Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie"

Transkrypt

1 Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie 165

2 I. Aplikacja sądowa a/ zajęcia seminaryjne I półrocze 2010r. W pierwszym półroczu 2010r. były prowadzone zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych III roku, w których uczestniczyli aplikanci sądowi z Sądu Okręgowego Wszystkie zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych III roku aplikacji sądowej w pierwszym półroczu odbywały się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6. Łącznie z Sądu Okręgowego w Warszawie szkolono 20 aplikantów III roku, w tym 11 aplikantów etatowych. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia po odbyciu praktyk w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przez aplikantów sądowych dokonywała przez cały okres szkoleniowy: a) wpisu wpływających opinii do rejestru b) numeracji opinii c) umieszczania ich w teczkach osobowych poszczególnych aplikantów d) wpisanie każdego dokumentu /opinii/ w kartę przeglądową aplikanta. W pierwszym półroczu 2010r. zarejestrowano i opisano 95 opinii. b/ Sprawowanie patronatów nad aplikantami sądowymi przez sędziów Aplikanci sądowi odbywali praktyki w poszczególnych sądach i wydziałach w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie otrzymanych harmonogramów na początku roku szkoleniowego, sporządzonych na cały rok szkoleniowy. Sędziom sprawującym patronaty nad aplikantami sądowymi, odbywającymi praktyki w poszczególnych pionach w okręgu Sądu Okręgowego 166

3 w Warszawie wypłacane były dodatki patronackie na podstawie przygotowanej przez Sekcję dokumentacji. 2. Egzamin sędziowski a/ Egzamin sędziowski poprawkowy /pierwszy termin/ Zarządzeniem Nr 212/09/DNAP z dnia 21 grudnia 2009r. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają uprawnienia do jego składania. Egzamin sędziowski poprawkowy odbył się: pisemny 17 lutego 2010r. (z zakresu prawa karnego) i 18 lutego 2010r. (z zakresu prawa cywilnego) w Centrum Konferencyjno- Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie ustny w dniach 2 5 marca 2010r. w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34. Do poprawkowego egzaminu sędziowskiego winno podejść dwóch aplikantów sądowych. Aplikanci nie stawili się na część ustną egzaminu. b/ Egzamin sędziowski poprawkowy /drugi termin/ Zarządzeniem Nr 115/10/DNAP z dnia 10 czerwca 2010r. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają uprawnienia do jego składania. Egzamin sędziowski odbył się: 167

4 pisemny 18 i 19 sierpnia 2010r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie, ustny sierpnia 2010r. w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości ul. Zwycięzców 34. Do przystąpienia do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było dwóch byłych aplikantów sądowych. Jeden aplikant uzyskał ocenę niedostateczną oraz jeden aplikant nie stawił się na część ustną egzaminu sędziowskiego. c/ Egzamin sędziowski wrzesień 2010r. Zarządzeniem Nr 146/10/DNAP z dnia 13 lipca 2010r. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną Sądu Apelacyjnego w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych. Egzamin sędziowski został przeprowadzony: pisemny w dniach 3 i 6 września 2010r. w Warszawie w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, ustny od 14 września do 24 września 2010r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Warszawie sala 3W01. Do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było i podeszło 23 aplikantów sądowych z okręgu Sądu Okręgowego Wyniki po przeprowadzeniu egzaminu sędziowskiego roku przedstawiały się następująco: bardzo dobry 6 osób, dobry plus 7 osób, dobry 6 osób, dostateczny plus 2 osoby, niedostateczny 1 osoba. 168

5 Do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było także ośmiu asystentów sędziego, z czego jeden uzyskał ocenę niedostateczną, siedmiu nie przystąpiło. II. Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna a/ Praktyki aplikantów adwokackich z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Zgodnie z Porozumieniem w przedmiocie organizacji i przebiegu praktyk aplikantów adwokackich w jednostkach podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, zawartym w dniu 1 kwietnia 2010r. w Warszawie pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś, a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie praktyki odbywali aplikanci adwokaccy z Okręgowej Rady Adwokackiej W okresie marzec-maj 2010r. praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło 825 aplikantów adwokackich I roku, w następujących jednostkach organizacyjnych Sądu: wydział cywilny 1 miesiąc, wydział gospodarczy 0,5 miesiąca, wydział karny 1 miesiąc, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych 0,5 miesiąca. b/ Praktyki aplikantów adwokackich z Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów radcowskich z Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010r. było porozumienie zawarte w dniu 8 kwietnia 2010r., pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś, a Okręgową Radą Adwokacką 169

