest Wykonawca) i który posiada standard co najmniej czterech gwiazdek oraz załączą do Oferty Decyzję spełniania przez niniejszy obiekt Wykonawcy standardu obiektu co najmniej czterogwiazdkowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 196 i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 15. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć niżej wymienione dokumenty: 15.1 Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr Decyzję spełniania przez obiekt Wykonawcy standardu co najmniej 4-gwiazdkowego zgodnie z zapisami punktu 14.2 Zapytania Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli ofertę podpisują inne osoby niż wykazane we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu. UWAGA! Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 16. WYJAŚNIENIA, ODRZUCENIE OFERT Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców - w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym załączonych dokumentów. Zamawiający za zgodą Wykonawcy dokona poprawek złożonych ofert w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Strona 9 z 19

10 16.2. OFERTY nie spełniające wymogów obligatoryjnych, tj. nie dokumentujące spełniania warunków opisanych w pkt. 14 zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. Odrzucone zostaną także oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (tj. odbiegającą istotnie od średnich stawek rynkowych). 17. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym, gdzie: Cena (C) 100 % - Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:1 punkt=1%, zgodnie z następującym wzorem: najniższa cena oferowana brutto Cena (C) = x 100 cena badanej oferty brutto Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Ocena końcowa oferty to punkty uzyskane za w/w kryterium. 18. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty to wybór takiej oferty, która uzyska największą liczbę punktów oceny i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na realizację niniejszego Zamówienia. Jeżeli oferta, która uzyskała najwyższą punktację zgodnie z opisanym w punkcie 17 kryterium oceny, przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć zgodnie z budżetem Projektu na udzielenie Zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oceny i która nie przekracza kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na realizację niniejszego Zamówienia. Jeśli wszystkie złożone w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie oferty przekroczą kwotę przeznaczoną w budżecie Projektu na realizację Zamówienia, wówczas Zamawiający podejmie negocjacje z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie i których oferty spełniły wymagania określone w Zapytaniu, w tym wymagania stawiane Wykonawcom (zgodnie z pkt 14 Zapytania) a następnie dokona ponownego przeliczenia punktów oceny wybierając najkorzystniejszą ofertę. Strona 10 z 19

11 18.2. Wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej, która uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na przedmiotowe Zamówienie, nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, od dnia upływu składania ofert Wybrany Wykonawca zobowiązuję się zawrzeć umowę z w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Harmonogram zjazdów szkoleniowych Wzór Oferta Wzór Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Strona 11 z 19

12 Załącznik nr 1 do Zapytania nr 3/2014/SE HARMONOGRAM ZJAZDÓW SZKOLENIOWYCH Strona 12 z 19

13 Harmonogram zjazdów szkoleniowych Niniejszy harmonogram określa dwa terminy dla każdego z 12 zjazdów szkoleniowych (w tym jeden termin alternatywny) zaplanowanych w okresie od maja 2014 r. do stycznia 2015 r. (z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia) Lp. zjazdu szkoleniowego Termin 1 Termin 2 (alternatywny) V V V V VI VI VI VI IX IX IX IX X X X X XI XI XI XI XII XII I I.2015 Strona 13 z 19

14 Załącznik nr 2 do Zapytania nr 3/2014/SE OFERTA Strona 14 z 19

15 pieczęć firmowa.. miejscowość, data OFERTA WYKONAWCY w postępowaniu nr 3/2014/SE zgodnym z zasadą konkurencyjności na usługi wynajmu sal, noclegi oraz wyżywienie uczestników Szkoleń w ramach Projektu My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy i adres): NIP:, REGON:.. 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. (zwane dalej Zapytaniem) dotyczące realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla 20 uczestników szkoleń (dwóch grup szkoleniowych podczas dwunastu dwudniowych zjazdów szkoleniowych) w ramach projektu: Szkolenia ekspertów ZP BCC realizowanego przez Związek Pracodawców Business Centre Club ze środków Unii Europejskiej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zapewnienie sal szkoleniowych, noclegów oraz wyżywienia dla 20 uczestników Szkoleń zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu, za cenę: BRUTTO: zł (słownie:..), w tym NETTO: zł (słownie:.. ) 2. Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r., w tym przedmiotem zamówienia oraz założeniami jego realizacji. Do niniejszego Zapytania i warunków realizacji zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w Zapytaniu postanowieniami, prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zapytania, potwierdzamy, że udostępnimy sale dla przeprowadzenia Szkoleń, pokoje noclegowe i wyżywienie objęte Zamówieniem w naszym obiekcie hotelowo-konferencyjnym posiadającym co najmniej 4 gwiazdki zgodnie z Decyzją potwierdzającą standard 4-gwiadkowy obiektu o której mowa w pkt 14.2 Zapytania, w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie, Strona 15 z 19

16 do niniejszego formularza są załączone i stanowią jego integralną część następujące dokumenty: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zgodne z wzorem w zał. 3 do Zapytania), Decyzję potwierdzającą standard 4-gwiazdkowy obiektu, w którym Wykonawca zrealizuje całe Zamówienie (zgodnie z pkt 14.2 Zapytania) i Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik niepotrzebne skreślić), ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (uzgodnionej z Zamawiającym) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Podstawą do określenia oferowanej kwoty brutto zamówienia wskazanej powyżej w pkt 2 są następujące koszty jednostkowe realizacji Zamówienia: 3.1 Koszt wynajmu sal szkoleniowych: Nazwa usługi Ilość: liczba dni szkoleniowych, podczas których nastąpi wynajem dwóch sal szkoleniowych Cena jednostkowa netto za jeden dzień wynajmu dwóch sal szkoleniowych (każda na 10 godzin) VAT Cena brutto łącznie za wykonanie usługi dot. wynajmu dwóch sal w ramach Zamówienia Koszt wynajmu na jeden dzień (na 10 h) dwóch sal szkoleniowych o powierzchni co najmniej 45m2 (każda sala) 24 dni szkoleń (w każdej z dwóch sal szkoleniowych odbędą się 24 dni szkoleń dla jednej grupy szkoleniowej - obie grupy będą szkolone równolegle w dwóch rożnych salach) 3.2 Noclegi uczestników szkoleń: Nazwa usługi Ilość maksymalna: liczba nocujących uczestników w ramach 12 zjazdów (20 uczestników x 12 zjazdów szkoleniowych x 2 noclegi/1 zjazd dla każdego Uczestnika) Cena jednostkowa netto (za 1 nocleg uczestnika zjazdu) VAT Cena brutto łącznie za wykonanie całej usługi dot. noclegów w ramach Zamówienia Noclegi dla max 20 uczestników 12 (2- dniowych) zjazdów (Zamawiający zakłada co najmniej 50% wykorzystania zaplanowanych noclegów) 480 Strona 16 z 19

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo