Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie"

Transkrypt

1 Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie 165

2 I. Aplikacja sądowa a/ zajęcia seminaryjne I półrocze 2010r. W pierwszym półroczu 2010r. były prowadzone zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych III roku, w których uczestniczyli aplikanci sądowi z Sądu Okręgowego Wszystkie zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych III roku aplikacji sądowej w pierwszym półroczu odbywały się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6. Łącznie z Sądu Okręgowego w Warszawie szkolono 20 aplikantów III roku, w tym 11 aplikantów etatowych. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia po odbyciu praktyk w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przez aplikantów sądowych dokonywała przez cały okres szkoleniowy: a) wpisu wpływających opinii do rejestru b) numeracji opinii c) umieszczania ich w teczkach osobowych poszczególnych aplikantów d) wpisanie każdego dokumentu /opinii/ w kartę przeglądową aplikanta. W pierwszym półroczu 2010r. zarejestrowano i opisano 95 opinii. b/ Sprawowanie patronatów nad aplikantami sądowymi przez sędziów Aplikanci sądowi odbywali praktyki w poszczególnych sądach i wydziałach w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie otrzymanych harmonogramów na początku roku szkoleniowego, sporządzonych na cały rok szkoleniowy. Sędziom sprawującym patronaty nad aplikantami sądowymi, odbywającymi praktyki w poszczególnych pionach w okręgu Sądu Okręgowego 166

3 w Warszawie wypłacane były dodatki patronackie na podstawie przygotowanej przez Sekcję dokumentacji. 2. Egzamin sędziowski a/ Egzamin sędziowski poprawkowy /pierwszy termin/ Zarządzeniem Nr 212/09/DNAP z dnia 21 grudnia 2009r. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają uprawnienia do jego składania. Egzamin sędziowski poprawkowy odbył się: pisemny 17 lutego 2010r. (z zakresu prawa karnego) i 18 lutego 2010r. (z zakresu prawa cywilnego) w Centrum Konferencyjno- Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie ustny w dniach 2 5 marca 2010r. w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34. Do poprawkowego egzaminu sędziowskiego winno podejść dwóch aplikantów sądowych. Aplikanci nie stawili się na część ustną egzaminu. b/ Egzamin sędziowski poprawkowy /drugi termin/ Zarządzeniem Nr 115/10/DNAP z dnia 10 czerwca 2010r. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają uprawnienia do jego składania. Egzamin sędziowski odbył się: 167

4 pisemny 18 i 19 sierpnia 2010r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie, ustny sierpnia 2010r. w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości ul. Zwycięzców 34. Do przystąpienia do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było dwóch byłych aplikantów sądowych. Jeden aplikant uzyskał ocenę niedostateczną oraz jeden aplikant nie stawił się na część ustną egzaminu sędziowskiego. c/ Egzamin sędziowski wrzesień 2010r. Zarządzeniem Nr 146/10/DNAP z dnia 13 lipca 2010r. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną Sądu Apelacyjnego w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych. Egzamin sędziowski został przeprowadzony: pisemny w dniach 3 i 6 września 2010r. w Warszawie w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, ustny od 14 września do 24 września 2010r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Warszawie sala 3W01. Do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było i podeszło 23 aplikantów sądowych z okręgu Sądu Okręgowego Wyniki po przeprowadzeniu egzaminu sędziowskiego roku przedstawiały się następująco: bardzo dobry 6 osób, dobry plus 7 osób, dobry 6 osób, dostateczny plus 2 osoby, niedostateczny 1 osoba. 168

5 Do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było także ośmiu asystentów sędziego, z czego jeden uzyskał ocenę niedostateczną, siedmiu nie przystąpiło. II. Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna a/ Praktyki aplikantów adwokackich z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Zgodnie z Porozumieniem w przedmiocie organizacji i przebiegu praktyk aplikantów adwokackich w jednostkach podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, zawartym w dniu 1 kwietnia 2010r. w Warszawie pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś, a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie praktyki odbywali aplikanci adwokaccy z Okręgowej Rady Adwokackiej W okresie marzec-maj 2010r. praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło 825 aplikantów adwokackich I roku, w następujących jednostkach organizacyjnych Sądu: wydział cywilny 1 miesiąc, wydział gospodarczy 0,5 miesiąca, wydział karny 1 miesiąc, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych 0,5 miesiąca. b/ Praktyki aplikantów adwokackich z Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów radcowskich z Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010r. było porozumienie zawarte w dniu 8 kwietnia 2010r., pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś, a Okręgową Radą Adwokacką 169

6 w Rzeszowie, reprezentowaną przez Dziekana Rady adw. Władysława Finiewicza. Z ORA w Rzeszowie praktyki odbywał jeden aplikant w okresie od 4 maja do 30 listopada 2010r. c/ Praktyki aplikantów radcowskich z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów radcowskich z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku szkoleniowym 2010 było porozumienie zawarte w dniu 1 kwietnia 2010r. w Warszawie, pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu - Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie reprezentowaną przez Dziekana Rady - Dariusza Śniegockiego i Wicedziekana Rady Agnieszkę Kurach. Aplikanci I roku odbywali praktyki w wydziałach: wydział karny 1 miesiąc, wydział cywilny 1 miesiąc, wydział gospodarczy 1 miesiąc, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych 1 miesiąc. Aplikanci II roku odbywali praktyki w wydziałach: wydział gospodarczy 2 miesiące. Do odbycia praktyk w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie kwiecień-listopad 2010r. z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie skierowanych zostało: 1448 aplikantów I roku, 246 aplikantów II roku. 170

7 d/ Praktyki aplikantów notarialnych z Rady Izby Notarialnej w Warszawie Aplikanci notarialni odbywali praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2010r. pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Beatę Waś, a Radą Izby Notarialnej w Warszawie, reprezentowaną przez Prezesa Czesławę Kołcun, Wiceprezesa Roberta Gilera w przedmiocie zasad odbywania praktyk przez aplikantów notarialnych w sądach podległych Prezesowi Sądu Okręgowego 160 aplikantów notarialnych odbywało praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie od 1 lutego 2010r. do 31 grudnia 2010r. w następujących wydziałach: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny 2 miesiące, Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych 3 miesiące. Aplikanci notarialni odbyli również praktyki w formie wykładów seminaryjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. III. Egzamin referendarski poprawkowy Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010r. nr 200/10/DNAP została powołana Centralna Komisja Egzaminacyjna w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Egzamin referendarski odbył się w dniach 16 listopada 2010r. (egzamin pisemny) i listopada 2010r. (egzamin ustny). Do zdawania egzaminu uprawnionych było 3 byłych aplikantów referendarskich oraz 1 były aplikant sądowy. Oceny przedstawiały się następująco: dostateczny plus 1 osoba, 171

8 dostateczny 1 osoba. Jeden były aplikant referendarski nie stawił się na część ustną egzaminu referendarskiego, były aplikant sądowy nie stawił się na egzamin. IV. Praktyki studenckie W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie studenci odbywali praktyki studenckie w różnych pionach na podstawie zawartych umów pomiędzy poszczególnymi uczelniami, a Prezesem Sądu Okręgowego Ilość studentów z poszczególnych uczelni odbywających praktyki w 2010r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawia się następująco: 1. Uniwersytet Warszawski 85 studentów, 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 studentów, 3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji 1 student, 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji 2 studentów, 5. Uniwersytet Gdański 1 student, 6. Uniwersytet w Białymstoku 1 student, 7. Uniwersytet Rzeszowski 2 studentów, 8. Uniwersytet Zielonogórski 1 student, 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 student, 10. Uniwersytet Wrocławski 2 studentów, 11. Politechnika Warszawska 4 student, 12. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji 57 studentów, 172

9 13. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 46 studentów, 14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 18 studentów, 15. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 6 studentów, 16. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa i Administracji 1 student, 17. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie 2 studentów, 18. Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 26 studentów, 19. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 1 student, 20. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP 37 studentów, 21. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie 1 student, 22. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 14 studentów, 23. Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie 1 student, 24. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 2 studentów, 25. Wyższa Szkoła Kultury Medialnej w Toruniu 1 student, 26. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 1 student, 27. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach 1 student, 28. Akademia Humanistyczna w Pułtuski 1 student, 29. Policealne Studium Cosinus 1 student, 30. Centrum Nauki i Biznesu Żak 1 student, 31. Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych 1 osoba. 173

10 V. Szkolenia sędziów organizowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie Szkolenia sędziów pionu karnego 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Biegłych Sądowych Do Spraw Badania i Analiz Wypadków Drogowych kontynuowała cykl seminariów dotyczących zagadnień związanych z postępowaniami sądowymi w sprawach wypadków drogowych. Spotkania odbyły się w terminach: 24 lutego 2009r., 21 kwietnia 2009r., 16 czerwca 2009r., 20 października 2009r., 15 grudnia 2009r., 23 lutego 2010r., 20 kwietnia 2010r., 15 czerwca 2010r. w godzinach w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Tematy seminariów: Analiza wypadków drogowych w nocy i zakres odpowiedzialności ich uczestników poprowadzone przez dr inż. Jana Unarskiego z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. dr Jana Sehna w Krakowie, Standardy wykonania opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego poprowadzone przez mgr inż. Marek Stodulski i mgr inż. Jerzy Kula z Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych, 174