6 w Rzeszowie, reprezentowaną przez Dziekana Rady adw. Władysława Finiewicza. Z ORA w Rzeszowie praktyki odbywał jeden aplikant w okresie od 4 maja do 30 listopada 2010r. c/ Praktyki aplikantów radcowskich z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów radcowskich z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku szkoleniowym 2010 było porozumienie zawarte w dniu 1 kwietnia 2010r. w Warszawie, pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu - Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie reprezentowaną przez Dziekana Rady - Dariusza Śniegockiego i Wicedziekana Rady Agnieszkę Kurach. Aplikanci I roku odbywali praktyki w wydziałach: wydział karny 1 miesiąc, wydział cywilny 1 miesiąc, wydział gospodarczy 1 miesiąc, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych 1 miesiąc. Aplikanci II roku odbywali praktyki w wydziałach: wydział gospodarczy 2 miesiące. Do odbycia praktyk w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie kwiecień-listopad 2010r. z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie skierowanych zostało: 1448 aplikantów I roku, 246 aplikantów II roku. 170

7 d/ Praktyki aplikantów notarialnych z Rady Izby Notarialnej w Warszawie Aplikanci notarialni odbywali praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2010r. pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Beatę Waś, a Radą Izby Notarialnej w Warszawie, reprezentowaną przez Prezesa Czesławę Kołcun, Wiceprezesa Roberta Gilera w przedmiocie zasad odbywania praktyk przez aplikantów notarialnych w sądach podległych Prezesowi Sądu Okręgowego 160 aplikantów notarialnych odbywało praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie od 1 lutego 2010r. do 31 grudnia 2010r. w następujących wydziałach: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny 2 miesiące, Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych 3 miesiące. Aplikanci notarialni odbyli również praktyki w formie wykładów seminaryjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. III. Egzamin referendarski poprawkowy Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010r. nr 200/10/DNAP została powołana Centralna Komisja Egzaminacyjna w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Egzamin referendarski odbył się w dniach 16 listopada 2010r. (egzamin pisemny) i listopada 2010r. (egzamin ustny). Do zdawania egzaminu uprawnionych było 3 byłych aplikantów referendarskich oraz 1 były aplikant sądowy. Oceny przedstawiały się następująco: dostateczny plus 1 osoba, 171

8 dostateczny 1 osoba. Jeden były aplikant referendarski nie stawił się na część ustną egzaminu referendarskiego, były aplikant sądowy nie stawił się na egzamin. IV. Praktyki studenckie W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie studenci odbywali praktyki studenckie w różnych pionach na podstawie zawartych umów pomiędzy poszczególnymi uczelniami, a Prezesem Sądu Okręgowego Ilość studentów z poszczególnych uczelni odbywających praktyki w 2010r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawia się następująco: 1. Uniwersytet Warszawski 85 studentów, 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 studentów, 3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji 1 student, 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji 2 studentów, 5. Uniwersytet Gdański 1 student, 6. Uniwersytet w Białymstoku 1 student, 7. Uniwersytet Rzeszowski 2 studentów, 8. Uniwersytet Zielonogórski 1 student, 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 student, 10. Uniwersytet Wrocławski 2 studentów, 11. Politechnika Warszawska 4 student, 12. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji 57 studentów, 172

9 13. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 46 studentów, 14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 18 studentów, 15. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 6 studentów, 16. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa i Administracji 1 student, 17. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie 2 studentów, 18. Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 26 studentów, 19. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 1 student, 20. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP 37 studentów, 21. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie 1 student, 22. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 14 studentów, 23. Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie 1 student, 24. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 2 studentów, 25. Wyższa Szkoła Kultury Medialnej w Toruniu 1 student, 26. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 1 student, 27. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach 1 student, 28. Akademia Humanistyczna w Pułtuski 1 student, 29. Policealne Studium Cosinus 1 student, 30. Centrum Nauki i Biznesu Żak 1 student, 31. Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych 1 osoba. 173

10 V. Szkolenia sędziów organizowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie Szkolenia sędziów pionu karnego 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Biegłych Sądowych Do Spraw Badania i Analiz Wypadków Drogowych kontynuowała cykl seminariów dotyczących zagadnień związanych z postępowaniami sądowymi w sprawach wypadków drogowych. Spotkania odbyły się w terminach: 24 lutego 2009r., 21 kwietnia 2009r., 16 czerwca 2009r., 20 października 2009r., 15 grudnia 2009r., 23 lutego 2010r., 20 kwietnia 2010r., 15 czerwca 2010r. w godzinach w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Tematy seminariów: Analiza wypadków drogowych w nocy i zakres odpowiedzialności ich uczestników poprowadzone przez dr inż. Jana Unarskiego z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. dr Jana Sehna w Krakowie, Standardy wykonania opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego poprowadzone przez mgr inż. Marek Stodulski i mgr inż. Jerzy Kula z Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych, 174

11 Eksperyment w procesie opiniowania zdarzeń drogowych wygłoszone przez mgr inż. Tadeusza Diupero z Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych, Predyspozycje Psychofizjologiczne kierowcy w ruchu drogowym poprowadzone przez dr Jadwigę Bąk z Instytutu Transportu Samochodowego Zakład Psychologii Transportu Drogowego, Prawne aspekty przyczyniania się sprawstwa przy ocenie zachowania uczestników wypadku drogowego poprowadzone przez dr hab. Lecha Paprzyckiego Sędziego Sądu Najwyższego, Prawo o ruchu drogowym w pryzmacie prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego poprowadzone przez nadkom. mgr Adama Jasińskiego radca prawny w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Subiektywna ocena zdarzeń przez świadków wypadków drogowych poprowadzone przez dr Jadwigę Bąk z Instytutu Transportu Samochodowego Zakład Psychologii Transportu Drogowego. 2. W dniach 4, 16 i 26 listopada 2010r. został przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych dla sędziów sądów rejonowych. Szkolenia zostały przeprowadzone przez SSO Małgorzatę B. Janicz Sędziego Wizytatora ds. karnych Sądu Okręgowego W cyklu szkoleń uczestniczyło 17 sędziów sądów rejonowych. 175

12 Szkolenie sędziów pionu cywilnego 1. W dniu 22 września 2010r. w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szkolenie dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich, organizowane w ramach programu Mediacje dla potrzebujących. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Ewę Gmurzyńską i dr Rafała Morka z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Program szkolenia obejmował: Regulacje prawne mediacji cywilnych w prawie europejskim i w Polsce, Zasady mediacji, Proces mediacyjny, Charakterystyka osoby mediatora, Relacje sąd mediator/ośrodek mediacyjny, Problemy związane z mediacją cywilną w Polsce. W szkoleniu uczestniczyło 6 sędziów z okręgu Sądu Okręgowego 2. W dniu 22 listopada 2010r. odbyło się szkolenie dla sędziów i referendarzy orzekających w wydziałach ksiąg wieczystych na temat: Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Szkolenie odbyło się w formie wykładu, który wygłosił dr Bartłomiej Swaczyna adiunkt Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W szkoleniu uczestniczyło 78 sędziów i referendarzy z okręgu Sądu Okręgowego 176

13 Szkolenia ogólne dla sędziów 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia na wniosek Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała naradę i szkolenie dla sędziów funkcyjnych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, które odbyły się w dniach kwietnia 2010r. w Hotelu Zamek Ryn w Rynie. W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście: SSA Maria Szulc Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSA Irena Raczyńska IV Wizytacji i Doskonalenia Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Mirosław Przybylski Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas szkolenia w dniu 20 kwietnia 2010r. przeprowadzone zostały zajęcia na temat Sprawozdanie z badań dotyczących metod komunikacji między sądem a obywatelem przeprowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i FOR. Prowadzącymi byli Pani Joanna Lora oraz Pan Patrick Radzimierski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W dniu 21 kwietnia 2010r. Pan SSO Krzysztof Petryna wygłosił wykład na temat: Etatyzacja okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. Ostatniego dnia szkolenia odbyła się narada Sędziów w poszczególnych pionach orzeczniczych sędziów funkcyjnych sądów I instancji z sędziami funkcyjnymi sądów odwoławczych. W przedmiotowym szkoleniu i naradzie uczestniczyło 108 Sędziów funkcyjnych z okręgu Sądu Okręgowego 2. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia na wniosek Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała naradę i szkolenie dla sędziów 177

14 funkcyjnych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, które odbyły się w dniach 6-7 października 2010r. w Hotelu Windsor Palace w Jachrance. Podczas szkolenia w dniu 6 października 2010r. przeprowadzone zostały następujące wykłady: Sztuka kierowania i przewodzenia w sądzie dr Stanisław Kownacki, docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Etatyzacja okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Krzysztof Petryna Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego Ministerstwa Sprawiedliwości. W dniu 7 października 2010r. uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy dyskusyjne według poszczególnych pionów orzeczniczych: sędziowie pionu cywilnego Reprezentacja Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną dyskusja panelowa prowadzenie dr Marcin Dziurda, Prezes Prokuratorii Generalnej, sędziowie pionu karnego Nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 5 listopada 2009r. prowadzenie SSN dr Dariusz Świecki, sędziowie pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzenie SSA Magdalena Kostro-Wesołowska i SSA Magdalena Tymińska, sędziowie pionu gospodarczego Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 ksh prowadzenie SSN Krzysztof Strzelczyk sędziowie pionu rodzinnego Wysłuchanie dziecka w postępowaniu przed Sądem opiekuńczym uwarunkowania psychologiczne prowadzenie dr Alicja Czerederecka, Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie. 178

15 W przedmiotowym szkoleniu i naradzie uczestniczyło 86 Sędziów funkcyjnych z okręgu Sądu Okręgowego 3. W dniu 6 grudnia 2010r. w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbyło się szkolenie obejmujące zagadnienia funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, adresowane do sędziów i prokuratorów. W szkoleniu uczestniczyło 34 sędziów z okręgu Sądu Okręgowego Kurs języka angielskiego dla sędziów Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs języka angielskiego dla sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym w formie konwersacji z uwzględnieniem terminologii prawniczej. Kurs został przeprowadzony przez firmę Learning Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą Kurs trwał od marca 2010r. do stycznia 2011r. Uczestnicy kursu zostali podzieleni na 4 grupy, w zależności od poziomu zaawansowania: dwie grupy na poziomie zawansowanym i dwie grupy na poziomie średniozaawansowanym. Dla każdej z grup liczba godzin lekcyjnych (45 minut) wynosiła 120. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. W kursie łącznie udział wzięło 45 sędziów z okręgu Sądu Okręgowego Po odbytym kursie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia. 179

16 Kurs bezwzrokowego pisania na komputerze Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs komputerowy z zakresu bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Kurs został przeprowadzony przez firmę Euro Info Group Sp. z o.o. z siedzibą Kurs trwał od maja 2010r. do listopada 2010r. Uczestnicy zostali podzieleni na 10 grup. Dla każdej z grup liczba godzin szkoleniowych wynosiła 50 godzin. W kursie łącznie udział wzięło 125 pracowników z okręgu Sądu Okręgowego Po odbytym kursie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia. Szkolenia urzędników 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła IV edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 22 lutego, 1 marca, 8 marca i 15 marca 2010r. i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego 180

17 problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W IV edycji szkolenia uczestniczyło 18 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 2. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała w dniu 24 lutego 2010r. w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie szkolenie dla pracowników pionu cywilnego w zakresie wykonywania doręczeń w sprawach z elementem zagranicznym. W szkoleniu uczestniczyło 13 pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza. 3. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła V edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 17 maja, 24 maja, 31 maja i 7 czerwca 2010r. i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. 181

18 Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W V edycji szkolenia uczestniczyło 17 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 4. W dniach 9 i 14 września 2010r. w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w postępowaniu karnym oraz cywilnym dla urzędników zatrudnionych w sądach rejonowych. Szkolenie zostało poprowadzone przez SSO Małgorzatę Beatę Janicz w zakresie obrotu prawnego w sprawach karnych oraz Arkadiusza Kowalczyka w zakresie obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych. W szkoleniu łącznie uczestniczyło 127 urzędników. 5. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła V edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 182

19 Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 18 i 25 października 2010r., 4 i 25 listopada 2010r. i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W VI edycji szkolenia uczestniczyło 18 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 6. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła VII edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 22 i 29 listopada 2010r., 9 i 12 grudnia 2010r.i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego 183

20 Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W VII edycji szkolenia uczestniczyło 19 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 7. W ramach zawartej przez Sąd Okręgowy w Warszawie z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o. na dostawę systemu informacji prawnej Lex na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie Samodzielna Sekcja ds. szkolenia zorganizowała szkolenia z ww. tematyki. Szkolenia odbyły się w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie w terminach: 3, 6, 10, 13, 14 i 20 grudnia 2010r. oraz 12 stycznia 2011r. W szkoleniu uczestniczyło 214 osób. 8. W dniach 30 listopada 2010r. oraz 10 stycznia 2011r. w sali 660 w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szkolenie na temat Strategie radzenia sobie ze stresem adresowane do pracowników Biura 184

21 Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy uczestniczyli w szkoleniu Kontakt z trudnym interesantem. Celem szkolenia było przekazanie strategii i technik radzenia sobie ze stresem, odreagowywania emocji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sensie emocjonalnym. Warsztaty prowadzone były z zastosowaniem technik aktywnych. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W szkoleniu uczestniczyło 7 pracowników Biura Obsługi Interesantów. Staż urzędniczy 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała III edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 3 września 2009r. i trwały do 25 lutego 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 19 marca 2010r. Do egzaminu przystąpiło 86 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 27 osób, dobry 59 osób. 2. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs dla kandydatów na sekretarzy sądowych z okręgu Sądu 185

22 Okręgowego Kurs rozpoczął się 6 października 2009r. i trwał do 23 marca 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 12 kwietnia 2010r. Do egzaminu przystąpiło 110 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 6 osób, dobry 75 osób, dostateczny 29 osób. 3. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała IV edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 3 grudnia 2009r. i trwały do 26 maja 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 16 czerwca 2010r. Do egzaminu przystąpiło 46 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 2 osoby, dobry 34 osoby, dostateczny 10 osób. 4. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała V edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników 186

23 i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 15 kwietnia 2010r. i trwały do 4 listopada 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 19 listopada 2010r.. Do egzaminu przystąpiło 51 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 36 osób, dobry 14 osób, niedostateczny 1 osoba. 5. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała VI edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 29 września 2010r. i będą trwały do 2 marca 2011r. W stażu uczestniczy 50 pracowników. 6. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs dla kandydatów na sekretarzy sądowych z okręgu Sądu Okręgowego Kurs rozpoczął się 15 czerwca 2010r. i będzie trwał do 18 stycznia 2011r. W stażu uczestniczy 52 pracowników. 187

24 VII. Staż z urzędu pracy 1. Na podstawie Umowy nr 203/2009 w sprawie odbywania stażu r. zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Żyrardowskiego a Sądem Okręgowym w Warszawie do odbycia stażu została skierowana jedna osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. Staż został ustalony na okres od 3 sierpnia 2009r. do 30 listopada 2009r. Następnie na podstawie Aneksu nr 1/2009 do w/w Umowy staż został przedłużony do 2 sierpnia 2010r. Bezrobotny odbywał staż w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego 2. Na podstawie Umowy nr 437/2009 w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych zawartej pomiędzy Starostą Ropczycko-Sędziszowskim a Sądem Okręgowym w Warszawie do odbycia stażu została skierowana jedna osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Staż został ustalony na okres od 1 października 2009r. do 30 marca 2010r. Bezrobotny odbywał staż w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego 3. Na podstawie Umowy nr 112/2010 w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych zawartej w dniu 15 marca 2010r. pomiędzy Starostą Płockim a Sądem Okręgowym w Warszawie do odbycia stażu została skierowana jedna osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Staż został ustalony na okres od 15 marca 2010r. do 30 marca 2010r. Bezrobotny przerwał staż w Sądzie Okręgowym w Warszawie z uwagi na chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej i umowa uległa rozwiązaniu od dnia 6 września 2010r. Bezrobotny odbywał staż w IV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego 188

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, (od 16 listopada 2009r. Samodzielna Sekcja ds. Szkolenia Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE RADCA PRAWNY KOD 261103 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Radca prawny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r. Dz.U.08.117.742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE główny księgowy zastępca głównego księgowego

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE główny księgowy zastępca głównego księgowego Załącznik nr 1 TABELA STANOWISK, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI URZĘDNICY W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJI WYMAGANYCH DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK Stanowisko Wymagane kwalifikacje samodzielne pion

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2008 I. Szkolenie aplikantów 1. Aplikacja sądowa a) I półrocze

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA: OSU-II-1411-15/13 Tarnobrzeg, dnia 5 listopada 2013 r. PROGRAM SZKOLENIA DLA REFERENDARZY SĄDOWYCH I ASYSTENTÓW SĘDZIEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU I PODLEGŁYCH SĄDÓW REJONOWYCH 28-29 LISTOPADA 2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności.

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych wraz z jego członkami z Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie współorganizowali i uczestniczyli w kolejnym Plenarnym Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (DZ. U. z 2016 r., poz. 122) Lp. Imię

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2015 Ministra Sprawiedliwości 2 Skorowidz 2015 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości Rok 2015 (Skrót

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej BUDŻET 2014 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Spis treści 1. Jednostki organizacyjne resortu 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia 5. Dotacje 6. Fundusze celowe 7. Instytucje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt ustawy Projekt zmiany ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury obejmie sędziów, prokuratorów, asesorów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 646

Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 646 Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

wykształcenie wyższe kierunek: socjologia w zakresie: komunikacji społecznej i badania rynku

wykształcenie wyższe kierunek: socjologia w zakresie: komunikacji społecznej i badania rynku 1. JOANNA WIEREMIEJEWICZ - PODKOŚCIELNA tel. kom. 608-061-721 608-321-438 j.podkoscielna@onet.eu mail@plusumiejetnosci.pl kierunek: socjologia w zakresie: komunikacji społecznej i badania rynku Wyższa

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH KCSC 1410 33 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZałoŜenia programowe Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

XVIII Kongres. Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce SĄDOWNICTWO RODZINNE - AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA

XVIII Kongres. Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce SĄDOWNICTWO RODZINNE - AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA XVIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce SĄDOWNICTWO RODZINNE - AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW. Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych

PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW. Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych Szkolenie przeznaczone jest dla prokuratorów, prowadzących postępowania z zakresu przestępczości

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 marca 2011 r. 384 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

dyskurs nauki i praktyki

dyskurs nauki i praktyki dyskurs nauki i praktyki Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej prof. dra hab. Ireneusza Kunickiego Sopot 2015 ! Currenda Sp. z o.o. al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Źródło: https://www.wsa.poznan.pl/wsa-poznan/pdf/13/prawo_o_ustroju_sadow_administracyjnych Dz.U.02.153.1269 2006.03.15 zm. Dz.U.2005.169.1417 art.81 2010.01.01

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania załącznik do zarządzenia nr.201.k Prezydenta Miasta Zielona Góra Kierownika Urzędu z dnia 1 kwietnia 201 r. TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szkolenie (Seminar) NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szkolenie dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych Warszawa, 11-12 września 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410 19/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Istota funkcji przewodniczącego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powierzonej jednostki Szkolenie adresowane do przewodniczących

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ hipoteka po 20.02.2011 praktyczne zastosowanie nowych instytucji (administrator hipoteki, opróŝnione miejsce hipoteczne)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.5.2014 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151 196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122) Lp. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania załącznik do zarządzenia nr 4/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2009 r. TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki.

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie 42-216 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 tel/fax (34) 363 38 54; (34) 363 05 69 biuro@czestochowa.skwp.pl ;

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. +48 () 67 1 04 faks +48 () 67 0 84 ce@kibr.org.pl www.ce.kibr.org.pl Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego

Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego W roku akademickim 2005/2006 odbyła się już II edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. projekt z dnia 6 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach

Bardziej szczegółowo

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat str. 1 Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Mediatorów Szkolnych odbywający się w Uczelni Korczaka w dniach 10-12 grudnia 2014 r. pod Honorowym Patronatem

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169,

Bardziej szczegółowo

KCUS - 1410-7/08 TEMATYKA SZKOLENIA:

KCUS - 1410-7/08 TEMATYKA SZKOLENIA: KCUS - 1410-7/08 P R O G R A M SZKOLENIA DLA URZĘDNIKÓW SĄDÓW ZATRUDNIONYCH W ODDZIAŁACH FINANSOWYCH (preferowani adresaci: główni księgowi, kierownicy finansowi, ich zastępcy) TEMATYKA SZKOLENIA: 1. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. Projekt z dnia 30 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, na których stosunek pracy nawiązano

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (DZ. U. z 2016 r., poz. 122) Lp. Imię

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność:

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Kształtowanie menedżera Kompetencje menedżerskie wiedza doświadczenie umiejętności praktyki PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. OD ROKU

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo