ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi bufetowe w zakresie podawania posiłków 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa Tel Fax NIP REGON PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe (dalej Zapytanie) w postępowaniu o udzielnie zamówienia na świadczenie usług najmu sal szkoleniowych, miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla 20 uczestników szkoleń (12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych) realizowanych w ramach projektu Szkolenia ekspertów ZP BCC (dalej Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.5.2: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego). Projekt obejmuje m.in. przeprowadzenie szkoleń podwyższających wiedzę i świadomość uczestników z zakresu dialogu społecznego. W ramach Projektu przewidziano organizację cyklu szkoleń (zwanych dalej Szkoleniami), które zostaną przeprowadzone w ramach 12 (dwunastu) dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla 20 uczestników, podzielonych na dwie 10-osobowe grupy (dalej Uczestników). 4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28 kwietnia 2014 r. do godz PODSTAWA PRAWNA Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu. Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 r. Strona 1 z 19

2 6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa obejmuje zapewnienie sal szkoleniowych, miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla 20 uczestników cyklu Szkoleń (na terenie Warszawy, tj. w promieniu do 7 km od Dworca Centralngo), realizowanych w ramach Projektu. Sale szkoleniowe, miejsca noclegowe oraz miejsca serwowania wyżywienia dla uczestników Szkoleń udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia będą ulokowane w tym samym obiekcie Wykonawcy o standardzie nie gorszym niż cztery gwiazdki (****) świadczenie usług noclegowych, konferencyjnych i cateringu w jednym miejscu). 6.1 Wymagania dotyczące sal szkoleniowych na potrzeby 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych: 1) Cykl szkoleniowy składa się z 12 (dwunastu) dwudniowych zjazdów szkoleniowych (8 godzin każdy dzień szkoleniowy), czyli 24 dni Szkoleń przy czym podczas wszystkich zjazdów szkoleniowych 20 uczestników będzie równolegle szkolonych w podziale na dwie 10-osobowe grupy, co oznacza, że Wykonawca udostępni na wszystkie 12 zjazdów szkoleniowych (24 dni Szkoleń) dwie sale szkoleniowe dla każdej z dwóch grup. 2) Każda z dwóch sal szkoleniowych udostępnionych przez Wykonawcę dla każdej z dwóch grup szkoleniowych oddzielnie będzie miała powierzchnię co najmniej 45 m2 i układ dający możliwość usadzenia 10 uczestników w kształcie podkowy, trenera w prezydium oraz możliwość ustawienia rollupu informującego o Projekcie, rzutnika z laptopem i flipcharta, przy czym jedna z dwóch sal powinna dawać możliwość czasowego połączenia obu grup uczestników np. w celu wspólnego podsumowaniu wniosków ze szkolenia (wówczas preferowane usadzenie 20 uczestników w kształcie podkowy). 3) Wynajęcie sal szkoleniowych Wykonawcy obejmuje 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych organizowanych oddzielnie dla dwóch grup szkoleniowych, co daje 48 dni Szkoleń (12 zjazdów x 2 dni x 2 grupy szkoleniowe = 48 dni szkoleń). 4) Każdy dzień szkoleniowy rozumiany jako 8 godzin szkoleniowych, przy czym sale szkoleniowe na każdy dzień szkoleniowy zostaną udostępnienie przez Wykonawcę na co najmniej 10 godzin, w tym 1 godzinę przed rozpoczęciem Szkolenia i 1 godzinę po zakończeniu Szkolenia oraz na 8 godzin przeprowadzenia każdego Szkolenia. 5) Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia każdego Szkolenia w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem każdego Szkolenia. 6) Szkolenia będą organizowane w okresie od maja 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia zgodnie z Harmonogramem zjazdów szkoleniowych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. Niniejszy harmonogram określa dwa terminy dla każdego zjazdu szkoleniowego (w tym jeden termin alternatywny) w okresie od maja 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów szkoleniowych w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą Zamówienia i wykonawcą Szkoleń. Strona 2 z 19

3 7) Wyposażenie i warunki korzystania z sal szkoleniowych: a) Wykonawca zapewni aranżację ustawienia stołów i krzeseł dla uczestników Szkoleń i trenerów w sposób uzgodniony z Zamawiającym. b) Sale szkoleniowe będą wyposażone w niezbędny do przeprowadzenia szkoleń sprzęt (w tym nagłośnienie, mikron bezprzewodowy, komputer o parametrach umożliwiających odtworzenie prezentacji Power Point i plików multimedialnych, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart oraz bezpłatny dostęp do internetu lub sieci Wi-Fi). c) Sale szkoleniowe będą posiadały sprawną i działającą klimatyzację i odpowiednie oświetlenie umożliwiające sprawne przeprowadzenie Szkoleń. d) Sale szkoleniowe będą dawały możliwość wieszania kart flipchartów oraz innych materiałów szkoleniowych na ścianach lub w przygotowanych do tego miejscach sal szkoleniowych. e) Wykonawca oznaczy miejsca organizacji Szkoleń, co najmniej poprzez ustawienie w salach i przed salami szkoleniowymi rollupów (o wymiarach 100x200cm) informujących o Projekcie (dostarczonych przez Zamawiającego) oraz poprzez umieszczenie informacji o realizowanych Szkoleniach dodatkowo w recepcji lub w holu wejściowym (zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym). f) Wykonawca udostępni bezpłatny parking dla wszystkich 20 Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego, dwóch trenerów i pracownika ze strony Zamawiającego. 6.2 Wymagania dotyczące noclegów dla 20 Uczestników 12 zjazdów szkoleniowych: 1) Wykonawca zapewnieni po dwa noclegi dla każdego z 20 Uczestników (przed pierwszym dniem każdego zjazdu szkoleniowego oraz między pierwszym a drugim dniem każdego z 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla maksimum 20 Uczestników Szkoleń (2 noclegi x 20 uczestników x 12 zjazdów = 480 noclegów), zgodnie z listą podaną przez Zamawiającego i zgodnie z następującymi wymaganiami: a) typ pokoi: pokoje dwuosobowe z bezpłatnym dostępem do sieci Wi-Fi (przy czym z uwagi na nieparzystą liczbę uczestniczek 7 kobiet wśród 20 Uczestników Szkoleń dla jednej Uczestniczki wskazane jest zapewnienie pokoju 1-osobowego), b) w cenie noclegu należy uwzględnić koszt śniadania i opłatę miejscową/klimatyczną, c) w terminie zjazdu szkoleniowego przed zameldowaniem i po wymeldowaniu nocujących Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca udostępni bezpłatnie wydzieloną tylko na potrzeby Zamówienia przechowalnię bagażu. 2) Ostateczna ilość Uczestników, którzy skorzystają z maksimum dwóch noclegów w ramach każdego z dwunastu zjazdów szkoleniowych (jednak nie więcej niż 20 osób) zostanie podana najpóźniej 2 dni przed terminem każdego zjazdu szkoleniowego. Przy czym należy uwzględnić, że nie wszyscy z zakładanych 20 Uczestników każdego zjazdu skorzystają z noclegów lub nie wszyscy z zakładanych 20 uczestników każdego zjazdu skorzystają z dwóch noclegów w ramach każdego zjazdu, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości Zamówienia w obszarze noclegów i związanego z noclegami wyżywienia (śniadanie i kolacja) dla Uczestników Szkoleń o maksimum 50% przy zachowaniu przez Wykonawcę ceny jednostkowej noclegu i wyżywienia zaoferowanej w Ofercie. Strona 3 z 19

4 6.3 Wymagania dotyczące wyżywienia dla 20 Uczestników 12 zjazdów szkoleniowych: 1) Wykonawca zapewni 2 przerwy kawowe podczas każdego dnia zjazdu szkoleniowego (tj. przez 24 dni Szkoleń) dla 22 osób, w tym dwudziestu Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego i dwóch trenerów. 2) Przerwy kawowe, o których mowa w pkt 1 powyżej obejmą dostarczenie i podanie: kawy z ekspresu, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, zimnych napojów (woda mineralna, sok) oraz przekąsek w postaci ciastek, paluszków. Wszystkie przerwy kawowe zostaną zorganizowane bezpośrednio w salach, w których odbywać się będą Szkolenia lub w ich pobliżu. 3) Wykonawca zapewni posiłek obiadowy na ciepło podczas każdego dnia zjazdu szkoleniowego (tj. przez 24 dni Szkoleń) w godzinach między dla: maksimum 22 osób, w tym dwudziestu Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego i dwóch trenerów. 4) Posiłek obiadowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej obejmie dostarczenie i podanie ciepłego dania obiadowego składającego się co najmniej z zupy oraz obiadu (porcja mięsa/ryby wraz z dodatkami, w tym surówką/sałatką) oraz napoi (kawa z ekspresu, herbata, woda, sok, cukier, śmietanka do kawy) - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą menu obiadowe podczas każdego zjazdu szkoleniowego w terminie co najmniej 5 dni przed każdy zjazdem. 5) Zapewnienie kolacji w godzinach między a dla osób korzystających z noclegu pomiędzy pierwszym a drugim dniem każdego zjazdu szkoleniowego w formie bufetu szwedzkiego (w tym sałatki, wędliny, sery, pieczywo oraz napoje: kawa, herbata, woda, sok, cukier, śmietanka do kawy). 6) W przypadku organizacji kilku wydarzeń w obiekcie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się wyraźnie oznakować przygotowany dla grupy Zamawiającego catering (przerwy kawowe, obiad i kolację). 6.4 Pozostałe wymagania dotyczące realizacji Zamówienia: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną ilość osób uczestniczących w danym zjeździe szkoleniowym w terminie 2 (dwóch) dni przez planowanym terminem każdego zjazdu szkoleniowego, w celu uzgodnienia z Wykonawcą ilości osób, które skorzystają z noclegów oraz z wyżywienia w ramach każdego zjazdu szkoleniowego (płatność dla Wykonawcy w ramach Zamówienia będzie uwzględniała zamówione przed danym zjazdem ilości noclegów oraz wyżywienia). 2) Rozliczenie noclegów w ramach każdego zjazdu szkoleniowego nastąpi na podstawie rzeczywistego wykorzystania (tj. po każdym zjeździe szkoleniowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listę osób, które korzystały z noclegu). 3) Zamawiający ma możliwość bezkosztowej zmiany terminów realizacji zamówienia. 4) W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zapotrzebowania na usługi (w tym ilości dni Szkoleń w salach szkoleniowych Wykonawcy, ilości noclegów, ilości osób objętych wyżywieniem), cena jednostkowa zamawianych usług przedstawiona w formularzu ofertowym nie ulega zmianie, przy czym zapotrzebowanie na ww. usługi nie będzie mniejsze niż 50% w stosunku do opisanego w Zapytaniu. Strona 4 z 19

5 6.5 Zakres działań do wykonania przez Wykonawcę w ramach Zamówienia: 1) W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni i zatwierdzi z Zamawiającym ostateczny harmonogram realizacji zjazdów szkoleniowych zaplanowanych od maja 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. (zjazdy szkoleniowe odbędą się w terminach określonych w Harmonogramie zjazdów szkoleniowych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie dwunastu dwudniowych zjazdów szkoleniowych, który w ramach Projektu będzie aktualizowany na bieżąco i dostosowywany do potrzeb Zamawiającego. 2) W terminie co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca zatwierdzi u Zamawiającego 2 sale szkoleniowe dla 2 grup 10-osobowych. 3) W terminie 2 dni roboczych od zakończenia każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób, które skorzystały z noclegów, parkingu i wyżywienia. 4) Potwierdzeniem właściwego wykonania przez Wykonawcę usług określonych w Zapytaniu, związanych z każdym dwudniowym zjazdem szkoleniowym są następujące dokumenty, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w ww. terminach: listę uczestników zjazdów szkoleniowych korzystających z noclegów, parkingu i wyżywienia. Przedłożenie wymienionej w zdaniu poprzednim dokumentacji oraz podpisanie przez obie strony protokołu odbioru potwierdzającego właściwe przeprowadzenie usług objętych Zamówieniem są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności dla Wykonawcy za obsługę każdego z 12 zjazdów szkoleniowych. Płatności będą realizowane w częściach, tj. za każdy 2- dniowy zjazd szkoleniowy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności za dany zjazd szkoleniowy. 6.6 Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Harmonogramem zjazdów szkoleniowych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania oraz w terminach uzgodnionych ostatecznie z Zamawiającym. Ostateczny termin wykonania zamówienia to 16 stycznia 2015 roku (jest to ostateczny termin przeprowadzenia wszystkich 12 zjazdów szkoleniowych dla 20 Uczestników). 6.7 Uczestnicy: Projektem objętych zostanie 20 Ekspertów ZP BCC (7 kobiet oraz 13 mężczyzn). Uczestnikami Szkoleń są Eksperci ZP BCC. 6.8 Dokumentacja z realizacji Zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu następującą dokumentację z realizacji zamówienia: 1) Protokoły odbioru poszczególnych etapów zamówienia (dot. organizacji każdego z 12 zjazdów) zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. 2) Listę Uczestników Szkoleń, którzy korzystali z noclegów, parkingu oraz wyżywienia w ramach każdego zjazdu szkoleniowego. Strona 5 z 19

6 6.9 Zamawiający zapewnia: 1) Rekrutację Uczestników na wszystkie zjazdy szkoleniowe. 2) Przygotowanie i przekazanie Wykonawcy listy Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego. 3) Trenerów prowadzących 12 zjazdów szkoleniowych (na etapie realizacji Zamówienia wybrany Wykonawca Zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem będzie współpracował z Wykonawcą Szkoleń w celu zapewnienia sprawnej organizacji Szkoleń na terenie obiektu Wykonawcy). 7 WYKONAWCA O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu (w punkcie 14). 8 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Milena Kowalska (Koordynator szkoleń z ramienia Zamawiającego), nr tel.: , 9 INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 9.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną, w języku polskim z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.2, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. UWAGA! W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania odpowiednio oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, przyjmuje się, że przedmiotowe dokumenty nie zostały przekazane Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Związek Pracodawców Business Centre Club Warszawa (kod: ), Plac Żelaznej Bramy 10 z dopiskiem: Konkurs ofert: 3/2014/SE lub na adres UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców wymogów opisanych w niniejszym punkcie. Strona 6 z 19

7 10. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania w terminie do 22 kwietnia 2014 r. Wówczas Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 3 dni i zamieści je na swojej stronie internetowej (www.bcc.org.pl) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, do których wysłano Zapytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bcc.org.pl/zapytania-ofertowe html Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert W przypadku, gdy zmiana będzie istotna tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i poinformuje o powyższym Wykonawców, którym wysłał zapytanie oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego, podanej w punkcie poprzednim. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być złożona na druku OFERTA (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. Strona 7 z 19

8 Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. Z 2003 r. nr 153, poz ze zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Z uwagi na wymogi związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający nie dopuszcza zastrzegania w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa: informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia, elementów merytorycznych oferty. 12. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego - w Warszawie (kod pocztowy: ), Plac Żelaznej Bramy 10, Recepcja (I piętro), w godz. od do Termin składania ofert upływa dnia 28 kwietnia 2014 r. o godz UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert. 14. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia. Strona 8 z 19

9 14.2. Zapewnią realizację Zamówienia (tj. organizację 12 dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla 20 Uczestników, w tym ich obsługę noclegową, cateringową i konferencyjną) w swoim obiekcie hotelowo-konferencyjnym (tj. którego właścicielem lub dzierżawcą jest Wykonawca) i który posiada standard co najmniej czterech gwiazdek oraz załączą do Oferty Decyzję spełniania przez niniejszy obiekt Wykonawcy standardu obiektu co najmniej czterogwiazdkowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 196 i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 15. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć niżej wymienione dokumenty: 15.1 Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr Decyzję spełniania przez obiekt Wykonawcy standardu co najmniej 4-gwiazdkowego zgodnie z zapisami punktu 14.2 Zapytania Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli ofertę podpisują inne osoby niż wykazane we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu. UWAGA! Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 16. WYJAŚNIENIA, ODRZUCENIE OFERT Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców - w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym załączonych dokumentów. Zamawiający za zgodą Wykonawcy dokona poprawek złożonych ofert w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Strona 9 z 19

10 16.2. OFERTY nie spełniające wymogów obligatoryjnych, tj. nie dokumentujące spełniania warunków opisanych w pkt. 14 zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. Odrzucone zostaną także oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (tj. odbiegającą istotnie od średnich stawek rynkowych). 17. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym, gdzie: Cena (C) 100 % - Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:1 punkt=1%, zgodnie z następującym wzorem: najniższa cena oferowana brutto Cena (C) = x 100 cena badanej oferty brutto Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Ocena końcowa oferty to punkty uzyskane za w/w kryterium. 18. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty to wybór takiej oferty, która uzyska największą liczbę punktów oceny i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na realizację niniejszego Zamówienia. Jeżeli oferta, która uzyskała najwyższą punktację zgodnie z opisanym w punkcie 17 kryterium oceny, przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć zgodnie z budżetem Projektu na udzielenie Zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oceny i która nie przekracza kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na realizację niniejszego Zamówienia. Jeśli wszystkie złożone w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie oferty przekroczą kwotę przeznaczoną w budżecie Projektu na realizację Zamówienia, wówczas Zamawiający podejmie negocjacje z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie i których oferty spełniły wymagania określone w Zapytaniu, w tym wymagania stawiane Wykonawcom (zgodnie z pkt 14 Zapytania) a następnie dokona ponownego przeliczenia punktów oceny wybierając najkorzystniejszą ofertę. Strona 10 z 19

11 18.2. Wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej, która uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na przedmiotowe Zamówienie, nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, od dnia upływu składania ofert Wybrany Wykonawca zobowiązuję się zawrzeć umowę z w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Harmonogram zjazdów szkoleniowych Wzór Oferta Wzór Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Strona 11 z 19

12 Załącznik nr 1 do Zapytania nr 3/2014/SE HARMONOGRAM ZJAZDÓW SZKOLENIOWYCH Strona 12 z 19

13 Harmonogram zjazdów szkoleniowych Niniejszy harmonogram określa dwa terminy dla każdego z 12 zjazdów szkoleniowych (w tym jeden termin alternatywny) zaplanowanych w okresie od maja 2014 r. do stycznia 2015 r. (z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia) Lp. zjazdu szkoleniowego Termin 1 Termin 2 (alternatywny) V V V V VI VI VI VI IX IX IX IX X X X X XI XI XI XI XII XII I I.2015 Strona 13 z 19

14 Załącznik nr 2 do Zapytania nr 3/2014/SE OFERTA Strona 14 z 19

15 pieczęć firmowa.. miejscowość, data OFERTA WYKONAWCY w postępowaniu nr 3/2014/SE zgodnym z zasadą konkurencyjności na usługi wynajmu sal, noclegi oraz wyżywienie uczestników Szkoleń w ramach Projektu My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy i adres): NIP:, REGON:.. 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. (zwane dalej Zapytaniem) dotyczące realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla 20 uczestników szkoleń (dwóch grup szkoleniowych podczas dwunastu dwudniowych zjazdów szkoleniowych) w ramach projektu: Szkolenia ekspertów ZP BCC realizowanego przez Związek Pracodawców Business Centre Club ze środków Unii Europejskiej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zapewnienie sal szkoleniowych, noclegów oraz wyżywienia dla 20 uczestników Szkoleń zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu, za cenę: BRUTTO: zł (słownie:..), w tym NETTO: zł (słownie:.. ) 2. Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r., w tym przedmiotem zamówienia oraz założeniami jego realizacji. Do niniejszego Zapytania i warunków realizacji zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w Zapytaniu postanowieniami, prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zapytania, potwierdzamy, że udostępnimy sale dla przeprowadzenia Szkoleń, pokoje noclegowe i wyżywienie objęte Zamówieniem w naszym obiekcie hotelowo-konferencyjnym posiadającym co najmniej 4 gwiazdki zgodnie z Decyzją potwierdzającą standard 4-gwiadkowy obiektu o której mowa w pkt 14.2 Zapytania, w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie, Strona 15 z 19

16 do niniejszego formularza są załączone i stanowią jego integralną część następujące dokumenty: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zgodne z wzorem w zał. 3 do Zapytania), Decyzję potwierdzającą standard 4-gwiazdkowy obiektu, w którym Wykonawca zrealizuje całe Zamówienie (zgodnie z pkt 14.2 Zapytania) i Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik niepotrzebne skreślić), ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (uzgodnionej z Zamawiającym) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Podstawą do określenia oferowanej kwoty brutto zamówienia wskazanej powyżej w pkt 2 są następujące koszty jednostkowe realizacji Zamówienia: 3.1 Koszt wynajmu sal szkoleniowych: Nazwa usługi Ilość: liczba dni szkoleniowych, podczas których nastąpi wynajem dwóch sal szkoleniowych Cena jednostkowa netto za jeden dzień wynajmu dwóch sal szkoleniowych (każda na 10 godzin) VAT Cena brutto łącznie za wykonanie usługi dot. wynajmu dwóch sal w ramach Zamówienia Koszt wynajmu na jeden dzień (na 10 h) dwóch sal szkoleniowych o powierzchni co najmniej 45m2 (każda sala) 24 dni szkoleń (w każdej z dwóch sal szkoleniowych odbędą się 24 dni szkoleń dla jednej grupy szkoleniowej - obie grupy będą szkolone równolegle w dwóch rożnych salach) 3.2 Noclegi uczestników szkoleń: Nazwa usługi Ilość maksymalna: liczba nocujących uczestników w ramach 12 zjazdów (20 uczestników x 12 zjazdów szkoleniowych x 2 noclegi/1 zjazd dla każdego Uczestnika) Cena jednostkowa netto (za 1 nocleg uczestnika zjazdu) VAT Cena brutto łącznie za wykonanie całej usługi dot. noclegów w ramach Zamówienia Noclegi dla max 20 uczestników 12 (2- dniowych) zjazdów (Zamawiający zakłada co najmniej 50% wykorzystania zaplanowanych noclegów) 480 Strona 16 z 19

17 3.3. Wyżywienie uczestników szkoleń: Nazwa usługi Ilość (liczba uczestników i trenerów x liczba dni szkoleń Cena jednostkowa netto (za wyżywienie 1 uczestnika/1 dzień) VAT Cena brutto łącznie za wykonanie całej usługi dot. wyżywienia Uczestników Szkoleń w ramach Zamówienia Wyżywienie 22 osób (20 uczestników + 2 trenerów) podczas 24 dni szkoleń (tj. 12 dwudniowych zjazdów) w tym koszt przerw kawowych podczas 24 dni szkoleń dla 22 osób (20 uczestników i 2 trenerów) w tym koszt kolacji podczas 12 zjazdów (dla 20 uczestników) w tym koszt obiadów podczas 24 dni Szkoleń (dla 22 osób, w tym 20 Uczestników i 2 trenerów) w tym koszt śniadań dla 20 uczestników nocujących podczas 12 zjazdów miejsce, data i podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru/ewidencji działalności gospodarczej albo pełnomocnictwa Strona 17 z 19

18 Załącznik nr 3 do Zapytania nr 3/2014/SE OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Strona 18 z 19

19 pieczęć firmowa miejscowość, data OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz (nawa Wykonawcy i adres):.. NIP:.., REGON: oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, co oznacza, iż brak jest wzajemnych powiązań między: Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (Milena Kowalska, Marcin Tumanow, a ww. Wykonawcą, które polegają w szczególności na: 1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... miejsce, data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, na podstawie odpisu z właściwego rejestru/ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwa Strona 19 z 19

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru osoby na stanowisko Koordynatora Projektu - BCC w ramach projektu Przygotowanie przez Partnerów społecznych strategii na lata 2014-2020 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa 00-136 Fax 22 58 26

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822000-2 usługi składu 79822500-7 usługi

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 2) Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 540 pracowniczek

3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 2) Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 540 pracowniczek Białystok, dnia 10.02.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wynajem sal szkoleniowych w Olsztynie wraz z usługą gastronomiczną (cateringiem) oraz noclegami dla uczestników projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia Kraków, dnia 20.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego (hotelu), w którym zorganizowane zostaną szkolenia wyjazdowe/integracyjne dla pracowników wszystkich działów firm Selvita

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 18 listopada 2013 Zapytanie ofertowe na najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń (część I) w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 12.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Zaksięguj swoją przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 01 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 55320000-3

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów komunikacji interpersonalnej (WKI) na terenie województwa wielkopolskiego w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: www.skmsar.org.pl Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: http://skmsar.org/artykul/zapytanie-ofertowe-42/

Adres strony internetowej: www.skmsar.org.pl Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: http://skmsar.org/artykul/zapytanie-ofertowe-42/ ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA: Serwis kawowy i serwis obiadowy (lunch) dla 15 osób, uczestników/ek szkolenia/warsztatu w Poznaniu Nr postępowania: 12/MSZ/2014 data: 05.08.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 24.07.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin NIP: 852-23-63-102 Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Włodawa, 11-03-2014 r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa tel.: 82 572 14 44 kom. 723 055 723 NIP: 5651500479 REGON 060286165 Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE wyżywienie Uczestników/-czek Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE wyżywienie Uczestników/-czek Projektu ZAPYTANIE OFERTOWE wyżywienie Uczestników/-czek Projektu Zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami do zamówienia, realizowanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zapytania: Paweł Korliński, Marta Stefaniak-Łubianka, Marzena Prusiecka

Przygotowanie zapytania: Paweł Korliński, Marta Stefaniak-Łubianka, Marzena Prusiecka Warszawa, 15.05.2013 Zapytanie ofertowe 11/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 01-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.04-00-071/12 Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej

POKL.02.03.04-00-071/12 Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin Szczecin, 16.08.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal szkoleniowych, cateringu oraz miejsc

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zapewnieniem cateringu dla grupy uczestników projektu Pełnosprawni na rynku pracy.

ZAPYTANIE O CENĘ. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zapewnieniem cateringu dla grupy uczestników projektu Pełnosprawni na rynku pracy. Ostrołęka, dnia 14.06.2013r. ZAPYTANIE O CENĘ LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., ul. Kilińskiego 44, 07 410 Ostrołęka, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługa noclegowa dla uczestników Podyplomowych Studiów Zarządzanie w służbie zdrowia

Zapytanie ofertowe. Usługa noclegowa dla uczestników Podyplomowych Studiów Zarządzanie w służbie zdrowia Wrocław dnia 23-10-2013 Nr sprawy 1/10/078 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Studia podyplomowe dla menedżerów podmiotów leczniczych drogą do sukcesu służby zdrowia nr projektu POKL.02.03.04-00-078/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ekoedukacja dla MMSP z subregionu poznańskiego WND-POKL.02.01.01-00-459/13

Ekoedukacja dla MMSP z subregionu poznańskiego WND-POKL.02.01.01-00-459/13 Poznań, dnia 3 lipca 2014 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczące usługi cateringowej, wynajmu sal szkoleniowych i usługi noclegowej w projekcie Ekoedukacja dla MMSP z subregionu poznańskiego nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 18 czerwca 2012r.

Wrocław, dn. 18 czerwca 2012r. Wrocław, dn. 18 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer kzk.d.zo.04.06.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie ofertowe na wynajem sal, catering

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1 Lublin, dn. 06.03.2014 r. Znak sprawy: 4/FLOP/BUSOLA ZAMAWIAJĄCY: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53 Tel./fax: 81 534 70 04, kom.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/16 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/16 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/16 [zapytanie o cenę] Warszawa, 17.01.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Białystok, dnia 15.09.2011 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. Towarzystwo Amicus

ZAPYTANIE OFERTOWE 3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Białystok, dnia 15.09.2011 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. Towarzystwo Amicus Białystok, dnia 15.09.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wynajem sal szkoleniowych w Warszawie wraz z usługą gastronomiczną (cateringiem) oraz noclegami dla uczestniczek projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Spawacz na medal. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Lublin, r.

Lublin, r. Lublin, 21.11.2016 r. Zamawiający: Lublin, 27.01.2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego pielęgniarek i Położnych NOVUM w Lublinie ul. Graniczna 4 20-010 Lublin Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje oraz podmioty składające ofertę ( Oferenci ) przekazują w wersji papierowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje oraz podmioty składające ofertę ( Oferenci ) przekazują w wersji papierowej. Warszawa, 24 kwiecień 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach projektu Świadomy Podatnik ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10 Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr 4/2015/PORPW

Zapytanie ofertowe. nr 4/2015/PORPW NETCITY PRZEMYSŁAW ŻELAZNY ul. Marszałka Piłsudskiego 20/51 25-431 Kielce Kielce, dn. 03.06.2015 r Zapytanie ofertowe nr 4/2015/PORPW Zapytanie ofertowe nr 4/2015/PORPW dotyczy wyłonienia Wykonawcy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapytania ofertowego

Specyfikacja zapytania ofertowego Specyfikacja zapytania ofertowego Z dnia 30.01.2015 Do 13.02.2015, do godziny 16.00 CZĘŚĆ I I.Informacje o zamawiającym 1. Zamawiający: 2. Siedziba: ul. Chmielna 6 lok 6., 3. NIP: 525-19-16-874 4. REGON

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 42 649-18-03

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 42 649-18-03 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych na terenie miasta Zakopane w ramach prowadzonego projektu: Integracja sztuką wobec niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego

Bardziej szczegółowo