11 Eksperyment w procesie opiniowania zdarzeń drogowych wygłoszone przez mgr inż. Tadeusza Diupero z Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych, Predyspozycje Psychofizjologiczne kierowcy w ruchu drogowym poprowadzone przez dr Jadwigę Bąk z Instytutu Transportu Samochodowego Zakład Psychologii Transportu Drogowego, Prawne aspekty przyczyniania się sprawstwa przy ocenie zachowania uczestników wypadku drogowego poprowadzone przez dr hab. Lecha Paprzyckiego Sędziego Sądu Najwyższego, Prawo o ruchu drogowym w pryzmacie prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego poprowadzone przez nadkom. mgr Adama Jasińskiego radca prawny w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Subiektywna ocena zdarzeń przez świadków wypadków drogowych poprowadzone przez dr Jadwigę Bąk z Instytutu Transportu Samochodowego Zakład Psychologii Transportu Drogowego. 2. W dniach 4, 16 i 26 listopada 2010r. został przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych dla sędziów sądów rejonowych. Szkolenia zostały przeprowadzone przez SSO Małgorzatę B. Janicz Sędziego Wizytatora ds. karnych Sądu Okręgowego W cyklu szkoleń uczestniczyło 17 sędziów sądów rejonowych. 175

12 Szkolenie sędziów pionu cywilnego 1. W dniu 22 września 2010r. w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szkolenie dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich, organizowane w ramach programu Mediacje dla potrzebujących. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Ewę Gmurzyńską i dr Rafała Morka z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Program szkolenia obejmował: Regulacje prawne mediacji cywilnych w prawie europejskim i w Polsce, Zasady mediacji, Proces mediacyjny, Charakterystyka osoby mediatora, Relacje sąd mediator/ośrodek mediacyjny, Problemy związane z mediacją cywilną w Polsce. W szkoleniu uczestniczyło 6 sędziów z okręgu Sądu Okręgowego 2. W dniu 22 listopada 2010r. odbyło się szkolenie dla sędziów i referendarzy orzekających w wydziałach ksiąg wieczystych na temat: Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Szkolenie odbyło się w formie wykładu, który wygłosił dr Bartłomiej Swaczyna adiunkt Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W szkoleniu uczestniczyło 78 sędziów i referendarzy z okręgu Sądu Okręgowego 176

13 Szkolenia ogólne dla sędziów 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia na wniosek Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała naradę i szkolenie dla sędziów funkcyjnych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, które odbyły się w dniach kwietnia 2010r. w Hotelu Zamek Ryn w Rynie. W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście: SSA Maria Szulc Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSA Irena Raczyńska IV Wizytacji i Doskonalenia Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Mirosław Przybylski Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas szkolenia w dniu 20 kwietnia 2010r. przeprowadzone zostały zajęcia na temat Sprawozdanie z badań dotyczących metod komunikacji między sądem a obywatelem przeprowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i FOR. Prowadzącymi byli Pani Joanna Lora oraz Pan Patrick Radzimierski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W dniu 21 kwietnia 2010r. Pan SSO Krzysztof Petryna wygłosił wykład na temat: Etatyzacja okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. Ostatniego dnia szkolenia odbyła się narada Sędziów w poszczególnych pionach orzeczniczych sędziów funkcyjnych sądów I instancji z sędziami funkcyjnymi sądów odwoławczych. W przedmiotowym szkoleniu i naradzie uczestniczyło 108 Sędziów funkcyjnych z okręgu Sądu Okręgowego 2. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia na wniosek Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała naradę i szkolenie dla sędziów 177

14 funkcyjnych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, które odbyły się w dniach 6-7 października 2010r. w Hotelu Windsor Palace w Jachrance. Podczas szkolenia w dniu 6 października 2010r. przeprowadzone zostały następujące wykłady: Sztuka kierowania i przewodzenia w sądzie dr Stanisław Kownacki, docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Etatyzacja okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Krzysztof Petryna Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego Ministerstwa Sprawiedliwości. W dniu 7 października 2010r. uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy dyskusyjne według poszczególnych pionów orzeczniczych: sędziowie pionu cywilnego Reprezentacja Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną dyskusja panelowa prowadzenie dr Marcin Dziurda, Prezes Prokuratorii Generalnej, sędziowie pionu karnego Nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 5 listopada 2009r. prowadzenie SSN dr Dariusz Świecki, sędziowie pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzenie SSA Magdalena Kostro-Wesołowska i SSA Magdalena Tymińska, sędziowie pionu gospodarczego Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 ksh prowadzenie SSN Krzysztof Strzelczyk sędziowie pionu rodzinnego Wysłuchanie dziecka w postępowaniu przed Sądem opiekuńczym uwarunkowania psychologiczne prowadzenie dr Alicja Czerederecka, Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie. 178

15 W przedmiotowym szkoleniu i naradzie uczestniczyło 86 Sędziów funkcyjnych z okręgu Sądu Okręgowego 3. W dniu 6 grudnia 2010r. w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbyło się szkolenie obejmujące zagadnienia funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, adresowane do sędziów i prokuratorów. W szkoleniu uczestniczyło 34 sędziów z okręgu Sądu Okręgowego Kurs języka angielskiego dla sędziów Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs języka angielskiego dla sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym w formie konwersacji z uwzględnieniem terminologii prawniczej. Kurs został przeprowadzony przez firmę Learning Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą Kurs trwał od marca 2010r. do stycznia 2011r. Uczestnicy kursu zostali podzieleni na 4 grupy, w zależności od poziomu zaawansowania: dwie grupy na poziomie zawansowanym i dwie grupy na poziomie średniozaawansowanym. Dla każdej z grup liczba godzin lekcyjnych (45 minut) wynosiła 120. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. W kursie łącznie udział wzięło 45 sędziów z okręgu Sądu Okręgowego Po odbytym kursie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia. 179

16 Kurs bezwzrokowego pisania na komputerze Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs komputerowy z zakresu bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Kurs został przeprowadzony przez firmę Euro Info Group Sp. z o.o. z siedzibą Kurs trwał od maja 2010r. do listopada 2010r. Uczestnicy zostali podzieleni na 10 grup. Dla każdej z grup liczba godzin szkoleniowych wynosiła 50 godzin. W kursie łącznie udział wzięło 125 pracowników z okręgu Sądu Okręgowego Po odbytym kursie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia. Szkolenia urzędników 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła IV edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 22 lutego, 1 marca, 8 marca i 15 marca 2010r. i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego 180

17 problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W IV edycji szkolenia uczestniczyło 18 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 2. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała w dniu 24 lutego 2010r. w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie szkolenie dla pracowników pionu cywilnego w zakresie wykonywania doręczeń w sprawach z elementem zagranicznym. W szkoleniu uczestniczyło 13 pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza. 3. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła V edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 17 maja, 24 maja, 31 maja i 7 czerwca 2010r. i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. 181

18 Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W V edycji szkolenia uczestniczyło 17 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 4. W dniach 9 i 14 września 2010r. w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w postępowaniu karnym oraz cywilnym dla urzędników zatrudnionych w sądach rejonowych. Szkolenie zostało poprowadzone przez SSO Małgorzatę Beatę Janicz w zakresie obrotu prawnego w sprawach karnych oraz Arkadiusza Kowalczyka w zakresie obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych. W szkoleniu łącznie uczestniczyło 127 urzędników. 5. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła V edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 182

19 Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 18 i 25 października 2010r., 4 i 25 listopada 2010r. i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W VI edycji szkolenia uczestniczyło 18 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 6. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła VII edycję szkolenia Kontakt z trudnymi klientami, przeznaczoną dla urzędników z okręgu Sądu Okręgowego Szkolenie obejmowało cztery spotkania trzygodzinnego w terminach: 22 i 29 listopada 2010r., 9 i 12 grudnia 2010r.i odbywało się w sali 400 w gmachu Sądu Okręgowego 183

20 Celem zajęć było przygotowanie kierowników sekretariatów wydziałów do prowadzenia rozmów ze szczególnie trudnymi interesantami oraz doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy poznali podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu, uczyli się, w jaki sposób pomóc rozmówcy w klarownym wyrażeniu swojego problemu oraz jak poradzić sobie z własnym napięciem, które pojawić się może w trakcie spotkania. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w odgrywaniu różnych scenek, w których ćwiczyli praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami zawodowymi. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W VII edycji szkolenia uczestniczyło 19 urzędników z okręgu Sądu Okręgowego 7. W ramach zawartej przez Sąd Okręgowy w Warszawie z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o. na dostawę systemu informacji prawnej Lex na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie Samodzielna Sekcja ds. szkolenia zorganizowała szkolenia z ww. tematyki. Szkolenia odbyły się w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie w terminach: 3, 6, 10, 13, 14 i 20 grudnia 2010r. oraz 12 stycznia 2011r. W szkoleniu uczestniczyło 214 osób. 8. W dniach 30 listopada 2010r. oraz 10 stycznia 2011r. w sali 660 w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szkolenie na temat Strategie radzenia sobie ze stresem adresowane do pracowników Biura 184

21 Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy uczestniczyli w szkoleniu Kontakt z trudnym interesantem. Celem szkolenia było przekazanie strategii i technik radzenia sobie ze stresem, odreagowywania emocji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sensie emocjonalnym. Warsztaty prowadzone były z zastosowaniem technik aktywnych. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Annę Cierpką i dr Szymona Chrząstowskiego pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W szkoleniu uczestniczyło 7 pracowników Biura Obsługi Interesantów. Staż urzędniczy 1. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała III edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 3 września 2009r. i trwały do 25 lutego 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 19 marca 2010r. Do egzaminu przystąpiło 86 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 27 osób, dobry 59 osób. 2. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs dla kandydatów na sekretarzy sądowych z okręgu Sądu 185

22 Okręgowego Kurs rozpoczął się 6 października 2009r. i trwał do 23 marca 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 12 kwietnia 2010r. Do egzaminu przystąpiło 110 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 6 osób, dobry 75 osób, dostateczny 29 osób. 3. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała IV edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 3 grudnia 2009r. i trwały do 26 maja 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 16 czerwca 2010r. Do egzaminu przystąpiło 46 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 2 osoby, dobry 34 osoby, dostateczny 10 osób. 4. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała V edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników 186

23 i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 15 kwietnia 2010r. i trwały do 4 listopada 2010r. Staż zakończył się egzaminem w dniu 19 listopada 2010r.. Do egzaminu przystąpiło 51 osób. Oceny przedstawiały się następująco: bardzo dobry 36 osób, dobry 14 osób, niedostateczny 1 osoba. 5. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała VI edycję stażu urzędniczego dla pracowników zatrudnionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po 18 lipca 2008r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z dnia 3 lipca 2008r.). Zajęcia teoretyczne w ramach stażu urzędniczego rozpoczęły się 29 września 2010r. i będą trwały do 2 marca 2011r. W stażu uczestniczy 50 pracowników. 6. Samodzielna Sekcja ds. szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie zorganizowała kurs dla kandydatów na sekretarzy sądowych z okręgu Sądu Okręgowego Kurs rozpoczął się 15 czerwca 2010r. i będzie trwał do 18 stycznia 2011r. W stażu uczestniczy 52 pracowników. 187

24 VII. Staż z urzędu pracy 1. Na podstawie Umowy nr 203/2009 w sprawie odbywania stażu r. zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Żyrardowskiego a Sądem Okręgowym w Warszawie do odbycia stażu została skierowana jedna osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. Staż został ustalony na okres od 3 sierpnia 2009r. do 30 listopada 2009r. Następnie na podstawie Aneksu nr 1/2009 do w/w Umowy staż został przedłużony do 2 sierpnia 2010r. Bezrobotny odbywał staż w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego 2. Na podstawie Umowy nr 437/2009 w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych zawartej pomiędzy Starostą Ropczycko-Sędziszowskim a Sądem Okręgowym w Warszawie do odbycia stażu została skierowana jedna osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Staż został ustalony na okres od 1 października 2009r. do 30 marca 2010r. Bezrobotny odbywał staż w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego 3. Na podstawie Umowy nr 112/2010 w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych zawartej w dniu 15 marca 2010r. pomiędzy Starostą Płockim a Sądem Okręgowym w Warszawie do odbycia stażu została skierowana jedna osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Staż został ustalony na okres od 15 marca 2010r. do 30 marca 2010r. Bezrobotny przerwał staż w Sądzie Okręgowym w Warszawie z uwagi na chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej i umowa uległa rozwiązaniu od dnia 6 września 2010r. Bezrobotny odbywał staż w IV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego 188

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2008 I. Szkolenie aplikantów 1. Aplikacja sądowa a) I półrocze

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media 4(7)/2011 KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Wywiad: Dzialuk, Pietraszko Dobre praktyki: Relacje sąd-media Opinie: Kwiatkowski, Safjan, Romer, Zoll, Bodnar ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

Numer 8/IX/2015 28 kwietnia 2015 r. Szanowni Państwo!

Numer 8/IX/2015 28 kwietnia 2015 r. Szanowni Państwo! PAGE 1 Numer 8/IX/2015 28 kwietnia 2015 r. Spis treści: s 2: II Forum Aplikantów s 3: Spotkanie KFS z Rzecznikami Seniora i przewodniczącymi Klubów Seniora s 4: Finał Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA 1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu Szkolenia sprzyjające rozwojowi wiedzy i umiejętności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK 7.2 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 7.2.1 Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach: HISTORIA CSP Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo